РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија"

Transkript

1 РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK Важи од јули 2013 Го задржуваме правото на технички промени Градежништво Автоиндустрија Индустрија

2 Овој продажен каталог за собен регулатор Nea важи од јули Нашата актуелна техничка документација можете да ја преземете на Документите се заштитени со авторско право. Сите права се задржани, особено оние што се однесуваат на преводот, изведбата, преземањето слики, радиоемитувања, копијата на фотомеханички или слични средства и чување податоци од банките. Сите димензии и тежини се ориентациски вредности. Го задржуваме правото на грешки и промени. 2

3 Содржина Новиот собен регулатор Nea Програма на испорака на собен регулатор Nea Дополнителна опрема за собен регулатор Nea Информации и безбедносни упатства Технички информации за собен регулатор Nea Составни делови на систем Nea Опис на компоненти Собен регулатор Nea Далечински сензор Nea Контролен разделник Nea Тајмер Nea Актуатор Трансформатор 50 VA Совети за планирање Монтажа и прво вклучување

4 1 Новиот собен регулатор Nea 1.1 Привлечен дизајн со лесно ракување Новиот собен регулатор Nea служи за регулација на собна температура на системи за греење на површини. Се одликува со привлечен дизајн, лесна монтажа, едноставно ракување, како и со многу функции кои нудат предности. --РЕХАУ специфичен дизајн --Едноставна монтажа --Едноставно ракување --Полесна регулација --Бесшумно префрлување Карактеристики: --Осветлен ЛЦД екран со јасен приказ --Тенка изработка --Достапно во изведба од 230 V и 24 V --Корисничко, сервисно и експертно ниво --Заклучување тастатура / Осигурувач за деца Собниот регулатор Nea е достапен во следните варијанти: Греење Ладење Намалување температура со интегриран програматор за време на вклучување Можност за намалување температура со Тајмер Nea Приказ на моментална температура Приказ на време и ден од неделата Поставување 3 временски интервали на вклучување во текот на денот Режим - забава и годишен одмор Можност за поврзување опционален далечински сензор Собен регулатор Nea H Собен регулатор Nea HT Собен регулатор Nea HCT Индекс: H = Heating (Греење) HT = Heating & Timer (Греење и Тајмер) HCT = Heating/Cooling & Timer (Греење/Ладење и Тајмер) 4

5 Собниот регулатор Nea нуди единствен и вечен дизајн кој во оваа изведба е достапен само во РЕХАУ. Висококвалитетниот регулатор е во компактна и тенка изведба и располага со осветлен и читлив ЛЦД екран. Монтажата е едноставна и безбедна и може да се изведе во дозна како и директно на ѕид. Со собниот регулатор се ракува преку три копчиња. Преку прегледниот приказ на состојба со јасни симболи, наведувањето на корисникот е едноставно и разбирливо. Со приспособлив осигурувач за деца уредот може да се заштити од Neaвторизирана употреба. 5

6 2 Програма на испорака на собен регулатор Nea Комбинации во зависност од употребата Употреба: Греење Собен регулатор Nea 230 V 24 V Опсег на систем Број на производ Број на производ Собен регулатор Nea H Контролен разделник Nea H Контролен разделник Nea H со контролер на пумпа Трансформатор 24 V за контролен разделник греење Актуатор Тајмер Nea Собен регулатор Nea со интегриран рограматор за време на вклучување 230 V 24 V Опсег на систем Број на производ Број на производ Собен регулатор Nea HT Контролен разделник Nea H Контролен разделник Nea H со контролер на пумпа Трансформатор 24 V за контролен разделник Nea H Актуатор Тајмер Nea Употреба: греење/ладење Собен регулатор Nea со интегриран рограматор за време на вклучување 24 V Опсег на систем Број на производ Собен регулатор Nea HCT Контролен разделник Nea HC со контролер на пумпа Трансформатор 24 V за контролен разделник Nea HC Актуатор Далечински сензор Nea Тајмер Nea

7 3 Дополнителна опрема за собен регулатор Nea Контролен разделник Nea Контролниот разделник Nea овозможува безбедно и прегледно поврзување на системот во дистрибутивната кутија на разделникот на кружното греење. --Приклучување до 6 собни регулатори и 12 термички актуатори во 230 V, односно 24 V --Интегрирано префрлување режими на работа греење/ладење --Интегриран контролер на пумпа --Поврзување без навртки --Едноставна монтажа во дистрибутивната кутија Тајмер Nea Дигитален 2-канален тајмер со неделна програма за приклучување во контролниот разделник Nea. Надворешниот тајмер овозможува намалената работа на сите приклучени собни регулатори да се управува централно. Внатрешниот програматор за време на вклучување е интегриран во регулаторите Nea HT и HCT. Регулаторите Nea H, HT и HCT може дополнително да се управуваат со надворешните Тајмери Nea. Далечински сензор Nea На собниот регулатор Nea HCT може да се приклучи далечински сензор кој, како сензор за температура на под, во посебни намени може да се употреби и за мерење на собната температура. Актуатори Термички актуатор за активирање на повратните вентили во разделникот на кружното греење. --Јасен приказ на состојба --Лесна монтажа --Можна монтажа над ниво на глава 7

8 4 Информации и безбедносни упатства Упатства за овие технички информации Важност Овие технички информации важат за Maкедонија. Навигација На почетокот на овие технички информации ќе најдете детален опис на содржината, со хиерархиски подредените наслови и соодветниот број страници. Пиктограми и логоа Безбедносен совет Правен совет Наменска употреба РЕХАУ собниот регулатор Nea смее да се планира, да се инсталира и да се употребува само како што е опишано во овие технички информации. Секоја поинаква употреба не е наменска па според тоа и недозволена. Почитувајте ги сите важечки национални и интернационални прописи за поставување на инсталации, прописи за инсталација, превентивни мерки за спречување на несреќи, прописите за безбедност при инсталирација како и упатствата во овие технички информации. За областите на употреба што нема да бидат опфатени во овие технички информации (специјални употреби), потребно е да стапите во контакт со нашиот оддел за апликативна технологија. Обратете се кај вашето РЕХАУ продажно место. Важна информација што мора да се земе предвид Информација на интернет Ваши предности Актуелност на техничката информација Заради Ваша безбедност и за правилна примена на нашите производи, ве молиме редовно проверувајте дали техничките информации веќе ги има на располагање во понова верзија. Датумот на издавање на Вашите технички информации секогаш е отпечатен лево долу на корицата. Актуелните технички информации можете да ги добиете во Вашето РЕХАУ продажно место, специјализирано големопродажно трговско претпријатие, како и да ги преземете од интернет, на Упатства за безбедност и упатства за употреба --Пред почетокот на монтажата целосно и внимателно прочитајте ги упатствата за безбедност и упатствата за употреба заради Ваша лична безбедност и заради безбедноста на други лица. --Чувајте ги упатствата за употреба и нека Ви бидат достапни. --Доколку не сте ги разбрале упатствата за безбедност или поединечните правила за монтажа или, пак, Ви се нејасни, обратете се во Вашето РЕХАУ продажно место. --Занемарувањето на упатствата за безбедност може да доведе до лична повреда и материјална штета. Услови за персоналот --Дозволете монтажата на нашите системи да биде изведувана само од страна на овластен и обучен персонал. --Дозволете работите на електрични постројки или делови на водовите да бидат изведувани само од страна на лица обучени и овластени за оваа намена. Општи мерки на претпазливост --Одржувајте го Вашето работно место чисто и слободно од предмети што пречат. --Погрижете се за доволна осветленост на Вашето работно место. --Не дозволувајте им пристап на деца и домашни животни како и на неовластени лица до алатите и местата каде што се врши монтажа. Ова посебно важи за санирања во населено место. --Употребувајте ги само компонентите предвидени за соодветниот РЕХАУ систем за регулација. Употребата на делови кои не се од системот може да доведе до несреќи и други опасности. 8

9 5 Технички информации за собен регулатор Nea 5.1 Составни делови на систем Nea --Собен регулатор Nea H, Nea HT, Nea HCT --Далечински сензор Nea --Контролен разделник Nea H и Nea HC --Тајмер Nea --Актуатор --Трансформатор 50 VA Поставеност на системот 1 Сл. 5-1 Собен регулатор Nea --Привлечен дизајн --Осветлен ЛЦД екран --Едноставно ракување --Едноставна монтажа --Голем комфор --Достапен како 24 V и 230 V систем Сл. 5-2 Поставеност на системот за регулација Nea 230 V 1) 1 Собен регулатор Nea 4 Тајмер Nea 2 Контролен разделник Nea 5 Далечински сензор Nea 3 Актуатори 1) Во 24 V изведба е потребен дополнителен трансформатор 50 VA Собниот регулатор Nea и термичките актуатори се приклучуваат на контролниот разделник, но може да се употребат и без контролен разделник. Контролниот разделник Nea овозможува безбедно и прегледно поврзување на системот во дистрибутивната кутија на разделникот на кружното греење. На контролниот разделник може да се приклучат до 6 собни регулатори и најмногу 12 актуатори. За централно управување на времињата на намалената работа може изборно да се употреби надворешниот тајмер Nea. Опсег на примена Компонентите на Nea системот се предвидени за регулирање собна температура од системи за греење/ладење површини во затворени објекти. 9

10 5.2 Опис на компоненти Далечински сензор Nea Собен регулатор Nea --Тенко куќиште што се монтира во дозна или директно на ѕид. --Екран со бело осветлување. --Прегледен приказ на состојба со јасни симболи. --Се ракува преку 3 копчиња --Поместување на зададената редност во чекори од 0,5 степени. --Опсег на поставување 6-37 степени, приспособливо намалување. --Може да се одберат најмногу 5 актуатори. --Избор на различни режими на работа: Автоматски, нормален, намален или по избор исклучено. --Заклучување тастатура. Преглед на функциите на собниот регулатор Nea Сл. 5-3 Далечински сензор Nea Nea H Nea HT Nea HCT Греење Ладење Намалување температура со интегриран програматор за време на вклучување Приказ на моментална температура Приказ на моментално време и актуелен ден од неделата Поставување 3 временски интервали на вклучување во текот на денот Режим - забава и годишен одмор Интегрирана заштита на вентили и од замрзнување Рачно или надворешно префрлување на режимот на работа греење/ ладење Можност за поврзување далечински сензор Таб. 5-1 Преглед на функции Технички податоци за собниот регулатор Nea Nea 230 V Nea 24 V Боја Предно куќиште: Сообраќајно бела (RAL, 9016) Задно куќиште: Антрацит кафена (RAL 7016) Работен напон 230 V AC ±10 % 24 V AC -10 % / +20 % Струја на вклучување 0,2 A (омска оптовареност) 1 A (омска оптовареност) Осигурувач T 0,63 A T 1 A Класа на заштита Класа II Класа III Максимален број актуатори 5 термички РЕХАУ актуатори Вид заштита IP 30 Режим за заштита од замрзнување 5 C Димензии напред 88 x 88 mm Димензии одзади 75 x 75 mm Длабочина 26 mm Температура на чување C Работна температура C Опсег на примена Во затворени простории Таб. 5-2 Технички податоци На собниот регулатор Nea HCT може да се приклучи далечински сензор кој, како сензор за температура на под, во посебни намени може да се употреби и за мерење на собната температура. При употребата како сензор за температура на под тој може да се примени --во случај на ладење за да се одржува минималната вредност на температурата на подот --во случај на греење да се одржи минималната или максималната вредност на температурата на подот Во овие случаи собниот регулатор Nea HCT работи како регулатор на собна температура, дополнително измерената температура на подот врши ограничување на поставената моќност на ладење/греење. Во случај кога е пожелна минимална температура на под при греење - на пр., во бањи моќноста на греењето се приспособува на таков начин што посакуваната температура на подот не опаѓа. Но исто така е можно да се направи исклучива регулација на температура на под, независно од собната температура. При инсталација на далечинскиот сензор во просторија, тој може да се употреби за регулација на собна температура наместо интегрираниот сензор во регулаторот. Технички податоци за далечинскиот сензор Nea Вид на далечински NTC 10K (10 kohm, 1 % при 25 C) сензор Должина на кабел 4 m Вид заштита IP 67 Таб. 5-3 Технички податоци 10

11 5.2.3 Контролен разделник Nea Тајмер Nea Сл. 5-4 Контролен разделник Nea 230 V Сл. 5-5 Тајмер Nea Изведби Тип Режим на работа Интегриран осигурувач Контролен разделник Nea H 230 V Греење T 4 A H Контролен разделник Nea H 230 V 1) Греење T 4 A H Контролен разделник Nea HC 230 V Греење и ладење T 4 A H Контролен разделник Nea Греење T 2 A H 24 V Контролен разделник Nea H 24 V 1) Греење T 2 A Контролен разделник Nea HC 24 V 1) Без интегриран контролер на пумпа Таб. 5-4 Изведби Греење и ладење T 2 A --За приклучок на најмногу 6 собни регулатори и 12 термички актуатори во 230 V AC т.е. 24 V AC --Интегрирано префрлување при режим на работа греење и ладење --Поврзување без навртки преку клеми и конектори --За монтажа на шини или монтажа на ѕид во разделна кутија --Контролен разделник со интегрирано управување на пумпа --Можно автоматско намалување температура за 2 грејни програми преку надворешен преклопник со тајмер --Вградена заштита од растргнување --Прегледно распоредени приклучоци Дигитален 2-канален тајмер со неделна програма за приклучување во контролниот разделник Nea. Внатрешниот програматор за време на вклучување е интегриран во регулаторите Nea HT и Nea HCT. Регулаторите Nea H, Nea HT и Nea HCT може дополнително да се управуваат со надворешните тајмери. Во овој случај внатрешниот програм за време на вклучување на Nea се препишува. Надворешниот тајмер овозможува намалената работа на сите приклучени собни регулатори да се управува централно. На секој собен регулатор Nea може да му се зададе еден од двата неделни програми од тајмерот. Технички податоци за тајмер Nea Работен напон 230 V AC Места за меморија 84 Резерва на енергија 10 години Контролните разделници Nea 24 V мора да се употребат со трансформаторот 50 VA. Боја на долниот дел од куќиштето и горни делови Боја на покривка на куќиште Сиво-црно, слично како RAL 7021 Светлосиво, слично како RAL

12 5.2.5 Актуатор 5.3 Совети за планирање --Термички актуатор, затворање без струја --Јасен приказ на состојба --Лесна монтажа --Можна монтажа над ниво на глава --Функција Прво отворање за греење површини (пред вградување на регулаторот) --Можно поставување различни вентили и производи за дистрибуција --Ниво на заштита IP 54 --Испорачливо во 24 V или 230 V изведба Трансформатор 50 VA Трансформаторот 50 VA се употребува за напојување со напон на 24 V контролниот разделник Nea. Безбедносен трансформатор 230 V AC/24 V AC според EN 61558, моќност 50 VA. --Условна заштита од краток спој со интегрирана заштита од прегревање --Кабел за струја со лиен приклучок, должина 100 cm, должина на вод на секундарна страна околу 30 cm --Вклучена плоча за монтажа за прицврстување со монтажни спојници за покривна шина --Димензии (Ш x В x Д): 68 x 70 x 75 mm Според видот на регулаторот и посакуваната функција, потребни се приклучни водови со следниот минимален број жили: Без екстерна временска контрола Со екстерна временска контрола Греење греење/ладење H HT HCT ) ) 1) Бројот на жили не ги вклучува тие на далечинскиот сензор. Приклучните водови на далечинскиот сензор не смеат да се продолжуваат. Внимавајте: При приклучување на собниот регулатор Nea PE-водот (жолто-зелено) не треба да се употреби. PE-водот е предвиден исклучиво за заземјување. За приклучување на собниот регулатор Nea H и Nea HT генерално се препорачува 4-жилен кабел (една жила е предвидена за екстерна временска контрола). Препорачани водови Nea H / Nea HT Nea HCT NYM-O 4x1,5 NYM-O 5x1,5 24 V / 230 V NYM-J 5x1,5 NYM-J 7x1,5 4-жилен вод 5-жилен вод Алтернативно за 24 V 1) должина на вод до 40 m: најмалку 1 mm² должина на вод до 70 m: најмалку 1,5 mm² 1) Се препорачува да се користат крути водови и за 24-V системите, бидејќи тие без завршни чаури лесно може да се спроведат во клемите. --Монтажата на регулаторот се врши во вообичаени дозни според DIN или директно на ѕид. --Напојувањето на контролниот разделник треба да се врши преку посебен осигурувач. --При инсталација на регулатори во бањи (види DIN VDE 100 дел 701) е препорачливо да се употреби 24-V систем. За да се препознае појава на кондензација во режим на ладење предвидена е примена на индикатор за заштита од кондензација на критични места. 12

13 Положба За да се обезбеди непречена работа и ефикасно управување, собниот регулатор Nea мора да се монтира во простор без провев со растојание од под од 130 cm. 130cm 5.4 Монтажа и прво вклучување Електричната инсталација мора да биде изведена согласно важечките национални одредби. За следење на овие упатства е потребно стручно знаење кое одговара на официјална диплома во една од следниве професии: електричар или електротехничар, според меѓународните одредби, како и споредливи професии во рамките на вашето специфично национално законодавство. Регулаторот мора да се извади од напојување на струја пред отстранување на капакот. За монтажа исклучете го напонот на целосниот систем на регулација на температура на поединечна соба. Упатства за монтажа на собниот регулатор Nea и Nea контролниот разделник можете да најдете во приложените упатства за користење на проиводите. --Регулаторот не монтирајте го: -- зад завеси -- на места со директна сончева светлина -- во простор со голема влажност на воздухот -- во близина на топлински извор -- во простор со провев --Регулаторот не поставувајте го на надворешен ѕид. --За приклучните водови на далечинскиот сензор мора да се предвиди соодветна празна цевка. Мерниот елемент на сензорот мора да се постави така што ќе има добар пренос на топлина до елементот што го мери. При монтажа на регулатор без дозна мора да се внимава отворот за кабелот на ѕид да се предвиди на 19 mm од средината на регулаторот. Проверка на работа По завршувањето на монтажата мора да се провери функцијата на деловите, како и правилната поставеност на регулаторот во однос на погоните на вентилите. 1. Вклучете го главниот осигурувач. 2. Поставете го регулаторот на најголемата дадена вредност. По 4-5 минути соодветните актуатори мора сосема да се отворат. Ова може да се увиди по испакнатото копче на горната страна на актуаторот. 3. Оставете го регулаторот на најголемата дадена вредност најмалку 15 минути за да се овозможи отклучување на функцијата Прво отворање на актуаторот. 4. Истата постапка повторете ја со другите собни регулатори. 5. Поставете ги сите регулатори на најмалата дадена вредност. 6. По 5 минути проверете дали актуаторите се затвориле. Притоа проверете ја и правилната монтажа на погоните на вентилите и правилната поставеност на разделните вентили (види Сл. 5-6). Тркалезното копче на горната страна на актуаторот мора да е испакнато приближно 0,5 mm. = 0,5 mm o.k. Сл. 5-6 Поставеност на вентилот 7. Поставете го регулаторот на саканите вредност и режим на работа. 13

14 Белешки 14

15 Белешки 15

16 Доколку се предвидува примена која не е опишана во важечките технички информации, корисникот мора да се консултира со REHAU и пред примената да побара изречна писмена согласност. Доколку не го стори тоа, одговорноста за примената лежи кај корисникот. Во тој случај не сме во можност да ги контролираме примената, користењето и обработката на производите. Ако сепак дојде во прашање некаква одговорност, таа за сите оштетувања се ограничува на вредноста на стоката којашто ние сме ја испорачале и којашто вие сте ја примениле. Побарувањата од дадените гаранции се поништуваат при примени коишто не се опишани во техничките информации. Овој документ е заштитен со авторско право. Оттаму се задржува правото на преводот, препечатувањето, копирањето слики, емитување, репродукција на фотомеханички или на сличен начин и меморирање во системи за обработка на податоци. REHAU SALES OFFICES AE: Middle East, Phone: , AR: Buenos Aires, Phone: , AT: Linz, Phone: , Vienna, Phone: , rehau.com AU: Adelaide, Phone: , Brisbane, Phone: Melbourne, Phone: , Perth, Phone: , rehau.com Sydney, Phone: , BA: Sarajevo, Phone: , BE: Brussels, Phone: , BG: Sofia, Phone: , BR: Arapongas, Phone: , Belo Horizonte, Phone: , Caxias do Sul, Phone: , Mirassol, Phone: , Sao Paulo, Phone: , BY: Minsk, Phone: , CA: Moncton, Phone: , Montreal, Phone: , St. John s, Phone: , Toronto, Phone: , Vancouver, Phone: , com CH: Berne, Phone: , Vevey, Phone: , Zurich, Phone: , CL: Santiago, Phone: , CN: Guangzhou, Phone: , Beijing, Phone: , Shanghai, Phone: , CO: Bogota, Phone: , rehau.com CZ: Prague, Phone: , DE: Berlin, Phone: , Bielefeld, Phone: , Bochum, Phone: , rehau.com Frankfurt, Phone: , Hamburg, Phone: , Leipzig, Phone: , Munich, Phone: , rehau.com Nuremberg, Phone: , Stuttgart, Phone: , DK: Copenhagen, Phone: , EE: Tallinn, Phone: , ES: Barcelona, Phone: , Bilbao, Phone: , Madrid, Phone: , FI: Helsinki, Phone: , FR: Agen, Phone: , Lyon, Phone: , Metz, Phone: , Paris, Phone: , Rennes, Phone: , GE: Tiflis, Phone: , GB: Glasgow, Phone: , Manchester, Phone: , Slough, Phone: , GR: Athens, Phone: , HR: Zagreb, Phone: , HU: Budapest, Phone: , ID: Jakarta, Phone: , IE: Dublin, Phone: , IN: New Delhi, Phone: , Mumbai, Phone: , IT: Milan, Phone: , Pesaro, Phone: , Rome, Phone: , Treviso, Phone: , KZ: Almaty, Phone: , LT: Vilnius, Phone: , LV: Riga, Phone: , MA: Casablanca, Phone: , MK: Skopje, Phone: , MX: Celaya, Phone: , Monterrey, Phone: , com NL: Nijkerk, Phone: , NO: Oslo, Phone: , NZ: Auckland, Phone: , PE: Lima, Phone: , PL: Katowice, Phone: , Poznań, Phone: , Warsaw, Phone: , PO: Lisbon, Phone: , rehau.com TW: Taipei, Phone: , RO: Bacau, Phone: , Bucharest, Phone: , Cluj, Phone: , rehau.com RU: Chabarowsk, Phone: , Yekaterinburg, Phone: , Krasnodar, Phone: , Moscow, Phone: , Nizhny Novgorod, Phone: , Nowosibirsk, Phone: , Rostov-on-Don, Phone: , com Samara, Phone: , St. Petersburg, Phone: , RS: Belgrade, Phone: , SE: Örebro, Phone: , SG: Singapore, Phone: , SK: Bratislava, Phone: , TH: Bangkok, Phone: , TR: Istanbul, Phone: , UA: Dnepropetrowsk, Phone: , Kiev, Phone: , Lviv, Phone: , Odessa, Phone: , US: Detroit, Phone: , Grand Rapids, Phone: , Los Angeles, Phone: , com Minneapolis, Phone: , ZA: Durban, Phone: , Johannesburg, Phone: , MK

DEN NYE REHAU KUNDEPORTAL NYE FEATURES MED FÅ KLIK. Bygge og anlæg Bilindustri Industri

DEN NYE REHAU KUNDEPORTAL NYE FEATURES MED FÅ KLIK. Bygge og anlæg Bilindustri Industri NYE FEATURES MED FÅ KLIK Bygge og anlæg Bilindustri Industri DEN NYE REHAU KUNDEPORTAL Som premiumbrand for polymerbaserede løsninger er REHAU internationalt førende inden for områderne Bygge og Anlæg,

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта Нова револуција во перењето Машини за перење и за сушење алишта Само најдоброто за вашите алишта Новиот EcoSilence DriveТМ Овој револуционерен мотор без четки, создаден во Bosch е поштедлив, побрз и поефикасен

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking E-banking сервисот е еден од алтернативните канали кои ги нуди Стопанска банка АД Скопје под брендот i-bank. Со овие алтернативни канали Банката е достапна 24 часа

Læs mere

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси За Европскиот стандард за преведување EN15038 Што е EN 15038? EN15038 Преведувачки

Læs mere

Да ја заштитиме природата

Да ја заштитиме природата МК СОДРЖИНA ПЕЛET 5 ДРВO 27 СТРУJA 69 Печки и шпорети 6 Етажно греење 12 Печки и камини 28 Шпорети 42 Етажно греење 52 Електрични и комбинирани шпорети Да ја заштитиме природата со користење на обновливи

Læs mere

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: 631.452(497.714/.715) ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА Фросина Трајановска 1 1 Факултет за земјоделски науки

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879.

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879. Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 879. Закон за локалните избори (Пречистен текст)... 1 880. Закон за државјанството на

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата. Понеделник, 14 ноември 1977 Скопје Број 39 Год. ХХХIII Претплатата

Læs mere

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Кватернарна превенција Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Цели: Да ги дефинираме концептите на кватернарна превенција и на пренагласување на болестите

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна.

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Аница Горгиевска, arheolog НУ Завод и музеј-битола ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Сместен

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год.

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год. Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска Скопје, ноември, 2013 год. СОДРЖИНА 1. Вовед 3 1.1. Карактеристики на секторот 3 1.2. Влијанието на климатските

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1625. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2011 година

Læs mere

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи:

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи: К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕ- НОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО За адекватна примена на

Læs mere

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 25 јуни 2002 Скопје Број 42 Год. LVIII Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 13 мај - јуни 2012 година СКОПЈЕ Петок, 18 мај 2012 година УСВОЕН ПАКЕТОТ ЗА ЕВРОПСКАТА СОСЕДСКА

Læs mere

TUTTE LE COINCIDENZE KLM PER IL TORINO-AMSTERDAM ESTATE 2014

TUTTE LE COINCIDENZE KLM PER IL TORINO-AMSTERDAM ESTATE 2014 09:15 Norwich (NWI) KL 1505 F70 1234567 09:20 Oslo (OSL) KL 1143 737 1234567 09:20 Kiev (KBP) KL 1385 737 1234567 09:20 Hannover (HAJ) KL 1903 EMJ 1234567 09:25 Durham (MME) KL 1533 F70 1234567 09:25 Cork

Læs mere

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите 1 Јули 2016 ГРЕКОRC4(2016)8 ЧЕТВРТ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите Ч Е Т В Р Т ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА К Р У Г Н

Læs mere

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05)

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр. 22978/05) ПРЕСУДА Оваа верзија е изменета на 3 јуни 2010 година според Правило 81 од Правилата на Судот. СТРАЗБУР

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог Прилог Тип 2 дијабетес Справување со тип 2 дијабетес Објавено: мај 2009 год., последна модификација во март 2010 година 87 guidance.nice.org.uk/cg87 Содржина Вовед... 1 Грижата насочена кон пациентот...

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1541. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Transair: Innovative rørsystemer til industrielle væsker og gasser Til nitrogenapplikationer

Transair: Innovative rørsystemer til industrielle væsker og gasser Til nitrogenapplikationer Transair: Innovative rørsystemer til industrielle væsker og gasser Til nitrogenapplikationer aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр. Број 31 Год. LXII Среда, 15 март 2006 Цена на овој број е 350 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта... 2 364.

Læs mere

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СО ПРЕДЛОГ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА Македонско еколошко друштво Скопје, 2012 годи Изработено од: Методија Велевски, Македонско еколошко

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Digitalisering af Dansk Turisme. Anders Boelskifte Mogensen

Digitalisering af Dansk Turisme. Anders Boelskifte Mogensen Digitalisering af Dansk Turisme Anders Boelskifte Mogensen abm@seismonaut.com Executive summary Den digitale udvikling har en stor indflydelse på turistens adfærd. Smartphonen er blevet det centrale redskab

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

АутомобилеСК Екслузивен увозник

АутомобилеСК Екслузивен увозник ЦЕНОВНИК 500 Х City Look 1.6 Etorq 1.4 TB Multiair II 16 V 1.3 MultiJet II16 V 1.6MultiJet II 16V 15,980 Star 18,490 20,000 19,490 20,490 22,400 23,490 Во цените на возилата и дополнителната опрема вклучени

Læs mere

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип ПЕТ радиофармацевтиците се посебни Радионуклидите кои

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 Проект за изградба на пат Раец - Дреново С т р а н а 1 СОДРЖИНА ЛИСТА НА АКРОНИМИ... 3 1 ВОВЕД...

Læs mere

DHL OCEAN CONNECT - LCL FRA DANMARK

DHL OCEAN CONNECT - LCL FRA DANMARK ASIEN: HONG KONG FREDAG MANDAG TIRSDAG TIRSDAG 35 DAGE SHANGHAI MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 35 DAGE SUZHOU MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 39 DAGE NINGBO MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 39 DAGE HANGZHOU MANDAG

Læs mere

IPM kursus efterår 2012: De nye afgifter og konsekvenser for strategi mod sygdomme og skadedyr. Ghita Cordsen Nielsen

IPM kursus efterår 2012: De nye afgifter og konsekvenser for strategi mod sygdomme og skadedyr. Ghita Cordsen Nielsen IPM kursus efterår 2012: De nye afgifter og konsekvenser for strategi mod sygdomme og skadedyr Ghita Cordsen Nielsen Forventede prisændringer skadedyrsmidler (rød er lig prisstigning) Middel Før, kr/l-kg

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 15 јули 1996 Скопје Број 35 Год.LII Аконтаццјата за 1996 година

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ 4 излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата Жиро-сметча кај Службата на општественото

Læs mere

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен OPEL Corsa Opel Corsa 1 бензин 1.2 TWINPORT ECOTEC 5брзински 9 93 1 316 11 219 кв/7 KC 8 415 8 7 9 7 1.4 ECOTEC tart/top 5брзински 11 419 12 443 12 36 66 кв/9 KC 9 677 1 545 1 9 1.4 TWINPORT ECOTEC 1.4

Læs mere

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен

Opel Corsa. 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 6-брзински кв/90 KC мануелен OPEL Corsa Opel Corsa 1 бензин дизел 1. Turbo tart/top 6брзински 12 716 13 628 13 491 14 742 85 кв/115 KC 1 776 11 549 11 433 12 493 1. Turbo ECOTEC tart/top 6брзински 12 124 12 4 13 4 13 288 14 539 66

Læs mere

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Македонска академија на науките и уметностите Скопје 2015 Издавач Македонска академија на науките и уметностите Уредник на изданието академик Катица Ќулавкова

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Opel Corsa. 3-врати. бензин. 3-врати. дизел. Color Edition OPC. Excite. Cosmo. Менувач. Мотор. Color Edition. Excite. Менувач. Мотор.

Opel Corsa. 3-врати. бензин. 3-врати. дизел. Color Edition OPC. Excite. Cosmo. Менувач. Мотор. Color Edition. Excite. Менувач. Мотор. OPEL Corsa Opel Corsa 1 бензин дизел Мотор 3врати Менувач election 1.2 TWINPORT ECOTEC 5брзински 9 93 1 316 11 219 кв/7 KC 8 415 8 7 9 57 1.4 ECOTEC tart/top 5брзински 11 419 12 443 12 36 66 кв/9 KC 9

Læs mere

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА АРХАИЧНА МЕДИЦИНА АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ М-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки М-р Александар Донски

Læs mere

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права Набљудувачка мисија за избори поранешна југословенска Република Македонија Локални избори, 15 октомври 2017 I. РЕЗИМЕ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13

Læs mere

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) International ansøgning i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ NACIONALEN SOJUZ NA LICA SO TELESEN INVALIDITET NA MAKEDONIJA ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА MOBILNOST MAKEDONIJA БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ 2015

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 www.pwc.dk Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 Indhold Fokus på byerne Attraktive byer skaber økonomisk vækst s undersøgelser og målinger Indikatorer og variable Transport og infrastruktur

Læs mere

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните Дебелината стана најсериозен проблем во САД и земјите од Европа. Ако сегашната тенденција се задржи, половината од населението во светот ќе има прекумерна тежина до 2030 г., предупредуваат експертите за

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Национална установа Универзитетска библиотека СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Upis: 150 denari БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД СПИСАНИЕ НА

Læs mere

URBANNATURE Cembrit Metro

URBANNATURE Cembrit Metro URBANNATURE Side 63 URBANNATURE Cembrit Metro Cembrit Metro 3) Plader i fibercement med en fulddækkende overfladebehandling med høj glans. Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.

Læs mere

Biltrafikkens omfang og afvikling. Fordelingen på transportmåder. Tidsforbruget til persontransport. Udgifterne til persontransport

Biltrafikkens omfang og afvikling. Fordelingen på transportmåder. Tidsforbruget til persontransport. Udgifterne til persontransport UITP s database Dataindsamlingen Biltrafikkens omfang og afvikling Fordelingen på transportmåder Tidsforbruget til persontransport Udgifterne til persontransport UITP - database Demografi Infrastruktur

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одлуки на Основниот Суд Скопје 1 12.04.2007 ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Љиљана

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende 16.10.2010

Den Europæiske Unions Tidende 16.10.2010 Tredjelandets eller områdets SO-kode og navn Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode BLG»DEL 1 Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen

Læs mere

Transair: Innovative rørsystemer Til industrielle vakuumapllikationer

Transair: Innovative rørsystemer Til industrielle vakuumapllikationer Transair: Innovative rørsystemer Til industrielle vakuumapllikationer aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.00 i Jyske Invests lokaler Vestergade

Læs mere

Ophængssystem. BIS UltraProtect Til indendørs og udendørs brug. walraven.com

Ophængssystem. BIS UltraProtect Til indendørs og udendørs brug. walraven.com Ophængssystem BIS UltraProtect 1000 Til indendørs og udendørs brug walraven.com BIS UltraProtect 1000 Ophængssystem Til indendørs og udendørs brug Optimal bestykkelse Bedre end varmgalvanisering Korrosionsbestandighed

Læs mere

Fremtidens Smart Energi

Fremtidens Smart Energi Fremtidens Smart Energi EnergiForsk16, den 12. maj 2016 v. Helle Juhler-Verdoner, branchechef Branchefællesskab for Intelligent Energi 2 side Jan. 2016 Optimal integration af VE øger værdien af VEinvesteringer

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.9.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 952/2014 af 4. september 2014 om ændring af bilag I til

Læs mere

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG -Re gis te r de r -Fre unde De uts chland IG Ge ne ral Den Arabella registrere "Arabella-Freunde Deutschland IG" er en liste over alle verdens eksisterende Arabella. Dette trækker sit indhold fra tilbagemeldinger

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0078 (NLE) 8022/15 ADD 1 UD 80 FORSLAG fra: modtaget: 15. april 2015 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient

Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Mænds sygdomme og mænds sundhedspsykologi - Den mandlige patient Rigshospitalet Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere