DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE. Udarbejdet af. Pierre Hyllested Lektor, cand. phil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE. Udarbejdet af. Pierre Hyllested Lektor, cand. phil"

Transkript

1 DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil FORSVARSAKADEMIET 2011

2

3 DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil FORSVARSAKADEMIET 2011

4

5 FORSVARSAKADEMIET Institut for Sprog Svanemøllen Kaserne Ryvangs allé København Ø. DANSK - FRANSK MILITÆR ORDLISTE Udarbejdet af Pierre Hyllested Lektor, cand. phil. Konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog 5. udgave 2011 FORSVARSAKADEMIET

6

7 FORORD Den foreliggende 5. reviderede og forøgede udgave af Dansk - Fransk Militær Ordliste er et resultat af mange års forskning i og læsning af militærfaglig litteratur samt undervisning på officersskolerne og Forsvarsakademiet. Ordlisten må først og fremmest betragtes som et praktisk redskab for forsvaret som helhed med henblik på læsning af fransksproget faglitteratur, og den er tillige yderst relevant i de praktiske situationer, hvor danske væbnede styrker samarbejder direkte med fransksproget personel. En del civile gloser, der anvendes i militær sammenhæng, er medtaget, da det tilstræbes at dække et ordforråd, der er nødvendigt under internationale fredsbevarende og fredsskabende operationer samt humanitære aktioner. Eventuelle bemærkninger, forslag til ændringer, tilføjelser eller forbedringer modtages gerne fra brugerne. Forsvarsakademiet, marts 2011 Pierre Hyllested Lektor, cand. phil. Konsulent i militærfagligt fransk ved Institut for Sprog 5. udgave 2011 FORSVARSAKADEMIET

8

9 Følgende forkortelser og signaturer anvendes: f m sing pl adj adv præp feminium (hunkøn) maskulinum (hankøn) singularis (ental) pluralis (flertal) adjektiv (tillægsord) adverbium (biord) præposition (forholdsord) 1. verbum (udsagnsord, 1. regelmæssige bøjning) 2. verbum (udsagnsord, 2. regelmæssige bøjning) 3. verbum (udsagnsord, 3. regelmæssige bøjning) U verbum (udsagnsord, uregelmæssige bøjning) * omtrentlig oversættelse til det pågældende sprog.

10

11 ABC- A ABC-alarm ABC-beskyttelse ABC-beskyttelsesdragt ABC-beskyttelsesmaske ABC-central ABC-enhed ABC-forurenet område ABC-opklaring ABC-sikre (med tryk) ABC-sikret (med tryk) ABC-tæt citadel ABC-våben abonnent (fx telefon-) abscisse abscissesakse abseiling (bjergsport) absentant absentant absentant, være absentant, være absentation absentation acceleration acceleration accelerere accept acceptabel ad ad hoc ad hoc ad hoc ad hoc-bevægelse ad luftvejen ad søvejen adapter adaptor Adenbugten adfærd alerte NBC f protection NBC f tenue de protection NBC f masque de protection NBC m centre de recueil et d'interprétation NBC m unité NBC f zone contaminée f reconnaissance NBC f pressuriser 1. pressurisé adj enceinte NBC f armes NBC f pl abonné m abscisse f axe des abscisses m descente en rappel f manquant m absent illégal m absence irrégulière, être en absence illégale, être en absence irrégulière f absence illégale f accélération f accelération f accélérer 1. acceptation f acceptable adj par præp ad hoc circonstance, de de circonstance mouvement improvisé m par voie aérienne par voie maritime adaptateur m adaptateur m Golfe d'aden m comportement m 1

12 adfæ adfærdsforskning adfærdsvanskelig adgang adgang forbudt adgang til adgangsforbud adgangskontrol adgangskort adgangsprøve adgangsprøve adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej adgangsvej fra luften adgangsvej på havet adgangsvej på land adjudant adjudant adjudantsnor adjudantsnor adjunkt (ved højere læreanstalt) adlyde administration administration administrativ administrere admiral admiral af Frankrig * (fransk ærestitel) admiralinde adoptionsorlov adressat adresse adræthed adsidde adskille adskille (fx våben) éthologie f inadapté adj accès m accès interdit m accès à m interdiction d'accès f contrôle d'accès m laissez-passer m concours d'admission m concours d'entrée m axe de cheminement m avenue d'approche f abords m pl approche f chemin d'accès m voie d'accès f route d'accès f approche aérienne f approche maritime f approche terrestre f officier d'ordonnance m aide de camp m fourragère f aiguillettes f pl chargé de cours m obéir 2. gestion f administration f administratif adj gérer 1. amiral m Amiral de France m amirale f congé d'adoption m destinataire m adresse f agilité f débarquer 1. séparer 1. démonter 1. 2

13 adsk adskillelse adskillelse (fx af våben) adskillelse (i afstand) adskillelsesområde adskillelsesområde adskilt advare advarsel advarsel advarselsblink advarselslys advarselstavle advarselstavle advarselstavle advarselstavle (vejskilt) advisere advokat advokat (kvindelig) aerodynamisk aerodyne (ubemandet luftfartøj) af beton af linien (om officer) af middelmådig kvalitet af reserven (om officer) afbalancere afbalancering af hjul afblæse afbryde afbryde afbryde (forbindelse) afbryde (føling) afbryde (santale / strøm) afbryde føling (med fjenden) afbryde kampen afbryde strøm (elektrisk-) afbrydelse afbrydelse (af forbindelse) afbrydelse (fx strøm-) afbrydelse (med afbryder) afbrydelse af føling division f démontage m séparation f tampon, zone zone tampon f démonté adj avertir 2. avertissement m mise en garde f clignotant m lampe témoin f signal d'avertissement m panneau de signalisation m signal de danger m signal de danger routier m prévenir U avocat m avocate f aérodynamique adj aérodyne m betonné adj d'active de qualité médiocre de réserve équilibrer 1. équilibrage des roues m sonner la retraite 1. rompre 3. suspendre 3. couper 1. décrocher 1. interrompre U rompre le contact 3. rompre le combat 3. couper le courant 1. interruption f coupure f coupure f commutation f rupture de contact f 3

14 afbr afbrydelse af kamp afbryder afbryder afbryderknap afbrænde afbøde (mindske) afbøjning afbøjning afbøjning (magnetisk) afdeling afdeling afdelingschef afdelingsforbindeplads afdelingsmærke afdrift afdrift, i afdække afdød afdød afdød afdød affald affald affald affald affaldspose affaldsspand affattelse affjedring (fx af køretøj) affutage affyre affyre affyre (fx en kanon) affyre en kanon affyring affyring affyring (af missil) affyringsplatform affyringsrampe affyringsrør (for missil) rupture de combat f interrupteur m séparateur m interrupteur m brûler 1. atténuer 1. écart m dérive f déviation f régiment m bataillon m chef de bureau m poste de secours m insigne régimentaire m dérive f dérive, à la découvrir U décédé adj défunt adj défunt m décédé m ordures f pl détritus m déchets m pl ordures f pl sac à ordures m boîte à ordures f contexture f suspension f affût m lâcher 1. lancer 1. décharger 1. décharger un canon 1. tir m départ de coup m lancement m plate-forme de lancement f rampe de lancement f silo m 4

15 affy affyringssted affyringsstilling (fx for missil) affyringssystem afføring (ekskrementer) afføringsmiddel afganer afgang afgang afgang afgangs- og tilgangsliste afgangseksamen (højere læreanstalt) afgangstidspunkt Afganistan afgansk Afganstan afghaner Afghanistan Afghanistan afghansk afgift afgive (enheder) afgive ild afgive kommando afgive ordre afgive stemme afgivelse afgivelse af kommando afgivet afgrænse afgrænse (nøje) afgrænsning afgøre afgørende afgørende afgørende indsættelse afgørende tidspunkt afgørende tidspunkt afgørende tidspunkt afgøres afgøres aire de lancement f site de lancement m système de lancement m matières fécales f pl laxatif m Afgan m départ m prélèvement m départ m état de mutations m diplôme m heure de départ f Afganistan m afgan adj. Afganistan m Afghan m Afghanistan m Afghanistan m afghan adj taxe f détacher 1. tirer 1. transmettre commandement U commander 1. voter 1. détachement m transfert de commandement m détaché adj limiter 1. délimiter 1. limite f décider 1. crucial adj décisif adj engagement décisif m instant décisif m moment crucial m moment décisif m jouer, se 1. se jouer 1. 5

16 afgå afgående afgående officer afgående officer afhandling (fx speciale) afhente (fx forsyninger) afhente forsyninger (levnedsmidler) afhjælpe (fx fejl) afhjælpning afhjælpning afhjælpning af fejl afholde gudstjeneste afhopper afhopper afhænge afhængighed indbyrdes afhængigt af afhængigt af afhøre afhører afhøring afhøring afhøringsofficer afhøringsofficer afise afisning afkast afkastningslegeme afklare afklaring afkodning afkrydse afkøle afkøling aflad! (fx gevær) aflade (fra køretøj med tippelad) aflade (fx gevær) aflade (fx gevær) aflede aflede aflede (fjenden) partant adj officier partant m partant, officier mémoire m percevoir U. toucher les vivres 1. repérer 1. correction f repérage m repérage des pannes m dire la messe U réfugié politique m transfuge m dépendre 3. interdépendance f fonction de, en en fonction de interroger 1. interrogateur de prisonniers m interrogation f interrogatoire m interrogateur de prisonniers m interrogateur m dégivrer 1. dégivrage m déchet m sabot m clarifier 1. clarification f décodage m cocher 1. refroidir 2. refroidissement m désapprovisionnez! déverser 1. désapprovisionner 1. décharger 1. détourner 1. dérouter 1. faire diversion U 6

17 afle afledemanøvre afledning afledning aflednings- afledningsangreb afledningsmanøvre afledt oplysning aflyse aflyse aflyse aflytning aflytning aflytning aflytning under radiotavshed aflytte aflytte (telefon) aflægge ed aflægge honnør aflægge honnør for fanen aflægge trosbekendelse aflægge visit hos aflæse aflæse (fjendens hensigter) aflæse (på instrument) aflæsning aflæsse afløb afløb aflønne afløse afløse afløse (om vagt eller enhed) afløse i stilling afløse ved overhaling afløsende (om enhed under forsvarskamp) afløsende bataljon afløsning afløsning afløsning i stilling afløsning ved overhaling diversion f déroutement m leurre m leurre adj attaque de diversion f diversion f information dérivé f annuler 1. abroger 1. annuler 1. écoute f écoute de contrôle f contrôle de radioactivité m silence ècoute m écouter 1. mettre sur l'écoute U prêter serment 1. rendre les honneurs 3. rendre les honneurs au drapeau 3. professer sa foi 1. rendre visite à 3. lire U décoder 1. vérifier 1. lecture f décharger 1. égout (kloak-) m écoulement m payer 1. prendre la relève U relever 1. prendre la relève U relever sur position 1. relever par dépassement 1. montant adj bataillon montant m relève f relève sur place f relève sur position f relève par dépassement f 7

18 aflø afløsningsstyrke afløst afløste bataljon afløve afløver afløvning afløvnings- afløvningsgas afløvningsgas afløvningsmiddel afmagnetisere (skibe) afmagnetisering (af skibe) afmarch afmarchere afmilitarisere afmilitariseret afmilitariseret område afmilitariseret zone afmilitarisering afmontere afmontere afmontere tændladning afmotivere afmærke afmærke (fx landgangs- / landeområde) afmærke (rute) afmærke (rute) afmærke miner afmærket rute afmærket rute afmærkning afmærkning afmærkning (af rute) afmærkning (fx af landgangs-/landeområde) afmærkning (fx af rute) afmærkning (på landingsbane) afmærkning af minefelter afmærkning af rute afpasse afpasse force de relève f relevé adj bataillon relevé m défolier 1. défoliant m défoliation f défoliant adj défoliant m gaz défoliant m défoliant m immuniser 1. immunisation f départ m mettre en marche, se U démilitariser 1. démilitarisé adj zone démilitarisée f zone démilitarisée f démilitarisation f désarmer 1. démonter 1. désamorcer 1. démotiver 1. marquer 1. jalonner 1. flécher 1. baliser 1. marquer des mines 1. itinéraire fléché m itinéraire balisé m balise f signalisation f fléchage m jalonnage m balisage m symbole m marquage des champs de mines m balisage d'un itinéraire m dimesionner 1. adapter 1. 8

19 afpa afpatruljere afpatruljere afpresning (fx penge-) afpresse (en person) afprøve afregning afrette (en kanon) Afrika afrikaner afrikansk Afrikas Horn Afrikas Horn afrime afrimning afrunding afruste afrustning afrømning afrømning (fx af jord) afrømningsmateriale afsejle fra afsejling fra afsende afsende (et signal) afsende en (tele)fax afsende en telefax afsende et signal afsendelse afsendelse afsendelse (af post) afsender (af forsendelse) afsender (af militær skrivelse) afsidde afsidde afsiddede styrker afsiddeområde afsiddet afsidning afsikre afsikre (våben) patrouiller 1. reconnaître à l'aide d'une patrouille U chantage m faire chanter U tester 1. compte m ajuster 1. Afrique, l' f Africain m africain adj Corne d'afrique, la f Corne de l'afrique, la f dégivrer 1. dégivrage m courbure f désarmer 1. désarmement m déblai m déblaiment m déblais m pl appareiller de 1. appareillage de m acheminer 1. transmettre U expédier un (télé)fax 1. télécopier 1. transmettre un message U acheminement m expédition f routage m expéditeur m rédacteur m débarquer 1. mettre pied à terre U forces débarquées f pl zone de débarquement f débarqué adj débarquement m dégoupiller 1. armer 1. 9

20 afsk afskaffe afsked, tage sin afskediget, blive afskedsreception afskedstale afskibning afskrække afskrækkelse afskrækkelseseffekt afskrækkelsespolitik afskrækkelsesvåben afskrækkende afskære afskære afskære afslutning afslutning afslutte afslutte afslutte (fx fjendtligheder) afsluttende dokument afsluttende fase afsløre afsløre afsløre afsløring (af klassificeret stof) afslå afsnit afsnit (i tekst) afsnit (regiments ansvarsområde) afspadsere afspadsering afspadsering afspænding afspærre afspærring afspærring afstand afstand afstand abolir 2. retraite, demander sa rayé des contrôles, être réception d'adieu f discours d'adieux m expédition f dissuader 1. dissuasion f effet dissuasif m politique de dissuasion f arme de dissuasion f dissuasif adj intercepter 1. isoler 1. couper 1. fin f conclusion f conclure U terminer 1. mettre un terme à U document de clôture m phase final f découvrir U déceler 1. révéler 1. divulgation f décliner 1. secteur m paragraphe m sous-secteur m compenser 1. congé compensateur m compensation horaire f détente f boucler 1. cordon m barrage m éloignement m espace m distance f 10

21 afst afstand (i højden) afstand (om højdekurver) afstand, retning, højde (3D) afstandsbedømmelse afstandsbrandrør afstandsmåler afstandsmåling afstandsmåling afstemning afstive afstive afstivning afstraffelse afstukket afstå fra afsætte afsætte til bestemt formål afsøge afsøge afsøge (med radar) afsøge terrænet afsøge terrænet afsøgning afsøgning afsøgning afsøgning afsøgningsområde (radar) afsøgningsopgave afsøgt område aftage aftage (fx maske) aftage bajonet aftagelig aftale aftale aftale aftale (skriftlig) aftale (skriftlig) aftale (skriftlig) aftale, (møde-) équidistance réelle f équidistance des courbes f distance, direction, altitude (3D) f appréciation des distances f fusée de proximitée f télémètre m télémétrie f télémesure f vote m étayer 1. caler 1. soutènement m punition f tracé adj renoncer à 1. déstituer 1. réserver pour affectation 1. fouiller 1. rechercher 1. balayer 1. sonder le terrain 1. fouiller le terrain 1. balayage m sondage m fouille f recherche f volume balayé m mission de recherche f volume balayé m enlever 1. ôter 1. enlever la baïonnette 1. amovible adj entente f accord m convenir U mémorandum d'accord m mémorandum d'entente m protocole d'accord m rendez-vous m 11

22 afta aftale, leve op til en aftale, nå til en aftalepunkt aftalt aftalt punkt aftegne aften aften (om varighed / forløb) aftenens forløb, i aftenselskab aftensko aftenskole aftensmad aftræk, tage aftrækker aftrækker aftrækkerbøjle aftrækkerbøjle aftrækkersnor aftrækkerstang aftørre afvande afvande afvanding afvaske afvaskning afvigelse afvigelse afvigelse i negativ retning afvigelse i positiv retning afvikles afvikles afvikling afvise (fjenden) afvise et angreb afvise et angreb afviserblink afviserblink afvisning (af fjenden) afvisningsforholdsregel (mod fjende) accord, honorer un accord, parvenir à un clause f convenu adj repère convenu m figurer 1. soir m soirée f soirée, dans la soirée f chaussures de cérémonie f pl cours du soir m souper m détente, agir sur la gâchette f détente f sous-garde f pontet m cordon tire-feu m arbre de mise à feu m essuyer 1. écouler 1. faire écouler drainage m décontaminer 1. décontamination f écart m anomalie f écart négatif m écart positif m se dérouler 1. dérouler, se 1. déroulement m interdire U repousser une attaque 1. briser une attaque 1. feu clignotant m clignotant m interdiction f mesure d'interdiction f 12

23 afvæ afvæbne afværge afværgelse afværgemanøvre afværgemanøvre agent agerland agerland agerland aggression aggressiv agregat agressivitet agten om agter agterstavn agtpågivende agtpågivenhed AIDS AIDS ajour ajourføre ajourføre akademisk akademisk akademisk uddannelse akademisk uddannelse akkreditere akkrediteret akkreditering (fx af journalist) akkumulator akkumulator akkumulator akse aksel akselafstand akselafstand akselafstand akselgang akselledning désarmer 1. désamorcer 1. évitement m action d'évitement f évitement, action d' agent m terrain en culture m terres cultivées f pl terre cultivée f aggression f aggressif adj dispositif m agressivité f arrière, par l' arrière m poupe f vigilant adj vigilance f SIDA m Syndrome immuno-déficiaire acquis m à jour mettre à jour U actualiser 1. académique adj universitaire adj formation académique f formation universitaire f accréditer 1. accrédité adj accréditation f accumulateur m batterie f accu m axe m essieu m empattement m écartement des essieux m écart des essieux m arbre m ligne d'arbres f 13

24 akse akseltryk akseopklaring akt (dokument) aktion aktionsradius aktionsradius aktionsradius aktionsrækkevidde (fx uden optankning) aktiv aktiv (fx om radar) aktiv (om radar) aktiv elektronisk beskyttelse aktiv tjeneste aktivere aktivere manuelt aktivering aktivist aktivist (politisk) aktivitet aktivitet i luften (af fly) aktivitetsområde aktivt aktuel aktuelle efterretninger akustisk akustisk efterretningsindhentning akustisk krigsførelse akustisk mine akustisk opklaring akustisk signalering akut fødevarehjælp alarm alarm, falsk alarm, slå alarmapparat alarmberedskab alarmberedskab alarmere alarmere alarmering poids par essieu m reconnaissance sur axe f acte m action f distance franchissable f autonomie de marche f rayon d'action m autonomie f actif adj indiscret adj en fonctionnement protection électronique active f service actif m activer 1. actionner manuellement 1. activation f activiste m militant m activité f activité aérienne f domaine d'activité m indiscrètement adv actuel adj renseignement de situation m acoustique adj renseignement acoustique m guerre acoustique f mine acoustique f renseignements par écoute m pl signalisation acoustique f aide alimentaire d'urgence f alerte f alerte, fausse f alerte, donner l' avertisseur m alerte f état d'alerte m mettre en alerte U alerter 1. mise en alerte f 14

25 alar alarmeringsøvelse albue albuebeskytter albuebeskytter alder aldersgrænse alene (om efterretningsagent) alene (om efterretningsagent) alfanumerisk algerier Algeriet algerisk alkohol alkoholfri alkoholfri drik alkoholisk alkoholisk drik alkoholmisbrug alkoholmisbrug alkoholmisbrug alkoholpromille alle kilder, fra Allehelgensdag allergi alliancefrit land alliancefrit land alliere sig med allieret allieret allieret allokere allokere allokere (fx økonomiske midler) allokere (fx økonomiske midler) allokering allokering af midler allokokere midler almindelig lægehjælp almindelig værnepligt alpe- exercice d'alerte m coude m protège-coude m coudière f âge m limite d'âge f solo, en en solo alphanumérique adj Algérien m Algérie f algérien adj alcool m non-alcoolisé adj boisson non-alcoolisée f alcoolisé adj boisson alcoolisée f abus d'alcool m consommation excessive d'alcool f alcool, consommation excessive d' taux d'alcoolémie m toutes sources, de Toussaint f allergie f pays non-aligné m non-aligné, pays m s'allier à interallié adj allié m allié adj attribuer 1. attribuer 1. accorder 1. allouer 1. attribution f attribution des ressources f attribuer des ressources 1. assistance médicale générale f service militaire obligatoire m alpin adj 15

26 alpe alpejæger alpejægerdivision alpejægerinfanteriregiment alpin sport alsidig helikopter altan alternativ kommandostation alternativ landingsbane alternativ marchvej alternativ plan alternativ stilling alternere alternerende altvejrs altvejrs altvejrsjager aluminium alvor (af situation / kvæstelse) alvorlig alvorligt alvorligt tilfælde (sygdoms-) ambassade ambassadekontor ambassaderåd ambassadesekretær ambassadrice ambassadør ambassadør (kvindelig) ambition ambition, personlig ambitiøs ambulance ambulancebus amerikaner amerikansk Amerikas Forenede Stater amfibie amfibie- amfibieeskadron amfibiefærge chasseur alpin m division alpine f régiment d'infanterie alpine m sport alpin m hélicoptère de manoeuvre m balcon m poste de commandement de remplacement m terrain de déroutement m itinéraire de rechange m plan secondaire m position de rechange f alterner 1. en alternance tout temps tous temps chasseur tous temps m aluminium m gravité f grave adj gravement adv cas sérieux m ambassade f mission diplomatique f conseiller d'ambassade m secrétaire d'ambassade m/f ambassadrice f ambassadeur m ambassadrice f ambition f ambition personnelle f ambitieux adj ambulance f car sanitaire m Américain m américain adj États-Unis d'amérique m pl amphibie m amphibie adj escadron amphibie m bac amphibie m 16

27 amfi amfibiekampvogn amfibiekøretøj amfibiekøretøj amfibieoperation amfibieoperation amfibieovergang amfibiestyrke amfibisk opklaring amibiassis amindelig støtte amme (om moderen) ammunition ammunition (til en enhed) ammunition, ueksploderet ammunitionsdepot ammunitionsdepot ammunitionshylde (i kampvogn) ammunitionskasse ammunitionsrydning ammunitionstilførsel ampère ampul amputation amputere amt amtmand amtmand (kvindelig) amtsgård amtsvej analog analyse analyse analyse (af en sag) analysere analysere (en sag) analytisk analytisk sans anarki anatomi anbefaling char amphibie m véhicule amphibie m engin amphibie m opération amphibie f amphibie, opération franchissement amphibie m force amphibie f reconnaissance amphibie f dyssenterie amibienne f action d'ensemble f nourrir 2. munition f munitions f pl non explosée, munition entrepôt de munitions m magasin à munitions m casier à munitions m caisse à munitions f neutralisation des munitions explosives f alimentation f ampère m ampoule f amputation f amputer 1. département m préfet m préfète f préfecture f route départementale f analogue adj analyse f dépouillement m dépouille f analyser 1. dépouiller 1. analytique adj capacité d'analyse f anarchie f anatomie f recommandation f 17

28 anbr anbringe anbringelse (af styrker) anciennitet andagt andengradsforbrænding andenpilot andet echelon anduvning anektere anektion anflyvning angive (fx sted på kort) angreb angreb angreb angreb angreb angreb (hurtigt og voldsomt) angreb imod, gå til angreb med begrænset mål angreb på, gå til angreb, afvise et angreb, afvise et angreb, forberede et angreb, i angrebets gennemførelse angrebs- angrebsakse angrebsakse angrebsbefaling angrebsbølge angrebshastighed (tempo) angrebshelikopter angrebshelikopter angrebshold angrebsmål angrebsområde angrebsperiskop (på u-båd) angrebs-ubåd angribe disposer 1. dispositif m ancienneté f recueillement m brûlure au deuxième degré f copilote m deuxième échelon m approche f anexer 1. annexion f approche f indiquer 1. agression f attaque f frappe f charge f offensive f raid m attaquer à, s' 1. attaque secondaire f attaquer à, s' 1. attaque, repousser une attaque, briser une attaque, monter une offensive, dans l' déroulement de l'attaque m offensif adj axe d'assaut m axe de progression m ordre d'attaque m vague d'assaut f cadence d'attaque f hélicoptère d'attaque m hélicoptère armé m équipe choc f objectif m zone d'action f périscope d'attaque m sous-marin d'attaque m attaquer 1. 18

29 angr angribe angribe i bølger angribe i dybden angribe i flanken angribende angriber angriber angst angst (sygelig) angå angår, hvad anhænger ankel anker ankerkabel (til faldskærm i fly) ankerkæde anklage anklage (retsligt) anklagebænk anklagemyndighed anklager anklageskrift ankomme ankomst ankomsttidspunkt anlæg (ved skydestilling) anlægsbro anløb (kort ophold i havn) anløbe anløbe anløbshavn anløbshavn anmode anmode om fred anmodning anmodning (indtrængende) anmodning om hjælp (til skib i havsnød) anmærkning anmærkning anmærkning assaillir 2. attaquer par vagues 1. attaquer dans la profondeur 1. prendre de flanc U assaillant adj agresseur m assaillant m peur f angoisse f concerner 1. concerne, en ce qui remorque f cheville f ancre f câble de parachutage m amarre f accuser 1. poursuivre U banc des accusés m parquet m procureur m acte d'accusation m arriver 1. arrivée f heure d'arrivée f appui de tir m appontement m escale f escale, faire faire escale U port d'escale m escale, port d' demander 1. solliciter la paix 1. demande f sollicitation f appel de détresse m remarque f annotation f nota f 19

30 annu annullere annullering anonym anordning anråb anråb anråb (af post) anråb (procedure) anråb af post anråbe ansigt ansigt ansigt til ansigt anskrig anskueliggøre anslag anslaget, i anslagsbrandrør anslå anslå anslået anslået til anspore ansporing anstandsregler anstrengelse ansvar ansvar for, tage ansvarlig ansvarlig ansvarlig for ansvarlig for forvaltning af ansvarsområde ansvarsområde (administrativt) ansvarsområde (zone) ansætte (til et arbejde) ansætte (til et arbejde) ansætte (til et arbejde) ansættelse (til et arbejde) ansøgning annuler 1. annulation f anonyme adj dispositif m sommation f qui-vive m interpellation f procédé d'identification m interpellation d'une sentinelle f crier qui-vive 1. figure f visage m face à face alerte f figurer 1. impact m impact, à l' fusée percutante f prévoir U estimer 1. prévu adj estimé à adj encourager 1. encouragement m code du soldat m effort m responsabilité f responsabilité de, prendre la responsable adj responsable m à charge de autorité gestionnaire de f domaine de responsabilité m ressort m zone de responsabilité f affecter 1. engager 1. embaucher 1. affectation f lettre de candidature f 20

31 ansø ansøgning antal antal antenne antibiotika antibiotikum antidug (til ruder) antidugmiddel antiguerillakrigsførelse anti-jamming Antillerne antiluft- antimissil anti-missil-missil antipersonel- (fx om mine) antiradarmissil antivirusprogram antrædning! antrædning! antrædning! antænde antændende antændes antænding anvende anvende anvende (ty til) anvendelig anvendelighed anvendelse anvendelse anvendelse af terræn (taktisk) apotek apoteker apparat apparat appel appel appel, holde appeldomstol demande f nombre m effectifs m pl antenne f antibiotiques m pl antibiotique m anti-buée adj moyen anti buée m lutte antiguérilla f anti-brouillage m Antilles f pl anti-aérien adj antimissile adj missile anti-missile m antipersonnel adj missile antiradar m programme anti-virus m à vos rangs! rassemblement! m formez les rangs! 1. incendier 1. incendiaire adj prendre feu U mise à feu f appel à, faire utiliser 1. faire appel à U utilisable adj utilité f emploi m utilisation f utilisation du terrain f pharmacie f pharmacien m dispositif m appareil m appel m rassemblement m appel, faire l' cour d'appel f 21

32 appe appellere appellere (fx en kendelse) appellere til anklagemyndigheden april ar araber arabisk arbejde arbejde arbejde arbejde som discplinarmiddel arbejde som timelønnet (lærer) arbejder (fx anlægs-) arbejder (person) arbejder (person) arbejdsark arbejdsbyrde arbejdsfrokost arbejdsgang arbejdsgruppe arbejdshypotese arbejdshypotese (inden for det mulige) arbejdskraft arbejdsmedicin arbejdsmetode arbejdsområde arbejdsstation (computer) arbejdsstation (computer) arbejdsteknik arbejdstid arbejdstøj areal argon arkiv arkivar arkivere arm armbind armbøjninger armé (største franske troppeenhed) référer 1. faire appel U référer au parquet 1. avril m cicatrice f Arabe m/f arabe adj travailler 1. boulot (slang) m travail m corvée f travailler en vacation 1. travaux m pl ouvrier m travailleur m fiche f charge de travail f déjeuner de travail m routine f groupe de travail m hypothèse de travail f présupposition f main-d'oeuvre f médecine du travail f méthode de travail f ressort m station de travail f poste de travail m technique de travail f durée de travail f tenue de travail f superficie f argon m archives f pl archiviste m / f archiver 1. bras m brassard m pompes f pl armée f 22

33 armé armégruppe armékorps armere armere (fx håndgranat) armere (med tændladning) armeret beton armering armering (af detonator) armering (med tændladning) armeringshåndtag (på mine) arnested arrest (sted) arrest (straf) arrestation arrestere arrestordre art art arterie artilleri artilleriafdeling artilleriafdeling artilleriammunition artilleribekæmpelse artilleribombardement artillerieobservatør artilleriforberedelse artillerikampgruppe artillerilag artilleriobservationsfly artilleriobservationskøretøj artilleriobservatør, fremskudt artilleriregiment artillerisalve artillerist artilleristøtte asfalt asfalt asfalt (som vejbelægning) asfalt (som vejbelægning) groupe d'armées m corps d'armée m armer 1. dégoupiller 1. amorcer 1. béton armé m armement m amorçage m amorçage m levier d'armement m foyer m maison d'arrêt f arrêts m pl arrestation f arrêter 1. mandat d'arrêt m type m nature f artère f artillerie f groupe d'artillerie m régiment d'artillerie m munition d'artillerie f tir de contre-batterie m pilonnage d'artillerie m officier observateur d'artillerie m préparation d'artillerie f groupement d'artillerie m décharge d'artillerie f avion d'observation d'artillerie m véhicule d'observation de l'artillerie m observateur avancé m régiment d'artillerie m décharge d'artillerie f artilleur m appui d'artillerie m goudron m asphalte m macadam m bitume m 23

34 asfa asfaltere asfalteret asfalteret bane / område (i lufthavn) asfalteret vej asiat asiatisk Asien A-sikret stilling / bygning aspirin (smertemedicin) assistance astronomisk tusmørke asyl asymetrisk asymetrisk konflikt Atlanten atlantisk Atlantiske alliance, Den Atlantiske Ocean, Det Atlantiske Råd, Det atletik atmosfære atmosfærisk atmosfærisk tryk atmosfæriske forhold atom- atomaffald atomaffald atomafskrækkelse atomar- atombombe atombombe atombrændstof atomdreven angrebsubåd atomdreven u-båd med strat. Atommissiler atomkrig atomkrig atomkrigsførelse atomkrigsførelse atommål atomparaply asphalter 1. goudroné adj tarmac m route à revêtement bitumeux f Asiatique m asiatique adj Asie f site protégé m aspirine f assistance f crépuscule astronomique m asile m asymétrique adj conflit asymétrique m Atlantique, l' f atlantique adj Alliance atlantique, L' f Océan atlantique, L' m Conseil atlantique, le m athlétisme m atmosphère m atmosphérique adj pression atmosphérique f conditions atmosphériques f pl atomique adj déchets nucléaires m pl nucléaires, déchets m pl dissuasion nucléaire f nucléaire adj bombe atomique f bombe nucléaire f combustible nucléaire m sous-marin nucléaire m sous-marin nucléaire lanceur d'engins m guerre atomique f guerre nucléaire f guerre atomique f guerre nucléaire f but atomique m parapluie nucléaire m 24

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 EC3131AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent,

Læs mere

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark SPROGFORUM NO. 19 Det Mangesprogede Danmark ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018591 Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark format format - PDF- - PDF- Redaktionen for nr. 19: Karen Lund, Michael Svendsen

Læs mere

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år.

Læs mere

STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER

STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER FORSVARSAKADEMIET Institut for Militære Operationer VUT II/L STK 2011-2012 Kaptajnløjtnant Jesper Duevang Rasmussen APRIL 2012 STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER ET TEORETISK STUDIE AF

Læs mere

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger FORSVARSAKADEMIET 2010 Katrine Nørgaard Den politiske kriger Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Arla skruer ned Krisen i dansk landbrug får Arla til at mindske sit investeringsbudget med 800 mio. kr. SIDE 4

Arla skruer ned Krisen i dansk landbrug får Arla til at mindske sit investeringsbudget med 800 mio. kr. SIDE 4 Torsdag den 29. januar 2015 Erhverv Piratanklage Alibaba med Jack Ma i spidsen anklages for bl.a. salg af piratkopier. SIDE 12-13 Arla skruer ned Krisen i dansk landbrug får Arla til at mindske sit investeringsbudget

Læs mere

Den humanitære folkerets sædvaneret

Den humanitære folkerets sædvaneret Den humanitære folkerets sædvaneret Introduktion Den Internationale Røde Kors Komités Sædvaneretsstudie På den 26. Internationale Røde Kors Konference den 3.-7. december 1995 anmodede de deltagende stater

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

DRONERNE ER HER! STRATEGISKE, RETLIGE OG ETISKE KONSEKVENSER

DRONERNE ER HER! STRATEGISKE, RETLIGE OG ETISKE KONSEKVENSER DIIS 2013:03 DIIS REPORT DIIS REPORT DRONERNE ER HER! STRATEGISKE, RETLIGE OG ETISKE KONSEKVENSER Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2013:03 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Livet som sprogofficer

Livet som sprogofficer LIVET SOM SPROGOFFICER I anledning af Institut for Sprog 60 års jubilæum 2014 Livet som sprogofficer I anledningen af Institut for Sprog 60 års jubilæum Redaktører: Oberstløjtnant Nicolas T. Veicherts

Læs mere

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke Bramming 28. oktober 2005 uge 43 1. årgang nr. 1 5. mio kr. ( 7,58 kr. ved helårs-abonnement ) Orkanen Wilma dræbte mindst 21 personer BIF-EfB Opgøret De to hold mødtes i et opgør onsdag aften. Man havde

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation n0. 2 2010 THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS www.humanrights.dk Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation Anette Faye Jacobsen på dansk ved Lisbeth Arne Nordager Thonbo INSTITUT

Læs mere

Dansk-Falam Ordbog er blevet til på grundlag af en online English-Falam ordbog. Her har jeg valgt den version, hvor det danske ord efterfølges af det

Dansk-Falam Ordbog er blevet til på grundlag af en online English-Falam ordbog. Her har jeg valgt den version, hvor det danske ord efterfølges af det Dansk-Falam Ordbog Dansk-Falam Ordbog er blevet til på grundlag af en online English-Falam ordbog. Her har jeg valgt den version, hvor det danske ord efterfølges af det engelske i parentes. Online findes

Læs mere

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

Løslad de 5 - Nej til terror

Løslad de 5 - Nej til terror Løslad de 5 - Nej til terror 1 CubaBladet CubaBladet udgives som medlemsblad af Dansk-Cubansk Forening. Det kan købes i løssalg for 20 kr. Artikler og læserindlæg er velkomne. Artiklerne er på forfatterens

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Danske MILSIM Regler V2.1a6 Dansk oversættelse

Danske MILSIM Regler V2.1a6 Dansk oversættelse Danske MILSIM Regler V2.1a6 Dansk oversættelse Dette er det danske regelsæt for Militære Simulations spil (MILSIM). MILSIM dækker airsoft (hardball) simulationer af alle typer militære operationer, fra

Læs mere