limndcmsåe September Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i"

Transkript

1 ...ir«, limndcmsåe i September Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II

2 OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab: Spencer W. Kunball. N. tidon Tanner. Marion G. Romney. De tolvs Råd: Ezra Tafi Benson. Mark E. Pciersen. LeGrand Richards. Howard W. Hunter. Gordon B. Hinckley. Thomas S. Monson. Boyd K. Pucker, Marvm J. Ashion, Bruce R. McConkie. L. Tom Perry, David B. Haighi, James E. Fausi. Rådgivende komité: M. Russell Ballard. Rex D. Pinegar, Charles A. Didier. George I'. Lee, E. Enzio BLische. International Magazines redaktion: Larry A. Hiher, Chefrcdaklor - CluoI Moses. Assisterende chelredakior - Heidi Holfeliz. Bornesljernen - Roger GylHng. designer. Den danske Stjernes redaktion: Jorgen Ljungsirom, Translation Division, Vodroffsvej 7, l)k-1900 København V. Redaktor af" Den danske Stjernes lokalsider: Ellen E. Valgren. Zmnsgade 4. DK-2100 Kobenhavn 0. Indhold PræsidciiL Kimball lalcr ud om blasfemi 1 Sladder - salans fælde. Gene R. Cook 6 Al forblive sund og rask - Velfærdsljenesien giver gode rad 8 Min forandring ændrede vorl ægleskab 15 En kirkeleders omdomme. Mark E. Petersen 18..Jeg vil blive fodt i februar". Florence B. Nielsen 26 Raymond og bussen. Kalhleen Conger Ellis -8 Kokkensvar. Site Ann Croekett?(^ Spørgsmål og svar. Daniel li. Liicllow -^-.,Agl derfor pa. hvordan i horer"". John A. Green 35 Patriarkalske velsignelser. LeGrand Richards 38 Nar du beder pa Herrens made. Stephen L. Law 43 Emelys stollhed. William G. Harlley 46 Mtdntiiskoncerl. Diatm McFairland Brown 48 Den fremmede ko. Rhoda Lewis Belmuin 51 Børnestjernen Habel hæmiger i en snor. Andrea H. Chatwin 1 Græshoppens tilbtigekomsl? Sherwood B. Idso 4 Lorenzo Snow Abonnement: 12 numre Dkr. 54. (mkl. moms og porto) Betaling over giro.il til Nord^isk Distributions Center. Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Ctinada: S (sureice mail). L 1981 by the Corportition of ihe President ol" the Cliurch of Jesus Chrisi of Latier-da\ Stunts. All ritihts reserv ed. Prinicd in iik- Foderal Kcpublic of (.JL'rmany PBM.A tkil A DA

3 Budskab fra Det øverste Præsidentskab PRÆSIDENT KIMBALL TALER UD OM BLASFEMI Da jeg en dag blev kørl ud af operationsstuen, snublede portøren, og der strømmede ud fra hans vrede læber en række ukvemsord nært forbundet med Frelserens navn. Skønt jeg var halvt bevidstløs, tog jeg anstød deraf og udbrød:,,nej, nej! Det er min Herres navn, De håner." Der blev el øjebliks dødlignende stilhed; så hviskede han sagte: Det må De undskylde." Han havde et øjeblik glemt, at Herren bestemt havde påbudt sit folk: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger hans navn." (2. Mos. 20:7) Mange mennesker vil undskylde deres banden med, at De ti Bud blev givet for tusinder af år siden til et fjerntboende folk, men det bør huskes, at Herren ikke blot gav dem magtfuldt til israelitterne, men at han også gentog dem med eftertryk til jøderne i tidernes midte, og at han endog i vor egen uddeling har gentaget dem til vor gavn og vejledning. Til den unge mand i Jerusalem som spurgte, hvordan han skulle opnå frelse, sagde Kristus:,,Men vil du gå ind til livet, så hold budene!" (Matt. 19:17) Den ivrige spørger spurgte:,, Hvilke bud?" Og så gentog Herren De ti Bud for ham. De gjaldt stadig. Og han sagde også i Bjergprædikenen:,,I må aldeles ikke sværge." (Matt. 5:34) Apostelen Paulus fordømte dem, som sværger, da han sagde: En aben grav er deres strube, med deres lunger øvede de svig; der er slangegift under deres læber; 1

4 -'" :. i ir* j deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed." (Rom. 3:13-14) Og Jakob slog også ud efter dette onde:,,men tungen kan intet menneske tæmme, rastløs og ond som den er, fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi menneskene, som er skabt, så de ligner Gud. Af den selv samme mund udgår både velsignelse og forbandelse. Mine brødre! således bør det ikke være." (Jak. 3:8-10) I den sidste uddeling advarer Herren:,, Derfor skal alle mennesker tage sig i agt for, hvorledes de tager mil navn på deres læber. Thi se, sandelig siger jeg, at mange er under fordømmelse, fordi de tager Herrens navn forfængeligt og bruger det uden ret." (L&P 63:61-62) Og alligevel lyder der i vore øren på gadehjørnet, på offentlige steder, på arbejdet, ved middagsborde, en strøm af Guddommens hellige navne udtalt uden ærbødighed. Når vi kommer på forlystelsessteder og blander os med folk, chokeres vi af den blasfemi, der forekommer accepteret blandt dem. Den høres fra scenen, i film, på fjernsynet og i radioen. Vi forstår, hvordan Lot må have følt, da han i henhold til Peter,,led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv" (2. Pet. 2:7). Vi spekulerer på, hvorfor de, som bruger uhøvisk og usømmelig tale, selv om de nægter at følge Guds vilje, er så afstumpede mentalt, at de lader deres evne til at kommunikere blive,,de, som bruger uhøvisk og usømmelig tale... er afstumpede mentalt." mere og mere begrænset. Sproget er som musik; vi fryder os over skønhed, bredde og kvalitet hos begge, og vi nedværdiges ved gentagelse af nogle få ringe akkorder. Jeg købte fornylig en bog, der er kommet i store oplag, højlydt anbefalet, en best-seller, og jeg blev skrækslagen over det profane og vulgære sprog deri, og jeg krympede mig over personerne, der på modby- \^.*s^ tf

5 delig made brugle Guddommens hellige navne. Hvorfor? Hvorfor i sælger forfatterne sig selv så billigt og vanhelliger deres gudgivne talent? Hvorfor tager de i deres uhellige mund og skriver med deres ugudelige penne navnene på deres egen Skaber, deres Forløsers hellige navn? Hvorfor ignorerer de hans positive befaling?,,i må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren!'' (3. Mos. 19:12),,Mon øksen bryster sig mod den. som hugger?" (Es. 10:15) En gruppe af unge basketballspillere steg op på en bus, hvori jeg sad. Det lød, som om de konkurrerede med hinanden om al kunne bande stærkest. Måske havde de lært det af ældre mænd, når de i forskellige aktiviteter var sammen med dem. Jeg ved godt, al de ikke fuldtud forslod alvoren i deres ordforbrug. En dag havde en gruppe unge ved stranden kørt deres vogn for langt ud i sandet, og den sank temmelig dybt ned. Alle deres forenede kræfter syntes utilstrækkelige til at få den fri. Jeg tilbød at hjælpe dem, men det frygtelige sprog de brugte, jog mig bort fra dem. De unge mennesker brugte deres Skabers hellige navn, som om han var et resultat af deres skaberværk. Jeg gøs ved tanken om sådant blasfemi og forlod dem. For nogen tid siden så jeg et skuespil udført i et teater i San Francisco. Stykket havde gået i lang tid i New York. Del var højligt blevet rosl. Men skuespillerne, uværdige til at løse båndet på Herrens sandaler, var blasfemiske i benyttelsen af deres Skabers hellige navn. Folk lo og applauderede, og da jeg tænkte på t^orfa tieren, skuespillerne og tilhørerne, kom den tanke til mig, at de allesammen var delagtige i forbrydelsen, og jeg tænkte på den alvorlige kritik i Ordsprogenes Bog af dem som lader hånl om del onde:,, Hæleren hader sit liv, han hører forbandelsen, men melder intet." (Ordsp. 29:24) På scenen, i telefonen bliver følsomme øren og øjne dagligt oprevet ved uønsket og blasfemisk benyttelse af Herren, vor Guds navne. I klubben, på gården, i sociale aktiviteter, i forretningslivet og alle andre steder bruges Forløserens navne syndigt og formasteligt. Vi. som er tankeløse og skødesløse, og vi, som er umoralske og udfordrende, bør huske på, at vi ikke kan tage Herrens navn forfængeligt uden at blive straffede. Indbyder vi ikke til endelig ødelæggelse, når vi besudler alt, der er helligt med den almindelige og irrelevante brug i dagligsproget af Guddommens navne? Herren har sagt, al vi er ansvarlige for uhøvisk sprog. I bruger aldrig sådant uhøvisk sprog, gør 1, mine unge venner? Det vil være nedværdigende. Uhøviskhed, der er beregnet på at skulle gøre indtryk på andre, vil kun nedværdige hørerne såvel som den, der udtrykker sig uhøvisk. Hvis blol menneskene kunne komme til at betragte uhøviskhed som tegn på svaghed, ikke styrke og mandighed, som afstumpethed og

6 ikke noget raffineret, så ville de tydeligere kunne se styrken i Jesus Kristus, det ærligste og mest respektable menneske, der nogen sinde har levet på denne jord. Det er frygteligt for ethvert menneske at bruge Guddommens navne uden respekt. Og det omfatter også udnyttelse af Herren uden myndighed dertil, og der er mange mennesker, der hævder at have haft åbenbaringer og at have myndighed, som i virkeligheden slet ikke har den direkte fra Herren. Gennem alle tider er profeterne aldrig ophørt med al påtale alvorlige synder. Profeten Esajas kaldte til regnskab og omvendelse dem,,,som sværger ved Herrens navn og priser Israels Gud - dog ikke redeligt og sandt." (Es. 48:1) Job, som fik oplyst, at hans fornøjelsessyge sønner og døtre festede umådeholdent i deres hjem,,, ofrede brændofre, ét for hver af dem. Thi Job sagde:,måske har mine sønner syndet og forbandet Gud i deres hjerte.'" (Job 1:5) Han var i stor nød. Hans ben smertede; hans muskler var ømme; hans hjerte var prøvet; hans håb nær udslukt; og alligevel, da hans hustru gjorde oprør, idet hun sagde:,, Holder du endnu fast ved din fromhed? Forband Gud og dø!" bebrejdede Job hende trofast og alvorligt:,,du taler som en dåre!" (Job 2:9-10) George Washington er også et godt eksempel med hensyn til dette. Da han opdagede, at nogle af hans officerer brugte uhøvisk tale, sendte han dem et brev den 1. juli 1776, hvorfra jeg citerer:,, Generalen er ked af at være blevet gjort opmærksom på, at den dumme og onde vane at bande og sværge, et onde, som hidtil kun har været lidet udbredt i den amerikanske hær, er ved at blive populær og almindelig. Han håber, at officererne ved deres eksempel såvel som ved direkte påvirkning vil standse dette banderi, og at både de og deres mænd vil forstå, at vi kun kan have lidet håb om himlens velsignelser over vor gerning, hvis vi fornærmer himlen ved vort upassende og tåbelige sprog. Derudover er del et onde, så vulgært og tiden berettigelse, at ethvert fornuftigt menneske med karakterstyrke afskyer og foragter det." Al udtale Herrens navn med ærbødighed skal ganske enkelt være en

7 del af vort liv som medlemmer af kirken. For eksempel ryger vi som gode sidste dages hellige ikke. Vi drikker ikke spiritus. Vi bruger ikke kaffe og te. Vi bruger ikke narkotika. Og på samme måde bruger vi heller ikke uhøvisk sprog. Vi sværger og forbander ikke. Vi tager ikke Herrens navn forfængeligt. Det er ikke vanskeligt at blive fuldkommen med hensyn til at undgå vanen at sværge, for hvis man lukker munden for alle bandende og sværgende ord, er man godt på vej til fuldkommenhed på det område. Men vort ansvar ender ikke her. Del ville bare være at afliolde sig fra at begå synd. For at handle retfærdigt, må vi udtale vor Herres navn med ærbødighed og hellighed i vore bønner, vore taler og i vore diskussioner. Esajas sang:,,thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile; og hans navn skal være: Underfuld, Rådgiver, Vældig-Gud, Evigheds- Fader, Fredsfyrste." (Es. 9:6) Jesus fuldkommengjorde sit liv og blev vores Kristus. Hans kostelige blod blev udgydt, og han blev vores Frelser; hans fuldkomne liv blev givet, og han blev vor Forløser; hans soning for os gjorde vores tilbagevenden til vor himmelske Fader mulig, og alligevel - hvor tankeløse, hvor utaknemmelige er ikke de Heste arvinger! Utaknemmelighed er en tidernes synd. Uendeligt mange mennesker påstår, at de tror på ham og hans gerning, og alligevel er det forholdsvis få, der ærer ham. Millioner af os kalder os kristne, men knæler alligevel sjældent i taknemmelighed over hans uvurderlige gave: hans liv. Lad os genindvie os til en ærbødig indstilling, til et udtryk for taknemmelighed til vor Herre for hans umådelige offer. Lad os huske befalingen fra vor tid:,, Derfor skal alle mennesker tage sig i agt for, hvorledes de tager mit navn på deres læber." (L&P 63:61) D Ideer for hjemmelærere 1 Fortæl om en personlig oplevelse om. hvordan andres brug af profane udtryk har påvirket dig. Måske kan familiemedlemmerne også fortælle, hvad de føler, når de hører uhøvisk sprog benyttet. 2 Er der nogle skriftsteder i artiklen, som familien kan læse højt, eller 3, nogle andre skriftsteder, som du kunne ønske al læse sammen med dem? Bed om tbrslag til, hvordan man kan bryde vanen med at tale uhøvisk. ^^ Præsident Kimball siger, al sproget kan være lige så behageligt som musik. Diskuter hvordan vi kan gøre hverdagssproget behageligt og opløftende. 5 Vil denne samtale blive bedre, efler al du først har talt med familiens overhoved om denne diskussion:

8 .... SLADDER - SATANS FÆLDE Ældste Gene R. Cook De Halvfjerds' første Kvorum Alvorlige begyndte folk at samles uden for missionspræsidentens kontor. Idet de forbavset kikkede på hinanden, kunne de ikke rigtig forstå, al de var blevet indkaldt til en kirkedomstol. Rettens embedsmænd var fyldt med kærlighed og forståelse men meget alvorlige med hensyn til deres undersøgelse af anklagerne; de tilstedeværende kunne miste deres medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Anklagen var ikke umoralitet eller frafald; de var anklaget for al tale ondt om en nabo. En udmærket bror var blevet genstand for sladder af de tilstedeværende den aften og en alvorlig anklage var rettet mod ham om umoralitet. Han var fuldstændig uskyldig, men den store skade, der var forårsaget af,,dem. han betragtede som sine venner'\ kunne ikke let oprettes. Hvem kunne måle udstrækningen af skaden på denne gode sjæl? Hvem kunne måle virkningen på grenen, når dens fællesskab blev nedbrudt? Og hvad med indvirkningen på de ikke-medlemmer, som også blev involveret? Hvem kunne nogen sinde gøre det onde ugjorl, som havde påvirket hundredvis af mennesker? Det skete sa enkelt. Del begyndte med enkle ord som disse:,,har du hørl...?" Søster Johanne sagde..,,jcg har hørt, at han sagde til hende...'",,jeg er ikke sikker, men..,, Andersens kone sagde, al hun mente...''.,jeg vil altså ikke tale ondt om nogen, "" men...hvis du ikke vil lade del ga videre, " kan jeg nok forlælle dig..."

9 Man siger, al synd har mange våben, men al en løgn er det løb, der passer ethverl af dem. Hvis du er én af dem, der mener, al del er tilladeligt fortælle en lille usandhed, så vil du snarl finde dig blandt dem, der ikke er i stand til al skelne mellem en stor og en lille løgn. De, der ledede retten benyttede sig af Herrens udtrykkelige indstruktioner om emnel. Gennem Moses sagde han til folket:,,du må ikke gå rundl og bagvaske din landsmand." (3. Mos. 19:16) Ordsprogenes Bog beskriver virkningen af ond tale:,, Tåbens mund er hans våde, hans læber en snare for hans liv. Bagtalerens ord er som lækker-bidskencr, de synker dybt i bugen.'' (Ordsp. 18:7-8) Nogle tror måske, at de opbygger deres selvagtelse og opnår andres opmærksomhed og respekt ved al fortælle usandheder, men de bliver i virkeligheden Salans agenler. Mormons Bog fortæller os, al før Frelserens komme til Amerika,,, tilskyndede Satan dem til stadig al gøre ondt; ja. han gik omkring og udspredte rygter og fremkaldle splid overall i hele landet for at kunne gøre menneskene hårde mod det, som var godt, og mod det. der skulle ske." (He. ](r.22) Satan fik held med sig til at forhærde menneskenes hjerter, og omkring 30 år senere, efter den store ødelæggelse af de ugudelige, skrev Nephi, profelen. at,, djævelen ler, og hans engle fryder sig over mit folks dejlige sønner og døtre, som er blevet slået ihjel." (3. Ne. 9:2) Guddommelige advarsler om al vogle al der ikke findes nogen uretfærdighed i menigheden eller noget udestående medlemmerne imellem, eller løgn, bagvaskelse og ond tale." (L&P 20:54).,,Du må ikke lale ondt om din næste eller gøre ham nogen skade." (L&P 42:27). Hold op med al kives med hinanden, ophør med al lale ondl om hinanden." (L&P 136:23) Herren elsker os og ønsker, al vi elsker hinanden. Lad os følge delle yderligere råd, der er givet til profelen Joseph Smith:,, Styrk derfor dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner og i alle dine handlinger." (L&P 108:7), og Tragt efter de ord, som tjener til indbyrdes opbyggelse." (L&P 136:24) Lad enhver af os være omhyggelige med ikke al bidrage på nogen som helsl måde lil del. som profeten Enok så i el syn for lusinder af år siden, da han skrev:,.0g han så Satan og denne havde en slor lænke i hånden, og den indhyllede hele jordens overflade i mørke. Og Salan sa op og lo. og hans engle frydede sig." (Moses 7:26) Må den fortsatte dyrkelse af Helligånden uddrive onde tanker og upassende ord, så åndelighed vil vokse og herske; for i samme grad, som vi behersker vores lunge, er vi i stand til al beherske hele vor personlighed. D hvad vi siger, fremhæves ikke mindre i vor lids hellige skrifter. Herren sagde til profelen Joseph Smiih:,,Påse, al

10 AT FORBLIVE SUND OG RASK VELFÆRDSTJENESTEN GIVER GODE RÅD

11 Sp.: Jeg har læst om undersøgelser, der viser, at sidste dages hellige er sundere end andre grupper. Kan I kort opsummere sådanne resultater? Sv.: 1 mange år har USA's officielle statistikker vist, at folk fra Utah har den laveste gennemsnits dødelighedsprocent. Og med hensyn til de tre mest almindehge dødsårsager i De forenede Stater (hjerteslag, kræft og slagtilfælde) har Utah ligget lavest eller næstlavest i USA m.h.t. hjerteslag og kræft siden Ved at benytte kirkens fortrinlige registreringssystem og sammenligne disse optegnelser med dødsattesterne for staten Utah, har vi været i stand til at bevise, at det meget lave antal hjertesygdomme og kræft blandt folk i Utah, næsten udelukkende skyldes tilstanden blandt staten Utahs SDH-medlemmer. Man kan også se, at disse sundhedstegn er mere udbredt blandt de aktive end blandt de passive medlemmer. Et lignende studium på Hawaii har også vist et faldende antal dødsfald på grund afkræft og hjertesygdomme dér tor de sidste dages hellige. De praktiske resultater af disse færre dødsfald på grund af kræft og hjertesygdomme er, at man kan forudse et længere livsløb for mormonerne i Utah. En SDH-mand i Utah lever gennemsnitligt syv år længere, og en SDH-kvinde tre år længere, sammenlignet med gennemsnittet for den hvide befolkning i hele USA. Denne øgede livslængde kan delvis skyldes aflioldenhcd fra tobak og spiritus; men det lavere antal kræfttilfælde tindes også forskellige steder i legemet, der ikke har forbindelse med indtagelse af tobak og alkohol - maven, tyktarmen, livmoderhalsen, brystet m.m. Der synes at være ukendte men vigtige faktorer i de sidste dages helliges livsvaner, der er tilbøjelige til at give sidste dages hellige et længere liv. Der foregår i øjeblikket en række undersøgelser, der skal klarlægge, hvad disse faktorer er. Sp.: Hvor meget er tilstrækkelig sovn? Hvordan kan man tilpasse sig uregelmæssige muligheder for sovn? Sv.: Der er ingen tvivl om vigtigheden af tilstrækkelig søvn. Tilstrækkelig søvn muliggør fuldstændig genopbygning og restituering af legemsceller. Utilstrækkelig søvn resulterer i utilstrækkelighed med hensyn til arbejde, øget irritabilitet og nervøsitet, og et større antal ulykker. De, som let bliver trætte eller som deltager i anstrengende fysisk aktivitet, kræver mere søvn end gennemsnittet. Spørgsmålet om, hvad der er tilstrækkeligt for den enkelte, er blevet underkastet en hel del overvejelser og studier. Det 88. afsnit i Lære og Pagter siger os, at vi bør gå tidligt i seng, så vi kan vågne udhvilede. Det advarer os også mod at sove mere end nødvendigt. (Se L&P 88:124)

12 En rapport fra Californien om et studium af sådanne forhold siger, at folk, som har fået 7 til 8 timers søvn, er sundere end folk, der sover 6 timer eller mindre, og dem, der sover 9 timer eller mere. Undersøgelsen i byen Houston i Texas viser, at de fleste mennesker behøver 7 til 8 timers søvn i løbet af et tidsrum af 24 timer. Vi ved, at nyfødte behøver op til 22 timers søvn daglig. I alderen mellem 1 og 4 år omkring 12 timers søvn nødvendig, og i alderen mellem 4 og 12 år behøves omkring 10 timer. Unge mennesker behøver fra 8 til 10 timers søvn for at opretholde et godt helbred. Øjensynligt er det tidspunkt man sover, ikke vigtigt, så længe det er uafbrudt og tilstrækkeligt for ens behov. Hvor det er muligt, er efterlevelse af den livsstil, der antydes i Lære og Pagter (88:124): tidligt i seng og tidligt op" tilstrækkeligt for det daglige sovebehov. Sp.: Vi horer så meget om farer ved fodem iddeltilsætninger. Hvor meget er der om det? Sv.: I nogle dele af verden har tilsætning af manglende vigtige næringsmidler i visse fødevarer i betydelig grad mindsket ernæringssygdomme. For eksempel har brødets tilsætning afjern, nikotinsyre og thiamin næsten helt udryddet anæmi, pellagra og beriberi, der var almindelige i de sydlige dele af De forenede Stater for blot nogle årtier siden. Da menneskelegemet kræver ca. 40 forskellige næringsenheder, vil et enkelt næringstilskud ikke styrke en utilstrækkelig kost. Undersøgelser af visse næringsdele er endnu ikke helt afsluttede, så vi kender endnu ikke den nøjagtige mængde for alle de næringsdele, der behøves for al få et godt helbred. Af den grund er det klogt at spise en vel afbalanceret kost med næringsrige fødemidler (mælk, kød, frugter, grøntsager, brød og gryn) snarere end at prøve at styrke en dårlig diæt med vitaminog mineraltilsætninger. Der er stillet mange spørgsmål om andre fødevaretilsætninger som f.eks. konserveringsmidler, farvestoffer, kunstige smagsstoffer og sødemidler. Sådanne tilsætningsmidler er under stærk kontrol. Der foretages mange undersøgelser af dem, før de tillades. De fleste tilsætningsmidler af denne art laves af kemikalier, som legemet allerede er godt kendt med. Lejlighedsvis har kombinationer af kemikalier eller bestemte tilsætningsmidler vist sig at være skadelige og er derefter omgående blevet forbudt. I mange områder af verden, hvor klimatiske og sanitære forhold samt utilstrækkelige opbevarings- og nedkølingsfaciliteter forårsager megen fødevarespild, har brugen af visse tilsætningsmidler været en stor velsignelse. Selv om indtagelse af naturlige fødevarer uden tilsætningsstoffer må foretrækkes, er der kun ringe bevis for, at der er sket større skader på helbredet ved benyttelse af tilsætningsstoffer. 10

13 Sp.: Kan faste være skadeligt for helbredet? Sp.: Hvad taler for og imod at amme sit barn - eller give flaske? Sv.: Når den praktiseres med måde, er faste godt for helbredet. Det er først når en faste udstrækkes væsentligt, at den kan skade ens helbred. Mangel på vigtige næringsmidler, specielt vand, forårsager fysiske problemer, der, hvis fasten udstrækkes længe nok, vil føre til alvorlig sygdom og til sidst død. Der fmdes to slags faste - faste, der udføres af religiøse grunde, og faste der udøves for at forbedre helbredet. Den første kan sædvanligvis udføres ved at afstå fra mad og drikke en 24 Faste, der varer længere end nogle få dage, bør kun igangsættes under overvågning af en dygtig læge. Små børn, gravide kvinder, rekonvalescenter og mennesker med kronisk sygdom (som f.eks. sukkersyge) bør ikke underkaste sig lang faste og bør i nogle tilfælde slet ikke faste. Herrens råd om, at vi skal benytte visdom i alle ting, kommer ind her. Moderat brug af faste kan gøre meget for at drage medlemmerne til ham, som hører og besvarer bønner. Sv.: At amme er selvsagt bedst, men det er vigtigt at huske, at nogle kvinder har vanskeligt ved at amme, og sådanne kvinder behøver ikke at føle samvittighedsnag eller have mindreværdskomplekser. Den naturlige modermælk direkte fra brystet har mange fordele: 1. Modermælk er en ideelt afbalanceret kost for nyfødte, og ethvert forsøg på at efterligne den kunstigt, bliver aldrig fuldkomment. 2. Modermælk er ren. Der er ingen problemer med sterihsering el- timers periode. Men nogle mennesker kommer ud ler opbevaring. for kriser i tilværelsen, som får dem 3. Modermælk forebygger sygdomme. til at udvide fasten længere, samtidig med at de beder og trygler Herren 4. Jernet i modermælk absorberes om hjælp. Nogle læger hævder, at let af den lille og er af større værdi. den slags faste er sikker nok, når blot de pågældende drikker vand og 5. Maveonder, fordøjelsesforstyrrelser afbryder fasten efter to eller tre og allergi forekommer dages forløb. sjældnere hos nyfødte, der får modermælk. 6. At amme får moderens livmoder til hurtigere at blive normal efter fødslen. 7. At amme er billigere og sædvanligvis lettere at overkomme. 8. Større tilknytning mellem mor og barn opnås ved amning. 9. At amme har også andre følelsesmæssige fordele. Mødre, som ammer deres små børn fortæller ofte:,,jeg har en større 11

14 fornemmelse af at give mit barn netop det, det behøver." Det får mig til i højere grad at føle mig som en rigtig mor." Det tvinger mig til at slappe af og tage tid til at være sammen med mit barn. Jeg elsker at amme, og jeg har brug for den hvile, det giver mig." Det får mig til at føle mig af betydning, fordi jeg ved, at barnet har brug for mig.",,det hjælper mig i højere grad til at påskønne de ofre, min mor ydede mig." Jeg føler mig nærmere min Det mest almindelige problem som følge af rygning er hjerteslag med døden til følge. himmelske Fader og den rolle, jeg spiller i skabelsen." En børnelæge eller anden læge bør konsulteres om den mælkeerstatning, der gives, hvis barnet ikke ammes. Sp.: Hvilke sundhedsmæssige følger er der ved at drikke kojfeinholdige drikke udover kaffe? Hvad er kirkens stilling med hensyn til at bruge dem? Sv.: Det fulde svar på dette spørgsmål ligger i den medicinske opfattelse og afhængigheden af personlig dømmekraft. Coladrikke indeholder koffein og bør derfor undgås i overensstemmelse med ånden i Visdomsordet. Den nyeste kirkelitteratur om spørgsmålet findes i en præstedømmebulletin fra februar Her hedder det:,,med hensyn til coladrikke har kirken aldrig officielt taget stilling men kirkens ledere har tilrådet, og vi tilråder nu absolut, ikke at bruge nogen som helst drik, der indeholder skadelige, vanedannende narkotika i nogen som helst form, der kan resultere i en dårhg vane. Enhver drik, der indeholder ingredienser, der er skadelige for legemet, bør undgås." Der findes ikke i øjeblikket kirkelige instrukser, der forbyder en biskop at udstede tempelanbefaling til et medlem, der drikker coladrikke. Imidlertid indeholder coladrikke coffein i en størrelsesorden, der svarer omtrent til fra en halv til en kvart kop kaffe, afhængig af flaskens størrelse. Coffein er en stimulans til det centrale nervesystem, der klart har tendens til at blive vanedannende med den bivirkning at påvirke nervesystemet. Megen brug af coladrikke kan føre til vaner, der svarer til dem, der kan ses hos kaffedrikkere. Sp.: Jeg røg i årevis, før jeg sluttede mig til kirken. Vil mit helbred for evigt være påvirket deraf? Sv.: Der er udført mange under- 12

15 søgelser for al finde ud af de positive virkninger for dem, der holder op med at ryge. Det almindeligste problem der følger med at ryge, er faren for at dø af hjerteslag. Mange undersøgelser har vist, at når man holder op med at ryge, mindskes risikoen for hjerteslag med det samme til den størrelsesorden, der gælder for ikkerygere. Det gælder også for dem, der har røget i mange år. For lungekræft er kendsgerningerne anderledes. Ulykkeligvis mindskes risikoen for lungekræft kun langsomt, når et menneske holder op med at ryge. Det skyldes nok, at tendensen til at få lungekræft ser ud til at øges på grund af tjæren og andre stoffer i tobakken, der samler sig i kroppen over lang tid. I et sådant tilfælde er antallet af år, man har røget, en god indikator for risikoen for at få kræft. Men der sker dog en gradvis mindskelse af risikoen for at få kræft i direkte forhold til længden af den tid, der er gået siden tidligere rygere opgav den vane. Sp.: Hvad med sanitære forhold og renlighed? sæbevand, og du fjerner derved alle slags bakterier. Væggelus overlever ikke i linned, der regelmæssigt vaskes. Hovedlus kan ikke leve i rent, ofte vasket og behandlet hår. Bakterier kan ikke overleve i vaske, der Kirkens ledere har advaret mod - brugen af enhver drik, der indeholder skadelige og vanedannende ingredienser. renses og desinficeres ordentligt. Myrer forbliver ikke i køkkener, hvor der ikke findes brødkrummer og andet spisehgt, der kan bæres bort. Men selvfølgelig er der undtagelser til denne regel, og vi må ikke konkludere, at hyppige sygdomme i et hus nødvendigvis er resultatet af et urent hjem. Alligevel er det rigtigt, at et stort antal sygdomme, der fortrinsvis angriber hele familier, effektivt kan kontrolleres med renlighed og gode sanitære forhold. Sv. : Det er vigtigt at lægge mærke til, at mange af de organismer, der påvirker mennesker i dårhg retning, ikke trives i rene omgivelser. Fjern affald og snavs, og du fjerner rotter. Fjern madvarer, der er åbenl tilgængelige i huset, og du fjerner mus. Vask tallerkener og bestik i varmt Sp.: Hvilke vaccinationer bor familien sørge for at få? Sv.: Vaccinationsprogrammer har hjulpet meget til at reducere smitsomme sygdomme rundt om i verden. 13

16 i. ~ kighoslc, på Polio for eksempel, der engang var én af de alvorligste sygdomme med død og lammelse til følge i De forenede Stater, (og også i Danmark) er for en stor del forebygget i dag på grund af regelmæssige, fastlagte vaccinationer. Kopper, der i mange århundreder var en frygtet sygdom verden over, er fornylig blevet helt udryddet på grund af verdensomspændende vaccinationsprogrammer. Kirken har opmuntret medlemmerne til at lade sig vaccinere mod sygdomme, der kan forebygges derved. Det beskytter ikke alene den enkelte, men sådanne sikkerhedsforanstaltninger hjælper med til at sikre sundheden for hele samfundet. Sygdomme, som børn rutinemæssigt bør vaccineres mod, omfatter difteritis, kighoste, stivkrampe, polio, mæslinger, røde hunde og fåresyge. Vaccinering af børn efter nedenstående skema vil give maksimum beskyttelse mod disse sygdomme. polioslivicrampc polio Alder Difteri j vaccination sukker 5 uger 9 uger 5 måneder 6 måneder 10 måneder 12 måneder år, L Forældre bør føre en nøjagtig optegnelse over vaccinationer og regelmæssigt kontrollere dem for at sikre sig, at alle vaccinationer bliver udført. Andre almindelige sygdomme, der findes vaccinationer imod, er tyfus, kolera, gulsot, pest, influenza, leverbetændelse, lungebetændelse og tuberkulose. Hvis man bor i eller rejser til områder, hvor disse sygdomme er almindelige, bør man omhyggeligt studere lokale råd og følge dem ved vaccination af sine børn. Spørgsmålene i denne artikel er besvarede affølgende sidste dages hellige specialister indenfor sundhedsområdet: Winifred W. Bates, Hømer S. Ellsworth, Isaac C. Ferguson, James R. Goodrich, John M. Hill jr., Phyllis C. Jacobson, Joseph L. Lyon, Susan Mendenhall, Alton L. Thygerson øg Roger R. Williams. D 14

17 MIN FORANDRING ÆNDREDE VORT ÆGTESKAB Navn tilbageholdt efter ønske er gift med en ikke-mormon. Selv Jeg om jeg oprigtigt ønsker, at min mand vil slutte sig til kirken, har jeg fundet, at jeg ikke behøver at vente indtil da med at have et ægteskab, der er en lille smule af en himmel på jorden. Jeg er lykkelig derhjemme, og det er min mand også. Men det begyndte så sandelig ikke sådan. I de første syv år Brent og jeg var gift, var jeg bestandigt efter ham. Ikke meget, men min mand fik sandelig at vide, at han røg for meget, gik for tit ud med sine venner, tilbragte ikke tid nok sammen med mig og børnene, forvaltede ikke penge særlig godt, drak for meget, og hjalp ikke nok til i hjemmet. Men jeg havde to ting, der talte i min favør. En tidligere skilsmisse havde fået mig til at sværge, at jeg aldrig ville forlade Brent, og at han aldrig ville få lov til at forlade mig uden at vide, al jeg elsker ham og ønsker, at han skal blive. Som følge deraf har han aldrig - selv om han et par gange har pakket sine ting - forladt huset. Det andel er, al vi begge to er kærlige af naturen, og al vi har dyb respekt for hinanden. Somme tider er den godt skjult af vrede, men vi har altid følt, al den eksisterer. Og alligevel skabte hans livsstil frustrationer hos mig. Jeg forstod, al Brent ikke forandrede sig, og mine frustrationer gjorde livet derhjemme til en plage. En dag fik vi i hjælpeforcningen al vide, al det er kvinder, der anslår tonen i hjemmel. Det fik mig til at lænke, og jeg begyndte al læse artikler og bøger om emnet. Jeg satte mig til al overveje og analysere det, jeg gjorde. Det første jeg forstod var, at de syv års ægteskab, hvor jeg altid var efter ham, ikke havde givet resultater: Brent vidste nu udmærket hvad jeg ikke kunne lide, så jeg kunne lige så godt holde op med al gentage mig selv. For det andel måtte jeg, hvis jeg ikke kunne forandre ham, forandre mig selv og udfmde måder at leve glad sammen med ham, sådan som han nu er. Jeg målte arbejde på min egen fuldkommengørelse, ikke hans. For det tredie ville jeg aldrig kunne elske ham, hvis jeg bestandigt tænkte på, at jeg en skønne dag var nødt til at vælge mellem ham og kirken. For del fjerde måtte jeg lade ham indta- 15

18 ge sin retmæssige plads som overhoved for familien i alle henseender, også med hensyn lil afgørelser, der involverer kirken. Ud fra Icklierne i hjælpeforeningen, søndagsskolcklasser, skriftlæsning, forskellige bøger og megen bøn, udarbejdede jeg en plan. Jeg bestemte mig til at blive ved med at være i godt humør, når Brent blev længe ude. Bøn var nøglen til denne forandring. Første gang Brent kom sent hjem og alligevel fandt mig i godt humør, var hans reaktion:,,hvad foregår der her?" Jeg sagde, at jeg syntes, jeg spildte for megen tid og energi på at bekymre mig for ham, og så bad jeg i stedet vor himmelske Fader tage vare på ham, for han havde større indflydelse på omstændighederne end jeg havde. Jeg sagde også, at Brent havde fornuft nok til at holde sig borte fra vanskehghederne. Han lo, og i løbet af et par måneder havde han lagt sig efter at ringe hjem, når han planlagde at komme sent hjem. Han var også begyndt at komme betydeligt tidligere hjem, fordi han havde en behagelig og rar hustru at komme hjem til. Det var svært. Jeg måtte disciplinere mig; hvis jeg ikke kunne kontrollere min vrede, når han var kommet hjem efter at have drukkel ude, lærte jeg at tage hjemmefra. Men resultatet var det hele værd: vores skænderier over Brenls drikkeri var blevet væsentligt reducerede. Opmuntret af disse gode erfaringer, søgte jeg nye måder at fjerne andre grunde lil spændinger i hjemmet. Jeg holdt op med at plage Brent om at tage os med på udflugter. I stedet planlagde jeg udflugter og familiehjemmeaftener for os og indbød ham til tage med os. Somme tider tog han med. Somme lider ville han ikke. Vi var glade at for at have ham med os men tog alligevel afsted, hvis han ikke havde tid. Jeg indbød også mig selv til at tage med, når han skulle et sted hen, som vi kunne nyde sammen. Hvis han sagde nej, lod jeg mig ikke genere af det. Endnu vigtigere var det, at jeg begyndte at søge nye måder at kommunikere min kærlighed til ham. Jeg begyndte med at takke ham for ethvert hlle stykke arbejde, han udførte, og enhver kompliment, gave, tjeneste, omsorg og tegn på hengivenhed, han gav mig. Jeg begyndte også al rose ham for den måde, han klædte sig, for hans humor - for enhver god ting, jeg lagde mærke til ved ham. Jo mere jeg så, des mere voksede min respekt, og des mere elskede jeg ham. Langsomt lærte jeg virkelig al lænke på ham som hjemmets overhoved. Jeg lærte at gå til ham og bede om hans hjælp, når jeg havde et problem, i stedet for at rette beskyldninger mod ham, hver gang jeg havde gjort noget forkert. Døre til kommunikation, der i årevis havde været lukkede, begyndte at åbne sig. Og derefter begyndte jeg omhyggeligt at bede om hans tilladelse til at gå til aktiviteter i kirken eller tage børnene med mig til ét eller andet. Til at begynde med sagde han:,,gå bare - du tager jo afsted, selv om jeg siger nej." Men ved at undlade at gøre noget, som han ikke kunne lide, lærte han efterhånden, at jeg respekterede hans ønsker, og derved fattede han større interesse for det, jeg foretog mig. Og jeg arbejdede på at forbedre mig. Brent kunne ikke lide at komme hjem til et rodet køkken, så jeg bestemte mig til altid at have orden i køkkenet, ligegyldigt om andet måtte forsømmes. Jeg bestemte mig også til at få mere søvn, så jeg kunne være behageligere al komme 16

19 hjem til. Det ville kræve mere effektivitet, end jeg mestrede. Jeg studerede, planlagde min tid, og lavede så en helt ny plan. Mine børn hjalp med større villighed, efier atjeg havde fortalt dem, at jeg behøvede deres hjælp for at gøre vort hjem til et lykkeligt sted at være. Jeg tabte i vægt, klædte mig pænere og lod mit hår vokse en smule længere, fordi jeg vidste, at Brcnt bedre kunne lide det på den måde. Jeg arbejdede specielt på at glemme, hvad jeg ønskede Brent skulle gøre for mig, og koncentrede om, hvad jeg kunne gøre for at få ham til at føle sig mere elsket. Det er nu fire år senere, og jeg arbejder stadig på alle disse områder, men velsignelserne kan slet ikke tælles. For flere måneder siden gav Brent mig den største kompliment ved at sige, at han aldrig ville have haft selvtillid nok til for nylig at starte sin egen virksomhed uden min støtte. Hver dag føler jeg mig elsket og påskønnet. Et smil over børnenes hoveder, hans hånd i min, når vi går på gaden, hans drillerier for at få mig til at le, telefonopringninger for at sige, hvor meget han savner mig, små gaver, der siger,,jeg elsker dig", en frokost uden børnene - alt det er noget, der viser mig, at han elsker mig. Og når han siger til mig, at han ønsker, vi skal være gift for evigt, gør det mig fuldstændig lykkelig. Han har forandret sig voldsomt. Han er holdt op med al ryge, han drikker ikke så meget, holder af at tilbringe megen tid med os og tager ét af børnene med på en speciel tur nu og da. Han er en venlig, hvad vi kærlig mand og far, interesseret i gør og tænker og føler. Vores kærlighed til ham hjælper ham muligvis hen imod dåb. Men hvis han bestemmer sig til ikke at slutte sig til kirken, er den kærlighed og fred, der er kommet ind i vort hjem, og den fremgang og udvikling jeg har oplevet ved at prøve at anvende de evangeliske principper, belønning nok. D 17

20 18

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

8. Søndag efter Trinitatis

8. Søndag efter Trinitatis 8. Søndag efter Trinitatis Tid og sted: d. 26. juli 2015, Højen kl. 9, Ødsted kl. 10.30 Salmevalg 392: Himlene, Herre, forkynde din ære 448 (Ødsted); 337 (Højen): Behold os, Herre, ved dit ord 27,1-4:

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere