Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder

2 NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine # 10 August 2008 Redaktionsgrupperne August Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Artillerivej 5, 2300 København S... om forfatterne INFORMATION Ole Kilpinen og Karl-Martin Vagn Jensen arbejder med biologi, bekæmpelse og resistens hos en række forskellige insekter og mider. Som konsekvens af den øgede interesse for at finde gode giftfri eller lav toxisk alternativer til insekticider er begge involveret i forskellige forskningsprojekter, hvis formål det er at undersøge insekters og miders respons på kemiske stimuli udsendt eller udskilt fra artsfæller, fødeemner m.m. Bl.a. arbejdes med at identificere og beskrive effekten af forskellige volatile stoffers rolle som attractanter eller repellenter hos kyllingemiden (Dermanyssus gallinae), væggelus (Cimex lectularius), tyske kakerlakker (Blattella germanica) og vævermyrer (Oecophylla sp.). Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. December Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen Infektionsmedicinsk afdeling Q Skejby Sygehus Overlæge, dr. med. Ida Gjørup Medicinsk afdeling Q 107 KAS Herlev Claus Boss Madvigsgade Svaneke Speciallæger i almen medicin Steffen og Lise Jarlov Hovmosevej Hillerød April Karin Stausholm, Birkerød Niels Jacob Nielsen, Rønne Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Lis Andersen HUSK: Næste nyhedsbrev udkommer Artikler/debat/kommentarer kan sendes pr. til: 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

3 Væggelus et gammelt problem vender tilbage Ole Kilpinen og Karl-Martin Vagn Jensen Væggelus er små fladtrykte tæger, der som alle tæger er udstyret med en kraftig sugesnabel, men i modsætning til de fleste andre tæger suger de ikke plantesaft - de suger derimod blod. Der findes omkring 70 arter af væggelus, der på denne måde ernærer sig som blodsugere (hæmatofage ektoparasitter), og de fleste har fugle og flagermus som værter. Men to arter, den almindelige væggelus (Cimex lectularius) og den tropiske væggelus (Cimex hemipterus), foretrækker at suge blod på mennesker. Disse to arter har fulgt mennesket antageligt helt tilbage fra de første mennesker blev bofaste. En teori er, at tilknytningen til mennesket kan være sket, da vi boede i huler sammen med flagermus. Nogle flagermusvæggelus kan så have tilpasset sig menneskets levevis og på den måde skiftet vært. Det er karakteristisk for væggelus, at de helst opholder sig i umiddelbar nærhed af værtens sovested og kun kommer frem, når værten sover, og der er mulighed for et blodmåltid. De er således afhængige af, at værten vender tilbage til sin soveplads med jævne mellemrum. Status for væggelus i dag Væggelus er gennem de senere år ved at generobre deres plads blandt de skadedyr, som det er almindeligt at træffe på. I USA, Canada, Australien, dele af Afrika og flere europæiske lande har man oplevet stigende problemer med væggelus. Disse informationer er dog ikke baseret på systematisk data indsamling og statistik, men i høj grad på sammenstykning af oplysninger som f.eks. flere behandlinger mod væggelus og større indtægter for skadedyrsbekæmpere på væggelusområdet. I Danmark synes den samme udvikling at være i gang. Vi fører dog heller ikke nogen egentlig statistik over det reelle antal behandlinger, der foretages her i landet, men ser man på udviklingen i henvendelser til Skadedyrlaboratoriet omkring væggelus, viser den en støt stigning gennem de senere år (Figur 1). Det er den generelle opfattelse, at det forløb, der ses i figuren, i høj grad afspejler udviklingen i brugen af insektmidler efter anden verdenskrig, hvor brugen af DDT og andre chlorerede forbindelser gav en meget effektiv bekæmpelse af væggelus i halvtredserne og tresserne. Disse midler blev gradvist faset ud af markedet i halvfjerdserne, og i begyndelsen af firserne var de endegyldigt væk. Udviklingen i denne periode blev sandsynligvis også påvirket af en anden vigtig faktor, nemlig en stærkt stigende rejseaktivitet, som gav en øget risiko for at bringe væggelus med hjem fra destinationer i Sydeuropa, hvor forekomsten formodentlig var højere. Til erstatning for DDT og lignende bekæmpelsesmidler tog de meget effektive persistente, syntetiske pyrethroider og mikroindkapslet chlorpyrifos over, og fra midten af firserne og til midten af halvfemserne holdt disse meget effektive midler antageligt væggelusene i skak. Det blev afspejlet i et fald i Figur 1: Procent af henvendelser til Skadedyrlaboratoriet der vedrører væggelus i årene 1952 til Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 3

4 Figur 2: Voksen væggelus på udkik efter mad. Foto: Skadedyrlaboratoriet frekvensen af henvendelser til Skadedyrlaboratoriet om væggelus i denne periode, men siden årtusindskiftet er frekvensen af henvendelser om væggelus igen taget til. Der er fremsat mange teorier om årsagen til denne genopståen af et ellers næsten glemt problem, men i virkeligheden er det nok en kombination af flere ting. Der bliver rejst meget, og det betyder, at den potentielle risiko for at få væggelus med i bagagen fra et hotel eller et andet overnatningssted er ret stor. Samtidig har man i de senere år ændret bekæmpelsen af andre krybende og kravlende insekter fra mere generelle fladesprøjtninger til brug af formuleringer, hvor insekticidet kombineres med en lokkemad og placeres, f.eks. som dråber insekterne selv søger hen til. Dette har en lang række fordele, når det gælder bekæmpelse af myrer og kakerlakker, men disse behandlinger rammer til gengæld ikke væggelus, som de gammeldags fladesprøjtninger gjorde. Væggelusene kan derfor opformere sig, selvom der bliver behandlet mod andre skadedyr som f.eks. kakerlakker. Endelig er der ingen tvivl om, at der i en række lande er selekteret meget kraftige, resistente populationer af væggelus - specielt på nogle syntetiske pyrethroider, hvilket gør bekæmpelse med disse midler meget vanskelig. Biologi Den almindelige væggelus og den tropiske væggelus er som nævnt de to arter af væggelus, der kan give anledning til problemer. Ganske vist kan duevæggelus (C. columbarius) og flagermusvæggelus (C. pilpistrilli) også træffes i danske hjem, men da de ikke kan etablere sig med mennesket som vært, er de ikke interessante i denne sammenhæng. Den voksne væggelus er 6-7 mm lang og dorso-ventralt fladtrykt (Figur 2). Farven varierer fra gullig til mørkebrun på sultede individer. Den blodfyldte væggelus er mere trind og kan svulme op til mere end 1 cm. Farven bliver dybt mørkebrun, men på yngre individer kan blodets røde farve tydeligt ses. Kroppen er dækket med meget fine gyldne hår og på forkroppen sidder et par rudimentære vinger. Snablen er opdelt i 3 led og er et relativ kraftigt instrument til penetrering af huden. Kønnene kan kendes på, at hannens bagkrop er lidt tilspidset, medens hunnens er rundere men ellers ligner de hinanden. Det meste af tiden opholder væggelusene sig i deres gemmesteder og kommer kun frem om natten for at suge blod. Hvordan, de finder frem til værten, er endnu ikke helt klarlagt, men varmeafgivelse og CO 2 i udåndingsluften har sikkert betydning for deres orienteringsevne. Når værten er fundet, sætter de sig på frit eksponeret hud og suger blod. En voksen hun suger i 10 til 20 minutter og optager i denne periode 7-8 mg blod. Hannerne suger også blod, men optager kun cirka en ⅓ af den mængde, som en hun tager. Væggelus afgiver en markant sødlig lugt, som skyldes forskellige aldehyder, der udskilles fra kirtler på undersiden af kroppen. I og omkring deres skjulesteder afsætter dyrene rustrøde pletter af delvist fordøjet blod; dette er et sikkert kendetegn på deres tilstedeværelse (Figur 3 og 4). Væggelus kan godt opholde sig i skjulesteder flere meter fra et sengested, men langt oftest vil de være at finde i umiddelbar nærhed af sengen. De ynder snævre revner og sprækker, hvor de kan krybe ind og opholde sig om dagen. Når man undersøger for væggelus, skal man således inspicere sprækker ved paneler, bag løst tapet, i opmagasineret rod under sengen og i selve sengen (Figur 5). I forbindelse med sengen skal man koncentrere sin opmærksomhed om samlingerne på undersiden, hvor der ofte vil være gode sprækker at gemme sig i (Figur 3 og 4). Boksmadrasser og tilsvarende sengekonstruktioner er specielt gode, set fra væggelusenes synspunkt. Der er mange velegnede skjulesteder, som er svære at komme til for os og derfor giver gode muligheder for at forblive uopdaget i lang tid. Efter parringen kan en hun lægge 3 æg om dagen, fra 3 til 11 dage efter sidste blodmåltid. Derefter er hun nødt til at have nyt blodmåltid for at kunne producere flere æg. Har hunnen mulighed for at blive parret og få tilstrækkeligt med blod, vil hun kunne producere mellem 200 og 500 æg i sit liv. Æggene placeres i skjulestederne, og efter dage klækker de 1,5 mm store og gullige nymfer. Bortset fra størrelsen ligner nymferne stort set de voksne. Nymferne skal inden for de første par dage have et blodmåltid for at kunne komme videre i udviklingen, og de skal have et blodmåltid for hvert af de fem nymfestadier, de skal gennemløbe for at blive voksne. Kan væggelusene få et ugentligt blodmåltid, vil de ved stuetemperatur kunne gennemføre udviklingen på et par måneder, medens det ved en optimal temperatur på 28 til 30 C og en relativ luftfugtighed på % kan nås på 5 uger. Bliver temperaturen 15 C eller derunder, stopper udviklingen af såvel æg som nymfer, og væggelusene holder op med at tage føde til sig. De kan dog stadig bevæge sig rundt, selvom temperaturen falder helt ned til 7 C. Opholder væggelus sig under sådanne kølige men i øvrigt gode forhold, kan de leve helt op til et år uden at tage føde til sig. Det er disse 4 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

5 lange udviklingstider, der gør, at væggelusproblemer kan udvikle sig nærmest snigende. Der kan ske en ganske langsom opformering fra en enkelt hun, som man har haft med hjem fra ferieturen, til man efter flere måneder bliver man klar over, at væggelus har etableret sig i ens hjem. Det betyder også, at man ikke skal regne med at kunne sulte væggelusene ud ved at holde sig væk eller på anden måde forhindre dem i at få blod. Sundhedsproblemer Gennem mange år har det været diskuteret, om væggelus udgør en risiko for smittespredning, bl.a. fordi man har fundet en række humane patogener i fæces fra væggelus. Det er dog aldrig lykkedes at påvise en sådan sammenhæng. Specielt Hepatitis B har været genstand for interesse, og man har da også kunnet påvise, at virus kan passere mellem væggelusenes udviklingsstadier og udskilles i fæces. Men i et relativt stort feltstudie har man ikke kunnet identificere nogen sammenhæng mellem tilstedeværelsen af væggelus og antallet af sygdomstilfælde. På det nuværende grundlag må det således stadig konkluderes, at væggelus sandsynligvis ikke har nogen nævneværdig betydning som smittespredere. Et andet sundhedsmæssigt aspekt er selve effekten af væggelusens bid. I forbindelse med biddet overfører væggelusen spyt til værten, og dette spyt indeholder proteiner, der kan føre til udvikling af allergiske reaktioner hos nogle patienter. Biddet i sig selv mærkes ikke, men efterfølgende kan der i flere dage opleves stærk kløe. Det er ikke muligt sikkert at identificere et væggelusebid i forhold til bid fra andre blodsugende insekter, men der er grund til mistanke om væggelus, hvis biddene er placeret på de dele af kroppen, der er frit eksponerede, når man sover - væggelusen kravler ikke ind under dynen. Lopper derimod vil meget gerne bide på steder, hvor de kan komme til at sidde under lidt stramt tøj - gerne under en elastik i taljen, ved anklerne under strømperne, eller under dynen etc. Sådanne steder kan der være mange bid samlet. Myg stikker på de samme eksponerede steder som væggelusene, men hvor væggelusbid gerne sidder flere sammen, vil myggestik ofte være placeret tilfældigt på kroppen. Figur 3. Tydelige tegn på væggelus i en sengebund. Foto: Ole Kilpinen Figur 4: Væggelus under betrækket på en sengebund. Foto Ole Kilpinen Ud over de rent fysiske følger hos patienterne ses hos nogle også en meget stærk psykisk reaktion. Væggelus var tidligere stærkt socialt stigmatiserende, og for mange er de det givetvis endnu. Samtidig opfattes de af mange som ækle, men her må man lægge vægt på, at der trods alt ikke er nogen større smitterisiko ved væggelusenes tilstedeværelse. Derudover er det vigtigt at slå fast, at alle, uden skelen til rang og stand, løber en risiko for at tage væggelus med hjem fra ferien. Får man væggelus, skal man til gengæld reagere så hurtigt som muligt og få iværksat en effektiv bekæmpelse, således at man selv slipper af med problemet og samtidig sikrer, at problemet ikke spredes Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 5

