BRUGSANVISNING M-DEX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING M-DEX"

Transkript

1 BRUGSANVISNING M-DEX

2 PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER DIN NYE M-DEX PÅTÆNKT ANVENDELSE BESKRIVELSE AF ENHEDEN M-DEX OVERSIGT STATUSIKONER BATTERISTATUS BLUETOOTH HA-MIK FRA (ROOM OFF) SENDERÆKKEVIDDE ANVENDELSE AF HALSSNOR KOM GODT I GANG OPLADNING AF BATTERI TÆND M-DEX SLUK M-DEX STANDBY-SKÆRM MANUEL TASTELÅS BASISFUNKTIONER - FJERNBETJENING PROGRAMSKIFT REGULERING AF LYDSTYRKEN VALG AF LYTTEFOKUS HA-MIK FRA BASISFUNKTIONER - MOBILTELEFON PARRING AF M-DEX MED DIN MOBILTELEFON MOBILTELEFONSAMTALER VIA M-DEX ACCEPTER ELLER AFVIS OPKALD AFSLUT OPKALD FORETAG OPKALD FORETAG OPKALD FRA OPKALDSLOG I M-DEX TILBAGEFØR OPKALD HÅNDFRI BETJENING

4 ANDRE FUNKTIONER REGULERING AF LYDSTYRKEN HA-MIK FRA (ROOM OFF) AVANCEREDE FUNKTIONER BLUETOOTH AUDIOINDGANG V/H LYDSTYRKE M-DEX T INDSTILLINGER NULSTIL HVIS M-DEX IKKE VIRKER VEDLIGEHOLDELSE AF DIN M-DEX ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSEL REGULATORISK INFORMATION

5 SYMBOLER Følgende symboler anvendes i denne brugsanvisning: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentielle sikkerhedsrisiko eller ukorrekt funktion af enheden. FORSIGTIGHED Beskeder med denne overskrift angiver/indeholder oplysninger, hvor der skal udvises særlig forsigtighed. Ikke til almindeligt affald 5

6 DIN NYE M-DEX Din M-DEX er en del af DEX familien, som består af forskelligt audioudstyr. Denne brugsanvisning forklarer, hvordan M-DEX skal betjenes. ADVARSEL Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og vejledning. Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. PÅTÆNKT ANVENDELSE M-DEX er en trådløs enhed til brug både sammen med en mobiltelefon og som en avanceret fjernbetjening. BESKRIVELSE AF M-DEX M-DEX er en avanceret fjernbetjening til høreapparater. M-DEX gengiver mobiltelefonsamtaler direkte i høreapparatet og giver mulighed for at betjene normale mobiltelefonfunktioner og lytte til lydinput ved hjælp af en Bluetooth forbindelse, som er kompatibel med de fleste mobiltelefonmodeller, og ved hjælp af Widex- Link, som giver forbindelse til Widex høreapparater. 6

7 M-DEX OVERSIGT 1. Tænd/sluk 2. Ja (grøn) 3. Nej (rød) 4. Lydstyrke op 5. Lydstyrke ned 6. Foregående 7. Næste 8. Menu 9. HA-mik Fra 10. FreeFocus 11. Mikrofon Bemærk Skærmbillederne i din M-DEX er på engelsk

8 STATUSIKONER Når M-DEX er tændt, kan man se status for batteri, Bluetooth og Room Off (Høreapparatmikrofon slået fra) i øverste højre hjørne af startskærmen. BATTERISTATUS Fuld Lav BLUETOOTH (blå=tilsluttet, grå=til (men ikke tilsluttet), ikon ikke synlig=fra) 8

9 HA-MIK FRA (ROOM OFF) (Ikon vises kun, hvis funktionen er aktiv). SENDERÆKKEVIDDE Fra M-DEX til høreapparaterne Når M-DEX anvendes som fjernbetjening Med mobiltelefoner, Bluetooth og transmitteret lydinput, inkl. M-DEX T. op til 1 meter op til 50 cm Fra M-DEX til mobiltelefon op til 10 meter 9

10 ANVENDELSE AF HALSSNOR Hvis du ønsker at bære M-DEX omkring halsen, skal du anbringe den i plastikholderen i enden af den medfølgende halssnor, som vist. 1. ADVARSEL Sikkerhedsspændet på halssnoren skal placeres i nakken (1), så den nemmere kan springe op. 10

11 KOM GODT I GANG OPLADNING AF BATTERI M-DEX anvender et genopladeligt batteri. Når det er helt opladet, har batteriet en kapacitet på ca. 5 timers kontinuerlig brug (når det er på standby, holder batteriet i ca. tre dage. Hvis Bluetooth er slået til, vil denne periode være betydeligt kortere). Laderen er tilgængelig i fire landeversioner. Den version, du har, kan derfor se lidt anderledes ud end den viste i denne brugsanvisning. Opladning af batteriet 1. Tilslut batteriopladeren til M-DEX. 2. Sæt laderen i en stikkontakt. 11

12 Det tager ca. 6 timer at oplade batteriet første gang. Lad batteriet lade op i alle seks timer, selv hvis ikonen batteri fuld vises. Genopladning tager ca. 3 timer, alt afhængigt af om M-DEX er tændt eller slukket. ADVARSEL Forsøg ikke at skifte batteriet selv. Kontakt høreklinikken, hvis batteriet skal skiftes. 12

13 TÆND M-DEX Skub skydeknappen på højre side opad. Bemærk Ikonerne og skærmbillederne i din M-DEX afhænger af, hvordan den er blevet konfigureret af tilpasseren i samarbejde med dig. Tilpasseren har matchet M-DEX med dine høreapparater. Når dette er gjort, kan du skifte programmer og regulere lydstyrken i dine høreapparater. 13

14 Programknappen i position nr. 1 vises (normalt Masterprogrammet). SLUK M-DEX For at slukke M-DEX Skub skydeknappen på højre side af M-DEX nedad. 14

15 STANDBY-SKÆRM For at spare strøm vil M-DEX skærmbilledet automatisk gå i standby-instilling, når den ikke har været anvendt i 10 sekunder. Forlad standby-indstilling Alle taster bortset fra tænd/sluk-knappen kan bruges. Hvis de andre taster er låste, kan du bruge Nej -tasten til at forlade standby-indstillingen. 15

16 MANUEL TASTELÅS Du kan aktivere tastelåsen fra alle skærmbilleder. For at slå tastelåsen til Tryk på Nej-tasten Menu For at slå tastelåsen fra Tryk på Nej-tasten Menu For flere oplysninger om automatisk tastelås, se side

17 BASISFUNKTIONER - FJERNBETJENING Fra startskærmen kan du skifte programmer i dit høreapparat, regulere lydstyrken, vælge lyttefokus og slå HA-mik Fra (Room Off) til/fra. Når du skifter indstillinger, bortset fra Room Off-funktionen, hører du talebeskeder eller toner i dit høreapparat, medmindre tilpasseren har slået den pågældende funktion fra. Hvis der vises et afkrydsningsmærke, betyder det, at den pågældende funktion er blevet aktiveret. PROGRAMSKIFT Valget af lytteprogrammer i din M-DEX afhænger af, hvor mange og hvilke programmer du har valgt i dit høreapparat. Programrækkefølgen er den samme som i dit høreapparat. M-DEX starter altid op i det program, som er valgt som program nummer 1 af dig og tilpasseren (normalt Master-programmet). 17

18 For at navigere gennem de tilgængelige programmer Tryk eller Hver gang du trykker på en af pilene, vises en ikon for det aktive program. 18

19 REGULERING AF LYDSTYRKEN For at få adgang til lydstyrkebjælkerne Tryk eller For at øge eller sænke lydstyrken i begge høreapparater Tryk eller Lydstyrkereguleringen gælder kun for det lytteprogram, der i øjeblikket er aktivt. Den bredere bjælke i midten angiver standardindstillingen. Den viste ikon afspejler det antal trin til lydstyrkeregulering, som tilpasseren har valgt i samråd med dig. Den binaurale lydstyrkeregulering lukker automatisk efter et par sekunder. For at lukke den manuelt, skal du trykke på Nej-tasten. Hvis du skifter til et andet program eller slukker for M-DEX, annulleres alle lydstyrkereguleringer. Hvis du regulerer lydstyrken på høreapparatets volumenkontrol, kopieres denne regulering ikke ind i M-DEX. 19

20 Hvis du vil regulere lydstyrken separat i dine to høreapparater, se Avancerede funktioner. VALG AF LYTTEFOKUS Med FreeFocus funktionen kan du fokusere på lyd fra en bestemt retning med dine høreapparater. Tryk på FreeFocus tasten FreeFocus tasten lyser for at angive, at FreeFocus er aktiveret. For at fokusere på lyd forfra Tryk Menu For at fokusere på lyd bagfra Tryk Menu 20

21 For at fokusere på lyd fra højre Tryk Menu For at fokusere på lyd fra venstre Tryk Menu Når du vælger en indstilling og låser dit valg ved at trykke Menu, bekræfter et afkrydsningsmærke dit valg. Du kan frigøre dit valg ved at trykke på Menu igen. 21

22 For at regulere lydstyrken i FreeFocus Vælg først fokusretning og lås derefter indstillingen. Herefter anvendes samme procedure som for høreapparaternes lytteprogrammer. For at slå FreeFocus fra Tryk på FreeFocus tasten 22

23 HA-MIK FRA Ved aktivering af HA-mik Fra (Room Off) slås høreapparatets mikrofoner fra. Du kan derfor bruge funktionen til at lytte direkte til den transmitterede audiolyd uden at blive forstyrret af omgivende lyde, eller du kan bruge den som lydløs funktion i dine normale lytteprogrammer (f.eks. Master). For at slå høreapparatmikrofonerne fra Tryk på tasten HA-mik Fra. HA-mik Fra -tasten lyser, og HA-mik-Fra -ikonen vises. For at slå høreapparatmikronerne til Tryk igen på tasten HA-mik Fra. 23

24 BASISFUNKTIONER - MOBILTELEFON PARRING AF M-DEX MED DIN MOBILTELEFON Når du anvender M-DEX sammen med din mobiltelefon første gang, skal du parre de to enheder. 1. Slå Bluetooth til på din mobiltelefon. 2. Slå Bluetooth til på din M-DEX. For at gøre dette: 2a. Tryk på Menu-tasten fra hvilket som helst programskærmbillede. Dette skærmbillede vises. 24

25 2b. Tryk eller indtil du når Settings (Indstillinger). Tryk Menu Menu. 25

26 Hvis Bluetooth ikke allerede er slået til, vises dette skærmbillede. 2c. Tryk på Menu-tasten for at slå Bluetooth til. Dette skærmbillede vises. 3. På din mobiltelefon, søg efter nye enheder. For at se, hvordan dette gøres, henviser vi til brugsanvisningen til din telefon. 26

27 4. Når M-DEX er fundet på mobiltelefonen, skal de to enheder parres. For at gøre dette: 4a. Tryk eller for at komme til Pairing (Parring) 4b. Tryk på Menu-tasten 4c. Tryk igen på Menu-tasten for at påbegynde parring. Du kan følge forløbet på skærmen. 5. Vælg M-DEX på din mobiltelefon og indtast den pinkode (0000) i telefonen, som vises på din M-DEX, hvis du bliver bedt om det. Enhederne er nu parret. Hvis der ikke kan detekteres nogen enhed, vises Device not found. Try again? på din M-DEX. 27

28 BEMÆRK Næste gang du ønsker at anvende M-DEX sammen med din mobiltelefon, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt i begge enheder. Bemærk, at hvis Bluetooth funktionen er tændt i både M-DEX og din mobiltelefon, vil dette øge batteriforbruget betydeligt. MOBILTELEFONSAMTALER VIA M-DEX Hold M-DEX på samme måde, som du ville holde en telefon, og tal ind i mikrofonen. Du hører lyden i begge høreapparater. Mobiltelefonen skal være inden for rækkevidde (op til 10 m). M-DEX Mobile Mobiltelefon phone 28

29 Når M-DEX er tilsluttet til din mobiltelefon, har du adgang til følgende funktioner: 1. Accepter eller afvis opkald 2. Afslut opkald 3. Tilbagefør opkald 4. Foretag opkald 5. Håndfri betjening ACCEPTER ELLER AFVIS OPKALD Når du modtager et opkald, hører du din mobiltelefon ringe, og hvis M-DEX er inden for rækkevidde af dine høreapparater, hører du også en tone i høreapparaterne. Du kan vælge at acceptere eller afvise opkaldet ved at vælge Yes eller No. 29

30 AFSLUT OPKALD For at afslutte et opkald Tryk End FORETAG OPKALD For at foretage et udgående opkald Tryk telefonnummeret på din mobiltelefon og anvend M-DEX som beskrevet på side 28. FORETAG OPKALD FRA OPKALDSLOG I M-DEX For at ringe til et af de sidste fem numre, som er registreret i opkaldsloggen (Call Log): Tryk på Ja-tasten Vælg det ønskede nummer ved hjælp af eller tasten. Tryk på Ja-tasten. Pile angiver, om det er et indkommende eller udgående opkald. For at forlade opkaldsloggen: Tryk på Nej-tasten. 30

31 TILBAGEFØR OPKALD Med Transfer-funktionen kan du tilbageføre opkaldet til din mobiltelefon. For at tilbageføre et opkald til mobiltelefonen Tryk Transfer Yes Et afkrydsningsmærke bekræfter dit valg. Når du slukker for M-DEX, tilbageføres opkald også til din mobiltelefon. 31

32 HÅNDFRI BETJENING Max 30 cm For håndfri betjening bær M-DEX rundt om halsen og tal ind i mikrofonen. 32

33 ANDRE FUNKTIONER REGULERING AF LYDSTYRKEN Du kan regulere lydstyrken under en telefonsamtale. For at få adgang til lydstyrkebjælkerne Tryk eller For at øge eller sænke lydstyrken Tryk eller HA-MIK FRA (ROOM OFF) Du kan også anvende funktionen Room Off (høreapparatmikrofon slået fra) under telefonsamtaler. Se side

34 AVANCEREDE FUNKTIONER Du kan få adgang til følgende avancerede funktioner ved at trykke én gang på Menu-tasten og anvende eller : Hvis du anvender, er menupunkterne placeret i følgende rækkefølge 1. Bluetooth * 2. Audio Input * (audioindgang) 3. L/R volume (V/H lydstyrke) 4. M-DEX T * (teleslynge) 5. Settings (indstillinger) Valg, der foretages under 1, 2 og 5, vil blive bekræftet med afkrydsningsmærke. Fordi punkt 1, 2 og 4 involverer transmitteret lyd, påvirkes lyden i dine høreapparater, hver gang du bekræfter et valg blandt disse muligheder. Når du forlader disse funktioner, vender du tilbage til program 1. * M-DEX skal være inden for en rækkevidde af 50 cm fra høreapparaterne. 34

35 BLUETOOTH Bluetooth menuen er kun tilgængelig (angivet med blå farve), hvis Bluetooth er aktiveret i din M-DEX, og denne er forbundet til en Bluetooth enhed. Ellers vil menuen være gråtonet. Bemærk Når du anvender M-DEX til Bluetooth transmission, skal den være inden for hørapparaternes rækkevidde (op til 50 cm). 35

36 For at påbegynde transmission: Tryk på Menu-tasten. På nogle audioenheder, f.eks. telefoner, skal musikafspilleren slås til, før den kan afspille musik. I Bluetooth standardindstilling fremhæver høreapparatet musik. Tryk eller for i stedet at optimere indstillingen til Tale (Speech). For at bekræfte den nye indstilling Tryk på Menu-tasten For at forlade Bluetooth Tryk på Nej-tasten Nej 36

37 AUDIOINDGANG Denne funktion kan være nyttig, hvis du ønsker at lytte til en ekstern lydkilde som f.eks. en MP3-afspiller. Når du tilslutter et jack-stik-kabel til audioindgangen, vises Audio input -skærmbilledet automatisk. Menuen Audio input er kun tilgængelig (angivet med blå farve), hvis M-DEX og audiokilden er forbundet med hinanden via et jack-til-jack-kabel. Bemærk Når du anvender M-DEX til audioinput, skal den være inden for høreapparaternes rækkevidde (op til 50 cm). 37

38 For at påbegynde transmission: Tryk Menu. I Audio input -standardindstilling er høreapparatet optimeret til musik. Anvend eller til i stedet at optimere indstillingen til Tale (Speech). For at bekræfte den nye indstilling Tryk på Menu-tasten For at forlade Audio Input Tryk på Nej-tasten Nej 38

39 V/H LYDSTYRKE Denne funktion (L/R Volume) anvendes, hvis du ønsker at regulere lydstyrken separat på dine to høreapparater. Tryk på Menu-tasten For at vælge, hvilket høreapparat der skal have reguleret lydstyrke Tryk eller for at vælge henholdsvis venstre (L) og højre (R). 39

40 For at regulere lydstyrken op og ned Tryk eller For at forlade L/R volume (H/V lydstyrke) Tryk på Nej-tasten Nej Når du forlader dette skærmbillede, sættes lydstyrken i høreapparaterne til standardniveau. 40

41 M-DEX T Med denne valgmulighed kan du benytte dig af teleslyngesystemer, selv hvis du ikke har telespole i dit høreapparat. Hvis dit høreapparat er forsynet med et telespoleprogram, anbefaler vi, at du anvender dette for at opnå optimal ydeevne. Anvendelse af telespole i M-DEX For at M-DEX kan opfange teleslyngesignaler bør den hænge i en lodret position og være inden for høreapparatets rækkevidde. (op til 50 cm). 41

42 For at skifte lydstyrken fra M-DEX T-skærmbillede Tryk Menu og eller For at forlade M-DEX T Tryk på Nej-tasten Nej 42

43 INDSTILLINGER Et tryk på Menu-tasten giver dig adgang til følgende menupunkter 1. Bluetooth Settings (Bluetooth indstillinger) 2. Automatic Keylock (Automatisk tastelås) 3. Vibrating Alert (Vibrationsalarm) 4. Reset Bluetooth (Nulstil Bluetooth) 5. Short-term Log (Korttidslog) 6. Reset (Nulstil) For at vælge et menupunkt Tryk eller for at gå til det ønskede punkt. Tryk på Menu-tasten for at vælge et punkt. 43

44 Bluetooth indstillinger (Bluetooth settings) Her kan du slå Bluetooth til og fra ved hjælp af Menutasten. Du kan også foretage Bluetooth parring. Bluetooth parring Se side 24. For at gå tilbage til menuen Tryk på Nej-tasten. Bemærk Bemærk, at hvis Bluetooth er tændt i både M-DEX og mobiltelefon, vil dette øge batteriforbruget betydeligt. 44

45 Automatisk tastaturlås (Automatic Keylock) Ved hjælp af denne funktion undgår du at trykke på en tast ved en fejl, for eksempel når din M-DEX ligger i lommen. Hvis denne funktion er slået til, vil M-DEX tasterne automatisk låse, når skærmen gå i standby-indstilling. For at slå automatisk tastelås til eller fra Tryk Menu For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten For at låse automatisk tastelås op Tryk på Nej-tasten Menu 45

46 Vibrationsalarm (Vibrating Alarm) Hvis du har valgt en lydløs profil på din mobiltelefon, alarmerer vibrationsalarmen dig, når du modtager et opkald. For at slå vibrationsalarmen til eller fra Tryk på Menu-tasten For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten Nulstil Bluetooth (Reset Bluetooth) Denne funktion giver dig mulighed for at slette tidligere Bluetooth parringer. Dette kan være nødvendigt, hvis du skifter mobiltelefon. For at nulstille Bluetooth Tryk Menu For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten 46

47 Korttidslog (Short-term Log) Hvis du oplever vanskeligheder i bestemte lyttesituationer, kan du med denne funktion optage ét minut af situationen. Dette kan hjælpe tilpasseren i finjusteringen af dine høreapparater. For at starte optagelsen (New Recording) Tryk på Menu-tasten Optagelsen tager ét minut og kan ikke afbrydes. Du kan følge forløbet på skærmen. 47

48 Bemærk, at hvis du påbegynder en ny log, vil den tidligere log blive slettet. For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten 48

49 NULSTIL Denne funktion (Reset) nulstiller indstillinger til: standardlydstyrke, automatisk tastelås fra, vibrationsalarm fra. For at nulstille indstillinger og lydstyrke til standard Tryk Menu For at nulstille Bluetooth indstillinger se side

50 HVIS M-DEX IKKE VIRKER Problem Mulig årsag Løsning Din M-DEX virker ikke Display viser Please match with hearing aids (match med høreapparater) Ingen Bluetooth streaming af telefonmusik, når Bluetooth aktiveres på M-DEX M-DEX vibrerer ikke, når telefonen ringer BT-ikon i M-DEX er blå, men der er ingen forbindelse til telefonen. Din M-DEX er tændt, men displayet er sort Batteriet er afladet M-DEX er ikke matchet med dine høreapparater På nogle personlige audioenheder er det nødvendigt at aktivere musikafspilleren, før den kan afspille musik. Vibrator er ikke aktiveret i M-DEX M-DEX er blevet parret med en anden enhed og har etableret kontakt med denne enhed. Oplad batteriet (se side 11) Kontakt høreklinikken Se brugsanvisning til telefonen for yderligere oplysninger Vibratorfunktionen aktiveres under Settings (indstillinger) Slå Bluetooth fra på det aktive udstyr eller nulstil Bluetooth-indstillinger og par telefonen igen. Tastelås er aktiveret Tryk på Nej-tasten > Menu 50

51 Problem Mulig årsag Løsning Lyd fra Bluetooth/audioindgang for lav og/eller for støjende M-DEX er længe om at oplade eller oplader slet ikke. Program vist i M-DEX er ikke det samme som i høreapparatet Skærm for indkomne opkald vises, men der høres ingen telefonringetone i høreapparaterne Når der trykkes på en telefontast, bipper høreapparaterne og skifter til et andet program Lyd ikke skruet højt nok op Den anvendte lader er ikke korrekt. M-DEX og høreapparat er ikke matchet korrekt Nogle telefoner genererer ikke en ringetone i høreapparaterne, hvis telefonen er indstillet til lydløs. M-DEX er ikke inden for rækkevidde Nogle telefoner sender tastaturtone til M-DEX Skru op for lydstyrken på den enhed, der er forbundet med M- DEX og skru ned til et behageligt niveau på M-DEX Anvend den lader, der følger med M-DEX Bed tilpasseren om at matche igen. Slå lydløs-funktionen fra på din mobiltelefon Flyt M-DEX inden for rækkevidde (50 cm). Slå tastaturtonen fra på telefonen. 51

52 Problem Mulig årsag Løsning Bluetooth parring virker ikke Ingen lyd, når der lyttes til audio M-DEX er ikke inden for rækkevidde af høreapparaterne Nulstil Bluetooth under Settings (indstillinger) og udfør ny parring. Flyt M-DEX inden for rækkevidde (50 cm), evt. opad på halssnoren. 52

53 VEDLIGEHOLDELSE AF DIN M-DEX Enheden skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge levetiden af M-DEX: ADVARSEL M-DEX må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Læg ikke M-DEX i vand eller andre væsker. Hvis du skal under røntgen, scanning eller strålebehandling, må M-DEX ikke medbringes. Anbring heller aldrig M-DEX i en mikrobølgeovn. Nogle former for stråling kan ødelægge enheden. Den stråling, der kan komme fra overvågningssystemer, tyverialarmer, mobiltelefoner og lignende kilder er derimod svagere og vil ikke skade M-DEX. Fra tid til anden kan stråling fra udstyr som f.eks. visse tyverialarmer, automatiske bevægelsesdetektorer og anden elektronik imidlertid forårsage tydeligt hørbar interferens under brug af M-DEX og høreapparat. FORSIGTIGHED Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere M-DEX. (Dette må kun udføres af autoriseret personale). Rengør M-DEX med en tør, blød klud. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler. Undgå at tabe M-DEX. Når M-DEX ikke er i brug, skal den opbevares i æsken på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den. 53

54 ADVARSLER ADVARSEL Sørg for at holde M-DEX og dens dele og tilbehør uden for rækkevidde af børn og andre, som kan risikere at sluge dele af enheden eller på anden måde komme til skade med dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte en læge. Brug ikke M-DEX i flyvemaskiner eller på hospitaler uden tilladelse. Brug ikke M-DEX i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. Hvis du bærer din M-DEX omkring halsen, skal du sørge for, at sikkerhedsspændet på snoren altid ligger bag nakken. M-DEX er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Hvis du bemærker hudirritation, skal du kontakte høreklinikken. FORSIGTIGHED Selvom M-DEX er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibillitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at den kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. 54

55 SIKKERHEDSADVARSEL Denne enhed får strøm fra en ekstern strømforsyning. Tilslut kun en strømforsyning, som er kompatibel med M-DEX. Strømforsyningen skal have en udgangseffekt på 5 VDC, 500 ma og mini-usb-stik. Strømforsyningens indgangseffekt skal matche elnettets spænding i dit område, og strømforsyningen skal have et hanstik, som er kompatibelt med en vekselstrømsstikkontakt i dit område. Strømforsyningen skal være designet til informationsteknologisk udstyr og skal have certificeringsmærker, der viser certificering fra et bureau, der kan godkendes i dit område. Widex anbefaler på det kraftigste, at du altid bruger en strømforsyningsenhed, som leveres af Widex, for at sikre sikker og effektiv brug af din M-DEX. 55

56 REGULATORISK INFORMATION Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr M-DEX overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under: 56

57 Følgende afsnit er på engelsk og kan eventuelt benyttes i forbindelse med problemer, der er opstået, når høre apparatet anvendes i udlandet. Federal Communications Commission and Industry Canada Statement FCC ID: TTY-MDEX FCC ID: TTY IC: 5676B-MDEX IC: 5676B This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 57

58 determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. 58

59 Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse. 59

60 Producent Printed by HTO / ( #01v #01

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 330 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere