Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården."

Transkript

1 Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

2 Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til Internettet. Den installerede telefoncentral giver mulighed for intern telefoni mellem lejlighederne på de to lokationer og lokationerne imellem, samt tilbyder en række gratis services så som telefonvækning, telefonsvarer osv. Forbindelsen fra det interne computernetværk til Internettet er en fast opkoblet teleforbindelse, hvilket betyder at der betales en fast pris for forbindelsen, uanset hvor meget den benyttes. Det betyder, at man som beboer ikke behøver at bekymre sig om, hvor lang tid man er online, men kan surfe Internettet tyndt, uden at skulle skele til økonomien. Alle disse herligheder får du til en fast pris pr. måned, der opkræves af Højstrup hver måned sammen med huslejen. Beløbet er angivet under teksten YDL. INTERNET på huslejeopkrævningen. Beløbet dækker projektets anlægsudgifter, drift af telelinier m.m. Dette hæfte forsøger at give et overblik over, hvordan du bliver tilsluttet telefoncentralen og computernetværket, hvordan du bliver tilmeldt, samt hvordan du benytter telefoncentralens mange services. Som ny beboer skal du bare tilslutte din telefon og computer som beskrevet her i hæftet, og indsende et par tilmeldingsblanketter, så er du kørende og får fuld valuta for pengene. Højstrup samt netgrupperne på Åløkkegården og Rytterkasernen håber, du får glæde af de mange muligheder som telefoncentralen og netværket tilbyder. Oktober 2000 Netgruppen Rytterkasernen. Version 1.1, sidst revideret I

3 Indholdsfortegnelse 1 TELEFONI Generelt Tilslutning af telefon Telefonnummer Tonesignaler Intern telefoni Ekstern telefoni Teletakster Services Viderestilling Telefonvækning Kortnumre Spærring af eksterne opkald Intern notering Samtale venter (Banke på) Genkald af sidste nummer TELEFONSVARER (VOICE MAIL) Generelt Brug af din mailbox for første gang Få adgang til din mailbox Optagelse af din personlige hilsen Aktivering af Telefonsvarer (mailbox) Ændring af kode til mailbox Aktivering af tid og dato på beskeder i mailbox Aflytning af beskeder Søgning i gemte beskeder Aflytning af telefonsvarer (mailbox) fra ekstern telefon Et par tips til større udbytte af din mailbox INTERNET / LOKALNETVÆRK Generelt Hvordan kommer DU til at benytte netværket? Indkøb af netkort og kabel Tilslutning af computer til netværket Opsætning af netværkssoftware på computeren Regler for brug af netværket Intern flytning HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? Telefoni Netværk/Internet...16 BILAG 1 Teleudbyder 2 Internetudbyder 3 Regler for brug af netværk 4 Oversigt over systemkortnumre 5 Ofte stillede spørgsmål (med svar) 6 Oversigt over telefonservices Alle bilag findes i det vedlagte bilagshæfte. II

4 1 Telefoni 1.1 Generelt På Åløkkegården og Rytterkasernen er der installeret en telefoncentral. De to centraler er koblet sammen med en fast telefonforbindelse, så de fungerer som én central, og der kan derfor ringes gratis mellem de to lokationer. Fra Rytterkasernens central går der 30 linier videre til vores teleudbyder. Fordelen ved at have egen telefoncentral, frem for at alle beboere har deres eget abonnement f.eks. ved TDC, er følgende: Hvis hver beboer har eget telefonabonnement, f.eks. hos TDC, skal der bruges en telefonlinie pr. lejlighed. dvs = 124 linier (Rytterkasernen har 102 lejligheder og Åløkkegården har 22). Men det hænder aldrig, at alle 124 ringer samtidigt. Derfor kan vi klare os med færre telefonlinier, hvis vi deles om dem. Da vi har vores egen telefoncentral, deles vi om linierne, og kan derfor nøjes med 30 telefonlinier, og sparer derfor det der svarer til 94 abonnementer hos TDC. Derudover kan vi forhandle samlet med vores teleudbyder, og derfor opnå storkundefordele. Telefoncentralen giver desuden en del gratis services, som du kan benytte lige så meget du vil. Hvordan kommer du så i gang med at benytte telefonimulighederne? 1. Slut en telefon til stikket i væggen. 2. Du kan nu ringe internt, og modtage eksterne opkald. 3. Udfyld og indsend tilmelding til teleudbyder (blanket fremsendes automatisk til dig) 4. Få dage efter kan du ringe eksternt. 5. Ring og vær glad Dette kapitel giver overblik over, hvordan du får tilsluttet din telefon, samt hvordan du benytter de services, telefoncentralen tilbyder. Telefonsvareren er beskrevet i kapitel Tilslutning af telefon For at kunne benytte mulighederne for at telefonere, skal du anskaffe dig en almindelig analog telefon, hvis du altså ikke allerede har en sådan. Det er den sammen type telefon, der benyttes ved et almindeligt TDC telefonabonnement. Telefonen skal tilsluttes i det ØVERSTE af de to stik, der er monteret på væggen. Hvis stikket på telefonen ikke passer i vægstikket, skal der anvendes et konverteringskabel som ses på figur 1 på næste side. Et sådant konverteringskabel hører til din lejlighed, og skal efterlades der, når du engang flytter. Er der ikke et sådant konverteringskabel i din lejlighed, når du flytter ind, kan du kontakte varmemesteren og få et udleveret. 1

5 Almindeligt telefonstik Konverteringskabel Vægstik Telefon Telefon Internet Figur 1. Montering af telefon i øverste stik i væggen. Konverteringskabel er anvendt. I din lejlighed findes der også et almindeligt telefonstik. Dette stik er TDC s og skal ikke benyttes. 1.3 Telefonnummer Alle lejligheder har fået tildelt et telefonnummer. Nummeret er fast og kan ikke ændres. Hvis man flytter internt, er det derfor ikke muligt at få sit telefonnummer flyttet med. Det samme gør sig gældende ved fraflytning. Numrene er fordelt således Afdeling Tlf. nr. på lejlighed Numre Rytterkasernen Lejlighedsnummer, f.eks Åløkkegården sidste cifre i lejlighedsnummer, f.eks Varmemesteren i Rytterkasernen har nummer Når der skal ringes til en lejlighed fra en ekstern telefon, skal der ringes 7766XXXX, hvor de fire XXXX erstattes af telefonnummeret hørende til lejligheden. Dvs. bor du i f.eks. lejlighed 7400, bliver dit nummer Telefonnumrene står ikke opført i nogle telefonbøger, men ringes der til en telefon med nummerviser, vil nummerviseren vise lejlighedens telefonnummer, f.eks Det er ikke muligt at få hemmeligt nummer. Når der ringes til en lejlighed udefra, ringes der altså direkte til lejligheden og ikke via et gennemvalgsnummer. 1.4 Tonesignaler Telefoncentralen benytter tonesignaler til at informere dig, om de aktuelle services du benytter. Tonesignalerne kan være følgende: Klartone: Høres, når røret er løftet, og linien er fri. (Lang hylende tone) 2

6 Klartone med ekstra tone: Høres, når røret er løftet, linien er fri og der er programmeret en facilitet (f.eks. viderestilling, tilkobling af tlf. svarer osv.). (Hurtig skiftende mellem en normal og en lysere klartone) Ringetone: Der ringes på det kaldte nummer. Optagettone: Det kaldte nummer er optaget. Tonen vil også høres, hvis der er oprettet en facilitet på det kaldte nummer. Kvitteringstone og langsom optaget tone: Betyder at en viderestilling, en ændring eller en afbestilling er udført. (Bip Bip) Ventetone: Høres under en samtale og betyder, at der er en anden samtale, der venter på dig. (Bip) Ventende besked: (Klartone med ekstra dyb tone) Der ligger en besked til dig på din telefonsvarer (voice mail-system). (Langsom skiftende mellem en normal og en dybere klartone) 1.5 Intern telefoni Så snart du har tilsluttet en telefon til det øverste stik i væggen, kan du ringe internt og benytte telefoncentralens services. Det kræver ikke yderligere tilmelding. Da Rytterkasernen og Åløkkegården har egen telefoncentral, er det gratis at ringe internt i de to afdelinger, mellem afdelingerne, samt at benytte telefoncentralernes services. Hvis du ønsker at ringe internt, er dette meget enkelt. Du løfter røret, afventer klartone og taster det 4-cifrede nummer på den lejlighed, du ønsker at ringe til. (se afsnit 1.3). Telefoncentralens services benyttes ved hjælp af tasterne på telefonen. Alle services er nærmere beskrevet i afsnit Ekstern telefoni Når der tales om ekstern telefoni er der to muligheder. Ringe ind til en lejlighed og ringe ud fra en lejlighed. Ringe ind. Så snart din telefon er tilsluttet stikket i væggen, er det muligt at ringe til din lejlighed udefra. Der skal ringes 7766XXXX, hvor XXXX er nummeret på din lejlighed (se afsnit 1.3) Ringe ud. Når du skal ringe eksternt, skal du trykke 0 + nummeret, du ønsker at ringe til. 3

7 Før du kan ringe eksternt, skal du først registreres som kunde ved vores teleudbyder. Teleudbyderen fremsender automatisk en tilmeldingsblanket til dig ved indflytningen, som du skal udfylde og indsende. Få dage efter du har indsendt blanketten, bliver din telefon åbnet, så du kan ringe ud. Dette sker automatisk uden at du får yderligere besked, så du må selv prøve dig frem for at finde ud af, hvornår det virker. Vi bliver hos vores nuværende teleudbyder, så længe vi er tilfredse med deres priser og service. Skulle det vise sig, at vi senere kan få et bedre tilbud hos en anden udbyder, kan vi skifte udbyder, hvis dette vedtages på et afdelingsmøde. Desuden vil et eventuelt skift skulle ske i henhold til den kontrakt, vi har med vores nuværende teleudbyder. I bilag 1 kan du læse yderligere informationer om vores nuværende teleudbyder. Der kan ringes 112 direkte, uden det er nødvendigt at trykke 0 først. 1.7 Teletakster Når du ringer eksternt foregår det til vores teleudbyders til enhver tid gældende takster. Du kan læse mere i bilag 1 om, hvordan du finder frem til disse på Internettet. Har du ikke en computer, og du derfor ikke kan se taksterne på Internettet, kan du prøve at spørge din nabo eller en fra netgruppen, om de vil hjælpe dig. Vores teleudbyder fremsender en faktura direkte til dig, på det beløb du har ringet for, altså på samme måde som TDC gør det. Du skal ikke betale dine telefonsamtaler forud. 1.8 Services Telefoncentralen stiller en række gratis services til rådighed. Disse services er automatisk aktiverede og behøver ingen yderligere tilmelding. I dette afsnit er de enkelte services nærmere beskrevet. I bilag 6 findes en oversigt over alle services Viderestilling Hvis du er væk fra telefonen i en periode, kan du bestille viderestilling til et andet lokalnummer eller til et eksternt nummer. Du kan ringe fra din telefon som normalt, selv om du har bestilt viderestilling. Når viderestilling er aktiveret, vil klartonen, du hører når du løfter røret, være anderledes end når viderestilling ikke er aktiveret. Se afsnit 1.4. Viderestilling af alle opkald Etablering: Tast *71 + lokalnummer eller * eksternt nummer Annullering: Tast *81 4

8 Viderestilling ved optaget Etablering: Tast *72 + lokalnummer eller * eksternt nummer Annullering: Tast *82 Viderestilling ved intet svar Etablering: Tast *73 + lokalnummer eller * eksternt nummer Annullering: Tast *83 Annullering af alle viderestillinger Tast * Telefonvækning Denne funktion giver dig mulighed for at bestille et opkald på et forudbestemt tidspunkt. Der kan maksimalt programmeres 4 tidspunkter samtidigt. Når et bestilt opkald ringer og røret løftes, høres et signal (bip bip) der indikerer, at det er et bestilt opkald. Etablering: Tast *95 + TTmm hvor TTmm er vækningstidspunktet (time, minut), f.eks eller Din telefon vil nu ringe på det indtastede tidspunkt. Såfremt du er optaget af en telefonsamtale på det valgte tidspunkt, vil din telefon ringe umiddelbart efter du lægger røret på. 5

9 Annullering af specifik vækning: Tast *96 + vækningstidspunkt (TTmm) Annullering af alle vækninger: Tast * Kortnumre Telefoncentralen giver mulighed for to typer af kortnumre: systemkortnumre og personlige kortnumre. Systemnumrene er gældende for alle lejligheder, mens de personlige numre er individuelle for hver lejlighed. Systemkortnumre Systemkortnumre er fastsat centralt og kan ikke ændres eller slettes. Opkald til systemnummer # + kortnummer Bilag 4 viser en oversigt over de systemkortnumre, der er indkodet i telefoncentralen. Personlige kortnumre Det er muligt at gemme op til 10 personlige kortnumre. Opkald med personlige kortnumre Tast *4 Tast kode 0 til 9 (det ønskede kortnummer) Opret personligt kortnummer Tast *92 Tast det kortnummer, (0 til 9) du ønsker at benytte Tast 0 + det eksterne telefonnummer du vil gemme Slet personligt kortnummer Tast *93 Tast det kortnummer, (0 til 9) du ønsker at slette For at ændre et gemt kortnummer skal dette først slettes, hvorefter det nye nummer kan programmeres. 6

10 Herunder kan du notere dine personlige kortnumre. Navn Nummer Kortnr Spærring af eksterne opkald Denne funktion bruges til at spærre din telefon med en kode, således at kun dem der kender koden kan foretage eksterne opkald. Oprettelse af personlig kode: Tast * Indtast den ønskede 4-cifrede kode 2 gange Ændring af personlig kode: Tast *670 + gammel kode Tast den nye 4-cifrede kode 2 gange Aktivering af spærring: Tast *50 Deaktivering af spærring: Tast *51 + personlig kode Intern notering Hvis du ringer internt til en anden lejlighed, og nummeret du ringer til melder optaget eller ikke bliver svaret, kan du tage notering på lokalnummeret. Hvis nummeret er optaget, bliver du ringet op, så snart den anden part har lagt røret på efter sin samtale. Hvis nummeret ikke svarer, bliver du ringet op, så snart den anden part har lagt røret på efter sin første samtale. Du kan bruge telefonen normalt, selvom du har aktiveret noteringen. 7

11 Opret notering på nummeret: Ring op til et internt nr., der melder optaget eller ikke bliver besvaret Tast R + 5 og afvent kvitteringstone Annuller notering: Tast *69 og afvent kvitteringstone Samtale venter (Banke på) Når du under en samtale hører et kort bip i røret, betyder det, at en ekstern samtale venter på dig. (En ekstern samtale banker på) Du kan nu gøre følgende: For at skifte til den ventende samtale Tast R + *60 og derefter vælge imellem: Genopret oprindelige forbindelse og parker den eksterne samtale Tast R + 2 Samtale med begge på skift (Brokers Call) Tast R + 2 for at skifte imellem de 2 samtaler Samtale med begge samtidig (trepartskonference) Tast R + 3 Alternativt kan du afslutte den samtale du er i gang med, når du hører bippet, og lægge røret på. Derefter vil telefonen ringe med den ventende samtale. Du kan naturligvis også bare lade være med at foretage dig noget, og dermed ignorere den ventende eksterne samtale. For den der forsøger at ringe til dig, vil det så lyde som om, du ikke tager telefonen. Denne samtale vil ikke blive viderestillet til din telefonsvarer, selv om den er aktiveret. Banke på er som standard aktiveret og kan ikke slås fra Genkald af sidste nummer Din telefon gemmer automatisk det telefonnummer, du sidst ringede op. Dette gælder både interne og eksterne opkald. Kald det gemte nummer Tast *56 Slet det gemte nummer Tast *57 8

12 2 Telefonsvarer (Voice mail) 2.1 Generelt Vores telefoncentral indeholder et voice mail-system. Systemet har en mailbox for hver lejlighed, der virker som en telefonsvarer. Når din mailbox er aktiveret, viderestilles din telefon til voice mail-systemet, hvis du ikke tager telefonen inden 4 ring. Voice mail-systemet giver personen der ringer til dig mulighed for at efterlade en besked, og indikerer derefter, at der er lagt en besked til dig. Indikationen består i, at klartonen på din telefon ændres. Se afsnit 1.4. Du har derefter mulighed for at ringe op til din mailbox og aflytte de beskeder, der er indtalt til dig. 2.2 Brug af din mailbox for første gang Før du aktiverer din mailbox, skal du have indtalt to ting i din mailbox. Du skal have fortalt systemet hvem du er, og du skal have indtalt den udgående standardhilsen, folk skal høre, når de ringer til dig, og du ikke tager telefonen. Det er også en god ide at skifte dit password til mailboxen. Fremgangsmåden for dette er beskrevet i afsnit 2.6. Først skal du tilkendegive dig over for mail-systemet som beskrevet nedenfor, og derefter skal du indtale en standardbesked som beskrevet i afsnit 2.4 Ring op til din mailbox ved at trykke *671 Voice mail systemet beder dig om at indtaste dit password efterfulgt af #. Hvis du ikke har ændret dit password er det 00. Voice mail systemet beder dig om at indtale dit navn. Bemærk at du kun må indtale dit navn, da det kun anvendes som identifikation til netop din mailbox (dvs. dette ikke er en besked). Tast # for at afslutte optagelsen af dit navn. Derefter tilbyder voice mail systemet følgende funktioner for aflytning af dit navn: 1 Aflyt dit navn 0 Fuldfør dit navn * Fortryd 0 Fortryd og gentag # Godkend dit navn Tast # for at godkende optagelsen af dit navn. Du kan nu anvende mailboxens hovedmenu. 2.3 Få adgang til din mailbox Ring op til din mailbox ved at trykke *671 Indtast derefter dit password efterfulgt af #. Hvis du endnu ikke har ændret passwordet, er det 00. Systemet fortæller dig, om der er beskeder til dig og indikerer mailboxens status. Såfremt det er første gang, du forsøger at få adgang til din mailbox, skal du indtale dit navn efter voice mail guidens instruktioner. Se afsnit 2.2 Voice mail systemet tilbyder dig herefter følgende funktioner: 1 Lytte til dine beskeder 2 Optage og sende en besked 3 Lytte til gemte beskeder. 4 Administrationsmenuen * Afslut mailbox 9

13 2.4 Optagelse af din personlige hilsen Nedenstående beskriver, hvordan du indtaler den udgående besked, der skal afspilles, når du ikke tager telefonen. Gå ind i din mailbox. (se afsnit 2.3) For at få adgang til Administrationsmenuen, tast 4. Tast 1 for optagelse af personlige hilsener. Systemet vil derefter tilbyde følgende funktioner: 1 Standard hilsen (kortvarigt fravær) 2 Udvidet hilsen (længerevarende fravær) 3 Optag dit navn * Fortryd og returner til hovedmenu Normalt vil det være en standardhilsen (punkt 1), der benyttes som udgående besked. Punkt 3 er indtaling af dit navn. Dette har du allerede gjort i afsnit 2.2. For at optage en standardhilsen, tast 1 og indtal efter tonen. Tast # for at afslutte din hilsen. Du kan nu aflytte og overspille tidligere hilsener. Godkend din hilsen ved at taste #. Bemærk at du ikke skal nævne "Indtal en besked efter tonen" eller lignende, da dette automatisk bliver tilføjet efter din hilsen af systemet. Navnet på din mailbox anvendes til at identificere din mailbox og indtaste din hilsen, såfremt du ikke ønsker at optage en personlig hilsen. Bemærk at du kun skal optage dit navn uden tilføjelse af "Goddag" etc. Ønsker du at ændre navnet på din mailbox, tast 3 og indtal efter tonen. Afslut med #. Når du er tilfreds med din hilsen, godkendes den ved at taste #. 2.5 Aktivering af telefonsvarer (mailbox) For at aktivere din telefonsvarer, skal du viderestille din telefon til voice mail-systemet. Der er følgende muligheder for dette: 1. Viderestil alle opkald til mailboxen (din telefon ringer ikke mere før du slår viderestillingen fra) 2. Viderestil hvis du ikke tager telefonen (efter 4 ring) 3. Viderestil hvis din telefon melder optaget. Viderestillingen skal foretages på samme måde som almindelig viderestilling af telefonen som beskrevet i afsnit Mailboxen har nummer Det er det nummer du skal viderestille telefonen til. Det mest normale vil være at viderestille telefonen til mailboxen, når telefonen ikke tages. En anvisning på dette er vist nedenfor. Viderestilling til mailbox ved intet svar Etablering: Tast *

14 Annullering: Tast *83 N.B: Vær opmærksom på, at når du har viderestillet din telefon til mailboxen, får klartonen på din telefon en anden lyd end den plejer. Klartonen kan variere afhængig af, om der er nye ventende beskeder i mailboxen, eller der ikke er det. Se afsnit Ændring af kode til mailbox Gå ind i din mailbox. (se afsnit 2.3) For at få adgang til Administrationsmenuen, tast 4. Tast 4 for at få adgang til personlige optioner. Voice mail systemet tilbyder nu følgende personlige funktioner: 1 Ændring af password 2 Ændring af mailboxsprog 3 Aktiver/deaktiver af varsling om ventende besked i mailbox 6 Ændring af beskeddata * Fortryd og returner til overordnet menu Tast 1 for at vælge funktionen ændring af password. Indtast din nye kode (mellem 2 til 6 cifre) efterfulgt af #. Mailboxen beder dig derefter indtaste din nye kode igen. Når du har fuldført disse to indtastningssekvenser, ender du automatisk i den personlige menu. 2.7 Aktivering af tid og dato på beskeder i mailbox Det er muligt at indstille mailboxen, så du får tidspunkt og dato for de beskeder, der er indtalt på din telefonsvarer. For at aktivere dette skal du gøre følgende: Gå ind i din mailbox. (se afsnit 2.3) For at få adgang til Administrationsmenuen, tast 4. Tast 4 for at få adgang til personlige optioner. Voice mail systemet tilbyder nu følgende personlige funktioner: 1 Ændring af password 2 Ændring af mailboxsprog 3 Aktiver/deaktiver af varsling om ventende besked i mailbox 6 Ændring af beskeddata * Fortryd og returner til overordnet menu Tryk 6 "Ændring af beskedernes data" Nu skal du vælge én af følgende tre muligheder: o Tryk 1 for "Deaktiver dato og tid" o Tryk 2 for "Kun dato på beskeder" o Tryk 3 for "Både dato og tid på beskeder" 11

15 2.8 Aflytning af beskeder Gå ind i din mailbox. (se afsnit 2.3) For aflytning af dine beskeder, tast 1. Under aflytning kan du taste 7, 8 eller 9 for henholdsvis at spole tilbage, holde pause eller spole fremad i beskederne. Der er ingen stemme, som annoncerer disse funktioner. Mailboxen tilbyder følgende funktioner: 1 Aflyt besked (igen) 4 Tid og dato for modtagelse 5 Gem besked 6 Aflyt forrige besked 7 Spol 10 s tilbage 8 Pause 9 Spol 10 s fremad * Fortryd og returner til hovedmenuen # Spring til næste besked For at slette den besked, som du lige har aflyttet, skal du taste 0 og derefter # for at bekræfte sletningen. Tid og dato for modtagelse af beskeden fås ved at taste 4. (du kan aktivere dette permanent. Se afsnit 2.7) Ønsker du at gemme den besked, som du lige har aflyttet, tast 5. For at afspille den forrige besked, tast 6. Skift til næste besked ved at taste #. 2.9 Søgning i gemte beskeder Gå ind i din mailbox. (se afsnit 2.3) Tast 3 for at lytte til dine gemte beskeder. Den første gemte besked vil blive afspillet for dig. Ved at taste 7, 8 eller 9 kan du henholdsvis spole tilbage, holde pause eller spole fremad under beskeden. Efter endt aflytning af første besked tilbyder voice mail-systemet dig følgende funktioner: 1 Aflyt besked 4 Tid og dato for modtagelse 5 Dato for automatisk sletning af besked 6 Aflyt forrige besked 7 Spol tilbage 10 s 8 Pause 9 Spol frem 10 s * Fortryd og returner til hovedmenuen 0 Slet besked og spring til næste besked # Spring til næste besked Tast 1 for aflytning af besked. Tast 4 for at høre tid og dato for modtagelse af beskeden. Ønsker du at høre, hvornår denne besked blev slettet, tast 5. For at afspille den forrige besked, tast 6. Ønsker du at slette denne besked, tast 0 og derefter # for at bekræfte sletningen. For at springe til næste besked, tast #. 12

16 2.10 Aflytning af telefonsvarer (mailbox) fra ekstern telefon Du har mulighed for at aflytte din mailbox, når du ikke er hjemme. Dette gøres på følgende måde. Ring til voice mail-systemet på nummer Når voice mail systemet svarer, indtast dit mailbox nummer efterfulgt af #. (dit mailbox nummer er dit 4-cifrede telefonnummer, f.eks Se afsnit 1.3). Voice mail-systemet beder dig om at indtaste dit password efterfulgt af #. Hvis du endnu ikke har ændret dit password, er det 00. Du kan nu anvende mailboxens funktioner på samme måde, som du ville have gjort hjemme fra din egen telefon Et par tips til større udbytte af din mailbox Faktisk behøver du slet ikke anvende denne brugervejledning! Voice mail systemet guider dig med simple og letforståelige instruktioner gennem hver enkel funktion. Hvis du taster forkert, skal du blot vente et par sekunder, og voice mail-systemet vil starte forfra igen. Du behøver heller ikke lytte til voice systemets guide! Voice mail systemet er altid et trin foran, så du ikke behøver høre hele beskeden igennem, før du indtaster en kommando. Skulle det ske at du bliver låst fast i systemet; så tast *. Med denne kommando fortryder du dine tidligere indtastninger, og du vil vende tilbage til menuen. Du godkender hver indtastningssekvens ved at taste #. 13

17 3 Internet / lokalnetværk 3.1 Generelt Det lokale computernetværk der er installeret på Åløkkegården og på Rytterkasernen giver beboerne på begge destinationer mulighed for at dele dokumenter, printere osv. med hinanden, spille mod hinanden, samt surfe Internettet tyndt. De to lokationer har hver deres uafhængige netværk, der er forbundet med hinanden via en fast telefonforbindelse. De lokale netværk er fra Rytterkasernen forbundet til Internettet, ligeledes via en fast telefonforbindelse. Dette giver den enkelte beboer mulighed for at surfe på Internettet, eller måske dele dokumenter med en studiekammerat der bor på et kollegium eller lignende, der ligeledes er tilsluttet Internettet. De to lokale netværk administreres af netgrupper nedsat på Åløkkegården og på Rytterkasernen. Disse grupper er der for beboernes skyld og er villige til at hjælpe. Men husk på at de gør det frivilligt, og de kan derfor ikke stå til rådighed på alle tider af døgnet. Dette kapitel beskriver, hvordan du får din computer tilsluttet netværket og Internettet. 3.2 Hvordan kommer DU til at benytte netværket? For at du kan benytte netværket skal du gøre følgende: 1. Anskaf et netværkskort til din computer samt en netværkskabel (UTP). Netgruppen vil gerne være dig behjælpelig med at anskaffe dette. Se mere derom i afsnit Kontakt netgruppen for at få en netværksadresse og en blanket til oprettelse hos vores Internetudbyder. 3. Udfyld og indsend tilmeldingsblanket til Internetudbyder. Se bilag 2 4. Når du har modtaget svar fra Internetudbyderen, er du klar til opsætning af din computer med de indstillinger, du har fået af netgruppen og Internetudbyderen. Se afsnit Du er nu klar til at surfe Internettet tyndt og til at dele dokumenter eller spille med de andre beboere. 3.3 Indkøb af netkort og kabel For at komme på netværket og dermed på Internettet skal du anskaffe et netværkskabel, samt et netværkskort til din computer, hvis du altså ikke allerede har disse. Netværkskortet skal været et Ethernet netværkskort med et RJ45 (UTP) tilslutningsstik og være et 10 Mbit kort, 100 Mbit kort eller et 10/100 Mbit kort. (Mbit udtales Megabit) Kablet skal være et UTP netværkskabel, i den længde du nu har brug for. Skulle ovenstående ikke sige dig ret meget så fortvivl ikke. Hvis du viser ovenstående til en ekspedient i en computerbutik, skulle vedkommende gerne vide, hvad det er du skal bruge. Netgruppen kan evt. være dig behjælpelig med at anskaffe et netværkskort og/eller et netværkskabel. 14

18 3.4 Tilslutning af computer til netværket For at din computer kan blive tilsluttet til netværket, forudsætter dette, at der er et netværkskort monteret i computeren. Computer og netværksstikket i væggen kobles sammen med et UTP netværkskabel. Som det ses på figur 1, skal kablet sættes i netværkskortet, og i det NEDERSTE stik af de to stik der er monteret på væggen. Det nederste er til netværk, og det øverste er til telefon. Netkort monteret i computer Vægstik A0X-YY UTP-netkabel Telefon Netværk Computer Figur 1. Montering af netværkskabel i nederste stik i væggen Nu er computeren tilsluttet netværket. Nu mangler den at blive konfigureret med de rigtige netværksindstillinger. 3.5 Opsætning af netværkssoftware på computeren Alle computere på netværket har deres egen unikke adresse. En sådan skal din computer derfor også have. Når du kontakter din lokale netgruppe, får du bl.a. udleveret en seddel med adressen til din computer samt andre oplysninger, der er relevante for opsætningen af din computer. Da der findes mange forskellige computeroperativsystemer, (Windows 95/98/ME/NT/2000, Linux, Mac OS, m.fl.) og opsætningen af dem er vidt forskellige, er det for omfattende at have en beskrivelse af opsætningen af dem med her. Skulle det drille, eller har du ikke lyst til at kaste dig ud i at rode med opsætningen på din computer, så prøv at spørge din nabo eller din lokale netgruppe, om de ikke har tid til at hjælpe dig. 3.6 Regler for brug af netværket Der er udarbejdet et regelsæt for brug af de lokale netværk. Regelsættet beskriver hvad der ikke er tilladt i forbindelse med brug af netværket. Overtrædelse af disse regler vil medføre sanktioner, evt. at man bliver koblet af netværket. Reglerne for brug af netværket findes i bilag Intern flytning Hvis du flytter internt i Rytterkasernen/Åløkkegården, er det vigtig, at du meddeler dette til din lokale netgruppe og til vores Internetudbyder. Hvis du ikke gør dette, vil det kunne medføre, at du og de nye beboere i din gamle lejlighed vil have problemer med at komme på nettet. Desuden kan du risikere at blive slettet fra systemet, når vores Internetudbyderen ikke længere kender din korrekte adresse. 15

19 4 Hvor kan du få hjælp? Der er mange muligheder for at få hjælp, hvis du har problemer med din Internet opkobling eller med din telefon og de services, der er til rådighed i telefoncentralen. Dette kapitel beskriver, hvor du kan søge hjælp. Generelt kan det siges, at inden du kontakter nogen for at få hjælp, er det en god idé, at du undersøger om svaret på dit problem/spørgsmål allerede findes i denne folder. Se også bilag 5 Ofte stillede spørgsmål (med svar). Kan du ikke finde svaret der, er du velkommen til at kontakte din lokale netgruppe. Hold i øvrigt øje med opslag fra netgruppen. På Rytterkasernen findes disse på opslagstavlen i kælderen. Nedenfor kan du se, hvor du kan hente yderlige informationer og hjælp. 4.1 Telefoni Har du problemer med anvendelsen af vores telefoncentral eller spørgsmål til dens virkemåde, kan du kontakte din lokale netgruppe. De er jo også brugere af systemet, så det kan være de kan løse dit problem. Det skal for god ordens skyld nævnes, at vores teleudbyder og Internetudbyder intet har med vores telefoni at gøre, og det derfor heller ikke er hensigtsmæssigt at stille spørgsmål omkring dette emne på deres nyhedsgrupper. Telefonregning Hvis du har spørgsmål til din telefonregning, skal du henvende dig til vores teleudbyder. Nummeret på teleudbyderen finder du i bilag Netværk/Internet Har du problemer med at få din computer koblet på netværket, kan du kontakte din lokale netgruppe. De har hjulpet mange andre med at få deres computer til at virke på netværket, så mon ikke også de skulle have en idé til, hvad der er galt med din? Er din computer tilsluttet netværket, men der er enkelte programmer du ikke kan få til at virke, kan du kigge i bilag 2, hvor der er henvisninger til steder, hvor du kan prøve at kigge efter hjælp. 16

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER VEJLEDNING til Waoo Telefoni Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Sådan tilslutter du din telefon...4 Waoo Telefoni tjenester...5 STANDARDTJENESTER Skjul nummer... Spærring for anonyme

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Standardtjenester Skjul nummer/præsentér nummer...4

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 03 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4. Waoo! Telefoni tjenester...5. Standardtjenester Skjul nummer... 6. Spærring for anonyme opkald...7.

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER VEJLEDNING til Waoo Telefoni FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Tilkobling af din telefon...4 Waoo Telefoni tjenester...5 STANDARDTJENESTER Skjul nummer...6 Spærring for anonyme opkald...7 TILLÆGSTJENESTER

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks December 2013 02 03 Indhold Sådan tilslutter du din telefon 5 Waoo! Telefoni tjenester 7 Standardtjenester Skjul nummer 7 Spærring for anonyme opkald 8 Tillægstjenester

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Bilag 1i: Vækning *55

Bilag 1i: Vækning *55 Bilag 1i: Vækning *55 Dette bilag Udgør bilag 1i til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1i. Vækning hørende til Standardaftalen

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED APP EN

KOM GODT I GANG MED APP EN TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED APP EN Maj2017_17436 Sådan anvender du Telia Touchpoint Installer app en Vi anbefaler, at I downloader app en ved at klikke på nedenstående direkte link på jeres

Læs mere