6 Figur 5: Sovepose der var gemt under en seng. Her har flere tusind væggelus slået sig ned. Foto Ole Kilpinen til andre. Grundlæggende er omkostningerne ved en bekæmpelse tidligt i forløbet langt mindre, end hvis man lader stå til i håb om at det går væk af sig selv det gør det nemlig ikke. Hvis der ikke reageres, udsætter man sig for at blive genstand for klager og eventuelt at skulle betale for bekæmpelsen i en hel ejendom. Bekæmpelse Det er væsentligt at være opmærksom på, at enhver rejse medfører en risiko for at bringe væggelus med hjem. Det første, man kan gøre for at undgå dette, er at være opmærksom på, om der er tegn på væggelus på overnatningssteder. De mest oplagte er som nævnt mørke pletter omkring revner og samlinger under sengen og derudover naturligvis bid om natten. En simpel forebyggelsesregel er ikke at placere sin bagage i nærheden af sengen, så eventuelle væggelus ikke kan forvilde sig ind i den. Ved mistanke om, at man har fået væggelus med hjem, skal man sørge for at bagagen inklusive kufferter og tasker er fri for væggelus, inden man bringer det videre ind i huset. Tøjet kan vaskes en maskinvask overlever væggelus ikke. Hvis det er muligt, kan man fryse bagagen i en almindelig fryser, hvilket er en meget effektiv måde at tage livet at væggelus på. To timer ved -18 C er nok til at slå en væggelus ihjel, men da der kan være isolerende materialer, der kan beskytte væggelusene mod kulden, vil et til to døgn være at anbefale. Varme over 50 C kan også bruges, hvis det er muligt i den givne situation. Væggelus kan ikke bekæmpes med en god hygiejne og orden i soverum, men det gør det meget nemmere at opdage problemet i tide og sætte ind med en bekæmpelse. I almindelighed bør man tage kontakt til en professionel skadedyrsbekæmper for at få foretaget en passende behandling med et godkendt bekæmpelsesmiddel (behandlingen skal foregå 2 gange med 14 dages mellemrum). Der er midler i handlen til privat brug, men det kan generelt ikke tilrådes, da en utilstrækkelig behandling kan få væggelusene til at spredes til andre dele af boligen eller ejendommen. Der findes en række insektgifte, der kan bruges til bekæmpelse af væggelus, men gennem de senere år har det vist sig, at væggelus har udviklet resistens mod flere af dem, og andre er forsvundet fra markedet af forskellige årsager. Således har man i USA og Danmark påvist resistens over for nogle af de meget anvendte syntetiske pyrethroider. Undersøgelsen i Danmark i 2006 og 2007 viste, at på de 20 lokaliteter, der blev undersøgt, var der en markant resistens mod de syntetiske pyrethroider deltametrin og permethrin. Chlorpyrifos blev ligeledes undersøgt, og på enkelte lokaliteter var der også udviklet resistens men i mindre grad. Chlorpyrifos er under afregistrering i EU og vil således ikke kunne anvendes meget længere. Det betyder, at der i den nærmeste fremtid vil kunne 6 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

7 forekomme tilfælde af bekæmpelsessvigt på nogle lokaliteter pga. høj resistens. Mange steder vil man dog fortsat kunne lykkes med en behandling med de midler, man har i dag. Men det er klart, at selektionstrykket på væggelusene vil blive meget højt med de få tilbageværende midler og i sidste ende kan det føre til langt mere udbredt resistens. Der er en række nye tiltag på vej, der skal føre frem til bedre bekæmpelse af væggelus: der arbejdes blandt andet med muligheden for at anvende varme og damp til aflivning samt brug af fælder og anden ikke kemisk bekæmpelse men ingen af disse metoder er endnu set eller afprøvet i Danmark. Det står således ikke klart i dag, hvordan den fremtidige væggelusbekæmpelse kommer til at se ud, men det er oplagt, at bekæmpelsen kommer under pres, hvis der ikke kommer nye fysiske eller kemiske midler på markedet. Som situationen ser ud i øjeblikket, må man forudse, at problemer med væggelus rundt omkring i verden fortsat vil vokse. Og det vil vi også forvente at se afspejlet i Danmark. Yderligere information: Skadedyrlaboratoriets hjemmeside, hvor man kan få hjælp i forbindelse med skadedyr: Ole Kilpinen, Karl-Martin Vagn Jensen og Michael Kristensen, (2008). Insekticidresistens hos væggelus i Danmark. Rapport til miljøstyrelsen nr : Kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: publikationer/2008/ / pdf/ pdf Forfattere: Forskningsleder Karl-Martin Vagn Jensen og Seniorforsker Ole Kilpinen Århus Universitet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Skovbrynet Kgs. Lyngby og Læs om spændende kurser og nyheder på foreningens hjemmeside: Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 7

8 NYHEDER: Seneste nyheder Mads Buhl, overlæge dr. med Dødelig flåtoverført sygdom i Tyrkiet While ticks have become a nightmare in the country, killing more than 26 people in the last 6 months, experts warn that the number of people infected by ticks may yet increase with rising temperatures in the coming summer months. The climate conditions affect the spread of disease, which is activated in hot weather. Population of ticks carrying the virus multiply faster than usual depending on climate conditions and high temperatures, Esragul Akinci of the Ankara Numune Hospital told the Turkish Daily News. In the last month alone, 7 people in the country have died from Crimean-Congo hemorrhagic fever, or CCHF, which is transmitted by tick bites, while hundreds of people have rushed to hospitals after finding ticks on their skin. The disease killed 27 people last year [2007]. Among the recent victims of the disease are 3 doctors from the same hospital who caught the disease while treating a CCHF patient. Der er tale om den hæmorrhagiske febersygdom Krim-Kongo hæmorrhagisk feber, for hvilken der ikke er nogen behandling eller vaccine. Eneste beskyttelse er anvendelse af myggebalsam som også til en vis grad afviser flåter. alle rejsende til landet bør være informeret om dette Vaccinationer og råd til Europamesterskabet i fodbold Schweiziske sundhedsmyndigheder (Bundesamt für Gesundheit) har lagt informationer ud på sine nettsider med anbefalinger vedrørende forebyggelse af smitsomme sygdomme under Europamesterskapet i fodbold som arrangeres i Schweiz og Østrig i juni. Det er specielt mæslinger, skovflåtencefalitis (TBE) og hivinfeksion som omtales. Vaccination mod mæslinger for personer som ikke tidligere er vaccineret og som heller ikke har haft sygdommen, og brug av kondom ved tilfeldig sex. Den som planlægger ture i naturen bør bruge myggespray for at reducere risikoen for flåttbid og TBE-smitte. Vaccination imod TBE kan anbefales ved længere vandreture på tværs af landskabet. Se mere her Norsk kvinde død af Dengue feber efter hjemkomst 50 årig Norsk kvinde som har opholdt sig 3 uger i Phuket, Thailand fik 4 dage efter hjemkomsten feber muskelsmerter og hovedpine. Hun kontaktede vagtlæge som ikke fandt grund til undersøgelse. Få dage senere senere blev patienten indlagt på hospital hvor hun døde af kredsløbs- svigt. Sådant Dengue shock syndrom (DSS) ses sammen med blødningskomplikationer (Hæmorrhagisk Dengue feber) overvejende hos flergangsinficerede men også hos første gangs inficerede. Der er en generel styigning i antallet af dengue feber tilfælde i dåvel Sydamerika ( Brasilien) og i Sydøstasien. Det er vigtigt at beskytte sig imod infektionen der overføres af myg ved brug af myggebalsam i dagtiden, overvejende ved solnedgangstide. Hvis man får svære influenza lignende symptomer under eller efter rejsen er det vigtigt at blive undersøgt for sygdommen. Der er ingen specifik behandling men væskeinfusion på det rigtige tidspunkt af sygdommen kan være livsreddende og ville formentligt have været det i dette Norske tilfælde Stort udbrud af Dengue feber i Rio de Janeiro, 49 dødsfald Der er registreret mere end tilfælde af dengue feber i Brasilien i 2007 med 158 dødsfald. I storbyen Rio de Janeiro er der registreret tilfælde med 49 dødsfald. Alle rejsende til området bør informeres om sygdommen og beskytte sig med myggebalsam specielt ved solnedgangstide. 8 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

9 [2008]. He was bitten by a mosquito and infected with Japanese encephalitis [JE], a rare virus that s similar to West Nile virus. Two weeks after the bite, he lost his appetite and got a high fever, said his father, a man from Seattle.The boy lost his ability Hepatitis E hos krydstogtpassagerer. Hepatitis E in passengers on a cruise ship Four cases of hepatitis E infection were reported among elderly male passengers on a round-the-world cruise between 7 Jan 2008 and 28 Mar The dates of onset were between 12 and 23 March and it is thought highly likely that exposure occurred at some point during the cruise. There were a number of ports of call including: Madeira, Barbados, Acapulco, San Francisco, Pago Pago (American Samoa), Nuku Alofa (Tonga), Auckland, Sydney and Hong Kong. The passenger capacity of the cruise ship is 1800 with 900 staff but, as people joined and left the cruise at different points during the journey, the cumulative number of passengers on board at some point during the cruise was Passengers were mainly from the UK but also included nationals from the USA, Australia, South Africa, Denmark, and Ireland. Hepatitis E er en af de hyppigste hepatitis former i verden. Den smitter som hepatitis A og forløber også på samme måde. Den gruppe hos hvem infektionen er særlig alvorlig er gravide hos hvem den kan medføre en dødelighed på op til 20%. Der findes endnu ingen vaccine hvorfor det er særligt vigtigt at undgå forurenet vand eller fødemidler Japansk encefalitis hos dreng fra USA. American aquiring Japanese encephalitis A Lydia Hawk Elementary School 3rdgrader who caught a rare virus while visiting family in Southeast Asia is recovering at Children s Hospital in Seattle.The boy, 9, traveled with his father and siblings to Viet Nam and Cambodia in January to speak, suffers from tremors and can t sit up on his own, the father said. He cannot respond back. He cannot move his body parts, he said.but the boy is improving; he started sleeping through the night, and his tremors are not as frequent, the father said Sunday [23 Mar 2008]. The boy also is starting to recognize people and voices. He understood s from school. I can tell by his eyeballs moving along the lines, the father said. The father said he was aware of the disease, but the vaccine was expensive and needed to be done 2 months in advance; the family planned their trip less than a month before. The boy had 3 other vaccinations before his trip [to SE Asia?]. We took a chance, the father said. He said it could take the boy 6 months to a year to recover, although he might never fully recover. When the boy became sick, his family flew him by air ambulance to a hospital in Thailand. The boy and his father returned to Washington [state] last week, accompanied by a nurse and doctor. The father said the medical expenses have been hard on the family. The 6-week hospital stay in Thailand cost USD , half of which isn t covered by the travel insurance he purchased. Dilemmaet er denne infektions alvorlighed kontra den mere beskedne risiko. Beskyttende vaccination ville have kostet familien 2 x 300 kr H1N1 fatal influenza in Hong Kong Late on Wednesday [12 Mar 2008] the Hong Kong government ordered all kindergartens, primary and special education schools to close for 2 weeks effective yesterday. This move was reminiscent of measures taken during Hong Kong s outbreak of SARS. The closure in effect starts the Easter holiday for schools about a week in advance. It will affect nearly students at 1745 schools. Many schools have required students to wear masks since the outbreak occurred nearly 2 weeks ago. H1N1 has been identified in some of the fatal cases. This is the same typer causing the Spanish flue in All travellers to the area should be influenza vaccinated. Der er påvist samme type virus som fremkaldte den Spanske syge i 1919, hos nogle af de fatale tilfælde. Det anbefales at alle rejsende også transitpassagerer til Hong Kong influenza vaccineres inden afrejsen Paraguay: yellow fever - WHO update, 25 cases, 5 death The Ministry of Public Health and Social Welfare (MSPBS) of Paraguay has reported that more than 1.27 million people have been vaccinated against yellow fever (YF) in 18 departments [state or province equivalents], with coverage reaching 83 percent of the population in Asuncion and 75 percent in the Central Department [the focal areas of the YF outbreak. - Mod.TY] The number of confirmed cases of YF has risen with 5 new cases and is now at 21 cases, including 5 deaths, according to Ministry figures, with 10 cases in San Pedro, 2 in Laurelty, and 2 in other areas. Another 12 suspected cases are being investigated. All travellers to the area including nabouring areas/countries should be Yellow fever vaccinated. Alle rejsende til området inklusivt naboområderne og landene bør være gul feber vaccineret Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 9

10 længere fås uden særlig tilladelse fra lægemiddelstyrelsen. Kombinationen kan erstattes af doxycyklin eller Malarone/Lariam. Der er dog problem med de gravide og ammende rejsende til hvem vi ikke har andre alternativer end klorokin og proguanil. Paraguay confirms 1st death from yellow fever in 100 years Paraguay s Ministry of Public Health confirmed Tue 5 Feb 2008 the 1st death from yellow fever in 100 years. It was a 24-yearold man who lived in a rural area near San Estanislao 200 km north of Asuncion (the capital), in forested San Pedro department. There are 4 more suspected cases. The area has been quarantined, destruction of mosquito habitats and YF vaccination of people in the area are being carried out. Specialists in the Ministry of Health suspect that forest fires in the area last year [2007], which destroyed thousands of hectares, forced the migration of monkeys and vector mosquitoes into more populated areas. The Director of Epidemiological Surveillance said that the last case of YF in the country was more than 30 years ago, and the last death from YF was in There is a serious intrusion of YF into the transition zones in the 3 countries Paraguay, Brazil & Argentina. Ciudad del Este, on the Rio Parana? see 2nd map below -- is where the 3 countries meet, and is the location of the Iguassu Falls, where monkeys suspected of having died from YF have been found Rejsende til disse områder bør være Gulfeber vaccinere! Travellers to these areas should be vaccinated against Yellow fever! Proguanil (Paludrine) er kun tilgængeligt i DK m. særlig tilladelse Proguanil anvendes sammen med klorokin til malariaprofylakse. Stoffet er afregistreret i DK per 1 januar og kan ikke Rejsemedicinsk klinik, Århus og Odense, har derfor fået en særtilladelse til udlevering af stofferne dødsfald af fugleinfluenza i Egypten The Egyptian government has been exerting more efforts to prevent further spread of the bird flu virus since the fatal disease caused 4 human deaths in less than a week in late December On Monday [31 Dec 2007], the Egyptian Health Ministry said a 2nd woman died of bird flu in the evening, bringing the death toll of the fatal disease to 19 since the emergence of the lethal H5N1 virus in early 2006 in the country. Egypt has culled 1599 domestic poultry suspected of contracting bird flu in its latest efforts to prevent further spread of the fatal disease in the populous Middle East and North Africa country, the official MENA news agency reported Tuesday. According to media statistics, Egypt has reported a total of 43 human cases up to now since it detected its 1st H5N1 virus in dead poultry in February 2006 and the 1st human case in March of the same year. Der nu diagnosticeret 43 tilfælde af fugleinfluenza hos mennesker i Egypten med sammenlagt 19 dødsfald. De 4 seneste tilfælde i December måned vidner om at risikoen for sygdommen fortsat er tilstæde og ganske stor. Rejsende til Egypten bør holde sig fra fuglemarkeder, områder med fugle ekskrementer, genstande forurende med samme eller fuglefjer samt lokalområder med kendt sygdomsudbredelse og åbent fuglehold. Sygdommen kan evt. forebygges med Tamiflu 75 mg x 1 dgl. i 14 dage efter udsættelse for smitte Ebola udbrud igen i det vestlige Uganda The number of suspected cases of Ebola haemorrhagic fever in the Bundibugyo District of western Uganda has now risen to 93, including 22 fatalities. Laboratory analysis has confirmed the presence of a new species of the virus in 9 of these cases. Four health care workers are among the fatalities. Five sub-counties of Bundibugyo District are affected with a total population of approximately 250,000. Der er endnu et udbrud af Ebola virus infektion i det vestlige Uganda. Indtil videre er der 93 tilfælde med 22 dødsfald. Som ved tidligere udbrud i samme region, Gulu; kendes den primære smittekilde ikke. Rejsende frarådes at rejse til området Trypanosomiasis (Sovesyge) I Indien (Mumbai) overført af fluer A rare parasitic infection, trypanosomiasis or sleeping sickness, endemic to sub-saharan Africa, has been detected in parts of Maharashtra including Mumbai, baffling health officials. A total of 3 persons have been diagnosed with the infection this year [2007], all from different areas and backgrounds. A World HealthOrganisation (WHO) team, which collected blood samples from the victims a few months ago, is still trying to find out how thedisease, which is common in cattle, was transmitted to humans.the matter has become urgent with the death of one of the victims, a Pune-based water supplier, last month [November 2007]. One personfrom Chandrapur and an infant from Mumbai were the others diagnosed with trypanosomiasis. 10 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus

11 Der syntes at være tale om en muteret form for Trypnosoma evansi der normalt kun er farlig for kvæg og ikke mennesker. Det antages at overførslen sker via stikkende fluer så rejsende bør beskytte sig imod insektstik ved brug af myggebalsam. Sygdommen er tilsyneladende dødelig og WHO tager udbruddet yderst alvorligt ret i Punta Cana. Det betyder at alle rejsende fortsat, uanset opholdets varighed, skal tage malariaprofylakse med Klorokin eller et af de andre midler malarone eller doxycyclin. Desuden skal de rejsende instrueres i brug af myggebalsam efter mørkets frembrud samt anden myggestiks forebyggelse Medlemsinfo Modtag nyhedsbrevet via Alle medlemmer opfordres til at sende deres adresse til sekretær Lisbeth Conrad: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside: Afrikansk sovesyge tæt på Kampala i Uganda Mayuge District is located in the Southeastern part of Uganda, and was already several years ago classified as in a pre-endemic state regarding sleeping sickness (trypanosomiasis) (see: Berrang-Ford L et al. Spatial Analysis of Sleeping Sickness, Southeastern Uganda, Emerg Infect Dis 2006;12: Der er således et større udbrud af sygdommen nogle få hundrede km øst for hovedstaden Kampala. Sygdommen overføres af Tsetse fluen der stikker i dagtiden. Undgå sådanne områder og ellers er det et spørgsmål om tøjdække overalt på kroppen evt. imprægneret med permethrin. Det er en yderst alvorlig i visse tilfælde dødelig sygdom P. falciparum malaria, Dominikanske republik We report 2 cases of falciparum malaria from Punta Cana in the Dominican Republic. A couple, both aged 71 years, traveled from Germany to Punta Cana from 27 Oct to 10 Nov Remarkably, neither of them left Punta Cana to travel the country. Der var tale om den ondartede malaria P. falciparum og de rejsende havde kun væ- Afrikansk sovesyge (trypanosomiasis) hos rejsende til Malawi Trypanosomiasis was confirmed in a British soldier who acquired the infection on a field exercise in the Kasunga National Park, Malawi. This is the 5th case of trypanosomiasis in travellers to this area that has been managed in South Africa this year [2007]. Der har være flere tilfælde af den meget alvorlige infektionssygdom, afrikansk sovesyge, hos rejsende til Kasunga National park i Malawi. Infektionen overføres af tsetse fluer der ikke lader sig skræmme væk af myggebalsam. De stikker om dage og eneste beskyttelse er tøjdække med tøjet imprægneret med Permethrin. Primære beskyttelse er undgåelse af sådanne områder. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Debat & kommentarer Er åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt. Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Deadline Indlevering af stof til nyhedsbrevet er 14 dage før udgivelse. Næste nyhedsbrev Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 10 Tema: Væggelus 11

Væggelus biologi. Væggelusarter

Væggelus biologi. Væggelusarter Væggelus biologi Da væggelus er så svære at komme til livs, kan det være en god ide at sætte sig lidt ind i hvordan de lever, for at kunne planlægge sin indsats for at komme af med dem, eller for at undgå

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR REJSEMEDICIN Danish Society of Travel Medicine

DANSK SELSKAB FOR REJSEMEDICIN Danish Society of Travel Medicine Invitation til mini-symposium og indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Rejsemedicin fredag d. 3. april 2009 kl. 17.00 Sted: Domus Medica, Kristianiagade 14, 2100 København Ø Fagligt

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

*******************************************************************************

******************************************************************************* Spørgsmål og svar Hvilke forholdsregler skal vi tage ved besøg? Vi har væggelus og er i behandling for det. Jeg mangler information om hvilke forholdsregler jeg/familie skal tage ved besøg eller når vi

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Detektion. Hvor skal man lede?

Detektion. Hvor skal man lede? Detektion Har man mistanke om man kunne have fået væggelus, f.eks. hvis man bliver bidt om natten eller man har overnattet et sted hvor der var væggelus, bør man undersøge specielt sengen for tegn på væggelus.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Effektivitetsvurderinger Produkttyper 18 og 19

Effektivitetsvurderinger Produkttyper 18 og 19 Skadedyrlaboratoriet, Inst. for Plantebeskyttelse og Skadedyr er Produkttyper 18 og 19 Karl-Martin Vagn Jensen Forskningsleder Technical Notes for Guidance Kapitel 6: Resistens Vurdering af resistens type,

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Epidemiloven. Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. (Lov nr. 640 af 14/6 2007 - trådte i kraft 1. januar 2008)

Epidemiloven. Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. (Lov nr. 640 af 14/6 2007 - trådte i kraft 1. januar 2008) Epidemiloven Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Lov nr. 640 af 14/6 2007 - trådte i kraft 1. januar 2008) Supplerende lovgivning Autorisationsloven Bek.gør.om lægers anmeldelse af smitsomme

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente?

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente? Pandemi (H1N1) 2009 Konference for Maritim sikkerhed, sundhed og miljø 26. august 2010 af Tove Rønne, overlæge Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Indhold Influenza og pandemier Hvad var situationen

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Rejse Helbred. Helbred - Nødsituation. Helbred - Ved lægen. At spørge efter at blive bragt på sygehuset. At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Rejse Helbred. Helbred - Nødsituation. Helbred - Ved lægen. At spørge efter at blive bragt på sygehuset. At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp - Nødsituation Jeg er nødt til at skal på sygehuset. At spørge efter at blive bragt på sygehuset Jeg føler mig dårlig. I need to go to the hospital. I feel sick. Jeg er nødt til at se en læge med det samme!

Læs mere

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Belize Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Belize Hovedstad Indbyggere Sprog Belmopan 350.000 Spansk, kreolsk, div. mayaindianske dialekter Religion Valuta Areal RomerskkatolskBelizisk

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus

Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus Det er ofte børn i alderen 3-10 år, der får lus. Tilfælde med hovedlus optræder hele året, men der er flest i august til november og februar til

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere