Kilden. 2. sektion. Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde: side 2. Roskilde-Hedebo distrikt side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilden. 2. sektion. Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde: side 2. Roskilde-Hedebo distrikt side 5"

Transkript

1 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 4 Juni sektion Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde: side 2 Roskilde-Hedebo distrikt side 5 1. Roskilde Sct. Georgs Gilde side 7 2. Roskilde Sct. Georgs Gilde side 9

2 Referat af Bygildets generalforsamling den 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset Sct. Agnes. Til stede: 37 gildebrødre Punkt 1. Valg af dirigent. Søren Overgård blev valgt. Punkt 2. Formandens beretning. (i hovedtræk) Stence nævnte: Et roligt og godt år i vore to gilder, hvor vi har fejret mange jubilarer. Tak til de mange flittige gildebrødre, der på arbejdsdage har klaret mange af de opgaver, som skal være i orden, så vi alle kan nyde at være sammen i huset. Juledekorationsarbejdet er lagt på hylden og stor tak til alle, som har lagt energi og kræfter også der. Cafeeftermiddagene er en succes, der samler fra 15 til 25 deltagere hver gang, ligesom Fredslyset også samler mange deltagere. Valdemarsdag i Domkirken er også et arrangement, hvor begge gilder får anledning til at vise flaget i bogstaveligste forstand. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Punkt 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. John Hyldahn gennemgik regnskabet og status og dette blev godkendt. Punkt 4. Behandling af indkomne forslag. (Begge trykt i februarkilden) 1. gilde havde et forslag om at ansætte en havemand i sommerhalvåret. Forslaget blev trukket tilbage, da 2. gilde påtager sig havearbejdet alene, og ingen i 1. gilde skal have dårlig samvittighed herover. Alle er stadig velkommen på arbejdsdagene (der skal jo også brygges kaffe), og der var forslag om en arbejdsdag om måneden, hvor de, der havde tid og lyst, kunne komme. Man enedes om, at 2. gilde selv skal finde en løsning på arbejdsstrukturen. Forslag 2 (fremsat af Stence) om at nedlægge Kilden og erstatte den med et fast månedsbrev forårsagede derimod en større diskussion. Argumenter (i hovedtræk) for at bevare Kilden: Den er vores ansigt udadtil, sendes til distriktet og landsgildet. Inspirerende at læse hvad der laves i gilderne. Jørgen laver et flot blad og ikke noget papir, der ligger og flyder. Det ville være noget andet, hvis der ingen redaktør var eller andre problemer med Kilden. Det er en ældgammel tradition, som man skal tænke sig godt om, inden man afskaffer. Der sendes alligevel meddelelser ud med vigtige informationer. Stence påpegede, at et månedsblad sagtens kunne se pænt ud og at de fleste gildebrødre alligevel ikke læser andre gilders gildeblade. Det vigtigste er, at meddelelser kommer ud i tide, og at man ikke skal 2

3 planlægge flere måneder forud, for at et arrangement kan komme i Kilden. Diskussionen gik derefter på, om man kun skulle lave Kilden i papir til de få, der ikke kunne modtage den på mail, og alle, der kunne, skulle selv printe den ud. Dette ville spare en masse arbejde for de, der trykker og udbringer den. Flere var betænkelige over, at nogle så alligevel ikke ville få den. Man enedes om, at lade Bygildebestyrelsen udtænke et system for Kildens udsendelse fremover. Stence trak forslaget, og Kilden bevares. Punkt 5. Kassereren fremlægger forslag til budget for det kommende år. Kontingentet til Bygildet bliver det samme som sidste år, 250 kr. Budgettet blev godkendt. Punkt 6. Beretninger og regnskaber for fællesaktiviteterne. Aktivitetsgruppen er nedlagt. Arkivgruppen: Hans-Henrik har afleveret materiale på biblioteket. Billeder er gemt i vores hus. Frimærker: Gustav: Hjælpefonden har fået 715 kr. og der er 673 kr. i ubrugte frimærker. Frimærker modtages gerne. Goodturnlauget: Hanne Christiansen: Koncerten for Børn og Unge på Flygtningecenter Avnstrup var en stor succes og gav os god reklame, da den blev omtalt i Roskilde Dagblad og i Sct. Georg. (Desværre ikke i Røde Kors bladet). På grund af kommunikationsproblemer med Røde Kors medarbejderne på centret kom der desværre kun 6 børn og 2 pædagoger til spejderløbsarrangementet i september. 20 børn med forældre var blevet flyttet fra centret dagen før løbet. Næste arrangement er den 25. april, hvor vi har inviteret Red Barnets Familieklub til et spejderløbsarrangement. Hjemmesiden: Stadigvæk ved Arne Bjergager Hjælpefonden: Stence: Hjælpefonden er nu uden egentlige indtægter efter at juledekorationsfremstillingen er slut. Man må håbe, at nogen kommer med en ide, da Hjælpefonden formentlig ellers må nedlægges. Vi har fået mange ansøgninger fra spejdere, som skal på jamboree i Japan til juli, og 14 har fået 2000 kr hver, i alt 28ooo kr. DDS. Bjarke gruppe har fået kr. ved deres indvielse af den nye hytte på Bjældevej (givet af Roskilde kommune). Frelsens Hær støttede vi ved juletid. Der er for øjeblikket kr. i kassen. Det er til ca. 5 år. Huslauget: Søren Overgård: De to varmepumper fungerer tilfredsstillende og varmer hurtigt huset op. Efter lidt problemer fungerer nu også teleslyngen (betalt via en donation). Divisionschefen for Kongslejre Division har ønsket at få installe- 3

4 ret trådløst netværk i Gildehuset. De ville bekoste installeringen og de løbende abonnementsomkostninger, og vi får også lov til at benytte det kvit og frit. Gartnerformanden Klaus Thomsen har klaget over vores brug af deres plads som P-plads, hvilket nok vil resultere i opstilling af et indkørselsforbudt skilt. Gartnerne ønskede også at få opstillet et plankeværk i deres skel mod os. Vores forboere inviterede i eftersommeren Ada, Bitte og Søren til vejfest i deres hus og holder således god kontakt til deres naboer. Kirsten Printzlau har overtaget Inger og Olafs job ang. tilsynet med huset. Kirsten vil primært stå for eftersyn, når huset er udlejet, kontrol af varme, rengøring, aflåsning, indkøb af toiletpapir m.m. Hans-Henrik efterlyser mere lys ved indgangen til huset. En liste med datoer for rengøring sættes op. Internationalt laug: Else T.:Fredslyset: Ny tovholder Helge Nedergård fra Tåstrup, 2 Gildebrødre fra Solrød/Greve gildet er også aktive, så også i år 2015 vil Fredslyset starte i Roskilde. Kilden: Redaktør: Jørgen Gybel, Trykning: John og Frank, Cykeludbringning; Ole, Søren og Elisabeth. Kortklub: Inge R.: I lige uger, kører godt, sommerfrokost og julefrokost. Ønsker gerne 1 kortspiller mere. Kreativt laug: Merethe: 12 deltagere. Mødes 1. tirsdag i måneden fra 19 til 22. Syr og strikker, laver æsker, tasker m.m. 300 kr. pr. sæson. Vi har en meget dygtig underviser, Tove Nielsen. Lanciergruppen: Karen: 8 deltagere. Øveaften i dec.- Nytårskur i jan. i lange kjoler og smoking og med små, lækre retter. Roskildemærket: Hans-Henrik: Årets indtægt var 500 kr. Gode ideer til at komme af med dem efterlyses. Sangerlauget: Søren O.: 24 deltagere (heraf 11 gildebrødre) 25. sæson. Otto Lindbaum er stadigvæk vores inspirerende underviser og akkompagnatør. Der er plads til flere glade sangere. Bitte er formand. Spejderlauget: Else T.: Har hjulpet Good-turn lauget med 4 poster til septemberløbet. Café: Else T.: Vi har haft åben ca. 1 gang om måneden, hvor der har været et fremmøde mellem 10 og 25. Vi skifter ugedag. Der serveres kaffe og kage. Caféen fortsætter. Punkt 7. Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse. Fra 1. gilde er valgt Stence og Kirsten Lindskov og fra 2. gilde Else Thiesen og Hanne Christensen. Suppleant: Lise Fejer. Punkt 8. Valg af kasserer samt suppleant til Bygildet: John Hyldahn. Suppleant: Søren Højgård. Punkt 9. Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden: Hans- Henrik. Suppleant: Søren Højgård. Punkt 10 Formandens orientering om planer og tidsterminer for det 4

5 kommende år. Stence: Hvordan Kilden fremover skal udsendes. Arrangementet med spejdere, der fortæller om jamboreen i Japan (spejderlauget står for det praktiske). Alt det administrative de to gilder imellem. Punkt 11. Eventuelt: Kirsten Lindskov har fra landsgildet hørt, at Friluftsrådet uddeler 2 millioner kr. til aktive ældre. Hans-Henrik opfordres til at søge. John vil gerne have, at der ses på udlejningsreglerne og om det er korrekt, at en nabo kan have ansvaret for huset. Referent: Inge-Birthe Bøje Roskilde Hedebo Distriktsgilde Referat fra distriktsgildetinget 1.maj 2015 Til Stede: DGM Margit Fohlmann, DGK Arne Bjerager, DGS Søren Højgaard, DIS Ingeborg Olsen, repræsenter fra 1. Roskilde, 2. Roskilde, 1. Taastrup, 2. Taastrup, 1. Glostrup, 2. Glostrup, Solrød-Greve, Vestvold. Afbud fra Herlev og Dory og Tommy Madsen samt DUS Bo Andersen. Der deltog 24 gildebrødre. Distriktsgildemesteren bød velkommen, hvorefter der var en præsentation runde. Punkt 1. Valg af dirigent: Nils Krog. Valg af referent: Arne Bjerager. Punkt 2. Distriksgildemesteren aflagde en mundtlig beretning som et supplement til den skriftlige beretning, der er udsendt. Herunder blev det oplyst, at 1. Gilde Bornholm ønsker, at udtræde af distriktet fra den 1. maj 2015 og blive tilmeldt under landsgildet. Dette er godkendt af landsgildet. Mogens Tangaa-Andersen aflagde beretning fra det nylige distriktsgildemestermøde i Ringsted. Mogens deltog som stedfortræder for Margit Fohlmann. Her kom handlingsplanen til stor debat. Punkt 3. Distriktsgildeskatmesteren fremlagde regnskabet med et overskud på 1.290,18 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 4. Behandling af indkomne forslag, Distriktsgildeledelsen havde fremsat et forslag til vedtægtsændring af 4 punkt 9 a, om at valg af koordinator til musik udvalg udgår. Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. Punkt 5. Distriktsgildeskatmesteren fremlagde budget for 2015 til 2016 til godkendelse med uændret kontingent. Budgettet blev vedtaget. 5

6 Punkt 6. A. valg af distriktsgildemester: Margit Fohlmann B. valg af distriktskansler: Arne Bjerager C. valg af distriktsgildeskatmester: Søren Højgaard D. valg af DIS: Ingeborg Olsen E. valg af DUS: Bo Andersen Punkt 7. A valg af suppleant for DGM: Mogens Tangaa-Andersen B valg af suppleant for DGK: Dory Madsen C valg af suppleant for DGS Arne Lærkeborg Punkt 8 Valg af revisor Halfdan Nørgaard Mortensen Valg af revisor Gunner Kjær Valg af revisor supp. Tonny Madsen, Knud Fløche Punkt 9. a: Valg til Ridderudvalget: Margit Fohlmann, Helge Nedergaard, Bo Andersen b: Valg til Naturlauget: Inger Kjær, Gunner Kjær, Bodil Kæmpegaard, Helge Nedergaard C: Valg til Østgruppen: Jørgen Lauterbach Punkt 10. Eventuelt. Birgit Riemer gav en uddybende beretning fra DIS mødet i Fredericia, hvor der bl.a. var et emne om LYS I AFRIKA. Man kunne købe en solenergi lampe for Kr. 195,00. For det beløb, vil der blive sendt en lampe til u - landene i Afrika, og man ville selv få en lampe, samt at der vil gå kr. 10 til et fast solenergianlæg. Jørgen Lauterbach kom med en mundtlig beretning fra Østgruppen. Beretningen vil blive udsendt på et senere tidspunkt. Der var en livlig debat omkring Spejderideen for voksne, dette slogan bør nok revideres. Distriktsgildemesteren oplyste om de næste arrangementer: Naturvandring i Hedeland den 1. juni kl. 15:00 til 17:45 Distriktsgildehal Hedeland den 1. juni kl. 18:00 med spisning. Foredragsholder er Landsgildemester Helmut Werth fra Tydal i Sydslesvig. Fellowshipday på Rødovregaard den 24. oktober kl. 12:00 til 16:00. Herefter afsluttede dirigenten distriktsgildetinget og gav ordet til distriktsgildemesteren. Margit takkede dirigenten for hans gode måde at lede gildetinget i god ro og orden, ligeledes takke Margit ledelsen for et godt samarbejde i det forløbende år. Ref. Arne Bjerager, DGK 6

7 1. Roskilde Sct. Georgs Gilde referat af gildeting 4.marts 2015 Jonna bød velkommen til 21 fremmødte gildebrødre. Vi startede med forloren skildpadde, inden vi gik over til den udsendte dagsorden. Ad.1 Valg af dirigent og protokolfører. Til dirigent valgtes Arne Bjerager og til referent Helen Højgaard Ad.2 Gildemesterens beretning: April bød på rengøring i huset. Bygildets generalforsamling og vores egen Sct. Georgs Gildehal. Desværre måtte vi aflyse kirkegårdsvandring på Gråbrødre Kirkegård. I maj havde 2. gruppe inviteret til rundvisning i Kurhuset på Sct. Hans Hospital. Juni friluftsgildehal i huset, da vejret var fint, startede vi med udendørs gildehal. September her kunne alle komme med tilkendegivelser på gildets fremtid. Ønske om større grupper der skal ikke tages nye initiativer- men vi skal samles og hygge os, gerne med spændende foredragsholdere. Oktober gildehal med fejring af Elisabeths 25 års gildejubilæum. November aktivitetsudvalgets arrangement blev aflyst p.g.a. få tilmeldinger. December herlig julefrokost med pakkeleg. Januar Nytårsgildehal, her fejrede vi Mary Ørts 75 års gildejubilæum og Roar Roslinds (fra 2. gilde) 50 års gildejubilæum. GM Kirsten Lindskov var nyopereret, og kunne derfor ikke deltage. Suppleant, Jonna Heefelt blev konstitueret GM. Februar gildemøde med besøg af 2 voksne spejdere, som fortalte om deres arbejde i Østgruppen, opstart af spejderarbejde i Litauen. I februar blev der afholdt distriktsgildehal i huset, efterfulgt af foredrag af tidligere DFDS ansat. Der har i hele perioden været afholdt velbesøgte cafe møder i huset. Ad.3 Behandling af indkomne forslag. Forslaget gik ud på at samle penge til hjælpefonden, efter fin dialog for og imod, blev forslaget ikke vedtaget. Ad.4 Gildeskatmesteren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab, samt forslag til budget og kontingent for det kommende år. Regnskabet godkendt - budget godkendt med tilføjelse af udgifter til landsgildeting. 7

8 Ad. 5 Beretning fra grupperne: Alle grupper fortalte, at de havde en god gruppe og pænt fremmøde. Ad.6 Valg af gildeledele samt suppleanter: GM: Kirsten Lindskov Suppleant: Jonna Heefelt GK: Helen Højgaard Suppleant: John Hyldahn GS: Kirsten Printzlau Suppleant: Birgit Buch-Larsen Ad.7 Valg af herolder samt suppleant: Dørherold: Halfdan Mortensen, Faneherold: Arne Bjerager. Suppleant herolder: John Hyldahn Ad.8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Inger Rømer, Bertel Buch- Larsen. Suppleant: Arne Bjerager Ad.9 Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden: Ruth Laursen, Stence Sparrevoh Ad.10 Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde By gilde: Kirsten Lindskov, Stence Sparrevohn. Suppleant: Mere the Hyldahn Ad.11 Valg af GIM, GU og suppleant for GU: Halfdan Mortensen, Jonna Heefelt. Suppleant /GU: Birgit Buch-Larsen Ad.12 Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter: Arkivgruppen og frimærker: Gustav Sommer. Hjemmesiden: Arne Bjerager. Aktivitetsudvalg nedlagt. Spejderlaug: Merethe Hyldahn og Halfdan Mortensen. Kreativ gruppe: Merethe Hyldahn. Huslaug: Halfdan Mortensen, Inger Rømer, Olaf Rømer, Kirsten Printzlau og Bertel Buch-Larsen. Good-turn- Gruppen: Halfdan Mortensen, Internationalt laug: Halfdan Mortensen og Kirsten Printzlau. Ad.13 Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde: 1. gilde foreslår: Havehjælp, da alder m.v. sætter begrænsninger på vores egen medvirken ligeledes foreslår 1. gilde, at Kilden afløses af et månedsbrev sendt på mail. Ad.14 Eventuelt: Skal vi have noget andet istedet for aktivitetsgruppen? Der var bred enighed om, at lokalt kan vi altid deltage i hinandens arrangementer. Og uden for bymuren er distriktets arrangementer og nu også arrangementer fra DUS-Netværket Sjælland, Lolland-Falster. Helen Højgaard/referent 8

9 2. Roskilde Sct. Georgs Gilde Referat fra gildeting den 11. marts I gildetinget deltog 23 gildebrødre. 1. Valg af dirigent og protokolfører; Søren Overgaard-Larsen blev valgt til dirigent og Gurli Damgaard som protokolfører. 2. Gildemesteren aflægger beretning: Beretning for 2014 til Vi er i dag 41 gildebrødre med en gennemsnitsalder på 74,3 år (55-95). April: Ved Sct. Georgs Gildehallen 23. april fejrede vi Hans Henriks 50 års jubilæum og indsatte Hanne Christensen som ny skatmester. Maj: Café sammen med 1. gilde. Distriktsgildeting i Tåstrup. Forårsarrangement med rundvisning på Musicon. Den årlige Gildetur, denne gang til Kobæk strand ved Skælskør. Juni: Den årlige friluftsgildehal på Kildebakken med Inges stegte flæsk og persillesovs. Valdemarsdag med fanen i Domkirken. Aug: Gildemestermøde i Tåstrup. Café i huset. Sept: Gilderådsmøde. Gildehal hvor vi fejrede Inge-Birtes 50 års jubilæum, Ada og Hanne E. Christiansens 25 års jubilæum. Deltog i Verdens bedste nyheder. Good turn gruppen havde inviteret børn fra Avnstrup til et par timer i Gildehuset. Deltog i Kongslejer divisionens løb i Roskildes Parker. Afholdte Café. Okt: Arbejdsdag i huset med 20 gildebrødre. 30 gildebrødre og gæster besøgte Christiansborg med spisning i Snapstinget efterfulgt af rundvisning på Borgen med Flemming Damgaard og sluttede med kaffe, chokolader og spørgetid i venstres gruppeværelse. Fellow shipday i distriktet hvor Gunnar og Birgit fortalt om deres oplevelser. Nov: Fællesmødet aflyst. 10 gildebrødre deltog i den årlige Landsindsamling for Dansk Flygtningehjælp. Fredslys arrangement med Helge fra Tåstrup som ny tovholder. Gruppen på 10 personer havde det første møde i Gildernes Højskole. Årets tema er Åndsfrihed, Juledekorationerne blev fremstillet for sidste gang. Dec: Julemøde og Café. Jan: Nytårsgildehal sammen med 1. gilde og endnu 2 jubilarer Roar Roslind 50 år og Mary Ørtz 75 år. Gildemestermøde i Tåstrup. Else Thiesen og Inger Nielsen deltog. 9

10 Febr: Fastelavnsfest/fødselsdagsfest arrangeret af fastelavnstøserne. Her havde vi nogle hyggelige timer. Værter ved Distriktets gildehal den 23. februar. Et år med mange arrangementer. Else vil her gerne sige tak til alle. Der har altid været nogle, der har været villige til at stille op, så tingene har kunnet køre. Det er en kæmpe hjælp at vide, at man altid kan få hjælp til de arrangementer, der skal løbe af stablen. Endnu en gang tak til jer alle. 3. Behandling af indkomne forslag. Ingen. 4. Gildeskatmesteren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent for det kommende år. Hanne Christensen forelagde regnskab og budget som blev godkendt. Kontingent for 2014 bliver uændret 450 kr. pr. halvår. 5. Orientering fra grupperne mv. Repræsentanter for de 5 grupper fortalte om gruppernes aktiviteter. Heraf kan nævnes: Besøg på Nationalmuseet, Davids Samling, Kunstindustrimuseet, i kirker, hørt om Honningbier, planlægning af tur til Søfartsmuseet i Helsingør, planlægning af nytårsgildehal, besøg på RUC, Campus, kunstgalleri ved Maglekilde, juleudstilling med nisser, dukker, lys og gran, planlægning af fastelavnsfesten, gåtur ved Lindenborg, julefrokost, besøg på Glyptoteket og planlægning af Sct. Georgs Gildehal. Alle har haft havedag ved Huset. 6. Valg af gildeledelse samt suppleanter GM: Inger Nielsen, suppleant Karen Henriksen GK: Gurli Damgaard, suppleant Anne Dorthe Holland GS: Hanne Christensen, suppleant Christa Jørgensen 7. Valg af 2 herolder og 2 suppleanter Dørherold: Hanne E. Christiansen, suppleant Bitte Overgaard-Larsen Flagherold: Ole Bæk, suppleant Jørgen Gybel 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Søren Højgaard og Ole Bæk, suppleant Karen Henriksen 9. Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden Ada Munksgaard og Ruth Hasselager GIM: Birgit Riemer, suppleant Jørgen Lauterbach GUM: Jørgen Gybel 10. Valg af 2 repræsentanter til Bygildet heraf 1 repræsentant fra gildeledelsen samt valg af 1 suppleant Hanne Christensen og Else Thiesen, suppleant Lise Fejer 11. Eventuelt. Herunder oplysning og vejledende behandling af forslag, der vil blive fremsat på Bygildets generalforsamling. (Der kan ikke træf- 10

11 Fes beslutninger). Der var en livlig debat om disse forslag: Aktivitetsudvalgets fremtid. Evt. ansættelse af Havemand. Nedlæggelse af Kilden. Orientering om det varme vand. Ny varmvandsbeholder er sat op og der skal ikke slukkes for det varme vand. Cirkulationspumpen skal muligvis udskiftes. Good-Turn gruppen har taget kontakt til Red Barnet. Udpegning af repræsentanter til fællesaktiviteter under Roskilde Bygilde: Spejderlaug: Grethe Kristensen, Frank Ward, Else Thiesen og Sanne Andersen. Arkiv: Hans Henrik Truelstrup Frimærker: Alice Mortensen Den 18. marts 2015 Ref. Gurli Damgaard 11

12 Postforsendelse: Redaktionelt. Næste nr. udkommer Deadline 1.8. Materiale hertil sendes til Jørgen med kopi til Søren Kilden udsendes 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11 Dead lines: d. 1. i udgivelsesmåneden Redaktionsudvalg: Jørgen Gybel Jensen, Sejerøvej 6, Vor Frue 4000 Roskilde tlf Søren Overgaard, - tlf Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer. Trykning, pakning og forsendelse: Merethe og John Hyldahn, Adresseregister: Frank Ward, Hjemmesideadresser: SGG, Roskilde: sctgeorgsgilderneroskilde.dk SGG, Distrikt: SGG i Danmark: sct-georg.dk Adresse: Gildehuset Sankt Agnes, Sankt Agnes 2B, 4000 Roskilde 12

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 2 Februar 2014 JUBILÆUMSRECEPTION OG -FEST FOR 1. OG 2. GILDE

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 2 Februar 2014 JUBILÆUMSRECEPTION OG -FEST FOR 1. OG 2. GILDE Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 2 Februar 2014 JUBILÆUMSRECEPTION OG -FEST FOR 1. OG 2. GILDE Kirsten Lindskov Else Thiesen Mary Ørtz Gildernes nestor Tostmaster Roar Roslind

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 4 Maj 2014. - at gøre livet gladere og lysere for andre!

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 4 Maj 2014. - at gøre livet gladere og lysere for andre! Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 4 Maj 2014 - at gøre livet gladere og lysere for andre! En lille hilsen fra personalet på Avnstrup: Hej Bitte, samt alle andre der var med

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Juledekorationer. 2014 blev det sidste år, vi fabrikerede juledekorationer. De sidste trofaste gildebrødre, der ofrede tid på

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang Nr.: 2 Februar 2016 13. januar - årets Les Lanciers. Gallaaften i festskrud og med ordener. Invitation til distriktsgildehal - side 4. Invitation

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 58. årgang Nr.: 3 april 2011

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 58. årgang Nr.: 3 april 2011 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 58. årgang Nr.: 3 april 2011 Til Sankt Georgs Gilderne, Roskilde. Fastelavn i Sct. Agnes. På vegne af beboere og personale på Dansk Røde Kors Asylcenter Avnstrup,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 55. årgang Nr.:3 april 2008 Sct. Georgs Gilderne i Danmark Jubilæumsreception på Københavnsrådhus Træf på Houens Odde Spejdercenter Lørdag d.7. juni 2008 kl.10.00

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Kilden. Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016. 2. Gildes julefrokost - referat side 10.

Kilden. Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016. 2. Gildes julefrokost - referat side 10. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016 Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. Distriktets Fellowshipdag - referat side 6. 2. Gildes julefrokost -

Læs mere

Kilden. Referater fra gildeting og generalforsamling. Redaktionelt. Roskilde Bygilde side 2. Roskilde Hedebo Distrikt side 6

Kilden. Referater fra gildeting og generalforsamling. Redaktionelt. Roskilde Bygilde side 2. Roskilde Hedebo Distrikt side 6 Postforsendelse: Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang SÆRNUMMER Juni 2016 Redaktionelt Næste nr. udkommer 15/8. 2016 Deadline 1/8 2016 Materiale hertil sendes til Jørgen med kopi til

Læs mere

Kilden. Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde side 2. Roskilde Hedebo Distrikt side 6. 1. Roskilde Sct. Georgs gilde side 9

Kilden. Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde side 2. Roskilde Hedebo Distrikt side 6. 1. Roskilde Sct. Georgs gilde side 9 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang SÆRNUMMER Juni 2016 Referater fra gildeting og generalforsamling Roskilde Bygilde side 2 Roskilde Hedebo Distrikt side 6 1. Roskilde Sct. Georgs

Læs mere

Kender du nogle, der burde være med i Sct. Georgs Gilderne?

Kender du nogle, der burde være med i Sct. Georgs Gilderne? NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 55. årgang Nr.:5 juni 2008 Kender du nogle, der burde være med i Sct. Georgs Gilderne? De må gerne være yngre end os! Det er jo en tanke, der igen og igen dukker

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 64. årgang Nr.: 2 Februar Roskilde Bygilde - generalforsamling - Indkaldelse side 2

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 64. årgang Nr.: 2 Februar Roskilde Bygilde - generalforsamling - Indkaldelse side 2 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 64. årgang Nr.: 2 Februar 2017 Mindeord for Anne-Lise Bregensted side 5 1. Gildes fødselsdagsfest - Referat side 7 1. Gilde - gildeting - indkaldelse side

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Kilden. 62. årgang Nr.: 6 Oktober 2015. Indbydelse til årets Fredslys-arrangement - side 2. Kom og hør om Jamboree 2015 i Japan - se side 3

Kilden. 62. årgang Nr.: 6 Oktober 2015. Indbydelse til årets Fredslys-arrangement - side 2. Kom og hør om Jamboree 2015 i Japan - se side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 6 Oktober 2015 Indbydelse til årets Fredslys-arrangement - side 2 Kom og hør om Jamboree 2015 i Japan - se side 3 Referat fra LGT 2015 - side

Læs mere

En verdenssensation.

En verdenssensation. En verdenssensation. Den internationalt berømte skuespiller Viggo Mortensen udstiller i Roskilde Kunstforening Aktivitetsgruppen har været så heldige, at det er blevet muligt for os at tilbyde en guidet

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. Indbydelse til NYTÅRSGILDEHAL

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. Indbydelse til NYTÅRSGILDEHAL Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 7 November 2015 Indbydelse til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 9. januar 2016 kl. 11:00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. 4000 Roskilde Grethe Kristensen

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 3 Marts 2015. HUSK Bygildets generalforsamling!

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 3 Marts 2015. HUSK Bygildets generalforsamling! Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 3 Marts 2015 1. gr./2. gilde på udflugt til Davids Samling. En flink turist agerede fotograf - se ref. Side 14. Naturlaug Roskilde-Hedebo

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 4 Juni 2015. 1. sektion

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 4 Juni 2015. 1. sektion Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 4 Juni 2015 1. sektion KILDEN På Bygildets generalforsamling blev det henstillet, at papirudgaven af Kilden skulle begrænses, idet det koster

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Optimistisk og livsbekræftende hvor efteråret kommer nærmere:

Optimistisk og livsbekræftende hvor efteråret kommer nærmere: Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Sept. Nr. 7, 8, 9 2014 Optimistisk og livsbekræftende hvor efteråret kommer nærmere: Høstgul

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af Gilderådsmøde, den 6. oktober 2014. Deltagere: Annie, Jørn, Kirsten, Leo Kjær, Niels, Aage, Kirsten S, Carl, Annette, Jytte.

Referat af Gilderådsmøde, den 6. oktober 2014. Deltagere: Annie, Jørn, Kirsten, Leo Kjær, Niels, Aage, Kirsten S, Carl, Annette, Jytte. Langholt, den 9. oktober 2014 Referat af Gilderådsmøde, den 6. oktober 2014 Deltagere: Annie, Jørn, Kirsten, Leo Kjær, Niels, Aage, Kirsten S, Carl, Annette, Jytte. Afbud fra: Lis og Janne. Ikke tilstede:

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Fælles Åben Nytårsgildehal for Sct. Georgs Gilderne i Roskilde

Fælles Åben Nytårsgildehal for Sct. Georgs Gilderne i Roskilde NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 55. årgang Nr.: 9 december 2008 Fælles Åben Nytårsgildehal for Sct. Georgs Gilderne i Roskilde søndag 4. januar 2009 kl.11.00 i Sct. Maria salen Frederiksborgvej

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer4 46. årgang April 2013 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj Fugletur

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 3 Marts 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 3 Marts 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 3 Marts 2014 Nedenstående modtaget per mail d. 22.2.2014: Detta e-brev går till alla gillescouter i vår adressbok som hemlig mottagare. This

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE

NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 57. årgang Nr.: 6 September 2010 Sangerlauget har fejret sin 20. sæson. Velkommen til den 21. sæson. Se side 2. Arbejderbolig i Brede I Den Lange Længe fra

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE DANSK FLYGTNINGSHJÆLP. afholder den årlige landsindsamling søndag den 8. november.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE DANSK FLYGTNINGSHJÆLP. afholder den årlige landsindsamling søndag den 8. november. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 56. årgang Nr.: 8 November 2009 DANSK FLYGTNINGSHJÆLP afholder den årlige landsindsamling søndag den 8. november. M Det indsamlede beløb går i år til muligheder

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Utopi - men alligevel!

Utopi - men alligevel! Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 50. årgang 1. Sept. Nr. 7-9 2012 Utopi - men alligevel! Vi har i den sidste tid været godt forsynet med

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

24. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2007. Mandag den 16. april 2007 kl. 19.30 i Gildernes lokale Frederik Bajers Gade 28, Horsens

24. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2007. Mandag den 16. april 2007 kl. 19.30 i Gildernes lokale Frederik Bajers Gade 28, Horsens S c h a n d t o r p 1. og 2. Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2007 Sidste udkald til Distriktsgildeting Mandag den 16. april 2007 kl. 19.30 i Gildernes lokale Frederik Bajers Gade 28, Horsens

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2014 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl. 18.30, i Kirkecenter

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent valgtes Tove Husum. Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. Begge

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere