OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500"

Transkript

1 OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500

2 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Introduktion... 3 Pædagogiske visioner... 4 Udsagn fra workshoppen... 6 Input fra workshoppen... 8 Fællesdiagram for relationer og ressourcer... 9 Prioriteringsbarometer Stærke input fra workshoppen...11 Bilag fra workshoppen 1:5000 (relationskort og diagrammer) Workshop opsamling 1: Workshop opsamling 1:500 / Dagsforløb Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagrammer Workshop opsamling 1:500 / Fælles funktionsdiagram Workshop opsamling 1:500 / Faciliteter Bilag fra workshoppen 1:500 (faciliteter)... 58

3 3 Introduktion Med udgangspunkt i projektetidéen om et nyt børne- og ungemiljø i midtbyen, er der i efteråret 2011 tilrettelagt en brugerproces, der gennem tre workshops skal give bud på, hvad miljøet og byggeriet skal indeholde. Visionen for projektet er, at byggeriet bliver et kraftcenter for lokalt fællesskab og social sammenhæng på Frederiksbjerg, der samtidig bliver til glæde for kommende generationer af børn og unge i Aarhus. Produktet af brugerprocessen bliver et pædagogisk programkatalog, der indgår som en del af det samlede byggeprogram. I sin helhed skal byggeprogrammet beskrive, hvad byggeriet skal indeholde i forhold til pædagogik, fysiske rammer og organisering. Byggeprogrammet er det grundlag, som arkitekter og ingeniører skal tegne projektet ud fra. Onsdag den 31. august 2011 blev den første af de tre workshops afholdt som forberedelse til Frederiksbjergbyggeriet. På den første workshop deltog cirka 90 interessenter fra lokalområdet på Frederiksbjerg. Udover repræsentanter for blandt andet pædagoger, lærere og forældre var der også inviteret beboerforeninger, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra kirkerne, Kultur og Borgerservice, brugere af Skolemarken med flere. Udgangspunktet for workshoppen er visionerne for både pædagogik og fysiske rammer, som de er formuleret dels af Børn og Unge, dels af skole og institutioner i området. Visionerne er nedskrevet i: Børn og unge-politikken Differentiering Tænketanksprincipper 95% målsætning Områdevisionen for område Horsensvej Den lokale vision Du kan finde de forskellige visioner på Aarhus Kommunes hjememside. På den anden workshop den 21. september 2011 var der fokus på faciliteter og organisering i skalaforholdet 1:500 Formålet med workshoppen var at få et bud på, hvordan et funktionsdiagram for børne- og unge-miljøet kunne se ud. Spørgsmålene var blandt andet: Hvordan skal funktioner og faciliteter, der er indeholdt i byggeriet placeres i forhold til hinanden? Er der overlap i brug af funktioner? Hvad betyder placeringen i forhold til organisering og samarbejde? Skaber placeringen af faciliteterne og funktionerne en særlig synergieffekt? På de kommende sider kan du se de mange gode og inspirerende bud, der blev udarbejdet på de to workshops.

4 4 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 / Fælles vision Skolen, dagtilbuddet og Fritids- og ungdomsskolen har formuleret en fælles vision for Frederiksbjergbyggeriet i lokalsamfundet: Uddrag fra den pædagogiske vision for Frederiksbjergbyggeriet udarbejdet af Fjordsgade skole, dagtilbud og FU. Med Frederiksbjergbyggeriet er det er vores klare intention at inddrage lokalsamfundet. Vi vil invitere til samarbej-de og udnytte de mange positive synergieffekter, der er. Her tænker vi eksempelvis på alle afdelinger i Frederiksbjerg Dagtilbud, Børnehuset Sct. Annagade, den lokale billedkunstner, fodboldklubben, it-virksomheden, kirken og håndværkeren. Inddragelse er et vigtigt redskab til at vise demokratisk medborgerskab og som et aktivt redskab til at nå 95% målsætningen. Inspireret at den engelske community tankegang, vil vi arbejde med at nedbryde eksisterende grænser og finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage lokalsamfundet og skabe et levende miljø, som er i gang 24 timer i døgnet. Vi vil gøre det muligt, at udnytte den ledige kapacitet som byggeriet har på forskellige tidspunkter. Et byggeri med moderne inspirerende

5 5 Workshop -opsamling 1:5000 læringsmiljøer vil være oplagt at bruge for mange andre i og udenfor den almindelige skoletid. Frederiksbjergbyggeriet skal bidrage til at børn og unge udvikler sig til kompetente, robuste og harmoniske mennesker, som kan indgå i et samspil med andre mennesker på en konstruktiv og respektfuld måde. børn og unge skal opleve udfordringerne i hverdagen som meningsfulde og vedkommende. Vi giver børn og unge oplevelser, sansninger, viden og erfaringer med naturen og kulturen. Vi arbejder med naturens logikker, og naturen som en medspiller. Vi arbejder med sprog, historie og den kultur, som vi er en del af samt forståelse for andre lande og andre kulturer. I globaliseringens tidsalder er det en vigtig forudsætning for at kunne færdes i andre kulturer, at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Frederiksbjergbyggeriet rummer børn med forskellige sociale og kulturelle forudsætninger og børn med mange forskellige sprog. børn og unge deltager i fællesskabet og bidrager med deres forskellighed i undervisningen. Det er vigtigt, at alle børn og unge ser sig selv som en del af en social og kulturel sammenhæng Vi er opmærksomme på alle børn og unge, og at der er et stort behov for at have et særligt øje på de dygtige børn. børn med særlige kompetencer. Børn i vanskeligheder. Den alt for store gruppe børn, der bliver henvist til specialundervisning og specialtilbud.

6 6 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Udsagn fra workshoppen Som begyndelsen på workshoppen blev deltagerne bedt om at sætte sig i brugere og interessenters sted. Med udgangspunkt i eksempelvis Frederiksbjerg Beboerforenings perspektiv, hvilke behov og muligheder kan beboerforeningen have til byggeriet, og hvordan kan disse ønsker indfries? 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Den lokale dilettantgruppe Formålet med opgaven var at sørge for at holde fokus på de vigtigste interessenter i projektet. Blandt de mange ideer, var der nogle særligt stærke udsagn, som gik på tværs af grupperne: Fysiske rammer: Byggeriet skal være et bydækkende tilbud, der peger udover lokalsamfundet, og er en ressource for børn og unge i hele Aarhus Byggeriet er landsbyens mødested, der understøtter medborgerskab og inddragelse Skabe variation i legepladsernes/ udearealernes indretning, med blik for aldersgrupperne 0-99 år. Legepladserne skal være kodet til hver aldersgruppe Gode sammenhængene mellem ude og inde har stor betydning Parkeringsarealer ved skolen, så torvearealet kan bruges til noget kreativt / byrum Kantine som restaurant og mulighed for fællesspisning for områdets beboere opbevaringsmuligheder / depoter til alle enheder skal kunne opføre teaterstykker på en lokal scene 2) Frederiksbjergbyggeriet skal have scenefaciliteter, der kan bruges både i dag og aftentimer 1) 2) 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Vi vil gerne kunne deltage i børnenes projektarbejde 2) Frederiksbjergbyggeriet værksteder, laboratorier og udstillingsfaciliteter skal være åbent i weekenden, så forældre og børn kan samarbejde om projekter. 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det?? INTERESSENTER

7 7 Workshop -opsamling 1:5000 Arkitektur, der passer til området det skal være et smukt og rart sted at være Pædagogisk praksis: Respekt for børn og unges behov for variation mellem skole og fritid Børn og unge skal have tilhørssteder og miljøer, der modsvarer deres udviklingsbehov Der skal være plads til både fritidspædagogikken og undervisningen FU kan ses som et supplement til undervisninegn Små børn skal have genkendelighed og overskuelighed Byggeriet med skole, dagtilbud og FU skal sikre gode overgange og naturlige sammenhænge i børn og unges liv Skole og SFO skal have et særligt særkende 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Eleverne skal lære om fysiskens love på praksis vis som unge forskere 2) Det kunne f.eks. ske gennem besøg på lokale virksomheder, på ingeniørhøjskolen og på Marselisborg Lystbådehavn. De skal have adgang til laboratoriefac. som deles med andre skoler. BØRN OG UNGE 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Vi skal have faciliteter, der understøtter fagligheden bedst muligt Organisering: Attraktive og tilgængelige mødesteder både ude og inde Tanken om distribuerede læringsrum skal forfølges (skov, vand, strand, havn, Aros, erhvervsliv, udannelsesinstitutioner mv.) Udskoling fra kl.8-16 inklusiv lektier skabe sammenhæng med forenings-og fritidslivet Øge fokus på it-anvendelse -fjernundervisning (virtuel tid), sprogundervisning, kontakt til virksomheder og skoler i andre lande 2) Det kunne være faciliteter på andre uddannelsessteder eller i virksomheder.

8 8 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Input fra workshoppen Målet med aftenens anden opgave var at få idéer på bordet til relationer, der enten kan aflaste eller supplere byggeriets egne faciliteter. Med brug af inputkort brainstormede gruppernes deltagere idéer til, hvilke relationer byggeriet kan have til sine omgivelser. Hvert kort repræsenterede en relation til et sted eller organisation og blev placeret på en spilleplade Brainstormen skulle åbne for at se så mange relationer i de nære og fjerne omgivelser som mulig. Lukas kirken Kulturel indhold, naturligt tilhørsforhold til kirkens liv Scene ift. kreative fag Musikskolen Laura Elever Fritidsbrugere Borgere i området Børn, forældre Laura Lokal musikundervisning, større aktivitet Kreativ udfoldelse kor teate/musical optrædener

9 9 Workshop -opsamling 1:5000 De mange forskellige input blev fordelt på spillepladen, hvor de tegnede et fællesdiagram for relationer og ressourcer i nabolaget og i Frederiksbjergbyggeriet Multimediehus Forenings-og fritidshus, VIA/ UC Fjordsgade CAVI 0-6 år / skole Naturhistorisk Museum Teater og fritidshus Steno Museet Aros Frederiksbjergbyggeriet: Marselisskoven Udekøkken, bålsted, Skov og strand Skolemarken Naturfags-og træværksted Skanseparken Legeplads/uderum/udeskole Æstetik, inspiration, Skaterbane Svømmehal motivation Bibliotek, læringscenter, Kirken mediatek, scene, café, ungelounge, Ingeslevs Musikskolen Laura marked Læringscenter Sabroesminde Legeplads Dyrehold, på taget Læringscenter, Motorikhal, Atletion/ DGI-huset Økologisk Landbrug Marselisborg havn Børnegården Skt. Anna Fjordsgade Skole (faglokaler) Idrætsfaciliteter Institut for idræt Sct. Anna DT.afd. Aarhus Cykelbane Atletikhal Erhvervslivet Folkeoplysning Multifleksible rum Musikskole Stor samlingssal Ude/indeværksteder Studier til prod. Frivillige/ ældre Bus Idærtsklubber i skolens gym. Arla Lokalsamfundet Hørhaven Skolehaver/ Skolemarken Kunstgræsbane Byrum Ingerslevs Boulevard Kreative butikker/ kunstnere i lokalsamfundet Ungdomsuddannelserne

10 10 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Prioriteringsbarmoeter Aftenens sidste opgave var at prioritere de input, som var kommet i opgave 1 og 2. Prioriteringen skal give styregruppen et grundlag at vælge ud fra. Hvilke idéer skal forfølges og hvilke kan vi allerede nu se bort fra? Deltagerne fik hver tildelt ti klistermærker. Fem klistermærker skulle prioritere de mest nytænkende idéer, mens andre fem klistermærker skulle prioritere de idéer, der retter sig særligt mod behovsperspektiverne for børnene, de unge, forældrene, medarbejderne eller interessenterne fra den første opgave. Prioriteringsbarometeret viser, hvordan idéerne til relationer blev prioriteret i forhold til lokalområdet og Frederiksbjergbyggeriet og i forhold til nytænkning og perspektivering. Tættest på midten i prioriteringsbarometeret -i det mørkegrå felt -er relationerne med højest prioritering. Nogle inputkort fik ingen prioritering, men var gode idéer til byggeriet. inputkort ligger som bilag til opsamlingsdokumentet. N =Nytænkning Lokalområdet Atletikhal 1 Fjordsgade Skole (foreningshus) 1 Marselisborg Havn 1 Markedet, Ingeslevs Boulevard 2 Skov og strand 2 Aros 2 Eks. idrætsfaciliteter i nærom. 2 Svømmehal, havet, Spanien mv. 1 CAVI 3 Aarhus Cykelbane 3 Hørhaven 3 Fjordsgade Skole (lokalefællesskab) 4 Erhvervslivet 5 Saboroesminde 6 Byrum på Ingeslevs Boulevard 9 Multimediehus 9 Kirken 10 Inst. for Idræt 15 Ungdomsuddannelserne 22 Fjordsgade Skole (lokalefællesskab) 18 Inst. for Idræt 18 Multimediehus 13 Studie til prod. af musik mv. 10 Byrum på Ingeslevs Boulevard 9 Eks. idrætsfaciliteter i nærom. (ASA) 8 Kirken 8 Svømmehal, havet, Spanien mv. 7 Ungdomsuddannelserne 6 Hørhaven 5 Aros 5 DGI/ atletion/ 4 VIA, Museer 4 Skaterbane 4 Saboroesminde 3 Børnegården Skt. Anna 3 CAVI 3 Erhvervslivet 3 Fjordsgade Skole (foreningshus) 2 Motorikhal 2 Skov og strand 1 Atletikhal 1 P =Perspektiv N =Nytænkning Frederiksbjergbyggeriet Legeplads 1 Mødefaciliteter 1 Musikskole år forb. m. skole 2 Folkeoplysning 2 Idræt 3 Børnegården Skt. Anna 3 Æstetik /kreativitet 3 Kunstgræsbane 4 Unge-lounge 5 Motorikhal 5 Skolehaver / skolemarken 5 Bus 6 Kreative butikker/ kunstnere 6 Dyrehotel / dyrehold 7 Læringscenter/ lokal bib. 8 Foreningshus 10 Musikrum 12 Udeskole/værksteder 12 Stor samlingssal 16 Café/ kantine/ restaurant 20 Café/ kantine/ restaurant 22 Udeskole/værksteder 14 Bus 13 Foreningshus 10 Læringscenter/ lokal bib. 9 Stor samlingssal 9 Idræt 9 Skolehaver / skolemarken 13 Folkeoplysning 9 Musikrum 6 Unge-lounge 6 Kreative butikker/ kunstnere år forb. m. skole 5 Mødefaciliteter 3 Scene ift. kreative fag 3 Æstetik /kreativitet 2 Legeplads 2 Motorikhal 2 Dyrehotel / dyrehold 2 Musikskole 2 Kunstgræsbane 1 P =Perspektiv

11 11 Workshop -opsamling 1:5000 Stærke input Fra prioriteringsbarometet er der for overskuelighedens skyld udvalgt nogle særlig stærke input der har været arbejdet med på tværs af grupperne: Relationer til lokalsamfundet: N. J. Fjordsgade Skole (fritidslivet) Institut for idræt Multimediehus Kirken Byrum på Ingeslevs Boulevard Ungdomsuddannelserne ASA Synergieffekten mellem Frederiksbjergbyggeriet og de fremtidige forenings- og fritidsaktiviteter på N. J. Fjordsgade Skole støtter Aarhus kanidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Relationer indeholdt i Frederiksbjergbyggeriet: N. J. Fjordsgade Skole (fritidslivet) Foreningshus med bl.a. café/ restaurant/ kantine og samlingssal Skolemarken Udeværksteder / udvidet faglokale Pædagogisklæringscenter Musikfaciliteter / studier / scene / øverum

12 12 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 / Facilitator Torben Møller Kirkegård Lukas kirken Byrum på Ingerslevsboulevard Musikskolen Laura Kunstgræsbane / 365 dg/år Kulturel indhold, naturligt tilhørsforhold til kirkens liv Brugere Skolen Dynamiske byrum, nye læringsrum Børn, forældre Laura Lokal musikundervisning, større aktivitet Skolen ASA IFI Lege, undervisning Boldspil boldspil/ forskning P=3 N=1 P=9 N=9 P=1 N=1 P=1 N=4

13 13 Bilag workshop 1:5000 CAVI Aarhus Cykelbane Lærinscenter (tidl. biblioteket ) VIA UC, Naturhistorisk Museum, Steno Museet (på den gamel Ceres grund i 2015) Skolen CAVI, studerende Flere dimensioner på Det digitale Rum Skole CK Aarhus Cykel/spinning Flere børn, potentiale B&U 0-18 år Adgang til: bøger, musik, elektronik, web 2.0, kreative læreprocesser, være & lære Eleverne Lærerne Direkte adgang til et miljø om de naturvidenskabelige fag Læringscenter 0-18 år P=3 N=3 P=0 N=3 P=4 N=5 P=4 N=0

14 14 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 / Facilitator Torben Møller Kirkegård Legeplads Dyrehotel Institut for idræt Børn, forældre Leg, udvikling, samvær Børn Forståelse for dyr IFI læringsforskning Skolen læring, basismotoriske udfordringer Afgrænset område med leg, børn, dyr På taget P=2 N=1 P=2 N=7 P=6 N=1

15 15 Bilag workshop 1:5000 CAVI Institut for idræt Musikskolen Laura Læringscenter Legeplads Dyrehold (på taget) VIA/ UC Naturhistorisk Museum Steno Museet Aarhus Cykelbane Lukas Kirken Kunstgræsbane Byrum Ingerslevs Boulevard

16 16 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 / Facilitator Lene Vestervang Olsen Henrik Olsen, Beboerforeningen/ Bevar Skt. Annagade Niels Rask, Sport og Fritid Anette Engedal Christensen, lærer Gitte Baggesen, Pæd. leder Fjordsgade Skole Anja Fagernæs, Det selvejende dagtilbis Børnegården Sct. Anna Johny Kramer Christensen, SFO leder Fjordsgade Skole Alma Kjær Agergaard, 9a Fjordsgade Skole Legeplads/uderum/udeskole Æstetik, inspiration, motivation Markedet, Ingerslevs Bibliotek, læringscenter, mediatek Mødested Faglokale Elever/ børn 0-6 Fritidsbrugere udvidet Unge/ ungdomsskole Forældre Borgere i området Elever Medarbejdere Øvrige borgere Kreativ udfoldese kunst udsmykning eleverne lærer markedsgæsternoget om salg/ Skoleelever omsætning/ udgifter der dannes nye relationer i lokalmiljøet Borgere i området elever på skolen brugere af skolen ældre i området Adgang til it og bibliotek hele dagen Studiepladser hjælp til digitale udfordringer Bygninger, lokaler, udeområder Baggrundsgruppe for undersøgelser Særligt for it-svage ældre, evt. i samarbejde med aftenskole/forening P=4 N=2 P=2 N=3 P=0 N=2 P=5 N=2

17 17 Bilag workshop 1:5000 Scene ift. kreative fag Café Unge-lounge Atletikhal Elever Fritidsbrugere Borgere i området Kreativ udfoldelse kor teate/musical optrædener Elever Fritidsbrugere Borgere i området år et samlingssted mad morgen, middag og aften for familier ældste elever Ungdomsskolen Unge i lokalområdet Opholdssted i frikvarteret og resten af dagen sækkestole, bordfodbold el.lign. Loungeområder for store+ml.trin+små (små oaser), overbygning:-klasser + skabe/lockers Akustikken skal være iorden Eleverne 0-6 år SFO Stort rum til bevægelse Eksamen P=3 N=0 P=5 N=7 P=6 N=5 P=1 N=1

18 18 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 / Facilitator Lene Vestervang Olsen Skanseparken Idrætsinstituttet Svømmehal Marselisskoven Børn 5.kl-18 år Fritidssted, samlingssted for unge Elever Studerende Spændende undervisning, gode faciliteter, gode studieobjekter De ældste elever Bevægelse Ejere Lejeindtægt Elever 0-6 år SFO Undervisningsrum, fysisk udfoldelse, frisk luft, oplevelser med natur mv. Tag over udendørs bassin P=0 N=0 P=0 N=1 P=0 N=0 P=0 N=0

19 19 Bilag workshop 1:5000 Fjordsgade Skole Aarhus Cykelbane Hørhaven Kirken Elever brugere borgere forening Lokalefællesskab Børn Unge Motion, idrætsliv, leg Elever Medarbejdere Undervisning og rekreative oplevelser Eleverne Lærerne -Et stort rum -Et undervisningslokale som er et faglokale -Foredrag P=0 N=2 P=0 N=0 P=2 N=0 P=4 N=2

20 20 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 / Facilitator Lene Vestervang Olsen Skolehaver / Skolemarken Udekøkken, bålsted, Naturfagsog værkstedsområde Skolemarken Skoleelever 0-6 år afgrøder sælges på markedet bruges i mad i hjemkundskab café Naturvidenskabelige fag Skolen Fritidsbrugere Borgere i området Integrer ude og indearealer udelokaler i forbindelse ml inde og udelokaler P=1 N=2 P=4 N=7

21 21 Bilag workshop 1:5000 Skanseparken Svømmehal Marselisskoven Udekøkken, bålsted, Kirken Naturfags-og Ingeslevs træværksted marked Legeplads/uderum/ udeskole Aarhus Cykelbane Æstetik, inspiration, (Svømmehal) motivation Bibliotek, læringscenter, Skolehaver/ Fjordsgade Skole mediatek, scene, café, ungelounge, Skolemarken Aarhus Cykelbane Atletikhal Institut for idræt Hørhaven

22 22 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 9 / Facilitator Frede Søbjerg Skaterbane Læringscenter Kommet til efter prioritering! Multimediehus Sabroesminde Unge Elever Studerende 0-18 årige Alt, men skal indtænkes som aflastning/synergi/ supplement Medarb. Forældre Børn og unge undervisnin, oplevelser Ses i sammenhæng med multimediehus -projektrum, mødelokale, børnesal, undervisningsrum, studiecelle, labs (e. litteratur), ny teknologi P=4 N=0 P=0 N=1 P=5 N=9 P=3 N=6

23 23 Bilag workshop 1:5000 Skov og strand Idrætsfaciliteter, motorikhallen, Marselishallen, ASA, AGF, Institut; Frederiksbjerghallen Idrætsfaciliteter (Hal) Motorikhal Børn og unge mulige for undervisning Børn Unge Aktiviteter Lokale idrætsfor. Børn Adgang til faciliteter og samarbejde med skole Børn dagpleje Forældre Forældre P=0 N=2 P=0 N=0 P=8 N=2 P=2 N=5

24 24 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 9 / Facilitator Frede Søbjerg Foreningshus, (Fjordsgade Skole) Folkeoplysning 0-18 årige Borgere Fritidsbrugere adgang til facilitet frivillighed opprioteres Familier Børn i området tilgodese lokale interesser/behov struktureret samarbejde P=4 N=2 P=2 N=2

25 25 Bilag workshop 1:5000 Multimediehus Idrætsfaciliteter Læringscenter, Motorikhal, Folkeoplysning Foreningshus Skaterbane Skov og strand Sabroesminde

26 26 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 8 / Facilitator Kirsten Brusgård Lokalsamfundet Forenings-og fritidshus, Fjordsgade Skole Folkeoplysningen Institut for idræt Centrum for nærmiljø, kantine, Skolen lokaler osv. Lokalsamfundet Forenings-og fritdsliv Kvalificerede lokaler, driftsbesvarelser Lokalsamfunde Samtale, samvær, samarbejde Skolen Studerende Nytænkende idéer udefra Praktisk erfaring OBS på adgang trafikalt Mål: ikke dobbelte faciliteter Formål at binde lokalsamfundet sammen P=0 N=0 P=2 N=5 P=7 N=0 P=1 N=6

27 27 Bilag workshop 1:5000 Ungdomsuddannelserne Idrætten Aros 0-6 år / skole (småbørnsforældre) Børnene Faglighed+overgang 95% Foreningerne træningstid Elever. Oplevelser 0-6 år børn Kendskab til skole læring Politikere /ÅK Aros eksponering Skolebørn Læring f.e. oplæsning for de små Bytte faciliteter og lærere Bøger + IKT=fælles bibliotek P=2 N=9 P=7 N=1 P=5 N=2 P=3 N=2

28 28 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 8 / Facilitator Kirsten Brusgård Børnegården Skt. Anna Børnegården Børnene flere faciliteter kendskab til skolen større egenskoleandel bedre forhold til møder Skolen Gensidig brug af faciliteter P=3 N=3

29 29 Bilag workshop 1:5000 Aros Forenings-og fritidshus, Fjordsgade 0-6 år / skole Folkeoplysning Idrætten Børnegården Skt. Anna Lokalsamfundet Institut for idræt Ungdomsuddannelserne

30 30 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 5 / Facilitator Helle Gammelgaard Multimediehuset (for de store elever) Multifunktionelle mødefaciliteter Nuværende Fjordsgade Skoles hjemkundskabslokaler sal, rum, hal Udskolingselever Multimediehuset samarbejde ml. lærere/personale Medarbejdere lokalbrugere/ forældre Kommunen Sparer ressourcer Hele lokalom. Foreninger, klubber Kulturelle oplevelser samles Tiltrækker børn og unge m. fac. Tidsforbrug ift. transport Heldagsforløb Formål at binde lokalsamfundet sammen Byggeriets forældre lærerne/pæd. afvekslende muligheder Styrer sammenhold En del af noget stort P=2 N=4 P=3 N=1 P=4 N=2 P=3 N=3

31 31 Bilag workshop 1:5000 Institut for Idræt, ASA digitaliseret idrætsplads Musikskolen Ude/inde værksteder Natur/teknik etc. Børn/unge inst. for idræt kommunen Ekstra areal empiri+forskning spare ressourcer Musikskoleelver byggeriets miljø Elever/ børn Hele lokalsamf. Naturagtigt/ bevægelse/ helse Bytte faciliteter og lærere P=3 N=5 P=1 N=1 P=6 N=3

32 32 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 6 / Facilitator Helle Gammelgaard

33 33 Bilag workshop 1:5000 Multimediehuset Institut for idræt Multifleksible mødefac. Sal / rum / hal Musikskolen Ude/inde værksteder Fjordsgade Skoles hjemkundskabslokale

34 34 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 5 / Facilitator Dagmar Rahbek Restaurant/café Samlingssted for alle brugere Bevar sløjdlokaler på Fjordsgade Skole Studie til produktion af viden, musik, mv. i forb. m. musiklokale Amfiteater indendørs Skolen Fritidsbrugere Borgere Det giver mere plads på den nye skole Musikskoleelever får flere lokaler, skolen får kunstnere Skolen Fritidsbrugere Super samlingssted til grupper/klasser under pers. Aflaster klasselokaler så de ikke skal anvendes til læreren ved tavlen - undervisning Betjent af seniore Den kreative skole i Silkeborg Rund amfiteater, mini auditorium til 75 pers. (set på Rantzausminde Efterskole) P=9 N=2 P=7 N=0 P=0 N=10 P=0 N=13

35 35 Bilag workshop 1:5000 Stor samlingssal på skolen Beboerforn. Skolen Andre Et samlingssted til events Invitere borgere ind Fælles kendskab Restaurant/café Amfiteater, indendørs Stor samlingssal Studie til prod. Fjordsgade Skoles sløjdlokale Aula/ idrætssal/teatersal/ samling P=6 N=0

36 36 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 7 / Facilitator Poul Nielsen Skolens kantine Idrætsuniversitets faciliteter Skolemarken og laboratorier Udd. inst. Kombineret med naturvidenskabelige værksteder Børnehaven Overskuelighed/ Elever tryghed Lærere Områdets beboere Udenfor åbningstid FU Idræt Skolen Elever til rådighed for forskning Mere bevægelse Alsidig bevægelse Sundhed Skolen Beboere i området Inst. i området udeområder dyrehold udeaktivitet i om. Skoler udd. inst Viden- praktikanter fra udd. inst. f. ingeniærer, teknisk skole Nogen at øve sig på / undervise Tidsforbrug ift. transport Heldagsforløb Børn: aflasningsområde i undervisningstiden P=4 N=0 P=4 N=2 P=12 N=3 P=4 N=13

37 37 Bilag workshop 1:5000 Erhvervslivet Lukas / Pouls Kirken Fjordsgade Skole Skolen Viden, knowhow, praktikophold, samfundet ind på skolen! Skolen Kirken Børn Rum for kristendomsundervisning Stor fællesrum til store arr. Bedre kristendomsundervisning Åbenhed til samfundet Korsang Teologisk kompetence Skolen Vuggestuen, børnehaven FU Udvidet idrætsfaciliteter, større fysiske rammer Flere aktivitetsmuligheder brug for idrætsfaciliteter ala DGI, teaterrum osv. P=3 N=5 P=1 N=7 P=7 N=0

38 38 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 7 / Facilitator Poul Nielsen

39 39 Bilag workshop 1:5000 Skolemarken Lukas Kirken Skt. Pouls Kirke Fjordsgade Skole Skolens kantine Uddannelses institutioner Erhvervslivet Idrætsuniversitet

40 40 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 3 / Facilitator Niels Schmidt ARLA Økologisk landbrug Idrætsklubber i skolens gym.sal i SFO/ klubbens åbningstid Hørhaven Elever Lærere Læring om virksomhed Idrætsklubberne Husly Eleverne Lærerne Elever og lærere fra de andre skoler Udbytterig undervisning Mulighed for fleksibel og dif. undervisning Videndeling Der bliver rum på -er det ok at SFO/ klub/ musicalhold ikke kan komme til P=0 N=0 P=0 N=0 P=5 N=2 P=3 N=3

41 41 Bilag workshop 1:5000 Forening og fritidshus Teater / Filuren Musikrum Svømmehaller Skolen Området Elever/lærere mulighed for at benytte faciliteter i ledige timer i det kommende forenings og fritdshus Børnehaven kultur Dagtilbuddet fællesskab kende sig selv fortolke verdenen + forstå Børn og unge Fysisk aktivt samvær Koordinering ift. fritids- og foreningsaktiviteter DT -fællesbrug Lokal svømmehal kan ikke bruges til andet end svømning -ikke leg Det vil vi gerne! P=4 N=3 P=0 N=0 P=6 N=12 P=2 N=0

42 42 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 3 / Facilitator Niels Schmidt DGI Bus Skov og strand Børn og unge Fysisk aktivitet -sjov og samvær Elever Lærere Mulighed for ud af huset -oplevelser Planlægning Elever Lærere Store oplevelser Inspiration Der er stort set umuligt at få tider i springhal. Der er tigtig mange brugere. Ses i sammenhæng med multimediehus -projektrum, mødelokale, børnesal, undervisningsrum, studiecelle, labs (e. litteratur), ny teknologi P=1 N=0 P=13 N=6 P=1 N=0

43 43 Bilag workshop 1:5000 Økologisk Landbrug Arla Forenings-og fritidshus Teater og fritidshus Svømmehal DGI Idrætsklubber i skolens gymnastiksal Musikrum Bus Skov og strand Hørhaven

44 44 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 4 / Facilitator Susanne Gjørtz Sct. Anna -DT.afd. Svømmestadion, havet, Spanien, Marselisborg-babysvømning Institut for idræt + ASA s baner Fjordsgade Skole som foreningsog fritidshus Eleverne Lokaler til forældresamtaler -hvis brug af havet (sikkerhed, dragter) -bassiner skal også være egnede til de mindre elever aflastning af skolen, som dermed kun skal imødekomme del af elevernes fritidsbehov Lokaler til musikrum, studierum mv. (hvis lokalerne er ledige i dagtimerne) P=0 N=0 P=5 N=1 P=3 N=1 P=2 N=5

45 45 Bilag workshop 1:5000 Multimediehus Marselisborg Havn -lokaler til foreningsaktiviteter/ mødefaciliteter Atletion / DGI-huset ASA/ institut for idræt Kreative butikker/kunstnere i lokalområdet primært overbygningen Børnehaven kultur Større elever Bedre lokal udnyttelse i dagtimerne lokale kunstnere hjælpe ift. praktikforløb markedsføring, udstillingssted /medundervisere -aldersopdelte læsemiljøer -kan kombineres med lille bibliotek på skolen til de mindste elever (0-10 år) -vil kræve aftale med byråd om anvendelse af disse lokaler i dagtimerne -til gængeligt i passende tidsrum -forskel på ind-og udskoling -lokale faciliteter i indskolingen relation til erhvervslivet P=2 N=0 P=0 N=1 P=3 N=0 P=5 N=6

46 46 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 4 / Facilitator Susanne Gjørtz Caféer/restauranter give dem mulighed for torvedag skal til gengæld sælge på skolen Frivillige, herunder ældre Gensidige relationer Kommet til efter prioritering! stordrift/ gode indkøbsmuligheder i fællesskabet Etablere f. i forbindelse med minibibliotek på skolen -sted til stille stund/ pauser Skabe relationer på tværs af aldersgrænser/ gæste-ældre P=4 N=11 P=0 N=0

47 47 Bilag workshop 1:5000 Multimediehus Atletion/ DGI-huset Institut for idræt, ASA Svømmestadion. Marselisborg havn Frivillige/ ældre Sct. Anna DT.afd. Fjordsgade Skole Caféer/ restauranter Kreative butikker/ kunstnere i lokalsamfundet

48 48 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:500 Opsamling fra workshop 1: september

49 49 Workshop opsamling 1:500 / Dagsforløb Udsagn fra workshoppen I den første opgave på workshoppen blev deltagerne bedt om at sætte sig i brugere og interessenters sted og beskrive et optimalt dagsforløb i det nye byggeri. Med udgangspunktet i dagsforløbet blev der derefter formuleret pædagogiske principper for, hvorfor dagen skal forme sig. Blandt de mange ideer, var der nogle særlige stærke udsagn, som gik på tværs af grupperne: KRAI, kompetencebaseret rullende aldersintegreret skolestart, skal ses i sammenhæng med dagtilbuddet og omvendt. Sammenhængende skoledag kl Børnene møder ind mellem 7 og 8.30, fælles morgenåbning mellem dagtilbud, sfo og skole. Lærere og pædagoger arbejder side om side - alle møder er indlagt i dagen mellem kl Egentid for børn og medarbejdere indlagt mellem kl Frederiksbjergbyggeriet skal have en stærk forankring i lokalsamfundet. PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. MORGEN MIDDAG Arbejdsmetode: selvstændigt / grupper Pauser: se på tavle hvor eleven befinder sig Morgenbånd, elever i stamgrupper Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. Vi adskiller spisested / pause Møde, konference og forberedelse indenfor den alm. arbejdstid Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. AFTEN MIDDAG AFTEN Mellemtrin Poul Nielsen Arbejdsmetode: selvstændigt / grupper Ude-fagmoduler Min-tid for alle Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. EFTERMIDDAG Ledelse, TAP Lene Vestervang Olsen Det store fællesskab / samling. Det lille fællesskab (møder, konference) Medarbejdere møder ind i god tid før brugere Personale MORGEN arbejder side om side/ Stram struktur som fleksibelt forudsætning for fleksibilitet EFTERMIDDAG PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE Mulighed for at bruge SFO s områder Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. Eget legeområde til 3-6 år MORGEN MORGEN Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. MIDDAG AFTEN MIDDAG AFTEN 3-6 år Susanne Gjörtz Sammenhæng ml. dagtilbudsaktiviteter, KRAI og SFO gennem hele dagen Mulighed for udvidet åbningstid for børnehaven Forudsigelighed Fleksibilitet ift. arbejdstider Samhørighed og tillid Sammenhæng i hverdagen Spisning: opdeling i mindre grupper FU -understøttelse af unge -fritidstilbud -suppl. til skolen -lektiecafé Heldagstilbud FU-lokaler anvendes af skolen i dagtimerne Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. EFTERMIDDAG FU+ Frede Søbjerg Café/ ungdomsmiljø Musikskolen Aftenskoleaktiviteter EFTERMIDDAG

50 Børnene skal sikres trygge overgange og 50 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Workshop opsamling 1:500 / Dagsforløb PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER Organiseringen skal indtænke, at frivillige kræfter indgår i mange sammenhænge som for eksempel foredrag, ekskursioner, sport, virksomhedsbesøg, lektiecafé. Byggeriet skal fremme børns sundhed ved at skabe sunde rammer i skole og dagtilbud. Sund kost og bevægelse skal sikre gode og varige vaner resten af livet og skabe en sund og naturlig forudsætning for læring. TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE De største elever skal flytte sig længst. Modtagelse centralt i bygningen Sammenkøring af aflevering ml. børnehave, skole og SFO MORGEN Arbejde i værksteder MIDDAG Mellemtrin Niels Schmidt Fysisk aktivitet Løfte i flok -lærere og pædagoger Glidende, sammenhængende hverdag Helhedstænkning -de voksne spiser sammen med EFTERMIDDAG børnene TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE MORGEN MIDDAG Arbejdsblok: undervisning, studieog projekttid værerum / blød start på dagen Mødetid ml Udskoling Torben Kirkegaard Bevægelsesbånd De tre linier -international -musisk -natur Mulighed for andre udtryksformer -eks. teater EFTERMIDDAG Som et højt prioriteret ønske fra første workshop skal Frederiksbjergbyggeriet indeholde kantine, der kan fungere som restaurant og give mulighed for fællesspisning for byggeriets brugere og områdets beboere. Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. AFTEN Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. AFTEN Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. PERSPEKTIVER OG PRINCIPPER TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE MORGEN Fagbånd Differentiering i tilbudene MIDDAG Faciliteterne afspejler børnenes motoriske behov Mulighed for lange dage med ture Bevægelse i skolens fysiske rammer Indskoling Tine Jacobsen Base til regresion og fordybelse Skærme de særlige børn Ikke skarpt skel ml. skole og SFO EFTERMIDDAG TEGN ELLER SKRIV HVORDAN ET FREM- TIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR INSTI- TUTIONENS BRUGERE Vigtigt at lokalerne understøtter KRAI Tydelig struktur Permanent legepatrulje MORGEN MIDDAG Pause + SFO og onsdagsmarked slåes sammen Indskoling Helle Gammelgaard Fleksible rum der rummer undervisning og SFO Trivsel for medarbejdere Samarbejde på tværs af årgangene EFTERMIDDAG Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. sammenhænge. AFTEN Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne. Børn skal lære af hinanden -føle ansvar og anerkendelse -børn skal indgå i fællesskaber. Børnene skal sikres trygge overgange og sammenhænge. AFTEN Børn skal være så selvhjulpne som mulige som forudsætning for styrkelse af eget selvværd. Børns selvhjulpenhed frigører overskud til medarbejderne.

51 51 Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagram Formålet med workshoppens anden opgave var at få deltagernes bud på, hvordan man i vuggestue, børnehave, skolefritidsordning, fritidstilbud og undervisning kan organisere sig i forhold til hinanden. På spillepladen skulle deltagerne tegne eller beskrive principper for hvordan, en organisering af byggeriet kunne se ud. Som for eksempel: 1:500 - ORGANISERING TEGN ELLER SKRIV HVORDAN EN ORGANISERINGSMODEL FOR BYGGERIET KAN SE UD F.EKS. HVORDAN TÆNKER VUGGESTUEN SIG I SAMMENHÆNG OG/ELLER ADSKIL- LELSE FRA DET ØVRIGE HUS? HVORDAN TILGODESER VI BÅDE NÆRHEDSPRINCIPPER OG PRINCIPPER FOR- SAMMENHÆNGE MELLEM 0-18 ÅR? Hvordan tænker vuggestuen sig i sammenhæng og / eller adskillelse fra det øvrige hus? Enheder Fælles Enheder Fælles Hvordan tilgodeser vi både nærhedsprincipper og principper for sammenhænge mellem 0-18 år? fælles 5 hovedgruppe med forskellige mængder af fællesfaciliteter De følgende funktionsdiagrammer viser gruppernes forskellige bud på, hvordan man kunne fore-stille sig enhederne organiseret. På side 56 ses et fælles funktionsdiagram, der forsøger at indfange et fælles bud gruppernes måder at organiserer enhederne på. børnehave SFO FU undervisning Flere grupper med egne faciliteter og en fælles facilitet En grupper med mange forskellige fælles faciliteter

52 52 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagram Gruppe 1 Gruppe 2 enheder har forbindelse til fælles område med kantine, læringscenter og multirum (teater, store fester) Hver enhed har egne mindre værksteder og projektrum. Enhederne er forbundne med overdækkede uderum. Gennerelle input til organisering og faciliteter: -let tilgængelig lokalebooking, f.eks. via ipad -fleksible rum, der kan ændres ved skillevægge ift. størrelse -mange grupperum Klasselokaler Fællesrum for skoletrinnet Værksteder Grupperum Organiseringsprincip for hver skoleenhed 9-12 år år Fælles 6-9 år 3-6 år Gangbro til ASA s baner + svømmehal For de ældre elever: -udearealer med plads til fysisk udfoldelse Dagtilbud Fælles Indskoling Specialklasser FO-klub Udskoling (ungdomsskole) FU SFO Mellemtrin Egne rum for SFO, hvor materialer kan blive stående fremme, men med hvor andre også gerne må benytte lokalerne Lokaler i tilknytning til ml.trin og indskoling: -sløjd /materielt design -håndarbejde -billedekunst -drama/ rollespil -dans Lokaler til ml.trin og udskoling: Fællesrum: -naturfag -kombineret med -skabe til fællesmaterialer (f.eks. udearealer musikinstrumenter) -udekøkken -idrætshal -hjemmekundskab -kantine / restaurant -fælles morgenåbning -pædagogisk læringscenter -aula/ auditorium/ biograf -legeplads / boldbaner -udeområder: fælles og til egen gruppe Fællesfunktioner for hvert trin / opdelte aldersgrupper: -musik/ samarbejde med musikskolen -udeområder -multibaner (f.eks. på taget) -grupperum -kreative værksteder -thekøkkener idrætsfaciliteter lockers med oplader muligheder -toiletter

53 53 Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagram Gruppe 3 Gruppe år 6-9 år Fælles 9-13 år år Fritidsbrugere (musikskole, aftenskole) Naturfag Fælles FU +personalefaciliteter (18) år +personalefaciliteter Køkken Legeplads Kantine Konferencerum Aula / sal Haver Udekækken Hjemkundskab Ud Fælles Principper for én årgang: Årgangssamarbejde / aldersgrupper Nærhedsprincippet: klasselokaler Fælleslokaler -fritid / undervisning Fleksible rum / forskellige funktioner Forskellige funktioner i rummene -særlige fagfaciliteter, køkken, it, toiletter, depot Funktionslokaler Værksted Musik Aula Kantine Læringscenter Principper: Små enheder / hjemmeområder Høj udnyttelse af alle lokaler Sammenhæng og samarbejde Åbenhed Funktionslokaler Æstetik KRAI +personalefaciliteter 3-6 år +personalefaciliteter 9-12 år +personalefaciliteter Organiseringsprincip for fællesrummet

54 54 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagram Gruppe 5 Gruppe 6 Fokusområder: -styrke samarbejde ml. børnehave og indskoling -revolutionere fritidsdelen: SFO, FU, Ungdomsklub / skole -forberedelseslokaler -styrke samarbejdet ml. medarbejdere tæt ved adm. -Faglokaler som rullende vogne -FU åben sammen med Skolemarken (ikke melde sig ind) FU -stueplan Udeliv Udskoling Lounge Ungdomsskole Mellemtrin Skolemarken (samarbejde om dyr) Fælles -teatersal/ samlingssal Bevægelse Multimedie Køkken/ kantine Biograf Adm. Indskoling Udeliv / Natur og teknik Indskoling Gårdmiljø Indskoling Udeliv / haver, bålplads Børnehave Mellemtrin -forskellige rumstørrelser og funktioner Bevægelsesrum Værksteder Fælles -spisested -samlingssted -morgenåbning -fællesarr. -informationssted -teatersal KRAI Udskoling Børnehave 2naturfagligt område Småbørns institution -evt. lokalefællessakb (små konferencelokaler)

55 55 Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagram Gruppe 7 Fokusområder: Hvad skaber leg? Terrasser og haver i flere højdeniveauer teknisk service pedel, kontor Værksted, pedel Elevator El / vand Lager Forberedelse Mødelokaler KRAI /SFO Forberedelse Mødelokaler It-kontor Organiseringsprincip teknik Børnehave Specialområde Forberedelse Mødelokaler Administration Udskoling Fælles -Kultur (teater, fremlæggelse) -it / web / medie -bøger -materialer -HUB / Hotspots Mellemtrin /SFO Special opgave på skolen Ude (store) street faciliteter Forberedelse Mødelokaler Café -køkken -spisesal -mødelokaler -lager

56 56 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagram Fælles funktionsdiagram Skov, strand, havnen Aros, Fjordssgade Skole FU / FO (18) år Naturfag Fælles: Funktionslokaler Aula Kantine 9-12 år Ud Fælles Læringscenter Værksted Musik 3-6 år KRAI Principper for én årgang: Årgangssamarbejde / aldersgrupper Nærhedsprincippet: basismiljø Fælleslokaler -fritid / undervisning Fleksible rum / forskellige funktioner Forskellige funktioner i rummene -særlige fagfaciliteter, køkken, it, toiletter, depot Fælles funktioner til brug for fritidsbrugere (musikskole, aftenskole)

57 Organisering af faciliteterne Ved dagens tredie opgave skulle deltagerne få øje på så mange faciliteter som muligt, der kan bidrage til byggeriet ude som inde. På de udleverede inputkort beskrev deltagerne faciliteterne. Efterfølgende placerede de kortene på en spilleplade, der gav overblik over hvilke faciliteter, der skulle ligge inde, i uopvarmede rum, i uderummet eller andetsteds. På pladen er der her vist et samlet billede af faciliteternes placering. Overblikket viser nogle spor til videre bearbejdning: hovedsaligt er det ønsket at dele flest mulige rumtypologier. der er stor fokus på at placere rigtig mange funktioner i uderummet og i uopvarmede rum. Det udfordrer sammenhængen mellem organisering, pædagogisk praksis og fysiske rum. Hvilke effekter kan man forvente sig af et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i at være organiseret i uderum? alle alle 30 lave mad ude og inde Inputkort SFO alle Relationer på tværs dyrke grøntsager 57 Workshop opsamling 1:500 / Faciliteter -Tryghed i børnehave -Fælles samling derefter i grupper -Kreativt rum -Madproduktion, fryserum -Garderobe/locker til hver elev -Personalerum med tagterasse -Kreativ aktiviteter med kammerater -Mødes i mindre rum/mindre grupper -Udeværksted/ -Flytte undervisning -HUB kreativitetsrum udenfor -Anvende naturen -Kreativt svine rum og -Passe dyr som -Sikker legeplads i -Tilgå internettet opbevaring af redskaber pædagogisk aktivitet dagtilbuddet hotspot -Hænge ud/ lounge, gruppe -Idræts rampla -Legearealer -Synge i kor arbejde - Læse ude trods regn -Bålplads/hytte -Hoppe/springe/klatre -Check-in for daginst. og -Laboratorium dyrke grønt -Bruge og udforske indskoling -Bruge og udforske -Lege, samvær, udvikle naturen -Små rum til studiegrupper/ naturen -Personalerum med lektier/samtaler/fordybelse tagterasse -Undervisningsrum med stor -Ude aktiviteter fleksibilitet -Kreativ overdækket -Arbejde og eksperimentere rum udenfor -Rullende værksteder -Udendørs -Bruge og udforske naturen undervisningsrum -Møde/forberedelses lokale -Bruge og udforske som kan ændre str. naturen -Teknisk services -Kontorlokaler tæt ved -Bæredygtighed -Bæredygtighed -Bæredygtighed børnehaven solvarme solvarme solvarme -Aflukkede lokaler til -Rum til at lave mad -Uderum til konferencer/møder -Projektrummet eksperiementer -Arbejde i mindre grupper værkstedsaktiviteter -Rum til at lave mad -Lounge/mødested -Drivhus -Projektrummet -Opbevaring til naturfaglig -Rum der kan bruges til værkstedsaktiviteter materialer noget forskelligt -Rum til eksperimenter -Overdækket uderum -Eget faglokale -Underjordisk idrætsal -Kreative aktiviteter der sviner -Motorisk redskaber indendørs -Rum til at lave mad -Kreativt rum/design -Lære fremmedsprog -Spise mad i rare omgivelser / morgenmad -Læseareler til fordybelse -Se film/koncerter/foredrag -Spille musik sammen -Inde aktivitetetsrum -Inde/ude værksteder -Interaktiv med digitale medier/spil -Værkstedsaktiviteter -Eksperimentere, naturfaglig arbejdsmetode -Fælles administration -Multiarena -Samle og spise/adskille arbejde og pause -Læringscenter Samlet spilleplade for alle gruppers faciliteter -Fleksibel scene -Auditorium -Rum til pause og møde -Dyrke idræt -Rene toiletter -Ude undervisning -Dyrke grønt/passe dyr/ samarb. med torvet/skolemarken -Multiarena -Samle og spise/ adskille arbejde og pause -Lege ude/indenfor -Udeskole ved engen -Forskellige aktive udefaciliteter -Udendørs amfiteater -Bålsted med udekøkken -Bevægelse udenfor -Teater -Krydderihave -Kreativ legeplads, motorisk udfordrende -Eksperimentere, naturfaglig arbejdsmetode -Multiarena -Multibane på taget -Auditorium -Ro til at sove -Pause/spiserum -Grønt areal med udeundervisning -Inddrage idrætsfaciliteter -Bevægelse udenfor -Bus/transport af børn/ grupper -Kropstræning digital sportsplads -Kunst/AROS -Løbe/udendørs spil -Klatre/springe/DGI -Aflevere børn udenfor skolen -Bruge idrætsfaciliteter -Læringscenter

58 58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:500 / Faciliteter Inputkort På de følgende sider ses deltagernes forslag til faciliteter indeholdt i byggeriet.

59 59 Bilag workshop 1:500

60 60 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:500 Facilitator: Poul Nielsen = Prioriteret Arbejde med kreative aktiviteter, der sviner: billedhugning, stenslibning, male, snitte. Regne med at komme på et rent og ledigt toilet. 2 pr. 30 børn Bevægelse, spisning, legerum, sove mv. Fleibelt rum, min. 2 m2 pr. børnehavebarn - møderum til personale Holde samling, få fælles institution og igangsætning i forhold til dagens uv. Ha sin kendte/trygge base. /hver afdeling /hver afdeling > opefter /afdelingsvis Dagtilbuddet 60 Klassen og SFOgruppen Klassen og SFOgruppen børn Overdækket/vand. Børnenes skole og SFO dag er meget afhængig af toiletternes kvalitet og hygiejne generelt. Åbningstid Tryghed i børnehaven. Her møder man sine primære voksne - derefter går man på hold, i grupper

61 61 Bilag workshop 1:500 Dagtilbudleder og administrative medarbejdere. Kontorlokaler tæt ved børnehaven -Holde konferencer og andre møder i aflukkede rum -Man skal kunne være sikker på, at der er et tilrådighed Samarbejde - forberede sig - adgang til mat./bogdepoter/ kopiering... osv. Arbejde i mindre grupper Dagtilbuddets 9. afdeling 150 medarbejdere medarbejdere Både små 1-5 Store Hver afdeling Lærer/pæd. i afdelingen 30 Hver afdeling Hver afdeling Fra 2 og opefter Giver kendskab til og sammenhæng med skolen. Lokalerne skal ligge både i afdelingen og centralt omkring læringscenter og administration. Vi har ikke længere brug for et fælles personalerum. Vi må kunne samles andre steder, nu og da. Tilknyttet stamlokalerne skal der være steder/grupperum, hvor man kan arbejde

62 62 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:500 Hver gruppe/trin har deres eget faglokale - tilpasset behov. Fleksible i den forstand, at man kan bruge og komme på besøg hos andre Underjordisk idrætssal Flytte undervisningen udenfor - et område koblet sammen med klasselokale Sikker legeplads til børn i dagtilbuddet. Hegn er nødvendig for at give overblik for voksne - tryghed for børn og voksne Afdelingsvis/alle 30 Klassen personer Klassen Dagtilbuddet 60 børn Faglokaler Egne lokaler Fælles lokaler Fleksible lokaler Det er ikke nødvendigt at bruge dyre cm2 over jorden. Dejligt at lokalet åbnes op udad til/ måske kommer naturen ind i lokalet. Frisk luft/sol. Tæt ved KRAI 6-9 år

63 63 Bilag workshop 1:500 Bålsted med udekøkken Snitte sted Udendørs amfiteater Mulighed for samlingssted Hver afdeling har brug for forskellige udefaciliteter, såsom multibaner, skate, boldspil, mooncar mm. Lave bedre udeskole Facilieter ved engen (Åbne græsareal ved friheden) Eks. bålhus - skurvogn til opbevaring af skoleting Fortrinsvis afdeling Et sted hvor udelivet kan blomstre. Et sted fællesskabs følelsen kan etableres. Dejligt at bruge nærområdet og inspirere flere til at flytte undervisningen ud

64 64 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:500 Tryghed i børnehave Fælles samling, derefer i grupper Flytte undervisning udenfor Sikker legeplads i dagtilbuddet Kontorlokaler tæt ved børnehaven Aflukkede lokaler til konferencer/møder Mødes andre steder Gode idrætsfaciliteter i området bør inddrages yderligere (atletion, DGI, sommerstadion med haller m.m) Grønt areal mellem Annasgade og Fjordsgade. Trafiksikring Sammenhæng mellem Annasgade og Fjordsgade Arbejde i mindre grupper Mellembørn, overbygning brugere personer For at få luft i skolegården. Mulighed for undervisning, Orangeri, idræt, natur. Eget faglokale Underjordisk idtrætsal Kreative aktiviteter der sviner Rene toiletter Udeskole ved engen Forskellige aktive udefaciliteter Udendørs amfiteater Bålsted med udekøkken Grønt areal med udeundervisning Inddrage idrætsfaciliteter Gruppens bud på faciliteter placeret i ft. inderum, uopvarmede rum og andet steds i nærområdet. 4

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade 2 745 62,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING

Læs mere

WORKSHOP 3 RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Workshop 3, 1:50. 12. oktober 2011

WORKSHOP 3 RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Workshop 3, 1:50. 12. oktober 2011 WORKSHOP 3 RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG Frederiksbjergbyggeriet Workshop 3, 1:50 12. oktober 2011 Program for workshoppen 08.00-08.15 Kaffe og brød 08.15-08.20 Velkomst ved områdechef Kurt Kristensen /

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Modernisering, Skægkærskolen

Modernisering, Skægkærskolen Indskoling/SFO (a-klasser) Modernisering, Skægkærskolen Lys (dagslys) Ren luft, genindvindingsanlæg Store faglokaler, hvor der er plads til værkstedsaktiviteter, der ikke skal pakkes ned Store lokaler

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger

2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger Skovgårdsskolen den 24.11.04 fra kl. 18-21 1. Introduktion, status og tidsplan 2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger 3. Værdiprogrammet set på en anden måde 4.»Samtale«ved bordene 5. Måltavle

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn.

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn. Provstegårdskolen Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Provstegårdskolen I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Vision for skolernes fysiske rammer

Vision for skolernes fysiske rammer Vision for skolernes fysiske rammer Baggrund for visionen Vision for skolernes fysiske rammer indeholder en række principper for, hvad der skal til for at skabe en moderne skole med optimalt lærings- og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014 Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan Informationsaften november 2014 Præsentation af Herlev Byskole Fokus på overgangen fra børnehave til SfO Vision

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole på vej Skolereformen Skolereformen i praksis Farstrup skole lægger vægt på: Der er plads til alle elever Elever er forskellige og skal mødes forskelligt Eleverne mærker, at de ses og føler at de hører

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere