Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport"

Transkript

1 Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OPMÅLING Generelt Arbejdsbeskrivelse Bemærkninger til opmålingen FELTOBSERVATIONER Generelt Væltede træer Stor afstrømning og sedimenttransport Andre forhold RESULTATER Stationskontrol ANBEFALINGER Oprensningsbehov Grødeskæring Etablering af sandfang

3 1. INDLEDNING Opmålingen af vandløbet er gennemført i overensstemmelse med aftale af oktober Opmålingen omfatter vandløbet fra station 0 meter opstrøms til udløb i Roskilde Fjord i station meter. 3

4 Figur 1: Oversigt over den opmålte strækning st meter 4

5 2. OPMÅLING 2.1 Generelt Feltarbejdet er udført i oktober til december Arbejdsbeskrivelse Feltarbejdet er udført med GPS, Leica 1200 og TPS (Teodolit Positionerings System) med totalstation LEICA TCA1105PLUS med integreret afstandsmåler. Figur 2.1.: Omregning fra DNN til DVR 90. Alle koter er målt i Dansk Vertikal Reference af 1990 (DVR 90 ). I de nugældende vandløbsregulativer er højdemæssige krav fastsat i forhold til Dansk Normal Nul (DNN) 5

6 Det er således kun muligt at kontrollere regulativets overholdelse, hvis regulativets koter transformeres til DVR 90, hvilket er gjort med = -0,067 m, jf. fig Bemærkninger til opmålingen Den øvre strækning fra St. 0 til Frederikssundsbanen blev opmålt ved vadning og under gode betingelser. Resten af vandløbet blev opmålt under særdeles vanskelige forhold, hvor både stor nedbør i november, og høj vandstand i Roskilde Fjord medførte ekstremt vanskelige opmålingsforhold. Der er foretaget en overslagsmæssig beregning af vandføringen på baggrund af de målte vandspejlshøjder. I begyndelsen af december var der en vandføring på ca l/s ved Frederikssundsvej, hvilket beregningsmæssigt svarer til ca l/s ved udløb i Roskilde Fjord. Figur 2.2.: Eksempel på oversvømmede brinker ved cykelstibroen. Som det fremgår af figur 2.2. var det vanskeligt at stedfæste den præcise kronekant, da denne var vanddækket, - selve vandløbsprofilet kunne dog lokaliseres og måles. 6

7 Figur 2.3.: Eksempel på tæt tagrørsbevoksning På nogle delstrækninger var der hængesæk mens der på andre var tætte tagrørsbevoksninger. Dette er kommenteret nærmere i afsnittet anbefalinger. Figur 2.4.: Eksempel på hængesæk. 7

8 3. FELTOBSERVATIONER 3.1 Generelt Afstrømningsforholdene på den øvre strækning opstrøms Frederikssundsbanen i st virkede umiddelbart gode, med få lavbundsarealer. Figur : Bjørneklo Der var to steder med bjørneklo, på den øverste lokalitet forekom de at være bekæmpet tidligere på sæsonen (fig ), mens de på den nedre var afblomstret, jf. fig

9 Figur : Bjørneklo, afblomstrede, ca. st meter Figur : Indløb bro ved Frederikssundsvej. Broen ved Frederikssundsvej er blevet udvidet, jf. figur 3.2. Broer, der som ovenstående består af Armco/ståltunnelrør udgjorde generelt et problem idet 9

10 broernes længde i regulativet er angivet for et teoretisk punkt, hvor røret begynder. Dette har dog ingen betydning for hverken afstrømning eller opmåling. 3.2 Væltede træer Mellem tilløbet Vejle Å i st meter og Lunde Bro, st var der faldet træer ud i vandløbet. Mens de på opmålingstidspunktet ikke medførte højere vandspejl opstrøms, vil dette på sigt kunne ske, efterhånden som der opfanges mere og mere grøde i træernes grene. Figur : Nedstrøms tilløb af Vejle Å Fra ca. 400 meter nedstrøms Salsmosegrøften (st ) til udløbet var der væltet ca. 25 træer helt eller delvis ud i vandløbet. 10

11 Figur : Opstrøms fra st m Opstrøms Øvre Værebro Bro st var der hele træstammer på tværs, jf. figur Stor afstrømning og sedimenttransport Grundet den store afstrømning vurderes sedimenttransporten at være betragtelig. Dette har haft indflydelse på anbefalingen om oprensning, jf. afsnittet anbefalinger. Figur : Uklart, sedimentrigt vand her i tilløbet Stenløse Å 11

12 Sedimenttransporten, og dermed oprensningsbehovet, kan reduceres ved etablering af sandfang. Dette vil tilgodese både dyrkningsinteresser og miljø. 3.4 Andre forhold Figur : Havneanlæg Mellem Nedre Værebro og fjorden er der en del havneanlæg, hvoraf nogle forekommer autoriserede, andre ikke, jf. fig og Figur : Bådebro højre brink. 12

13 4. RESULTATER I det følgende findes opmålingens resultat oversigt. Opmålingen afrapporteres i form af et digitalt bilag omfattende alle målte punkter, og denne rapport, der er bilagt: 1. Længdeprofil 2. Tværprofiler Den digitale aflevering er foretaget i VEX format. Rapporten er afleveret i PDF format. Tværprofiler er vedlagt som digitalt bilag i PDF format. Længdeprofil er vedlagt som digitalt bilag i PDF format. Alle vandløbets data er målt i DVR

14 4.1 Stationskontrol Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning 0,00 3,37 3,88-0,51 Skala H 5,00 3,39 3,88-0,49 Indløb bro 14,44 3,35 3,87-0,52 24,02 3,35 3,87-0,52 33,76 3,35 3,86-0,51 41,00 3,39 3,85-0,46 Udløb bro 138,19 3,18 3,80-0,62 237,00 3,67 3,73-0,06 Indløb Bro, Rør V 256,00 3,67 3,72-0,05 Udløb Bro 321,08 3,26 3,68-0,42 361,00 3,41 3,66-0,25 Indløb bro 366,00 3,41 3,66-0,25 Udløb bro 374,48 3,30 3,65-0,35 Telekabel 422,47 3,30 3,62-0,32 Rør V 451,05 3,33 3,60-0,27 535,00 3,30 3,55-0,25 633,03 3,14 3,49-0,35 Rør V 737,85 3,07 3,44-0,37 Naturgas 831,42 2,93 3,41-0,48 928,42 2,98 3,38-0, ,08 2,97 3,36-0,39 Åbent tilløb H 1.030,64 2,93 3,35-0, ,00 2,85 3,32-0,47 Skala H 1.136,00 2,85 3,32-0,47 Åbent tilløb H 1.236,99 2,96 3,29-0, ,00 2,85 3,28-0,43 Spang 1.335,89 2,85 3,26-0,41 Bjørneklo 1.432,84 2,80 3,23-0, ,29 2,69 3,20-0, ,01 2,59 3,17-0, ,56 2,56 3,15-0, ,75 2,68 3,12-0, ,26 2,56 3,09-0, ,24 2,85 3,07-0,22 Rør V 2.011,64 2,66 3,06-0, ,42 2,62 3,03-0, ,22 2,65 3,01-0, ,20 2,46 2,98-0, ,06 2,33 2,95-0, ,02 2,28 2,94-0,66 Bjørneklo 2.473,64 2,16 2,92-0,76 Bjørneklo 2.559,23 2,37 2,90-0,53 Bjørneklo 2.642,44 2,21 2,87-0,66 Stenfaskine 2.707,00 2,24 2,33-0,09 Åbent tilløb H 14

15 Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning 2.721,81 2,05 2,33-0, ,00 2,19 2,31-0,12 Skala 2.79 V 2.813,91 2,03 2,31-0, ,76 1,95 2,29-0, ,00 2,01 2,28-0,27 Åbent tilløb V 2.994,00 1,97 2,27-0,30 Skala 2.98 V 3.072,79 1,95 2,26-0, ,11 1,95 2,25-0,30 Stor vandsalamander 3.223,74 2,04 2,23-0, ,89 2,01 2,21-0,20 Skala H 3.377,01 1,94 2,20-0,26 Spang 3.381,01 1,80 2,20-0, ,54 1,72 2,18-0, ,36 1,82 2,17-0, ,00 1,84 2,16-0,32 Naturgas 3.589,00 1,84 2,15-0,31 Skala 3.59 V 3.597,00 1,83 2,15-0,32 Indløb bro Frederikssundsvej 3.605,00 1,83 2,15-0,32 Under bro 3.638,00 1,83 2,14-0,31 Under bro 3.646,00 1,83 2,14-0,31 Udløb Snydebro 3.656,00 2,10 2,14-0,04 Indløb Bro 3.675,00 2,10 2,14-0,04 Udløb Bro 3.680,59 1,99 2,14-0,15 Rør H 3.704,55 1,78 2,13-0,35 Indløb Bro 3.706,80 1,78 2,13-0,35 Udløb Bro 3.715,68 1,75 2,13-0,38 Skala V 3.803,46 1,65 2,11-0, ,06 1,59 1,72-0, ,46 1,50 1,69-0, ,41 1,54 1,67-0, ,53 1,49 1,65-0, ,97 1,41 1,63-0, ,96 1,34 1,62-0, ,43 1,37 1,60-0, ,77 1,51 1,59-0, ,13 1,40 1,57-0,17 Mose H 4.775,43 1,19 1,56-0, ,82 1,17 1,55-0, ,28 1,12 1,53-0, ,30 1,23 1,52-0, ,77 1,17 1,51-0, ,55 1,13 1,49-0, ,25 1,08 1,48-0, ,97 1,02 1,47-0, ,42 0,98 1,46-0, ,55 1,05 1,45-0, ,07 1,02 1,44-0,42 Indløb Bro 15

16 Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning 5.568,78 1,02 1,44-0,42 Udløb Bro 5.656,64 0,94 1,43-0, ,64 0,89 1,42-0, ,45 0,84 1,42-0, ,01 0,91 1,41-0, ,32 0,93 1,40-0, ,51 0,98 1,39-0, ,00 0,85 1,38-0,53 Skala H 6.059,94 0,86 1,37-0,51 Sø H 6.155,11 0,92 1,36-0, ,30 0,82 1,34-0, ,49 0,85 1,33-0, ,17 0,65 1,32-0, ,00 0,63 1,31-0,68 Tilløb V 6.568,41 0,81 1,30-0, ,42 0,73 1,28-0, ,46 0,69 1,27-0, ,01 0,66 1,25-0, ,88 0,71 1,24-0,53 Mose V 7.045,00 0,84 1,23-0,39 Indløb Bro 7.053,00 0,84 1,22-0,38 Udløb Bro 7.129,36 0,78 1,21-0, ,90 0,70 1,20-0, ,78 0,58 1,18-0, ,32 0,79 1,17-0, ,14 0,57 1,16-0, ,00 0,58 1,15-0,57 Indløb Bro 7.560,00 0,58 1,15-0,57 Udløb Bro 7.575,00 0,55 1,15-0,60 Indløb Bro 7.582,00 0,55 1,14-0,59 Udløb Bro 7.680,62 0,75 1,13-0, ,59 0,76 1,12-0, ,85 0,73 1,11-0, ,22 0,72 1,11-0, ,64 0,71 1,10-0, ,27 0,74 1,09-0, ,09 0,62 1,07-0, ,26 0,62 1,06-0,44 Tagrør 8.204,04 0,67 1,05-0,38 Tagrør 8.298,46 0,69 1,04-0,35 Tagrør 8.389,08 0,66 1,02-0, ,43 0,67 1,02-0,35 Rør V 8.469,26 0,66 1,01-0, ,87 0,55 1,00-0, ,92 0,54 0,99-0, ,57 0,43 0,98-0, ,46 0,59 0,98-0,39 16

17 Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning 8.708,14 0,53 0,97-0, ,69 0,54 0,96-0, ,39 0,59 0,96-0,37 Højspænding 8.832,63 0,48 0,95-0, ,40 0,54 0,94-0, ,86 0,51 0,93-0, ,55 0,54 0,92-0, ,52 0,49 0,91-0, ,60 0,50 0,90-0, ,00 0,54 0,89-0,35 Åbent tilløb H 9.245,34 0,55 0,89-0,34 Skala H 9.293,28 0,48 0,88-0, ,61 0,45 0,87-0,42 Tagrør 9.445,11 0,51 0,86-0, ,91 0,48 0,85-0, ,69 0,43 0,84-0, ,06 0,39 0,83-0, ,26 0,38 0,81-0, ,74 0,47 0,80-0, ,00 0,44 0,80-0,36 Åbent tilløb H 9.933,50 0,42 0,79-0, ,97 0,16 0,77-0,61 Tagrør H ,05 0,41 0,76-0, ,10 0,40 0,74-0, ,25 0,34 0,74-0, ,30 0,36 0,72-0, ,72 0,38 0,71-0, ,07 0,38 0,71-0,33 Åbent tilløb V ,70 0,10 0,70-0, ,48 0,23 0,68-0, ,81 0,17 0,67-0, ,29 0,21 0,65-0, ,06 0,34 0,64-0, ,00 0,33 0,63-0,30 Indløb Stenløse bro ,00 0,33 0,63-0,30 Udløb Stenløse bro ,00 0,36 0,63-0,27 Indløb bro ,00 0,36 0,63-0,27 Udløb bro ,11 0,16 0,61-0, ,39 0,28 0,60-0, ,95 0,28 0,59-0, ,98 0,23 0,57-0, ,77 0,31 0,56-0, ,76 0,09 0,54-0, ,39 0,21 0,53-0, ,68 0,23 0,53-0, ,25 0,04 0,52-0, ,00 0,23 0,51-0,28 Åbent tilløb V 17

18 Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning ,95 0,03 0,51-0, ,98 0,00 0,49-0, ,33 0,03 0,49-0, ,97-0,24 0,48-0, ,79-0,21 0,47-0, ,82 0,05 0,45-0, ,15 0,05 0,44-0, ,10 0,02 0,42-0, ,83 0,01 0,41-0, ,00 0,05 0,40-0, ,94-0,01 0,38-0, ,98-0,04 0,37-0, ,02-0,04 0,35-0, ,42-0,05 0,34-0,39 Bred hængesæk H ,64-0,02 0,32-0, ,80-0,08 0,31-0, ,68-0,18 0,29-0, ,97-0,17 0,28-0, ,36-0,09 0,26-0, ,06-0,05 0,25-0, ,20 0,04 0,23-0, ,09-0,06 0,22-0, ,00-0,09 0,20-0, ,44-0,16 0,19-0, ,05-0,18 0,18-0, ,00-0,29 0,18-0, ,00-0,18 0,17-0,35 Åbent tilløb H ,22-0,07 0,16-0, ,02-0,02 0,16-0, ,65-0,05 0,14-0, ,13-0,12 0,13-0, ,15-0,09 0,12-0, ,17-0,09 0,11-0,20 Tilløb H ,90-0,16 0,10-0, ,13-0,31 0,09-0, ,66-0,19 0,07-0, ,25-0,21 0,06-0, ,02-0,19 0,05-0, ,14-0,19 0,05-0,24 Lille bro/spang ,00-0,11 0,04-0,15 Indløb bro ,00-0,11 0,04-0,15 Udløb Bro, Skala H ,76-0,04 0,02-0, ,23-0,07 0,02-0, ,40-0,18 0,01-0, ,50-0,24 0,00-0, ,68-0,26-0,01-0, ,46-0,23-0,02-0,21 18

19 Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning ,04-0,33-0,03-0, ,58-0,15-0,04-0, ,98-0,39-0,06-0,33 Rør V ,87-0,39-0,07-0,32 Rør H ,85-0,11-0,08-0, ,49-0,18-0,10-0, ,03-0,22-0,11-0, ,87-0,28-0,13-0, ,00-0,43-0,14-0,29 Indløb Bro ,00-0,43-0,14-0,29 Udløb Bro ,00-0,40-0,16-0,24 Indløb Bro ,00-0,40-0,16-0,24 Udløb Bro ,09-0,33-0,17-0, ,89-0,31-0,18-0, ,97-0,32-0,20-0, ,12-0,39-0,21-0, ,57-0,35-0,22-0, ,52-0,32-0,23-0, ,54-0,36-0,25-0, ,64-0,44-0,26-0, ,24-0,44-0,27-0,17 Ved havn ,65-0,42-0,28-0, ,45-0,52-0,30-0,22 Tagrør ,73-0,47-0,31-0,16 Tagrør ,62-0,59-0,33-0, ,36-0,70-0,34-0, ,36-0,87-0,35-0,52 Tagrør, smalt ,74-0,89-0,36-0,53 Sving V ,82-0,88-0,37-0,51 Tilløb H, tagrør ,91-0,92-0,38-0,54 Tagrør ,38-0,85-0,39-0,46 Tagrør ,08-0,87-0,41-0, ,44-0,87-0,41-0, ,64-0,87-0,42-0,45 Tagrør ,64-0,91-0,46-0, ,06-0,96-0,49-0,47 Udløb havn V ,25-0,87-0,51-0, ,09-1,02-0,56-0, ,48-0,92-0,61-0, ,00-0,92-0,63-0,29 Gangbro ,00-0,92-0,63-0,29 Gangbro ,66-0,90-0,65-0, ,66-1,03-0,69-0, ,48-1,06-0,73-0, ,50-1,04-0,77-0, ,91-0,96-0,80-0, ,44-1,07-0,84-0,23 19

20 Station Bundkote Regulativ Over reg. Bemærkning ,64-1,10-0,88-0, ,96-1,13-0,93-0, ,00-1,12-0,97-0,15 Skala V ,83-1,01-1,01 Fjord Tabel 3.1: Opmålt og regulativmæssig bundkote. Resultaterne af opmålingen i tabel 3.1viser, at bundkoten er overholdt i forhold til de regulativmæssige krav. Der er dog flere steder, hvor vandløbet er ved at blive for smalt, og hvor der derfor anbefales en vedligeholdelsesindsats, jf. kapitel 5. Stemningsbillede 20

21 5. ANBEFALINGER 5.1 Oprensningsbehov Sedimenttransporten i november og december vurderes umiddelbart at være så stor, at de smalle profiler i løbet af vintersæsonen kan blive yderligere indsnævret. Det anbefales derfor at oprense følgende strækninger: St. ca , nedstrøms Sørup Rende (st ) St. ca Begge steder oprenses 20 cm af bunden i fuld bundbredde (den maksimale, som regulativet tillader). 5.2 Grødeskæring Ifølge regulativet kan grødeskæringen foretages i intervaller med temmelig stor varians, f.eks. skal den sidste grødeskæring på strækningen st meter ske i en bredde på cm. Udvækst af hængesæk og tagrør har flere steder gjort den effektive strømrende så smal, at det anbefales at skære grøden med maksimal efterårsbredde ved den første grødeskæring. Herudover anbefales det at skære tagrør og øge strømrendebredden til det maksimale på strækningen st. ca til gangbro st meter. Generelt anbefales det at skære grøden tæt på den i regulativet maksimalt tilladte bredde. 21

22 5.3 Etablering af sandfang Sandfang vil reducere behovet for oprensning, hvilket vil være en fordel for vandføringsevnen og for miljøet. I de fleste tilfælde er der også en økonomisk fordel, da sandfang kan placeres, så de er nemme at vedligeholde. Sandfang kan med fordel placeres ved følgende lokaliteter: St. 0 St meter, nedstrøms tilløb af Damvad Å St meter, nedstrøms tilløb af Engagerrenden St meter, ca. 200 meter opstrøms Frederikssundsvej st meter, nedstrøms tilløbet Veksø Rende st meter, nedstrøms cykelstibro st , opstrøms grødeoptagningsplads st meter, nedstrøms tilløbet Stenløse Å st meter, nedstrøms arbejdsbro st meter, nedstrøms tilløbet Salsmosegrøften st. ca , mellem Øvre og Nedre Værebro st. ca meter, nedstrøms Høgevænget Havn st. ca meter nedstrøms Dalengen Havn Sandfang bør dimensioneres efter de største afstrømninger, der forekommer på stedet. 22

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR ULSTRUP MOSEGRØFT Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR VANDLØB FRA BONDERUP JORDER Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41

Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Fynsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 54 03 21 41 83 46 t.f.holm@mail.dk 14. august 2011 Kalundborg Kommune Projekt: Opmåling af Helsinge Pumpekanal fra St. 0 m til St. 3.578 m

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne.

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Indledning: For alle offentlige vandløb skal der foreligge

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Vandløbsregulativer - ordbog

Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativ Et vandløbsregulativ danner administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb og er et retsgyldigt dokument for vandløbet. Et vandløbsregulativ beskrives

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Reguleringsprojekt Ændring af grødeskæringsmetode, justering af Manningtal, etablering af sandfang samt sænkning af regulativmæssig bundkote

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Bilag 1 Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Vandløbsnavn Hundstrup Å og Spangebæk Bemærkning fremført af: Ivan Broholm Hansen og Niels Hansen

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

Plan for vedligeholdelse

Plan for vedligeholdelse Plan for vedligeholdelse Vandløb nr. 60 Vandløb Længde, meter 60 251 Oversigtskort, vandløb 60 Vandløb nr. 60 Station Antal meter Bundbredde Strømrende Beliggenhed 584-835 251 30 cm 30 cm Til Sydmotorvejen

Læs mere

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr.

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr. Q - Holm Consult Fynsgade 4 8600 Silkeborg SE Nr. 10 47 53 41 Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø Silkeborg Langsø Vurdering af muligheder for højvandsreduktion Oktober 2002 Rekvirent Århus Amt Natur

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG

Læs mere

Reguleringsprojekt for Nødebohuse Pumpekanal 2016

Reguleringsprojekt for Nødebohuse Pumpekanal 2016 Reguleringsprojekt for Nødebohuse Pupekanal 2016 Baggrund og redegørelse for valg af skikkelse Eksisterende forhold En regulativopåling af Nødebohuse Pupekanal i 2013 viser tydeligt, at vandløbet i størstedelen

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag)

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Bilag 4 Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Nr. Afsender Indhold administrationens oversættelse. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 15. juni 2015 Tlf. dir.: 44772288

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 4 2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vandføringsevne...

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Regulativtyper. Keep it simpel

Regulativtyper. Keep it simpel Regulativtyper Keep it simpel 1 Regulativ typer Hvad skal regulativer bruges til? - Opstille administrative bestemmelser og procedurer for vandløbsforvaltning. Udmøntning af love og regler. - Fastlægge

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017

for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017 REGULATIV for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet November 2017 2 Regulativ for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet, 2017 Regulativ for de offentlige vandløb i Møllebæksystemet, 2017 1. Grundlag

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Skitseprojekt for regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Delstrækning af Smedebæk, som ønskes reguleret og restaureret

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

REGULATIVOVERSIGT BILAG 1

REGULATIVOVERSIGT BILAG 1 REGULATIVOVERSIGT BILAG 1 OVERSIGT OVER REGULATIVER OG VANDLØB OMFATTET AF FÆLLESREGU- LATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Juni 2017 BALLERUP, EGEDAL, FREDERIKSSUND, FURESØ, GLADSAXE, HERLEV OG ROSKILDE KOMMUNER

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere