RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER"

Transkript

1 RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS AIA kl. 1 RS AIA kl. 2 RS AIA kl. 3

2 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION System oversigt: Alrm Systemet Betjeningspnel: RS-25R Telekommndo (håndsender): Om denne vejledning: DAGLIG DRIFT Introduktion: Hvordn ved mn om systemet virker? Tilkobling systemet Tidsindstillet tilkobling Hvis noget går glt Tilkoblingsejl Tilkobling på udgngsdøren Tilkobling med udgngstryk Deltilkobling Øjeblikkelig tilkobling Lydløs tilkobling Tilkobling med nøgle Tilkobling med en RS-T25r Hvis systemet ikke vil tilkoble Hvd skl gøres hvis og lmperne lyser Frkobling systemet Frkobling med RS-T25r håndsender Hvis du overskrider indgngstiden Frkobling r en nøglekontkt Hvis du selv vil strte en lrm Tvs overldslrms kode EFTER EN ALARM Introduktion Brndlrm Frkobling systemet Astilling systemet Bruger stilling Fjern stilling SPECIEL FUNKTIONER Introduktion: Udkobling zoner Udkobling 24 timers zoner Brugerkoder Overldskode Ændring kode Ændring brugernvne Hændelsesloggen Tbel 1, Log og hændelseskoder Indstilling tid og dto Tænd og sluk or dørklokkeunktionen AFPRØVNING AF SYSTEMET Sirenetest Gng test Strt opkld til en jern up-/downloding Service inormtion RS- 216, RS-224 & RS-232 Hrdwired Control Pnel Instlltion nd Progrmming Guide. Cooper Security Limited v sotwre Every eort hs been mde to ensure tht the contents o this book re correct, errors nd omissions excepted. However, neither the uthors nor Cooper Security Limited ccept ny libility or loss or dmge cused or lleged to be cused directly or indirectly by this book. The contents o this book re subject to chnge without notice. Dnish

3 RS-232-Brugervejledning 1. System oversigt: 1. Introduktion RS-216, RS-224 og RS-232 er en serie vnceret tyverilrm, designet til t være uldt ud progrmmérbr og som er godkendt F&P smt kn plceres i overensstemmelse med individuelle brugerbehov. Serien består tre vnceret lrmcentrl med henholdsvis 8 eller 16 zoner, indbygget teleonsender smt seprt betjeningspnel. Alrmcentrlerne kn udvides til t omtte mks. 4 betjeningspneler, et nøgle interce smt 24 zoner or RS-216, 32 or RS-224 og 40 zoner or RS-232. RS216, RS-224 og RS-232 er udviklet specielt til det skndinviske mrked, or t give instlltøren en yderst krtuld og leksibelt lrmsystem, der stort set kn dække et hvert instlltionsbehov. Reglse s produktsortiment dskiller sig med et højt kvlitets og sikkerhedsniveu. 1.1 Alrm Systemet Alrmsystemet indeholder en centrl enhed, et eller lere betjeningspneler og dskillige detektorer Centrlenheden som indeholder hovedkontrollere, strømorsyning, bckup-btteri og teleonsender, plceres normlt et sikkert sted som ikke umiddelbrt kn ses. Detektorerne kn instlleres på orskellige steder, eller zoner, rundt omkring i bygningen. Hvis noget ktivere en detektor vil den signlere tilbge til centrlenheden. Centrlenhedens rektion hænger om systemet er tilkoblet eller rkoblet. Når systemet er tilkoblet vil centrlenheden strte en lrm hver gng detektoren ktiveres. Alrmen kn være en sirene eller en blitzlmpe plceret udenor bygningen, eller det kn være et tvs lrmsignl der sendes vi teleonsenderen over teleonlinien til en kontrol centrl (KC). Når systemet er rkoblet genereres ingen lrm hvis detektoren ktiveres. Systemet er inddelt i zoner og områder. En zone kn overvåge en eller lere detektorer (bevægelser, glsbrud, dørkontkter, overldstryk osv). To eller lere disse zoner kn lægges smmen i et område. Centrlenheden hr 4 områder kldet A, B, C og D. Et område kn til- og rkobles uhængigt de ndre områder i et system. Din instlltør kn progrmmere centrlenheden til t bruge disse områder på en ud to måder: som et enkelt brugersystem, eller som et lere brugersystem Enkelt brugersystem: Et enkelt brugersystem, der er bseret på t lle bruger kn til- og rkoble hele systemet, smt ortge orskellige deltilkoblinger systemet. Et enkelt brugersystem benyttes som regel i privte og små erhvervsinstlltioner, med en dgngsrute, hvor lle må kunne rkoble hele systemet. I et enkelt brugersystem, bruges områderne til or eksempel ntsikring, hvor mn ønsker t kunne sikre skllen huset når mn selv opholder sig inde i huset. Områdetsterne vil her virke som ølgende ; Tsten [ A ] styrer hele systemet og områdetsterne [ B, C og D ] vil styre orskellige deltilkoblinger systemet Flere brugersystem Områdestyring : Flere brugersystem er bseret på t systemet kn være opdelt i lere selvstændige områder, der hver kn hve deres egen dgngsrute og betjeningspnel som kn til- og rkobles uhængigt hinnden. I et lere brugersystem kn de enkelte brugerkoder begrænses i hvor meget de må kunne tilog rkoble instlltionen. I et lere brugersystem vil tsterne hve ølgende unktion; Tsten [ A ] styre område A, tsten [ B ] styre område B - tsten [ D ] vil styre område D. Ligegyldigt hvilken system du hr, vil det strte en lrm når en detektor som er i et tilkoblet område bliver ktiveret. Instlltøren inddeler detektorzonerne til område A, B, C og D under instlltionen. Dine bygninger kn tilpsses med 24 timers zoner og pnik lrm zoner. Hvis disse zoner udløses vil systemet strte en lrm uhængigt om nogle niveuer er tilkoblet eller ej. Dnish

4 1. Introduktion RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 1.2 Betjeningspnel: Dit lrmsystem kn hve et eller lere betjeningspneler typen RS-LCD med LCD disply, som du kn til- og rkoble systemet med. Derudover, kn du læse hændelsesloggen og oretge mindre ændringer på hvordn systemet skl ungere. Du skl indtste en brugerkode ør systemet vil cceptere kommndoer. Systemet kn hve op til 16 orskellige brugerkoder, og giver dermed mulighed or sikker dgng or 16 brugere. LCD Disply Frkoblet Reglse RS-??? 230Vc lmpe Teleonlinie ejl Servicelmpe A B Cire tster C D ENT 0 ESC Funktionstster Figur 1. RS-LCD betjeningspnel. På RS-LCD betjeningspnelet disply vises detektorzonernes tilstnd, sbotge tilstnd kblingen, og ndet nødvendig inormtion. Lmper Funktion Tændt Slukket Fejl på teleonlinien. Teleonlinie OK Behov or tekniker eller instlltør hjælp. Alt OK 230Vc tilstede og OK. Blinker hvis ved btteridrit. Tsterne giver dig mulighed or t indtste din brugerkode, or t til- og rkoble systemet. Tster Enkelt bruger system Flere brugersystem A Tilkobler hele systemet. Til-/ Frkobler område A. B Deltilkobler område B. Til-/ Frkobler område B. D Deltilkobler område D. Til-/ Frkobler område C. C Deltilkobler område C. Til-/ Frkobler område D. 0 til 9 Ciertster bruges til indtstning koder ESC Funktionstst til brug or ESC eller udkobling zoner ENT Funktionstst til brug til-&rkobling smt ccept tst ved progrmmering Dnish

5 1. Introduktion Derudover, vil de individuelle tster give dig dgng til t strte eller stoppe orskellige bruger unktioner. Tster Bruger unktion 4 Ændring brugerkoder. 5 Hændelsesloggen; visning de sidste 250 hændelser. 6 Indstilling uret; klokke og dtoen. 7 Til- eller rkobling dørklokke unktionen. 8 Test lydgiver og blitzlmpe. 9 Gå test detektorerne. 0 Strt opkld or jern up-/downloding For t benytte disse bruger unktioner skl du ltid strte med t indtste din brugerkode; [ kode ] + [ nr. på unktion]. Benyt [ ESC ] tsten som ESC unktion til t slutte hver unktion. 1.3 RS-T25R Telekommndo (håndsender): Hvis lrmsystemet hr et RS-RFX trådløst modul tilkoblet, vil mn være i stnd til t bruge en RS- T25r telekommndo (også kldet en håndsender). Senderlmpe Tilk. område A Deltilkobling B Frkobling Figur 3. RS-T25r Telekommndo til t betjening På RS-T25R vil senderlmpen lyse når senderen sender et signl til lrmsystemet. Knpperne hr ølgende unktioner: Knp Enkelt brugersystem Flere brugersystem i Tilkobler hele systemet eller område A Tilkobler område A h Deltilkobler område B. Ingen unktion g Frkober systemet Frkobler område A i+g Aktiverer en overldslrm Aktiverer en overldslrm 1.4 Om denne vejledning: Resten denne mnul ortæller i detljer om, hvordn systemet kn bruges: Asnit 2-Dgligdrit 3-Eter en lrm 4-Specil unktioner Beskrivelse Beskriver hvordn systemet til- og rkobles Beskriver hvordn du kn rkoble lydgiverne eter en lrm, hvordn mn kn se årsgen til lrmen, og hvordn systemet kn stilles således t det kn blive klrt til brug igen. Beskriver hvordn du kn bruge de mere vncerede unktioner i systemet. Dnish

6 2. Introduktion: 2. Dglig drit Før du orsøger t betjene dette lrmsystem, er det en god ting, t du sætter dig godt ind de til- og rkoblingsmuligheder systemet tilbyder. Der er dskillige måder hvorpå lrmsystemet kn til- og rkobles, hængigt, om systemet er instlleret som et lere brugersystem eller som enkelt brugersystem. Forskellen på et lere brugersystem og et enkelt brugersystem, er om systemet er opdelt i lere områder, der individuelt kn til- og rkobles uhængigt hinnden. Alrmsystemet indeholder en eller lere dgngsruter, der består en ind- og udgngsvej til betjeningspnelet i din bygning. Når systemet tilkobles, skl du ølge denne rute or t orlde bygningen. Du skl også ølge indgngsruten når du går ind i bygningen or t rkoble systemet. Hvis du viger r denne rute, kn du udløse en ejllrm. 2.1 Hvordn ved mn om systemet virker? lmpen lyser ltid når 230Vc strømmen er tilsluttet. Hvis lmpen blinker lngsomt er 230Vc strømmen ikke tilsluttet, og systemet drives det interne btteri. Hvis lmpen er slukket virker systemet ikke. Betjeningspnelets disply vil, når der tilkobles, vise hvilket område som er tilkoblet i 30 sekunder, hvoreter det skiter til tid & dto. Displyet vil ørst ktiveres eter en indgngsprocedure er ktiveret eller en brugerkode er indtstet. Dog kn instlltøren progrmmere systemet til t være ktiv hele tiden, hvis systemet ikke benyttes i en AIA godkendt instlltion. Hvis mn ønsker t teste systemet og dets detektorer, skl mn se "4. Brugerunktioner Aprøvning systemet". 2.2 Tilkobling systemet Systemet hr orskellige metoder hvorpå det kn tilkobles: Tilkoblings metode Tidsindstillet tilkobling Tilkobling på udgngsdør. Udgngstryk. Lydløs tilkobling Deltilkobling Tilkobling m/nøgle Telekommndo tilkobling. Funktion Udgngsproceduren strtes med din brugerkode, udgngs tonen vil høres og du skl nu orlde bygningen. Udgngsproceduren sluttes ved t ktivere orbikobleren eller lde udgngs tiden udløbe, hvoreter udgngs tone stopper og systemet er tilkoblet Udgngsproceduren strtes med din brugerkode, udgngs tonen vil høres og du skl nu orlde bygningen. Når du lukker yderdøren vil udgngsproceduren slutte, hvoreter udgngs tone stopper og systemet er tilkoblet Udgngsproceduren strtes med din brugerkode, udgngs tonen vil høres og du skl nu orlde bygningen. Når du ktivere udgngstrykket udenor bygningen vil udgngsproceduren slutte, hvoreter udgngs tone stopper og systemet er tilkoblet Smme procedure som ved tidsindstillet tilkobling med uden t udgngs tonen kn høres. Denne unktion giver dig mulighed or t ortge en deltilkobling, eksempel skllen huset, imens du stdigt kn opholde dig i huset. Udgngsproceduren strtes ved t dreje nøglen og udgngs tonen høres, du skl nu orlde bygningen og lukke yderdøren. Hvoreter udgngs tone stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet er tilkoblet Tryk på [i]knppen på håndsenderen og udgngsproceduren vil strte, orld nu bygningen og lukke yderdøren, hvoreter udgngs tonen stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet er tilkoblet Spørg dit lrmirm hvilken metode der skl bruges og benyt hereter ølgende sider or detljerede instruktioner Dnish

7 2-Dglig drit 2.3 Tidsindstillet tilkobling Med tidsindstillet tilkobling vil systemet tilkoble sig eter en progrmmeret udgngstid er udløbet eller når orbikobleren ktiveres. Udgngstiden er lng nok til, t du kn nå t orlde bygningen og lukke den sidste yderdør. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. (hvis dit system er et enkelt brugersystem, spring d til punkt 6) 3. Hvis ingen ndre områder er tilkoblet vil displyet vise ølgende: Vælg?? +? +? +? Reglse RS-??? 4. Hvis et ndet område er tilkoblet vil displyet strte med t spørge om mn ønsker t rkoble. FRAK.? B Reglse RS-??? 5. Tryk på tsten or det område mn ønsker t tilkoblet TILK. A Reglse RS-??? 6. Tryk på [ ENT ] or t tilkoble de ønskede områder. Udgngstiden strter når du trykker på [ ENT ] eller område tsten. Under udgngstiden giver betjeningspnelerne en konstnt udgngstone or t dvre dig om tidsnedtællingen. Udgngstone TILK.: A 009 Reglse RS-??? Hvis du hører en brudt tone r lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som hr ktiveret en detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 11.) Flere brugersystem: 7. Forld bygningen d udgngsruten ør udgngstiden udløber og luk yderdøren. Når udgngstiden ophører, gives et dobbelt bip og displyet viser hvilket områder der nu er tilkoblet. Bip-Bip-Lyde OMRÅDE A TILK. Reglse RS-??? Enkelt brugersystem: LEVEL A TILL Reglse RS-??? Note: Hvis du ønsker t stoppe tilkoblinger, skl du indtste din brugerkode igen. 2.4 Hvis noget går glt.. Hvis der, når du tster din brugerkode, lyder en pulserende ejltone, vil du kunne inde årsgen til ejlen i displyet. Du hr nu 10 sekunder til t indtste din brugerkode or t stille ejlen. Ret ejlen og strt orr med tilkoblingen. Dnish

8 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.5 Tilkoblingsejl Hvis du hr orldt bygningen og du hr ktiveret orbikobler-unktionen og udgngstiden ikke stopper eller udgnstonen skiter til en pulserende tone, så hr du sndsynligvis glemt t lukke en dør i dgngsruten. Systemet vil så strte en lrm og systemet bliver ikke tilkoblet. Du kn stille denne ejllrm ved t indtste din brugerkode. Displyet viser hvilken zone(r) som vr årsg til ejlen. Når du hr stillet lrmen er du nødt til t nulstille systemet (se "Astilling Nulstilling systemet" på side 15) og gentg tilkoblingsproceduren. 2.6 Tilkobling på udgngsdøren. Med tilkobling på udgngsdøren vil systemet tilkoble når du lukker yderdøren og der er ingen st udgngstid. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. (hvis dit system er et enkeltbruger system, spring d til punkt 6) 3. Hvis ingen ndre områder er tilkoblet vil displyet vise ølgende:? +? +? +? Vælg? Reglse RS-??? 4. Hvis et ndet område er tilkoblet vil displyet strte med t spørge om mn ønsker t rkoble. 5. Tryk på tsten or det område mn ønsker t tilkoblet FRAK.:? B Reglse RS-??? TILK.: FRAK.: A? B Reglse RS-232 RS-??? s 6. Tryk på [ ENT ] or t tilkoble de ønskede områder. Udgngstiden strter når du trykker på [ ENT ] eller område tsten. Under udgngstiden giver betjeningspnelerne en konstnt udgngstone or t dvre dig om t du skl orlde bygningen. Hvis du hører en brudt tone r lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som hr ktiveret en detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 11.) 7. Forld bygningen d udgngsruten ør udgngstiden udløber og luk yderdøren. Udgngstiden ophøre når yderdøren lukkes, gives et dobbelt bip og disply viser hvilket område der nu er tilkoblet. Udgngstone Bip-Bip-Lyde Note: Hvis du ønsker t stoppe tilkobling, skl du indtste din brugerkode igen. TILK.: A 009 Reglse RS-??? Flere brugersystem : OMRÅDE A TILK. Reglse RS-??? Enkelt brugersystem: LEVEL A TILK. Reglse RS-??? Dnish

9 2-Dglig drit 2.7 Tilkobling med udgngstryk. Brug et udgngstryk til t tilkoble systemet. Et udgngstryk er normlt plceret på ydersiden bygningen ved hoveddøren. Udgngstiden stoppes ved t trykke på udgngstrykket, hvoreter systemet tilkobles. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. (hvis dit system er et enkeltbrugersystem, spring d til punkt 6) 3. Hvis ingen ndre områder er tilkoblet vil displyet vise ølgende:? +? +? +? Vælg? Reglse RS-??? 4. Hvis et ndet område er tilkoblet vil displyet strte med t spørge om mn ønsker t rkoble. FRAK.:? B Reglse RS-??? 5. Tryk på tsten or det område mn ønsker t tilkoblet FRAK.:? B Reglse RS-??? 6. Tryk på [ ENT ] or t tilkoble de ønskede områder. Udgngstiden strter når du trykker på [ ENT ] eller områdetsten. Under udgngstiden giver betjeningspnelerne en konstnt udgngstone or t dvre dig om, t du skl orlde bygningen. TILK.: A 009 Reglse RS-??? Hvis du hører en brudt tone r lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som hr ktiveret en detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 11.) Udgngstone 7. Forld bygningen d udgngsruten ør udgngstiden udløber og luk yderdøren. Flere brugersystem : OMRÅDE A TILK. Reglse RS-??? 8. Udgngstonen stopper og systemet tilkobles eter du hr trykket på knppen. Systemet udgiver en dobbelt bip -lyd og RS-LCD displyet viser hvilket niveu som er tilkoblet. Bip-Bip-Lyde Enkelt brugersystem: LEVEL A TILK. Reglse RS-??? NB!: Dit lrmirm kn hve progrmmeret dit system til, t tilkoble eter en bestemt tidsperiode selvom du ikke trykker på udgngstrykket. Dette er or t sikre, t din bygning er beskyttet selvom du skulle glemme t trykke på udgngstrykket. Spørg dit lrmirm hvordn dit system er indstillet. Dnish

10 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.8 Deltilkobling. Din instlltør kn hve indstillet din lrm, således, t du kn sikre en del bygningen mens resten er i brug, når dit system er opst som enkelt brugersystem. Område tsterne B, C og D giver orskellige deltilkoblingsområder. Områdetsten A tilkobler ltid hele systemet. Spørg din instlltør hvilke zoner tsterne B, C og D dækker. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. 3. Tryk på tst B, C eller D or det område der ønskes tilkoblet. Betjeningspnelet strter den stille deltilkoblingstone (se Øjeblikkelig tilkobling ). NB!: Nogle områder kn være indstillet til tvs tilkobling. Når disse områder tilkobles, vil systemet ikke give nogen toner r hverken betjeningspneler eller eksterne lydgiver. 4. Forld bygningen, eller det område der tilkobles og luk yderdøren, hvis dette er nødvendigt. 5. Når udgngstonen stopper og systemet tilkobles, vil systemet udgiver en dobbelt bip -lyd og RS-LCD displyet viser hvilket niveu som er tilkoblet. Deltilkoblingstone Bip-Bip-Lyd? +? +? +? + TILK.: B 009 Reglse RS-??? LEVEL B TILK. Reglse RS-??? 2.9 Øjeblikkelig tilkobling Det område som er beskyttet en deltilkobling hr muligvis ikke brug or en udgngsrute eller udgngsdør. I disse områder kn instlltøren progrmmere B, C eller D tsterne til øjeblikkelig tilkobling. Systemet udgiver en dobbelt bip-lyd or t indikere t det er tilkoblet. NB!: Øjeblikkelig tilkobling er ikke mulig ved tilkobling hele systemet vi område tsten A Lydløs tilkobling. Nogle områder i dit system kn være progrmmeret til lydløs tilkobling. Når disse områder tilkobles vil systemet ikke give nogen toner r betjeningspnelet eller de interne lydgivere Dnish

11 2-Dglig drit 2.11 Tilkobling med nøgle. For t tilkoble med nøgle skl du indsætte en nøgle i den specielle nøglekontkt der er plceret enten i udgngsruten eller på ydersiden bygningen. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. Klr lmpen på nøglekontkten bør lyse or t indikere t lle detektorer er lukket. (Nogle typer nøglekontkter hr ikke lmper.) Til Klr 2. Enten drejes nøglekontkten til "TIL" or t tilkoble hele systemet, eller område A i et lerbruger system, eller også drejes nøglekontkten til "DEL" or t ortge en deltilkobling område B. Til Fr Del. 4. Tg nøglen ud, orld bygningen og det område der tilkobles og luk yderdøren. Til Til Klr el. Til Klr Fr Del. Til Fr Del. 5. Når systemet udgiver en dobbelt bip -lyd og tilkoblingslmpen lyser, hvis denne er monteret, når systemet er tilkoblet. Dnish

12 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.12 Tilkobling med en RS-T25r Telekommndo Hvis dit system er tilsluttet et RS-RFX trådløst modul og din instlltør hr ktiveret den rette unktion, kn du bruge en håndsender RS-T25r telekommndo til t til- og rkoble systemet. Bemærk t i et lerbrugersystem kn du kun til- og rkoble område A ( se side??). For t tilkoble systemet helt: 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Tryk i 3. Forld bygningen og luk døren. Systemet udører den progrmmerede udgngsprocedurer og giver en dobbelt biplyd når systemet tilkobles. For t deltilkoble systemet. 1. Luk lle døre og vinduer og vær sikker på, t der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Tryk h. Systemet udører den progrmmerede udgngsprocedurer og giver en dobbelt biplyd når systemet deltilkobles niveu B Hvis systemet ikke vil tilkoble Aktiv detektor / Zone ejl; Hvis du orsøger t tilkoble systemet mens noget hr ktiveret en detektorerne i det beskyttede område (or eksempel en dør eller et vindue som stdigt er åbnet), så vil betjeningspnelerne vise detektorens zonenummer smt give en pulserende ejltone. 1. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet or t stoppe tilkoblingen. 2. Gå til det zonenummer som vises på displyet og ind ud hvd der hr ktiveret detektoren. Hvis det er muligt, så ret ejlen. Displyet vil skite imellem t vise zone nummer og zone teksten. 3. Gå tilbge til betjeningspnelet og tilkobl systemet igen. Hvis ingen ndre detektorer er ktive vil systemet tilkoble sig. Fejl tone Gruppe Fejl Z08 Reglse RS-??? Gruppe tekst Reglse RS-??? 4. Gentg trin 1 til 2 hvis displyet viser ndre zoner. 5. Hvis du stdig ikke kn tilkoble systemet bør du tilklde instlltøren Dnish

13 2-Dglig drit Andre ejltyper Hvis centrlenheden detekterer visse typer tekniske ejl, vil lmpen tændes på betjeningspnelet or t dvre dig om problemet. Nogle problemer er midlertidige og centrlenheden vil tillde dig t ortsætte med tilkoblingen systemet. For eksempel, hvis strømorsyningen brydes vil lmpen på betjeningspnelet lyse og lmpen blinker. Når du skl tilkoble systemet vil betjeningspnels disply vise ølgende tekst: 1. Tryk [ ENT ] Betjeningsdisplyet viser: 230V FEJL Reglse RS-??? 2. Fortsæt og tilkoble systemet som normlt. (Hvis du stdig ikke kn tilkoble systemet bør du tilklde instlltøren.) Vælg? Reglse RS-??? 2.14 Hvd skl gøres hvis og lmperne lyser Hvis du hører en pulserende tone r betjeningspnelet, og både og lmperne lyser, hr dit system muligvis været udst or et midlertidigt kommuniktionssvigt med teleonlinien. 1. Indtst din brugerkode. Tonen stopper og displyet vil et kort øjeblik vise: og lmperne vil ortsætte med t lyser så lng tid som ejlen er til stede. TLF LINIE FEJL Reglse RS-??? Hvis ejlen orsvinder sig selv, vil systemet utomtisk slukke lmperne og. Hvis og lmperne orbliver tændte i mere end em minutter bør du ringe til dit lrmirm og inormere dem om ejlen. Du kn tilkoble systemet imens og lmperne lyser. Når du tilkobler kn du igen kort se beskeden "TLF LINIE FEJL". Dog bør du lægge mærke til om kommuniktionsejlen er til stede under en lrm or så kn systemet muligvis ikke rpportere lrmen til kontrolcentrlen. Systemet gemmer lle typer kommuniktionsejl i hændelsesloggen som "TLF LINIE FEJL". Hvis ejlen orsvinder sig selv, vil systemet gemme den hændelse som en "TLF LINIE Restore". Dnish

14 2-Dglig drit RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 2.15 Frkobling systemet Advrsel: Hvis en lrm ktiveres når du strter indgngsproceduren kn der være en indbrudstyv i bygningen. Systemet hr en orudprogrmmeret indgngstid, som er lng nok til t du kn nå ind vi indgngsrute, hen til betjeningspnelet og rkoble systemet. Indgngstiden strter når du åbner yderdøren eller ktivere orbikobleren. Under indgngstiden vil betjeningspnelerne udgive en "hurtig pulserende " indgngstone or t dvre dig om t tidsnedtællingen er st i gng. 1. Gå ind vi dgngsruten og gå direkte hen til betjeningspnelet. Når du går ind i bygningen strter systemet indgngstiden og betjeningspnelernes giver indgngstonen. 2. Indtst din brugerkode på betjeningspnelet. Hvis dit system er et lere brugersystem, vil displyet vise hvilke områder du kn rkoble. Indgngstone? +? +? +? FRAK.? AB Reglse RS-??? 3. Tryk på tsterne or de områder der skl rkobles, eterulgt [ ENT ]. Indgngstonen stopper og systemet giver et dobbelt "bip lyd" og displyet viser hvilket områder der er rkoblet. Systemet er nu rkoblet. FRAK. A Reglse RS-??? Bip-Bip lyd 2.16 Frkobling med RS-T25r håndsender 1. Tryk [ g ] på telekommndoen. Indgngstonen stopper og systemet udgiver et dobbelt "bip-lyd". Systemet er nu rkoblet. Bip-Bip lyd NB!: Dit system kn være progrmmeret således, t du skl åbne indgngsdøren og strte indgngstiden ør du kn rkoble systemet med en RS-T25r håndsender Dnish

15 2-Dglig drit 2.17 Hvis du overskrider indgngstiden Hvis du jævnligt hr problemer med t overskride indgngstiden, bør du spørge din instlltør eter "Forlænget indgng" og "Alrm brudt". Hvis dit system er progrmmeret til Forlænget indgng, vil centrlenheden tiløje en 30 sekunders udvidet periode i slutningen indgngstiden. Under denne udvidet perioden vil betjeningspnelerne give en høj konstnt tone or t dvre dig om t, indgngstiden er udløbet. Hvis dit system er tilkoblet til en kontrolcentrl og du uheldigvis selv kommer til t ktivere en indbrudslrm, så hr du normlt mindst 90 sekunder til t lyse lrmen ør kontrolcentrlen tilklder vægteren. Denne unktion kldes Alrm brudt, spørg din instlltør or lere detljer Frkobling r en nøglekontkt Gå til nøglekontkten, hvis nøglekontkten sider i dgngsruten vil indgngstiden strte. Drej nøglen til FRA og systemet rkobler øjeblikkeligt. Til Klr Til Fr Del Hvis du selv vil strte en lrm Der er tre typer lrmer som du kn strte selv: Overlds-, Nødkld-, og Brndlrm. Din instlltør skl progrmmere dit system til t hve disse unktioner. Du kn strte disse lrmer r betjeningspnelerne ved t trykke på de to tster smtidigt. Husk: For t strte en pnik Alrm: På betjeningspnelet trykkes 1 & 3 smtidigt. Eller, på en RS-T25r trykkes i og g smtidigt. For t strte en medicinsk ssistnce lrm: På et betjeningspnel trykkes 4 & 6 smtidigt. SYSTEM OPEN Reglse??? A B C D ENT ESC Overlds lrm Nødkld Brnd lrm For t strte en brndlrm: På et betjeningspnel trykkes 7 & 9 smtidigt. Overlds lrm 2.20 Tvs overldslrms kode Der kn orekomme et tidspunkt hvor en indbrudstyv tvinger dig til t rkoble lrmsystemet. Der er en speciel overldskode som er beregnet til, t lde dig rkoble systemet selvom du stdig bliver overvåget. Når du bruger koden vil lrmsystemet sende en lydløs overldslrm til kontrolcentrlen. Alrmsystemet giver ingen ndre indiktioner t du hr brugt overldskoden. Læg mærke til t du skl spørge din instlltør om t å ktivere overldskoden. For t lve en overldskode se side 18. Dnish

16 3. Introduktion 3. Eter en Alrm Når dit system strter en lrm skl du rkoble det or t slukke or lydgiverne og blitzlmperne. Systemet gemmer i hukommelsen hvilke zoner der udløste lrmerne, og viser zonenummeret på tsttur displyet. Nå du ørst hr rkoblet systemet, skl du stille systemet ør du kn bruge det igen. 3.1 Brndlrm Systemet strter en brndlrm ved t udgive en brndtone r betjeningspneler og lrmsirener. Betjeningspnelet vil eter indtstning en gyldig brugerkode viser Brnd G01 Alrm. 1. Evkuér bygningen og tilkld brndvæsenet. Forsøg ikke t rkoble lrmsystemet. BRAND G00 ALARM Reglse RS-??? 2. Når bygningen er sikker, ølges nedenstående instruktioner. Alrm tone 3.2 Frkobling systemet Hvis du hr en håndsender RS-T25r telekommndo og systemet er delvist tilkoblet trykkes [ g ]. Systemet giver en dobbelt "bip-lyd" or t indikere t det er rkoblet, gå hereter til punkt 3. Hvis systemet er uldt tilkoblet så: 1. Gå hen til betjeningspnelet vi indgngsruten. 2. Indtst din brugerkode. Indgngstonen vil stoppe og systemet giver en dobbelt bip-lyd or t indikere, t systemet er rkoblet. Betjeningspnelet viser lrm og zonenummeret på den ørste detektor som blev udløst. Bip-Bip-Lyd ALARM OMRÅDE A Reglse RS-??? Du kn også se t lmpen lyser. ZONE 04 Reglse RS-??? 3. Ret årsgen til ejlen som vr grund til lrmen. 4. Fortsæt med t stille systemet. 3.3 Astilling systemet Der er tre orskellige metoder til t stille systemet på. Du kn se hvilken metode dit system benytter ved t kikke på lmpen eter en lrm. Hvis lmpen er slukket benytter systemet bruger stilling. Du kn selv stille systemet r betjeningspnelet. Hvis lmpen lyser eter en lrm benytter dit system tekniker stilling. Ring til dit lrmirm og spørg eter en tekniker som kn komme og stille systemet. Hvis lmpen lyser eter en lrm og dit system er tilkoblet til en kontrolcentrl så kn dit system benytte jern stilling. Dit lrmirm vil give dig instruktioner over teleonen og en speciel kode så du kn stille systemet r betjeningspnelet Dnish

17 3. Eter en Alrm 3.4 Bruger stilling. 1. Indtst din brugerkode og tryk [ ENT ]. Systemet giver en dobbelt bip-lyd og displyet nulstilles. 2. Du kn nu bruge dit system som normlt. AFSTIL? A Reglse RS Fjern stilling Før du strter denne proces, skl du sikre dig t hve blynt og ppir ved hånden. Du skl nemlig skrive nogle inormtioner ned som vises på betjeningspnelet. Hvis du ikke hr udørt en jern nulstilling ør, bør du læse instruktionerne ør du strter. 1. Indtst din brugerkode. Displyet viser: FRAK.? AB Reglse RS-??? 2. Tryk [ ENT ]. Displyet viser en ire-ciret stillingskode. 3. Skriv den irecirede kode ned. Læg mærke til, t systemet viser stillingskoden i 30 sekunder og hereter vender tilbge til t vise den ørste detektor som blev udløst. Hvis du mister stillingskode gentges trin 1 til 3. REST KODE=1234 Reglse RS-??? 4. Kontkt dit lrmirms kontrolcentrl (KC). KC vil stille et pr spørgsmål or t sikre sig t din identitet er rigtig. Dereter vil de spørge om grunden til lrmen og nulstillingskoden. Hvis de ikke behøver t udsende en tekniker or t kontrollere systemet vil de give dig en nti-kode. 5. Indtst nti-koden på betjeningspnelet. Displyet nulstilles og servicelmpen slukkes 12/04/02 17:33 Reglse RS-??? 6. Du kn nu bruge dit system som normlt. NB!: 1. Hvis dit system bruger sekscirede brugerkoder skl du indtste to nuller i slutningen den irecirede nti-kode. For eksempel, hvis nti koden er '1234' indtstes så '123400'. 2. Dit lrmirm kn muligvis bruge "RedCre nulstilling". Spørg din instlltør or mere inormtion omkring denne orm or nulstilling. Dnish

18 4. Introduktion: 4. Speciel Funktioner Du kn udører et ntl ndre brugerunktioner r dit betjeningspnel, udover t tilkoble og rkoble systemet. Disse bruger unktioner er: Tster [Brugerkode] + A (B C eller D) + ESC [Brugerkode] + ESC [Brugerkode] + 4 [Brugerkode] + 5 [Brugerkode] + 6 [Brugerkode] + 7 [Brugerkode] + 8 [Brugerkode] + 9 [Brugerkode] + 0 Bruger unktion Udkobling zone ved tilkobling t systemet. Udkobling Alm-/ og 24 timers zoner. Ændring brugerkoder og brugernvne. Læsning hændelses loggen. Indstilling tid og dto. Tænde og slukke or dørklokke unktionen. Aprøvning lydgivere. Aprøvning zoner. Opkld or jern up-/downloding. For t bruge disse unktioner skl du indtste din brugerkode og hereter trykke nummeret på den unktion der ønskes. Resten dette snit beskriver hver enkelt unktion. 4.1 Udkobling zoner Dit system kn være progrmmeret, således, t du kn udkoble individuelle detektorer selvom resten systemet tilkobles. Spørg din instlltør hvilke zoner som kn udkobles. Læg mærke til t udkoblingen ikke er permnent. Du skl udkoble zonen hver gng du tilkobler systemet. For t tilkoble med en zone udkoblet: 1. Indtst din brugerkode. 2. Tryk hereter på [ ESC ]. Displyet viser: 3. Indtst nummeret or den zone som du ønsker t udkoble (or eksempel, indtst 02 or t udkoble zone 2) og hereter trykkes [ ENT ]. Hvis systemet ccepterer udkoblingen vil et lille o vises eter gruppe nr. smt lydgiveren lve en dobbelt bip-lyd og displyet vil nu vise: Tryk nummeret på næste zone, hvis der skl udkobles lere zoner inden or 10 sekunder. Bip-Bip-Lyd Udk. Gruppe? Reglse RS-??? Udk. Gruppe 05 o Reglse RS-??? NB!: Hvis du tror du hr udkoblet de orkerte zoner, tryk zonenummeret igen og [ENT] or t genetblere zonen. Tryk nu ESC eller vent 5 sekunder og indtst nu din brugerkode + ENT or t tilkoble. Displyet nu vil kræve en ccept or hver zone der er udkoblet, hvilket gøres med ENT-tsten og hereter skite til udgngstiden. Systemet vil ikke strte en lrm hvis den udkoblede zone er blevet ktiveret. NB!: Næste gng systemet rkobles, vil systemet genindkoble zonen, udkoblingen vrer kun i en tilkoblings- /rkoblingsperiode Dnish

19 4. Speciel Funktioner 4.2 Udkobling 24 timers zoner Hvis dit system er st op med en 24 timers zoner detektor, kn du muligvis udkoble dem eter behov. For eksempel, din bygning kn hve en brnddør, beskyttet en 24 timers zone, som du og til åbner. Spørg din instlltør om dette er muligt. Hvis dit system er progrmmeret til t tillde dig t udkobler en 24 timers zone, så: 1. Indtst din brugerkode og tryk [ ESC ]. Displyet viser: 2. Tryk nummeret or den zone som du ønsker t udkoble (or eksempel, tst 07 or t udkoble zone 7) og hereter trykkes [ ENT ]. Udk. Grupper? Reglse RS-??? Lydgiveren lver et dobbelt bip og displyet viser zonenummeret eterulgt "o": For t genindkoble en 24 timers zone: 1. Indtst din brugerkoden. 2. Tryk [ ESC ] eter ulgt zonenummeret og dereter [ ENT ]. Bip-Bip-Lyd Udk. Grupp.06 o Reglse RS-??? NB!: Når du tilkobler systemet igen vil centrlenheden genindkoble enhver 24 timers zone som du hr ht udkoblet. 4.3 Brugerkoder Systemet kn gemme op til 16 orskellige brugerkoder. A sikkerhedsgrunde bør du give en orskellig kode til hver person som hr nsvr/ret til t tilkoble og rkoble systemet. Tilld ikke brugere t dele den smme kode. Hver gng nogen indtster en brugerkode på betjeningspnelet vil systemet gemme hændelsen i loggen. For t kunne skelne imellem lle brugerne tildeles hver bruger et nummer, or eksempel Bruger 02, Bruger 03 osv. Ved levering r brikken er lle brugerkoder indstillet med briksværdier. Brugerkode 01 briksværdi er "1234". Du bør ændre denne strks til en kode som kun du kender. Bruger 01 er den eneste brugerkode som kn ændre ndre brugerkoder. Bruger 02 s briksværdi er "esc + 002", bruger 03 er "esc + 003" osv. op til bruger 16 (esc + 016). Dog, kn briksværdier or disse brugere ikke bruges til t tilkoble eller rkoble systemet, eller til nogen bruger unktionerne. 4.4 Overldskode Hvis dit system er tilsluttet til en kontrolcentrl, vil du muligvis give nogle brugerne en overldskode ved siden deres normle brugerkode. Enhver som hr en overldskode kn bruge lle system ciliteterne. Dog, hvis en bruger indtster overldskoden or t rkoble systemet, så vil centrlenheden sende en lydløs overldslrm til kontrolcentrlen. Overldskoden er beregnet or tilælde hvor brugeren bliver tvunget til t rkoble systemet en indbrudstyv. Når centrlenheden leveres r brikken er overldskoden "ESC+017". Denne kode er inktiv indtil du ændrer den. Dnish

20 4. Speciel Funktioner RS-216, RS-224 & RS-232 Brugervejledning 4.5 Ændring kode 1. Indtst brugerkode 01. Displyet viser: VÆLG? Reglse RS-??? Hvis nogle områder er tilkoblet vil displyet vise ( eks. A og B er tilkoblet) FRAK.? AB Reglse RS-??? 2. Tryk 4. Displyet viser: GL.KODE= Reglse RS-??? 3. Indtst den brugerkode som du ønsker t ændre og tryk [ ENT ]. Displyet viser (or eksempel): På nuværende tidspunkt kn du ændre teksten som systemet viser i betjeningspnelets disply or hver brugerkode. Se "Ændring brugernvne nedenor. Hvis du ikke ønsker t ændre teksten trykkes igen [ ENT ]. B02:Bruger 2 Reglse RS-??? 4. Indtst den nye brugerkode som du ønsker t bruge. NB!: Brug ikke 0 (nul) som det ørste cier I koden. Hvis du ønsker t slette en kode, indtstes "0000". KODE 02 = **** Reglse RS-??? 5. Tryk [ ENT ]. I et lere brugersystem vil displyet vise de områder brugerkoden hr dgng til. OMRÅDER: ABCD Reglse RS-??? 6. Tryk på tsterne A,B,C eller D, or t tildele brugerkoden de områder den må hve. (Eks. Hvis brugerkode 2 skl hve dgng til A og B) OMRÅDER: AB Reglse RS-??? 7. Tryk [ ENT ] or t gemme denne nye kode Dnish

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:...

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

9851 Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING. Erhvervsalarmcentral. Skafor AIA

9851 Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING. Erhvervsalarmcentral. Skafor AIA 9851 Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING Erhvervsalarmcentral Skafor AIA 212.092 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1. Alarm Systemet... 3 1.2. Betjeningspanel:...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugermanual. elprotect 24 AIA elprotect 32 AIA elprotect 40 AIA

Brugermanual. elprotect 24 AIA elprotect 32 AIA elprotect 40 AIA Brugermanual Hybride AIA-centraler SKAFOR-godkendte elprotect 24 AIA 212.090 elprotect 32 AIA 212.091 elprotect 40 AIA 212.092 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 System oversigt:...

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Et udvalg af funktionerne tegnet på grafregneren (eller her med Derive)

Et udvalg af funktionerne tegnet på grafregneren (eller her med Derive) GDS, opgve 85 En strt på opgven (undervisnings- og tvleprotokol): En milie unktioner hr orskrit 4 ( ) + R, Et udvlg unktionerne tegnet på grregneren (eller her med Derive) Værdier tllet, or hvilke hr henholdsvis

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Installation manual. 8841r. GSM Modul

Installation manual. 8841r. GSM Modul Installation manual 8841r GSM Modul Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 Oversigt.... 3 Installation... 4 Programmering... 8 Test GSM modulets forbindelse.... 8 Test etablering af forbindelse... 8 Cooper

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere