DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE. Udarbejdet af. Pierre Hyllested Lektor, cand. phil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE. Udarbejdet af. Pierre Hyllested Lektor, cand. phil"

Transkript

1 DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil FORSVARSAKADEMIET 2011

2

3 DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil FORSVARSAKADEMIET 2011

4

5 FORSVARSAKADEMIET Institut for Sprog Svanemøllen Kaserne Ryvangs allé København Ø. DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil. Konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog 5. udgave 2011 FORSVARSAKADEMIET

6

7 FORORD Den foreliggende 5. reviderede og forøgede udgave af Dansk - Fransk Militær Ordliste er et resultat af mange års forskning i og læsning af militærfaglig litteratur samt undervisning på officersskolerne og Forsvarsakademiet. Ordlisten må først og fremmest betragtes som et praktisk redskab for forsvaret som helhed med henblik på læsning af fransksproget faglitteratur, og den er tillige yderst relevant i de praktiske situationer, hvor danske væbnede styrker samarbejder direkte med fransksproget personel. En del civile gloser, der anvendes i militær sammenhæng, er medtaget, da det tilstræbes at dække et ordforråd, der er nødvendigt under internationale fredsbevarende og fredsskabende operationer samt humanitære aktioner. Eventuelle bemærkninger, forslag til ændringer, tilføjelser eller forbedringer modtages gerne fra brugerne. Forsvarsakademiet, marts 2011 Pierre Hyllested Lektor, cand. phil. Konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog 5. udgave 2011 FORSVARSAKADEMIET

8

9 Følgende forkortelser og signaturer anvendes: f m sing pl adj adv præp feminium (hunkøn) maskulinum (hankøn) singularis (ental) pluralis (flertal) adjektiv (tillægsord) adverbium (biord) præposition (forholdsord) 1. verbum (udsagnsord, 1. regelmæssige bøjning) 2. verbum (udsagnsord, 2. regelmæssige bøjning) 3. verbum (udsagnsord, 3. regelmæssige bøjning) U verbum (udsagnsord, uregelmæssige bøjning) * omtrentlig oversættelse til det pågældende sprog.

10

11 ABC- A ABC-alarm ABC-beskyttelse ABC-beskyttelsesdragt ABC-beskyttelsesmaske ABC-central ABC-enhed ABC-forurenet område ABC-opklaring ABC-sikre (med tryk) ABC-sikret (med tryk) ABC-tæt citadel ABC-våben abonnent (fx telefon-) abscisse abscissesakse abseiling (bjergsport) absentant absentant absentant, være absentant, være absentation absentation acceleration acceleration accelerere accept acceptabel ad ad hoc ad hoc ad hoc ad hoc-bevægelse ad luftvejen ad søvejen adapter adaptor Adenbugten adfærd alerte NBC f protection NBC f tenue de protection NBC f masque de protection NBC m centre de recueil et d'interprétation NBC m unité NBC f zone contaminée f reconnaissance NBC f pressuriser 1. pressurisé adj enceinte NBC f armes NBC f pl abonné m abscisse f axe des abscisses m descente en rappel f manquant m absent illégal m absence irrégulière, être en absence illégale, être en absence irrégulière f absence illégale f accélération f accelération f accélérer 1. acceptation f acceptable adj par præp ad hoc circonstance, de de circonstance mouvement improvisé m par voie aérienne par voie maritime adaptateur m adaptateur m Golfe d'aden m comportement m 1

12 adfæ adfærdsforskning adfærdsvanskelig adgang adgang forbudt adgang til adgangsforbud adgangskontrol adgangskort adgangsprøve adgangsprøve adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej fra luften adgangsvej på havet adgangsvej på land adjudant adjudant adjudantsnor adjudantsnor adjunkt (ved højere læreanstalt) adlyde administration administration administrativ administrere admiral admiral af Frankrig * (fransk ærestitel) admiralinde adoptionsorlov adressat adresse adræthed adsidde adskille adskille (fx våben) éthologie f inadapté adj accès m accès interdit m accès à m interdiction d'accès f contrôle d'accès m laissez-passer m concours d'admission m concours d'entrée m axe de cheminement m avenue d'approche f abords m pl approche f chemin d'accès m voie d'accès f route d'accès f approche aérienne f approche maritime f approche terrestre f officier d'ordonnance m aide de camp m fourragère f aiguillettes f pl chargé de cours m obéir 2. gestion f administration f administratif adj gérer 1. amiral m Amiral de France m amirale f congé d'adoption m destinataire m adresse f agilité f débarquer 1. séparer 1. démonter 1. 2

13 adsk adskillelse adskillelse (fx af våben) adskillelse (i afstand) adskillelsesområde adskillelsesområde adskilt advare advarsel advarsel advarselsblink advarselslys advarselstavle advarselstavle advarselstavle advarselstavle (vejskilt) advisere advokat advokat (kvindelig) aerodynamisk aerodyne (ubemandet luftfartøj) af beton af linien (om officer) af middelmådig kvalitet af reserven (om officer) afbalancere afbalancering af hjul afblæse afbryde afbryde afbryde (forbindelse) afbryde (føling) afbryde (santale / strøm) afbryde føling (med fjenden) afbryde kampen afbryde strøm (elektrisk-) afbrydelse afbrydelse (af forbindelse) afbrydelse (fx strøm-) afbrydelse (med afbryder) afbrydelse af føling division f démontage m séparation f tampon, zone zone tampon f démonté adj avertir 2. avertissement m mise en garde f clignotant m lampe témoin f signal d'avertissement m panneau de signalisation m signal de danger m signal de danger routier m prévenir U avocat m avocate f aérodynamique adj aérodyne m betonné adj d'active de qualité médiocre de réserve équilibrer 1. équilibrage des roues m sonner la retraite 1. rompre 3. suspendre 3. couper 1. décrocher 1. interrompre U rompre le contact 3. rompre le combat 3. couper le courant 1. interruption f coupure f coupure f commutation f rupture de contact f 3

14 afbr afbrydelse af kamp afbryder afbryder afbryderknap afbrænde afbøde (mindske) afbøjning afbøjning afbøjning (magnetisk) afdeling afdeling afdelingschef afdelingsforbindeplads afdelingsmærke afdrift afdrift, i afdække afdød afdød afdød afdød affald affald affald affald affaldspose affaldsspand affattelse affjedring (fx af køretøj) affutage affyre affyre affyre (fx en kanon) affyre en kanon affyring affyring affyring (af missil) affyringsplatform affyringsrampe affyringsrør (for missil) rupture de combat f interrupteur m séparateur m interrupteur m brûler 1. atténuer 1. écart m dérive f déviation f régiment m bataillon m chef de bureau m poste de secours m insigne régimentaire m dérive f dérive, à la découvrir U décédé adj défunt adj défunt m décédé m ordures f pl détritus m déchets m pl ordures f pl sac à ordures m boîte à ordures f contexture f suspension f affût m lâcher 1. lancer 1. décharger 1. décharger un canon 1. tir m départ de coup m lancement m plate-forme de lancement f rampe de lancement f silo m 4

15 affy affyringssted affyringsstilling (fx for missil) affyringssystem afføring (ekskrementer) afføringsmiddel afganer afgang afgang afgang afgangs- og tilgangsliste afgangseksamen (højere læreanstalt) afgangstidspunkt Afganistan afgansk Afganstan afghaner Afghanistan Afghanistan afghansk afgift afgive (enheder) afgive ild afgive kommando afgive ordre afgive stemme afgivelse afgivelse af kommando afgivet afgrænse afgrænse (nøje) afgrænsning afgøre afgørende afgørende afgørende indsættelse afgørende tidspunkt afgørende tidspunkt afgørende tidspunkt afgøres afgøres aire de lancement f site de lancement m système de lancement m matières fécales f pl laxatif m Afgan m départ m prélèvement m départ m état de mutations m diplôme m heure de départ f Afganistan m afgan adj. Afganistan m Afghan m Afghanistan m Afghanistan m afghan adj taxe f détacher 1. tirer 1. transmettre commandement U commander 1. voter 1. détachement m transfert de commandement m détaché adj limiter 1. délimiter 1. limite f décider 1. crucial adj décisif adj engagement décisif m instant décisif m moment crucial m moment décisif m jouer, se 1. se jouer 1. 5

16 afgå afgående afgående officer afgående officer afhandling (fx speciale) afhente (fx forsyninger) afhente forsyninger (levnedsmidler) afhjælpe (fx fejl) afhjælpning afhjælpning afhjælpning af fejl afholde gudstjeneste afhopper afhopper afhænge afhængighed indbyrdes afhængigt af afhængigt af afhøre afhører afhøring afhøring afhøringsofficer afhøringsofficer afise afisning afkast afkastningslegeme afklare afklaring afkodning afkrydse afkøle afkøling aflad! (fx gevær) aflade (fra køretøj med tippelad) aflade (fx gevær) aflade (fx gevær) aflede aflede aflede (fjenden) partant adj officier partant m partant, officier mémoire m percevoir U. toucher les vivres 1. repérer 1. correction f repérage m repérage des pannes m dire la messe U réfugié politique m transfuge m dépendre 3. interdépendance f fonction de, en en fonction de interroger 1. interrogateur de prisonniers m interrogation f interrogatoire m interrogateur de prisonniers m interrogateur m dégivrer 1. dégivrage m déchet m sabot m clarifier 1. clarification f décodage m cocher 1. refroidir 2. refroidissement m désapprovisionnez! déverser 1. désapprovisionner 1. décharger 1. détourner 1. dérouter 1. faire diversion U 6

17 afle afledemanøvre afledning afledning aflednings- afledningsangreb afledningsmanøvre afledt oplysning aflyse aflyse aflyse aflytning aflytning aflytning aflytning under radiotavshed aflytte aflytte (telefon) aflægge ed aflægge honnør aflægge honnør for fanen aflægge trosbekendelse aflægge visit hos aflæse aflæse (fjendens hensigter) aflæse (på instrument) aflæsning aflæsse afløb afløb aflønne afløse afløse afløse (om vagt eller enhed) afløse i stilling afløse ved overhaling afløsende (om enhed under forsvarskamp) afløsende bataljon afløsning afløsning afløsning i stilling afløsning ved overhaling diversion f déroutement m leurre m leurre adj attaque de diversion f diversion f information dérivé f annuler 1. abroger 1. annuler 1. écoute f écoute de contrôle f contrôle de radioactivité m silence ècoute m écouter 1. mettre sur l'écoute U prêter serment 1. rendre les honneurs 3. rendre les honneurs au drapeau 3. professer sa foi 1. rendre visite à 3. lire U décoder 1. vérifier 1. lecture f décharger 1. égout (kloak-) m écoulement m payer 1. prendre la relève U relever 1. prendre la relève U relever sur position 1. relever par dépassement 1. montant adj bataillon montant m relève f relève sur place f relève sur position f relève par dépassement f 7

18 aflø afløsningsstyrke afløst afløste bataljon afløve afløver afløvning afløvnings- afløvningsgas afløvningsgas afløvningsmiddel afmagnetisere (skibe) afmagnetisering (af skibe) afmarch afmarchere afmilitarisere afmilitariseret afmilitariseret område afmilitariseret zone afmilitarisering afmontere afmontere afmontere tændladning afmotivere afmærke afmærke (fx landgangs- / landeområde) afmærke (rute) afmærke (rute) afmærke miner afmærket rute afmærket rute afmærkning afmærkning afmærkning (af rute) afmærkning (fx af landgangs-/landeområde) afmærkning (fx af rute) afmærkning (på landingsbane) afmærkning af minefelter afmærkning af rute afpasse afpasse force de relève f relevé adj bataillon relevé m défolier 1. défoliant m défoliation f défoliant adj défoliant m gaz défoliant m défoliant m immuniser 1. immunisation f départ m mettre en marche, se U démilitariser 1. démilitarisé adj zone démilitarisée f zone démilitarisée f démilitarisation f désarmer 1. démonter 1. désamorcer 1. démotiver 1. marquer 1. jalonner 1. flécher 1. baliser 1. marquer des mines 1. itinéraire fléché m itinéraire balisé m balise f signalisation f fléchage m jalonnage m balisage m symbole m marquage des champs de mines m balisage d'un itinéraire m dimesionner 1. adapter 1. 8

19 afpa afpatruljere afpatruljere afpresning (fx penge-) afpresse (en person) afprøve afregning afrette (en kanon) Afrika afrikaner afrikansk Afrikas Horn Afrikas Horn afrime afrimning afrunding afruste afrustning afrømning afrømning (fx af jord) afrømningsmateriale afsejle fra afsejling fra afsende afsende (et signal) afsende en (tele)fax afsende en telefax afsende et signal afsendelse afsendelse afsendelse (af post) afsender (af forsendelse) afsender (af militær skrivelse) afsidde afsidde afsiddede styrker afsiddeområde afsiddet afsidning afsikre afsikre (våben) patrouiller 1. reconnaître à l'aide d'une patrouille U chantage m faire chanter U tester 1. compte m ajuster 1. Afrique, l' f Africain m africain adj Corne d'afrique, la f Corne de l'afrique, la f dégivrer 1. dégivrage m courbure f désarmer 1. désarmement m déblai m déblaiment m déblais m pl appareiller de 1. appareillage de m acheminer 1. transmettre U expédier un (télé)fax 1. télécopier 1. transmettre un message U acheminement m expédition f routage m expéditeur m rédacteur m débarquer 1. mettre pied à terre U forces débarquées f pl zone de débarquement f débarqué adj débarquement m dégoupiller 1. armer 1. 9

20 afsk afskaffe afsked, tage sin afskediget, blive afskedsreception afskedstale afskibning afskrække afskrækkelse afskrækkelseseffekt afskrækkelsespolitik afskrækkelsesvåben afskrækkende afskære afskære afskære afslutning afslutning afslutte afslutte afslutte (fx fjendtligheder) afsluttende dokument afsluttende fase afsløre afsløre afsløre afsløring (af klassificeret stof) afslå afsnit afsnit (i tekst) afsnit (regiments ansvarsområde) afspadsere afspadsering afspadsering afspænding afspærre afspærring afspærring afstand afstand afstand abolir 2. retraite, demander sa rayé des contrôles, être réception d'adieu f discours d'adieux m expédition f dissuader 1. dissuasion f effet dissuasif m politique de dissuasion f arme de dissuasion f dissuasif adj intercepter 1. isoler 1. couper 1. fin f conclusion f conclure U terminer 1. mettre un terme à U document de clôture m phase final f découvrir U déceler 1. révéler 1. divulgation f décliner 1. secteur m paragraphe m sous-secteur m compenser 1. congé compensateur m compensation horaire f détente f boucler 1. cordon m barrage m éloignement m espace m distance f 10

21 afst afstand (i højden) afstand (om højdekurver) afstand, retning, højde (3D) afstandsbedømmelse afstandsbrandrør afstandsmåler afstandsmåling afstandsmåling afstemning afstive afstive afstivning afstraffelse afstukket afstå fra afsætte afsætte til bestemt formål afsøge afsøge afsøge (med radar) afsøge terrænet afsøge terrænet afsøgning afsøgning afsøgning afsøgning afsøgningsområde (radar) afsøgningsopgave afsøgt område aftage aftage (fx maske) aftage bajonet aftagelig aftale aftale aftale aftale (skriftlig) aftale (skriftlig) aftale (skriftlig) aftale, (møde-) équidistance réelle f équidistance des courbes f distance, direction, altitude (3D) f appréciation des distances f fusée de proximitée f télémètre m télémétrie f télémesure f vote m étayer 1. caler 1. soutènement m punition f tracé adj renoncer à 1. déstituer 1. réserver pour affectation 1. fouiller 1. rechercher 1. balayer 1. sonder le terrain 1. fouiller le terrain 1. balayage m sondage m fouille f recherche f volume balayé m mission de recherche f volume balayé m enlever 1. ôter 1. enlever la baïonnette 1. amovible adj entente f accord m convenir U mémorandum d'accord m mémorandum d'entente m protocole d'accord m rendez-vous m 11

22 afta aftale, leve op til en aftale, nå til en aftalepunkt aftalt aftalt punkt aftegne aften aften (om varighed / forløb) aftenens forløb, i aftenselskab aftensko aftenskole aftensmad aftræk, tage aftrækker aftrækker aftrækkerbøjle aftrækkerbøjle aftrækkersnor aftrækkerstang aftørre afvande afvande afvanding afvaske afvaskning afvigelse afvigelse afvigelse i negativ retning afvigelse i positiv retning afvikles afvikles afvikling afvise (fjenden) afvise et angreb afvise et angreb afviserblink afviserblink afvisning (af fjenden) afvisningsforholdsregel (mod fjende) accord, honorer un accord, parvenir à un clause f convenu adj repère convenu m figurer 1. soir m soirée f soirée, dans la soirée f chaussures de cérémonie f pl cours du soir m souper m détente, agir sur la gâchette f détente f sous-garde f pontet m cordon tire-feu m arbre de mise à feu m essuyer 1. écouler 1. faire écouler drainage m décontaminer 1. décontamination f écart m anomalie f écart négatif m écart positif m se dérouler 1. dérouler, se 1. déroulement m interdire U repousser une attaque 1. briser une attaque 1. feu clignotant m clignotant m interdiction f mesure d'interdiction f 12

23 afvæ afvæbne afværge afværgelse afværgemanøvre afværgemanøvre agent agerland agerland agerland aggression aggressiv agregat agressivitet agten om agter agterstavn agtpågivende agtpågivenhed AIDS AIDS ajour ajourføre ajourføre akademisk akademisk akademisk uddannelse akademisk uddannelse akkreditere akkrediteret akkreditering (fx af journalist) akkumulator akkumulator akkumulator akse aksel akselafstand akselafstand akselafstand akselgang akselledning désarmer 1. désamorcer 1. évitement m action d'évitement f évitement, action d' agent m terrain en culture m terres cultivées f pl terre cultivée f aggression f aggressif adj dispositif m agressivité f arrière, par l' arrière m poupe f vigilant adj vigilance f SIDA m Syndrome immuno-déficiaire acquis m à jour mettre à jour U actualiser 1. académique adj universitaire adj formation académique f formation universitaire f accréditer 1. accrédité adj accréditation f accumulateur m batterie f accu m axe m essieu m empattement m écartement des essieux m écart des essieux m arbre m ligne d'arbres f 13

24 akse akseltryk akseopklaring akt (dokument) aktion aktionsradius aktionsradius aktionsradius aktionsrækkevidde (fx uden optankning) aktiv aktiv (fx om radar) aktiv (om radar) aktiv elektronisk beskyttelse aktiv tjeneste aktivere aktivere manuelt aktivering aktivist aktivist (politisk) aktivitet aktivitet i luften (af fly) aktivitetsområde aktivt aktuel aktuelle efterretninger akustisk akustisk efterretningsindhentning akustisk krigsførelse akustisk mine akustisk opklaring akustisk signalering akut fødevarehjælp alarm alarm, falsk alarm, slå alarmapparat alarmberedskab alarmberedskab alarmere alarmere alarmering poids par essieu m reconnaissance sur axe f acte m action f distance franchissable f autonomie de marche f rayon d'action m autonomie f actif adj indiscret adj en fonctionnement protection électronique active f service actif m activer 1. actionner manuellement 1. activation f activiste m militant m activité f activité aérienne f domaine d'activité m indiscrètement adv actuel adj renseignement de situation m acoustique adj renseignement acoustique m guerre acoustique f mine acoustique f renseignements par écoute m pl signalisation acoustique f aide alimentaire d'urgence f alerte f alerte, fausse f alerte, donner l' avertisseur m alerte f état d'alerte m mettre en alerte U alerter 1. mise en alerte f 14

25 alar alarmeringsøvelse albue albuebeskytter albuebeskytter alder aldersgrænse alene (om efterretningsagent) alene (om efterretningsagent) alfanumerisk algerier Algeriet algerisk alkohol alkoholfri alkoholfri drik alkoholisk alkoholisk drik alkoholmisbrug alkoholmisbrug alkoholmisbrug alkoholpromille alle kilder, fra Allehelgensdag allergi alliancefrit land alliancefrit land alliere sig med allieret allieret allieret allokere allokere allokere (fx økonomiske midler) allokere (fx økonomiske midler) allokering allokering af midler allokokere midler almindelig lægehjælp almindelig værnepligt alpe- exercice d'alerte m coude m protège-coude m coudière f âge m limite d'âge f solo, en en solo alphanumérique adj Algérien m Algérie f algérien adj alcool m non-alcoolisé adj boisson non-alcoolisée f alcoolisé adj boisson alcoolisée f abus d'alcool m consommation excessive d'alcool f alcool, consommation excessive d' taux d'alcoolémie m toutes sources, de Toussaint f allergie f pays non-aligné m non-aligné, pays m s'allier à interallié adj allié m allié adj attribuer 1. attribuer 1. accorder 1. allouer 1. attribution f attribution des ressources f attribuer des ressources 1. assistance médicale générale f service militaire obligatoire m alpin adj 15

26 alpe alpejæger alpejægerdivision alpejægerinfanteriregiment alpin sport alsidig helikopter altan alternativ kommandostation alternativ landingsbane alternativ marchvej alternativ plan alternativ stilling alternere alternerende altvejrs altvejrs altvejrsjager aluminium alvor (af situation / kvæstelse) alvorlig alvorligt alvorligt tilfælde (sygdoms-) ambassade ambassadekontor ambassaderåd ambassadesekretær ambassadrice ambassadør ambassadør (kvindelig) ambition ambition, personlig ambitiøs ambulance ambulancebus amerikaner amerikansk Amerikas Forenede Stater amfibie amfibie- amfibieeskadron amfibiefærge chasseur alpin m division alpine f régiment d'infanterie alpine m sport alpin m hélicoptère de manoeuvre m balcon m poste de commandement de remplacement m terrain de déroutement m itinéraire de rechange m plan secondaire m position de rechange f alterner 1. en alternance tout temps tous temps chasseur tous temps m aluminium m gravité f grave adj gravement adv cas sérieux m ambassade f mission diplomatique f conseiller d'ambassade m secrétaire d'ambassade m/f ambassadrice f ambassadeur m ambassadrice f ambition f ambition personnelle f ambitieux adj ambulance f car sanitaire m Américain m américain adj États-Unis d'amérique m pl amphibie m amphibie adj escadron amphibie m bac amphibie m 16

27 amfi amfibiekampvogn amfibiekøretøj amfibiekøretøj amfibieoperation amfibieoperation amfibieovergang amfibiestyrke amfibisk opklaring amibiassis amindelig støtte amme (om moderen) ammunition ammunition (til en enhed) ammunition, ueksploderet ammunitionsdepot ammunitionsdepot ammunitionshylde (i kampvogn) ammunitionskasse ammunitionsrydning ammunitionstilførsel ampère ampul amputation amputere amt amtmand amtmand (kvindelig) amtsgård amtsvej analog analyse analyse analyse (af en sag) analysere analysere (en sag) analytisk analytisk sans anarki anatomi anbefaling char amphibie m véhicule amphibie m engin amphibie m opération amphibie f amphibie, opération franchissement amphibie m force amphibie f reconnaissance amphibie f dyssenterie amibienne f action d'ensemble f nourrir 2. munition f munitions f pl non explosée, munition entrepôt de munitions m magasin à munitions m casier à munitions m caisse à munitions f neutralisation des munitions explosives f alimentation f ampère m ampoule f amputation f amputer 1. département m préfet m préfète f préfecture f route départementale f analogue adj analyse f dépouillement m dépouille f analyser 1. dépouiller 1. analytique adj capacité d'analyse f anarchie f anatomie f recommandation f 17

28 anbr anbringe anbringelse (af styrker) anciennitet andagt andengradsforbrænding andenpilot andet echelon anduvning anektere anektion anflyvning angive (fx sted på kort) angreb angreb angreb angreb angreb angreb (hurtigt og voldsomt) angreb imod, gå til angreb med begrænset mål angreb på, gå til angreb, afvise et angreb, afvise et angreb, forberede et angreb, i angrebets gennemførelse angrebs- angrebsakse angrebsakse angrebsbefaling angrebsbølge angrebshastighed (tempo) angrebshelikopter angrebshelikopter angrebshold angrebsmål angrebsområde angrebsperiskop (på u-båd) angrebs-ubåd angribe disposer 1. dispositif m ancienneté f recueillement m brûlure au deuxième degré f copilote m deuxième échelon m approche f anexer 1. annexion f approche f indiquer 1. agression f attaque f frappe f charge f offensive f raid m attaquer à, s' 1. attaque secondaire f attaquer à, s' 1. attaque, repousser une attaque, briser une attaque, monter une offensive, dans l' déroulement de l'attaque m offensif adj axe d'assaut m axe de progression m ordre d'attaque m vague d'assaut f cadence d'attaque f hélicoptère d'attaque m hélicoptère armé m équipe choc f objectif m zone d'action f périscope d'attaque m sous-marin d'attaque m attaquer 1. 18

29 angr angribe angribe i bølger angribe i dybden angribe i flanken angribende angriber angriber angst angst (sygelig) angå angår, hvad anhænger ankel anker ankerkabel (til faldskærm i fly) ankerkæde anklage anklage (retsligt) anklagebænk anklagemyndighed anklager anklageskrift ankomme ankomst ankomsttidspunkt anlæg (ved skydestilling) anlægsbro anløb (kort ophold i havn) anløbe anløbe anløbshavn anløbshavn anmode anmode om fred anmodning anmodning (indtrængende) anmodning om hjælp (til skib i havsnød) anmærkning anmærkning anmærkning assaillir 2. attaquer par vagues 1. attaquer dans la profondeur 1. prendre de flanc U assaillant adj agresseur m assaillant m peur f angoisse f concerner 1. concerne, en ce qui remorque f cheville f ancre f câble de parachutage m amarre f accuser 1. poursuivre U banc des accusés m parquet m procureur m acte d'accusation m arriver 1. arrivée f heure d'arrivée f appui de tir m appontement m escale f escale, faire faire escale U port d'escale m escale, port d' demander 1. solliciter la paix 1. demande f sollicitation f appel de détresse m remarque f annotation f nota f 19

30 annu annullere annullering anonym anordning anråb anråb anråb (af post) anråb (procedure) anråb af post anråbe ansigt ansigt ansigt til ansigt anskrig anskueliggøre anslag anslaget, i anslagsbrandrør anslå anslå anslået anslået til anspore ansporing anstandsregler anstrengelse ansvar ansvar for, tage ansvarlig ansvarlig ansvarlig for ansvarlig for forvaltning af ansvarsområde ansvarsområde (administrativt) ansvarsområde (zone) ansætte (til et arbejde) ansætte (til et arbejde) ansætte (til et arbejde) ansættelse (til et arbejde) ansøgning annuler 1. annulation f anonyme adj dispositif m sommation f qui-vive m interpellation f procédé d'identification m interpellation d'une sentinelle f crier qui-vive 1. figure f visage m face à face alerte f figurer 1. impact m impact, à l' fusée percutante f prévoir U estimer 1. prévu adj estimé à adj encourager 1. encouragement m code du soldat m effort m responsabilité f responsabilité de, prendre la responsable adj responsable m à charge de autorité gestionnaire de f domaine de responsabilité m ressort m zone de responsabilité f affecter 1. engager 1. embaucher 1. affectation f lettre de candidature f 20

31 ansø ansøgning antal antal antenne antibiotika antibiotikum antidug (til ruder) antidugmiddel antiguerillakrigsførelse anti-jamming Antillerne antiluft- antimissil anti-missil-missil antipersonel- (fx om mine) antiradarmissil antivirusprogram antrædning! antrædning! antrædning! antænde antændende antændes antænding anvende anvende anvende (ty til) anvendelig anvendelighed anvendelse anvendelse anvendelse af terræn (taktisk) apotek apoteker apparat apparat appel appel appel, holde appeldomstol demande f nombre m effectifs m pl antenne f antibiotiques m pl antibiotique m anti-buée adj moyen anti buée m lutte antiguérilla f anti-brouillage m Antilles f pl anti-aérien adj antimissile adj missile anti-missile m antipersonnel adj missile antiradar m programme anti-virus m à vos rangs! rassemblement! m formez les rangs! 1. incendier 1. incendiaire adj prendre feu U mise à feu f appel à, faire utiliser 1. faire appel à U utilisable adj utilité f emploi m utilisation f utilisation du terrain f pharmacie f pharmacien m dispositif m appareil m appel m rassemblement m appel, faire l' cour d'appel f 21

32 appe appellere appellere (fx en kendelse) appellere til anklagemyndigheden april ar araber arabisk arbejde arbejde arbejde arbejde som discplinarmiddel arbejde som timelønnet (lærer) arbejder (fx anlægs-) arbejder (person) arbejder (person) arbejdsark arbejdsbyrde arbejdsfrokost arbejdsgang arbejdsgruppe arbejdshypotese arbejdshypotese (inden for det mulige) arbejdskraft arbejdsmedicin arbejdsmetode arbejdsområde arbejdsstation (computer) arbejdsstation (computer) arbejdsteknik arbejdstid arbejdstøj areal argon arkiv arkivar arkivere arm armbind armbøjninger armé (største franske troppeenhed) référer 1. faire appel U référer au parquet 1. avril m cicatrice f Arabe m/f arabe adj travailler 1. boulot (slang) m travail m corvée f travailler en vacation 1. travaux m pl ouvrier m travailleur m fiche f charge de travail f déjeuner de travail m routine f groupe de travail m hypothèse de travail f présupposition f main-d'oeuvre f médecine du travail f méthode de travail f ressort m station de travail f poste de travail m technique de travail f durée de travail f tenue de travail f superficie f argon m archives f pl archiviste m / f archiver 1. bras m brassard m pompes f pl armée f 22

33 armé armégruppe armékorps armere armere (fx håndgranat) armere (med tændladning) armeret beton armering armering (af detonator) armering (med tændladning) armeringshåndtag (på mine) arnested arrest (sted) arrest (straf) arrestation arrestere arrestordre art art arterie artilleri artilleriafdeling artilleriafdeling artilleriammunition artilleribekæmpelse artilleribombardement artillerieobservatør artilleriforberedelse artillerikampgruppe artillerilag artilleriobservationsfly artilleriobservationskøretøj artilleriobservatør, fremskudt artilleriregiment artillerisalve artillerist artilleristøtte asfalt asfalt asfalt (som vejbelægning) asfalt (som vejbelægning) groupe d'armées m corps d'armée m armer 1. dégoupiller 1. amorcer 1. béton armé m armement m amorçage m amorçage m levier d'armement m foyer m maison d'arrêt f arrêts m pl arrestation f arrêter 1. mandat d'arrêt m type m nature f artère f artillerie f groupe d'artillerie m régiment d'artillerie m munition d'artillerie f tir de contre-batterie m pilonnage d'artillerie m officier observateur d'artillerie m préparation d'artillerie f groupement d'artillerie m décharge d'artillerie f avion d'observation d'artillerie m véhicule d'observation de l'artillerie m observateur avancé m régiment d'artillerie m décharge d'artillerie f artilleur m appui d'artillerie m goudron m asphalte m macadam m bitume m 23

34 asfa asfaltere asfalteret asfalteret bane / område (i lufthavn) asfalteret vej asiat asiatisk Asien A-sikret stilling / bygning aspirin (smertemedicin) assistance astronomisk tusmørke asyl asymetrisk asymetrisk konflikt Atlanten atlantisk Atlantiske alliance, Den Atlantiske Ocean, Det Atlantiske Råd, Det atletik atmosfære atmosfærisk atmosfærisk tryk atmosfæriske forhold atom- atomaffald atomaffald atomafskrækkelse atomar- atombombe atombombe atombrændstof atomdreven angrebsubåd atomdreven u-båd med strat. Atommissiler atomkrig atomkrig atomkrigsførelse atomkrigsførelse atommål atomparaply asphalter 1. goudroné adj tarmac m route à revêtement bitumeux f Asiatique m asiatique adj Asie f site protégé m aspirine f assistance f crépuscule astronomique m asile m asymétrique adj conflit asymétrique m Atlantique, l' f atlantique adj Alliance atlantique, L' f Océan atlantique, L' m Conseil atlantique, le m athlétisme m atmosphère m atmosphérique adj pression atmosphérique f conditions atmosphériques f pl atomique adj déchets nucléaires m pl nucléaires, déchets m pl dissuasion nucléaire f nucléaire adj bombe atomique f bombe nucléaire f combustible nucléaire m sous-marin nucléaire m sous-marin nucléaire lanceur d'engins m guerre atomique f guerre nucléaire f guerre atomique f guerre nucléaire f but atomique m parapluie nucléaire m 24

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Danske Ordsprog ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå [Skriv dokumentets undertitel] asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Billedordbogen DigTea

Billedordbogen DigTea a Billedordbogen cb DigTea John Præstegaard a Billedordbog cb DigTea John Præstegaard ABC-billedordbogen John Præstegaard 1. ebogsudgave, 2013 DigTea Illustration: John Præstegaard Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Hachette Tourisme 2015

Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 11 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1

Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1 Indledning Brigadens 5. (tunge) bataljon havde følgende krigsstyrke: Bataljonsstab: Chef med stab (34) samt 2 personvogne, 5 lastvogne

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

B E L L E A L L I A N C E

B E L L E A L L I A N C E B E L L E A L L I A N C E Regler for krigsspil fra Napoleonstiden 1809-1815 på bataljonsniveau Lexnet 2001 Anden udgave Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord..........................

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Hareskovens Færdigheder 1.0

Hareskovens Færdigheder 1.0 Hareskovens Færdigheder 1.0 Færdighed: Er et fælles navn for alle evner, formularer og ritualer. Man skal stå stille ved brug af en færdighed. Formular: En magisk effekt som kræver en rite alt efter formularens

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Tøjhus- og Orlogsmuseets Skoletjeneste. DA KRIGEN BLEV INDUSTRIALISERET. Fra 1860 til og med 1. verdenskrig.

Tøjhus- og Orlogsmuseets Skoletjeneste. DA KRIGEN BLEV INDUSTRIALISERET. Fra 1860 til og med 1. verdenskrig. Tøjhus- og Orlogsmuseets Skoletjeneste. DA KRIGEN BLEV INDUSTRIALISERET Fra 1860 til og med 1. verdenskrig. Formålet med dette undervisningsforløb er at fortælle historien om de nye industrifremstillede

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Webside score horrea.fr

Webside score horrea.fr Webside score horrea.fr Genereret September 15 2015 08:51 AM Scoren er 54/100 SEO Indhold Titel HORREA EXPERT Logiciel de Gestion des Biens Immobiliers d'entreprises - Achat Location Vente Længde :

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere