Forsikringsbetingelser for Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Hus"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra TJM (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf Fax /17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 Fortrydelsesret Gælder kun for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af tre forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg). Din forsikring er blevet ændret (udvidet), og du har derfor ret til at fortryde ændringen. Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b Eller fra den dag du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten. 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller pr Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A 2500 Valby eller Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring inden for 14-dages-fristen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret, og ud fra den aftale vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 2/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

3 Din husforsikring består af din forsikringsaftale (police) og dine forsikringsbetingelser Husk, når du læser betingelserne Forsikringsaftalen viser de dækninger og den selvrisiko, du har valgt for din forsikring. Vær opmærksom på, hvordan erstatningen beregnes. Husk, hvis der sker en skade Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til os. Det kan du gøre på eller på Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang. Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne ting, før du har aftalt det med os. Midlertidig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge yderligere skade. Hvis du får mistanke om råd-, svampe- eller insektangreb, skal du straks anmelde det til os, da en bekæmpelse skal ske så hurtigt som muligt. Tyveri og hærværksskader skal anmeldes til politiet, straks efter skaden opdages. Indholdsfortegnelse Side Side Side 1 Hvad skal du selv sørge for Glas- og sanitetsskade Bygninger bestemt til nedrivning Insekt- og svampeskade Forladte bygninger 13 2 Hvem er omfattet Rådskade Kontanterstatning Udvidet vandskade Restværdi 14 3 Hvor og hvornår gælder forsikringen Kosmetiske forskelle Andre udgifter som dækkes Mere tryghed Udgifter til flytning 14 4 Hvad omfatter forsikringen Bolighjælp 11 7 Husejeransvar 14 5 Hvilke skader er dækket Brand Stormskade m.m Vejrskade Anden pludselig skade Skjult rør- og kabelskade Stikledningsskade 7 6 Hvordan erstattes skaderne Afskrivningstabeller Rådskader Udvendig udsmykning Haveanlæg Bygninger der er under renovering/ modernisering 13 8 Retshjælp 15 9 Generelle bestemmelser 16 3/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

4 1. Hvad skal du selv sørge for Dit hus repræsenterer en stor værdi. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på det og løbende vedligeholder det. Opstår en skade på grund af mangelfuld vedligeholdelse, kan det have betydning for din ret til erstatning. Her er en række forhold, du skal være særlig opmærksom på: Vedligeholdelse Du skal løbende vedligeholde dit hus, fx sørge for at behandle træværk med træbeskyttende midler og/eller maling. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. Du skal sikre, at taget er tæt, og at tagrender, nedløbsrør og brønde er rensede, samt at utætte skotrender/inddækninger bliver repareret. Taget skal eventuelt understryges. Have Du skal løbende sikre, at træer, buske og anden beplantning beskæres, så det ikke beskadiger dit hus. Vejrskader Du skal sørge for, at tagrender og nedløbsrør er korrekt vedligeholdte, dimensionerede, monterede og rensede. Frostsprængninger Dit hus skal altid være tilstrækkeligt opvarmet for at undgå frostsprængninger. Vær altid rigtig dækket Du skal sikre, at du har de dækninger, du har behov for. Dine dækninger fremgår af forsikringsaftalen (policen). Det er vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig og dit hus, er korrekte, (se punkt 9), Generelle bestemmelser Hvad skal vi have besked om. Er der behov for ændringer, skal du kontakte os med det samme. 2. Hvem er omfattet Forsikringen omfatter forsikringstageren som ejer eller bruger af huset. Hvis huset er ejet af en virksomhed, er virksomheden ikke omfattet af privat retshjælp. Personer, som hjælper med at passe ejendommen, er kun dækket af husejeransvar. Bygninger under opførelse samt om- og tilbygning (entreprenørdækning) Entreprenører og underentreprenører på byggeriet er dækket mod skader som følge af brand og storm, hvis dækningerne er valgt, når kontraktgrundlaget er AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer af 10. december 1992, 8 stk. 1) eller ABT93 (Almindelige betingelser for totalentreprise af 22. december 1993), SL97 (salgs- og leveringsbetingelser, som gælder for byggeri opført af Nyhusforeningens medlemmer) eller AB- Forbruger (Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere). Entreprenører eller underentreprenører har en selvrisiko på kr. ved alle brandskader ved varmt arbejde, hvor Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 10, 10A (tagdækning) og 10B (metalforarbejdning) ikke er overholdt. 3. Hvor og hvornår gælder forsikringen Forsikringen omfatter bygninger på forsikringsstedet nævnt i forsikringsaftalen (policen). Forsikringen dækker skader, der er sket efter forsikringen er trådt i kraft. Det betyder fx, at forhold, der er nævnt i en tilstandsrapport, ikke er dækket. Forsikringen ophører ved ejerskifte. Den nye ejer er dækket, indtil en ny forsikring købes, dog højst i 4 uger efter den nye ejer har overtaget huset. 4/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

5 4. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter: bygninger med fastmonteret bygningstilbehør inklusiv udvendig udsmykning. fastmonterede installationer, herunder anlæg til vedvarende energi, fx solfangere. fastmonterede solcelleanlæg, hvis det fremgår af forsikringsaftalen. Der gælder en maks. sum, der fremgår af forsikringsaftalen. skjulte rørinstallationer i bygningen. skjulte elkabler til opvarmning af rum. ledninger, kabler og rør i luft og jord samt den del af fællesledninger, som du selv er ansvarlig for at vedligeholde, fra bygning til hovedledning. stikledninger fra medforsikrede svømmebassiner/udendørs spa til bygningen. hårde hvidevarer. brandalarm, vand- og tyverisikringsanlæg. bygningernes fundamenter og pilotering. bygninger under opførelse samt til- og ombygninger. byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet. pergolaer, plankeværker, stakitter og murede hegn. drivhuse til hobbybrug. antenner. medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer samt over- eller tildækning. udendørs spa/jacuzzi samt over- og tildækninger. haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger o.l., hvis disse er fastmonteret på støbt fundament. haveanlæg, fx beplantninger, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner samt småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Forsikringen omfatter ikke: indbo (kræver særskilt forsikring). bygningstilbehør, bygningsdele og installationer af erhvervsmæssig art. bygninger, fx cykelskure og udhuse, der er i så dårlig stand, at de ikke er omfattet/er undtaget af huseftersynet eller tilstandsrapporten. ting, der i forvejen er dækket af garanti eller serviceordninger. ting, der er mangelfulde, og hvor du har mulighed for at gøre indsigelse gældende over for en anden person. svømmebassiner, der ikke er specielt konstruerede til at bevare stabiliteten, når de er tømte. vindmøller. mindre hårde hvidevarer, fx mikrobølgeovne og miniovne, der ikke er indbygget. 5. Hvilke skader er dækket Her kan du læse, hvilke type skader forsikringen dækker. Det fremgår af din forsikringsaftale, hvilke dækninger og selvrisikobeløb der gælder for din forsikring. 5.1 Brandskade Forsikringen dækker skader som følge af: brand i form af en løssluppen ild, der danner flammer og breder sig ved egen kraft. direkte lynnedslag. Der er tale om direkte lynnedslag, når der på forsikringsstedet kan ses skade på bygningen og/eller bygningsdele, der er en direkte følge af varme- eller kraftpåvirkninger i forbindelse med lynets afledning til jorden. eksplosion. Eksplosion er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, der til sidst får luften til at udvide sig. pludselig tilsodning fra levende lys eller madlavning. pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, som er installeret og godkendt efter gældende forskrifter. skader på de elektriske ledninger eller installationer, der fx kan opstå på grund af tordenvejr (indirekte lynnedslag), kortslutning i elektriske kredsløb, overspænding (fejl i elforsyningen) eller lignende. tørkogning af kedel til opvarmning af rum. sprængning af luft- og damptætte kedler. nedstyrtende luftfartøj eller dele fra dette. skader, der er opstået ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand. Det kan fx være skader, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller ildsteder eller skader, der skyldes varme gryder, pander eller strygejern. skader, der er opstået på grund af løbesod. kortslutning, overspænding eller lignende i skjulte elkabler til opvarmning af rum, medmindre du har valgt dækningen skjult rør- og kabelskade (se punkt 5.3). 5/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

6 5.2 Stormskade m.m Vejrskade Forsikringen dækker skader som følge af: storm. Ved storm forstås vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund. frostsprængning i rør, der tilfører de forsikrede bygninger vand eller varme samt skader som følge af frostsprængning i indendørs røranlæg og forbundne installationer. skader sket ved snetryk, sneskred og hagl, der beskadiger de forsikrede bygninger. vandskader, som er en umiddelbar følgeskade af en anden dækket skade. voldsomt tø- eller skybrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer bygningen og/eller stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningerne gennem naturlige utætheder. Voldsomt skybrud er, når der falder: 15 mm regn i løbet af højst 30 min., eller 30 mm regn pr. døgn. Voldsomt tøbrud er, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og renholdte afløbssystemer ikke kan aflede vandet. Naturlige utætheder er fx korrekt monterede ventilationsåbninger, kælderskakter, skorstene samt lukkede døre og vinduer. Får du en vandskade i din kælder, som er dækket af forsikringen, skal reetablering ske uden brug af organiske materialer, fx trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge og glasvæv. Genoprettes det beskadigede med organiske materialer, er disse ting ikke dækket ved fremtidige vandskader. Eventuelle merudgifter til reetablering med ikke-organiske materialer er ikke dækket af forsikringen. frostsprængning i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt opvarmede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. skader, der opstår som følge af frost på udvendige udsmykninger på bygningerne, fx vægmalerier og relieffer. skader, der opstår som følge af frost på medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer samt over- eller tildækning. skader, der opstår som følge af frost på udendørs spa/jacuzzi samt over- og tildækninger. haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger og lignende. vandskader efter vand fra tagrender, nedløbsrør, afløb og brønde, medmindre det er en følgeskade af en dækket sky- eller tøbrudsskade, (se punkt 5.2.1). oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. skade som følge af bygge- og reparationsarbejde på bygning eller grunden, fx udgravning til dræn eller kloak. skade, der opstår som følge af udførelsesfejl, fejlmontering, materialefejl eller fejlkonstruktion. følgeskader i form af svamp eller råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade (se punkt 5.6) og Rådskade (se punkt 5.7). glas og sanitet, medmindre du har valgt dækningen Glas- og sanitetsskade (se punkt 5.5). Følgende dele er ikke dækket Alle bygninger, bygningsdele samt øvrige ting nævnt under punkt 4, der ikke er fastmonteret på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Bygninger og tilbygninger under opførelse. Dog dækkes skade som følge af storm. Haveanlæg, fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Organiske materialer og gipsvægge i kælder ved 2. vandskade Anden pludselig skade Forsikringen dækker skader som følge af: tyveri og hærværk, som er begået af personer uden lovlig adgang til de forsikrede bygninger. vand, olie, kølevæske, damp og lignende fra rør og forbundne installationer, der pludselig strømmer ud. Det gælder også for køle- og fryseanlæg samt beholdere og akvarier. pludselige skader, som ikke kan henføres til forsikringens øvrige dækninger, undtagelser og begrænsninger. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra kommende og øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig. Eksempler på en pludselig skade: Et ophængt fladskærms tv falder ned og ødelægger parketgulvet. Skaden på parketgulvet er dækket. En bil kører ind i dit hus. Skaden på bygningen er dækket. Et træ vælter ned i taget på dit hus. Skaden på bygningen er dækket. skader som følge af opstigning af grund- og kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt 5.2.1). skader som følge af nedbør og frost. skader som følge af vand, olie, kølevæske og lignende, der drypper eller siver. skader som følge af påfyldning eller aftapning af olietanke. skader som følge af sætninger, rystelser fra trafik og lignende. skade som følge af bygge- og reparationsarbejde på bygning eller grunden, fx udgravning til dræn eller kloak. skade, der opstår som følge af udførelsesfejl, fejlmontering, materialefejl eller fejlkonstruktion. følgeskader i form af svamp eller råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade (se punkt 5.6) og Rådskade (se punkt 5.7). kosmetiske skader, fx ridser, skrammer, afskalning, medmindre det er en følge af tyveri og hærværk. skader lavet af dyr, som gnaver, forurener, bygger rede m.m., medmindre du har valgt dækningen Mere tryghed (se punkt 5.10). Tilfældigt svigtende varmeforsyning er forhold, som hverken ejer eller bruger har haft indflydelse på. Det er ikke tilfældigt, hvis den svigtende varmeforsyning fx skyldes manglende oliebeholdning. 6/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

7 Følgende dele er ikke dækket Alle bygninger, bygningsdele samt øvrige ting nævnt under punkt 4, der ikke er fastmonteret på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Bygninger under opførelse. Byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet, er ikke dækket ved tyveri, hærværk og pludselige skader. Dog dækkes tyveri, hærværk og pludselige skader, hvis du har valgt dækningen Mere tryghed (se punkt 5.10). Haveanlæg, fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Dog dækkes tyveri, hærværk og påkørsel, hvis du har valgt dækningen, Mere tryghed (se punkt 5.10). Skjulte rør, kabel og stikledning. Dog dækkes, hvis der sker skade som følge af påkørsel. 5.3 Skjult rør- og kabelskade Forsikringen dækker skader som følge af: utætheder i skjulte rørinstallationer. utætheder i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer samt køle- og fryseskabe med vandtilførsel. fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum. Skjult betyder, at der ikke er direkte adgang til installationerne uden brug af værktøj eller permanent trappe. Det kan fx være installationer, der er støbt ind i eller skjult i gulve, kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende. Installationer, der kun er dækket af isolering, er ikke skjulte. Derudover dækker forsikringen: udgifter til at finde fejlen eller utætheden, hvis det er aftalt med os. følgeskader på bygninger efter en dækket utæthed eller fejl. frostsprængning. følgeskader i form af svamp og råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade (se punkt 5.6) og Rådskade (se punkt 5.7). kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker, medmindre du har valgt dækningen Kosmetiske forskelle (se punkt 5.9). lugtgener, fjernelse af ekskrementer og lignende. tab af olie og vand, medmindre du har valgt dækningen Udvidet vandskade (se punkt 5.8). Følgende dele er ikke dækket Beholdere, varmevekslere og kedler samt rørene i disse. Rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie-,gas- og pillefyringsanlæg og lignende. Bygninger under opførelse. 5.4 Stikledningsskade Forsikringen dækker skader på rørinstallationer fra indførsel i bygning og til hovedledning / fællesledning som følge af: utætheder i rørinstallationer og fejl i kabler, som du selv har pligt til at vedligeholde. utætheder og fejl i afløbsinstallationer (fx kloakledninger og brønde) i jord, hvis det medfører funktionssvigt eller skade på bygningen, eller der ved en tv-inspektion af kloakken bliver konstateret en fejlklasse 3 eller 4. Ved en tv-inspektion af afløbsledninger bruges et klassificeringssystem for at kategorisere fejlenes skadevirkning. Fejlklasse 1 eller 2 er mindre fejl, hvor afløbsrørets funktion ikke er væsentligt berørt. Typisk kan det afhjælpes med almindelig vedligeholdelse, fx spuling. Fejlklasse 3 eller 4 er der, hvor funktionen er væsentligt nedsat eller blokeret. Derudover dækker forsikringen: udgifter til at finde fejlen eller utætheden, hvis det er aftalt med os. følgeskader på bygninger efter en dækket utæthed eller fejl. frostsprængning. følgeskader i form af svamp og råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade (se punkt 5.6), og Rådskade (se punkt 5.7). signalforstyrrelser i eget ledningsnet. skade, der kan forhindres ved normal vedligeholdelse, fx spuling af kloak. skade, der skyldes, at afløbsledningen er lagt med for lidt fald. kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker, medmindre du har valgt dækningen Kosmetiske forskelle (se punkt 5.9). lugtgener, fjernelse af ekskrementer og lignende. tab af olie og vand, medmindre du har valgt dækningen Udvidet vandskade (se punkt 5.8). Følgende dele er ikke dækket Skader på eller fra drænrør samt olietanke, septiktanke, trixtanke, stenfaskiner, rensningsanlæg og lignende eller skader på eventuelle rør i disse. Bygninger under opførelse. 7/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

8 5.5 Glas- og sanitetsskade Forsikringen dækker skader som følge af, at glas og sanitet bliver ubrugeligt pga. brud, afskalning eller ridser. Det er en forudsætning, at de forsikrede ting er endeligt monteret på deres blivende plads i bygningen. Med glas menes glas, spejle eller lignende materialer i vinduer, døre, brusekabiner, indbyggede skabe, kogeplader, glas i emhætter, glas i ovnlåger og brændeovne samt indmurede spejle. Med sanitet menes håndvaske, toiletkummer, badekar, bideter, cisterner, køkkenvaske og lignende. punkterede termoruder uanset årsagen. skader, der sker i forbindelse med ombygning, tilbygninger, vedligeholdelse, montering, demontering eller reparation af den skadede ting. kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas/ sanitet, med mindre du har valgt dækningen Kosmetiske forskelle (se punkt 5.9). Følgende dele er ikke dækket Bygninger under opførelse. Derudover dækker forsikringen: følgeskader efter nedbør, der trænger ind i bygningen umiddelbart efter en dækket glasskade. udgifter til vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og andet tilbehør, som ikke kan genanvendes efter en skade på sanitet. 5.6 Insekt- og svampeskade Forsikringen dækker skade som følge af: aktive angreb af insekter, der ødelægger træværk samt bekæmpelse af husbukke. aktive angreb af svamp, der nedbryder træværk. Ved aktiv angreb af svamp forstås en hurtig nedbrydning af trækonstruktionen i forhold til konstruktionens forventede levetid. Angrebet skal være konstateret og anmeldt: i forsikringstiden, eller inden 6 måneder efter, at forsikringen er ophørt. insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. bekæmpelse af insekter, der ødelægger træværk med undtagelse af aktive angreb af husbukke. murbier, som ødelægger murværk og bekæmpelse af disse. rådborebilleangreb og bekæmpelse af disse. skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger. skader, der kun har betydning for træværkets udseende, fx misfarvning pga. blåsplint eller skimmelbelægning. følgeskader i form af råd, medmindre du har valgt dækningen Rådskade (se punkt 5.7). skader som følge af udførelsesfejl eller fejlmontering af solcelleanlæg. Følgende dele er ikke dækket Bygninger eller bygningsdele, nævnt under punkt 4, der ikke er fastmonteret på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Udsmykninger på bygningerne, fx vægmalerier og relieffer. Stråtag. Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Skade på træfundamenter og træpilotering samt skade, der stammer herfra. Kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse. Plankeværker, stakitter, pergolaer m.m. Bygninger under opførelse. Skade, der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk og pudset træydervægge. 8/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

9 5.7 Rådskade Forsikringen dækker skade som følge af råd. Råd er skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet. Rådskaden skal have betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes dog uden dette krav. Angrebet skal være konstateret og anmeldt: i forsikringstiden, eller inden 6 måneder efter, at forsikringen er ophørt. skader, der skyldes overfladeråd. skader, der kun har betydning for træværkets udseende, fx misfarvning pga. blåsplint eller skimmelbelægning. skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger. skader som følge af udførelsesfejl eller fejlmontering af solcelleanlæg. Følgende dele er ikke dækket Bygninger eller bygningsdele, nævnt under punkt 4, der ikke er fastmonteret på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Udsmykninger på bygningerne, fx vægmalerier og relieffer. Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Skade på træfundamenter og træpilotering samt skader, der stammer herfra. Kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse. Plankeværker, stakitter, pergolaer m.m. Bygninger under opførelse. Skade, der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk og pudset træydervægge. Overfladeråd opstår i træ, som er udsat for høj fugtighed, og er en langsom forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner. 5.8 Udvidet vandskade Forsikringen dækker skade som følge af: pludselig vandskade efter nedbør, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og trænger ind i bygningen, fx gennem fundament, kældergulv, kældervægge og tagkonstruktioner. opstigning af kloak- eller grundvand. fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. udsivning fra synlige installationer, fx radiatorer, akvarier eller beholdere. Derudover dækker forsikringen tab af vand og olie i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør/stikledninger. Pludselig vandskade er skade efter nedbør, der udefra trænger ind i bygningen gennem utætheder/åbninger over en kortere periode (maks. 7 dage). Eksempler på ikke umiddelbart tilgængeligt: Loft- og skunkrum, hvor der ikke er en lem eller anden adgangsmulighed. Loft- og skunkrum, hvor der ikke er en gangbro, og det ikke er muligt at træde på spærfod/bjælker, fordi der er isoleret henover. Dele af loft- og skunkrum, hvor adgangen er blokeret af skorsten, ventilationsrør eller lignende faste bygningsdele. Det er et krav, at skaden hverken er dækket eller undtaget i dækningen Stormskade m.m./vejrskade (se punkt 5.2.1). Genoprettes det beskadigede med organiske materialer, er disse ting ikke dækket ved fremtidige vandskader. Eventuelle merudgifter til reetablering med ikke-organiske materialer er ikke dækket af forsikringen. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden. Disse udgifter betales ikke af forsikringen. Forsikring dækker ikke: udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, fx reparation af revner i fundamentet eller etablering af manglende omfangsdræn. skader, som skyldes kondens eller grundfugt. lugtgener. vandskader opstået i forbindelse med ombygning eller tilbygning. skader på bygninger under opførelse. Vandskader opstået i forbindelse med ombygning eller tilbygning. skade som følge af vand, der kommer ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre. skade, der opstår som følge af udførelsesfejl, fejlmontering, materialefejl eller fejlkonstruktion. følgeskader i form af svamp og råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade (se punkt 5.6) og Rådskade (se punkt 5.7). Får du en vandskade i din kælder, som er dækket af forsikringen, skal reetablering ske uden brug af organiske materialer, fx trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge og glasvæv. 9/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

10 5.9 Kosmetiske forskelle Fliser/klinker Forsikringen dækker 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede fliser/klinker, hvis der er en dækket skade på følgende dækninger: Skjult rør- og kabelskade. Stikledningsskade. Dækningen gælder i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: Toilet/baderum. Bryggers. Køkken/alrum. Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede. Vælger du ikke denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal, fx gulv eller væg, blive udskiftet, selvom det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker magen til. Glas/sanitet Forsikringen dækker 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem det skadede og det ubeskadigede glas/ sanitet, hvis der er en dækket skade på dækningen Glas- og sanitetsskade. Dækningen for sanitet gælder i det toilet eller baderum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar. Dækningen for glas gælder for det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Det er en betingelse, at det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønster og/eller konstruktion, der er identisk med det ødelagte Mere tryghed Byggematerialer Forsikringen dækker tyveri og hærværk samt pludselige skader på byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet, og indtil de er monteret dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen. Hvor dækker forsikringen Udendørs dækkes tagbelægning, mursten, isolering, cement, træ til konstruktion (fx spær, taglægter, remme og lignende), havefliser og grus. I forsvarligt aflåst container, bygning eller garage/udhus dækkes alle andre byggematerialer, fx gulvbelægning, køkkenelementer, vvs-elementer, hårde hvidevarer eller vinduer og døre. Dokumentation Du skal kunne fremvise dokumentation for, hvornår materialerne er købt og leveret eller afhentet. Erstatningen bortfalder, hvis dokumentationen ikke kan fremvises. Der gælder en maks. sum, som fremgår af din forsikringsaftale. Funktionsfejl Forsikringen dækker: fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, fx centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser og lignende. fejl og svigt i elektriske installationer til medforsikrede svømmebassiner eller udendørs spa. Bygningsinstallationerne er dækket i 4 år fra installationernes første købsdato. skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. fejl i eller tab af software, data samt pixelfejl. skade, som er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler. brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet. Skader lavet af dyr Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele i beboelsesbygninger. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker, inden bygningsdelene repareres. Eksempler på skader lavet af dyr: Rotter har gnavet sig ind i huset og ødelagt gulve og karme. Forsikringen dækker reparation af gulve og karme, når rotterne er bekæmpet. En husmår har boet oppe på loftet. Forsikringen dækker udskiftning af det ødelagte isoleringsmateriale, når husmåren er fjernet, og dens adgangsvej er blokeret. skader lavet af husdyr, fx hunde og katte. skader lavet af insekter, fx murbier og rådborebiller. kosmetiske skader, fx skjolder og ridser. bekæmpelse og forebyggelse. lugtgener, fjernelse af ekskrementer m.m. genhusning og huslejetab m.m. Haveanlæg Forsikringen dækker: tyveri og hærværk forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet. haveanlæg, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen. Haveanlæg er fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Der gælder en maks. sum, som fremgår af din forsikringsaftale. 10/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

11 5.11 Bolighjælp Forsikringen dækker hjælp til at hindre eller begrænse udviklingen af en skade i og ved huset. Nedenfor kan du se, hvad du kan få hjælp til. Har du brug for Bolighjælp, skal du straks kontakte os, så vi eller en af vores dygtige samarbejdspartnere kan hjælpe dig. Hvis hjælpen kræver leje af lift, er denne udgift ikke dækket. Træfældning Forsikringen dækker fældning af akut beskadigede træer, der er ved at vælte, og som er til fare for mennesker eller med risiko for ødelæggelse af bygninger på forsikringsstedet. Træet bortskaffes eller opskæres i brændeovns venlige stykker, hvis det ønskes. Dette gælder også for træer, der er væltet i forbindelse med en stormskade og som har forvoldt skade på dækkede bygningsdele. Optøning af tilgængelige frosne vandrør Forsikringen dækker optøning af tilgængelige frosne vandrør i huset. Det forudsættes, at huset var tilstrækkeligt opvarmet. Tilgængelige betyder, at der er direkte adgang til installationerne uden håndværksmæssige indgreb eller brug af værktøj. Installationer der kun er dækket af isolering betragtes som tilgængelige. Fjernelse af synligt fygesne Forsikringen dækker fjernelse af synligt fygesne på loftet i huset. Sneen skal kunne fjernes uden, at det kræver håndværksmæssige indgreb. Store mængder sne på taget afspærring og fjernelse Forsikringen dækker afspærring i forbindelse med store mængder sne på taget af huset. Hvis vi vurderer, at sneen er til fare for mennesker eller værdier, dækker vi også fjernelse af sne på taget, hvis du ikke har haft mulighed for at fjerne det. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Udlån, opsætning og nedtagning af mårfælder Forsikringen dækker udlån, opsætning og nedtagning af mårfælder. Indfanget mår medtages. Mårfælden kan lånes i op til 30 dage. Du skal være opmærksom på, at du har ansvaret for at tilse fælden dagligt. Indfangning af vilde fugle, flagermus, pindsvin og slanger Forsikringen dækker indfangning af vilde fugle, flagermus, pindsvin og slanger, der er kommet ind i huset. Indfangede dyr medtages. Flagermus er totalfredet, og der gælder særlige regler fra Naturstyrelsen. Dyrene må blandt andet ikke indfanges, men skal udsluses af huset på et tidspunkt, hvor de ikke har unger. Indgrebet må kun foretages på bestemte årstider. Fjernelse af hvepsebo og bekæmpelse af sorte havemyrer Forsikringen dækker: fjernelse af aktive hvepsebo på matriklen. bekæmpelse af sorte havemyrer inde i huset, hvis disse har været generende gennem længere tid, og du selv har forsøgt at bekæmpe dem. Du kan også få telefonisk rådgivning om bekæmpelse af diverse skadedyr fx: murbier. borebiller. væggelus. kakerlakker. mosegrise. muldvarper. Kontakt vores skadeafdeling for Hus. Store mængder sne er 60 cm nysne eller 30 cm tøsne. 6. Hvordan erstattes skaderne Erstatningen opgøres som nyværdi, undtagen når andet er nævnt i forsikringsaftalen (policen), eller når der er skade på: ting, der er nævnt i afskrivningstabellerne, (se punkt 6.1). rådskadet træværk, (se punkt 6.2). udvendig udsmykning, (se punkt 6.3). haveanlæg m.m., (se punkt 6.4). bygninger, der er under renovering/ modernisering, (se punkt 6.5). bygninger, der skal rives ned, (se punkt 6.6). forladte bygninger, (se punkt 6.7). ting, der erstattes med en kontanterstatning, (se punkt 6.8). Erstatning efter nyværdi vil sige det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som nyt på samme sted og med samme byggemåde. Generelle erstatningsregler Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede, eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden skete. 11/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Hvis det beskadigede ikke kan genanskaffes, opgøres erstatningen ud fra, hvad det vil koste at skaffe noget tilsvarende i samme standard, og som er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden skete. Rent kosmetiske forskelle er ikke dækket, fx ved farveforskelle mellem det, der er blevet erstattet, og det der ikke er skadet. Det gælder uanset, om det ikke har været muligt at skaffe samme materialer, som de skadede. Har du købt dækningen Kosmetiske forskelle, (se punkt 5.9), kan der være mulighed for dækning. Erstatningen kan ikke overstige den pris, vi kan få bygningsdelen/tingen repareret/genopført til ved den eller de leverandører/håndværkere, vi har anvist. Udbedrer du selv skaden, betales materialeprisen (den pris, vi kan få matrialerne til hos vores leverandører) samt en kontant godtgørelse for eget arbejde. Erstatningen udbetales, når skaden er udbedret, og regningen er modtaget, medmindre andet er aftalt med os. Vi kan fx aftale, at erstatningen udbetales i rater i takt med, at skaden udbedres.

12 6.1 Afskrivningstabeller Vi beregner erstatningen ud fra prisen for tilsvarende nye ting. Derefter afskriver vi for tingens alder efter afskrivningstabellerne i dette afsnit. Afskrivningen beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden, dvs. inklusiv arbejdsløn m.m. Kedler/varmevekslere og beholdere samt olie- og gasfyr, dog ikke ved el-skader Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 10 år 100 % 15 år 70 % 20 år 55 % Hårde hvidevarer og el-drevne ting Pooldug/liner/foring af svømmebassin 25 år 40 % 30 år 25 % Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 2 år 100 % 3 år 85 % 4 år 75 % 5 år 65 % 6 år 50 % 7 år 40 % 8 år 30 % Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. samt moduler til solfanger- og solcelleanlæg Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 15 år 100 % 20 år 70 % 25 år 50 % Tagbelægning af strå/rør Indvendig malede overflader 30 år 30 % Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 20 år 100 % 25 år 70 % 30 år 60 % 35 år 50 % 40 år 40 % 45år 30 % Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 10 år 100 % 15 år 70 % Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl, laminat og andre lignende materialer Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 5 år 100 % 10 år 60 % 15 år 40 % 10 år 100 % 15 år 60 % 20 år 40 % Antenner og tagbelægning af plast, pvc o.l. Hegn og trykimprægneret stolper Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning Alder indtil: Erstatning 5 år 100 % 7 år 70 % 10 år 40 % 10 år 100 % 20 år 60 % 30 år 40 % 6.2 Rådskader Ved ødelagt træ erstatter vi udgifter til afstivning eller reparation, så træets og konstruktionens bæreevne sikres. Hvis træets funktionsevne er nedsat på grund af destruktion, erstatter vi udgifter til udskiftning af det træ, som er skadet. Ved skjult træværk forstås træ, som umiddelbart ikke er synligt/ tilgængeligt. Med skjult menes, at der ikke er direkte adgang til træværket uden brug af værktøj, fx træværk inde i vægge og under gulve, eller at der ikke findes permanent trappe til loft. Af enhver rådskade, undtagen i skjult træværk, skal du selv betale 1/3 af den samlede skade, dog minimum kr. (indeks 2015) pr. bygningsdel, fx pr. dør, vindue eller beklædning af træ. 6.3 Udvendig udsmykning Udvendig udsmykning, fx vægmalerier, relieffer på den forsikrede bygning samt haveskulpturer, solure og fuglebade er dækket med deres håndværksmæssige værdi. Den håndværksmæssige værdi er det beløb, det vil koste en håndværker at lave en tilsvarende udsmykning. Den kunstneriske værdi er ikke dækket. Der gælder en maks. sum, som fremgår af din forsikringsaftale. 12/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

13 6.4 Haveanlæg Haveanlæg er dækket, hvis: skaden er en direkte følge af en skade, der er dækket af forsikringen, fx hvis tagsten pga. storm falder ned og ødelægger dit springvand eller blomsterbed. skaden er en direkte følge af en skade på en anden ejendoms bygninger, fx hvis tagsten pga. storm falder ned fra naboens tag og ødelægger dit springvand eller blomsterbed. Vi erstatter med udgiften til nyplantning af højst 4 år gamle blomster/planter/buske/træer m.m. Vi betaler kun erstatning, hvis skaden udbedres. Der gælder en maks. sum, som fremgår af din forsikringsaftale. Det er en betingelse for dækning, at skaden på den anden ejendom ville have været dækket af din forsikring, hvis skaden var sket på dit eget hus. 6.5 Bygninger under renovering/modernisering For skader på bygninger eller bygningsdele, hvor skaden opdages under eller før renoveringen eller moderniseringen, dækker vi kun merudgiften til reparationen af skaden og ikke de udgifter, som du alligevel skulle have betalt. For skader på bygninger eller bygningsdele, der skulle bruges igen, erstatter vi med nyværdi. For skader på øvrige bygninger eller bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. Erstatningen kan ikke overstige bygningens eller bygningsdelens handelsværdi, det vil sige det, bygningen eller bygningsdelen vurderes at kunne sælges til, umiddelbart før skaden skete. 6.6 Bygninger bestemt til nedrivning For skader på bygninger eller bygningsdele, der skulle rives ned, erstatter vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. Derudover erstatter vi bygningsdele, der skulle bruges igen til den værdi, de havde umiddelbart før skaden (dagsværdi), hvor der tages hensyn til bl.a. alder og slid. Vi erstatter ikke udgifter til demontering. 6.7 Forladte bygninger Forladte bygninger, det vil sige bygninger, der er ubeboet i mere end 12 måneder og uden tilsyn og vedligeholdelse, erstattes til dagsværdi. Den samlede erstatning kan højest udgøre husets handelsværdi. Der ydes ikke erstatning for restværdi og lovliggørelse. 6.8 Kontanterstatning Kontanterstatning i stedet for reparation eller genopførelse Hvis erstatningen ikke bliver brugt til reparation eller genopførelse af det beskadigede, opgør vi erstatningen som en kontanterstatning til fri rådighed. Vi opgør skaden til dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og slid. Erstatningen kan ikke overstige den beskadigede bygnings handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden. Vi erstatter ikke restværdi, udgifter til nedbrydning, lovliggørelse, byggeadministration, prisstigninger og moms. For brandskader, som ikke udbedres, udbetaler vi kun erstatningen til fri rådighed, hvis der gives skriftligt samtykke fra samtlige panthavere. Kontanterstatning i stedet for genlevering af byggematerialer Ønsker du ikke at få byggematerialer genleveret, som vi har tilbudt, opgør vi erstatningen som en kontanterstatning, svarende til den pris vi skal betale for tilsvarende byggematerialer hos den eller de leverandør(er), vi har anvist eller ved at bruge de nævnte afskrivningstabeller. Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien, det vil sige det, bygningen eller bygningsdelen vurderes at kunne sælges til, umiddelbart før skaden skete. For brandskader, som ikke udbedres, udbetaler vi kun erstatningen til fri rådighed, hvis der gives skriftligt samtykke fra samtlige panthavere. 13/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

14 6.9 Restværdi Hvis en dækket skade på bygningen er på mindst 50 % af værdien i dag (nyværdi), kan man i stedet for reparation vælge at få opført en tilsvarende bygning som ny. Beregningen sker for hver enkelt bygning på ejendommen for sig. Ved beregningen af, hvor stor en procent skaden på bygningen er, indgår ikke: værdien af anvendelige rester. udgifter til lovliggørelse. udgifter til oprydning og nedrivning. følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved en reparation af skaden. Det er en betingelse, at de rester, som kan bruges igen, rives ned, og at der bygges nyt. Vi erstatter udgifterne til at få fjernet resterne. Der må højst rives ned til eventuel brugbar kælder. Der erstattes efter nyværdi, og tabellerne i punkt 6.1 bruges ikke. For skader på bygninger og bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, renoveres eller moderniseres, udbetaler vi ikke erstatning for restværdi Andre udgifter som dækkes I forbindelse med en dækket skade, erstatter vi følgende: Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede dele af ejendommen. Rimelige udgifter til forhindring af en umiddelbart truende skade. Udgifter til oprydning og fjernelse af de forsikrede dele, der efter skaden ikke kan bruges igen. Ekstra byggeudgifter (Lovliggørelse), som er nødvendige for at opfylde de krav, byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen eller afstandskrav i henhold til miljølovgivningen, når en skadet bygning skal opføres igen. Betingelser for erstatning til Lovliggørelse: Udgifterne skal være til den del af bygningen, som skal erstattes. Du har søgt dispensation, men har fået afslag på at fravige de nye regler i byggelovgivningen eller miljølovgivningen. Der skal ske istandsættelse eller genopførelse. Udgifterne må ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse af bygningen. Udgifterne må ikke kunne være krævet af byggemyndighederne, inden skaden skete. Der gælder en maks. sum, som fremgår af din forsikringsaftale Udgifter til flytning Hvis en bygning til beboelse ikke kan benyttes på grund af en dækket skade, får du erstattet: rimelige og dokumenterede merudgifter til leje af en erstatningsbolig ved midlertidig fraflytning. nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af dine private ting. rimelige og dokumenterede udgifter ved flytningen. dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet lokale eller bolig. Vi betaler udgifterne i indtil 1 måned, efter skaden er udbedret, dog højst i 12 måneder efter skaden er sket. Hvis bygningen opføres på en anden måde, eller skaden slet ikke udbedres, modtager du kun erstatning for den tid, det ville have taget at opføre den skadede bygning på samme måde som før skaden. Hvis du selv er skyld i, at udbedringen forsinkes, får du ikke erstatning for de udgifter, der er forbundet med forsinkelsen. erstatning for eventuelle ulemper og gener i forbindelse med, at bygningen sættes i stand efter en skade. erstatning for eventuelle ulemper i forbindelse med flytningen. lejere og logerende. 7. Husejeransvar Forsikringen dækker Erstatningsansvar for handlinger, hvor du bliver juridisk ansvarlig, og hvor handlingen er sket i forsikringens dækningsperiode og vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning. Efter dansk retspraksis er man juridisk ansvarlig, hvis man forvolder skade ved fejl eller forsømmelse. Hovedreglen er, at man har forsømt at gøre noget, eller man har gjort noget, man ikke burde have gjort. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem lang tids retspraksis. Formål Husejeransvarsforsikringen formål er at betale, hvis der rejses et juridisk berettigende erstatningskrav mod dig, eller at hjælpe dig, hvis erstatningskravet er uberettiget. Du bør derfor ikke anerkende ansvaret eller kravets størrelse, fordi du kan komme til at forpligtige dig uden at være sikker på, om forsikringen dækker. Bliver du mødt med et krav om erstatning, bør du lade os afgøre, hvordan kravet skal behandles. Kontakt os altid, inden du påtager dig et erstatningsansvar. Omkostninger og renter Forsikringen dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes. Det er en betingelse, at dette er aftalt med os. Omkostningerne bliver betalt, selv om beløbet overskrider forsikringssummen. Det samme gælder for renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 14/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

15 Summer For personskade og for skade på dyr og ting gælder særlige summer, som står på din forsikringsaftale og ikke er indeksreguleret. Forsikringen dækker ikke Hændeligt uheld Er du uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig. For hændelige skader er du ikke ansvarlig. Derfor må den, der har lidt et tab, selv bære tabet. Forsætlig handling Har du forvoldt en skade med vilje, bliver skaden kaldt forsætlig. Den slags skader er kun dækket, hvis den, der har forvoldt skaden, er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftmæssigt pga. sin sindstilstand. Bortfald af erstatningsansvar Er skaden omfattet af en anden forsikring, fx indbo-, bygnings-, bil- eller erhvervsforsikring hos den, som har haft skaden, falder erstatningsansvaret bort, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. Selvforskyldt beruselse Skader, der er forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Udøvelse af erhverv Skader, der er opstået i forbindelse med en erhvervsvirksomhed, der drives på forsikringsstedet. Egne, lånte og lejede ting m.m. Skader på ting, som tilhører ejeren, brugeren eller medhjælperen. Skader på ting, som ejeren, brugeren eller medhjælperen: låner eller lejer. bruger eller har brugt. opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler. er i besiddelse af eller har i sin varetægt af andre grunde end de nævnte. Motordrevne køretøjer Skader forvoldt af motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvaret for motoriserede haveredskaber med op til 25 hk. Hvis sikrede er ansvarlig efter færdselsloven, dækker vi med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. Forurening Skader, der er opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet eller ved pludseligt uheld, og sikrede har overholdt de offentlige forskrifter, som gælder for området. Aftaler/Formuetab Tab, der er opstået ved at undlade at opfylde en indgået aftale, fx en kontrakt eller en lejeaftale. 8. Retshjælp Følgende er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsforsikringen. Du kan se de fuldstændige betingelser på Retshjælpsforsikringen forudsætter, at du har købt dækningen Stormskade m.m. (se punkt 5.2), og at du er ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i sin helhed. Forsikringen dækker udgifter ved visse private retstvister, når: der er en aktuel tvist, sagen er egnet og klar til behandling ved domstolene eller for en voldgift, du med en vis sandsynlighed kan vinde sagen, og sagen er forsøgt løst i et godkendt klagenævn eller ved offentlige eller administrative myndigheder. Ved en tvist forstås en juridisk uenighed mellem to eller flere parter. Det kan fx være i følgende situationer: Køb og salg af ejendom. Byggeentreprise på ejendommen. Naboretlige konflikter. Forsikringen dækker ikke (eksempler på områder, der ikke er dækket): erhvervsmæssige sager, herunder sager om udlejning. sager om formueforhold og ejendomsret m.m. i forbindelse separation/skilsmisse. tvister med myndigheder, herunder skatte- og afgiftssager. sager om arv og dødsbobehandling. Domstolssager Hvis din sag vedrører et krav på højst kr., eller hvis der er tale om et krav, som retten ikke kan gøre op i penge, skal din sag, som udgangspunkt, følge småsagsprocessen. Ved denne type sager behøver du ikke hjælp fra en advokat, men kan selv anmelde sagen til os. Du kan læse mere om reglerne for småsager på hvor du også kan finde vejledning om udarbejdelse af stævning og svarskrift. Hvis din sag vedrører et krav på over kr., skal du kontakte en advokat, som vil anmelde sagen til os og bede om retshjælpsdækning på dine vegne. Voldgiftssager Forsikringen dækker tvister, som efter parternes aftale skal behandles ved voldgift. Her skal du kontakte en advokat, som vil anmelde sagen til os og bede om retshjælpsdækning på dine vegne. Mediation Forsikringen dækker udgifter ved brug af mediation til løsning af konflikter. Mediation er en metode, hvor løsningen af konflikter sker gennem en frivillig styret samtale med hjælp fra en mediatoradvokat. Såfremt modparten er indstillet på at bruge denne form for konfliktløsning, bedes du tage kontakt til Advokatsamfundets mediatoradvokater med henblik på at få udpeget en mediatoradvokat. Denne advokat vil så anmelde sagen til os og bede om retshjælpsdækning på dine vegne. 15/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

16 9. Generelle bestemmelser Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Tilsyn og Garantifond Tjenestemændenes Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på eller Forsikringstagers tilknytning Forsikringsaftalen forudsætter, at du er berettiget til medlemskab af Interesseforening, hvis vedtægter udleveres efter ønske. Forsikring i andet selskab Har du tegnet en forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber. Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning. Forsikringens varighed Forsikringen gælder for et år ad gangen, og forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges eller ændres inden, efter reglerne i det efterfølgende vedrørende ændringer af betingelser og priser samt opsigelser. Ændres eller opsiges en dækning inden for det første år, har vi ret til at beregne os en merpris svarende til korttidsdækning for den faktiske forsikringsperiode. Betaling af skyldige beløb Præmier og andre skyldige beløb opkræves samtidig. Betaling foregår ved betalingsoverførsel. Som skyldige beløb regnes præmie, skadeforsikringsafgift og andre afgifter/gebyrer til det offentlige eller til os. Hvis der sendes meddelelse ved restance, har vi ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Vi har endvidere ret til at beregne et gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til omkostningerne herved. Såfremt omkostningerne stiger, har vi ret til at hæve renter og gebyrer tilsvarende. Forsikringens betaling Forsikringens pris og andre skyldige beløb skal kunne opkræves og betales ved direkte fradrag i din anviste løn, pension eller lignende hver måned efter retningslinjer godkendt af os og beløbsanviser. Opkrævningen om betaling sker automatisk til det udbetalingssted hos dit løn- eller pensionskontor, der er aftalt med dig. Prisen på din forsikring forfalder til betaling forud for den aftalte periode, pr. den dato den månedlige udbetaling er anvist. Kan prisen for din forsikring ikke opkræves og trækkes af din løn hver måned kan vi bestemme en anden opkrævningsform, fx BS, og bestemme, om opkrævningen skal ske kvart-, halv- eller helårligt. Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Prisen på din forsikring forfalder til betaling den første dag i måneden i den aftalte periode. Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, får du en rykker. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter den første rykker, stopper forsikringen. Hvad skal vi have besked om Retten til erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde, hvis du ikke giver os besked om visse ændringer. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked om: forkerte oplysninger i forsikringsaftalen. ændring af betalingsadressen. ændringer af tagtype på din bolig, fx fra eternittag til tegltag. ændring af den primære opvarmningsform i din bolig, fx fra oliefyr til jordvarme. ændring af bygningens benyttelse, fx fra beboelse til erhverv. boligen udlejes. du får solceller. nybygninger, ombygninger eller tilbygninger på forsikringsstedet. hvis der i øvrigt sker ændringer i andre forhold, der har betydning for de aftalte vilkår. indretning af rum til lovlig beboelse. Derudover skal du meddele enhver ændring i dit ansættelseseller aflønningsforhold med betydning for den månedlige betaling, fx skift i løn- /gironummer, overgang til orlov, pensionering, fratræden eller lignende. Sker opkrævning gennem BS, skal ændring af betydning for betaling ligeledes meddeles os. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade, der direkte eller indirekte skyldes: forsæt eller når du har udvist grov uagtsomhed. oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb, jordskælv, cykloner, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer. atomkernereaktioner og radioaktiv bestråling, hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid. Skade, som direkte eller indirekte skyldes kernereaktioner, benyttet til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, er dog dækket, når der er tale om forskriftsmæssig anvendelse, der ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. krig eller krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Indeksregulering Prisen på forsikringen, selvrisikobeløb og forsikringssummer indeksreguleres og fremgår af forsikringsaftalen (policen). Ansvarsskader og Retshjælp indeksreguleres ikke. Indeksregulering følger lønindeks for den private sektor, der er beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for beregningen, har vi ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indeksregulering sker hvert år fra den 1. januar. Forsikringen indeksreguleres på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen. 16/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

17 Ændring af betingelser og priser Vi kan ændre betingelserne og/eller prisen senest med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Når du betaler forsikringen for en ny periode, accepterer du samtidig ændringerne, og forsikringen fortsætter med de ændrede betingelser og/eller pris. Du bør dog opsige forsikringen skriftligt, hvis du ikke ønsker at fortsætte den, for at undgå problemer med betaling og dækning på evt. andre forsikringsaftaler hos os. Indeksregulering eller ændringer som følge af lovmæssige ændringer betragtes ikke som en ændring af prisen for forsikringen. Mulighed for at opsige Du kan vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Både du og vi har med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden. Opsigelse med 30 dages varsel Din forsikring kan opsiges til udgangen af en måned, når skriftlig opsigelse er modtaget mindst 30 dage forinden. En ændring eller opsigelse kan undtagelsesvis foretages hurtigere, fx ved risikoens dokumenterede bortfald, når vi kan godkende dette. Skærpede vilkår I stedet for at opsige forsikringen, kan vi vælge at tilføje skærpede vilkår på din forsikring, hvis vi konstaterer særlige risikoforhold ved behandling af en skade. Særlige risikoforhold kan være, at der er anmeldt mange skader. Skærpede vilkår kan fx være tvungen selvrisiko eller ændring af den eksisterende selvrisiko, forhøjelse af prisen på forsikringen eller begrænsning i dækningen. Vi kan ligeledes kræve, at du skal foretage forebyggende foranstaltninger, som en del af de skærpede vilkår. Du skal have skriftlig besked om de skærpede vilkår på din forsikring. Varslingen kan ske med 14 dages varsel i perioden, fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt, eller skaden er afvist. Bemærk Der gælder særlige regler for branddækningen. Branddækningen kan kun opsiges, hvis der er skriftlig accept fra de tinglyste panthavere, eller det kan dokumenteres, at ejendommen uden forringelse af panthavers retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at sælge bygningsbrandforsikring. For bygninger, der ligger forladte hen eller ikke er forsvarlig forsikret mod brandfare, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til den, der har købt forsikringen og eventuelle panthavere. Mulighed for at klage Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er vores klageansvarlige afdeling: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet. Ønsker du ikke forsikringen med de skærpede vilkår, skal du opsige den senest den dato, hvor de skærpede vilkår vil gælde fra. TJM (05.15) 17/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for Husforsikring November 2016

Betingelser for Husforsikring November 2016 Betingelser for Husforsikring 6301 November 2016 Aftalegrundlaget Din husforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 18T1 Gælder fra 15.01.2018 TJM 1801-1 (01.18) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/20 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-4 August 2016 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Villaforsikring

Forsikringsbetingelser for Villaforsikring Forsikringsbetingelser for Villaforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0032 Gælder fra 01.04.2003 TJM 90996-10 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede 1 2.0 Forsikringssted og -tid 1 3.0 Hvilke genstande omfatter forsikringen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 Vilkår for Husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus

Forsikringsvilkår. for. Fritidshus Forsikringsvilkår for Fritidshus Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

vilkår for husforsikring

vilkår for husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 vilkår for husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere