Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Morten Slotved (C). Bemærkninger til dagsordenen: Borgmester Uffe Thorndahl (C) fordelte brev til KB modtaget 27. august 2007 fra BUPL vedrørende ØU-91/07-O om opfølgning på produktivitetsforbedringer samt Venstres brev af 27. august 2007 til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende ØU-86/07-B. Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at Hørsholm Kommune har godkendt, at Høje Tåstrup Kommune udpeger fælleskommunalt medlem til bestyrelsen for Høje Taastrup Gymnasium i henhold til meddelelse på Kommunalbestyrelsens møde 26. marts 2007 om delegation af udpegningsretten til hjemstedskommunen. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Afventer udtalelse fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Morten Slotved (C). Side 10 ØU-86/07-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond Oplæg til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vedrørende: 1. Juridisk responsum 2. Kommissiorium for det nye 17, stk. 4 udvalg 3. Indstilling om inhabilitet ifm. deltagelse i 17, stk. 4 udvalget 4. Forslag til udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalget 5. Forslag om tillægsbevilling på kr. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : 1) Taget til efterretning. 2) Godkendt med bemærkninger fra Økonomiudvalget den 16. august Kommunalbestyrelsen Side 3

4 3) Godkendt med bemærkninger fra Økonomiudvalget den 16. august ) Godkendt idet valggruppe 1 (CV) stiller med: Morten Slotved (C) Jens Frederiksen (C) Thorkild Gruelund (C) Anne Ehrenreich (V) Ove Petersen (V) Birger Bøgeblad (V) Valggruppe 2 (ABT) stiller med: Peter Antonsen (T) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) 5) Godkendt. Morten Slotved (C) Side 13 ØU-89/07-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelse samt lejeforhøjelse som følge af etablering af bolignet i de respektive afdelinger. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Liste A fremsatte følgende ændringsforslag: Socialdemokratiet mener, at der bør være frit valg. Der er mange ældre, der ikke ønsker adgang til bolignet. Ved ny lejer lægges net ind i boligen. Der var afstemning om forslaget: For stemte 2: Hanne Lommer og Susanne Rohde (begge Socialdemokratiet). Imod stemte 16: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Thorkild Gruelund, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Ove Petersen (alle Venstre), Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Borgerlisten), og Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre). Ændringsforslaget blev således forkastet. Hovedforslaget blev godkendt. Morten Slotved (C) Side 18 ØU-90/07-B Årsregnskab 2005/2006 Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven Årsregnskab fra Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven fremlægges til godkendelse. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Taget til efterretning. Morten Slotved (C) Side 21 ØU-91/07-O Udmøntning af produktivitetsforbedringer - Opfølgning Med udgangspunkt i tidligere orientering af Økonomiudvalget om udmøntningen af de indarbejdede produktivitetsforbedringer i budget 2007 og frem, fremlægger administrationen opfølgning. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Opfølgningen blev taget til efterretning. Liste T ønskede protokollat fra Økonomiudvalget den 25. august 2007 gentaget. Liste A ønskede protokollat fra Økonomiudvalget den 25. august 2007 gentaget. Morten Slotved (C). Side 23 ØU-92/07-B Planstrategi 2007 Plan- og Agenda 21 strategien Hørsholm i bevægelse og fremlægges Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 5

6 Liste T og A ønskede protokollat fra Økonomiudvalget den 16. august 2007 gentaget. Morten Slotved (C) Side 28 BSU-31/07-B Forslag om leasing af kommunale tandklinikker til voksentandpleje Såfremt det besluttes at indgå i en fælleskommunal tandregulering med en anden geografisk placering end den nuværende (jf. dagsordenspunkt BSU : Forslag om fælleskommunal tandregulering), vil der blive frigjort klinikkapacitet på tandklinikken Vallerødskolen. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet det tilkendegives, at ordningen skal sikre, at Hørsholm Kommune kan opsige leasingaftalerne med rimelig varsel. Morten Slotved (C). Side 30 SSU-41/07-B Plejeboligbyggeri i Hørsholm Kommune Ved temamøde den 30. april 2007 drøftede Kommunalbestyrelsen det videre forløb for det fremtidige plejeboligbyggeri. Administrationen fremlægger hermed referatet fra mødet til beslutning hos SSU. En beslutning af temamødets drøftelser er nødvendig for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Liste T fremsatte følgende ændringsforslag: Hørsholm Kommune er forpligtet til at erstatte de nyttehaver, som bliver nedlagt ved denne beslutning. Nyttehaveområdet bør placeres indenfor en radius på m fra broen over jernbanen over Lågegyde. Hørsholm Kommune er samtidig forpligtet til at stå for overflytning af vedvarende grøn bevoksning. Hovedforslaget om placering af plejeboligbyggeri på arealet Kokkedal Nord-Vest blev sat til afstemning. For stemte 15: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Thorkild Gruelund, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Ove Petersen (alle Venstre), Hanne Lommer og Susanne Rohde (begge Socialdemokratiet) og Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre). Imod stemte 3: Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten). Hovedforslaget er således godkendt. Ændringsforslaget fra liste T blev sat til afstemning. For stemte 3: Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten). Imod stemte 14: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Thorkild Gruelund, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Ove Petersen (alle Venstre), Susanne Rohde (Socialdemokratiet) og Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre). Undlod at stemme 1: Hanne Lommer (Socialdemokratiet). Morten Slotved (C) Side 33 PSB-04/07-B Hørsholm Bymidte - status og konklusioner fra arbejdsgrupper Indstillinger og anbefalinger fra følgende 7 arbejdsgrupper: 1. Betalingsparkering 2. Infrastruktur og trafik 3. Byrum og udstyr 4. Salg og ejerforhold 5. Kulturtorvet 6. Gågaden 7. Kommunikation forelægges med henblik på realisering af intentionerne om at udvikle og forny Bymidten. Herudover forelægges redegørelse for de økonomiske konsekvenser af gruppens forslag samt forslag til det videre forløb. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 7

8 Morten Slotved (C) Side 37 TMU-65/07-B Dronningedammen - Bredsikring og ny belysning Den eksisterende bredsikring ved Dronningedammen er flere steder ved at skride ud i søen. Der er derfor på budgettet afsat et beløb på kr til en ny bredsikring af søen. Der er afholdt licitation på udførelse af den type bredsikring (spunsvæg af træ), der tidligere er besluttet anvendt til stedet i Teknik og Miljø udvalgets møde den 1. november Endvidere er indhentet pris fra Dong Energy på belysning af stien om søen. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Morten Slotved (C) Side 43 TMU-69/07-B Forslag til lokalplan 137 for området ved Breeltegård og forslag til tillæg 5 til Helhedsplan Med lukningen af Breeltegården frigøres bygningerne, og der skal findes en anden anvendelse for disse. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Liste A fremsatte følgende ændringsforslag: Forslag til lokalplan 137 og forslag til tillæg 5 til helhedsplanen udsættes. Begrundelsen er, at væsentlige forudsætninger for Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at lukke Breeltegården er ændret. 1) Ungdomsskolen har fundet anden placering. 2) Prognose om færre fødte børn er vendt markant. 3) Liste A ønsker en oversigt over kommunale ejendomme før køb/salg besluttes i Kommunalbestyrelsen og effektueres. 4) At få belyst fra forvaltningen, hvor i kommunen det stigende antal børn, der er og forventes født, befinder sig. 5) Hvad er konsekvenserne af den forventede kraftige udbygning af boliger i Hørsholm Kommune. Ændringsforslaget fra liste A blev sat til afstemning. For stemte 2: Hanne Lommer og Susanne Rohde (begge Socialdemokratiet). Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Imod stemte 16: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Thorkild Gruelund, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Ove Petersen (alle Venstre), Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten), og Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre). Ændringsforslag blev således forkastet. Hovedforslaget blev herefter godkendt. Morten Slotved (C) Side 48 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og sundhed Punkt: ØU-74/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Resume Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Forslag Administrationen fremlægger derfor nu det samlede materiale om seniorpolitikken (temabeskrivelser og opfølgning) til godkendelse. Økonomiudvalget : Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Social- og Sundhedsudvalget : Punktet godkendt, idet der i bilaget under punkt 2,3 tilføjes noget om frivillighedscentret. Ingen. Økonomiudvalget : Udsat. Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Ingen. Bilag 1. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune. 2. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune - Opfølgning på temaer og indsatser. Sagsfremstilling I Seniorpolitikken indeholder 4 temabeskrivelser, som organisatorisk er placeret under Social og Sundhedsudvalget. Områderne er: Forebyggelse og sundhedsfremme Aktiviteter Frivillige Pleje og omsorg for svage borgere Efter udarbejdelsen af seniorpolitikken i slutningen af 2005 har de aktuelle områder under Ældre og Sundhed arbejdet med forslagene til initiativer og indsatsområder. Ældre og Sundhed har nu fulgt op på seniorpolitikken med papiret, Seniorpolitik i Hørsholm Kommune opfølgning på temaer og indsatser. Her tegnes et statusbillede af de fire temaer, og det beskrives hvilke foreslåede indsatsområder, der er igangsat. I Seniorpolitikken listes en række temaer, som er relevant i forhold til seniorpolitikken, og som ligger ud over Ældre og Sundheds område. Disse er: Tilgængelighed, veje og adgangsforhold Bolig og miljø Trafik og transport Kultur Fritid Teknik og Miljøudvalget har derfor udarbejdet fire temabeskrivelser, som berører seniorer i kommunen. Disse temabeskrivelser indledes med en gennemgang af generelle politikker på området. Derefter beskrives indsatserne, mål, visioner og forslag til initiativer på områderne: Fysisk planlægning og byggesag Vej og park Miljø og forsyning Kommunale ejendomme Kultur og Fritidsudvalget har ligeledes udarbejdet en beskrivelse over temaer og indsatser for Kultur og fritidsområdet. Kultur og Fritidsudvalget indleder ligeledes med en beskrive området, derefter beskrives vision og målsætning på området, og afslutningsvist listes en række generelle forslag til initiativer, der kan forbedre området for kommunens seniorer. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Beslutning Kommunalbestyrelsen : Afventer udtalelse fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Morten Slotved (C). Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-86/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond Resume Oplæg til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse vedrørende: 6. Juridisk responsum 7. Kommissiorium for det nye 17, stk. 4 udvalg 8. Indstilling om inhabilitet ifm. deltagelse i 17, stk. 4 udvalget 9. Forslag til udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalget 10. Forslag om tillægsbevilling på kr. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen: 1. At det Juridiske notat fra advokatfirmaet Jonas Bruun tages til efterretning og danner baggrund for 17, stk 4 udvalgets videre arbejde. 2. At forslag til kommissiorium og tidsplan godkendes. 3. At Ove Petersen vurderes at være inhabil i relation til deltagelse i det nye 17, stk. 4 udvalg. 4. At udvalget består af 7 medlemmer, som udpeges efter forholdstalsmetoden, således at valggruppe COV udpeger 5 medlemmer og valggruppe ABT udpeger 2 medlemmer 5. At der meddeles en tillægsbevilling på kr. til den videre proces. Økonomiudvalget : 1. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med tilføjelse til protokollen om, at Henrik Klitgaard (B) ikke var sikker på, at det juridiske grundlag, var i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. maj Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med følgende 2 udvidelser af kommissoriet: 1)Offentligheden skal sikres adgang til oplysninger om Rungsted Havn A/S og fonden i henhold til bestemmelserne i offentlighedsloven. 2) Styregruppen udarbejder forslag til, hvordan kommunens udgifter i forbindelse med etablering af fonden kan indgå i overdragelsen af kommunens aktiver. Kommunalbestyrelsen Side 13

14 I kommissoriets punkt 1 udgår med almennyttige formål, således at der står Vedtægterne for den erhvervsdrivende fond. 3. Økonomiudvalget noterede sig, at administrationen fandt, at Ove Petersen er inhabil, men der var flertal for, at administrationen snarest tilskrev statsforvaltningen om administrationens vurdering. Protokolleret at Isabella Meyer (C), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (B) fandt, at Ove Petersen er inhabil. 4. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udvalget skal bestå af 9 medlemmer med den fordeling, at valggruppen COV udpeger 6 medlemmer og valggruppen ABT udpeger 3 medlemmer. 5. Anbefalet til Kommunalbestyrelsen. Ingen. Bilag 1. Juridisk notat dateret fra Jonas Bruun 2. Udkast til kommissiorium og tidsplan Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling KB-07/07-B Dagsordenspunkt fra en gruppe kommunalpolitikere om Rungsted Havn. Kommunalbestyrelsesmødet fandt sted den ØU-78/07-B Opfølgning på Kommunalbestyrelsens principbeslutning for en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Mødet fandt sted den Sagens fakta Juridisk modelnotat og kommissiorium og tidsplan: De eksterne advokater Poul Heidmann og Claus Høgh Madsen fra Jonas Bruun vil gennemgå modelnotatet og svare på spørgsmål. Det juridiske notat (bilag 1) redegør bl.a. for spørgsmålet om en almennyttig fond contra en erhvervsdrivende fond. Om en fond er almennyttig er uafhængigt af, om den er erhvervsdrivende. En fond er almennyttig, hvis det fremgår af fondens formål. I notatet behandles de hovedopgaver, som skal gennemføres, og de væsentlige problemstillinger, der skal afklares, før der kan ske implementering af principbeslutningen fra De eksterne advokater anslår, at projektet kan gennemføres i løbet af ca. ½ år. I processen er henholdsvis opgaver, som kommunen så at sige har rådighed over: udarbejdelse af vedtægter for fonden, gavebrev, forudgående indhentelse af diverse myndighedsgodkendelser, og henholdsvis opgaver, som kræver forhandling med udenforstående såsom som havnebestyrelsen og Rungsted bådelaug, og hvor disses medvirken til gennemførelsen er afgørende. Derfor er tidsplanen behæftet med en vis usikkerhed. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Forslag til kommissiorium og tidsplan for det nye 17, stk. 4 udvalg (bilag 2) er udarbejdet på baggrund af modelnotatet. Inhabilitet: Økonomiudvalget bad administrationen om at undersøge i Statsforvaltningen, hvorvidt inhabilitet ville være til hinder for, at visse kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget til medlemmer i det nye 17, stk. 4 udvalg. Administrationen har forespurgt, hvorvidt Ove Petersen som formand for bestyrelsen for Rungsted Havn A/S kan udpeges som medlem af det 17, stk. 4 udvalg, som vil blive nedsat på det kommende kommunalbestyrelsesmøde den Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, om kommunen mener, at den pågældende vil være eller ikke være inhabil, samt nærmere begrunde hvorfor, idet statsforvaltningen ikke udøver almindelig responderende virksomhed. Administrationen vurderer, at Ove Petersen som formand for havnebestyrelsen må betragtes som inhabil i forhold til at deltage i den midlertidige udvalg, der skal udarbejde beslutningsgrundlag til Kommunalbestyrelsen, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens principbeslutning om en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Administrationens begrundelse er følgende: Ove Petersen er formand for havnebestyrelsen, og opgaven i 17, stk. 4 udvalget er at udarbejde oplæg til kommunalbestyrelsen, som indebærer regulering af privatretlige aftaler mellem havnen og kommunen. Der er derfor efter administrationens vurdering en klar interessekonflikt, som må medføre, at Ove Petersen på betragtes som inhabil og derfor ikke bør deltage i udvalget. Der henvises i den forbindelse til administrationens tidligere drøftelse med Statsforvaltningen, som umiddelbart fandt, at Ove Petersen sammen med de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som samtidig var medlemmer af havnebestyrelsen, måtte betragtes som inhabil og derfor ikke kunne deltage i Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget fra en gruppe politikere om en almennyttig fondsløsning for Rungsted Havn. Begrundelsen var også her den klare interessekonflikt mellem interesserne i selskabet contra i kommunen i forbindelse med behandling af en sag, der indebærer, at der skal ske privatretlige aftaler mellem havnen og kommunen om blandt andet overdragelse af formuegoder og aktier. Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg: Økonomiudvalget foreslog Kommunalbestyrelsen at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med en indstillet sammensætning suppleret med en åben mulighed for at andre kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne blive medlemmer af 17, stk. 4 udvalget. Imidlertid fremgår det af Kommunestyrelsesloven 25, stk. 1, at: Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstal for hvert udvalg m.v. for sig, jf. dog 27, stk. 1. Ifølge note 2 i den kommenterede kommunestyrelseslov fremgår bl.a.: Bestemmelsen gælder også ved kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer af særlige udvalg efter 17, stk. 4, jf. note 9 til 17, og Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Forholdstalsvalgmåden kan fraviges, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valgmåde. Borgmesteren vurderer, at der ikke i Kommunalbestyrelsen er enighed om at fravige forholdstalsvalgmetoden. Valggruppe COV skal derfor udpege 5 medlemmer og valggruppe ABT skal udpege 2 medlemmer. Udkast til kommissiorium for udvalget er udarbejdet med udgangspunkt heri. Økonomi Jonas Bruun har til dags dato forbrugt kr. Samlet skønnes advokathonoraet for de juridiske dele at beløbe sig til kr. eksklusive moms. Hertil kommer udgifter til revisor og til mæglere for vurdering af jorden. Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til processen, og hermed ansøges om yderligere kr., som finansieres af tillægsbevillingsreserven. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Politikområde: 80. Administration og planlægning Politikområde: Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift I alt Drift Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Beslutning Kommunalbestyrelsen : 1) Taget til efterretning. 2) Godkendt med bemærkninger fra Økonomiudvalget den 16. august Kommunalbestyrelsen Side 16

17 3) Godkendt med bemærkninger fra Økonomiudvalget den 16. august ) Godkendt idet valggruppe 1 (CV) stiller med: Morten Slotved (C) Jens Frederiksen (C) Thorkild Gruelund (C) Anne Ehrenreich (V) Ove Petersen (V) Birger Bøgeblad (V) Valggruppe 2 (ABT) stiller med: Peter Antonsen (T) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) 5) Godkendt. Morten Slotved (C) Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-89/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm antennelaug Resume Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelse samt lejeforhøjelse som følge af etablering af bolignet i de respektive afdelinger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende lånoptagelse samt lejeforhøjelse som følge heraf i de respektive afdelinger. Økonomiudvalget : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Bilag Ansøgning dateret den 18. juli 2007 Sagsfremstilling Hørsholm antennelaug er blevet oprettet, og de enkelte afdelinger har nu taget stilling til tilslutningen hertil og til oprettelse af eget bolignet. Følgende af Hørsholm almene Boligselskabs afdelinger har, på deres respektive afdelingsmøder, besluttet at oprette bolignet. Til finansiering af bolignettene er der taget udgangspunkt i optagelse af 10 årige realkreditlån. Omkostningerne hertil ser ud som følger: Frennegård Park: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 172/bolig/måned. Ahornparken: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 231/bolig/måned. Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Hasselparken: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 209/bolig/måned. Elmeparken: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 195/bolig/måned. Birkeparken: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 133/bolig/måned. St. Svendstrup: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 284/bolig/måned. Æbleparken: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 175/bolig/måned. Ved Skovkanten: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 180/bolig/måned. Sophielund: lånebehov kr , svarende til en årlig ydelse på kr , eller kr. 171/bolig/måned. Sagens tidligere behandling ØU-70/06-B på mødet blev det besluttet at tage indberetning af etableringen af Hørsholm antennelaug til efterretning samt godkende principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i afdelinger hvor dette besluttes. Lovgrundlag I henhold til lovbkg. nr. 187 af 27/ , stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser, der inden for et regnskabsår overstiger 1% af lejen. Endvidere skal udstedelse af pantebreve og tinglysning af pantebreve godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lovbkg. nr. 341 af 13/ om almene boliger 29. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Liste A fremsatte følgende ændringsforslag: Socialdemokratiet mener, at der bør være frit valg. Der er mange ældre, der ikke ønsker adgang til bolignet. Ved ny lejer lægges net ind i boligen. Der var afstemning om forslaget: For stemte 2: Hanne Lommer og Susanne Rohde (begge Socialdemokratiet). Imod stemte 16: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Thorkild Gruelund, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Jens Frederiksen (alle Det Konservative Folkeparti), Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Ove Petersen (alle Venstre), Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen (alle Borgerlisten), og Henrik Klitgaard (Det Radikale Venstre). Ændringsforslaget blev således forkastet. Hovedforslaget blev godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Morten Slotved (C) Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-90/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Årsregnskab 2005/2006 Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven Resume Årsregnskab fra Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. samt afdeling Bolbrohaven fremlægges til godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at det fremlagte regnskab tages til efterretning. Økonomiudvalget : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Hanne Lommer (A) og Peter Anthonsen (T). Bilag 1. Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a.s årsregnskab for 1/ / Regnskab for afdeling Bolbrohaven for 1/ / Revisionsprotokollat til Danske Funktionærers Boligselskab. Sagsfremstilling Danske Funktionærers Boligselskab har fremsendt årsregnskab samt årsregnskab for afdeling Bolbrohaven. Årsberetningen er indeholdt i bilag 1 side 14. Årsregnskabet for Danske Funktionærers Boligselskab s.m.b.a. er godkendt af organisationsbestyrelsen samt af repræsentantskabet på et møde den 29. december Årsregnskabet for afdeling Bolbrohaven er godkendt af organisationsbestyrelsen samt af repræsentantskabet på et møde den 29. december 2006 og af afdelingsbestyrelsen og selskabets bestyrelse på et møde den 29. januar Kommunalbestyrelsen Side 21

22 BDO ScanRevision, som er selskabets revisor, har påtegnet regnskaberne uden forbehold, idet regnskaberne ikke har givet anledning til bemærkninger, jf. bilag 1 side 16 og bilag 2 side 14. For uddybende bemærkninger vedr. Bolbrohaven se bilag 3 side Lovgrundlag I henhold til 72 i bkg. nr. 641 om drift af almene boliger mv. skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf Beslutning Kommunalbestyrelsen : Taget til efterretning. Morten Slotved (C) Kommunalbestyrelsen Side 22

23 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-91/07-O Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Udmøntning af produktivitetsforbedringer - Opfølgning Resume Med udgangspunkt i tidligere orientering af Økonomiudvalget om udmøntningen af de indarbejdede produktivitetsforbedringer i budget 2007 og frem, fremlægger administrationen opfølgning. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager opfølgningen til efterretning. Økonomiudvalget : Udsat. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget blev forelagt Status på udmøntning af produktivitetsforbedringer den 7. december 2006 (ØU-120/06-O). Sagens fakta I december 2006 blev Økonomiudvalget forelagt en status på udmøntningen af de produktivitetsforbedringer, som er indarbejdet med 1,2 pct. af lønbudgettet i budget 2007, stigende til 1,5 pct. af lønbudgettet fra 2008 og frem. Økonomiudvalget besluttede ved den Kommunalbestyrelsen Side 23

24 lejlighed at en fornyet status skulle forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen medio Med dette udgangspunkt, er der gennemført plenumdrøftelser på hvert direktørområde, som har taget udgangspunkt i følgende 3 spørgsmål: 1. Er der sket ændringer i den faktiske udmøntning af produktivitetsforbedringerne, i forhold til besvarelsen af spørgeskema i efteråret 2006? 1.1. Hvis ja, hvilke ændringer er sket, og hvad er årsagerne hertil? 2. Hvilke konsekvenser har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne haft for kerneydelsen? 3. Hvilke udfordringer har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne medført for de budgetansvarlige ledere? Herunder er der for de enkelte spørgsmål redegjort for direktørområdernes besvarelser. 1. Er der sket ændringer i den faktiske udmøntning af produktivitetsforbedringerne, i forhold til besvarelsen af spørgeskema i efteråret 2006? Teknik og Miljø: Der er ingen ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret Børn og Kultur: Generelt må det siges, at den faktiske udmøntning ikke har ændret sig fra besvarelsen i efteråret Det veksler mellem omlægninger af arbejdet, nyansættelser med billigere arbejdskraft og nednormeringer. For lærerområdet kan det ikke endelig siges hvordan udmøntningen sker, da det afhænger af den endelige planlægning af lærernes tjenestetid. Det er dog forventningen, at det i år lykkes helt at undgå at ramme undervisningen og dermed opleve serviceforringelser. Social og Sundhed: På plejehjemmet Hannebjerg har der været minimale ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret Herudover har der ikke været ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret Administrationen: Der er ingen ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret Hvilke konsekvenser har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne haft for kerneydelsen? Teknik og Miljø: Udmøntningen har ikke haft konsekvenser for kerneydelsen. Der har dog i IT-afdelingen været stort arbejdspres som følge af personaleudskiftninger samt opgaver, afledt af kommunalreformen. En situation, som Økonomiudvalget har bedt Direktionen om at vurdere nærmere. Børn og Kultur: Det er på alle måder tilstræbt, at kerneydelsen ikke er berørt af produktivitetsforbedringen. Eksempelvis på skoleområdet, hvor undervisningen er tilstræbt undtaget. Social og Sundhed Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen: Kommunalbestyrelsen Side 24

25 Social- og arbejdsmarkedsafdelingen har i slutningen af 2006 og i særdeleshed i hele 2007 været stærkt berørt af opgaveændringer som følge af kommunalreformen. Hele afdelingen har undergået en ganske gennemgribende strukturændring, og det meste af personalet har fået nye opgaver. Afdelingen fik ikke overført personale fra Amtet med kendskab til de nye opgaver. Det har været vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale til løsning af opgaverne, og afdelingens personale har derfor måttet bruge ressourcer på kompetenceudvikling. Også afdelingens deltagelse i den nyoprettede borgerbetjening har belastet afdelingens ressourcer. Samtidig har opgaven med betjening af to nye udvalg - BEU og LBR betydet, at der har skullet trækkes ressourcer til denne opgave fra ressourcerne til løsning af afdelingens kerneydelser. Det må erkendes, at det har været, og stadig er, vanskeligt at løse opgaverne på samme niveau og i samme takt som tidligere. Det er overordentlig vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, om det er personalereduktionerne som følge af produktivitetsforbedringer eller om det er de mange ændringer som følge af kommunalreformen, som har konsekvenser for vores kerneydelser. Afdelingen har behov for det næste års tid til at få tingene til at falde på plads. Først herefter vil det på rimelig vis kunne vurderes på, hvilke konsekvenser produktivitetsforbedringerne har haft for vores kerneydelser. Social og Sundhed BorgerService: Som udgangspunkt antages det, at produktivitetsforbedringen er realiseret uden serviceforringelser for borgerne. Det kan dog være svært at vurdere, idet produktivitetsforbedringerne ikke kan stå alene og der er en del øvrige faktorer, der har påvirket servicen i BorgerService. Pr. 1. januar 2007 overtog BorgerService opgaven med pas og kørekort fra politiet samt små administrative opgaver fra rådhusadministrationen. Kommunen modtog færre ressourcer til løsning af de overtagne opgaver end opgaverne faktisk kræver. Dette, sammenholdet med, at der har skullet bruges en del tid på oplæring har gjort, at de øvrige borgerserviceopgaver har fået en længere liggetid end tidligere. Borgerne har også måttet vente lidt længere for personlig betjening på borgerserviceydelserne end tidligere, da pas og kørekortsekspeditionerne fylder mere end forventet. Det antages dog ikke at være kritisk, og der er således ikke tale om en serviceforringelse. Borgerservice fik forholdsmæssigt for få ressourcer tilført i forbindelse med reformen. Det er efterfølgende lykkedes, indenfor den samlede ramme, at tilføre flere ressourcer samt flytte opgaver tilbage i baglandet, hvorfor situationen er stabiliseret. Administrationen: Udmøntningen har ikke haft konsekvenser for kerneydelsen. 3. Hvilke udfordringer har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne medført for de budgetansvarlige ledere? Teknik og Miljø: Kommunalbestyrelsen Side 25

26 Indførelse af digital forvaltning kræver en ekstraordinær indsats i planlægnings- og implementeringsfasen. Forståelse hos medarbejdere og borgere/brugere forudsætter et højt informationsniveau. Indførelsen af nyt vedligeholdelsesprogram for bygningsvedligeholdelse samt omlægning af snerydningsruter m.v. har krævet ny struktur og et større planlægningsarbejde. Vedligeholdelsessystemet forventes indført i løbet af Selve implementeringen af systemet, ændring af arbejdsgange, uddannelse m.v. vil i overgangsfasen kræve ekstra ressourcer i løbet af 2007 og Derefter vil der ske en rationalisering. De anførte effektiviseringer slår først fuldt igennem efter en indkøringsfase (Borgerne skal vænne sig til at bruge RenoWeb og SRO-systemet på Usserød Renseanlæg skal finjusteres over en længere periode), hvorfor besparelsen ikke realiseres med det samme. En række af initiativerne på IT-området, som organisatorisk er placeret under DTM, er stadig under gennemførelse, hvorfor effekten endnu ikke er realiseret. Der har været flere projekter/opgaver end IT-afdelingen har kunnet klare - ikke mindst pga. flere tilfælde af langtidssygdom. Aktuelt er situationen i IT-afdelingen således, at der er blevet ansat 2 vikarer samt en fastansat pr. 1. september Yderligere opslås to stillinger til genbesættelse, mens en enkelt, tidligere langtidssygemeldt medarbejder, er vendt tilbage på nedsat tid. Situationen følges nøje af Direktionen, som af Økonomiudvalget er blevet bedt om at vende tilbage i løbet af efteråret Børn og Kultur: Udfordringen har været størst på områder, som er meget lov- og regelbundet. Når en produktivitetsforbedring er snævert bundet op omkring personale og hovedparten af serviceydelsen består i personaletimer, er det en vanskelig opgave at realisere en produktivitetsforbedring. Man kan omvendt ikke automatisk definere personalereduktioner som serviceforringelser, men det er oplagt, at "mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning" er væsentligt sværere på eksempelvis lærer- og pædagogområdet end på det administrative område. Social og Sundhed: Udover de, i spørgsmål 2 under Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen nævnte udfordringer, har det krævet anderledes tænkning i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne, ligesom det kræver øget fokus på budgettet. Ligeledes har der ledelsesmæssigt været arbejdet med at skabe accept af produktivitetsforbedringerne blandt medarbejderne. Administrationen: Også på administrationsområdet, har overtagelsen af opgaver som følge af kommunalreformen medført et øget arbejdspres. Dette, sammenholdt med kommunens lave udgiftsniveau på administrationsområdet, har krævet et øget ledelsesmæssigt fokus på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne I øvrigt et område, som der også har været politisk fokus på i 1. halvår af Beslutning Kommunalbestyrelsen : Opfølgningen blev taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen Side 26

27 Liste T ønskede protokollat fra Økonomiudvalget den 25. august 2007 gentaget. Liste A ønskede protokollat fra Økonomiudvalget den 25. august 2007 gentaget. Morten Slotved (C). Kommunalbestyrelsen Side 27

28 Kommunalbestyrelsen Fra: Plan og Byg Punkt: ØU-92/07-B Sagsbehandler: Lise Ørberg Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Planstrategi 2007 Resume Plan- og Agenda 21 strategien Hørsholm i bevægelse og fremlægges Forslag Administrationen anbefaler, at ØU godkender Plan- og Agenda 21 strategien, Planredegørelsen, offentlighedsperioden fra 5. september til 31. oktober og temaarrangementet på Sjælsmark Kaserne den søndag den 23. september i høringsperioden. Økonomiudvalget : Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det tilføjes, at illustrationen af bebyggelse ved Askehavegård fjernes og formuleringen om efterspørgsel efter arealer til fritidsformål gøres bredere. Protokolleret at Peter Anthonsen (T) og Hanne Lommer (A) ikke var enige i, at Kommunalbestyrelsen skal være åben overfor bebyggelse ved Askehavegård. Morten Slotved (C), Anne Ehrenreich (V) og Jens Frederiksen (UP). Bilag 1. Planredegørelse 2. Plan- og Agenda 21 strategi Hørsholm i bevægelse 3. Folder til husstandsomdeling Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU KB ØU Kommunalbestyrelsen Side 28

29 Sagens fakta Dokumenterne, der skal indgå i den lovpligtige plan- og Agenda 21 proces foreligger til godkendelse i Økonomiudvalget. De forslag til arrangementer i høringsperioden, der blev foreslået på ØU-mødet i juni måned er revurderet således at arrangementerne foreslås afholdt samme dag, den 23. september på Sjælsmark Kaserne i tidsrummet Der vil således være mulighed for guidede vandreture ad trampestier, omvisning på kaserneområder, dans mm. I tidsrummet afholdes debatmøde i kasernes kantine. Lovgrundlag Planloven kap 6 23 a: Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Af 23 a stk. 3 fremgår, at medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har en afvigende mening, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidigt med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Planloven kap 6a 33 a: Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Sagens principielle betydning Plan- og Agenda 21 strategi er en del af den lovbefalede 4-årige kommuneplan proces. Økonomi (Husk at indsætte bevillingsskema) Planlægningsmæssige aspekter Planstrategien er en foroffentlighed inden Helhedsplanens udarbejdelse og kan have indflydelse på indholdet i Helhedsplanen. Kommunikation Kommunikation med borgerne sker via annonce i Ugebladet, folderen, der husstandsomdeles via Ugebladet. Hæftet Hørsholm i bevægelse vil være tilgængeligt i Borgerservice og på Biblioteket. Endelig er der mulighed for debat mellem borgere og politikere på temadagen på Sjælsmark Kaserne den 23. september. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Liste T og A ønskede protokollat fra Økonomiudvalget den 16. august 2007 gentaget. Morten Slotved (C) Kommunalbestyrelsen Side 29

30 Kommunalbestyrelsen Fra: Børn og unge Punkt: BSU-31/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag om leasing af kommunale tandklinikker til voksentandpleje Resume Såfremt det besluttes at indgå i en fælleskommunal tandregulering med en anden geografisk placering end den nuværende (jf. dagsordenspunkt BSU : Forslag om fælleskommunal tandregulering), vil der blive frigjort klinikkapacitet på tandklinikken Vallerødskolen. Forslag Administrationen foreslår, såfremt tandreguleringen placeres andet steds, at der gives politisk tilsagn til, at der arbejdes videre med forslaget om at lease kommunale behandlingsenheder ud til voksentandpleje. Børne- og Skoleudvalget : Overtandlæge Tove Rokkedal var inviteret til at give BSU en orientering om forslaget om leasing af behandlingsenheder på tandklinikkerne. BSU kan anbefale, at der arbejdes videre med forslaget om at lease kommunale behandlingsenheder ud til voksentandpleje. Forudsætningen er, at der indledes fælleskommunalt samarbejde omkring tandreguleringen og denne i givet fald placeres udenfor Hørsholm. LHH tager forbehold. Ingen. Økonomiudvalget : Udsat til Økonomiudvalgets møde den 21. juni Ingen. Kommunalbestyrelsen Side 30

31 Økonomiudvalget : Godkendt, idet det tilkendegives, at ordningen: - ikke må medføre forringet service for brugerne af tandklinikken - ikke må være konkurrenceforvridende - skal medføre, at der sker afregning for den private del af fællesudgifterne som fx lys, vand, rengøring mv. Herudover skal det søges opnået, at der ikke i den private praksis behandles børn, som er omfattet af den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Uffe Thorndahl (C) og Henrik Klitgaard (B). Bilag Ingen. Sagsfremstilling Hørsholm har i dag en velfungerende børne- og ungdomstandpleje, som fungerer i de relativt nyrenoverede klinikker på Vallerød -, Hørsholm og Usserød skoler. Med en fælleskommunal tandregulering med en anden geografisk placering end den nuværende, vil der blive frigjort en klinikkapacitet fra tandreguleringsafdelingen svarende til 2 3 behandlingsenheder på Vallerødskolen. Det aktuelle forslag om mulighed for at lease kommunale behandlingsenheder ud til voksentandpleje, sigter mod at udnytte denne kapacitet på en ny og anderledes måde. Pr. 1. januar 2007 er loven om ophør af eksklusivaftaler trådt i kraft, og hermed er også DTF s (Dansk Tandlægeforenings) eneret til forhandling af overenskomst med Sygesikringen ophørt. Det betyder, at tandlæger, der ikke er organiseret i DTF (hovedparten af de kommunale tandlæger) vil få mulighed for at behandle voksne patienter med tilskud fra Sygesikringen. Dette forhold sammenholdt med den stigende vanskelighed ved at rekruttere tandlæger og den potentielle mulighed for ledig klinikkapacitet, aktualiserer forslaget om at lease behandlingsenheder ud til brug for voksentandpleje. Tanken er, at muligheden for leasing af behandlingsenhederne gives til de kommunale tandlæger. Tandplejen foreslår en model, der som ovenstående skitseret, kombinerer en udnyttelse af kommunale klinikker til tandpleje for børn og unge udført af kommunale tandlæger og tandpleje for voksne patienter, udført af tandlæger, der udover deres ansættelse i den kommunale tandpleje udfører voksentandpleje på en behandlingsenhed leaset i den kommunale tandpleje. Den foreslåede model med mulighed for en kombination af offentlig ansættelse og privat praksis, har ikke været afprøvet før. Der ligger en stor udfordring i at afsøge feltet Kommunalbestyrelsen Side 31

32 yderligere og opstille kontrakter/aftaler, der kan leve op til gældende regler. Herunder om der kan leases specifikt til kommunens ansatte tandlæger. Fordelene ved at denne model er følgende: En fremtidssikret, attraktiv arbejdsplads for tandlæger/andet tandplejepersonale, hvilket forventes at kunne lette rekrutteringen til kommunal tandpleje fremover. Det attraktive spreder sig over flere felter. Et væsentligt aspekt for den enkelte tandlæge er muligheden for en større faglig variationsbredde i behandlingerne og muligheden for at styre egen indtægt afhængig af den optagne voksne patientmasse. Kommunen vil være sikret en leasingindtægt fra de ellers potentielt ledige behandlingsenheder, ligesom de eksisterende enheder også vil kunne udnyttes mere optimalt. I dag er det sådan, at en fuldtids tandlæge overenskomstmæssigt kun kan ansættes 1440 timer/år. Det sætter en begrænsning i udnyttelse af klinikkapaciteten. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet det tilkendegives, at ordningen skal sikre, at Hørsholm Kommune kan opsige leasingaftalerne med rimelig varsel. Morten Slotved (C). Kommunalbestyrelsen Side 32

33 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-41/07-B Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU -KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Plejeboligbyggeri i Hørsholm Kommune Resume Ved temamøde den 30. april 2007 drøftede Kommunalbestyrelsen det videre forløb for det fremtidige plejeboligbyggeri. Administrationen fremlægger hermed referatet fra mødet til beslutning hos SSU. En beslutning af temamødets drøftelser er nødvendig for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Forslag Administrationen indstiller til at Social og sundhedsudvalget tager beslutning vedr. drøftelserne ved temamødet, herunder placering af plejeboligbyggeriet, antal plejeboliger og ældreboliger samt valg af bygherre. Herefter til godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget : Et forslag om, at der igangsættes opførelse af 45 plejeboliger og 30 ældreboliger på arealet Kokkedal Nord-Vest blev vedtaget med 3 stemmer for (Thorkild Gruelund (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C) og Ove Petersen (V), og 2 stemmer imod (Anne-Grethe Nissen (T) og Susanne Rohde (A)). Anne-Grethe Nissen og Susanne Rohde kan tilslutte sig opførelsen af boligerne, men på baggrund af et ønske om kvalitet og fremtidssikring peges der på arealet Kokkedal Vest. Pleje og boligbyggeri bør ligge, hvor der er plads nok til, at der når pengene er til det, kan tilføres funktioner, der gør, at generationer kan blandes og få fornøjelse af hinanden. De ældre skal ikke isoleres, men kunne føle, at de stadig er en del af samfundet. Det oplivende og livsbekræftende i f.eks. fælles udearealer for ældre, genoptræningspatienter og børn i pasningsordning vil ligeledes være af uvurderlig kvalitet for pårørende og personale. Døgngenoptræningspladser og genoptræningscenter med varmtvandsbassin skal efter vores mening være en del af Idrætsparkudvidelsen. Og så skal der stadig være nyttehaver på Kokkedal Nord-Vest. Et enigt udvalg ønsker, at der reserveres mulighed for etablering af genoptræningsfaciliteter i forbindelse med Idrætsparkprojektet. Kommunalbestyrelsen Side 33

34 Endvidere finder et enigt udvalg det - på baggrund af de foreliggende prognoser - vigtigt, at der skal arbejdes på at sikre muligheder for yderligere udbygning af plejeboliger og ældreboliger. Ingen. Økonomiudvalget : Udsat. Ingen. Bilag Beslutningsreferat fra temamøde vedr. plejeboligbyggeri, mandag den 30. april Sagsfremstilling Administrationen indstiller med referatet fra temamøde den 30. april, at Social og sundhedsudvalget træffer beslutning omkring drøftelserne fra mødet, da dette er en forudsætning for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Af referatet fremgår det, at et flertal af Kommunalbestyrelsen ved mødet anbefalede placeringen af plejeboligbyggeriet på grunden Kokkedal Nordvest (45 plejeboliger og 30 ældreboliger, omkring at etapeopføre byggeriet (2009 og 2013), Kommunalbestyrelsen diskuterede ligeledes mulighederne for at opføre et genoptræningscenter og et varmvandsbassin til træning. Der er endnu ikke taget stilling til placering af et eventuelt genoptræningscenter og/eller varmvandsbassin. Administrationen arbejder videre med mulighederne på området, gerne set i et tværkommunalt perspektiv. Administrationen har i materialet lagt op til, at der vælges en ekstern bygherre på projektet. Administrationen indstiller til, Social og sundhedsudvalget drøfter dette. Administrationen ønsker her, at diskussionen tager udgangspunkt i de samme overvejelser, som gjorde sig gældende ved valg af bygherre på tilbygningen, Sophielund. Grundlaget for valg af bygherre skal som udgangspunkt tage afsæt i Social og sundhedsudvalgets besluttede kriterier for og ønsker med byggeriet. Udvælgelsen af bygherre under udbygning af Sophielund foregik derudover ud fra en vurdering af hvilket tilbud, der var mest økonomiske fordelagtigt for kommunen. Herunder blev valget taget ud fra kriterier, der bl.a. vurderede bygherrevederlag for bygherreopgaven på det samlede antal boliger og honorar for bygherrerådgivning vedrørende servicearealer. Kommunalbestyrelsen Side 34

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30. Ekstaordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30 Ekstaordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 17. juni 2008 Tirsdag 17.06.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 21.05.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 26-10-2009 17:30 Mandag 26.10.2009 kl. 12:00 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Takster budget 2010 4 Mødeplan for de politiske

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere