Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder

2 NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine # 10 August 2008 Redaktionsgrupperne August Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Artillerivej 5, 2300 København S... om forfatterne INFORMATION Ole Kilpinen og Karl-Martin Vagn Jensen arbejder med biologi, bekæmpelse og resistens hos en række forskellige insekter og mider. Som konsekvens af den øgede interesse for at finde gode giftfri eller lav toxisk alternativer til insekticider er begge involveret i forskellige forskningsprojekter, hvis formål det er at undersøge insekters og miders respons på kemiske stimuli udsendt eller udskilt fra artsfæller, fødeemner m.m. Bl.a. arbejdes med at identificere og beskrive effekten af forskellige volatile stoffers rolle som attractanter eller repellenter hos kyllingemiden (Dermanyssus gallinae), væggelus (Cimex lectularius), tyske kakerlakker (Blattella germanica) og vævermyrer (Oecophylla sp.). Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. December Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen Infektionsmedicinsk afdeling Q Skejby Sygehus Overlæge, dr. med. Ida Gjørup Medicinsk afdeling Q 107 KAS Herlev Claus Boss Madvigsgade Svaneke Speciallæger i almen medicin Steffen og Lise Jarlov Hovmosevej Hillerød April Karin Stausholm, Birkerød Niels Jacob Nielsen, Rønne Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Lis Andersen HUSK: Næste nyhedsbrev udkommer Artikler/debat/kommentarer kan sendes pr. til: 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

3 Væggelus et gammelt problem vender tilbage Ole Kilpinen og Karl-Martin Vagn Jensen Væggelus er små fladtrykte tæger, der som alle tæger er udstyret med en kraftig sugesnabel, men i modsætning til de fleste andre tæger suger de ikke plantesaft - de suger derimod blod. Der findes omkring 70 arter af væggelus, der på denne måde ernærer sig som blodsugere (hæmatofage ektoparasitter), og de fleste har fugle og flagermus som værter. Men to arter, den almindelige væggelus (Cimex lectularius) og den tropiske væggelus (Cimex hemipterus), foretrækker at suge blod på mennesker. Disse to arter har fulgt mennesket antageligt helt tilbage fra de første mennesker blev bofaste. En teori er, at tilknytningen til mennesket kan være sket, da vi boede i huler sammen med flagermus. Nogle flagermusvæggelus kan så have tilpasset sig menneskets levevis og på den måde skiftet vært. Det er karakteristisk for væggelus, at de helst opholder sig i umiddelbar nærhed af værtens sovested og kun kommer frem, når værten sover, og der er mulighed for et blodmåltid. De er således afhængige af, at værten vender tilbage til sin soveplads med jævne mellemrum. Status for væggelus i dag Væggelus er gennem de senere år ved at generobre deres plads blandt de skadedyr, som det er almindeligt at træffe på. I USA, Canada, Australien, dele af Afrika og flere europæiske lande har man oplevet stigende problemer med væggelus. Disse informationer er dog ikke baseret på systematisk data indsamling og statistik, men i høj grad på sammenstykning af oplysninger som f.eks. flere behandlinger mod væggelus og større indtægter for skadedyrsbekæmpere på væggelusområdet. I Danmark synes den samme udvikling at være i gang. Vi fører dog heller ikke nogen egentlig statistik over det reelle antal behandlinger, der foretages her i landet, men ser man på udviklingen i henvendelser til Skadedyrlaboratoriet omkring væggelus, viser den en støt stigning gennem de senere år (Figur 1). Det er den generelle opfattelse, at det forløb, der ses i figuren, i høj grad afspejler udviklingen i brugen af insektmidler efter anden verdenskrig, hvor brugen af DDT og andre chlorerede forbindelser gav en meget effektiv bekæmpelse af væggelus i halvtredserne og tresserne. Disse midler blev gradvist faset ud af markedet i halvfjerdserne, og i begyndelsen af firserne var de endegyldigt væk. Udviklingen i denne periode blev sandsynligvis også påvirket af en anden vigtig faktor, nemlig en stærkt stigende rejseaktivitet, som gav en øget risiko for at bringe væggelus med hjem fra destinationer i Sydeuropa, hvor forekomsten formodentlig var højere. Til erstatning for DDT og lignende bekæmpelsesmidler tog de meget effektive persistente, syntetiske pyrethroider og mikroindkapslet chlorpyrifos over, og fra midten af firserne og til midten af halvfemserne holdt disse meget effektive midler antageligt væggelusene i skak. Det blev afspejlet i et fald i Figur 1: Procent af henvendelser til Skadedyrlaboratoriet der vedrører væggelus i årene 1952 til Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 3

4 Figur 2: Voksen væggelus på udkik efter mad. Foto: Skadedyrlaboratoriet frekvensen af henvendelser til Skadedyrlaboratoriet om væggelus i denne periode, men siden årtusindskiftet er frekvensen af henvendelser om væggelus igen taget til. Der er fremsat mange teorier om årsagen til denne genopståen af et ellers næsten glemt problem, men i virkeligheden er det nok en kombination af flere ting. Der bliver rejst meget, og det betyder, at den potentielle risiko for at få væggelus med i bagagen fra et hotel eller et andet overnatningssted er ret stor. Samtidig har man i de senere år ændret bekæmpelsen af andre krybende og kravlende insekter fra mere generelle fladesprøjtninger til brug af formuleringer, hvor insekticidet kombineres med en lokkemad og placeres, f.eks. som dråber insekterne selv søger hen til. Dette har en lang række fordele, når det gælder bekæmpelse af myrer og kakerlakker, men disse behandlinger rammer til gengæld ikke væggelus, som de gammeldags fladesprøjtninger gjorde. Væggelusene kan derfor opformere sig, selvom der bliver behandlet mod andre skadedyr som f.eks. kakerlakker. Endelig er der ingen tvivl om, at der i en række lande er selekteret meget kraftige, resistente populationer af væggelus - specielt på nogle syntetiske pyrethroider, hvilket gør bekæmpelse med disse midler meget vanskelig. Biologi Den almindelige væggelus og den tropiske væggelus er som nævnt de to arter af væggelus, der kan give anledning til problemer. Ganske vist kan duevæggelus (C. columbarius) og flagermusvæggelus (C. pilpistrilli) også træffes i danske hjem, men da de ikke kan etablere sig med mennesket som vært, er de ikke interessante i denne sammenhæng. Den voksne væggelus er 6-7 mm lang og dorso-ventralt fladtrykt (Figur 2). Farven varierer fra gullig til mørkebrun på sultede individer. Den blodfyldte væggelus er mere trind og kan svulme op til mere end 1 cm. Farven bliver dybt mørkebrun, men på yngre individer kan blodets røde farve tydeligt ses. Kroppen er dækket med meget fine gyldne hår og på forkroppen sidder et par rudimentære vinger. Snablen er opdelt i 3 led og er et relativ kraftigt instrument til penetrering af huden. Kønnene kan kendes på, at hannens bagkrop er lidt tilspidset, medens hunnens er rundere men ellers ligner de hinanden. Det meste af tiden opholder væggelusene sig i deres gemmesteder og kommer kun frem om natten for at suge blod. Hvordan, de finder frem til værten, er endnu ikke helt klarlagt, men varmeafgivelse og CO 2 i udåndingsluften har sikkert betydning for deres orienteringsevne. Når værten er fundet, sætter de sig på frit eksponeret hud og suger blod. En voksen hun suger i 10 til 20 minutter og optager i denne periode 7-8 mg blod. Hannerne suger også blod, men optager kun cirka en ⅓ af den mængde, som en hun tager. Væggelus afgiver en markant sødlig lugt, som skyldes forskellige aldehyder, der udskilles fra kirtler på undersiden af kroppen. I og omkring deres skjulesteder afsætter dyrene rustrøde pletter af delvist fordøjet blod; dette er et sikkert kendetegn på deres tilstedeværelse (Figur 3 og 4). Væggelus kan godt opholde sig i skjulesteder flere meter fra et sengested, men langt oftest vil de være at finde i umiddelbar nærhed af sengen. De ynder snævre revner og sprækker, hvor de kan krybe ind og opholde sig om dagen. Når man undersøger for væggelus, skal man således inspicere sprækker ved paneler, bag løst tapet, i opmagasineret rod under sengen og i selve sengen (Figur 5). I forbindelse med sengen skal man koncentrere sin opmærksomhed om samlingerne på undersiden, hvor der ofte vil være gode sprækker at gemme sig i (Figur 3 og 4). Boksmadrasser og tilsvarende sengekonstruktioner er specielt gode, set fra væggelusenes synspunkt. Der er mange velegnede skjulesteder, som er svære at komme til for os og derfor giver gode muligheder for at forblive uopdaget i lang tid. Efter parringen kan en hun lægge 3 æg om dagen, fra 3 til 11 dage efter sidste blodmåltid. Derefter er hun nødt til at have nyt blodmåltid for at kunne producere flere æg. Har hunnen mulighed for at blive parret og få tilstrækkeligt med blod, vil hun kunne producere mellem 200 og 500 æg i sit liv. Æggene placeres i skjulestederne, og efter dage klækker de 1,5 mm store og gullige nymfer. Bortset fra størrelsen ligner nymferne stort set de voksne. Nymferne skal inden for de første par dage have et blodmåltid for at kunne komme videre i udviklingen, og de skal have et blodmåltid for hvert af de fem nymfestadier, de skal gennemløbe for at blive voksne. Kan væggelusene få et ugentligt blodmåltid, vil de ved stuetemperatur kunne gennemføre udviklingen på et par måneder, medens det ved en optimal temperatur på 28 til 30 C og en relativ luftfugtighed på % kan nås på 5 uger. Bliver temperaturen 15 C eller derunder, stopper udviklingen af såvel æg som nymfer, og væggelusene holder op med at tage føde til sig. De kan dog stadig bevæge sig rundt, selvom temperaturen falder helt ned til 7 C. Opholder væggelus sig under sådanne kølige men i øvrigt gode forhold, kan de leve helt op til et år uden at tage føde til sig. Det er disse 4 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

5 lange udviklingstider, der gør, at væggelusproblemer kan udvikle sig nærmest snigende. Der kan ske en ganske langsom opformering fra en enkelt hun, som man har haft med hjem fra ferieturen, til man efter flere måneder bliver man klar over, at væggelus har etableret sig i ens hjem. Det betyder også, at man ikke skal regne med at kunne sulte væggelusene ud ved at holde sig væk eller på anden måde forhindre dem i at få blod. Sundhedsproblemer Gennem mange år har det været diskuteret, om væggelus udgør en risiko for smittespredning, bl.a. fordi man har fundet en række humane patogener i fæces fra væggelus. Det er dog aldrig lykkedes at påvise en sådan sammenhæng. Specielt Hepatitis B har været genstand for interesse, og man har da også kunnet påvise, at virus kan passere mellem væggelusenes udviklingsstadier og udskilles i fæces. Men i et relativt stort feltstudie har man ikke kunnet identificere nogen sammenhæng mellem tilstedeværelsen af væggelus og antallet af sygdomstilfælde. På det nuværende grundlag må det således stadig konkluderes, at væggelus sandsynligvis ikke har nogen nævneværdig betydning som smittespredere. Et andet sundhedsmæssigt aspekt er selve effekten af væggelusens bid. I forbindelse med biddet overfører væggelusen spyt til værten, og dette spyt indeholder proteiner, der kan føre til udvikling af allergiske reaktioner hos nogle patienter. Biddet i sig selv mærkes ikke, men efterfølgende kan der i flere dage opleves stærk kløe. Det er ikke muligt sikkert at identificere et væggelusebid i forhold til bid fra andre blodsugende insekter, men der er grund til mistanke om væggelus, hvis biddene er placeret på de dele af kroppen, der er frit eksponerede, når man sover - væggelusen kravler ikke ind under dynen. Lopper derimod vil meget gerne bide på steder, hvor de kan komme til at sidde under lidt stramt tøj - gerne under en elastik i taljen, ved anklerne under strømperne, eller under dynen etc. Sådanne steder kan der være mange bid samlet. Myg stikker på de samme eksponerede steder som væggelusene, men hvor væggelusbid gerne sidder flere sammen, vil myggestik ofte være placeret tilfældigt på kroppen. Figur 3. Tydelige tegn på væggelus i en sengebund. Foto: Ole Kilpinen Figur 4: Væggelus under betrækket på en sengebund. Foto Ole Kilpinen Ud over de rent fysiske følger hos patienterne ses hos nogle også en meget stærk psykisk reaktion. Væggelus var tidligere stærkt socialt stigmatiserende, og for mange er de det givetvis endnu. Samtidig opfattes de af mange som ækle, men her må man lægge vægt på, at der trods alt ikke er nogen større smitterisiko ved væggelusenes tilstedeværelse. Derudover er det vigtigt at slå fast, at alle, uden skelen til rang og stand, løber en risiko for at tage væggelus med hjem fra ferien. Får man væggelus, skal man til gengæld reagere så hurtigt som muligt og få iværksat en effektiv bekæmpelse, således at man selv slipper af med problemet og samtidig sikrer, at problemet ikke spredes Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 5

6 Figur 5: Sovepose der var gemt under en seng. Her har flere tusind væggelus slået sig ned. Foto Ole Kilpinen til andre. Grundlæggende er omkostningerne ved en bekæmpelse tidligt i forløbet langt mindre, end hvis man lader stå til i håb om at det går væk af sig selv det gør det nemlig ikke. Hvis der ikke reageres, udsætter man sig for at blive genstand for klager og eventuelt at skulle betale for bekæmpelsen i en hel ejendom. Bekæmpelse Det er væsentligt at være opmærksom på, at enhver rejse medfører en risiko for at bringe væggelus med hjem. Det første, man kan gøre for at undgå dette, er at være opmærksom på, om der er tegn på væggelus på overnatningssteder. De mest oplagte er som nævnt mørke pletter omkring revner og samlinger under sengen og derudover naturligvis bid om natten. En simpel forebyggelsesregel er ikke at placere sin bagage i nærheden af sengen, så eventuelle væggelus ikke kan forvilde sig ind i den. Ved mistanke om, at man har fået væggelus med hjem, skal man sørge for at bagagen inklusive kufferter og tasker er fri for væggelus, inden man bringer det videre ind i huset. Tøjet kan vaskes en maskinvask overlever væggelus ikke. Hvis det er muligt, kan man fryse bagagen i en almindelig fryser, hvilket er en meget effektiv måde at tage livet at væggelus på. To timer ved -18 C er nok til at slå en væggelus ihjel, men da der kan være isolerende materialer, der kan beskytte væggelusene mod kulden, vil et til to døgn være at anbefale. Varme over 50 C kan også bruges, hvis det er muligt i den givne situation. Væggelus kan ikke bekæmpes med en god hygiejne og orden i soverum, men det gør det meget nemmere at opdage problemet i tide og sætte ind med en bekæmpelse. I almindelighed bør man tage kontakt til en professionel skadedyrsbekæmper for at få foretaget en passende behandling med et godkendt bekæmpelsesmiddel (behandlingen skal foregå 2 gange med 14 dages mellemrum). Der er midler i handlen til privat brug, men det kan generelt ikke tilrådes, da en utilstrækkelig behandling kan få væggelusene til at spredes til andre dele af boligen eller ejendommen. Der findes en række insektgifte, der kan bruges til bekæmpelse af væggelus, men gennem de senere år har det vist sig, at væggelus har udviklet resistens mod flere af dem, og andre er forsvundet fra markedet af forskellige årsager. Således har man i USA og Danmark påvist resistens over for nogle af de meget anvendte syntetiske pyrethroider. Undersøgelsen i Danmark i 2006 og 2007 viste, at på de 20 lokaliteter, der blev undersøgt, var der en markant resistens mod de syntetiske pyrethroider deltametrin og permethrin. Chlorpyrifos blev ligeledes undersøgt, og på enkelte lokaliteter var der også udviklet resistens men i mindre grad. Chlorpyrifos er under afregistrering i EU og vil således ikke kunne anvendes meget længere. Det betyder, at der i den nærmeste fremtid vil kunne 6 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

7 forekomme tilfælde af bekæmpelsessvigt på nogle lokaliteter pga. høj resistens. Mange steder vil man dog fortsat kunne lykkes med en behandling med de midler, man har i dag. Men det er klart, at selektionstrykket på væggelusene vil blive meget højt med de få tilbageværende midler og i sidste ende kan det føre til langt mere udbredt resistens. Der er en række nye tiltag på vej, der skal føre frem til bedre bekæmpelse af væggelus: der arbejdes blandt andet med muligheden for at anvende varme og damp til aflivning samt brug af fælder og anden ikke kemisk bekæmpelse men ingen af disse metoder er endnu set eller afprøvet i Danmark. Det står således ikke klart i dag, hvordan den fremtidige væggelusbekæmpelse kommer til at se ud, men det er oplagt, at bekæmpelsen kommer under pres, hvis der ikke kommer nye fysiske eller kemiske midler på markedet. Som situationen ser ud i øjeblikket, må man forudse, at problemer med væggelus rundt omkring i verden fortsat vil vokse. Og det vil vi også forvente at se afspejlet i Danmark. Yderligere information: Skadedyrlaboratoriets hjemmeside, hvor man kan få hjælp i forbindelse med skadedyr: Ole Kilpinen, Karl-Martin Vagn Jensen og Michael Kristensen, (2008). Insekticidresistens hos væggelus i Danmark. Rapport til miljøstyrelsen nr : Kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: publikationer/2008/ / pdf/ pdf Forfattere: Forskningsleder Karl-Martin Vagn Jensen og Seniorforsker Ole Kilpinen Århus Universitet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Skovbrynet Kgs. Lyngby og Læs om spændende kurser og nyheder på foreningens hjemmeside: Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 7

8 NYHEDER: Seneste nyheder Mads Buhl, overlæge dr. med Dødelig flåtoverført sygdom i Tyrkiet While ticks have become a nightmare in the country, killing more than 26 people in the last 6 months, experts warn that the number of people infected by ticks may yet increase with rising temperatures in the coming summer months. The climate conditions affect the spread of disease, which is activated in hot weather. Population of ticks carrying the virus multiply faster than usual depending on climate conditions and high temperatures, Esragul Akinci of the Ankara Numune Hospital told the Turkish Daily News. In the last month alone, 7 people in the country have died from Crimean-Congo hemorrhagic fever, or CCHF, which is transmitted by tick bites, while hundreds of people have rushed to hospitals after finding ticks on their skin. The disease killed 27 people last year [2007]. Among the recent victims of the disease are 3 doctors from the same hospital who caught the disease while treating a CCHF patient. Der er tale om den hæmorrhagiske febersygdom Krim-Kongo hæmorrhagisk feber, for hvilken der ikke er nogen behandling eller vaccine. Eneste beskyttelse er anvendelse af myggebalsam som også til en vis grad afviser flåter. alle rejsende til landet bør være informeret om dette Vaccinationer og råd til Europamesterskabet i fodbold Schweiziske sundhedsmyndigheder (Bundesamt für Gesundheit) har lagt informationer ud på sine nettsider med anbefalinger vedrørende forebyggelse af smitsomme sygdomme under Europamesterskapet i fodbold som arrangeres i Schweiz og Østrig i juni. Det er specielt mæslinger, skovflåtencefalitis (TBE) og hivinfeksion som omtales. Vaccination mod mæslinger for personer som ikke tidligere er vaccineret og som heller ikke har haft sygdommen, og brug av kondom ved tilfeldig sex. Den som planlægger ture i naturen bør bruge myggespray for at reducere risikoen for flåttbid og TBE-smitte. Vaccination imod TBE kan anbefales ved længere vandreture på tværs af landskabet. Se mere her Norsk kvinde død af Dengue feber efter hjemkomst 50 årig Norsk kvinde som har opholdt sig 3 uger i Phuket, Thailand fik 4 dage efter hjemkomsten feber muskelsmerter og hovedpine. Hun kontaktede vagtlæge som ikke fandt grund til undersøgelse. Få dage senere senere blev patienten indlagt på hospital hvor hun døde af kredsløbs- svigt. Sådant Dengue shock syndrom (DSS) ses sammen med blødningskomplikationer (Hæmorrhagisk Dengue feber) overvejende hos flergangsinficerede men også hos første gangs inficerede. Der er en generel styigning i antallet af dengue feber tilfælde i dåvel Sydamerika ( Brasilien) og i Sydøstasien. Det er vigtigt at beskytte sig imod infektionen der overføres af myg ved brug af myggebalsam i dagtiden, overvejende ved solnedgangstide. Hvis man får svære influenza lignende symptomer under eller efter rejsen er det vigtigt at blive undersøgt for sygdommen. Der er ingen specifik behandling men væskeinfusion på det rigtige tidspunkt af sygdommen kan være livsreddende og ville formentligt have været det i dette Norske tilfælde Stort udbrud af Dengue feber i Rio de Janeiro, 49 dødsfald Der er registreret mere end tilfælde af dengue feber i Brasilien i 2007 med 158 dødsfald. I storbyen Rio de Janeiro er der registreret tilfælde med 49 dødsfald. Alle rejsende til området bør informeres om sygdommen og beskytte sig med myggebalsam specielt ved solnedgangstide. 8 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

9 [2008]. He was bitten by a mosquito and infected with Japanese encephalitis [JE], a rare virus that s similar to West Nile virus. Two weeks after the bite, he lost his appetite and got a high fever, said his father, a man from Seattle.The boy lost his ability Hepatitis E hos krydstogtpassagerer. Hepatitis E in passengers on a cruise ship Four cases of hepatitis E infection were reported among elderly male passengers on a round-the-world cruise between 7 Jan 2008 and 28 Mar The dates of onset were between 12 and 23 March and it is thought highly likely that exposure occurred at some point during the cruise. There were a number of ports of call including: Madeira, Barbados, Acapulco, San Francisco, Pago Pago (American Samoa), Nuku Alofa (Tonga), Auckland, Sydney and Hong Kong. The passenger capacity of the cruise ship is 1800 with 900 staff but, as people joined and left the cruise at different points during the journey, the cumulative number of passengers on board at some point during the cruise was Passengers were mainly from the UK but also included nationals from the USA, Australia, South Africa, Denmark, and Ireland. Hepatitis E er en af de hyppigste hepatitis former i verden. Den smitter som hepatitis A og forløber også på samme måde. Den gruppe hos hvem infektionen er særlig alvorlig er gravide hos hvem den kan medføre en dødelighed på op til 20%. Der findes endnu ingen vaccine hvorfor det er særligt vigtigt at undgå forurenet vand eller fødemidler Japansk encefalitis hos dreng fra USA. American aquiring Japanese encephalitis A Lydia Hawk Elementary School 3rdgrader who caught a rare virus while visiting family in Southeast Asia is recovering at Children s Hospital in Seattle.The boy, 9, traveled with his father and siblings to Viet Nam and Cambodia in January to speak, suffers from tremors and can t sit up on his own, the father said. He cannot respond back. He cannot move his body parts, he said.but the boy is improving; he started sleeping through the night, and his tremors are not as frequent, the father said Sunday [23 Mar 2008]. The boy also is starting to recognize people and voices. He understood s from school. I can tell by his eyeballs moving along the lines, the father said. The father said he was aware of the disease, but the vaccine was expensive and needed to be done 2 months in advance; the family planned their trip less than a month before. The boy had 3 other vaccinations before his trip [to SE Asia?]. We took a chance, the father said. He said it could take the boy 6 months to a year to recover, although he might never fully recover. When the boy became sick, his family flew him by air ambulance to a hospital in Thailand. The boy and his father returned to Washington [state] last week, accompanied by a nurse and doctor. The father said the medical expenses have been hard on the family. The 6-week hospital stay in Thailand cost USD , half of which isn t covered by the travel insurance he purchased. Dilemmaet er denne infektions alvorlighed kontra den mere beskedne risiko. Beskyttende vaccination ville have kostet familien 2 x 300 kr H1N1 fatal influenza in Hong Kong Late on Wednesday [12 Mar 2008] the Hong Kong government ordered all kindergartens, primary and special education schools to close for 2 weeks effective yesterday. This move was reminiscent of measures taken during Hong Kong s outbreak of SARS. The closure in effect starts the Easter holiday for schools about a week in advance. It will affect nearly students at 1745 schools. Many schools have required students to wear masks since the outbreak occurred nearly 2 weeks ago. H1N1 has been identified in some of the fatal cases. This is the same typer causing the Spanish flue in All travellers to the area should be influenza vaccinated. Der er påvist samme type virus som fremkaldte den Spanske syge i 1919, hos nogle af de fatale tilfælde. Det anbefales at alle rejsende også transitpassagerer til Hong Kong influenza vaccineres inden afrejsen Paraguay: yellow fever - WHO update, 25 cases, 5 death The Ministry of Public Health and Social Welfare (MSPBS) of Paraguay has reported that more than 1.27 million people have been vaccinated against yellow fever (YF) in 18 departments [state or province equivalents], with coverage reaching 83 percent of the population in Asuncion and 75 percent in the Central Department [the focal areas of the YF outbreak. - Mod.TY] The number of confirmed cases of YF has risen with 5 new cases and is now at 21 cases, including 5 deaths, according to Ministry figures, with 10 cases in San Pedro, 2 in Laurelty, and 2 in other areas. Another 12 suspected cases are being investigated. All travellers to the area including nabouring areas/countries should be Yellow fever vaccinated. Alle rejsende til området inklusivt naboområderne og landene bør være gul feber vaccineret Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 9

10 længere fås uden særlig tilladelse fra lægemiddelstyrelsen. Kombinationen kan erstattes af doxycyklin eller Malarone/Lariam. Der er dog problem med de gravide og ammende rejsende til hvem vi ikke har andre alternativer end klorokin og proguanil. Paraguay confirms 1st death from yellow fever in 100 years Paraguay s Ministry of Public Health confirmed Tue 5 Feb 2008 the 1st death from yellow fever in 100 years. It was a 24-yearold man who lived in a rural area near San Estanislao 200 km north of Asuncion (the capital), in forested San Pedro department. There are 4 more suspected cases. The area has been quarantined, destruction of mosquito habitats and YF vaccination of people in the area are being carried out. Specialists in the Ministry of Health suspect that forest fires in the area last year [2007], which destroyed thousands of hectares, forced the migration of monkeys and vector mosquitoes into more populated areas. The Director of Epidemiological Surveillance said that the last case of YF in the country was more than 30 years ago, and the last death from YF was in There is a serious intrusion of YF into the transition zones in the 3 countries Paraguay, Brazil & Argentina. Ciudad del Este, on the Rio Parana? see 2nd map below -- is where the 3 countries meet, and is the location of the Iguassu Falls, where monkeys suspected of having died from YF have been found Rejsende til disse områder bør være Gulfeber vaccinere! Travellers to these areas should be vaccinated against Yellow fever! Proguanil (Paludrine) er kun tilgængeligt i DK m. særlig tilladelse Proguanil anvendes sammen med klorokin til malariaprofylakse. Stoffet er afregistreret i DK per 1 januar og kan ikke Rejsemedicinsk klinik, Århus og Odense, har derfor fået en særtilladelse til udlevering af stofferne dødsfald af fugleinfluenza i Egypten The Egyptian government has been exerting more efforts to prevent further spread of the bird flu virus since the fatal disease caused 4 human deaths in less than a week in late December On Monday [31 Dec 2007], the Egyptian Health Ministry said a 2nd woman died of bird flu in the evening, bringing the death toll of the fatal disease to 19 since the emergence of the lethal H5N1 virus in early 2006 in the country. Egypt has culled 1599 domestic poultry suspected of contracting bird flu in its latest efforts to prevent further spread of the fatal disease in the populous Middle East and North Africa country, the official MENA news agency reported Tuesday. According to media statistics, Egypt has reported a total of 43 human cases up to now since it detected its 1st H5N1 virus in dead poultry in February 2006 and the 1st human case in March of the same year. Der nu diagnosticeret 43 tilfælde af fugleinfluenza hos mennesker i Egypten med sammenlagt 19 dødsfald. De 4 seneste tilfælde i December måned vidner om at risikoen for sygdommen fortsat er tilstæde og ganske stor. Rejsende til Egypten bør holde sig fra fuglemarkeder, områder med fugle ekskrementer, genstande forurende med samme eller fuglefjer samt lokalområder med kendt sygdomsudbredelse og åbent fuglehold. Sygdommen kan evt. forebygges med Tamiflu 75 mg x 1 dgl. i 14 dage efter udsættelse for smitte Ebola udbrud igen i det vestlige Uganda The number of suspected cases of Ebola haemorrhagic fever in the Bundibugyo District of western Uganda has now risen to 93, including 22 fatalities. Laboratory analysis has confirmed the presence of a new species of the virus in 9 of these cases. Four health care workers are among the fatalities. Five sub-counties of Bundibugyo District are affected with a total population of approximately 250,000. Der er endnu et udbrud af Ebola virus infektion i det vestlige Uganda. Indtil videre er der 93 tilfælde med 22 dødsfald. Som ved tidligere udbrud i samme region, Gulu; kendes den primære smittekilde ikke. Rejsende frarådes at rejse til området Trypanosomiasis (Sovesyge) I Indien (Mumbai) overført af fluer A rare parasitic infection, trypanosomiasis or sleeping sickness, endemic to sub-saharan Africa, has been detected in parts of Maharashtra including Mumbai, baffling health officials. A total of 3 persons have been diagnosed with the infection this year [2007], all from different areas and backgrounds. A World HealthOrganisation (WHO) team, which collected blood samples from the victims a few months ago, is still trying to find out how thedisease, which is common in cattle, was transmitted to humans.the matter has become urgent with the death of one of the victims, a Pune-based water supplier, last month [November 2007]. One personfrom Chandrapur and an infant from Mumbai were the others diagnosed with trypanosomiasis. 10 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

11 Der syntes at være tale om en muteret form for Trypnosoma evansi der normalt kun er farlig for kvæg og ikke mennesker. Det antages at overførslen sker via stikkende fluer så rejsende bør beskytte sig imod insektstik ved brug af myggebalsam. Sygdommen er tilsyneladende dødelig og WHO tager udbruddet yderst alvorligt ret i Punta Cana. Det betyder at alle rejsende fortsat, uanset opholdets varighed, skal tage malariaprofylakse med Klorokin eller et af de andre midler malarone eller doxycyclin. Desuden skal de rejsende instrueres i brug af myggebalsam efter mørkets frembrud samt anden myggestiks forebyggelse Medlemsinfo Modtag nyhedsbrevet via Alle medlemmer opfordres til at sende deres adresse til sekretær Lisbeth Conrad: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside: Afrikansk sovesyge tæt på Kampala i Uganda Mayuge District is located in the Southeastern part of Uganda, and was already several years ago classified as in a pre-endemic state regarding sleeping sickness (trypanosomiasis) (see: Berrang-Ford L et al. Spatial Analysis of Sleeping Sickness, Southeastern Uganda, Emerg Infect Dis 2006;12: Der er således et større udbrud af sygdommen nogle få hundrede km øst for hovedstaden Kampala. Sygdommen overføres af Tsetse fluen der stikker i dagtiden. Undgå sådanne områder og ellers er det et spørgsmål om tøjdække overalt på kroppen evt. imprægneret med permethrin. Det er en yderst alvorlig i visse tilfælde dødelig sygdom P. falciparum malaria, Dominikanske republik We report 2 cases of falciparum malaria from Punta Cana in the Dominican Republic. A couple, both aged 71 years, traveled from Germany to Punta Cana from 27 Oct to 10 Nov Remarkably, neither of them left Punta Cana to travel the country. Der var tale om den ondartede malaria P. falciparum og de rejsende havde kun væ- Afrikansk sovesyge (trypanosomiasis) hos rejsende til Malawi Trypanosomiasis was confirmed in a British soldier who acquired the infection on a field exercise in the Kasunga National Park, Malawi. This is the 5th case of trypanosomiasis in travellers to this area that has been managed in South Africa this year [2007]. Der har være flere tilfælde af den meget alvorlige infektionssygdom, afrikansk sovesyge, hos rejsende til Kasunga National park i Malawi. Infektionen overføres af tsetse fluer der ikke lader sig skræmme væk af myggebalsam. De stikker om dage og eneste beskyttelse er tøjdække med tøjet imprægneret med Permethrin. Primære beskyttelse er undgåelse af sådanne områder. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Debat & kommentarer Er åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt. Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Deadline Indlevering af stof til nyhedsbrevet er 14 dage før udgivelse. Næste nyhedsbrev Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 11

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

SARS. Lærte vi lektien?

SARS. Lærte vi lektien? SARS Lærte vi lektien? FREMTIDEN Er ikke hvad den har været! Hvordan får vi styr på dette her? Re emerging New infection Morens, et al. Nature 2004;430:242 9 Fugle influenza i Afrika: en ond drøm Nigeria

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015 Indholdsfortegnelse: Om myggen...- 1 - Ondartet versus godartet malaria...- 1-...- 1- Strategien.... - 2 - Forebyggelse

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 13 August 2009 Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré NYHEDSBREV Dansk Selskab

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Hududslet forårsaget af insektstik

Hududslet forårsaget af insektstik Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/insekt/insect.htm (1 of 11)04-01-2006 15:43:14 HUDUDSLET FORÅRSAGET

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer.

Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer. Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2006 NUMMER 4 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Rejsemedicin og sport Hermed udkom det fjerde nyhedsbrev

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV DECEMBER 2005 NUMMER 2 Kære Medlemmer af Dansk Selskab For Rejsemedicin! Dengue feber Hermed andet nummer af nyhedsbrevet. Redaktionsgruppen

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle.

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle. Lus Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, som foretrækker hår i maden. Den skal bekæmpes. I kyndige hænder er en tættekam et effektivt våben. Men vi har også andre metoder. I denne brochure

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 9 April 2008 Forsidefoto: Peter Winge Læs om: Gul feber Paraguay Rejsebeskrivelse fra Afrika Rejsebeskrivelse fra Havasupai

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11.

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11. LUS Lus Lus er en stor plage for mange børnefamilier, og især i de kolde måneder, hvor børn ofte leger inde, spredes lusene hurtigt. Der er flere måder at behandle lus på - den nyeste er med et lusemiddel,

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed!

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Forestil dig, at du nu kan få den fineste og blødeste børne- og babysengetøj, der samtidig er meget allergivenligt! Forestil

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Skadedyrlaboratoriet,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere