Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje"

Transkript

1 Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Baggrund Metode Resultater Selvevalueringen set ud fra de samlede besvarelser Selvevalueringen set ud fra de fire områder i strategien Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Læringsmiljø i klinisk undervisning Vejlederens opgaver i klinisk undervisning Vejlederens kvalifikationer Sammenfatning Reference Hospitalsenhed Midt August

3 1.0 Indledning I denne rapport gøres der status over, i hvilket omfang Hospitalsenhed Midt (HE Midt) lever op til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje ( Vision og Strategi ). Rapporten tager afsæt i en selvevaluering, foretaget af kliniske vejledere, praktikvejledere og afdelingssygeplejersker i HE Midt. Selvevalueringen er foretaget som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning (RKU). 2.0 Baggrund Januar 2012 udkom anden udgave af dokumentet Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Dokumentet er udarbejdet af RKU, og danner baggrund for de kliniske uddannelsessteders indsats for god klinisk undervisning ved somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri i Region Midtjylland. På HE Midt er der arbejdet med at implementere Vision og Strategi bl.a. gennem afvikling af Vision og Strategi møder. Møderne er afholdt afdelingsvis med deltagelse af over- og afdelingssygeplejersker, praktik- og kliniske vejledere samt uddannelsesansvarlige for sygeplejerskeuddannelsen og for social- og sundhedsassistentuddannelsen. På møderne er der, ud fra Vision og Strategi, identificeret områder til udvikling af klinisk undervisning, samt udarbejdet handleplaner mhp. implementering i afsnittene. På alle somatiske og psykiatriske hospitaler samt socialpsykiatri i Region Midtjylland (RM) er der i maj 2013, foretaget en selvevaluering mhp. at undersøge, i hvilket omfang der leves op til Vision og Strategi for at: identificere fælles indsatsområder i RM gøre status over, hvor langt de enkelte enheder i RM er i implementeringen af indsatsområderne Formålet med denne statusrapport er på baggrund af resultaterne af selvevalueringen i HE Midt, at: undersøge i hvilket omfang HE Midt lever op til Vision og Strategi identificere indsatsområder til forbedring af klinisk undervisning i HE Midt 3.0 Metode Selvevalueringens datamateriale tager udgangspunkt i Strategi for klinisk undervisning pkt. 5 i dokumentet, som er opdelt i nedenstående fire områder: Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Læringsmiljø i klinisk undervisning Vejlederens opgaver i klinisk undervisning Vejledernes kvalifikationer De fire områder er udmøntet i 42 spørgsmål i selvevalueringen med mulighed for besvarelsen JA eller NEJ samt for at skrive enkelte bemærkninger. JA ses som udtryk for, at respondenterne oplever, at afsnittet lever op til området. NEJ ses som udtryk for, at respondenterne oplever, at afsnittet ikke lever op til området. Respondenter Kliniske vejledere, praktikvejledere og afdelingssygeplejersker. På hvert afsnit har: Afdelingssygeplejersken og afsnittets praktikvejledere besvaret ét spørgeskema for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Hospitalsenhed Midt August

4 Afdelingssygeplejersken og afsnittets kliniske vejledere har besvaret ét spørgeskema for sygeplejerskeuddannelsen. Behandling af resultater Spørgsmål hvor mere end 90 % har angivet besvarelsen JA, er valgt som et udtryk for, at HE Midt lever tilfredsstillende op til disse områder. Spørgsmål hvor mindre end 90 % har angivet besvarelsen JA, er valgt som udtryk for, at HE Midt ikke lever tilfredsstillende op til disse områder. Sidstnævnte vælges som indsatsområder, og vil blive gjort til genstand for tolkning samt prioritering, ift. områder HE Midt vil have særlig fokus på i 2013/ Resultater 4.1 Selvevalueringen set ud fra de samlede besvarelser Besvarelsesprocent samlet for begge uddannelser: 77 % (afgivet 56 ud af 73 mulige besvarelser) Besvarelsesprocent fordelt på de to uddannelser: 78 % for sygeplejeuddannelsen (afgivet 35 ud af 45 mulige besvarelser) 75 % for social- og sundhedsassistentuddannelsen (afgivet 21 ud af 28 mulige besvarelser) Herunder ses den samlede procentvise fordeling af hele respondentbesvarelsen. Figur 1 Samlet oversigt over respondentbesvarelser 9,50% 2,40% 2,40% 19% > 90 % 90 % og > 70 % 70 % og > 50 % 50 % og > 30 % 30 % 66,70% Som det ses af figuren, er der i 66,7 % af besvarelserne mere end 90 %, der har svaret bekræftende på et spørgsmål. Det betyder, at HE Midt allerede lever tilfredsstillende op til 66,7 %, svarende til 28 områder i strategien. Samtidig betyder det, at der er 33,3 % svarende til 14 områder, hvor HE Midt ikke lever tilfredsstillende op til strategien. Hospitalsenhed Midt August

5 I det følgende vises den procentvise besvarelse for hvert af disse 14 indsatsområder. Områderne behandles inden for de fire områder i strategien: Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Læringsmiljø i klinisk undervisning Vejlederens opgaver i klinisk undervisning Vejledernes kvalifikationer 4.2 Selvevalueringen set ud fra de fire områder i strategien Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Figur 2 Respondentbesvarelser i forhold til Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning 0% 0% 7,10% 28,60% 64,30% > 90 % 90 % og > 70 % 70 % og > 50 % 50 % og > 30 % 30 % Figuren viser, at HE Midt allerede lever tilfredsstillende op til 64,3 % svarende til 9 af områderne inden for kategorien Organisering og tilrettelæggelse, samt at der er 33,3 % svarende til 5 områder, hvor HE Midt ikke lever tilfredsstillende op til denne kategori. Disse behandles herunder. Indsatsområde 1: Vejlederen planlægger og afholder ugentlige vejledningssamtaler i samarbejde med de uddannelsessøgende? Hospitalsenhed Midt August

6 Ja 88,2 % 76,2 % Nej 11,8 % 23,8 % Ca. hver 10 dag men ved behov oftere. Vi arbejder med at få dette organiseret og struktureret. Dette har ikke været muligt gennem længere tid, pga.stort arbejdspres, som skyldes overbelægning, tunge patienter, manglende personale, mange vikarer og nyt personale. Det tilstræbes, men afhænger også af vejlederens arbejdsplan. I den grad hvor det er muligt. Vejledningssamtaler er vel også et definitionsspørgsmål? Besvarelserne viser, at der oftere afholdes ugentlig vejledningssamtale for sygeplejestuderende end for social- og sundhedsassistentelever (Sosu-elever). Bemærkningerne tyder på, at rammebetingelserne for vejledningssamtalen spiller ind på, om den ugentlig vejledningssamtale afholdes. Desuden ser det ud til, at der er forskellige opfattelse af, hvad en vejledningssamtale indebærer. Det pædagogiske mål for vejledningssamtalen drøftes ved vejledningsmøder for praktik- og kliniske vejledere. Rammebetingelser for vejledningssamtalen drøftes ved efterårets Vision og Strategimøder. Dette område har særlig prioritet i 2013/2014, idet vejledningssamtalen er et beskrevet krav på begge uddannelser, og derfor er et område HE Midt er forpligtet på. Indsatsområde 2: Som supplement til den kliniske undervisning i autentiske situationer har færdighedslaboratorier/simulationslaboratorier været anvendt? Ja 29,4 % 19,0 % Nej 70,6 % 81,0 % Hospitalsenhed Midt August

7 Findes ikke på Hammel Neurocenter. Ovenstående forefindes ikke i Silkeborg, men vi kunne godt tænke os det. Det er ikke relevant for os i Skive. Uddannelses institutionen har anvendt Eleverne har timer i færdighedslab. i relation til klinikerne. Kun via planlagt aktivitet! Resultatet viser, at der i begrænset omfang leves op til dette område, samt at flere sygeplejestuderende end sosu-elever tilbydes undervisning. Dette dækker over det faktum, at sygeplejestuderende i klinisk undervisning på Regionshospitalet Viborg og Skive allerede undervises i Læringscenter Midt på modul 4 og 11. Sosu-eleverne har endnu ikke været undervist i læringscenteret, og som bemærkningerne påpeger, har sygeplejestuderende i klinisk undervisning på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter ikke modtaget undervisning i læringscentret. Drøftelse og afklaring af økonomisk model for; hvordan såvel sosu-elever som sygeplejestuderende kan tilbydes undervisning i Læringscenter Midt. Der er fra efteråret 2013 planlagt undervisning i læringscentret for alle sosu-elever i HE Midt, som led i et projekt hvor HE Midt er tildelt midler fra RM. Dette område har særlig prioritet i 2013/2014, idet HE Midt ønsker at give alle uddannelsessøgende de samme gode tilbud i Læringscenter Midt. Indsatsområde 3: En navngiven daglig vejleder har ansvar for den daglige kliniske undervisning? Ja 85,3 % 81,0 % Nej 14,7 % 19,0 % Eleven har altid en back-up, men planlægges fra dag til dag, når praktikvejleder ikke er tilstede. Der er altid en der står bag fra gruppen de er tilknyttet. Aftales om morgenen til gruppe konference. Ikke navngiven men der er en daglig vejleder hver dag. Der er en udvalgt daglig vejleder, men den studerende følger primært patienten. Tilknyttet en bestemt gruppe i hele praktikperioden, hvor det aftales hvem de skal følges med. Hospitalsenhed Midt August

8 Der er ikke de store variationer ift. de to gruppers besvarelser. Bemærkningerne tyder på, at elever og studerende har en daglig vejleder, men der er forskellige opfattelser af, hvad en daglig vejleder er. Ved efterårets Vision og Strategimøder drøftelse af; hvordan det sikres at elever og studerende dagligt har en vejleder, der tager ansvar for klinisk undervisning. Indsatsområde 4: Den kliniske undervisning/vejledning foregår både individuelt og i grupper? Ja 79,4 % 100,0 % Nej 20,6 % 0,0 % Der er undervisning i grupper på hele RHN, i klinikken er det individuelt. Vi arbejder med at få dette organiseret og struktureret. Primært individuelt undervisning. Ikke i grupper. Vi har normalt kun 1 studerende ad gangen! Det er vanskeligt at tolke ift. dette spørgsmål, idet der både bliver spurgt til individuel og gruppe undervisning, bemærkningerne indikerer ligeledes, at det har været vanskeligt at besvare dette spørgsmål. Faktuelt tilbydes sygeplejestuderende og sosu-eleverne gruppeundervisning i form af henholdsvis seminar og fællesrefleksion. Fortsat undervisning og vejledning individuelt i afdelingerne og gruppevis i form af fx seminar og fællesrefleksion. Hospitalsenhed Midt August

9 Indsatsområde 5: Uddannelsesstedet medtænker de uddannelsessøgende i forhold til udvikling og forskning? Ja 88,2 % 70,0 % Nej 11,8 % 30,0 % I det daglige arbejde, hvor det falder naturligt ind. Vi er usikre på spørgsmålet, mener ja til udvikling men tror ikke til forskning Ikke forskning, evt. udviklingsopgaver relateret til klinisk praksis Det er ikke meget der har været mulighed for dette, mange studerende har rigeligt i det at opfylde andre mål De deltager ved audit, hvis dette er relevant. Deltager i de projekter der foregår i afdelingen. Det kan der ikke svares entydigt på Ikke udover det, der er forventet i modulbeskrivelserne. Flere studerende end elever inddrages i udvikling og forskning, hvilket kan forklares ved, at modul 12 studerende har en obligatorisk udviklingsopgave. Ud fra bemærkningerne ser det ud til, at det har været svært at forstå spørgsmålet, hvilket gør tolkningen vanskelig. Det ser desuden ud til, at respondenterne er uenig i relevansen af at arbejde med specielt forskning i klinisk undervisning. Dette område vil blive drøftet regionalt, det regionale udspil afventes inden HE Midt iværksætter initiativer på området. Hospitalsenhed Midt August

10 4.2.2 Læringsmiljø i klinisk undervisning Figur 3 Respondentbesvarelser i forhold til Læringsmiljø i klinisk undervisning 0% 10% 0% 10% > 90 % 90 % og > 70 % 70 % og > 50 % 50 % og > 30 % 30 % 80% Figuren viser, at HE Midt allerede lever tilfredsstillende op til 80 % svarende til 8 af områderne inden for kategorien Læringsmiljø i klinisk undervisning, samt at der er 20 % svarende til 2 områder, hvor HE Midt ikke lever tilfredsstillende op til denne kategori. Disse behandles herunder. Indsatsområde 6: Uddannelsesstedet har fysiske rammer med adgang til et uforstyrret rum og mulighed for fordybelse og refleksion? Ja 67,6 % 75,0 % Nej 32,4 % 25,0 % Hospitalsenhed Midt August

11 Det er dagligt et stort problem at finde egnet rum med ro til fordybelse. Det der er muligt p.t. er et depotrum mellem kørestole, rolator, bleer m.m. og et stomiambulatorie ude af afdelingen. Ikke et uforstyrret rum. Der er fælles studierum på RHN, men det er ikke noget vi benytter os så meget af. Som oftes.t Ikke optimale forhold. Flere elever end studerende ser ud til at tilbydes vejledning i uforstyrret rum. Bemærkningerne tyder på at mangel på rum, er medvirkende til, at uforstyrret rum ikke tilbydes. Drøftes ved efterårets Vision og Strategimøder, hvordan der kan skabes rammer, der giver mulighed for uforstyrret vejledning. Dette område har særlig prioritet i 2013/2014 ud fra en betragtning om, at det er en væsentlig forudsætning, for et godt læringsmiljø, at uddannelsessøgende og vejleder har mulighed for at tale uforstyrret sammen. Indsatsområde 7: Uddannelsesstedet udarbejder en beskrivelse af læringsmiljøet på det kliniske undervisningssted, der er godkendt af ledelsen. Denne beskrivelse af læringsmiljøet drøftes jævnligt, evalueres og revideres hvert tredje år? Ja 88,2 % 85,0 % Nej 11,8 % 15,0 % Er det praktidstedsbeskrivelse - så ja. Sikke dog et mærkeligt spørgsmål hvad menes der? det har vi ikke været med til. Hvert 3. år ved jeg ikke, om vi overholder bevidst, men tænker alligevel at vi har fat i den løbende. Besvarelsen er næsten ligeligt fordelt mellem de to uddannelser. Bemærkningerne tyder på, at det har været vanskeligt at forstå spørgsmålet. Faktuelt er læringsmiljøet beskrevet i de Gene- Hospitalsenhed Midt August

12 relle Kliniske Studieplaner ift. sygeplejerskeuddannelsen og i Praktikstedsbeskrivelser for sosuuddannelsen på RH Silkeborg og Hammel Neurocenter. HR-uddannelse tager initiativ til at udarbejde Praktikstedsbeskrivelser på RH Viborg og Skive Vejlederens opgaver i klinisk undervisning I respondentbesvarelserne ses, at 8 svar ud af 8 ligger over 90 %, dvs. at HE Midt lever tilfredsstillende op til denne kategori, således iværksættes der ikke initiativer i forhold til denne kategori Vejlederens kvalifikationer Figur 4 Respondentbesvarelser i forhold til Vejlederens kvalifikationer 10% 0% 30% 30% > 90 % 90 % og > 70 % 70 % og > 50 % 50 % og > 30 % 30 % 30% Figuren viser, at HE Midt lever tilfredsstillende op til 30 % svarende til 3 af områderne inden for kategorien Vejlederens kvalifikationer, samt at der er 70 % svarende til 7 områder, hvor HE Midt ikke lever tilfredsstillende op til kategorien. Disse behandles herunder. Indsatsområde 8: Nye vejledere gennemgår et introduktionsprogram, og de superviseres 3-4 gange inden for det første år i funktionen som vejleder? Hospitalsenhed Midt August

13 Ja 61,8 % 55,0 % Nej 38,2 % 45,0 % Gennemgår uddannelse via vejlederkurser og vejledes af afsnitsleder og uddannelsesansvarlig, men ikke egentlig supervision. Jeg er i tvivl. Er blevet superviseret via pædagogiske arbejdsgrupper. Den tidligere uddannelsesansvarlige har stået for denne supervision. Af de andre vejledere og selvfølgelig snak med ledelsen ind imellem. Der er mange år siden at der er kommet nye vejledere på afdelingen. Der er ikke et decideret intro- program, men der udvælges en erfaren mentor fra andet afsnit. Det har ikke været aktuelt i vores afsnit. Det afhænger af hvad der er mulighed for og hvilket kompetenceniveau den nye ha.r Det er vanskeligt at tolke noget konkret ift. besvarelsen, idet der spørges til både introduktion og supervision af nye vejledere. Faktuelt udbyder HR-uddannelse introduktion til nye kliniske vejledere, men ikke til praktikvejledere. Bemærkningerne tyder på, at der er forskellige definitioner af supervisionsbegrebet. Der har tidligere været tilbudt gruppesupervision, hvilket er ophørt på baggrund af for lille tilslutning. HR-uddannelse undersøger og afdækker behov for at kvalificere såvel introduktion som supervision til nye vejledere, samt iværksætter initiativer på området. Dette område har særlig prioritet i 2013/2014, idet det vurderes som en afgørende forudsætning, for at løfte vejledningsopgaven, at nye vejledere introduceres og superviseres. Indsatsområde 9 Herefter tilbyder den uddannelsesansvarlige supervision i relation til den pågældendes vejlederpraksis 1-2 gange? Hospitalsenhed Midt August

14 Ja 55,9 % 45,0 % Nej 44,1 % 55,0 % Der tilbydes ikke egentlig supervision. Ikke i faste rammer. jeg er i tvivl. dette er aldrig sket, men det ville være en god ting. Ikke mig bekendt, måske er det noget uddannelsesafdelingen tilbyder? Også svært at svare på da det er mange år siden der har været nye vejledere. Ikke fast antal gange. Det ser ud til, at flere kliniske vejledere end praktikvejledere tilbydes supervision til vejledningsopgaven. Igen tyder bemærkningerne på, at der er forskellige forståelser af supervisions begrebet. HR-uddannelse undersøger og afdækker behov for at supervisere vejledere. Indsatsområde 10 Den enkelte vejleder har en konkret kompetence- og udviklingsplan med pædagogisk indhold, som ajourføres mindst en gang årligt i samarbejde med nærmeste leder, fx ved den årlige medarbejderudviklingssamtale? Ja 55,9 % 65,0 % Nej 44,1 % 35,0 % Standard emne til udviklingssamtaler. Kunne være bedre, mangler et synligt pædagogisk i slæt + foretages ikke hvert år. Ikke nedskrevet separat, en del af PUS - vendes her hvert år. Løbende dialog i forhold til de udfordringer de enkelte elever udfordrer praktikvejlederne med de planlagte kompetence og udviklingsforløb bliver ikke altid muligt -> se forrige svar. Hospitalsenhed Midt August

15 Der er to meget erfarne vejledere, som har de grundkurser mm., der kræves. Udviklingsplaner foreligger ikke. Dette er integreret i MUS, som afvikles årligt. Ja til kompetence og udviklingsplan, men ikke decideret med fokus på det pædagogiske. Kan bare ikke efterkomme deres ønsker uddannelsesmæssigt. Her mangler vi nok at der ved samtalen adskilt laves en udviklingsplan for vejlederfunktionen det gør vi ikke helt specifik, men vi snakker om hvad der kunne være af ønsker i forhold til at øge konkrete kompetencer. Flere praktikvejledere end kliniske vejledere har en pædagogisk kompetence- og udviklingsplan. Drøftes i lederregi samt ved efterårets vision og strategimøder. Dette område har særlig prioritet i 2013/2014, begrundet i HE Midts Strategispor omkring uddannelse og kompetence udvikling. Det anses som væsentligt at kompetenceudvikle ift. det pædagogiske område, mhp. til stadighed at sikre en kvalificeret vejlederkorps. Indsatsområde 11 Kliniske vejledere skal uddannes svarende til fuld diplomuddannelse eller et højere niveau? Ja 55,9 % 30,0 % Nej 44,1 % 70,0 % Kliniske vejledere har ikke ansvar for elevernes uddannelse, kan optræde som sparringspartner for praktikvejlederen. ikke nødvendigvis en fuld. Det er meget svært at svare på. Der er meget der taler for, men også meget der taler imod. Vi synes det er vigtigt at vægte den kliniske praksis. Er det et spørgsmål - i så fald - om hvad? Det ville være ønskeligt, men lige nu ikke realistisk på grund af økonomi og ressourcer. Er det et spørgsmål eller en ordre? Hospitalsenhed Midt August

16 Der er et metodisk problem ift. dette spørgsmål, idet praktikvejledere på HE Midt er Social- og sundhedsassistenter, og diplomuddannelsen retter sig mod Mellemlange Videregående Uddannelser, hvorfor besvarelsen for sosu-uddannelsen ikke skønnes relevant. Endvidere viser bemærkningerne, at der er tvivl om, hvordan spørgsmålet skal forstås. Politik på området drøftes i uddannelsesrådet. Indsatsområde 12 Praktikvejledere skal uddannes på et højere niveau end grunduddannelse? Ja 79,4 % 90,0 % Nej 20,6 % 10,0 % Ja igennem kurser for praktikvejledere, f.eks. prakvejlederuddannelsen. dette er helt afhængig af hvad praktikvejlederen har med sig af erfaring. Der kunne godt etableres noget udbygning. Forstår ikke helt spørgsmålet. Hvad menes der med grundudd.? Det ville være fint med et diplommodul, men aktuelt har ingen af de to daglige vejledere i afsnittet dette. helt afhængig af hvilke kompetencer praktikvejlederen har. har ikke sosu. Dette område er igen stillet til begge uddannelser, men vurderes kun relevant for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Politik på området drøftes i uddannelsesrådet. Indsatsområde 13 De daglige vejledere skal deltage i et Daglig-vejleder kursus? Hospitalsenhed Midt August

17 Ja 82,4 % 70,0 % Nej 17,6 % 30,0 % Det foregår som sidemandsoplæring. Men ikke nødvendigvis. Man bliver også daglig vejleder uden dette kursus. En løbende proces, hvor man deltager når der udbydes kurser. Men ikke alle har det aktuelt. Det er et tilbud, som lederen meget tilskynder de daglige vejleder at deltage i. Løbende over år. Har gennemført dette. Ikke nødvendigvis set ud fra det omfang, de bliver brugt i dag, hvor det er de uddannede der stort set klarer opgaven. Medvejleder har været på kursus Færre daglige vejledere for sosu-elever ser ud til at deltage i et Daglig vejleder kursus end daglige vejledere for sygeplejestuderende. Samtidig tyder bemærkningerne på, at der er en positiv proces i gang. Faktuelt er der etableret kursus for daglige vejledere på HE Midt og der har været stor tilslutning til disse. Daglig vejlederkursus fortsætter som hidtil. Indsatsområde 14 Hospitalerne stiller krav om indhold i pædagogiske efter- og videreuddannelser gennem samarbejde med relevante udbud? Ja 85,3 % 90,0 % Nej 14,7 % 10,0 % Ved ikke hvad det præcist. jeg er i tvivl. Forstår ikke spørgsmålet... Jeg er i tvivl. Hospitalsenhed Midt August

18 Det er vi ikke klar over. Vi forstår ikke spørgsmålet. Se bemærkning fra sidste spørgsmål. Det ved jeg ikke. Sikkert. mener vi er tilfældet. Bemærkningerne tyder på, at det har været svært at svare på dette spørgsmål. Respondenterne kan ikke forventes at kunne svare på dette spørgsmål. Drøftes i uddannelsesrådet, hvilke forventninger HE Midt har til pædagogisk indhold i efter- og videreuddannelser. 5.0 Sammenfatning Selvevalueringen viser, at Hospitalsenhed Midt lever op til 28 ud af 42 områder i Strategi for klinisk undervisning, samt at der er 14 områder, hvor HE Midt ikke lever tilfredsstillende op til Strategien. De 7 områder omhandler kategorien Vejlederens kvalifikationer, 5 områder omhandler kategorien Organisering og tilrettelæggelse og 2 områder omhandler Læringsmiljø. HE Midt lever tilfredsstillende op til alle områder inden for kategorien Vejlederens opgaver i klinisk undervisning. Der er udpeget følgende 5 hovedområder som har særlig prioritet i 2013/2014: Vejlederen planlægger og afholder ugentlige vejledningssamtaler i samarbejde med de uddannelsessøgende Som supplement til den kliniske undervisning i autentiske situationer anvendes færdighedslaboratorier/simulationslaboratorier Uddannelsesstedet har fysiske rammer med adgang til et uforstyrret rum og mulighed for fordybelse og refleksion Nye vejledere gennemgår et introduktionsprogram, og de superviseres 3-4 gange inden for det første år i funktionen som vejleder Den enkelte vejleder har en konkret kompetence- og udviklingsplan med pædagogisk indhold, som ajourføres mindst en gang årligt i samarbejde med nærmeste leder, fx ved den årlige medarbejderudviklingssamtale I efteråret 2013 afholdes Vision og Strategi møder, hvor der udarbejdes nye handleplaner, for de områder det enkelte afsnit ikke lever op til. Endvidere vil der bliver arbejdet videre med handleplaner i HR-uddannelse i samarbejde med afsnitsledere, vejledere samt i uddannelsesrådet. 6.0 Reference Rådet for klinisk undervisning (2012): Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Y4G4S/$FILE/Vision%20og%20strategi%20klinisk%20undervisning% pdf Hospitalsenhed Midt August

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig Bearbejdning af data fra evaluering af somatisk praktik (Samlet HE Midt) Periode: 14.11-06.03.15 Hold: Hold juli/august 2014 Sted: HE Midt Svarprocent: 96 % Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig Bearbejdning af data fra evaluering af somatisk praktik (Samlet HE Midt) Periode: 27.7-5.11.2015 Hold: Hold Marts 2015 Sted: HE Midt Svarprocent: 79% Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012.

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012. Forord Dette er anden udgave af dokumentet Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri. Dokumentet beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013.

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Faktaboks: Område: Type af institution eller afdeling Kapacitet (evt): Institutionens/ afdelingens navn: Adresse: Leder: De grundlæggende

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Januar 2008 Somatiske og psykiatriske hospitaler Udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd INDHOLD 1.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/- afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 78419203 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak 1 Odense kommunale Ældrepleje, s evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Periode. November 07 November 09 Evalueringspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon for

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Regionshospitalet Viborg, Skive Neurorehabiliteringsafsnit N2051 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 1.0. Præsentation

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen

Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Strategi for Klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Regionshospital Nordjylland 1 Forord Regionshospital Nordjylland ønsker, med Strategi for Klinisk undervisning, at skabe en fælles referenceramme

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

UDEVA årsrapport 2013

UDEVA årsrapport 2013 UDEVA årsrapport 2013 Region Hovedstaden UDEVA årsrapport 2013 Evaluering af kliniske undervisnings- og praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Læringscenter Midt Årsberetning 2012

Læringscenter Midt Årsberetning 2012 Læringscenter Midt Årsberetning 2012 1 Færdighedscenter Viborg har skiftet navn til Læringscenter Midt i efteråret 2012. Det nye navn vil derfor blive brugt i rapporten, selvom det i første halvdel af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Kompetenceprofil sygeplejersker Akutafdelinger, Region Midtjylland

Kompetenceprofil sygeplejersker Akutafdelinger, Region Midtjylland med hjerne, hjerte og Kompetenceprofil sygeplejersker Akutafdelinger, Region Midtjylland Bente Dam, oversygeplejerske, MPM Akutafdelingen Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive De næste 30

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

RMU-seminar Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

RMU-seminar Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Regionshospitalet Hammel Neurocenter RMU-seminar 2015 Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Hammel Neurocenter v. Helle Dybkjær, ledende ergoterapeut, RHN Rehabiliterer børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.

Læs mere

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb?

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Navn: S11S_Klinisk_MO4 Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Ja, jeg har modtaget denne minimum tre uger før start

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/ afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 87623334 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere