Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HIP HIP HURRAH Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Uni Inspection, Foreningen af vejere og målere i, Gantrupvej 13, Gantrup, 8752 Østbirk, (740/750) Fuldmægtig: Claes Kjær Mathiesen, Grantoupvej 13, 8752 Østbirk, (511) Klasse 42: Teknisk konsulentvirksomhed, vedrørende markering, optælling, vejning, måling, prøvetagning samt kontrol af diverse emner og varepartier, kontrologaver generelt i henhold til akkreditering. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Medlemmerne af Foreningen af Vejere og Målere. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmerne der er akkrediteret til inspektion i henhold til EN og har tilsluttet sig markedsførings- og salgsarbejdet. Medlemskab af foreningen skal godkendes af bestyrelsen jfr. Vedtægterne for foreningen af vejere og målere i af 13. december 1994, særlig 3. (730) Indehaver: Niels John Madsen, Drachmansvej 25, 9990 Skagen, (740/750) Fuldmægtig: Henning Kristiansen, Gurrevej 302, 3000 Helsingør, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 203

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TERRANEO (730) Indehaver: Marriott Worldwide Corporation, a corporation of the State of Maryland, Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 42: Restaurant- og barvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BICOR (730) Indehaver: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, Frankfurter Strasse, D Darmstadt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og medicinske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jeannette Ohrt, Rosenørns Allé 57, 3.tv., 1970 Frederiksberg C, ; Anita Pontoppidan, Nyelandsvej 103, 2000 Frederiksberg, ; Merete Kock, Helsingborggade 7, 2100 København Ø, (511) Klasse 42: Tolkning og oversættelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DURAVELLE (730) Indehaver: The Dow Chemical company., a corporation of the State of Delaware, Midland, Michigan, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 17: Plastfolie til videre forarbejdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: fuzion (730) Indehaver: Sophion Bioscience A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske eller optiske apparater eller instrumenter, herunder apparater eller instrumenter til måling eller overvågning af kemiske eller biokemiske processer i cellemembraner; og apparater eller instrumenter til håndtering, manipulering og karakterisering af ionkanaler i levende celler. (511) Klasse 10: Medicinske apparater eller instrumenter, herunder medicinske apparater eller instrumenter til funktionel karakterisering af levende celler, og medicinske apparater eller instrumenter til måling eller overvågning af kemiske eller biokemiske processer i cellemembraner. (511) Klasse 42: Videnskabelig eller industriel forskning, herunder forskningsvirksomhed baseret på screening af ionkanaler og transportere, forskningsvirksomhed baseret på micro-array teknologi, forskningsvirksomhed baseret på high throughput screening teknologi og forskningsvirksomhed baseret på micro chip teknologi, og programmering af computere, herunder programmering af apparater eller instrumenter til måling eller overvågning af kemiske eller biokemiske processer i cellemembraner; apparater eller instrumenter til håndtering, manipulering og karakterisering af ionkanaler i levende celler. (730) Indehaver: fuzion A/S, Montanagade 15C, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Edb-software. (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder rådgivning og information om internetstrategi. (511) Klasse 41: Undervisning i relation til brug af internettet og andre relaterede emner. (511) Klasse 42: Webdesign; design, udvikling og ajourføring af hjemmesider og edb-software samt teknisk rådgivning og bistand i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONROE REFLEX (730) Indehaver: Tenneco Automotive Operating Company, Inc. a corporation of the State of Delaware, 500 North Field Drive, Lake Forrest, Illinois 60045, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 12: Dele til køretøjer, i form af støddæmpere og afstivere. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Firma-til-Firma (730) Indehaver: Egmont Respons A/S, Gerdasgade 35-37, 1795, (740/750) Fuldmægtig: Egmont Respons A/S, Gerdasgade 35-37, 1795, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager. 204

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, Box 15200, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, toiletpapir og køkkenruller samt andet tørrepapir; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer (skrive- og kontormateriale); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; servietter og lommetørklæder af papir; artikler til brug for kunstnere (ikke indeholdt i andre klasser): pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug i form af folier, film og poser (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichéer; bleer af papir; kaffefilter af papir. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld; rengøringssvampe, glas i rå eler halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik til husholdningsbrug eller som pyntegenstande (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), miljøvenligt julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og tilberedte frugter og grønsager; geléer, syltetøj, marmelade, frugtsauce og -grød; æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, udlejning af midlertidige boliger, herunder værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation of the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, Box 15200, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 16: Toiletpapir og køkkenruller, papirhandlervarer; plasticfolie til emballering til husholdningsbrug; spillekort. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, marmelade, frugtsauce og -grød; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 205

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spirulina 1A algen (730) Indehaver: H.H. Hauberg ApS, Sandholmgårdsvej 3, Blovstrød, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Bøgh Andersen & C. Henriksen, Åboulevarden 31, 8100 Århus C, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, tørrede alger og algeekstrakter der anvendes som animalsk ingrediens ved fremstillingen af kosmetiske cremer/olier. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, lægemiddel; naturlægemiddel; vitaminer; mineraler; proteiner som slutprodukt til anvendelse som farmaceutisk præparat; diætetiske tørrede alger og algeekstrakter tilpasset medicinsk brug til mennesker og dyr. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; alginater (næringsmiddel). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; alger (tang) som krydderi. (511) Klasse 31: Alger som næringsmiddel til mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMARTCARE (730) Indehaver: General Motors Acceptance Corporation, a corporation of the State of Delaware, West Grand Boulevard and Cass Ave., Detroit, Michigan 48202, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, herunder i forbindelse med leasing af automotive befordringsmidler og andre køretøjer, finansiering samt livs- og invaliditetsforsikring. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, reparation og eftersyn af motorkøretøjer og motorer til motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OAG MOBILE (730) Indehaver: Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North Market Street, Suite 1221, Wilmington, Delaware, 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 39: Rejseinformation, herunder tilvejebringelse af rejseinformation ved hjælp af computere, trådløse telefoner, mobiltelefoner, personsøgere og kaldeanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ciao Web S.p.A., Corso Marconi 20, Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (511) Klasse 36: Investeringsvirksomhed, mæglervirksomhed indenfor værdipapirer, aktier og fast ejendom. (511) Klasse 38: Telekommunikation via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af informationer af varieret karakter via globale netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: IT TO99C Italien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIAOWEB (730) Indehaver: Ciao Web S.p.A., Corso Marconi 20, Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (511) Klasse 36: Investeringsvirksomhed, mæglervirksomhed indenfor værdipapirer, aktier og fast ejendom. (511) Klasse 38: Telekommunikation via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af informationer af varieret karakter via globale netværk. (300) Prioritetsoplysninger: IT TO99C Italien (730) Indehaver: Primo Vinduer Lintrup A/S, Gammel Møllevej 5, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hjerrild & Bisgaard, Torvet 16, 6760 Ribe, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal i form af rammer til døre og vinduer; isenkramvarer af metal i form af beslag og greb til døre og vinduer. (511) Klasse 17: Plasticvarer i halvforarbejdet tilstand, tætningspaknings- og isoleringsmateriale. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal) i form af døre og vinduer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 206

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMO VINDUER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Primo Vinduer Lintrup A/S, Gammel Møllevej 5, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hjerrild & Bisgaard, Torvet 16, 6760 Ribe, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal i form af rammer til døre og vinduer; isenkramvarer af metal i form af beslag og greb til døre og vinduer. (511) Klasse 17: Plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings- pakningsog isoleringsmateriale. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal) i form af døre og vinduer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tommy Herholdt Nielsen, Lykkenshøj 20, 8220 Brabrand, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Primo Vinduer Lintrup A/S, Gammel Møllevej 5, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hjerrild & Bisgaard, Torvet 16, 6760 Ribe, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal i form af rammer til døre og vinduer; isenkramvarer af metal i form af beslag og greb til døre og vinduer. (511) Klasse 17: Plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, pakningsog isoleringsmateriale. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) i form af døre og vinduer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ACLS Holding ApS, Østergade 33, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, paraplyer og spadserestokke. (511) Klasse 20: Soveposer. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte og presenninger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNITE2HELP (730) Indehaver: H.J. Hansen Miljøsystem A/S, Havnegade 155,, 5100 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: SCANAD REKLAMEBUREAU A/S, Christiansgade 70, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Premieinvest AB, Möllevågnsgatan 30 B, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer på internettet, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; udbydelse af forretningsmæssige og kommercielle informationer via informationsnetværk, annoncering via informationsnetværk. (511) Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, i form af spil, lotteri og konkurrencer stillet til rådighed online via informationsnetværk. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og implementering af computersoftware, herunder udvikling og opdatering af databaser med spil, lotteri og konkurrencer. 207

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELIZABETH ARDEN HOLIDAY (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfume, æteriske olier, kosmetiske præparater, eau de cologne, eau de toilette, parfumerede kropssprays til personlig brug, kosmetiske hudolier, -cremer og -lotioner til huden, baberskum, barbergelé, pre-shave og after-shave lotioner, talkumpudder til personlig brug, kosmetiske præparater til bad og brusebad, hårlotioner, tandplejemidler, ikke-medicinsk mundskyllevand, deodoranter til personlig brug, antiperspiranter til personlig brug, ikke- medicinske toiletpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MODUS LIBRE (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoopgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefon, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparetur. (730) Indehaver: FoCo A/S, Silkeborgvej 277, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 29: Fisk og fiskeprodukter; tilberedte næringsmidler hidrørende fra søer og havet; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AKTIESELKABET KORN- OG FODERSTOF KOMPAG- NIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte grøntsager. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn. (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske grøntsager, frø og såsæd, og naturlige planter. 208

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Salfarm A/S, Fabriksvej 21, 6000 Kolding, (511) Klasse 05: Veterinær medicin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYDROSENSE (730) Indehaver: Fredericia Advokaterne v/ole Arnt Buch, Preben Skou- Nielsen, Marianne Bitsch og Jens Brusgaard, Norgesgade 28 C, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 København K, (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke appparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, herunder via internettet; advokatvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hydrocephalusventiler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATOPINOL (730) Indehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, S Huskvarna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, sæbe, shampoo, og andre hudplejemidler til anvendelse af mennesker. (511) Klasse 05: Kosttilskud, naturlægemidler, farmaceutiske præparater, hygiejnepræparater og diætetiske produkter til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPGUN (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 10: Kirurgiske instrumenter til kirurgisk lokalisering af radioaktivt mærket væv samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SOF Odden Caviar ApS, Røgerivej 4, 4583 Sjællands Odde, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Daisy's i Bromma AB, c/o Solna Korv. Englundavägen 2, SE Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 42: Fastfoodrestauranter, catering, cocktailbarer, udlejning af salgsautomater, hoteller, cafeer, cafeterier, kantiner, frokostrestauranter og snackbarer, storkøkkener, restauranter, selvbetejningsrestauranter. 209

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEAR PORE (730) Indehaver: Neutrogena Corporation a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og toiletpræparater til rensning og pleje af huden. (511) Klasse 05: Medicinske hudkonditioneringspræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORLINK (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til brug ved kardiovascular kirurgi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUNIFEST (730) Indehaver: Ung Rejs A/S, Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6701 Esbjerg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og værelsesudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: webselskab (730) Indehaver: Advokat Ole Meisner, Grønningen 17, 1270 København K, (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STINKY & STOMPER (730) Indehaver: Interactive Television Entertainment ApS, Nattergalevej 6,, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, optagne computerprogrammer,computer-, video- og TV-spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, styreinstrumenter til spil til brug i forbindelse med videobåndoptagere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fjernsyns- og radioudsendelser, telekommunikationsydelser, herunder voice response- og audiotextsystemer, telefonisk kommunikation, kommunikation via computerskærme. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af radio- og TV-programmer, TV-underholdningsvirksomhed og underholdning. (730) Indehaver: Torsana Diabetes Diagnostics ApS, Dr. Neergaards Vej 3, 1., 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computer software, herunder computer software til diagnosticering og kontrol af diabetisk retinopati. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af software til brug ved diagnosticering og kontrol af diabetiske retinopati. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og Pantone 186 C og 2945 C. 210

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Palm, Inc., a corporation of the State of Delaware, 5470 Great America Parkway, Santa Clara, California 95052, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computersoftware og -firmware, operativsystemprogrammer, computersoftware til genkendelse af håndskrift, computersoftware til personlig informationsstyring, datasynkroniseringsprogrammer, og applikationsudviklingsværktøjer til personlige og håndholdte computere; computerhardware og perifert computerudstyr, modem'er, computerkabler, computerpenne, håndholdte computere, herunder håndholdte computere med trådløs og trådløs adgang til et globalt computernetværk; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, instruktionsmanualer, navnlig til computerhardware, til computersoftware, og til periferiudstyr til computere, dele og tilbehør (ikke indholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 42: Programmering af computere, design og ajourføring af computerprogrammer, vedligeholdelse af computersoftware, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), rådgivning vedrørende computerhardware, udlejning af computere og computerprogrammel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/011,348 USA (730) Indehaver: Exbit Technology A/S, Hørkær 18, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; chips (integrerede kredsløb); integrerede hukommelseskredsløb til computere; chipkort (kodede); elektroniske transistorer; mikroprocessorer; processorer (centrale databehandlingsenheder); halvledere; computere; computersoftware (herunder til brug for fremstillingen af elektroniske chips), computerfirmware og computerhardware; computersoftware samt manualer (nemlig elektroniske manualer, manualer optaget på databærere og/eller manualer på magnetiske medier) dertil solgt som en enhed; samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; papirbånd og kort til optagelse af computerprogrammer; håndbøger; kataloger; konstruktionstegninger; trykte publikationer, manualer, brugervejledninger, nyhedsbreve, brochurer og magasiner; programmørreferencer; trykte produkt- og systembehovspecifikationer; træningsmanualer og -dokumentation inden for computerhardware og - software samt fejlfindingsmanualer og -dokumentation; computerprogrammer og programmeringsmateriale i trykt form. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; installation, vedligeholdelse og reparation af elektriske apparater. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; udvikling af og rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware; udlejning af computere og computerprogrammel; design, installation, vedligeholdelse og ajourføring af computersoftware; licensgivning vedrørende computersoftware; analyse af computersystemer; genoprettelse af computerdata; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig); EDB-virksomhed; leasing af accesstid til computerdatabaser; leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data; rådgivning vedrørende fremstillingen af samt konstruktion og udvikling af elektroniske chips, chipkort (kodede), elektroniske transistorer, mikroprocessorer, processorer (centrale databehandlingsenheder), halvledere samt integrerede hukommelseskredsløb til computere. 211

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUBS (730) Indehaver: Droob ApS, Kongensgade 18, 1., 6700 Esbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Advokakfirmaet Thuesen & Bødker Advokat Jørgen Makholm, Kongensgade 58, 6701 Esbjerg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANDRODYNE (730) Indehaver: Cytodyne Technologies, Inc., 1920 Swarthmore Avenue, Suite 2, Lakewood New Jersey 08701, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SITE COMMUNICATION (730) Indehaver: Site Communication AS, Drammensveien 6, 0255 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CYTOPRO (730) Indehaver: Cytodyne Technologies, Inc., 1920 Swarthmore Avenue, Suite 2, Lakewood New Jersey 08701, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FAKTA A/S, Hjulmagervej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Fisk, skaldyr, fiskebouillon og -kraft, fiskekonserves, fiskesuppe, skaldyrssuppe, fiskesuppekoncentrat, skaldyrssuppekoncentrat, fiskepostejer, fiskepateer, færdigretter med fisk, færdigretter med skaldyr. (511) Klasse 31: Levende dyr. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISODYNE (730) Indehaver: Cytodyne Technologies, Inc., 1920 Swarthmore Avenue, Suite 2, Lakewood New Jersey 08701, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRANSHIELD (730) Indehaver: Transhield AS, Ulveveien 92A, N-0581 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 16: Plastfolie til emballering og indpakning (ikke indeholdt i andre klasser). (300) Prioritetsoplysninger: US 76/130,129 USA (730) Indehaver: Lotte Co., Ltd, , Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede, ikke til salat), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EZ ARMOR (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computer software, herunder især computer software som leverer sikkerhedsløsninger der opdager og forhindrer virus samt beskytter mod uautoriserede forsøg på at få adgang til data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CYTOPLEX (730) Indehaver: Cytodyne Technologies, Inc., 1920 Swarthmore Avenue, Suite 2, Lakewood New Jersey 08701, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug. 212

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XENADRINE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cytodyne Technologies, Inc., 1920 Swarthmore Avenue, Suite 2, Lakewood New Jersey 08701, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jessie Lee Moffett, Løngangstræde 37 B, 1468 København K, (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 09: Grammofonplader; compactdisks; kassettebånd til video og lyd; elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, bøger, tidsskrifter, magasiner, brochurer, alt til brug i forbindelse med undervisning, træning, fremskaffelse af anlæg og udstyr, rådgivning og konsulentvirksomhed for sygegymnastikteknikker og genoptræning ved hjælp af Pilates metoden. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj; hovedbeklædning; sportsbeklædning; sweatshirts; T-shirts. (511) Klasse 41: Undervisning og træning i legemsøvelser, sygegymnastikteknikker og genoptræning; tilvejebringelse af træningsudstyr, alt i forbindelse med legemsøvelser, sygegymnastikteknikker og genoptræning ved hjælp af Pilates metoden; oplysningsvirksomhed vedrørende legemsøvelser, sygegymnastikteknikker og genoptræning ved hjælp af Pilates metoden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEST GROUP (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater (730) Indehaver: West Licensing Corporation, a corporation, of the State of Delaware, Two Mill Road, Wilmington, Delaware 19806, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computer software og elektroniske publikationer inden for juridisk forskning. (511) Klasse 16: Bøger, pjecer, brochurer, tryksager og tidsskrifter om forskellige juridiske emner samt undervisnings- og uddannelsesbøger, - pjecer, -brochurer og -tryksager om forskellige juridiske emner. (511) Klasse 42: On-line information om juridisk og forretningsmæssig forskning, juridisk forskning samt forskning inden for generelle områder og forretningsmæssig forskning, oversættelse. 213

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EcoCentrica I/S, Søager 9, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, de foranstående varer også solgt via online-netværk, herunder Internettet. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, de foranstående varer også solgt via online-netværk, herunder Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder online. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EcoCentrica (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., Ginza, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer og kosmetiske præparater, herunder præparater til hud-, hår og kropspleje, make-up præparater. (730) Indehaver: EcoCentrica I/S, Søager 9, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, de foranstående varer også solgt via online-netværk, herunder Internettet.. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, de foranstående varer også solgt via online-netværk, herunder Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder online. 214

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carl Allers Etablissement Aktieselskab, Vigerslev Alle 18, 2500 Valby, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nyhedsbureauer. (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af lyd- og videooptagelser via computernetværk og globale kommunikationsnetværk. (511) Klasse 42: Fotografering, fotografiske reportager, fotosætning, nyhedsformidling, journalistisk virksomhed, videooptagning, trykning, administration af ophavsret, tilvejebringelse af digitale afbildninger og fotografier via computernetværk og globale kommunikationsnetværk, fotoagenturer, nemlig billedbanker med afbildninger og fotografier, også formidlet via computernetværk og globale kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SØNDERBORG KØKKENINDUSTRI A/S, Ellegårdvej 23 B, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: Alsia Advokater, Møllegade 71, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 20: Møbler af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadder, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller plastic. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INVESTERINGSFORENINGEN BANCO (730) Indehaver: Administrationsselskabet BANCO A/S, Amaliegade 35, 1017 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUUS ISMASKINER (730) Indehaver: BUUS KØLETEKNIK A/S, Elsøvej 219, Frøslev, 7900 Nykøbing M, (511) Klasse 11: Ismaskiner og -apparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIRATFORLAGET (730) Indehaver: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, (511) Klasse 09: Bøger og undervisningsmateriale indtalt på lydbånd eller overført til magnetiske databærere, herunder disketter og cd-rom, edb-software, multimedieprodukter, elektroniske bøger og andre digitale medier. (511) Klasse 16: Papirbånd og kort til optagelse af edb software, bøger, leksika, tidsskrifter, publikationer i hæfte- eller bogform, albummer, almanakker, atlas, materiale til bogbinding, bogmærker, grafiske fremstillinger, afbildninger og reproduktioner, håndbøger (lærebøger), kataloger, litografier, lærred til bogbinding, magasiner, manualer, notesbøger, papir, pjecer (tryksager), plakater, protokoller, prospekter (skitser), ringbind til løseblade, samlemapper, sangbøger, scrapbøger, stof til bogbinding, søkort, tegneseriehæfter. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 41: Bogudgivelse, forlagsvirksomhed, udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), uddannelse, undervisningsvirksomhed, information om uddannelse og undervisning. 215

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gert Kjeldtoft, Michael Drewsensvej 4, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, D-holdere, æsker og skrin af træ eller af plastik, papirrulleholdere af træ eller af plastik til husholdningsbrug. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, alt især af møbler. (511) Klasse 42: Design af møbler og inventar til bolig og erhvervsdrivende. (730) Indehaver: Lindy Sørensen, Viborgvej 34, 8900 Randers, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADVENTURE CLUB (730) Indehaver: Peter Nygaard, Nørregade 1, 6840 Oksbøl, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, (511) Klasse 09: Bøger og undervisningsmateriale indtalt på lydbånd eller overført til magnetiske databærere, herunder disketter og cd-rom, edb-software, multimedieprodukter, elektroniske bøger og andre digitale medier. (511) Klasse 16: Papirbånd og kort til optagelse af edb software, bøger, leksika, tidsskrifter, publikationer i hæfte- eller bogform, albummer, almanakker, atlas, materiale til bogbinding, bogmærker, grafiske fremstillinger, afbildninger og reproduktioner, håndbøger (lærebøger), kataloger, litografier, lærred til bogbinding, magasiner, manualer, notesbøger, papir, pjecer (tryksager), plakater, protokoller, prospekter (skitser), ringbind til løseblade, samlemapper, sangbøger, scrapbøger, stof til bogbinding, søkort, tegneseriehæfter. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 41: Bogudgivelse, forlagsvirksomhed, udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), uddannelse, undervisningsvirksomhed, information om uddannelse og undervisning. (730) Indehaver: Cidex A/S, Måløv Byvej 229, 2760 Måløv, (511) Klasse 04: Stearinlys. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CombiSat (730) Indehaver: Dia-Montex A/S, Virkeholm 3B, 2730 Herlev, (511) Klasse 09: Kommunikationsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling af telekommunikationsudstyr. 216

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Areopagos, Fr. Nansens vei 19, Postboks 7169, Hajor Stua, No-0307 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Lars Mollerup degn., Peter Bangsvej 1 D, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed. (511) Klasse 41: Undervisning, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Organisering og ledelse af religiøse møder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Børsen Forum A/S, Møntergade 19, 1140 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: CD-Rom, trykte tekster i elektronisk form. (511) Klasse 16: Bøger, håndbøger, tryksager og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og rekuttering. (511) Klasse 36: Finansiel information. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af tekster, meddelelser og informationer via internettet. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelsesog undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONITOR (730) Indehaver: Kristian Wind, Sjællandsgade 101, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Computer hardware, optagne computerprogrammer, optaget computer software i form af programpakker, magnetiske databærere. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende valg og køb af edb-udstyr; samling (ikke tansport) af edb-udstyr, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Installation af hardware. (511) Klasse 38: Elektroniske netværkstransmissioner, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, kommunikation via computerskærme, information vedrørende telekommunikation. (511) Klasse 41: Undervisning vedrørende EDB og IT. (511) Klasse 42: Design af og ajourføring af computerprogrammel, computerprogrammring, rådgivning vedrørende computer hardware og computer software, udlejning af computere og computerprogrammel, leasing af tilgangstid til computerdatabaser; teknisk support vedrørende edb (hotline); webhotel for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ICOM (730) Indehaver: Icom Incorporated, , Kamikurazukuri, Hirano-ku, Osaka, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Kommunikationsudstyr, herunder transceivere, kommunikationsmodtagere, radiofrekvensmodtagere, radiotelefoner, bærbare transceivere, skibsbåndtransceivere, luftbåndtransceivere og amatørradiotransceivere; komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, nemlig mikrofoner, højttalere, hovedtelefoner, batterier, batterienheder, opladere til batterier, strømforsyninger, strømfordelingsenheder, forstærkere, sendere, modulatorer, demodulatorer, fjernkontroller, antenner, antenneafstemningsapparater, hovedsæt, kontakter, alarmer, forgreningsled, konsoller, og remme; navigationsudstyr, herunder videopejlere, kurvetegnere (plottere), radarer, GPSmodtagere og sonarer (akustisk undervandslokaliseringssystem); transceiver-computerinterface-terminaler; computerudstyr, nemlig personlige computere, computere til kontorbrug, computerservere, værtscomputere; perifert computerudstyr, nemlig centrale processorenheder, integrerede kredsløb, integrerede kredsløbschips, halvlederprocessorer, halvlederprocessorchips, mikroprocessorer, strømforsyninger, skærme, monitorskærme, LCD-skærme, skærmholdere, drev til bøjelige disketter, CD-ROM-drev, CD-ROM-printere, MO-drev, MD-drev, drev til hårde disketter, PD-drev, DVD-drev, scannerenheder, radio-lan-enheder, infrarød strålings-lan-enheder, laser-lan-enheder, tastaturer, mus, printerkabler, LAN-kabler, højttalere, mikrofoner, modemer, fax/modemer, trådløse modemer, modem-kort, terminal-adaptorer, afkølingsventilatorer, tasker/etuier til PC er, trykte kredsløbstavler, elektroniske kredsløbstavler, hovedkredsløbstavler, computer-hukommelsesanordninger, halvlederhukommelsesanordninger, videokredsløbstavler, audiokredsløbstavler, audio-videokredsløbstavler, video-grafiske acceleratorer, multimedieacceleratorer, videoprocessorer, æternet-tavler, æternet-kort og æternet- hubs ; computer-softwareprogrammer, nemlig styresystem-software, styreprogrammer til computere, til perifert computerudstyr, til kommunikationsudstyr, til navigationsudstyr og til transceiver-computerinterfaceterminaler; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af elektriske apparater, nemlig vedligeholdelse og reparation af radiokommunikationsapparater, vedligeholdelse og reparation af navigationsapparater, installation, vedligeholdelse og reparation af computere, installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner. (511) Klasse 42: Design, installation, vedligeholdelse og reparation af computersoftwareprogrammer og -data, nemlig design, vedligeholdelse og opdatering af computersoftware, genfinding/fejlretning af computersoftware og -data; udlejning og leasing af computere, udlejning og leasing af perifere computeranordninger, udlejning og leasing af computersoftwareprogrammer, udlejning og leasing af computerdatabaser; rådgivning vedrørende computere, nemlig rådgivning vedrørende computerhardware, rådgivning vedrørende computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IRGAPRO (730) Indehaver: Hans Erik Nielsen, Skydsbjergvej 18, 5463 Harndrup, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour Opstrup Skovgaard, Lille Torv 6, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Kosmetiske hudplejeprodukter til veterinære formål. (511) Klasse 05: Veterinære præparater, antiseptisk vat, antiseptiske midler, bakteriepræparater til veterinær brug, balsam til veterinær brug, desinfektionsmidler til hygiejniske formål, fedtstoffer til veterinære formål, hudplejeprodukter til farmaceutiske formål, lotions til veterinær brug, vaskemidler til dyr, vaskemidler til kvæg. (730) Indehaver: Niels-Otto Fuhrmann, Rundingen 2, Grønbjerg, 6971 Spjald, (511) Klasse 07: Maskineri og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til påføring af isoleringsmaterialer, rustbeskyttelse, tagdækningsmaterialer, rørcoating og produktlevetidsforlængende materialer, maskiner til mærkning af produkter for ovennævnte. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). 217

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kirsten Skydsgaard, Olufsvej 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 41: Udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af bøger (undtagen reklamer), manuskriptvirksomhed, forlagsvirksomhed, underholdning. (511) Klasse 42: Redigering af tekster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAMSON MILDE (730) Indehaver: Theodorus Niemeyer B.V., Paterswoldseweg 43, NL BB Groningen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 34: Tobak til hjemmerulning, pibetobak, cigarer, cigarillos, cigaretter, tobak og tobaksprodukter, lightere, tændstikker og artikler for rygere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAMSON EXTRA MILDE (730) Indehaver: Theodorus Niemeyer B.V., Paterswoldseweg 43, NL BB Groningen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 34: Tobak til hjemmerulning, pibetobak, cigarer, cigarillos, ciagaretter, tobak og tobaksprodukter, lightere, tændstikker og artikler for rygere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INFOZONE ELBRANCHENS HOT- LINE (730) Indehaver: Authentic Fitness Products Inc., a corporation of the State of Delaware, 7911 Haskell Avenue,, Van Nyus, Californien , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 25. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tjeck magazine A/S, Kong Hans gade 17, 9100 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Haderslevvej 25, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere, amperemetre og drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråde, armaturer, ledninger, kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spolere, elektriske elementer, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere, elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere dertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsledere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistorer, transformere, voltmetre; måleapparater, herunder elektriske, måleinstrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smedetråd (elektriske-); elektriske signaleringsapparater og -instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske, sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; kommunikationsapparater og -instrumenter, herunder antenner, modemer, omstillingsborde, sengeapparater, sendere og sender af elektroniske signaler, telefaxmaskiner, telefonapparater, samt hørerør hertil, telefonledninger; batterier, herunder elektriske samt opladere til batterier; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere; elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere; vaterpas. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed. (730) Indehaver: Tjeck magazine A/S, Kong Hans gade 17, 9100 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed. 218

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBMA (730) Indehaver: Kolding Købmandsskole, Tvedvej 7, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af seminarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GEOLINK (730) Indehaver: Petratech, Inc. a corporation of the State of Minnesota, 4444 West 78th Street, Minneapolis, MN 55435, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) i form af håndudlagte, indbyrdes indgribende, forstøbte blokke af cellebeton. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOMBEAUD PETIT (730) Indehaver: Chris-Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEYBOTTE (730) Indehaver: Chris-Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SVETRUCK (730) Indehaver: Svetruck AB, Box 321, Ljungby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Maskinværktøjer; maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); plovskær, bulldozere, gradere (maskiner), trækstænger til maskiner og motorer, gravemaskiner, maskinelle graveredskaber, løfte- og hejsekraner, lastnings- og losningsapparater til gods, løfteapparater, kraner. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; traktorer, gummigeder, traktorer og gummigeder til håndtering af brænde og tømmer, trucks, gaffeltrucks, løftetrucks, motorer til køretøjer til brug på land, dele og tilbehør til køretøjer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder puffere til at pløje, trumle og vælte, gribearme og - kløer, rotatorer, kæder, løftemaster, gaffelvogne, portalkraner, gafler, påsætningsdele, skovle, tømmergribearme og -kløer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, finansiering af leasingkøb af køretøjer, trucks, motorredskaber, løfteanordninger og maskiner; valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; udlejning af lokaler; forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 37: Reparation, vedligeholdelse og servicering af motorredskaber, løfteapparater og maskiner. (511) Klasse 39: Udlejning af køretøjer, trucks. (511) Klasse 42: Forsknings- og udviklingsvirksomhed af nye produkter; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig); industriel design; ingeniørvirksomhed; konstruktionstegning; maskintegning, test at materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Best Collection ApS, Birkevej 56, 7442 Engesvang, (740/750) Fuldmægtig: Hjulmand & Kaptain, Badehusvej 16, 9100 Ålborg, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: "De Tre Kongelige Tenorer" (730) Indehaver: John Venning, Ndr. Frihavnsgade 13 A,2.th, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Knud Lundblad, Niels Hemmingsensgade 10,5, 1153 København K, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; lyd- og billedbærere, herunder lydbånd, videobånd, kassetter, lydplader, compact discs; optiske laserdiscs; interaktive medier med optagelser af lyd og/eller billeder; underholdnings- og undervisningsmateriale i magnetiske, elektronisk og/eller optisk optaget form. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder koncertvirksomhed samt kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NetMotion.dk A/S, Foldegade 33, 1., 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Bent Skov & Partnere, Advokataktieselskab, Sønderbrogade 35, 7100 Vejle, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende formidling af et udbud af varer og tjenesteydelser samt dertil relaterede rabatordninger; annoncevirksomhed. (511) Klasse 38: Formidling af online adgang til elektroniske databaser. (511) Klasse 41: Arrangement, administration og afholdelse af sportslige og kulturelle events; undervisningsvirksomhed; sportsklubber. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort/hvid og grå med rød prik. 219

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XPLAN (730) Indehaver: Sherwood Services AG, Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer software til planlægning, beregning og vudering af terapeutiske midler inden for område medicinsk radioterapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SERVIC e UROPE (730) Indehaver: Telia Net, filial af Telia Nättjänester Norden AB, Sverige, Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, teletekniske og radiotekniske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, styring, kontrol, geografisk stedbestemmelse, livredning og information; mobile og stationære apparater til tranmission, modtagelse, lagring, bearbejdning og/eller gengivelse af informationer, såsom data, herunder lyd og/eller billede; magnetiske, elektroniske og optiske databærere; databære- og datalagringsmedier, herunder sådanne af disk-, bånd-, RAM-, og ROM-typen; databehandlingsudstyr, herunder modemer og interfaces til computere; optaget computerprogrammel; antenner; transceivere (sender-modtager (radio)), herunder satellitsignalapparater til stedbestemmelse til brug for global positionering og positionsbestemmelse; kommunikationsnetværk, telekommunikationsstationer (stamledninger), arbejdsstationer (basstationer), terminaler; telekommunikationsapparater, herunder telefonapparater, sendere og modtagere (telekommunikation); fjernstyrede kodebetjente adgangsapparater; mekanismer til mønt- og/eller kortstyrede apparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; disks. (511) Klasse 16: Varer af papir og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; papirhandlervarer; kontorartikler, dog ikke møbler; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder skriftligt materiale hørende til de i klasse 9 nævnte elektroniske og elektriske apparater, redskaber og instrumenter, manualer, brugervejledninger og teknisk dokumentation; computerprogrammer i trykt form; bånd, kort og papir til optagelse af computerprogrammer og til brug i forbindelse med de i klasse 9 nævnte apparater og instrumenter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed og vedligeholdelsesvirksomhed (ikke indeholdt i andre klasser), herunder servicering og vedligeholdelse af tele-, radio-, computer-, informationsbehandlings- og datakommunikationsanlæg. (511) Klasse 38: Tele-, radio-, og datakommunikationsvirksomhed; mobilradio- og mobiltelefonkommunikation; tele- og datakommunikationstjenesteydelser vedrørende distribution af dokument- og programmelindhold; elektronisk transmission af dokumenter og data via netværk, fjernsyn, radio og andre sende- og transmissionsmedier; netværks- og data kommunikationstjenesteydelser vedrørende elektronisk dataudveksling og multimedie-informationstjenesteydelser; kommunikation via computerskærme, transmission af meddelelser og billeder via computere; tjenesteydelser vedrørende elektronisk post; udlejning af kommunikationsapparater; information om telekommunikation, udlejning af telekommunikationsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; leasing af tilgangstid til computerdatabaser; teknisk drift af computerdatabaser; udlejning af apparater til databehandling; udvikling og design af udstyr til telekommunikation og til internetbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jan Jensen, 19 Richmond, North Brunswick Street, Dublin 7, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dan-floor Ultra Light Vlies (730) Indehaver: Tæppefabrikken dan-floor a/s, Østerbro 9, 6933 Kibæk, (511) Klasse 27: Tæpper, måtter og tæppeunderlag samt dele af tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANTA ANA (730) Indehaver: Bodegas y Vinedos Santa Ana S.A., Cuyo 3066, Marlinez, Peia. de Buenos Aires, Argentina (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Vine og alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 220

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere