Handlingsplan for e- læring på SDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for e- læring på SDU"

Transkript

1 Handlingsplan fr e- læring på SDU E-læringsenheden Niels Bhrs Allé Odense M Sidst pdateret d. 15. september

2 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin g udnyttelse af de ptentialer, sm e-læring giver. 1.1 Initiativer g aktiviteter Nye udviklingspgaver Beskrivelse: SDU pbygger g vedligehlder et gdt image ved at være udfarende i frhld til afprøvning af nye muligheder g ptentialer g sm trendsættende i anvendelsen af samme. Opgave: Med henblik på at identificere nye udviklingstendenser skal SDU frtsætte g udbygge sin frankring i natinale g internatinale fra vedr. e-læring g e-læringsteknlgier. Hertil må SDU være på frkant med prjekter, der afprøver, udnytter g udvikler de identificerede muligheder. Ansvarlig: SDUs E-læringsrganisatin Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med it-service g de fakultære e- læringsmedarbejdere g biblitekets e-læringsmedarbejder. Blackbard 9.1 Udrulning af Adbe Cnnect på SDU Styrkelse af mødeaktiviteter via webknferencesystemer Styrkelse af uddannelses- g læringsaktiviteter via webknferencer AVATAR Interaktive tavler Mbile Learning g Pd/Vd cast Samarbejde med faglige miljøer g studienævn Beskrivelse: E-læringsptentialerne skal tænkes hensigtsmæssigt ind i frhld til målene på de enkelte af universitetets uddannelser. Diskussiner af de frskellige muligheder må bringes ud i det enkelte studienævn g faglige miljøer. Disse diskussiner kan tilvejebringe studiespecifikke e- læringsinitiativer. Opgave: E-læringsenheden tager kntakt til de enkelte studienævn g faglige miljøer med henblik på at igangsætte g understøtte diskussiner m muligheder, g tilbyder supprt ved implementeringen af nye særligt tilrettede initiativer. Ansvarlig: Fakulteternes ledelse g e-læringsstrategiudvalget. Deltagere: De centrale e-læringsmedarbejdere i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere g biblitekets e-læringsmedarbejder. Radshw (Afsluttet) Infrmatinskampagne (Afsluttet) Strategisk infrmatinskampagne i frbindelse med E-læringsprjektpuljen 2

3 Opsøgende knsulentarbejde Hjemmesider fr e-læring Beskrivelse: SDU har et gdt image mht. anvendelsen af e-læring. Dette præsenteres eksemplarisk på SDUs hjemmeside på både dansk g engelsk. Opgave: E-læringsenheden pbygger g vedligehlder en intern g ekstern e- læringshjemmeside, sm fungerer sm en videnbase fr ansatte g studerende på SDU samt sm inspiratinskilde fr den interesserede mverden. E-læringsenheden udfører eksternt knsulentarbejde når dette giver E- læringsenheden nyttig viden g erfaring til brug på SDU. Deltagere: E-læringsenheden E-læringshjemmeside på SDU-net Offentlig (ekstern) e-læringssite skal udarbejdes Udarbejdelse af prjektwebside: SDUs e-læringsenhed har en fælles prjektprtal, hvr alle fakulteters e-læringsprjekter er synlige med hensyn til emne, tid, mål sv Deltagelse i udvikling af e-læring Beskrivelse: SDUs e-læringsenhed fremstår sm eksperter i frhld til anvendelsen af e-læring g udnyttelsen e-læringsteknlgier, frdi enheden er synlige i den faglige g ffentlige debat. Opgave: SDUs e-læringsmedarbejdere deltager på natinale g internatinale knferencer. Deltagere: E-læringsenheden Internatinalt Online EDUCA, december 2010 EDATU Annual Cnference, September 2010 Blackbard Teaching and Learning Cnference, april 2010 (Afsluttet) Blackbard knference 2011 Standfrd erfaringsudveksling, maj 2010 (Afsluttet) Natinalt E-læringsknference - University - G Online: frm strategy t reality. Århus, 25. marts 2010 (Afsluttet) Netwrk Learning knference Aalbrg, maj 2010 (Afsluttet) Videnskabsministeriet Internatinal knference m it g innvative læringsmiljøer, august 2010 Artikel til LOM (Afsluttet). Frskningsnetknference, nvember

4 1.1.5 Opfølgning på benchmarking Beskrivelse: Med henblik på at kvalitetssikre, brande g synliggøre SDU sm et førende universitet igangsættes benchmarking af SDUs e-læringsaktiviteter. Opgave: SDU undersøger metder til benchmarking g udvikler en strategi fr samme. Der igangsættes et piltprjekt med fkus på e-læring sm mråde fr selve benchmarkingen. Ansvarlig: E-læringsstrategiudvalget Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med Kvalitetsudviklingsrådet (KUR). Status på aktivitet: Benchmarking af e-læring på SDU er blevet gennemført i 2009/10 (Afsluttet) Implementering af udvalgte benchmarking resultater er påbegyndt. Løbende styrke SDUs interne e-læringsstrategi g rganisering jf benchmarking Beskrive hvrfr det frtsat er relevant at fkusere på e-læring (Why fcus n e- learning?) Hvrdan styrkes de pædaggiske g læringsmæssige aspekter af e-læring på SDU? 4

5 Visin 2 På SDU giver e-læring den enkelte studerende de bedste muligheder fr at gennemføre g få det bedste udbytte af sin uddannelse. 2.1 Initiativer g aktiviteter Studerendes adgang til læringsressurcer Beskrivelse: De studerende tilbydes transparent adgang til frskellige ressurcer via e- learn.sdu.dk, så de altid har nem g let adgang til rækken af relevante læringsressurcer. Opgave: Syddansk Universitetsbibliteks databaser gøres tilgængelige via single-sign-n i Blackbard. g bibliteket Deltagere: E-læringsenheden g bibliteket Status på aktivitet: Single sign n til biblitekets services g ressurcer er pt. ikke muligt, pga. prblemer med eksterne brugere (hspitalsansatte), der hverken er SDU ansatte eller studerende. Der tilbydes fjernadgang til Databaserne, e-bøger g e-tidsskrifter Bibliteket på e-learn.sdu.dk Beskrivelse: Biblitekets webside g digitale ressurcer kan tilgås direkte via Library-fanen i e-learn.sdu.dk. Opgave: Bibliteket pririterer udviklingen af mulighederne fr at gøre materialer tilgængelige i elektrnisk frm på e-learn.sdu.dk. Målet er, at der på baggrund af litteraturlister fra den enkelte underviser kan leveres elektrniske kmpendier på hldniveau. Det kan ske ved at linke til elektrnisk materiale samt ved at indscanne g lagre trykt materiale. Ansvarlig: Bibliteket g e-læringsstrategiudvalget Deltagere: Bibliteket g e-læringsstrategiudvalget - evt. i samarbejde med SDUs trykkeri. Status på aktivitet: I frbindelse med Bb.9.1 g nyt biblitekssystem (Symphny) der integreres ver smmeren 2010 ses på nye muligheder fr helhedsrienterede løsninger. Bibliteket tilbyder hjælp g vejledning i udfrmningen af frskellige frmer fr digitale kmpendier. Vejledningen kører sm en integreret del af biblitekets øvrige servicetilbud Det samfundsfaglige fakultet kører et prjekt mkring levering af materiale i digital frm. De første kmpendier kmmer ud ved semesterstart efterår 2010 (dette prjekt er sat i ber) Mbile learning Beskrivelse: De studerendes læring understøttes med mbile learning g state-f-the-art (mbile devices) teknlgierne pd- g vdcasting sm et led i styrkelsen af den enkelte studerendes frie adgang til læring g undervisning. På baggrund heraf udarbejdes en mindre rapprt m anvendelse af pd- g vdcasting i undervisningen. Tilegnelse af relevante kmpetencer 5

6 Opgave: E-læringsenheden iværksætter en række piltprjekter med Pd- g Vdcasting i frskellige faglige miljøer på SDU g evaluerer efterfølgende på de pnåede erfaringer. De faglige miljøer kan i deres prjekter få støtte fra e-læringsenheden Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere g undervisere. Fakulteterne laver selv prjekter på mrådet. Status på aktivitet: Pdcast/Vdcast g mblie learning prjekt (start juni 2010) Cnnect prjekt Digitale eksamener Beskrivelse: SDU har en målsætning m at indføre digitale eksamener g at de skal afløse de nuværende papireksamener med mindre nget principielt umuliggør dette. Opgave: Digitale eksamener spiller på mange frnter sammen med SDUs delplitikker vedr. uddannelseskvalitet. Arbejdet i fråret 2010 har rganiseret i regi af KUR-U i en Krdineringsgruppe m digitale eksamensfrmer med kvalitetssekretariatet sm krdinatr g med deltagelse af CUP, E-læringsenheden, IT-Service g Servicemrådet. SDUs direktin har på sit møde i april besluttet en handlingsplan fr det videre arbejde. Opgaverne er beskrevet i handlingsplanen, g der skal udfrmes en prjektplan fr pgaven. Deltagere: Der arbejdes tæt sammen med CUP; It-service, Servicemrådet g de lkale repræsentanter fr e-læring. Prjektplan samt rganiseringsplan udfrmes jvf. direktinsbeslutning. Handlingsplan med beskrivelse af pgaver, tidsplan g deltagere udvikles jvf. direktinsbeslutningen. Papireksamener identificeres g beskrives, således at der dannes et verblik herver. K-gruppen arbejder på afklaring mkring frhld vedrørende pædaggiske g tekniske aspekter knyttet til digital eksamen. Juridiske prblemstillinger undersøges g beskrives. Der udvikles et katalg herm. Indsamling af erfaringer g udvikling af et vejledende standarddkument rettet md afhldelse af eksamen via web-knference 6

7 Visin 3 På SDU er der ptimale betingelser fr den enkelte undervisers kvalificerede anvendelse af e- læring. 3.3 Initiativer g aktiviteter E-læringsværkstedet Beskrivelse: SDUs undervisere tilbydes adgang til et e-læringsværksted, hvr den enkelte underviser kan bke tid eller kigge frbi g få praktisk g pædaggisk hjælp g sparring til design, udvikling g psætning af kursusfrløb i e-learn.sdu.dk, Cnnect mm. Opgave: SDU udbygger e-læringsværkstedet med hensyn til kursusudbud g supprt. Ansvarlig: E-læringsstrategiudvalget Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere. E-læringsværkstedet er etableret g der sker løbende frbedringer med hensyn til service g kursusudbud Opsøgende indsats verfr undervisere Beskrivelse: SDUs e-læringsrganisatin er psøgende verfr universitetets undervisere med henblik på at give råd g vejledning m hensigtsmæssig g studiespecifik brug af e-læring. Opgave: E-læringsenheden iværksætter i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere en psøgende indsats verfr SDUs undervisere, hvr rådgivning g vejledning mht. e-læring g brugen af e-learn.sdu.dk, Cnnect mm. tilbydes. Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere Et større E-læringspuljeprjekt med fkus på en psøgende indsats er under udvikling Succescase metde (e-læringsprjekter+andre prjekter) evt. ansættelse af studentermedhjælper ½ dags event med deltagelse af ledelse fra SDU (Per Overgaard) m gde e- læringsprjekter (en gang m året.) Frkst- g fyraftensmøder gå-hjem-møder Beskrivelse: SDU arrangerer frkst- g fyraftensmøder med plæg m g diskussin af e- læring. Disse møder fregår både n site g nline. Der lægges vægt på at præsentere knkrete eksempler på anvendelse primært fra SDU. Målgruppen er universitetets undervisere g frskere med interesse i e-læring, Opgave: E-læringsenheden udvikler et kncept fr halvårlige gå-hjem-møder med fkus på e-læring g iværksætter en plan fr afhldelse g fr fremtidige plægshldere. Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere. 7

8 Der afhldes krte 30. minutters nline intrduktiner til henhldsvis Blackbard 9.1 g Adbe Cnnect Midler til SDU prjekter Beskrivelse: Der afsættes fra centralt hld midler til udvikling af e-læringsprjekter internt på SDU. Disse prjekter understøtter på den ene side udvikling af undervisernes kmpetencer inden fr anvendelsen af e-læring g fungerer på den anden side sm gde eksempler på anvendelsen af e-læring på SDU. Evt. støtte fra den centrale e-læringsenhed til prjekter frudsætter medfinansiering fra fakultetet, instituttet eller evt. eksterne partnere. Opgave: E-læringsstrategiudvalget fastlægger, hvilke temaer g mråder prjekterne skal arbejde med. Der udfrmes en beskrivelse af de mråder, sm ansøgningerne skal rette sig imd, g der fastlægges retningslinjer fr ansøgningen g gennemførelsen af prjektet. Fr at skabe videndeling mkring prjekternes pnåede erfaringer, må deltagerne i hele prjektperiden være villige til at frmidle deres viden g erfaringer ved frskellige typer af arrangementer samt skrive en mindre rapprt sm afslutning på prjektet. Materialet fra prjekterne g erfaringer gøres tilgængelige på e-læringsenhedens hjemmeside. Ansvarlig: E-læringsstrategiudvalget. Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere g biblitekets e-læringsmedarbejder. Starus på aktivitet: Er i gang Ansøgningerne indkaldes senest 1. nvember, g de udvalgte prjekter igangsættes i det efterfølgende år g løber 1 til 2 år alt efter kmpleksitet g mfang. Et større e-læringspuljeprjekt med fkus på en psøgende indsats er under udvikling Et større prjekt vedrørende digitale eksaminer er under udvikling (de t prjekter slås muligvis sammen) Kurser Beskrivelse: En bred vifte af frskellige kurser, herunder gså live nline kurser, udvikles g udbydes på alle SDU s fakulteter g campi. Kurserne retter sig md differentierede målgrupper blandt universitetets ansatte, g mfatter både hands-n -kurser g kurser med fkus på innvativ anvendelse af e-læring. Opgave: Kurserne udvikles af E-læringsenheden i samarbejde med fakulteternes e- læringsmedarbejdere g biblitekets e-læringsmedarbejder. Kurserne udbydes dels fakultetsvis g dels i CUU-regi, se evt. CUU s hjemmeside: i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere g biblitekets e-læringsmedarbejder Deltagere: E-læringsenheden i samarbejde med de fakultære e- læringsmedarbejdere g biblitekets e-læringsmedarbejder. Starus på aktivitet: Er i gang Udpluk af udbudte kurser i CUU katalget BB9 wrkshp - Bliv dus med det nye e-learn.sdu.dk alle campusbyer (3 timers varighed) 8

9 Brug wikier g blgs i din undervisning, Odense ktber Design kllabrative e-læringsaktiviteter til dine studerende ktber Digitale eksamener, Klding nvember Grundkursus i Adbe Cnnect Pr august Intrduktin til SDUs webknferencesystem Addbe Cnnect august Online mødeleder - start 31. august Online underviser - start 23. september Tests g Gradecenter i e-learn.sdu.dk, Odense - 5. ktber Ophavsret Beskrivelse: Universitetsbibliteket yder underviserne bistand til clearing af phavsret i frbindelse med anvendelsen af e-læringsmateriale. Opgave: Biblitekets e-læringsmedarbejder vedligehlder Ophavsretsmanualen g tilbyder underviserne persnlig vejledning samt afhlder kurser m phavsret g e-læring. Ansvarlig: Bibliteket Deltagere: Biblitekets e-læringsmedarbejder Prjekter/pgave: Bibliteket yder frtsat vejledning mkring phavsretlige spørgsmål. En kraftig revidering af Ophavsretsmanualen er planlagt, men endnu ikke igangsat Indscanning af materiale Beskrivelse: SDU har fået en permanent aftale mkring indscanning af phavsretsbelagt materiale. Der mangler frtsat fyldestgørende aftaler på billede, lyd g tv mrådet. Der er indgået aftale m brug af visse spillefilm. Denne aftale dækker kun Campusvej. Der er pt. ikke nedsat nget udvalg. Opgave: Der nedsættes et udvalg, sm afdækker eksisterende aftaler g behvet fr nye aftaler, samt undersøger, hvad der allerede findes af relevante phavsrets-prjekter. På baggrund af dette udarbejder udvalget en beskrivelse af et frhandlingsgrundlag, sm specificerer dels SDUs behv g dels den øknmiske ramme fr frhandlinger med Cpy-Dan. Herefter igangsættes frhandlinger med Cpy-Dan. Ansvarlig: SDUs ledelse Deltagere: Syddansk Universitetsbiblitek, e-læringsrganisatinen, Serviceafdelingen, Frskerservice - jura, undervisere g studerende Status på aktivitet: Er ikke i gang? Prjekter/pgave: Udarbejdelse af udkast m phavsret i frbindelse med brug af ptagelser i Adbe Cnnect. Visin 4 På SDU er e-læringen væsentlig g integreret del af det universitetspædaggiske udviklings- g kvalitetssikringsarbejde. 9

10 4.1 Initiativer g aktiviteter Samarbejde med relevante enheder på SDU Beskrivelse: SDU psøger g understøtter mulige ptentialer fr bedre integrering af e-læring i det daglige pædaggiske g undervisningsmæssige arbejde på universitetet. Dels ppefra gennem samarbejde med enheder sm KUR, Center fr Universitetspædaggik g Center fr Naturfagsdidaktik samt øvrige pædaggiske enheder på SDU, men gså nedefra via direkte samarbejde med undervisere g de faglige miljøer. Opgave: E-læringsenheden har løbende samarbejde med Center fr universitetspædaggik, KUR, Center fr Naturfagsdidaktik samt øvrige relevante pædaggiske enheder g faglige miljøer på SDUs fakulteter. Ansvarlig: E-læringsstrategiudvalget Deltagere: E-læringsstrategiudvalget, Center fr Universitetspædaggik g Center fr Naturvidenskabernes g Matematikkens Didaktik samt øvrige relevante faglige miljøer g pædaggiske enheder. Universitetspædaggikum Er repræsenteret i KUR (Ambrsia) g SAK+KUR wrkshps (Christpher) 10

VISION for e-læring på SDU

VISION for e-læring på SDU VISION for e-læring på SDU SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikation og udnyttelse af de potentialer, som e-læring giver. På SDU understøtter e-læring den enkelte studerendes

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Bilag 2.1 HANDLINGSPLAN FOR LIGESTILLING PAÅ SYDDANSK UNIVERSITET 2014-2015 Indhld INDLEDNING... 2 VISIONER FOR LIGESTILLINGSOMRÅDET... 2 VISION 1: Syddansk Universitet sætter sig mål g udvikler planer

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Skolekultur et helskoleprojekt

Skolekultur et helskoleprojekt Sklekultur et helskleprjekt I fråret 2007 besluttede sklen efter frelæggelse fr SU, PR, elevråd g bestyrelse at gøre sklekultur, herunder klasserumskultur til et såkaldt nøglemråde. Jf. Bek. m kvalitetsudvikling

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Denne artikel er publiceret i det elektrniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalbrg Universitet (Prceedings frm the Annual Transprt Cnference at Aalbrg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. 1. Meddelelser fra administrationen herunder nyt om PhD Planner (bilag 1).

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. 1. Meddelelser fra administrationen herunder nyt om PhD Planner (bilag 1). Møde den: 18. september 2013 Tåsingegade 3, bygning 1443, lkale 313 Ph.d.-udvalgsmøde REFERAT Til stede: Christian Ulrik Andersen (frmand), Ole Tgeby, Niels Christian Hansen, Eve-Marie Becker, Katja Brøgger

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Referat af stormøde i rollespilsgruppen d. 15.01.12. Noter til film i begyndelsen af mødet: Til stede og tilknytning til rollespil:

Referat af stormøde i rollespilsgruppen d. 15.01.12. Noter til film i begyndelsen af mødet: Til stede og tilknytning til rollespil: Bilag 2 Referat af strmøde i rllespilsgruppen d. 15.01.12 Hulgårds Plads Nter til film i begyndelsen af mødet: Fra 2004-2005. Der var midler fra kriminalpræventivt råd. Vigtigt at lave film - det gør nget

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi Kmmissrium fr Ekstern analyse af ARS øknmi Juni 2009 Indhld Indhld... 2 1. Prjektets baggrund g prblemstilling... 3 2. Prjektets frmål, mål g resultater... 3 3. Frudsætninger, afgrænsninger g pmærksmhedsmråder...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011

Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011 Kmmissrium fr systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011 Baggrund: Aarhus Universitets ledelse gdkendte i fråret 2011 på baggrund af en arbejdsgruppes indstilling en ny strategisk satsning

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere