CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet."

Transkript

1

2 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus. Laboratorietests og feltforsøg har vist, at Cimex Eradicator behandling med tør mættet damp opvarmet til 180 C er i stand til at fjerne 100% af æg og larver, samt en høj procentdel af voksne insekter. Det specielle damp desinfektions komponent har en ydeevne, der giver mulighed for damp ved en temperatur på op til 180 C. Damp desinfektions komponentet er udstyret med en kontrolleret ekspansionsvarmeveksler, Polti s verdenspatent, opvarmer dampen fra Cimex Eradicator kedlen til de ovenfor nævnte temperaturer. På denne måde dør æg, larver og insekter i løbet af et par sekunder af varmechok. Ved udbringning er dampen blandet med desinfektionsmidlet HPMED, en vand alkohol opløsning, der fjerner væggelus lugten og kan udbringes, mens der er mennesker til stede. Vores team af eksperter har designet Cimex Eradicator med specialværktøjer til at gøre dit arbejde sikrere og mere effektiv. Sikkerhedshætte - et unikt Polti patent, forhindrer åbning, mens der er stadig er tryk i beholderen. vandbeholderen er fremstillet af rustfrit stål 18/10, som modstår kalk og korrosion og so forlænger apparatets levetid. Cimex Eradicator er bygget i henhold til IEC internationale standarder, og det er derfor udstyret med en ventil, en sikkerhedstemperatur-kontakt og en ekstra temperatur-kontakt for ekstra beskyttelse mod tørløb. Alle komponenter og tilbehør er lavet i højkvalitets-, varmeresistente materialer. 2

3 GENERATOR A ) Tilbehør tænd / sluk B) Patenteret sikkerhedshætte C) Bærehåndtag D) Dampreguleringskontrol E ) Trykindikator F) Generator tænd / sluk G ) Damptryk indikator H) "Ingen vand" indikatoren I) Strømforsyningskabel P) Centralstikdåse med stænksikker dæksel U) Stænksikker dæksel til centralstikdåse DAMP PISTOL J ) Sikkerhedskontakt K) Trykknap til damp L ) Varme lampe M ) HPMED flaske fitting / indsæt N) Afstandsbøjle / support O ) udgangsdyse Q) lås R ) slangestik S ) Låse knap til dampslange T) dampslange TILBEHØR 1 ) Lige forlænger 2 ) HPMED engangsflaske 3 ) væge til flaske (2) 4) buet forlænger 5 ) Hjul 6) børste 7) Påfyldnings flaske 8) Beskyttelseshandsker CIMEX ERADICATOR EKSTRA TILBEHØR SKAFFEVARE - hører ikke med til standard udstyr(rengørings udstyr) 9) damp pistol 10) Forlængerrør 11 ) Rundt mundstykke 12 ) 120 tilbehør 13 ) Lille børste 14) Stortmundstykke 15) Bomulds klude 16) vinduesskraber værktøj 17) Reservedele skiver til tilbehør tilslutninger Dette apparat overholder direktiv 2004/108/EF (EMC ) og direktiv 2006/95/EF ( lavspænding). Polti S.p.A. forbeholder sig ret til at ændre udstyr eller tilbehørs specifikationer uden forudgående varsel. 3

4 FORHOLDSREGLER GEM DISSE INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Et hvert brug, som ikke overholder disse anvisninger vil ophæve garantien. SIKKERHEDSADVARSLER : Fare for elektrisk stød og / eller kortslutning : - Det ledningssystem, som apparatet tilsluttes, skal altid overholde gældende love. - Før apparatet tilsluttes, skal du sørge for, at net-spændingen er den samme som den spænding, der er angivet på typeskiltet på apparatet og, at stikkontakten er tilsluttet til jord - Sluk altid for apparatet på on/off(tænd/sluk) knappen, før du fjerne stikket fra stikkontakten. - Hvis apparatet ikke bruges, skal du altid fjerne stikket fra kontakten. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn med kablet tilsluttet el-nettet. - Sørg altid for, at stikket er taget ud, inden der foretages vedligeholdelsesarbejde af nogen art. - Træk ikke i kablet, men tag fat i selve stikket for at undgå beskadigelse af stikket. - Strømkablet må ikke vrides, knuses, strækkes, eller komme i kontakt med skarpe eller varme overflader. - Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller andre vigtige dele er beskadiget. I stedet kontaktes et Autoriseret servicecenter. - Brug ikke elektriske forlænger ledninger, der ikke er godkendt af producenten, da dekan forårsage skade eller brand. - Berør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder, når kablet er tilsluttet elnettet. - Brug ikke apparatet med bare fødder - Brug ikke apparatet i nærheden af håndvaske, badekar, brusere eller beholdere fyldt med vand. - Apparatet, kablet eller stikkene må ikke nedsænkes i vand eller anden væske. - Ret ikke dampstråle på strømførende og / eller elektronisk udstyr eller på apparatet selv. SIKKERHEDSMEDDELELSER : Risiko for kvæstelser og / eller forbrændinger ved brug af apparatet: - Det er forbudt at anvende apparatet på steder, hvor der er fare for eksplosioner. - Brug ikke produktet med giftige stoffer. - Lad aldrig børn eller personer, som ikke er fortrolige med, hvordan apparatet fungerer bruge det. - Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Hvis apparatet tabes/falder ned, er det nødvendig at få det kontrolleret af et autoriseret Polti Servicecenter, da interne sikkerhedsfunktioner kan være blevet påvirket. - I tilfælde af nedbrud eller svigt, sluk for apparatet. Forsøg ikke at skille det ad, men henvis til et autoriseret servicecenter. - Dette apparat er udstyret med sikkerhedsanordninger, som kun må udskiftes af en behørigt kvalificeret tekniker. - Før rengøring eller opbevaring af apparatet, skal du altid først sikre, at den er afkølet fuldstændigt. - Ret ikke dampstrålen mod mennesker, dyr eller service (kopper, tallerkner, glas m.m.). - Højtryks-stråler kan være farlige, hvis de anvendes forkert. Ret ikke dampstråle på folk,strømførende elektrisk udstyr eller apparatet selv. - Anbring aldrig dine hænder inde i dampstrålen. OBS:Fare for forbrændinger! - Genfyld ikke tanken, mens den stadig er varm, lad det køle ned i et par minutter før opfyldning. - Hold ansigtet væk, hvis du fylder kedlen, mens den stadig er varm, da et par dråber vand kan fordampe ved kontakt med den varme kedel, og forårsager en dampstråle. - Sluk og fjern stikket fra stikkontakten, mens der efterfyldes med vand. 4

5 - Tøm ikke maskinen, når vandet i kedlen stadig er varmt. - Forsøg ikke at skrue hætten af, når apparatet er i drift. - Kontroller regelmæssigt sikkerhedshættens og forseglingens tilstand, og udskift med originale dele, hvis det er nødvendigt. - Må ikke anvendes, hvis apparatet er blevet tabt, har synlige tegn på skader eller lækager. - Sørg for, at sikkerhedshætten er skruet rigtigt på, ellers kan det medføre damplækager. ADVARSEL: Høj temperatur. Fare for forbrændinger! Må ikke berøre de dele, der er angivet på produktet SIKKERHEDSMEDDELELSER : Ved brug af apparatet: - Vand indeholder naturligt magnesium, mineralsksalte og andre aflejringer, der fremmer dannelsen af kedelsten. For at undgå skader på apparatet, brug KALSTOP FP 2003 et specielt naturligt afkalkningsmiddel, der fjerner kedelsten. Dermed undgås dannelse af kedelsten og beskyttelse af kedlens metalvægge. KALSTOP FP 2003kan findes i isenkram/hårde hvidevare butikker og Polti Servicecentre. Alternativt kan du bruge en50/50 blanding af postevand og demineraliseret vand. - Brug aldrig destilleret vand eller duftende vand. - Du må ikke tilsætte rengøringsmidler eller kemiske stoffer i kedlen. - Vi anbefaler, at du kun bruger originale Poltiprodukter, da varer fra andre mærker muligvis ikke er egnede til brug i Polti produkter og kan forårsage skader. - Udsæt aldrig apparatet for vejrlig. - Anbring ikke apparatet i nærheden af et strømførende element, en elektrisk ovn eller anden varmekilde. - Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 0 C og over 40 C. - Tryk kun på knapperne med fingeren, uden overdreven kraft, undgå at bruge et pege objekt, såsom en kuglepen. - Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet, især når apparatet stadig er varmt. - Brug kun originale reservedele for ikke at skade apparatets sikkerhed ved reparation eller udskiftning af tilbehør - Lad apparatet køle af inden det rengøres. - Før apparatet stilles væk, skal du sikre, at det har fuldstændigt afkølet. KORREKT ANVENDELSE AF PRODUKTET Dette apparat er beregnet til professionelt brug som en dampgenerator, i overensstemmelse med beskrivelser og instruktioner, der er indeholdt i denne manual. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligtog opbevar dem til fremtidig henvisning. Polti S.p.A. frasiger sig ansvar for skade eller ulykke afledt fra enhver brug af dette apparat, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i dette hæfte. BEMÆRK Information til brugere Direktiv 2002/96/EF ( Waste Electrical and Electonic Equipment - WEEE) : Dette produktoverholder EUdirektiv 2002/96/EF. Den overstregede affaldsspand på apparat betyder, at produktet skal bortskaffes adskilt fra andet affald. Brugeren er ansvarlig for at bortskaffe apparatet i henhold til gældende lov. VIGTIGT: Alle vore produkter er blevet grundigt testet, før de forlader vores fabrik. Derfor kan der være lidt vand fra testen i kedlen på din Cimex Eradicator. HPMED HPMED s karakteristika giver en ideel støttevirkning til den tørre mættede damp ved høje temperaturersom Cimex Eradicator frembringer. Ved at tilføje HPMED til dampstrømmen fra Cimex Eradicator fjernes æg, organiske spor fra væggelus 5

6 ekskrementer samt fuldstændige eliminering af den karakteristiske væggelus lugt fra overflader. Brugsvejledning : Monter engangsflasken i fittingen ved at følge instruktionerne i afsnittet " BRUGSVEJLEDNING. Tænd maskinen iht. Producentens instruktioner. Når systemet er klar, åbnes for damp og HPMED. Blandet med damp, vil produktet normalt tørre inden for 30 sekunder til ét minut, afhængig af de miljømæssige betingelser. Advarsler: Opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke indtages. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles med masser af vand og læge kontaktes. HPMED er et rengøringsprodukt til hårde overflader. Indeholder < 5 % non - ionisk overfladeaktivt middel. (EØF Reg.648/2004) KLARGØRING Før du bruger Cimex Eradicator for første gang, skal drejehjulene (5) monteres, som angivet i fig. A. FORBEREDELSE: Skru sikkerhedshætte (B) af, og fyld kedlen med 2 liter vand ved hjælp af påfyldningsflasken (7)( fig. 1 ). Almindeligt postevand kan også anvendes. Da vandet naturligt indeholder kalksten, som i det lange løbe kan forårsage aflejringer, anbefaler vi at bruge en 50/50 blanding ledningsvand og demineraliseret vand. Ved brug af ledningsvand alene, anbefaler vi at tilsætte det særlige naturlige afkalkningsmiddel KALSTOP FP 2003 for at undgå kedelsten. Skru omhyggeligt hætten på igen (fig. 2).Sørg for, at sikkerhedshætten (B) er korrekt spændt. Hvis ikke, kan dampen slippe ud a fåbning. Sæt strømledningen (I) i en egnet stikkontakt med jordforbindelse. ADVARSEL: Under ingen omstændigheder må vand-påfyldningsflasken sættes i eller efterlades i apparatets påfyldningsåbning, når apparat er tilsluttet el-nettet. Fare for forbrændinger. BRUGSANVISNING Tryk generatorens tænd/sluk knap(f) og tilbehørets tænd/sluk knap (A) ned, og lampen vil lyse sammen med damptrykindikatoren (G). Vent til damptrykindikator lampen(g) går ud. Cimex Eradicator er nu klar til brug. Åbn dækslet til centralstikdåsen ( P), og indsæt det centrale stik(r) ved at trykke knappen (S) ned og sikre sig at låsetappen (Q) er korrektplaceret i taphullet (U)på centralstikdåsen (fig. 3). Skru hætten af engangsflaske(2) (fig. 5). Sæt vægen (3) ned i engangsflasken (fig. 6), indtil den hviler på bunden af flasken, mens du sikrer dig, at det forbliver så ligesom muligt (fig. 7). Skru flasken i flaske-fittingen, idet du sikrer, at vægen kommer direkte ind i fitting hullet uden at blive bøjet (fig. 8). ADVARSEL : Du må ikke skrue flasken på pistolen uden væge (3). Hvis der ikke forbruges HPMED når maskinen anvendes, betyder det, at vægen ikke er sat rigtigt i, eller har foldet sig i flasken. Skru flasken af og gentag indsættelsesprocedure, vær omhyggelig med at indsætte vægen korrekt. Undlad at genopfylde engangsflasken. Vent til varmelampe (L) slukkes. Reguler dampen ved at dreje knappen(d) til medium. (se " Dampregulering "afsnittet). Tryk på trykknappen til damp (K ), så dampen kommer ud af dysen. Note: Håndtaget er udstyret med en sikkerhedskontakt (J), for forhindrer utilsigtet aktivering af dampen af børn eller folk uvidende om dens funktion. Hvis apparatet står ubevogtet, flyttes sikkerhedsafbryderen (J) til den slukkede position. For at fortsætte dampen, flyttes kontakten tilbage til sin oprindelige position. Den første dampstråle kan indeholde nogle vanddråber på grund af mangelfuld termisk stabilisering i den fleksible slange. Vi anbefaler derfor, at den første dampstråle rettes mod en gammel klud indtil et konstant damptryk er opnået. 6

7 7

8 Under brug tænder og slukker varmelampe (L) og damptryk indikator (G). Dette indikerer, at den elektriske modstand er begyndt at arbejde for at holde temperaturen stabil. Dette er en normal forekomst, og det er derfor muligt at fortsætte standard operationer. Før behandling af overflader, er det tilrådeligt at rette den første dampstråle mod en klud eller nedad i cirka 30 sekunder UDEN tilslutning af engangsflaske (2) til fitting. Dermed opnås optimal temperatur og tryk. TIPS ved ANVENDELSE: Før behandling af sarte eller usædvanlige overflader med damp -systemet, skal du følge producentens anvisninger og altid udføre en prøve på en skjult del eller på en prøve af materialet. Lad den dampede prøve tørre for at sikre, at der ikke er opstået farveændringer eller deformeringer. Ret dampstrålen nedad i 2 sekunder for at bringe alle komponenterne i maskinen til deres korrekte temperatur og dermed undgå kondens. Damppistolen holdes i en vinkelret position til overfladen, der skal behandles, og holdes på den afstand som afstandsbøjlen (N) giver. Undgå direkte kontakt i tilfælde af sarte materialer (fig. 11). Påfør dampen kontinuerligt ved at anvende " børstning " bevægelser til at dække overfladen, som skal behandles. På denne måde vil strømmen af tør damp ved høje temperaturer dræbe væggelus og deres æg på alle behandlede overflader. Cimex Eradicator leverer tør mættet damp ved høje temperaturer, der vil tørre uden at efterlade rester inden for 30 sekunder til 1 minut, afhængigt af miljøforhold. Vær sikker på, at det behandlede materiale er modstandsdygtigt over for høje temperaturer. Damp regulering Cimex Eradicator er udstyret med en damp-regulator kontrol (D) (fig. 4). Du kan øge dampstrålen ved at dreje på knappen mod uret. Drejes den i urets retning reduceres dampstrålen. TRYK INDICATOR Cimex Eradicator er udstyret med en indikator(e), der viser driftstryk. PATENTERET SIKKERHEDSHÆTTE Mangler vand Apparatet er forsynet med en sikkerhedshætte, som forhindrer åbning af generatoren, så længe der er stadigvæk er tryk tilbage. Dette er en vigtig og uundværlig sikkerhedsanordning, og det er nødvendigt at følge bestemte procedurer, når tanken genfyldes. Mangler vand meddeles af indikatoren (H)og en akustisk advarsel ( hvis det findes) inde i apparatet. Når du har brugt alt vandet i tanken, skal du følge følgende procedurer: Sluk maskinen ved generatorens tænd/sluk (F). Brug damp-trykknappen (K) indtil dampstrålen ophører. Sluk for tilbehøret tænd/sluk (A). Afbryd strømforsynings kablet (I)fra elnettet. Skru den patenterede sikkerhedshætte (B)mod uret. Vent et par minutter for at lade generatortanken køle ned. Når den er kold, skal du fortsætte med omhyggeligt at genopfylde tanken, som beskrevet i punkt 1 i afsnittet " Forberedelse ". Hvis generatoren påfyldes igen, inden den er helt afkølet, anbefaler vi, at du omhyggeligt kun hælder meget små mængder vand i ad gangen for at undgå sprøjt på frabeholder og hætte samt dækker ansigt og udsat hud under påfyldning. OPBEVARING AF APPARATET Når du er færdig at bruge apparatet, afbrydes det fra elnettet og sættes til opbevaring på et rent og tørt sted, væk fra varmekilder og beskyttet mod vejrlig. VEDLIGEHOLD Fjern altid stikket fra el-nettet og lad apparatet køle ned, før der udføres nogen form for vedligeholdelse på apparatet. Vi anbefaler en fugtig klud til rengøring af apparatets yderside. Brug ikke opløsningsmidler eller 8

9 rengøringsmidler, da disse kan beskadigeoverfladerne. Hvis dampslangen er revet itu, skal den udskiftes af et autoriseret servicecenter. RENGØRING AF PISTOL DYSE Rengør dysen efter hver timers brug. Rens dysen ved hjælp af børste (6 medfølger i tilbehør), som skubbes ind i røret for at fjerne eventuelle rester af kedelsten ( fig.10 ). FORØG CIMEX ERADICATORs ANVENDELSESMULIGHEDER VED AT KØBE DET EKSTRA TILBEHØR Cimex Eradicator kan blive til en fremragende grøn rengøring, takket være dens ekstraudstyr. Dette er en skaffevare. FORHOLDSREGLER Før behandling af læder, særlige stoffer og træoverflader, skal producentens anvisninger læses, og der bør altid foretages en test på en skjult del eller på en prøve af materialet. Tillad teststedet at tørre for at sikre, at der ikke er opstået deformeringer eller farveændringer. Vær meget omhyggelig ved rengøring af træ (møbler, døre osv.) og behandlede terracotta gulve, da langvarig brug afdamp kan beskadige voks, polish eller farve på de overflader, der skal rengøres. Vi anbefaler derfor kun at dampbehandle disse overflader i korte perioder, eller rengøre med en forud dampbehandlet klud. På særligt sarte overflader (f.eks. syntetiskmaterialer, lakerede overflader osv.) anbefales det altid at dække mundstykket meden klud og at bruge et minimum af damp. Til rengøring af glasoverflader i særligt kolde årstider, forvarmes vinduerne ved at holdedamppistol på en afstand af ca. 50 cm fra overfladen. Til pleje af dine planter, anbefaler vi sprøjtning af dem fra en afstand på mindst 50cm. TIPS Her er nogle tips til brug af dampstyring: Stærk damp: at fjerne kedelsten, pletter, fedt og desinficere; medium damp: til tæpper, vinduer, gulve; Skånsom damp: til dampning af planter, rengøring af sarte tekstiler, vægbeklædning, sofaer mv Brug af ekstra tilbehør: Alt Cimex Eradicator tilbehør kan tilsluttes direkte til damp pistol eller udvidelsesrør som følger (fig. 12) : Bring låseknappen (10a) (på alt tilbehør)til åben stilling. Sæt det ønskede tilbehør på håndtaget eller forlængerrøret. Bring knappen (10a) til den lukkede position. Kontroller at tilbehøret er låst fast. Den fleksible slange til Cimex Eradicator tilsluttes på samme måde som tilslutning af slange til damp. EKSTRA TILBEHØR består af: DAMP PISTOL (9) Damppistol kan anvendes direkte på alle steder, der kræver en stærkere, tættere behandling uden at tilslutte mundstykke. Jo mere modstandsdygtig plet, jo tættere skal du holdepistolen, damptryk og temperaturer højere ved kilden. Tør altid med en tør klud (eller en let slibende svamp, hvis pletten er vanskelig at fjerne) efter brug af pistolen. Damppistolen er særlig effektivt til at: nedbryde tæppepletter, før de behandles med det store mundstykke ; rengøring af overflader af rustfrit stål, ruder,spejle, emaljerede overflader; rengøring af vanskeligt tilgængelige hjørner, såsom trapper, vindueskarme, dørstolper; rengøring af komfur drejeknapper, vandhanesamlinger rengøring af vinduesskodder, varmeapparater, bilinteriør ; sprøjtning af planter (fra en vis afstand) ; 9

10 fjernelse af lugt og folder fra tøj. For at nå højere steder, kan damppistolen forbindesmed det ene eller begge forlængerrør. Damppistolen (9) har en sikkerhedskontakt (9b), der forhindrer utilsigtet start af dampstrålen af børn eller personer, der ikke ved, hvordan apparatet virker. Med knappen (9b) i " OFF " position, er løftestangen, der styrer dampen låst( fig.13b). Hvis du forlader apparatet momentant uden opsyn, mens det kører, anbefales det at dreje sikkerhedsafbryderen til"off " position. For at begynde dampning, skal du trykke på knappen (9b) til "ON"og drej dampstyringsløftestangen (9a)(fig. 13a). Forlængerrør (10) De to forlængerrør er perfekte for nem adgang til fjerne overflader, fra gulve til lofter. 120 DAMP Tilbehør (12) 120 tilbehør (som kan tilsluttes direkte til pistol eller sammen med forlængerrør) giver dig mulighed for at koncentrere en kraftfuld dampstråle på ellers utilgængelige steder, såsom radiatorer, dørstolper, tærskler og skodder, samt til sterilisering toiletkummer. Det er et meget nyttig og uundværlig værktøj. Ved at tilføje den runde børste (11) kan du rense små flader. Lille børste (13) Den lille børste anvendes, når anvendelse af det store mundstykke er umulig eller upraktisk. Børsten kan tilsluttes direkte til damppistol eller et eller to forlængerrør.den lille børste kan anvendes til: møbelstoffer (efter et par forsøg på skjulte dele) ; fløjl og læder (fra afstand) ; bil interiør, forrude med fastgroet snavs ; små glasflader ; fliser og andre små overflader. Til rengøring af træ (stel, gulve mv). Spray ikke direkte på overfladen direkte, men dæk børsten(enten stor eller lille) med en bomuldsklud foldet flere gange. For at rengøre møbler, spray på en tør bomuldsklud og rengør. Den varme fugtige klud fjerner støv, snavs pletter og statisk elektricitet,således at møblerne forbliver rene længere uden brug af skadelige produkter. Stort mundstykke (14) For at rengøre gulve, placer mundstykket på en ren, tør klud og tør frem og tilbage uden at trykke.når den ene side er beskidt, vend kluden. Brug mundstykke uden klud over snavsede eller plettede områder og over flisefuger med sidelæns bevægelser for at løsne snavs Til vanskelige punkter og pletter, skal du bruge damppistol direkte. Tør derefter med en klud over de behandlede steder. Ved lodrette vaskbare overflader eller polstring og lofter dæk mundstykket med en tør klud og fortsæt som ved rengøring af gulv. Vi anbefaler at bruge en svampet klud (f.eks gamle håndklæder). For at rengøre glasoverflader, pak mundstykket i en fnugfri bomuldsklud, lås det med de relevante håndtag/kroge (14a), kør det over vinduerne for at affedte og fjerne alle spor af vaskemiddelprodukter.afslut ved dampning med pistol og tørring af overfladen. I meget kolde årstider, forvarmes vinduerne ved at holde pistolen på 50 cm fra overfladen før rengøring. På alle typer af syntetiske eller uldtæpper/ vægtæpper, samt løse tæpper, sikrer Cimex Eradicator maksimal hygiejne, hvilket giver dem deres oprindelige udseende tilbage og frisker farverne op. Kør mundstykke uden klud over overfladen for at løsne snavs fra tæppet, dæk mundstykket med en bomuldsklud låst fast med håndtagene (14a) og tør derefter overfladen igen for at indsamle snavs. Afhængig af, hvor sart gulvtæppet er, foldes kluden to eller tre gange. Arbejd hurtigt, og uden at presse, hen over tæppet med fremad-, bagud- og sidelænsbevægelser, uden at holde mundstykket for lang tid på det samme sted. Behandlingen kan gentages så ofte som du vil, uden nogen fare for overfladerne. Tørring sker næsten øjeblikkelig. Hvis tæppet er meget snavset eller mættet med rengøringsprodukter, skal du ikke overdrive behandlingen. Resultaterne vil først være tydelige efter nogle få behandlinger med Cimex Eradicator. Til rengøring af genstridige pletter, før du fortsætter til ovennævnte behandling, behandles pletten direkte meddamp pistol ( i en afstand af 5 til 10 cm) og tørres grundigt med en klud. Vinduesskraber (16) 10

11 Vinduesskraber udstyret giver dig mulighed for at rengøre alle glasoverflader effektivt og hurtigt uden anvendelse af rengøringsmidler. Glasset forbliver længere rent, da der ikke sidder film fra kemiske rengøringsprodukter hvor nyt støv og fedt kan sætte sig. Tilbehøret er udstyret med to skrabere : kort skraber(16a), lang skraber (16b). Rengøring af glas sker i to faser: dampning af overfladen, der skal renses, for at opløsesnavs, ved at åbne for damptilførsel (9a) ved hjælp af skraber til at fjerne snavs, uden brug af damp. For at rengøre især store glasflader, sættes vinduesskraber på forlængerrør (10). EKSTRA TÆTNING til tilbehør (17) Kontroller regelmæssigt status den farvede skive som er placeret i slangestikket(r). Udskift om nødvendigt med passende reservedel (17). Udfør den samme kontrol på forbindelsen af forseglinger af damppistol (9) og udvidelsesrør (10). BRUG AF HOLDER TIL TILBEHØR Denne holder gør det muligt at fastsætte røret med påsat mundstykke på apparatet, ved at lade rillen på bagsiden af mundstykket glide i holderen (fig. 14). 11

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model.

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model. Brugsanvisning Model. JC-210 OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten Læs venligst hele brugsanvisningen inden Damp Moppen tages i brug. Anvend kun Damp Moppen som

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER BRUG ALTID DEMINERALISERET VAND! Strygestationen må ikke bruges som legetøj. Lad ikke børn komme tæt på apparatet når det er tændt. Brug aldrig strygestationen hvis el-kabel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere