limndcmsåe September Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i"

Transkript

1 ...ir«, limndcmsåe i September Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II

2 OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab: Spencer W. Kunball. N. tidon Tanner. Marion G. Romney. De tolvs Råd: Ezra Tafi Benson. Mark E. Pciersen. LeGrand Richards. Howard W. Hunter. Gordon B. Hinckley. Thomas S. Monson. Boyd K. Pucker, Marvm J. Ashion, Bruce R. McConkie. L. Tom Perry, David B. Haighi, James E. Fausi. Rådgivende komité: M. Russell Ballard. Rex D. Pinegar, Charles A. Didier. George I'. Lee, E. Enzio BLische. International Magazines redaktion: Larry A. Hiher, Chefrcdaklor - CluoI Moses. Assisterende chelredakior - Heidi Holfeliz. Bornesljernen - Roger GylHng. designer. Den danske Stjernes redaktion: Jorgen Ljungsirom, Translation Division, Vodroffsvej 7, l)k-1900 København V. Redaktor af" Den danske Stjernes lokalsider: Ellen E. Valgren. Zmnsgade 4. DK-2100 Kobenhavn 0. Indhold PræsidciiL Kimball lalcr ud om blasfemi 1 Sladder - salans fælde. Gene R. Cook 6 Al forblive sund og rask - Velfærdsljenesien giver gode rad 8 Min forandring ændrede vorl ægleskab 15 En kirkeleders omdomme. Mark E. Petersen 18..Jeg vil blive fodt i februar". Florence B. Nielsen 26 Raymond og bussen. Kalhleen Conger Ellis -8 Kokkensvar. Site Ann Croekett?(^ Spørgsmål og svar. Daniel li. Liicllow -^-.,Agl derfor pa. hvordan i horer"". John A. Green 35 Patriarkalske velsignelser. LeGrand Richards 38 Nar du beder pa Herrens made. Stephen L. Law 43 Emelys stollhed. William G. Harlley 46 Mtdntiiskoncerl. Diatm McFairland Brown 48 Den fremmede ko. Rhoda Lewis Belmuin 51 Børnestjernen Habel hæmiger i en snor. Andrea H. Chatwin 1 Græshoppens tilbtigekomsl? Sherwood B. Idso 4 Lorenzo Snow Abonnement: 12 numre Dkr. 54. (mkl. moms og porto) Betaling over giro.il til Nord^isk Distributions Center. Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Ctinada: S (sureice mail). L 1981 by the Corportition of ihe President ol" the Cliurch of Jesus Chrisi of Latier-da\ Stunts. All ritihts reserv ed. Prinicd in iik- Foderal Kcpublic of (.JL'rmany PBM.A tkil A DA

3 Budskab fra Det øverste Præsidentskab PRÆSIDENT KIMBALL TALER UD OM BLASFEMI Da jeg en dag blev kørl ud af operationsstuen, snublede portøren, og der strømmede ud fra hans vrede læber en række ukvemsord nært forbundet med Frelserens navn. Skønt jeg var halvt bevidstløs, tog jeg anstød deraf og udbrød:,,nej, nej! Det er min Herres navn, De håner." Der blev el øjebliks dødlignende stilhed; så hviskede han sagte: Det må De undskylde." Han havde et øjeblik glemt, at Herren bestemt havde påbudt sit folk: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger hans navn." (2. Mos. 20:7) Mange mennesker vil undskylde deres banden med, at De ti Bud blev givet for tusinder af år siden til et fjerntboende folk, men det bør huskes, at Herren ikke blot gav dem magtfuldt til israelitterne, men at han også gentog dem med eftertryk til jøderne i tidernes midte, og at han endog i vor egen uddeling har gentaget dem til vor gavn og vejledning. Til den unge mand i Jerusalem som spurgte, hvordan han skulle opnå frelse, sagde Kristus:,,Men vil du gå ind til livet, så hold budene!" (Matt. 19:17) Den ivrige spørger spurgte:,, Hvilke bud?" Og så gentog Herren De ti Bud for ham. De gjaldt stadig. Og han sagde også i Bjergprædikenen:,,I må aldeles ikke sværge." (Matt. 5:34) Apostelen Paulus fordømte dem, som sværger, da han sagde: En aben grav er deres strube, med deres lunger øvede de svig; der er slangegift under deres læber; 1

4 -'" :. i ir* j deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed." (Rom. 3:13-14) Og Jakob slog også ud efter dette onde:,,men tungen kan intet menneske tæmme, rastløs og ond som den er, fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi menneskene, som er skabt, så de ligner Gud. Af den selv samme mund udgår både velsignelse og forbandelse. Mine brødre! således bør det ikke være." (Jak. 3:8-10) I den sidste uddeling advarer Herren:,, Derfor skal alle mennesker tage sig i agt for, hvorledes de tager mil navn på deres læber. Thi se, sandelig siger jeg, at mange er under fordømmelse, fordi de tager Herrens navn forfængeligt og bruger det uden ret." (L&P 63:61-62) Og alligevel lyder der i vore øren på gadehjørnet, på offentlige steder, på arbejdet, ved middagsborde, en strøm af Guddommens hellige navne udtalt uden ærbødighed. Når vi kommer på forlystelsessteder og blander os med folk, chokeres vi af den blasfemi, der forekommer accepteret blandt dem. Den høres fra scenen, i film, på fjernsynet og i radioen. Vi forstår, hvordan Lot må have følt, da han i henhold til Peter,,led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv" (2. Pet. 2:7). Vi spekulerer på, hvorfor de, som bruger uhøvisk og usømmelig tale, selv om de nægter at følge Guds vilje, er så afstumpede mentalt, at de lader deres evne til at kommunikere blive,,de, som bruger uhøvisk og usømmelig tale... er afstumpede mentalt." mere og mere begrænset. Sproget er som musik; vi fryder os over skønhed, bredde og kvalitet hos begge, og vi nedværdiges ved gentagelse af nogle få ringe akkorder. Jeg købte fornylig en bog, der er kommet i store oplag, højlydt anbefalet, en best-seller, og jeg blev skrækslagen over det profane og vulgære sprog deri, og jeg krympede mig over personerne, der på modby- \^.*s^ tf

5 delig made brugle Guddommens hellige navne. Hvorfor? Hvorfor i sælger forfatterne sig selv så billigt og vanhelliger deres gudgivne talent? Hvorfor tager de i deres uhellige mund og skriver med deres ugudelige penne navnene på deres egen Skaber, deres Forløsers hellige navn? Hvorfor ignorerer de hans positive befaling?,,i må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren!'' (3. Mos. 19:12),,Mon øksen bryster sig mod den. som hugger?" (Es. 10:15) En gruppe af unge basketballspillere steg op på en bus, hvori jeg sad. Det lød, som om de konkurrerede med hinanden om al kunne bande stærkest. Måske havde de lært det af ældre mænd, når de i forskellige aktiviteter var sammen med dem. Jeg ved godt, al de ikke fuldtud forslod alvoren i deres ordforbrug. En dag havde en gruppe unge ved stranden kørt deres vogn for langt ud i sandet, og den sank temmelig dybt ned. Alle deres forenede kræfter syntes utilstrækkelige til at få den fri. Jeg tilbød at hjælpe dem, men det frygtelige sprog de brugte, jog mig bort fra dem. De unge mennesker brugte deres Skabers hellige navn, som om han var et resultat af deres skaberværk. Jeg gøs ved tanken om sådant blasfemi og forlod dem. For nogen tid siden så jeg et skuespil udført i et teater i San Francisco. Stykket havde gået i lang tid i New York. Del var højligt blevet rosl. Men skuespillerne, uværdige til at løse båndet på Herrens sandaler, var blasfemiske i benyttelsen af deres Skabers hellige navn. Folk lo og applauderede, og da jeg tænkte på t^orfa tieren, skuespillerne og tilhørerne, kom den tanke til mig, at de allesammen var delagtige i forbrydelsen, og jeg tænkte på den alvorlige kritik i Ordsprogenes Bog af dem som lader hånl om del onde:,, Hæleren hader sit liv, han hører forbandelsen, men melder intet." (Ordsp. 29:24) På scenen, i telefonen bliver følsomme øren og øjne dagligt oprevet ved uønsket og blasfemisk benyttelse af Herren, vor Guds navne. I klubben, på gården, i sociale aktiviteter, i forretningslivet og alle andre steder bruges Forløserens navne syndigt og formasteligt. Vi. som er tankeløse og skødesløse, og vi, som er umoralske og udfordrende, bør huske på, at vi ikke kan tage Herrens navn forfængeligt uden at blive straffede. Indbyder vi ikke til endelig ødelæggelse, når vi besudler alt, der er helligt med den almindelige og irrelevante brug i dagligsproget af Guddommens navne? Herren har sagt, al vi er ansvarlige for uhøvisk sprog. I bruger aldrig sådant uhøvisk sprog, gør 1, mine unge venner? Det vil være nedværdigende. Uhøviskhed, der er beregnet på at skulle gøre indtryk på andre, vil kun nedværdige hørerne såvel som den, der udtrykker sig uhøvisk. Hvis blol menneskene kunne komme til at betragte uhøviskhed som tegn på svaghed, ikke styrke og mandighed, som afstumpethed og

6 ikke noget raffineret, så ville de tydeligere kunne se styrken i Jesus Kristus, det ærligste og mest respektable menneske, der nogen sinde har levet på denne jord. Det er frygteligt for ethvert menneske at bruge Guddommens navne uden respekt. Og det omfatter også udnyttelse af Herren uden myndighed dertil, og der er mange mennesker, der hævder at have haft åbenbaringer og at have myndighed, som i virkeligheden slet ikke har den direkte fra Herren. Gennem alle tider er profeterne aldrig ophørt med al påtale alvorlige synder. Profeten Esajas kaldte til regnskab og omvendelse dem,,,som sværger ved Herrens navn og priser Israels Gud - dog ikke redeligt og sandt." (Es. 48:1) Job, som fik oplyst, at hans fornøjelsessyge sønner og døtre festede umådeholdent i deres hjem,,, ofrede brændofre, ét for hver af dem. Thi Job sagde:,måske har mine sønner syndet og forbandet Gud i deres hjerte.'" (Job 1:5) Han var i stor nød. Hans ben smertede; hans muskler var ømme; hans hjerte var prøvet; hans håb nær udslukt; og alligevel, da hans hustru gjorde oprør, idet hun sagde:,, Holder du endnu fast ved din fromhed? Forband Gud og dø!" bebrejdede Job hende trofast og alvorligt:,,du taler som en dåre!" (Job 2:9-10) George Washington er også et godt eksempel med hensyn til dette. Da han opdagede, at nogle af hans officerer brugte uhøvisk tale, sendte han dem et brev den 1. juli 1776, hvorfra jeg citerer:,, Generalen er ked af at være blevet gjort opmærksom på, at den dumme og onde vane at bande og sværge, et onde, som hidtil kun har været lidet udbredt i den amerikanske hær, er ved at blive populær og almindelig. Han håber, at officererne ved deres eksempel såvel som ved direkte påvirkning vil standse dette banderi, og at både de og deres mænd vil forstå, at vi kun kan have lidet håb om himlens velsignelser over vor gerning, hvis vi fornærmer himlen ved vort upassende og tåbelige sprog. Derudover er del et onde, så vulgært og tiden berettigelse, at ethvert fornuftigt menneske med karakterstyrke afskyer og foragter det." Al udtale Herrens navn med ærbødighed skal ganske enkelt være en

7 del af vort liv som medlemmer af kirken. For eksempel ryger vi som gode sidste dages hellige ikke. Vi drikker ikke spiritus. Vi bruger ikke kaffe og te. Vi bruger ikke narkotika. Og på samme måde bruger vi heller ikke uhøvisk sprog. Vi sværger og forbander ikke. Vi tager ikke Herrens navn forfængeligt. Det er ikke vanskeligt at blive fuldkommen med hensyn til at undgå vanen at sværge, for hvis man lukker munden for alle bandende og sværgende ord, er man godt på vej til fuldkommenhed på det område. Men vort ansvar ender ikke her. Del ville bare være at afliolde sig fra at begå synd. For at handle retfærdigt, må vi udtale vor Herres navn med ærbødighed og hellighed i vore bønner, vore taler og i vore diskussioner. Esajas sang:,,thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile; og hans navn skal være: Underfuld, Rådgiver, Vældig-Gud, Evigheds- Fader, Fredsfyrste." (Es. 9:6) Jesus fuldkommengjorde sit liv og blev vores Kristus. Hans kostelige blod blev udgydt, og han blev vores Frelser; hans fuldkomne liv blev givet, og han blev vor Forløser; hans soning for os gjorde vores tilbagevenden til vor himmelske Fader mulig, og alligevel - hvor tankeløse, hvor utaknemmelige er ikke de Heste arvinger! Utaknemmelighed er en tidernes synd. Uendeligt mange mennesker påstår, at de tror på ham og hans gerning, og alligevel er det forholdsvis få, der ærer ham. Millioner af os kalder os kristne, men knæler alligevel sjældent i taknemmelighed over hans uvurderlige gave: hans liv. Lad os genindvie os til en ærbødig indstilling, til et udtryk for taknemmelighed til vor Herre for hans umådelige offer. Lad os huske befalingen fra vor tid:,, Derfor skal alle mennesker tage sig i agt for, hvorledes de tager mit navn på deres læber." (L&P 63:61) D Ideer for hjemmelærere 1 Fortæl om en personlig oplevelse om. hvordan andres brug af profane udtryk har påvirket dig. Måske kan familiemedlemmerne også fortælle, hvad de føler, når de hører uhøvisk sprog benyttet. 2 Er der nogle skriftsteder i artiklen, som familien kan læse højt, eller 3, nogle andre skriftsteder, som du kunne ønske al læse sammen med dem? Bed om tbrslag til, hvordan man kan bryde vanen med at tale uhøvisk. ^^ Præsident Kimball siger, al sproget kan være lige så behageligt som musik. Diskuter hvordan vi kan gøre hverdagssproget behageligt og opløftende. 5 Vil denne samtale blive bedre, efler al du først har talt med familiens overhoved om denne diskussion:

8 .... SLADDER - SATANS FÆLDE Ældste Gene R. Cook De Halvfjerds' første Kvorum Alvorlige begyndte folk at samles uden for missionspræsidentens kontor. Idet de forbavset kikkede på hinanden, kunne de ikke rigtig forstå, al de var blevet indkaldt til en kirkedomstol. Rettens embedsmænd var fyldt med kærlighed og forståelse men meget alvorlige med hensyn til deres undersøgelse af anklagerne; de tilstedeværende kunne miste deres medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Anklagen var ikke umoralitet eller frafald; de var anklaget for al tale ondt om en nabo. En udmærket bror var blevet genstand for sladder af de tilstedeværende den aften og en alvorlig anklage var rettet mod ham om umoralitet. Han var fuldstændig uskyldig, men den store skade, der var forårsaget af,,dem. han betragtede som sine venner'\ kunne ikke let oprettes. Hvem kunne måle udstrækningen af skaden på denne gode sjæl? Hvem kunne måle virkningen på grenen, når dens fællesskab blev nedbrudt? Og hvad med indvirkningen på de ikke-medlemmer, som også blev involveret? Hvem kunne nogen sinde gøre det onde ugjorl, som havde påvirket hundredvis af mennesker? Det skete sa enkelt. Del begyndte med enkle ord som disse:,,har du hørl...?" Søster Johanne sagde..,,jcg har hørt, at han sagde til hende...'",,jeg er ikke sikker, men..,, Andersens kone sagde, al hun mente...''.,jeg vil altså ikke tale ondt om nogen, "" men...hvis du ikke vil lade del ga videre, " kan jeg nok forlælle dig..."

9 Man siger, al synd har mange våben, men al en løgn er det løb, der passer ethverl af dem. Hvis du er én af dem, der mener, al del er tilladeligt fortælle en lille usandhed, så vil du snarl finde dig blandt dem, der ikke er i stand til al skelne mellem en stor og en lille løgn. De, der ledede retten benyttede sig af Herrens udtrykkelige indstruktioner om emnel. Gennem Moses sagde han til folket:,,du må ikke gå rundl og bagvaske din landsmand." (3. Mos. 19:16) Ordsprogenes Bog beskriver virkningen af ond tale:,, Tåbens mund er hans våde, hans læber en snare for hans liv. Bagtalerens ord er som lækker-bidskencr, de synker dybt i bugen.'' (Ordsp. 18:7-8) Nogle tror måske, at de opbygger deres selvagtelse og opnår andres opmærksomhed og respekt ved al fortælle usandheder, men de bliver i virkeligheden Salans agenler. Mormons Bog fortæller os, al før Frelserens komme til Amerika,,, tilskyndede Satan dem til stadig al gøre ondt; ja. han gik omkring og udspredte rygter og fremkaldle splid overall i hele landet for at kunne gøre menneskene hårde mod det, som var godt, og mod det. der skulle ske." (He. ](r.22) Satan fik held med sig til at forhærde menneskenes hjerter, og omkring 30 år senere, efter den store ødelæggelse af de ugudelige, skrev Nephi, profelen. at,, djævelen ler, og hans engle fryder sig over mit folks dejlige sønner og døtre, som er blevet slået ihjel." (3. Ne. 9:2) Guddommelige advarsler om al vogle al der ikke findes nogen uretfærdighed i menigheden eller noget udestående medlemmerne imellem, eller løgn, bagvaskelse og ond tale." (L&P 20:54).,,Du må ikke lale ondt om din næste eller gøre ham nogen skade." (L&P 42:27). Hold op med al kives med hinanden, ophør med al lale ondl om hinanden." (L&P 136:23) Herren elsker os og ønsker, al vi elsker hinanden. Lad os følge delle yderligere råd, der er givet til profelen Joseph Smith:,, Styrk derfor dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner og i alle dine handlinger." (L&P 108:7), og Tragt efter de ord, som tjener til indbyrdes opbyggelse." (L&P 136:24) Lad enhver af os være omhyggelige med ikke al bidrage på nogen som helsl måde lil del. som profeten Enok så i el syn for lusinder af år siden, da han skrev:,.0g han så Satan og denne havde en slor lænke i hånden, og den indhyllede hele jordens overflade i mørke. Og Salan sa op og lo. og hans engle frydede sig." (Moses 7:26) Må den fortsatte dyrkelse af Helligånden uddrive onde tanker og upassende ord, så åndelighed vil vokse og herske; for i samme grad, som vi behersker vores lunge, er vi i stand til al beherske hele vor personlighed. D hvad vi siger, fremhæves ikke mindre i vor lids hellige skrifter. Herren sagde til profelen Joseph Smiih:,,Påse, al

10 AT FORBLIVE SUND OG RASK VELFÆRDSTJENESTEN GIVER GODE RÅD

11 Sp.: Jeg har læst om undersøgelser, der viser, at sidste dages hellige er sundere end andre grupper. Kan I kort opsummere sådanne resultater? Sv.: 1 mange år har USA's officielle statistikker vist, at folk fra Utah har den laveste gennemsnits dødelighedsprocent. Og med hensyn til de tre mest almindehge dødsårsager i De forenede Stater (hjerteslag, kræft og slagtilfælde) har Utah ligget lavest eller næstlavest i USA m.h.t. hjerteslag og kræft siden Ved at benytte kirkens fortrinlige registreringssystem og sammenligne disse optegnelser med dødsattesterne for staten Utah, har vi været i stand til at bevise, at det meget lave antal hjertesygdomme og kræft blandt folk i Utah, næsten udelukkende skyldes tilstanden blandt staten Utahs SDH-medlemmer. Man kan også se, at disse sundhedstegn er mere udbredt blandt de aktive end blandt de passive medlemmer. Et lignende studium på Hawaii har også vist et faldende antal dødsfald på grund afkræft og hjertesygdomme dér tor de sidste dages hellige. De praktiske resultater af disse færre dødsfald på grund af kræft og hjertesygdomme er, at man kan forudse et længere livsløb for mormonerne i Utah. En SDH-mand i Utah lever gennemsnitligt syv år længere, og en SDH-kvinde tre år længere, sammenlignet med gennemsnittet for den hvide befolkning i hele USA. Denne øgede livslængde kan delvis skyldes aflioldenhcd fra tobak og spiritus; men det lavere antal kræfttilfælde tindes også forskellige steder i legemet, der ikke har forbindelse med indtagelse af tobak og alkohol - maven, tyktarmen, livmoderhalsen, brystet m.m. Der synes at være ukendte men vigtige faktorer i de sidste dages helliges livsvaner, der er tilbøjelige til at give sidste dages hellige et længere liv. Der foregår i øjeblikket en række undersøgelser, der skal klarlægge, hvad disse faktorer er. Sp.: Hvor meget er tilstrækkelig sovn? Hvordan kan man tilpasse sig uregelmæssige muligheder for sovn? Sv.: Der er ingen tvivl om vigtigheden af tilstrækkelig søvn. Tilstrækkelig søvn muliggør fuldstændig genopbygning og restituering af legemsceller. Utilstrækkelig søvn resulterer i utilstrækkelighed med hensyn til arbejde, øget irritabilitet og nervøsitet, og et større antal ulykker. De, som let bliver trætte eller som deltager i anstrengende fysisk aktivitet, kræver mere søvn end gennemsnittet. Spørgsmålet om, hvad der er tilstrækkeligt for den enkelte, er blevet underkastet en hel del overvejelser og studier. Det 88. afsnit i Lære og Pagter siger os, at vi bør gå tidligt i seng, så vi kan vågne udhvilede. Det advarer os også mod at sove mere end nødvendigt. (Se L&P 88:124)

12 En rapport fra Californien om et studium af sådanne forhold siger, at folk, som har fået 7 til 8 timers søvn, er sundere end folk, der sover 6 timer eller mindre, og dem, der sover 9 timer eller mere. Undersøgelsen i byen Houston i Texas viser, at de fleste mennesker behøver 7 til 8 timers søvn i løbet af et tidsrum af 24 timer. Vi ved, at nyfødte behøver op til 22 timers søvn daglig. I alderen mellem 1 og 4 år omkring 12 timers søvn nødvendig, og i alderen mellem 4 og 12 år behøves omkring 10 timer. Unge mennesker behøver fra 8 til 10 timers søvn for at opretholde et godt helbred. Øjensynligt er det tidspunkt man sover, ikke vigtigt, så længe det er uafbrudt og tilstrækkeligt for ens behov. Hvor det er muligt, er efterlevelse af den livsstil, der antydes i Lære og Pagter (88:124): tidligt i seng og tidligt op" tilstrækkeligt for det daglige sovebehov. Sp.: Vi horer så meget om farer ved fodem iddeltilsætninger. Hvor meget er der om det? Sv.: I nogle dele af verden har tilsætning af manglende vigtige næringsmidler i visse fødevarer i betydelig grad mindsket ernæringssygdomme. For eksempel har brødets tilsætning afjern, nikotinsyre og thiamin næsten helt udryddet anæmi, pellagra og beriberi, der var almindelige i de sydlige dele af De forenede Stater for blot nogle årtier siden. Da menneskelegemet kræver ca. 40 forskellige næringsenheder, vil et enkelt næringstilskud ikke styrke en utilstrækkelig kost. Undersøgelser af visse næringsdele er endnu ikke helt afsluttede, så vi kender endnu ikke den nøjagtige mængde for alle de næringsdele, der behøves for al få et godt helbred. Af den grund er det klogt at spise en vel afbalanceret kost med næringsrige fødemidler (mælk, kød, frugter, grøntsager, brød og gryn) snarere end at prøve at styrke en dårlig diæt med vitaminog mineraltilsætninger. Der er stillet mange spørgsmål om andre fødevaretilsætninger som f.eks. konserveringsmidler, farvestoffer, kunstige smagsstoffer og sødemidler. Sådanne tilsætningsmidler er under stærk kontrol. Der foretages mange undersøgelser af dem, før de tillades. De fleste tilsætningsmidler af denne art laves af kemikalier, som legemet allerede er godt kendt med. Lejlighedsvis har kombinationer af kemikalier eller bestemte tilsætningsmidler vist sig at være skadelige og er derefter omgående blevet forbudt. I mange områder af verden, hvor klimatiske og sanitære forhold samt utilstrækkelige opbevarings- og nedkølingsfaciliteter forårsager megen fødevarespild, har brugen af visse tilsætningsmidler været en stor velsignelse. Selv om indtagelse af naturlige fødevarer uden tilsætningsstoffer må foretrækkes, er der kun ringe bevis for, at der er sket større skader på helbredet ved benyttelse af tilsætningsstoffer. 10

13 Sp.: Kan faste være skadeligt for helbredet? Sp.: Hvad taler for og imod at amme sit barn - eller give flaske? Sv.: Når den praktiseres med måde, er faste godt for helbredet. Det er først når en faste udstrækkes væsentligt, at den kan skade ens helbred. Mangel på vigtige næringsmidler, specielt vand, forårsager fysiske problemer, der, hvis fasten udstrækkes længe nok, vil føre til alvorlig sygdom og til sidst død. Der fmdes to slags faste - faste, der udføres af religiøse grunde, og faste der udøves for at forbedre helbredet. Den første kan sædvanligvis udføres ved at afstå fra mad og drikke en 24 Faste, der varer længere end nogle få dage, bør kun igangsættes under overvågning af en dygtig læge. Små børn, gravide kvinder, rekonvalescenter og mennesker med kronisk sygdom (som f.eks. sukkersyge) bør ikke underkaste sig lang faste og bør i nogle tilfælde slet ikke faste. Herrens råd om, at vi skal benytte visdom i alle ting, kommer ind her. Moderat brug af faste kan gøre meget for at drage medlemmerne til ham, som hører og besvarer bønner. Sv.: At amme er selvsagt bedst, men det er vigtigt at huske, at nogle kvinder har vanskeligt ved at amme, og sådanne kvinder behøver ikke at føle samvittighedsnag eller have mindreværdskomplekser. Den naturlige modermælk direkte fra brystet har mange fordele: 1. Modermælk er en ideelt afbalanceret kost for nyfødte, og ethvert forsøg på at efterligne den kunstigt, bliver aldrig fuldkomment. 2. Modermælk er ren. Der er ingen problemer med sterihsering el- timers periode. Men nogle mennesker kommer ud ler opbevaring. for kriser i tilværelsen, som får dem 3. Modermælk forebygger sygdomme. til at udvide fasten længere, samtidig med at de beder og trygler Herren 4. Jernet i modermælk absorberes om hjælp. Nogle læger hævder, at let af den lille og er af større værdi. den slags faste er sikker nok, når blot de pågældende drikker vand og 5. Maveonder, fordøjelsesforstyrrelser afbryder fasten efter to eller tre og allergi forekommer dages forløb. sjældnere hos nyfødte, der får modermælk. 6. At amme får moderens livmoder til hurtigere at blive normal efter fødslen. 7. At amme er billigere og sædvanligvis lettere at overkomme. 8. Større tilknytning mellem mor og barn opnås ved amning. 9. At amme har også andre følelsesmæssige fordele. Mødre, som ammer deres små børn fortæller ofte:,,jeg har en større 11

14 fornemmelse af at give mit barn netop det, det behøver." Det får mig til i højere grad at føle mig som en rigtig mor." Det tvinger mig til at slappe af og tage tid til at være sammen med mit barn. Jeg elsker at amme, og jeg har brug for den hvile, det giver mig." Det får mig til at føle mig af betydning, fordi jeg ved, at barnet har brug for mig.",,det hjælper mig i højere grad til at påskønne de ofre, min mor ydede mig." Jeg føler mig nærmere min Det mest almindelige problem som følge af rygning er hjerteslag med døden til følge. himmelske Fader og den rolle, jeg spiller i skabelsen." En børnelæge eller anden læge bør konsulteres om den mælkeerstatning, der gives, hvis barnet ikke ammes. Sp.: Hvilke sundhedsmæssige følger er der ved at drikke kojfeinholdige drikke udover kaffe? Hvad er kirkens stilling med hensyn til at bruge dem? Sv.: Det fulde svar på dette spørgsmål ligger i den medicinske opfattelse og afhængigheden af personlig dømmekraft. Coladrikke indeholder koffein og bør derfor undgås i overensstemmelse med ånden i Visdomsordet. Den nyeste kirkelitteratur om spørgsmålet findes i en præstedømmebulletin fra februar Her hedder det:,,med hensyn til coladrikke har kirken aldrig officielt taget stilling men kirkens ledere har tilrådet, og vi tilråder nu absolut, ikke at bruge nogen som helst drik, der indeholder skadelige, vanedannende narkotika i nogen som helst form, der kan resultere i en dårhg vane. Enhver drik, der indeholder ingredienser, der er skadelige for legemet, bør undgås." Der findes ikke i øjeblikket kirkelige instrukser, der forbyder en biskop at udstede tempelanbefaling til et medlem, der drikker coladrikke. Imidlertid indeholder coladrikke coffein i en størrelsesorden, der svarer omtrent til fra en halv til en kvart kop kaffe, afhængig af flaskens størrelse. Coffein er en stimulans til det centrale nervesystem, der klart har tendens til at blive vanedannende med den bivirkning at påvirke nervesystemet. Megen brug af coladrikke kan føre til vaner, der svarer til dem, der kan ses hos kaffedrikkere. Sp.: Jeg røg i årevis, før jeg sluttede mig til kirken. Vil mit helbred for evigt være påvirket deraf? Sv.: Der er udført mange under- 12

15 søgelser for al finde ud af de positive virkninger for dem, der holder op med at ryge. Det almindeligste problem der følger med at ryge, er faren for at dø af hjerteslag. Mange undersøgelser har vist, at når man holder op med at ryge, mindskes risikoen for hjerteslag med det samme til den størrelsesorden, der gælder for ikkerygere. Det gælder også for dem, der har røget i mange år. For lungekræft er kendsgerningerne anderledes. Ulykkeligvis mindskes risikoen for lungekræft kun langsomt, når et menneske holder op med at ryge. Det skyldes nok, at tendensen til at få lungekræft ser ud til at øges på grund af tjæren og andre stoffer i tobakken, der samler sig i kroppen over lang tid. I et sådant tilfælde er antallet af år, man har røget, en god indikator for risikoen for at få kræft. Men der sker dog en gradvis mindskelse af risikoen for at få kræft i direkte forhold til længden af den tid, der er gået siden tidligere rygere opgav den vane. Sp.: Hvad med sanitære forhold og renlighed? sæbevand, og du fjerner derved alle slags bakterier. Væggelus overlever ikke i linned, der regelmæssigt vaskes. Hovedlus kan ikke leve i rent, ofte vasket og behandlet hår. Bakterier kan ikke overleve i vaske, der Kirkens ledere har advaret mod - brugen af enhver drik, der indeholder skadelige og vanedannende ingredienser. renses og desinficeres ordentligt. Myrer forbliver ikke i køkkener, hvor der ikke findes brødkrummer og andet spisehgt, der kan bæres bort. Men selvfølgelig er der undtagelser til denne regel, og vi må ikke konkludere, at hyppige sygdomme i et hus nødvendigvis er resultatet af et urent hjem. Alligevel er det rigtigt, at et stort antal sygdomme, der fortrinsvis angriber hele familier, effektivt kan kontrolleres med renlighed og gode sanitære forhold. Sv. : Det er vigtigt at lægge mærke til, at mange af de organismer, der påvirker mennesker i dårhg retning, ikke trives i rene omgivelser. Fjern affald og snavs, og du fjerner rotter. Fjern madvarer, der er åbenl tilgængelige i huset, og du fjerner mus. Vask tallerkener og bestik i varmt Sp.: Hvilke vaccinationer bor familien sørge for at få? Sv.: Vaccinationsprogrammer har hjulpet meget til at reducere smitsomme sygdomme rundt om i verden. 13

16 i. ~ kighoslc, på Polio for eksempel, der engang var én af de alvorligste sygdomme med død og lammelse til følge i De forenede Stater, (og også i Danmark) er for en stor del forebygget i dag på grund af regelmæssige, fastlagte vaccinationer. Kopper, der i mange århundreder var en frygtet sygdom verden over, er fornylig blevet helt udryddet på grund af verdensomspændende vaccinationsprogrammer. Kirken har opmuntret medlemmerne til at lade sig vaccinere mod sygdomme, der kan forebygges derved. Det beskytter ikke alene den enkelte, men sådanne sikkerhedsforanstaltninger hjælper med til at sikre sundheden for hele samfundet. Sygdomme, som børn rutinemæssigt bør vaccineres mod, omfatter difteritis, kighoste, stivkrampe, polio, mæslinger, røde hunde og fåresyge. Vaccinering af børn efter nedenstående skema vil give maksimum beskyttelse mod disse sygdomme. polioslivicrampc polio Alder Difteri j vaccination sukker 5 uger 9 uger 5 måneder 6 måneder 10 måneder 12 måneder år, L Forældre bør føre en nøjagtig optegnelse over vaccinationer og regelmæssigt kontrollere dem for at sikre sig, at alle vaccinationer bliver udført. Andre almindelige sygdomme, der findes vaccinationer imod, er tyfus, kolera, gulsot, pest, influenza, leverbetændelse, lungebetændelse og tuberkulose. Hvis man bor i eller rejser til områder, hvor disse sygdomme er almindelige, bør man omhyggeligt studere lokale råd og følge dem ved vaccination af sine børn. Spørgsmålene i denne artikel er besvarede affølgende sidste dages hellige specialister indenfor sundhedsområdet: Winifred W. Bates, Hømer S. Ellsworth, Isaac C. Ferguson, James R. Goodrich, John M. Hill jr., Phyllis C. Jacobson, Joseph L. Lyon, Susan Mendenhall, Alton L. Thygerson øg Roger R. Williams. D 14

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o

o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o i i o-n t/3 H Pi < w O i hj w S w c«w O < Q w H CO Q co < Pi i ^H H co pi P CO W Pi W D 2 < o Pi STJERNEN MARTS 1992 ARTIKLER HJÆLPEFORENINGEN 150 ÅR EM HILSEN FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR 1 REDSKAR FRA

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere