Ydelseskatalog Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner"

Transkript

1 Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser Ydelseskatalog 2013 Akutanbringelser Back up til sikkerhedsplaner Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familien udvikling Hjælp til familien - NU alternativ til akutanbringelse Døgnophold for familier i krisesituationer Aflastning i familien Aflastning på Frederiksholm

2 Ydelseskatalog Version april 13. Nye indsatser og anbringelsesformer på Frederiksholm Indholdsfortegnelse Om dette ydelseskatalog Visitation Lovgrundlag, takst og kapacitet..4 Backup til Sikkerhedsplaner... 5 Oversigt over de nye indsatser:... 6 Indsatser, som primært ydes i hjemmet... 6 Indsatser, der primært ydes i institutionen Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familiens udvikling... 7 Aflastning i familien... 8 Hjælp til Familien NU! -alternativ til akutanbringelse Aflastning i institution Døgnophold for familien i krisesituationer Om Frederiksholm akutinstitution og fleksible ydelser Opdatering af ydelseskatalog

3 Om dette ydelseskatalog I dette ydelseskatalog præsenteres de nye indsatser, som Frederiksholm Akutinstitution tilbyder fra begyndelsen af Ydelseskataloget revideres en gang årligt eller før ved behov. Frederiksholms primære arbejdsopgave som akutanbringelsesmulighed for børn og unge er ikke beskrevet her, men på side 12 beskriver vi sammenhængen mellem de nye indsatser og Frederiksholm som institution. Ydelseskataloget indeholder en oversigt over de enkelte indsatser samt en nærmere beskrivelse af målgruppe, formål, indsatsens karakter med videre. Fælles for indsatserne er, at de kan indgå som backup til BFCK enhedens sikkerhedsplansarbejde, eller de kan iværksættes som alternativ til akutanbringelse, supplere en anden foranstaltning eller iværksættes som en selvstændig foranstaltning og således indgå i den støtte, som BFCK enheden tilrettelægger for at skabe den nødvendige forandring i familien Grundlæggende for indsatserne er, at de er baseret i institutionen. Institutionen sikrer kontinuitet og tilstedeværelse døgnet rundt, året rundt og et stadigt kendskab til familien, dens behov ligesom familien over tid vil bevare tillid og genkendelse i kontakten med institutionen. Vi arbejder med to slags indsatser Indsatser, hvor familien bor i eget hjem. Indsatser, hvor barnet/ den unge/familien har ophold i institutionen. Ydelseskataloget henvender sig til sagsbehandlere, sikkerhedsplansmedarbejdere og familiebehandlere i de otte BFCK enheder samt Staben i BFCK. Visitation Visitationsprocessen er forudsætningen for at komme godt i gang med en af de nye indsatser på Frederiksholm. Visitation begynder med henvendelse til Akutlinjen, Center for Akutinstitutioners visitation eller til Frederiksholm Akutinstitution, og visitationen indledes straks ved første henvendelse. Et bud på en indsats kan gives inden for en ganske kort frist. Ydelseskatalogets beskrivelser skal ses som en ramme, der kan omfatte mange typer tiltag, der kan målrettes mod den enkelte families behov for særlig støtte. Derfor er dialogen i visitationsprocessen afgørende for, at institutionen kan bidrage med at udvikle netop det tilbud, der er brug for i den enkelte sag. Under alle omstændigheder kan det være en god ide at bruge dialogen med Frederiksholm til at afklare opgaven og løsningsmulighederne, også selvom opgaven løses andetsteds end på Frederiksholm.

4 Akutlinjen Tlf Linjen er åben: Man. ons.: Tor.: , fre.: Frederiksholm Akutinstitution Glucksvej 2, 2450 København SV. Tlf Lovgrundlag Indsatserne iværksættes i henhold til Servicelovens 52, stk. 3. Hver enkelt indsats er beskrevet med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser og knytter sig som sådan til en indsats i CSC Social. Takst Takst fastsættes på baggrund af dialogen om den forventede indsats. Under hver indsats fremgår det hvilken pris, der kan anvendes. Pakke Ydelsen art Indhold Pris md./ år Pakke 0 Pakke 0: Tilbagevendende støtte af mere praktisk karakter. Længerevarende kontakt til hjemgivne børn m.v. 1-2 timer støtte pr. uge transport, supervision, dokumentation og mødeafholdelse. Kr / kr Pakke 1 Pakke 1: Almindeligt støtte, vejledning til forældre efter behov. Aflastning i hjemmet. 2-3 timer støtte pr. uge, transport, supervision, dokumentation og mødeafholdelse. Kr / kr Pakke 2 Intensiv støtte i form af socialpædagogiske tiltag i familien op til to gange ugentligt. Aflastning i hjemmet. 6-8 timer støtte pr. uge, transport, supervision, dokumentation og mødeafholdelse. Kr / kr Pakke 3 Pakke3: Meget intensiv støtte i form af socialpædagogiske tiltag i familien op til fire gange ugentligt, i særlige tilfælde daglig kontakt. Aflastning i institution. Døgnet rundt støtte til familien i hjemmet pr. uge eller ophold for familien på Frederiksholm, inklusiv transport, supervision, dokumentation og mødeafholdelse. En forælder med op til to børn: 2117 kr. i døgnet kr. pr. måned kr. pr.år For hvert yderligere barn:1058 kr. i døgnet kr. pr. måned kr. pr år

5 Kapacitet Frederiksholms kapacitet er aftalt mellem BFCK, MR Børn og DU Børn. Der kan ydes 10 forløb i pakke 0, 10 forløb i pakke 1, 5 forløb i pakke 2 og et ukendt antal forløb i pakke 3 baseret på konkret plads. Anvendelsen af pakke 3 skal dog mindst svare til, at en familie er indskrevet i et kalenderår. Backup til Sikkerhedsplaner BFCK way om Sikkerhedsplaner, Opgaveportalen Samarbejde med Københavns Kommunes Døgntilbud I nogle tilfælde kan der være behov for en kortvarig anbringelse af barnet uden for hjemmet eller for parallelanbringelse af forældre og barn mens sikkerhedsplanlægningen foregår, og det afklares, om barnet fremover kan forblive i hjemmet med en sikkerhedsplan. I disse tilfælde er flere af kommunens egne døgntilbud orienteret om sikkerhedsplansarbejdet, og er parate til at indgå i et samarbejde omkring familien og Sikkerhedsplanen. Det drejer sig om: Frederiksholm Wibrandtsvej Glostrup behandlings- og observationshjem Frederiksholm Akutinstitution udvider muligheden for backup til Sikkerhedsplaner med de nye indsatser. Backup til Sikkerhedsplaner Allerede før Sikkerhedsplanen iværksættes kan akutinstitutionen bidrage til Sikkerhedsplanarbejdet ved støttende tiltag i hjemmet eller om nødvendigt akutanbringelse som sideløbende foranstaltning, mens 50 undersøgelsen gennemføres, og Sikkerhedsplanen formuleres. Som led i den sideløbende anbringelse bidrager Frederiksholm med observationer og beskrivelser af barnet/ den unge samt familien som helhed til kvalificering af undersøgelsesarbejdet eller arbejdet med Sikkerhedsplanen. Mens Sikkerhedsplanen fungerer, står Frederiksholm Akutinstitution til rådighed med backup. Denne backup aftales mellem familien, det private sikkerhedsnetværk, BFCK enheden og Frederiksholm inden Sikkerhedsplanen sættes i værk og har til opgave at skabe forudsætninger for eller sikre, at den iværksatte Sikkerhedsplan virker. Backup kan være planlagt som: Regelmæssig støtte af mere praktisk karakter Hjemmebesøg eller anden kontakt for at sikre at aftalte elementer i Sikkerhedsplanen holder. Tiltag, der sikrer, at elementer i Sikkerhedsplanen holder. Sikring af familiens egen udvikling på aftalte punkter af betydning for omsorgsudøvelsen. Aflastning som led i backup til Sikkerhedsplanen.

6 Backup kan også være af akut karakter: Akut iværksatte hjemmebesøg eller anden kontakt i tilfælde, hvor Sikkerhedsplanen er udfordret. Akut iværksat aflastningsophold af kortere varighed for barnet/ den unge på Frederiksholm. Akut iværksat ophold for familien på Frederiksholm, hvor der er behov for intensiv støtte. Frederiksholms indsatser kan også komme på tale, når sikkerhedsplan eventuelt skal revideres eller planen ophører, hvad enten dette sker efter forældrenes ønske, det private sikkerhedsnetværks ikke magter opgaven eller at BFCK enheden ikke mener, at barnets fortsatte ophold i hjemmet er forsvarlig. Her kan der være tale om: Støttende tiltag til sikring af omsorgen for barnet i hjemmet. Akutanbringelse af barnet/ den unge. Ophold for familien på Frederiksholm. Oversigt over de nye indsatser Indsatserne kan som nævnt indgå i back up til BFCK enhedens Sikkerhedsplanarbejde i familier, hvor dette kan bidrage til at skabe den ønskede forandring. Indsatserne kan også iværksættes af BFCK enheden som alternativ til akut- eller anden anbringelse, supplere en anden foranstaltning eller iværksættes som selvstændig foranstaltning. Indsatsen kan ydes i forhold til barnet, i forhold til forældre og i forhold til familien som helhed. Indsatsen kan etableres kortvarig eller over tid, som en kontinuerlig del af barnets liv med forskellig intensitet afhængig af behov. Indsatserne kan opdeles i to hovedgrupper: Indsatser, som primært ydes i hjemmet Aflastning i familien. Hjælp til Familien NU! Indsatser, der primært ydes i institutionen. Aflastning i institutionen. Døgnophold for familien i krisesituationer. De enkelte indsatser beskrives på de følgende sider.

7 Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familiens udvikling Denne indsats omfatter socialpædagogiske tiltag til familier, der har brug for besøg i hjemmet med videre, samt gennemførelse af tiltag, der sikrer, at barnet/ den unge kan forblive i familien. Tiltagene kan gennemføres som kontinuerlig kontakt eller iværksættes i en afgrænset periode her og nu, hvor der er behov for det. Eksempler på disse ydelser kunne være kontaktperson for den unge, kontaktmulighed for hele familien efter endt anbringelse, praktisk bistand ved overlevering og aflevering i samværssituationer, støtte i forbindelse med problematisk situationer i hjemmet og meget mere. Denne indsats kan anvendes som backup til en sikkerhedsplan. Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3 nr. 3 (Indsats i CSC Social: BU- 52, 3-2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet FrHo) eller Servicelovens 52, stk. 3 nr. 9 (Indsats i CSC Social: BU- 52, 3-9 Anden hjælp FrHo) Målgruppe: Familier, hvor barnet/ den unge har ophold i hjemmet, og hvor der er behov for støtte og vejledning for at sikre barnet/ den unges forbliven i hjemmet. BFCK enheden vurderer, at barnet/ den unges ophold i familien på langt sigt er forsvarlig Formål: At være i kontakt familien i en længerevarende periode og yde den nødvendige indsats, afpasset efter familiens aktuelle behov. At kunne iværksætte her og nu støtte og opfølgning i familier i krise. Rammer: Der aftales et arbejdsgrundlag mellem forældre, eventuelt barnet/ den unge, BFCK enheden. Arbejdsgrundlaget beskriver samarbejdet med familien, samt handling, såfremt familien får øget behov for støtte i fremtiden. Metode: Metoden består i samtaler og aktiviteter med udgangspunkt i hjemmet også af pædagogisk praktisk karakter, telefonisk opfølgning. BFCK enheden underrettes, hvis der sker afvigelser fra arbejdsgrundlaget. Frederiksholm Akutinstitutions tiltag dokumenteres og sammenfattes i notater eller udviklingsplaner. Tid: Indsatsen aftales for afgrænsede periode, eller som en kontinuerlig indsats over tid. Takst: Pakke 0, 1, 2

8 Aflastning i familien I perioder kan aflastning i familien være den indsats, der skal til for at hjælpe en familie i en udfordrende situation for eksempel sygdom, svær graviditet eller traumatiserede begivenheder. Det, der kan hjælpe familien, kan være en indsats, der sikrer, at familien kan komme tilbage på sporet og igen klare situationer, der midlertidig har været svære at opfylde i omsorgsudøvelsen. Denne indsats kan anvendes som backup til en sikkerhedsplan eller etableres som en selvstændig foranstaltning. Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3 nr. 3 (Indsats i CSC Social: BU- 52, 3-2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet FrHo) Målgruppe: Børn/ unge i familier, der har behov for planlagt støtte eller praktisk pædagogisk indsats i konkrete situationer i omsorgsudøvelsen.(eksempel: Støtte til at barnets kommer i skole) eller børn og unge i familier, hvor der er behov for støtte til barnets udvikling gennem tilrettelagte socialpædagogiske eller andre aktiviteter. (Eksempel: Støtte til leg og aktiviteter). Formål: At støtte forældrene på specifikke områder af omsorgen for barnet/ den unge for at sikre barnet/ den unges udvikling eller at støtte barnet/ den unges udvikling på specifikke områder for at sikre barnet/ den unges fortsatte ophold i hjemmet. Rammer: Det specifikke formål med indsatsen aftales mellem forældre, eventuelt barnet/ den unge, BFCK enheden og Frederiksholm Akutinstitution tillige med omfanget af aflastningsindsatsen inden for en aftalt periode. Metode: Socialpædagogiske aktiviteter, samtaler, observationer eller andre tiltag, der kan medvirke til at opnå formålet, herunder også praktiske opgaver, der har et pædagogisk/ læringsmæssigt formål BFCK enheden underrettes, hvis der sker afvigelser fra arbejdsgrundlaget. Frederiksholm Akutinstitutions tiltag dokumenteres og sammenfattes i notater eller udviklingsplaner til BFCK enheden. Tid: Indsatsen aftales for perioder, der modsvarer BFCK enhedens frist for opfølgning af sagen. Pris: Pakke 1, 2 og i særlige situationer pakke 3

9 Hjælp til Familien NU! -alternativ til akutanbringelse En akutanbringelse kan i nogle situationer være en nødvendig løsning, men iboende også stærkt indgribende i barnets og familiens liv. Hjælp til Familien -NU træder i stedet for en akutanbringelse på institution og finder sted i familiens hjem, hvor medarbejdere målrettet vil arbejde med de problemstillinger, som ellers ville have medført en akutanbringelse. Medarbejderne er intensivt til stede i en indledende periode. Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3 nr. 2, eventuelt 52, stk. 2, nr. 3 (Indsats i CSC Social: BU- 52, 3-2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet FrHo, eventuelt BU- 52, 3-3 Familiebehandling FrHo) Målgruppe: Familier, hvor der opstået en akut situation, hvor barnet/ den unge overvejes akutanbragt, men hvor situationen for barnet/ den unge i hjemmet er forsvarlig med den iværksatte indsats. BFCK enheden vurderer at børn/ unges ophold i familien er forsvarlig Formål: At støtte familien til at afbøde det problem eller problemkompleks, der ellers ville medføre en akutanbringelse af barnet/ den unge. Rammer: Der aftales et arbejdsgrundlag mellem forældre, BFCK enheden og Frederiksholm, hvor det beskrives hvilke problemstillinger, der skal arbejdes med, herunder hvordan familien aktivt skal medvirke samt hvad der skal ske, hvis indsatsen viser sig utilstrækkelig. Metode: Metoderne består i observation, kortlægning, samtaler, netværksarbejde, aktiviteter til udvikling af omsorgen for barnet/ den unge eller til udvikling af familiens samværsforme, kontakt til netværk og andre instanser med videre. Frederiksholm Akutinstitutions tiltag dokumenteres og sammenfattes i notater eller udviklingsplaner til BFCK enheden ligesom fremtidige behov for støtte beskrives. Indhold: At arbejde målrettet med de problemstillinger, som ville have medført en akutanbringelse. Kortlægning af familiens øvrige problemstillinger. Afvikling af indsatsen og anbefaling af eventuel fremadrettet støtte til familien. Tid: Indsatsen iværksættes umiddelbart efter, at der er konstateret behov for en akutanbringelse. Visitationen sker ved henvendelse fra BFCK enheden. Indsatsen kan dog iværksættes efter få dages akutanbringelse i tilfælde hvor Døgnvagten forestår anbringelsen eller hvor arbejdsgrundlaget ikke straks kan aftales. Indsatsen gennemføres indenfor en periode af højst tre måneder. Pris. Pakke 3

10 Aflastning i institution. Denne indsats kan anvendes til børn og unge med forskellige behov for aflastning. Det kan være børn og unge, der er hjemgivet fra Frederiksholm, hvor det vurderes, at en tilknytning til institutionen er hensigtsmæssig som en del af familiens samlede situation. En aflastning kan også etableres for et barn eller ung, hvor familien har et akut behov, der ikke afventer at anden løsning er etableret. Denne indsats kan anvendes som backup til en sikkerhedsplan eller etableres som en selvstændig foranstaltning Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3 nr. 5 (Indsats i CSC Social: BU- 52, 3-5 Aflastn. oph. Bopæl i hjem FrHo) Målgruppe: Børn og unge, der har behov for planlagt aflastning enten som ambulant støtte eller som støtte efter en afsluttet foranstaltning eller børn og unge i familier, hvor der er behov for her og nu aflastning efter behov hos barnet eller hos forældrene for at sikre barnets/den unges omsorgssituation, eventuelt som led i en Sikkerhedsplan. Formål: At yde den nødvendig støtte for at sikre barnet/ den unges udvikling, den forandring, der er opnået gennem tidligere foranstaltninger samt sikre barnet/ den unges fortsatte forbliven i hjemmet. Eller at sikre omsorgen for barnet/ den unge her og nu og på længere sigt sikre barnet/ den unges fortsatte forbliven i hjemmet. Rammer: Ved planlagt aflastning aftales det særlige formål med aflastningen samt aflastningsdage mellem forældre, eventuelt barnet/ den unge, BFCK enheden og Frederiksholm akutinstitution. Ved aflastning efter behov aftales de situationer, hvor aflastning kommer på tale mellem forældre, eventuelt barnet/ den unge, BFCK enheden og Frederiksholm akutinstitution, tillige med omfanget af aflastningsindsatsen indenfor en aftalt periode. Metode: Socialpædagogiske aktiviteter, samtaler, observationer eller andre tiltag, der kan medvirke til at opnå formålet. Frederiksholm Akutinstitutions tiltag dokumenteres og sammenfattes i notater eller udviklingsplaner til BFCK enheden. Tid: Indsatsen aftales for perioder, der modsvarer BFCK enhedens frist for opfølgning af sagen. Pris: Pakke 2 i særlige tilfælde pakke 3

11 Døgnophold for familien i krisesituationer Denne indsats giver mulighed for at hele eller dele af familien kan forblive samlet i krisesituationer For eksempel ved sammenbrud eller justering af sikkerhedsplan eller ved aftale om vurdering af eller konkret hjælp til udvikling af forældrenes omsorgskompetence. Denne indsats kan anvendes som backup til en sikkerhedsplan eller etableres som en selvstændig foranstaltning. Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3 nr. 4 (Indsats i CSC Social: BU- 52, 3-4 Døgnophold for familien - FrHo) Målgruppe: Familier i krise, hvor der er alvorlig bekymring for omsorgen for barnet/ den unge, og hvor det påkrævet at yde støtte, mens familien har ophold i institutionen og hvor BFCK enheden ikke ønsker at adskille barnet/ den unge og forældrene. Formål: At sikre familiens mulighed for at forblive samlet under forsvarlige rammer, og yde den nødvendige støtte til at sikre omsorgen for barnet/ den unge. Rammer: Der aftales et arbejdsgrundlag i forbindelse med indflytning, der beskriver forældrenes forpligtelser, omfanget af den ønskede støtte. Der er ikke tale om en boligmæssig foranstaltning. Metode: Metoderne består i observation, kortlægning, samtaler, aktiviteter til udvikling af omsorgen for barnet/ den unge eller til udvikling af familiens samværsformer, kontakt til netværk og andre instanser i respekt for familien suverænitet. Frederiksholm Akutinstitutions tiltag dokumenteres og sammenfattes i notater eller udviklingsplaner til BFCK enheden ligesom fremtidige behov for støtte beskrives. Indhold: Familien bor adskilt i institutionen og varetager som udgangspunkt eget liv i forhold til børn, daglig husførelse med videre. Der aftales konkret hvilke tiltag, der skal iværksættes sammen med familien. Tid: Et kriseophold på institutionen bør ikke vare længere end tre måneder. Pris: Pakke 3

12 Om Frederiksholm Akutinstitution og de nye indsatser Siden kommunen overtog Frederiksholms bygninger som børnehjem i 1921, har institutionen løst mange varierede opgaver, oftest afhængig af tidens behov, men ind i mellem også styret af institutionspolitiske strømninger. Siden 1980 erne har institutionen været akutinstitution for børn i hele Københavns kommune, omend aldersgruppen og pladsnormering har varieret. Frederiksholm Akutinstitution er stadig en del akutberedskabet i Københavns kommune, forankret i Center for Akutinstitutioner. Institutionens målgruppe er børn i alderen 5-13 år, men er også anbringelsesmulighed for børn under 5 år og unge årige ved søskendeanbringelser eller når andre særlige forhold taler for det. Som led i strategien for Udsatte børn, unge og familier tilbyder Frederiksholm nu de her beskrevne indsatser, parallelt med akutanbringelsen. Forudsætningen for at udvikle nye indsatser er, at alle BFCK sagsbehandlere som institutionsansatte med videre overvejer, hvordan indsatser kan sammensættes, således at udsatte børn, unge og familier oplever større kontinuitet i forvaltningens indsats. De indvundne erfaringer fra Frederiksholm er nyttige i forhold til at udvikle nye indsatser i forvaltningen som helhed, ligesom de bidrager til udvikling af Frederiksholm i takt med de behov, som vi møder i fremtiden. Frederiksholm akutinstitution er kendt for sine faglige principper, Helhedssyn, Subjektsyn, Åbenheds- og tydelighedssyn samt Udviklingssyn Teoretisk baserer indsatserne sig på virksomhedsteorien: at det enkelte individ gennem sin menneskelige virksomhed skaber, forandrer og udvikler sig selv, sin omverden og sine relationer til denne. Mennesket er derfor ikke blot et produkt af ydre indflydelser. Mennesket skaber og skabes, forandrer og forandres, påvirker og påvirkes af disse forhold i en kontinuerlig gensidig proces. Det samme ressourcesyn og den løsningsfokuserede tilgang finder vi i Signs of Safety. Som en del af akutberedskabet har Frederiksholm stor erfaring og ekspertise i at varetage børn, unge og familier i akutte kriser og i tæt samarbejde med den enkelte BFCK enhed målrettet at arbejde på en hjemgivelse, eventuelt med støtte eller videreanbringelse af barnet eller den unge. Det er medarbejdere på Frederiksholm Akutinstitution, der yder indsatserne. Der er tale om kompetente pædagoger, socialrådgiver og psykolog med erfaring i akutarbejdet, bakket op af institutionens leder.

13 At det er de samme medarbejdere, der indgår i indsatserne betyder genkendelighed for barnet/ den unge og familien med oplevelse af sikkerhed og kontinuitet til følge. Desuden vil det gøre det nemmere at opeller nedjustere intensiteten i indsatsforløbet i overensstemmelse med aktuelle behov. Frederiksholm Akutinstitution er parat til at iværksætte indsatserne her og nu, enten baseret i institutionen eller i de sammenhænge, som BFCK enheden finder, kan sikre den nødvendige forandring for børn og familier. I forbindelse med de nye indsatser etableres der et selvstændigt afsnit, der kan anvendes til kortvarige ophold for familier og aflastning i de nye fleksible indsatsforløb. Opdatering dette ydelseskatalog. De ydelser, som præsenteres i dette Ydelseskatalog, leveres af Frederiksholm Akutinstitution fra ultimo Ydelserne udvikles til stadighed i forhold til de behov, der viser sig og specificeres yderligere på baggrund af indvundne erfaringer. Derfor revideres Ydelseskataloget mindst én årligt, næste gang i vinteren 2013/14. Revisionen ønskes gennemført i samarbejde med BFCK og DU børn. Frederiksholm vil løbende registrere og dokumentere de forskellige indsatser og i foråret 2013 planlægges en mindre evaluering heraf. Denne evaluering danner baggrund for en første justering og videreudvikling af de fleksible indsatser.

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune Fredag den 6. juli 2012 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Akutinstitutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Børn og Unge, Skole og Børn. Gitte Petersen, afsnitsleder og Lone Korsgaard, sikkerheds-og netværkskonsulent

Børn og Unge, Skole og Børn. Gitte Petersen, afsnitsleder og Lone Korsgaard, sikkerheds-og netværkskonsulent SAMARBEJDE OM SIKKERHED Roskilde Kommune Børn og Unge, Skole og Børn Gitte Petersen, afsnitsleder og Lone Korsgaard, sikkerheds-og netværkskonsulent August 2017 PRÆSENTATION AF OPLÆGET. Sikkerhedsplaner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Det gode samarbejde. Tæt på Familien 1. projektrunde, forår 2015 BBU BRØNSHØJ HUSUM VANLØSE AKUTINSTITUTIONEN FREDERIKSHOLM. Et projekt mellem:

Det gode samarbejde. Tæt på Familien 1. projektrunde, forår 2015 BBU BRØNSHØJ HUSUM VANLØSE AKUTINSTITUTIONEN FREDERIKSHOLM. Et projekt mellem: Det gode samarbejde Tæt på Familien 1. projektrunde, forår 2015 Et projekt mellem: BBU BRØNSHØJ HUSUM VANLØSE og AKUTINSTITUTIONEN FREDERIKSHOLM Indledning På baggrund af Socialforvaltningens omstilling

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien.

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien. Kvalitetsstandarder DUH, Strandmarken og Centervej Akutforløb (fortrinsvis Strandmarken) At yde hjælp til familier og unge, som har brug for hjælp akut eller med kort varsel. Familier og unge, som er i

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bornholms FamilieCenter

Bornholms FamilieCenter Hvor er min Cola? 1 Bornholms FamilieCenter Centerleder Stab Distrikt Vest (Myndighed) Distrikterne Land (Myndighed) Behandlingssektor Fællesfunktion Tilbud 0 til 5 årige Ungehus 14 til 23 år Børne- og

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg på Stendyssehaven.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

HJÆLP TIL FAMILIEN NU! en faglig model for akut pædagogisk indsats i anbringelsestruede familier.

HJÆLP TIL FAMILIEN NU! en faglig model for akut pædagogisk indsats i anbringelsestruede familier. HJÆLP TIL FAMILIEN NU! en faglig model for akut pædagogisk indsats i anbringelsestruede familier. POLFOTO Tina Møllmann Jensen, Frederiksholm Akutinstitution HJÆLP TIL FAMILIEN NU! en faglig model for

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere