Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001

2 Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Danish Pest Infestation Laboratory Årsberetning Annual Report 2001 Address: Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, DK-2800 Kgs. Lyngby Tel WWW: DPIL.DK Kgs. Lyngby, Denmark, 2002

3 The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers rats, mice, water voles and common moles. The objective is to achieve the highest possible level of pest control while minimizing the impact on the environment. Main research areas include chemical control, alternative control, prevention, pest biology and behaviour, pesticide resistance, the environmental impacts of pesticides as well as medical and veterinary problems caused by pests. DPIL also provides a consultancy service advising on particularly complicated pest problems, for example, on farms, in the food industry and in homes. Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) gennemfører forskning og indsamler viden, der vedrører skadelige insekter på husdyr, i stalde, lagre, bygninger og anvendte materialer. Endvidere arbejdes med rotter, mus, mosegrise og muldvarpe. Målet er at opnå størst mulig bekæmpelse med mindst mulig miljøbelastning. Særlige indsatsområder er kemisk bekæmpelse, alternativ bekæmpelse og forebyggelse, skadedyrs biologi og adfærd, pesticidresistens og pesticiders miljøpåvirkning samt medicinske og veterinære problemer forårsaget af skadedyr. SSL yder desuden konsulentbistand til afhjælpning af særligt komplicerede skadedyrsproblemer, f.eks. på landbrugsejendomme, i levnedsmiddelbranchen og i boliger. Statens Skadedyrlaboratorium, Årsberetning 2001 Danish Pest Infestation Laboratory, Annual Report 2001 Kgs. Lyngby, 2002, 62 pp. Editors: N. Bille and M. Christensen Drawing : K.-M. V. Jensen ISSN: X

4 2 Indhold Side Forord...4 Dansk resumé af den engelske årsberetning...5 Personale...12 Engelsk årsberetning (se Contents) Liste over anerkendte midler...56 Contents Page 1. Introduction Management and organization Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Staff Ph.D. and M.Sc. students International collaboration Conferences Visits and co-operation FAO Expert Panel on Resistance in Parasites in Livestock Scientific and Environmental Monitoring Group (SEMG) ENMARIA: European Network for the Management of Arthropod Resistance to Insecticides and Acaricides Mange and Myiasis in Livestock in Europe Educational activities Training courses Lectures External examiner and reviewer duties Advisory work Number of inquiries arranged by species Some of the cases and characteristic variations in the number of inquiries in Flies Chemical control of Musca domestica Field evaluation of Fipronil Fly-bait gel for control of Musca domestica Field and laboratory evaluation of thiamethoxam-based water-soluble granular bait against Musca domestica Insecticide resistance in Musca domestica Susceptibility to thiamethoxam in Danish field populations of Musca domestica Laboratory strains kept in Biological and physical control of Musca domestica and Stomoxys calcitrans Biological control of nuisance flies (housefly and stable fly) indoors on organic dairy cattle farms with special reference to confinements with calves on deep bedding Hyphomyceteous fungi Laboratory evaluation of sticky traps for control of the housefly Comparison of the capture efficiency of glue boards for UV light traps Entomophthora muscae in houseflies Flies and other arthropods and salmonella...34

5 3 7. Arthropod pests in poultry production Alternative control methods against chicken mite Stored product pests Official examination of consignments Biological control of the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Ecological constraints and spatial distributions of an introduced agricultural pest Prostephanus truncatus in natural habitats in West Africa Rapid analysis methods for detection of pests and moulds in stored grain Storage pests in Northern Guinea Savannah of Benin in West-Africa with special reference to the Angoumois grain moth Sitotroga cerealella Acoustical monitoring of insect pests in stored products Various other arthropods Determination of the lower lethal temperature of museum pests Coconut oil-based product for control of cockroaches and cat fleas Rodents Efficacy and palatability testing Resistance to anticoagulants Resistance in the Norway rat Population effects of anticoagulant rodenticide resistance in Norway rats Vitamin K requirement in Danish anticoagulant-resistant Norway rats Other work on rodents and rodent management Genetic diversity in population of wild rats Pest problems in organic pig production Rodents and Salmonella Leptospira pomona and Apodemus agrarius A population dynamics model for rodent management in Africa STAPLERAT: Protecting staple crops in eastern Africa: integrated approaches for ecologically-based field rodent pest management Effects of grazing on small mammals in wet meadows Behavioural effects in Mastomys natalensis rats under exposure to predator odour Feeding decisions as an anti-predation strategy in Mastomys natalensis rats Population ecology of the African field rat Mastomys natalensis STEPICA: The plague of Central Asia - epidemiological study focusing on space-time dynamics List of species maintained at DPIL Publications and reports Publications by members of staff in Appearances in the media Unpublished reports on laboratory tests and/or field trials Evaluation of the efficacy of pesticides and medical and veterinary products Pesticides Medical and veterinary products Formulations approved by the Danish Pest Infestation Laboratory as of 1 March

6 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning Laboratoriets økonomi kom i løbet af året under pres. Årsagen var, at der i forbindelse med finansloven blev udmeldt besparelser ikke blot for 2001 men også for de kommende år. Der blev også varslet en undersøgelse af hele sektorforskningens fremtid. På den baggrund valgte laboratoriet at undlade at besætte ledigblevne stillinger, indtil situationen blev afklaret, hvilket forventes at ske i slutningen af Det har medført, at laboratoriet i dag mangler at få besat 3 forskerstillinger. Dette sammenholdt med et omfattende byggeri gjorde året til et meget vanskeligt år. Til trods herfor indeholder årsberetningen en række interessante oplysninger om afsluttede forskningsprojekter og produktafprøvninger. Laboratoriets byggeprojekt kulminerede i Efter at råhuset var blevet færdiggjort i slutningen af 2000, rykkede håndværkerne indendørs og påbegyndte indretning af de nye afsnit og renovering af de gamle. Selvom der blev taget hensyn til forskernes ønsker, skabte det i perioder meget vanskelige arbejdsforhold. Specielt blev pattedyrhuset hårdt ramt og var i perioder helt ubrugeligt. Det gode samarbejde med entreprenøren fortsatte, tidsplanen blev holdt, og ved årets slutning var byggeprojektet ca. 90% færdigt. Laboratoriet er meget tilfreds både med forløbet og med slutresultatet og ser frem til at kunne ibrugtage de nye faciliteter i begyndelsen af maj Det er mit håb for fremtiden, at den økonomiske situation vil stabilisere sig, således at laboratoriet igen vil blive i stand til at rekruttere forskere, som vil kunne udnytte de nye laboratoriefaciliteter optimalt. Til slut bringes en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. N. Bille

7 5 Dansk resumé af den engelske årsberetning (SSL= Statens Skadedyrlaboratorium) Der henvises til den engelske tekst for en nærmere omtale af de enkelte afsnit (se indholdsfortegnelsen). Internationalt samarbejde Årsberetningen indledes med en omtale af det internationale samarbejde, der spiller så stor en rolle for SSL s virke både med hensyn til at udveksle informationer og ideer, og ved at SSL yder rådgivning og undervisning til folk i andre lande og internationale organisationer. En række medarbejdere deltog i 2001 i internationale konferencer eller kongresser i England, Etiopien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Kasakhstan, Kenya, Norge, Portugal, Spanien, Svejts, Sydafrika, Tadsjikistan, Tyskland, U.S.A. og Zambia. Arbejde for WHO. H. Leirs fungerede som WHO-konsulent om gnaverbekæmpelse i Tajikistan. Arbejde for FAO. Siden 1998 har J. B. Jespersen været medlem af FAO Panel of Experts on Resistance in Parasites. Arbejde for EU. Siden 1988 har J. B. Jespersen været medlem af SEMG, som er en videnskabelig styringsgruppe for udvikling og implementering af bæredygtig husdyrproduktion i udviklingslande. I 1996 opnåedes støtte til en Concerted Action (ENMARIA) med henblik på at udvikle og implementere strategier til forebyggelse af insekticid- og acaricid-resistens i Europa. Indsatsen involverer 13 europæiske lande samt industriens repræsentanter og ledes af J. B. Jespersen. Fra 1998 har J. B. Jespersen og O. Kilpinen været medlem af en Cost Action vedrørende bekæmpelse af skab og myasis hos husdyr. L. Stengård Hansen og T. Steenberg er medlemmer af en COST Action om Biological control of pest insects and mites, with special reference to Entomophthorales. L. Stengård Hansen er desuden medlem af management committee og viceformand for arbejdsgruppe IV om Biocontrol of arthropod pests in stored products. Undervisning I lighed med tidligere år har laboratoriet afholdt kurser om skadedyr og skadedyrbekæmpelse: Muldvarpebekæmpelse og gnaverbekæmpelse. Endvidere har laboratoriet holdt foredrag for grupper af kolleger og studerende. Konsultationen Bemærkelsesværdige enkeltsager og karakteristiske variationer i antallet af henvendelser i 2001 I 2001 var der færre henvendelser til laboratoriet, end der har været i de sidste mange år. Årsagen til dette er sandsynligvis, at der på vores hjemmeside efterhånden ligger vejledninger om alle de dyr, som laboratoriet får flest henvendelser om. I 2001 var der ca besøgende på den del af hjemmesiden, der omhandler vejledninger om de enkelte dyr. De mest besøgte er hovedlus, mosegris, almindelig borebille og rotter. De færre skriftlige og telefoniske henvendelser til laboratoriet betyder, at registreringen omkring de enkelte dyr

8 6 bliver mere usikker. I 2001 var der ingen bemærkelsesværdige udsving i antallet af henvendelser vedrørende de dyr, som laboratoriet beskæftiger sig med. Ligesom det var tilfældet det foregående år, var der i 2001 mange henvendelser om tusindben. Disse dyr blev observeret udenfor i stort antal langs med husmure, på terrasser og flisebelægninger. I nogle tilfælde trængte dyrene også ind i selve beboelsen. Der er endnu ikke fundet nogen forklaring på, at tusindben pludseligt kan optræde i så store mængder, men som regel varer fænomenet kun nogle få dage. Tofarvet frømøl er et af de mest almindelige skadedyr i fødevarer i private hjem. I 2001 havde laboratoriet en henvendelse fra et boligselskab, hvor en lejer gentagne gange havde klaget over ikke at kunne tænde sit gaskomfur. Gasselskabet kunne ikke finde fejl ved gasforsyningen, men en grundig undersøgelse afslørede, at dyserne i gaskomfuret var fyldt med små hvide larver. En prøve sendt til laboratoriet viste, at det drejede sig om tofarvet frømøl. En virksomhed, der pakker firmagaver, havde også problemer med tofarvet frømøl. En del af virksomhedens sortiment består af forskellige produkter indeholdende nødder og chokolade. Laboratoriets besigtigelse på virksomheden afslørede, at det var i disse produkter, at møllene udviklede sig. Besigtigelsen gav anledning til iværksættelse af en bekæmpelsesplan, som involverede oprydning, rengøring, kemisk bekæmpelse, monitering og lagerstyring. En del borgere oplever, at der fra nyindkøbte møbler høres underlige gnavelyde. Oftest er møblerne lavet i udenlandske træsorter, og forskellige træborende insekter - alt efter oprindelseslandet - kan være bygget med ind i møblerne. Det kan være en ubehagelig oplevelse med støjende møbler, men i langt de fleste tilfælde vil de insekter, der eventuelt klækker fra træet, være helt harmløse både over for mennesker og over for andet træværk. Laboratoriet modtog i årets løb to prøver af boremel (ekskrementer), der viste sig at stamme fra termitter. Det første tilfælde var fra et gulv i en forholdsvis nybygget lejlighed, mens det andet stammede fra en sofa. Der var i ingen af tilfældene tegn på levende termitter, så skaderne er sandsynligvis sket, inden gulvet og sofaen er blevet fabrikeret. I august havde laboratoriet en henvendelse fra et kollegium, som havde hørt underlige lyde fra bygningens loft. En undersøgelse af loftsrummet afslørede ingen spor af husmår, mus eller rotter, som hører til de større dyr der kan finde på at flytte ind i bygninger. På et senere tidspunkt fik laboratoriet tilsendt nogle ekskrementer, der viste sig at stamme fra egern. Det er forholdsvis sjældent, at Statens Skadedyrlaboratorium registrerer egern, der er flyttet ind i bygninger. Undersøgelser og afprøvninger Insektafdelingen Laboratoriets samling af resistente fluestammer udgjorde ved årets udgang 20 stammer. Disse repræsenterede et bredt udsnit af resistensmekanismer og oprindelser. Stammerne anvendes til undersøgelse af nye midler og resistensforskning i ind- og udland. Detaljerede oplysninger om de enkelte stammer kan ses i Tabel 6a i det engelsksprogede afsnit. Afprøvning i stalde af et fluemiddel indeholdende aktivstoffet fipronil. Effektiviteten af en geleagtig smøregift indeholdende 0,1% fipronil blev testet ved totalbehandlinger i svine- og kvægstalde på tre gårde gennem en 2½-4 måneders periode i højsæsonen. Midlets evne til at nedbringe mængden af fluer i staldene blev målt ugentligt med en direkte observationsmetode, og fluernes følsomhed over for giften blev målt ved forgiftningsforsøg i laboratoriet før og efter behandlingsperioden. På to gårde med høj flueproduktion i staldene blev flueplagen tydeligt begrænset som følge af behandlingen, men dog ikke reduceret til et tilfredsstillende lavt niveau. På en tredje gård med en relativt lav flueproduktion i staldene forblev mængden

9 7 af fluer lille gennem sæsonen. Der var ingen indikationer af ændringer i fluepopulationernes følsomhed over for aktivstoffet. Afprøvning i stalde af et fluemiddel indeholdende aktivstoffet thiamethoxam. Et smøremiddel med en 10% formulering af aktivstoffet thiamethoxam blev afprøvet ved totalbehandlinger af 9 kvægstalde henover en 2-3½ måneders periode i højsæsonen.. Midlets evne til at nedbringe mængden af fluer i staldene blev målt ugentligt og feltafprøvningen viste, at smøremidlet var velegnet til bekæmpelse af stuefluer. Fluernes følsomhed over for aktivstoffet blev målt ved forgiftningsforsøg i laboratoriet før og efter behandlingsperioden, og der blev ikke konstateret tegn på hurtig udvikling af resistens mod thiamethoxam. Undersøgelse af resistens mod thiamethoxam hos danske stuefluer. Thiamethoxam er et insektmiddel hørende til gruppen af neo-nicotinoider, og det har en anden virkemekanisme på insekters nervesystem end de midler, der hidtil har været anvendt. Der blev i sensommeren 2000 indsamlet fluestammer på 20 gårde med svine- og/eller kvægbesætninger dels for at undersøge fluernes følsomhed over for thiamethoxam dels for at undersøge, om resistens i populationerne mod de traditionelle fluemidler kan give krydsresistens til thiamethoxam. Resistensen blev målt ved forgiftnings-tests på fluestammerne over for kontaktgift-effekten af dimethoat og bioresmethrin/pbo og over for ædegift-effekten af azamethiphos, methomyl og thiamethoxam. Generelt udviste fluestammerne lav eller ingen resistens mod thiamethoxam. Tre stammer lå dog på et lidt højere niveau. Det var ikke muligt blandt de 20 stammer at påvise tegn på korrelation mellem resistens over for de traditionelle midler og resistens over for thiamethoxam, og der var dermed ikke indikationer af krydsresistens til thiamethoxam. Sammenligning af klæbefælder til fluebekæmpelse. Effektiviteten til at fange stuefluer blev afprøvet på to forskellige typer limfælder, som adskilte sig fra hinanden ved deres mønstre og farver på den klæbende overflade. Limfælderne blev testet enkeltvis i 20 m 3 klimarum i laboratoriet med fritflyvende fluer pr. test og med optællinger af fangsten gennem 24 timers perioder. Resultaterne viste, at der under de givne laboratoriebetingelser ingen forskel var på limfældernes effektivitet. Test af klæbeevnens holdbarhed på limplader til lysfælder. To typer limplader beregnet til at fange flyvende insekter i UV-lysfælder blev testet for deres evne til at bevare klæbeevnen, når de blev udsat for konstant UV-belysning og lav (20 C) eller høj (40 C) rumtemperatur. Dette blev testet gennem en 10-ugers periode ved at afprøve, om stuefluer, der landede på limfladen, kunne slippe væk igen. Klæbeevnen ændrede sig ikke ved den lave rumtemperatur gennem perioden. Ved høj rumtemperatur var der stor forskel på de to typer plader, idet den ene type havde uændret klæbeevne gennem perioden på 10 uger, mens den anden type havde kraftigt reduceret klæbeevne efter to uger og ingen klæbeevne efter fem uger. Biologisk bekæmpelse af melmøl i møllerier. Feltundersøgelser i industrimøller blev gennemført i 2000 med udsætning af de to undersøgte nyttedyrarter: rovmiden Blattisocius tarsalis og snyltehvepsen Trichogramma turkestanica. Resultaterne af disse undersøgelser er blevet analyseret med henblik på publicering. Dette projekt har ført til, at Statens Skadedyrlaboratorium har været en af initiativtagerne til en EUprojektansøgning om skadedyrsbekæmpelse i møllerier. Hurtigmetoder til påvisning af mykotoksiner og skadedyr i korn og kornprodukter. Anvendelse af Near infrared transmittance spectroscopy (NIT) til påvisning af mykotoksiner og skadedyr i korn blev undersøgt i et pilotprojekt. Resultaterne for mykotoksiner og lagermider viste sig så interessante, at der er søgt og opnået støtte til et treårigt projekt bevilget af bl.a. Nordisk Indistrifond. Projektet starter 1. januar 2002 og er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Statens Skadedyrlaboratorium skal stå for mere indgående undersøgelser af metodens muligheder for påvisning af lagermider, bl.a. kornmiden Lepidoglyphus destructor.

10 8 Lagerskadedyr i majs i Afrika. C. Nansen forsvarede sin afhandling om et alvorligt skadedyr i majslagre i Vestafrika, Prostephanus truncatus, og blev tildelt en Ph.D.-grad fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Anvendelse af frysning til bekæmpelse af skadedyr i museer. En lang række insektarter angriber genstande af organisk materiale i museer, f.eks. larver af flere forskellige arter af klannere samt klædemøl. Man er generelt tilbageholdende med at anvende pesticider på museer, bl.a. for ikke at risikere at forurene genstandene med fremmede stoffer. Frysning er en attraktiv, ikke-kemisk bekæmpelsesmetode, der anvendes på visse museer allerede nu. På grundlag af den gængse litteratur tilstræber man at nå ned under insekternes underafkølingspunkt, som kan ligge så lavt som 35 C, hvilket kræver meget avanceret udstyr. Der er blevet iværksat en række undersøgelser af, om insekterne dræbes ved temperaturer, der er højere end dette punkt, så man derved kan nøjes med mindre avanceret fryseudstyr som f.eks. en husholdningsfryser. Der er fremstillet et model-møbel, som er en klods af egetræ med et hulrum, hvori forsøgsdyr og temperaturfølere kan anbringes. Denne opstilling vil blive brugt til at beskrive sammenhængen mellem temperatur, eksponeringstid og dødelighed hos forsøgsdyrene. Metoden er interessant til anvendelse inden for andre områder, hvor pesticider er uønskede - f.eks. i fødevareproduktion og i private hjem. Lydmonitering af kornsnudebiller og rismelbiller. Statens Skadedyrlaboratorium har indledt en række undersøgelser med det formål at kunne identificere kornsnudebiller og rismelbiller i korn og kornlagre. Ideen bag projektet er at udvikle et lytteudstyr, der kan opfange gnavelyde fra billernes larver. I de indledende faser af projektet undersøges det, hvilke bevægelser der er knyttet til hvilke lyde. Der laves således videooptagelser af larvebevægelser og sammenhørende lydbilleder. Ligeledes undersøges det, hvilken effekt temperaturen og vandindholdet i kornet har på larvernes aktivitet og på lydbilledet. Kokosolie. I en undersøgelse af et kokosoliebaseret produkt blev det påvist, at der er en effekt af produktet, når produktet direkte påsprøjtes henholdsvis kattelopper eller kakerlakker. Der kunne ikke påvises nogen langtidsvirkning af behandlingen. Pattedyrafdelingen Et cellulose-præparat til rottebekæmpelse blev meget dårligt accepteret, og ingen rotter døde, så yderligere forsøg blev opgivet. Resistens mod antikoagulante rottebekæmpelsesmidler. I alt 87 rotter blev modtaget til undersøgelse for resistens. Resistens mod difenacoum i Nordborg kommune og mod warfarin i Tønder kommune er set for første gang. Frilandsgrise og skadedyr, især rotter, er hovedemnet for SSL s deltagelse i et samarbejdsprojekt om økologisk svineproduktion. En spørgeskemaundersøgelse om skadedyrsproblemer var første skridt i undersøgelsen. Næste skridt er direkte undersøgelse af især rottebestandene på to udvalgte forsøgsgårde, som blev påbegyndt i december måned. Gnaveres betydning for spredning af Salmonella er en del af et større samarbejdsprojekt om den vilde faunas betydning for forekomst af Salmonella i produktionsdyr. Rotter og mus fanges, eller ekskrementer indsamles, til nærmere analyse og sammenligning med fund i andre vilde dyr og produktionsdyrene. Brandmus og Leptospira pomona (en bakterie) er af interesse i forbindelse med sent aborterende søer, som blev konstateret i flere besætninger på Lolland. Brandmus kan optræde som vedligeholdelsesværter for L. pomona, og i samarbejde med Danmarks Veterinærinstitut undersøgtes indfangne dyr omkring en inficeret besætning. En enkelt mus blev fundet positiv for bakterien, og det er derfor rimeligt at antage, at brandmus fungerer som skjult reservoir for infektion af grise med L. pomona på Lolland.

11 9 Effektivitetsvurdering af bekæmpelsesmidler og lægemidler Vurderingen af effektiviteten og anvendeligheden af de kemiske bekæmpelsesmidler, der anmeldes til godkendelse og klassificering hos Miljøstyrelsen, er en vigtig opgave for SSL. Resultatet danner grundlag for bedømmelsen af nye etiketter og brugsanvisninger. I nogle tilfælde måtte der kræves mere dokumentation for effektiviteten eller ændring i anvendelsesområdet, før midlet kunne indstilles til godkendelse. I andre tilfælde kunne vi ikke gå ind for midlets anvendelse til det ønskede formål. Der tages ved denne vurdering hensyn til specielle danske forhold, f.eks. med hensyn til udvikling af resistens mod midlet eller mod beslægtede midler. I 1999 indledte SSL et samarbejde med Lægemiddelstyrelsen med henblik på at deltage i arbejdet med at udarbejde EU-retningslinier for afprøvning af effektivitet af visse medicinske og veterinære lægemidler. Herudover evaluerede vi i 2001 effektivitet af nogle produkter til bekæmpelse af lus, flåter og lopper. Andre oplysninger i årsberetningen I afsnit 11 kan man finde de insekter og pattedyr, der holdes i kultur på Statens Skadedyrlaboratorium. I afsnit 12 kan man finde medarbejdernes publikationer og forsøgsrapporter udarbejdet i 2001 og første halvdel af I afsnit 13 kan man læse om effektivitetsvurderinger af pesticider og medicinske og veterinærmedicinske produkter. I afsnit 14 findes en oversigt over de af Statens Skadedyrlaboratorium anerkendte bekæmpelsesmidler mod skadedyr.

12 10 1. Introduction It is a pleasure for me to introduce the laboratory s 2001 Annual Report. The finances of DPIL was put under pressure during the year The reason was the fact that the Government announced cuts in connection with the new Budget - not only for 2001 but also for the years to come. Furthermore, the future of all governmental research institutes within the public sector was to be investigated. In this light the laboratory chose not to fill vacancies and wait for the situation to clarify, which is expected by the end of Therefore three research scientist positions are still vacant, and this fact together with extensive building activities resulted in very difficult times. Despite all this the Annual Report brings interesting information about finalized research projects and product tests. The construction project of the laboratory reached its climax in When the raw house was ready at the end of 2000, the workmen started on the interior in the extensions and on the renovation of the existing buildings. Even though special consideration was shown for the requirements of the scientists, the laboratory experienced some periods with very difficult working conditions. The mammal building was especially hard hit and at times it could not be used at all. The fine co-operation with the contractor was continued, the schedule was kept and by the end of the year approx. 90% of the construction project had been finished. The laboratory is very pleased with both the progress of the work and the end result and is looking forward to being able to use the new facilities in the beginning of May It is my hope for the future that the economic situation will steady so that the laboratory can recruit research scientists who can make optimum use of the new laboratory facilities. Finally, I would like to thank the Board and the entire staff for their fine cooperation during the past year. N. Bille

13 11 2. Management and organization 2.1 Board of the Danish Pest Infestation Laboratory Members: Niels Ørnbjerg Danish Bilharziasis Laboratory Chairman Lars Damberg Danish Pest Infestation Laboratory Annie Enkegaard Danish Institute of Agricultural Services, Flakkebjerg Peter Esbjerg Royal Veterinary and Agricultural University Vice-chairman Lise Stengård Hansen Danish Pest Infestation Laboratory Ghita Cordsen Nielsen Danish Agricultural Advisory Centre Elisabeth Nørbygaard Danish Medicines Agency Peter Weile Danish Environmental Protection Agency Bent Aagaard Petersen Research Secretariat, Danish Directorate for Development Observer

14 Staff addresses for DPIL staff are available on the Web-site in Danish: in English: DIRECTOR Nils Bille SECRETARIAT, ACCOUNTS AND BOOKKEEPING Inge Børgesen Marianne Christensen (part-time) Lisbeth Gammelgaard (part-time) Jette Hansen (part-time) Ilse Hall Jensen (until 31.03) Anita Askhøj Lauritsen (from 01.01) Hanne Olsen Volker Pieper INFORMATION TECHNOLOGY Vibeke Rostgaard Schmidt DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY Scientists Jørgen Brøchner Jespersen (Head) Lise Stengård Hansen* (part-time) Karl-Martin Vagn Jensen* Vibeke Kalsbeek (Ph.D. student) (from until 08.08) Ole Østerlund Kilpinen* Michael Kristensen* (until 30.06) Mette Knorr (part-time) Per Sejerø Nielsen* (until 31.08) Henrik Skovgård Pedersen* Anne Marie Rasmussen (part-time) Tove Steenberg* Technicians Aase Borges (part-time) Claus W. Dahl Lars Damberg Eva Hald (until 31.05) Kristian Hansen (from 15.03) Nicolai Hansen Gitte Jensen Dorthe Kyster (until 31.01) Ib Bjarne Nielsen Bodil Malle Pedersen (part-time) Kirsten Peschel Santina Petersen (until 31.01))

15 13 Minna Wernegreen (part-time) Mirjana Zibar MAMMAL DEPARTMENT Scientists Herwig Leirs (Head) (until 30.11) Mogens Bildsøe (from until 31.05) Ann-Charlotte Heiberg (Ph.D. student) (until 23.08) Ann-Charlotte Heiberg (from 01.09) Jens Lodal* Solveig Vibe-Petersen (Ph.D. student) (until 31.03) Solveig Vibe-Petersen (Ph.D. student) (from 02.12) Technicians Sarah Adams Folmer Jensen Iver Munch Skadborg TECHNICAL MANAGEMENT Jørgen Christensen Sonja Ranveig Jacobsen (from 01.12) Bethina Munkstrup (from until 31.08) * Senior scientists 2.3 Ph.D. and M.Sc. students Ann-Charlotte Heiberg, Ph.D. student (University of Copenhagen) Vibeke Kalsbeek, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) (until 17.12) Christian Nansen, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) (until 31.01) Solveig Vibe-Petersen, Ph.D. student (Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen) Ditte Hendrichsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Marie Nykjær Larsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Thomas Lisborg, M.Sc. student (University of Odense) Mette Drude Kjær Markussen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Hanne Martin-Legéne, M.Sc. student (University of Copenhagen) Katrine Mohr, M.Sc. student (University of Copenhagen) Charlotte Nielsen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Thomas Nørgaard, M.Sc. student (University of Aarhus) Hans Henrik Petersen, M.Sc. student (University of Copenhagen) Lena Stenseng, M.Sc. student (University of Copenhagen)

16 14 3. International collaboration 3.1 Conferences January 15: J. B. Jespersen participated in the Management Committee Meeting of the EU-funded Cost Action 833 on Mange and Myiasis in Livestock in Amsterdam, Holland. February 22-23: L. Stengård Hansen participated in the 1st meeting of the Ad hoc group on Stored Product Protection for Council of Europe, Public Health Committee in Berlin, Germany. March 22: J. Lodal participated in the conference Invasive species and GMOs - new threats to nature" arranged by the Danish Nature Council. May 12-15: O. Kilpinen participated in the 6th International Symposium on Ectoparasites of Pets, Westport, Ireland. May 29-June 2: T. Steenberg participated in the 8th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes, Athens, Greece, where she presented a paper entitled Fungus infection of the chicken mite Dermanyssus gallinae. August 12-17: H.Leirs participated in the 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa: He chaired a symposium on Small rodent population dynamics in the tropics, presented a paper Leirs, H. & G. Singleton. Trends in population ecology of tropical rodents and two posters Mohr, K., S. Vibe- Petersen, L.L. Jeppesen & H. Leirs. Feeding decisions as an anti-predation strategy in the African multimammate rat Mastomys natalensis and Vibe-Petersen, S., H. Leirs, L. de Bruyn & L. Mulungu. The effect of different predation pressure on the population dynamics of Mastomys natalensis and subsequent effect on crop damage and yield. September 2-5: L. Stengård Hansen participated in a meeting of the IOBC working group on Integrated Protection in Stored Products in Lisboa, Portugal, where she presented a paper entitled: Trichogramma turkestanica against Ephestia kuehniella in flour mills: extent of host-feeding and initial results of a field trial, co-authored by K.-M. Vagn Jensen. September 6-7: L. Stengård Hansen participated in a meeting of COST Action 842: Working Group 4: Biocontrol of arthropod pests in stored products in Lisboa, Portugal, where she presented a paper entitled: Blattisocius tarsalis as a control agent of Ephestia kuehniella in flour mills; initial results of a field trial, co-authored by P. S. Nielsen. September 9-14: H. Leirs participated in the 3rd European Vertebrate Pest Management Conference in Ma ale Hachamisha, Israel. He was a member of the Scientific Committee, chaired a session and presented two lectures: Leirs, H. A bioeconomic model for the management of Mastomys natalensis rats in maize fields and Heiberg, A.-C. & H. Leirs. Population effects of anticoagulant rodenticide resistance in Norway rats. September 16-21: J. B. Jespersen participated in the 3rd International Congress of Vector Ecology in Barcelona, Spain. September 24-26: J. B. Jespersen participated in Resistance 2001; Meeting the challenge in Harpenden, UK. October 1-3: K.-M. Vagn Jensen and L. Stengård Hansen participated in the conference 2001 A Pest Odessey: Integrated Pest Management for Collections in London, UK, where they presented a poster entitled: Research concerning pests in museums and historic buildings.

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000.

Forord. Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. 4 Forord Det er mig en glæde at præsentere laboratoriets årsberetning 2000. Laboratoriets økonomi er ikke blevet forbedret i løbet af 2000. Laboratoriets forskning er fortsat på et tilfredsstillende niveau,

Læs mere

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment.

Furthermore, the laboratory aims at accomplishing optimum control while still watching out for any adverse effects on the environment. The Danish Pest Infestation Laboratory conducts research and experimental tests while accumulating knowledge on pests harmful to livestock, barns, storage houses, buildings and material used. Furthermore,

Læs mere

KISSU UDDANNELSESPLAN. Kiratins salgs- og service-uddannelse. Målsætning:

KISSU UDDANNELSESPLAN. Kiratins salgs- og service-uddannelse. Målsætning: KISSU Kiratins salgs- og service-uddannelse UDDANNELSESPLAN Målsætning: At ruste Kiratins salgs- og servicemedarbejdere til at yde Kiratins samarbejdspartnere markedets bedste rådgivning og vejledning

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Diptera or Two-winged insects

Diptera or Two-winged insects DIPT ERA Entomology, ZMUC Thomas Pape 4 April 2005 Diptera or Two-winged insects Holometabolous insects with: Hind wings reduced into gyroscopic organs (halteres) Pro- and metathorax very small Fly proboscis,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Integrerat växtskydd Ørebro 4. nov. 2014 TIL GAVN FOR GARTNERE Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Rådgivningsleder (prydplanter, ornamentals) Thomas Skovgaard Lund Horticultural Advisory

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere