Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001

2 Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 2001 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800 Kgs. Lyngby Tel WWW: DPIL.DK Kgs. Lyngby, Denmark, 2002

3 The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers rats, mice, water voles and common moles. The objective is to achieve the highest possible level of pest control while minimizing the impact on the environment. Main research areas include chemical control, alternative control, prevention, pest biology and behaviour, pesticide resistance, the environmental impacts of pesticides as well as medical and veterinary problems caused by pests. DPIL also provides a consultancy service advising on particularly complicated pest problems, for example, on farms, in the food industry and in homes. Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) gennemfører forskning og indsamler viden, der vedrører skadelige insekter på husdyr, i stalde, lagre, bygninger og anvendte materialer. Endvidere arbejdes med rotter, mus, mosegrise og muldvarpe. Målet er at opnå størst mulig bekæmpelse med mindst mulig miljøbelastning. Særlige indsatsområder er kemisk bekæmpelse, alternativ bekæmpelse og forebyggelse, skadedyrs biologi og adfærd, pesticidresistens og pesticiders miljøpåvirkning samt medicinske og veterinære problemer forårsaget af skadedyr. SSL yder desuden konsulentbistand til afhjælpning af særligt komplicerede skadedyrsproblemer, f.eks. på landbrugsejendomme, i levnedsmiddelbranchen og i boliger. Statens Skadedyrlaboratorium, Årsberetning 2001 Danish Pest Infestation Laboratory, Annual Report 2001 Kgs. Lyngby, 2002, 62 pp. Editors: N. Bille and M. Christensen Drawing : K.-M. V. Jensen ISSN: X

4 2 Indhold Side Forord...4 Dansk resumé af den engelske årsberetning...5 Personale...12 Engelsk årsberetning (se Contents) Liste over anerkendte midler...56 Contents Page 1. Introduction Management and organization Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Staff Ph.D. and M.Sc. students International collaboration Conferences Visits and co-operation FAO Expert Panel on Resistance in Parasites in Livestock Scientific and Environmental Monitoring Group (SEMG) ENMARIA: European Network for the Management of Arthropod Resistance to Insecticides and Acaricides Mange and Myiasis in Livestock in Europe Educational activities Training courses Lectures External examiner and reviewer duties Advisory work Number of inquiries arranged by species Some of the cases and characteristic variations in the number of inquiries in Flies Chemical control of Musca domestica Field evaluation of Fipronil Fly-bait gel for control of Musca domestica Field and laboratory evaluation of thiamethoxam-based water-soluble granular bait against Musca domestica Insecticide resistance in Musca domestica Susceptibility to thiamethoxam in Danish field populations of Musca domestica Laboratory strains kept in Biological and physical control of Musca domestica and Stomoxys calcitrans Biological control of nuisance flies (housefly and stable fly) indoors on organic dairy cattle farms with special reference to confinements with calves on deep bedding Hyphomyceteous fungi Laboratory evaluation of sticky traps for control of the housefly Comparison of the capture efficiency of glue boards for UV light traps Entomophthora muscae in houseflies Flies and other arthropods and salmonella...34

5 3 7. Arthropod pests in poultry production Alternative control methods against chicken mite Stored product pests Official examination of consignments Biological control of the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Ecological constraints and spatial distributions of an introduced agricultural pest Prostephanus truncatus in natural habitats in West Africa Rapid analysis methods for detection of pests and moulds in stored grain Storage pests in Northern Guinea Savannah of Benin in West-Africa with special reference to the Angoumois grain moth Sitotroga cerealella Acoustical monitoring of insect pests in stored products Various other arthropods Determination of the lower lethal temperature of museum pests Coconut oil-based product for control of cockroaches and cat fleas Rodents Efficacy and palatability testing Resistance to anticoagulants Resistance in the Norway rat Population effects of anticoagulant rodenticide resistance in Norway rats Vitamin K requirement in Danish anticoagulant-resistant Norway rats Other work on rodents and rodent management Genetic diversity in population of wild rats Pest problems in organic pig production Rodents and Salmonella Leptospira pomona and Apodemus agrarius A population dynamics model for rodent management in Africa STAPLERAT: Protecting staple crops in eastern Africa: integrated approaches for ecologically-based field rodent pest management Effects of grazing on small mammals in wet meadows Behavioural effects in Mastomys natalensis rats under exposure to predator odour Feeding decisions as an anti-predation strategy in Mastomys natalensis rats Population ecology of the African field rat Mastomys natalensis STEPICA: The plague of Central Asia - epidemiological study focusing on space-time dynamics List of species maintained at DPIL Publications and reports Publications by members of staff in Appearances in the media Unpublished reports on laboratory tests and/or field trials Evaluation of the efficacy of pesticides and medical and veterinary products Pesticides Medical and veterinary products Formulations approved by the Danish Pest Infestation Laboratory as of 1 March

6 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning Laboratoriets økonomi kom i løbet af året under pres. Årsagen var, at der i forbindelse med finansloven blev udmeldt besparelser ikke blot for 2001 men også for de kommende år. Der blev også varslet en undersøgelse af hele sektorforskningens fremtid. På den baggrund valgte laboratoriet at undlade at besætte ledigblevne stillinger, indtil situationen blev afklaret, hvilket forventes at ske i slutningen af Det har medført, at laboratoriet i dag mangler at få besat 3 forskerstillinger. Dette sammenholdt med et omfattende byggeri gjorde året til et meget vanskeligt år. Til trods herfor indeholder årsberetningen en række interessante oplysninger om afsluttede forskningsprojekter og produktafprøvninger. Laboratoriets byggeprojekt kulminerede i Efter at råhuset var blevet færdiggjort i slutningen af 2000, rykkede håndværkerne indendørs og påbegyndte indretning af de nye afsnit og renovering af de gamle. Selvom der blev taget hensyn til forskernes ønsker, skabte det i perioder meget vanskelige arbejdsforhold. Specielt blev pattedyrhuset hårdt ramt og var i perioder helt ubrugeligt. Det gode samarbejde med entreprenøren fortsatte, tidsplanen blev holdt, og ved årets slutning var byggeprojektet ca. 90% færdigt. Laboratoriet er meget tilfreds både med forløbet og med slutresultatet og ser frem til at kunne ibrugtage de nye faciliteter i begyndelsen af maj Det er mit håb for fremtiden, at den økonomiske situation vil stabilisere sig, således at laboratoriet igen vil blive i stand til at rekruttere forskere, som vil kunne udnytte de nye laboratoriefaciliteter optimalt. Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. N. Bille

7 5 Dansk resumé af den engelske årsberetning (SSL= Statens Skadedyrlaboratorium) Der henvises til den engelske tekst for en nærmere omtale af de enkelte afsnit (se indholdsfortegnelsen). Internationalt samarbejde Årsberetningen indledes med en omtale af det internationale samarbejde, der spiller så stor en rolle for SSL s virke både med hensyn til at udveksle informationer og ideer, og ved at SSL yder rådgivning og undervisning til folk i andre lande og internationale organisationer. En række medarbejdere deltog i 2001 i internationale konferencer eller kongresser i England, Etiopien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Kasakhstan, Kenya, Norge, Portugal, Spanien, Svejts, Sydafrika, Tadsjikistan, Tyskland, U.S.A. og Zambia. Arbejde for WHO. H. Leirs fungerede som WHO-konsulent om gnaverbekæmpelse i Tajikistan. Arbejde for FAO. Siden 1998 har J. B. Jespersen været medlem af FAO Panel of Experts on Resistance in Parasites. Arbejde for EU. Siden 1988 har J. B. Jespersen været medlem af SEMG, som er en videnskabelig styringsgruppe for udvikling og implementering af bæredygtig husdyrproduktion i udviklingslande. I 1996 opnåedes støtte til en Concerted Action (ENMARIA) med henblik på at udvikle og implementere strategier til forebyggelse af insekticid- og acaricid-resistens i Europa. Indsatsen involverer 13 europæiske lande samt industriens repræsentanter og ledes af J. B. Jespersen. Fra 1998 har J. B. Jespersen og O. Kilpinen været medlem af en Cost Action vedrørende bekæmpelse af skab og myasis hos husdyr. L. Stengård Hansen og T. Steenberg er medlemmer af en COST Action om Biological control of pest insects and mites, with special reference to Entomophthorales. L. Stengård Hansen er desuden medlem af management committee og viceformand for arbejdsgruppe IV om Biocontrol of arthropod pests in stored products. Undervisning I lighed med tidligere år har laboratoriet afholdt kurser om skadedyr og skadedyrbekæmpelse: Muldvarpebekæmpelse og gnaverbekæmpelse. Endvidere har laboratoriet holdt foredrag for grupper af kolleger og studerende. Konsultationen Bemærkelsesværdige enkeltsager og karakteristiske variationer i antallet af henvendelser i 2001 I 2001 var der færre henvendelser til laboratoriet, end der har været i de sidste mange år. Årsagen til dette er sandsynligvis, at der på vores hjemmeside efterhånden ligger vejledninger om alle de dyr, som laboratoriet får flest henvendelser om. I 2001 var der ca besøgende på den del af hjemmesiden, der omhandler vejledninger om de enkelte dyr. De mest besøgte er hovedlus, mosegris, almindelig borebille og rotter. De færre skriftlige og telefoniske henvendelser til laboratoriet betyder, at registreringen omkring de enkelte dyr

8 6 bliver mere usikker. I 2001 var der ingen bemærkelsesværdige udsving i antallet af henvendelser vedrørende de dyr, som laboratoriet beskæftiger sig med. Ligesom det var tilfældet det foregående år, var der i 2001 mange henvendelser om tusindben. Disse dyr blev observeret udenfor i stort antal langs med husmure, på terrasser og flisebelægninger. I nogle tilfælde trængte dyrene også ind i selve beboelsen. Der er endnu ikke fundet nogen forklaring på, at tusindben pludseligt kan optræde i så store mængder, men som regel varer fænomenet kun nogle få dage. Tofarvet frømøl er et af de mest almindelige skadedyr i fødevarer i private hjem. I 2001 havde laboratoriet en henvendelse fra et boligselskab, hvor en lejer gentagne gange havde klaget over ikke at kunne tænde sit gaskomfur. Gasselskabet kunne ikke finde fejl ved gasforsyningen, men en grundig undersøgelse afslørede, at dyserne i gaskomfuret var fyldt med små hvide larver. En prøve sendt til laboratoriet viste, at det drejede sig om tofarvet frømøl. En virksomhed, der pakker firmagaver, havde også problemer med tofarvet frømøl. En del af virksomhedens sortiment består af forskellige produkter indeholdende nødder og chokolade. Laboratoriets besigtigelse på virksomheden afslørede, at det var i disse produkter, at møllene udviklede sig. Besigtigelsen gav anledning til iværksættelse af en bekæmpelsesplan, som involverede oprydning, rengøring, kemisk bekæmpelse, monitering og lagerstyring. En del borgere oplever, at der fra nyindkøbte møbler høres underlige gnavelyde. Oftest er møblerne lavet i udenlandske træsorter, og forskellige træborende insekter - alt efter oprindelseslandet - kan være bygget med ind i møblerne. Det kan være en ubehagelig oplevelse med støjende møbler, men i langt de fleste tilfælde vil de insekter, der eventuelt klækker fra træet, være helt harmløse både over for mennesker og over for andet træværk. Laboratoriet modtog i årets løb to prøver af boremel (ekskrementer), der viste sig at stamme fra termitter. Det første tilfælde var fra et gulv i en forholdsvis nybygget lejlighed, mens det andet stammede fra en sofa. Der var i ingen af tilfældene tegn på levende termitter, så skaderne er sandsynligvis sket, inden gulvet og sofaen er blevet fabrikeret. I august havde laboratoriet en henvendelse fra et kollegium, som havde hørt underlige lyde fra bygningens loft. En undersøgelse af loftsrummet afslørede ingen spor af husmår, mus eller rotter, som hører til de større dyr der kan finde på at flytte ind i bygninger. På et senere tidspunkt fik laboratoriet tilsendt nogle ekskrementer, der viste sig at stamme fra egern. Det er forholdsvis sjældent, at Statens Skadedyrlaboratorium registrerer egern, der er flyttet ind i bygninger. Undersøgelser og afprøvninger Insektafdelingen Laboratoriets samling af resistente fluestammer udgjorde ved årets udgang 20 stammer. Disse repræsenterede et bredt udsnit af resistensmekanismer og oprindelser. Stammerne anvendes til undersøgelse af nye midler og resistensforskning i ind- og udland. Detaljerede oplysninger om de enkelte stammer kan ses i Tabel 6a i det engelsksprogede afsnit. Afprøvning i stalde af et fluemiddel indeholdende aktivstoffet fipronil. Effektiviteten af en geleagtig smøregift indeholdende 0,1% fipronil blev testet ved totalbehandlinger i svine- og kvægstalde på tre gårde gennem en 2½-4 måneders periode i højsæsonen. Midlets evne til at nedbringe mængden af fluer i staldene blev målt ugentligt med en direkte observationsmetode, og fluernes følsomhed over for giften blev målt ved forgiftningsforsøg i laboratoriet før og efter behandlingsperioden. På to gårde med høj flueproduktion i staldene blev flueplagen tydeligt begrænset som følge af behandlingen, men dog ikke reduceret til et tilfredsstillende lavt niveau. På en tredje gård med en relativt lav flueproduktion i staldene forblev mængden

9 7 af fluer lille gennem sæsonen. Der var ingen indikationer af ændringer i fluepopulationernes følsomhed over for aktivstoffet. Afprøvning i stalde af et fluemiddel indeholdende aktivstoffet thiamethoxam. Et smøremiddel med en 10% formulering af aktivstoffet thiamethoxam blev afprøvet ved totalbehandlinger af 9 kvægstalde henover en 2-3½ måneders periode i højsæsonen.. Midlets evne til at nedbringe mængden af fluer i staldene blev målt ugentligt og feltafprøvningen viste, at smøremidlet var velegnet til bekæmpelse af stuefluer. Fluernes følsomhed over for aktivstoffet blev målt ved forgiftningsforsøg i laboratoriet før og efter behandlingsperioden, og der blev ikke konstateret tegn på hurtig udvikling af resistens mod thiamethoxam. Undersøgelse af resistens mod thiamethoxam hos danske stuefluer. Thiamethoxam er et insektmiddel hørende til gruppen af neo-nicotinoider, og det har en anden virkemekanisme på insekters nervesystem end de midler, der hidtil har været anvendt. Der blev i sensommeren 2000 indsamlet fluestammer på 20 gårde med svine- og/eller kvægbesætninger dels for at undersøge fluernes følsomhed over for thiamethoxam dels for at undersøge, om resistens i populationerne mod de traditionelle fluemidler kan give krydsresistens til thiamethoxam. Resistensen blev målt ved forgiftnings-tests på fluestammerne over for kontaktgift-effekten af dimethoat og bioresmethrin/pbo og over for ædegift-effekten af azamethiphos, methomyl og thiamethoxam. Generelt udviste fluestammerne lav eller ingen resistens mod thiamethoxam. Tre stammer lå dog på et lidt højere niveau. Det var ikke muligt blandt de 20 stammer at påvise tegn på korrelation mellem resistens over for de traditionelle midler og resistens over for thiamethoxam, og der var dermed ikke indikationer af krydsresistens til thiamethoxam. Sammenligning af klæbefælder til fluebekæmpelse. Effektiviteten til at fange stuefluer blev afprøvet på to forskellige typer limfælder, som adskilte sig fra hinanden ved deres mønstre og farver på den klæbende overflade. Limfælderne blev testet enkeltvis i 20 m 3 klimarum i laboratoriet med fritflyvende fluer pr. test og med optællinger af fangsten gennem 24 timers perioder. Resultaterne viste, at der under de givne laboratoriebetingelser ingen forskel var på limfældernes effektivitet. Test af klæbeevnens holdbarhed på limplader til lysfælder. To typer limplader beregnet til at fange flyvende insekter i UV-lysfælder blev testet for deres evne til at bevare klæbeevnen, når de blev udsat for konstant UV-belysning og lav (20 C) eller høj (40 C) rumtemperatur. Dette blev testet gennem en 10-ugers periode ved at afprøve, om stuefluer, der landede på limfladen, kunne slippe væk igen. Klæbeevnen ændrede sig ikke ved den lave rumtemperatur gennem perioden. Ved høj rumtemperatur var der stor forskel på de to typer plader, idet den ene type havde uændret klæbeevne gennem perioden på 10 uger, mens den anden type havde kraftigt reduceret klæbeevne efter to uger og ingen klæbeevne efter fem uger. Biologisk bekæmpelse af melmøl i møllerier. Feltundersøgelser i industrimøller blev gennemført i 2000 med udsætning af de to undersøgte nyttedyrarter: rovmiden Blattisocius tarsalis og snyltehvepsen Trichogramma turkestanica. Resultaterne af disse undersøgelser er blevet analyseret med henblik på publicering. Dette projekt har ført til, at Statens Skadedyrlaboratorium har været en af initiativtagerne til en EUprojektansøgning om skadedyrsbekæmpelse i møllerier. Hurtigmetoder til påvisning af mykotoksiner og skadedyr i korn og kornprodukter. Anvendelse af Near infrared transmittance spectroscopy (NIT) til påvisning af mykotoksiner og skadedyr i korn blev undersøgt i et pilotprojekt. Resultaterne for mykotoksiner og lagermider viste sig så interessante, at der er søgt og opnået støtte til et treårigt projekt bevilget af bl.a. Nordisk Indistrifond. Projektet starter 1. januar 2002 og er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Statens Skadedyrlaboratorium skal stå for mere indgående undersøgelser af metodens muligheder for påvisning af lagermider, bl.a. kornmiden Lepidoglyphus destructor.

10 8 Lagerskadedyr i majs i Afrika. C. Nansen forsvarede sin afhandling om et alvorligt skadedyr i majslagre i Vestafrika, Prostephanus truncatus, og blev tildelt en Ph.D.-grad fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Anvendelse af frysning til bekæmpelse af skadedyr i museer. En lang række insektarter angriber genstande af organisk materiale i museer, f.eks. larver af flere forskellige arter af klannere samt klædemøl. Man er generelt tilbageholdende med at anvende pesticider på museer, bl.a. for ikke at risikere at forurene genstandene med fremmede stoffer. Frysning er en attraktiv, ikke-kemisk bekæmpelsesmetode, der anvendes på visse museer allerede nu. På grundlag af den gængse litteratur tilstræber man at nå ned under insekternes underafkølingspunkt, som kan ligge så lavt som 35 C, hvilket kræver meget avanceret udstyr. Der er blevet iværksat en række undersøgelser af, om insekterne dræbes ved temperaturer, der er højere end dette punkt, så man derved kan nøjes med mindre avanceret fryseudstyr som f.eks. en husholdningsfryser. Der er fremstillet et model-møbel, som er en klods af egetræ med et hulrum, hvori forsøgsdyr og temperaturfølere kan anbringes. Denne opstilling vil blive brugt til at beskrive sammenhængen mellem temperatur, eksponeringstid og dødelighed hos forsøgsdyrene. Metoden er interessant til anvendelse inden for andre områder, hvor pesticider er uønskede - f.eks. i fødevareproduktion og i private hjem. Lydmonitering af kornsnudebiller og rismelbiller. Statens Skadedyrlaboratorium har indledt en række undersøgelser med det formål at kunne identificere kornsnudebiller og rismelbiller i korn og kornlagre. Ideen bag projektet er at udvikle et lytteudstyr, der kan opfange gnavelyde fra billernes larver. I de indledende faser af projektet undersøges det, hvilke bevægelser der er knyttet til hvilke lyde. Der laves således videooptagelser af larvebevægelser og sammenhørende lydbilleder. Ligeledes undersøges det, hvilken effekt temperaturen og vandindholdet i kornet har på larvernes aktivitet og på lydbilledet. Kokosolie. I en undersøgelse af et kokosoliebaseret produkt blev det påvist, at der er en effekt af produktet, når produktet direkte påsprøjtes henholdsvis kattelopper eller kakerlakker. Der kunne ikke påvises nogen langtidsvirkning af behandlingen. Pattedyrafdelingen Et cellulose-præparat til rottebekæmpelse blev meget dårligt accepteret, og ingen rotter døde, så yderligere forsøg blev opgivet. Resistens mod antikoagulante rottebekæmpelsesmidler. I alt 87 rotter blev modtaget til undersøgelse for resistens. Resistens mod difenacoum i Nordborg kommune og mod warfarin i Tønder kommune er set for første gang. Frilandsgrise og skadedyr, især rotter, er hovedemnet for SSL s deltagelse i et samarbejdsprojekt om økologisk svineproduktion. En spørgeskemaundersøgelse om skadedyrsproblemer var første skridt i undersøgelsen. Næste skridt er direkte undersøgelse af især rottebestandene på to udvalgte forsøgsgårde, som blev påbegyndt i december måned. Gnaveres betydning for spredning af Salmonella er en del af et større samarbejdsprojekt om den vilde faunas betydning for forekomst af Salmonella i produktionsdyr. Rotter og mus fanges, eller ekskrementer indsamles, til nærmere analyse og sammenligning med fund i andre vilde dyr og produktionsdyrene. Brandmus og Leptospira pomona (en bakterie) er af interesse i forbindelse med sent aborterende søer, som blev konstateret i flere besætninger på Lolland. Brandmus kan optræde som vedligeholdelsesværter for L. pomona, og i samarbejde med Danmarks Veterinærinstitut undersøgtes indfangne dyr omkring en inficeret besætning. En enkelt mus blev fundet positiv for bakterien, og det er derfor rimeligt at antage, at brandmus fungerer som skjult reservoir for infektion af grise med L. pomona på Lolland.

11 9 Effektivitetsvurdering af bekæmpelsesmidler og lægemidler Vurderingen af effektiviteten og anvendeligheden af de kemiske bekæmpelsesmidler, der anmeldes til godkendelse og klassificering hos Miljøstyrelsen, er en vigtig opgave for SSL. Resultatet danner grundlag for bedømmelsen af nye etiketter og brugsanvisninger. I nogle tilfælde måtte der kræves mere dokumentation for effektiviteten eller ændring i anvendelsesområdet, før midlet kunne indstilles til godkendelse. I andre tilfælde kunne vi ikke gå ind for midlets anvendelse til det ønskede formål. Der tages ved denne vurdering hensyn til specielle danske forhold, f.eks. med hensyn til udvikling af resistens mod midlet eller mod beslægtede midler. I 1999 indledte SSL et samarbejde med Lægemiddelstyrelsen med henblik på at deltage i arbejdet med at udarbejde EU-retningslinier for afprøvning af effektivitet af visse medicinske og veterinære lægemidler. Herudover evaluerede vi i 2001 effektivitet af nogle produkter til bekæmpelse af lus, flåter og lopper. Andre oplysninger i årsberetningen I afsnit 11 kan man finde de insekter og pattedyr, der holdes i kultur på Statens Skadedyrlaboratorium. I afsnit 12 kan man finde medarbejdernes publikationer og forsøgsrapporter udarbejdet i 2001 og første halvdel af I afsnit 13 kan man læse om effektivitetsvurderinger af pesticider og medicinske og veterinærmedicinske produkter. I afsnit 14 findes en oversigt over de af Statens Skadedyrlaboratorium anerkendte bekæmpelsesmidler mod skadedyr.

12 10 1. Introduction It is a pleasure for me to introduce the laboratory s 2001 Annual Report. The finances of DPIL was put under pressure during the year The reason was the fact that the Government announced cuts in connection with the new Budget - not only for 2001 but also for the years to come. Furthermore, the future of all governmental research institutes within the public sector was to be investigated. In this light the laboratory chose not to fill vacancies and wait for the situation to clarify, which is expected by the end of Therefore three research scientist positions are still vacant, and this fact together with extensive building activities resulted in very difficult times. Despite all this the Annual Report brings interesting information about finalized research projects and product tests. The construction project of the laboratory reached its climax in When the raw house was ready at the end of 2000, the workmen started on the interior in the extensions and on the renovation of the existing buildings. Even though special consideration was shown for the requirements of the scientists, the laboratory experienced some periods with very difficult working conditions. The mammal building was especially hard hit and at times it could not be used at all. The fine co-operation with the contractor was continued, the schedule was kept and by the end of the year approx. 90% of the construction project had been finished. The laboratory is very pleased with both the progress of the work and the end result and is looking forward to being able to use the new facilities in the beginning of May It is my hope for the future that the economic situation will steady so that the laboratory can recruit research scientists who can make optimum use of the new laboratory facilities. Finally, I would like to thank the Board and the entire staff for their fine cooperation during the past year. N. Bille

13 11 2. Management and organization 2.1 Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Members: Niels Ørnbjerg Danish Bilharziasis Laboratory Chairman Lars Damberg Danish Pest Infestation Laboratory Annie Enkegaard Danish Institute of Agricultural Services, Flakkebjerg Peter Esbjerg Royal Veterinary and Agricultural University Vice-chairman Lise Stengård Hansen Danish Pest Infestation Laboratory Ghita Cordsen Nielsen Danish Agricultural Advisory Centre Elisabeth Nørbygaard Danish Medicines Agency Peter Weile Danish Environmental Protection Agency Bent Aagaard Petersen Research Secretariat, Danish Directorate for Development Observer

14 Staff addresses for DPIL staff are available on the Web-site in Danish: in English: DIRECTOR Nils Bille SECRETARIAT, ACCOUNTS AND BOOKKEEPING Inge Børgesen Marianne Christensen (part-time) Lisbeth Gammelgaard (part-time) Jette Hansen (part-time) Ilse Hall Jensen (until 31.03) Anita Askhøj Lauritsen (from 01.01) Hanne Olsen Volker Pieper INFORMATION TECHNOLOGY Vibeke Rostgaard Schmidt DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY Scientists Jørgen Brøchner Jespersen (Head) Lise Stengård Hansen* (part-time) Karl-Martin Vagn Jensen* Vibeke Kalsbeek (Ph.D. student) (from until 08.08) Ole Østerlund Kilpinen* Michael Kristensen* (until 30.06) Mette Knorr (part-time) Per Sejerø Nielsen* (until 31.08) Henrik Skovgård Pedersen* Anne Marie Rasmussen (part-time) Tove Steenberg* Technicians Aase Borges (part-time) Claus W. Dahl Lars Damberg Eva Hald (until 31.05) Kristian Hansen (from 15.03) Nicolai Hansen Gitte Jensen Dorthe Kyster (until 31.01) Ib Bjarne Nielsen Bodil Malle Pedersen (part-time) Kirsten Peschel Santina Petersen (until 31.01))

15 13 Minna Wernegreen (part-time) Mirjana Zibar MAMMAL DEPARTMENT Scientists Herwig Leirs (Head) (until 30.11) Mogens Bildsøe (from until 31.05) Ann-Charlotte Heiberg (Ph.D. student) (until 23.08) Ann-Charlotte Heiberg (from 01.09) Jens Lodal* Solveig Vibe-Petersen (Ph.D. student) (until 31.03) Solveig Vibe-Petersen (Ph.D. student) (from 02.12) Technicians Sarah Adams Folmer Jensen Iver Munch Skadborg TECHNICAL MANAGEMENT Jørgen Christensen Sonja Ranveig Jacobsen (from 01.12) Bethina Munkstrup (from until 31.08) * Senior scientists 2.3 Ph.D. and M.Sc. students Ann-Charlotte Heiberg, Ph.D. student (University of Copenhagen) Vibeke Kalsbeek, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) (until 17.12) Christian Nansen, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) (until 31.01) Solveig Vibe-Petersen, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) Ditte Hendrichsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Marie Nykjær Larsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Thomas Lisborg, M.Sc. student (University of Odense) Mette Drude Kjær Markussen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Hanne Martin-Legéne, M.Sc. student (University of Copenhagen) Katrine Mohr, M.Sc. student (University of Copenhagen) Charlotte Nielsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Thomas Nørgaard, M.Sc. student (University of Aarhus) Hans Henrik Petersen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Lena Stenseng, M.Sc. student (University of Copenhagen)

16 14 3. International collaboration 3.1 Conferences January 15: J. B. Jespersen participated in the Management Committee Meeting of the EU-funded Cost Action 833 on Mange and Myiasis in Livestock in Amsterdam, Holland. February 22-23: L. Stengård Hansen participated in the 1st meeting of the Ad hoc group on Stored Product Protection for Council of Europe, Public Health Committee in Berlin, Germany. March 22: J. Lodal participated in the conference Invasive species and GMOs - new threats to nature" arranged by the Danish Nature Council. May 12-15: O. Kilpinen participated in the 6th International Symposium on Ectoparasites of Pets, Westport, Ireland. May 29-June 2: T. Steenberg participated in the 8th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes, Athens, Greece, where she presented a paper entitled Fungus infection of the chicken mite Dermanyssus gallinae. August 12-17: H.Leirs participated in the 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa: He chaired a symposium on Small rodent population dynamics in the tropics, presented a paper Leirs, H. & G. Singleton. Trends in population ecology of tropical rodents and two posters Mohr, K., S. Vibe- Petersen, L.L. Jeppesen & H. Leirs. Feeding decisions as an anti-predation strategy in the African multimammate rat Mastomys natalensis and Vibe-Petersen, S., H. Leirs, L. de Bruyn & L. Mulungu. The effect of different predation pressure on the population dynamics of Mastomys natalensis and subsequent effect on crop damage and yield. September 2-5: L. Stengård Hansen participated in a meeting of the IOBC working group on Integrated Protection in Stored Products in Lisboa, Portugal, where she presented a paper entitled: Trichogramma turkestanica against Ephestia kuehniella in flour mills: extent of host-feeding and initial results of a field trial, co-authored by K.-M. Vagn Jensen. September 6-7: L. Stengård Hansen participated in a meeting of COST Action 842: Working Group 4: Biocontrol of arthropod pests in stored products in Lisboa, Portugal, where she presented a paper entitled: Blattisocius tarsalis as a control agent of Ephestia kuehniella in flour mills; initial results of a field trial, co-authored by P. S. Nielsen. September 9-14: H. Leirs participated in the 3rd European Vertebrate Pest Management Conference in Ma ale Hachamisha, Israel. He was a member of the Scientific Committee, chaired a session and presented two lectures: Leirs, H. A bioeconomic model for the management of Mastomys natalensis rats in maize fields and Heiberg, A.-C. & H. Leirs. Population effects of anticoagulant rodenticide resistance in Norway rats. September 16-21: J. B. Jespersen participated in the 3rd International Congress of Vector Ecology in Barcelona, Spain. September 24-26: J. B. Jespersen participated in Resistance 2001; Meeting the challenge in Harpenden, UK. October 1-3: K.-M. Vagn Jensen and L. Stengård Hansen participated in the conference 2001 A Pest Odessey: Integrated Pest Management for Collections in London, UK, where they presented a poster entitled: Research concerning pests in museums and historic buildings.

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2001. Laboratoriets økonomi kom i løbet af året under pres. Årsagen var, at der i forbindelse med finansloven blev udmeldt besparelser

Læs mere

Årsberetning Annual Report 2000

Årsberetning Annual Report 2000 Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 2000 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800

Læs mere

5. Advisory Work. 5.1 Number of inquiries arranged by species

5. Advisory Work. 5.1 Number of inquiries arranged by species 23 5. Advisory Work 5.1 Number of inquiries arranged by species In 2002 DPIL answered approximately 7600 general inquiries from farmers, the food industry and other firms, veterinary surgeons, doctors

Læs mere

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Årsberetning Annual Report 1999

Årsberetning Annual Report 1999 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 1999 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000.

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. Laboratoriets økonomi er ikke blevet forbedret i løbet af 2000. Laboratoriets forskning er fortsat på et tilfredsstillende niveau,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

KISSU UDDANNELSESPLAN. Kiratins salgs- og service-uddannelse. Målsætning:

KISSU UDDANNELSESPLAN. Kiratins salgs- og service-uddannelse. Målsætning: KISSU Kiratins salgs- og service-uddannelse UDDANNELSESPLAN Målsætning: At ruste Kiratins salgs- og servicemedarbejdere til at yde Kiratins samarbejdspartnere markedets bedste rådgivning og vejledning

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and material used. Furthermore,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on insect, mite, and rodent pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU præsen TATION 1 ERA-NET CORE ORGANIC II PROPIG (2011-2014) 9 Partnere i 8 Lande (AT, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, UK)

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. 5 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 1999. Laboratoriets økonomi er ikke blevet forbedret i løbet af 1999. Det er endnu ikke lykkedes at finde erstatning for de projekter

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-17 Project title: Er mental sundhed associeret med problematisk skolefravær blandt 11-12-årige børn i Danmark? Applicant: Other partners

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

4 Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus

4 Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus 4 Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus Jens Lodal, Mette Knorr & Herwig Leirs Statens Skadedyrlaboratorium 4.1 Indledning I nærværende delprojekt er første fase en kortlægning, der identificerer

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere