RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER"

Transkript

1 RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS AIA kl. 1 RS AIA kl. 2 RS AIA kl. 3

2 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION System oversigt: Alrm Systemet Betjeningspnel: RS-25R Telekommndo (håndsender): Om denne vejledning: DAGLIG DRIFT Introduktion: Hvordn ved mn om systemet virker? Tilkobling systemet Tidsindstillet tilkobling Hvis noget går glt Tilkoblingsejl Tilkobling på udgngsdøren Tilkobling med udgngstryk Deltilkobling Øjeblikkelig tilkobling Lydløs tilkobling Tilkobling med nøgle Tilkobling med en RS-T25r Hvis systemet ikke vil tilkoble Hvd skl gøres hvis og lmperne lyser Frkobling systemet Frkobling med RS-T25r håndsender Hvis du overskrider indgngstiden Frkobling r en nøglekontkt Hvis du selv vil strte en lrm Tvs overldslrms kode EFTER EN ALARM Introduktion Brndlrm Frkobling systemet Astilling systemet Bruger stilling Fjern stilling SPECIEL FUNKTIONER Introduktion: Udkobling zoner Udkobling 24 timers zoner Brugerkoder Overldskode Ændring kode Ændring brugernvne Hændelsesloggen Tbel 1, Log og hændelseskoder Indstilling tid og dto Tænd og sluk or dørklokkeunktionen AFPRØVNING AF SYSTEMET Sirenetest Gng test Strt opkld til en jern up-/downloding Service inormtion RS- 216, RS-224 & RS-232 Hrdwired Control Pnel Instlltion nd Progrmming Guide. Cooper Security Limited v sotwre Every eort hs been mde to ensure tht the contents o this book re correct, errors nd omissions excepted. However, neither the uthors nor Cooper Security Limited ccept ny libility or loss or dmge cused or lleged to be cused directly or indirectly by this book. The contents o this book re subject to chnge without notice. Dnish

3 RS-232-Brugervejledning 1. System oversigt: 1. Introduktion RS-216, RS-224 og RS-232 er en serie vnceret tyverilrm, designet til t være uldt ud progrmmérbr og som er godkendt F&P smt kn plceres i overensstemmelse med individuelle brugerbehov. Serien består tre vnceret lrmcentrl med henholdsvis 8 eller 16 zoner, indbygget teleonsender smt seprt betjeningspnel. Alrmcentrlerne kn udvides til t omtte mks. 4 betjeningspneler, et nøgle interce smt 24 zoner or RS-216, 32 or RS-224 og 40 zoner or RS-232. RS216, RS-224 og RS-232 er udviklet specielt til det skndinviske mrked, or t give instlltøren en yderst krtuld og leksibelt lrmsystem, der stort set kn dække et hvert instlltionsbehov. Reglse s produktsortiment dskiller sig med et højt kvlitets og sikkerhedsniveu. 1.1 Alrm Systemet Alrmsystemet indeholder en centrl enhed, et eller lere betjeningspneler og dskillige detektorer Centrlenheden som indeholder hovedkontrollere, strømorsyning, bckup-btteri og teleonsender, plceres normlt et sikkert sted som ikke umiddelbrt kn ses. Detektorerne kn instlleres på orskellige steder, eller zoner, rundt omkring i bygningen. Hvis noget ktivere en detektor vil den signlere tilbge til centrlenheden. Centrlenhedens rektion hænger om systemet er tilkoblet eller rkoblet. Når systemet er tilkoblet vil centrlenheden strte en lrm hver gng detektoren ktiveres. Alrmen kn være en sirene eller en blitzlmpe plceret udenor bygningen, eller det kn være et tvs lrmsignl der sendes vi teleonsenderen over teleonlinien til en kontrol centrl (KC). Når systemet er rkoblet genereres ingen lrm hvis detektoren ktiveres. Systemet er inddelt i zoner og områder. En zone kn overvåge en eller lere detektorer (bevægelser, glsbrud, dørkontkter, overldstryk osv). To eller lere disse zoner kn lægges smmen i et område. Centrlenheden hr 4 områder kldet A, B, C og D. Et område kn til- og rkobles uhængigt de ndre områder i et system. Din instlltør kn progrmmere centrlenheden til t bruge disse områder på en ud to måder: som et enkelt brugersystem, eller som et lere brugersystem Enkelt brugersystem: Et enkelt brugersystem, der er bseret på t lle bruger kn til- og rkoble hele systemet, smt ortge orskellige deltilkoblinger systemet. Et enkelt brugersystem benyttes som regel i privte og små erhvervsinstlltioner, med en dgngsrute, hvor lle må kunne rkoble hele systemet. I et enkelt brugersystem, bruges områderne til or eksempel ntsikring, hvor mn ønsker t kunne sikre skllen huset når mn selv opholder sig inde i huset. Områdetsterne vil her virke som ølgende ; Tsten [ A ] styrer hele systemet og områdetsterne [ B, C og D ] vil styre orskellige deltilkoblinger systemet Flere brugersystem Områdestyring : Flere brugersystem er bseret på t systemet kn være opdelt i lere selvstændige områder, der hver kn hve deres egen dgngsrute og betjeningspnel som kn til- og rkobles uhængigt hinnden. I et lere brugersystem kn de enkelte brugerkoder begrænses i hvor meget de må kunne tilog rkoble instlltionen. I et lere brugersystem vil tsterne hve ølgende unktion; Tsten [ A ] styre område A, tsten [ B ] styre område B - tsten [ D ] vil styre område D. Ligegyldigt hvilken system du hr, vil det strte en lrm når en detektor som er i et tilkoblet område bliver ktiveret. Instlltøren inddeler detektorzonerne til område A, B, C og D under instlltionen. Dine bygninger kn tilpsses med 24 timers zoner og pnik lrm zoner. Hvis disse zoner udløses vil systemet strte en lrm uhængigt om nogle niveuer er tilkoblet eller ej. Dnish

4 1. Introduktion RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 1.2 Betjeningspnel: Dit lrmsystem kn hve et eller lere betjeningspneler typen RS-LCD med LCD disply, som du kn til- og rkoble systemet med. Derudover, kn du læse hændelsesloggen og oretge mindre ændringer på hvordn systemet skl ungere. Du skl indtste en brugerkode ør systemet vil cceptere kommndoer. Systemet kn hve op til 16 orskellige brugerkoder, og giver dermed mulighed or sikker dgng or 16 brugere. LCD Disply Frkoblet Reglse RS-??? 230Vc lmpe Teleonlinie ejl Servicelmpe A B Cire tster C D ENT 0 ESC Funktionstster Figur 1. RS-LCD betjeningspnel. På RS-LCD betjeningspnelet disply vises detektorzonernes tilstnd, sbotge tilstnd kblingen, og ndet nødvendig inormtion. Lmper Funktion Tændt Slukket Fejl på teleonlinien. Teleonlinie OK Behov or tekniker eller instlltør hjælp. Alt OK 230Vc tilstede og OK. Blinker hvis ved btteridrit. Tsterne giver dig mulighed or t indtste din brugerkode, or t til- og rkoble systemet. Tster Enkelt bruger system Flere brugersystem A Tilkobler hele systemet. Til-/ Frkobler område A. B Deltilkobler område B. Til-/ Frkobler område B. D Deltilkobler område D. Til-/ Frkobler område C. C Deltilkobler område C. Til-/ Frkobler område D. 0 til 9 Ciertster bruges til indtstning koder ESC Funktionstst til brug or ESC eller udkobling zoner ENT Funktionstst til brug til-&rkobling smt ccept tst ved progrmmering Dnish

5 1. Introduktion Derudover, vil de individuelle tster give dig dgng til t strte eller stoppe orskellige bruger unktioner. Tster Bruger unktion 4 Ændring brugerkoder. 5 Hændelsesloggen; visning de sidste 250 hændelser. 6 Indstilling uret; klokke og dtoen. 7 Til- eller rkobling dørklokke unktionen. 8 Test lydgiver og blitzlmpe. 9 Gå test detektorerne. 0 Strt opkld or jern up-/downloding For t benytte disse bruger unktioner skl du ltid strte med t indtste din brugerkode; [ kode ] + [ nr. på unktion]. Benyt [ ESC ] tsten som ESC unktion til t slutte hver unktion. 1.3 RS-T25R Telekommndo (håndsender): Hvis lrmsystemet hr et RS-RFX trådløst modul tilkoblet, vil mn være i stnd til t bruge en RS- T25r telekommndo (også kldet en håndsender). Senderlmpe Tilk. område A Deltilkobling B Frkobling Figur 3. RS-T25r Telekommndo til t betjening På RS-T25R vil senderlmpen lyse når senderen sender et signl til lrmsystemet. Knpperne hr ølgende unktioner: Knp Enkelt brugersystem Flere brugersystem i Tilkobler hele systemet eller område A Tilkobler område A h Deltilkobler område B. Ingen unktion g Frkober systemet Frkobler område A i+g Aktiverer en overldslrm Aktiverer en overldslrm 1.4 Om denne vejledning: Resten denne mnul ortæller i detljer om, hvordn systemet kn bruges: Asnit 2-Dgligdrit 3-Eter en lrm 4-Specil unktioner Beskrivelse Beskriver hvordn systemet til- og rkobles Beskriver hvordn du kn rkoble lydgiverne eter en lrm, hvordn mn kn se årsgen til lrmen, og hvordn systemet kn stilles således t det kn blive klrt til brug igen. Beskriver hvordn du kn bruge de mere vncerede unktioner i systemet. Dnish

6 2. Introduktion: 2. Dglig drit Før du orsøger t betjene dette lrmsystem, er det en god ting, t du sætter dig godt ind de til- og rkoblingsmuligheder systemet tilbyder. Der er dskillige måder hvorpå lrmsystemet kn til- og rkobles, hængigt, om systemet er instlleret som et lere brugersystem eller som enkelt brugersystem. Forskellen på et lere brugersystem og et enkelt brugersystem, er om systemet er opdelt i lere områder, der individuelt kn til- og rkobles uhængigt hinnden. Alrmsystemet indeholder en eller lere dgngsruter, der består en ind- og udgngsvej til betjeningspnelet i din bygning. Når systemet tilkobles, skl du ølge denne rute or t orlde bygningen. Du skl også ølge indgngsruten når du går ind i bygningen or t rkoble systemet. Hvis du viger r denne rute, kn du udløse en ejllrm. 2.1 Hvordn ved mn om systemet virker? lmpen lyser ltid når 230Vc strømmen er tilsluttet. Hvis lmpen blinker lngsomt er 230Vc strømmen ikke tilsluttet, og systemet drives det interne btteri. Hvis lmpen er slukket virker systemet ikke. Betjeningspnelets disply vil, når der tilkobles, vise hvilket område som er tilkoblet i 30 sekunder, hvoreter det skiter til tid & dto. Displyet vil ørst ktiveres eter en indgngsprocedure er ktiveret eller en brugerkode er indtstet. Dog kn instlltøren progrmmere systemet til t være ktiv hele tiden, hvis systemet ikke benyttes i en AIA godkendt instlltion. Hvis mn ønsker t teste systemet og dets detektorer, skl mn se "4. Brugerunktioner Aprøvning systemet". 2.2 Tilkobling systemet Systemet hr orskellige metoder hvorpå det kn tilkobles: Tilkoblings metode Tidsindstillet tilkobling Tilkobling på udgngsdør. Udgngstryk. Lydløs tilkobling Deltilkobling Tilkobling m/nøgle Telekommndo tilkobling. Funktion Udgngsproceduren strtes med din brugerkode, udgngs tonen vil høres og du skl nu orlde bygningen. Udgngsproceduren sluttes ved t ktivere orbikobleren eller lde udgngs tiden udløbe, hvoreter udgngs tone stopper og systemet er tilkoblet Udgngsproceduren strtes med din brugerkode, udgngs tonen vil høres og du skl nu orlde bygningen. Når du lukker yderdøren vil udgngsproceduren slutte, hvoreter udgngs tone stopper og systemet er tilkoblet Udgngsproceduren strtes med din brugerkode, udgngs tonen vil høres og du skl nu orlde bygningen. Når du ktivere udgngstrykket udenor bygningen vil udgngsproceduren slutte, hvoreter udgngs tone stopper og systemet er tilkoblet Smme procedure som ved tidsindstillet tilkobling med uden t udgngs tonen kn høres. Denne unktion giver dig mulighed or t ortge en deltilkobling, eksempel skllen huset, imens du stdigt kn opholde dig i huset. Udgngsproceduren strtes ved t dreje nøglen og udgngs tonen høres, du skl nu orlde bygningen og lukke yderdøren. Hvoreter udgngs tone stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet er tilkoblet Tryk på [i]knppen på håndsenderen og udgngsproceduren vil strte, orld nu bygningen og lukke yderdøren, hvoreter udgngs tonen stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet er tilkoblet Spørg dit lrmirm hvilken metode der skl bruges og benyt hereter ølgende sider or detljerede instruktioner Dnish

7 2-Dglig drit 2.3 Tidsindstillet tilkobling Med tidsindstillet tilkobling vil systemet tilkoble sig eter en progrmmeret udgngstid er udløbet eller når orbikobleren ktiveres. Udgngstiden er lng nok til, t du kn nå t orlde bygningen og lukke den sidste yderdør. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. (hvis dit system er et enkelt brugersystem, spring d til punkt 6) 3. Hvis ingen ndre områder er tilkoblet vil displyet vise ølgende: Vælg?? +? +? +? Reglse RS-??? 4. Hvis et ndet område er tilkoblet vil displyet strte med t spørge om mn ønsker t rkoble. FRAK.? B Reglse RS-??? 5. Tryk på tsten or det område mn ønsker t tilkoblet TILK. A Reglse RS-??? 6. Tryk på [ ENT ] or t tilkoble de ønskede områder. Udgngstiden strter når du trykker på [ ENT ] eller område tsten. Under udgngstiden giver betjeningspnelerne en konstnt udgngstone or t dvre dig om tidsnedtællingen. Udgngstone TILK.: A 009 Reglse RS-??? Hvis du hører en brudt tone r lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som hr ktiveret en detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 11.) Flere brugersystem: 7. Forld bygningen d udgngsruten ør udgngstiden udløber og luk yderdøren. Når udgngstiden ophører, gives et dobbelt bip og displyet viser hvilket områder der nu er tilkoblet. Bip-Bip-Lyde OMRÅDE A TILK. Reglse RS-??? Enkelt brugersystem: LEVEL A TILL Reglse RS-??? Note: Hvis du ønsker t stoppe tilkoblinger, skl du indtste din brugerkode igen. 2.4 Hvis noget går glt.. Hvis der, når du tster din brugerkode, lyder en pulserende ejltone, vil du kunne inde årsgen til ejlen i displyet. Du hr nu 10 sekunder til t indtste din brugerkode or t stille ejlen. Ret ejlen og strt orr med tilkoblingen. Dnish

8 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.5 Tilkoblingsejl Hvis du hr orldt bygningen og du hr ktiveret orbikobler-unktionen og udgngstiden ikke stopper eller udgnstonen skiter til en pulserende tone, så hr du sndsynligvis glemt t lukke en dør i dgngsruten. Systemet vil så strte en lrm og systemet bliver ikke tilkoblet. Du kn stille denne ejllrm ved t indtste din brugerkode. Displyet viser hvilken zone(r) som vr årsg til ejlen. Når du hr stillet lrmen er du nødt til t nulstille systemet (se "Astilling Nulstilling systemet" på side 15) og gentg tilkoblingsproceduren. 2.6 Tilkobling på udgngsdøren. Med tilkobling på udgngsdøren vil systemet tilkoble når du lukker yderdøren og der er ingen st udgngstid. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. (hvis dit system er et enkeltbruger system, spring d til punkt 6) 3. Hvis ingen ndre områder er tilkoblet vil displyet vise ølgende:? +? +? +? Vælg? Reglse RS-??? 4. Hvis et ndet område er tilkoblet vil displyet strte med t spørge om mn ønsker t rkoble. 5. Tryk på tsten or det område mn ønsker t tilkoblet FRAK.:? B Reglse RS-??? TILK.: FRAK.: A? B Reglse RS-232 RS-??? s 6. Tryk på [ ENT ] or t tilkoble de ønskede områder. Udgngstiden strter når du trykker på [ ENT ] eller område tsten. Under udgngstiden giver betjeningspnelerne en konstnt udgngstone or t dvre dig om t du skl orlde bygningen. Hvis du hører en brudt tone r lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som hr ktiveret en detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 11.) 7. Forld bygningen d udgngsruten ør udgngstiden udløber og luk yderdøren. Udgngstiden ophøre når yderdøren lukkes, gives et dobbelt bip og disply viser hvilket område der nu er tilkoblet. Udgngstone Bip-Bip-Lyde Note: Hvis du ønsker t stoppe tilkobling, skl du indtste din brugerkode igen. TILK.: A 009 Reglse RS-??? Flere brugersystem : OMRÅDE A TILK. Reglse RS-??? Enkelt brugersystem: LEVEL A TILK. Reglse RS-??? Dnish

9 2-Dglig drit 2.7 Tilkobling med udgngstryk. Brug et udgngstryk til t tilkoble systemet. Et udgngstryk er normlt plceret på ydersiden bygningen ved hoveddøren. Udgngstiden stoppes ved t trykke på udgngstrykket, hvoreter systemet tilkobles. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. (hvis dit system er et enkeltbrugersystem, spring d til punkt 6) 3. Hvis ingen ndre områder er tilkoblet vil displyet vise ølgende:? +? +? +? Vælg? Reglse RS-??? 4. Hvis et ndet område er tilkoblet vil displyet strte med t spørge om mn ønsker t rkoble. FRAK.:? B Reglse RS-??? 5. Tryk på tsten or det område mn ønsker t tilkoblet FRAK.:? B Reglse RS-??? 6. Tryk på [ ENT ] or t tilkoble de ønskede områder. Udgngstiden strter når du trykker på [ ENT ] eller områdetsten. Under udgngstiden giver betjeningspnelerne en konstnt udgngstone or t dvre dig om, t du skl orlde bygningen. TILK.: A 009 Reglse RS-??? Hvis du hører en brudt tone r lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som hr ktiveret en detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 11.) Udgngstone 7. Forld bygningen d udgngsruten ør udgngstiden udløber og luk yderdøren. Flere brugersystem : OMRÅDE A TILK. Reglse RS-??? 8. Udgngstonen stopper og systemet tilkobles eter du hr trykket på knppen. Systemet udgiver en dobbelt bip -lyd og RS-LCD displyet viser hvilket niveu som er tilkoblet. Bip-Bip-Lyde Enkelt brugersystem: LEVEL A TILK. Reglse RS-??? NB!: Dit lrmirm kn hve progrmmeret dit system til, t tilkoble eter en bestemt tidsperiode selvom du ikke trykker på udgngstrykket. Dette er or t sikre, t din bygning er beskyttet selvom du skulle glemme t trykke på udgngstrykket. Spørg dit lrmirm hvordn dit system er indstillet. Dnish

10 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.8 Deltilkobling. Din instlltør kn hve indstillet din lrm, således, t du kn sikre en del bygningen mens resten er i brug, når dit system er opst som enkelt brugersystem. Område tsterne B, C og D giver orskellige deltilkoblingsområder. Områdetsten A tilkobler ltid hele systemet. Spørg din instlltør hvilke zoner tsterne B, C og D dækker. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. 3. Tryk på tst B, C eller D or det område der ønskes tilkoblet. Betjeningspnelet strter den stille deltilkoblingstone (se Øjeblikkelig tilkobling ). NB!: Nogle områder kn være indstillet til tvs tilkobling. Når disse områder tilkobles, vil systemet ikke give nogen toner r hverken betjeningspneler eller eksterne lydgiver. 4. Forld bygningen, eller det område der tilkobles og luk yderdøren, hvis dette er nødvendigt. 5. Når udgngstonen stopper og systemet tilkobles, vil systemet udgiver en dobbelt bip -lyd og RS-LCD displyet viser hvilket niveu som er tilkoblet. Deltilkoblingstone Bip-Bip-Lyd? +? +? +? + TILK.: B 009 Reglse RS-??? LEVEL B TILK. Reglse RS-??? 2.9 Øjeblikkelig tilkobling Det område som er beskyttet en deltilkobling hr muligvis ikke brug or en udgngsrute eller udgngsdør. I disse områder kn instlltøren progrmmere B, C eller D tsterne til øjeblikkelig tilkobling. Systemet udgiver en dobbelt bip-lyd or t indikere t det er tilkoblet. NB!: Øjeblikkelig tilkobling er ikke mulig ved tilkobling hele systemet vi område tsten A Lydløs tilkobling. Nogle områder i dit system kn være progrmmeret til lydløs tilkobling. Når disse områder tilkobles vil systemet ikke give nogen toner r betjeningspnelet eller de interne lydgivere Dnish

11 2-Dglig drit 2.11 Tilkobling med nøgle. For t tilkoble med nøgle skl du indsætte en nøgle i den specielle nøglekontkt der er plceret enten i udgngsruten eller på ydersiden bygningen. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. Klr lmpen på nøglekontkten bør lyse or t indikere t lle detektorer er lukket. (Nogle typer nøglekontkter hr ikke lmper.) Til Klr 2. Enten drejes nøglekontkten til "TIL" or t tilkoble hele systemet, eller område A i et lerbruger system, eller også drejes nøglekontkten til "DEL" or t ortge en deltilkobling område B. Til Fr Del. 4. Tg nøglen ud, orld bygningen og det område der tilkobles og luk yderdøren. Til Til Klr el. Til Klr Fr Del. Til Fr Del. 5. Når systemet udgiver en dobbelt bip -lyd og tilkoblingslmpen lyser, hvis denne er monteret, når systemet er tilkoblet. Dnish

12 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.12 Tilkobling med en RS-T25r Telekommndo Hvis dit system er tilsluttet et RS-RFX trådløst modul og din instlltør hr ktiveret den rette unktion, kn du bruge en håndsender RS-T25r telekommndo til t til- og rkoble systemet. Bemærk t i et lerbrugersystem kn du kun til- og rkoble område A ( se side??). For t tilkoble systemet helt: 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Tryk i 3. Forld bygningen og luk døren. Systemet udører den progrmmerede udgngsprocedurer og giver en dobbelt biplyd når systemet tilkobles. For t deltilkoble systemet. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Tryk h. Systemet udører den progrmmerede udgngsprocedurer og giver en dobbelt biplyd når systemet deltilkobles niveu B Hvis systemet ikke vil tilkoble Aktiv detektor / Zone ejl; Hvis du orsøger t tilkoble systemet mens noget hr ktiveret en detektorerne i det beskyttede område (or eksempel en dør eller et vindue som stdigt er åbnet), så vil betjeningspnelerne vise detektorens zonenummer smt give en pulserende ejltone. 1. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet or t stoppe tilkoblingen. 2. Gå til det zonenummer som vises på displyet og ind ud hvd der hr ktiveret detektoren. Hvis det er muligt, så ret ejlen. Displyet vil skite imellem t vise zone nummer og zone teksten. 3. Gå tilbge til betjeningspnelet og tilkobl systemet igen. Hvis ingen ndre detektorer er ktive vil systemet tilkoble sig. Fejl tone Gruppe Fejl Z08 Reglse RS-??? Gruppe tekst Reglse RS-??? 4. Gentg trin 1 til 2 hvis displyet viser ndre zoner. 5. Hvis du stdig ikke kn tilkoble systemet bør du tilklde instlltøren Dnish

13 2-Dglig drit Andre ejltyper Hvis centrlenheden detekterer visse typer tekniske ejl, vil lmpen tændes på betjeningspnelet or t dvre dig om problemet. Nogle problemer er midlertidige og centrlenheden vil tillde dig t ortsætte med tilkoblingen systemet. For eksempel, hvis strømorsyningen brydes vil lmpen på betjeningspnelet lyse og lmpen blinker. Når du skl tilkoble systemet vil betjeningspnels disply vise ølgende tekst: 1. Tryk [ ENT ] Betjeningsdisplyet viser: 230V FEJL Reglse RS-??? 2. Fortsæt og tilkoble systemet som normlt. (Hvis du stdig ikke kn tilkoble systemet bør du tilklde instlltøren.) Vælg? Reglse RS-??? 2.14 Hvd skl gøres hvis og lmperne lyser Hvis du hører en pulserende tone r betjeningspnelet, og både og lmperne lyser, hr dit system muligvis været udst or et midlertidigt kommuniktionssvigt med teleonlinien. 1. Indtst din brugerkode. Tonen stopper og displyet vil et kort øjeblik vise: og lmperne vil ortsætte med t lyser så lng tid som ejlen er til stede. TLF LINIE FEJL Reglse RS-??? Hvis ejlen orsvinder sig selv, vil systemet utomtisk slukke lmperne og. Hvis og lmperne orbliver tændte i mere end em minutter bør du ringe til dit lrmirm og inormere dem om ejlen. Du kn tilkoble systemet imens og lmperne lyser. Når du tilkobler kn du igen kort se beskeden "TLF LINIE FEJL". Dog bør du lægge mærke til om kommuniktionsejlen er til stede under en lrm or så kn systemet muligvis ikke rpportere lrmen til kontrolcentrlen. Systemet gemmer lle typer kommuniktionsejl i hændelsesloggen som "TLF LINIE FEJL". Hvis ejlen orsvinder sig selv, vil systemet gemme den hændelse som en "TLF LINIE Restore". Dnish

14 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.15 Frkobling systemet Advrsel: Hvis en lrm ktiveres når du strter indgngsproceduren kn der være en indbrudstyv i bygningen. Systemet hr en orudprogrmmeret indgngstid, som er lng nok til t du kn nå ind vi indgngsrute, hen til betjeningspnelet og rkoble systemet. Indgngstiden strter når du åbner yderdøren eller ktivere orbikobleren. Under indgngstiden vil betjeningspnelerne udgive en "hurtig pulserende " indgngstone or t dvre dig om t tidsnedtællingen er st i gng. 1. Gå ind vi dgngsruten og gå direkte hen til betjeningspnelet. Når du går ind i bygningen strter systemet indgngstiden og betjeningspnelernes giver indgngstonen. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. Hvis dit system er et lere brugersystem, vil displyet vise hvilke områder du kn rkoble. Indgngstone? +? +? +? FRAK.? AB Reglse RS-??? 3. Tryk på tsterne or de områder der skl rkobles, eterulgt [ ENT ]. Indgngstonen stopper og systemet giver et dobbelt "bip lyd" og displyet viser hvilket områder der er rkoblet. Systemet er nu rkoblet. FRAK. A Reglse RS-??? Bip-Bip lyd 2.16 Frkobling med RS-T25r håndsender 1. Tryk [ g ] på telekommndoen. Indgngstonen stopper og systemet udgiver et dobbelt "bip-lyd". Systemet er nu rkoblet. Bip-Bip lyd NB!: Dit system kn være progrmmeret således, t du skl åbne indgngsdøren og strte indgngstiden ør du kn rkoble systemet med en RS-T25r håndsender Dnish

15 2-Dglig drit 2.17 Hvis du overskrider indgngstiden Hvis du jævnligt hr problemer med t overskride indgngstiden, bør du spørge din instlltør eter "Forlænget indgng" og "Alrm brudt". Hvis dit system er progrmmeret til Forlænget indgng, vil centrlenheden tiløje en 30 sekunders udvidet periode i slutningen indgngstiden. Under denne udvidet perioden vil betjeningspnelerne give en høj konstnt tone or t dvre dig om t, indgngstiden er udløbet. Hvis dit system er tilkoblet til en kontrolcentrl og du uheldigvis selv kommer til t ktivere en indbrudslrm, så hr du normlt mindst 90 sekunder til t lyse lrmen ør kontrolcentrlen tilklder vægteren. Denne unktion kldes Alrm brudt, spørg din instlltør or lere detljer Frkobling r en nøglekontkt Gå til nøglekontkten, hvis nøglekontkten sider i dgngsruten vil indgngstiden strte. Drej nøglen til FRA og systemet rkobler øjeblikkeligt. Til Klr Til Fr Del Hvis du selv vil strte en lrm Der er tre typer lrmer som du kn strte selv: Overlds-, Nødkld-, og Brndlrm. Din instlltør skl progrmmere dit system til t hve disse unktioner. Du kn strte disse lrmer r betjeningspnelerne ved t trykke på de to tster smtidigt. Husk: For t strte en pnik Alrm: På betjeningspnelet trykkes 1 & 3 smtidigt. Eller, på en RS-T25r trykkes i og g smtidigt. For t strte en medicinsk ssistnce lrm: På et betjeningspnel trykkes 4 & 6 smtidigt. SYSTEM OPEN Reglse??? A B C D ENT ESC Overlds lrm Nødkld Brnd lrm For t strte en brndlrm: På et betjeningspnel trykkes 7 & 9 smtidigt. Overlds lrm 2.20 Tvs overldslrms kode Der kn orekomme et tidspunkt hvor en indbrudstyv tvinger dig til t rkoble lrmsystemet. Der er en speciel overldskode som er beregnet til, t lde dig rkoble systemet selvom du stdig bliver overvåget. Når du bruger koden vil lrmsystemet sende en lydløs overldslrm til kontrolcentrlen. Alrmsystemet giver ingen ndre indiktioner t du hr brugt overldskoden. Læg mærke til t du skl spørge din instlltør om t å ktivere overldskoden. For t lve en overldskode se side 18. Dnish

16 3. Introduktion 3. Eter en Alrm Når dit system strter en lrm skl du rkoble det or t slukke or lydgiverne og blitzlmperne. Systemet gemmer i hukommelsen hvilke zoner der udløste lrmerne, og viser zonenummeret på tsttur displyet. Nå du ørst hr rkoblet systemet, skl du stille systemet ør du kn bruge det igen. 3.1 Brndlrm Systemet strter en brndlrm ved t udgive en brndtone r betjeningspneler og lrmsirener. Betjeningspnelet vil eter indtstning en gyldig brugerkode viser Brnd G01 Alrm. 1. Evkuér bygningen og tilkld brndvæsenet. Forsøg ikke t rkoble lrmsystemet. BRAND G00 ALARM Reglse RS-??? 2. Når bygningen er sikker, ølges nedenstående instruktioner. Alrm tone 3.2 Frkobling systemet Hvis du hr en håndsender RS-T25r telekommndo og systemet er delvist tilkoblet trykkes [ g ]. Systemet giver en dobbelt "bip-lyd" or t indikere t det er rkoblet, gå hereter til punkt 3. Hvis systemet er uldt tilkoblet så: 1. Gå hen til betjeningspnelet vi indgngsruten. 2. Indtst din brugerkode. Indgngstonen vil stoppe og systemet giver en dobbelt bip-lyd or t indikere, t systemet er rkoblet. Betjeningspnelet viser lrm og zonenummeret på den ørste detektor som blev udløst. Bip-Bip-Lyd ALARM OMRÅDE A Reglse RS-??? Du kn også se t lmpen lyser. ZONE 04 Reglse RS-??? 3. Ret årsgen til ejlen som vr grund til lrmen. 4. Fortsæt med t stille systemet. 3.3 Astilling systemet Der er tre orskellige metoder til t stille systemet på. Du kn se hvilken metode dit system benytter ved t kikke på lmpen eter en lrm. Hvis lmpen er slukket benytter systemet bruger stilling. Du kn selv stille systemet r betjeningspnelet. Hvis lmpen lyser eter en lrm benytter dit system tekniker stilling. Ring til dit lrmirm og spørg eter en tekniker som kn komme og stille systemet. Hvis lmpen lyser eter en lrm og dit system er tilkoblet til en kontrolcentrl så kn dit system benytte jern stilling. Dit lrmirm vil give dig instruktioner over teleonen og en speciel kode så du kn stille systemet r betjeningspnelet Dnish

17 3. Eter en Alrm 3.4 Bruger stilling. 1. Indtst din brugerkode og tryk [ ENT ]. Systemet giver en dobbelt bip-lyd og displyet nulstilles. 2. Du kn nu bruge dit system som normlt. AFSTIL? A Reglse RS Fjern stilling Før du strter denne proces, skl du sikre dig t hve blynt og ppir ved hånden. Du skl nemlig skrive nogle inormtioner ned som vises på betjeningspnelet. Hvis du ikke hr udørt en jern nulstilling ør, bør du læse instruktionerne ør du strter. 1. Indtst din brugerkode. Displyet viser: FRAK.? AB Reglse RS-??? 2. Tryk [ ENT ]. Displyet viser en ire-ciret stillingskode. 3. Skriv den irecirede kode ned. Læg mærke til, t systemet viser stillingskoden i 30 sekunder og hereter vender tilbge til t vise den ørste detektor som blev udløst. Hvis du mister stillingskode gentges trin 1 til 3. REST KODE=1234 Reglse RS-??? 4. Kontkt dit lrmirms kontrolcentrl (KC). KC vil stille et pr spørgsmål or t sikre sig t din identitet er rigtig. Dereter vil de spørge om grunden til lrmen og nulstillingskoden. Hvis de ikke behøver t udsende en tekniker or t kontrollere systemet vil de give dig en nti-kode. 5. Indtst nti-koden på betjeningspnelet. Displyet nulstilles og servicelmpen slukkes 12/04/02 17:33 Reglse RS-??? 6. Du kn nu bruge dit system som normlt. NB!: 1. Hvis dit system bruger sekscirede brugerkoder skl du indtste to nuller i slutningen den irecirede nti-kode. For eksempel, hvis nti koden er '1234' indtstes så '123400'. 2. Dit lrmirm kn muligvis bruge "RedCre nulstilling". Spørg din instlltør or mere inormtion omkring denne orm or nulstilling. Dnish

18 4. Introduktion: 4. Speciel Funktioner Du kn udører et ntl ndre brugerunktioner r dit betjeningspnel, udover t tilkoble og rkoble systemet. Disse bruger unktioner er: Tster [Brugerkode] + A (B C eller D) + ESC [Brugerkode] + ESC [Brugerkode] + 4 [Brugerkode] + 5 [Brugerkode] + 6 [Brugerkode] + 7 [Brugerkode] + 8 [Brugerkode] + 9 [Brugerkode] + 0 Bruger unktion Udkobling zone ved tilkobling t systemet. Udkobling Alm-/ og 24 timers zoner. Ændring brugerkoder og brugernvne. Læsning hændelses loggen. Indstilling tid og dto. Tænde og slukke or dørklokke unktionen. Aprøvning lydgivere. Aprøvning zoner. Opkld or jern up-/downloding. For t bruge disse unktioner skl du indtste din brugerkode og hereter trykke nummeret på den unktion der ønskes. Resten dette snit beskriver hver enkelt unktion. 4.1 Udkobling zoner Dit system kn være progrmmeret, således, t du kn udkoble individuelle detektorer selvom resten systemet tilkobles. Spørg din instlltør hvilke zoner som kn udkobles. Læg mærke til t udkoblingen ikke er permnent. Du skl udkoble zonen hver gng du tilkobler systemet. For t tilkoble med en zone udkoblet: 1. Indtst din brugerkode. 2. Tryk hereter på [ ESC ]. Displyet viser: 3. Indtst nummeret or den zone som du ønsker t udkoble (or eksempel, indtst 02 or t udkoble zone 2) og hereter trykkes [ ENT ]. Hvis systemet ccepterer udkoblingen vil et lille o vises eter gruppe nr. smt lydgiveren lve en dobbelt bip-lyd og displyet vil nu vise: Tryk nummeret på næste zone, hvis der skl udkobles lere zoner inden or 10 sekunder. Bip-Bip-Lyd Udk. Gruppe? Reglse RS-??? Udk. Gruppe 05 o Reglse RS-??? NB!: Hvis du tror du hr udkoblet de orkerte zoner, tryk zonenummeret igen og [ENT] or t genetblere zonen. Tryk nu ESC eller vent 5 sekunder og indtst nu din brugerkode + ENT or t tilkoble. Displyet nu vil kræve en ccept or hver zone der er udkoblet, hvilket gøres med ENT-tsten og hereter skite til udgngstiden. Systemet vil ikke strte en lrm hvis den udkoblede zone er blevet ktiveret. NB!: Næste gng systemet rkobles, vil systemet genindkoble zonen, udkoblingen vrer kun i en tilkoblings- /rkoblingsperiode Dnish

19 4. Speciel Funktioner 4.2 Udkobling 24 timers zoner Hvis dit system er st op med en 24 timers zoner detektor, kn du muligvis udkoble dem eter behov. For eksempel, din bygning kn hve en brnddør, beskyttet en 24 timers zone, som du og til åbner. Spørg din instlltør om dette er muligt. Hvis dit system er progrmmeret til t tillde dig t udkobler en 24 timers zone, så: 1. Indtst din brugerkode og tryk [ ESC ]. Displyet viser: 2. Tryk nummeret or den zone som du ønsker t udkoble (or eksempel, tst 07 or t udkoble zone 7) og hereter trykkes [ ENT ]. Udk. Grupper? Reglse RS-??? Lydgiveren lver et dobbelt bip og displyet viser zonenummeret eterulgt "o": For t genindkoble en 24 timers zone: 1. Indtst din brugerkoden. 2. Tryk [ ESC ] eter ulgt zonenummeret og dereter [ ENT ]. Bip-Bip-Lyd Udk. Grupp.06 o Reglse RS-??? NB!: Når du tilkobler systemet igen vil centrlenheden genindkoble enhver 24 timers zone som du hr ht udkoblet. 4.3 Brugerkoder Systemet kn gemme op til 16 orskellige brugerkoder. A sikkerhedsgrunde bør du give en orskellig kode til hver person som hr nsvr/ret til t tilkoble og rkoble systemet. Tilld ikke brugere t dele den smme kode. Hver gng nogen indtster en brugerkode på betjeningspnelet vil systemet gemme hændelsen i loggen. For t kunne skelne imellem lle brugerne tildeles hver bruger et nummer, or eksempel Bruger 02, Bruger 03 osv. Ved levering r brikken er lle brugerkoder indstillet med briksværdier. Brugerkode 01 briksværdi er "1234". Du bør ændre denne strks til en kode som kun du kender. Bruger 01 er den eneste brugerkode som kn ændre ndre brugerkoder. Bruger 02 s briksværdi er "esc + 002", bruger 03 er "esc + 003" osv. op til bruger 16 (esc + 016). Dog, kn briksværdier or disse brugere ikke bruges til t tilkoble eller rkoble systemet, eller til nogen bruger unktionerne. 4.4 Overldskode Hvis dit system er tilsluttet til en kontrolcentrl, vil du muligvis give nogle brugerne en overldskode ved siden deres normle brugerkode. Enhver som hr en overldskode kn bruge lle system ciliteterne. Dog, hvis en bruger indtster overldskoden or t rkoble systemet, så vil centrlenheden sende en lydløs overldslrm til kontrolcentrlen. Overldskoden er beregnet or tilælde hvor brugeren bliver tvunget til t rkoble systemet en indbrudstyv. Når centrlenheden leveres r brikken er overldskoden "ESC+017". Denne kode er inktiv indtil du ændrer den. Dnish

20 4. Speciel Funktioner RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 4.5 Ændring kode 1. Indtst brugerkode 01. Displyet viser: VÆLG? Reglse RS-??? Hvis nogle områder er tilkoblet vil displyet vise ( eks. A og B er tilkoblet) FRAK.? AB Reglse RS-??? 2. Tryk 4. Displyet viser: GL.KODE= Reglse RS-??? 3. Indtst den brugerkode som du ønsker t ændre og tryk [ ENT ]. Displyet viser (or eksempel): På nuværende tidspunkt kn du ændre teksten som systemet viser i betjeningspnelets disply or hver brugerkode. Se "Ændring brugernvne nedenor. Hvis du ikke ønsker t ændre teksten trykkes igen [ ENT ]. B02:Bruger 2 Reglse RS-??? 4. Indtst den nye brugerkode som du ønsker t bruge. NB!: Brug ikke 0 (nul) som det ørste cier I koden. Hvis du ønsker t slette en kode, indtstes "0000". KODE 02 = **** Reglse RS-??? 5. Tryk [ ENT ]. I et lere brugersystem vil displyet vise de områder brugerkoden hr dgng til. OMRÅDER: ABCD Reglse RS-??? 6. Tryk på tsterne A,B,C eller D, or t tildele brugerkoden de områder den må hve. (Eks. Hvis brugerkode 2 skl hve dgng til A og B) OMRÅDER: AB Reglse RS-??? 7. Tryk [ ENT ] or t gemme denne nye kode Dnish

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere