Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. English Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Kildekritik Opbygning og Metode Introduktion til G4S plc G4S 1901 til Forretningsområder Secure Solutions Cash Sloutions Konkurrencen i Sikkerhedsbranchen Securitas AB Omsætning Forretningsområder Geografiske Markeder Kundegrupper Recession Strategisk analyse Den Eksterne Analyse PEST Analyse Political Economical Socio-Cultural Technological Porters Five Forces Konkurrenceintensiteten Truslen fra Nye Konkurrenter Leverandørernes Forhandlingskraft Kundernes Forhandlingskraft Substituerende Produkter Den Interne Analyse Værdikæde Analyse Primære Aktiviteter Støtteaktiviterter Opsamling på den Strategiske Analyse SWOT Side 1 af 66

3 3.4. Strategiske Intentioner Kerne strategi Strategisk Position Regnskabsanalyse Regnskabskvaliteten Revisionspåtegning Ledelsesberetning Reformulering af det Officielle Regnskab Reformulering af Egenkapitalen Reformulering af Balancen Reformulering af Resultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse Egenkapitalens Forrentning Afkastningsgrad for Netto Driftsaktiviteterne Overskudsgraden Aktivernes omsætningshastighed Risikoprofil Finansiel Risiko Driftsrisiko Opsamling på Regnskabsanalysen Budgettering Budgettering af salgsvæksten Salgsvæksten Budgettering af Nettodriftsaktivernes Omsætningshastighed Budgettering af Overskudsgraden Budgetteret effektiv skatteprocent Kapitalomkostninger (WACC) Kapitalstruktur Egenkapitalomkostninger Fremmedkapitalomkostninger Beregning af WACC Værdiansættelse DCF modellen Værdiansættelse med DCF modellen RIDO modellen Værdiansættelse med RIDO modellen Handelsværdi Konklusion Side 2 af 66

4 10. Litteraturliste Primær litteratur Hjemmesider Puplikationer Artikler og Case Studier Bøger og Puplikationer Sekundær litteratur Liste over Illustrationer Bilag Side 3 af 66

5 1. English Summery As a termination of my bachelor degree, in International Business Administration and Modern English, I have prepared this thesis with the title Strategic Financial Analysis and valuation of G4S plc. The purpose of the thesis is to analyse the group G4S and to estimate the group value. The primary question in the thesis statement is: - To find the group value for G4S plc, on the basis of public accessible information. To answer this question, the thesis first had to establish a fundamental understanding of the company, and prepare a strategic and financial analysis leading to a budget as the basis for the final group valuation. The Group G4S is one of the largest businesses in the international security industry, represented in more the 110 countries on different continents and employing more than half a million people. It is a dynamic company, which grows trough takeovers and mergers, which have lead to the international British-Danish-owned company that it is today. The group has more than a hundred years of experience in the business, and function in two main business areas within the security industry. These are Secure Solutions, which is responsible for 80 of the group revenue, and Cash solutions. The biggest competitor in the international market is the Swedish based Securitas AB, but the industry is made by a few big groups, and several small competitors that are specialised in smaller areas of the business or market. In order to answer the question from the thesis statement, a strategic analysis has been made to underline the basic information needed for the financial analysis and the budgeting. This was prepared using the PEST model and several of Porters theories. The financial analysis I based on historical data in reformulated accounts, from the yeas 2006 till 2009, and is decomposed by the use of the extended DuPont model. The key figures shows that the ROE and ROIC from the group has been declining over the period, which is ascribable to the impaired relations between the groups incomes and coast. Side 4 af 66

6 Using the DCF and the RI models an estimate of the groups value has been made, on the basis of the strategic analysis and a 10 year budgeting period with termination in This ended in a group value of and a stock value of 180. The stock value is below the actual stock price, on the London Stock Exchange, which is 273. This indicates that the stock is overestimated in the market. However, it is important to look at the valuation objectively as small changes in the facts behind the estimates, might cause big changes in the calculate values. Side 5 af 66

7 2. Indledning Denne afhandling vil være en regnskabsanalyse med henblik på en værdiansættelse af den dansk-britiske sikringskoncern G4S plc 1, som er noteret på fondsbørserne i London og København. Koncernen agerer på det internationale marked og er en førende virksomheder i branchen. Koncernen beskæftiger over en halv million medarbejdere på verdensbasis og omsatte i 2009 for 7008 millioner pund. Valget af virksomhed til afhandlingen faldt på G4S plc, da dette er en stor og verdens omspændende virksomhed, som har danske rødder tilbage i Desuden er der tale om en virksomhed, som er en del af mange menneskers hverdag globalt set. Det er en virksomhed, som mange ved eksisterer, men som vi jeg selv inklusiv ikke ligger mærke til, trods det, at de er en stor del af den branche, som sikre verden 2. Dog er det også en virksomhed, der til trods for at have rødder i Danmark, ikke er repræsenteret i så stor grad på det danske marked, som den er på andre nationale markeder. Der er tale om en koncern, hvor det også kunne være spændende gennem analyse at se, hvorvidt den er blevet påvirket af den finansielle og økonomiske der har spillet en stor rolle på den internationale økonomi, nationale økonomier, virksomhedsøkonomier og privatøkonomier. G4S er endvidere en koncern i konstant udvikling, som agerer i en branche, som måske har fået større betydning gennem de seneste år i forbindelse med stigende trusler mod sikkerheden i samfundet. 1 Plc står for Public Limited Company, som er det britiske udtryk for Offentligt Aktieselskab. 2 G4S motto: Securing your world. Side 6 af 66

8 2.1. Problemformulering Formålet med afhandlingen, vil være en strategisk regnskabsanalyse af G4S plc med henblik på en værdiansættelse af koncernen. Til dette formål, søges følgende hoved- og underspørgsmål besvaret: - På baggrund af offentlig tilgængelig information, hvad er værdien af koncernen G4S plc? Værdiansættelsen vil blive underbygget af en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, hvorfor følgende underspørgsmål søges besvaret: - Hvem er G4S plc? - Hvordan er profitabiliteten i branchen for fremtiden? - Hvilken position har koncernen på markedet? - Hvordan er det historiske niveau, retning og hastighed for virksomhedens økonomi? Side 7 af 66

9 2.2. Afgrænsning Afhandlingen er skrevet ud fra en ekstern synsvinkel, da der kun vil blive benyttet offentlige tilgængelige informationer. Analysen vil ske på baggrund af årsrapporterne for regnskabsårene 2007 og Dette betyder at der vil blive benyttet; tal for 2006 som offentliggjort i årsrapporten anno 2007; tal for 2007 fra årsrapporten anno 2008, som er regulerede for virksomhed der er ophørt efter aflagt regnskab; lige som de benyttede tal for 2008 vil være reguleret for ændringer, der er sket efter regnskabsaflæggelsen, som findes i regnskabet for 2009; dog vil tal for 2009 også være at finde i årsrapporten anno 2009, hvorfor de ikke vil være regulerede Kildekritik Denne afhandling er skrevet ud fra en ekstern synsvinkel og der er derfor kun benyttet offentligt tilgængeligt materiale. Dette betyder, at jeg ikke har haft mulighed for at få indblik i koncernens interne processer og dokumentation. Dette betyder derfor også at jeg ikke har 100 procent kendskab til virksomheden og dennes placering i branchen. Det har f.eks. ikke været muligt at finde ud af hvor stor den internationale sikringsbranche er og heller ikke hvor stor en markedsandel G4S har ud af denne. Desuden kunne det have været fordelagtig med et bedre overblik over koncernens forretningsområder. Her har det kun været muligt at inddele det på to overordnede forretningsområder og det har dermed ikke været muligt at se hvor koncernen tjener penge inden for disse områder, selvom begge områder er præget af et bredt spektrum af forskellige services og ydelser. Desuden kommer en stor del af det materiale, der er brugt til denne afhandling, fra koncernens egen hjemmeside og det må derfor antages, at nogle informationer ikke er 100 procent objektive, men præget af virksomhedens egne holdninger og hvilke informationer de selv ønsker at kommunikere ud til offentligheden. Dog vil jeg i denne sammenhæng antage at dette ikke er gældende for de benyttede årsrapporter for virksomheden, som gerne skulle give et retvisende billede af koncernen. Den seneste Årsrapport for G4S udkommer først i sin fulde form i slutningen af april, hvorfor der kun har været benyttet en midlertidig udgave, som kun indeholder resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, men ikke alle de nødvendige noter. Dette betyder, at en stor del af den strategiske analyse, samt vurdering af ledelsesberetning og revisionspåtegning, er baseret på informationer fra årsrapporten 208, idet årsrapporten 2009 først blev offentliggjort i april Side 8 af 66

10 1.1. Opbygning og Metode Afhandlingen vil blive opbygget efter følgende model: Figur 1. Model for opgavens opbygning. Kilde: egen tilvirkning. Indledning: Dette afsnit indeholder problemformulering, afgrænsning, kildekritik samt opbygning og metodevalg. Introduktion til G4S: Dette afsnit vil indeholde væsentlige informationer om virksomheden som udgangspunkt for den videre analyse. Dette vil blandt andet være en historisk gennemgang af virksomheden, samt identifikation af forretningsområder og konkurrenter. Dette afsnit vil hovedsageligt være baseret på informationer fra koncernens egen hjemmesider suppleret med artikler om virksomheden og branchen. Strategisk analyse: Den strategiske analyse vil være en kombination af en ekstern og intern analyse, af de faktorer der påvirker koncernen. Til at give et billede af de væsentligste påvirkninger fra eksterne faktorer, vil følgende modeller blive anvendt; PEST og Porters Five Forces. Disse anvendes til at undersøge branchens konkurrence situation og attraktivitet. Til de interne strategifaktorer vil følgende model blive brugt til analysen; Porters værdikæde. Denne vil behandle virksomhedens aktiviteter og give et billede af virksomhedens ressourcer, kapabiliteten og kompetencer. Dette vil lede til en identifikation af virksomhedens kernekompetencer. Til opsummering af den strategiske analyse vil SWOT-modellen blive anvendt for at give et samlet overblik over virksomhedens interne styrker og svagheder og de Side 9 af 66

11 eksterne muligheder og trusler. Desuden vil der væren en kort gennemgang i koncernens strategiske intentioner, samt en vurdering af koncernens strategeisk position ved hjælp af Porters Generiske Strategier. Dette afsnit vil derigennem give et billede af virksomhedens nuværende position på markedet og en vurdering af de fremtidige muligheder. Regnskabsanalyse: Den strategiske analyse vil blive efterfulgt af en regnskabsanalyse baseret på de seneste årsrapporter. Denne analyse vil starte med en undersøgelse af den anvendte regnskabspraksis i årsrapporterne og en vurdering af om eventuelle korrektioner er nødvendige for at opnå sammenlignelighed mellem regnskabstallene og give et retvisende billede af virksomheden. Dette vil ske ud fra en gennemgang af årsrapporten 2008s revisionspåtegning og ledelsesberetning. For at vurdere virksomhedens niveau, retning og hastighed vil der herefter blive udført en nøgletalsanalyse. Her vil den udvidede Dupont-model blive anvendt, idet denne giver en systematisk gennemgang af koncernens rentabilitet. Beregningerne og analyserne af nøgletallene vil hovedsageligt tage udgangspunkt i bogen Regnskabsanalyse og Værdiansættelse En Praktisk Tilgang af Ole Sørensen suppleret af anden relevant litteratur. Budgettering /forecast: Dette afsnit har til hensigt at budgettere de faktorer, der har indflydelse på værdiansættelsen af virksomheden. Ovenstående strategi- og regnskabsanalyse danner grundlag for denne budgettering, som ligeledes vil blive baseret på litteratur fra Ole Sørensen. Værdansættelse: Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i ovenstående budgettering. Værdiansættelsen vil ske ud fra DCF og RI modellerne. Værdiansættelsen vil herefter blive sammenlignet og vurderet i forhold til aktiemarkedet. Konklusion: Opsummering og konklusion på afhandlingens informationer og analyser. Side 10 af 66

12 2. Introduktion til G4S plc I dette afsnit vil koncernen G4S blive præsenteret, først med et kort historisk overblik over virksomhedens udvikling gennem tiden og dernæst en beskrivelse af koncernens forretningsområder. Desuden vil dette kapitel søge at karakterisere branchen og identificere nogle af de virksomheder som G4S konkurrerer med på det internationale marked. Formålet med dette kapitel er at bidrage med den grundlæggende information om koncernen, som vil ligge til grundlag for den videre analyse G4S 1901 til 2010 Med historisk grundlag tilbage til København i 1901 har G4S efterhånden mange års erfaring inden for Sikkerhed. G4S plc er en virksomhed der har udviklet sig gennem fusioner og opkøb, fra for 100 år siden at være et lokalt nattevagts firma til i dag at være aktør på det store internationale marked med en bred vifte af sikkerhedsløsninger. Der er tale om en dynamisk virksomhed i konstant forandring, som siden år 2000 har været igennem to større fusioner frem mod den koncern den er i dag. I år 2000 fusionerede den daværende Falck-koncern 3 med Group 4 Securitas og blev dermed til branchens næststørste 4 udbyder af sikkerhedsydelser under navnet Group 4 Falck A/S. Virksomheden fortsatte sin udvikling og i de følgende år voksede koncernen og kom ind på flere markeder gennem opkøb af andre virksomheder i branchen. I 2004 gennemgik koncernen igen en større fusion, denne gang mellem Group 4 Falcks sikkerhedsaktiver og den britiske sikkerhedskoncern Securicor plc., som fortsatte under navnet Group for Securicor plc, medens den resterende del af Group for Falck fortsatte under navnet Falck A/S 5. Efter den sidste fusion i 2004 har koncernen fortsat sin vækst gennem opkøb, men skiftede i 2006 navn fra Group 4 Securicor til G4S, som i dag er den førende internationale aktør i sikkerhedsbranchen med over medarbejdere i 110 lande. 3 Den danske Københavns- Frederiksbergs Nattevagt anno 1901 udviklede løbende sit forretningskoncept og skiftede navn i forbindelse med fusioner med, hvorfor der i år 2000 var tale om Falck koncernen inden der igen skete ændringer Denne virksomhed arbejder inden for de fire forretningsområder; Assistance, Training, Emergnecy og Helthcare - Side 11 af 66

13 2.2. Forretningsområder Koncernen G4S udbyder en bred række af sikkerhedsløsninger som tilpasses den enkelte kundes behov. Koncernen har stor ekspertise inden for sikkerhed og beskyttelse af både personer og ejendomme og denne ekspertise er inddelt i koncernens to overordnede forretningsområder; Secure Solutions og Cash Solutios, disse forretningsområder vil blive gennemgået i dette afsnit Secure Solutions Dette forretningsområde er rettet mod at overtage outsourcede sikkerhedsmæssige opgaver og udvikle sikkerhedsløsninger for primært offentlige og private virksomheder, hvilket indebærer risk consultancy, secure facility outsourcing, manned security, security systems, landmine clearance, training and response services 6. Desuden tage G4S under dette forretningsområde del i care and justice service areas 7 hvor de blandt andet designer, bygger og leder fængselsfaciliteter og sørger for overvågning af dømte kriminelle. Under dette forretningsområde har G4S f.eks. en 25-års kontrakt 8 på driften af Sydafrikas første private fængsel Mangaung. Koncernen har også været med fra starten af udviklingsprocessen bag den store Malmø Arena. Her har de hjulpet med at rådgive omkring de sikkerhedsmæssige problemstillinger og løsninger der opstår i forbindelse med et multi-byggeri og står i dag stadig for den daglige sikkerhed og kontrol af de mange ansatte og besøgende der opholder sig i multiarenaen hver dag. Desuden blev det i april 2010 offentliggjort, at G4S er eneste sikkerhedsleverandør i forbindelse med sommerens festligheder i Stockholm, når landet kronprinsesses bryllup skal fejres, hvilket er endnu en stor kontrakt, hvor koncernen har ansvaret for mange menneskers sikkerhed Cash Sloutions Cash Solutions er det forretningsområde, hvor G4S tilbyder en række services inden for transportering, lagring og håndtering af penge og værdier for f.eks. banker og detailforhandlere. Dette handler om den bagvedliggende sikkerhed, der er nødvendig i forbindelse med distribution og transport af penge. 6 G4S plc Årsrapport 2008, side Ibid., side Ibid., side 14. Side 12 af 66

14 Inden for dette forretningsområde hører f.eks. driften af det store værdidepot i Västberga ved Stockholm, som blev udsat for et større helikopter-kup 9 i sommeren 2009, lige som de driver en stor pengecentral i London 10. Som transportør af penge er koncernen blandt andet ansvarlig for, at der er penge til rådighed i deres klienters hæveautomater og håndtering af den pengemæssige infrastruktur der sørger for at dagligdagen fungerer for både koncernens kunder og forbrugeren på den anden side Konkurrencen i Sikkerhedsbranchen Konkurrencesituationen for G4S vil være varierende region til region og fra land til land. I nogle områder som f.eks. i udviklingslande er lovgivning og tilsyn med virksomheder ikke så udviklet, hvilket betyder at det er lettere for nye virksomheder, at komme ind på disse markeder dette kan resultere i et større antal lokale konkurrenter i disse lande. Modsætningsvis er der områder hvor der stilles større krav til nye virksomheder. Intensiteten af konkurrencen er større i de industrialiserede og højtudviklede lande. Desuden opererer G4S, som nævnt, inden for to overordnede forretningsområder, som igen kan inddeles i underområder. Der findes konkurrenter, der kun opererer inden for et mere specialiseret felt af sikkerhedsbranchen, og som derfor vil være konkurrenter inden for dele af G4S forretningsområder, men der findes kun få store spillere i branchen som udbyder en bred variation inden for sikkerhedsløsninger og services Securitas AB G4S plc og Securitas AB er to store virksomheder inden for den internationale sikkerhedsindustri og Securitas antages at være den største konkurrent for G4S. Securitas udbyder lige som G4S forskellige sikkerhedsløsninger og services til en lang række kundesegmenter 11, dog er de ikke 100 procent konkurrenter, da de har positioneret sig forskelligt. Hvor G4S har stor fokus på især UK og mulighederne i udviklingslandende 12, har Securitas mere fokus på det amerikanske og europæiske marked 13 og kun en lille del af omsætningen kommer fra andre lande end Nordamerika, Europa og Norden. Desuden agerer Securitas ikke inden for det forretningsområde, som G4S kalder Cash Solutions. 9 Røveri mod værdidepot I Sverige, Berlingske Tidende 23. september G4S plc Årsrapport 2008, op.cit., side Services og Customer Segments er opremset i Bilag 1 Securitas AB 12 G4S sælger dårlig tysk forretning for 10 mio. euro, Borsen.dk, 10. april Securitas AB Årsrapport 2008, side 18 Side 13 af 66

15 2.4. Omsætning Som nævnt agerer G4S på det internationale marked og inden for to overordnede forretningsområder, derfor er det nødvendigt i dette afsnit at opdele omsætningen på de enkelte områder, for at give et overblik over betydningen af de enkelte markeder og områders indvirkning på virksomhedens overordnede omsætning. Koncernens overordnede omsætning er steget over analyse perioden fra 4036,8 Millioner i år 2006 til 7008,6 millioner i det seneste regnskabsår (2009), dog har stigningen for omsætningen i det seneste regnskabsår været lidt mindre en for 2008, lige som figur 2 herunder tydeligt viser at stigningen fra 2006 til 2007 var en del lavere end fra 2007 til Denne udvikling er resultatet af udviklingen på de enkelte forretningsområder og markeder, de kommende underafsnit vil se på fordelingen af omsætningen på de forskellige områder Forretningsområder I figur 2 vises omsætningen fordelt på koncernens to forretningsområder grafisk. Her ses det tydeligt at koncernens største forretningsområde er Secure solutions, idet dette område udgør godt af den samlede omsætning for hele koncernen. Stigningerne i den total omsætningen og stigningen i Secure Solutions følges nogenlunde ad, medens stigningen for forretningsområdet Cash Solutions har en mere ensartet udvikling over årene. m I alt Secure solutions Cash solutions Kilde: G4S pls Årsrapporter 2007,2008 og 2009 og egen tilvirkning. Figur 2. Nettoomsætning for G4S plc , fordelt på forretningsområder. 14 Tal, Procenttal og yderligere grafer er tilgængelige i Bilag 2 Omsætning. Side 14 af 66

16 Geografiske Markeder Koncernen er til stede i en stor del af verden og opererer i 110 lande, denne geografiske brede, afspejler koncernens position som værende en ledende virksomhed inden for branchen. Når det kommer til omsætningen fordelt på de geografiske markeder viser Figur 3, at det største marked er det europæiske, som står for omkring halvdelen af den samlede omsætning for koncernen. m Kilde: G4S pls Årsrapporter 2007, 2008 og 2009 og egen tilvirkning. I alt Europe North America New markets Figur 3. Nettoomsætning for G4S plc , fordelt på geografiske markeder. Det ses også i ovenstående figur, at New Markets 15 og det Nord Amerikanske marked, kun er mindre markeder i forhold til andelen af den overordnede omsætning for koncernen. Dog ser vi samtidig, at New Markets viser en kraftigere stigning fra 2007 til 2009 end det Nord Amerikanske Marked, hvilket kunne tyde på, at dette marked, som primært drejer sig om udviklingslande, kan få større betydning for koncernen i fremtiden. På det Nord Amerikanske marked ejer G4S koncernen blandt andet The Wackenhut Corporation, som er en godt etableret virksomhed og den førende udbyder af sikkerhedsservices på dette marked. New Markets dækker som sagt over mange af de lande, som gennem de seneste år har udviklet sig meget og de lande som i de kommende år vil få større betydning for den globale økonomi, når deres nationale økonomier forbedres og landende bliver mere stabile både politisk og økonomisk. Udviklingen for det nord amerikanske marked er ikke enestående for G4S, idet også Securitas har oplevet negativ vækst på dette marked New Markets dækker over lande i mellemøsten og Golf området, Latinamerika og Karribien, Afrika og 16 Side 15 af 66

17 Kundegrupper Når omsætningen fordeles på kundegrupper, som i figur 4, ses det tydeligt, at koncernen ikke er afhængig af en bestemt kundegruppe inden for en bestemt branche, men at kundegrundlaget er diversificeret og fordelt på flere brancher. Major Corporates 23 Consumers 3 Government 27 Retail 10 Ports and Airports 4 Leisure 2 Logistics 2 Utilities 7 Financial Institutions 22 Kilde: G4S plc Årsrapport 2008 Figur 4. Omsætning fordelt på kundegrupper. At koncernen ikke er afhængig af én eller få sektorer, gør at den står bedre overfor ændringer inden for de enkelte sektorer. Er der nedgang i en branche vil dette ikke have så stor betydning for den overordnede omsætning for koncernen. Desuden viser figuren, at den offentlige sektor udgør det største kundesegment. Dette segment er præget af længerevarende kontrakter, og er desuden mere eller mindre upåvirkede i deres behov i forhold til samfundsøkonomiske ændringer. Derudover er dette en sektor med begrænset konkurrence, idet det kræver en vis kapacitet, kapabilitet og image at skrive kontrakter med offentlige instanser. Derfor er dette et stabilt segment, som danner grundlag for en stabil indtjening Recession Gennem de seneste år, har verden været ramt af en global finansiel og økonomisk krise, som har ramt de fleste brancher. G4S er ikke immun overfor denne recession, men deres brede geografiske rækkevidde og uafhængighed af en bestemt kundegruppe gør, at virksomheden bliver mindre påvirket end hvis dette ikke havde været situationen. Side 16 af 66

18 En stor del af de forretninger der laves i G4S er på langvarige kontrakter og mange af disse kontrakter er med offentlige myndigheder 17. Lufthavne, den offentlige sektor, store selskaber og specielle begivenheder er vigtige områder i Secure Solutions, disse områder bliver ikke ramt så hårdt af krisen, som andre områder, hvorimod problemer og konkurser i detailhandlen og bankverdenen kan have større indflydelse på G4S økonomi, især inden for Cash solutions. 3. Strategisk analyse Den strategiske analyse, i dette afsnit, vil tage udgangspunkt i introduktionen af koncernen. Formålet med denne strategiske analyse er at få et grundlæggende kendskab til de eksterne faktorer der påvirker G4S, og samtidig give et overblik over koncernens interne ressourcer og kompetencer Den Eksterne Analyse Denne del, af den strategiske analyse vil belyse de eksterne faktorer, som påvirker G4S. Afsnittet vil blive brugt, til at vurdere omgivelserne omkring G4S og hvilken indflydelse de vil have på koncernen nu og i fremtiden, til dette vil analyseværktøjerne PEST og Porters Five Forces blive anvendt PEST Analyse Med PEST analysen vil G4S blive undersøgt på samfundsniveau. Analysen er baseret på fire forhold i virksomhedens omgivelser, som skal undersøges. selve modellen kan findes i bilag Political Politisk stabilitet: En stor del af vækststrategi for G4S er opkøb af virksomheder og derigennem at få adgang til nye kompetencer og som derved sikre vedvarende vækst gennem nye services, nye produkter og trænge ind på nye geografiske markeder. Dette betyder at den politiske stabilitet har stor betydning for virksomhedens vækst og for hvilke markeder koncernen har mulighed for at komme ind på. Urolige områder, hvor markedsdynamikken hurtigt og uforudsigeligt ændres kan få konsekvenser for koncernens indtjening eller værdi. 17 G4S plc Årsrapport 2008 op.cit., side 9 Side 17 af 66

19 Privatisering i den offentlige sektor: Flere lande har lavet nye reformer inden for den offentlige sektor, som muliggør at private selskaber, som G4S, kan overtage nogle af de opgaver, som før blev varetaget af de offentlige instanser. Det gælder blandt andet i Storbritannien og Holland 18 hvor koncernen allerede har overtaget fangetransporter, vagtbemanding og drift af fængsler. Øget privatisering i den offentlige sektor i flere andre lande i fremtiden kan skabe nye muligheder for vækst i koncernen. Jura: Juridiske forhold er noget, der påvirker koncernen, idet lande lovgivningsmæssigt kan forbyde eller stille højere krav til forskellige dele af koncernens forretningsområder. Reguleringen af branchen er varierende på tværs af det globale marked og under konstant forandring Economical Valutakurser: Svingende valutakurser påvirker internationale virksomheder, idet de agerer på flere markeder med forskellige valuta og står derfor overfor den risiko der ligger i at omregne fra en møntenhed til en anden. Udviklingen for de dominerende valutakurser har stor betydning for internationale virksomheder, idet omkostningernes og omsætningens størrelse er afhængig af udviklingen i valutakurserne. I de seneste år har valutakursen været imod koncernen, men for år 2009 har det britiske pund været svækket overfor både dollaren og euroen. Dette har betydet en positiv påvirkning af koncernens omsætning og indtjening i forbindelse med omregning til pund. Dog er dette som sagt et år efter flere års negativ påvirkning. 19 Vækstmarkeder: Der er lande, der i de kommende år vil få større betydning på det internationale marked, der er økonomier som viser pæne vækstrater og markeder med store fremgange og som derfor er og kan blive attraktive i flere forskellige sammenhænge og derfor også for sikkerhedsbranchen. Især Sydamerika har gennem de senere år oplevet stor vækst udvikling 20 her er det især Brasilien og Argentina, som har vist en positiv økonomisk udvikling. G4S er allerede på det Argentinske marked, men er endnu ikke i Brasilien, hvorfor der her kunne ligge nogle nye muligheder og udfordringer for sikringskoncernen. 18 Opsang til Politi og Politikere, Berlinske Tidende 1. november Side 18 af 66

20 Socio-Cultural Outsourcing: Lige som med privatiseringen i den offentlige sektor, ligger der store muligheder i, at mange private virksomheder også er tilbøjelige, til at outsource de aktiviteter i deres virksomheder, som ikke er en del af deres kernevirksomhed. Dette drejer sig blandt andet om sikkerheden i og omkring virksomheden, men også inden for det G4S kalder Facilites Management, som er en kompleks integrering af flere forskellige services, som både kan være sikkerhedsmæssige, men også andre driftsmæssige løsninger 21, som i mange tilfælde ikke er en del af virksomhedernes kerneaktiviteter. Investering: Gennem flere år er sikkerhed for industrielle virksomheder blevet vigtigere. Forsikringsbranchen i f.eks. Danmark er begyndt at forlange, at der i industrien investeres i sikring af virksomhederne eller betales højere forsikringspræmier 22. Desuden er der en tendens til, at virksomheder i større grad selv anser omkostningerne til sikkerhedsforanstaltninger som en investering frem for en decideret udgift. 23 Der er altså i høj grad kommet fokus på forebyggende sikkerhedsforanstaltninger i virksomheder, for så vidt muligt at skulle undgå for store tab i forbindelse med f.eks. tyveri og brand. Privates frygt: Sikringsindustrien bygger til en vis grad på frygt. F.eks. er der i Danmark sket en stigning i frygten for indbrud og hjemmerøverier, hvilket har fået flere til at investere i sikring af deres hjem gennem privatalarmer. 24 Dette kan betyde at det private segment kan få større betydning for branchen i fremtiden. Terrortrusler: Hele verden er, efter 9/11 og de senere angreb i både London og Madrid 25, blevet opmærksomme på terrortruslen. Dette betyder, at der er kommet øget fokus på sikkerhed, overvågning og beskyttelse i samfundet og dermed er der også i højere grad efterspørgsel på forskellige sikkerhedsløsninger. Især store turistattraktioner, store begivenheder og steder hvor mange mennesker samles, samt i forbindelse med større samlinger af statsoverhoveder og regeringsmedlemmer er der 21 Dette kan være løsninger som; rengøring, catering, kundeservice, teknisk og forretningsmæssig support. GB/What20we20do/Services/Facilities20management 22 Industrien tvunget til at investere i sikring, Børsen, 6. december Sikkerhedsbranchen høster millioner, Politikken.dk, 23.september Salget af tyverialarmer eksploderer, Fyns Stiftstidende, 5. november London 7. juli 2005 bombeangreb mod offentlige transport midler. Madrid 11. marts 2004 bombeangreb på passagertog. Side 19 af 66

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked

Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked Bachelorafhandling BADM Forfatter: Casper Bach Vejleder: Mogens D. Hansen Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked En markedsanalyse af det danske spillemarked efter liberali- seringen,

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere