LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland

2 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Denne rapport beskriver patienternes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om patienternes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Hvor det er muligt, bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 3. september til og med 28. oktober 2013, personligt spørgeskemaer til patienter, som blev udskrevet fra et afsnit i psykiatrien. Udleverede spørgeskemaer 378 Besvarede spørgeskemaer 261 Afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i resultaterne på højere niveauer. Regionens svarprocent 69 Signalement af svarpersonerne Antal Procent n % Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet

4 Patienternes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde Figurerne til højre viser patienternes samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde. Region Sjælland (n=247) Mand (n=119) Kvinde (n=128) I figurerne er patienternes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. 7% Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 93% 92% Alder 18 til 39 år (n=92) Over 40 år (n=155) Af hensyn til patienternes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 93% 1 Patienternes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar 98% 9 Under 1 uge (n=80) Over 1 uge (n=159) 96% 92% - 4 -

5 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet. Yderst til højre i figuren er regionens resultat vist, hvor det er muligt, er resultatet fra 2012 ligeledes vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING 22. Samlet indtryk (n=247) 93% (n=1794) 89% (n=241) 23. Har fået det bedre af indlæggelse (n=1743) 81% 24. Tilrettelæggelse af forløb (n=227) 91% (n=1633) 86% 1. Personale tog godt imod dig (n=249) 95% (n=1806) 95% 2. Kan åbent fortælle personale om (n=242) 89% vanskeligheder (n=1795) 88% Personale godt forberedt til samtaler (n=236) 93% (n=1744) 88% 4. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=247) 93% (n=1773) 88% (n=169) 78% 5. Samtale om hvad der beroliger dig (n=1278) 73% 6. Kendte behandlingsplan (n=226) 62% (n=1621) 58% 7. Rette behandling (n=242) 89% (n=1773) 87% (n=229) 8. Indflydelse på behandling (n=1671) 78% 10a. Behandling med medicin har hjulpet (n=201) 85% (n=1428) 85% 10b. Samtaler med behandler har (n=144) 9 hjulpet (n=994) 86% c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har (n=26) 77% hjulpet (n=157) 68% d. Behandlingssamtaler med (n=55) 87% pårørende har hjulpet (n=342) 77% Tilfreds med aktiviteter under (n=200) 76% indlæggelse (n=1464) 72% Talt om hvad du kan gøre ift. dine (n=224) 74% psykiske problemer (n=1665) 67% Talt om problemer med dit fysiske (n=198) 63% helbred (n=1423) 58% Region Sjælland Hele Landet - 5 -

6 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) BEHANDLING INFORMATION TVANG UDSKR. SAMMENHÆNG REGIONALT 14. Inddragelse af pårørende (n=187) 81% (n=1293) 75% (n=246) 85% 15. Har ikke oplevet fejl (n=1767) 17. Personales håndtering af fejl (n=30) 53% (n=311) 57% 18. Informationer om sygdom og (n=225) behandling (n=1627) 77% (n=180) 53% 19. Modtaget skriftlig information (n=1312) 48% 20. Vurdering af skriftlig information (n=94) (n=602) 91% 21. Information om din livsstils (n=216) 68% påvirkning af sygdom (n=1576) 62% (n=239) 87% 26. Ikke anvendt tvang (n=1738) 87% 27. Brug af tvang ordentlig (n=32) 63% (n=222) 61% 28. Udbytte af opfølgende samtale om (n=26) 65% tvang (n=188) 61% (n=227) 77% 29. Vurdering af indlæggelseslængde (n=1638) 74% (n=215) 79% 30. Forberedt på tid efter udskrivelse (n=1542) 73% 31. Tilrettelæggelse af overflytning(er) (n=156) 88% (n=1098) 83% 32. Samarbejde mellem sengeafsnittet (n=159) 83% og andre (n=1152) (n=218) 76% 34. Mangler ikke behandlingstilbud (n=1674) 75% 36. Information om mulighed for at (n=183) 38% indberette fejl (n=183) 38% 37. Deltaget i behandlingskonference (n=196) 39% (n=196) 39% Vejledning/undervisning om sygdom (n=202) 58% og behandling (n=202) 58% Vejledning givet bedre håndtering af (n=110) 89% sygdom (n=110) 89% Region Sjælland Hele Landet - 6 -

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter patienternes tilfredshed. Spørgsmålene med den 1. Personale tog godt imod dig 4. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=249) (n=247) 95% 93% største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 3. Personale godt forberedt til samtaler (n=236) 93% 22. Samlet indtryk (n=247) 93% Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. 24. Tilrettelæggelse af forløb 20. Vurdering af skriftlig information 10b. Samtaler med behandler har hjulpet 7. Rette behandling 39. Vejledning givet bedre håndtering af sygdom (n=227) (n=94) (n=144) (n=242) (n=110) 91% % 89% 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder (n=242) 89% Der vises kun tal for 2013-undersøgelsen. 31. Tilrettelæggelse af overflytning(er) 10d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet (n=156) (n=55) 88% 87% 26. Ikke anvendt tvang (n=239) 87% 10a. Behandling med medicin har hjulpet (n=201) 85% 15. Har ikke oplevet fejl (n=246) 85% 32. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre (n=159) 83% 14. Inddragelse af pårørende (n=187) 81% 18. Informationer om sygdom og behandling (n=225) 23. Har fået det bedre af indlæggelse (n=241) 8. Indflydelse på behandling (n=229) 30. Forberedt på tid efter udskrivelse (n=215) 79% 5. Samtale om hvad der beroliger dig (n=169) 78% 10c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=26) 77% 29. Vurdering af indlæggelseslængde (n=227) 77% 34. Mangler ikke behandlingstilbud (n=218) 76% 11. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse (n=200) 76% 12. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (n=224) 74% 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom (n=216) 68% 28. Udbytte af opfølgende samtale om tvang (n=26) 65% 13. Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=198) 63% 27. Brug af tvang ordentlig (n=32) 63% 6. Kendte behandlingsplan (n=226) 62% 38. Vejledning/undervisning om sygdom og behandling (n=202) 58% 19. Modtaget skriftlig information (n=180) 53% 17. Personales håndtering af fejl (n=30) 53% 37. Deltaget i behandlingskonference (n=196) 39% 36. Information om mulighed for at indberette fejl (n=183) 38% 2-7 -

8 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Sammenligning med resultatet sidst Den første af figurerne til højre viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af patienter, der har svaret positivt, er: højere end landsresultatet det samme som landsresultatet 16% lavere end landsresultatet. I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 33 spørgsmål. I figuren længst til højre er resultatet sammenlignet med regionens resultat sidste år. Figuren viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af patienter, der har svaret positivt, er: højere end resultatet sidst det samme som resultatet sidst lavere end resultatet sidst. 82% Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet 81% Højere end resultatet sidst Det samme som resultatet sidst Lavere end resultatet sidst Dette års resultat er sammenlignet med sidste års resultat på i alt 37 spørgsmål. Forskellene mellem regionens resultat og henholdsvis landsresultatet og sidste års resultat er ikke signifikanstestet

9 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder regionen kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den patientoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde patienternes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte region. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk, er: Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. relativ lille andel positive svar relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: relativ stor andel positive svar relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk - 9 -

10 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. 17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? (n=30) 28. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var ophørt? (n=26) Positive Positive Sammenhæng % [1-32] [1-32] Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? (n=241) I hvilket omfang havde du indflydelse på din behandling? (n=229) Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: Andel positive svar på spørgsmålet Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med patienternes samlede indtryk. 5. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da du blev indlagt? (n=169) Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt 24. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- og behandlingsforløb var tilrettelagt? (n=227) Positive Positive Sammenhæng % [1-32] [1-32] Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 32 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 7. Oplevede du, at du fik den rette behandling under din indlæggelse? (n=242) Tog personalet godt imod dig, da du blev indlagt på sengeafsnittet? (n=249) Var personalet godt forberedt til planlagte samtaler? (n=236) Oplevede du, at din kontaktperson tog særligt ansvar for dine undersøgelser og din behandling? (n=247)

11 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i patienternes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat er markeret med en fuldt optrukken cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING INFORMATION TVANG UDSKR. SAMMEN- HÆNG REGIONALT 22. Samlet indtryk 23. Har fået det bedre af indlæggelse 24. Tilrettelæggelse af forløb 1. Personale tog godt imod dig 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder 3. Personale godt forberedt til samtaler 4. Kontaktperson tager særligt ansvar 5. Samtale om hvad der beroliger dig 6. Kendte behandlingsplan 7. Rette behandling 8. Indflydelse på behandling 10a. Behandling med medicin har hjulpet 10b. Samtaler med behandler har hjulpet 10c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet 10d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet 11. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse 12. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer 13. Talt om problemer med dit fysiske helbred 14. Inddragelse af pårørende 15. Har ikke oplevet fejl 17. Personales håndtering af fejl 18. Informationer om sygdom og behandling 19. Modtaget skriftlig information 20. Vurdering af skriftlig information 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom 26. Ikke anvendt tvang 27. Brug af tvang ordentlig 28. Udbytte af opfølgende samtale om tvang 29. Vurdering af indlæggelseslængde 30. Forberedt på tid efter udskrivelse 31. Tilrettelæggelse af overflytning(er) 32. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre 34. Mangler ikke behandlingstilbud 36. Information om mulighed for at indberette fejl 37. Deltaget i behandlingskonference 38. Vejledning/undervisning om sygdom og behandling 39. Vejledning givet bedre håndtering af sygdom

12 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet Spørgsmålets tema i spørgeskemaet Antal svar i figurerne (procent af afdelingens samlede besvarelser) Svar kategoriseret som positive Afdelingsresultatet: Svarfordelingen på spørgsmålet Rangordning: Afdelinger i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar og sammenlignet med afdelingsresultatet. Sammenligning: Afdelingsresultatet sammenlignet med svarfordelingen for hele regionen og opdelt på afsnitsniveau. Andel positive svar i dette og sidste års undersøgelse. Krydstabel: Afdelingsresultatet fordelt køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svarfordelingen for grupper med mindre end fem svar vises ikke. Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar

13 22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 247 (95 %) 93% Positive svar: Virkelig godt; Godt 39% 53% 2 Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1794) 38% 52% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Region Sjælland (n=247) 39% 53% Psykiatrien Øst (n=71) 42% 49% Psykiatrien Vest (n=116) 33% 59% Psykiatrien Syd (n=45) 44% 49% Afd. for Specialfunktioner (n=15) Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet

14 23. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 248 (95 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 9% 11% 51% 29% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1743) 47% 34% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=241) 51% 29% 11% Psykiatrien Øst (n=69) 49% 38% Psykiatrien Vest (n=110) 45% 28% 16% 11% Psykiatrien Syd (n=47) 62% 23% Afd. for Specialfunktioner (n=15) 67% 2 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

15 24. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- og behandlingsforløb var tilrettelagt? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen 91% Svar på spørgsmål: 244 (93 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 3 62% 2 Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1633) 27% 59% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=227) 3 62% Psykiatrien Øst (n=70) 36% 54% Psykiatrien Vest (n=102) 26% 64% Psykiatrien Syd (n=41) 22% 71% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 43% 57% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

16 1. Tog personalet godt imod dig, da du blev indlagt på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 253 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 18% 95% 76% 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1806) 75% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=249) 76% 18% Psykiatrien Øst (n=69) 75% Psykiatrien Vest (n=116) 75% 17% Psykiatrien Syd (n=49) 76% 22% Afd. for Specialfunktioner (n=15) 93% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

17 2. Skabte personalet en situation, hvor du åbent kunne fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet 89% Svar på spørgsmål: 251 (96 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 29% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1795) 56% 32% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=242) 29% Psykiatrien Øst (n=67) 36% Psykiatrien Vest (n=113) 57% 27% 11% Psykiatrien Syd (n=48) 56% 31% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 93% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

18 3. Var personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 251 (96 %) 93% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 33% 59% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1744) 52% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=236) 59% 33% Psykiatrien Øst (n=65) 55% 38% Psykiatrien Vest (n=110) 57% 33% Psykiatrien Syd (n=48) 65% 31% Afd. for Specialfunktioner (n=13) 77% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

19 4. Oplevede du, at din kontaktperson tog særligt ansvar for dine undersøgelser og din behandling? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 253 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 23% 93% 7 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1773) 59% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=247) 7 23% Psykiatrien Øst (n=70) 71% 21% Psykiatrien Vest (n=116) 66% 28% Psykiatrien Syd (n=47) 74% 17% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 86% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson

20 5. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da du blev indlagt? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 252 (97 %) Positive svar: Ja 22% 78% 78% 2 Ja Nej, men jeg ville have ønsket Hele landet (n=1278) 73% 27% Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Antal [Andet]* % % n n Region Sjælland (n=169) 78% 22% Psykiatrien Øst (n=50) 76% 24% Psykiatrien Vest (n=74) 73% 27% Psykiatrien Syd (n=36) 86% 14% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=9) 89% 11% år eller derover Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Nej, det var ikke nødvendigt; Ved ikke

21 6. Kendte du din behandlingsplan? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 251 (96 %) Positive svar: Ja 38% 62% 62% 2 Ja Nej Hele landet (n=1621) 58% 42% Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Region Sjælland (n=226) 62% 38% Psykiatrien Øst (n=61) 57% 43% Psykiatrien Vest (n=106) 58% 42% Psykiatrien Syd (n=44) 75% 25% Afd. for Specialfunktioner (n=15) 73% 27% Ja Nej Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

22 7. Oplevede du, at du fik den rette behandling under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 252 (97 %) 89% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 34% 55% 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1773) 53% 34% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=242) 55% 34% Psykiatrien Øst (n=69) 51% 43% Psykiatrien Vest (n=110) 52% 37% Psykiatrien Syd (n=48) 23% Afd. for Specialfunktioner (n=15) 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

23 8. I hvilket omfang havde du indflydelse på din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 253 (97 %) 15% Positive svar: Passende 2 For meget Passende For lidt Hele landet (n=1671) 78% 19% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Region Sjælland (n=229) 15% Psykiatrien Øst (n=65) 74% 22% Psykiatrien Vest (n=106) 84% Psykiatrien Syd (n=45) 16% Afd. for Specialfunktioner (n=13) 77% 23% For meget Passende For lidt Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

24 10a. Har behandling med medicin hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 85% Svar på spørgsmål: 222 (85 %) 1 Positive svar: I høj grad; I nogen grad 32% 52% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1428) 49% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=201) 52% 32% Psykiatrien Øst (n=61) 54% 33% Psykiatrien Vest (n=83) 47% 36% 11% Psykiatrien Syd (n=42) 5 31% 12% Afd. for Specialfunktioner (n=15) 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

25 10b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 166 (64 %) 9 Positive svar: I høj grad; I nogen grad 49% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=994) 47% 38% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=144) 49% Psykiatrien Øst (n=39) 59% 31% Psykiatrien Vest (n=69) 42% 49% Psykiatrien Syd (n=29) 48% 38% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=7) 71% 14% 14% år eller derover I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

26 10c. Har gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 126 (48 %) 12% 77% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 12% 23% 54% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=157) 43% 25% 21% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=26) 54% 23% 12% 12% Psykiatrien Øst (n=8) 63% 13% 13% 13% Psykiatrien Vest (n=16) 5 31% 13% Psykiatrien Syd (n=1) 83 0 Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=1) år eller derover Under 1 uge I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 1 til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

27 10d. Har behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 87% Svar på spørgsmål: 131 (50 %) 9% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 53% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=342) 41% 37% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=55) 53% 35% Psykiatrien Øst (n=19) 53% 42% Psykiatrien Vest (n=20) Psykiatrien Syd (n=11) 55% 27% 18% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=5) år eller derover I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

28 11. Er du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 246 (94 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 11% 34% 76% 42% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1464) 34% 38% 17% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=200) 34% 42% 14% 11% Psykiatrien Øst (n=61) 34% 46% 13% Psykiatrien Vest (n=81) 27% 41% 2 12% Psykiatrien Syd (n=45) 36% 44% 13% Afd. for Specialfunktioner (n=13) 62% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

29 12. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du f.eks. har angst, uro eller søvnbesvær? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 248 (95 %) 9% 74% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 17% 38% 36% 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1665) 31% 36% 19% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=224) 38% 36% 17% Psykiatrien Øst (n=62) 35% 37% 18% Psykiatrien Vest (n=103) 36% 37% 18% Psykiatrien Syd (n=45) 42% 31% 18% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 43% 43% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

30 13. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 250 (96 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 19% 35% 63% 19% 28% 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1423) 27% 31% 19% 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=198) 35% 28% 19% 19% Psykiatrien Øst (n=49) 37% 27% 2 16% Psykiatrien Vest (n=94) 29% 29% 21% 21% Psykiatrien Syd (n=43) 42% 28% 14% 16% Afd. for Specialfunktioner (n=12) 5 25% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ingen fysiske sygdomme

31 14. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 249 (95 %) 17% 81% Positive svar: Passende 81% 2 For meget Passende For lidt Hele landet (n=1293) 75% 22% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Region Sjælland (n=187) 81% 17% Psykiatrien Øst (n=57) 82% 18% Psykiatrien Vest (n=81) 77% Psykiatrien Syd (n=36) 83% 11% Afd. for Specialfunktioner (n=13) 92% For meget Passende For lidt Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

32 15. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 246 (94 %) Positive svar: Nej 15% 85% 85% 2 Nej Ja Hele landet (n=1767) Nej Ja Antal % % n Region Sjælland (n=246) 85% 15% Psykiatrien Øst (n=69) 81% 19% Psykiatrien Vest (n=115) 84% 16% Psykiatrien Syd (n=48) 88% 13% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 93% Nej Ja Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet

33 17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 36 (14 %) 13% Positive svar: Virkelig godt; Godt 37% 53% 1 2 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=311) 16% 41% 21% 22% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=30) 13% 1 37% Psykiatrien Øst (n=11) 55% 18% 18% Psykiatrien Vest (n=15) 2 27% 47% Psykiatrien Syd (n=4) Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=0) 0-60 år eller derover Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e)

34 18. Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde brug for? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 247 (95 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 41% 39% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1627) 37% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=225) 41% 39% 14% Psykiatrien Øst (n=66) 41% 39% 18% Psykiatrien Vest (n=103) 35% 46% 13% Psykiatrien Syd (n=42) 5 33% 12% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 64% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

35 19. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 236 (90 %) Positive svar: Ja 47% 53% 53% 2 Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Hele landet (n=1312) 48% 52% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Antal [Andet]* % % n n Region Sjælland (n=180) 53% 47% Psykiatrien Øst (n=49) 61% 39% Psykiatrien Vest (n=88) 44% 56% Psykiatrien Syd (n=32) 59% 41% Afd. for Specialfunktioner (n=11) 73% 27% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det

36 20. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? Tema: Information fra sengeafsnittet 9 Svar på spørgsmål: 101 (39 %) Positive svar: Virkelig god; God 26% 65% 2 Virkelig god Dårlig God Virkelig dårlig Hele landet (n=602) 24% 66% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=94) 26% 65% Psykiatrien Øst (n=32) 16% 75% Psykiatrien Vest (n=36) 28% 61% Psykiatrien Syd (n=19) 37% 58% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=7) 29% 57% 14% år eller derover Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Jeg har ikke læst den

37 21. Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 243 (93 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 18% 35% 68% 33% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1576) 3 33% 15% 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=216) 35% 33% 14% 18% Psykiatrien Øst (n=66) 32% 38% 14% 17% Psykiatrien Vest (n=99) 28% 3 17% 24% Psykiatrien Syd (n=38) 53% 32% 11% Afd. for Specialfunktioner (n=13) 54% 31% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

38 26. Har personalet anvendt tvang i forbindelse med din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 239 (92 %) Positive svar: Nej 13% 87% 87% 2 Nej Ja Hele landet (n=1738) 87% 13% Nej Ja Antal % % n Region Sjælland (n=239) 87% 13% Psykiatrien Øst (n=71) 83% 17% Psykiatrien Vest (n=110) 91% Psykiatrien Syd (n=46) Afd. for Specialfunktioner (n=12) Nej Ja Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet

39 27. Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 33 (13 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 34% 31% 63% 31% 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=222) 28% 33% 13% 27% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=32) 31% 31% 34% Psykiatrien Øst (n=11) 18% 27% 45% Psykiatrien Vest (n=12) 5 25% 25% Psykiatrien Syd (n=9) 22% 44% 33% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=0) 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

40 28. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var ophørt? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 32 (12 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 23% 38% 65% 12% 27% 2 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=188) 29% 32% 16% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=26) 38% 27% 12% 23% Psykiatrien Øst (n=10) Psykiatrien Vest (n=9) 44% 33% 11% 11% Psykiatrien Syd (n=7) 29% 29% 14% 29% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=0) 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ikke haft en samtale

41 29. Hvordan synes du, at længden af din indlæggelse har været? Tema: Udskrivelse fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 247 (95 %) 12% 11% 77% Positive svar: Passende 77% 2 For lang Passende For kort Hele landet (n=1638) 12% 74% 14% For lang Passende For kort Antal [Andet]* % % % n n Region Sjælland (n=227) 11% 77% 12% Psykiatrien Øst (n=69) 14% 7 16% Psykiatrien Vest (n=100) 78% 14% Psykiatrien Syd (n=44) 16% 82% Afd. for Specialfunktioner (n=14) 86% For lang Passende For kort Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/skal ikke udskrives

42 30. Oplever du, at personalet har forberedt dig tilstrækkeligt på tiden efter din udskrivelse? Tema: Udskrivelse fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 245 (94 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 1 11% 39% 79% 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1542) 34% 39% 15% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=215) 39% 11% Psykiatrien Øst (n=62) 39% 37% 13% 11% Psykiatrien Vest (n=96) 31% 46% 11% 11% Psykiatrien Syd (n=44) 43% 39% 11% Afd. for Specialfunktioner (n=13) 77% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/skal ikke udskrives

43 31. Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem psykiatriske sengeafsnit var tilrettelagt? Tema: Sammenhæng og samarbejde 88% Svar på spørgsmål: 229 (88 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 1 24% 63% 2 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=1098) 22% 61% 12% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=156) 24% 63% Psykiatrien Øst (n=45) 33% 53% 13% Psykiatrien Vest (n=72) 17% 71% Psykiatrien Syd (n=34) 32% 56% 12% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=5) år eller derover Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/blev ikke overflyttet

44 32. Hvordan har du oplevet samarbejdet mellem sengeafsnittet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 232 (89 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 11% 21% 83% 62% 2 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=1152) 23% 57% 12% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Region Sjælland (n=159) 21% 62% 11% Psykiatrien Øst (n=49) 2 59% 12% Psykiatrien Vest (n=70) 2 59% 14% Psykiatrien Syd (n=31) 19% 74% Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år Afd. for Specialfunktioner (n=9) 44% 56% år eller derover Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

45 34. Mangler du behandlingstilbud i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 218 (84 %) Positive svar: Nej 24% 76% 76% 2 Nej Ja Hele landet (n=1674) 75% 25% Nej Ja Antal % % n Region Sjælland (n=218) 76% 24% Psykiatrien Øst (n=62) 76% 24% Psykiatrien Vest (n=100) 71% 29% Psykiatrien Syd (n=44) 82% 18% Afd. for Specialfunktioner (n=12) 92% Nej Ja Alle Mand Kvinde til 39 år til 59 år år eller derover Under 1 uge til 4 uger Over 4 uger F F F F Andet

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 16 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 16. Marts 17 LUP Psykiatri undersøger s og pårørendes oplevelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 LUP-Psykiatri 2012 Landsdækkende undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere