DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE. Udarbejdet af. Pierre Hyllested Lektor, cand. phil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE. Udarbejdet af. Pierre Hyllested Lektor, cand. phil"

Transkript

1 DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil FORSVARSAKADEMIET 2011

2

3 DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil FORSVARSAKADEMIET 2011

4

5 FORSVARSAKADEMIET Institut for Sprog Svanemøllen Kaserne Ryvangs allé København Ø. DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil. Konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog 5. udgave 2011 FORSVARSAKADEMIET

6

7 FORORD Den foreliggende 5. reviderede og forøgede udgave af Dansk - Fransk Militær Ordliste er et resultat af mange års forskning i og læsning af militærfaglig litteratur samt undervisning på officersskolerne og Forsvarsakademiet. Ordlisten må først og fremmest betragtes som et praktisk redskab for forsvaret som helhed med henblik på læsning af fransksproget faglitteratur, og den er tillige yderst relevant i de praktiske situationer, hvor danske væbnede styrker samarbejder direkte med fransksproget personel. En del civile gloser, der anvendes i militær sammenhæng, er medtaget, da det tilstræbes at dække et ordforråd, der er nødvendigt under internationale fredsbevarende og fredsskabende operationer samt humanitære aktioner. Eventuelle bemærkninger, forslag til ændringer, tilføjelser eller forbedringer modtages gerne fra brugerne. Forsvarsakademiet, marts 2011 Pierre Hyllested Lektor, cand. phil. Konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog 5. udgave 2011 FORSVARSAKADEMIET

8

9 Følgende forkortelser og signaturer anvendes: f m sing pl adj adv præp feminium (hunkøn) maskulinum (hankøn) singularis (ental) pluralis (flertal) adjektiv (tillægsord) adverbium (biord) præposition (forholdsord) 1. verbum (udsagnsord, 1. regelmæssige bøjning) 2. verbum (udsagnsord, 2. regelmæssige bøjning) 3. verbum (udsagnsord, 3. regelmæssige bøjning) U verbum (udsagnsord, uregelmæssige bøjning) * omtrentlig oversættelse til det pågældende sprog.

10

11 ABC- A ABC-alarm ABC-beskyttelse ABC-beskyttelsesdragt ABC-beskyttelsesmaske ABC-central ABC-enhed ABC-forurenet område ABC-opklaring ABC-sikre (med tryk) ABC-sikret (med tryk) ABC-tæt citadel ABC-våben abonnent (fx telefon-) abscisse abscissesakse abseiling (bjergsport) absentant absentant absentant, være absentant, være absentation absentation acceleration acceleration accelerere accept acceptabel ad ad hoc ad hoc ad hoc ad hoc-bevægelse ad luftvejen ad søvejen adapter adaptor Adenbugten adfærd alerte NBC f protection NBC f tenue de protection NBC f masque de protection NBC m centre de recueil et d'interprétation NBC m unité NBC f zone contaminée f reconnaissance NBC f pressuriser 1. pressurisé adj enceinte NBC f armes NBC f pl abonné m abscisse f axe des abscisses m descente en rappel f manquant m absent illégal m absence irrégulière, être en absence illégale, être en absence irrégulière f absence illégale f accélération f accelération f accélérer 1. acceptation f acceptable adj par præp ad hoc circonstance, de de circonstance mouvement improvisé m par voie aérienne par voie maritime adaptateur m adaptateur m Golfe d'aden m comportement m 1

12 adfæ adfærdsforskning adfærdsvanskelig adgang adgang forbudt adgang til adgangsforbud adgangskontrol adgangskort adgangsprøve adgangsprøve adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej fra luften adgangsvej på havet adgangsvej på land adjudant adjudant adjudantsnor adjudantsnor adjunkt (ved højere læreanstalt) adlyde administration administration administrativ administrere admiral admiral af Frankrig * (fransk ærestitel) admiralinde adoptionsorlov adressat adresse adræthed adsidde adskille adskille (fx våben) éthologie f inadapté adj accès m accès interdit m accès à m interdiction d'accès f contrôle d'accès m laissez-passer m concours d'admission m concours d'entrée m axe de cheminement m avenue d'approche f abords m pl approche f chemin d'accès m voie d'accès f route d'accès f approche aérienne f approche maritime f approche terrestre f officier d'ordonnance m aide de camp m fourragère f aiguillettes f pl chargé de cours m obéir 2. gestion f administration f administratif adj gérer 1. amiral m Amiral de France m amirale f congé d'adoption m destinataire m adresse f agilité f débarquer 1. séparer 1. démonter 1. 2

13 adsk adskillelse adskillelse (fx af våben) adskillelse (i afstand) adskillelsesområde adskillelsesområde adskilt advare advarsel advarsel advarselsblink advarselslys advarselstavle advarselstavle advarselstavle advarselstavle (vejskilt) advisere advokat advokat (kvindelig) aerodynamisk aerodyne (ubemandet luftfartøj) af beton af linien (om officer) af middelmådig kvalitet af reserven (om officer) afbalancere afbalancering af hjul afblæse afbryde afbryde afbryde (forbindelse) afbryde (føling) afbryde (santale / strøm) afbryde føling (med fjenden) afbryde kampen afbryde strøm (elektrisk-) afbrydelse afbrydelse (af forbindelse) afbrydelse (fx strøm-) afbrydelse (med afbryder) afbrydelse af føling division f démontage m séparation f tampon, zone zone tampon f démonté adj avertir 2. avertissement m mise en garde f clignotant m lampe témoin f signal d'avertissement m panneau de signalisation m signal de danger m signal de danger routier m prévenir U avocat m avocate f aérodynamique adj aérodyne m betonné adj d'active de qualité médiocre de réserve équilibrer 1. équilibrage des roues m sonner la retraite 1. rompre 3. suspendre 3. couper 1. décrocher 1. interrompre U rompre le contact 3. rompre le combat 3. couper le courant 1. interruption f coupure f coupure f commutation f rupture de contact f 3

14 afbr afbrydelse af kamp afbryder afbryder afbryderknap afbrænde afbøde (mindske) afbøjning afbøjning afbøjning (magnetisk) afdeling afdeling afdelingschef afdelingsforbindeplads afdelingsmærke afdrift afdrift, i afdække afdød afdød afdød afdød affald affald affald affald affaldspose affaldsspand affattelse affjedring (fx af køretøj) affutage affyre affyre affyre (fx en kanon) affyre en kanon affyring affyring affyring (af missil) affyringsplatform affyringsrampe affyringsrør (for missil) rupture de combat f interrupteur m séparateur m interrupteur m brûler 1. atténuer 1. écart m dérive f déviation f régiment m bataillon m chef de bureau m poste de secours m insigne régimentaire m dérive f dérive, à la découvrir U décédé adj défunt adj défunt m décédé m ordures f pl détritus m déchets m pl ordures f pl sac à ordures m boîte à ordures f contexture f suspension f affût m lâcher 1. lancer 1. décharger 1. décharger un canon 1. tir m départ de coup m lancement m plate-forme de lancement f rampe de lancement f silo m 4

15 affy affyringssted affyringsstilling (fx for missil) affyringssystem afføring (ekskrementer) afføringsmiddel afganer afgang afgang afgang afgangs- og tilgangsliste afgangseksamen (højere læreanstalt) afgangstidspunkt Afganistan afgansk Afganstan afghaner Afghanistan Afghanistan afghansk afgift afgive (enheder) afgive ild afgive kommando afgive ordre afgive stemme afgivelse afgivelse af kommando afgivet afgrænse afgrænse (nøje) afgrænsning afgøre afgørende afgørende afgørende indsættelse afgørende tidspunkt afgørende tidspunkt afgørende tidspunkt afgøres afgøres aire de lancement f site de lancement m système de lancement m matières fécales f pl laxatif m Afgan m départ m prélèvement m départ m état de mutations m diplôme m heure de départ f Afganistan m afgan adj. Afganistan m Afghan m Afghanistan m Afghanistan m afghan adj taxe f détacher 1. tirer 1. transmettre commandement U commander 1. voter 1. détachement m transfert de commandement m détaché adj limiter 1. délimiter 1. limite f décider 1. crucial adj décisif adj engagement décisif m instant décisif m moment crucial m moment décisif m jouer, se 1. se jouer 1. 5

16 afgå afgående afgående officer afgående officer afhandling (fx speciale) afhente (fx forsyninger) afhente forsyninger (levnedsmidler) afhjælpe (fx fejl) afhjælpning afhjælpning afhjælpning af fejl afholde gudstjeneste afhopper afhopper afhænge afhængighed indbyrdes afhængigt af afhængigt af afhøre afhører afhøring afhøring afhøringsofficer afhøringsofficer afise afisning afkast afkastningslegeme afklare afklaring afkodning afkrydse afkøle afkøling aflad! (fx gevær) aflade (fra køretøj med tippelad) aflade (fx gevær) aflade (fx gevær) aflede aflede aflede (fjenden) partant adj officier partant m partant, officier mémoire m percevoir U. toucher les vivres 1. repérer 1. correction f repérage m repérage des pannes m dire la messe U réfugié politique m transfuge m dépendre 3. interdépendance f fonction de, en en fonction de interroger 1. interrogateur de prisonniers m interrogation f interrogatoire m interrogateur de prisonniers m interrogateur m dégivrer 1. dégivrage m déchet m sabot m clarifier 1. clarification f décodage m cocher 1. refroidir 2. refroidissement m désapprovisionnez! déverser 1. désapprovisionner 1. décharger 1. détourner 1. dérouter 1. faire diversion U 6

17 afle afledemanøvre afledning afledning aflednings- afledningsangreb afledningsmanøvre afledt oplysning aflyse aflyse aflyse aflytning aflytning aflytning aflytning under radiotavshed aflytte aflytte (telefon) aflægge ed aflægge honnør aflægge honnør for fanen aflægge trosbekendelse aflægge visit hos aflæse aflæse (fjendens hensigter) aflæse (på instrument) aflæsning aflæsse afløb afløb aflønne afløse afløse afløse (om vagt eller enhed) afløse i stilling afløse ved overhaling afløsende (om enhed under forsvarskamp) afløsende bataljon afløsning afløsning afløsning i stilling afløsning ved overhaling diversion f déroutement m leurre m leurre adj attaque de diversion f diversion f information dérivé f annuler 1. abroger 1. annuler 1. écoute f écoute de contrôle f contrôle de radioactivité m silence ècoute m écouter 1. mettre sur l'écoute U prêter serment 1. rendre les honneurs 3. rendre les honneurs au drapeau 3. professer sa foi 1. rendre visite à 3. lire U décoder 1. vérifier 1. lecture f décharger 1. égout (kloak-) m écoulement m payer 1. prendre la relève U relever 1. prendre la relève U relever sur position 1. relever par dépassement 1. montant adj bataillon montant m relève f relève sur place f relève sur position f relève par dépassement f 7

18 aflø afløsningsstyrke afløst afløste bataljon afløve afløver afløvning afløvnings- afløvningsgas afløvningsgas afløvningsmiddel afmagnetisere (skibe) afmagnetisering (af skibe) afmarch afmarchere afmilitarisere afmilitariseret afmilitariseret område afmilitariseret zone afmilitarisering afmontere afmontere afmontere tændladning afmotivere afmærke afmærke (fx landgangs- / landeområde) afmærke (rute) afmærke (rute) afmærke miner afmærket rute afmærket rute afmærkning afmærkning afmærkning (af rute) afmærkning (fx af landgangs-/landeområde) afmærkning (fx af rute) afmærkning (på landingsbane) afmærkning af minefelter afmærkning af rute afpasse afpasse force de relève f relevé adj bataillon relevé m défolier 1. défoliant m défoliation f défoliant adj défoliant m gaz défoliant m défoliant m immuniser 1. immunisation f départ m mettre en marche, se U démilitariser 1. démilitarisé adj zone démilitarisée f zone démilitarisée f démilitarisation f désarmer 1. démonter 1. désamorcer 1. démotiver 1. marquer 1. jalonner 1. flécher 1. baliser 1. marquer des mines 1. itinéraire fléché m itinéraire balisé m balise f signalisation f fléchage m jalonnage m balisage m symbole m marquage des champs de mines m balisage d'un itinéraire m dimesionner 1. adapter 1. 8

19 afpa afpatruljere afpatruljere afpresning (fx penge-) afpresse (en person) afprøve afregning afrette (en kanon) Afrika afrikaner afrikansk Afrikas Horn Afrikas Horn afrime afrimning afrunding afruste afrustning afrømning afrømning (fx af jord) afrømningsmateriale afsejle fra afsejling fra afsende afsende (et signal) afsende en (tele)fax afsende en telefax afsende et signal afsendelse afsendelse afsendelse (af post) afsender (af forsendelse) afsender (af militær skrivelse) afsidde afsidde afsiddede styrker afsiddeområde afsiddet afsidning afsikre afsikre (våben) patrouiller 1. reconnaître à l'aide d'une patrouille U chantage m faire chanter U tester 1. compte m ajuster 1. Afrique, l' f Africain m africain adj Corne d'afrique, la f Corne de l'afrique, la f dégivrer 1. dégivrage m courbure f désarmer 1. désarmement m déblai m déblaiment m déblais m pl appareiller de 1. appareillage de m acheminer 1. transmettre U expédier un (télé)fax 1. télécopier 1. transmettre un message U acheminement m expédition f routage m expéditeur m rédacteur m débarquer 1. mettre pied à terre U forces débarquées f pl zone de débarquement f débarqué adj débarquement m dégoupiller 1. armer 1. 9

20 afsk afskaffe afsked, tage sin afskediget, blive afskedsreception afskedstale afskibning afskrække afskrækkelse afskrækkelseseffekt afskrækkelsespolitik afskrækkelsesvåben afskrækkende afskære afskære afskære afslutning afslutning afslutte afslutte afslutte (fx fjendtligheder) afsluttende dokument afsluttende fase afsløre afsløre afsløre afsløring (af klassificeret stof) afslå afsnit afsnit (i tekst) afsnit (regiments ansvarsområde) afspadsere afspadsering afspadsering afspænding afspærre afspærring afspærring afstand afstand afstand abolir 2. retraite, demander sa rayé des contrôles, être réception d'adieu f discours d'adieux m expédition f dissuader 1. dissuasion f effet dissuasif m politique de dissuasion f arme de dissuasion f dissuasif adj intercepter 1. isoler 1. couper 1. fin f conclusion f conclure U terminer 1. mettre un terme à U document de clôture m phase final f découvrir U déceler 1. révéler 1. divulgation f décliner 1. secteur m paragraphe m sous-secteur m compenser 1. congé compensateur m compensation horaire f détente f boucler 1. cordon m barrage m éloignement m espace m distance f 10

21 afst afstand (i højden) afstand (om højdekurver) afstand, retning, højde (3D) afstandsbedømmelse afstandsbrandrør afstandsmåler afstandsmåling afstandsmåling afstemning afstive afstive afstivning afstraffelse afstukket afstå fra afsætte afsætte til bestemt formål afsøge afsøge afsøge (med radar) afsøge terrænet afsøge terrænet afsøgning afsøgning afsøgning afsøgning afsøgningsområde (radar) afsøgningsopgave afsøgt område aftage aftage (fx maske) aftage bajonet aftagelig aftale aftale aftale aftale (skriftlig) aftale (skriftlig) aftale (skriftlig) aftale, (møde-) équidistance réelle f équidistance des courbes f distance, direction, altitude (3D) f appréciation des distances f fusée de proximitée f télémètre m télémétrie f télémesure f vote m étayer 1. caler 1. soutènement m punition f tracé adj renoncer à 1. déstituer 1. réserver pour affectation 1. fouiller 1. rechercher 1. balayer 1. sonder le terrain 1. fouiller le terrain 1. balayage m sondage m fouille f recherche f volume balayé m mission de recherche f volume balayé m enlever 1. ôter 1. enlever la baïonnette 1. amovible adj entente f accord m convenir U mémorandum d'accord m mémorandum d'entente m protocole d'accord m rendez-vous m 11

22 afta aftale, leve op til en aftale, nå til en aftalepunkt aftalt aftalt punkt aftegne aften aften (om varighed / forløb) aftenens forløb, i aftenselskab aftensko aftenskole aftensmad aftræk, tage aftrækker aftrækker aftrækkerbøjle aftrækkerbøjle aftrækkersnor aftrækkerstang aftørre afvande afvande afvanding afvaske afvaskning afvigelse afvigelse afvigelse i negativ retning afvigelse i positiv retning afvikles afvikles afvikling afvise (fjenden) afvise et angreb afvise et angreb afviserblink afviserblink afvisning (af fjenden) afvisningsforholdsregel (mod fjende) accord, honorer un accord, parvenir à un clause f convenu adj repère convenu m figurer 1. soir m soirée f soirée, dans la soirée f chaussures de cérémonie f pl cours du soir m souper m détente, agir sur la gâchette f détente f sous-garde f pontet m cordon tire-feu m arbre de mise à feu m essuyer 1. écouler 1. faire écouler drainage m décontaminer 1. décontamination f écart m anomalie f écart négatif m écart positif m se dérouler 1. dérouler, se 1. déroulement m interdire U repousser une attaque 1. briser une attaque 1. feu clignotant m clignotant m interdiction f mesure d'interdiction f 12

23 afvæ afvæbne afværge afværgelse afværgemanøvre afværgemanøvre agent agerland agerland agerland aggression aggressiv agregat agressivitet agten om agter agterstavn agtpågivende agtpågivenhed AIDS AIDS ajour ajourføre ajourføre akademisk akademisk akademisk uddannelse akademisk uddannelse akkreditere akkrediteret akkreditering (fx af journalist) akkumulator akkumulator akkumulator akse aksel akselafstand akselafstand akselafstand akselgang akselledning désarmer 1. désamorcer 1. évitement m action d'évitement f évitement, action d' agent m terrain en culture m terres cultivées f pl terre cultivée f aggression f aggressif adj dispositif m agressivité f arrière, par l' arrière m poupe f vigilant adj vigilance f SIDA m Syndrome immuno-déficiaire acquis m à jour mettre à jour U actualiser 1. académique adj universitaire adj formation académique f formation universitaire f accréditer 1. accrédité adj accréditation f accumulateur m batterie f accu m axe m essieu m empattement m écartement des essieux m écart des essieux m arbre m ligne d'arbres f 13

24 akse akseltryk akseopklaring akt (dokument) aktion aktionsradius aktionsradius aktionsradius aktionsrækkevidde (fx uden optankning) aktiv aktiv (fx om radar) aktiv (om radar) aktiv elektronisk beskyttelse aktiv tjeneste aktivere aktivere manuelt aktivering aktivist aktivist (politisk) aktivitet aktivitet i luften (af fly) aktivitetsområde aktivt aktuel aktuelle efterretninger akustisk akustisk efterretningsindhentning akustisk krigsførelse akustisk mine akustisk opklaring akustisk signalering akut fødevarehjælp alarm alarm, falsk alarm, slå alarmapparat alarmberedskab alarmberedskab alarmere alarmere alarmering poids par essieu m reconnaissance sur axe f acte m action f distance franchissable f autonomie de marche f rayon d'action m autonomie f actif adj indiscret adj en fonctionnement protection électronique active f service actif m activer 1. actionner manuellement 1. activation f activiste m militant m activité f activité aérienne f domaine d'activité m indiscrètement adv actuel adj renseignement de situation m acoustique adj renseignement acoustique m guerre acoustique f mine acoustique f renseignements par écoute m pl signalisation acoustique f aide alimentaire d'urgence f alerte f alerte, fausse f alerte, donner l' avertisseur m alerte f état d'alerte m mettre en alerte U alerter 1. mise en alerte f 14

25 alar alarmeringsøvelse albue albuebeskytter albuebeskytter alder aldersgrænse alene (om efterretningsagent) alene (om efterretningsagent) alfanumerisk algerier Algeriet algerisk alkohol alkoholfri alkoholfri drik alkoholisk alkoholisk drik alkoholmisbrug alkoholmisbrug alkoholmisbrug alkoholpromille alle kilder, fra Allehelgensdag allergi alliancefrit land alliancefrit land alliere sig med allieret allieret allieret allokere allokere allokere (fx økonomiske midler) allokere (fx økonomiske midler) allokering allokering af midler allokokere midler almindelig lægehjælp almindelig værnepligt alpe- exercice d'alerte m coude m protège-coude m coudière f âge m limite d'âge f solo, en en solo alphanumérique adj Algérien m Algérie f algérien adj alcool m non-alcoolisé adj boisson non-alcoolisée f alcoolisé adj boisson alcoolisée f abus d'alcool m consommation excessive d'alcool f alcool, consommation excessive d' taux d'alcoolémie m toutes sources, de Toussaint f allergie f pays non-aligné m non-aligné, pays m s'allier à interallié adj allié m allié adj attribuer 1. attribuer 1. accorder 1. allouer 1. attribution f attribution des ressources f attribuer des ressources 1. assistance médicale générale f service militaire obligatoire m alpin adj 15

26 alpe alpejæger alpejægerdivision alpejægerinfanteriregiment alpin sport alsidig helikopter altan alternativ kommandostation alternativ landingsbane alternativ marchvej alternativ plan alternativ stilling alternere alternerende altvejrs altvejrs altvejrsjager aluminium alvor (af situation / kvæstelse) alvorlig alvorligt alvorligt tilfælde (sygdoms-) ambassade ambassadekontor ambassaderåd ambassadesekretær ambassadrice ambassadør ambassadør (kvindelig) ambition ambition, personlig ambitiøs ambulance ambulancebus amerikaner amerikansk Amerikas Forenede Stater amfibie amfibie- amfibieeskadron amfibiefærge chasseur alpin m division alpine f régiment d'infanterie alpine m sport alpin m hélicoptère de manoeuvre m balcon m poste de commandement de remplacement m terrain de déroutement m itinéraire de rechange m plan secondaire m position de rechange f alterner 1. en alternance tout temps tous temps chasseur tous temps m aluminium m gravité f grave adj gravement adv cas sérieux m ambassade f mission diplomatique f conseiller d'ambassade m secrétaire d'ambassade m/f ambassadrice f ambassadeur m ambassadrice f ambition f ambition personnelle f ambitieux adj ambulance f car sanitaire m Américain m américain adj États-Unis d'amérique m pl amphibie m amphibie adj escadron amphibie m bac amphibie m 16

27 amfi amfibiekampvogn amfibiekøretøj amfibiekøretøj amfibieoperation amfibieoperation amfibieovergang amfibiestyrke amfibisk opklaring amibiassis amindelig støtte amme (om moderen) ammunition ammunition (til en enhed) ammunition, ueksploderet ammunitionsdepot ammunitionsdepot ammunitionshylde (i kampvogn) ammunitionskasse ammunitionsrydning ammunitionstilførsel ampère ampul amputation amputere amt amtmand amtmand (kvindelig) amtsgård amtsvej analog analyse analyse analyse (af en sag) analysere analysere (en sag) analytisk analytisk sans anarki anatomi anbefaling char amphibie m véhicule amphibie m engin amphibie m opération amphibie f amphibie, opération franchissement amphibie m force amphibie f reconnaissance amphibie f dyssenterie amibienne f action d'ensemble f nourrir 2. munition f munitions f pl non explosée, munition entrepôt de munitions m magasin à munitions m casier à munitions m caisse à munitions f neutralisation des munitions explosives f alimentation f ampère m ampoule f amputation f amputer 1. département m préfet m préfète f préfecture f route départementale f analogue adj analyse f dépouillement m dépouille f analyser 1. dépouiller 1. analytique adj capacité d'analyse f anarchie f anatomie f recommandation f 17

28 anbr anbringe anbringelse (af styrker) anciennitet andagt andengradsforbrænding andenpilot andet echelon anduvning anektere anektion anflyvning angive (fx sted på kort) angreb angreb angreb angreb angreb angreb (hurtigt og voldsomt) angreb imod, gå til angreb med begrænset mål angreb på, gå til angreb, afvise et angreb, afvise et angreb, forberede et angreb, i angrebets gennemførelse angrebs- angrebsakse angrebsakse angrebsbefaling angrebsbølge angrebshastighed (tempo) angrebshelikopter angrebshelikopter angrebshold angrebsmål angrebsområde angrebsperiskop (på u-båd) angrebs-ubåd angribe disposer 1. dispositif m ancienneté f recueillement m brûlure au deuxième degré f copilote m deuxième échelon m approche f anexer 1. annexion f approche f indiquer 1. agression f attaque f frappe f charge f offensive f raid m attaquer à, s' 1. attaque secondaire f attaquer à, s' 1. attaque, repousser une attaque, briser une attaque, monter une offensive, dans l' déroulement de l'attaque m offensif adj axe d'assaut m axe de progression m ordre d'attaque m vague d'assaut f cadence d'attaque f hélicoptère d'attaque m hélicoptère armé m équipe choc f objectif m zone d'action f périscope d'attaque m sous-marin d'attaque m attaquer 1. 18

29 angr angribe angribe i bølger angribe i dybden angribe i flanken angribende angriber angriber angst angst (sygelig) angå angår, hvad anhænger ankel anker ankerkabel (til faldskærm i fly) ankerkæde anklage anklage (retsligt) anklagebænk anklagemyndighed anklager anklageskrift ankomme ankomst ankomsttidspunkt anlæg (ved skydestilling) anlægsbro anløb (kort ophold i havn) anløbe anløbe anløbshavn anløbshavn anmode anmode om fred anmodning anmodning (indtrængende) anmodning om hjælp (til skib i havsnød) anmærkning anmærkning anmærkning assaillir 2. attaquer par vagues 1. attaquer dans la profondeur 1. prendre de flanc U assaillant adj agresseur m assaillant m peur f angoisse f concerner 1. concerne, en ce qui remorque f cheville f ancre f câble de parachutage m amarre f accuser 1. poursuivre U banc des accusés m parquet m procureur m acte d'accusation m arriver 1. arrivée f heure d'arrivée f appui de tir m appontement m escale f escale, faire faire escale U port d'escale m escale, port d' demander 1. solliciter la paix 1. demande f sollicitation f appel de détresse m remarque f annotation f nota f 19

30 annu annullere annullering anonym anordning anråb anråb anråb (af post) anråb (procedure) anråb af post anråbe ansigt ansigt ansigt til ansigt anskrig anskueliggøre anslag anslaget, i anslagsbrandrør anslå anslå anslået anslået til anspore ansporing anstandsregler anstrengelse ansvar ansvar for, tage ansvarlig ansvarlig ansvarlig for ansvarlig for forvaltning af ansvarsområde ansvarsområde (administrativt) ansvarsområde (zone) ansætte (til et arbejde) ansætte (til et arbejde) ansætte (til et arbejde) ansættelse (til et arbejde) ansøgning annuler 1. annulation f anonyme adj dispositif m sommation f qui-vive m interpellation f procédé d'identification m interpellation d'une sentinelle f crier qui-vive 1. figure f visage m face à face alerte f figurer 1. impact m impact, à l' fusée percutante f prévoir U estimer 1. prévu adj estimé à adj encourager 1. encouragement m code du soldat m effort m responsabilité f responsabilité de, prendre la responsable adj responsable m à charge de autorité gestionnaire de f domaine de responsabilité m ressort m zone de responsabilité f affecter 1. engager 1. embaucher 1. affectation f lettre de candidature f 20

31 ansø ansøgning antal antal antenne antibiotika antibiotikum antidug (til ruder) antidugmiddel antiguerillakrigsførelse anti-jamming Antillerne antiluft- antimissil anti-missil-missil antipersonel- (fx om mine) antiradarmissil antivirusprogram antrædning! antrædning! antrædning! antænde antændende antændes antænding anvende anvende anvende (ty til) anvendelig anvendelighed anvendelse anvendelse anvendelse af terræn (taktisk) apotek apoteker apparat apparat appel appel appel, holde appeldomstol demande f nombre m effectifs m pl antenne f antibiotiques m pl antibiotique m anti-buée adj moyen anti buée m lutte antiguérilla f anti-brouillage m Antilles f pl anti-aérien adj antimissile adj missile anti-missile m antipersonnel adj missile antiradar m programme anti-virus m à vos rangs! rassemblement! m formez les rangs! 1. incendier 1. incendiaire adj prendre feu U mise à feu f appel à, faire utiliser 1. faire appel à U utilisable adj utilité f emploi m utilisation f utilisation du terrain f pharmacie f pharmacien m dispositif m appareil m appel m rassemblement m appel, faire l' cour d'appel f 21

32 appe appellere appellere (fx en kendelse) appellere til anklagemyndigheden april ar araber arabisk arbejde arbejde arbejde arbejde som discplinarmiddel arbejde som timelønnet (lærer) arbejder (fx anlægs-) arbejder (person) arbejder (person) arbejdsark arbejdsbyrde arbejdsfrokost arbejdsgang arbejdsgruppe arbejdshypotese arbejdshypotese (inden for det mulige) arbejdskraft arbejdsmedicin arbejdsmetode arbejdsområde arbejdsstation (computer) arbejdsstation (computer) arbejdsteknik arbejdstid arbejdstøj areal argon arkiv arkivar arkivere arm armbind armbøjninger armé (største franske troppeenhed) référer 1. faire appel U référer au parquet 1. avril m cicatrice f Arabe m/f arabe adj travailler 1. boulot (slang) m travail m corvée f travailler en vacation 1. travaux m pl ouvrier m travailleur m fiche f charge de travail f déjeuner de travail m routine f groupe de travail m hypothèse de travail f présupposition f main-d'oeuvre f médecine du travail f méthode de travail f ressort m station de travail f poste de travail m technique de travail f durée de travail f tenue de travail f superficie f argon m archives f pl archiviste m / f archiver 1. bras m brassard m pompes f pl armée f 22

33 armé armégruppe armékorps armere armere (fx håndgranat) armere (med tændladning) armeret beton armering armering (af detonator) armering (med tændladning) armeringshåndtag (på mine) arnested arrest (sted) arrest (straf) arrestation arrestere arrestordre art art arterie artilleri artilleriafdeling artilleriafdeling artilleriammunition artilleribekæmpelse artilleribombardement artillerieobservatør artilleriforberedelse artillerikampgruppe artillerilag artilleriobservationsfly artilleriobservationskøretøj artilleriobservatør, fremskudt artilleriregiment artillerisalve artillerist artilleristøtte asfalt asfalt asfalt (som vejbelægning) asfalt (som vejbelægning) groupe d'armées m corps d'armée m armer 1. dégoupiller 1. amorcer 1. béton armé m armement m amorçage m amorçage m levier d'armement m foyer m maison d'arrêt f arrêts m pl arrestation f arrêter 1. mandat d'arrêt m type m nature f artère f artillerie f groupe d'artillerie m régiment d'artillerie m munition d'artillerie f tir de contre-batterie m pilonnage d'artillerie m officier observateur d'artillerie m préparation d'artillerie f groupement d'artillerie m décharge d'artillerie f avion d'observation d'artillerie m véhicule d'observation de l'artillerie m observateur avancé m régiment d'artillerie m décharge d'artillerie f artilleur m appui d'artillerie m goudron m asphalte m macadam m bitume m 23

34 asfa asfaltere asfalteret asfalteret bane / område (i lufthavn) asfalteret vej asiat asiatisk Asien A-sikret stilling / bygning aspirin (smertemedicin) assistance astronomisk tusmørke asyl asymetrisk asymetrisk konflikt Atlanten atlantisk Atlantiske alliance, Den Atlantiske Ocean, Det Atlantiske Råd, Det atletik atmosfære atmosfærisk atmosfærisk tryk atmosfæriske forhold atom- atomaffald atomaffald atomafskrækkelse atomar- atombombe atombombe atombrændstof atomdreven angrebsubåd atomdreven u-båd med strat. Atommissiler atomkrig atomkrig atomkrigsførelse atomkrigsførelse atommål atomparaply asphalter 1. goudroné adj tarmac m route à revêtement bitumeux f Asiatique m asiatique adj Asie f site protégé m aspirine f assistance f crépuscule astronomique m asile m asymétrique adj conflit asymétrique m Atlantique, l' f atlantique adj Alliance atlantique, L' f Océan atlantique, L' m Conseil atlantique, le m athlétisme m atmosphère m atmosphérique adj pression atmosphérique f conditions atmosphériques f pl atomique adj déchets nucléaires m pl nucléaires, déchets m pl dissuasion nucléaire f nucléaire adj bombe atomique f bombe nucléaire f combustible nucléaire m sous-marin nucléaire m sous-marin nucléaire lanceur d'engins m guerre atomique f guerre nucléaire f guerre atomique f guerre nucléaire f but atomique m parapluie nucléaire m 24

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3 Fédération Jurassienne de Musique 3 Février 2016 Exigences d examen pratique Flûte traversière - Phase 3 Technique Approfondir et automatiser la base

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Bliv lidt klogere på diverse fægteudtryk: Fægteudtryk. Forklaring. Absence du fer. Fægtning uden klingekontakt. Actions de la lame

Bliv lidt klogere på diverse fægteudtryk: Fægteudtryk. Forklaring. Absence du fer. Fægtning uden klingekontakt. Actions de la lame Bliv lidt klogere på diverse fægteudtryk: Fægteudtryk Forklaring Absence du fer Fægtning uden klingekontakt Actions de la lame Alle bevægelser udført med klingen Adversaire Modstander 1 / 15 Allez Fægt!

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Danske Ordsprog ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå [Skriv dokumentets undertitel] asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater.

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Chime Pro Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Trin 1 Sig Hallo til din Chime Pro Chime Pro udsender straks lyde, der kan tilpasses når dit Ringapparat registrerer aktivitet.

Læs mere

DK/F. Fremtidens vandingsmaskiner Les machines d irrigation du futur

DK/F. Fremtidens vandingsmaskiner Les machines d irrigation du futur DK/F Fremtidens vandingsmaskiner Les machines d irrigation du futur Fasterholt Maskinfabrik en moderne og 100% dansk producent af fremtidens vandingsmaskiner. Fasterholt Maskinfabrik un producteur moderne

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

Rejse Helbred. Helbred - Nødsituation. Helbred - Ved lægen. Je dois me rendre à l'hôpital. At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Rejse Helbred. Helbred - Nødsituation. Helbred - Ved lægen. Je dois me rendre à l'hôpital. At spørge efter at blive bragt på sygehuset - Nødsituation Je dois me rendre à l'hôpital. At spørge efter at blive bragt på sygehuset Je me sens malade. Je dois voir un médecin immédiatement! At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp Au secours! At

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

Billedordbogen DigTea

Billedordbogen DigTea a Billedordbogen cb DigTea John Præstegaard a Billedordbog cb DigTea John Præstegaard ABC-billedordbogen John Præstegaard 1. ebogsudgave, 2013 DigTea Illustration: John Præstegaard Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K K א א א K א W א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א א : اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ K א א א א א א Résumé : La femme durant l époque Zianide Durant l époque

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse Maskiner til krig og ødelæggelse har desværre været kendt og brugt i mere end 2.300 år. De første udgaver af kastemaskiner stammer således fra Asien cirka år 300-500 f.kr. Romerne var de første i Europa,

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

06h08 07h07 (1) 07h43 08h05 (3) 08h31 09h05 (0) 06h09 07h08 (1) 07h44 08h06 (3) 08h32 09h05 (0) 06h10 07h09 (1) 07h45 08h07 (3) 08h33 09h06 (0)

06h08 07h07 (1) 07h43 08h05 (3) 08h31 09h05 (0) 06h09 07h08 (1) 07h44 08h06 (3) 08h32 09h05 (0) 06h10 07h09 (1) 07h45 08h07 (3) 08h33 09h06 (0) En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

ISS Sikker Kørsel håndbog 1. din vej til sikker kørsel

ISS Sikker Kørsel håndbog 1. din vej til sikker kørsel ISS Sikker Kørsel håndbog din vej til sikker kørsel ISS Sikker Kørsel håndbog 1 2 ISS Sikker Kørsel håndbog Me & You Baggrund Sikker kørsel er en af ISS sikkerhedsregler. ISS forventer, at hver eneste

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.11.2004 KOM(2004) 762 endelig 2004/0267 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftaler

Læs mere

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index Д1Х3 Д1Х3A vant-propos Ces polices ont t cr es pour les manuels d ѓenseignement de l ѓ criture, r pondant ainsi aux besoins exprim s par les diteurs. Elles conviennent galement tous travaux n cessitant

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Hachette Tourisme 2013

Hachette Tourisme 2013 Hachette Tourisme 2013 Hachette Tourisme 2013 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 10 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG

TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger skal læses sammen med instruktionsbogen for Range Rover (LRL 32 02 61 131). Disse oplysninger er ekstraoplysninger, der ikke var tilgængelige, da instruktionsbogen

Læs mere

REGLER TIL KRIGSLIVE X

REGLER TIL KRIGSLIVE X Regler til Krigslive X REGLER TIL KRIGSLIVE X Dette regelsæt er skrevet til Krigslive X. 1 ÅNDEN I REGLERNE Krigslive er kun sjovt for alle, hvis der er en fælles forståelse af hvad der er sjovt og hvad

Læs mere

Gasfjedre - Universel Gasfjädrar - Universell Gas springs - Universal Gasfedern - Universal UNI

Gasfjedre - Universel Gasfjädrar - Universell Gas springs - Universal Gasfedern - Universal UNI 2015 Gasfjedre - Universel Gasfjädrar - Universell Gas springs - Universal Gasfedern - Universal 9990 8710 UNI 06.2015 Symbols / Symbole / Symboler L [mm] S [mm] F1 [N] 8710+ 117,5 40 50 615117050 117,5

Læs mere

Hachette Tourisme 2015

Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 11 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

Torden over Europa Stortaktisk krigsspil fra Napoleonstiden

Torden over Europa Stortaktisk krigsspil fra Napoleonstiden Torden over Europa 7. udgave af 18. oktober 2006 VEXprint udgave 7.0 Forord Regelsættet har nu siden første udgave stået sin prøve dels i Dansk Figurspilsforening og dels i Chakoten både ved mindre som

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

05h47 06h42 07h19 07h30 08h06 08h30 (0) 09h23 (0) 10h08 (0) h48 06h43 07h20 07h31 08h07 08h31 (0) 09h24 (0) 10h09 (0) - -

05h47 06h42 07h19 07h30 08h06 08h30 (0) 09h23 (0) 10h08 (0) h48 06h43 07h20 07h31 08h07 08h31 (0) 09h24 (0) 10h09 (0) - - En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de

Læs mere

MARINE COMMANDER 2000

MARINE COMMANDER 2000 MARINE COMMANDER 2000 VEJLEDNING A. Spillets formål Hver spiller har sin egen flåde, som man placerer uden at modstanderen kan se, hvor man lægger sine skibe. Når flåderne er på plads, så gælder det for

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Bilreservation på Det Naturvidenskabelige Fakultet BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET September 2004 Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen.

Læs mere

Nyhedsbrev. AGOEX 2011 Mobile Air Control Centre. AGOEX 2011 MACC Nyhedsbrev nr. 3

Nyhedsbrev. AGOEX 2011 Mobile Air Control Centre. AGOEX 2011 MACC Nyhedsbrev nr. 3 AGOEX 2011 Mobile Air Control Centre Uge 25 - Juni 2011 - Nr. 3 AGOEX 2011 MACC Nyhedsbrev nr. 3 Ansvarshavende redaktør: OL Claus Christiansen, DETCO. Redaktør: Arne Bach Nielsen, PIO. Tekst og billeder

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Prénom: Classe: CAHIER NOËL EN FAMILLE Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Indhold Noël en famille - Intro... 1 Une chanson de Noël... 3 Moi et ma famille... 4 Les décorations de Noël... 6 La carte

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere DANSK FÆGTE-FORBUND Talentudviklingsprojektet Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere D A N S K F Æ G T E - F O R B U N D Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere Af: Alexander Normann Jørgensen Dansk Fægte-Forbund

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere