OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang 2

3 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder jeg er i dig, og du er i mig, men det betyder også juvelen i lotusblomsten. H.P. Blavatsky: Den Hemmelige Lære, bind II Juvelen i lotusblomsten Et mantra er tankens redskab. Ordet mantra stammer muligvis fra man, der betyder at tænke eller tænkeren og tra, der betyder at beskytte. Men sædvanligvis beskrives et mantra som en række stavelser, der aktiverer stærke kræfter, forudsat at de intoneres korrekt. 3

4 Mennesker, der bruger mantraer, er naturligvis interesseret i at vide, hvad et mantra betyder, før de bruger det, og derfor er det nødvendigt med en oversættelse fra det oprindelige sprog til et vesterlandsk. Men når det gælder Om Mani Padme Hum, er det ikke muligt at oversætte mantraet med en enkel sætning eller endda et par sætninger. Om Mani Padme Hum er et mantra, der primært benyttes i Østen. Mani er juvelen eller det positive, aktive, maskuline princip (af roden man ). Padme eller padma er lotusen. Ordet er muligvis afledt af padmat, der betyder rig på stængler. Hum er en kraftfuld mantrastavelse, og adskillige tibetanske mantraer på seks stavelser begynder med Om og slutter med Hum. Om Mani Padme Hum oversættes ofte med sætningen hilset være juvelen i lotusblomsten eller hilset være den, der udgør juvelen i lotusblomsten. Det mest almindelige er imidlertid at sige, at Om Mani Padme Hum betyder juvelen i lotusblomsten. I virkeligheden er det meningsløse ord, for hvorfor dog gentage juvelen i lotusblomsten juvelen i lotusblomsten rytmisk og mantrisk? Det er meningsløse ord, hvis de ikke forstås rigtigt og dvs. esoterisk. Hvis de forstås esoterisk, vil mantraet til gengæld afsløre den uadskillelige enhed mellem mennesket og Universet, for mantraet udtrykker opfattelsen af enhed på syv forskellige niveauer, som kan anvendes på syv forskellige måder på lige så mange bevidsthedsplaner. Altings enhed Om Mani Padme Hum er et mantra med seks stavelser, og i Tibet betragtes det som det mest kraftfulde af alle mantraer. Det siges, at de centralasiatiske folkeslag har modtaget mantraet af Padmapani. Men hvem er Padmapani? Padmapani er egentlig det samme som 2. Logos eller Avalokitesvara, men betegnelsen benyttes også om sjælen. Alle mennesker er sjæle, og det betyder, at alle har juvelen i lotusblomsten i sig, uanset om man kalder den Padmapani, Krishna, Buddha, Kristus eller bruger en anden betegnelse for menneskets guddommelige center. Det medfører også, at alle kan erkende juvelen i lotusblomsten, når de udviklingsmæssigt er klar til det. 4

5 Åndsvidenskaben oplyser desuden, at uanset hvordan man betragter mantraet, betyder det: Jeg er den, jeg er jeg er i dig, og du er i mig. I denne enhed bliver det fuldkomne menneske til en gud. Hvis mennesket er indviet (og her tænkes der udelukkende på en mester med 5. indvielse), vil kraften fra mantraet være en opbyggende eller beskyttende tankestrøm, der kanaliseres i en bestemt retning. På den måde kan mesteren gavne og beskytte alt fra enkelte mennesker til hele nationer. Et godt menneske med en åndelig indstilling, der bruger mantraet, bliver en beskytter af enhver, det er sammen med, selvom det ikke selv har nogen anelse om det. Det er et åndsvidenskabeligt faktum. Denne påstand kræver en forklaring. Hvorfor det er tilfældet? Den åndsvidenskabelige forklaring kræver, at man forstår tallenes kraft og deres tilstedeværelse i form af lyde og dermed også i form af ord og bogstaver. Om Mani Padme Hum er et godt eksempel pga. den næsten ubegrænsede kraft, mantraet rummer, når det udtales af en mester. Det er også interessant på grund af de muligheder, mantraet rummer, når det udtales af et hvilket som helst menneske. Ord er levende kræfter, og derfor opfordrer åndsvidenskaben til forsigtighed, når mantraet anvendes. Mantraet må ikke bruges i vrede, for man udsætter både sig selv og andre for fare, hvis intentionen ikke er positiv. Ord, tal, lyd og farver I Vesten er man stort set uvidende om lydens skjulte kræfter. Man har heller ikke kendskab til de akashiske vibrationer, men de kan faktisk aktiveres af mennesker, der ved, hvordan man udtaler bestemte ord og sætninger. Ordet OM eller sætningen Om mani padme hum har en nær relation til kosmiske kræfter, men hvis man ikke har kendskab til stavelsernes naturlige orden, kan man ikke bruge mantraet til så meget. OM er naturligvis i familie med AUM, der kan udtales som to, tre eller syv stavelser, og stavelserne skaber forskellige vibrationer. Bogstaver er udtalte lyde. Lyde svarer til musikalske toner. Toner svarer til tal og farver. Der 5

6 er derfor tale om kræfter og tattvaer. 1 Universet er opbygget på grundlag af tattvaerne, og det fortæller noget om den kraft, der ligger skjult i udtalte lyde. 2 Hvert bogstav i alfabetet har sin specielle farve eller nuance uanset om man inddeler alfabetet i tre, fire eller syv rækker på syv bogstaver hver eller niogfyrre. Kender man de alfabetiske bogstavers farver, og de tal, der svarer til de syv, samt de niogfyrre farver og nuancer på planernes og kræfternes skala og deres respektive orden på de syv planer, kan man lære kunsten at forbinde dem og skabe samspil. Men det er meget vanskeligt, for i alfabetet i sanskrit, senzar og andre esoteriske sprog er der et tal, en farve og en bestemt stavelse, som svarer til hvert enkelt bogstav. Det var også tilfældet med det gamle mosaiske hebraiske sprog. Men hvor mange kender disse sprog? Åndsvidenskaben oplyser, at senere i udviklingen vil disciple få oplysning om de tal og farver, der svarer til de latinske bogstaver (sådan som de udtales på latin ikke på engelsk, skotsk eller irsk). Men menneskeheden er endnu ikke moden. Planernes farver og tal Hvis stavelser eller bogstaver skal gøres anvendelige, skal man desuden have kendskab til planernes farver og tal. Men det er ikke nok. Man skal kende de zodiaktegn, der svarer til hvert bogstav i alfabetet. 3 Hvis man eksempelvis vil aktivere buddhi, 4 må man synge mantraets første ord på tonen mi. Udover at betone mi, må man samtidig visualisere den gule farve, for den gule farve svarer til denne lyd. Det skal man gøre hver gang bogstavet m forekommer i Om mani padme hum. Ikke fordi tonen har samme betegnelse i det oprindelige sprog, sanskrit eller i senzar, for det er ikke tilfældet, men fordi bogstavet m følger efter det første bogstav og desuden er det syvende og det fjerde i den hellige formel. 1 Tattva (sanskrit) er spirituelt (dvs. indre) lys. Tattva er de linjer, der danner et atoms form, grundakserne for atomets vækst og aksernes vinkelforhold. En analogi er krystallernes akser. 2 Jvf. Johannesevangeliet, 1,1 "I begyndelsen var Ordet". 3 Se Stilhedens Stemme. 4 Buddhi er der næsthøjeste princip i menneskets udvikling. I åndsvidenskaben tales der om det buddhiske plan og menneskets buddhiske legeme. Buddhi er også evnen til visdom og intelligens til forskel fra bodhi, der er selve kundskaben og intelligensen. 6

7 Som buddhi er det det andet og som buddhi-manas 5 er det det andet og det tredje i forening. Mikrokosmos og makrokosmos Når man studerer åndsvidenskab, må man kende studiernes dobbelte formål. For det første ønsker åndsvidenskaben at dokumentere, at mennesket (mikrokosmos) i sit åndelige og fysiske væsen er identisk med Det Ene Livsvæsen eller Det Absolutte princip (makrokosmos). For det andet ønsker man at vise, at mennesket potentielt har de samme evner, som findes i de skabende kræfter i naturen. Men for at forstå dette samspil, skal mennesket have et dybtgående kendskab til forbindelserne mellem farver, lyde og tal. Østens hellige formular Om Mani Padme Hum, er bedst egnet til at give en forestilling om samspillet mellem disse egenskaber og funktioner. Tallene, der symboliserer juvelen (eller sjælen) i lotusen, der repræsenterer det androgyne menneske, er 3, 4, 7, 10, og tilsammen udgør de enheden. Forståelse af åndsvidenskaben afhænger af et indgående kendskab til disse tals betydning og kraft i deres forskellige kombinationer og i deres indbyrdes forbindelser med lyde, ord og farver eller bevægelseshastigheder (som af naturvidenskaben kaldes vibrationer). 5 Manas er tænkeevnen og et af de tre principper i det trefoldige mennesket, der består af atma (det højeste), buddhi og manas. Manas inddeles i to dele. Højere manas kaldes kausallegemet (sjælslegemet) eller den abstrakte tænkning, og lavere manas, som er den konkrete tænkning, intelligensen, det tænkende, individualiserende og reinkarnerende princip. Højere manas udgør sammen med atma og buddhi menneskets højere trefoldighed eller det højere selv. 7

8 OM eller AUM Først skal der fokuseres på det indledende ord OM (eller AUM ). OM er en tilsløring. Sætningen Om Mani Padme Hum har ikke seks, men syv stavelser, for den første stavelse er dobbelt, når den udtales rigtigt. Og den er tredobbelt i sin dybere natur AUM. Den repræsenterer den altid skjulte, oprindelige, treenige differentiering som ikke kommer fra, men er i det Ene Absolutte, og det symboliseres derfor ved firtallet eller tetraktys i den metafysiske verden. Tetraktys er græsk og betyder et antal af fire. Pythagoræisk betegner det summen af de første fire tal ( = 10) eller den ligesidede trekant, der er dannet af i alt ti kugler med fire nederst, tre, to og en ovenpå. En anden, mindre udbredt opfattelse er, at tallene 6, 8, 9, 12 også danner en tetraktys, fordi de indgår i de tre vigtigste tonespring, som kan udtrykkes ved talforhold. Der er tale om enhedskraften eller atman. Det er atman, den højeste ånd i mennesket, som i forbindelse med buddhi og manas kaldes den højere triade eller treenighed. Triaden med dens fire lavere menneskelige principper er desuden omgivet af en aurisk atmosfære, på samme måde som blommen i et æg er omsluttet af æggehviden og skallen. Højere skabninger fra andre planer ser mennesker som en mere eller mindre lysende oval sfære. Universets fødsel For at dokumentere overensstemmelsen i den proces, hvor et kosmos, et univers, et solsystem, et planetarisk væsen og et barn på Jorden fødes, kræver det en tydeligere forklaring. Har man kendskab til fysiologi, vil det være nemmere at forstå det. De, der har læst f.eks. Vishnu Purana eller andre Puranaer, kender den eksoteriske allegori om (den mandlig-kvindelige) Brahmas fødsel i verdensægget, 8

9 Hiranyagarbha 6, der er omgivet af verdensæggets syv områder eller rettere bevidsthedsplaner. I formens og stoffets verden bliver det til syv og fjorten lokaer 7. Uden at røbe hinduernes hemmeligheder, kan man oplyse, at de i umindelige tider har sammenlignet både Universets og Solens moderskød med kvindens. Om det første siges der: Moderskødet er så stort som Meru 8, og de fremtidige vældige oceaner lå slumrende i urhavet, som fyldte dets hulrum, kontinenterne, havene og bjergene, stjernerne, planeterne, guderne, dæmonerne og menneskeheden. I sine ydre og indre lag lignede det i sin helhed kokosnødden, der indvendig er fyldt med frugtkød og udvendig er dækket af skal og bark. I et vers i Vishnu Purana tilføjes det, at Meru var fosterhinden og de andre bjerge var årehinden. 9 Barnets fødsel På samme måde skabes et menneske i livmoderen. Ligesom Brahma i de eksoteriske beretninger er omgivet af syv lag indeni og syv udenom verdensægget, er det samme tilfældet med fosteret (det første eller det syvende lag, afhængig af om man tæller dem indefra eller udefra). Åndsvidenskaben nævner syv indre og syv ydre lag, og i fysiologien regner man også med syv slags indhold i livmoderen, selvom man ikke har nogen anelse om, at processen er identisk med den, der sker i det universelle moderskød. 6 Hiranyagarbha betyder bogstaveligt "den gyldne livmoder" eller "det gyldne æg", men det skal forstås i betydningen "det universale kim", som er kilden til Universets skabelse. Upanishaderne kalder det "sjælen i Universet" eller Brahman og forklarer, at Hiranyagarbha flød rundt i tomhed, mørke og ikke-eksistens. Derefter brød Hiranyagarbha i to halvdele (dannelsen af dualitet). I klassisk hinduisme er Hiranyagarbha et navn på Brahma, fordi Brahma blev født af et guldæg. 7 Loka er betegnelsen for verdener, sfærer eller planer. Ordret betyder loka en "lokalitet", en region eller et fjernt sted. 8 Meru også kaldet Sumeru, "storslåede Meru" er gudernes hellige bjerg i hinduistisk, buddhistisk og jainistisk mytologi og anses for at være centeret for alle fysiske og åndelige universer i stil med det græske Olympos "Verdensbjerget". Meru betragtes som hjemsted for Brahma og andre guddomme. 9 Årehinden er en tynd, blodrig hinde, som sidder mellem senehinden og nethinden. Den forsyner den ydre del af nethinden med ilt og næring. 9

10 De syv former for indhold er: 1. Fosteret. 2. Fostervandet, der umiddelbart omgiver fosteret. 3. Fosterhinden (amnion), en hinde, der stammer fra fosteret, og som indeholder fostervandet. 4. Navleblæren, som i begyndelsen fører næring til fosteret og ernærer det. 5. Allantoïs, et vedhæng til fosteret i form af en lukket sæk, der breder sig mellem tredje og syvende lag i midten af det sjette. Og efter at have udviklet sig til moderkagen har det til opgave at føre næring til fosteret. 6. Mellemrummet mellem det tredje og det syvende lag (fosterhinden og årehinden). Mellemrummet er fyldt med en æggehvideholdig væske. 7. Årehinden (chorion) eller det yderste lag. Indholdet i hver enkelt af de syv former er dannet efter en prototype en på hvert af de syv eksistensplaner, som igen svarer til stoffets syv tilstande og alle øvrige kræfter i naturen. Alle tilstande og kræfter står i forbindelse med sansningen. 10

11 DET Her er det ikke tanken at fordybe sig i menneskets forestillinger om en personlig Gud. I stedet drejer det sig om det rent guddommelige til det, der ligger til grund for alt i den grænseløse natur. I Vedaerne har det en esoterisk sanskritbenævnelse: TAT eller DET. Udtrykket benyttes om den uerkendelige rodløse rod. På grundlag af den erkendelse, er det muligt at besvare nedenstående syv åndsvidenskabelige spørgsmål: 1. spørgsmål: Hvad er det evige Absolutte? Svar: DET. 2. spørgsmål: Hvordan er kosmos blevet til? Svar: Gennem DET. 3. spørgsmål: Hvordan eller hvad vil det blive, når det synker tilbage i pralaya? 10 Svar: I DET. 4. spørgsmål: Hvorfra stammer den levende og den livløse natur? Svar: Fra DET. 5. spørgsmål: Hvad er den substans og essens, Universet er skabt af? Svar: DET. 6. spørgsmål: I hvad har det været og igen og igen vil blive opløst i? Svar: I DET. 7. spørgsmål: Er DET både den energimæssige og den stoflige årsag til Universet? Svar: Hvad er eller kan det være andet end DET? 10 Pralaya er en hvileperiode mellem to Manvantaraer (manifestationsperioder). 11

12 Syv- eller ti-deling? Hvorfor opdeles mennesket i syv principper, når Universet, makrokosmos og mikrokosmos opdeles i ti? Årsagen er, at det fuldkomne tal ti deles i to dele. I helheden åndeligt og fysisk er der ti kræfter, nemlig tre på det subjektive og ubegribelige plan og syv på det objektive og begribelige. Der er nu sagt tilstrækkeligt til at dokumentere, at mens sætningen Om Mani Padme Hum for det gennemsnitlige menneske alene betyder juvelen i lotusblomsten, så betyder det min indre gud for esoterikere. Alle mennesker har en indre gud, for mennesket har altid været en sjæl med guddommelig potentiale. Mantraet bekræfter den uløselige forening mellem mennesket og Universet, for lotusen har altid været symbolet på kosmos som den absolutte totalitet, og juvelen repræsenterer det åndelige menneske eller Gud. I sfærernes evige musik findes den fuldkomne skala, der svarer til farverne, og i det tal, der bestemmes af farve- og lydvibrationerne, og som ligger til grund for enhver farve og styrer enhver lyd, findes summen af det manifesterede univers. Disse forbindelser kan beskrives ved at vise forholdet mellem farve og lyd og de geometriske figurer, der udtrykker de fremadskridende stadier i den kosmiske manifestation og udvikling. 12

13 Sjælens afsløring fører til manifestationen af Det Ene Liv. Manifestationen af Guds søn fører til viden om Faderen. Det højere selv (sjælen, der stråler igennem det lavere selv (personligheden), skaber åbenbaringen af det guddommelige eller åndelige selv. Formen bærer på diamanten, og når formen åbenbarer sin skjulte ædelsten, og arbejdet med at slibe og polere er fuldført, vil juvelens skønhed komme til syne. Når lotusplanten er fuldt udviklet, springer blomsten ud, og i dens kronblades centrum ses juvelen i lotusblomsten (Om Mani Padme Hum). Det symbolske formaspekt gælder for alt, og uanset om symbolet er substansens atom, mineralet, et træ, et dyr eller formen af en Guds søn, vil det første aspekts juvel findes skjult. Det vil vise sig i kraft af kvaliteten af bevidsthed i en eller anden af dens mange tilstande. Alice A. Bailey: Sjælens Lys, s

14 14

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Hvordan studerer man ÅNDSVIDENSKAB? H.P. Blavatsky.

Hvordan studerer man ÅNDSVIDENSKAB? H.P. Blavatsky. 1 Hvordan studerer man ÅNDSVIDENSKAB? H.P. Blavatsky www.visdomsnettet.dk 2 Hvordan studerer man ÅNDSVIDENSKAB? Af H.P. Blavatsky (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup og Erik Ansvang) Gode råd

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet. Joy Mills.

Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet. Joy Mills. 1 Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet Joy Mills www.visdomsnettet.dk 2 Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet Af Joy Mills (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

MØRKET I NYT LYS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

MØRKET I NYT LYS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 MØRKET I NYT LYS Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 MØRKET I NYT LYS Af Erik Ansvang Energi og liv Alt er energi, siger naturvidenskaben. Energi og liv er identiske begreber, siger åndsvidenskaben,

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Mahatmaer. N. Sri Ram.

Mahatmaer. N. Sri Ram. 1 Mahatmaer N. Sri Ram www.visdomsnettet.dk 2 MAHATMAER Af N. Sri Ram Fra The Universal Flame (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) A.P. Sinnett, der engang var redaktør af Indiens

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Mange guder? Tre? Én?

Mange guder? Tre? Én? 1 Mange guder? Tre? Én? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Mange guder? Tre? Én? Af Erik Ansvang Universelle kræfter og kvaliteter blev i det gamle Egypten personificeret i næsten 900 guder. Men bag skabelsens

Læs mere

LUFTDEVAER. Geoffrey Hodson.

LUFTDEVAER. Geoffrey Hodson. 1 LUFTDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Luftdevaer Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Luftelementet har en dobbeltfunktion i systemet.

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

- den nye tidsalders psykologi 1:8

- den nye tidsalders psykologi 1:8 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 1:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 1:8 af Erik Ansvang Introduktion Ifølge åndsvidenskaben er alle væsener

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring 1 Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri verdens ældste mantra Gayatri-mantraet er verdens ældste. Det bruges overalt på Jorden. Men hvad betyder mantraet? Der findes

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark.

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark. 1 Hermetisk tradition Rosemary Clark www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk tradition Af Rosemary Clark Fra The Sacred Tradition of Ancient Egypt (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Associativ

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

DAVIDSSTJERNEN. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DAVIDSSTJERNEN. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DAVIDSSTJERNEN Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DAVIDSSTJERNEN Af Erik Ansvang Den sekstakket stjerne er opbygget som to midtstillede trekanter. Den består af en opadvendt trekant kombineret med en

Læs mere

Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Passer & Vinkel Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Passer & Vinkel Af Erik Ansvang Passer og vinkel er det mest kendte frimureriske symbol. Passeren er øverst, og vinklen er nederst, og samtidig udgør

Læs mere

SYMBOLIK - porten til visdom

SYMBOLIK - porten til visdom 1 SYMBOLIK - porten til visdom Finley Eversole, Ph.D. www.visdomsnettet.dk 2 SYMBOLIK - porten til visdom Af Finley Eversole, Ph.D. Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Kongen,

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang 1 MENNESKE kend dig selv Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel ÅNDENS INVOLUTION 05 o De 3 udstrømninger 08 o Første Logos 11 o Åndens involution 13 o Spørgsmål til eftertanke 17 2. kapitel DET TREFOLDIGE

Læs mere

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er bevidsthed? Af Erik Ansvang I sin bog Det gådefulde univers skrev den engelske fysiker James Jeans, for mange år siden dette: I nutiden

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

set i relation til Ga y a t r i

set i relation til Ga y a t r i 1 Sorte Huller set i relation til Ga y a t r i Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Artikel i BEACON, juli/sept. 2007 (Oversættelse: Ebba

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk ALKYMI videnskaben om eksistens Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Kompilation af Erik Ansvang A L K Y M I videnskaben om eksistens Kompilation af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 A L K

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang 1 DE SYV STRÅLER Den Nye Tidsalders psykologi Erik Ansvang 2 Indhold Introduktion til De Syv Stråler side 6 Tredelingen Syvdelingen Den nye tidsalders psykologi Energi og liv Væren Enhed Bølgelængder og

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson.

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson. 1 DEVAERNES TRO Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 DEVAERNES TRO Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Devaernes tro er baseret på viden. Den er

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere