Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune"

Transkript

1 Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007

2 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Køretøjerne Amager og Tårnby Kommune Tårnby Kommunes samlede areal er på 64,95 kvadratkilometer, fordelt på: Byområde, Det indæmmede areal (Amager Fælled), Saltholm og Peberholm, samt Københavns Lufthavn, Kastrup. Tårnby Kommunens indbyggerantal ligger nogenlunde konstant på omkring mennesker. Årsberetningen 2007 Redaktion: Henning Vestergaard Layout: Steffen Hinze Billeder: Tårnby Brandvæsen Luftfoto: Tårnby Kommune med Saltholm og Peberholm. Saltholm og Peberholm Tårnby Brandstation Tårnby Brandvæsen Gammel Kirkevej Kastrup Telefon: Telefax: Internetadresse: Forsidefoto: Fotomontage (TB) 2

3 Forordet Den risikobaserede dimensionering af brandvæsenet blev endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen i Forinden havde planen været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som "godkendte" planen med nogle få anbefalinger, som indarbejdes i næste revision af planen. Resultatet af den risikobaserede dimensionering blev, at oplægget til serviceniveau (responstider, mandskab, køretøjer m.m.), stort set var identisk med de nuværende forhold. Dette kom dog ikke som den store overraskelse, idet der i princippet har været risikobaseret dimensionering i Tårnby igennem mange år, som følge af beredskabsplaner for lufthavnen og Øresundsforbindelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte planen uden bemærkninger. 1. januar 2007 blev Tårnby politi til Københavns politi, station Amager. Tårnby Ret blev nedlagt og bygningen overtaget af Københavns politi. Denne ændring kan vi tydeligt mærke. Tydeligst kan det mærkes ved indsatser, hvor politiet næsten hver gang møder meget talstærkt op. Dette er en klar fordel for brandvæsenet, så vi kan koncentrere os om egne opgaver fra start. Til gengæld er de meget få af de politifolk man møder på skadestedet man kender/genkender. Henning Vestergaard Generelt må man sige at for os er fordelene større end ulemperne, så vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Københavns Politi. Den blev Københavns Amts miljøvagt nedlagt (idet amtet blev nedlagt). Ved uheld uden for normal arbejdstid er det besluttet at tildele kompetencen som miljøvagt til brandvæsenets vagthavende indsatsleder. Ved større miljøuheld over flere kommuner, har forsvarsministeriet ansvaret for den koordinerende tekniske indsats. I 2008 skal kommunens plan for strandsanering (primært olieforurening) revideres bl.a. pga. af amtets nedlæggelse. Dette søges gjort i samarbejde med de omkringliggende kommuner for at sikre et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Det meget omtalte digitale radiosystem TETRA skal implementeres i landet i 2008 og I region hovedstadion skal systemet ifølge tidsplanen tages i brug den 7. januar Inden da skal vi have besluttet og indkøbt alt udstyr, dvs. terminaler vagtcentraludstyr m.m. Finansieringen er ikke endeligt fastlagt, men det forventes at staten vil dække størstedelen af udgifterne. Henning Vestergaard, Beredskabschef Tårnby Kommune. Nyt i 2007 Brandvæsenet fik 2 nye køretøjer i Den gamle Ford Transit F1, blev udskiftet med en ny VW transporter. F1 bruges primært til mandskabstransport. Motorcyklen blev efter grundige analyser udskiftet med en bil, en Fiat Panda. Fordelen ved dette køretøj er bl.a., til forskel fra motorcyklen, at den kan køre i al slags vejr. I skolestuen blev der brugt kr. på isætning af vinduer, så der nu både er dagslys og der kan luftes ud. Derudover blev der indkøbt skolemøbler til 40 personer. Dermed er projekt skolestue helt afsluttet og med et rigtig flot resultat. Motionsrummet blev udbygget i forrygende fart, således at rummet ved årsskiftet var blevet udstyret med 2 professionelle løbebånd og 2 professionelle cykler samt diverse styrketrænings udstyr. Det har betydet at der nu er rift om at bruge rummet, hvilket er positivt både for mandskab og brandvæsenet. Endelig blev der udskiftet udstyr til test af masker og trykluftsapparater for kr. 3

4 Beredskabet Tårnby Brandvæsen er ansvarlig for brand, rednings- og miljøopgaver i Tårnby Kommune, herunder Københavns Lufthavns områder, samt den faste forbindelse til Sverige (Øresundsforbindelsen). Beredskabschefen/Indsatslederne i kommunen har den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested. Tårnby Kommunes beredskabskommision var i 2007 sammensat som følger: Borgmester Henrik Zimino (Formand), Politidirektør Hanne Bech Hansen, Beredskabschef Henning Vestergaard, Bjarne Thyregod, Pernille Henriksen, Bjarne Andersen (observatør for Beredskabsforbundet) Til stede ved møder: Teknisk chef Raymond Skaarup og Kontorchef Helle Myhre. Vagtordninger Beredskabet i dagtimerne Brandstationen er hverdage i tiden fra kl til bemandet med minimum otte mand. Kl møder to holdledere, een brandmester og een underbrandmester samt minimum seks faste dagvagter, denne bemanding ligger nu i ét-minuts beredskab frem til kl For de otte befalingsmænd som er på fast døgnvagt, går vagten på turnus. To mand af gangen, een brandmester og een underbrandmester, 24 timers vagt hvert fjerde døgn. Vagthavende indsatsleder er ligeledes på vagt et helt døgn ad gangen (fire mand). For de otte mand som er på fast dagvagt, udgør den gennemsnitslige tjenestetid 37 timer ugentlig. Dagvagterne har endvidere rådighedsvagt alle hverdage fra kl til Fuldt overtændt villa, Søvænget Efter normal arbejdstid Vagthavende underbrandmester overgår fra kl til funktionen som operatør på brandvæsenets overvågningscentral. Samtidig træder deltidsmandskabet ind i vagten. Det deltidsansatte mandskab er opdelt i fire hold á syv mand. Hvert hold har, efter normal arbejdstids ophør, rådighedsvagt ca. hvert fjerde døgn. Vagthavende brandmester indgår som holdleder på 1. sprøjte. Denne bemanding ligger så i fem-minutters beredskab frem til kl Færdselsuheld på Øresundsbroen Herefter er det igen dagvagternes tur til at indgå i rådighedsvagt fra kl , hvilket betyder at minimum syv dagfolk møder hjemmefra i tilfælde af alarmering i dette tidsrum. Opgradering ( Stor alarm ) Det første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Indkommer der endnu en alarm imens vagtholdet er i brug, eller hvis disse har brug for yderligere assistance, udvides der til stor alarm. Dette bevirker at alt disponibelt frimandskab tilkaldes via deres call-radioer. I Brandvæsenets ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og beredskabsplaner straks slås stor alarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen. 4

5 Mandskabet ( ) Indsatsledere: Henning Vestergaard Per Jacobsen Louis Hjelmsø Michael Pedersen Beredskabschef Viceberedskabschef Beredskabsinspektør Brandmester Ansat: Døgnvagt, Brandmestre: Ansat: Døgnvagt, Underbrandmestre: Ansat: Michael Pedersen* Jan Jørgensen Johnny Anderson Karsten Pedersen* Ole Rathje* Reider Jensen Dennis Nordin Lasse Vinterby Dagvagt, Brandmænd: Ansat: Ansat: Steffen Hinze Michael Reiner* Frank Høyer Carsten Johansen Preben Pedersen* Lars Berg** Lasse Dvoracek** Jonas Boldreel** Teknisk servicemedarbejder: Ansat: Ronni Løvenstrøm** Deltidsansatte brandmænd: Ansat: Jan Jacobsen Ole Rathje* Benny Cuber Karsten Pedersen* Michael Pedersen* Svend Arleth Nis Laursen Thomas Hansen Allan Jørgensen Jesper Dahlquist Kim Jørgensen Michael Reiner* Henrik Reiner Rene Holm Ansat: Steven Løvenstrøm Preben Pedersen* Morten Højby Claus Hultmann Morten Mortensen Ronni Løvenstrøm** John Vodstrup** Tim Eriksen** Michael Larsen** Peter Ørnbo** Dennis Christensen** Lars Petersen** Philip Christensen** Emil Sprange** En puster efter vel overstået indsats * Flex-folk (Flex-brandfolk er mandskab der er ansat som både fuldtids- og deltidsbrandmænd). ** Nyansatte i beretningsåret Personaleændringer i 2007 Nyansatte: Afgange: Overgravet gasledning. Sikring af område Se skema herover Stillingsændringer: Johnny Anderson (Brandmester) Ole Rathje (Underbrandmester) Karsten Pedersen (Brandmester) Lasse Vinterby (Underbrandmester) Lasse Dvoracek (Dagvagt) Ancinnitetstegn: Karsten Pedersen 20 års tegn Jan Richter Ronald Mortensen Micki Mortensen Steven Løvenstrøm Peter Olsen Claus Christoffersen Brian Bjørnø Jørgen Bjerre Kenneth Westermann John Tønnesen Døgnvagt Døgnvagt Dagvagt Dagvagt Deltid Deltid Deltid Deltid Deltid Deltid 5

6 Opgaverne Vagtcentral Alarmovervågning Tyverialarmer på kommunens ejendomme og institutioner bliver overvåget fra brandstationen. I tilfælde af alarm afsendes to mand fra stationen til reetablering samt evt. afdækning m.m. Der har i beretningsåret været tilsluttet 103 anlæg, Elevatoralarmer overføres til brandvæsenet fra 26 af kommunens ejendomme. Ved opkald kan man fra brandstationen tale med personen i elevatoren og derved danne sig et overblik over situationen. Den lokale varmemester kontaktes, og kan han ikke løse problemet, rykker brandvæsenet ud. ABA-alarmer (Automatiske Brandalarmerings Anlæg) er installeret på række større virksomheder i kommunen, og er via Det Offentlige Alarmnet tilknyttet både Tårnby Brandvæsen og Alarmcentralen 112, med overførsel af automatiske brandalarmer. Der har i beretningsåret været tilsluttet 124 ABA-anlæg til brandvæsenet, hvoraf de 77 er placeret i Københavns Lufthavn. Udenfor normal arbejdstid, fungerer Overvågningscentralen ydermere som knudepunkt for al kontakt mellem borgerne og kommunens tekniske anlæg og forsyningsvirksomheder. Ved problemer med kloak, vand, varme, strøm og veje/vejbelysning, kan man ringe til brandvæsenet som herefter sørger for at tilkalde den pågældende afdelings rådighedsvagt. Våd og beskidt, men med humøret i behold Stigeøvelse, med indlagt sejrssikkerhed Øvelse. Slukning af væskebrande Vagtcentral Omsorgsfunktion Nødkald fra tryghedsalarmer, modtages af overvågningscentralen som bagvagt såfremt at sygeplejersken ikke modtager signalet. Brandvæsenet sender så sygeplejersken til adressen via radio. Ved anmodning om hjælp til løft af patienten, afsendes to brandmænd til adressen. Stigehold på taget, Amager Landevej Ydermere sender man een mand ud til kontrol af anlægget i tilfælde, hvor man har modtaget en såkaldt batterialarm. Der er også indgået aftale om at forestå opsætning og nedtagning samt vedligeholdelse af alle kommunens nødkaldeanlæg. Der er løbende ca. 400 anlæg opstillet. PN-patienter er patienter, der er kendte af hjemmesygeplejersken, og som udover de fast aftalte besøg, kan få behov for ekstra besøg. I så fald ringer de til brandstationen, som via radio/telefon sørger for udkald af sygeplejersken. PN-telefonen virker samtidig som bagvagts-sikring hvis sygeplejersken evt. er optaget af en anden opgave. Telefonkæderne er en tryghedsordning for ca. 110 af kommunens ældre medborgere. Fra brandstationen ringer man første person, i hver af 11 kæder, op hver morgen. Disse ringer herefter videre til den næste i kæden og så fremdeles. Den sidste i hver kæde kvitterer til brandstationen, således at man ved at alle har det godt. Ved brud på kæden, rykker brandvæsenet ud. 6

7 Flere opgaver Diverse opgaver ud af huset Transport, herunder opsætning/nedtagning af diverse hjælpemidler, samt opsætning/nedtagning af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg). Transport af lettere tilskadekomne, køres for skoler, børneinstitutioner samt øvrige kommunale afdelinger og anlæg. Parkeringskontrol/service, som service for borgere i parkeringsbelastede områder, specielt nær ved lufthavnen. Kursus i elementær brandbekæmpelse med mindre slukningsmidler. Disse kurser tilbydes til alle institutioner/afdelinger i Tårnby Kommune. Kontrol af brandslukningsmateriel på skoler, børneinstitutioner og øvrige kommunale afdelinger og anlæg. Kontrol og afprøvning af kommunens 950 brandhaner (samtlige brandhaner kontrolleres to gange årligt). Fejl indberettes til Vandværket. Brandsikkerhedsvagt stilles hvor der måtte være behov og/eller krav herom, f.eks. ved teaterforestillinger og større markeder (Ullerup). En enkelt af flere. Containerbrand Lejlighedsbrand. Den triste brandtomt Til bilbrand på Øresundsbroen Ildskær over den sorte nattehimmel Overlegen stråle. Ild i villa, Søvænget Sommeruniform og spændte bøffer Efterslukning af gods, Øresundsbroen Lovpligtige brandsyn I beretningsåret var der i kommunen i alt 149 bygninger/objekter, hvor der der skulle foretages brandsyn. Samtlige brandsyn blev foretaget og der blev i den forbindelse udstedt i alt 96 påbud. Det lovpligtige brandsyn, som i henhold til beredskabslovens 36 stk. 1-3 er påbudt, omfatter fredede bygninger, diverse forsamlingshuse, samt særligt brandfarlige bygninger og brandfarlige oplag. 7

8 Udkaldsstatistik Udkaldsfunktioner (antal udkald) Tyverialarmer Løfteopgaver Telefonkæde Skadestuetransporter Serviceopgaver, diverse driftsfejl Hjælpemidler, driftsfejl Hjemmeplejebiler, service Tryghedsalarmer, driftsfejl Assistance til tyverialarmer, løfteopgaver, telefonkædesvigt samt transport til og fra skadestuen: Se opgaverne side 6 og 7. Service på kommunens hjemmeplejebiler består primært i assistance til hjulskift, skift af lygtepærer samt akut startjælp. Herudover kørte brandvæsenets færdselsvogne i alt kørselsekspeditioner med transport (opsætning og nedtagning) af diverse handicap-hjælpemidler for kommunens Social, og Sundhedsforvaltning. Af disse var 175 kørsler, transport af tunge hospitalssenge (el-senge), og 159 opsætninger og nedtagninger af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg) Tyverialarmer Løfteopgaver Telefonkæder Kursist i aktion. Elementær brandbekæmpelse Forureningsuheld i Kbh. Lufthavn, Kastrup 2600 Hjælpemidler 45 Skadestuekørsel 225 Serviceopgaver

9 Alarmstatistik Ildløsmeldinger (antal reelle opgaver) Brand - Bygning/lejlighed Brand - Bilbrande Brand - Småbrande Brand - Containerbrande Brand - Skorstensbrande Redning og miljø (antal reelle opgaver) Forureningsbekæmpelse Færdselsuheld - Sikring/Redning Andre opgaver (antal reelle opgaver) Stand by 1 (Sikkerhedslanding) Stand by 2 (Sikkerhedslanding)* Stand by 3 (Sikkerhedslanding)* Stand-By i Lufthavnen Sikkerhedslandinger af fly i Københavns Lufthavn, deles op i tre kategorier. Disse er benævnt: Stand by 1, 2 og 3, hvoraf nr. 3 er den alvorligste opgradering. På Stand by 1 kører kun Lufthavnens egen brand- og redningstjeneste samt vagthavende indsatsleder fra Tårnby Brandvæsen. En Stand by 2 opgradering, udløser automatisk en stor alarm til Tårnby Brandvæsen samtidig med at der fra Falck møder en række ambulancer og redningsvogne. Herudover møder desuden også et lægehold. En Stand by 3 alarm involverer, udover alle de ovenfor nævnte, desuden også en række brand- og redningskøretøjer fra Københavns Brandvæsen, tillige med Deres vagthavende brandinspektør. Fuldt overtændt bil på motorvejsafkørsel Alarmstatistik total Oversigt over alarmer Reelle alarmer Blinde alarmer (primært ABA-alarmer) Falske alarmer Alarmer i alt Oversigt i % af totale Reelle alarmer 46% 54% 50% Blinde alarmer 51% 42% 47% Falske alarmer 3% 4% 3% Alarmer i alt En sjælden begivenhed, ild i en husbåd *Blind alarm: Alarmering i god tro til hændelser der alligevel ikke viste sig at være noget *Falsk alarm: Falsk afgivet anmeldelse til ikke eksisterende hændelser. 9

10 Køretøjerne Pumpekøretøjer Autosprøjte M1: MAN MLLC. Årgang: Opbygning: MAN/Ringe Karosseri Vandtank: liter. Skumtank: l00 liter. Pumpe: Rüberg R l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Autosprøjte M2: Scania G93M. Årgang: Opbygning: H. F. Nielsens Maskinfabrik Vandtank: liter. Skumtank: 80 liter. Pumpe: Rüberg R l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Autosprøjte M3: MAN TGA. Årgang: Opbygning: MAN/HMK Ringe Karosseri Vandtank: liter. Skumtank: 100 liter. Pumpe: Rosenbauer NH l/min v.10 bar 400 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Tank/Pioner V1: MAN MLLC. Årgang: Opbygning: MAN/Hebra (Sverige) Vandtank: liter. Skumtank: 300 liter. Pumpe: Rüberg R l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat. Specialkøretøjer Indsatsleder P1: Volvo V T. Årgang Opbygning: Volvo/Tårnby Brandvæsen Funktioner: Vagthavende indsatsleder. Kommando og kommunikation. Afprøvning af muligt alternativ til motorcyklen Redningslift S1: MAN MLLC. Årgang: Opbygning: MAN/Bronto (Finland) Lifttype: Bronto Skylift RL 32 F (32 meter). Vandkanon: Akromatic 1000 Hurtig Sluknings Enhed (HSE): Fiat Panda 100. Årgang: Opbygning: Tårnby Brandvæsen/FireXpress Slukningsudstyr: FireXpress 300 bar højtrykssystem. 2X25 liter preblandet vand/skumvæske. Slangevinde: 1X30 meter højtryksslange med FireXpress specialstrålerør. Færdselsvogne Fremvisning af materiel, Kastrup Strandpark Færdselsvogn F1: WV Folkevogn Transporter. Årgang: Funktioner: Mandskabstransport Færdselsvogn F2: Peugeot Partner 2.0 Hdi. Årgang: Funktioner: Udkald til tyveri- og elevatoralarmer, løfteopgaver., samt div. forefaldende serviceopgaver. Færdselsvogn I1: Ford Transit 350L, 2.4 TD Jumbo. Årgang: Funktioner: Hjælpemiddeltransport (Omsorg), sygetransporter, samt div. forefaldende serviceopgaver. 10

11 M1 M2 M3 V1 P1 S1 HSE F1 I1 F2 11

12 Tårnby Brandvæsen Gammel Kirkevej 100, 2770 Kastrup Tårnby Brandvæsen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR.4 20. ÅRGANG 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning BEREDSKABSNYT Nr. 112 juni 2014 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning 112-dag i Herning Indhold mm. Nyt fra ledelsen Nyt fra ledelsen.... 3 OL holdet vandt GULD............... 4 Redning af druknet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund. RENT UD TexMatic Viima Ansvarlig ledelse TexMatic Bedre hygiejne, bedre økonomi og mere fleksibilitet. Viima Hensynet til miljø og arbejdsmiljø blev afgørende. Ansvarlig ledelse Fokus på kunder, miljø,

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Paskontrol i. Spillet om BORNHOLM KRISE. Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas. nr. 03 04 2014. dansk politi

Paskontrol i. Spillet om BORNHOLM KRISE. Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas. nr. 03 04 2014. dansk politi Spillet om Paskontrol i BORNHOLM KRISE nr. 03 04 2014 dansk politi Ikke tid til at tjekke illegale rejsende og falske pas indhold lederen Foto: Brendan Dawes Paskontrol i krise Politiet i Københavns Lufthavn

Læs mere