NIELS JENSENS NOTER TIL FILMHISTORISKE NEDSLAG 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELS JENSENS NOTER TIL FILMHISTORISKE NEDSLAG 3"

Transkript

1 NIELS JENSENS NOTER TIL FILMHISTORISKE NEDSLAG 3 03/07

2 - Den Danske Filmskole v/ Ulrich Breuning & Tina Wagner Sørensen Grafisk koncept & Layout: Sara Lillie Gornizka Forlag: Den Danske Filmskole Bogen er trykt med støtte fra: Det Danske Filminstitut Den Danske Filmskoles udviklingspulje Tak til Billedarkivet v/ Det Danske Filminstitut Den Danske Filmskole har forgæves forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme royalty i henhold til loven om kunsterret. Skulle der imod forventning være rettighedshavere, vil Den Danske Filmskole udbetale royalty mod behørig legitimation for benyttelse af illustrationer, som om aftale var indgået.

3 Niels Jensens Filmhistoriske Nedslag 3 09 STREJKE, 1925, SERGEI EISENSTEIN 17 DEN RUSSISKE REVOLUTION 20 Revolutionens tre akter 27 SANKT PETERSBORGS SIDSTE DAGE, 1927, VSEVOLOD PUDOVKIN 33 JORD, 1930, ALEXANDR DOVZJENKO 37 MANDEN MED KAMERAET, 1929, DZIGA VERTOV

4

5 Niels Jensens Livstestamente Niels Jensen ( ) var en gudsbenådet fortæller. Den fødte lærer, som kunne få elever til at lytte og lære. Og blive nysgerrige efter mere. For som alle dedikerede pædagoger var hans menneskelige nærvær og lektioner også det enzym, som satte fart i selvstudier og almen udvikling. Talrige er de elever, som skylder Niels Jensen megen tak for kreativ medhjælp til et ståsted i livet. Hans store interesse og kærlighed var filmkunsten og det på et tidspunkt, hvor filmkundskab eller medielære ikke var noget, som stod som noget naturligt på et skoleskema. Film var i den offentlige mening underholdning, men den uddannede lærer kombinerede sin filmglæde med faglighed og var blandt pionererne, der indså, at film selvfølgelig er underholdende, men også et nyttigt undervisningsmiddel og et fag i sig selv. For Niels Jensen var film en kilde til glæde og indsigt samt en kunstart, der satte eksistentielle spørgsmål i spil og gjorde alle små menneskebørn klogere på livet. I dag er filmkunst som bekendt både teoretisk universitetsstof og håndværksmæssig filmskoleuddannelse. Og dette skyldes ikke mindst filmpædagogiske pionerer som Niels Jensen. I seks årtier var Niels Jensen den førende filmpædagog i Danmark. Først i tredive år på Krogerup Højskole ( ) og siden på Den Danske Filmskole ( ). Han var som søn af maleren Axel P. Jensen klassisk dannet og utroligt vidende. Niels Jensen var en flittig læser og hans noteapparat enormt. For det var vigtigt i en formidlingssituation at have kilder og referencer på plads. Og at kunne lave krydshenvisninger. Han formåede virkelig at gøre vanskeligt stof tilgængeligt, og et sær- 05

6 kende var, at han altid sammenholdt sin filmglæde med illuminerende referencer til historie, litteratur og malerkunst. Det kan man konstatere i bogen Filmkunst (1969), som kom i hele fem oplag, og som lidt spøgefuldt er blevet kaldt filmlitteraturens Borte med blæsten! Filmkunst er høsten af dybe studier og resultatet af mange undervisningslektioner, og bogen er gennemsyret af smittende fortælleglæde. Mennesker, der kender Niels Jensen, kan nærmest høre hans entusiasme gennem læsningen. På Den Danske Filmskole skrev Niels Jensen senere Kort om korte historier i litteratur og på film (2007), som eksemplarisk fortæller om historiefortællingens anatomi og analyserer den korte fortælling, så han så at sige når frem til novellens DNA. Niels Jensen har også skrevet mange artikler om film til danske tidsskrifter, holdt talrige foredrag om film og været en skattet gæst på filmkurser. Men han afså også tid til filmpolitisk arbejde. Niels Jensen sad således i det Danske Filminstituts bestyrelse ( ) og var programredaktør på Statens Filmcentral ( ). Hans livslange arbejde for filmkunst og filmformidling er et ridderkors værdigt. Og et sådan blev da også tilbudt filmskolelæreren over alle. Men Niels Jensen takkede nej til at blive Ridder af Dannebrog. Han svajede af gemyt og overbevisning ikke i det himmelblå, men stod solidt plantet i folkeoplysningens nærende muld. Dette renæssancemenneske arbejdede til sin død på et manuskript, som man med god ret kunne kalde filmhistorien ifølge Niels Jensen. Eller måske snarere et livstestamente, der samler et langt livs viden. Ambitionsniveauet er enormt, for testamentet skulle være både sagligt, have høj faglighed og samtidig være stærkt personligt. Der er således nødvendig faktuel viden og smittende glæde i beskrivelserne af de værker, som forfatteren satte højt. Og disse er sat ind i politiske og sociale, historiske og kunsthistoriske sammenhænge. Der er således også i den påbegyndte bog afsnit om historiske begivenheder og malerkunstens 06

7 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne retninger samt portrætter af centrale skikkelser i kunst, kultur og politik. Men alt sammen selvfølgelig til belysning af den elskede filmkunst og dens forudsætninger og tid. For bogen blev aldrig færdig og fremstår i dag som en skitse til en filmhistorie. Flere kapitler er dog så fuldstændige, at de fungerer som afrundede fortællinger. Kapitlerne om for eksempel filmpionererne, de tidlige stumfilm og mellemkrigstidens franske og tyske film er sprudlende filmformidling på højt plan. Og generelt er beskrivelser af de udvalgte filmværker eksemplariske og en fryd at læse. Helt vidunderligt når sikkerhedsselen ikke er spændt, og Robin Hood med Errol Flynn nærmest kåres som verdens bedste film. Arbejdet med at sortere og redigere Niels Jensens tanker til en bog har været en særegen blanding af glæde og vemod. Det har været utroligt inspirerende at dykke ned i hans rige univers og arbejde med materialet. Men glæden er gået hånd i hånd med savnet af dette enestående menneske, som vi begge kendte så godt og holdt så meget af. Som henholdsvis trofast arbejdskammerat og kærlig mentor. Niels Jensen elskede Den Danske Filmskole og dens elever. Han tog det alvorligt at undervise på en kunstskole og fandt det vigtigt at give teoretisk faglig viden og skabe sammenhænge. Og egentlig var hans livstestamente vel dybest set tænkt som et nyttigt og nødvendigt værktøj for filmskoleelever til at åbne flere døre til forståelse af den kunstart, som han elskede så højt. Derfor er det vigtigt for Den Danske Filmskole, at det efterladte manuskript i redigeret form er tilgængeligt for filmskoleelever og filmstuderende eller blot filminteresserede unge. Til glæde og indsigt og drømmen om de kapitler, som aldrig blev færdiggjort. Christianshavn, april 2014 Tina Wagner Sørensen og Ulrich Breuning 07

8 Russiske film fra 1920 erne Den russiske revolution i 1917 optog Niels Jensen meget. Den satte sammen med 1. Verdenskrig definitivt punktum for den gamle verden, og det efterfølgende Sovjetunionen og Den kolde krig påvirkede i høj grad den tid, som han levede og virkede i. Derfor er der i denne bog en grundig gennemgang af revolutionens faser og aktører. Men den blodige revolutionstid var også en rig periode for filmkunsten med både teoretisk gods og markante filmværker. Og det historiske afsnit er naturligvis tænkt som en nødvendig forudsætning for forståelse af filmene. Her er det påfaldende, at Niels Jensen nærmest springer periodens absolutte hovedværk, Eisensteins Panserkrydseren Potemkin (1925) over, men til gengæld er der en grundig gennemgang af samme instruktørs Strejke (1925). Og under en ligeledes grundig gennemgang af Pudovkins Sankt Petersborgs sidste dage (1927) nævnes det berømte Kuleshov-eksperiment og montageteorien. Der trækkes hurtige linjer frem til Arthur Penn og Sam Peckinpah, og Dovzienkos Jord (1930) beskrives, før Dziga Vertovs mesterværk Manden med kameraet (1929) vitalt besynges. Og i koret placerer Niels Jensen naturligt Walt Whitmans digt Sangen om mig selv! 08

9 STREJKE (STATJKA) 1925, SERGEI EISENSTEIN Sergei Mikhailovich Eisenstein kom til verden i Riga den 22. januar Faderen var en prominent arkitekt, hvis bygninger stadig sætter markant præg på byen. Drengens opvækst var præget af gode sociale kår med udbytterige udenlandsrejser og fortrinlig skoling. Men hjemmet var dystert. Faderen en despot, og ægteskabet opløstes. Da revolutionen brød ud, opholdt Eisenstein sig i Petersborg, hvor han hurtigt hvirvledes ind i begivenhederne. På teaterfronten. Han studerede commedia dell arte, arbejdede med forestillinger for Den Røde Armé og blev en del af en avanceret teaterworkshop, der gik under navnet Proletkult. Gennem arbejdet kommer han i kontakt med Vsevolod Meyerhold og dennes biomekaniske scenekunst. Meyerhold er min anden far, fortæller han. Jeg har aldrig elsket, ideologiseret, højagtet nogen som ham, min lærer. Og hengivenheden var gensidig. Meyerhold ( ) var oprindelig inspireret blandt andet af den franske recitationslærer Francois Delsarte ( ), der i sine fragmentariske, efterladte skrifter overvejer et kroppens tegnsprog. Meyerhold så dette som en mulighed for at skabe en ny, todimensional symbolistisk stil og fik blandt andet sine skuespillere til at stå på scenen som egyptiske tegn. En anden og helt afgørende inspiration, denne gang vedrørende motorikkens betydning, henter han hos Charles Chaplin ( ) og skriver i et essay, Chaplin og Chaplinismen, om bevægelsens maksimale udtryksfuldhed, som den kan studeres hos såvel Chaplin som Eisenstein, og finder ved studier af romantikkens store navn i russisk digtning Alexander Pushkin ( ), at den dramatiske kunst har folkelige rødder, og at den sande komedie har sit grundlag ikke alene i morskaben, men i karakterudviklingen, og at den ofte nærmer sig tragedien. Alt sammen netop som hos Chaplin, 09

10 Vsevolod Meyerhold Boris Grigoriev Charles Chaplin i City Lights, Charles Chaplin Foto: Gordon Pollock / Charles Chaplin Productions 10

11 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne der fik idéen til sin figur og sin maske, da han så en udslidt kusk vakle hen ad gaden og fulgte efter ham for at studere hans snublende gang og komiske bevægelser. Det, fortæller Chaplin, viste mig vejen til den type, jeg i sidste instans fandt i mig selv. Chaplins film er latter, medlidenhed og angst, skriver Meyerhold og finder også hos Eisenstein disse tre menneskelige reaktioner, om end vægtningen er forskellig hos de to. Hos Chaplin er angsten den mindst dominerende følelse. Hos Eisenstein latteren. For Meyerhold er der endvidere den lighed mellem dem, at de begge gør brug af en særegen form for statisk leg det at stivne i ubevægelighed. Det Meyerhold kalder Chaplins sekundindstillinger. At stå et splitsekund som et tegn for medlidenhed eller angst eller hvilken følelse, der nu skal gives stumt, synligt udtryk. Han finder, at det bemærkelsesværdige ved Chaplins arbejde har at gøre med netop det selvsamme biomekaniske system, som han og Eisenstein begge er optaget af og arbejder sammen om. Lær af Chaplin at disponere kroppen i rummet, formaner han. Sådan som Eisenstein da også tydeligt har gjort det i Strejke. Se blot den voluminøse direktør ved sit skrivebord. Eller dennes agenter, der har navn efter dyr, sådan som zarens politiarkiver havde afsløret, at man brugte det. Alt i disse scener er rendyrket biomekanik. Altså bevægelse. Men bevægelsen fryser. For så at fortsætte netop som vi er på kanten af en dybere sansning af disse figurer. Af Aben, Ræven og Uglen. Og sådan med filmen i det hele taget. Den er hurtig i vendingen. Går fra farce til tragedie. Og er et veloplagt, inspireret brud med alle forestillinger om, hvad man kan tillade sig og især ikke tillade sig af stilbrud. For her er slet og ret ingen ende på dem. Snart er det, vi ser på, ren pantomime. Snart en idylliseret hverdagsskildring. For derefter at blive romantiseret arbejderheroisme inspireret af tidens politiske propagandaplakater. Hvis ikke der er tale om voldsomme og voldsomt teatralske optrin i en lejekasernes trappesystem inspireret af nogle af Meyerholds teateropsætninger i fabrikshaller. Men her endende ud i (tilsyneladende) dokumentariske optagelser af en massakre, der så igen får karakter af mysteriespil. 11

12 Alt i alt har Strejke 6 akter: 1912: Der er stille på det udstrakte fabriksområde. Men stilheden er stilhed før stormen. For strejke truer, og administrationen alarmerer ledelse og ejere, der mobiliserer agenter for at finde de centrale opinionsdannere og provokatører. I filmens andet afsnit udløses strejken af en uforudset begivenhed. En arbejder anklages urimeligt for tyveri og tager sit liv. Arbejdet nedlægges. Hjulene går i stå. Og hjulet er så i øvrigt et genkommende tegn filmen igennem; et visuelt ledemotiv, der binder sammen. Tredje afsnits første billede - en ælling - fortæller os, at der er så dejligt ude på landet. At strejken også betyder fritid. Samvær med børnene. Som i leg imiterer grumme sider af de voksnes virkelighed. Og den ro omkring morgenmåltidet, som nu kan opleves, er en sjælden luksus; vist i en sekvens paralleliseret med en tilsvarende fra de øvre klasser. Men ikke i samme iscenesættelse. For mens arbejderne ses i et realistisk, let heroiserende lys og associeres med natur eller arbejdsredskaber og maskiner, er modparten bestandigt skildret stiliseret grotesk komiske eller vellystigt grusomme. Som i scenen hvor en direktør presser en citron saligt grimmaserende ved tanken om at gøre det samme med arbejderne. Men nu i fjerde afsnit kradser krisen. Ikke kun til tops men også blandt arbejderne. Der er ikke længere overskud til leg med børnene. Og der er ikke mere tobak. Så pantelåneren får gode dage, alt mens kapitalens agenter ufortrødent arbejder i området. I filmens sjette og sidste afsnit sker det uafvendelige. Det zaristiske postrejke (statjka), 1925, sergei eisenstein Femte afsnit implicerer endnu et lag i befolkningen. Lumpenproletariatet. Eller rosset. Den udisciplinerede og uorganiserede underklasse, der bor i tønder og bevidstløst vælter rundt udnyttende situationen efter forgodtbefindende, hvilket her betyder hærværk og indbrud på en spritfabrik, som stikkes i brand. Nu gælder det for arbejderne, da brandvæsnet rykker ud med brandslanger rettet ikke alene mod ilden men også mod dem, ikke at lade sig provokere. Men... 12

13 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne Strejke, Sergei Eisenstein Foto: Goskino/ fotograf ubekendt 13

14 liti foranstalter et raid på arbejdernes beboelseskvarterer og en sluttelig massakre på befolkningen i området der omkring. Resten er tavshed. I sin bestemmelse af lighederne mellem Chaplin og Eisenstein finder Meyerhold også, at de er fælles om en lapidarisk, ja nærmest lakonisk men samtidig konsekvent opbygning af deres film. For Chaplin ved hjælp af episoden. For Eisenstein ved brug af, hvad han kaldte attraktionsmontage. Vi kan se således se den anvendt i det senere værk Oktober fra 1928, hvor han ironiserer over zaren ved at sammenholde ham med billeder af en porcelæns Napoleon. Ligesom han gør Kerenskij (russisk politisk leder og statsmand) til en opblæst nar ved at ligne ham ved en mekanisk påfugl. Og her i Strejke er likvideringen af den arbejdende befolkning klippet sammen med optagelser af en okseslagtning, der tilfører scenen karakter af offer og gør, at hele sekvensen er set som en reference til urgamle mysteriespil. (Lånt af Francis Ford Coppola til Apocalypse Now, 1979). I øvrigt ikke det eneste af den art. I alt fald er arbejderen, der har hængt sig, oplevet som et religiøst ikon, ligesom man har fundet, at billederne af de forvredne arbejdere under brandslangernes spulen refererer til malerkunstens skildringer af lidende martyrer. strejke (statjka), 1925, sergei eisenstein Strejke er det stærkest tænkelige udtryk for den vitalitet og den frugtbare interaktion kunstarterne imellem, der karakteriserede de første år i det nye Sovjetunion. Og som i øvrigt, synes jeg, ofte kan iagttages som værende af løftende virkning såvel for spillefilmen som for dokumentarismen. Således for 1920 ernes tyske film, for 1930 ernes engelske dokumentarfilm, for 1960 ernes ny- bølge-franskmænd og for dokumentarismen i vore dage. Men det bør tilføjes her i forbindelse med Eisenstein at ikke alle ser det helt så entydigt. Således forholder hans store moderne kollega Tarkovsky sig yderst forbeholden til netop Eisensteins træk på et helt konglomerat af andre tiders traditioner og kunstneriske udtryk: Det grundlæggende var på sæt og vis en typisk idé om den syntetiske film, hvor filmen fremstår som en slags sammensmeltning af grafik, maleri, teater, musik og alt muligt andet men filmen selv manglede i alt dette. Det var som om summen af den stoflige mangfoldighed skulle frembringe den nye kunst. 14

15 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne Vsevolod Meyerhold Begyndte sin skuespillerkarriere i 1898 og blev på et tidspunkt engageret af Stanislavsky til at lede Moskvas Kunstscenes eksperimenterende workshop. Revolutionens komme var for ham et løfterigt tidernes skift, og han fik nu for alvor mulighed for at forsøge sig med nye former for teater og iscenesatte i 1918 det første egentlige sovjetiske skuespil skrevet af Vladimir Mayakovsky ( ). En henrykt fantasi over kommunismens verdenssejr. Igennem 1920 erne havde han sin egen scene, hvor han udviklede sit biomekaniske teater med dets mimiske og akrobatiske udfoldelser. Igen med et par Mayakovsky stykker som de mest succesrige. I 1939 blev han indkaldt til forhør om sine såkaldt formalistiske tilbøjeligheder. Og endelig d. 16. januar 1940 sammen med 345 andre dømt og sat i fængsel. Den tortur han der blev udsat for, har han beskrevet i et brev til Vyacheslav Molotov, der var Stalins udenrigsminister fra Det hedder i brevet:»de satte mig på en stol og slog på mine fødder ovenfra... I de næste par dage, da dele af mine ben var dækket af omfattende indre blødninger, slog de igen på de røde, blå og gule pletter, og smerten var så intens, at det følte som om der blev hældt kogende vand på...«15

16 16

17 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne DEN RUSSISKE REVOLUTION I årene mellem 1917 og 1921, med ugerne fra marts til november i 1917 som de afgørende, ændres Rusland fra at være et zaristisk despoti til at blive et kommunistisk tyranni. Landet var på det tidspunkt lige så vældigt i udstrækning, som vi kender det i dag. Gennem og 1800-tallet var der gennemført en støt fremadskridende annektering af hele den nordlige del af det asiatiske kontinent fra Ural i vest til Stillehavet i øst. Så på den måde var det, ved indgangen til det 19. århundrede, under halvdelen af befolkningen, som var egentlige russere. Men alle var de i altovervejende grad bønder. Livegne bønder. Dvs. folk hvis retslige stilling var at sammenligne med slavernes i USA. De kunne handles med af ejerne af den jord, de forpagtede eller var landarbejdere på, og måtte altså som et vilkår affinde sig med, at familien vilkårligt kunne blive flået i stykker, ligesom etableringen af nye ofte arrangeredes ved tvangsægteskaber. Retssikkerhed var med andre ord for de livegne et ukendt begreb. I 1861 ophævedes ordningen ganske vist lovformeligt, og efter begyndervanskeligheder opstilledes for bønderne en mulighed for at opkøbe jord mod erstatning til godsejeren, ligesom en vis udvikling af økonomisk uafhængighed og arveret til ejendom blev mulig. I alt fald teoretisk. I praksis forblev ejendomsforholdene dog som oftest, som de havde været før den nye orden. Storbønderne, eller kulakkerne som betegnelsen lød, sad på flæsket. Og kornet. Samtidig begynder ned mod år 1900 industrialiseringen at tage fat. Ved århundredeskiftet er ca. ni millioner mennesker fabriksansatte, hvilket betød et hastigt voksende by proletariat med sociale betingelser, som, hvad elendighed angår, ikke stod tilbage for den, der fortfarende herskede på landet. Et resultat heraf er da også en stadigt frodigere 17

18 forekomst af terroristgrupper, der efterhånden ved deres desperate aktioner skulle komme til at ryste samfundet. Endelig i 1905 kommer det til egentligt oprør. Rusland befandt sig på dette tidspunkt i krig med Japan. Man sloges om herredømmet over Manchuriet. En satsning der for zarens Rusland ender i ren katastrofe. Den 9. januar, der er gået over i historien som Den Sorte Søndag, bevæger Petersborg-arbejdere og borgere sig i procession mod zarens Vinterpalads for at blive hørt med deres krav om forandringer. Folkemængden når ikke så langt. Hæren åbner ild med op mod 100 døde og mange sårede til følge. Og som i Petersborg således overalt hvor der gøres forsøg på at komme magten i tale. Der sættes ind med øjeblikkelig brutal undertrykkelse, og selvom zaren går med til at konstituere en rigsforsamling, Dumaen, som forventedes at få lovstiftende magt men må nøje med rådgivende, og som ophæves allerede inden et år er gået, fordi den retter en proklamation til nationen. Den slags var alene herskeren beskåret, som ved at pukke herpå til fulde afslørede ikke at have forstået en brik af, hvad der var under opsejling. Det gjorde til gengæld den radikale venstrefløj og heriblandt en folkeskoleinspektørs søn, Vladimir Iljitsj Uljanov, senere kendt som Lenin ( ). Fra han i 1893 for første gang kom til Petersborg og hele vejen igennem ungdomsårene, som han tilbragte en del af i fængsler og landsforvisning, studerede han for at komme til erkendelse af, hvad der krævedes for at nå til en sejrrig samfundsomvæltning. Han læste filosofi, nationaløkonomi og socialismens talsmænd. Og han læste Marx ( ) først og fremmest. strejke (statjka), 1925, sergei eisenstein Marx lære er almægtig, fordi den er rigtig. Den er udtømmende og harmonisk, den giver menneskene en sluttet verdensanskuelse, uforenelig med al overtro, al reaktion, al retfærdiggørelse af borgerlig trældom. Den er retmæssig arvtager til det bedste menneskeheden har frembragt i det 19. århundrede den tyske filosofi, den engelske økopolitiske økonomi og den franske socialisme. Det var også blevet Lenin klart, at de store masser, arbejderne for slet ikke at tale om bønderne, aldrig ville formå alene at hæve sig op til et egentligt ideologisk revolutionært plan. Forestillinger om fagforeningsindflydelse kunne der nok nås frem til. Men for at gennemføre 18

19 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne en veritabel samfundsomvæltning krævedes en intellektuel spydspids og en benhård disciplin. Lenin var elitær. Ikke demokrat: Klasser ledes af partier, og partierne ledes af individer som kaldes ledere. Det er ABC en. En klasses vilje opfyldes til tider bedst af en diktator. Og han hilste i 1905 de oprørske matroser på panserkrydseren SS Potemkin (som også Sergei Eisenstein gjorde det med sin film fra 1925) med ordene: Den revolutionære armé er nødvendig, fordi store historiske spørgsmål kun kan løses ved magt, og i den moderne kamp betyder organiseret magt militær organisation. I 1903 mødtes socialistledere fra mange lande til en kongres i Bruxelles. På grund af intens politiovervågning flyttede man umiddelbart efter åbningen til London, hvor der hurtigt udskiltes to holdninger, der sidenhen blev til den socialdemokratiske og den kommunistiske bevægelse, hver med sin forståelse af vejen til et samfund med lige betingelser og muligheder for alle. Den ene, Lenins gruppe, ville revolution. Den anden gruppe ville ændringer inden for det bestående samfunds rammer. Den første gruppe blev kendt som mensjevikkerne (efter menshinstovo = minoritet). Lenins gruppe som bolsjevikkerne (efter bolshinstevo = majoritet). Efter et stort møde mellem alle grupper af europæiske antikrigssocialister i Zimmerwald, Schweiz, skrev Lenin: Det sociale indhold af den næste revolution i Rusland kan kun blive et proletariatets og bøndernes diktatur. Revolutionen kan aldrig sejre med mindre monarkiet og de feudale godsejere omstyrtes, og det lader sig kun gøre, hvis bønderne støtter proletariatet. Det endelige mål for det russiske proletariat er at bringe den borgerlige demokratiske revolution til ophør for i stedet at nære den socialistiske revolution i Europa. 19

20 REVOLUTIONENS TRE AKTER Akt 1 Mens hæren i 1905 havde været systemet lydigt, gik det anderledes næste gang en krig rystede nationen, hvilket var da Den Første Verdenskrig brød ud i 1914, hvor Rusland deltog på engelsk/fransk side mod de kejserlige centralmagter Tyskland og Østrig/Ungarn. Også denne gang led russerne forfærdende tab. På et tidspunkt så uoverskuelige at hæren begyndte at gå i opløsning. Samtidig med at forsyningssituationen i storbyerne flere steder nærmer sig sultegrænsen. Petrograds sovjet af arbejder- og soldaterepræsentanter er nu det afgørende magtcenter i Rusland, men accepterer at anerkende dét provisoriske styre, som er udgået af Dumaen; dvs. den (impotente) rigsforsamling. Ikke med lovgivende men kun rådgivende beføjelser, som zaren havde måttet gå med til at oprette efter oprøret i Den foreløbige regering kommer til at bestå af borgerlige og socialister, blandt hvilke sidstnævnte fandt en leder. Han var Alexander Kerenskij, ( ), der havde været forsvarsadvokat for politisk anklagede og den socialrevolutionære gruppes talsmand i Dumaen. Men dette nye styre var ikke ene om styret! Faktisk talte man den gang om, at situationen var behersket af en dobbeltmagt, thi ved siden af regeringen eksisterede de fuldt så indflydelsesrige sovjetter. Dvs. fagforeningsforsamlinger og soldaterråd. den russiske revolution Det man i første omgang er enige om, er at give amnesti til alle politiske fanger, ytrings- og pressefrihed, ophævelse af religiøse restriktioner, hvilket først og fremmest lettede livet for jøderne. Og dertil udsigt til hemmelig afstemning ved kommende valg. Men regeringen beslutter samtidig at videreføre krigen, hvilket svækker den fatalt i forhold til sovjetternes krav om fred, og da man samtidig forholder sig valent, da en zaristisk general Kornilov forsøger militærkup, er Krenskij-styret afgørende svækket. Venstregrupperne mistænker det for at have støttet generalen, mens de borgerlige mener, han svigtede ved ikke at gøre det. Hvordan de selv, borgerskabets kendisser og intellektuelle, forholdt sig til de komplicerede og skæbnesvangre begivenheder, er med udtalt sarkasme karakteriseret i et samtidigt journalistisk signalement: 20

21 [ [ noter til filmhistoriske nedslag _ Russiske film fra 1920 erne Efter med største fornøjelse at have overværet revolutionens skuespil ville de intellektuelle hente deres pelskantede frakker i garderoben og gå hjem til deres komfortable lejligheder; men pelsene var stjålet og huset stod i band. Begivenhederne i marts, revolutionens første akt, kom bag på de bolsjevikiske ledere, som enten befandt sig i sibirske fangelejre eller landflygtighed. Men nu førte alle veje for dem til Petrograd. Lenin vender den 16. april tilbage via Finland fra et længere ophold i Zürich. Han havde indtil nu ikke haft virkelig tiltro til revolutionens muligheder i det tilbagestående russiske bondesamfund men ment, som også Karl Marx, at der skulle et oplyst storbyproletariat til, og at ingen kommunistisk revolution lod sig gøre uden de tyske storbyers arbejdere. Men begivenhederne ville det altså anderledes. Nu kræver han i 10 skarpe punkter, de såkaldte Aprilteser, krigen standset, det kapitalistiske system bragt til ophør, den provisoriske regering styrtet, det kommunistiske partis centrum som styrende organ og al magt overladt til sovjetterne. De sidste de folkelige råds afgørende betydning var dog mere vidne om hans politiske kløgt end udtryk for en egentlig overbevisning. For Lenin var i udpræget grad centralist. Han ville satse på et elitært korps af militært disciplinerede og veluddannede medlemmer, der uden tøven var lederen tro, og som indså at målet et kommunistisk rige - helligede midlerne, som blandt andet kunne være masseterror rettet mod fjendtligt indstillede samfundsklasser. Demokratiske processer havde han ingen tillid til. Folket skulle være det kommunistiske magtapparats redskab. Og han lykkedes hermed i en sådan grad, at en historiker kan mene, at han uden tvivl påvirkede historiens gang i en så overvældende grad, som det overhovedet må være et enkelt menneske beskåret at gøre det. Akt II Revolutionens andet akt tager sin begyndelse, da kommunisterne uden videre blodsudgydelse stormer Vinterpaladset og styrter Karenski-regeringen. Det var, sagde Lenin, så let som at løfte en fjer og fandt sted 21

22 den 25. oktober. (Efter datidens russiske tidsregning; iflg. vore dages er datoen 7/11.) Og året er stadig Her gøres der op med de politiske modstandere uden for partiet, og snart følger kontrollen med de indre efter. For ikke alle således ikke revolutionens højrefløj anså en entydig kommunistisk magtovertagelse for en lykkelig begivenhed. Selv i Petrograds sovjetter var uenigheden så stor, at deres fælles kongres splittedes i to dele, hvorefter den bolsjevikiske tog magten og ganske overhørte modparten. Ligesom der intet hensyn blev taget til bondesovjetternes indsigelser, selvom de repræsenterede 100 millioner mennesker mod arbejdernes omkring 3 millioner. Men selvom de bolsjevikiske standpunkter altså lod sig tromle igennem, stod det klart for Lenin, at fremtiden måtte sikres med radikale undertrykkelsesmidler, hvorfor han da også allerede den 7. december indstifter Kommissionen for Kontrarevolutionens Undertrykkelse. Den såkaldte tjekan; det nye sovjetregimes første forfærdende magtapparat. Og den tidligste signalering af, hvad der ville følge i dramaets tredje akt og tiåret derefter. Tjekaen grundlagde de første arbejdslejre, senere kendt som Gulag, hvori 30 millioner mennesker i sovjetregiments tid blev ombragt. Grusomheder der i al væsentlighed fandt sted i Stalins tid, men som har sit udspring og sin retfærdiggørelse i Lenins etiske principper, som han udfolder dem for en flok unge: Vi nægter at anerkende en hver form for moral der udspringer af overnaturlige ideer, der ikke har noget med klassebegrebet at gøre. Iflg. vores mening er al moral helt og fuldt underlagt klassekampens interesser. Alt er moralsk som er nødvendigt for at smadre den gamle orden af udbytning og som skal til for at forene proer identiske med kampen for at styrke proletariatets diktatur. Vor moral er et spørgsmål om streng disciplin og en bevidst krig mod udbytterne. Vi tror ikke på ydre moralske principper og vi vil afsløre enhver vildfarelse. Kommunistisk moral er identisk med kampen for at styrke proletariatets diktatur. den russiske revolution Akt III I perioden omkring 1920 udkæmpede det nye Sovjetrusland både en borgerkrig mod de såkaldte hvide, dvs. ikke- kommunisterne, og mod 22

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS MARX Det kommunistiske manifest ENGELS 1 Udkom første gang år 1848 2 Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest Gengivelse af udgaven fra Forlaget Tiden 1976, marxismens klassikere 1 Med

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp F O A F A G O G A R B E J D E 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström Jette Rantorp Illustration: Otto Dickmeiss Tekst og ide: Jette Rantorp Grafisk tilrettelægning: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri:

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra DANSK ROM EO +JULIE+ SHAKESPEARE VORES HISTORIE SOM DU VORES ALDRIG SHAKESPEARE HAR SET DET FØR Undervisningsmateriale fra 1 Når dine øjne ser på mig er jeg usårlig Romeo Indhold Kære underviser Hvad sker

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

D E T D A N S K E F I L M I N S T I T U T

D E T D A N S K E F I L M I N S T I T U T D E T D A N S K E F I L M I N S T I T U T Synnøve Kjærland og Torben Blankholm FAT OM DOKUMENTARFILM 1. udgave 1. oplag Det Danske Filminstitut og forfatterne 2001 Omslag og layout: Morten Bak Bogen er

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen Leonardo da Vinci Fortællinger om mennesket og naturen Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Nummer 2 2007 Skrift nr.

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

En gammel mand ligger for

En gammel mand ligger for 68 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1996 Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen, Ole Jorn og Anne-Lise Walsted Land and Freedom - en troværdig film om den spanske borgerkrig og revolution En gammel mand

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere