Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. English Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Kildekritik Opbygning og Metode Introduktion til G4S plc G4S 1901 til Forretningsområder Secure Solutions Cash Sloutions Konkurrencen i Sikkerhedsbranchen Securitas AB Omsætning Forretningsområder Geografiske Markeder Kundegrupper Recession Strategisk analyse Den Eksterne Analyse PEST Analyse Political Economical Socio-Cultural Technological Porters Five Forces Konkurrenceintensiteten Truslen fra Nye Konkurrenter Leverandørernes Forhandlingskraft Kundernes Forhandlingskraft Substituerende Produkter Den Interne Analyse Værdikæde Analyse Primære Aktiviteter Støtteaktiviterter Opsamling på den Strategiske Analyse SWOT Side 1 af 66

3 3.4. Strategiske Intentioner Kerne strategi Strategisk Position Regnskabsanalyse Regnskabskvaliteten Revisionspåtegning Ledelsesberetning Reformulering af det Officielle Regnskab Reformulering af Egenkapitalen Reformulering af Balancen Reformulering af Resultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse Egenkapitalens Forrentning Afkastningsgrad for Netto Driftsaktiviteterne Overskudsgraden Aktivernes omsætningshastighed Risikoprofil Finansiel Risiko Driftsrisiko Opsamling på Regnskabsanalysen Budgettering Budgettering af salgsvæksten Salgsvæksten Budgettering af Nettodriftsaktivernes Omsætningshastighed Budgettering af Overskudsgraden Budgetteret effektiv skatteprocent Kapitalomkostninger (WACC) Kapitalstruktur Egenkapitalomkostninger Fremmedkapitalomkostninger Beregning af WACC Værdiansættelse DCF modellen Værdiansættelse med DCF modellen RIDO modellen Værdiansættelse med RIDO modellen Handelsværdi Konklusion Side 2 af 66

4 10. Litteraturliste Primær litteratur Hjemmesider Puplikationer Artikler og Case Studier Bøger og Puplikationer Sekundær litteratur Liste over Illustrationer Bilag Side 3 af 66

5 1. English Summery As a termination of my bachelor degree, in International Business Administration and Modern English, I have prepared this thesis with the title Strategic Financial Analysis and valuation of G4S plc. The purpose of the thesis is to analyse the group G4S and to estimate the group value. The primary question in the thesis statement is: - To find the group value for G4S plc, on the basis of public accessible information. To answer this question, the thesis first had to establish a fundamental understanding of the company, and prepare a strategic and financial analysis leading to a budget as the basis for the final group valuation. The Group G4S is one of the largest businesses in the international security industry, represented in more the 110 countries on different continents and employing more than half a million people. It is a dynamic company, which grows trough takeovers and mergers, which have lead to the international British-Danish-owned company that it is today. The group has more than a hundred years of experience in the business, and function in two main business areas within the security industry. These are Secure Solutions, which is responsible for 80 of the group revenue, and Cash solutions. The biggest competitor in the international market is the Swedish based Securitas AB, but the industry is made by a few big groups, and several small competitors that are specialised in smaller areas of the business or market. In order to answer the question from the thesis statement, a strategic analysis has been made to underline the basic information needed for the financial analysis and the budgeting. This was prepared using the PEST model and several of Porters theories. The financial analysis I based on historical data in reformulated accounts, from the yeas 2006 till 2009, and is decomposed by the use of the extended DuPont model. The key figures shows that the ROE and ROIC from the group has been declining over the period, which is ascribable to the impaired relations between the groups incomes and coast. Side 4 af 66

6 Using the DCF and the RI models an estimate of the groups value has been made, on the basis of the strategic analysis and a 10 year budgeting period with termination in This ended in a group value of and a stock value of 180. The stock value is below the actual stock price, on the London Stock Exchange, which is 273. This indicates that the stock is overestimated in the market. However, it is important to look at the valuation objectively as small changes in the facts behind the estimates, might cause big changes in the calculate values. Side 5 af 66

7 2. Indledning Denne afhandling vil være en regnskabsanalyse med henblik på en værdiansættelse af den dansk-britiske sikringskoncern G4S plc 1, som er noteret på fondsbørserne i London og København. Koncernen agerer på det internationale marked og er en førende virksomheder i branchen. Koncernen beskæftiger over en halv million medarbejdere på verdensbasis og omsatte i 2009 for 7008 millioner pund. Valget af virksomhed til afhandlingen faldt på G4S plc, da dette er en stor og verdens omspændende virksomhed, som har danske rødder tilbage i Desuden er der tale om en virksomhed, som er en del af mange menneskers hverdag globalt set. Det er en virksomhed, som mange ved eksisterer, men som vi jeg selv inklusiv ikke ligger mærke til, trods det, at de er en stor del af den branche, som sikre verden 2. Dog er det også en virksomhed, der til trods for at have rødder i Danmark, ikke er repræsenteret i så stor grad på det danske marked, som den er på andre nationale markeder. Der er tale om en koncern, hvor det også kunne være spændende gennem analyse at se, hvorvidt den er blevet påvirket af den finansielle og økonomiske der har spillet en stor rolle på den internationale økonomi, nationale økonomier, virksomhedsøkonomier og privatøkonomier. G4S er endvidere en koncern i konstant udvikling, som agerer i en branche, som måske har fået større betydning gennem de seneste år i forbindelse med stigende trusler mod sikkerheden i samfundet. 1 Plc står for Public Limited Company, som er det britiske udtryk for Offentligt Aktieselskab. 2 G4S motto: Securing your world. Side 6 af 66

8 2.1. Problemformulering Formålet med afhandlingen, vil være en strategisk regnskabsanalyse af G4S plc med henblik på en værdiansættelse af koncernen. Til dette formål, søges følgende hoved- og underspørgsmål besvaret: - På baggrund af offentlig tilgængelig information, hvad er værdien af koncernen G4S plc? Værdiansættelsen vil blive underbygget af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, hvorfor følgende underspørgsmål søges besvaret: - Hvem er G4S plc? - Hvordan er profitabiliteten i branchen for fremtiden? - Hvilken position har koncernen på markedet? - Hvordan er det historiske niveau, retning og hastighed for virksomhedens økonomi? Side 7 af 66

9 2.2. Afgrænsning Afhandlingen er skrevet ud fra en ekstern synsvinkel, da der kun vil blive benyttet offentlige tilgængelige informationer. Analysen vil ske på baggrund af årsrapporterne for regnskabsårene 2007 og Dette betyder at der vil blive benyttet; tal for 2006 som offentliggjort i årsrapporten anno 2007; tal for 2007 fra årsrapporten anno 2008, som er regulerede for virksomhed der er ophørt efter aflagt regnskab; lige som de benyttede tal for 2008 vil være reguleret for ændringer, der er sket efter regnskabsaflæggelsen, som findes i regnskabet for 2009; dog vil tal for 2009 også være at finde i årsrapporten anno 2009, hvorfor de ikke vil være regulerede Kildekritik Denne afhandling er skrevet ud fra en ekstern synsvinkel og der er derfor kun benyttet offentligt tilgængeligt materiale. Dette betyder, at jeg ikke har haft mulighed for at få indblik i koncernens interne processer og dokumentation. Dette betyder derfor også at jeg ikke har 100 procent kendskab til virksomheden og dennes placering i branchen. Det har f.eks. ikke været muligt at finde ud af hvor stor den internationale sikringsbranche er og heller ikke hvor stor en markedsandel G4S har ud af denne. Desuden kunne det have været fordelagtig med et bedre overblik over koncernens forretningsområder. Her har det kun været muligt at inddele det på to overordnede forretningsområder og det har dermed ikke været muligt at se hvor koncernen tjener penge inden for disse områder, selvom begge områder er præget af et bredt spektrum af forskellige services og ydelser. Desuden kommer en stor del af det materiale, der er brugt til denne afhandling, fra koncernens egen hjemmeside og det må derfor antages, at nogle informationer ikke er 100 procent objektive, men præget af virksomhedens egne holdninger og hvilke informationer de selv ønsker at kommunikere ud til offentligheden. Dog vil jeg i denne sammenhæng antage at dette ikke er gældende for de benyttede årsrapporter for virksomheden, som gerne skulle give et retvisende billede af koncernen. Den seneste Årsrapport for G4S udkommer først i sin fulde form i slutningen af april, hvorfor der kun har været benyttet en midlertidig udgave, som kun indeholder resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, men ikke alle de nødvendige noter. Dette betyder, at en stor del af den strategiske analyse, samt vurdering af ledelsesberetning og revisionspåtegning, er baseret på informationer fra årsrapporten 208, idet årsrapporten 2009 først blev offentliggjort i april Side 8 af 66

10 1.1. Opbygning og Metode Afhandlingen vil blive opbygget efter følgende model: Figur 1. Model for opgavens opbygning. Kilde: egen tilvirkning. Indledning: Dette afsnit indeholder problemformulering, afgrænsning, kildekritik samt opbygning og metodevalg. Introduktion til G4S: Dette afsnit vil indeholde væsentlige informationer om virksomheden som udgangspunkt for den videre analyse. Dette vil blandt andet være en historisk gennemgang af virksomheden, samt identifikation af forretningsområder og konkurrenter. Dette afsnit vil hovedsageligt være baseret på informationer fra koncernens egen hjemmesider suppleret med artikler om virksomheden og branchen. Strategisk analyse: Den strategiske analyse vil være en kombination af en ekstern og intern analyse, af de faktorer der påvirker koncernen. Til at give et billede af de væsentligste påvirkninger fra eksterne faktorer, vil følgende modeller blive anvendt; PEST og Porters Five Forces. Disse anvendes til at undersøge branchens konkurrence situation og attraktivitet. Til de interne strategifaktorer vil følgende model blive brugt til analysen; Porters værdikæde. Denne vil behandle virksomhedens aktiviteter og give et billede af virksomhedens ressourcer, kapabiliteten og kompetencer. Dette vil lede til en identifikation af virksomhedens kernekompetencer. Til opsummering af den strategiske analyse vil SWOT-modellen blive anvendt for at give et samlet overblik over virksomhedens interne styrker og svagheder og de Side 9 af 66

11 eksterne muligheder og trusler. Desuden vil der væren en kort gennemgang i koncernens strategiske intentioner, samt en vurdering af koncernens strategeisk position ved hjælp af Porters Generiske Strategier. Dette afsnit vil derigennem give et billede af virksomhedens nuværende position på markedet og en vurdering af de fremtidige muligheder. Regnskabsanalyse: Den strategiske analyse vil blive efterfulgt af en regnskabsanalyse baseret på de seneste årsrapporter. Denne analyse vil starte med en undersøgelse af den anvendte regnskabspraksis i årsrapporterne og en vurdering af om eventuelle korrektioner er nødvendige for at opnå sammenlignelighed mellem regnskabstallene og give et retvisende billede af virksomheden. Dette vil ske ud fra en gennemgang af årsrapporten 2008s revisionspåtegning og ledelsesberetning. For at vurdere virksomhedens niveau, retning og hastighed vil der herefter blive udført en nøgletalsanalyse. Her vil den udvidede Dupont-model blive anvendt, idet denne giver en systematisk gennemgang af koncernens rentabilitet. Beregningerne og analyserne af nøgletallene vil hovedsageligt tage udgangspunkt i bogen Regnskabsanalyse og Værdiansættelse En Praktisk Tilgang af Ole Sørensen suppleret af anden relevant litteratur. Budgettering /forecast: Dette afsnit har til hensigt at budgettere de faktorer, der har indflydelse på værdiansættelsen af virksomheden. Ovenstående strategi- og regnskabsanalyse danner grundlag for denne budgettering, som ligeledes vil blive baseret på litteratur fra Ole Sørensen. Værdansættelse: Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i ovenstående budgettering. Værdiansættelsen vil ske ud fra DCF og RI modellerne. Værdiansættelsen vil herefter blive sammenlignet og vurderet i forhold til aktiemarkedet. Konklusion: Opsummering og konklusion på afhandlingens informationer og analyser. Side 10 af 66

12 2. Introduktion til G4S plc I dette afsnit vil koncernen G4S blive præsenteret, først med et kort historisk overblik over virksomhedens udvikling gennem tiden og dernæst en beskrivelse af koncernens forretningsområder. Desuden vil dette kapitel søge at karakterisere branchen og identificere nogle af de virksomheder som G4S konkurrerer med på det internationale marked. Formålet med dette kapitel er at bidrage med den grundlæggende information om koncernen, som vil ligge til grundlag for den videre analyse G4S 1901 til 2010 Med historisk grundlag tilbage til København i 1901 har G4S efterhånden mange års erfaring inden for Sikkerhed. G4S plc er en virksomhed der har udviklet sig gennem fusioner og opkøb, fra for 100 år siden at være et lokalt nattevagts firma til i dag at være aktør på det store internationale marked med en bred vifte af sikkerhedsløsninger. Der er tale om en dynamisk virksomhed i konstant forandring, som siden år 2000 har været igennem to større fusioner frem mod den koncern den er i dag. I år 2000 fusionerede den daværende Falck-koncern 3 med Group 4 Securitas og blev dermed til branchens næststørste 4 udbyder af sikkerhedsydelser under navnet Group 4 Falck A/S. Virksomheden fortsatte sin udvikling og i de følgende år voksede koncernen og kom ind på flere markeder gennem opkøb af andre virksomheder i branchen. I 2004 gennemgik koncernen igen en større fusion, denne gang mellem Group 4 Falcks sikkerhedsaktiver og den britiske sikkerhedskoncern Securicor plc., som fortsatte under navnet Group for Securicor plc, medens den resterende del af Group for Falck fortsatte under navnet Falck A/S 5. Efter den sidste fusion i 2004 har koncernen fortsat sin vækst gennem opkøb, men skiftede i 2006 navn fra Group 4 Securicor til G4S, som i dag er den førende internationale aktør i sikkerhedsbranchen med over medarbejdere i 110 lande. 3 Den danske Københavns- Frederiksbergs Nattevagt anno 1901 udviklede løbende sit forretningskoncept og skiftede navn i forbindelse med fusioner med, hvorfor der i år 2000 var tale om Falck koncernen inden der igen skete ændringer Denne virksomhed arbejder inden for de fire forretningsområder; Assistance, Training, Emergnecy og Helthcare - Side 11 af 66

13 2.2. Forretningsområder Koncernen G4S udbyder en bred række af sikkerhedsløsninger som tilpasses den enkelte kundes behov. Koncernen har stor ekspertise inden for sikkerhed og beskyttelse af både personer og ejendomme og denne ekspertise er inddelt i koncernens to overordnede forretningsområder; Secure Solutions og Cash Solutios, disse forretningsområder vil blive gennemgået i dette afsnit Secure Solutions Dette forretningsområde er rettet mod at overtage outsourcede sikkerhedsmæssige opgaver og udvikle sikkerhedsløsninger for primært offentlige og private virksomheder, hvilket indebærer risk consultancy, secure facility outsourcing, manned security, security systems, landmine clearance, training and response services 6. Desuden tage G4S under dette forretningsområde del i care and justice service areas 7 hvor de blandt andet designer, bygger og leder fængselsfaciliteter og sørger for overvågning af dømte kriminelle. Under dette forretningsområde har G4S f.eks. en 25-års kontrakt 8 på driften af Sydafrikas første private fængsel Mangaung. Koncernen har også været med fra starten af udviklingsprocessen bag den store Malmø Arena. Her har de hjulpet med at rådgive omkring de sikkerhedsmæssige problemstillinger og løsninger der opstår i forbindelse med et multi-byggeri og står i dag stadig for den daglige sikkerhed og kontrol af de mange ansatte og besøgende der opholder sig i multiarenaen hver dag. Desuden blev det i april 2010 offentliggjort, at G4S er eneste sikkerhedsleverandør i forbindelse med sommerens festligheder i Stockholm, når landet kronprinsesses bryllup skal fejres, hvilket er endnu en stor kontrakt, hvor koncernen har ansvaret for mange menneskers sikkerhed Cash Sloutions Cash Solutions er det forretningsområde, hvor G4S tilbyder en række services inden for transportering, lagring og håndtering af penge og værdier for f.eks. banker og detailforhandlere. Dette handler om den bagvedliggende sikkerhed, der er nødvendig i forbindelse med distribution og transport af penge. 6 G4S plc Årsrapport 2008, side Ibid., side Ibid., side 14. Side 12 af 66

14 Inden for dette forretningsområde hører f.eks. driften af det store værdidepot i Västberga ved Stockholm, som blev udsat for et større helikopter-kup 9 i sommeren 2009, lige som de driver en stor pengecentral i London 10. Som transportør af penge er koncernen blandt andet ansvarlig for, at der er penge til rådighed i deres klienters hæveautomater og håndtering af den pengemæssige infrastruktur der sørger for at dagligdagen fungerer for både koncernens kunder og forbrugeren på den anden side Konkurrencen i Sikkerhedsbranchen Konkurrencesituationen for G4S vil være varierende region til region og fra land til land. I nogle områder som f.eks. i udviklingslande er lovgivning og tilsyn med virksomheder ikke så udviklet, hvilket betyder at det er lettere for nye virksomheder, at komme ind på disse markeder dette kan resultere i et større antal lokale konkurrenter i disse lande. Modsætningsvis er der områder hvor der stilles større krav til nye virksomheder. Intensiteten af konkurrencen er større i de industrialiserede og højtudviklede lande. Desuden opererer G4S, som nævnt, inden for to overordnede forretningsområder, som igen kan inddeles i underområder. Der findes konkurrenter, der kun opererer inden for et mere specialiseret felt af sikkerhedsbranchen, og som derfor vil være konkurrenter inden for dele af G4S forretningsområder, men der findes kun få store spillere i branchen som udbyder en bred variation inden for sikkerhedsløsninger og services Securitas AB G4S plc og Securitas AB er to store virksomheder inden for den internationale sikkerhedsindustri og Securitas antages at være den største konkurrent for G4S. Securitas udbyder lige som G4S forskellige sikkerhedsløsninger og services til en lang række kundesegmenter 11, dog er de ikke 100 procent konkurrenter, da de har positioneret sig forskelligt. Hvor G4S har stor fokus på især UK og mulighederne i udviklingslandende 12, har Securitas mere fokus på det amerikanske og europæiske marked 13 og kun en lille del af omsætningen kommer fra andre lande end Nordamerika, Europa og Norden. Desuden agerer Securitas ikke inden for det forretningsområde, som G4S kalder Cash Solutions. 9 Røveri mod værdidepot I Sverige, Berlingske Tidende 23. september G4S plc Årsrapport 2008, op.cit., side Services og Customer Segments er opremset i Bilag 1 Securitas AB 12 G4S sælger dårlig tysk forretning for 10 mio. euro, Borsen.dk, 10. april Securitas AB Årsrapport 2008, side 18 Side 13 af 66

15 2.4. Omsætning Som nævnt agerer G4S på det internationale marked og inden for to overordnede forretningsområder, derfor er det nødvendigt i dette afsnit at opdele omsætningen på de enkelte områder, for at give et overblik over betydningen af de enkelte markeder og områders indvirkning på virksomhedens overordnede omsætning. Koncernens overordnede omsætning er steget over analyse perioden fra 4036,8 Millioner i år 2006 til 7008,6 millioner i det seneste regnskabsår (2009), dog har stigningen for omsætningen i det seneste regnskabsår været lidt mindre en for 2008, lige som figur 2 herunder tydeligt viser at stigningen fra 2006 til 2007 var en del lavere end fra 2007 til Denne udvikling er resultatet af udviklingen på de enkelte forretningsområder og markeder, de kommende underafsnit vil se på fordelingen af omsætningen på de forskellige områder Forretningsområder I figur 2 vises omsætningen fordelt på koncernens to forretningsområder grafisk. Her ses det tydeligt at koncernens største forretningsområde er Secure solutions, idet dette område udgør godt af den samlede omsætning for hele koncernen. Stigningerne i den total omsætningen og stigningen i Secure Solutions følges nogenlunde ad, medens stigningen for forretningsområdet Cash Solutions har en mere ensartet udvikling over årene. m I alt Secure solutions Cash solutions Kilde: G4S pls Årsrapporter 2007,2008 og 2009 og egen tilvirkning. Figur 2. Nettoomsætning for G4S plc , fordelt på forretningsområder. 14 Tal, Procenttal og yderligere grafer er tilgængelige i Bilag 2 Omsætning. Side 14 af 66

16 Geografiske Markeder Koncernen er til stede i en stor del af verden og opererer i 110 lande, denne geografiske brede, afspejler koncernens position som værende en ledende virksomhed inden for branchen. Når det kommer til omsætningen fordelt på de geografiske markeder viser Figur 3, at det største marked er det europæiske, som står for omkring halvdelen af den samlede omsætning for koncernen. m Kilde: G4S pls Årsrapporter 2007, 2008 og 2009 og egen tilvirkning. I alt Europe North America New markets Figur 3. Nettoomsætning for G4S plc , fordelt på geografiske markeder. Det ses også i ovenstående figur, at New Markets 15 og det Nord Amerikanske marked, kun er mindre markeder i forhold til andelen af den overordnede omsætning for koncernen. Dog ser vi samtidig, at New Markets viser en kraftigere stigning fra 2007 til 2009 end det Nord Amerikanske Marked, hvilket kunne tyde på, at dette marked, som primært drejer sig om udviklingslande, kan få større betydning for koncernen i fremtiden. På det Nord Amerikanske marked ejer G4S koncernen blandt andet The Wackenhut Corporation, som er en godt etableret virksomhed og den førende udbyder af sikkerhedsservices på dette marked. New Markets dækker som sagt over mange af de lande, som gennem de seneste år har udviklet sig meget og de lande som i de kommende år vil få større betydning for den globale økonomi, når deres nationale økonomier forbedres og landende bliver mere stabile både politisk og økonomisk. Udviklingen for det nord amerikanske marked er ikke enestående for G4S, idet også Securitas har oplevet negativ vækst på dette marked New Markets dækker over lande i mellemøsten og Golf området, Latinamerika og Karribien, Afrika og 16 Side 15 af 66

17 Kundegrupper Når omsætningen fordeles på kundegrupper, som i figur 4, ses det tydeligt, at koncernen ikke er afhængig af en bestemt kundegruppe inden for en bestemt branche, men at kundegrundlaget er diversificeret og fordelt på flere brancher. Major Corporates 23 Consumers 3 Government 27 Retail 10 Ports and Airports 4 Leisure 2 Logistics 2 Utilities 7 Financial Institutions 22 Kilde: G4S plc Årsrapport 2008 Figur 4. Omsætning fordelt på kundegrupper. At koncernen ikke er afhængig af én eller få sektorer, gør at den står bedre overfor ændringer inden for de enkelte sektorer. Er der nedgang i en branche vil dette ikke have så stor betydning for den overordnede omsætning for koncernen. Desuden viser figuren, at den offentlige sektor udgør det største kundesegment. Dette segment er præget af længerevarende kontrakter, og er desuden mere eller mindre upåvirkede i deres behov i forhold til samfundsøkonomiske ændringer. Derudover er dette en sektor med begrænset konkurrence, idet det kræver en vis kapacitet, kapabilitet og image at skrive kontrakter med offentlige instanser. Derfor er dette et stabilt segment, som danner grundlag for en stabil indtjening Recession Gennem de seneste år, har verden været ramt af en global finansiel og økonomisk krise, som har ramt de fleste brancher. G4S er ikke immun overfor denne recession, men deres brede geografiske rækkevidde og uafhængighed af en bestemt kundegruppe gør, at virksomheden bliver mindre påvirket end hvis dette ikke havde været situationen. Side 16 af 66

18 En stor del af de forretninger der laves i G4S er på langvarige kontrakter og mange af disse kontrakter er med offentlige myndigheder 17. Lufthavne, den offentlige sektor, store selskaber og specielle begivenheder er vigtige områder i Secure Solutions, disse områder bliver ikke ramt så hårdt af krisen, som andre områder, hvorimod problemer og konkurser i detailhandlen og bankverdenen kan have større indflydelse på G4S økonomi, især inden for Cash solutions. 3. Strategisk analyse Den strategiske analyse, i dette afsnit, vil tage udgangspunkt i introduktionen af koncernen. Formålet med denne strategiske analyse er at få et grundlæggende kendskab til de eksterne faktorer der påvirker G4S, og samtidig give et overblik over koncernens interne ressourcer og kompetencer Den Eksterne Analyse Denne del, af den strategiske analyse vil belyse de eksterne faktorer, som påvirker G4S. Afsnittet vil blive brugt, til at vurdere omgivelserne omkring G4S og hvilken indflydelse de vil have på koncernen nu og i fremtiden, til dette vil analyseværktøjerne PEST og Porters Five Forces blive anvendt PEST Analyse Med PEST analysen vil G4S blive undersøgt på samfundsniveau. Analysen er baseret på fire forhold i virksomhedens omgivelser, som skal undersøges. selve modellen kan findes i bilag Political Politisk stabilitet: En stor del af vækststrategi for G4S er opkøb af virksomheder og derigennem at få adgang til nye kompetencer og som derved sikre vedvarende vækst gennem nye services, nye produkter og trænge ind på nye geografiske markeder. Dette betyder at den politiske stabilitet har stor betydning for virksomhedens vækst og for hvilke markeder koncernen har mulighed for at komme ind på. Urolige områder, hvor markedsdynamikken hurtigt og uforudsigeligt ændres kan få konsekvenser for koncernens indtjening eller værdi. 17 G4S plc Årsrapport 2008 op.cit., side 9 Side 17 af 66

19 Privatisering i den offentlige sektor: Flere lande har lavet nye reformer inden for den offentlige sektor, som muliggør at private selskaber, som G4S, kan overtage nogle af de opgaver, som før blev varetaget af de offentlige instanser. Det gælder blandt andet i Storbritannien og Holland 18 hvor koncernen allerede har overtaget fangetransporter, vagtbemanding og drift af fængsler. Øget privatisering i den offentlige sektor i flere andre lande i fremtiden kan skabe nye muligheder for vækst i koncernen. Jura: Juridiske forhold er noget, der påvirker koncernen, idet lande lovgivningsmæssigt kan forbyde eller stille højere krav til forskellige dele af koncernens forretningsområder. Reguleringen af branchen er varierende på tværs af det globale marked og under konstant forandring Economical Valutakurser: Svingende valutakurser påvirker internationale virksomheder, idet de agerer på flere markeder med forskellige valuta og står derfor overfor den risiko der ligger i at omregne fra en møntenhed til en anden. Udviklingen for de dominerende valutakurser har stor betydning for internationale virksomheder, idet omkostningernes og omsætningens størrelse er afhængig af udviklingen i valutakurserne. I de seneste år har valutakursen været imod koncernen, men for år 2009 har det britiske pund været svækket overfor både dollaren og euroen. Dette har betydet en positiv påvirkning af koncernens omsætning og indtjening i forbindelse med omregning til pund. Dog er dette som sagt et år efter flere års negativ påvirkning. 19 Vækstmarkeder: Der er lande, der i de kommende år vil få større betydning på det internationale marked, der er økonomier som viser pæne vækstrater og markeder med store fremgange og som derfor er og kan blive attraktive i flere forskellige sammenhænge og derfor også for sikkerhedsbranchen. Især Sydamerika har gennem de senere år oplevet stor vækst udvikling 20 her er det især Brasilien og Argentina, som har vist en positiv økonomisk udvikling. G4S er allerede på det Argentinske marked, men er endnu ikke i Brasilien, hvorfor der her kunne ligge nogle nye muligheder og udfordringer for sikringskoncernen. 18 Opsang til Politi og Politikere, Berlinske Tidende 1. november Side 18 af 66

20 Socio-Cultural Outsourcing: Lige som med privatiseringen i den offentlige sektor, ligger der store muligheder i, at mange private virksomheder også er tilbøjelige, til at outsource de aktiviteter i deres virksomheder, som ikke er en del af deres kernevirksomhed. Dette drejer sig blandt andet om sikkerheden i og omkring virksomheden, men også inden for det G4S kalder Facilites Management, som er en kompleks integrering af flere forskellige services, som både kan være sikkerhedsmæssige, men også andre driftsmæssige løsninger 21, som i mange tilfælde ikke er en del af virksomhedernes kerneaktiviteter. Investering: Gennem flere år er sikkerhed for industrielle virksomheder blevet vigtigere. Forsikringsbranchen i f.eks. Danmark er begyndt at forlange, at der i industrien investeres i sikring af virksomhederne eller betales højere forsikringspræmier 22. Desuden er der en tendens til, at virksomheder i større grad selv anser omkostningerne til sikkerhedsforanstaltninger som en investering frem for en decideret udgift. 23 Der er altså i høj grad kommet fokus på forebyggende sikkerhedsforanstaltninger i virksomheder, for så vidt muligt at skulle undgå for store tab i forbindelse med f.eks. tyveri og brand. Privates frygt: Sikringsindustrien bygger til en vis grad på frygt. F.eks. er der i Danmark sket en stigning i frygten for indbrud og hjemmerøverier, hvilket har fået flere til at investere i sikring af deres hjem gennem privatalarmer. 24 Dette kan betyde at det private segment kan få større betydning for branchen i fremtiden. Terrortrusler: Hele verden er, efter 9/11 og de senere angreb i både London og Madrid 25, blevet opmærksomme på terrortruslen. Dette betyder, at der er kommet øget fokus på sikkerhed, overvågning og beskyttelse i samfundet og dermed er der også i højere grad efterspørgsel på forskellige sikkerhedsløsninger. Især store turistattraktioner, store begivenheder og steder hvor mange mennesker samles, samt i forbindelse med større samlinger af statsoverhoveder og regeringsmedlemmer er der 21 Dette kan være løsninger som; rengøring, catering, kundeservice, teknisk og forretningsmæssig support. GB/What20we20do/Services/Facilities20management 22 Industrien tvunget til at investere i sikring, Børsen, 6. december Sikkerhedsbranchen høster millioner, Politikken.dk, 23.september Salget af tyverialarmer eksploderer, Fyns Stiftstidende, 5. november London 7. juli 2005 bombeangreb mod offentlige transport midler. Madrid 11. marts 2004 bombeangreb på passagertog. Side 19 af 66

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr.

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr. Beskrivelse af Recall A/S Recall (Recall) er et datterselskab i den internationale koncern Recall Corp., med næsten 300 repræsentationer i 23 lande, fordelt på 5 kontinenter. Recall har flere end 4.500

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld 177.973 anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere