UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002"

Transkript

1 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock programmet varetager den administrative del af adgangskontrollen, og kommunikerer med alle kontrol-punkterne via et lokalt RS485 netværk, hvortil forbindelsen etableres via pc ens COM-port, telefonmodem eller pc-netværk/internettet. Manualen giver en overordnet beskrivelse af systemet, og beskriver installationsproceduren for programmerne. For en supplerende beskrivelse af, hvordan de enkelte programmer og funktioner anvendes, henvises tillige til online hjælpen i programmerne Copyright by UNITEK

2 - 2 - PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Generel systembeskrivelse Forudsætninger Program Definitioner og begreber Indledning Definitioner Programmer Programmer og programmoduler Programmer Adgangseditor Beskrivelse Generelt for alle objektvinduer Login/ud Personer Grupper Tidstabeller Sikkerhedsniveau-tidstabeller Specialdagskalender b Delte undtagelsesperioder K-punkter DAS-grupper Lokaliteter Operatører Licens Om UniLock Poller Beskrivelse Kommunikation Hovedvinduet K-punkt oversigt Tyverialarmstyring Web kontrol Diverse funktioner...57

3 Unitek software Logsøgning Beskrivelse Alarmvisning Beskrivelse Programmoduler Indledning Modul oversigt Modul beskrivelse Licens Indledning Licensbestilling Ansvarsfraskrivelse Installation / opdatering Indledning Forudsætninger Systemkrav Installationsprogram Netværksinstallation Efter installationen Opdatering Aktivering af licens Programfejl A. Filstruktur...79 B. Backup af data...80 C. Konvertering fra DOS UniLock...81 D. Lysdiode i læser...82

4 - 4 - PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Introduktion 1.1 Generel systembeskrivelse UniLock system 10 er et pc-styret adgangskontrolsystem til at begrænse hvem der har adgang hvor og hvornår, og til registrering af, hvem der kommer og går i fx en virksomhed. Decentralt system Ved hver dør (k-punkt) sidder en låsecomputer. Disse k-punkter kommunikerer direkte med pc'en på det samme 2-ledet kabel (RS485), som kan være op til flere kilometer langt. Alle parametre til styring af adgangskontrollen ligger decentralt i låsecomputerne. Det betyder, at systemet stadig fungerer, selv om pc en bryder ned eller kommunikationsnettet afbrydes. Decentral styring er ligeledes en fordel, hvis nogle k-punkter er placeret i en ekstern lokalitet, disse k-punkter kan så fungere helt selvstændigt uafhængig af pc en. Når disse k-punkter skal opdateres, eller loggen skal tømmes, kan de fx via et modem sættes i forbindelse med pc'en. Pc'en skal dog være i forbindelse med låsecomputerne, hvis der benyttes pc-styret alarm, områdevisning, transaktionsregistrering og andre realtidsprogrammer. 1.2 Forudsætninger Formålet med denne manual er at give brugeren et overblik over funktionerne i UniLock, og forberede brugeren på at anvende og installere pc-programmet til UniLock. Erfaringen viser, at en god start og et godt fundament holder i mange år og giver mindre administrativt arbejde i længden. Sikkerhedspolitik Programmet er et værktøj til administration af firmaets sikkerhedspolitik, programmet kan ikke give firmaet en sikkerhedspolitik. Derfor er det vigtigt at firmaets sikkerhedspolitik defineres før indtastning af programdata starter. Sikkerhedspolitikken må derfor indeholde hvem har adgang til hvilke døre og hvornår, og hvilket sikkerhedsniveau skal hver dør anvende på forskellige tidspunkter. Som det ses, kan leverandøren eller programmet ikke løse disse opgaver, men bør være specificeret af installationsstedets sikkerhedsansvarlige før programmet tages i brug. Skriftet Skemaer og eksempler til adgangskontrol bør læses, og medfølgende skemaer bør være udfyldt før indtastning af programdata. Programinstallatøren Programinstallatøren bør have et indgående kendskab til adgangskontrolsystemets opbygning og funktionalitet. Endvidere kræves det at programinstallatøren har et større kendskab til Windows end dagligdagsbrugeren. Skal programmet installeres i netværk, skal program-

5 Unitek software installatøren have et indgående kendskab til det benyttede netværk. En netværksinstallation bør altid laves i samarbejde med installationsstedets netansvarlige. Operatøren Det forudsættes at operatøren har et indgående brugerkendskab til Windows, og er bekendt med normale udtryk og begreber indenfor Windows. Det falder uden for denne manuals rammer at undervise brugeren i grundlæggende Windows-funktioner her må henvises til Microsofts manualer. Definitioner og begreber Det anbefales at læse afsnittet Definitioner og begreber, der beskriver betydningen af ord og vendinger, som er specielt for dette adgangskontrolsystem, og som må formodes at være nye ord for brugeren. Pc udstyr Der stilles selvfølgelig visse tekniske krav til det pc-udstyr der skal bruges, men mange af de krav er igen afhængig af en selv hvor tålmodig er jeg? Hvor længe vil jeg vente før skærmen er opdateret? Hvor stor en skærm kræver jeg? Hvilket operativsystem skal anvendes? mv. Generelt kan siges, at det anbefales at købe den pc der var topmodellen for ½ år siden, da den kan erhverves for en rimelig pris sammenlignet med tidens topmodel. Dog må et minimumskrav være en god skærm med stor opløsning. Er man ikke indstillet på at ofre noget særligt på pc en anbefales at anvende DOS-programmet frem for Windows-programmet. Se afsnittet Installation for yderligere informationer. Sikkerhed Adgangskontrolsystemets formål er at beskytte udvalgte områder mod uønsket indtrængen, men et system er ikke stærkere en det svageste led. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at sikre den pc hvorpå programmet er installeret. Har man fuld kontrol over pc og UniLock programmet, har man reelt fuld kontrol over alle adgangsveje i firmaet. Derfor bør pc en placeres et sikkert sted, endvidere bør programmet beskyttes med adgangskode. Installeres programmet i netværk, bør installationen foretages på et sikret net-drev (mappe). Det anbefales at oprette en ekstra systemoperatør (kopier Administrator) med alle rettigheder, som så bruges i dagligdagen. Gem derefter [Login navn] og [Adgangskode] for operatøren Administrator i en bankboks og brug kun denne operatør i nødstilfælde. 1.3 Program For at anvende systemet skal bruges en række programmer, der hver udfører forskellige funktioner. Som minimum skal bruges en Poller og en Adgangseditor. Polleren er et teknisk program der varetager kommunikationen med låsecomputerne. Adgangseditoren er administrationsprogrammet, og er primært det program dagligdags-brugeren stifter bekendtskab med. I Adgangseditoren oprettes k-punkter (døre), personer, tidstabeller mv. Ud over Adgangseditoren og Polleren findes en række andre programmer som udfører specielle opgaver, se afsnittet for det pågældende program for nærmere oplysninger. Manual til pc-programmer Når programmerne er installeret, kan manualen til disse programmer læses ved at vælge menuen [Hjælp]. For at manualen altid skal være lige ved hånden, og for at manualen altid

6 - 6 - PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: skal passe til den pågældende softwareversion/revision, findes programmanualerne ikke på papir. Såfremt manualen ønskes på papir, kan de ønskede kapitler udskrives indefra hjælpen. Licens For at anvende programmet lovligt, skal der erhverves licens til de programmer og programmoduler, det ønskes at anvende. Programmerne er indrettet således, at licensen midlertidigt kan sættes ud af drift, hvis det ønskes at se eller teste programmer eller programmoduler, der endnu ikke er erhvervet licens til. Læs venligst afsnittet Licens. Backup Der bør med jævne mellemrum tages sikkerhedskopi af databasen, specielt før og efter der laves større ændringer. En backup bør altid gemmes et andet sted, end i det rum hvor pc en er placeret og helst uden for huset. En udskrift specielt af alle personer kan også være en god løsning. Det vigtigste er at have nøglekoderne til alle personerne. Ud fra disse nøglekoder vil det ved hårdt arbejde være muligt tilnærmelsesvis at rekonstruere databasen, uden at skulle have fat i alle personer og låne deres nøgle for at genindlæse nøglekoden. Programmet Windows programmet til UniLock systemet er en naturlig videreudvikling af det gamle DOS program, som har eksisteret siden UniLock systemet anvendes i mere end 1500 installationer med i alt over døre. Program (og alt hardware) er 100% dansk udviklet og derfor specielt tilpasset dansk behov og mentalitet. Windows programmet repræsenterer i dag en udviklingsindsats på mere end timer og over programlinier, og videreudviklingen vil fortsætte, således at programmets funktionalitet løbende udbygges og tilpasses nye Windows operativsystemer. Programfejl Der er gjort meget for at teste programmet og for at finde de fejl der evt. måtte være i programmet. Alligevel kan der være fejl i programmet som endnu ikke er opdaget. Hvis der opdages fejl, vil vi selvfølgelig gerne høre det. For at kunne rette fejlen, skal den kunne reproduceres. Det vil i de fleste tilfælde ikke være muligt at rette fejl der ikke kan reproduceres. Alvorlige fejlrettelser har første prioritet i vores udviklingsafdeling, og derfor vil mange fejl også blive rettet med det samme, således at der i løbet af få dage er en ny release klar.

7 Unitek software Definitioner og begreber 2.1 Indledning I dette afsnit beskrives de ord og vendinger som er specielt for dette adgangskontrolsystem, og som formodes må være nye ord for brugeren. 2.2 Definitioner Dato- og tidsformat Dato og tid skrives de fleste steder alt efter hvordan Windows er opsat. Nogle steder er formatet dog fast, og datoen skrives default som ÅÅÅÅ-MM-DD. Hvis det fx er den 22. august 2006, skrives datoen som , evt Tiden angives som HH:MM:SS fx 10:27:42. Nogle steder angives der ikke sekunder, og tiden angives derfor som HH:MM, altså blot 10:27. K-punkt K-punkt er en forkortelse for kontrolpunkt, altså et punkt hvor der er kontrol af, hvem der kan passere og hvornår. Hvert k-punkt er styret af en decentral låsecomputer. Et k-punkt behøver ikke være en dør, men kan også være fx er bom, port, turnstile ( persillehakker ), elevator mv. ID-nummer Alle k-punkter i et system anvender samme RS485 kommunikationsnet. For at pc'en kan kommunikere med hver enkelt, skal de hver have et entydigt firecifret ID-nummer. IDnummeret tildeles låsecomputeren med en Loader, eller det indtastes på kortlæseren i de første 25 sekunder efter at låsecomputeren er tændt (tast *nnnn#, hvor nnnn = IDnummer). Alternativt kan låsecomputerne bestilles med ID-nummer. Ved oprettelse af et k-punkt skal dette ID-nummer angives. Lokalitet En lokalitet er et antal k-punkter der har forbindelse med hinanden på det samme kommunikationsnet. Hvis der er langt til nogle k-punkter, kan disse derfor oprettes i en eller flere særskilte lokaliteter, hvor de enkelte k-punkter i hver lokalitet er koblet på samme kommunikationsnet. Forbindelsen til en lokalitet kan etableres med modem over telefonnettet eller med en COM Server (CV72) over et IP-netværk (pc-netværk og/eller internettet). Systemet kan opsættes, så pc en automatisk opretter forbindelse til disse lokaliteter på forskellige tidspunkter. Person En person er som navnet siger en person, men det kan dog også være andre former for nøgleindehavere. Fx kan en bil have adgang, uafhængig af hvem der kører i den, og bilen oprettes så som en person.

8 - 8 - PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: En person kan have to nøgler, en normalnøgle og en reservenøgle, men kun den ene af dem kan være aktiv af gangen. Nøgle En nøgle er det, der får låsecomputerne til at oplåse døren. Det kan være forskellige typer, ofte et magnetkort. Det kan også være et trådløst kort eller ID-brik (RFID), Dallas Touch Memory, chipkort, radiosender, bilbrik mv. Gruppe For at gøre det lettere at oprette og vedligeholde systemet, er der mulighed for at have grupper. Grupper er en samling af adgangsrettigheder til k-punkter. Det kan være k-punkter, der giver adgang til samme område, eller det kan være k-punkter som en bestemt personalegruppe har adgang til. Sikkerhedsniveau Et k-punkt er altid på et sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveauet er bestemmende for, hvor stor sikkerheden er mod passage af et k-punkt. Jo højere sikkerhedsniveauet er, desto bedre er k-punktet sikret. Følgende sikkerhedsniveauer kan anvendes: 0.0 Konstant oplåst (kan ikke låses med normal nøgle). 0.1 Konstant oplåst efter anvendelse af første nøgle. 1.0 Nøgle eller PIN-kode (skiftefunktion, starter med oplåst). 1.1 Nøgle eller PIN-kode (skiftefunktion, starter med låst). 1.2 Nøgle eller PIN-kode (oplåst i tid). 2.0 Gyldig nøgle (skiftefunktion, starter med oplåst). 2.1 Gyldig nøgle (skiftefunktion, starter med låst). 2.2 Gyldig nøgle (oplåst i tid). 3.0 Nøgle + PIN-kode (skiftefunktion, starter med oplåst). 3.1 Nøgle + PIN-kode (skiftefunktion, starter med låst). 3.2 Nøgle + PIN-kode (oplåst i tid). 4.0 Konstant låst efter anvendelse af første nøgle + PIN. 4.1 Konstant låst (kan ikke oplåses med almindelig nøgle). Sikkerhedsniveau-tidstabel En sikkerhedsniveau-tidstabel er en række tider (op til 32), der bestemmer, hvornår et k- punkt skal skifte sikkerhedsniveau, og til hvilket niveau det skal skifte. Der kan oprettes op til 99 sikkerhedsniveau-tidstabeller, og et k-punkt kan anvende én af de oprettede tabeller. Default sikkerhedsniveau Hvis et k-punkt ikke har modtaget den sikkerhedsniveau-tidstabel som den skal anvende, er den på default sikkerhedsniveau. K-punktet er også på default sikkerhedsniveau, hvis der ikke anvendes nogen sikkerhedsniveau-tidstabel, den anvendte tabel er tom, eller uret ikke går.

9 Unitek software Tidstabel En tidstabel indeholder op til 16 tidsperioder. En nøgle kan individuelt i hvert k-punkt anvende én af 50 forskellige tidstabeller. Andre funktioner kan også anvende tidstabellerne. Fx kan en udgang følge en tidstabel, så den er aktiv i de perioder, der er angivet i tabellen. Undtagelse Normalt gentager en tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen. Undtagelser er et kraftigt supplement til specialdagskalenderen. Modsat specialdagskalenderen der virker på hele systemet, virker undtagelser på de enkelte tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller. Specialdagskalender Specialdagskalenderen indeholder informationer om, hvilke dage der ikke er normale ugedage, fx helligdage, 1. maj, lang lørdag, åbent hus mv. Specialdagskalenderen er global for systemet. Hvis en dag er en specialdag, gælder det altså for hele systemet, og ikke kun udvalgte k-punkter. Der kan anvendes følgende angivelser i kalenderen: 0 Normal ugedag. Der er ingen afvigelse fra normalkalenderen. 1-7 Anvendes, hvis der skal benyttes en anden ugedag end den aktuelle. Hvis der fx anvendes "søndags drift" på helligdage, skrives 7 ud for disse dage (1=mandag, 7=søndag). Eller der kan måske anvendes "lørdags drift" (dag 6) 1. maj, 24. december osv. A-F Bruges, når der skal anvendes en af de fiktive specialdage A-F. En fiktiv specialdag anvendes, hvis ingen af de andre dage (1-7) kan anvendes på den ønskede dato. Hvis der fx skal anvendes helt specielle adgangskriterier den første lørdag i måneden, skrives fx "A" ud for første lørdag i hver måned. I hver sikkerhedsniveau-tidstabel defineres det sikkerhedsniveau, som døren skal være på den aktuelle specialdag. Ligeledes bestemmes via tidstabellerne, hvem der har adgang på de enkelte specialdage, og hvornår. Ved afslutning af en specialdag skiftes til sikkerhedsniveauet for den efterfølgende dag. Sikkerhedsniveau-tidstabellen indeholder tider for skift til et andet sikkerhedsniveau, men hvis sikkerhedsniveau-tidstabellen ikke indeholder skift for den specialdag der anvendes, vil døren forblive på det sikkerhedsniveau den var på, før specialdagen startede kl. 00:00:00. Hvis personer skal have adgang på specialdage, skal deres respektive tidstabeller indeholde adgangsperioder for specialdagen for at de kan oplåse døren. Desuden skal andre tidstabeller der anvendes på specialdage også indeholde perioder for specialdagen.

10 PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Pollingslog Pc-programmet henter hele tiden logninger i k-punkterne og gemmer dem på harddisken. Denne log indeholder, afhængig af opsætning, information om de hændelser der er sket ved k-punkterne og de hændelser som pc-programmet har lavet fx opdatering af k-punkter. Denne log indeholder også skærmalarmer som er genereret af enten k-punkterne eller programmet.

11 Unitek software Programmer 3.1 Programmer og programmoduler UniLock programmet består af en række selvstændige programmer der hver især kan indeholde en række programmoduler. Afhængig af den erhvervede licens kan adgangen og funktionaliteten i visse programmer være reduceret. De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de programmer der er i UniLock uden hensyntagen til den erhvervede licens. Afsnittet Programmoduler beskriver de programmoduler der kan erhverves adgang til via behørig licens. Se evt. også afsnittet Licens. 3.2 Programmer Efterfølgende gives en beskrivelse af de fire enkelte programmer som UniLock består af. Alle UniLock programmer bruger og refererer til den samme UniLock-mappe, som indeholder alle relevante programmer samt en fælles Microsoft Access database hvor alle systemoplysninger er samlet. Programmerne kan installeres på en pc eller på en filserver. Netværk Skal programmerne afvikles på flere forskellige pc er i et netværk, laves systeminstallationen til en udvalgt pc eller filserver. Programmerne kan herefter afvikles på alle de pc er i netværket, hvorpå der er lavet en klientinstallation. Start Programmerne startes fra Windows menuen [Start], [Programmer], [UniLock]. Der kan eventuelt oprettes en genvej (ikon) på skrivebordet til start af programmerne. Derudover kan de fire programmer Poller, Logsøgning, Alarmvisning og Områdevisning alle startes inde fra Adgangseditoren.

12 PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Adgangseditor Navn: Ulw.exe 4.1 Beskrivelse Adgangseditoren er administrationsprogrammet, og er det program dagligdagsbrugeren primært stifter bekendtskab med. I programmet oprettes k-punkter (døre), personer, tidstabeller mv. Adgangseditoren kan afvikles på alle pc er i et netværk, og flere Adgangseditorer kan afvikles på samme tid. De ændringer operatøren via Adgangseditoren foretager i databasen, vil Polleren automatisk sende til k-punkterne. Programmet indeholder et stort arbejdsområde hvorpå der samtidigt kan åbnes mange objektvinduer, som hver især kan skaleres til den ønskede størrelse. Da der kan være mange objektvinduer åbne på samme tid, er det en fordel med en stor skærm med en høj opløsning. I toppen af programvinduet er der en værktøjslinie med ikoner, og herfra kan alle objektvinduer og nogle dialogbokse startes. Efterfølgende beskrives objektvinduer og dialogbokse i den rækkefølge ikonerne er placeret på værktøjslinien.

13 Unitek software Generelt for alle objektvinduer Hvert objektvindue opfører sig næsten som et selvstændigt Windows program, der hver især kan åbnes og lukkes, skaleres og minimeres. I venstre side af objektvinduet er en liste over alle de objekter (personer, k-punkter, tidstabeller mv.), der kan arbejdes på i det pågældende objektvindue. Når objektvinduet lukkes, vil størrelse og placering blive husket til næste gang det åbnes af den samme operatør. I alle objekter lige efter objekts navn, er angivet to tidspunkter for henholdsvis objektets oprettelse og for den sidste ændring. Disse tidspunkter kan være en nyttig oplysning i forbindelse med dokumentation af, hvornår et objektet er oprettet/ændret. For alle objektvinduer gælder, at ændringer først gemmes i databasen, når ikonet for [Gem] aktiveres. Fortryder operatøren de ændringer der er lavet, aktiveres ikonet [Genindlæs] og data fra databasen genindlæses. Bruges af Flere objektvinduer indeholder fanebladet [Bruges af] hvor der oplyses, hvilke andre objekter der bruger det pågældende objekt. Denne information kan være meget nyttig at kigge på, før der foretages ændringer i objektet, da en ændring vil påvirke funktionen af de objekter, der bruger det pågældende objekt. Før der fx ændres i en tidstabel, kan det være en god ide at kigge på fanebladet [Bruges af], for at se hvilke andre objekter der bruger den pågældende tidstabel, da en ændring af tidstabellen vil påvirke alle de objekter der bruger tidstabellen Notat Alle objektvinduer indeholder fanebladet [Notat], hvor det et muligt at skrive private notater og kommentarer til hvert enkelt objekt. Udskrivning Ønskes der udskrift af et objekt, vælges det pågældende objekt i objektvinduet og printerikonet aktiveres.

14 PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Login/ud Der kan oprettes mange operatører i programmet, som hver kan tildeles individuelle operatør rettigheder. Hver operatør logger ind med eget operatørnavn og adgangskode. Der logges ud ved at aktivere ikonet [Log ind/ud] eller ved at afslutte programmet. Når der logges ud lukkes alle objektvinduer, og deres størrelse og placering huskes til næste gang den pågældende operatør logger ind igen. For ikke at ulejlige operatører der finder det unødvendigt med en login-procedure, er programmet lavet således, at hvis Administrator ingen adgangskode har (blank) skal der ikke logges ind i programmet. Har Administrator derimod en adgangskode skal alle operatører altid logges ind i systemet.

15 Unitek software Personer For at oprette en person med adgang, skal personen som minimum have et Søgenavn (objektnavn), en nøglekode og en adgangsrettighed. For at kunne skelne personer fra hinanden, skal feltet [Søgenavn] være entydigt. [Fornavn] og [Efternavn] i stamdata kan derimod udfyldes med personens korrekte navn Stamdata Dette faneblad indeholder ingen oplysninger som adgangskontrollen skal bruge, men kun oplysninger der kan lette operatørens arbejde med administration og identifikation af personer og nøgler. I menuen [Indstillinger], [Udfyldning af søgenavn] kan programmet sættes til at udfylde søgenavnet automatisk med [Fornavn] [Efternavn], [Efternavn], [Fornavn] eller andre valgbare felter fra stamdata. Feltteksten for de første 3 felter ( [Fornavn], [Efternavn], [Medarbejdernr.] ) er fast, hvorimod feltteksten for de næste 10 felter er brugerdefinerbar. Endvidere kan indtastningsfeltets længde bestemmes. Denne opsætning foretages i menuen [Indstillinger], [Person stamdata]. Billede Som et ekstra supplement til identifikation af personer, er det muligt at indsætte et billede af personen. Billedet kan være i de mest anvendte grafikformater og kan gemmes i en vilkårlig billedmappe. Billedet kan eventuelt være fælles med og automatisk hentes i et medarbejderarkiv, ID-kort fabrikationsudstyr mv. Filstørrelsen på billedet bør være ikke være for stor, da det kan sløve indlæsningen af personer, specielt hvis der køres over netværk. Et typisk billede fylder mellem 5 kb og 20kB.

16 PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Nøgle For at kunne passere et k-punkt, skal personen have en nøgle. Formålet med en nøgle er at kunne identificere den person, der ønsker at passere et k-punkt. Derfor indeholder nøglen en entydig nøglekode. Som nøgle kan anvendes mange forskellige medier fx magnetkort, chipkort, stregkoder, radiosender, proxkort (berøringsfri kort, RFID-kort), fingeraftrykslæser mv. Systemet skal selvfølgelig anvende en læser, der kan læse koden i den nøgletype der anvendes. Aktivering af nøgler Hver person kan have to nøgler, som hver især kan aktiveres eller deaktiveres, dog kan kun én nøgle være aktiv af gangen. Nøgle nummer to er tænkt som en reservenøgle, hvis nøgle nummer et mistes. For at lette identifikationen kan hver nøgle kan tildeles en valgfri nøgletekst som fx Sygesikringsbevis, Dankort, Firmakort. Oprettelse af nøgle Ud fra de informationer der står på nøglen, beregner systemet en nøglekode, som sendes ud til de k-punkter, hvor nøglen må bruges. Når personen skal have udleveret en nøgle, skal nøglens nøglekode parres sammen med personen, dette kan gøres på flere måder: Indlæs nøglen i en speciel læser som er tilsluttet pc en. Aktiver ikonet [Hent nøglekode fra k-punkt] og vælg i dialogboksen det k-punkt der er nærmest, gå derefter ud til læseren og indlæs nøglen, aktiver derefter knappen [Hent nøglekode]. Indlæs nøglen i en tilfældig læser. I pollerens log vil der komme en logning Nøgle afvist, ikke oprettet -- <ukendt nøgle: xxxxxxxx >, indtast den oplyste nøglekode i feltet [Nøgledata]. Kendes data på nøglen kan de indtastes direkte i feltet [Nøgledata]. PIN-kode Indtastningsfeltet [PIN-kode] og tasten [Tilfældig PIN-kode] kan virke på flere måder, afhængig af den opsætning der er foretaget i menuen [Indstillinger], [Nøgledata og PIN-kode]. Personen behøver ikke nødvendigvis at have en PIN-kode, det afhænger af det sikkerhedsniveau der skal anvendes. Personlig PIN-kode bruges normalt kun på sikkerhedsniveau 3.x. På sikkerhedsniveau 0.1 og 1.x bør normalt kun anvendes fælles PIN-kode. I opsætningsmenuen kan der dog gives tilladelse til anvendelse af personlig PIN-kode på sikkerhedsniveau 0.1 og 1.x. Opmærksomheden henledes på, at anvendelse af personlige PIN-koder på sikkerhedsniveau 0.1 og 1.x er en kraftig reduktion af sikkerheden, specielt hvis der er mange PIN-koder i systemet. Er der fx 1000 firecifrede PIN-koder i systemet, er risikoen 1:10 for, at en tilfældig valgt PIN-kode vil give adgang. Hver person kan frit vælge en 2, 3, 4 eller 5 cifret PIN-kode mindre end Hvis der i opsætningen er fravalgt [Entydige PIN-koder], kan flere personer udmærket have samme PINkode. Er PIN-koder i opsætningsmenuen sat til at være skjulte for operatøren, har operatøren ingen mulighed for at se personers PIN-koder. Dette giver mulighed for at personer kan anvende deres helt private kode (fx samme kode som de har på deres Dankort).

17 Unitek software Gyldighedsperioder Gyldighedsperioder kan bruges, når det fx ønskes at oprette en nøgle nu, men nøglen først skal være gyldig fra et senere tidspunkt, eller når det ønskes, at systemet automatisk skal fjerne en persons adgangsrettigheder ved dennes afrejse om fx et år. Da der kan oprettes op til 8 gyldighedsperioder, er det også muligt at bruge denne funktion til at gøre nøgler ugyldige i ferieperioder, personlige fridage, jul, påske mv. Gyldighedsdatoer og udløbsdatoer ligger ikke i k-punktet men kun i pc ens database, derfor oprettes og fjernes nøgler kun, når Polleren har forbindelse til k-punktet Adgangsrettigheder Før en personen kan passere et k-punkt, skal personen have nogle adgangsrettigheder. Hver person kan helt individuelt tildeles adgangsrettigheder i en given tidsperiode for hvert enkelt k-punkt. Dette medfører, at hver enkelt person kan tildeles rettigheder, som er tilpasset lige præcis den aktuelle person. Adgangsrettigheder til et k-punkt kan tildeles direkte eller indirekte gennem medlemskab af en eller flere grupper. Grupper Rettigheder til k-punkter kan tildeles indirekte gennem medlemskab af én eller flere grupper. En gruppe er en samling af k-punkter med tilhørende tidstabel. Adgangsrettigheder bør normalt altid tildeles gennem medlemskab af en gruppe, da det letter administrationen betydeligt, selv ved små systemer. K-punkter En rettighed kan også tildeles direkte. Rettigheden består af et k-punkt med tilhørende tidstabel, som evt. kan være <Altid>. Den vedhæftede tidstabel indeholder tider for, hvornår k- punktet kan passeres. Justering af rettigheder erhvervet gennem medlemskab af en gruppe Direkte tildeling af k-punkter kan bruges til at give en person yderligere rettigheder, eller begrænse de rettigheder der er erhvervet gennem medlemskab af én eller flere grupper. Er der erhvervet adgangsrettigheder til en række k-punkter gennem en gruppe, kan adgang til et specifikt k-punkt i gruppen forhindres, ved at tildele personen rettighed til det pågældende k-punkt efter en tom tidstabel. På samme måde kan personens rettighed til et specifik k-punkt ændres, ved at tildele adgang efter en anden tidstabel eller vælge <Altid>. Vær opmærksom på, at hvis et k-punkt indgår i flere grupper, bruges rettigheden til det enkelte k-punkt fra den gruppe der står nederst i listen [Valgte grupper]. For at få oplyst personens effektive adgangsrettigheder vælges fanebladet [K-punkter] K-punkter Denne side er en ren informationsside, og der kan ikke foretages ændringer på siden. Siden viser personens effektive adgangsrettigheder som en liste af k-punkter med tilhørende tidstabel. Indholdet af grupperne er altså opløst i k-punkter med tilhørende tidstabeller. Informationerne er specielt nyttige, hvis personen er medlem af flere grupper, og der eventuelt også er tilføjet yderligere k-punkter, for at justere persons rettigheder, så kan det være svært at overskue de effektive adgangsrettigheder.

18 PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Grupper Det er ikke nødvendigt at bruge grupper i systemet, men det letter oprettelse og administration af personer betydeligt. Fx er det besværligt, hver gang der skal oprettes en ny person, at tildele direkte adgang i fx 10 k-punkter efter lige så mange forskellige tidstabeller. Arbejdet lettes, hvis der oprettes grupper, som hver især svarer til fx en personalegruppe. Hver gang en ny person skal oprettes, tildeles blot medlemskab af den eller de grupper, som passer til adgangsbehovet. En anden fordel ved grupper er, at hvis der ændres i gruppens adgangsrettigheder, påvirker det straks alle medlemmer af gruppen der skal altså kun ændres et sted, og ikke under alle relevante personernes adgangsrettigheder Adgangsrettigheder Her tildeles de rettigheder som gruppens medlemmer får. Individuelt for hvert k-punkt kan der kobles en tidstabel på k-punktet, som angiver de tidsperioder k-punktet kan passeres. Må k-punktet altid kunne passeres, vælges <Altid> i stedet for en tidstabel Personer På denne side er det muligt at se, hvilke personer der er medlem af en gruppe. Før der laves ændringer i en gruppes adgangsrettigheder, kan det være en god ide at kigge på denne side og se, at ændringen kun berører de personer som man forventer. Som noget helt specielt kan man også på denne side melde personer ind og ud af gruppen. Således er det fx muligt at oprette en helt ny gruppe, og derefter ved brug af kun denne side, at melde alle relevante personer ind i gruppen, uden at skulle igennem hver eneste persons adgangsrettigheder. Er personen i forvejen medlem af én eller flere grupper, vil den sidst tilføjede gruppe have den højeste prioritet.

19 Unitek software Tidstabeller Tidstabellernes formål er at styre forskellige funktioner i systemet som er afhængig af tiden på døgnet, ugen og året. En tidstabel kan bruges til fx: Begrænse en persons adgangsrettighed til et k-punkt. Tidsstyring af udgange til fx lys, ventilation, cirkulationspumper mv. Begrænse tidspunktet for, hvornår en dør skal overvåges. Angive arbejdstiden for tyverialarmstyring. Begrænse tidspunktet for, hvornår forskellige hændelser skal logges. En tidstabel udfører som sådan ikke noget, før der er nogle funktioner der bruger den, det kan fx være en adgangsrettighed til en bestemt dør for en nøgle, styring af en udgang på låsecomputeren til styring af lyset på parkeringspladsen. Før der laves ændringer i en tidstabel, er det altid en god ide at kigge på fanebladet [Bruges af]. Her oplyses det, hvem der bruger den pågældende tidstabel, og som eventuelle ændringer vil påvirke Perioder Der kan oprettes op til 50 tidstabeller, hver af disse tidstabeller kan indeholde op til 16 tidsperioder, som frit kan fordeles mellem alle ugens 7 dage og de 6 fiktive specialdage. En tidsperiode kan udmærket gå hen over midnat, og det er fx muligt at lave en tidsperiode fra [Mandag 06:00] til [Fredag 16:00].

20 PCS125 Ver.: 1.0 Rev.: Undtagelser Normalt gentager en tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen. En undtagelse kan fx bruges til at tildele (eller hindre) ekstraordinær adgang for en person eller persongruppe i et nøje specificeret tidsrum. Undtagelsesperiode Der kan oprettes 8 undtagelser for hver tidstabel, og en undtagelsesperiode kan gå fra få minutter til flere år. Ved overlappende undtagelser har den øverste undtagelse højeste prioritet i overlapningsperioden. Det er endvidere muligt at anvende delte undtagelsesperioder. En delt undtagelsesperiode giver mulighed for, at undtagelser for forskellige tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller benytter samme tidsperiode, som så kun skal ændres et sted. En delt undtagelse kunne være Ferie lukning, Åbent hus eller Fest, altså en periode hvor mange tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller ønskes påvirket af den samme handling. Funktion Ved hjælp af funktionsvalg er det muligt at bestemme, hvad der skal ske i undtagelsesperioden. Det kan vælges om tidstabellen skal: Være konstant on eller off Følge en anden tidstabel Følge en specialdag. Det er således muligt at programmere en tidstabel til at følge en anden tidstabel eller en specialdag i fx sommerferien. En undtagelse har højere prioritet end specialdagskalenderen.

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Pollerens web-server interface. Version 1.0 Revision 090513

UniLock System 10. Manual til Pollerens web-server interface. Version 1.0 Revision 090513 UniLock System 10 Manual til Pollerens web-server interface Software PCS125 Version 1.0 Revision 090513 Polleren har indbygget en web-server, der stiller en række funktioner og data til rådighed for eksterne

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Transaktionsregistrering. Projekt. Version 1.0 Revision 130701 PCS125-M0252

UniLock System 10. Manual til Transaktionsregistrering. Projekt. Version 1.0 Revision 130701 PCS125-M0252 UniLock System 10 Manual til Transaktionsregistrering Projekt PCS125-M0252 Version 1.0 Revision 130701 UniLock transaktionsregistrering anvendes til at eksportere *-indtastninger på læseres tastatur til

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508 UniLock System 10 Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser Projekt PRJ172 Version 2.0 Revision 150508 T535 er en motorlæser til montering i forplade, som læser både chipkort og magnetkort. Med T535 er

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Forhandler prisliste over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem

Forhandler prisliste over komponenter til UniLock adgangskontrolsystem Forhandler liste Topsælgere Her gives et hurtigt overblik over de nødvendige og mest anvendte produkter i et UniLock adgangskontrolsystem. LS10-låsecomputer Låsecomputer med standard adgangskontrolsoftware.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 1. Indholdsfortegnelse 2. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 4 2.1. Om denne brugervejledning... 4 2.2. Information og praktiske tips

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere