Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing"

Transkript

1 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg

2

3 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord Læsevejledning Indledning Placering af fabrikationshal og geometriske mål Referencer og beregningsforudsætninger Konstruktive forhold og valgte dimensioner Stålrammen SR Kranskinnen KS Tagkonstruktionen for fabrikationshallen Vindgitre Vægkonstruktionen for nord/syd facaderne Vægkonstruktionen for gavlene Gavlkonstruktionen Halvtagets opbygning Samlinger Bærende betonkonstruktion til den indskudte etage Fundering og terrændæk Lastopgørelse og -nedføring Egenlast Nyttelast Snelast Vindlast Ulykkeslast Nedføring af laster til fundamentets overkant Fabrikationshallen Halvtaget De dimensionsgivende lastkombinationer Konklusion... 27

4

5 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe B4-2-F12-H130 på Aalborg Universitet Esbjerg i forbindelse med projektarbejdet på 4. semester Projekt perioden er foregået fra den 2. februar 2012 til den 29. maj Projektets tema er Bygningen og dens omgivelser Formålet med projektet er at give byggeri- og anlægsstuderende ved Aalborg Universitet Esbjerg et indblik og en basal forståelse for stål- og trækonstruktioner, betonkonstruktioner, fundering og afløbsteknik. Udgangspunktet for projektet er det udleverede byggeprogram og ydelsesbeskrivelse for projektet. Projektet omfatter projekteringen af en fabrikationshal på Skagerrakvej i Kjersing, Esbjerg N. Bygherre er Maskinfabrikken A/S. Udgangspunktet for kloakeringsprojektet er en problemstilling opfundet til lejligheden. Projektgruppen vil gerne sige tak til vejlederne på projektet for vejledning og kommentarer. 1

6 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H Læsevejledning Det samlede materiale er opdelt i en række rapporter, som hver omhandler forskellige dele af projektet. Dokumentationsrapport Lastfastsættelse Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner Dokumentationsrapport Trækonstruktioner Dokumentationsrapport Betonkonstruktioner Dokumentationsrapport Fundering Kloakering af området ved Lyshøjen i Esbjerg præsenterer de valgte løsninger for fabrikationshallen. De tilhørende dokumentationsrapporter uddyber de valgte løsninger til fabrikationshallen. Det anbefales læseren at bruge de tilhørende dokumentationsrapporter til opslag eller til at søge mere information omkring valg af dimensioner. Kloakeringen af området ved Lyshøjen i Esbjerg indgår ikke i præsentationsrapporten, men er derimod placeret i en særskilt rapport. Samtlige delrapporter har hver deres respektive sæt af bilag. Hvis der henvises til andre delrapporter eller bilag fremgår dette af teksten. Til alle konstruktionselementer og samlinger er der tilknyttet en betegnelse, der er brugt på de relevante tegninger. Betegnelsen går igen ved dimensioneringen af de enkelte elementer og samlinger. Tegninger medfølger i en separat tegningsmappe. Fodnoter anvendes til kildeangivelse eller til uddybende kommentarer. 2

7 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Indledning Projektet tager udgangspunkt i det udleverede byggeprogram fra Maskinfabrikken A/S og ydelsesbeskrivelse omhandlende opførelsen af en ny fabrikationshal på Skagerrakvej i Kjersing, se Bilag P-1 og P-2. Der ønskes opført en fabrikationshal på ca med tilhørende udendørs, overdækket oplagsplads på ca I dette projekt er der udført en detailprojektering af fabrikationshallen over et, af byggeprogrammet fastlagt, modulnet på 4,8x7,2 m. Den bærende konstruktion af fabrikationshallen ønskes udført med stålrammer, der skal optage alle de vurderede laster fra sne-, vind- og nyttelast. Den bærende konstruktion for halvtaget over oplagspladsen udgøres af limtræsbjælker. Indvendigt i hallen opføres en indskudt etage udført i jernbeton, der skal rumme værkførerkontor, toiletter og værktøjslager. I projektet fastlægges de laster, der påvirker bygningen og med udgangspunkt i disse dimensioneres fabrikationshallens og halvtagets bærende konstruktioner. Jernbetonkonstruktion i den indskudte etage dimensioneres ud fra en nyttelast på 5 kn/m 2, der skal bruges til diverse elektriske installationer, ventilationsanlæg og personlast. De forskellige konstruktionselementer sammensættes med samlinger, hvor udvalgte samlinger dimensioneres. Afslutningsvis fastlægges dimensionen af de forskellige fundamenter for fabrikationshallen, halvtaget over oplagspladsen og den indskudte etage på baggrund af den udleverede geotekniske rapport. Baseret på de dimensionerede størrelser er der udarbejdet detailtegninger i henhold til ydelsesbeskrivelsen for projektet. I forbindelse med projektet er der ligeledes udarbejdet et forslag til kloakering af et nyt industriområde grænsende op til det eksisterende industriområde hvor fabrikationshallen opføres. Dette vil ikke blive medtaget i denne præsentationsrapport og det anbefales læseren med interesse i kloakering at gå direkte til den respektive rapport. Med udgangspunkt i det udleverede byggeprogram er følgende problemformulering blevet brugt i projektet: Hvordan kan en fabrikationshal med tilhørende oplagsplads udformes og projekteres således at bygherrens krav opfyldes samt at gældende tekniske normer for konstruktioner, laster og sikkerhed overholdes? 3

8 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H Placering af fabrikationshal og geometriske mål I dette kapitel beskrives placeringen af fabrikationshallen og de overordnede geometriske mål for fabrikationshallen og oplagspladsen. Det anbefales at læseren har plan-og oversigtstegningerne ved læsning af dette kapitel. Ligeledes antages at læseren er bekendt med byggeprogrammet, se Bilag P-1 og ydelsesbeskrivelsen for projektet Bilag P-2. Placering af fabrikationshallen Fabrikationshallen placeres i øst-vestlig gående retning langs grundens nordlige skel i en afstand på 12 m fra skellet. Mellem gavl mod vest og grundens vestlige skel er afstanden 10 m, se Figur 1. Figur 1: Viser fabrikationshallens omtrentlige placering på grunden. Grundens placering i Esbjerg, ses på Figur 2 på den næste side. 4

9 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Figur 2: Viser grundens placering i Esbjerg. Der tages udgangspunkt i, at terrænet på grunden er helt fladt og det færdige gulv af bygningen placeres i kote 0,15 m over terræn. Overordnede geometriske mål for fabrikationshal og halvtag Fabrikationshallen er projekteret over et modul på 4,8x7,2 m og udføres som en stålrammekonstruktion. Lysbredden mellem stålrammerne er projekteret til 28,3 m. Stålrammerne er placeret med en indbyrdes afstand på 4,8 m og afstanden mellem gulv og rammehjørne er 6,2 m, se K6 Opstalt af rammen. Hallens samlede højde er projekteret til 8,2 m og opfylder lokalplankravet til området, der forskriver den maksimale højde til 10 m. Hallens indvendige længde er projekteret til 47,8 m. Halvtaget er ligeledes projekteret over et modul på 4,8x7,2 m og er udført som en trækonstruktion. Højden fra gulv til underside trærem er ændret fra bygherres mål på 4 m til 4,5 m, se K2 Opstalt af facadekonstruktion Syd. Dette er gjort for at sikre at lastbiler og andre høje køretøjer ikke påkører træremmen og der kan bakkes helt ind til fabrikationshallen. Det bebyggede areal er projekteret til 1352 m 2 for fabrikationshallen og 275 m 2 for oplagspladsen. 5

10 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H Referencer og beregningsforudsætninger I dette kapitel opgøres de referencer og beregningsforudsætninger der er anvendt i projektet. Eurocodes og anden litteratur Beregningerne i projektet er baseret på følgende Eurocodes med tilhørende nationale anneks. Eurocode 0 Projekteringsgrundlag DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 FU Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner - Forkortet udgave Eurocode 1 Laster DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlaster og nyttelaster for bygning DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster - Snelast DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN Last på bærende konstruktioner Del 3: Last på kraner og maskiner Eurocode 2 Betonkonstruktioner DS/EN Betonkonstruktioner Del 1.1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Eurocode 3 Stålkonstruktioner DS/EN Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN DS/EN DS/EN Pladekonstruktioner Stålkonstruktioner Del 1-8: Samlinger Stålkonstruktioner Del 6: Krankonstruktioner Eurocode Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner DS/EN Tekniske krav til stålkonstruktioner Eurocode 5 Trækonstruktioner DS/EN Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner 6

11 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Eurocode 7 Geoteknik DS/EN Geoteknik Del 1: Generelle regler Nationale annekser DS/EN 1990 DK NA: 2010 Nationalt anneks til DS/EN Projekteringsgrundlag DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 Nationalt anneks til DS/EN Egen- og nyttelast Nationalt anneks til DS/EN Snelast Nationalt anneks til DS/EN Vindlast DS/EN DK NA:2010 Nationalt anneks til DS/EN Stålkonstruktioner DS/EN DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN Trækonstruktioner DS/EN DK NA:2010 Nationalt anneks til DS/EN Geoteknik Anden Litteratur Teknisk Ståbi, 21. Udgave Stålkonstruktioner, 1. Udgave, efter DS/EN Betonkonstruktioner, 1. Udgave, efter DS/EN Geoteknik, 1. Udgave, efter DS/EN

12 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Produktblade Konstruktionselement Producent Kilde Træuldbetonplader Troldtek akustik k/drift-og-vedligehold.aspx Colorsteel 19 Corus Byggesystemer A/S Limtræ Lilleheden CE.pdf Nesporexplade Ivarsson nter/.../ivaroyal2.pdf Dampspær Icopal gt_vind.aspx Vindspær Icopal gt_vind.aspx Ledhejseport Hörmann ann.dk/brochures/sectional-ind-dk.pdf Dobbeltdør Sapa Group ann.dk/brochures/sectional-ind-dk.pdf Branddøre Hörmann ann.dk/diverse_pdf/blaa_prisliste_1.pdf Pumpe Grundfos Kran Abus Beslag m.m. Simpson Strong- Tie Sømdimensioner m.m. SømDIM #Forside Gulvisolering Sundolitt Beregningsforudsætninger og materialekvaliteter Følgende forudsætninger er gældende for alle beregninger. Kontrolklasse: Konsekvensklasse: Anvendelsesklasser for trækonstruktioner: Partialkoefficienter For lastkombinationer Nyttelast dominerende:, =1,0, =0,9 =1,5 =1,5 0,3 =1,5 0,3 CC2 Normal AK2 og AK3 8

13 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Snelast dominerende:, =1,0, =0,9 =1,5, =1,5 =1,5 0,3 Vindlast dominerende:, =1,0, =0,9 =1,5, =0 =1,5 Egenlast dominerende:, =1,2, =1,0 Stål: =1,1! =1,2! =1,35! For normal kontrolklasse er! =1,0 Træ: =1,35! for konstruktionstræ og mekaniske forbindelser =1,30! for limtræ For normal kontrolklasse er! =1,0 Beton # =1,45! for In-situ støbning =1,20! for armeringsjern For normal kontrolklasse er! =1,0 Fundering # =1,8 for den udrænede forskydningsstyrke & =1,2 for friktionsvinklen Anvendte materialekvaliteter Stål: Varmvalsede profiler med stålkvalitet: S235, S275, S355 Kamstål C550 9

14 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Træ: Konstruktionstræ: Limtræ: Beton: Beton C18, C24 GL24h, GL32c C20, C30, C35 Samlinger Bolte 5.6, 8.8 Søm 6.8 Skruer 6.8 Tegningsoversigt Arkitekttegninger A1 Facadetegning Øst A2 Facadetegning Syd A3 Facadetegning Vest A4 Facadetegning Nord A5 Etageplan A5.1 Snit B-B A6 Tværsnit A-A Ingeniørtegninger K1 Opstalt af gavlkonstruktion Øst K2 Opstalt af facadekonstruktion Syd K3 Opstalt af gavlkonstruktion Vest K4 Opstalt af facadekonstruktion Nord K5 Plantegning K6 Opstalt af stålrammen K7 Vindgitterplan K8 Træåseplan K9 Halvtaget: Bjælke- og åseplan Samlingstegninger S1 Samling i kippen S2 Samling i rammehjørne S3 Samling mellem kranskinne og rammen S4 Samling mellem vindgitteret og rammen S5 Samling mellem gavlsøjle og rammen S6 Samling mellem fundament og rammen 10

15 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 T1 Samling mellem tagåse og limtræsbjælke T2 Samling mellem tagåse og limtræsbjælke T3 Samling mellem limtræsbjælke og limtræsrem T4 Samling mellem limtræsrem og limtræssøjle T5 Samling mellem limtræsrem og limtræssøjle T6a Samling mellem limtræssøjlen og gavlsøjlen T6b Samling mellem limtræssøjlen og gavlsøjlen T7 Samling mellem limtræssøjlen og fundamentet T8 Gerbersamling T9 Samling mellem tagåsen og stålprofilet Fundamentstegninger F0 Fundamentsplan F1 Fundament SF1 til limtræssøjlerne LS2-LS8 F2 Fundament SF2 til limtræssøjlerne LS1/LS1 F3 Fundament PF1 til stålramme F4 Fundament LF1/LF2 til facade og gavl F5 Fundament PF2 til gavlsøjlerne F6 Fundament PF3 til betonsøjlerne Betontegninger B1 Armeringsplan af betonpladen B2 Armeringsplan for simpelt understøttet betonbjælker og betonsøjler B3 Armeringsplan for kontinuert betonbjælke Områdekloakering O1 - Pumpebrønd 11

16 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H Konstruktive forhold og valgte dimensioner I dette kapitel redegøres for de konstruktive forhold og valgte dimensioner til fabrikationshallen og oplagspladsen. Fabrikationshallens konstruktionselementer beskrives, efterfulgt af en beskrivelse af halvtagets konstruktionselementer. I forbindelse med gennemlæsning anbefales det at bruge arkitekttegningerne og ingeniørtegningerne. 6.1 Stålrammen SR6 Stålrammen er det bærende konstruktionselement for fabrikationshallen, som alle andre konstruktionselementer fastgøres til. Som statisk system er der valgt en 2- charnieresramme. Stålrammerne har en spændvidde på 29,3 m fra yderside rammehjørne til yderside rammehjørne og er placeret med indbyrdes afstand på 4,8 m. Der anvendes et IPE-500 profil i Stålkvalitet S275. I rammehjørnerne er det valgt at foretage en udfligning. Udfligningen består af et opsvejst profil med PL12 til kroppen og PL 20 til flangerne. Højden af det opsvejste profil er variabel, mens bredden af flangen er valgt til 200mm. Anvendte materialer og dimensioner til rammen fremgår af Tabel 1. Element Materialekvalitet Profil Rammesøjle S275 IPE-500 Rammebjælke S275 IPE-500 Udfligning S275 Opsvejst profil Tabel 1: Viser anvendte dimensioner til stålramme For uddybning til valget af ramme og eftervisning af rammens stabilitet se Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner. Se endvidere tegning nr. K5 Plantegning og K6 Opstalt af stålrammen. 6.2 Kranskinnen KS1 Fabrikationshallen er udstyret med en løbekatkran på kranskinne. Løbekatkranen er af model GM 1000 af fabrikat Abus Crane Systems. 1 Kranen har en løftekapacitet på 4 tons, som det indskærpes overfor bygherre at overholde. Kranskinnen til løbekatkranen fastgøres til stålrammen og består af et IPE 360 profil med stålkvalitet S355. Grundet usikkerhed om ulykkeslasten for kranen anbefales som sikkerhedsforanstaltning, at kranen ikke bruges under kraftig storm. For at se dimensioneringen af kranskinnen, se Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner. Se endvidere tegning nr. K5 Plantegning og K6 Opstalt af stålrammen og S3 for samlingsdetalje af kranskinne til ramme. 6.3 Tagkonstruktionen for fabrikationshallen Taget udføres som sadeltag med en hældning på 5. Dermed gøres der plads til installation af udsugning og andet produktionsanlæg på taget i fremtiden, hvis dette ønskes, uden at lokalplanbestemmelsen overskrides. Ulempen er det øgede forbrug af 1 Model GM

17 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 stål og det mindre rummål af hallen i forhold til en konstruktion med større taghældning. Følgende opbygning af tagkonstruktionen er valgt: Tagstålplader fabrikat Inter Profiles type IP Colorsteel mm mineraluld (reduceret 5 mm i forhold til bygherres ønske) Dampspærre Træåse 200x75 mm Træforskalling 21x95 mm 25 mm lyse træuldbetonplader Ovenlysarealet er projekteret til 8 % af gulvarealet 2. Tagkonstruktionen bæres af træåsene, der bliver fastgjort på stålrammen med en indbyrdes afstand på 0,8 m. Mellem åsene bliver der indlagt mineraluldisolering med en tykkelse på 195 mm. Dette anses for den bedste løsning, da alternativet var en isoleringstykkelse på 220 mm for at tilfredsstille bygherrens isoleringskrav på 200 mm. Valget medfører at en forøgelse af dimensionen på åsene undgås. Dernæst kommer der et dampspærre af typen icotæt. Under dampspærren fastgøres spredt forskalling, som er placeret med en indbyrdes afstand på 0,6 m. På forskallingen bliver der fastgjort træuldbetonplader. Imellem dampspæret og træuldsbetonpladerne er der plads til diverse installationer, se Figur 3 herunder. Figur 3: Principskitse af tagkonstruktionen 2 Orion Lysbånd - Polycarbonat Planlys 13

18 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Ved dimensionering af tagåsene antages taget som fladt, derved ses der kun på 1. akset bøjning. De anvendte materialer og dimensioner til tagkonstruktionen fremgår af Tabel 2 herunder. Element Materialekvalitet Dimension/tykkelse Tagstålplade Colorsteel mm Mineraluldisolering Rockwool Flexibatts mm Dampspærre - - Forskalling pr. 0,6 m Firehøvlet træ C18 21x95 mm Tagåse pr. 0,8 m Savskåret træ C24 75x200 mm Tabel 2: Viser materialer og dimensioner til tagkonstruktionen. For at se dimensioneringen af tagåse, se Dokumentationsrapport for træ. Se endvidere tegninger nr. A6 Tværsnit A-A, K8 Tagåseplan og T9 for samlingsdetalje af tagåse til stålramme. 6.4 Vindgitre For at optage vindlasten på gavlen og dermed sikrer stabiliteten af stålrammerne placeres et vindgitter i hver ende af fabrikationshallen. Vindgitteret er opbygget af diagonaler som forbindes til stålrammen. Derudover haves en tagkipstang og en tagfodstang, der virker som tryk- og trækstænger på langs af fabrikationshallen. Placeringen af knudepunkterne fra vindgitteret falder sammen med placeringen af gavlsøjlerne. For at optage ulykkeslasten fra kranen, er der placeret en trykstang i forlængelse af kranskinnen. For at optage reaktionerne der kommer i kippen og facaden indsættes en vindafstivning i både kip- og tagfod, der forbinder de to vindgitre. Yderligere placeres et nedføringsgitter i facaden for at føre reaktionen fra vindgitter ned i fundamentet. Anvendte dimensioner til diagonale og lodrette stænger i vindgitteret fremgår af Tabel 3. Element Materialekvalitet Dimension Diagonale stænger S235 3x70x70 mm Tagkip- og tagfodstænger S235 5x70x70 mm Nedføringsgitter i facade S235 5x120x120 mm Tabel 3: Viser materialer og dimensioner til vindgitre For at se dimensioneringen af de valgte konstruktionselementer, se Dokumentationsrapport for stål. Se endvidere tegninger nr. K2 Opstalt af facadekonstruktion Syd, K4 Opstalt af facadekonstruktion Nord, K7 Vindgitterplan og S4 for samlingsdetalje af vindgitter til ramme. 14

19 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Vægkonstruktionen for nord/syd facaderne Følgende opbygning af vægkonstruktionen for facaderne er valgt: Stålfacadeplader fabrikat Inter Profiles type IP Colorsteel 19 Vindspærre Træåse 200 mm mineraluld isolering Dampspærre Træåse 50x150 mm Træforskalling Indvendig 12 mm Nesporexplade Vægkonstruktionen for nord/syd facaderne er opbygget af stålplader af samme fabrikat som ved tagkonstruktionen. Herunder placeres der en vindspærre af typen windy. Stålfacaden og vindspærren fastgøres til træåse. Træåse fastgøres til stålramme med en indbyrdes afstand på 0,6 m. Mellem åsene indlægges mineraluldisolering med en tykkelse på 150 mm. Dernæst kommer en dampspærre af typen icotæt. Der fastgøres en forskalling til åsene med en indbyrdes afstand på 0,6 m. Forskallingen fungerer som søjler, der leder egenlasten fra facaden ned til en trærem der er placeret på linjefundamentet. Ved at opbygge konstruktionen på denne måde opnås at belastningen på facadeåsen kun er en 1-akset belastning fra vinden. Træåsene konstrueres endvidere med gerbersamling. Mellem forskallingen kommer der yderligere 50 mm isolering, så den samlede tykkelse af isolering i vægkonstruktionen kommer op på 200 mm. På forskallingen fastgøres nesporexplader. Se opbygningen af vægkonstruktionen på Figur 4 på den næste side. 15

20 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Figur 4: Principskitse for vægkonstruktionen De anvendte materialer og dimensioner til vægkonstruktionen fremgår af Tabel 4 herunder. Element Materialekvalitet Dimension/tykkelse Tagstålplade Colorsteel mm Vindspærre - Mineraluldisolering Isover Facade 150 mm Mineraluldisolering Isover Facade 50 mm Dampspærre - Forskalling pr. 0,6 m Savskåret træ C18 50x50 mm Facadeåse pr. 0,6 m Savskåret træ C24 50x150 mm Trærem savskåret træ C18 200x50 mm Nesporexplade 12 mm Tabel 4: Viser materialer og dimensioner for vægkonstruktion facade nord/syd For at se dimensioneringen af facadeåse, se Dokumentationsrapport for trækonstruktioner. Se endvidere tegning nr. T8 for samlingsdetalje af gerbersamling 6.6 Vægkonstruktionen for gavlene Vægkonstruktionen for gavlene vælges opbygget på næsten samme måde som vægkonstruktionen for nord/syd facaderne. Det er ikke fundet nødvendigt med en 16

21 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 gerbersamling og ligeledes vælges det at åsene både optager egenlast og vindlast. Åsene fastgøres på gavlsøjlerne med en indbyrdes afstand på 0,6 m. Da egenlasten af facadekonstruktionen bæres af træåsene, virker forskallingen ikke længere som søjler. Dermed undgås træremmen i foden af konstruktionen. De anvendte materialer og dimensioner til vægkonstruktionen fremgår af Tabel 5 herunder. Element Materialekvalitet Dimension/tykkelse Tagstålplade Colorsteel mm Vindspærre - Mineraluldisolering Isover Facade 150 mm Mineraluldisolering Isover Facade 50 mm Dampspærre - Forskalling pr. 0,6 m Savskåret træ C18 50x50 mm Facadeåse pr. 0,6 m Savskåret træ C24 50x150 mm Nesporexplade 12 mm Tabel 5: Viser materialer og dimensioner til vægkonstruktionen for gavlene Fabrikationshallen er projekteret med en port i hver gavl. I den vestlige gavl etableres en udvendig monteret skydeport med en bredde på 8 m og en højde på 5 m. Porten udformes med to portblade og den nederste portskinne indstøbes i gavlfundamentet. Den østlige gavl er forsynet med en ledhejseport af mærket Hörmann 3, som har en sektionshøjde på 625 mm og en dimension på 4x3,5 m. Der er projekteret 2 udvendige døre i henholdsvis den nordlige og sydlige facade. Murhullet måler 1000x2100 mm og karmydermål har dimensionen 980x2090 mm, se A2 Facadetegning Syd. Der er yderligere placeret en dobbeltdør i den sydlige facade. Murhullet til denne er projekteret til 1800x2100 mm og karmydermål har dimensionen 1780x2090 mm. 4 Efter yderligere ønske fra bygherre er der placeret 2 vinduer i sydlig facade i forbindelse med værkførerkontoret med dimensionerne 1350x1350mm. 6.7 Gavlkonstruktionen Gavlkonstruktionen er opbygget af en stålramme ligesom i den resterende hal. Da denne stålramme udsættes for færre belastninger end de resterende stålrammer, udformes denne af IPE-500 profiler uden udfligninger. Stålrammen er ikke eftervist. Stålrammen udgør ligeledes en del af vindgitrene. Gavlsøjlerne er som hovedregel placeret med en indbyrdes afstand på 3,6 m. Dog er det valgt at flytte 2 gavlsøjler ved vestgavlen for at gøre plads til skydeporten. Over porten i henholdsvis øst- og vestgavlen er der indlagt en stålbjælke, som er fastgjort til gavlsøjlerne. Vægkonstruktionen er fastgjort til gavlsøjlerne. 3 Hörmann SPU 40 med sandwich vinduer type E sektionshøjde 625 mm 4 Sapa dørsystem model 2074, se 17

22 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 De anvendte materialer og dimensioner til gavlkonstruktionen fremgår af Tabel 6 herunder. Element Materialekvalitet Profil Gavlsøjler S235 HE 200 A Portbjælker S235 IPE-200 Tabel 6: Viser materialer og dimensioner til gavlkonstruktionen For at se dimensioneringen af de valgte konstruktionselementer, se Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner. Se endvidere tegning nr. K1 Opstalt af gavlkonstruktion Øst, K3 Opstalt af gavlkonstruktion Vest og S5 for samlingsdetalje for gavlsøjle og stålramme. 6.8 Halvtagets opbygning Taget udføres med ensidig hældning på 5. Halvtaget er opbygget af stålplader af typen Colorsteel 19, der fastgøres til de underliggende træåse. Træåsene fastgøres med indbyrdes afstand på 0,6 m til limtræsbjælker. Træåsene hviler på limtræsbjælker der ligger med en indbyrdes afstand på 3,6 m. Ved dimensionering af tagåse og limtræsbjælker antages taget at være fladt. Limtræsbjælkerne hviler på en limtræsrem ved tagfoden og er fastgjort til gavlsøjlerne i fabrikationshallens facade. Remmen bæres af limtræssøjler, der står med en indbyrdes afstand på 7,2 m. Søjlerne ender i et forhøjet punktfundament med en højde på 0,7 meter. For at optage friktionskraften fra vinden opsættes et vindgitter der fastgøres til træåse. Dimensionen for vindgitteret bestemmes ikke. Valgte dimensioner af elementer til halvtaget fremgår af Tabel 7 herunder. Element Materialekvalitet Dimension Træåse pr. 0,6 m C24 63x200mm Limtræsbjælker pr. 3,6 m GL32c 160x433mm Limtræsrem GL32c 160x300mm Limtræssøjler GL24h 140x133mm Tabel 7: Viser oversigt over dimensioner til halvtagets konstruktionselementer Se endvidere tegning nr. A1 Facadetegning Øst, K2 Opstalt af facadekonstruktion Syd, K4 Opstalt af facadekonstruktion Nord og K9 Halvtaget: Bjælke- og åseplan. Se endvidere T1-T6 for samlingsdetaljer for de forskellige trækonstruktioner. For at se dimensioneringen af konstruktionselementer i Tabel 7, se Dokumentationsrapport for trækonstruktioner. 6.9 Samlinger Både i fabrikationshallen og halvtaget er der en del samlinger. Samlingerne er afgørende da disse har til opgave at optage og lede kræfterne videre i konstruktionen. Det er i dette projekt kun valgt at dimensionere nogle af disse samlinger. En oversigt over de dimensionerede samlinger ses på Tabel 8 og Tabel 9på den næste side. 18

23 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Gerbersamling i nord/syd facader Samling mellem tagåsen og stålprofilet Element Nr. a-mål [mm] Stålsamlinger Samling i kippen SAM-F Samling i rammehjørnet SAM-F- 2 Samling mellem kranskinnen og SAM-Frammen 3 Samling mellem vindgitteret og SAM-Frammen 4 Samling mellem gavlsøjle og rammen SAM-F- 5 Samling mellem fundament og rammen SAM-F- 6 SAM-H- 8 Boltemål Kvalitet Antal bolte M M M M M27 S355 - Kamsøm 4,0x M12 bolte 8.8 Tabel 8: Viser en oversigt over dimensionerede samlinger i fabrikationshallen For uddybning af de enkelte samlinger se Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner og Dokumentationsrapport for trækonstruktioner. Se endvidere tegningerne S1-S6 og T8-T9 for samlingsdetaljer Træsamlinger Samling mellem tagåse og limtræsbjælken Element Nr. a-mål [mm] Samling mellem tagåse og limtræsbjælken Samling mellem limtræsbjælken og limtræsrem Samling mellem limtræsrem og limtræssøjle Samling mellem limtræsrem og limtræssøjle Samling mellem limtræssøjle og gavlsøjle Samling mellem limtræssøjlen og fundamentet SAM-H- 1 SAM-H- 2 SAM-H- 3 SAM-H- 4 SAM-H- 5 SAM-H- 6 SAM-H- 7 SAM-H- 9 Forbindelsesmiddel Kvalitet - Kamsøm 4,0x Skruer 4,0x M12 bolte 5.6 Skruer 12x M12 bolte M12 bolte M12 bolte M12 bolte Tabel 9: Viser en oversigt over dimensionerede samlinger i halvtaget. Antal forbindelse s-midler

24 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 For uddybning af de enkelte samlinger, se Dokumentationsrapport for trækonstruktioner. Se endvidere tegningerne T1-T7 af samlingsdetaljer Bærende betonkonstruktion til den indskudte etage Langs fabrikationshallens indvendige sydlige side, indrettes der et værktøjslager, et værkførerkontor, en gang og et toilet. Dette bliver en såkaldt indskudt etage, se A5 Etageplan. Den indskudte etage udføres i jernbeton med lette skillevægge mellem de bærende søjler. Konstruktionen støbes på stedet. Etagetaget dimensioneres efter en nyttelast på 5 kn/m 2, der skal bruges til forskellige elektriske installationer. Betondækket støbes sammen med jernbetonbjælker, som hviler på jernbetonsøjler. Ved sammenstøbning af betonplader og bjælker opnås at den samlede tykkelse af konstruktionen reduceres. Tabel 10 viser en oversigt over de valgte dimensioner for jernbetonkonstruktionen Nr. Betegnelse Bredde [mm] Længde [mm] Højde [mm] JB1 Jernbetonplade JB2 JB3 Simpel understøt. bjælke Kontinuert bjælke Armering Ø8/170 Ø6/ stk. Ø x Hovedarmering 2stk. Ø16 Oversidearmering 2 stk. ø10 Simpel understøt. 200 JB stk. Ø20 T-bjælke JB5 Jernbetonsøjle stk. Ø20 Tabel 10: Betegnelser og benyttede mål for konstruktionselementer til indskudt etage Den valgte indretning af den indskudte etage ses på Figur 6 herunder. Figur 5: Viser indretningen af den indskudte etage. 20

25 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 I værkførerens kontor placeres 2 vinduer i ydervæggen. Vinduesarealerne skal svare til 10 % af gulvarealet 5. For at overholde dette vælges 2 vinduer med 1,35 x 1,35 m. 6 Vinduerne bliver placeret 1,2 m over gulv af brandtekniske grunde. 7 For at se dimensioneringen af de enkelte betonelementer, se Dokumentationsrapport for beton. Se endvidere tegninger nr. K5 Plantegning af fabrikationshallen, A5 Etageplan, A6 Tværsnit A-A, B1 Armeringsplan betonplade og B2 Armeringsplan for betonbjælker og betonsøjler Fundering og terrændæk Fundamenterne og terrændækket skal optage de laster der kommer fra fabrikationshallen og fører lasten videre ned i jorden. Funderingen tager udgangspunkt i den geotekniske rapport, se Bilag P-4. Der ses i alt på 6 fundamenter: punktfundamenterne til halvtagets limtræssøjler punktfundamenterne til fabrikationshallens rammeben stribefundamentet til facaden stribefundamentet til gavlen punktfundamenterne til fabrikationshallens gavlsøjler punktfundamenterne til betonsøjlerne ved den indskudte etage Dimensionerne af de forskellige fundamenter ses i Tabel 11 på den næste side

26 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Beskrivelse Betegnelse Længde [mm] Punktfundament til SF halvtagets limtræssøjler 600 Punktfundament til SF halvtagets limtræssøjler 600 Bredde [mm] Dybde [mm] Punktfundament til fabrikshallens rammeben PF Stribefundament til facaden LF Stribefundament til gavlen LF Punktfundamentet til fabrikshallens gavlsøjler PF Punktfundament til betonsøjlerne ved den indskudte etage PF3b Tabel 11: Viser de valgte dimensioner for de forskellige fundamenter. De steder hvor der haves 2 mål i samme kolonne, er det øverste mål fundamentsblokken og det nederste er skaftet. Den valgte armering til de enkelte fundamenter kan ses i Dokumentationsrapport for fundering. Terrændæk Terrændækket udføres i beton støbt på stedet og skal kunne optage og fordele de laster det udsættes for. Det er fastsat fra bygherres side at terrændækket udformes således, at det kan optage et akseltryk på 115() og et stødtillæg på 20 %. Det dimensionsgivende kontakttryk sættes til 0,9 89:. De fundne dimensioner for terrændækket ses herunder. Betontype Tykkelse Tykkelse Tykkelse Armering beton isolering mellemlag C mm 200 mm 230 mm C550 Y10/125 Tabel 12: Viser en oversigt over terrændækkets opbygning. Armeringen placeres i undersiden af betonen og lægges med en afstand 125 mm. Det placeres på dæklaget der er fastsat til 20 mm over isolering. Opbygning af terrændækket ses på Figur 6 herunder. 22

27 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj 2012 Figur 6: Viser opbygningen af terrændækket For at se dimensioneringen af terrændækket, se Dokumentationsrapport for fundering. Se endvidere tegning nr. F0 Fundamentsplan, F1 Fundament SF1 til limtræssøjlerne LS2-LS8, F2 Fundament SF2 til limtræssøjlerne LS1/LS1, F3 Fundament PF1 til stålramme, F4 Fundament LF1/LF2 til facade og gavl, F5 Fundament PF2 til gavlsøjlerne og F6 Fundament PF3 til betonsøjlerne. 23

28 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H Lastopgørelse og -nedføring I dette kapitel redegøres kort for de opgjorte lasttyper og hvordan disse føres til overkant af fundament. Lastopgørelsen danner grundlag for dimensioneringen af alle konstruktionselementer. Det anbefales at støtte sig til lastkatalog i Bilag P-3. For uddybende dokumentation, se dokumentationsrapport for lastfastsættelse. 7.1 Egenlast Egenlasten af de anvendte konstruktionselementer findes under rubrikken egenlast i lastkataloget Bilag P Nyttelast Nyttelasten fra kranen er fastsat ud fra produktbladet for løbekatkranen. Denne fastsættes til 59,7 kn og inkluderer en stødfaktor på 1,14. Se Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner kapitel 4 for bestemmelse af stødfaktoren. Ved taget haves en nyttelast på 1,5 kn. Denne skal påføres konstruktionen idet det antages at en person udfører reparation eller lignende på taget. Den vil ved kombination i brudgrænsetilstanden ikke være dimensionsgivende, men anvendes ved undersøgelse af nedbøjningen i anvendelsesgrænsetilstanden. 7.3 Snelast Snelasten er fastsat ud fra DS/EN Der haves tre tilfælde for snelasten på fabrikationshallen. For tilfælde 1 haves der 0,58 kn/m 2 på hele tagfladen. Ved tilfælde 2 udsættes tagfladen for vind og derved haves der 0,58 kn/m 2 på en halvdel af taget og 0,29 kn/m 2 på den anden halvdel. Tilfælde 3 er det samme som tilfælde 2, bare spejlvendt. Ved halvtaget haves der ophobning af sne pga. nedfald af sne fra fabrikationshallen og snefygning. Størrelsen af snelasten på halvtaget ved ophobning er beregnet til 3,7 kn/m 2 og er aftagende til 5 m fra fabrikationshallens facade. På det resterende tag er snelasten beregnet til 0,58 kn/m Vindlast Vindlasten er beregnet ud fra DS/EN Peakhastighedstrykket er beregnet til 1,11 kn/m 2. Opgørelsen af vindlasten i de forskellige vindzoner ses i lastkataloget, Bilag P Ulykkeslast Kranens bufferlast udgør en ulykkeslast. Bufferlasten er fundet i produktbladet til kranen og sættes til 9,1 kn. Lastkombinationen ved ulykkesdimensioneringstilstanden bliver ikke dimensionsgivende for vindgitteret. 24

29 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Nedføring af laster til fundamentets overkant Afsnittet herunder opdeles i fabrikationshallen og halvtaget over oplagspladsen. Når egenlasten føres videre til et konstruktionselement, inkluderer det egenlasten af de overliggende elementer samt af det pågældende konstruktionselement Fabrikationshallen Egenlasten af tagkonstruktionen på fabrikationshallen bliver overført til træåsene. Disse fører lasten til stålrammen, som afleverer lasten til fundamentet. Egenlasten af facadekonstruktionen i nordlig og sydlig retning føres til den spredte forskalling som afleverer lasten til træremmen. Denne afleverer lasten til et stribefundament. Vindgitterets egenlast føres til stålrammerne og ned i punktfundamenterne. Ved gavlene øst-vest bærer træåsene facadekonstruktionen, som overfører lasten til gavlsøjlerne og ned i fundamentet. Snelasten på taget bliver overført til tagkonstruktionen. Denne leder lasterne videre til stålrammen, hvor lasterne ender i fundamentet. Vindlasten på taget optages på samme måde som snelasten. Vindlasten på gavlene optages af facadekonstruktionen. Herfra overføres vindlasten til gavlsøjlerne som afleverer halvdelen til fundamentet og resten til vindgitteret. Det sidstnævnte optager også friktionskraften. Vindgitteret overfører noget af vindlasten til nedføringsgitrene i nord og syd facaderne, der afleverer lasten i fundamentet. De reaktioner der kommer i kippen bliver ført via vindafstivningen til det andet gitter, som leder reaktionerne til fundamentet. Nyttelasten af kranen optages af kranskinnen der er fastgjort i stålrammen, hvormed kranens nyttelast føres via stålrammen til fundamentet. Kranens bufferlast, der fungerer som en ulykkeslast, optages af vindgitteret Halvtaget Egenlasten af tagkonstruktionen optages af de tværgående limtræsbjælker. Disse afleverer halvdelen af egenlasten til gavlsøjlerne, mens resten føres til limtræsremmen. Herfra viderefører remmen egenlasten til limtræssøjlerne, som afleverer lasten ned til fundamentet. Nyttelasten og snelasten på taget bliver optaget og videreført på samme måde som egenlasten. Vindlasten bliver overført fra tagfladen til fundamentet på samme måde som de andre lasttyper. Dette gælder dog ikke for friktionskraften fra vindlasten på halvtaget, da denne optages i vindgitteret i halvtaget. Herfra overføres lasten til træåsene og føres til fundamentet som allerede beskrevet. Der ses bort fra denne last ved dimensioneringen af gavlsøjlerne. 7.7 De dimensionsgivende lastkombinationer Dette afsnit har til formål at klarlægge de lastkombinationer der bliver brugt til at dimensionere de pågældende konstruktionselementer. Til dette formål er der opstillet et skema, som er inddelt i kolonnerne Emne, Navn og Dimensionsgivende lastkombination. Yderligere findes der en kolonne med den anvendte vindretning, en 25

30 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 eventuel note til konstruktionselementet og et tegningsnummer. En forklaring af noterne fremgår af teksten under tabellen. Betegnelse af konstruktionselementerne der fremgår af kolonnen Navn fremgår også af tegningerne, så det pågældende element kan findes på tegningen, der er angivet i kolonnen Tegningsnummer. Det er underforstået ved den dimensionsgivende lastkombination, at den pågældende last er det dominerende lasttilfælde. Beskrivelse Nr. Dimensionsgivende lastkombination Vindretning Note Tegningsnr. Fabrikationshal Tagkonstruktion Træåse Å1a vindlast syd/nord K8 Facade nord/syd Træåse Å1b vindlast vestfra 1) Forskalling F1 egenlast 2) Trærem T1 egenlast 2) Gavl øst/vest Træåse Å1c vindlast, syd/nord 3) 4) egenlast Gavlsøjle GØ5 vindlast sydfra K1 Gavlbjælke over port BV5 vindlast vestfra 3) 4) K3 Vindgitter Vindafstivning V1 vindlast østfra 5) K4 (lodret stang) Nedføringsgitter V2 vindlast østfra 6) K4 Stålramme Stålramme SR6 snelast nord 7) K6 Kranskinne Kranskinne KS Halvtag Træåse Å1e snelast syd/nord 8) K9 Limtræsbjælke LB2/ snelast syd/nord K9 LB4 vindlast Limtræsrem LR1/ vindlast østfra 9) K9 LR2 Limtræssøjle LS2 snelast syd/nord K9 Lastkombinationer er taget fra Teknisk Ståbi, Tabel 4.4 Noteforklaring: 1) der haves ingen snelast og egenlast på konstruktionselementet 2) der haves ingen snelast og vindlast på konstruktionselementet 3) påvirkning i y-aksens retning 4) påvirkning i z-aksens retning 5) vindgitter ved østgavl 6) nedføringsgitter ved østgavl 7) dimensionsgivende lastkombination: nyttelast vind nord2 sne3 8) træåse, hvor der er sneophobning 9) pga. den symmetriske belastning er begge dimensionsgivende 26

31 B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing 29. maj Konklusion I dette projekt er der blevet foretaget en detaildimensionering af en ny fabrikationshal på Skagerrakvej i Kjersing, Esbjerg N. Udgangspunktet var byggeprogrammet fra Maskinfabrikken A/S og ydelsesbeskrivelse for projektet. De geometriske mål for den færdig dimensionerede fabrikationshal er 28,3x47,8 meter indvendigt og 29,6x48,9 meter udvendigt. For halvtaget over oplagspladsen er målene 9,5x28,9 meter. Dette giver et areal på 1352 m 2 for fabrikationshallen og 275 m 2 for oplagspladsen. Den samlede højde af fabrikationshallen fra terrændæk til kip er 8,2 meter og fra terrændæk til overside rammehjørne af taghjørne er 6,9 meter. Den indvendige højde fra terrændæk til rammehjørne er 6,2 meter og overholder bygherres ønske om minimum 6 meters frihøjde. For halvtaget er højden mellem terrændæk og underside limtræsrem dimensioneret til 4,6 meter. Det er her valgt at øge højden fra bygherrens oprindelige ønske på 4 meter. Dette blev valgt for at sikre at lastbiler kan bakke ind under halvtaget. I projektet er naturlasterne fra sne og vind blevet estimeret sammen med konstruktionens egenlast og nyttelasten fra kranen. De forskellige laster er blevet kombineret med henblik på at finde det dimensionerende tilfælde for de forskellige konstruktionselementer. For stålrammen blev det dimensionerende tilfælde fundet som snelastdominerende med vind fra nord og nyttelast. For de forskellige træåse i fabrikationshallen blev det dimensionerende tilfælde fundet som vindlast dominerende. For gavlsøjlerne i hallen blev det dimensionerende tilfælde fundet i hallens østlige side med vindlast dimensionerende. For halvtaget over oplagspladsen blev det dimensionerende tilfælde fundet som vindlast dominerende for både limtræsbjælkerne og limtræsremmen. Stålrammen er dimensioneret som en 2-charnieresramme og er opbygget af IPE-500 profiler S275. Der er foretaget en udfligning med længden 1,7 meter fra rammehjørne. Som kranskinne er der brugt et IPE-360 profil og der er valgt en løbekatkran af mærket Abus GM1000 med en løftekapacitet på 4 tons. Tagåse og facadeåse er dimensioneret til henholdsvis 75x200 mm og 50x150 mm. Til gavlsøljerne er der anvendt et HE200-A profil S235. Der er dimensioneret og placeret et vindgitter i hver ende af bygningen for at sikre dennes stabilitet. Gitteret består af RHS-profiler 70x70x3 mm. For at skabe yderligere stabilitet er der placeret RHS-profiler 70x70x5 mm til vindafstivning i tagfod og kip. Der er placeret nedføringsgitre i nord/syd facaderne til optagelse af lasterne fra vindgitrene. Disse består af RHS 100x100x5 mm. 27

32 29. maj 2012 Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 For halvtagets tagåse er der anvendt dimensionen 63x200 mm. De underliggende limtræsbjælker er dimensioneret til 160x433 mm. Limtræsremmen i halvtagets tagfod har fået dimensionen 160x300 mm og understøttes af limtræssøjler med dimensionen 140x133 mm. Der er foretaget en dimensionering af de vigtigste samlinger i konstruktionen. Den bærende konstruktion til den ønskede indskudte etage består af en jernbetonplade med tykkelsen 180 mm støbt på stedet understøttet af jernbetonbjælker. Bjælkerne er dimensioneret med en bredde på 200 mm og en højde på 450 mm for de simpelt understøttede bjælker og 300 mm for den kontinuerte bjælke. Jernbetonsøjlerne der understøtter etagen er dimensioneret til 200x200 mm. Der er indrettet værkførerkontor, toiletter og værktøjslager der overholder arealmålene efter bygherres ønsker. Til fundering af fabrikationshallen og halvtaget anvendes punkt- og linjefundamenter. For fabrikationshallen er fundamentsblokken til stålrammen dimensioneret til 2,6x1,3x0,75 m. Gavlsøjlernes fundamentsblokke har fået dimensionen 1,3x1,3x0,5 m. Betonsøjlerne til den indskudte etage står på fundamentsblokke med dimensionen 1,2x1,2x0,5 m. Linjefundamenterne til facaden er dimensioneret til 0,2x1,05 m, mens linjefundamentet ved det store port har dimensionen 0,55x1,05 m. Til limtræssøjlerne i halvtaget er der dimensioneret punktfundamenter af dimensionen 1,7x1,7x0,85 m i fundamentsblokken. De to yderst liggende punktfundamenter har fået dimensionen 1,1x1,1x0,7 m i fundamentsblokken grundet mindre belastning. Dimensioneringen af fabrikationshallen er foretaget ud fra gældende normer på området og der er foretaget en detailtegning af hele konstruktionen. Baseret på materialet i denne præsentationsrapport og de tilhørende dokumentationsrapporter betragter gruppen projektet som afsluttet. 28

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Præsentationsrapport Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Dato: 29/05-2012 B4-1-F12 P1 Dato: 29/05-2012

Læs mere

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Underkonstruktion til nordlys

Underkonstruktion til nordlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til nordlys Underkonstruktion til nordlys med 40-90 hældning ovenlysmoduler monteres i en nordlysløsning på en underkonstruktion udført i stål, træ eller beton, som afsluttes

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Tjørnelyskolen

NOTAT. 1. Indledning. 2. Tjørnelyskolen NOTAT Projekt Tjørnelyskolen, Stabilitet af tag over svømmehallen Kunde Greve Kommune, Ejendomsafdelingen Notat nr. 02 Dato 2015-04-20 Til Annette Sia Christensen, Jesper Nimgård, Fra Jens Brandt Kopi

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar. Inhomogene lag

Emne Spørgsmål Svar. Inhomogene lag Emne Spørgsmål Svar Inhomogene lag Hvordan beregner man et inhomogent materialelag, som indeholder et "Ikke ventileret hulrum" hvor 20 % er bjælke og 80 % et ikke ventileret hulrum. Beregningen af R-værdien

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere