Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX issn Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: NORDIsk BANKSTATISTIk 2011 Om statistiken 2 1. Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening Tabel 1.3 Antal filialer Tabel 1.4 Indbyggertal Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.1 Antal ansatte Tabel 2.2 Heltidsfrekvens Tabel 2.3 Andel af kvinder i banksektoren Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års medarbejdere Tabel 2.5 Fravær med baggrund i egen sygdom Tabel 2.6 Gennemsnitlig alder Tabel 2.7 Procenvis aldersfordeling Tabel 2.8 Gennemsnitlig månedsløn fordelt after alder Tabel 2.9 Procentvis anciennitetsfordeling Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter anciennitet Tabel 2.11 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper Tabel 2.12 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter hovedstillingsgrupper Tabel 2.13 Procentvis fordeling efter uddannelsesniveau Tabel 2.14 EUR gennemsnit Tabel 2.15 Bankløn- og forbrugerprisudvikling Tabel 2.16 Samlet årlig lønsum i mio. national valuta Tabel 2.17 Samlet lønsum i mio. EUR Arbejdsmarkedstatistik Tabel 3.1 Organisationsprocent for både banker og bankansatte. 14 Tabel 3.2 Arbejdsløse på landsplan og i banksektoren Tabel 3.3 Arbejdsløshedprocent Tabel 3.4 Årlig arbejdstid for heltidsansatte Definitionsliste 16

2 2 FA nordisk bankstatistik Om statistikken Fællesnordisk Bankstatistik er en årlig publikation, der produceres af: Finanssektorens Arbejdsgiverforening (Danmark) Finansbranschens Centralförbund FC (Finland) SSF - Samtök Fjármálafyrirtækja (Island) Finansnaeringens Arbeidsgiverforening (Norge) Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (Sverige). Statistikken er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I 2003 foretog både Danmark og Norge betydelige ændringer i den måde, hvorpå statistisk materiale indhentes. Sammenligning med tidligere udgaver af denne statistik bør derfor kun ske under de fornødne forbehold. Statistikken er opdelt i tre hovedafsnit: Bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Bankstatistikken indeholder oplysninger om antallet af virksomheder fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Medarbejder- og lønstatistikken indeholder oplysninger om udviklingen i deltids- og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. I statistikken findes desuden oplysninger om fravær, alder, månedsløn, anciennitet og uddannelse. Arbejdsmarkedsstatistikken indeholder oplysninger om organisationsgraden, arbejdsløshed og arbejdstid. Bemærk, at under hver tabel optræder der ofte bemærkninger til tallene. Bagest i statistikken findes en definitionsliste. MARIA SØNDERGAARD Danmark TIMO HÖYKINPURO Finland YNGVI ÖRN KRISTINSSON Island ALEXANDER A. LANGE Norge PER SCHÖNNING Sverige

3 FA nordisk bankstatistik 3 Bankstatistik Tabel 1.1 Antal Virksomheder Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark - Finland - Norge - Sverige - Kilde: Finanstilsynet. Pengeinstitutternes gruppeinddeling ultimo året. Før 2008 ekskl. filialer af udenlandske banker Kilde: Finansbranchens centralforbund Kilde: Kredittilsynet/Finanstilsynet Kilde: Bankföreningen Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark -Faldet fra skyldes bl.a. sammenlægningen af 16 andelskasser til 1 andelskasse.

4 4 FA nordisk bankstatistik Bankstatistik Tabel 1.3 Antal Filialer Danmark Banker Sparekasser Andelskasser I alt Finland Banker Sparekasser Andelskasser I alt Island Banker Sparekasser Andelskasser I alt Norge Banker Sparekasser Andelskasser I alt Sverige Banker Sparekasser Andelskasser I alt Danmark - Filialer af danske pengeinstitutter. Kun institutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og derover indgår Kilde: Finanstilsynet, Finansrådet Finland - Kilde: Finansbranchens centralforbund Norge - Kilde: FNH/Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Sverige - Kilde: Bankföreningen Tabel 1.4 Indbyggertal i 2011 Befolkningstal ultimo året Kilde: Nationale statistikbureauer Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.1 Antal ansatte Danmark Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder

5 FA nordisk bankstatistik 5 Tabel 2.1 Antal ansatte (fortsat) Finland Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Island Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Norge Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Sverige Heltid Mænd Kvinder Deltid Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Danmark - Metode er revideret i 2011, hvor tal fra 2007 og frem er baseret på medlemskartotek pr. 1/6. Fordeling på køn og arbejdstid opgjort på baggrund af lønindberetninger. Excl. ledelse på øveste plan (-2004 ). Fra 2005 ekskl. øverste ledelsesniveau, administrerende direktører og tilsvarende. Fra 2011 ekskl. IT-virksomheder. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 35 timer/uge Finland - Norge - Sverige - Inkl. alle ansatte. Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 34 timer/uge Fra 2001 Kun bankansatte (excl. bankchefer/direktører) hos medlemmer af Finansnæringens Arbeidsgiverforening. I 2003 og 2004 er kun bankansatte omfattet af lønaftalen medtaget Undtaget fra lønaftalen er topledelse(bankchefer og direktører), ansatte lønnet højere end lønregulativets højeste trin, samt midlertidigt ansatte (< 6 mdr.) Fra 2006 indeholder tallene overenskomst-omfattede bankansatte og desuden bankchefer og direktører i banker som er medlem af FA-Norge. Fra 2009 er også heltidsansatte udenfor lønaftalen inkluderet Deltid = gennemsnitlig arbejdstid under 33 timer/uge Excl. længerevarende tjenesteledige, incl. direktører og service-/teknikerpersonale. Deltid defineres som under 38,5 timer om ugen.

6 6 FA nordisk bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.2 Heltidsfrekvens procent Danmark Heltidsfrekvens 84,9 84,8 82,6 82,2 82,2 82,3 81,6 81,8 81,7 82,0 82,4 Mænd 97,5 97,6 95,5 95,7 95,7 95,5 94,8 94,2 94,3 94,3 94,5 Kvinder 73,6 73,1 71,1 70,6 70,6 70,8 70,0 71,0 70,2 70,7 71,1 Finland Heltidsfrekvens 94,8 93,5 93,5 93,4 93,5 94,8 91,5 91,6 91,8 91,6 91,6 Mænd 97,9 96,6 97,4 96,7 96,8 97,4 94,6 95,1 95,5 95,6 95,6 Kvinder 94,0 92,8 92,6 92,5 92,6 94,1 90,6 90,5 90,5 90,2 90,2 Island Heltidsfrekvens 78,0 78,7 79,1 85, ,4 89,4 87,8 90,6 88,4 Mænd - 96,0 96,6 98, ,0 98,0 96,6 96,1 93,9 Kvinder - 72,3 72,6 80, ,0 86,0 83,3 87,7 85,0 Norge Heltidsfrekvens 80,1 80,5 82,7 84,5 85,3 86,5 87,8 90,0 93,9 91,3 92,0 Mænd 96,4 96,7 97,1 96,9 97,4 97,4 97,3 97,6 98,3 97,5 97,6 Kvinder 68,3 68,8 72,4 73,8 75,2 77,5 79,9 83,3 89,8 85,7 87,0 Sverige Heltidsfrekvens 81,6 81,2 79,6 78,9 78,2 78,4 78,3 78,3 78,9 79,6 81,4 Mænd 97,6 97,3 96,2 95,4 94,9 94,1 92,8 92,0 92,1 91,9 92,8 Kvinder 70,9 70,4 68,1 67,4 66,7 66,8 67,4 68,2 68,8 69,8 72,1 Se note tabel 2.1 Tabel 2.3 Andel af kvinder i banksektoren procent Danmark 52,5 52,2 53,0 53,1 53,8 53,5 53,3 53,2 52,5 52,1 51,8 Finland 80,7 80,6 79,8 79,7 79,7 78,8 78,2 76,1 74,7 74,3 74,3 Island 72,8 73,3 73, ,1 72,1 66,4 65,1 66,3 Norge 58,0 58,2 58,4 58,1 54,7 54,5 54,6 53,3 51,8 52,8 52,6 Sverige 59,9 59,7 59,1 59,2 59,0 57,7 57,1 57,5 56,8 55,5 55,1 Se note tabel 2.1

7 FA nordisk bankstatistik 7 Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års medarbejdere Danmark 91,4 92,0 92,6 91,9 90,5 85,6 86,6 86,4 91,1 93,0 93,5 Finland 91,4 91,3 93,8 95,4 92,7 90,2 88,2 82,8 85,7 89,8 88,5 Island - 91,5 89,5 91, ,0-88,8-85,3 Norge 80,7 87,7 91,2 85,0 88,3 85,2 83,5 82,4 88,8 88,8 86,4 Sverige 83,4 85,7 92,6 89,6 91,0 89,2 87,7 85,0 90,9 89,7 86,5 Se note tabel 2.1 Norge - Identiske fuldtidsansatte, ex Bankchefer og direktører, og ansatte udenfor lønaftalen. Tal for 2010 er revideret. Sverige - Omfatter alle medarbejdere i BAO s medlemsvirksomheder Tabel 2.5 Fravær med baggrund i egen sygdom procent Danmark 2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 Mænd 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 Kvinder 2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 3,3 4,1 3,9 3,9 4,0 3,9 Finland 3,4 3,8 3,7 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,7 3,7 3,8 Mænd 1,4 1,5 1, Kvinder 3,2 3,5 3, Island - 3,0 3, ,0 Mænd - - 1, Kvinder - - 4, Norge 4,6 4,4 5,7 5,6 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 4,8 4,9 Mænd 3,0 2,9 3,7 4,0 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,1 3,1 Kvinder 5,9 5,7 7,4 6,8 6,5 6,8 6,9 6,8 6,9 6,2 6,6 Sverige 3,6 3,9 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 3,3 3,0 2,9 2,8 Mænd 1,7 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 1,8 1,6 Kvinder 4,8 5,2 6,1 5,6 5,0 4,4 3,8 4,3 3,8 3,9 3,7 Danmark : Fraværet er målt i forhold til den normerede arbejdstid inkl. ferie og off. fridage : Fraværet er målt i forhold til den mulige arbejdstid excl. ferie og off. fridage Finland - Totaltallene er fra en anden population end tallene for mænd og kvinder i perioden Fraværet er målt i forhold til den aftalte arbejdstid inkl. ferie Norge - Fraværet er målt i forhold til antal arbejdsdage excl. ferie og off. fridage Opgørelsesmetoden blev ændret i Sverige- % af alle medarbejdere der er syge den sidste arbejdsdag i september

8 8 FA nordisk bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.6 Gennemsnitlig alder Danmark Mænd Kvinder Finland Mænd Kvinder Island Mænd Kvinder Norge Mænd Kvinder Sverige Mænd Kvinder Se note tabel 2.1 Norge - Kun heltidsansatte, ekskl. direktører og bankchefer, og ansatte udenfor lønaftalen. Tabel 2.7 Procentvis aldersfordeling i år 1,9 2,9 5,2 2,6 2, år 8,0 11,6 11,0 9,0 8, år 11,8 12,2 15,1 12,4 11, år 12,0 8,9 15,3 10,8 12, år 12,1 9,1 12,3 9,8 15, år 17,3 16,5 13,5 15,4 16, år 14,6 16,2 11,1 16,1 13, år 13,4 16,2 9,1 14,6 12,4 >59 år 8,7 6,4 7,5 9,5 7,8 Se note tabel 2.1 Norge - Kun heltidsansatte, ekskl. direktører og bankchefer, og ansatte udenfor lønaftalen.

9 FA nordisk bankstatistik 9 Medarbejder og lønstatistik Tabel 2.8 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter alder år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 1,0 1,0 14,9 4,0 4,3 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 1,3 1,0 12,9 4,9 5,4 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 1,6 1,0 13,6 5,9 2,9 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 1,4 0,7 10,1 6,7 2,8 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 3,8 8,3 8,4 5,6 5,3 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 3,4 2,2 8,6 5,8 4,5 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,7 5,3 10,1 7,2 7,6 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 3,1 3,6 5,9 6,2 6,7 EUR, >59 år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 1,6 3,4 10,6 6,1 6,8 EUR, Se note tabel 2.1 Danmark - Kun fastlønnede, ekskl. elever. Baseret på lønninger i november måned, løn ekskl. bonus Norge - Ekskl bankchefer og direktører samt 1852 deltidsansatte Finland - Alene medarbejdere der har arbejdet mellem timer pr. uge i hele oktober måned.

10 10 FA nordisk bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.9 Procentvis anciennitetsfordeling i år 36,2-39,7-29,4 5-9 år 18,7-22,6-12, år 11,1-9,6-19, år 4,5-6,6-5,0 >19 år 29,5-17,1-33,7 Se note tabel 2.1 Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter anciennitet 0-4 år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 4,6-10,0-5,2 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) -0,2-8,9-9,2 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,5-12,0-1,3 EUR, år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 0,8-14,6-0,9 EUR, > 19 år National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,1-8,6-7,5 EUR, Se note tabel 2.8 og 2.9

11 FA nordisk bankstatistik 11 Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.11 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper 2011 Front office 48,3 68,7 52,4-51,5 Back office 9,8 9,3 12,4-11,0 Administration 16,0 9,4 16,3-13,0 IT 11,0 7,1 10,7-11,5 Chefer 14,8 5,5 8,3-13,0 Se note tabel 2.1 Danmark - Ekskl. medarbejdere med særligt ansvar Tabel 2.12 gennemsnitlig månedsløn fordelt på hovedstillingsgrupper Front office National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,1 4,3 8,0-4,8 EUR, Back office National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,4 0,9 9,1-4,1 EUR, Administration mv. National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 3,5 3,4 8,7-4,5 EUR, IT National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,9 0,0 7,7-2,4 EUR, Chefer National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 3,0 1,0 12,7-6,1 EUR, Alle National valuta, Stigning fra 2010 til 2011 (%) 2,7 3,0 10,0 5,5 5,1 EUR, Se note tabel 2.8 og 2.11

12 12 FA nordisk bankstatistik Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.13 procentvis fordeling efter uddannelsesniveau 2011 Grundskole 5,7 7,0 18,2 4,3 3,1 Gymnasium og kort videregående uddannelse 71,7 54,6 21,9 47,7 48,9 Lange og mellemlange videreuddannelser 21,3 38,4 56,6 46,5 40,8 Øvrige 1,3 0,0 3,3 1,5 7,2 Note: Grundskole= uddannelsesår, Gymnasium= uddannelsesår Lange viderg.= /20. uddannelsesår Danmark tal Norge- Alle medarbejdere i banker der er medlem af FA-Norge, inklusiv direktører, bankchefer og andre undtaget fra lønaftalerne Finland- Databrud i forhold til 2010 pga. korrigeret opgørelsesmetode. Tabel 2.14 EUR gennemsnit i 2011 EUR kurs Kilde: ECB og Seðlabanki Íslands, kalenderårsgennemsnit Tabel 2.15 bankløn- og forbrugerprisudvikling procent Danmark Overenskomstmæssige lønstigninger 3,3 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 1,1 Danmark - Den årlige lønudvikling er for fastlønnede og identiske lønmodtagere, fra 2004 inkl. direktører Årlig nominel lønudvikling opgøres pr. november. Inflation måles som et kalenderårsgennemsnit. Kilde: FA og Danmarks Statistik Norge - Nominel lønudvikling 5,3 4,3 4,1 3,6 4,1 4,2 4,8 5,6 4,6 4,4 1,9 Inflation 2,4 2,4 2,1 1,2 1,8 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 2,8 Reallønsudvikling 2,9 1,9 2,0 2,4 2,3 2,3 3,1 2,2 3,3 2,1-0,9 Finland Overenskomstmæssige lønstigninger 3,3 2,2 3,0 2,2 2,5 2,8 4,6 4,9 0,0 2,7 2,2 Nominel lønudvikling 5,7 1,8 4,2 3,6 3,8 4,5 6,0 7,0 2,5 3,5 2,9 Inflation 2,6 1,6 0,9 0,2 0,8 1,6 2,5 4,1 0,0 2,9 3,5 Reallønsudvikling 3,1 0,2 3,3 3,4 3,0 2,9 3,5 2,9 2,5 0,6-0,6 Island Overenskomstmæssige lønstigninger - 6, ,8 11,4 7,3 2,5 2,5 5,5 Nominel lønudvikling - 7, ,5 14,8 12,8 2,5 2,5 10,0 Inflation - 2, ,8 5,0 12,4 12,0 5,4 4,0 Reallønsudvikling - 5, ,7 9,8 0,4-9,5-2,9 6,0 Norge Overenskomstmæssige lønstigninger 1,2 3,7 0,8 2,6 1,1 1,5 1,4 3,5 0,7 1,4 1,5 Nominel lønudvikling 3,2 5,0 3,4 3,7 4,0 4,7 5,4 6,1 4,1 4,1 4,5 Inflation 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 Reallønsudvikling 0,2 3,7 0,9 3,3 2,4 2,4 4,6 2,3 2,0 1,6 3,3 Sverige Overenskomstmæssige lønstigninger 3,9 1,4-3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 1,8 1,8 1,8 Nominel lønudvikling 4,0 3,1 2,6 4,1 4,2 4,7 5,0 5,5 3,8 5,0 4,8 Inflation 2,4 2,2 1,9 0,4 0,4 1,3 2,2 3,4-0,3 1,3 2,6 Reallønsudvikling 1,6 0,9 0,7 3,7 3,8 3,4 2,8 2,1 4,1 3,7 2,2 Den nominelle vækst er beregnet som en kalenderårsgennemsnitlig stigning i lønnen for heltidsansatte som er omfattet af overenskomstaftalerne for banker og forsikring, inkl. lønglidning. Lønbegrebet er ekskl. bonusser og gennemgribende strukturelle ændringer i de enkelte år. Kilde:FA-Norge Sverige excl. Bonus, lønudviklingen er standadiseret med alder og jobfunktion Stigningen i 2010 og 2011 er påvirket af, at bonus er konverteret til fast løn Excl. deltidsansatte Nominel lønudvikling: Kun identiske lønmodtagere. Ca. 1 pct. højere end den standardiserede lønudvikling Inflation måles som kalenderårsgennemsnit. Overenskomstmæssige lønstigninger: 6 pct. for perioden Tallet for et år udgør halvdelen af denne stigning Overenskomstmæssige lønstigninger: 9 pct. for perioden Tallet for et år udgør en tredjedelen af denne stigning Overenskomstmæssige lønstigninger: 3,6 pct. for perioden Tallet for et år udgør halvdelen af denne stigning Finland- Tallene opgøres pr. oktober. November 2011 kommer en yderlig lønstigning på 2,4 %

13 FA nordisk bankstatistik 13 Medarbejder- og lønstatistik Tabel 2.16 samlet årlig lønsum i mio. national valuta Danmark Finland Island Norge Sverige Finland millioner EUR i 2001 Danmark- Inklusiv bidrag til individuel pensionsordning. Fra 2004 inkl. direktører Norge- Fra 2004 inkl. direktører og bankchefer Fra 2008 også inkl. heltidsansatte udenfor lønaftalerne Tabel 2.17 samlet Årlig lønsum i mio. EUR Danmark Finland Island Norge Sverige

14 14 FA nordisk bankstatistik arbejdsmarkedsstatistik Tabel 3.1 organisationsprocent for både banker og bankansatte Danmark Banker 88,4 90,3 87,7 89,0 94,4 94,1 94,7 88,0 86,9 89,7 78,7 Ansatte 86,3 86,5 85,5 86,0 86,1 83,1 79,8 77,7 79,3 80,3 80,5 Finland Banker 97,0 96,7 96,7 97,0 97,5 99,1 100,0 100,0 99,4 99,4 96,5 Ansatte ,0 80,0 78,5 78,0 77,5 75,0 Island Banker - 90, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ansatte - 91,0-95, ,6 94,9 98,0 98,0 98,0 Norge Banker 89,9 90,1 91,4 90,3 87,1 88,2 79,9 81,5 84,2 86,3 85,0 Ansatte - 74,5 74,8 70,9 69,8 69,6 70,5 67,7 70,6 69,9 66,5 Sverige Banker 73,6 73,0 74,8 73,8 73,3 72,1 72,6 67,6 68,2 68,5 72,5 Ansatte 72,1 71,1 72,5 73,7 71,7 67,3 64,7 63,0 64,3 66,1 66,3 Danmark- Kilde: FA og Finansforbundet. Alene bankansatte organiseret i Finansforbundet. Fald i 2007 skyldes alene ny metode Faldet fra skyldes bl.a. sammenlægningen af 16 andelskasser til 1 andelskasse Finland - Kilde: Finansbranchens centralforbund og Finansförbundet Norge Banker og forsikringsselskaber, FA s bankmedlemmer. Tal for 2006 og 2009 revideret i forhold til tidligere udgaver Sverige - Hele BAO s område for ansatte Kilde:-2005: Finansförbundet og Bankföreningen, BAO og Finansförbundet Tabel 3.2 arbejdsløse på landsplan og i banksektoren antal personer Danmark I alt Banker Finland I alt Banker Island I alt Banker Norge I alt Banker Sverige I alt Banker Danmark - Kilde: Danmarks Statistik og Finansforbundet Alene medarbejdere organiseret i Finansforbundet. Ny kilde og ledighedsbegreb fra Danmarks Statistik: Fra 2007 international definition af arbejdsløshedsprocenten via AKU Danmarks statistik har efter revision, opdateret data for Finland - Kilde: Statistikcentralen og Finansförbundet. Fra 2011 er arbejdsløshedsprocenten for bank og forsikring slået sammen. Norge - Kilde: Arbeidsdirektoratet Sverige - Kilde: Statistics Sweden (AKU) og Finansförbundet. Fra 2004 er arbejdsløshedsprocenten for bank og forsikring slået sammen. Fra 2007 international definition af arbejdsløshedsprocenten via AKU

15 FA nordisk bankstatistik 15 arbejdsmarkedsstatistik Tabel 3.3 arbejdsløshedsprocent Danmark I alt 5,2 5,2 6,1 6,4 5,7 4,5 3,8 3,5 6,1 7,6 7,7 Banker 4,4 4,4 4,2 4,9 4,5 2,7 1,8 0,9 1,7 2,1 2,1 Finland I alt 9,1 9,1 9,0 8,8 8,3 7,7 6,0 6,1 8,2 8,2 7,4 Banker ,0 1,2 2,8 2,9 Island I alt 2,3 3,5 3,4 3,5 2,6 2,9 2,3 3,0 7,2 8,1 7,1 Banker - 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 6,9 2,3 1,8 2,2 Norge I alt 3,6 4,0 4,5 4,4 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 Banker Sverige I alt 4,0 4,0 4,9 5,5 6,0 5,4 6,1 6,2 8,3 8,4 7,5 Banker 2,8 2,6 2,7 3,6 3,8 3,4 2,5 2,2 2,7 3,4 3,1 Danmark - Kilde: Danmarks Statistik (AKU) og Finansforbundet Se note til tabel 3.2. Fra 2007 international definition af arbejdsløshedsprocenten via AKU Danmarks statistik har efter revision, opdateret data for Finland - Kilde: Statistikcentralen. Norge - Kilde: OECD Economic Outlook. Sverige - Kilde: SCB (AKU) og Finansförbundet. Beregnet på grundlag af antal arbejdsløse i forsikringsordningerne. Fra 2004 er arbejdsløshedsprocenten for bank og forsikring slået sammen Fra 2007 international definition af arbejdsløshedsprocenten via AKU Tabel 3.4 årlig arbejdstid for heltidsansatte i 2011 Alle mål er i timer Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Arbejde i 1 år Dem som er berettiget til længst ferie Årlig normeret arbejdstid (uger * timer) (52*37) (52*37) (52*37) (52*37) (52*37,5) (52*37,5) (52*37,5) (52*32,5) (52*38,5) (52*38,5) Ferie (uger * timer) (5*37) (6*37) (5*37) (7*37) (5*37,5) (6*37,5) (5*37,5) (6*32,5) (5,4*38,5) (6,0*38,5) Søgnehelligdage og andre dage der forkorter arbejdstiden Årlig arbejdstid Elever er ikke medtaget Danmark - Andre dage, der forkorter arbejdstiden, omfatter fem omsorgsdage Norge - Årlig normeret basis timer = i sammenhæng med beregning af løn

16 16 FA nordisk bankstatistik 4.0 Definitionsliste Generelt: Definitionerne relaterer sig til årets tal. Der vil være databrud i nogle serier, hvilket er angivet i fodnoter. Definition af banker, sparekasser og andelskasser: banker = affärsbanker, aktiebolag, forretningsbanker sparekasser = sparbanker andelskasser = andelsbanker. Filialer af udenlandske banker indgår også i opgørelsen. Alle tre kategorier benævnes her i statistikken banker og deres sektor banksektoren. 1.0 Bankstatistik: Tabel 1.1 Antal virksomheder i de nordiske lande fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Tabel 1.2 Antal virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen i de nordiske lande fordelt på banker, sparekasser og andelskasser. Tabel 1.3 Omfatter alle filialer og hovedkontorer i banksektoren, dvs. omfatter også ikkemedlemmer. 2.0 Medarbejder- og lønstatistik: Tabel 2.1 Heltid Ansatte der arbejder fuld tid. Deltid: Ansatte der har et timeantal under fuld tid. Tabel 2.2 Beregningerne sker på grundlag af tallene i tabel 2.1. Heltidsfrekvens: Antal heltidsbeskæftigede i procent af det samlede antal beskæftigede. Tabel 2.3 Procentandel af kvindelige medarbejdere. Tabel 2.4 Procent af medarbejdere der er identiske med sidste års ansatte Tabel 2.5 Egen sygdom, dvs. fravær i forbindelse med barsel og barns sygdom indgår ikke. Beregnet som forholdet mellem perioder med sygdom og arbejdstiden. Bemærk at definitionen af arbejdstid varierer mellem landene.

17 FA nordisk bankstatistik 17 Tabel 2.6 Den gennemsnitlige alder. Tabel 2.7 Den procentvise aldersfordeling i gældende år. Tabel 2.8 Den gennemsnitlige månedsløn fordelt efter alder. Løn inkl. genetillæg, bonus, provision og dele af lønnen som veksles til andre goder. Ex overtidsbetaling. Tabel 2.9 Provcentvis anciennitetsfordeling i den enkelte virksomhed/koncern i gældende år. Tabel 2.10 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter anciennitet i den enkelte virksomhed/koncern i gældende år. Tabel 2.11 Procentvis fordeling efter hovedstillingsgrupper i gældende år. Front Office: typisk kundebetjening uden ledelsesansvar, herunder marketing og sælgere Back Office: typisk administration af handel, betalinger og kundeservice uden ledelsesansvar. Administration: Typisk sekretær arbejder, marketing, markeds og produktudvikling, samt handels og kreditberegninger uden ledelsesansvar. IT: medarbejdere med computerarbejder dvs. programmører, systemudvikling mv. uden ledelsesansvar. Chefer: Medarbejdere med ledelsesansvar dog ikke direktører. Tabel 2.12 Gennemsnitlig månedsløn fordelt efter hovedstillingsgrupper. Er baseret på de samme forudsætninger som i tabel Tabel 2.13 Procentvis fordeling efter uddannelsesniveau. Tabel 2.14 Den gennemsnitlige årlige EURO kurs. Kilde: ECB og Seðlabanki Íslands. Tabel 2.15 Overenskomstmæssige lønstigninger: De årlige lønstigninger i medfør af den centralt forhandlede overenskomst. Reallønsudvikling: = nominel lønudvikling - ændring i forbrugerprisindekset (dvs. inflation). Nominel lønudvikling: Opgjort som den procentvise udvikling i gennemsnitslønnen for alle pengeinstitutansatte. Inflation: Udviklingen i de faktiske detailpriser på varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug dvs. udviklingen i forbrugerprisindekset.

18 18 FA nordisk bankstatistik Tabel 2.16 Antallet af medarbejdere er baseret på de samme forudsætninger som tabel 2.1. Samlede årlige lønsum består af: - løn - overarbejdsbetaling - tillæg herudover: ferietillæg tillæg for arbejde på ubekvemme tider gratialer mv. 3.0 Arbejdsmarkedsstatistik: Tabel 3.1 Organisationsprocent banker: = (banker som er medlem af arbejdsgiverorganisation / samlet antal banker i landet) * 100. Organisationsprocent ansatte: = (ansatte som er medlem af respektive fagforeninger / samlet antal ansatte) * 100. (hvis samlet antal ansatte ikke kendes, anvendes antal ansatte i medlemsvirksomheder). Tabel 3.2 Arbejdsløse: Årsgennemsnit for beregnet antal fuldtidsledige. Tabel 3.3 Arbejdsløshedsprocenten: = (arbejdsløse / beregnet arbejdsstyrke) * 100. Årsgennemsnit. Tabel 3.4 Beregning af årlig arbejdstid for heltidsansatte excl. elever i gældende år.

19 FA nordisk bankstatistik 19

Om statistiken Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk issn 1903-4830 oktober

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N FOKUS FA FOKUS Oktober 2016 OKT 2016. NR. 14 I S S N 2 24 6-7 7 3 4 Nordisk Bankstatistik 2015 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Om statistiken 2. 1. Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken 2. 1. Bank statistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk issn 1903-4830 september

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere