Web Connect vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Connect vejledning"

Transkript

1 Web Connect vejledning Version A DAN

2 Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-380CDW/DCP-905CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Varemærker Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Flickr er et registreret varemærke tilhørende Yahoo! Inc. Google Drive og Picasa Webalbums er varemærker tilhørende Google, Inc. Brug af disse varemærker er underlagt tilladelse fra Google. Evernote er et varemærke tilhørende Evernote Corporation og anvendes under licens. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Apple og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer. Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber. VIGTIG NING Gå til Brother Solutions Center på adressen og klik på siden med din model for at hente andre brugsanvisninger. Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Denne dokumentation er for MFC-, DCP- og HL-modeller. Når der står 'MFC' i denne brugervejledning, skal du læse 'MFC-xxxx' som 'DCP/HL-xxxx'. 205 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. i

3 Indholdsfortegnelse Indledning Brother Web Connect... Tilgængelige tjenester... Betingelser for brug af Brother Web Connect...3 Tjenestekonto...3 Internetforbindelse...3 Installation af MFL-Pro Suite...3 Proxyserverindstillinger...4 Sådan konfigureres proxyserverindstillingerne hjælp af Web Based Management...4 Sådan konfigureres proxyserverindstillingerne hjælp af maskinens kontrolpanel...5 Opsætning af Brother Web Connect...6 Trinvis oversigt...6 Sådan oprettes en konto for hver af de ønskede tjenester...7 Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect...7 Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen Hente 3 Download og udskrivning af billeder...3 Sådan ændres udskriftsindstillinger Overførsel 6 Scanning og overførsel af dokumenter...6 Scanningsindstillinger Genvejsindstillinger 9 Tilføjelse af Web Connect-genveje...9 Sådan ændres genveje...20 Sådan redigeres genvejsnavne...20 Sådan slettes genveje...20 Sådan indlæses genveje igen...20 A Fejlfinding 2 Fejlmeddelelser...2 ii

4 Indledning Brother Web Connect Visse websteder tilbyder tjenester, der giver brugere mulighed for at overføre og få vist billeder og filer på webstedet. Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester og også udskrive billeder, der allerede er uploadet. Udskrivning Scanning Webtjeneste Fotos og dokumenter Tilgængelige tjenester Du kan få adgang til følgende tjenester fra Brother-maskinen: Picasa Webalbum Picasa Webalbum er en online fotodelingstjeneste. Du kan overføre billeder, organisere dem i album og dele dem med andre brugere. Webadresse: Google Drev Google Drev er en online dokumentredigerings- og delingstjeneste. URL: Flickr Flickr er en online fotodelingstjeneste. Du kan overføre billeder, organisere dem i album og dele dem med andre brugere. Webadresse: Facebook Facebook er en social netværkstjeneste, der også tillader upload og deling af billeder med andre brugere. Webadresse: Evernote Evernote er en online fillagrings- og administrationstjeneste. Webadresse:

5 Indledning Dropbox Dropbox er en online fillagrings-, delings- og filsynkroniseringstjeneste. Webadresse: OneDrive En onlinetjeneste til lagring, deling og administration af filer. URL: Box Box er en online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter. URL: Hvis du vil læse mere om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste. Følgende tabel viser, hvilke typer filer du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion: Tilgængelige tjenester Picasa Web Albums Flickr Facebook Google Drive Evernote Dropbox Box OneDrive Hent og udskriv billeder JPEG JPEG, PDF Overfør scannede billeder JPEG JPEG, PDF (For Hong Kong, Taiwan og Korea) Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på et lokalsprog, kan ikke downloades eller uploades. 2

6 Indledning Betingelser for brug af Brother Web Connect Tjenestekonto For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestewebstedet fra en computer og oprette en konto. Internetforbindelse For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om korrekt tilslutning og konfiguration af maskinen, uu din Hurtig installationsvejledning. Ved netværksopsætning med en proxy-server skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxy-server (uu Proxyserverindstillinger uu side 4). En proxy-server er en computer, der fungerer som et mellemled mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte adgang til internettet. Installation af MFL-Pro Suite Den første installation af Brother Web Connect kræver, at der er en computer med adgang til internettet, og at Brother MFL-Pro Suite er installeret. Du kan installere MFL-Pro Suite (fra den medfølgende installationscd-rom) og konfigurere maskinen, så den kan udskrive via dit kablede eller trådløse netværk (uu Hurtig installationsvejledning). 3

7 Indledning Proxyserverindstillinger Hvis netværket anvender en proxyserver, skal de følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen. Du kan konfigurere følgende indstillinger med maskinens kontrolpanel, Web Based Management (webbrowser) eller BRAdmin Professional 3: Proxyserveradresse Portnummer Brugernavn Adgangskode Sådan konfigureres proxyserverindstillingerne hjælp af Web Based Management Vi anbefaler Windows Internet Explorer 8.0/9.0 eller Safari 5.0 til Macintosh. Kontroller, at JavaScript og Cookies altid er tilladt, uanset hvilken browser du bruger. Hvis en anden webbrowser bruges, skal du sikre dig, at den er kompatibel med HTTP.0 og HTTP.. a Start din webbrowser. b Skriv " IP-adresse /" i browseren (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for din maskine). For eksempel: c Som standard kræves der ingen adgangskode. Indtast en adgangskode, hvis du har en, og tryk på. d Klik på Network (Netværk). e Klik på Protocol (Protokol). f Sørg for, at afkrydsningsfeltet Proxy er markeret, og klik derefter på Submit (Send). g Klik på Advanced Setting (Avanceret indstilling). h Indtast proxyserveroplysningerne. i Klik på Submit (Send). 4

8 Indledning Sådan konfigureres proxyserverindstillingerne hjælp af maskinens kontrolpanel a Tryk på. b Tryk på Alle indst.. c Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Netværk. Tryk på Netværk. d Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Indstillinger for webforbindelse. Tryk på Indstillinger for webforbindelse. e Tryk på Proxyindst.. f Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Proxyforbindelse. Tryk på Proxyforbindelse. g Tryk på Til. h Tryk på den indstilling, du vil angive, og indtast derefter proxyserveroplysningerne. Tryk på OK. i Tryk på. 5

9 Indledning Opsætning af Brother Web Connect Trinvis oversigt Konfigurer indstillingerne ved at bruge følgende fremgangsmåde: Trin : Opret en konto hos den ønskede tjeneste (se side 7). Gå ind på tjenestewebstedet fra en computer, og opret en konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto). Brugerregistrering Opret en konto Webtjeneste Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect (se side 7). Indtast kontooplysninger Start Brother Web Connectadgang fra en computer, og få et midlertidigt id. Få et midlertidigt id Brother Web Connect-programside Trin 3: Registrer de nødvendige kontooplysninger på maskinen for at få adgang til de ønskede tjenester (seside0). Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PINkode, hvis du vil bruge en. Indtast midlertidigt id Webtjeneste Maskinen kan nu bruge tjenesten. 6

10 Indledning Sådan oprettes en konto for hver af de ønskede tjenester For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestewebstedet fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect. Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 7. Du behøver ikke oprette en konto, hvis du vil bruge tjenesten som gæst. Det er kun bestemte tjenester, du kan bruge som gæst. Hvis den tjeneste, du vil bruge, ikke tilbyder denne mulighed, er du nødt til at oprette en konto. Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til online tjenester skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect fra en computer, hvor Brother MFL-Pro Suite er installeret: a Tænd computeren. b Gå ind på websiden for Brother Web Connect-programmet. Windows Hvis du allerede har installeret MFL-Pro Suite, skal du vælge (Start) > Alle programmer > Brother > MFC-XXXX (hvor XXXX er din models navn) > Brother Web Connect. Webbrowseren åbnes og opretter adgang til programsiden. Du kan også få adgang til siden direkte ved at indtaste i adresselinjen i webbrowseren. 7

11 Indledning Macintosh Hvis du allerede har installeret MFL-Pro Suite, skal du dobbeltklikke på Macintosh HD (Startdisk) > Programmer > Brother > Utilities > Brother Web Connect. Webbrowseren åbnes og opretter adgang til programsiden. Du kan også få direkte adgang til siden på følgende måder: Fra den medfølgende installations-cd-rom Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet Brother support. 2 Klik på ikonet Brother Web Connect. Fra en webbrowser Indtast i adresselinjen i webbrowseren. c Vælg den ønskede tjeneste. 8

12 Indledning d Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang. Når registreringen er gennemført, vises dit midlertidige id. Du skal bruge dette midlertidige id, når du registrerer konti på maskinen, så skriv id et ned. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer. e Luk webbrowseren. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen uu side 0. 9

13 Indledning Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen Indtast kontooplysningerne, og konfigurer maskinen, så den kan oprette adgang til tjenesten: Registrer en konto a Før du registrerer en konto, skal du kontrollere, at klokkeslæt og dato er indstillet korrekt på maskinens kontrolpanel. uu den Hurtig installationsvejledning, der fulgte med maskinen for at få flere oplysninger om indstilling af korrekt klokkeslæt og dato. b Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist skærmen Flere. c Tryk på Web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på din touchscreen. Læs oplysningerne, og tryk på OK. d Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Hvis der er meddelelser om nye funktioner og lignende, vises de seneste oplysninger. Læs oplysningerne, og tryk på OK. e Vælg den ønskede tjeneste. f Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på OK. g Tryk på Registrer/Slet konto. h Tryk på Registrer konto. i Der vises en besked, der beder dig om at indtaste det midlertidige id, som du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect. Tryk på OK. j Indtast det midlertidige id. Tryk på OK. Der vises en fejlmeddelelse på din touchscreen, hvis de oplysninger, som du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast enten det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen, og få et nyt, midlertidigt id (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 7). 0

14 Indledning k Der vises en besked, der beder dig om at indtaste et navn til kontoen, sådan som det skal vises på din touchscreen. Tryk på OK. l Indtast navnet ved hjælp af knapperne på din touchscreen. Tryk på OK. m Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på Ja for at indstille en PIN-kode for kontoen. (En PIN-kode forhindrer uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk på OK. Tryk på Nej, hvis du ikke vil indstille en PIN-kode. n Du vil blive spurgt, om du vil registrere de kontooplysninger, du har indtastet. Tryk på Ja for at registrere dem. Tryk på Nej for at indtaste oplysningerne igen. Gå tilbage til trin j. o Kontoen er blevet registreret. Tryk på OK. p Tryk på. Der kan registreres op til 0 konti på maskinen.

15 Indledning Slet en konto a Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist skærmen Flere. b Tryk på Web. Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på din touchscreen, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. c Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Hvis der er meddelelser om nye funktioner og lignende, vises de seneste oplysninger. Læs oplysningerne, og tryk på OK. d Vælg den ønskede tjeneste. e Tryk på Registrer/Slet konto. f Tryk på Slet konto. g Tryk på de konti, du vil slette. De valgte konti markeres med flueben. h Tryk på OK. i Du vil blive bedt om at bekræfte dine valg. Tryk på Ja for at slette. j Kontiene er blevet slettet. Tryk på OK. k Tryk på. 2

16 2 Hente 2 Download og udskrivning af billeder 2 Billeder, der er blevet overført til tjenesten, kan hentes direkte til maskinen og udskrives. Billeder, som andre brugere har overført til deling, kan også hentes, når blot du har visningstilladelse til billederne. Visse tjenester tillader gæstebrugere at få vist offentligt tilgængelige billeder. Når du opretter adgang som gæstebruger, kan du få vist billeder, som ejeren har gjort offentligt tilgængelige (dvs. der er ingen visningsbegrænsninger). Se Tilgængelige tjenester uu side for at få oplysninger om tjenester og understøttede funktioner. 2 (For Hong Kong, Taiwan og Korea) Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke. a Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist skærmen Flere. b Tryk på Web. Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på din touchscreen, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. c Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Hvis der er meddelelser om nye funktioner og lignende, vises de seneste oplysninger. Læs oplysningerne, og tryk på OK. d Vælg den ønskede tjeneste. e Følg en af nedenstående fremgangsmåder: For at logge på tjenesten med din konto skal du bladre op eller ned eller trykke på a eller b for at få vist dit kontonavn og trykke på det. Gå til trin f. For at få adgang til tjenesten som gæstebruger skal du bladre ned eller trykke på b for at få vist Brug tjeneste som gæst og trykke på det. Når oplysningerne om adgang som gæstebruger vises, skal du trykke på OK. Gå til trin i. f Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. g Tryk på Hent til udskriv.. 3

17 Hente h Følg en af nedenstående fremgangsmåder: (Picasa Webalbum, Flickr og Facebook) Tryk på Dit album for at hente dine egne billeder fra tjenesten. Gå til trin j. Tryk på Anden brugers album for at hente andre brugeres billeder fra tjenesten. Gå til trin i. 2 (For Google Drive, Dropbox, Evernote, OneDrive og Box) Gå til trin j. For at hente andre brugeres billeder skal du have adgangstilladelse til at få vist de pågældende album eller billeder. i Skriv kontonavnet på den bruger, hvis billeder du vil hente, vha. knapperne på din touchscreen. Tryk på OK. Afhængig af tjenesten skal du muligvis vælge kontonavnet fra en liste over andre brugere, der vises. j Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist det ønskede album, og tryk på det. Visse tjenester kræver ikke, at billeder gemmes i album. Vælg Vis usorterede fotos for at vælge billeder, der ikke er gemt i album. Andre brugeres billeder kan ikke hentes, hvis de ikke er gemt i et album. Et album er en samling billeder. Det faktiske udtryk kan dog variere afhængig af den tjeneste du bruger. Når du bruger Evernote, skal du vælge notesbogen og derefter vælge noten. k Tryk på miniaturen af det ønskede billede. Kontroller billedet på din touchscreen, og tryk på OK. Gentag dette trin, til du har valgt alle de billeder, du vil udskrive (du kan vælge op til 0 billeder). l Tryk på OK, når du har valgt alle de ønskede billeder. m Skærmen med udskriftsindstillinger vises. Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Se Sådan ændres udskriftsindstillinger uu side 5 vedrørende ændring af udskriftsindstillinger. Når du har ændret udskriftsindstillingerne, skal du gå til trin n. Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre udskriftsindstillinger. n Tryk på OK for at udskrive. Maskinen begynder at hente og udskrive billedet/billederne. o Tryk på. 4

18 Hente Sådan ændres udskriftsindstillinger 2 Skærmen med udskriftsindstillinger vises, når du har valgt de billeder, du vil udskrive: Udskriftskvalitet 2 2 a Tryk på Udskriftskval.. b Tryk på Normal. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Papirstørrelse 2 a Tryk på Papirstørrelse. b Vælg A4, Letter, Legal eller Folio. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Papirtype 2 a Tryk på Papirtype. b Vælg Tyndt, Alm.papir eller Genbrugspapir. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Outputfarve 2 a Tryk på Udskriftsfarve. b Vælg Auto, S/H eller Farve. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. 2-sidet 2 a Tryk på 2-sidet. b Vælg Fra, Lang kant eller Kort kant. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. 5

19 3 Overførsel 3 Scanning og overførsel af dokumenter 3 Scannede fotos og billeder kan overføres direkte til en tjeneste uden brug af en computer. Se Tilgængelige tjenester uu side for at få flere oplysninger om tjenester og understøttede funktioner. Hvis du er en begrænset bruger af Web Connect med funktionen Secure Function Lock, kan du ikke overføre de scannede data. Du kan finde flere oplysninger om Secure Function Lock: uu Udvidet brugsanvisning og Netværksbrugsanvisning. 3 a Indlæs dit dokument. b Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist skærmen Flere. c Tryk på Web. Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på din touchscreen, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. d Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Hvis der er meddelelser om nye funktioner og lignende, vises de seneste oplysninger. Læs oplysningerne, og tryk på OK. e Vælg den ønskede tjeneste. f Bladr op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist dit kontonavn, og tryk på det. g Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. h Hvis der vises en skærm, der beder dig om at vælge enten overførsel eller hente, skal du trykke på Overfør fra scanner. i Hvis der vises en skærm, der beder dig om at angive filformatet på det billede, der skal overføres, skal du vælge det ønskede filformat. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer kan der ikke vælges sort-hvid scanning, og hver side scannes som en separat fil. j Skærmen med scanningsindstillinger vises. Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Se Scanningsindstillinger uu side 7 vedrørende ændring af scanningsindstillinger. Når du har ændret scanningsindstillingerne, skal du gå til trin k. Hvis du ikke vil ændre indstillinger, skal du trykke på OK. 6

20 Overførsel k Tryk på OK. Hvis du har lagt dokumentet i den automatiske dokumentfremfører (ADF), scanner maskinen dokumentet og begynder at overføre det. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til trin l. l Når Næste side? vises, skal du følge en af nedenstående fremgangsmåder: Hvis der ikke er flere sider, der skal scannes, skal du trykke på Nej. Maskinen begynder at overføre billedet. Hvis du vil scanne flere sider, skal du trykke på Ja og gå til trin m. 3 m Læg den næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK. Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag trin l og m for hver yderligere side). n Tryk på. Overført billeder gemmes i et album, der hedder "From_BrotherDevice". Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen eller antallet af billeder, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste. Scanningsindstillinger 3 Skærmen med scanningsindstillinger vises, før du scanner de dokumenter, du vil overføre. Scanningstype 3 a Tryk på Scanningstype. b Vælg Farve, Grå eller S/H. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer kan der ikke vælges sort-hvid scanning, og hver side scannes som en separat fil. Opløsning 3 a Tryk på Opløsning. b Vælg 00 dpi, 200 dpi, 300 dpi eller 600 dpi. c Hvis du ikke vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på OK. 7

21 Overførsel Scanningsstørrelse ved scanning fra glaspladen 3 a Tryk på Glasscannestr. b Vælg A4 eller Letter. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. Glasscannestr er tilgængelig, når du bruger scannerglaspladen. Afhængigt af dit land kan du muligvis ikke vælge Letter. 3 Filstørrelse 3 a Tryk på Filstr.. b Vælg Lille, Medium eller Stor. c Hvis du ikke vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på OK. 2-sidet scanning (MFC-9340CDW) 3 a Tryk på 2-sidet scanning. b Vælg Lang kant, Kort kant eller Fra. c Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre andre indstillinger. 2-sidet scanning er kun tilgængelig, når du scanner fra ADF'en. Standardindstillingen for 2-sidede scanninger er "Fra". 8

22 4 Genvejsindstillinger 4 Tilføjelse af Web Connect-genveje 4 Indstillingerne for følgende tjenester kan indsættes i en Web Connect-genvej: Picasa Webalbum Google Drev Flickr Facebook 4 Evernote Dropbox OneDrive Box a Hvis den viste skærm er enten Hjem eller Flere, skal du bladre til venstre eller højre eller trykke på d eller c for at få vist genvejsskærmen. b Tryk på, når du ikke har tilføjet en genvej. c Tryk på Web. d Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen, skal du læse oplysningerne og bekræfte dem ved at trykke på OK. e Bladr til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist de tilgængelige tjenester; tryk derefter på den ønskede tjeneste. f Tryk på din konto. Hvis kontoen kræver en PIN-kode, skal du indtaste kontoens PIN-kode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. g Vælg den funktion, du vil bruge. De funktioner, der kan indstilles, varierer afhængig af den valgte tjeneste. h Læs og kontroller den viste liste over de funktioner, du har valgt, og tryk derefter på OK. i Tryk på OK for at gemme genvejen. Genvejsnavnet tildeles automatisk. Se Sådan redigeres genvejsnavne uu side 20 for at få oplysninger om, hvordan genvejen redigeres. 9

23 Genvejsindstillinger Sådan ændres genveje 4 Web Connect-genveje kan ikke ændres. Slet i stedet genvejen (se Sådan slettes genveje uu side 20), og opret en ny genvej (se Tilføjelse af Web Connect-genveje uu side 9). Sådan redigeres genvejsnavne 4 a Tryk på genvejen, og hold den nede, til dialogboksen vises: Du kan også trykke på, Alle indst. og derefter på Genvejsindstillinger. 4 b Tryk på Rediger genvejsnavn. c Hvis du vil redigere navnet, skal du holde hjælp af tastaturet på Touchskærmen. Tryk på OK. nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste ved Sådan slettes genveje 4 a Tryk på genvejen, og hold den nede, til dialogboksen vises: Du kan også trykke på, Alle indst. og derefter på Genvejsindstillinger. b Tryk på Slet for at slette den genvej, du valgte i trin a. Tryk på Ja for at bekræfte. Sådan indlæses genveje igen 4 Genvejsindstillingerne vises på skærmen Genveje. Tryk på genvejsnavnet for at indlæse genvejen igen. 20

24 A Fejlfinding A Fejlmeddelelser A Som med ethvert andet avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis der opstår en fejl, viser maskinen en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist herunder. De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du finde de seneste hyppigt stillede spørgsmål og tip til fejlfinding i Brother Solutions Center. Besøg os på Fejlmeddelelse Årsag Handling Netværksforbindelse mislykkedes. Kontroller, at netværksforbindelsen er god. Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindst. Kunne ikke oprette forbindelse til server. Forkert dato&tid. Godkendelse er ugyldig. Udsted midlertidigt ID og registrer konto igen. Maskinen har ikke forbindelse til et netværk. Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte. Der er et problem med netværket eller serveren. Dato- og klokkeslætsindstillingerne er ikke korrekte. De godkendelsesoplysninger, der er gemt i maskinen, og som skal bruges til at oprette adgang til tjenesten, er udløbet eller er ugyldige. Kontrollér netværksforbindelsen. Hvis der blev trykket på knappen Web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Kontrollér, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere. Hvis der blev trykket på knappen Web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at dato- og klokkeslætsindstillingerne kan blive forkerte, hvis netkablet fjernes fra maskinen. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 7 og Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen uu side 0). A 2

25 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data er beskadiget. Kontroller data i filen. Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere. Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode. Forkert eller udløbet ID. Eller midlertidigt ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midlertidigt ID igen. Midlertidigt ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse. Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn. Det maksimale antal konti (0) er blevet registreret. Slet alle unødvendige konti og prøv igen. Konto ugyldig. Opret en konto og genvej igen efter sletning af denne genvej. Der er et problem med den fil, du prøver at overføre, f.eks. et af følgende: Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv. Filtypen understøttes ikke. Filen er beskadiget. Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket. Den PIN-kode, der er registreret på maskinen, er ikke korrekt. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen. Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt. Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer. Det navn, der blev indtastet som displaynavn, er allerede registreret. Det maksimale antal konti (0) er allerede registreret. Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret. Filen kan ikke bruges. Vent, og prøv igen. Prøv at oprette adgang til tjenesten fra en computer, for at kontrollere om tjenesten er tilgængelig eller ej. Indtast den korrekte PIN-kode. Indtast det korrekte midlertidige id. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect uu side 7 og Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen uu side 0). Indtast et andet displaynavn. Prøv igen, når du har slettet unødvendige konti. Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen. A 22

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-600W. Definitioner af noter Vi anvender noter på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning:

Læs mere

Webforbindelsesvejledning

Webforbindelsesvejledning Webforbindelsesvejledning MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2800W og ADS-3600W. Definitioner af bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version F DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer Guide til opsætning Opsætning af maskinen 1 Installation af software 2 Status for LED-lamper Hvor købes forbrugsstoffer 1 2 1. Opsætning af maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere