Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814"

Transkript

1 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder Mortensens kone, Peder Nielsens kone og Dorthe Raskes d. 3 aug. var Hans Christensen og Kirsten Jensdatter af Hodde deres barn til dåben navnlig Kirsten. Båret af Christen Jensens kone Karen Jensdatter. Faddere Christen Henrichsen, Las Christensen, Christen Lassen, Hans Jensens kone og Jep Mathiasens kone d. 7 dec. havde Christen Lassen og (K)aren Christensdatter udi Hodde bye en datter til dåben navnlig Kirsten Marie. Båren af velærværdige hr. Poul Richs ældste datter jomfrue Pouline Cathrine Rich. Fadderne vare Hans Jensen, Las Christensen, Christen Jensen, Anders Pedersen og Maren Jesdatter d. 29 mar. var Christen Henrichsen og Edel Jensdatter af Hodde bye deres barn navnlig Jens til dåben. Båren af Christen Jensens kone Karen Jensdatter. Faddere Christen Jensen, Hans Ogger, Christen Lassen, Las Christensen og Jep Nielsen d. 2 aug. blev Jep Mathiasen og Anna Hansdatter i Hodde bye deres barn Mette Marie ført til dåben af Hans Jensens kone. Fadderne vare Hans Jensen, Christen Henrichsen, Las Christensens stifsøn Christen Iversen, Christen Lassens svend og Enken Anna Ivers d. 4 okt. havde Morten Iversen Møller og Lene Christensdatter på Hoddeskovs Slot et barn til dåben navnlig Ingeborg, båret af Mads Møllers datter udi Linding Mølle Christiane. Fadderne Mads Møller fra Thorstrup sogn Linding Mølle, Mads Lassen, Iver Mortensen, Søren Nielsens datter Karen og Søren Jensens ældste datter Anna Margrethe i Hoddeskov d. 24 maj. havde Christen Jensen og Karen Jensdatter af Hodde bye en søn til dåben navnlig Jens, båret af Christen Henrichsens kone Edel Jensdatter. Fadderne vare Jens Madsen, Hans Christensen, Jep Mathiasen, Christen Iversen, Christen Lassens tjenestepige Maren Sørensdatter d. 11 jul. havde Christen Lassen og Karen Christensdatter udi Hodde bye en søn til dåben kaldet Anders Andreas, båret af jomfrue Pouline Rich. Fadderne vare Christen Jensen, Hans Christensen, Jep Nielsen, præstens avlskarl Christen Pedersen og Jens Madsens kone Ellen Madsdatter d. 22 aug. var der 2de børn til dåben nemlig Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel Johanne Margrethe, båren af Christen Nielsens kone udi Hulvig Kirsten etc. Fadderne vare Las Christensen, Jepser Nielsen, Jes Jessen, Las Pedersen og Peder Nielsens kone d. 22 aug. den anden vare Iver Christensen og Else Sørensdatter af Hulvig, deres førstefødte søn christen, båren af sl. Christen Gardeners kone Mette Jacobsdatter. Faddere: Anders Rasmussen, Christen Nielsen, Christen Jacobsen fra Øse sogn Skamstrup, Peder Andersens kone Anna og Bodil Christensdatter d. 26 sep. havde Jep Nielsen og Kirsten Marie Jesdatter af Hodde bye til dåben en datter Maren, båren af Anna Cathrine Jesdatter udi Letbæk Mølle. Faddere: Hans Christensen, Christen Jensen, Jens Madsen, Christen Lassens kone og Anna Ivers. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 1 af 17

2 1779 d. 17 okt. havde Clemmen Thomsen og Maren Nielsdatter i Hulvig en datter Anna til dåben, båren af hans broders kone Mette. Faddere Iver Christensen, Hans Thomsen, Christen Nielsen, Peder Andersens kone og Hans Olufsens kone fra Mejls i Varde sogn d. 27 dec. blev Hans Elkjær og Anna Sørensdatters hjemmedøbte pigebarn fra Hoddeskov navnlig Mette, fremført til kirken af (Je)ns Lassens datter Mette. Fadderene (Je)ns Lassen, Iver Sørensen, Anders Pedersen, (?)d Jensen, Karen Sørensdatter d. 16 jan. havde Christen Nielsen og Anna Christensdatter af Hulvig en datter til dåben Anna, båren af hr. Richs datter jomfrue Anna Cathrine Dorthea. Fadderne Peder Andersen, Hans Thomsen, Las Christensen, Clemmen Thomsens broder Hans, Margrethe Pedersdatter d. 27 feb. 1 uægte barn, moderens navn Else Marie, gik omkring at betle og gjorde barsel til Peder Kroges i Hissel, blev døbt og kaldet Maren. Fremholdt af Peder Kroges kone. Fadderne Hans Thomsen, Niels Jessen, Lars Pedersen, Lars Hissel og Peder Mortensens datter Else. Barnets faders navn angivet Jacob Jensen Rytter. Kvinden fra Tøstrup sogn. Samme med posten strax tilskrevet amtsforvalteren udi Haderslevhus amt d. 2 apr. Anders Rasmussen af Letbæk Stampe Mølle havde sin søn til dåben 1ste søndag efter påske, nævnet Benned, båren af Anna Bennedsdatter. Fadderne Peder Andersen, Christen Madsen, Clemmen, Else Gartners d. 23 apr. blev Christen Pedersen af Hodde Præstegård hans søn døbt og kaldet Poul. Jomfru Anna Cathrine Dorthea Rich bar barnet. Faddere var Hans Aagger af Hodde, Hans Thomsen af Hessel, Jep Nielsens kone af Hodde, Maren Jesdatter af Letbæk Mølle d. 23 jul. blev Hans Christensen og Kirsten Jepsdatters pigebarn døbt og kaldet Johanne, hans tjenestepige Sidsel bar det. Faddere Jens Christensen, Jep Nielsen, Jens Mathiasen, Christen Larsens kone d. 13 aug. blev Jepser Nielsens barn af Hessel døbt og kaldet Karen. Moderens navn er Eleonora. Hans Thomsens kone bar barnet. Faddere ere Lars Christensen, Christen Smed, Peder Kroagers hustru, Peder Mortensens søn af Hessel d. 24 sep. Iver Christensen af Hulvig havde sin datter til dåben 18de søndag post trintatis. Barnets navn var Christine. Båren af faderens moder. Faddere: Lars Pedersen tjenende i Præstegården, Anders Pedersen, Jens Jensen, Karen Andersdatter af Stampemøllen d. 8 okt. Christen Henrichsen af Hodde havde sin barn til dåben den 20de trinitatis søndag og blev kaldet Anna, frembåren til dåben af Anna Christensdatter af Ansager. Faddere: Frende fra Ansager, Jens Madsen af Hodde, Christen Larsen, Lars Christensens pige Else d. 3 dec. blev Jep Mathiasens søn af Hodde døbt og kaldet Hans, blev frembåren af Kirsten Madsdatter. Faddere Jep af Hodde, Jens Madsen, Hans Jensen, Christen Lassen d. 10 jun. et uægte barn fest trinit. Moderens navn Anna Marie Hansdatter. Barnet blev kaldet Hans. Den som frembar barnet var Dorthe Nielsdatter. Fadderne vare Peder Mortensen, Lars Christensen, Christen Pedersen, Mette Jesdatter, Kirstine Hansdatter. Den udlagte barnefader var Jørgen Christensen Tvild. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 2 af 17

3 1781 d. 1 jul. Peder Kroger og hans hustru Karen Jørgensdatter havde til dåben et drengebarn kaldet Jørgen 3die søndag efter trinitatis. Dorthe Nielsdatter bar barnet. Faddere Peder Mortensen, Niels Mortensen, Kirstine Thomasdatter, Else Cathrine Dorthea Rask d. 4 maj. Da det forlængst ved Monit synodi er indskærpet at moderens navn ligesåvel som faderens ved børnenes dåb antegnes, og sligt her findes forsømt, så må sådant herefter uforsømmelige erindres. Årstallet må og stedse sættes oven over, da ellers alderen siden ikke kan bestemmes. På visitatsen d. 4 maj Debel d. 4 aug. havde Iver Sørensen og Anneke Mortensdatter en søn til dåben som blev kaldet Søren og blev frembåren af Karen Sørensdatter. Faddere vare Iver Christensen, Mads Sørensen, Knud Jensen, Anna Lassen, Anna Margrethe Sørensdatter, Mette Larsdatter. Barnet var fra Hoddeskov d. 25 aug. havde Christen Iversen og Else Marie Christensdatter en søn til dåben som blev kaldet Iver og blev frembåren af Karen Iversdatter. Faddere vare Jens Madsen, Lars Christensen, Christen Lassen, Karen Christensdatter, Mette Jesdatter d. 15 sep. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter fra Hessel deres datter til dåb og blev frembåren af Else Cathrine Christensdatter. Faddere vare Niels Jessen, Knud Pedersen, Christen Pedersen, Dorthe Nielsdatter, Karen Krogers. Barnets navn er Karen d. 19 mar. havde Christen Pedersen og Pouline Rich deres hjemmedøbte datter Cathrine Marie kaldet i Hodde kirke, hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af madame Basse fra Hessel. Faddere vare Søren Henrichsen, Jeppe Lyne, Lars Pedersen, Jep Nielsen, Niels Hansen Møller d. 7 mar. havde Christen Nielsen og Kirstine Christensdatter deres datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Cathrine Marie og blev frembåren af Karen Nielsdatter fra Hodde. Faddere vare Hans Thomsen af Hessel, Anders Pedersen af Hulvig, Hans Thomsen ibidem, Christen Sørensen af Tistrup, Else Sørensdatter fra Hulvig, Mette Jesdatter af Præstegården d. 31 maj havde Hans Christensen og Kirstine Jensdatter deres barn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Anna og blev frembåren af Maren Grummes fra Næsbjerg. Faddere vare Niels Jensen af Hodde, Hans Jensen ibidem, Jep Mathiasen ibidem, Kirstine Marie Jesdatter af Letbæk Mølle, Maren Iversdatter fra Hodde, Ellen Christensdatter ibidem d. 29 aug. havde Jens Nielsen og Karen Iversdatter af Hodde en datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Johanne og blev frembåren af Anna Marie Nielsdatter i Hodde. Faddere vare Lars Christensen i Hodde, Jens Hansen ibidem, Mads Michelsen ibidem, Else Marie Christensdatter ibidem, Bodil Thomasdatter ibidem d. 3 okt. havde Jens Jensen og Marie Christine Henrichsdatter deres datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Mette og blev frembåren af Kirstine Marie Sørensdatter fra Hoddeskov. Faddere vare Lars Jensen i Hulvig, Mads Lassen i Hoddeskov, Jens Madsen, Knud Jensen ibidem, Karen Sørensdatter ibidem d. 20 nov. havde Hans Sørensen og Anna Jørgensdatter af Hoddeskov deres hjemmedøbte søn Iver kaldet i Hodde kirke hvis dåb blev confirmeret og blev frembåren af G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 3 af 17

4 Anna Nielsdatter. Faddere vare Jens Madsen af Hoddeskov, Jens Hansen, Jens Jensen, Else Sørensdatter, Karen Poulsdatter d. 27 feb. havde Jeppe Mathiasen og Anna Hansdatter af Hodde deres hjemmedøbte datter Karen kaldet i Hodde kirke hvis dåb blev confirmeret og blev frembåren af Karen Nielsdatter af Hodde. Faddere vare Jeppe Nielsen af Hodde, Christen Iversen ibidem, Jens Hansen ibidem, Mads Michelsen fra Feld, Anna Cathrine Nielsdatter af Hodde, Edel Jensdatter ibidem d. 4 maj. havde Christen Nielsen og Kirstine Christensdatter af Hulvig en søn til dåb som blev kaldet Niels Christian og blev frembåren af Karen Nielsdatter i Hodde. Faddere vare Clemmen Thomsen, Hans Thomsen, Christen Thomsen, Peder Andersen af Hulvig, Kirstine Hansdatter ibidem d. 12 sep. havde Thomas Sørensen og Karen Christensdatter en søn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Søren og blev frembåren af Anna Margrethe Sørensdatter. Faddere vare Niels Mortensen, Iver Mortensen, Christen Terkelsen af Yderik, Jens Hansen af Hoddeskov, Kirstine Madsdatter ibidem d. 24 okt. havde Christen Henrichsen og Edel Jensdatter af Hodde en søn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Henrich og blev frembåren af Karen Jensdatter af Hodde. Faddere vare Hans Jensen, jomfru Rich d. 22 mar. havde Christen Michelsen og Kirstine Christensdatter af Hulvig 2de tvillingdøttre i Hodde kirke til dåb, hvoraf den ene blev kaldet Maren og blev frembåren af Maren Michelborg fra Krarup, den anden blev kaldet Kirstine og blev frembåren af Anna Michelborg fra Krarup. Faddere vare Christen Michelborg fra Krarup, Iver Christensen og Lars Jensen af Hulvig, Christen Christensen Gjødsvang, Gyde Madsen ibidem, Kirstine Christensdatter, Ingeborg Pedersdatter d. 5 maj. havde Iver Mortensen og Anna Margrethe Sørensdatter af Hoddeskov en datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Lene og blev frembåren af Anna Nielsdatter af Hoddeskov. Faddere vare Mads Lassen af Hoddeskov, Mads Sørensen ibidem, Søren Jensen ibidem, Kirstine Madsdatter ibidem, Kirstine Henrichsdatter ibidem d. 5 maj. havde Hans Pedersen og Anneke Mortensdatter af Hoddeskov deres hjemmedøbte datter Maren kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Karen Sørensdatter af Hoddeskov. Faddere vare Mads Sørensen af Hoddeskov, Thomas Sørensen ibidem, Knud Jensen ibidem, Kirstine Madsdatter ibidem, Karen Poulsdatter ibidem d. 28 maj. havde Iver Christensen og Else Sørensdatter af Hulvig en datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Christine og blev frembåren af Anna Sørensdatter fra Hoddeskov. Faddere vare Christen Nielsen af Hulvig, Christen Christensen, Lars Jensen ibidem, Bodil Christensdatter Hulvig, Ingeborg Pedersdatter ibidem, Karen Sørensdatter Hoddeskov d. 5 jun. havde Christen Jensen og Karen Jensdatter af Hodde en datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Ellen og blev frembåren af Edel Jensdatter af Hodde. Faddere vare G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 4 af 17

5 Mads Michelsen af Hodde, Søren Madsen af Oved, Iver Nielsen af Hodde, Bodil Hansdatter og Dorthe Nielsdatter af Hodde d. 5 jun. havde Lars Jensen og Maren Johansdatter af Hulvig deres hjemmedøbte datter Mette kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af Maren Knudsdatter på Nørholm. Faddere vare Hans Johansen af Næsbjerg, Christen Sørensen af Nørholm, Knud Jensen af Hoddeskov, Ingeborg Pedersdatter Hulvig, Kirstine Christensdatter ibidem, Else Sørensdatter ibidem d. 1 okt. havde Christen Pedersen og Pouline Rich deres hjemmedøbte søn Peder kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af jomfru Cathrine Marie Rich. Faddere vare Lars Pedersen af Krasborg, Hans Nielsen fra Nørholm, Mads Michelsen af Hodde, Iver Nielsen ibidem, Ellen Christensdatter Hodde, Bodil Hansdatter ibidem d. 28 okt. havde Hans Christensen og Kirstine Jensdatter af Hodde en søn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Jens Christian og blev frembåren af Karen Christensdatter af Hodde. Faddere vare Hans Jensen af Hodde, Christen Christensen ibidem, Mads Michelsen ibidem, Bodil Hansdatter ibidem, Anna Cathrine Nielsdatter ibidem d. 26 nov. havde Anders Pedersen og Bodil Christensdatter en datter til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Mette og blev barnet frembåren af jomfru Cathrine Marie Rich. Faddere vare Iver Christensen af Hulvig, Lars Jensen ibidem, Christen Pedersen af Præstegården, Kirstine Christesndatter af Hulvig, Ingeborg Pedersdatter ibidem, Else Sørensdatter ibidem d. 11 feb. havde Thomas Sørensen og Karen Christensdatter af Hoddeskov en søn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Christen og blev frembåren af Ellen Pedersdatter af Yderik. Faddere vare Iver Christensen af Gjelderup, Christen Christensen af Yderik, Mads Sørensen af Hoddeskov, Anneke Mortensdatter ibidem, Kirstine Madsdatter ibidem d. 1 jul. havde Jeppe Nielsen og Kirsten Marie Jesdatter af Hodde deres hjemmedøbte datter Anna kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Karen Jesdatter af Letbæk Mølle. Faddere vare Niels Hansen af Letbæk Mølle, Laust Jørgensen fra Ansager Olling, Morten Knudsen af Oved, Laust Jessen og Mads Jessen af Letbæk Mølle, Maren Jesdatter ibidem, Kirstine Madsdatter af Hoddeskov, Karen Christensdatter af Hodde d. 8 jul. havde Christen Nielsen og Kirstine Christensdatter af Hulvig deres hjemmedøbte datter Mette Elisabet kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Mette Christensdatter af Vesterbæk. Faddere vare Peder Andersen af Hulvig, Jens Christensen fra Vesterbæk, Karen Christensdatter af Hodde, Maren Johansdatter af Hulvig, Kirsten Christensdatter ibidem, Bodil Christensdatter ibidem, Karen Nielsdatter af Hodde, Ingeborg Pedersdatter ibidem d. 5 aug. havde Christen Iversen og Ellen Cathrine Christensdatter deres hjemmedøbte datter Else Marie kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Ellen Christensdatter i Tistrup. Faddere vare Peder Hansen af Tistrup, Lars Christensen af Hodde, Christen Henrichsen ibidem, Bakken Sørensen ibidem, Peder Christensen af Varde, Karen Christensdatter af Hodde, Anna Iversdatter ibidem, Kirstine Mortensdatter ibidem, Dorthe Nielsdatter ibidem. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 5 af 17

6 1787 d. 9 sep. havde Christen Henrichsen og Edel Jensdatter af Hodde deres hjemmedøbte datter Maren kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Anna Johanne Henrichsdatter fra Ansager. Faddere vare Hans Madsen af Hodde, Hans Thomsen, Peder Villumsen af Hodde, Lars Christensen ibidem, Anna Jepsdatter ibidem, Bodil Hansdatter ibidem d. 6 jan. havde Knud Jensen og Kirstine Christensdatter af Hoddeskov deres hjemmedøbte datter Edel kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af Maren Johansdatter af Hulvig. Faddere vare Jens Knudsen fra Øse, Jens Christensen Bounum fra Horne sogn, Jørgen Pedersen fra Asp Horne sogn, Jens Christensen i Hessel, Anders Jensen i Hoddeskov, Jens Madsen ibidem, Niels Sørensen ibidem, Karen Christensdatter i Hodde, Maren Jensdatter i Gårde, Kirstine Madsdatter i Hoddeskov d. 8 jun. havde Hans Madsen og Karen Jensdatter af Hodde deres hjemmedøbte datter Kirstine kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Mette Madsdatter fra Nordenskov. Faddere vare Jens Madsen af Hodde, Jeppe Nielsen ibidem, Jeppe Mathiasen ibidem, Christen Madsen af Heer, Kirstine Madsdatter fra Heer, Dorthea Nielsdatter af Hodde d. 22 jun. havde Mads Hansen og Mette Marie Christensdatter af Assenbæk Mølle deres hjemmedøbte datter Mette kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af madame Satterup. Faddere vare Christen Madsen fra Vesterbæk, Hans Hansen ibidem, Rask Jensen af Lund Ansager sogn, Christen Sørensen af Præstegården, Mette Christensdatter af Lund Ansager sogn, Maren Hansdatter af Vesterbæk, Kirstine Christensdatter af Hodde d. 27 jul. havde Christen Christensen og Kirstine Christensdatter af Hulvig deres hjemmedøbte søn Christen kaldet til dåb i Hodde kirke og blev frembåren af Mette Christensdatter af Hetofte. Faddere vare Christen Knudsen af Krarup, Thomas Madsen af Hetofte, Christen Nielsen af Hulvig og Anders Christensen ibidem, Mette Jacobsdatter ibidem og Ingeborg Pedersdatter ibidem d. 3 aug. havde Niels Hansen og Maren Jesdatter af Letbæk Mølle deres hjemmedøbte datter Maren kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af madame Satterup. Faddere vare Søren Christensen i Kvie, Jeppe Nielsen i Hodde, Michel Madsens kone i Krarup, jomfru Rich, Anna Cathrine Jesdatter i Letbæk Mølle d. 31 aug. havde Hans Pedersen og Anneke Mortensdatter af Hoddeskov deres hjemmedøbte søn Iver kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Anna Sørensdatter af Hoddeskov. Faddere vare Christen Pedersen af Olling, Niels Sørensen i Hoddeskov, Jens Madsen ibidem, Christen Christensen af Yderik, Karen Sørensdatter, Kirstine Madsdatter d. 5 okt. havde Anders Christensen og Ingeborg Pedersdatter af Hulvig deres hjemmedøbte søn Christen kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Christen Pedersens kone fra Hedehus i Øse sogn. Faddere vare Christen Nielsen af Hulvig, Lars Jensen ibidem, Christen Michelborg, Mads Hansen fra Stampemøllen, Ellen Cathrine Christensdatter fra Hessel, Bodil Christensdatter. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 6 af 17

7 1788 d. 19 okt. havde Jeppe Mathiasen og Anna Hansdatter af Hodde deres hjemmedøbte søn Christen kaldet i Hodde kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev frembåren af Kirstine Christensdatter fra Lærkeholdt. Faddere vare Søren Jørgensen fra Skamstrup, Peder Mathiasen fra Vesterbæk, Bakken Sørensen af Hodde, Karen Jørgensdatter fra Skamstrup, Dorthea Nielsdatter af Hodde d. 26 apr. havde Lars Jensen og Maren Johansdatter af Hulvig en søn til dåb som blev kaldet Jens og blev frembåren af Kirstine Christensdatter fra Hoddeskov. Faddere vare Knud Jensen af Hoddeskov, Søren Jensen ibidem, Christen Nielsen af Hulvig, Mette Madsdatter af Hoddeskov, Maren Larsdatter Hessel d. 17 maj. dom rogate var min indsættelsesdag og embedstiltrædelse udi Hodde Kirke. Treu d. 8 jul. et barn fra Hoddeskov hjemmedøbt Kirsten, tilhørende parent Thomas Hansen og Karen Christensdatter. Sponsores ved dåbens offentlige forkyndelse dca IX p trin Maren Pedersdatter Torlund bar barnet, Mads Christensen ibidem, Christen Christensen Yderik, Hans Hansen Hoddeskov, Anneke Mortensdatter ibidem, Mette Madsdatter ibidem d. 15 jul. hjemmedøbt et barn fra Hoddeskov Mads, tilhørende parent Hans Hansen og Kirsten Madsdatter. Anna Nielsdatter af Hoddeskov bar barnet. Testes: Hans Pedersen af Hoddeskov, Thomas Sørensen ibidem, Lars Jensen Hulvig, Christen Sørensen, Kirstine Christensdatter d. 20 jun. havde Christen Iversen og Ellen Cathrine Christensdatter af Hoddeskov en datter til dåb i Hodde kirke Kirstine Marie kaldet, Maren Christensdatter af Hodde bar barnet. Testes: Jeppe Nielsen af Hodde, Christen Henrichsen ibidem, Lars Christensen ibidem, Christen Sørensen ibidem, Anna Hansdatter ibidem, Karen Christensdatter af Hodde d. 31 okt. havde Hans Christensen og Kirstine Jensdatter af Hodde deres hjemmedøbte datter Anna Cathrine kaldet i Hodde kirke, hvis dåb da blev confirmeret og blev frembåren af Anna Christensdatter af Vestkjær i Ølgod sogn. Faddere vare Niels Christensen af Vestkjær, Christen Henrichsen af Hodde, Jeppe Nielsen ibidem, Karen Jensdatter d. 7 nov. havde Christen Henrichsen og Edel Jensdatter af Hodde en søn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Henrich og blev frembåren af Anna Johanne Henrichsdatter. Faddere: Hans Madsen af Hodde, Hans Lauridsen, Karen Nielsdatter, Karen Jepsdatter Hodde d. 28 nov. havde Mads Hansen og Mette Marie Christensdatter fra Assenbæk Mølle en søn til dåb i Hodde kirke som blev kaldet Hans Christian og blev frembåren af Maren Poulsdatter af Hodde. Testes: Hans Hansen af Vesterbæk, Jens Christensen ibidem, Hans Jensen af Hodde, Niels Hansen af Letbæk Mølle, Anna Cathrine Jesdatter ibidem d. 13 feb. havde Anders Christensen og Ingeborg Pedersdatter af Hulvig en søn til dåb i Hodde kirke kaldet Peder og blev frembåren af Ellen Bennedsdatter af Assenbæk. Testes: Lars Jensen i Hulvig, Christen Nielsen ibidem, Christen Michelborg ibidem, Anders Pedersen, Mette Marie Christensdatter af Assenbæk Mølle d. 21 apr. havde Hans Hansen og Kirstine Madsdatter af Hoddeskov en søn til dåb som blev kaldet Hans og blev frembåren af Mette Madsdatter fra Hoddeskov. Sponsores Hans G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 7 af 17

8 Lund fra Kvie i Ansager sogn, Knud Jensen fra Hoddeskov, Søren Nielsen ibidem, Anneke Mortensdatter ibidem, Karen Christensdatter ibidem d. 29 jan. havde Thomas Sørensen og Karen Christensdatter af Hoddeskov d. 25 nov. Jens døbt i Hodde kirke. Niels Hansen og Maren Jesdatter af Letbæk Mølle og blev barnet frembåren af madame Treu. Faddere: Michel Madsen af Krarup, Jeppe Nielsen af Hodde, Anders Lauridsen af Krarup, Anna Cathrine Jesdatter d. 8 feb. hjemmedøbt Else Kirstine af Hoddeskov. Thomas Christensen og Karen Christensdatter d. 31 mar. Anna Marie hjemmedøbt af Hoddeskov. Iver Mortensen og Anna Margrethe Sørensdatter. Båret af Anna Jørgensdatter d. 26 jul. Anna Kirstine. Par: Anders Christensen og Ingeborg Andersdatter af Hulvig. Anders Snedkers datter bar det af Tistrup d. 7 jun. døbt i Hodde kirke et barn af Hulvig. Forevist ved min visitats i Hodde kirke fredagen d. 25 sep C. Sølling. Forevist ved min visitats i Hodde kirke d. 18 sep C. Sølling. Forevist ved visitatsen i Hodde kirke onsdagen d. 24 okt C. Sølling d. 27 sep. Døbt i Hodde kirke Maren af Hoddeskov nov. Dorthe Marie fra Hessel. Par. Christen Pedersen og Anna Johanne Henrichsdatter. Pigen Johanne Margrethe Henrichsdatter bar barnet. Testes: Frende Henrichsen fra Ansager, Morten Nielsen fra?, Knud Mortensen fra (Frisvad), Karen Pedersdatter d. 6 mar. Peder af Hessel. Par: Christen Rasksen af Hessel og Johanne Jesdatter. Maren Raskes fra Lund i Ansager sogn bar barnet. Niels Jensen ibidem, Christen Pedersen, Jeppe Pedersen fra Hostrup, Johanne Margrethe Hansdatter fra Hessel d. 25 mar. Johanne fra Hodde. Parentes: Peder Madsen og Edel Jensdatter. Test: Ellen Christensdatter som bar barnet, Hans Madsen af Hodde, Las Christensen ibidem, Morten Mathiasen, Niels Jepsen og Anna Møller ibidem. 1796?? Las døbt i kirken fra Hulvig d. 10 apr. Christen døbt i Hodde kirke. Parent. Af Hessel Christen Christensen og Maren Larsdatter. Else Kirstine af Gjødsvang bar barnet. Test: Christen Sørensen Gjødsvang, Anders Christensen Tistrup, Christen Lassen Hodde, Thomas Christensen Gjødsvang, Johanne Jesdatter i Hessel, Kirstine Marie Christensdatter Hodde. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 8 af 17

9 1797 d. 3 jul. Peder Christian fra Hessel. Offentlig forkyndet d. 9 jul. Par. Christen Pedersen og Johanne Henrichsdatter af Hessel. Test: Christen Rask, Mads Thomsen, Christen Christensen, Hans Thomsen d. 9 jul. Mette Cathrine af Hoddeskov. Par: Hans Pedersen og Anneke Mortensdatter Hoddeskov. T: Niels Madsen d. 18 jul. Hans fra Hodde. Parentes: Jens Christian Olsen og Anna Cathrine Nielsdatter d. 23 sep. Hans Peder i Hoddeskov. Faderen Hans Hansen Hoddeskov, moderen Kirsten Madsdatter d. 2 okt. hjemmedøbt Mads fra Hodde. Parentes Niels Madsen og Edel Christensdatter d. 23 jul. døbt i Hodde kirke pigebarnet fra Hulvig Bodil. Parentes: Anders Pedersen og Anna Cathrine Jesdatter. Jomfruen fra Præstegården Anna Mariche Kaae bar barnet. Test: Letbæk Møller Niels Hansen, gartneren fra Nørholm Niels, Mads Thomsen fra Hessel, Jens Jepsen ungkarl fra Hodde d. 16 aug. Hans Christian Christensen født. Christen Christensen og Maren Lasdatter af Hessel. Blev frembåren af Else Christensdatter fra Asp i Horne sogn. Vidner: Hans Thomsen, Laurids Thomsen af Snorup, Thomas Christensen Asp, Christen Hansen Hessel, Else Christensdatter, Maren Jespersdatter og Anna Andersdatter af Hessel, Marie Kirstine Hansdatter af Hodde Præstegård d. 13 okt. Hans født. Jens Christian Olesen og Anna Cathrine Nielsdater af Hodde Ågård. Blev frembåren af Maren Ågård i Hodde. Vidner: Morten Mathiasen, Hans Madsen og Christen Larsen af Hodde, Kirsten Hansdatter og Karen Jepsdatter af Hodde d. 29 okt. Kirstine Knudsdatter født. Knud Jensen og Maren Olesdatter i Hoddeskov. Blev frembåren af Anna Margrethe Jensdatter fra Varde. Vidner: Søren Jensen fra Øse, Hans Larsen, Thomas Sørensen, Hans Smed og Niels Sørensen af Hoddeskov, Kirsten Jensdatter fra Varde og Maren Anned i Præstegården d. 23 dec. Christen Nielsen født. Niels Madsen og Kirsten Marie Christensdatter af Hodde. Blev frembåren af. Død d. 2 jan d. 17 feb. Jens Peder Andersen født. Anders Christensen og Ingeborg Christensdatter Hulvig. Blev frembåren af Inger Andersdatter af Tistrup. Vidner: Anders Smed af Tistrup, Christen Christensen og Niels Mortensen af Hulvig, Mette Christensdatter og Inger Pedersdatter af Hulvig d. 20 maj. Anna Johanne født. Nis Jensen og Anna Marie af Hetofte. Blev frembåren af Dorthe Nielsdatter fra Hoelund. Vidner: Thomas Pedersen Hoelund, Knud Nielsen Øse, Thomas Madsen og Mads Toft af Hetofte d. 27 sep. Anna Marie Christensdatter født. Christen Rasksen og Johanne Jesdatter af Hessel. Blev frembåren af velædle madame Vindfeld af Hodde Præstegård. Vidner: Nis Nielsen af Nørå Bramminge sogn, Mads Jessen og Hans Thomsen af Roust Grimstrup sogn og Christen Pedersen af Hessel. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 9 af 17

10 1799 d. 22 okt. Mette Knudsdatter født. Knud Jensen og Maren Olesdatter Hoddeskov. Blev frembåren af velædle madame Vindfeld af Hodde Præstegård. Vidner: Anna Gregersdatter, Thomas Sørensen af Hoddeskov, Niels Mortensen af Hulvig, Niels Sørensen af Hodde d. 28 okt. Christen Christensen født. Christen Christensen og Anna Christensdatter Hulvig. Frembåren af Anna Marie Christensdatter af Skonager. Vidner: Anna Kirstine Jesdatter Hulvig, Christen Iversen Hodde, Niels Mortensen og Anders Christensen Hulvig d. 19 dec. Mette Cathrine født. Hans Hansen og Kirsten Madsdatter i Hoddeskov. Frembåren af Mette Madsdatter af Ansager. Vidner: Mads Gårde af Ansager, Hans Kusk, Thomas Sørensen og Hans Smed af Hoddeskov d. 19 jan. Mads Christian Nielsen født. Niels Madsen og Kirsten Marie af Hodde. Frembåren af Karen Christensdatter fra Agersnap i Ølgod. Vidner: Christen Iversen, Niels Sørensen, Christen Christensen og Else Kirstine Christensdatter alle af Hodde d. 21 apr. Kirsten Marie Nielsdatter født. Niels Sørensen og Kirsten Hansdatter Hodde. Barnet blev frembåren af Else Sørensdatter i Hoddeskov. Vidner: Hans Kusk i Hoddeskov, Hans Madsen, Niels Madsen, Christen Iversen og Johanne Hansdatter af Hodde d. 20 maj. Anna Cathrine Pedersdatter født. Peder Madsen og Edel Jensdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af Ellen Cathrine Christensdatter. Vidner: Niels Madsen, Hans Madsen, Kirsten Jensdatter, Jes Jepsen i Hodde og Anna Marie fra Hodde Præstegård d. 21 jun. Maren Jens Christiansdatter. Jens Christian Olesen og Anna Cathrine Nielsdatter af Hodde. Blev frembåren af Hans Ågårds tjenestepige. Vidner: Morten Mathiasen, Hans Madsen og Niels Sørensen af Hodde, Anna Marie af Hodde Præstegård og Maren Jepsdatter af Hodde d. 18 aug. Anna Marie Andersdatter. Anders Pedersen og Anna Cathrine Jesdatter af Hulvig. Barnet blev freembåren af madame Poulsen på Nørholm Mark. Vidner: Niels Mortensen og Christen Christensen i Hulvig, Anna Christensdatter fra Hessel og Jes Rådmand i Hodde d. 31 aug. Anna Kirstine Marie født. Hr. Vindfeldt sognepræst til Hodde og Tistrup menigheder og madame Vindfeldt i Hodde Præstegård. Barnet blev frembåren af madame Bruun fra Varde. Vidner: jomfru Sølling fra Torstrup Præstegård, junker Rosenørn Teilmann fra Nørholm, hr. Seested fra Tandrup Præstegård, hr. forvalter Bøtker fra Fredensborg d. 15 jan. Søren Thomsen født. Thomas Sørensen og Karen Christensdatter af Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Iver Murmesters kone i Hoddeskov. Vidner: Jens Slot, Hans smed, Hans Kusk, Kirsten Christensdatter og Mette Elkjær alle af Hoddeskov. Hjemmedåb confirmeret d. 8 mar d. 17 feb. Henrich Christensen født. Christen Pedersen og Johanne Hansdatter af Hessel. Barnet blev frembåren af Mette Frendesdatter af Ansager sogn. Vidner: Christen Rasksen, Mads Thomsen, Christen Thomsen og Karen Hansdatter af Hessel. Hjemmedåb confirmeret d. 6 apr. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 10 af 17

11 1801 d. 22 maj. Hans Christensen født. Christen Christensen og Maren Larsdatter Hessel. Barnet blev frembåren af Else Marie Christensdatter af Hessel. Vidner: Christen Rasksen, Christen Pedersen og Karen Krogager af Hessel, Jens Christensen af Uhre. Hjemmedåb confirmeret d. 20 jun d. 28 jun. Kirstine Christensdatter født. Christen Christensen og Anna Christensdatter Hulvig. Barnet blev frembåren af Kirsten Christensdatter Hulvig. Vidner: Hans Iversen, Niels Mortensen, Anders Søndergård af Hulvig og Karen Hansdatter af Hessel d. 7 jan. Hans Nielsen født. Niels Sørensen og Kirsten Hansdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af Johanne Hansdatter Hodde. Vidner: Hans Madsen, Niels Madsen, Christen Iversen, Maren Jepsdatter Hodde og Else Kirstine Hodde Præstegård. Hjemmedåb confirmeret d. 28 feb d. 8 maj. Anna Cathrine Knudsdatter født. Knud Jensen og Maren Olesdatter af Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Maren Olesdatter fra Varde. Vidner: Thomas Sørensen, Hans Kusk, Hans Feld af Hoddeskov, Jeppe Rådmands hustru af Hodde og Hans Smeds hustru af Hoddeskov d. 7 jun. Rask Christensen født. Christen Rasksen og Johanne Jesdatter af Hessel. Barnet blev frembåren af Maren Rasksdatter af Lund i Ansager sogn. Vidner: Niels Jensen af Lund, Niels Hansen, Carl Magnussen, Maren Jesdatter af Hessel og præstepigen af Hodde Præstegård. Hjemmedåb confirmeret d. 11 jul d. 11 jul. Ole Jens Christiansen født. Jens Christian Olesen og Anna Cathrine Nielsdatter af Hodde Ågård. Barnet blev frembåren af Mette Olesdatter af Hodde. Vidner: Peder Madsen, Iver Christensen, Niels Madsen, Jeppe Rådmands hustru og Niels Sørensens hustru alle af Hodde d. 9 sep. Jens Hansen født. Hans Hansen Feld og Kirsten Madsdatter af Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Maren Feld i Tistrup. Vidner: Hans Kusk, Thomas Sørensen, Kjeld Jensen, Morten Iversen og Else Sørensdatter alle af Hoddeskov. Hjemmedåb confirmeret d. 17 okt d. 1 okt Karen Nielsdatter født. Niels Madsen og Kirstine Marie Christensdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af Karen Christensdatter fra List i Ølgod sogn. Vidner: Christen Hansen af List, Peder Madsen, Jes Jepsen, Maren Møllen og Mette Olesdatter af Hodde d. 2 okt. Anna Marie Pedersdatter født. Peder Madsen og Edel Jensdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af Anna Henrichsdatter af Hodde. Vidner: Mette Olesdatter, Karen Jepsdatter, Morten Mathiasen, Niels Sørensen og Niels Christensen alle af Hodde d. 4 feb. Christen Iversen født. Hans Iversen og Mette Christensdatter af Hulvig. Barnet blev frembåren af Christen Christensens kone i Hulvig. Vidner: Niels Poulsen fra Nørholm, Christen Iversen og søn Iver i Hodde, Niels Mortensen og Anna Christensdatter i Hulvig. Hjemmedåb confirmeret d. 13 mar d. 13 sep. Jesper Carl Frederiksen født. Frederik Carl Magnussen og Karen Jespersdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Christen Pedersens kone af Hessel. Vidner: Christen G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 11 af 17

12 Pedersen, Christen Rasmussen, Hans Thomsen, Karen Krogager alle af Hessel og Johanne Hansdatter af Hodde Præstegård d. 18 sep. Benned Andersen født. Anders Christensen og Ingeborg Pedersdatter af Hulvig. Barnet blev frembåren af velædle madame Vindfeld fra Hodde Præstegård. Vidner: Niels Mortensen, Hans Iversen, Anders Pedersen af Hulvig, Marie Christensdatter fra Hodde Præstegård og møllerens pige fra Letbæk Mølle d. 3 feb. Niels Christensen født. Christen Christensen og Maren Larsdatter af Hessel. Barnet blev frembåren af Kirsten Lauridsdatter af Snorup. Vidner: Christen Rasmussen, Peder Christensen, Karen Jespersdatter, Anna Madses af Hessel og Anders Smed af Tistrup d. 15 mar. Niels Jens Christiansen født. Jens Christian Olesen og Anna Cathrine Nielsdatter i Hodde. Barnet blev frembåren af madame Vindfeld af Hodde Præstegård. Vidner: Jeppe Rådmand, Peder Madsen, Christen Iversen, Mette Christens og Anna Hansdatter alle af Hodde d. 8 apr. Ole Christensen født. Christen Rasksen og Johanne Jesdatter af Hessel. Barnet blev frembåren af Maren Jesdatter fra Roust. Vidner: Christen Thomsen, Mads Thomsen, Carl Magnussen, Hans Thomsens kone af Hessel og Marie af Præstegården d. 25 apr. Morten Nielsen født. Niels Bastiansen og Johanne Kirstine Mortensdatter i Hulvig. Barnet blev frembåren af Niels Mortensens hustru Maren i Hulvig. Vidner: Morten i Oved Øst sogn, Niels Morten og Datter, Anders Søndergård og Anders Pedersens kone alle af Hulvig d. 8 maj. Maren Nielsdatter født. Niels Sørensen og Kirsten Nielsdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af madame Vindfeld af Hodde Præstegård. Vidner: Hans Christensen, Niels Christensen og Morten Mathiasen af Hodde, Johanne Hansdatter fra Hodde Præstegård og Stine Iversdatter fra Hoddeskov d. 10 sep. Christen Christensen født. Christen Skonager og Anna Christensdatter Hulvig. Barnet blev frembåren af Mette Elisabet Christensdatter af Hulvig. Vidner: Christen Skrædder, Hans Iversen, Christen Christensen, Margrethe Andersdatter og Mette Larsdatter alle af Hulvig d. 4 nov. Anna Marie Knudsdatter født. Knud Jensen og Maren Olesdatter Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Edel Knudsdatter i Hoddeskov. Vidner: Hans Kusk, Hans Hansen, Christen Thomsen og Anna Iversdatter af Hoddeskov, Anna Jepsdatter af Hodde d. 25 nov. Niels Carl Frederiksen født. Carl Frederik Magnussen og Karen Jespersdatter Hessel. Barnet blev frembåren af Christen Thomsens kone i Hessel. Vidner: Christen Thomsen, Christen Rasmussen, Bertel Jensen, Maren Krogager og Karen Jensdatter alle af Hessel d. 20 feb. Mette Bertelsdatter født. Bertel Jensen og Mette Thomasdatter Hessel. Barnet blev frembåren af Mads Thomsens kone Mette i Hessel. Vidner: Mads Thomsen, Christen Rasksen, Christen Pedersen, Christen Christensens kone og Kirsten Iversdatter alle af Hessel. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 12 af 17

13 1805 d. 26 jul. Christen Nielsen født. Niels Madsen og Kirstine Marie Christensdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af Bodil Christesndatter af Agersnap i Ølgod sogn. Vidner: Christen Hansen Agersnap, Jes Rådmand, Peder Madsen, Kirsten Hansdatter og Mette Elisabet Christensdatter alle af Hodde d. 29 sep. Michel Hansen født. Hans Hansen og Kirsten Madsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Else Sørensdatter. Vidnerne: Thomas Sørensen, Hans Pedersen, Morten Iversen, Edel Knudsdatter, Karen Hansdatter alle af Hoddeskov. I kirken 23 søndag efter trinit d. 2 jun. Maren Christensdatter født. Hjd. 7. jun. I kirken 7. søndag efter trinit. Faderen Christen Rask. Moderen Johanne Jesdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Niels Michelsens hustru fra Nørå. Faddere: Niels Michelsen, Niels Jessen, Mads Thomsen, Karen Jensdatter d. 8 jan. Mads Thomsen født og hjemmedøbt. I kirke 1. søndag i Faste. Faderen Bertel Jensen. Moderen Mette Thomasdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Mads Thomsens hustru i Hessel. Faddere: Mads Thomsen, Christen Rask, Christen Thomsen, Karen Jespersdatter, Karen Jensdatter alle fra Hessel d. 21 jan. Søren Nielsen født og hjemmedøbt. I kirken midfaste søndag. Faderen Niels Sørensen. Moderen Kirsten Hansdatter fra Hodde. Barnet blev frembåren af Stine Iversdatter fra Hoddeskov. Faddere: Christen Iversen, Niels Madsen, Jes Jepsen, Karen Mortensdatter, Kirsten Hansdatter d. 26 jan. Maren Christensdatter født. Hjd. 27. jan. I kirke 5. søndag i faste. Faderen Christen Christensen. Moderen Anna Christensdatter fra Hulvig. Barnet blev frembåren af Anna Marie Christensdatter fra Skonager. Faddere: Niels Poulsen gartner på Nørholm, Bertel Pedersen, Peder Lassen, Anders Pedersens hustru, Anders Christensens hustru d. 20 mar. Kirsten Marie Pedersdatter født og hjemmedøbt. I kirke 4. søndag efter påske. Faderen Peder Lassen. Moderen Mette Lasdatter fra Hulvig. Barnet blev frembåren af Niels Mortensens hustru. Faddere: Niels Mortensen, Christen Christensen, Bertel Pedersen, Anders Pedersens hustru og datter Mette fra Hulvig d. 31 mar. Anna Cathrine Christensdatter født. Hjd. 14. apr. I kirke 2. pinsedag. Faderen Christen Christensen. Moderen Maren Larsdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Jens Christensens kone fra Vejrup. Faddere: Jens Christensen, Anders Smed, Carl Frederik Mejner, Anna Christensdatter, Johanne Christensdatter d. 17 apr. Jens Christian Knudsen født og hjemmedøbt. I kirke 2. pinsedag. Faderen Knud Jensen. Moderen Maren Olesdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Edel Knudsdatter. Faddere: Hans Rask, Thomas Sørensen, Iver Hansen, Else Sørensdatter, Lene Iversdatter d. 23 jun. Frederik Carlsen født. Hjd. 25. jun. I kirke 9. søndag efter trinit. Faderen Carl Frederik Magnussen. Moderen Karen Jespersdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Mads Thomsens hustru. Faddere: Mads Thomsen, Christen Pedersen, Bertel Jensen, Karen Duus, Anna Jepsdatter. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 13 af 17

14 1807 d. 20 jul. Maren Nielsdatter født. Hjd. 21. jul. I kirke 14. søndag efter trinit. Faderen Niels Madsen. Moderen Maren Kirstine Christensdatter. Barnet blev frembåren af Anna Marie Christensdatter fra Odderup. Faddere: Morten Mortensen, Laurids Madsen, Iver Christensen, Kirstine Marie Christensdatter d. 26 jan. Maren Bertelsdatter født. Hjd. 30. jan. I kirke 2. søndag i faste. Faderen Bertel Pedersen. Moderen Mette Michelsdatter fra Hindsig. Barnet blev frembåren af Christiane Madsdatter. Faddere: Ole Vagtborg, Christen Madsen, Christen Christensen, Trine Jensdatter, Mette Andersdatter d. 8 feb. Anna Cathrine Hansdatter født og hjemmedøbt. I kirke 3. søndag i faste. Faderen Hans Hansen. Moderen Kirsten Madsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Maren Pedersdatter. Faddere: Peder Feld, Niels Smed, Christen Pedersen, Kirstine Jensdatter, Lene Iversdatter d. 12 aug. Iver Hansen født og hjemmedøbt. I kirke 13. søndag efter trinit. Faderen Hans Iversen. Moderen Mette Christensdatter fra Hulvig. Barnet blev frembåren af Kirsten Marie Christensdatter. Faddere: Las Christensen, Christen Iversen, Anders Tømmermands kone og datter fra Hulvig d. 20 okt. Christen Carlsen. Hjd. 23. okt. I kirke 19. søndag efter trinit. Et uægte barn. Moderen Karen Dues. Faderen blev udlagt at være Carl Frederik Magnussen fra Hessel. Barnet blev frembåren af Karen Iversdatter. Faddere: Christen Pedersen, Christen Rask, Bertel Jensen, Karen Jesper d. 26 sep. Anna Henrichsdatter født og hjemmedøbt. I kirke allehelgensdag. Faderen Henrich Christensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gjødsvang. Barnet blev frembåren af Niels Boels hustru fra Tistrup. Faddere: Niels Boel, Mads Madsen, Jens Simonsen, Anna Jensdatter, Maren Christensdatter d. 13 feb. Søren Carlsen født. Hjd. 19. feb. I kirke 2. påskedag. Faderen Carl Frederik Magnus. Moderen Karen Jespersdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Jes Jepsens kæreste fra Hodde. Faddere: Mads Thomsen, Jes Jepsen, Bertel Jensen, Maren Jepsdatter d. 24 feb. Karen Andersdatter født. Hjd. 26. feb. I kirke 2. påskedag. Faderen Anders Christensen. Moderen Ingeborg Pedersdatter. Barnet blev frembåren af madame S.C. Foss. Faddere: Anders Pedersen, Bertel Pedersen, Christen Skonager, Hans Iversen, Mette Andersdatter d. 22 apr. Ole Knudsen født og hjemmedøbt. I kirke 2. pinsedag. Faderen Knud Jensen. Moderen Maren Olufsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Mads Olesens kone fra Hallum. Faddere: Hans Kusk, Hans Feld, Mads Olufsen, Karen Hansdatter, Kirsten Iversdatter d. 21 maj. Mads Peder Bertelsen født og hjemmedøbt. I kirke 3. søndag efter trinit. Faderen Bertel Jensen. Moderen Mette Thomasdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Mads Thomsens hustru. Faddere: Mads Thomsen, Christen Rask, Hans Christensen, Karen Smed, Karen Jespers. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 14 af 17

15 1809 d. 19 sep. Else Kirstine Christensdatter født og hjemmedøbt. I kirke 22. søndag efter trinit. Faderen Christen Thomsen. Moderen Maren Larsdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Christen Raskes hustru. Faddere: Christen Rask, Christen Pedersen, Bertel Jensen, Mette Madsdatter, Karen Dues d. 22 sep. Anna Cathrine Nielsdatter født. Hjd. 24. sep. I kirke 22. søndag efter trinit. Faderen Niels Sørensen. Moderen Kirsten Hansdatter fra Hodde. Barnet blev frembåren af Johanne Hansdatter. Faddere: Jens Jensen, Niels Madsen, Kirsten Marie Christensdatter, Kirsten Nielsdatter d. 18 apr. Johanne Hansdatter født. Hjd. 19. apr. I kirke 4. søndag efter påske. Faderen Hans Hansen. Moderen Kirsten Madsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Christen Hansens hustru. Faddere: Hans Hansen, Peder Hansen, Edel Knudsdatter, Mette Iversdatter d. 24 jun. Jens Christensen født. Hjd. 27. jun. I kirke 10. søndag efter trinit. Faderen Christen Christensen. Moderen Anna Christensdatter. Barnet blev frembåren af madame Foss. Faddere: Hans Iversen, Bertel Pedersen, jomfru Hansen, Anna Kirstine Haahr d. 27 jul. Poul Jensen født. Hjd. 28. jul. I kirke 13. søndag efter trinit. Faderen Jens Christian Olesen. Moderen Anna Cathrine Nielsdatter fra Hodde. Barnet blev frembåren af Karen Nielsdatter. Faddere: Morten Mathiasen, Peder Madsen, Niels Hansen, Anna Jepsdatter, Kirsten Nielsdatter d. 7 okt. Hans Nielsen født. Døbt i kirken 21. søndag efter trinit. Faderen Niels Madsen. Moderen Kirsten Marie Christensdatter fra Hodde. Barnet blev frembåren af Karen Christen Hansens hustru fra Agersnap. Faddere: Christen Hansen, Jens Jepsen, Peder Madsen, Kirsten Hansdatter, Anna Andersdatter d. 30 dec. Kirsten Bertelsdatter født og hjemmedøbt. I kirke nytårsdag Faderen Bertel Pedersen. Moderen Mette Madsdatter fra Hulvig. Barnet blev frembåren af Mette Jeppes fra Hostrup. Faddere: Jeppe Pedersen, Christen Pedersen, Jens Larsen, Margrethe Andersdatter, Maren Jepdatter d. 17 apr. Kirsten Pedersdatter født. Døbt i kirken 2. pinsedag. Faderen Peder Christensen. Moderen Edel Knudsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Maren Knudsdatter. Faddere: Knud Jensen, Christen Thomsen, Mads Hansen, Hans Felds hustru, Karen Larsdatter d. 16 sep. Jeppe Jessen født. Hjd. 17. sep. I kirke allehelgensdag. Faderen Jes Jepsen. Moderen Anna Pedersdatter fra Hodde. Barnet blev frembåren af madame Foss. Faddere: Peder Madsen, Jep Nielsen, Jens Knudsen, jomfru Hansen, Kirsten Marie christensdatter, Anna Jepsdatter d. 29 nov. Kirsten Christensdatter født. Hjd. 30. nov. I kirke 1. søndag efter hellig 3 konger Faderen Christen Christensen. Moderen Maren Lasdatter fra Hessel. Barnet blev frembåret af Maren Christensdatter. Faddere: Christen Jessen, Laust Frandsen, Dorthe Christensdatter, Anna Andersdatter d. 27 jun. Johanne Hansdatter født. Hjd. 28. jun. I kirke 13. søndag efter trinit. Faderen Hans Hansen Feld. Moderen Kirsten Madsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåret af G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 15 af 17

16 Maren Christensdatter fra Kvie. Faddere: Christen Hansen, Hans Kusk, Hans Smed, Edel Knudsdatter, Kirsten Marie Iversdatter d. 12 aug. Peder Christian Carlsen født. Hjd. 16. aug. I kirke 17. søndag efter trinit. Faderen Carl Frederik Magnussen. Moderen Karen Jespersdatter. Barnet blev frembåret af Karen Pedersdatter fra Lunde. Faddere: Christen Pedersen, Christen Christensen, Hans Christensen, Lene Iversdatter d. 30 jul. Kirsten Marie Graversdatter født. Hjd. 31. jul. I kirke 17. søndag efter trinit. Faderen Gravers Andersen. Moderen Anna Jepsdatter fra Assenbæk Mølle. Barnet blev fembåret af Jes Jepsens hustru. Faddere: Jeppe Nielsen, Jes Jepsen, Jens Nielsen, Maren Nielsdatter, Anna Kirstine Haahr d. 7 okt. Mads Bertelsen født. Hjd. 8. okt. I kirke allehelgensdag. Faderen Bertel Pedersen. Moderen Mette Madsdatter fra Hulvig. Barnet blev frembåret af Peder Jespersens hustru fra Agerbæk. Faddere: Peder Jespersen, Christen Christensen, Anders Pedersens enke, Ingeborg Søndergård d. 18 nov. Mads Christensen født. Hjd. 19. nov. I kirke 2. juledag. Faderen Christen Christensen. Moderen Anna Christensdatter fra Hulvig. Barnet blev frembårent af Mads Christians hustru fra Skonager. Faddere: Mads Christian, Hans Iversen, Christen Christensen, Bertel Pedersens hustru, Anna Andersdatter fra Hulvig d. 28 nov. Christine Nielsdatter født. Hjd. 29. nov. I kirke nytårsdag Faderen Niels Madsen. Moderen Kirsten Marie Christensdatter fra Hodde. Barnet blev frembåret af Maren Jørgensdatter. Faddere: Christen Christensen, Laust andersen, Iver Christensen, Johanne Pedersdatter, Maren Jensdatter fra Hodde d. 10 jan. Kirsten Marie Hansdatter født. Hjd. 12. jan. I kirke 5. søndag efter hellig 3. kongers dag. Faderen Hans Iversen. Moderen Mette Christensdatter fra Hulvig. Barnet blev frembåret af Anders Thuesens hustru fra Mejls. Faddere: Anders Thuesen, Bertel Christensen, Jens Larsen, Ingeborg Bennedsdatter, Anna Christensdatter d. 11 mar. Mads Nielsen født og hjemmedøbt. I kirke 2. påskedag. Faderen Niels Sørensen. Moderen Kirsten Hansdatter. Barnet blev frembåret af jomfru Vilgård fra Hodde Præstegård. Faddere: jomfru Mortensen, Anna Nielsdatter, Jens Christensen, Gravers Andersen, Christen Christensen, Laust Andersen d. 23 maj. Karen Pedersdatter født. Hjd. 24. maj. I kirke 1. søndag efter trinit. Faderen Peder Christensen. Moderen Edel Knudsdatter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåret af Maren Kjeldskone fra Snorup. Faddere: Kjeld Pedersen, Knud Jensen, Mads Hansen, Karen Madsdatter, Anna Hansdatter fra Hoddeskov d. 8 aug. Karen Laustdatter født og hjemmedøbt. I kirke 11. søndag efter trinit. Faderen Laust Andersen. Moderen Kirsten Marie Christensdatter. Barnet blev frembåren af Maren Nielsdatter fra Letbæk Mølle. Faddere: Anders Laustsen Skovlund, Peder Christensen Ansager, Jes Nielsen, Karen Jepsdatter, Kirsten Hansdatter d. 17 aug. Bodil Kirstine Jesdatter født. Hjd. 18. aug. I kirke 15. søndag efter trinit. Faderen Jes Jepsen. Moderen Anna Pedersdatter af Hodde. Barnet blev frembåren af Jens G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 16 af 17

17 Knudsens hustru fra Ødsted. Faddere: Peder Madsen Hodde, jomfru Vilgård og Anna Bjergs fra Hodde Præstegård d. 28 sep. Peder Helt Haahr født. Hjd. 30. sep. I kirke 23. søndag efter trinit. Faderen Jens Lassen. Moderen Anna Kirstine Haahr fra Hulvig. Barnet blev frembåren af Else Cathrine Haahr fra Varde. Faddere: Peder Iversen, Anders Christensen, Hans Iversen, Peder Iversens hustru, Karen Petrea, Anna Andersdatter d. 11 nov. Christen Christensen født. Hjd. 12. nov. I kirke 2. juledag. Faderen Christen Christensen. Moderen Anna Jensdatter fra Hodde. Barnet blev frembåren af Karen Christensdatter fra Ølgod sogn. Faddere: Christen Hansen, Jens Grummesen, Jes Jessen, Laust Andersen, Anna Andersdatter, Maren Jensdatter, Kirsten Nielsdatter d. 9 maj. Johanne Christensdatter født og hjemmedøbt. I kirke 1. søndag efter trinit. Faderen Christen Christensen. Moderen Maren Lasdatter fra Hessel. Barnet blev frembåren af Anna Christensdatter fra Snorup. Faddere: Laurids Thomsen, Christen Pedersen, Christen Lassen, Dorthe og Maren Christensdøttre fra Hessel d. 18 maj. Else Laustdatter født. Døbt i kirken 4. søndag efter trinit. Faderen Laust Andersen. Moderen Lene (Ivers)datter fra Hoddeskov. Barnet blev frembåren af Kirsten Iversdatter. Faddere: Thomas Sørensen, Christen Thomsen, Hans Hansen, Else Sørensdatter, Maren Hansdatter fra Hoddeskov d. 26 nov. Christine Nielsdatter født og døbt. Faderen Niels Madsen. Moderen Kirsten Marie Christensdatter fra Hodde. Barnet døde forinden det kom i kirke og blev begravet d. 26 dec. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Hodde\Hodde sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 17 af 17

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 7 sep. havde Christen Jepsen og Cecilia Jensdatter af Krasborg en datter til dåben navnlig Else båren af Kirsten Brynnings. Faddere vare Christen Brynning, Søren Jensen, Lambert Nielsen, Oluf Jepsen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho.

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho. 1777 d. 28 sep. Knud Jensen fra Vestkjær i Ølgod sogn og Anna Nielsdatter af Hesselho Tistrup sogn. 1778 d. 3 mar. Christen Nielsen af Rotbøl Horne sogn og Anna Jepsdatter af Krasborg Tistrup sogn. 1778

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814 1736 d. 18 nov. Blev blev confirmation holden med her højærværdigheds hr. biskoppens Mathias Anchersens tilladelse Riber d. 24 okt. 1736. Morten Jørgensen af Lund. Christen Christensen af Ansager Sønderby.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter.

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1778 d. 21 jun. enkemanden Peder Pedersen fra Kvie Ansager sogn og Søren Jensens ældste datter Kirsten fra Hoddeskov. 1778 d. 28 jun. Iver

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru,

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende.

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. 1734 d. 12 apr. Anna Olesdatter af Bjalderup 16½ år. 1734 d. 13 apr. Hans Pedersen af Stavskjær 20 år. 1734 d. 13 apr. Las Christensen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715.

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. 1715 d. 20 jan. Begravet Hans Smed i Omme. 1715 d. 27 jan. Begravet Hans Iversen i Debel, tjenestepigen Maren? 1715 d. 2 feb. Begravet

Læs mere

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet.

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1692 d. 18 sep. blev Mads Vestesens barn ved navn Mette af Oxlund begravet. 1692 d. 26

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Søllingdal 1. gård. Anders Nielsen, 52, G, Hejnsvig, Gårdmand Anne Elisabet Andersdatter, 50, G, Grindsted, Hans hustru Anders Andersen, 16, U, Hejnsvig, Søn Anne Andersdatter, 8, U, Hejnsvig, Datter Kirsten

Læs mere

Folketælling Grindsted 1840

Folketælling Grindsted 1840 Nollund by, 1. familie en gård Niels Mortensen, 52, g, gårdmand Maren Nielsdatter, 41, g, hans kone Johanne Kirstine Nielsdatter, 21, u, deres datter Morten Nielsen, 12, u, deres søn Nollund by, 2. familie

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt.

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt. [Grimstrup sogns kirkebog 1655 1706] 1655 d. 29. aug. Nis Hansens barn i Hjortkær noie Tøste døbt. 1655 d. 2. sep. Jep Sørensens barn i Grimstrup noie Voldborg døbt. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814 [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1750 d. 5. apr. Blev taget til confirmation nemlig. Christian Nielsen. Niels Magaard. Søren Christensen. Niels Christensen. Anders Christensen. Lars Jensen. Morten Hansen.

Læs mere

Horsbøl. Torstrup sogn døbte 1734 til 1814

Horsbøl. Torstrup sogn døbte 1734 til 1814 1734 d. 7 mar. dom qvinqvagesima døbte jeg Anders Christensens pigebarn af Foldager nom. Anna Cathrine, som var fød d. 5 mar. formiddag. Test: Niels Madsens hustru af Lindinggård, Christen Jensen af Moosgård,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet.

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 29 maj. Blev Henrich Jensen af Kvie begravet. 1709 d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 30 jun. Blev Bertel Nielsens liden søn af Ålling begravet. 1709 d. 21 jul.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Horsbøl. Horne sogn døbte 1734 til 1814

Horsbøl. Horne sogn døbte 1734 til 1814 1734 d. 17 jan. dom 2 p. epiph. døbte jeg Niels Madsens pigebarn af Gunderup nom. Mette, fød d. 15 jan. formiddag. Test: Jes Jensens hustru ved Hornevad bar barnet, Mads Christensen og Frands Nielsen af

Læs mere

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel.

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 23 okt. begravet Søren Madsen 86 år gammel. 1718 d. 15 dec. begravet Niels Nielsen af Husted 55 år gammel. 1719 d. 8 feb. begravet

Læs mere

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet.

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet. 1732 d. 20 jan. blev Søren Bøel begravet. 1732 d. 6 feb. blev Christen Bjergs datter begravet. 1732 d. 7 sep. blev begravet Oluf Lauridsens barn. 1732 d. 23 nov. begravet Anna Lyager. 1732 d. 27 dec. blev

Læs mere

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru.

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. [Ådum kirkebog 1694-1814] 1753 d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. 1753 d. 21. okt. Blinkberg. Jep Jepsens dødfødte søn. 1753 d. 30. okt. Gundesbøl. Christen Olesens hustru. 1753 d. 30.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Elkjer Bye 6, et Leiehuus Johanne Christensdatter, K, 68, Enke, Kvong, Aftægtskone

Elkjer Bye 6, et Leiehuus Johanne Christensdatter, K, 68, Enke, Kvong, Aftægtskone Side 1 af 9 Jens Pallesen, M, 52, Gift, Hoven, Aftægtsmand, bor i Aftægtshus Karen Sophie Andersdatter, K, 58, Gift, Grene, hans Kone Christen Nielsen, M, 28, Gift, Grene, Gaardmand Mariane Jensdatter,

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814 1726 d. 2 feb. Ferup. Peder Jepsens barn hjemmedøbt af hl. Bertram Højer i Gamst, hvilket straks døde. 1726 d. 6 feb. Lejrskov. Sl. Hl. Peder Friedes barn Margareta Christina, d. 17 jan. hjemmedøbt af

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Døde i Jerne sogns Kirkebog

Døde i Jerne sogns Kirkebog Døde i Jerne sogns Kirkebog 1654 1720 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20 år

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere