BRUGSANVISNING M-DEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING M-DEX"

Transkript

1 BRUGSANVISNING M-DEX

2 PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER DIN NYE M-DEX PÅTÆNKT ANVENDELSE BESKRIVELSE AF ENHEDEN M-DEX OVERSIGT STATUSIKONER BATTERISTATUS BLUETOOTH HA-MIK FRA (ROOM OFF) SENDERÆKKEVIDDE ANVENDELSE AF HALSSNOR KOM GODT I GANG OPLADNING AF BATTERI TÆND M-DEX SLUK M-DEX STANDBY-SKÆRM MANUEL TASTELÅS BASISFUNKTIONER - FJERNBETJENING PROGRAMSKIFT REGULERING AF LYDSTYRKEN VALG AF LYTTEFOKUS HA-MIK FRA BASISFUNKTIONER - MOBILTELEFON PARRING AF M-DEX MED DIN MOBILTELEFON MOBILTELEFONSAMTALER VIA M-DEX ACCEPTER ELLER AFVIS OPKALD AFSLUT OPKALD FORETAG OPKALD FORETAG OPKALD FRA OPKALDSLOG I M-DEX TILBAGEFØR OPKALD HÅNDFRI BETJENING

4 ANDRE FUNKTIONER REGULERING AF LYDSTYRKEN HA-MIK FRA (ROOM OFF) AVANCEREDE FUNKTIONER BLUETOOTH AUDIOINDGANG V/H LYDSTYRKE M-DEX T INDSTILLINGER NULSTIL HVIS M-DEX IKKE VIRKER VEDLIGEHOLDELSE AF DIN M-DEX ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSEL REGULATORISK INFORMATION

5 SYMBOLER Følgende symboler anvendes i denne brugsanvisning: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentielle sikkerhedsrisiko eller ukorrekt funktion af enheden. FORSIGTIGHED Beskeder med denne overskrift angiver/indeholder oplysninger, hvor der skal udvises særlig forsigtighed. Ikke til almindeligt affald 5

6 DIN NYE M-DEX Din M-DEX er en del af DEX familien, som består af forskelligt audioudstyr. Denne brugsanvisning forklarer, hvordan M-DEX skal betjenes. ADVARSEL Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og vejledning. Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. PÅTÆNKT ANVENDELSE M-DEX er en trådløs enhed til brug både sammen med en mobiltelefon og som en avanceret fjernbetjening. BESKRIVELSE AF M-DEX M-DEX er en avanceret fjernbetjening til høreapparater. M-DEX gengiver mobiltelefonsamtaler direkte i høreapparatet og giver mulighed for at betjene normale mobiltelefonfunktioner og lytte til lydinput ved hjælp af en Bluetooth forbindelse, som er kompatibel med de fleste mobiltelefonmodeller, og ved hjælp af Widex- Link, som giver forbindelse til Widex høreapparater. 6

7 M-DEX OVERSIGT 1. Tænd/sluk 2. Ja (grøn) 3. Nej (rød) 4. Lydstyrke op 5. Lydstyrke ned 6. Foregående 7. Næste 8. Menu 9. HA-mik Fra 10. FreeFocus 11. Mikrofon Bemærk Skærmbillederne i din M-DEX er på engelsk

8 STATUSIKONER Når M-DEX er tændt, kan man se status for batteri, Bluetooth og Room Off (Høreapparatmikrofon slået fra) i øverste højre hjørne af startskærmen. BATTERISTATUS Fuld Lav BLUETOOTH (blå=tilsluttet, grå=til (men ikke tilsluttet), ikon ikke synlig=fra) 8

9 HA-MIK FRA (ROOM OFF) (Ikon vises kun, hvis funktionen er aktiv). SENDERÆKKEVIDDE Fra M-DEX til høreapparaterne Når M-DEX anvendes som fjernbetjening Med mobiltelefoner, Bluetooth og transmitteret lydinput, inkl. M-DEX T. op til 1 meter op til 50 cm Fra M-DEX til mobiltelefon op til 10 meter 9

10 ANVENDELSE AF HALSSNOR Hvis du ønsker at bære M-DEX omkring halsen, skal du anbringe den i plastikholderen i enden af den medfølgende halssnor, som vist. 1. ADVARSEL Sikkerhedsspændet på halssnoren skal placeres i nakken (1), så den nemmere kan springe op. 10

11 KOM GODT I GANG OPLADNING AF BATTERI M-DEX anvender et genopladeligt batteri. Når det er helt opladet, har batteriet en kapacitet på ca. 5 timers kontinuerlig brug (når det er på standby, holder batteriet i ca. tre dage. Hvis Bluetooth er slået til, vil denne periode være betydeligt kortere). Laderen er tilgængelig i fire landeversioner. Den version, du har, kan derfor se lidt anderledes ud end den viste i denne brugsanvisning. Opladning af batteriet 1. Tilslut batteriopladeren til M-DEX. 2. Sæt laderen i en stikkontakt. 11

12 Det tager ca. 6 timer at oplade batteriet første gang. Lad batteriet lade op i alle seks timer, selv hvis ikonen batteri fuld vises. Genopladning tager ca. 3 timer, alt afhængigt af om M-DEX er tændt eller slukket. ADVARSEL Forsøg ikke at skifte batteriet selv. Kontakt høreklinikken, hvis batteriet skal skiftes. 12

13 TÆND M-DEX Skub skydeknappen på højre side opad. Bemærk Ikonerne og skærmbillederne i din M-DEX afhænger af, hvordan den er blevet konfigureret af tilpasseren i samarbejde med dig. Tilpasseren har matchet M-DEX med dine høreapparater. Når dette er gjort, kan du skifte programmer og regulere lydstyrken i dine høreapparater. 13

14 Programknappen i position nr. 1 vises (normalt Masterprogrammet). SLUK M-DEX For at slukke M-DEX Skub skydeknappen på højre side af M-DEX nedad. 14

15 STANDBY-SKÆRM For at spare strøm vil M-DEX skærmbilledet automatisk gå i standby-instilling, når den ikke har været anvendt i 10 sekunder. Forlad standby-indstilling Alle taster bortset fra tænd/sluk-knappen kan bruges. Hvis de andre taster er låste, kan du bruge Nej -tasten til at forlade standby-indstillingen. 15

16 MANUEL TASTELÅS Du kan aktivere tastelåsen fra alle skærmbilleder. For at slå tastelåsen til Tryk på Nej-tasten Menu For at slå tastelåsen fra Tryk på Nej-tasten Menu For flere oplysninger om automatisk tastelås, se side

17 BASISFUNKTIONER - FJERNBETJENING Fra startskærmen kan du skifte programmer i dit høreapparat, regulere lydstyrken, vælge lyttefokus og slå HA-mik Fra (Room Off) til/fra. Når du skifter indstillinger, bortset fra Room Off-funktionen, hører du talebeskeder eller toner i dit høreapparat, medmindre tilpasseren har slået den pågældende funktion fra. Hvis der vises et afkrydsningsmærke, betyder det, at den pågældende funktion er blevet aktiveret. PROGRAMSKIFT Valget af lytteprogrammer i din M-DEX afhænger af, hvor mange og hvilke programmer du har valgt i dit høreapparat. Programrækkefølgen er den samme som i dit høreapparat. M-DEX starter altid op i det program, som er valgt som program nummer 1 af dig og tilpasseren (normalt Master-programmet). 17

18 For at navigere gennem de tilgængelige programmer Tryk eller Hver gang du trykker på en af pilene, vises en ikon for det aktive program. 18

19 REGULERING AF LYDSTYRKEN For at få adgang til lydstyrkebjælkerne Tryk eller For at øge eller sænke lydstyrken i begge høreapparater Tryk eller Lydstyrkereguleringen gælder kun for det lytteprogram, der i øjeblikket er aktivt. Den bredere bjælke i midten angiver standardindstillingen. Den viste ikon afspejler det antal trin til lydstyrkeregulering, som tilpasseren har valgt i samråd med dig. Den binaurale lydstyrkeregulering lukker automatisk efter et par sekunder. For at lukke den manuelt, skal du trykke på Nej-tasten. Hvis du skifter til et andet program eller slukker for M-DEX, annulleres alle lydstyrkereguleringer. Hvis du regulerer lydstyrken på høreapparatets volumenkontrol, kopieres denne regulering ikke ind i M-DEX. 19

20 Hvis du vil regulere lydstyrken separat i dine to høreapparater, se Avancerede funktioner. VALG AF LYTTEFOKUS Med FreeFocus funktionen kan du fokusere på lyd fra en bestemt retning med dine høreapparater. Tryk på FreeFocus tasten FreeFocus tasten lyser for at angive, at FreeFocus er aktiveret. For at fokusere på lyd forfra Tryk Menu For at fokusere på lyd bagfra Tryk Menu 20

21 For at fokusere på lyd fra højre Tryk Menu For at fokusere på lyd fra venstre Tryk Menu Når du vælger en indstilling og låser dit valg ved at trykke Menu, bekræfter et afkrydsningsmærke dit valg. Du kan frigøre dit valg ved at trykke på Menu igen. 21

22 For at regulere lydstyrken i FreeFocus Vælg først fokusretning og lås derefter indstillingen. Herefter anvendes samme procedure som for høreapparaternes lytteprogrammer. For at slå FreeFocus fra Tryk på FreeFocus tasten 22

23 HA-MIK FRA Ved aktivering af HA-mik Fra (Room Off) slås høreapparatets mikrofoner fra. Du kan derfor bruge funktionen til at lytte direkte til den transmitterede audiolyd uden at blive forstyrret af omgivende lyde, eller du kan bruge den som lydløs funktion i dine normale lytteprogrammer (f.eks. Master). For at slå høreapparatmikrofonerne fra Tryk på tasten HA-mik Fra. HA-mik Fra -tasten lyser, og HA-mik-Fra -ikonen vises. For at slå høreapparatmikronerne til Tryk igen på tasten HA-mik Fra. 23

24 BASISFUNKTIONER - MOBILTELEFON PARRING AF M-DEX MED DIN MOBILTELEFON Når du anvender M-DEX sammen med din mobiltelefon første gang, skal du parre de to enheder. 1. Slå Bluetooth til på din mobiltelefon. 2. Slå Bluetooth til på din M-DEX. For at gøre dette: 2a. Tryk på Menu-tasten fra hvilket som helst programskærmbillede. Dette skærmbillede vises. 24

25 2b. Tryk eller indtil du når Settings (Indstillinger). Tryk Menu Menu. 25

26 Hvis Bluetooth ikke allerede er slået til, vises dette skærmbillede. 2c. Tryk på Menu-tasten for at slå Bluetooth til. Dette skærmbillede vises. 3. På din mobiltelefon, søg efter nye enheder. For at se, hvordan dette gøres, henviser vi til brugsanvisningen til din telefon. 26

27 4. Når M-DEX er fundet på mobiltelefonen, skal de to enheder parres. For at gøre dette: 4a. Tryk eller for at komme til Pairing (Parring) 4b. Tryk på Menu-tasten 4c. Tryk igen på Menu-tasten for at påbegynde parring. Du kan følge forløbet på skærmen. 5. Vælg M-DEX på din mobiltelefon og indtast den pinkode (0000) i telefonen, som vises på din M-DEX, hvis du bliver bedt om det. Enhederne er nu parret. Hvis der ikke kan detekteres nogen enhed, vises Device not found. Try again? på din M-DEX. 27

28 BEMÆRK Næste gang du ønsker at anvende M-DEX sammen med din mobiltelefon, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt i begge enheder. Bemærk, at hvis Bluetooth funktionen er tændt i både M-DEX og din mobiltelefon, vil dette øge batteriforbruget betydeligt. MOBILTELEFONSAMTALER VIA M-DEX Hold M-DEX på samme måde, som du ville holde en telefon, og tal ind i mikrofonen. Du hører lyden i begge høreapparater. Mobiltelefonen skal være inden for rækkevidde (op til 10 m). M-DEX Mobile Mobiltelefon phone 28

29 Når M-DEX er tilsluttet til din mobiltelefon, har du adgang til følgende funktioner: 1. Accepter eller afvis opkald 2. Afslut opkald 3. Tilbagefør opkald 4. Foretag opkald 5. Håndfri betjening ACCEPTER ELLER AFVIS OPKALD Når du modtager et opkald, hører du din mobiltelefon ringe, og hvis M-DEX er inden for rækkevidde af dine høreapparater, hører du også en tone i høreapparaterne. Du kan vælge at acceptere eller afvise opkaldet ved at vælge Yes eller No. 29

30 AFSLUT OPKALD For at afslutte et opkald Tryk End FORETAG OPKALD For at foretage et udgående opkald Tryk telefonnummeret på din mobiltelefon og anvend M-DEX som beskrevet på side 28. FORETAG OPKALD FRA OPKALDSLOG I M-DEX For at ringe til et af de sidste fem numre, som er registreret i opkaldsloggen (Call Log): Tryk på Ja-tasten Vælg det ønskede nummer ved hjælp af eller tasten. Tryk på Ja-tasten. Pile angiver, om det er et indkommende eller udgående opkald. For at forlade opkaldsloggen: Tryk på Nej-tasten. 30

31 TILBAGEFØR OPKALD Med Transfer-funktionen kan du tilbageføre opkaldet til din mobiltelefon. For at tilbageføre et opkald til mobiltelefonen Tryk Transfer Yes Et afkrydsningsmærke bekræfter dit valg. Når du slukker for M-DEX, tilbageføres opkald også til din mobiltelefon. 31

32 HÅNDFRI BETJENING Max 30 cm For håndfri betjening bær M-DEX rundt om halsen og tal ind i mikrofonen. 32

33 ANDRE FUNKTIONER REGULERING AF LYDSTYRKEN Du kan regulere lydstyrken under en telefonsamtale. For at få adgang til lydstyrkebjælkerne Tryk eller For at øge eller sænke lydstyrken Tryk eller HA-MIK FRA (ROOM OFF) Du kan også anvende funktionen Room Off (høreapparatmikrofon slået fra) under telefonsamtaler. Se side

34 AVANCEREDE FUNKTIONER Du kan få adgang til følgende avancerede funktioner ved at trykke én gang på Menu-tasten og anvende eller : Hvis du anvender, er menupunkterne placeret i følgende rækkefølge 1. Bluetooth * 2. Audio Input * (audioindgang) 3. L/R volume (V/H lydstyrke) 4. M-DEX T * (teleslynge) 5. Settings (indstillinger) Valg, der foretages under 1, 2 og 5, vil blive bekræftet med afkrydsningsmærke. Fordi punkt 1, 2 og 4 involverer transmitteret lyd, påvirkes lyden i dine høreapparater, hver gang du bekræfter et valg blandt disse muligheder. Når du forlader disse funktioner, vender du tilbage til program 1. * M-DEX skal være inden for en rækkevidde af 50 cm fra høreapparaterne. 34

35 BLUETOOTH Bluetooth menuen er kun tilgængelig (angivet med blå farve), hvis Bluetooth er aktiveret i din M-DEX, og denne er forbundet til en Bluetooth enhed. Ellers vil menuen være gråtonet. Bemærk Når du anvender M-DEX til Bluetooth transmission, skal den være inden for hørapparaternes rækkevidde (op til 50 cm). 35

36 For at påbegynde transmission: Tryk på Menu-tasten. På nogle audioenheder, f.eks. telefoner, skal musikafspilleren slås til, før den kan afspille musik. I Bluetooth standardindstilling fremhæver høreapparatet musik. Tryk eller for i stedet at optimere indstillingen til Tale (Speech). For at bekræfte den nye indstilling Tryk på Menu-tasten For at forlade Bluetooth Tryk på Nej-tasten Nej 36

37 AUDIOINDGANG Denne funktion kan være nyttig, hvis du ønsker at lytte til en ekstern lydkilde som f.eks. en MP3-afspiller. Når du tilslutter et jack-stik-kabel til audioindgangen, vises Audio input -skærmbilledet automatisk. Menuen Audio input er kun tilgængelig (angivet med blå farve), hvis M-DEX og audiokilden er forbundet med hinanden via et jack-til-jack-kabel. Bemærk Når du anvender M-DEX til audioinput, skal den være inden for høreapparaternes rækkevidde (op til 50 cm). 37

38 For at påbegynde transmission: Tryk Menu. I Audio input -standardindstilling er høreapparatet optimeret til musik. Anvend eller til i stedet at optimere indstillingen til Tale (Speech). For at bekræfte den nye indstilling Tryk på Menu-tasten For at forlade Audio Input Tryk på Nej-tasten Nej 38

39 V/H LYDSTYRKE Denne funktion (L/R Volume) anvendes, hvis du ønsker at regulere lydstyrken separat på dine to høreapparater. Tryk på Menu-tasten For at vælge, hvilket høreapparat der skal have reguleret lydstyrke Tryk eller for at vælge henholdsvis venstre (L) og højre (R). 39

40 For at regulere lydstyrken op og ned Tryk eller For at forlade L/R volume (H/V lydstyrke) Tryk på Nej-tasten Nej Når du forlader dette skærmbillede, sættes lydstyrken i høreapparaterne til standardniveau. 40

41 M-DEX T Med denne valgmulighed kan du benytte dig af teleslyngesystemer, selv hvis du ikke har telespole i dit høreapparat. Hvis dit høreapparat er forsynet med et telespoleprogram, anbefaler vi, at du anvender dette for at opnå optimal ydeevne. Anvendelse af telespole i M-DEX For at M-DEX kan opfange teleslyngesignaler bør den hænge i en lodret position og være inden for høreapparatets rækkevidde. (op til 50 cm). 41

42 For at skifte lydstyrken fra M-DEX T-skærmbillede Tryk Menu og eller For at forlade M-DEX T Tryk på Nej-tasten Nej 42

43 INDSTILLINGER Et tryk på Menu-tasten giver dig adgang til følgende menupunkter 1. Bluetooth Settings (Bluetooth indstillinger) 2. Automatic Keylock (Automatisk tastelås) 3. Vibrating Alert (Vibrationsalarm) 4. Reset Bluetooth (Nulstil Bluetooth) 5. Short-term Log (Korttidslog) 6. Reset (Nulstil) For at vælge et menupunkt Tryk eller for at gå til det ønskede punkt. Tryk på Menu-tasten for at vælge et punkt. 43

44 Bluetooth indstillinger (Bluetooth settings) Her kan du slå Bluetooth til og fra ved hjælp af Menutasten. Du kan også foretage Bluetooth parring. Bluetooth parring Se side 24. For at gå tilbage til menuen Tryk på Nej-tasten. Bemærk Bemærk, at hvis Bluetooth er tændt i både M-DEX og mobiltelefon, vil dette øge batteriforbruget betydeligt. 44

45 Automatisk tastaturlås (Automatic Keylock) Ved hjælp af denne funktion undgår du at trykke på en tast ved en fejl, for eksempel når din M-DEX ligger i lommen. Hvis denne funktion er slået til, vil M-DEX tasterne automatisk låse, når skærmen gå i standby-indstilling. For at slå automatisk tastelås til eller fra Tryk Menu For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten For at låse automatisk tastelås op Tryk på Nej-tasten Menu 45

46 Vibrationsalarm (Vibrating Alarm) Hvis du har valgt en lydløs profil på din mobiltelefon, alarmerer vibrationsalarmen dig, når du modtager et opkald. For at slå vibrationsalarmen til eller fra Tryk på Menu-tasten For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten Nulstil Bluetooth (Reset Bluetooth) Denne funktion giver dig mulighed for at slette tidligere Bluetooth parringer. Dette kan være nødvendigt, hvis du skifter mobiltelefon. For at nulstille Bluetooth Tryk Menu For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten 46

47 Korttidslog (Short-term Log) Hvis du oplever vanskeligheder i bestemte lyttesituationer, kan du med denne funktion optage ét minut af situationen. Dette kan hjælpe tilpasseren i finjusteringen af dine høreapparater. For at starte optagelsen (New Recording) Tryk på Menu-tasten Optagelsen tager ét minut og kan ikke afbrydes. Du kan følge forløbet på skærmen. 47

48 Bemærk, at hvis du påbegynder en ny log, vil den tidligere log blive slettet. For at gå tilbage til Menu Tryk på Nej-tasten 48

49 NULSTIL Denne funktion (Reset) nulstiller indstillinger til: standardlydstyrke, automatisk tastelås fra, vibrationsalarm fra. For at nulstille indstillinger og lydstyrke til standard Tryk Menu For at nulstille Bluetooth indstillinger se side

50 HVIS M-DEX IKKE VIRKER Problem Mulig årsag Løsning Din M-DEX virker ikke Display viser Please match with hearing aids (match med høreapparater) Ingen Bluetooth streaming af telefonmusik, når Bluetooth aktiveres på M-DEX M-DEX vibrerer ikke, når telefonen ringer BT-ikon i M-DEX er blå, men der er ingen forbindelse til telefonen. Din M-DEX er tændt, men displayet er sort Batteriet er afladet M-DEX er ikke matchet med dine høreapparater På nogle personlige audioenheder er det nødvendigt at aktivere musikafspilleren, før den kan afspille musik. Vibrator er ikke aktiveret i M-DEX M-DEX er blevet parret med en anden enhed og har etableret kontakt med denne enhed. Oplad batteriet (se side 11) Kontakt høreklinikken Se brugsanvisning til telefonen for yderligere oplysninger Vibratorfunktionen aktiveres under Settings (indstillinger) Slå Bluetooth fra på det aktive udstyr eller nulstil Bluetooth-indstillinger og par telefonen igen. Tastelås er aktiveret Tryk på Nej-tasten > Menu 50

51 Problem Mulig årsag Løsning Lyd fra Bluetooth/audioindgang for lav og/eller for støjende M-DEX er længe om at oplade eller oplader slet ikke. Program vist i M-DEX er ikke det samme som i høreapparatet Skærm for indkomne opkald vises, men der høres ingen telefonringetone i høreapparaterne Når der trykkes på en telefontast, bipper høreapparaterne og skifter til et andet program Lyd ikke skruet højt nok op Den anvendte lader er ikke korrekt. M-DEX og høreapparat er ikke matchet korrekt Nogle telefoner genererer ikke en ringetone i høreapparaterne, hvis telefonen er indstillet til lydløs. M-DEX er ikke inden for rækkevidde Nogle telefoner sender tastaturtone til M-DEX Skru op for lydstyrken på den enhed, der er forbundet med M- DEX og skru ned til et behageligt niveau på M-DEX Anvend den lader, der følger med M-DEX Bed tilpasseren om at matche igen. Slå lydløs-funktionen fra på din mobiltelefon Flyt M-DEX inden for rækkevidde (50 cm). Slå tastaturtonen fra på telefonen. 51

52 Problem Mulig årsag Løsning Bluetooth parring virker ikke Ingen lyd, når der lyttes til audio M-DEX er ikke inden for rækkevidde af høreapparaterne Nulstil Bluetooth under Settings (indstillinger) og udfør ny parring. Flyt M-DEX inden for rækkevidde (50 cm), evt. opad på halssnoren. 52

53 VEDLIGEHOLDELSE AF DIN M-DEX Enheden skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge levetiden af M-DEX: ADVARSEL M-DEX må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Læg ikke M-DEX i vand eller andre væsker. Hvis du skal under røntgen, scanning eller strålebehandling, må M-DEX ikke medbringes. Anbring heller aldrig M-DEX i en mikrobølgeovn. Nogle former for stråling kan ødelægge enheden. Den stråling, der kan komme fra overvågningssystemer, tyverialarmer, mobiltelefoner og lignende kilder er derimod svagere og vil ikke skade M-DEX. Fra tid til anden kan stråling fra udstyr som f.eks. visse tyverialarmer, automatiske bevægelsesdetektorer og anden elektronik imidlertid forårsage tydeligt hørbar interferens under brug af M-DEX og høreapparat. FORSIGTIGHED Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere M-DEX. (Dette må kun udføres af autoriseret personale). Rengør M-DEX med en tør, blød klud. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler. Undgå at tabe M-DEX. Når M-DEX ikke er i brug, skal den opbevares i æsken på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den. 53

54 ADVARSLER ADVARSEL Sørg for at holde M-DEX og dens dele og tilbehør uden for rækkevidde af børn og andre, som kan risikere at sluge dele af enheden eller på anden måde komme til skade med dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte en læge. Brug ikke M-DEX i flyvemaskiner eller på hospitaler uden tilladelse. Brug ikke M-DEX i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. Hvis du bærer din M-DEX omkring halsen, skal du sørge for, at sikkerhedsspændet på snoren altid ligger bag nakken. M-DEX er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Hvis du bemærker hudirritation, skal du kontakte høreklinikken. FORSIGTIGHED Selvom M-DEX er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibillitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at den kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. 54

55 SIKKERHEDSADVARSEL Denne enhed får strøm fra en ekstern strømforsyning. Tilslut kun en strømforsyning, som er kompatibel med M-DEX. Strømforsyningen skal have en udgangseffekt på 5 VDC, 500 ma og mini-usb-stik. Strømforsyningens indgangseffekt skal matche elnettets spænding i dit område, og strømforsyningen skal have et hanstik, som er kompatibelt med en vekselstrømsstikkontakt i dit område. Strømforsyningen skal være designet til informationsteknologisk udstyr og skal have certificeringsmærker, der viser certificering fra et bureau, der kan godkendes i dit område. Widex anbefaler på det kraftigste, at du altid bruger en strømforsyningsenhed, som leveres af Widex, for at sikre sikker og effektiv brug af din M-DEX. 55

56 REGULATORISK INFORMATION Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr M-DEX overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under: 56

57 Følgende afsnit er på engelsk og kan eventuelt benyttes i forbindelse med problemer, der er opstået, når høre apparatet anvendes i udlandet. Federal Communications Commission and Industry Canada Statement FCC ID: TTY-MDEX FCC ID: TTY IC: 5676B-MDEX IC: 5676B This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 57

58 determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. 58

59 Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse. 59

60 Producent Printed by HTO / ( #01v #01

BRUGSANVISNING M DEX

BRUGSANVISNING M DEX BRUGSANVISNING M DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning 2 Halssnor Oplader Jack-til-jack-kabel 3 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF HØREAPPARATET...7 PÅTÆNKT ANVENDELSE...9 STATUSIKONER...10 BATTERISTATUS...10

Læs mere

Brugsanvisning M DEX

Brugsanvisning M DEX Brugsanvisning M DEX Pakkens indhold M-DEX Brugsanvisning Halssnor Oplader Jack-til-jack-kabel 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af høreapparatet... 5 Påtænkt anvendelse... 6 Statusikoner... 7 batteristatus...

Læs mere

BRUGSANVISNING M DEX

BRUGSANVISNING M DEX BRUGSANVISNING M DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DIN NYE M-DEX.... 6 PÅTÆNKT ANVENDELSE... 6 BESKRIVELSE AF M-DEX... 6 M DEX OVERSIGT...

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugsanvisning. TV-Dex

Brugsanvisning. TV-Dex Brugsanvisning TV-Dex 2 Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 4 Beskrivelse af høreapparatet...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 Lysdioder... 9 Kom godt i gang...10 Tilslutning af enhederne:... 10 Ved brug

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

BRUGSANVISNING TV-DEX

BRUGSANVISNING TV-DEX BRUGSANVISNING TV-DEX 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAKKENS INDHOLD... 5 BESKRIVELSE AF HØREAPPARATET... 7 TV-CONTROLLER... 9 TV-BASE... 10 LYSDIODER... 12 KOM GODT I GANG... 13 TILSLUTNING AF ENHEDERNE:... 13

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING 2 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth. Om du kommunikerer

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret BRUGSANVISNING CROS-FA model Bag-øret 2 INDHOLD WIDEX CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb...10 Markering af højre og venstre...12 Placering af transmitteren...12

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE 3

Brugervejledning SOUNDGATE 3 Brugervejledning SOUNDGATE 3 Indholdsfortegnelse Funktioner 6 Retningslinjer for sikkerhed 7 Advarsler 7 Indledning 10 Kom godt i gang 13 Opladning af batteri 13 Batteriindikator 15 Batterilevetid 17

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DIN NYE DEX FJERNBETJENING... 5 Påtænkt anvendelse... 5 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 6 Forside... 6 Bagside... 7 TILBEHØR... 8 BATTERIET...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område Brugermanual 1 bring happiness to life Hvad er Moto? Moto fliserne er et redskab til fysisk leg. De indgår under produktkategorien Playware, der kombinerer robotteknologi med leg, for at skabe produkter

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Find nærmeste forhandler på: www.phonicear.dk

Find nærmeste forhandler på: www.phonicear.dk Produceret af: Kongebakken 9 2765 Smørum Danmark Telefon: 3917 7101 Fax: 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.dk 921-34-601-00 rev. A 0508 Din lokale forhandler: 2008 Phonic Ear A/S DK B r u g er v ej l ed

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) FA Din høreapparatserie: FP PROGRAM Universal Ro Transport By Selskab

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 DANSK PAKKENS INDHOLD 5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 5 ANVENDELSESOMRÅDE 6 INSTALLATION AF HARDWARE 6 ROUTER-KONFIGURATION 9 WPS 14 CE/FCC 16

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440 høreapparater kommunikerer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening RC4-2 Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation: Ikke gennemgående Gennemgående Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere