Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog"

Transkript

1 Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske brandalarmeringsanlæg. Ændring af opkobling af automatiske brandalarmeringsanlæg til den overvågende vagtcentral. Harmonisering af årlig tilslutningsafgift til vagtcentralen for de automatiske brandalarmeringsanlæg. Effektivisering potentiale Niveaudelt brandsyn, nye terminer og indførelse af egenkontrol, minimere tidsforbrug. Strukturudvalget forudsætter at de midler der kan spares ved færre brandsyn, skal omfordeles til brug for andre forebyggelsesopgaver, så som kampagner. Herunder brandsikker bolig. Konkurrenceudsætte serviceringen af disse. Ikke at anvende TDC s alarmnet men overgår til IP. Ved at have en fælles myndighedsafdeling for de fire kommuner kan opgaverne løses mere rationelt (best- praktice). 0,77 mio. Da brandsyn er en opgave, der er nogenlunde proportional med indbyggertallet burde dette potentiale være muligt at indfri. Alle fire kommuner bruger FRIDA, hvorfor den digitale understøttelse er implementeret. Det forudsætter dog en lovændring i forhold til antallet af brandsyn. Det forudsættes at der ved lov kan fjernes omtrent 300 brandsynsobjekter. 0,2 mio. Ikke en besparelse på beredskabets budget, men en kommunal besparelse. 0,4 mio. Ikke en besparelse på beredskabets budget, men en kommunal besparelse. 0,5 mio. Det kræver en takstforhøjelse i tre kommuner. Der kan dog fra centralt hold komme et forslag om centralisering af vagtcentraler, der vil påvirke denne takstforhøjelse. 5 % (ca. 0,15 mio.) af lønsummen ianvendt til forebyggelse Dette er ikke tænkt som en personalebesparelse, men som work smarter, der frigiver tid til andre opgaver. Det vil ændre serviceniveauet, da der vil blive gennemført færre brandsyn men niveauet bliver gældende for hele landet. I samarbejdsmodellen vil den økonomiske gevinst dog kun tilfalde de tre kommuner, der forøger deres priser op til højeste niveau. 1

2 Brandvæsen (afhjælpende beredskab og RBD) Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Indkøbsanalyse. Koordineret indkøb, køb mere rationelt og koordineret ind. En enhed foretager udbuddet frem for fire. 0,2 mio. Kan dette potentiale indfries? Umiddelbart burde potentialet for det Sønderjyske beredskab være til stede, da beredskabet volumenmæssigt foretager store indkøb. Det skal dog bemærkes, at der allerede nu er en del samarbejde om indkøb af: Køretøjer Mundering Røgdykkerudstyr. Standardisering og samarbejde, ensartet grundlag for risikovurdering. Indsatsledervagterne. Fælles udbud. Ændret vagtstruktur i alle fire kommuner. I stedet for at to kommuner udbyder slukningsopgaven selvstændigt og en kommune har en kommunal deltidsstation, kunne hele opgaven konkurrenceudsættes og udbydes samlet. 0,05 mio. Noget diffus beskrivelse og kræver statslig handling. Men i lighed med resten af landet burde noget af denne gevinst kunne realiseres. I de fire kommuner bruges der på nuværende tidspunkt ca. 0,25 mio. i alt. Det skønnes, at der kan realiseres 0,05 mio. 0,5 mio. Der er på nuværende tidspunkt seks indsatsledervagter. Disse vurderes at kunne reduceres til fire vagter med gensidig assistance/backup. 0,85 mio. På nuværende tidspunkt findes der fire Falck stationer og en deltidsbemandet kommunal station med et samlet udgifts niveau på ca. 8,5 mio. årligt. Kontrakterne med Falck udløber på forskellige tidspunkter/kan evt. genforhandles. Ved en evt. hjemtagelse vil der være merudgifter ved etablering.. Ændret serviceniveau i to kommuner. Det kan ændre serviceniveauet 2

3 Harmonisering af specialberedskaber. Reducering af køretøjer pr. station Administration Antallet af tankvogne i de fire kommuner analyseres nærmere. Harmonisering af administrationstilskud til brandværn. 0,2 mio. Klimaberedskab bør prioriteres og opbygges, hvilket kræver investeringer samt fastsættelse af et serviceniveau. Det skønnes, at specialberedskabet ud fra en konkret risikovurdering vil kunne reduceres. 0,2 mio. af drift og 0,25 mio. på anlæg På nuværende tidspunkt er der en stor tankvognskapacitet i de fire kommuner (36 i alt) Dette antal skønnes at kunne reduceres ud fra en konkret risikovurdering evt. skal nogle erstattes med mandskabsvogne til transport. 0,175 mio. Der er på nuværende tidspunkt store forskelle på administrativ styring af brandværn. Tilpasser beredskabet til de ændrede vilkår. Ændrer ikke det samlede serviceniveau for de fire kommuner. Ændrer ikke det samlede serviceniveau for de fire kommuner. serviceniveau. modeller Primært ved sammenlægning. Ved samarbejde er det individuelt for den enkelte kommune. 3

4 Service og indtægtsdækkende virksomhed Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Udlejning af materiel Kørsel til tyverialarmer. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats Installation og service af tyverialarmer. Installering af automatisk adgangskontrol. Kommuneabonnement Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Hjemtage opgave vedr. autohjælp, førstehjælpsudstyr, følgeskadebekæmpelse på bygninger, fjernelse af trafikdræbte dyr på 370,- pr. time udbyder). 400,- pr. time udbyder) 400,- pr. time hos en privat udbyder). samlede samlede samlede 0,2 mio. Typisk har kommunerne tegnet abonnement med privat udbyder. Ny ordning kan relativt let implementeres og realiseres, da beredskaberne har ekspertise og parathed. 4

5 Servicering af brandslukningsmateriel (håndildslukkere, slangevinder etc.). Rundering på bygninger Tryghedsvagt på bygninger Tunge løft i Hjemmeplejen Kursusvirksomhed Døgnservice og udlejning på veje m.v. Hjemtage opgave på bygninger fra private udbydere samt byde på opgaven ved øvrige offentlige bygninger. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Bevidst strategi om ejendomme målrettet indsats. Forflytninger af borgere i eget hjem som assistance for hjemmeplejen. Salg af kurser til institutioner og virksomheder, typisk Elementær Brandbekæmpelse og Førstehjælpskurser. Sammenhæng med kursusvirksomhed. 0,3 mio. Opgaven løses i dag på meget forskellig vis i de fire kommuner. Men potentialet er relativt enkelt at udnytte. Samlet set vil potentialet for kommunerne være større end det angivne, da der for redningsberedskaberne er tale om indtægtsdækket virksomhed. Opgaven er lovpligtig for institutioner m.m. 0,- kr. pr. time (Ingen forskel på pris end hos privat udbyder men evt. synergiopgave) 160,- pr. time udbyder). Ca. 400,- pr. løft udbyder). samlede samlede Opgaven løses meget forskelligt i kommunerne. Nogle har aftale med privat udbyder, andre løser selv opgaven. Besparelsen er i forhold til privat udbyder. 0,2 mio. Som en del af et samlet uddannelsescenter/uddannelseskoncept kan der tilbydes og sælges flere kurser. 5000,- kr. pr. stk. Der kan være tale om salg eller udlejning af AED, hjertestartere samt Kan evt. reducere de området, hvis der er tale om en synergiopgave for beredskabet... 5

6 hjertestarter 0,1 mio. serviceaftaler. Kører i dag forskelligt i de enkelte kommuner. Skadeservice på bygninger Egen hurtig indsats med skadeservice på bygninger. 250,- pr. time udbyder) Kan afhænge af de enkelte kommuners forsikringsordninger på bygnings Besparelsen pr. time er i forhold til private udbydere.. 6

7 Logistik Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Fælles indkøb, udbud, køretøjer, materiel og personlig udrustning. Mere ensartet indkøb og i større partier. Deloitte analyse peger på et potentiale på 0,2 mio. om året. - Se beskrivelse under pkt. Brandvæsen- afhjælpende beredskab. Serviceniveau uændret men med ens udrustning. Fælles værksted, mindre opbygninger og vedligehold af køretøjer og materiel. Fælles vaskeri og munderingsdepot. Mere ensartet opbygning og montering af udstyr. Mindre reparationer af specialmateriel på eget centralværksted. Industrivaskeri til indsatsdragter samt vask ved asbestforurenet mundering. Kræver i dag specialvaskeri. 0,2 mio. Potentialet vurderes realiserbart men vil medføre færre reparationsopgaver til lokale værksteder. Kræver etableringsomkostninger. 0,0 mio. Der kan evt. blive et potentiale i at vaske for øvrige institutioner. Sønderborg kommune har etableret industrivaskeri. Kræver etableringsomkostninger. Serviceniveau uændret. Der er tale om en serviceudvidelse på grund af nye arbejdsmiljøregler. 7

8 Uddannelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Fælles uddannelsescenter. Mindre anvendelse af honorarlønnede instruktører. Eventuelt kan en samlet uddannelse af nye brandfolk reducere antallet af kurser skønnet fra nuværende fire hold til tre. 0,35 mio. Potentialet vurderes realiserbart. Vil give mere kørsel for instruktører og elever. Forudsætter central styring af økonomi. Serviceniveau uændret. Mere ensartet og potentielt højere kvalitet i uddannelsen. 8

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere