OIOXML dokumentationsguide for Tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML dokumentationsguide for Tid"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide for Tid 1. Ejerskab OIOXML Kernekomponentarbejdsgruppen under IT- og Telestyrelsen. 1.1 Interessenter og høringsparter Tidsbegreber såsom tidspunkt, tidsinterval, måneder, uger, dage, timer og minutter mm., anvendes i vid udstrækning overalt i det danske samfund. Udvekslingen af tidsbegreber er derfor yderst normalt og begrebet Tid er derfor blevet udpeget til at være et kernebegreb. Dansk Standard er primær høringspartner, idet kernebegrebet Tid i høj grad bygger på DS/ISO-standarden nr. 8601: Dataelementer og udvekslingsformater - Informationsudveksling - Angivelse af dato og tid. For at tilgodese de interessenter, der ønsker at bruge principperne i DS/ISO-standarden nr. 8601, men som samtidige har brug for at udvide begrebet Tid, har man valgt at standardisere de mest almindelige definitioner på brug af tidsbegreberne. 2. Relevans w3.org har standardiseret en lang række tidsbegreber, men der er stadigvæk et ønske om at få standardiseret yderligere en række tidsbegreber til brug i udvekslingen af data. 3. Baggrund I udarbejdelsen af dette dokument er der taget udgangspunkt i DS/ISO-standarden nr. 8601: Dataelementer og udvekslingsformater - Informationsudveksling - Angivelse af dato og tid, herefter benævnt ISO8601. Da ISO8601 er begrænset til at indeholde én og kun én attribut og der generelt vil være ønske om flere attributter, har man valgt at bruge ISO8601s principper, men ikke dens format. Dvs. man tager udgangspunkt i time interval og recurring time interval fra ISO8601. Recurring time interval er dog udvidet i forhold til ISO8601. Ifølge ISO8601 er RecurringTimeInterval en sammenhængende tidsperiode. Dvs. at hvis en tidsperiode er på 72 timer og skal gentages 3 gange, vil det være kontinuerligt, således at tidsintervallerne af samme varighed kommer umiddelbart efter hinanden. For at gøre RecurringTimeInterval mere fleksibel, er det nu tilladt, at have tidsperioder, der indeholder et bestemt tidsinterval på f.eks. en tidsperiode på 1 time hver mandag i 5 uger og RecurringTimeInterval er dermed ikke kontinuerlig. Endvidere er standarden udviddet med en datoperiode, hvor start og slut er defineret som datoer uden tidsangivelse. 1

2 ISO8601 giver mulighed for et Bacis format og et Extended format. I dette dokument er det valgt at benytte Extended format se bilag A. For at undgå forvirring omkring tidszoner anvendes UTC (Coordinated Universal Time) 1 for alle start- og sluttider. I XML angives dette med suffix Z. Da det forventes at definitionerne i ISO8601 ligger fast, er kontinuiteten for dokuments tidsbegreber sikret. Men i tilfælde af at w3.org standardiserer flere tidsbegreber, bør der ske en opdatering af dette dokument. 4. Oversigt over de relevante klasser Konceptuel model for Tid Tid FastDatoperiode Tidspunkt FastTidsperiode TilbagevendendeTidsperiode Figur 1: konceptuel model 1 UTC vedligeholdes af BIPM (Bureau International des Poids et Mesures), se 2

3 Figur 1 viser Tid som et abstrakt begreb, der enten kan være en tidsperiode eller et tidspunkt. En FastDatoperiode er en afgrænset tidsperiode, hvorunder der kan eksistere flere FastTidsperioder. En FastTidsperiode er en afgrænset tidsperiode der kun eksisterer én gang. En TilbagevendendeTidsperiode er en FastTidsperiode plus informationer om perioder eller gentagelse samt intervaller. En TilbagevendendeTidsperiode er en Tidsperiode, der eksisterer minimum én gang. Foruden FastDatoperiode, FastTidsperiode og TilbagevendendeTidsperiode eksisterer der en lang række simple typer. Mange af disse typer er allerede velbeskrevet hos w3.org og er derfor ikke beskrevet i dette dokument og ikke medtaget i figur 2. Ydermere er Tidspunkt også defineret hos w3.org, og nævnes ikke videre i dette dokument. De simple typer, der er vist i figur 2 kan bruges efter ønske til enten udvidelse af andre begreber eller selvstændigt. De simple typer er beskrevet yderligere i tabel 3. Figur 2: simple typer Tabel 1: Oversigt over konceptuelle OIOXML-klasser Navn på schema Formål Anvendelse DateInterval FastDatoperiode Angivelse af et datointerval Entydig angivelse af et datointerval, dvs. et datointerval forankret i en bestemt dato, med mulighed for at være åbent i den ene ende Struktureret udveksling af datointervaller, primært system-system-udveksling. Anvendes til angive af f.eks. ferieperioder, som forekommer én gang. Følgende anvendelser er defineret: Defineret ved start og slut Defineret ved start og varighed Defineret ved varighed og slut Defineret ved Start Defineret ved Slut 3

4 Navn på schema Formål Anvendelse TimeInterval FastTidsperiode Angivelse af et tidsinterval Enten 1) entydig angivelse af et tidsinterval, dvs. et tidsinterval forankret i et bestemt tidspunkt, med mulighed for at være åbent i den ene ende, eller 2) en varighed. Struktureret udveksling af tidsintervaller, primært system-system-udveksling. Anvendes til angivelse af f.eks. mødetider, som forekommer én gang. Der er i ISO8601 defineret fire typer anvendelse: Defineret ved start og slut Defineret ved varighed Defineret ved start og varighed Defineret ved varighed og slut Desuden kan der være brug for ekstra typer. Følgende er derfor defineret: Defineret ved Start Defineret ved Slut TimeInterval definere RecurringTimeIntervals første forkomst af det gentagende tidsinterval. RecurringTimeInterval TilbagevendendeTidsperiode Angivelse af et tilbagevendende tidsperiode, dvs. tidsintervaller, der gentages flere gange, men som stadigvæk er forankret i et bestemt tidsperiode. Det første tidsinterval angives af TimeInterval. Anvendes til angivelse af f.eks. mødetider, som forekommer periodisk hver uge, eller årligt. Struktureret udveksling af tidsintervaller, primært system-system-udveksling. Der er 4 anvendelser (Ifølge ISO8601) Defineret ved gentagelse og varighed Defineret ved gentagelse, varighed og slutperiode Defineret ved gentagelse, varighed og startperiode Defineret ved gentagelse, startperiode og slutperiode For at tilpasse dem til almindelig brug er de ændret til følgende: Defineret ved interval og gentagelse eller varighed Defineret ved slutperiode, interval og gentagelse eller varighed Defineret ved startperiode, slutperiode og interval Defineret ved startperiode, interval og gentagelse eller varighed 4

5 5. De strukturerede OIOXML typer Logisk model for Tid Tid 1 * FastDatoperiode +StartDato +SlutDato +Varighed 1 * FastTidsperiode +StartTid +SlutTid +Varighed TilbagevendendeTidsperiode +StartPeriodeDato +SlutPeriodeDato +VarighedAfPeriode +AntalGentagelser +Gentagelse Figur 3: Logisk model med danske betegnelser. Den logiske model viser FastDatoperiode og FastTidsperiode som komplekse typer, der hver kan indeholde tre attributter. TilbagevendendeTidsperiode er også en kompleks type og indeholder FastTidsperiode og dermed alle dens attributter samt muligheden for yderligere attributter. 5

6 1/ (Startperiode) 31/ (Slutperiode) 4/ (Starttidspunkt) Eksempel på TilbagevendendeTidsperiode, hvor attributten starttidspunkt er nedarvet. TilbagevendendeTidsperiode kan f.eks. indeholde starttidspunkt som er nedarvet fra FastTidsperiode, samtidig med at den indeholder en startperiode. Perioden kan være et helt år og første starttidspunkt er d. 4/1 (første torsdag i måneden). Oftest vil starttidspunkt og startperiode være sammenfaldende, men ikke altid. Figur 4: Logisk model med engelske betegnelser 6

7 Tabel 2: Oversigt over elementer som indgår i de strukturerede typer Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel StartDate Startdato: Den dato hvor perioden starter. Start date: The specific date where the interval begins. <type="date"> <StartDate> </StartDate> Bemærkninger Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel EndDate Slutdato: Den dato hvor perioden slutter. End date: The specific date where the interval ends. <type="date"> <EndDate> </EndDate> Bemærkninger Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel StartDateTime Starttidspunkt: Det tidspunkt hvor perioden starter. Start time: The specific time where the interval begins. <restriction base="datetime"> <pattern value="[0-9\-:t]+z"/> </restriction> <StartDateTime> T13:20:01Z</StartDateTime> Bemærkninger StartDateTime anvender UTC, hvilket angives med suffix Z. 7

8 Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel EndDateTime Sluttidspunkt: Det tidspunkt hvor perioden slutter. End time: The specific time where the interval ends. <restriction base="datetime"> <pattern value="[0-9\-:t]+z"/> </restriction> <EndDateTime> T14:20:01Z</EndDateTime> Bemærkninger EndDateTime anvender UTC, hvilket angives med suffix Z. Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel Bemærkninger DurationMeasure Varighed: Periodens varighed. Duration: The duration of the interval. <restriction base="duration"> <pattern value="-?p([0-9]+y)?(([1-9] 1[0-1])M)?(([1-9] [1-2][0-9] 3[0-1])D)?(T(([1-9] 1[0-9] 2[0-3])H)?(([1-5]?[0-9])M)?((([1-5]?[0-9](\.[0-9]+)?))S)?)?"/> </restriction> <DurationMeasure>P1Y2M3DT10H30M</DurationMeasure> XML s indbyggede simple type ``duration er her begrænset på følgende vis: Udfaldsrummet for måned (M) er begrænset til 1-11 Udfaldsrummet for dag (D) er begrænset til 1-31 Udfaldsrummet for time (H) er begrænset til 1-23 Udfaldsrummet for minut (M) er begrænset til 1-59 Udfaldsrummet for sekund (S) er begrænset til 0-59 I DateInterval må tidsdelen af DurationMeasure ikke angives. 8

9 Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel RecurrenceQuantity Antal gentagelser: Det antal gange tidsperioden skal gentages. Recurrence quantity: The number of times the time interval must be repeated <restriction base="string"> <pattern value="[1-9]([0-9]*)?"/> </restriction> <RecurrenceQuantity>20</RecurrenceQuantity> Bemærkninger Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel Bemærkninger SimpleRecurrenceCode Gentagelseskode: Angivelse af specifikt gentagelsesmønster. Recurrence code: Specification of a specific recurrence pattern. <restriction base="string"> <pattern value="r((m-([1-9] [1-3][0-9] 31)) (W-[1-7]))"/> </restriction> <SimpleRecurrenceCode>RW-5</SimpleRecurrenceCode> RW-5 er accepteret som værende en del af ISO standarden. R = recurring, W = uge, 5=ugedagens nummer (fredag). Se endvidere Bilag A. Som beskrevet i forbindelse med den konceptuelle model er der medtaget en række simple typer for at muliggøre udvikling af specialudviklede tidstyper. Der er i defineret en række tidsbegreber, herunder gyear, gyearmonth, gmonth, gmonthday, gday o.a. Disse begreber er normalt fyldestgørende for de fleste dataudvekslinger. De simple typer skal ses som et evt. supplement til disse. 9

10 Figur 5: Supplerende simple typer Tabel 3: Oversigt over elementer som indgår i de simple typer Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel DayOfWeekCode Ugedag: Angivelse af ugedagens nummer. Day of week: Specification of the number of the day of week. <restriction base="string"> <enumeration value="1"/><!-- Dansk: mandag / English: Monday --> <enumeration value="2"/><!-- Dansk: tirsdag / English: Tuesday --> <enumeration value="3"/><!-- Dansk: onsdag / English: Wednesday --> <enumeration value="4"/><!-- Dansk: torsdag / English: Thursday --> <enumeration value="5"/><!-- Dansk: fredag / English: Friday --> <enumeration value="6"/><!-- Dansk: lørdag / English: Saturday --> <enumeration value="7"/><!-- Dansk: søndag / English: Sunday --> </restriction> <DayOfWeekCode>5</DayOfWeekCode> Bemærkninger Elementnavn Dansk label og definition Engelsk label og definition Domæne Eksempel WeekCode Ugenummer: Angivelse af ugens nummer. Week number: Specification of the number of the week. <restriction base="string"> <pattern value="[1-9] [1-4][0-9] 5[0-3]"/> </restriction> <WeekCode>52</WeekCode> Bemærkninger Et år kan max. indeholde 53 uger. Den første torsdag i det nye år er altid i uge 1. 10

11 DateInterval (FastDatoperiode) Formål Baggrund Anvendelse Angivelse af et datointerval Entydig angivelse af et datointerval, dvs. et datointerval forankret i et bestemt dato, med mulighed for at være åbent i den ene ende. Datointerval er en udvidelse af standarden I forhold til DS/ISO standarden nr. 8601: Dataelementer og udvekslingsformater - Informationsudveksling - Angivelse af dato og tid, idet det ikke altid er formålstjenligt at skulle angive et specifikt tidspunkt for et interval. Struktureret udveksling af datointervaller, primært system-system-udveksling. Anvendes til angive af f.eks. ferieperioder, som forekommer én gang. Følgende anvendelser er defineret: Defineret ved start og slut Defineret ved start og varighed Defineret ved varighed og slut Defineret ved Start Defineret ved Slut Indhold En FastDatoperiode indeholder en startdato og/eller en slutdato og evt. en varighed. Varighed angives uden tidsdelen. DateInterval Min Max Dansk Label Eksempel StartDate 0 1 Startdato EndDate 0 1 Slutdato DurationMeasure 0 1 Varighed P1Y2M3DT10H30M Nødvendige elementer er angivet med fed skrift Typer DateInterval Min Max Dansk Label Defineret ved start StartDate 1 1 Startdato og slut EndDate 1 1 Slutdato Defineret ved start StartDate 1 1 Startdato og varighed DurationMeasure 1 1 Varighed Defineret ved DurationMeasure 1 1 Varighed varighed og slut EndDate 1 1 Slutdato Defineret ved start StartDate 1 1 Startdato Defineret ved slut EndDate 1 1 Slutdato 11

12 Eksempler på XML-strukturer for DateInterval (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <DateInterval> <StartDate> </StartDate> <EndDate> </EndDate> </DateInterval> <DateInterval> <StartDate> </StartDate> <DurationMeasure>P1Y2M3D</DurationMeasure> </DateInterval> <DateInterval> <EndDate> </EndDate> <DurationMeasure>P1Y2M3D</DurationMeasure> </DateInterval> <DateInterval> <StartDateTime> </StartDate> </DateInterval> <DateInterval> <EndDate> </EndDate> </DateInterval> TimeInterval (FastTidsperiode) Formål Baggrund Anvendelse Angivelse af et tidsinterval Enten 1) entydig angivelse af et tidsinterval, dvs. et tidsinterval forankret i et bestemt tidspunkt, med mulighed for at være åbent i den ene ende, eller 2) en varighed. Tidsinterval er baseret på DS/ISO standarden nr. 8601: Dataelementer og udvekslingsformater - Informationsudveksling - Angivelse af dato og tid. Struktureret udveksling af tidsintervaller, primært system-system-udveksling. Anvendes til angive af f.eks. mødetider, som forekommer én gang. Der er i ISO8601 defineret fire typer anvendelse: Defineret ved start og slut Defineret ved varighed Defineret ved start og varighed Defineret ved varighed og slut Desuden kan der være brug for ekstra typer. Følgende er derfor defineret: Defineret ved Start Defineret ved Slut TimeInterval definerer RecurringTimeIntervals første forkomst af det gentagende tidsinterval. Indhold En fasttidsperiode indeholder et starttidspunkt og/eller et sluttidspunkt og/eller en varighed. 12

13 TimeInterval Min Max Dansk Label Eksempel StartDateTime 0 1 Starttid T13:20:01Z EndDateTime 0 1 Sluttid T13:20:01Z DurationMeasure 0 1 Varighed P1Y2M3DT10H30M Nødvendige elementer er angivet med fed skrift Typer TimeInterval Min Max Dansk Label Defineret ved start StartDateTime 1 1 Starttid og slut EndDateTime 1 1 Sluttid Defineret ved varighed DurationMeasure 1 1 Varighed Defineret ved start StartDateTime 1 1 Starttid og varighed DurationMeasure 1 1 Varighed Defineret ved DurationMeasure 1 1 Varighed varighed og slut EndDateTime 1 1 Sluttid Defineret ved start StartDateTime 1 1 Starttid Defineret ved slut EndDateTime 1 1 Sluttid Eksempler på XML-strukturer for TimeInterval (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <StartDateTime> T01:30:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T12:00:00Z</EndDateTime> </TimeInterval> <DurationMeasure>P1Y2M3DT10H30M</DurationMeasure> </TimeInterval> <StartDateTime> T01:30:00Z</StartDateTime> <DurationMeasure>P1Y2M3DT10H30M</DurationMeasure> </TimeInterval> <EndDateTime> T12:00:00Z</EndDateTime> <DurationMeasure>P1Y2M3DT10H30M</DurationMeasure> </TimeInterval> <StartDateTime> T01:30:00Z</StartDateTime> </TimeInterval> <EndDateTime> T12:00:00Z</EndDateTime> </TimeInterval> 13

14 RecurringTimeInterval (TilbagevendendeTidsperiode) Formål Angivelse af et tilbagevendende tidsperiode, dvs. tidsintervaller, der gentages flere gange, men som stadigvæk er forankret i et bestemt tidsperiode. Det første tidsinterval angives af TimeInterval. Baggrund Tilbagevendende tidsinterval er baseret på DS/ISO standarden nr. 8601: Dataelementer og udvekslingsformater - Informationsudveksling - Angivelse af dato og tid. Anvendelse Anvendes til angivelse af f.eks. mødetider, som forekommer periodisk hver uge, eller årligt. Struktureret udveksling af tidsintervaller, primært system-system-udveksling. Der er 4 anvendelser (Ifølge ISO8601) Defineret ved gentagelse og varighed Defineret ved gentagelse, varighed og slutperiode Defineret ved gentagelse, varighed og startperiode Defineret ved gentagelse, startperiode og slutperiode For at tilpasse dem til almindelig brug er de ændret til følgende: Defineret ved interval og gentagelse eller varighed Defineret ved slutperiode, interval og gentagelse eller varighed Defineret ved startperiode, slutperiode og interval Defineret ved startperiode, interval og gentagelse eller varighed Indhold En tilbagevendende tidsperiode indeholder en fasttidsperiode og periodestart/slut, varighed, antal gentagelser og intervaller RecurringTimeInterval Min Max Dansk Label Eksempel TimeInterval 1 1 Se ovenfor Se ovenfor -StartDateTime 0 1 Starttid T13:20:01Z -EndDateTime 0 1 Sluttid T14:20:01Z -DurationMeasure 0 1 Varighed PT72H StartDate 0 1 StartPeriodeDato EndDate 0 1 SlutPeriodeDato DurationMeasure 0 1 PeriodeVarighed P10D RecurrenceQuantity 0 1 AntalGentagelser 20 SimpleRecurrenceCode 1 * Gentagelseskode RW-5 Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk at man enten skal bruge AntalGentagelser eller PeriodeVarighed. 14

15 Typer RecurringTimeInterval Min Max Dansk Label Defineret ved Interval og gentagelse eller varighed Defineret ved slutperiode, interval og gentagelse eller varighed Defineret ved startperiode, slutperiode og interval Defineret ved startperiode, interval og gentagelse eller varighed TimeInterval 1 1 Se ovenstående RecurrenceQuantity 0 1 AntalGentagelser DurationMeasure 0 1 PeriodeVarighed SimpleRecurrenceCode 1 * Gentagelseskode TimeInterval 1 1 Se ovenstående RecurrenceQuantity 0 1 AntalGentagelser DurationMeasure 0 1 PeriodeVarighed EndDate 1 1 PeriodeSlutDato SimpleRecurrenceCode 1 * Gentagelseskode TimeInterval 1 1 Se ovenstående StartDate 1 1 PeriodeStartDato EndDate 1 1 PeriodeSlutDato SimpleRecurrenceCode 1 * Gentagelseskode TimeInterval 1 1 Se ovenstående RecurrenceQuantity 0 1 AntalGentagelser DurationMeasure 0 1 PeriodeVarighed StartDate 1 1 PeriodeStartDato SimpleRecurrenceCode 1 * Gentagelseskode Eksempler på XML-strukturer til angivelse af RecurringTimeInterval (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <RecurringTimeInterval> <StartDateTime> T01:30:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T02:00:00Z</EndDateTime> <RecurrenceQuantity>20</RecurrenceQuantity> <SimpleRecurrenceCode>RW-3</SimpleRecurrenceCode> <SimpleRecurrenceCode>RW-5</SimpleRecurrenceCode> </RecurringTimeInterval> <RecurringTimeInterval> <EndDateTime> T02:00:00Z</EndDateTime> <DurationMeasure>P30m</DurationMeasure> <EndDate> </EndDate> <DurationMeasure>P10W</DurationMeasure> <SimpleRecurrenceCode>RW-3</SimpleRecurrenceCode> <SimpleRecurrenceCode>RW-5</SimpleRecurrenceCode> </RecurringTimeInterval> 15

16 <RecurringTimeInterval> <StartDateTime> T01:30:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T02:00:00Z</EndDateTime> <StartDate> </StartDate> <EndDate> </EndDate> <SimpleRecurrenceCode>RW-3</SimpleRecurrenceCode> <SimpleRecurrenceCode>RW-5</SimpleRecurrenceCode> </RecurringTimeInterval> <RecurringTimeInterval> <StartDateTime> T01:30:00Z</StartDateTime> <DurationMeasure>P30m</DurationMeasure> <StartDate> </StartDate> <DurationMeasure>P10W</DurationMeasure> <SimpleRecurrenceCode>RW-3</SimpleRecurrenceCode> <SimpleRecurrenceCode>RW-5</SimpleRecurrenceCode> </RecurringTimeInterval> 16

17 6. Brug af kandidaterne Eksempel 1: Eksempel på indkaldelse til møde hver mandag kl Eksempel på XML-struktur <Meeting> <MeetingIdentifier>Staffmeeting</MeetingIdentifier> <RecurringTimeInterval> <StartDateTime> T09:00:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T10:00:00Z</EndDateTime> </TimeInterval> <StartDate> </StartDate> <EndDate> </EndDate> > <DurationMeasure>P51W</DurationMeasure> <SimpleRecurrenceCode>RW-1</SimpleRecurrenceCode> </RecurringTimeInterval> <Agenda> <ItemText>Welcome</ItemText> <ItemText>Last Week</ItemText> <ItemText>This Week</ItemText> <ItemText>New Sales and projects</itemtext> <ItemText>a.o.b.</ItemText> </Agenda> <Participants> <Participant> <PersonGivenName>Lene</PersonGivenName> <PersonSurnameName>Knudsen</PersonSurnameName> </Participant> <Participant> <PersonGivenName>Peter</PersonGivenName> <PersonSurnameName>Hansen</PersonSurnameName> </Participant> <Participant> <PersonGivenName>Leif</PersonGivenName> <PersonSurnameName>Petersen</PersonSurnameName> </Participant> <Participant> <PersonGivenName>Helle</PersonGivenName> <PersonSurnameName>Jensen</PersonSurnameName> </Participant> <Participant> <PersonGivenName>Niels</PersonGivenName> 17

18 <PersonSurnameName>Jørgensen</PersonSurnameName> </Participant> <Participant> <PersonGivenName>Kent</PersonGivenName> <PersonSurnameName>Pedersen</PersonSurnameName> </Participant> </Participants> </Meeting> Eksempel 2: Eksempel på oversigt over feriedag. Eksempel på XML-struktur <HolidayPlanning> <Holiday> <HolidayIdentifier>2. Pinse dag</holidayidentifier> <DayOfWeekCode>1</DayOfWeekCode> <HolidayInformationByYear> <gyear>2007</gyear> <gmonth>05</gmonth> <gmonthday>28</gmonthday> <WeekCode>22</WeekCode> </HolidayInformationByYear> <HolidayInformationByYear> <gyear>2008</gyear> <gmonth>05</gmonth> <gmonthday>12</gmonthday> <WeekCode>20</WeekCode> </HolidayInformationByYear> <HolidayInformationByYear> <gyear>2009</gyear> <gmonth>06</gmonth> <gmonthday>1</gmonthday> <WeekCode>23</WeekCode> </HolidayInformationByYear> </Holiday> <Holiday> <HolidayIdentifier>Kristi Himmelfarts dag</holidayidentifier> <DayOfWeekCode>4</DayOfWeekCode> <HolidayInformationByYear> <gyear>2007</gyear> <gmonth>05</gmonth> <gmonthday>17</gmonthday> <WeekCode>20</WeekCode> </HolidayInformationByYear> 18

19 <HolidayInformationByYear> <gyear>2008</gyear> <gmonth>05</gmonth> <gmonthday>1</gmonthday> <WeekCode>18</WeekCode> </HolidayInformationByYear> <HolidayInformationByYear> <gyear>2009</gyear> <gmonth>05</gmonth> <gmonthday>21</gmonthday> <WeekCode>21</WeekCode> </HolidayInformationByYear> </Holiday> <Holiday> <HolidayIdentifier>Efterårsferie</HolidayIdentifier> <WeekCode>42</WeekCode> <HolidayInformationByYear> <gyear>2007</gyear> <StartDateTime> T00:00:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T23:59:59Z</EndDateTime> </TimeInterval> </HolidayInformationByYear> <HolidayInformationByYear> <gyear>2008</gyear> <StartDateTime> T00:00:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T23:59:59Z</EndDateTime> </TimeInterval> </HolidayInformationByYear> <HolidayInformationByYear> <gyear>2009</gyear> <StartDateTime> T00:00:00Z</StartDateTime> <EndDateTime> T23:59:59Z</EndDateTime> </TimeInterval> </HolidayInformationByYear> </Holiday> </HolidayPlanning> 19

20 Bilag A I dato- og tidsformater kan man bruge følgende karakterer: [Y] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse year (år) [M] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse month (måned) [D] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse day (dag) [w] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse week (uge) [h] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse hour (time) [m] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse minute (minut) [s] beskriver et tal brugt i tidsbetegnelse second (sekund) [n] beskriver et tal fra en positiv heltal eller nul [ + ] beskriver et plustegn [+] hvis den optræder i kombination med et efterfølgende element hvor en positiv værdi eller nul skal beskrives (plustegnet skal skrives, med mindre andet er oplyst) eller minustegn [-] hvis i kombination med et efterfølgende element hvor en negativ værdi skal være beskrevet. [_] Når en hvilken som helst af karaktererne, der beskriver et tal, er understreget, beskriver det nul eller flere tal i den tilsvarende dato- og tidsrepræsentation. Eksempler med ovenstående: 1Y2M3DT10H30M = 1 år, 2 måneder 3 dage, 10 timer og 30 minutter. 72H = 72 timer Symbolkarakterer: [P] er brugt som et symbol for varighed, som efterfølgelse af den komponent der repræsenter varigheden [R] er brugt som et tilbagevendende tidsintervalsymbol [T] er et tidssymbol der indikere: i. Starten af repræsentationen af lokal tid ii. Starten af repræsentationen af klokkeslæt, dato og tid 20

21 iii. Starten af repræsentationen af antallet af timer, minutter og sekunder udtrykt som varighed [W] er brugt som symbol for uge [Z] er brugt som symbol for UTC SimpleRecurrenceCode er en del af den tilbagevendende tidsperiode. SimpleRecurrenceCode vil derfor have [R] for Recurring først og derefter tidsenheden. Eksempler på SimpleRecurrenceCode: RW-1 = mandag RW-2 = tirsdag RW-3 = onsdag RW-4 = torsdag RW-5 = fredag RW-6 = lørdag RW-7 = søndag RM-1 = den 1. i måneden RM-2 = den 2. i måneden RM-3 = den 3. i måneden RM-30 = den 30. i måneden RM-31 = den 31. i måneden. 21

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Internationale tog: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Internationale tog: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) Internationale tog 10.12.2017-08.12.2018 På dsb.dk/europa kan du købe rejser til mange destinationer i Europa. Her finder du også yderligere information om køb af internationale rejser. Hos DSB Kundecenter

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk

2.0. DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk 2.0 Brugervejledning DiWare 2.0 DiTac Software Solution ApS +45 7211 2130 Postbox 38 DK-4320 Lejre www.tachograf.dk Indholdsfortegnelse Sådan kommes rundt i DiWare...3 DiWare startes...4 Chaufførinformation...5

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Det ønskes at udvide MediaTrade standarden med mulighed for at bestille online indrykninger.

Det ønskes at udvide MediaTrade standarden med mulighed for at bestille online indrykninger. Indledning Det ønskes at udvide MediaTrade standarden med mulighed for at bestille online indrykninger. Indtil videre er standarden i MediaTrade et subset med udgangspunkt i AdsMLBookings 2.0. For at kunne

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,,

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,, Side I Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013 Fredag 03-05-2013 Lørdag 04-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side II Søndag 05-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side III

Læs mere

2015/2016 Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Søndag Uge nr. DAG Dato Step Bootcamp 17.30 Mix 18.

2015/2016 Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Søndag Uge nr. DAG Dato Step Bootcamp 17.30 Mix 18. 2015/2016 Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Søndag Uge nr. DAG Dato Step Bootcamp 17.30 Mix 18.00 Pilates Pump Ryghold Zumba Hopshop Pilates Zumba HopShop 34 MANDAG

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

2016/2017 Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Søndag Uge DAG Dato Step Bootcamp Mix Pilates Pump

2016/2017 Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Søndag Uge DAG Dato Step Bootcamp Mix Pilates Pump 2016/2017 Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Søndag Uge DAG Dato Step Bootcamp Mix Pilates Pump Ryghold Zumba Yoga Hopshop Bootcamp Pilates Mix 33 MANDAG

Læs mere

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO 1 Medarbejderne er oftest syge når de skal have weekendvagt? 2 Hvis nærmeste leder er syg, er medarbejderne også mere syge? 3 Medarbejderne i Plejeboliger er mest syge? 4 Medarbejdere med mange weekendvagter

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18.

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18. Trafikbegreber og deres håndtering i Mastra Spidstimer Der findes to spidstimer, en morgen-spidstime og en eftermiddagsspidstime. Spidstimerne angiver den største taltet trafikmængde i en time for en given

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Vejledning til Mønsterblokering

Vejledning til Mønsterblokering Vejledning til Mønsterblokering Mønster blokering er en selvstændig funktion, som man skal have rettigheder til for at kunne bruge. Rettigheder til modulet gives under KLUB -> RETTIGHEDER af en administrator

Læs mere

København - Holbæk - Kalundborg

København - Holbæk - Kalundborg Særkøreplan Special timetale Køenhavn - Holæk - Kalundorg 02.06.-02.09.2012 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Bestillingsskema - skolemad

Bestillingsskema - skolemad 05.01. torsdag 1 06.01. fredag 1 09. 01 mandag 1 10.01. tirsdag 1 11.01. onsdag 1 1.01. torsdag 1 13.01. fredag 1 16.01. mandag 1 17.01. tirsdag 1 18.01. onsdag 1 19.01. torsdag 1 0.01. fredag 1 3.01.

Læs mere

Varehusrapporter. Indhold

Varehusrapporter. Indhold Varehusrapporter Indhold Varehusrapporter... 1 Indledning... 3 Tilmeldinger... 3 Kursister... 3 Aktivitet ressourcer... 3 Lokale... 3 Udstyr... 3 Brugsmateriale... 3 Steder... 3 Region... 4 Indholdspakke...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

FUNKTIONSSPECIFIKATIO

FUNKTIONSSPECIFIKATIO FUNKTIONSSPECIFIKATIO Internal NN Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev. 1.5 1(36) C004245 HR-XML AMS DK Ændringshistorik Rev. Dato Af Kommentar 0.1 2002-09- 18 0.2 2002-09- 23 1.0 2002-10-

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Datalagring og formater

Datalagring og formater Datalagring og formater IT Universitetet i København 4. januar 2011 Eksamenssættet består af 6 opgaver med 15 spørgsmål, fordelt på 11 sider (inklusiv denne side). Det anbefales at læse opgaverne i rækkefølge,

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Ishøj ungd skole. Gildbro SFO. Vibeholm SFO. TIIF gym. Vibeholm SFO. Strandg. SFO SFO 17-18

Ishøj ungd skole. Gildbro SFO. Vibeholm SFO. TIIF gym. Vibeholm SFO. Strandg. SFO SFO 17-18 Høring: Lokalefordeling for idrætslokaler 2014/2015 aftentimer Mandag hal I hal II hal III bevæg kamp idr.gym gil.hal gil.gym str.hal str.gym vib.dren vib.pige ish.sk.ha SB50 Bad SB50 Bad Gildbro Gildbro

Læs mere

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar 2008.

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar 2008. Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar. På baggrund af politikredsenes indberetninger siden fredag den 15. februar,

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Karakterer 16/ Opgaveformuleri ng udleveres den 24. november 2016 og afleveres den 22. december januar 2017 Kl

Karakterer 16/ Opgaveformuleri ng udleveres den 24. november 2016 og afleveres den 22. december januar 2017 Kl Eksamensplan for Pharmaschool Vinter 2016/17 Gældende studieordninger: Bachelor i farmaci 2014 og 2015 samt kandidat i farmaci 2010, kandidat i farmaceutisk videnskab 2010, MSc in Medicinal Chemistry 2013

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

2015 - uge 39 (Solnedgang kl. 19.14)

2015 - uge 39 (Solnedgang kl. 19.14) 2015 - uge 39 (Solnedgang kl. 19.14) Mandag 21 september Tirsdag 22 september Onsdag 23 september Torsdag 24 september Fredag 25 september Lørdag 26 september Søndag 27 september U-14 drenge Svinninge

Læs mere

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale:

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: BILAG 1-3 BILAG 1 DRIFTSBETINGELSER En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: 1. Ingen offentliggørelse på

Læs mere

København - Holbæk - Kalundborg

København - Holbæk - Kalundborg Særkøreplan Special timetale Køenhavn - Holæk - Kalundorg 18.05.-01.09.2013 Kalundorg Holæk Roskilde Køenhavn H Holæk Vipperød Sporarejde mellem Holæk og Roskilde Vest Fra den 18. maj til 1. septemer 2013

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved Hallen (uge 3-13)

Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved Hallen (uge 3-13) Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved (uge 3-13) Uge 3: Storhallen Uge 3: Herlufmagle Mandag 16-15 - 17.45 NB - 1.divisionen Mandag 17.00-18.30 U17B & U16-18.30-20.00 U14B 18.00-19.30 U10-11

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program Dagens program Afsnit 1.7-1.8 Fødselsdagseksemplet, fra sidst Eksperimenterikkealleerligesandsynlige Diskrete sandsynlighedsfordelinger -Definition af sandsynligheder - Regneregler Hvad er sandsynligheder?

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Danmarks Cykle Unions træningsoplæg

Danmarks Cykle Unions træningsoplæg Danmarks Cykle Unions træningsoplæg Måned U17 U19 U23 November 20-25 30-35 40-55 December 26-32 38-44 50-68 Januar 36-42 48-54 60-78 Februar 45-50 55-60 65-80 Marts 56-64 72-78 80-98 I alt 183-213 243-271

Læs mere

Generel beskrivelse af systemer.

Generel beskrivelse af systemer. SimView - Systemer Et system består af den generelle fysiske komponent, beskrevet ved en simpel matematisk model, samt en tidsplan, der angiver variationer, styringsstrategier m.m., defineret ved sammenhørende

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013

Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013 Skema 1 Oplysninger om institutionen Efterår 2013 Institutionens navn: Institutionens adresse: Institutionens hjemmeside: Ordskolen AOF Midt Århus Søren Frichs Vej 36 a, 8230 Åbyhøj www.aof-midt.dk/aarhus

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

uge nr. dag dato hvad sker der tid på dagen bemærkninger 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag

uge nr. dag dato hvad sker der tid på dagen bemærkninger 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag 20-03-2015 lørdag 21-03-2015 søndag 22-03-2015 Hornsyld Svømmehal teknik træning (klargøring 13.40)1400-1700 Toben Balgaard

Læs mere

Lockout-skema for uge 15 (8. 12. april 2013)

Lockout-skema for uge 15 (8. 12. april 2013) 0.a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Carsten Carsten Gitte Carsten Carsten Gitte Carsten Carsten Gitte Carsten Carsten Gitte Carsten Carsten Gitte 13.00 17.00 til 16.30 0.b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Læs mere

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag.

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag. OPDATERET 07-02- 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 5 6 August 2007 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Sommerferie 12 13 Mandag Bordtennis begynder 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18

Læs mere

Side 2: [1] Slettet Ulrik Skyt 04/05/16 11:54

Side 2: [1] Slettet Ulrik Skyt 04/05/16 11:54 Side 2: [1] Slettet Ulrik Skyt 04/05/16 11:54 1 Formål... 7 2 Logisk beskrivelse... 8 2.1 Aktører og systemer... 8 2.2 Centrale begreber... 9 2.3 Dokumenter til dataudveksling... 14 2.4 Sikkerhed... 16

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

SOMMERFESTIVAL BRANDBU 2013 PROGRAM

SOMMERFESTIVAL BRANDBU 2013 PROGRAM SOMMERFESTIVAL BRANDBU 2013 PROGRAM Saturday / Lørdag 29. juni Time/Tid Gymsalen 10:00-12:00 Master promotion test / master graduering 4-7. Dan - Gymsalen Sommerfestival 2013 - Lørdag version 0.1 Sunday

Læs mere

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag Årsplan 2015-2016 Sist redigert 04.06.15 Uke Dato Dag Aktivitet 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag 34 19. aug. Onsdag 20. aug. Torsdag 21. aug. Fredag 22. aug. Lørdag 23. aug. Søndag Åpningsdag 24. aug.

Læs mere

Træningsplan for Team Richard, Sparta

Træningsplan for Team Richard, Sparta Træningsplan for Team Richard, Sparta Træning er rettet mod DM 10 km den 1. april 2017. Maksimal træningsmængde pr. uge 100-130 km. Træningsplanen er et udgangspunkt, som den enkelte er selv tilpasser,

Læs mere

Relationel Algebra...1. Indholdsfortegnelse...1. Operationer på den relationelle model...2

Relationel Algebra...1. Indholdsfortegnelse...1. Operationer på den relationelle model...2 Relationel Algebra Indholdsfortegnelse Relationel Algebra...1 Indholdsfortegnelse...1 Operationer på den relationelle model...2 Mængdeoperationerne...2 Union...2 Difference...2 Intersection...3 Hvilke

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 TEKNISK NOTE Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 Informationen i dette dokument må ikke fortolkes som nogen forpligtelse

Læs mere

Vejledning. - Rapport: Tidserie korrektioner Engrosmodel (Tidserie korrektioner EM.rdl) Version: 1.0

Vejledning. - Rapport: Tidserie korrektioner Engrosmodel (Tidserie korrektioner EM.rdl) Version: 1.0 Vejledning - Rapport: Tidserie korrektioner Engrosmodel (Tidserie korrektioner EM.rdl) Version: 1.0 Forfatter/Oprettet dato: Jesper Nielsen/2017-03-21 Sidst gemt af/dato: NU /2017-05-31 Udskriftdato:2017-05-31

Læs mere

Odense Tennis Center - Marienlyst

Odense Tennis Center - Marienlyst Odense Tennis Center - Marienlyst Banerne fordeles efter følgende kriterier: Tennis Club Odense har, hvis TCO ønsker det, brugsret til 2 baner Klubber uden egne indendørs tennisbaner har fortrinsret til

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

OIOXML NDR. Navngivnings- og Design Regler. Version 3.0. Dato: 2004-12-15. Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen

OIOXML NDR. Navngivnings- og Design Regler. Version 3.0. Dato: 2004-12-15. Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0 Dato: 2004-12-15 Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen Indholdsfortegnelse Forord...v 1. OIOXML grundlaget...v 2. Denne publikation...v

Læs mere

SOMMERFESTIVAL BRANDBU 2012 PROGRAM. Sommerfestival version 2.0 Side 1 af 14

SOMMERFESTIVAL BRANDBU 2012 PROGRAM. Sommerfestival version 2.0 Side 1 af 14 SOMMERFESTIVAL BRANDBU 2012 PROGRAM Sommerfestival 2012 - version 2.0 Side 1 af 14 Saturday / Lørdag 30. juni Time/Tid Gymsalen 09:00-14:00 Dan promotion test / dangradering 1-3. dan - Gymsalen 16:00-18:00

Læs mere

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl og frem til i dag den 21. februar 2008.

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl og frem til i dag den 21. februar 2008. Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 21. februar 2008. På baggrund af politikredsenes indberetninger siden fredag den 15. februar,

Læs mere

Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark

Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark Formål: Formålet med undersøgelsen har været at afdække den telefontilgængeligheden hos regionens læger og lægehuse. For hver enkelt lægepraksis

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

BILLED-EXPRESSEN Nørregade 4,1.th odder - T

BILLED-EXPRESSEN Nørregade 4,1.th odder - T DATO: Lørdag - Fotograf Tom - Holsted Skole - Holsted Alle 30, 4700 Næstved 09:30 U6 18 15 10:15 U8 27 10:45 U8 27 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 DATO: Mandag - Fotograf

Læs mere

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008 Roskilde Høje Taastrup København H København - Roskilde Indhold Plan Side Tegnforklaring 4 Båstad Sådan bruger du køreplanen 6 Hvor lang tid skal du bruge til

Læs mere

Tilpasse HandiKalender

Tilpasse HandiKalender Tilpasse HandiKalender En guide til de vigtigste tilpasninger og indstillinger i HandiKalender for ios. 2015-11-25 Indstilling advarsel Hvordan skal alarmadvarsel fra HandiKalender vises? Bannere Advarsel

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere