DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012"

Transkript

1 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet i skemaets øverste højre hjørne. Når skemaet er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af indberetningen. Gem kladde: Hvis du vil gemme en kladde af din indberetning, skal du klikke på i menubaren øverst til højre i skemaet. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Udfyld oplysninger om museet samt navn på kontaktperson Museets navn iflg. vedtægterne Kontaktperson Kontaktpersons ARBEJDSGRUNDLAG Hvad er museets ejerforhold? Selvejende institution Foreningsejet Kommunalt ejet Hvor mange geografisk adskilte og bemandede besøgsadresser driver museet? Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver? Angiv hjemstedskommunens ordinære tilskud til museumsdriften i det sidste kalenderår beregnet pr. indbygger kr. Museets ledelse Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er udpeget på baggrund af særlige professionelle kompetencer? Hvordan er kønsfordelingen i museets bestyrelse? Antal kvinder Antal mænd Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse? år

2 Medarbejdere Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der uddannelsesmæssigt modsvarer hele museets ansvarsområde? Hvor mange fastansatte årsværk rådede museet over sidste Heraf antal fastansatte videnskabelige årsværk? Heraf antal fastansatte med en ph.d.-grad Eller fastansatte, som er forskerbedømt til ph.d.-niveau? Hvor mange fastansatte årsværk udgjordes af fleksjobs eller lignende ordninger? Hvor mange årsværk blev udført af medarbejdere i tidsbegrænset ansættelse? Heraf antal videnskabelige årsværk i tidsbegrænsede ansættelser? Hvor mange årsværk (anslået) blev udført af frivillige? SAMLINGENS OG DENS BEVARING Er dele af samlingen uden relation til museets ansvarsområde? Hvor mange genstande/værker/præparater eller inventarnumre er der i samlingen? Antal genstande/værker/præparater? Antal inventarnumre? Fører museet konserveringsfagligt tilsyn med hele samlingen efter faste terminer? Føres der logbog i forbindelse med tilsynet? Hvor stor en procentdel af museets samlinger hører bevaringsmæssigt til i kategorierne: (For definitioner af de forskellige kategorier henvises til Kulturministeriets (2003) Udredning om bevaring af kulturarven, side 26 Link til Udredning om bevaring af kulturarven) Formidlingsegnet tilstand Stabiliseret tilstand Behandlingskrævende tilstand Svært skadet tilstand I alt Har museet en prioriteret bevaringsplan for sin samling? INDSAMLING OG UDSKILLELSE

3 Har museet skriftlige retningslinjer for modtagelse/indkomst? Begrunder museet sin indsamling som en del af sin registrering? Hvor mange genstande/værker/præparater blev optaget i samlingen sidste Hvor mange af disse blev passivt indsamlet? Hvor mange genstande/værker/præparater har museet udskilt fra samlingen sidste REGISTRERING (De følgende 3 spørgsmål vedrører kunst- og kulturhistoriske samlinger) Hvor stor en procentdel af museets samling er fuldt registreret, analogt eller digitalt? Hvor stor en procentdel af museets samling er indberettet til Museernes Samlinger/KID? Hvor mange inventarnumre indberettede museet sidste Hvor stor en andel af samlingen udgør de inventarnumre, som blev indberettet sidste Følger museet sin handlingsplan for indberetning til Museernes Samlinger/KID? Er museets registratorer uddannede til opgaven? FORSKNING Hvor mange forskningspublikationer med tilknytning til museets ansvarsområde har museet produceret sidste (For definitioner af forskningspublikation henvises til Kulturministeriets (2009) Forskningsstrategi for Kulturministeriets område. Link til forskningsstrategipublikationen) Arkæologi Nyere tids kulturhistorie Kunsthistorie Naturhistorie Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet med udenlandske samarbejdspartnere? Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet i samarbejde med danske museer? Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet i samarbejde med danske universiteter? Hvor mange af publikationerne blev antaget til udgivelse på forlag, der ikke var museets eget? Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet af en forsker på minimum ph.dniveau? Evaluerer museet, om udbyttet af forskningsindsatsen står mål med de anvendte ressourcer?

4 SAMARBEJDE MED KOMMUNER Udfyldes af museer med ansvar efter museumslovens kapitel 8 Har museet været inddraget i udarbejdelsen af de seneste kommuneplaner? Har museet deltaget i formuleringen af de seneste kommuneplaner? Har museets bidrag ført til ændringer i kommuneplanerne? Hvor mange lokalplaner har museet bidraget til sidste Hvor mange lokalplaner har museet deltaget i formuleringen af? Hvor mange lokalplaner har museet fået foretaget ændringer i? Hvor mange bygge- og anlægssager har museet fået til gennemsyn sidste Hvor mange bygge- eller anlægssager har museet gjort indsigelser til sidste Hvor mange gange har myndigheden fulgt museets indsigelser? Hvor mange gange har museet foretaget uopfordret henvendelser til bygherrer i forbindelse med anlægsarbejder sidste Hvor mange mindre arkæologiske forundersøgelser har museet gennemført sidste Hvor mange egenfinansierede arkæologiske undersøgelser har museet gennemført sidste Hvor mange gange har museet været i dialog med bygherre om formidlingstiltag i forbindelse med arkæologiske udgravninger? SIKRING (Oplysninger om museernes sikringsforhold vil ikke blive offentliggjort) Har museet tyverialarmer med automatisk signaloverførsel? Dækker anlægget hele samlingen? Har museet brandalarmer med automatisk signaloverførsel? Dækker anlægget hele samlingen? Fører museet regelmæssigt tilsyn med museets udstyr til brandbekæmpelse? Afholder museet årlige brandøvelser? Har museet skriftlige retningslinjer for opsyn i udstillingerne? Har museet skriftlige retningslinjer for data-sikkerhed? FORMIDLING Hvor mange af museets formidlingsmedarbejdere har en kompetencegivende uddannelse inden for formidling eller undervisning?

5 Hvor mange særudstillinger har museet vist sidste Hvor mange digitale formidlingsprojekter har museet produceret sidste Har museet brugerinddragende faciliteter på hjemmesiden? Anvender museet de sociale medier aktivt i deres arbejde? Hvor mange omvisninger/foredrag/workshops o.l. i museet (minus skoleundervisning) blev gennemført sidste Hvor mange museumsarrangementer uden for museet (f.eks. byvandringer) gennemførte museet sidste Har museet undervisningsaktiviter for børn i førskolealderen? Har museet skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningssektoren? Har museet annoncerede undervisningstilbud, koordineret med trinmål og læreplaner? Hvor mange grundskoleklasser deltog i museets undervisningsaktiviteter sidste Hvor mange klasser fra ungdomsuddannelserne deltog museets undervisningsaktiviteter sidste Hvor mange hold fra andre uddannelser deltog i museets undervisningsaktiviteter sidste Hvor mange elever og studerende modtog museets vejledning i forbindelse med projektarbejde, mv.? Hvor mange undervisningspublikationer (trykt eller digitalt) har museet produceret sidste Lader museet brugerne systematisk evaluere sine udstillinger? Lader museet brugerne systematisk evaluere sine arrangementer? Lader museet brugerne systematisk evaluere sin hjemmeside? Lader museet brugerne systematisk evaluere sine undervisningstilbud? MUSEETS BRUGERE Hvor mange brugere besøgte museet eller deltog i museets annoncerede museumsarrangementer på museets adresser sidste Hvor mange brugere deltog i museets offentlige og annoncerede arrangementer andre steder end på museets adresser? Hvor mange unikke besøg har der været på hjemmesiden sidste Hvor mange annoncerede åbningstimer efter kl. 16 havde museet sidste Hvor mange annoncerede åbningstimer havde museet i weekends før kl. 16 sidste Har museet én eller flere støtteforeninger? Hvor mange medlemmer havde foreningerne tilsammen?

6 BYGNINGER OG BYGNINGSDRIFT Hvor stor en procentdel af museets samlede udgifter blev sidste kalenderår brugt til husleje/prioritetsgæld, ejendomsskatter, bygningsdrift og pleje af udendørsarealer? Ikke relevant Har museet en langsigtet vedligeholdelsesplan for sine egne bygninger?

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N God praksis Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser 2 K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N 3 Indledning 5 Forord 6 Naturama 8 Danmarks Mediemuseum 10 Den Gamle By 12 Thorvaldsens

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere