Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001

2 Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 2001 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800 Kgs. Lyngby Tel WWW: DPIL.DK Kgs. Lyngby, Denmark, 2002

3 The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers rats, mice, water voles and common moles. The objective is to achieve the highest possible level of pest control while minimizing the impact on the environment. Main research areas include chemical control, alternative control, prevention, pest biology and behaviour, pesticide resistance, the environmental impacts of pesticides as well as medical and veterinary problems caused by pests. DPIL also provides a consultancy service advising on particularly complicated pest problems, for example, on farms, in the food industry and in homes. Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) gennemfører forskning og indsamler viden, der vedrører skadelige insekter på husdyr, i stalde, lagre, bygninger og anvendte materialer. Endvidere arbejdes med rotter, mus, mosegrise og muldvarpe. Målet er at opnå størst mulig bekæmpelse med mindst mulig miljøbelastning. Særlige indsatsområder er kemisk bekæmpelse, alternativ bekæmpelse og forebyggelse, skadedyrs biologi og adfærd, pesticidresistens og pesticiders miljøpåvirkning samt medicinske og veterinære problemer forårsaget af skadedyr. SSL yder desuden konsulentbistand til afhjælpning af særligt komplicerede skadedyrsproblemer, f.eks. på landbrugsejendomme, i levnedsmiddelbranchen og i boliger. Statens Skadedyrlaboratorium, Årsberetning 2001 Danish Pest Infestation Laboratory, Annual Report 2001 Kgs. Lyngby, 2002, 62 pp. Editors: N. Bille and M. Christensen Drawing : K.-M. V. Jensen ISSN: X

4 2 Indhold Side Forord...4 Dansk resumé af den engelske årsberetning...5 Personale...12 Engelsk årsberetning (se Contents) Liste over anerkendte midler...56 Contents Page 1. Introduction Management and organization Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Staff Ph.D. and M.Sc. students International collaboration Conferences Visits and co-operation FAO Expert Panel on Resistance in Parasites in Livestock Scientific and Environmental Monitoring Group (SEMG) ENMARIA: European Network for the Management of Arthropod Resistance to Insecticides and Acaricides Mange and Myiasis in Livestock in Europe Educational activities Training courses Lectures External examiner and reviewer duties Advisory work Number of inquiries arranged by species Some of the cases and characteristic variations in the number of inquiries in Flies Chemical control of Musca domestica Field evaluation of Fipronil Fly-bait gel for control of Musca domestica Field and laboratory evaluation of thiamethoxam-based water-soluble granular bait against Musca domestica Insecticide resistance in Musca domestica Susceptibility to thiamethoxam in Danish field populations of Musca domestica Laboratory strains kept in Biological and physical control of Musca domestica and Stomoxys calcitrans Biological control of nuisance flies (housefly and stable fly) indoors on organic dairy cattle farms with special reference to confinements with calves on deep bedding Hyphomyceteous fungi Laboratory evaluation of sticky traps for control of the housefly Comparison of the capture efficiency of glue boards for UV light traps Entomophthora muscae in houseflies Flies and other arthropods and salmonella...34

5 3 7. Arthropod pests in poultry production Alternative control methods against chicken mite Stored product pests Official examination of consignments Biological control of the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Ecological constraints and spatial distributions of an introduced agricultural pest Prostephanus truncatus in natural habitats in West Africa Rapid analysis methods for detection of pests and moulds in stored grain Storage pests in Northern Guinea Savannah of Benin in West-Africa with special reference to the Angoumois grain moth Sitotroga cerealella Acoustical monitoring of insect pests in stored products Various other arthropods Determination of the lower lethal temperature of museum pests Coconut oil-based product for control of cockroaches and cat fleas Rodents Efficacy and palatability testing Resistance to anticoagulants Resistance in the Norway rat Population effects of anticoagulant rodenticide resistance in Norway rats Vitamin K requirement in Danish anticoagulant-resistant Norway rats Other work on rodents and rodent management Genetic diversity in population of wild rats Pest problems in organic pig production Rodents and Salmonella Leptospira pomona and Apodemus agrarius A population dynamics model for rodent management in Africa STAPLERAT: Protecting staple crops in eastern Africa: integrated approaches for ecologically-based field rodent pest management Effects of grazing on small mammals in wet meadows Behavioural effects in Mastomys natalensis rats under exposure to predator odour Feeding decisions as an anti-predation strategy in Mastomys natalensis rats Population ecology of the African field rat Mastomys natalensis STEPICA: The plague of Central Asia - epidemiological study focusing on space-time dynamics List of species maintained at DPIL Publications and reports Publications by members of staff in Appearances in the media Unpublished reports on laboratory tests and/or field trials Evaluation of the efficacy of pesticides and medical and veterinary products Pesticides Medical and veterinary products Formulations approved by the Danish Pest Infestation Laboratory as of 1 March

6 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning Laboratoriets økonomi kom i løbet af året under pres. Årsagen var, at der i forbindelse med finansloven blev udmeldt besparelser ikke blot for 2001 men også for de kommende år. Der blev også varslet en undersøgelse af hele sektorforskningens fremtid. På den baggrund valgte laboratoriet at undlade at besætte ledigblevne stillinger, indtil situationen blev afklaret, hvilket forventes at ske i slutningen af Det har medført, at laboratoriet i dag mangler at få besat 3 forskerstillinger. Dette sammenholdt med et omfattende byggeri gjorde året til et meget vanskeligt år. Til trods herfor indeholder årsberetningen en række interessante oplysninger om afsluttede forskningsprojekter og produktafprøvninger. Laboratoriets byggeprojekt kulminerede i Efter at råhuset var blevet færdiggjort i slutningen af 2000, rykkede håndværkerne indendørs og påbegyndte indretning af de nye afsnit og renovering af de gamle. Selvom der blev taget hensyn til forskernes ønsker, skabte det i perioder meget vanskelige arbejdsforhold. Specielt blev pattedyrhuset hårdt ramt og var i perioder helt ubrugeligt. Det gode samarbejde med entreprenøren fortsatte, tidsplanen blev holdt, og ved årets slutning var byggeprojektet ca. 90% færdigt. Laboratoriet er meget tilfreds både med forløbet og med slutresultatet og ser frem til at kunne ibrugtage de nye faciliteter i begyndelsen af maj Det er mit håb for fremtiden, at den økonomiske situation vil stabilisere sig, således at laboratoriet igen vil blive i stand til at rekruttere forskere, som vil kunne udnytte de nye laboratoriefaciliteter optimalt. Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. N. Bille

7 5 Dansk resumé af den engelske årsberetning (SSL= Statens Skadedyrlaboratorium) Der henvises til den engelske tekst for en nærmere omtale af de enkelte afsnit (se indholdsfortegnelsen). Internationalt samarbejde Årsberetningen indledes med en omtale af det internationale samarbejde, der spiller så stor en rolle for SSL s virke både med hensyn til at udveksle informationer og ideer, og ved at SSL yder rådgivning og undervisning til folk i andre lande og internationale organisationer. En række medarbejdere deltog i 2001 i internationale konferencer eller kongresser i England, Etiopien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Kasakhstan, Kenya, Norge, Portugal, Spanien, Svejts, Sydafrika, Tadsjikistan, Tyskland, U.S.A. og Zambia. Arbejde for WHO. H. Leirs fungerede som WHO-konsulent om gnaverbekæmpelse i Tajikistan. Arbejde for FAO. Siden 1998 har J. B. Jespersen været medlem af FAO Panel of Experts on Resistance in Parasites. Arbejde for EU. Siden 1988 har J. B. Jespersen været medlem af SEMG, som er en videnskabelig styringsgruppe for udvikling og implementering af bæredygtig husdyrproduktion i udviklingslande. I 1996 opnåedes støtte til en Concerted Action (ENMARIA) med henblik på at udvikle og implementere strategier til forebyggelse af insekticid- og acaricid-resistens i Europa. Indsatsen involverer 13 europæiske lande samt industriens repræsentanter og ledes af J. B. Jespersen. Fra 1998 har J. B. Jespersen og O. Kilpinen været medlem af en Cost Action vedrørende bekæmpelse af skab og myasis hos husdyr. L. Stengård Hansen og T. Steenberg er medlemmer af en COST Action om Biological control of pest insects and mites, with special reference to Entomophthorales. L. Stengård Hansen er desuden medlem af management committee og viceformand for arbejdsgruppe IV om Biocontrol of arthropod pests in stored products. Undervisning I lighed med tidligere år har laboratoriet afholdt kurser om skadedyr og skadedyrbekæmpelse: Muldvarpebekæmpelse og gnaverbekæmpelse. Endvidere har laboratoriet holdt foredrag for grupper af kolleger og studerende. Konsultationen Bemærkelsesværdige enkeltsager og karakteristiske variationer i antallet af henvendelser i 2001 I 2001 var der færre henvendelser til laboratoriet, end der har været i de sidste mange år. Årsagen til dette er sandsynligvis, at der på vores hjemmeside efterhånden ligger vejledninger om alle de dyr, som laboratoriet får flest henvendelser om. I 2001 var der ca besøgende på den del af hjemmesiden, der omhandler vejledninger om de enkelte dyr. De mest besøgte er hovedlus, mosegris, almindelig borebille og rotter. De færre skriftlige og telefoniske henvendelser til laboratoriet betyder, at registreringen omkring de enkelte dyr

8 6 bliver mere usikker. I 2001 var der ingen bemærkelsesværdige udsving i antallet af henvendelser vedrørende de dyr, som laboratoriet beskæftiger sig med. Ligesom det var tilfældet det foregående år, var der i 2001 mange henvendelser om tusindben. Disse dyr blev observeret udenfor i stort antal langs med husmure, på terrasser og flisebelægninger. I nogle tilfælde trængte dyrene også ind i selve beboelsen. Der er endnu ikke fundet nogen forklaring på, at tusindben pludseligt kan optræde i så store mængder, men som regel varer fænomenet kun nogle få dage. Tofarvet frømøl er et af de mest almindelige skadedyr i fødevarer i private hjem. I 2001 havde laboratoriet en henvendelse fra et boligselskab, hvor en lejer gentagne gange havde klaget over ikke at kunne tænde sit gaskomfur. Gasselskabet kunne ikke finde fejl ved gasforsyningen, men en grundig undersøgelse afslørede, at dyserne i gaskomfuret var fyldt med små hvide larver. En prøve sendt til laboratoriet viste, at det drejede sig om tofarvet frømøl. En virksomhed, der pakker firmagaver, havde også problemer med tofarvet frømøl. En del af virksomhedens sortiment består af forskellige produkter indeholdende nødder og chokolade. Laboratoriets besigtigelse på virksomheden afslørede, at det var i disse produkter, at møllene udviklede sig. Besigtigelsen gav anledning til iværksættelse af en bekæmpelsesplan, som involverede oprydning, rengøring, kemisk bekæmpelse, monitering og lagerstyring. En del borgere oplever, at der fra nyindkøbte møbler høres underlige gnavelyde. Oftest er møblerne lavet i udenlandske træsorter, og forskellige træborende insekter - alt efter oprindelseslandet - kan være bygget med ind i møblerne. Det kan være en ubehagelig oplevelse med støjende møbler, men i langt de fleste tilfælde vil de insekter, der eventuelt klækker fra træet, være helt harmløse både over for mennesker og over for andet træværk. Laboratoriet modtog i årets løb to prøver af boremel (ekskrementer), der viste sig at stamme fra termitter. Det første tilfælde var fra et gulv i en forholdsvis nybygget lejlighed, mens det andet stammede fra en sofa. Der var i ingen af tilfældene tegn på levende termitter, så skaderne er sandsynligvis sket, inden gulvet og sofaen er blevet fabrikeret. I august havde laboratoriet en henvendelse fra et kollegium, som havde hørt underlige lyde fra bygningens loft. En undersøgelse af loftsrummet afslørede ingen spor af husmår, mus eller rotter, som hører til de større dyr der kan finde på at flytte ind i bygninger. På et senere tidspunkt fik laboratoriet tilsendt nogle ekskrementer, der viste sig at stamme fra egern. Det er forholdsvis sjældent, at Statens Skadedyrlaboratorium registrerer egern, der er flyttet ind i bygninger. Undersøgelser og afprøvninger Insektafdelingen Laboratoriets samling af resistente fluestammer udgjorde ved årets udgang 20 stammer. Disse repræsenterede et bredt udsnit af resistensmekanismer og oprindelser. Stammerne anvendes til undersøgelse af nye midler og resistensforskning i ind- og udland. Detaljerede oplysninger om de enkelte stammer kan ses i Tabel 6a i det engelsksprogede afsnit. Afprøvning i stalde af et fluemiddel indeholdende aktivstoffet fipronil. Effektiviteten af en geleagtig smøregift indeholdende 0,1% fipronil blev testet ved totalbehandlinger i svine- og kvægstalde på tre gårde gennem en 2½-4 måneders periode i højsæsonen. Midlets evne til at nedbringe mængden af fluer i staldene blev målt ugentligt med en direkte observationsmetode, og fluernes følsomhed over for giften blev målt ved forgiftningsforsøg i laboratoriet før og efter behandlingsperioden. På to gårde med høj flueproduktion i staldene blev flueplagen tydeligt begrænset som følge af behandlingen, men dog ikke reduceret til et tilfredsstillende lavt niveau. På en tredje gård med en relativt lav flueproduktion i staldene forblev mængden

9 7 af fluer lille gennem sæsonen. Der var ingen indikationer af ændringer i fluepopulationernes følsomhed over for aktivstoffet. Afprøvning i stalde af et fluemiddel indeholdende aktivstoffet thiamethoxam. Et smøremiddel med en 10% formulering af aktivstoffet thiamethoxam blev afprøvet ved totalbehandlinger af 9 kvægstalde henover en 2-3½ måneders periode i højsæsonen.. Midlets evne til at nedbringe mængden af fluer i staldene blev målt ugentligt og feltafprøvningen viste, at smøremidlet var velegnet til bekæmpelse af stuefluer. Fluernes følsomhed over for aktivstoffet blev målt ved forgiftningsforsøg i laboratoriet før og efter behandlingsperioden, og der blev ikke konstateret tegn på hurtig udvikling af resistens mod thiamethoxam. Undersøgelse af resistens mod thiamethoxam hos danske stuefluer. Thiamethoxam er et insektmiddel hørende til gruppen af neo-nicotinoider, og det har en anden virkemekanisme på insekters nervesystem end de midler, der hidtil har været anvendt. Der blev i sensommeren 2000 indsamlet fluestammer på 20 gårde med svine- og/eller kvægbesætninger dels for at undersøge fluernes følsomhed over for thiamethoxam dels for at undersøge, om resistens i populationerne mod de traditionelle fluemidler kan give krydsresistens til thiamethoxam. Resistensen blev målt ved forgiftnings-tests på fluestammerne over for kontaktgift-effekten af dimethoat og bioresmethrin/pbo og over for ædegift-effekten af azamethiphos, methomyl og thiamethoxam. Generelt udviste fluestammerne lav eller ingen resistens mod thiamethoxam. Tre stammer lå dog på et lidt højere niveau. Det var ikke muligt blandt de 20 stammer at påvise tegn på korrelation mellem resistens over for de traditionelle midler og resistens over for thiamethoxam, og der var dermed ikke indikationer af krydsresistens til thiamethoxam. Sammenligning af klæbefælder til fluebekæmpelse. Effektiviteten til at fange stuefluer blev afprøvet på to forskellige typer limfælder, som adskilte sig fra hinanden ved deres mønstre og farver på den klæbende overflade. Limfælderne blev testet enkeltvis i 20 m 3 klimarum i laboratoriet med fritflyvende fluer pr. test og med optællinger af fangsten gennem 24 timers perioder. Resultaterne viste, at der under de givne laboratoriebetingelser ingen forskel var på limfældernes effektivitet. Test af klæbeevnens holdbarhed på limplader til lysfælder. To typer limplader beregnet til at fange flyvende insekter i UV-lysfælder blev testet for deres evne til at bevare klæbeevnen, når de blev udsat for konstant UV-belysning og lav (20 C) eller høj (40 C) rumtemperatur. Dette blev testet gennem en 10-ugers periode ved at afprøve, om stuefluer, der landede på limfladen, kunne slippe væk igen. Klæbeevnen ændrede sig ikke ved den lave rumtemperatur gennem perioden. Ved høj rumtemperatur var der stor forskel på de to typer plader, idet den ene type havde uændret klæbeevne gennem perioden på 10 uger, mens den anden type havde kraftigt reduceret klæbeevne efter to uger og ingen klæbeevne efter fem uger. Biologisk bekæmpelse af melmøl i møllerier. Feltundersøgelser i industrimøller blev gennemført i 2000 med udsætning af de to undersøgte nyttedyrarter: rovmiden Blattisocius tarsalis og snyltehvepsen Trichogramma turkestanica. Resultaterne af disse undersøgelser er blevet analyseret med henblik på publicering. Dette projekt har ført til, at Statens Skadedyrlaboratorium har været en af initiativtagerne til en EUprojektansøgning om skadedyrsbekæmpelse i møllerier. Hurtigmetoder til påvisning af mykotoksiner og skadedyr i korn og kornprodukter. Anvendelse af Near infrared transmittance spectroscopy (NIT) til påvisning af mykotoksiner og skadedyr i korn blev undersøgt i et pilotprojekt. Resultaterne for mykotoksiner og lagermider viste sig så interessante, at der er søgt og opnået støtte til et treårigt projekt bevilget af bl.a. Nordisk Indistrifond. Projektet starter 1. januar 2002 og er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Statens Skadedyrlaboratorium skal stå for mere indgående undersøgelser af metodens muligheder for påvisning af lagermider, bl.a. kornmiden Lepidoglyphus destructor.

10 8 Lagerskadedyr i majs i Afrika. C. Nansen forsvarede sin afhandling om et alvorligt skadedyr i majslagre i Vestafrika, Prostephanus truncatus, og blev tildelt en Ph.D.-grad fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Anvendelse af frysning til bekæmpelse af skadedyr i museer. En lang række insektarter angriber genstande af organisk materiale i museer, f.eks. larver af flere forskellige arter af klannere samt klædemøl. Man er generelt tilbageholdende med at anvende pesticider på museer, bl.a. for ikke at risikere at forurene genstandene med fremmede stoffer. Frysning er en attraktiv, ikke-kemisk bekæmpelsesmetode, der anvendes på visse museer allerede nu. På grundlag af den gængse litteratur tilstræber man at nå ned under insekternes underafkølingspunkt, som kan ligge så lavt som 35 C, hvilket kræver meget avanceret udstyr. Der er blevet iværksat en række undersøgelser af, om insekterne dræbes ved temperaturer, der er højere end dette punkt, så man derved kan nøjes med mindre avanceret fryseudstyr som f.eks. en husholdningsfryser. Der er fremstillet et model-møbel, som er en klods af egetræ med et hulrum, hvori forsøgsdyr og temperaturfølere kan anbringes. Denne opstilling vil blive brugt til at beskrive sammenhængen mellem temperatur, eksponeringstid og dødelighed hos forsøgsdyrene. Metoden er interessant til anvendelse inden for andre områder, hvor pesticider er uønskede - f.eks. i fødevareproduktion og i private hjem. Lydmonitering af kornsnudebiller og rismelbiller. Statens Skadedyrlaboratorium har indledt en række undersøgelser med det formål at kunne identificere kornsnudebiller og rismelbiller i korn og kornlagre. Ideen bag projektet er at udvikle et lytteudstyr, der kan opfange gnavelyde fra billernes larver. I de indledende faser af projektet undersøges det, hvilke bevægelser der er knyttet til hvilke lyde. Der laves således videooptagelser af larvebevægelser og sammenhørende lydbilleder. Ligeledes undersøges det, hvilken effekt temperaturen og vandindholdet i kornet har på larvernes aktivitet og på lydbilledet. Kokosolie. I en undersøgelse af et kokosoliebaseret produkt blev det påvist, at der er en effekt af produktet, når produktet direkte påsprøjtes henholdsvis kattelopper eller kakerlakker. Der kunne ikke påvises nogen langtidsvirkning af behandlingen. Pattedyrafdelingen Et cellulose-præparat til rottebekæmpelse blev meget dårligt accepteret, og ingen rotter døde, så yderligere forsøg blev opgivet. Resistens mod antikoagulante rottebekæmpelsesmidler. I alt 87 rotter blev modtaget til undersøgelse for resistens. Resistens mod difenacoum i Nordborg kommune og mod warfarin i Tønder kommune er set for første gang. Frilandsgrise og skadedyr, især rotter, er hovedemnet for SSL s deltagelse i et samarbejdsprojekt om økologisk svineproduktion. En spørgeskemaundersøgelse om skadedyrsproblemer var første skridt i undersøgelsen. Næste skridt er direkte undersøgelse af især rottebestandene på to udvalgte forsøgsgårde, som blev påbegyndt i december måned. Gnaveres betydning for spredning af Salmonella er en del af et større samarbejdsprojekt om den vilde faunas betydning for forekomst af Salmonella i produktionsdyr. Rotter og mus fanges, eller ekskrementer indsamles, til nærmere analyse og sammenligning med fund i andre vilde dyr og produktionsdyrene. Brandmus og Leptospira pomona (en bakterie) er af interesse i forbindelse med sent aborterende søer, som blev konstateret i flere besætninger på Lolland. Brandmus kan optræde som vedligeholdelsesværter for L. pomona, og i samarbejde med Danmarks Veterinærinstitut undersøgtes indfangne dyr omkring en inficeret besætning. En enkelt mus blev fundet positiv for bakterien, og det er derfor rimeligt at antage, at brandmus fungerer som skjult reservoir for infektion af grise med L. pomona på Lolland.

11 9 Effektivitetsvurdering af bekæmpelsesmidler og lægemidler Vurderingen af effektiviteten og anvendeligheden af de kemiske bekæmpelsesmidler, der anmeldes til godkendelse og klassificering hos Miljøstyrelsen, er en vigtig opgave for SSL. Resultatet danner grundlag for bedømmelsen af nye etiketter og brugsanvisninger. I nogle tilfælde måtte der kræves mere dokumentation for effektiviteten eller ændring i anvendelsesområdet, før midlet kunne indstilles til godkendelse. I andre tilfælde kunne vi ikke gå ind for midlets anvendelse til det ønskede formål. Der tages ved denne vurdering hensyn til specielle danske forhold, f.eks. med hensyn til udvikling af resistens mod midlet eller mod beslægtede midler. I 1999 indledte SSL et samarbejde med Lægemiddelstyrelsen med henblik på at deltage i arbejdet med at udarbejde EU-retningslinier for afprøvning af effektivitet af visse medicinske og veterinære lægemidler. Herudover evaluerede vi i 2001 effektivitet af nogle produkter til bekæmpelse af lus, flåter og lopper. Andre oplysninger i årsberetningen I afsnit 11 kan man finde de insekter og pattedyr, der holdes i kultur på Statens Skadedyrlaboratorium. I afsnit 12 kan man finde medarbejdernes publikationer og forsøgsrapporter udarbejdet i 2001 og første halvdel af I afsnit 13 kan man læse om effektivitetsvurderinger af pesticider og medicinske og veterinærmedicinske produkter. I afsnit 14 findes en oversigt over de af Statens Skadedyrlaboratorium anerkendte bekæmpelsesmidler mod skadedyr.

12 10 1. Introduction It is a pleasure for me to introduce the laboratory s 2001 Annual Report. The finances of DPIL was put under pressure during the year The reason was the fact that the Government announced cuts in connection with the new Budget - not only for 2001 but also for the years to come. Furthermore, the future of all governmental research institutes within the public sector was to be investigated. In this light the laboratory chose not to fill vacancies and wait for the situation to clarify, which is expected by the end of Therefore three research scientist positions are still vacant, and this fact together with extensive building activities resulted in very difficult times. Despite all this the Annual Report brings interesting information about finalized research projects and product tests. The construction project of the laboratory reached its climax in When the raw house was ready at the end of 2000, the workmen started on the interior in the extensions and on the renovation of the existing buildings. Even though special consideration was shown for the requirements of the scientists, the laboratory experienced some periods with very difficult working conditions. The mammal building was especially hard hit and at times it could not be used at all. The fine co-operation with the contractor was continued, the schedule was kept and by the end of the year approx. 90% of the construction project had been finished. The laboratory is very pleased with both the progress of the work and the end result and is looking forward to being able to use the new facilities in the beginning of May It is my hope for the future that the economic situation will steady so that the laboratory can recruit research scientists who can make optimum use of the new laboratory facilities. Finally, I would like to thank the Board and the entire staff for their fine cooperation during the past year. N. Bille

13 11 2. Management and organization 2.1 Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Members: Niels Ørnbjerg Danish Bilharziasis Laboratory Chairman Lars Damberg Danish Pest Infestation Laboratory Annie Enkegaard Danish Institute of Agricultural Services, Flakkebjerg Peter Esbjerg Royal Veterinary and Agricultural University Vice-chairman Lise Stengård Hansen Danish Pest Infestation Laboratory Ghita Cordsen Nielsen Danish Agricultural Advisory Centre Elisabeth Nørbygaard Danish Medicines Agency Peter Weile Danish Environmental Protection Agency Bent Aagaard Petersen Research Secretariat, Danish Directorate for Development Observer

14 Staff addresses for DPIL staff are available on the Web-site in Danish: in English: DIRECTOR Nils Bille SECRETARIAT, ACCOUNTS AND BOOKKEEPING Inge Børgesen Marianne Christensen (part-time) Lisbeth Gammelgaard (part-time) Jette Hansen (part-time) Ilse Hall Jensen (until 31.03) Anita Askhøj Lauritsen (from 01.01) Hanne Olsen Volker Pieper INFORMATION TECHNOLOGY Vibeke Rostgaard Schmidt DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY Scientists Jørgen Brøchner Jespersen (Head) Lise Stengård Hansen* (part-time) Karl-Martin Vagn Jensen* Vibeke Kalsbeek (Ph.D. student) (from until 08.08) Ole Østerlund Kilpinen* Michael Kristensen* (until 30.06) Mette Knorr (part-time) Per Sejerø Nielsen* (until 31.08) Henrik Skovgård Pedersen* Anne Marie Rasmussen (part-time) Tove Steenberg* Technicians Aase Borges (part-time) Claus W. Dahl Lars Damberg Eva Hald (until 31.05) Kristian Hansen (from 15.03) Nicolai Hansen Gitte Jensen Dorthe Kyster (until 31.01) Ib Bjarne Nielsen Bodil Malle Pedersen (part-time) Kirsten Peschel Santina Petersen (until 31.01))

15 13 Minna Wernegreen (part-time) Mirjana Zibar MAMMAL DEPARTMENT Scientists Herwig Leirs (Head) (until 30.11) Mogens Bildsøe (from until 31.05) Ann-Charlotte Heiberg (Ph.D. student) (until 23.08) Ann-Charlotte Heiberg (from 01.09) Jens Lodal* Solveig Vibe-Petersen (Ph.D. student) (until 31.03) Solveig Vibe-Petersen (Ph.D. student) (from 02.12) Technicians Sarah Adams Folmer Jensen Iver Munch Skadborg TECHNICAL MANAGEMENT Jørgen Christensen Sonja Ranveig Jacobsen (from 01.12) Bethina Munkstrup (from until 31.08) * Senior scientists 2.3 Ph.D. and M.Sc. students Ann-Charlotte Heiberg, Ph.D. student (University of Copenhagen) Vibeke Kalsbeek, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) (until 17.12) Christian Nansen, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) (until 31.01) Solveig Vibe-Petersen, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) Ditte Hendrichsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Marie Nykjær Larsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Thomas Lisborg, M.Sc. student (University of Odense) Mette Drude Kjær Markussen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Hanne Martin-Legéne, M.Sc. student (University of Copenhagen) Katrine Mohr, M.Sc. student (University of Copenhagen) Charlotte Nielsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Thomas Nørgaard, M.Sc. student (University of Aarhus) Hans Henrik Petersen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Lena Stenseng, M.Sc. student (University of Copenhagen)

16 14 3. International collaboration 3.1 Conferences January 15: J. B. Jespersen participated in the Management Committee Meeting of the EU-funded Cost Action 833 on Mange and Myiasis in Livestock in Amsterdam, Holland. February 22-23: L. Stengård Hansen participated in the 1st meeting of the Ad hoc group on Stored Product Protection for Council of Europe, Public Health Committee in Berlin, Germany. March 22: J. Lodal participated in the conference Invasive species and GMOs - new threats to nature" arranged by the Danish Nature Council. May 12-15: O. Kilpinen participated in the 6th International Symposium on Ectoparasites of Pets, Westport, Ireland. May 29-June 2: T. Steenberg participated in the 8th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes, Athens, Greece, where she presented a paper entitled Fungus infection of the chicken mite Dermanyssus gallinae. August 12-17: H.Leirs participated in the 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa: He chaired a symposium on Small rodent population dynamics in the tropics, presented a paper Leirs, H. & G. Singleton. Trends in population ecology of tropical rodents and two posters Mohr, K., S. Vibe- Petersen, L.L. Jeppesen & H. Leirs. Feeding decisions as an anti-predation strategy in the African multimammate rat Mastomys natalensis and Vibe-Petersen, S., H. Leirs, L. de Bruyn & L. Mulungu. The effect of different predation pressure on the population dynamics of Mastomys natalensis and subsequent effect on crop damage and yield. September 2-5: L. Stengård Hansen participated in a meeting of the IOBC working group on Integrated Protection in Stored Products in Lisboa, Portugal, where she presented a paper entitled: Trichogramma turkestanica against Ephestia kuehniella in flour mills: extent of host-feeding and initial results of a field trial, co-authored by K.-M. Vagn Jensen. September 6-7: L. Stengård Hansen participated in a meeting of COST Action 842: Working Group 4: Biocontrol of arthropod pests in stored products in Lisboa, Portugal, where she presented a paper entitled: Blattisocius tarsalis as a control agent of Ephestia kuehniella in flour mills; initial results of a field trial, co-authored by P. S. Nielsen. September 9-14: H. Leirs participated in the 3rd European Vertebrate Pest Management Conference in Ma ale Hachamisha, Israel. He was a member of the Scientific Committee, chaired a session and presented two lectures: Leirs, H. A bioeconomic model for the management of Mastomys natalensis rats in maize fields and Heiberg, A.-C. & H. Leirs. Population effects of anticoagulant rodenticide resistance in Norway rats. September 16-21: J. B. Jespersen participated in the 3rd International Congress of Vector Ecology in Barcelona, Spain. September 24-26: J. B. Jespersen participated in Resistance 2001; Meeting the challenge in Harpenden, UK. October 1-3: K.-M. Vagn Jensen and L. Stengård Hansen participated in the conference 2001 A Pest Odessey: Integrated Pest Management for Collections in London, UK, where they presented a poster entitled: Research concerning pests in museums and historic buildings.

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Spredning af antikoagulante. eksponeringsrisiko for rovdyr. Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 159, 2015

Spredning af antikoagulante. eksponeringsrisiko for rovdyr. Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 159, 2015 Spredning af antikoagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 159, 2015 Titel: Spredning af anti-koagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET ET INTERKOLLEGIALT LÆRINGSPROJEKT FOR LEDERE UNDER STRUKTURREFORMENS VILKÅR Jacob Hilden Winsløw Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København 2010 1 NFA-rapport

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem 1840-2001

Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem 1840-2001 Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem 1840-2001 Ph.D. afhandling Hanne Lindegaard Etnolog Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Ud

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Agerhønens biologi og bestandsregulering

Agerhønens biologi og bestandsregulering Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 666, 2008 Agerhønens biologi og bestandsregulering En gennemgang af den nuværende viden [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet - anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Præsentation af bidragydere 4 Anbefalinger Højintensitetssportsgrene i et psykologisk perspektiv

Læs mere

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard

Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Tid til kvalitetsmåling? Studier af indrulleringsprocesser i forbindelse med introduktionen af kliniske kvalitetsdatabaser i speciallægepraksissektoren Ph.d.-afhandling Marius Brostrøm Kousgaard Forskerskolen

Læs mere