ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk!"

Transkript

1 ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr Skal EP redde Taxa 4x35? El Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1? + Vil løgneren John Lindbom kræve erstat- Side 1

2 Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1? Eller er han blot den mest selvcentrerede, egoistiske og penge- og magthungrende mand nogensinde, der har kaldt sig vort erhvervs leder? I TaxiDanmarks nyheder fredag den 22. juli 2011 kunne man læse, at formanden for Randers Taxa, Lars Korreborg, mente, at John Lindbom (formand for Dansk Taxi Råd) nu måtte kunne smykke sig med titlen som landets dårligste kollega. Vi mener snarere, at Randers Taxas formand er alt for beskeden, vores overskrift er langt mere dækkende: Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1?. Svaret må nok være et stort og rungende JA! Det er jo absolut ikke første gang, at John Lindbom gør sig, for nu at sige det mildt, lidt uheldigt bemærket. Faktisk er manden gået fra den ene overskrift i KAT-Bladet til den næste. Selvfølgelig har det mange gange været nødvendigt, at dykke ned i artiklen, for at få forståelsen af, hvad der har gjort, at mange i erhvervet efterhånden synes, at John Lindbom ikke arbejder for hele erhvervet men kun for en meget snæver kreds (en meget snæver kreds = John Lindbom + medløbere + nyttige idioter ). Side 2

3 I TaxiDanmark nr. 9, september 2010, kunne man læse, at John Lindbom opfordrede vognmændene i Sønderborg til at lade Sønderborg Taxas Økonomiske Forening gå konkurs. Dette skulle have til formål at lokke vognmændene i Sønderborg over i DanTaxi og snyde Randers Taxa, idet Sønderborg Taxa havde lejet sig ind på Randers Taxas anlæg og derfor var kontraktligt forpligtede overfor Randers Taxa. John Lindbom har ikke, på trods af at han skal forestille at være formand for alle taxivognmænd i Danmark, nogen skrupler med at opfordre vognmænd til at røvrende hinanden, bare han selv og DanTaxi kan se en egen økonomisk fordel deri. Randers Taxas formand fremkom med sine udtalelser efter at John Lindbom / DanTaxi prøvede på at løbe fra deres ansvar, selvom Voldgiftsretten helt klart og tydeligt dømte: Indklagede, Sønderborg Taxas Økonomiske Forening og Sønderborg Taxas Økonomiske Forenings Bestillingskontor, nu bestillingskontoret DanTaxi Sønderborg, tilpligtes at erkende, at de in solidum var parter i samarbejdsaftalen af 18. marts De indklagede tilpligtes inden 14 dage til Randers Taxas Økonomiske Forening in solidum at betale ,20 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente for så vidt angår indklagede 1 fra den 16. marts 2011 til betaling sker og med tillæg af sædvanlig procesrente for så vidt angår indklagede 2 fra 3. maj 2011 til betaling sker. Indklagede 2 frifindes for klagerens påstand 4. Side 3

4 Klagerens påstand 2 afvises. Hver af parterne skal bære egne omkostninger. Klager og de indklagede betaler hver halvdelen af omkostningerne til voldgiftsretten, således at Randers Taxas Økonomiske Forening betaler den ene halvdel, og Sønderborg Taxas Økonomiske Forening og Sønderborg Taxa s Bestillingskontor (nu Bestillingskontoret DanTaxi Sønderborg) in solidum betaler den anden halvdel. Denne formulering kan efter vores bedste opfattelse ikke tydes på nogen anden måde, end at der er tale om et og samme bestillingskontor, uanset at John Lindbom prøver på at løbe fra ansvaret / betalingen. Vognmændene i Sønderborg har aldrig sagt op i det gamle bestillingskontor og de har heller aldrig meldt sig ind i det nye. Vognmændene har heller aldrig fået udbetalt deres indskud i det gamle bestillingskontor, hvilket de naturligvis skulle, hvis der var tale om et nyt bestillingskontor dette kunne få en og anden til at spekulere på, hvor pengene mon er blevet af. Og kommunalbestyrelsen i Sønderborg har heller ikke godkendt et nyt bestillingskontor, men udelukkende godkendt overdragelsen af retten til at drive bestillingskontor i de næste 10 år fra Sønderborg Taxas Økonomiske Forening til DanTaxi Administrationen A/S. Men John Lindbom har tilsyneladende ingen problemer med at rende fra ansvaret og betalingen, for som så mange gange tidligere, så drejer det sig kun om magt og penge. Da Sønderborg kommune ville se et budget, så fik DanTaxi travlt med at udarbejde et sådant, men hvorfor ulejlige sig, hvis vognmændene i Sønderborg bare havde meldt sig ind i DanTaxi? Men vognmændene har jo netop IK- Side 4

5 KE meldt sig ind i DanTaxi, men bare overdraget retten til at drive bestillingskontoret til DanTaxi for en 10 års periode. Ligeledes siger loven, at det er kommunalbestyrelsen der skal godkende et bestillingskontor, hvorfor bestillingskontoret skal have selvstændige regnskaber og budgetter. Dette får DanTaxi Sønderborg så tilsyneladende. Men hvordan står det til med DanTaxi Nykøbing Falster? Eller DanTaxi Slagelse? Eller? Spørgsmålene bliver relevante, når man ser på DanTaxi Sønderborgs budget for hele året 2011 (og ikke kun den del hvor de er en del af DanTaxi Sønderborg), for af dette budget fremgår det, hvis man sammenligner med hele DanTaxi, at Sønderborgs ca. 30 vogne skal betale ca. ¼ af de samlede personaleomkostninger for DanTaxis sammenlagt mere end 600 vogne! Læs lige det igen. 30 vogne skal betale ¼ af de samlede omkostninger til personalet? Hvor meget skal DanTaxi Nykøbing Falster betale? Og hvad med DanTaxi Slagelse? Og DanTaxi Aalborg? Og? Hvis alle de små DanTaxi centraler, som ER selvstændige enheder og for hvilke der SKAL udarbejdes selvstændige budgetter og regnskaber, alle skal betale ¼ af de samlede personaleomkostninger, så må der blive en hel masse ¼ e tilovers og hvor bliver de af? Side 5

6 Og hvor mange af de selvstændige bestillingskontorer, som Dan- Taxi Administration driver, har fremlagt selvstændige budgetter og regnskaber, sådan som de er pligtige til? For de er alle selvstændige enheder, godkendt af de respektive kommunalbestyrelser. Men hvem har set tallene? Vi vil nok engang fremkomme med kritik af, at man skal tvangstilsluttes bestillingskontorer, som drives af bagvedliggende økonomiske foreninger, hvis regnskaber er hemmelige og lige så godt kunne tilhøre mafiaen i New York eller Chicago! Og oven i alt dette, så har de tvangstilsluttede vognmænd ikke nødvendigvis indflydelse, idet ikke alle vognmænd kan få adgang til de bagvedliggende økonomiske foreninger. Var der nogen der sagde BANANREPU- BLIK? Vi kunne måske, sådan bare for nemheds skyld, fratage alle socialdemokrater stemmeretten her i Danmark hvad ville de mon sige til det? Og hvis ikke det er retfærdigt, hvorfor er det så retfærdigt at tvangstilsluttede vognmænd ikke har stemmeret / indflydelse i det bestillingskontor, som de er tvangstilsluttet? Vi har i øvrigt ikke kendskab til, at der for nærværende skulle eksistere budgetter / regnskaber for alle de selvstændige enheder, som DanTaxi Administration styrer. Det ser for os ud til, at det budget, som DanTaxi Sønderborg har indleveret til Sønderborg kommune, det er blevet fremstillet fra den ene dag til den anden, hvilket selvfølgelig bestyrker vores mistanke om, at de andre bestillingskontorer ikke har fået udarbejdet noget som helst! Men vi kunne jo tage fejl. Side 6 Det hele ville være meget nemmere, hvis de bestillingskontorer hvortil vognmændene tvangstilsluttes, ikke havde nogen bagvedliggende økono-

7 miske foreninger og at de hvert år skulle indlevere et offentligt tilgængeligt regnskab til kommunalbestyrelsen. Om ikke andet, så er det nok heldigt for DanTaxi Sønderborg, at der ikke er en revisor iblandt dem, der skal godkende det indleverede budget, for vi tror, at det ville give problemer. For yderligere informationer om John Lindbom, se artikel andetsteds: Vil løgneren John Lindbom kræve erstatning? Vil løgneren John Lindbom kræve erstatning? Nu har i formodentlig læst artiklen Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1?. Så i ved også, at vores eget svar på vores eget spørgsmål er et rungende JA! Dette ganske enkelt, fordi vi ikke kender nogen, der som John Lindbom, altid, meget dygtigt, har forstået at rage magt og penge til sig på kollegaernes bekostning. Hele denne problematik er naturligvis en meget subjektiv udledning af fremlagte fakta, idet meget afhænger af øjnene der ser. John Lindbom har sikkert en anden mening. Men det næste spørgsmål er meget objektivt. Det afhænger ikke af øjnene der ser, det baserer sig på fakta, uden at fortolke disse. Vi kan trækkes i retten for det næste spørgsmål, men vi kan ikke tabe. Uigendrivelige fakta er på vores side. Det første underspørgsmål til vores overskrift lyder: Side 7

8 Er John Lindbom en løgner? Vi mener helt klart, at svaret er JA! forsiden: I KAT-Bladet nr. 1, 2009 lød den store overskrift hen over hele John Lindbom Lyver! John Lindbom har naturligvis aldrig trukket os i retten og vil heller ikke gøre det; for John Lindbom ville tabe med et brag der kunne høres helt oppe i det nordligste Grønland. Og selv ikke John Lindbom er så ond, at han ønsker at forstyrre isbjørnene. Artiklen drejede sig i al sin enkelthed om, at John Lindbom i et brev til Datatilsynet havde skrevet, at alle taxiselskaber havde fået tilladelse til at føre elektroniske kørebøger. I KAT-Bladet nr. 1, 2009, bragte vi på side 15 en kopi af John Lindboms brev til Datatilsynet. Færdselsstyrelsen afviste kategorisk, de havde aldrig givet en sådan tilladelse til et bestillingskontor i Storkøbenhavn. Færdselsstyrelsen havde udelukkende, på forsøgsbasis, givet en enkelt tilladelse i Billund. Det var faktisk så grelt, at Færdselsstyrelsen end ikke havde modtaget nogen ansøgninger vedr. elektroniske kørebøger fra bestillingskontorerne i Storkøbenhavn. Manglen på lyst til at søge om tilladelse til elektroniske kørebøger var ret enkel myndighederne stillede store krav til bestillingskontorerne for at give tilladelser, og disse krav havde bestillingskontorerne tilsyneladende en ret stor modvilje imod at opfylde. John Lindbom har endnu ikke, 2½ år efter at vi bragte den førnævnte overskrift på forsiden af vores blad, sagsøgt os. Og vi ved, at han har læst Side 8

9 artiklen, for Codan Taxi / DanTaxi / John Lindbom abonnerede på bladet. Hvis John Lindbom ikke sagsøger et tidsskrift, der på forsiden kalder ham for løgner, så er det nok fordi han ikke ønsker sin troværdighed prøvet ved domstolene, hvor han ville komme til at stå overfor Færdselsstyrelsen. Og var John Lindbom først dømt ved domstolene, så ville alle og enhver kunne kalde ham løgner. Det mener vi så i øvrigt, at alle med ro i sindet kan gøre i dag. Og dette bringer os direkte til vores overskrift: Vil løgneren John Lindbom kræve erstatning? En advokat ved navn Henrik Rosenvinge Skov, der er advokat for John Lindbom, formodentlig for vognmændenes penge, skriver i et brev til Randers Taxas advokat, Henrik Karl Nielsen: For den gode ordens skyld kan jeg meddele, at jeg på vegne min klient forbeholder mig at rejse krav om godtgørelse af tort og erstatning i forbindelse med en eventuel fortsat verserende sag i fogedretten, idet det er min opfattelse, at en sådan sag til trods for at være uberettiget alene ved at versere, og dermed være genstand for branchens og pressens bevågenhed, risikerer at skade min klients omdømme i branchen, samt hos tilknyttede samarbejdsparter, leverandører. Læg her i øvrigt mærke til den ubehjælpsomme danske retskrivning. Vi ved godt, at advokaten tjener penge uanset om John Lindbom Side 9

10 taber eller vinder en evt. sag vedr. erstatning for skade på John Lindboms omdømme advokaterne er ALTID helt sikre vindere og det præger tit deres rådgivning af deres klienter. skade? Vi vil gerne spørge, hvordan kan John Lindboms omdømme tage John Lindboms omdømme i branchen kan da kun blive bedre men dette forudsætter selvfølgelig en overmenneskelig kraftanstrengelse igennem et helt langt liv, og for John Lindboms vedkommende, der er det vist nok en hel del år for sent. Rent statistisk, vil han formodentlig ikke leve længe nok til, at han kan nå at rette op på sit ry i branchen. Hvordan kan en mand som John Lindbom, der har godtaget at blive kaldt løgner skriftligt på forsiden, tage skade af en enkelt lille retssag? Har John Lindbom glemt at fortælle sin advokat sandheden om sit omdømme i store dele af branchen? Eller har John Lindbom og hans advokat en eller flere personlige egenskaber til fælles? Om ikke andet, så har John Lindbom og Rosenvinge Skov det til fælles, at de begge sidder i DanTaxis bestyrelse! Dette sikrer formodentlig samme syn på mange ting. John Lindboms ry kan IKKE tage mere skade, det befinder sig allerede et sted, hvor en stor del af os ville forvente, at selv de indsatte i landets fængsler ville holde 3 skridts afstand. John Lindbom har altså opfordret vognmændene i Sønderborg til at snyde vognmændene i Randers (TaxiDanmark nr. 9, 2010). KAT-Bladet har, blandt meget andet, kaldt John Lindbom for løgner. Hvor meget længere kan man synke? Side 10

11 Tror John Lindboms advokat virkelig, at John Lindboms omdømme kan tage skade af en enkelt lille retssag, hvor det evt. vil komme frem, at han har opfordret nogle vognmænd til at snyde andre? John Lindbom nægter godt nok i DTR s blad Taxi, men ifølge TaxiDanmarks Nyheder Taxi og Minibus fredag den 26. august 2011, så har 3 pålidelige mennesker hørt John Lindbom komme med udtalelsen. Eller tror John Lindboms advokat måske, at det er første gang, John Lindbom snyder nogle kollegaer? Vi vil da gerne fortælle hr. Rosenvinge Skov, at for en del år siden, så udarbejdede et konsortium i Storkøbenhavn et Kørselskatalog med ture til rabatpriser der gjorde, at konsortiet vandt den pågældende licitation. Desværre var rabatpriserne så meget rabat, at næsten ingen ville køre turene, mange af dem var til halv pris eller mindre. Det hele er endt med, at det har kostet 4x35 ca. 10 millioner kroner igennem årene, en udgift, som alle i konsortiet skulle dække solidarisk, heriblandt John Lindboms Codan Taxi (nuværende DanTaxi). Men heller ikke her kunne man stole på John Lindbom for John Lindbom betyder solidaritet John Lindboms solidaritet med sin egen pengepung, solidaritet med kollegaerne er vist noget helt ukendt for den herre. Så Randers Taxa / Lars Korreborg skal ikke undres, når John Lindbom løber fra sit ansvar, John Lindbom er blandt hæderlige folk mest kendt for sin løgnagtighed. John Lindbom er kun hæderlig overfor sin egen pengepung. Og vi kan gå længere tilbage i tiden, til dengang John Lindbom / Codan Taxi skulle overtage Valby Bilen. Her sagde John Lindbom også, at det bare var en samarbejdsaftale, selvom papirerne hele tiden sagde opkøb. Men det opdagede vognmændene i Valby Bilen, de fandt dog en udvej og gik over i Hovedstadens Taxi, som på daværende tidspunkt var et tomt selskab. Side 11

12 Så hvordan vil Rosenvinge Skov bære sig ad, med at godtgøre i retten, at John Lindboms ære har taget skade af en enkelt lille verserende retssag, når John Lindbom gang på gang igennem det meste af en lang erhvervskarriere selv har påvist, at løgner, det er pænt sagt når det siges om John Lindbom. Men måske tænker Rosenvinge Skov også mere på sin egen pengepung, når han sender den slags breve til hæderlige mennesker, for hans honorar er jo under alle omstændigheder sikret og så får han jo også et lille bestyrelseshonorar når han sammen med John Lindbom sidder i bestyrelsen for DanTaxi. Ja, vi tænker vores. Vi tror ikke på, at John Lindbom har kinamands chance for at vinde en retssag vedr. hans omdømme. Lad os her komme med en MEGET kort liste over artikler i KAT-Bladet, hvor John Lindbom har været nævnt. Og vi vil holde på, at hver enkelt artikel er et søm til det låg, der for tid og evighed vil begrave John Lindboms gode omdømme: 2011, nr. 4. Salg af bevillinger. 2010, nr. 8. John Rabat Lindbom. 2010, nr. 8. John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? 2010, nr. 7. Taxibranchen til grin igen, igen! 2010, nr. 6. Køb aktier hos edderkoppen. 2010, nr. 3. DanTaxi udvider igen! 2009, nr. 5. Skatteminister Kristian Jensen og John Lindbom kæmper om bundplaceringen! Side 12

13 2009, nr. 5. En Molbo historie. 2009, nr. 4. Ryd forsiden. 2009, nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen). 2009, nr. 3. Helsingør Nordens festlige hjørne. 2009, nr. 3. Danmarks Tåbeligste Rådgivning. 2009, nr. 1. John Lindbom lyver! 2008, nr. 9. Plattenslageri eller borgerkrig i taxibranchen? 2008, nr. 9. John Lindbom kan eller kan han? 2008, nr. 8. KAT-Bladet berigtiger. 2008, nr. 7. Cirkus Codan ll. (Dansk Taxi Compagni). 2008, nr. 4. Cirkus Codan. han? 2008, nr. 4. John Lindbom afleverede en kasket! Eller gjorde 2008, nr. 2. Revolution i DTR. 2008, nr. 1. DTR s nye frikørselsordning? 2008, nr. 1. Åbenhed i DTR? Og hvis bare vi havde energien, så kunne vi blive ved med at gå Side 13

14 længere og længere tilbage og vi ville vedblive med at finde flere og flere artikler vedr. John Lindboms omdømme / meritter. John Lindbom har trods alt været vores mest elskede ynglings hade objekt igennem tiderne. Men at få Randers Taxa dømt for at skade John Lindboms omdømme i branchen? Helt ærligt, vil det ikke være lettere at påvise, at månen er en stor grøn alpeost? ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! Man kunne den 22. august 2011 i ingeniøren.dk læse, at taxas direktør, Niels Kaae, har store planer med 4x35 s fremtid. Niels Kaaes vision med 4x35 var, at 4x35 i 2020 skulle have udskiftet alle sine biler til el-biler. Her har vi atter engang en mand, der aldrig har prøvet at leve af at køre taxi, men alligevel vil revolutionere taxi branchen. Og her må det virkeligt siges at være heldigt, at han er direktør for 4x35, branchens største selskab, for 4x35 har tidligere prøvet at blive taget ved næsen af alle andre i branchen, så de gør det såmænd også nok endnu engang, når bare der er en eller anden der siger, at det er en god ide. For år tilbage, var der mange der sagde, at det nok så berømte / berygtede kørselskatalog var en god ide, for så kunne man vinde nogle af sine tabte kunder igen. Dette har indtil videre kostet 4x35 s vognmænd mere end 10 millioner kroner så det var en god ide, bare ikke for 4x35 s vognmænd. De an- Side 14

15 dre Københavner selskaber skulle også have været med til at betale, men de løb, naturligvis, fra deres forpligtelser; det er deres måde at være solidariske på. Og nu vil Taxas, forholdsvis nye, direktør, så have Taxa 4x35 til at være forsøgskanin. Det er staten, DONG m.fl. der er helt vilde efter at få elbiler på gaden, men hvorfor skal Taxas vognmænd betale regningen for en samling dagdrømmeres vilde drømme om at få flere stemmer til næste valg? Burde man ikke lade det offentlige eller DONG eller? være forsøgskaniner? Vi er ikke i tvivl om, at el-bilerne sikkert er velegnede til den lille håndværksmester eller til det offentlige, hvor bilen bare skal køre ganske få km/dagen. Men til taxi kørsel? Helt ærligt, nogen burde prøve på at aflade den mand, for hans batterier er vist overopladede. Taxa 4x35 får ganske vist kroner i tilskud fra det offentlige, men de penge bliver sikkert hurtigt brugt til at betale EA Energianalyse m.fl. Vi vil vædde på, at det atter engang bliver Taxa 4x35 s vognmænd, der får den tvivlsomme ære af at være de første, til at prøvekøre andre menneskers ikke altid helt gennemtænkte ideer. Vi er sikkert mange der kan huske, at politiet på et tidspunkt havde store problemer med deres biler - de ville ikke bremse! Og hvorfor? Politiet har, ligesom taxierne, en hel masse ekstraudstyr som kræver meget strøm. Og da alt ekstraudstyret spiste strømmen, så blev der ikke noget til overs til bremseforstærkere, ABS m.m. Resultat? Man kunne finde den ene politibil efter den anden alle andre steder end på vejbanen. Samtidigt var der også taxier der led af de samme problemer. Hvis man tager dette i betragtning, så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der vil ske med en el-dreven taxi. Side 15

16 Når først taxien har holdt en time i lufthavnen og ventet på kunder, så vil kunden skulle starte med at SKUBBE taxien hele vejen ud til batteriskiftestationen i Herlev hvis kunden er heldig, så vil der være strøm nok på, til at nå skiftestationen uden at kunden skubber, men hvor mange kunder er villige til at betale for denne omvej, hvis de bor i eks. Køge? Officielt opgives rækkevidden til at være ca. 185 km. Men dette gælder formodentlig kun, hvis bilen køres ligesom Bedstemor And kører sin rollator. I BBC programmet Top Gear, kørte Jeremy Clarkson en Tesla (el-bil) næsten tør for strøm på bare 80 km! Og faktisk gjorde han det med to fuldt opladede Teslaer. BBC er godt nok blevet sagsøgt, men det ændrer formodentlig ikke på virkelighedens verden, at producenten ikke kan lide Clarksons resultat af testkørslerne ændrer ikke på virkeligheden. Selvfølgelig er Tesla en sportsvogn, men de fleste, unge, chauffører, kører også deres taxier som om det var enten en sportsvogn eller som om de deltog i et stock car race. Vi vil æde vores gamle hat på, at størstedelen af chaufførerne vil kunne tømme batteriet på måske 1/3 af den strækning, som fabrikanten opgiver. Og her tager vi slet ikke hensyn til, at en bil der holder stille ude i lufthavnen, eller andet sted, måske vil tømme batteriet, mens den holder stille. Men taxa 4x35 s vognmænd vil naturligvis, atter engang, være de glade betalere bare man kan være de første. Nogen burde overveje at donere en hjerne til dem, de fleste af deres beslutninger tages tilsyneladende med en helt anden legemsdel. Som tidligere skrevet, så tror vi ikke på, at el-bilerne, for øjeblikket, er egnede til taxikørsel. Og hvis det offentlige er så vilde efter at indføre dem, Side 16

17 så burde de selv være de første. Taxa burde ikke eksperimentere, de har brug for driftssikre biler som kunderne (og chaufførerne) kan stole på, ikke luftkasteller der skal danne fundamentet for politikernes fremtid. Og i relation hertil, så kunne man den 25. august 2011 på videnskab.dk læse, at forskerne nede i det europæiske forskningscenter CERN, nu, i deres super accelerator, har påvist den danske forsker, Henrik Svensmarks, teori om, at det er den kosmiske stråling og solplet aktiviteten der styrer jordens klima. Dette betyder selvfølgelig ikke, at CO2 udledningen ingen betydning har, det betyder blot, at betydningen er underordnet. Det er, ifølge de nyeste forskningsresultater, først og fremmest den kosmiske stråling etc. der styrer jordens klima dette forhindrer naturligvis ikke politikerne i at forblive tro imod deres våde drøm, CO2 teorien. Måske burde Taxa 4x35 overveje at købe en forsikring, som kunne betale for direktørens ophold et eller andet sted, hvor han kunne få afladet sine batterier, et sted f.eks., hvor der var en pragtfuld udsigt over Roskilde Fjord. For hvorfor er det altid 4x35 s vognmænd der skal betale, når deres direktør, og de har haft utroligt mange af slagsen, får en eller anden kugle skør ide, der kun har til formål at fremme direktørens egen karriere, betalt af vognmændene. For, hvis alt går galt, så er det 4x35 der går nedenom og hjem, direktøren skal nok finde en anden samling tosser, der vil ansætte ham. Og vognmændene ja de kan altid komme ind og køre hos John Lindbom! Side 17

18 Skal EP redde Taxa 4x35? 4x35 har nu fået en ny god ide, igen. Efter at have gennemsøgt Jylland, for at finde bare en enkelt tosse, der ikke havde solgt sin sjæl og arbejdskraft til John Lindbom, så har Taxas direktør, Niels Kaae, fået en ny god ide nu skal Taxa 4x35 åbne et bestillingskontor for EP tilladelser. Taxa kunne ikke finde nogen tosser i Jylland, så nu håber man på, at der evt. skulle være en enkelt eller to med EP-tilladelser, for så kan de få lov til at køre i bestillingskontoret 4x35 og betale pladsleje. Enhver anden der har en EPtilladelse, vil køre uden at være tilsluttet noget bestillingskontor og spare udgiften. Men Niels Kaae mener åbenbart, at man kan lokke nogen til at tilslutte deres EPtilladelser og betale det samme som taxierne. For år tilbage vandt Taxa en hel masse kørsel i det såkaldte kørselskatalog, denne kørsel endte med at koste Taxa mere end 10 millioner kroner indtil videre. Nu vil Taxa så gå ud og byde på kørsel til EP-tilladelserne og hvis Taxa så ikke har nogen vogne der kan køre turene, så ender man med, at skulle ud og finde fremmede vogne til en helt anden pris. Og hvem skal så betale, hvis det ender med at koste Taxa penge? Skal vi ikke gætte på, at det bliver de stakkels vognmænd, der atter engang, skal punge ud. Når Niels Kaae engang går på pension, betalt af Taxas vognmænd, efter i årevis at have fået kr/årligt, og alle de halv og helstuderede mennesker, som Niels Kaae har ansat, også har fået hvad de skal have af Taxas vognmænd så kan Taxas vognmænd rykke direkte ind på fattiggården. Ikke alene skal de betale underskuddet til alle dem der finder på at investere i el-biler, men de risikerer også, endnu engang, at skulle betale for de geniale ideer, som Side 18

19 skiftende direktører belemrer Taxa 4x35 med. Det er altid let, at få gode ideer, som andre skal betale. Og Taxas direktører har altid været gode til at få ideer, hvis forhold til virkeligheden svarer til H. C. Andersens eventyrs forhold til samme. Hvordan har Taxa tænkt sig at forholde sig til lovgivningen? I bestillingskontoret 4x35 skal alle turene fordeles ligeligt imellem de tilsluttede vogne, men EP-tilladelserne må ikke køre taxikørsel. Taxa har regnet en pris ud, for at køre EP-kørslen, men de oplyser ikke, hvad prisen er. Men er det ikke rimeligt, at tilladelsesindehaverne kender prisen? For hvis de ikke kender prisen, hvordan kan de så vide, hvorvidt det er en god ide at tilslutte sig Taxa? Vi må atter engang slå fast, at ideen med EP-tilladelser er en rigtig skidt ide. Nu skal en chauffør ikke alene køre år for at få en taxitilladelse, men det vil nu tage endnu længere tid, inden de kan få en EP-tilladelse. Men de gamle veletablerede vognmænd, der har 20 tilladelser i forvejen, de kan få næsten alle de tilladelser de vil have. Er det det samfund, vi ønsker? Er det retfærdigt? Vi er parat til at give Anne Baastrup ret, dette er, indtil videre, dette århundredes værste lovsjusk. Gennemtænkt er det ikke. EP Side 19

20 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt på nettet. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Interesserede kan sende os en mail, hvorefter vi sørger for at sende jer en mail med bladet kvit og frit, når bladet er udkommet. KAT tryk og lay-out. KAT-Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan optages Illustrationer: Taxivognmænd Jim Petersen. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent Alle kan udgør tegne 375,- abonnement kr. kvartalet. for 125,-kr. årligt. KAT-Bladets redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Pia Foreningens Jensen, Jørgen bestyrelse: Jacobsen & Andris Kirsteins. Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Side 1 Taxibranchen til grin! Sagen imod Uber har nu varet i 2 år, fra Færdselsstyrelsen meldte Uber til politiet

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Taxas Karl-Smart jonglerer med regnskaberne! Taxa 4x35 har for nyligt vundet en retssag over Finanshuset Farsø. Dette skete bl.a. fordi det mangeårige

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft!

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Side 1 Lufthavnen. Nu kan man læse sig til, at folkene bag Københavns

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Jeg har vundet! TaxiNord og Provinsen har taget min gæld! John og Lars længe leve! Side 1 Side 2 Side 3 Vi stemmer ja til vi stemmer nej! Som det fremgår

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1 Fakkelbærer søges. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Taxa amok. Side 1 STOP! Bliv ikke taxichauffør! Man kunne i Taxa 4x35 s blad, Taxanyt juni 2011 læse, at jobcentrene ikke længere

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Side 1 Hvad mener vi? Vi har modtaget en mail, hvor der er en læser der mener at vores stillingtagen til prisforhøjelser og antallet af bevillinger

Læs mere

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 5. -330.000 timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Side 1 -330.000 timer i Lufthavnen?

Læs mere

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår.

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr.9.2013. I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Grete Gren Jensen er død. Grete Gren Jensen, af alle os på redaktionen, og mange andre, næsten

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. Kong Lars ønsker sin kammesjuk John velkommen! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. TaxiNord Side 1 Heldige Uber chauffører? Endelig er der faldet dom i sagen om de 6 Uber chauffører. Vores

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Peter Kjærgaard formand for DTR region Syddanmark! Hvis det havde været den 1. april, så ville vi

Læs mere

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere!

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2011. Overholder 4x35 Taxilovgivningen? Taxa Jylland. Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! El biler og mareridt? Side 1 El biler og mareridt? Taxa

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. 14 bevillinger tak! Taxiloven sat ud af kraft? Det værste bræk vi har hørt! Fra stat til privat Du er til grin. Hilsen John Lindbom. Side 1 14 bevillinger

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 3. 2011. Ministeriel korrekt unifor- mering Vognmænd og mangel på moral. Generalforsamlinger hos Taxa? 5 ulovlige ministerier? Vil Transportministeren også

Læs mere

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år?

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 6. Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Side 1 Hurra flere tilladelser! Nævnet har nu besluttet, i deres enorme visdom, at der skal 70 + 10 ekstra tilladelser på

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Side 1 Ny statistik, ny lønnedgang! Taxinævnet i Region Hovedstaden udsendte den 30. marts en indkaldelse til møde i kontaktudvalget, mødet skulle have

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde.

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2014. Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Overfaldet

Læs mere

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida?

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Side 1 Kan det blive mindre? En chauffør er blevet noteret af taxiservice

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni. Taxa, en kolos

Læs mere

I ønskes en rigtig glædelig jul!

I ønskes en rigtig glædelig jul! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 10. 2010. I ønskes en rigtig glædelig jul! Hoo, hoo, hoo. 24. dec. 2010. Løn og arbejdsforhold? Ikke i Taxibranchen! Liberalisering af Taximarkedet. Lyver Taxa

Læs mere

godt og lykkebringende nytår!

godt og lykkebringende nytår! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 10. 2011. Læserne ønskes en god jul og et Side 1 godt og lykkebringende nytår! Højt fra træets grønne top. Højt fra Lindboms grønne top Stråler pengeglansen

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven?

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Februar 2007. 28.Årg. Nr.2. Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Er Taxinævnet Overflødige / uduelige eller korrupte? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1.

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Side 1 Flueknepperi i højeste potens! 1116 brud på Taxi-loven i Danmark! Ifølge en artikel i Berlinske Tidende d. 4. januar 2006,

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk August 2009. 28. Årg. Nr. 7. Thomas Bak Ikke helt som de andre Utvungen samtale med Nævnets nye næstformand. Taxa 4x35, Nu Med Rabat! Mere kritik af Freddy Spliid / Regnskaberne i BVH-Taxa! Læs også: www.katbladet.dk

Læs mere

TAXISPILLET OM KUNDEBETJENING, ETIK OG MORAL SPIL 2

TAXISPILLET OM KUNDEBETJENING, ETIK OG MORAL SPIL 2 TAXISPILLET OM KUNDEBETJENING, ETIK OG MORAL EPISODE 2-1 SPIL 2 Man taler om, at kunden er i centrum og om, at kunden altid har ret. Hvordan ser du på det? 1. Behandle kunderne således, at de føler, de

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.529 Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Taxamotor. Lønseddel for chauffører fra Taxamotor Codan

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0078 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 6. januar 2017 Sagsbeh.: HO Referat fra nævnets møde den 5. december 2016 J.nr.: 00.00.00-A00-20-16 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile.

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Juni 2008. 28. Årg. Nr. 6. Diesel. Løn. Ved Ritt og Bondam, hvad de gør? Sorte taxigebyrer. Bøde vanvid! Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Side 1 Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Mandag

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2007 Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum

Læs mere

Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5.

Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5. Lufthavnen Nævnet Retsstaten God skik Og brug! Side 1 Side 2 Lufthavnen / Nævnet / Retsstaten! Lad os starte med at slå en ting

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2007. 28.Årg. Nr. 10. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere