Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret"

Transkript

1 Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret

2 2

3 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren Aftagning af transmitteren Tænd og sluk for transmitteren Lydstyrkeregulering Rengøring...14 Transmitteren Hvis transmitteren ikke virker...16 Vedligeholdelse af din TRANSMITTER...17 Advarsler...18 Information...22 REGULATORY INFORMATION Symboler

4 widex CROS TRANSMITTER Illustrationen nedenfor viser WIDEX CROS transmitteren uden earsettet, som består af en slange og en eartip eller en øreprop. Vi henviser til separat brugsanvisning for earset. 1. Mikrofonåbninger 2. Volumenkontrol 3. Programknap (transmission til/fra) 4. Batteriskuffe med neglegreb 5. Tænd/sluk-kontakt & 5 3 4

5 BEMÆRK Ud over denne brugsanvisning er der udarbejdet en separat brugsanvisning med beskrivelse af de earset-løsninger, der er til rådighed til din transmitter: ADVARSEL Denne brugsanvisning samt brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater indeholder vigtige oplysninger og vejledninger. Læs begge brugsanvisninger grundigt, før du tager transmitteren i brug. BEMÆRK I denne brugsanvisning kan din transmitter og dit earset se anderledes ud, end det du har. Ret til ændringer forbeholdes. Påtænkt anvendelse Transmitteren er beregnet til brug som en enhed, der opfanger lyd ved det øre, transmitteren bæres på, og overfører lyden til høreapparatet på det bedst hørende øre. 5

6 Oplysninger om brug WIDEX CROS løsningen er beregnet til personer, som er døve på det ene øre og har normal eller nedsat hørelse på det andet øre. WIDEX CROS programmeres af professionelle audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, øre-næse-hals-læger), som er uddannet i høre(re)- habilitering. Beskrivelse af enheden Transmitteren børes på det døve øre på samme måde som et almindeligt bag-øret -høreapparat. Den modtager lyd fra omgivelserne, som den overfører til et trådløst Widex høreapparat på det bedst hørende øre. Lyden overføres via en patentbeskyttet trådløs teknologi kaldet WidexLink. 6

7 Batteriet Den anbefalede batteritype er luft/zink-batteri. Til din transmitter benyttes batteristørrelse 312. På høreklinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Isætning af batteri Før du sætter et nyt batteri i transmitteren, skal det lille klistermærke på batteriet fjernes. Batteriet begynder at virke, nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. FORSIGTIG! Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør batteriet ikke anvendes, da dette kan forårsage funktionsfejl i enheden. Brug neglegrebet til forsigtigt at åbne batteriskuffen. 7

8 Placér batteriet i batteriskuffen, så plustegnet (+) på batteriet vender opad. Brug evt. den medfølgende batterimagnet til at styre batteriet på plads. Er batteriskuffen svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. Batteriskuffe uden neglegreb Enheden kan være forsynet med en batteriskuffe uden neglegreb. Det er især en god ide, hvis enheden skal bruges af et barn. Batteriskuffen uden neglegreb åbnes ved hjælp af det værktøj, der følger med denne type batteriskuffe. 8

9 Batteriskuffen åbnes som vist ADVARSEL Lad aldrig et brugt batteri sidde i transmitteren. Hvis batteriet skulle lække, vil det beskadige enheden. Markering af højre og venstre Din transmitter kan være forsynet med en højre/venstre farvemarkering, (rødt mærke = højre, og blåt mærke = venstre). Pilen viser, hvor markeringen er placeret. 9

10 Placering af transmitteren Placér øreproppen/eartippen i øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Det kan være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. Placér transmitteren bag øret, således at enheden hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet. Illustrationerne viser en åben eartip. Se medfølgende separate earset-brugsanvisning, hvis du ønsker flere oplysninger om eartip/øreprop-typer, ankre og fremgangsmåder. 10

11 Aftagning af transmitteren Fjern transmitteren fra bag øret. Træk derefter forsigtigt øreproppen/eartippen ud af øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Hvis øreproppen/eartippen er forsynet med en udtrækssnor, tag fat i denne og træk øreproppen/ eartippen ud af øregangen. 11

12 Tænd og sluk for transmitteren Luk batteriskuffen for at tænde transmitteren. For at slukke for transmitteren skal du åbne batteriskuffen en lille smule til første position, hvor der mærkes et klik. Husk altid at slukke for transmitteren, når du lægger den fra dig. Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i flere dage. Lydoverførsel Når transmitteren er tændt, tryk på programknappen for at overføre lyd til høreapparatet på det bedst hørende øre. Sørg for, at høreapparatet også er tændt. Tryk kort på programknappen for at stoppe lydoverførslen. Du hører en lyd, når overførslen starter, og en besked, når overførslen stopper, medmindre denne funktion er slået fra. 12

13 BEMÆRK: Hvis du har en DEX-enhed, skal du slå lydoverførslen fra ved at trykke på programknappen for at bruge DEX. Slå transmitteren fra, hvis du ønsker at få adgang til forskellige lytteprogrammer i det høreapparat, du bruger på dit bedst hørende øre. Lydstyrkeregulering Din transmitter er forsynet med en volumenkontrol, som du kan bruge til at justere den lydstyrke, der overføres til dit bedst hørende øre. Tryk på øverste del af volumenkontrollen for gradvist at gøre lyden kraftigere. + - Tryk på nederste del for gradvist at gøre lyden svagere. 13

14 Rengøring Til rengøring af transmitter og earset findes følgende renseværktøjer*: Med hensyn til rengøring af earsettet henvises til brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater. 1. Klud 2. Rensenål 3. Rensetråd Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra renseværktøj. * Udvalget afhænger af earset-type. 14

15 Transmitteren Rengør enheden med den bløde klud, hver gang du har brugt den. ADVARSEL Brug aldrig vand eller rengøringsmidler til at rengøre transmitteren, da dette kan forårsage funktionsfejl i transmitteren. Når transmitteren ikke er i brug, er det en god ide at opbevare den på et varmt og tørt sted med batteriskuffen åben, så transmitteren kan blive udluftet, og eventuel fugt kan forsvinde. 15

16 Hvis transmitteren ikke virker Problem Mulig årsag Løsning Transmitteren sender ikke. Transmitteren er ikke tændt. Sørg for, at batteriskuffen er helt lukket Periodisk lydoverførsel Høreapparatet skifter gentagne gange til Master Batteriet virker ikke Programknappen er ikke aktiveret Høreapparatet på det bedst hørende øre er ikke slået til Lavt batteriniveau i transmitter Sæt et nyt batteri i transmitteren Tryk på knappen Tænd enheden Skift batteri Bemærk: Disse oplysninger er kun gældende for transmitteren. Se brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater vedrørende informationer om netop din earset-løsning. Hvis problemet stadig er til stede, kontakt høreklinikken for at få hjælp. 16

17 Vedligeholdelse af din TRANSMITTER Enheden skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge levetiden af enheden: FORSIGTIG! Sluk for transmitteren, når den ikke er i brug. Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i flere dage. Når transmitteren ikke er i brug, skal den opbevares i æsken på et tørt sted, hvor børn og husdyr ikke kan få fat i den. Transmitteren må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Sørg for at aftørre den grundigt for sved, som efter intens fysisk aktivitet, f.eks. efter sport. Undgå at tabe enheden - udfør rengøring og batteriskift, mens du holder den ind over en blød overflade. Tag transmitteren af, før du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume, andre former for spray eller gelé som f.eks. solcremer eller andre cremer. 17

18 Advarsler ADVARSEL Transmitter og batterier kan være farlige, hvis de sluges eller anvendes fejlagtigt. Hvis man sluger et batteri eller anvender det fejlagtigt, kan man komme meget alvorligt og muligvis livsfarligt til skade. Er skaden sket, skal du straks kontakte en læge. Sørg for at holde transmitteren og dens dele, tilbehør og batterier uden før børns og andres rækkevidde, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade. Skift ikke batterier for øjnene af dem, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Bortskaf brugte batterier med omhu. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Put aldrig batterier eller enheden i munden, da du kan risikere at sluge dem. Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en batteritype, der er ukorrekt eller genopladelig. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med anvisningerne. Enheden er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Kontakt høreklinikken, hvis du bemærker hudirritation i eller omkring dit øre eller øregang. 18

19 Advarsel Bemærk, at du altid ved brug af en transmitter skal sørge for regelmæssig udluftning af øregangen. Hvis øret ikke udluftes tilstrækkeligt, kan der være en let øget risiko for infektion eller sygdom i øregangen. Vi anbefaler derfor, at enhed og earset fjernes fra øret, når du går i seng, så øregangen kan blive udluftet. Hvis der i løbet af dagen er perioder, hvor du ikke har brug for enhed og earset, kan du også her fjerne dem. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse både enhed og earset efter behov. Hvis der opstår en infektion eller sygdom, bør du søge læge og kontakte høreklinikken for vejledning om, hvordan du desinficerer de forskellige dele til enheden. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer. Regelmæssig brug af fugtfjerner anbefales for at undgå funktionsfejl af enheden. Brug ikke transmitteren i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. Hvis du skal under røntgen, scanning (MRI, CT) eller anden form for medicinsk behandling, skal transmitteren tages af. Strålinger fra disse behandlinger samt andre former for stråling, som den i en mikrobølgeovn, kan beskadige enheden. Den stråling, der kan komme fra bl.a. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil ikke skade enheden, men kan forårsage hørbar interferens. 19

20 Advarsel Interferens med aktive implantater For at udvise forsigtighed anbefaler vi, at du følger de retningslinjer, som producenterne af defibrillatorer og pacemakere giver i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner: Hvis du bærer en aktiv implanterbar enhed, skal du holde trådløse høreapparater og høreapparattilbehør som trådløse fjernbetjeninger eller kommunikationsudstyr mindst 15 cm væk fra implantatet. Hvis du oplever nogen form for interferens, skal du holde op med at anvende høreapparaterne og kontakte producenten af implantatet. Bemærk, at interferens også kan forårsages af strømførende ledninger, elektronisk udladning, metaldetektorer i lufthavne, etc. Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, bedes du kontakte producenten af implantatet for en risikovurdering. Hvis du har en implanterbar enhed, anbefaler vi at holde magneter* mindst 15 cm væk fra implantatet. (*= kan specificeres som Autophone magnet, høreapparatæske, magnet i et værktøj, etc.) 20

21 FORSIGTIG! Din transmitter er blevet testet for interferens efter internationale standarder. Det er ikke desto mindre muligt, at uforudset interferens kan opstå i enheden på grund af elektromagnetisk stråling fra andre produkter som alarmsystemer, overvågningssystemer og mobiltelefoner. Selvom transmitteren er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibillitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at den kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere transmitteren (Må kun udføres af autoriseret personale). 21

22 Information BEMÆRK Oftest får man ikke det fulde udbytte af sin transmitter, hvis man kun bruger den sjældent. Anvendelse af transmitteren er kun en del af hørehabiliteringen og skal muligvis suppleres med auditiv træning og vejledning i mundaflæsning. Brug af transmitter kan medføre, at ørevoks samler sig til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge/ ørelæge. Det er i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. 22

23 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-DFA IC: 5676B-DFA Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 23

24 Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 24

25 Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr CROS-FA overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes under: 25

26 Enhed, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse. 26

27 Symboler SYMbOleR Symbol Titel/beskrivelse Producent Produktet er fremstillet af den fabrikant, hvis navn og adresse står ud for symbolet. Hvis hensigtsmæssigt, kan fremstillingsdatoen også være angivet. fremstillingsdato Dato for fremstilling af produktet. Holdbarhedsdato Dato, hvorefter produktet ikke bør anvendes. Partikode Produktets partikode (identifikation af sending eller parti) katalognummer Produktets katalognummer (artikelnummer). Serienummer Produktets serienummer. Undgå sollys Produktet skal være beskyttet mod lyskilder og/eller Produktet må ikke udsættes for varme Opbevares tørt Produktet skal være beskyttet mod fugt og/eller Produktet må ikke udsættes for regn 27 2

28 Symbol Titel/beskrivelse laveste temperatur Den laveste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat for. Højeste temperatur Den højeste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat for. Temperaturbegrænsninger Den højeste og laveste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat for. Se brugsanvisning Brugsanvisningen indeholder vigtige advarselsoplysninger (advarsler/sikkerhedsforanstaltninger) og skal læses, inden produktet tages i brug. forsigtig/advarsel Tekst markeret med et advarsels-/sikkerhedsforanstaltningssymbol skal læses, inden produktet tages i brug. weee-mærke ikke til almindeligt affald Når produktet skal bortskaffes, skal det sendes til et indsamlingssted anvist til genbrug og genindvinding. Ce-mærke Produktet er i overensstemmelse med kravene i det europæiske direktiv til CE-mærkning. 3 28

29 Symbol Titel/beskrivelse Alarm Produktet identificeres i R&TTE-direktiv 1999/5/EC som udstyr af klasse to produkt med enkelte begrænsninger for brug i nogle EU-medlemslande. C-afmærkning Produktet overholder de lovgivningsmæssige krav (EMC og radiospektrum) til produkter, der leveres til det australske eller newzealandske marked. interferens Elektromagnetisk interferens kan opstå i området omkring produktet. genbrug ikke Produktet er beregnet til brug af en enkelt bruger. Det sekscifrede nummer på produktet udgør serienummeret. 4 29

30 30

31 31

32 WIDEX A/S Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge Manual nr.: #01 É[5qr0w6 ;;a;;k]

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere