Pendlingsanalyse for Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pendlingsanalyse for Bornholm"

Transkript

1 Pendlingsanalyse for Bornholm November

2 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning November

3 Sammenfatning Antallet af pendlere i en kommune defineres traditionelt, bl.a. i Danmarks Statistiks pendlingsstatistik, som beskæftigede personer der har bopæl i en kommune og arbejdssted i en anden. I denne rapport foretages en opgørelse af de bornholmske ind- og udpendlere efter det traditionelle princip, men dette suppleres med en opgørelse af de reelle pendlere, defineret som personer, der samtidig gør brug af det skattemæssige befordringsfradrag. Opgøres antallet af pendlere på den traditionelle måde var der i personer der udpendlede fra Bornholm og 584 personer der indpendlede. Pendlingsomfanget toppede i 2008, men krisen har efterfølgende lagt en dæmper på pendlings- og flytteaktiviteten. Både udpendlere og indpendlere har en højere gennemsnitsindkomst end de personer der både bor og arbejder på Bornholm. Typisk har pendlerne haft en primærindkomst der har ligget 30 40% over det bornholmske gennemsnitsniveau. Siden 2008 har den bornholmske gennemsnitsindkomst været faldende og sandsynligvis har også pendlerne måtte realisere en faldende indkomst Såfremt der udelukkende fokuseres på pendlere med en skattemæssigt transportfradrag, så var der i 2010 blot 404 reelle udpendlere fra Bornholm og 228 reelle indpendlere til Bornholm. Hvor mange, der derudover har arbejdsgiverbetalt pendling til eller fra Bornholm, vides p.t. ikke, men de officielle tal for antal pendlere ligger mere end dobbelt så højt som de nævnte, hvilket til dels må skyldes, at det reelle arbejdssted ikke fremgår af de tilgængelige registerdata. - Befordringsfradraget overstiger kr. for 42% af de reelle udpendlere fra Bornholm (dvs. for 168 ud af 404 i 2010). Såfremt der udelukkende fokuseres på de reelle pendlere, så viser denne analyse, at 55 % af de reelle udpendlere fra Bornholm arbejder i København By eller Omegn, mens 45 % af de reelle indpendlerne kommer fra de denne landsdel. Kun 19 % af de reelle udpendlere fra Bornholm rejser til arbejdssteder vest for Storebælt, mens 25 % af de reelle indpendlere til Bornholm bor vest for Storebælt. Der pendles i gennemsnit ca. 35 gange om året (returrejser) mellem Bornholm og andre landsdele øst for Storebælt. Pendlingsfrekvensen fra Bornholm til landsdele vest for Storebælt ligger på ca. 10 pr. år. Der er udarbejdet en separat analyse af flyttemønstre til- og fra Bornholm for Bornholms Regionskommune. 3

4 Indhold Sammenfatning Omfang og udvikling i pendlingen Det bornholmske arbejdsmarked Pendlingsomfanget, antal og indkomster Pendling blandt mænd og kvinder Udpendling i relation til uddannelsesgrupper Udpendling i relation til aldersgrupper Antal reelle pendlere til og fra Bornholm Liste over tabeller Tabel 1: Den bornholmske udpendling i 2007 til 2010 fordelt på erhverv... 5 Tabel 2: Den bornholmske indpendling i 2007 til 2010 fordelt på erhverv... 6 Tabel 3: Udvikling i beskæftigelse og pendlingen på Bornholm, 2004 til Tabel 4: Udvikling i primærindkomst blandt de beskæftigede bosat på Bornholm... 7 Tabel 5: Udvikling i primærindkomst blandt de bornholmske indpendlere... 7 Tabel 6: Antal bornholmske beskæftigede bosat på Bornholm, mænd... 8 Tabel 7: Udvikling i primær indkomst blandt beskæftigede bosat på Bornholm, mænd... 8 Tabel 8: bornholmske beskæftigede bosat på Bornholm, kvinder... 8 Tabel 9: Udvikling i primær indkomst blandt beskæftigede bosat på Bornholm, kvinder... 8 Tabel 10: Andelen af de beskæftigede og andelen af udpendlerne i relation til uddannelsesgrupper (2010). 9 Tabel 11: Andelen af de beskæftigede og andelen af udpendlerne i relation til aldersgrupper (2010) Tabel 12: Antal reelle udpendlere og indpendlere fra og til Bornholm pr. landsdel Tabel 13: Fordeling af pendlere fra og til Bornholm pr. landsdel Liste over figurer Figur 1: Antal reelle pendlere fra og til Bornholm 2010 pr. landsdel Figur 2: Høj pendlingsfrekvens fra og til Bornholm øst for Storebælt lav pendlingsfrekvens vest for Storebælt,

5 1 Omfang og udvikling i pendlingen Denne pendlingsanalyse er baseret på registerbaserede oplysninger om bopæl og arbejdssteder. En pendler defineres således i denne analyse, som en person der er bosat i en kommune og som samtidig har primær arbejdssted i en anden kommune. Analysen føres frem til 2010, og der gennemføres både en status og en udviklingsbeskrivelse. Analysen viser hvorfra og hvortil den bornholmske pendling foregår, og endvidere analyseres pendlingens fordeling på segmenter (alder, uddannelse og indkomst). Mange borgere pendler til et arbejde, der ligger uden for den kommune, de bor i. Pendlingen mellem bo- og arbejdssted viser graden af geografisk mobilitet, det vil sige i hvor høj grad arbejdskraften er orienteret mod job uden for nærområdet. Udpendlingen angiver, hvor stor en andel af befolkningen i kommunen der pendler til job uden for den kommune, de bor i, og omvendt angiver indpendling, hvor mange der pendler ind til job i kommunen. Nedenfor ses (i Tabel 1 og Tabel 2) en oversigt over den bornholmske ud- og indpendling fordelt på erhverv. Det fremgår heraf at de to helt store udpendlingserhverv er Handel og transport (bl.a. omfattende sømænd og chauffører) samt Offentlig administration (bl.a. omfattende stillinger indenfor forsvaret og undervisningssektoren). Tabel 1: Den bornholmske udpendling i 2007 til 2010 fordelt på erhverv TOT Erhverv i alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel PENDAB22. Data for 2010 henføres dog af DST til 2011 og så fremdeles 5

6 Tabel 2: Den bornholmske indpendling i 2007 til 2010 fordelt på erhverv TOT Erhverv i alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel PENDAB22. Data for 2010 henføres dog af DST til 2011 og så fremdeles Indpendlingen er, i lighed med udpendlingen, domineret af de to branchegrupper Handel og transport samt Offentlig administration. 1.1 Det bornholmske arbejdsmarked I perioden fra 2004 til 2010 blev den bornholmske befolkning reduceret med personer, hvilket i sig selv påvirker det bornholmske arbejdsmarked. På grund af den generelle aldring i befolkning er den bornholmske arbejdsstyrke (dem der tilbyder deres arbejde på arbejdsmarkedet) imidlertid blevet reduceret med hele personer. Samtidig er der sket en jævn reduktion i den bornholmske beskæftigelsen (det antal job der er til rådighed på Bornholm) på personer. Da pendlingsomfanget var på sit højeste i 2008 svarede udpendlingen på 1167 personer til 6,4% af beskæftigelsen på Bornholm. Tabel 3: Udvikling i beskæftigelse og pendlingen på Bornholm, 2004 til Befolkning (antal) Andel i arbejdsstyrken (%) Arbejdsstyrken (antal) Beskæftigelse (antal) Arbejdsløshed (antal) Arbejdsløshedsprocent (%) Beskæftigelse og pendling: Beskæftigelse efter bopæl (antal) Indpendling (antal) Udpendling (antal) Beskæftigelse efter arbejdssted (antal)

7 1.2 Pendlingsomfanget, antal og indkomster Antallet af personer, der pendler ud fra Bornholm for at arbejde i andre dele af landet eller udlandet, har været stigende gennem en længere årrække og nåede i 2008 op på 1167 personer. Efter finanskrisen har der kunnet registreres et fald i pendlingsomfanget til 960 udpendlere og 584 indpendlere i Der er her tale om et generelt fænomen og ikke kun om en tendens for Bornholm. Krise betyder lavere økonomisk aktivitet, hvilket både medfører færre beskæftigede og færre pendlere, men hovedresultatet er, at pendlingsomfanget i 2010 ligger nogenlunde på niveau med Tabel 4: Udvikling i primærindkomst blandt de beskæftigede bosat på Bornholm Kr/person Beskæftigede i hele landet Beskæftigede og bosat på Bornholm NA NA Bornholmske udpendlere NA NA Udpendlernes indkomst (%) 140% 160% 142% 137% 141% NA NA Tabel 4 ovenfor viser (linje 1) den gennemsnitlige primærindkomst 1 for alle, uanset om de er beskæftigede på Bornholm eller udenfor øen. Derefter vises (linje 2) primærindkomsten for alle der har deres primære beskæftigelse på Bornholm. Endelig vises (linje 3) primærindkomsten for alle der har beskæftigelsen uden for Bornholm (=udpendlerne). Udpendlernes indkomst vises desuden i forhold (%) til indkomsten for de der både bor og er beskæftigede på Bornholm. Den gennemsnitlige primærindkomst for de der bor og er beskæftiget på Bornholm var i 2008 i alt kr. Hvis man ser på de bornholmere der arbejder uden for øen (udpendlerne) så fremgår det, at deres primærindkomst i 2008 var på godt kr. eller ca. 41 % højere end indkomst for dem der både bor og arbejder på Bornholm. Det er endnu ikke muligt at opgøre indkomsten for pendlere i perioden 2009/2010, men sandsynligvis har også pendlerne måtte realisere en indkomstnedgang i de senere år Som det fremgår Tabel 3 ligger den bornholmske indpendling på cirka personer. Det vil sige, at der her er tale om personer bosat uden for Bornholm, men med primær beskæftigelse på øen. Tabel 5: Udvikling i primærindkomst blandt de bornholmske indpendlere Primærindkomst/person Beskæftigede og bosat på Bornholm NA NA Bornholmske indpendlere NA NA Indpendlernes indkomst (%) 122% 121% 123% 127% 142% NA NA I hele den betragtede periode har indpendlerne haft en højere indkomst end de beskæftigede på Bornholm. Endnu er der imidlertid ikke data til rådighed der kan belyse indkomstudviklingen i perioden 2009/ Lønindkomst +overskud/underskud af egen virksomhed. 7

8 1.3 Pendling blandt mænd og kvinder Der er flere mænd end kvinder, der pendler. Ud af de i alt 960 bornholmske udpendlere (gældende for 2010) er 700 (73 %) mænd. Andelen af mandlige udpendlere har ligget relativt stabilt gennem hele perioden. Langt hovedparten pendler enten til hovedstadsområdet eller til områder udenfor de danske arbejdskraftområder, her kan der eksempelvis være tale om personer ansat på skibe eller boreplatforme. Tabel 6: Antal bornholmske beskæftigede bosat på Bornholm, mænd Beskæftigelse, mænd Beskæftigede i hele landet Bosat og beskæftigede på Bornholm Udpendlere Tabel 7: Udvikling i primær indkomst blandt beskæftigede bosat på Bornholm, mænd Primær indkomst kr. pr person Beskæftigede i hele landet Bosat og beskæftigede på Bornholm NA NA Udpendlere NA NA Udpendlende mænds indkomst (%) 130% 144% 132% 128% 130% NA NA Gennemsnitlig havde de bornholmske mænd der boede og arbejdede på Bornholm en indkomst på kr. i Den udpendlende bornholmske mand havde til sammenligning en indkomst på kr. i 2010, hvilket er ca. 30 % højere indkomst end de mænd der boede og arbejde på Bornholm. Tabel 8: bornholmske beskæftigede bosat på Bornholm, kvinder (antal) Beskæftigede i hele landet Bosat og beskæftigede på Bornholm Udpendlere I 2010 var der 260 kvindelige udpendlere. Frem til 2008 var der tale om en stigning i pendlingsomfanget, siden da har antallet, i lighed med de mandlige pendlere, været faldende. Tabel 9: Udvikling i primær indkomst blandt beskæftigede bosat på Bornholm, kvinder Primærindkomst, kr. pr. person Beskæftigede i hele landet Bosat og beskæftigede på Bornholm NA NA Udpendlere NA NA Udpendlere, kvinder, indkomst (%) 144% 180% 139% 139% 148% NA NA 8

9 De bornholmske kvinders indkomst ligger under mændenes indkomst, hvad enten de arbejder på Bornholm, eller de henter indkomsten udefra, hvilket bl.a. skyldes at der er mange deltidsansatte kvinder. Som for mændenes vedkommende henter de bornholmske kvindelige udpendlere også en højere indkomst hjem, end de af deres medsøstre der både bor og arbejder på Bornholm. Forskellen i indkomst mellem de bornholmsk beskæftigede og udpendlerne er oven i købet større for kvindernes vedkommende. De kvindelige udpendlere henter således en indkomst, der er 48 % højere end de bornholmsk beskæftigede kvinder (2008). En del af forklaringen på dette fænomen er, at der er mange deltidsansatte kvinder blandt de bornholmsk beskæftigede, hvorimod flertallet af pendlerne er heltidsbeskæftigede. For mændenes vedkommende var forskellen mellem de bornholmsk beskæftigede og pendlerne på omkring 30 % i Udpendling i relation til uddannelsesgrupper Set i forhold til uddannelse er det, relativt set, folk med en mellemlang eller lang videregående uddannelse der er mest tilbøjelig til at pendle. Blandt de der bor og arbejder på Bornholm (de beskæftigede) er 34,5% enten ufaglærte eller med en studentereksamen som højst fuldførte uddannelse. I gruppen af udpendlere udgør denne uddannelsesgruppe 32,3%. Det vil med andre ord sige, at i gruppen af ufaglærte mv er der kun mindre forskelle på de fastboende og pendlerne. Anderledes forholder det sig, med folk med en lang videregående uddannelse. Denne uddannelsesgruppe udgør 3,8% af de beskæftigede på Bornholm, men i alt 7,9% af udpendlerne. For indpendlerne udgør personer med lang videregående uddannelse hele 15,1% af indpendlergruppen. Når der fokuseres på antallet af pendlere er det dog de ufaglærte og faglærte der dominerer. Tabel 10: Andelen af de beskæftigede og andelen af udpendlerne i relation til uddannelsesgrupper (2010) Alle uddannelser Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort vid.g. uddannelse KVU Mellemlang vid.g. uddannelse MVU Lang vid.g. uddannelse - LVU Befolkning (antal) Andel i arbejdsstyrken (%) Arbejdsstyrken (andel) 100,0% 35,1% 43,2% 3,5% 14,5% 3,7% Beskæftigelse (andel) 100,0% 34,5% 43,1% 3,6% 15,0% 3,8% Arbejdsløshed (andel) 100,0% 44,7% 45,0% 2,5% 6,4% 1,4% Arbejdsløshedsprocent (%) Beskæftigelse efter bopæl (antal) Indpendling (andel) 100,0% 40,8% 23,8% 3,3% 17,1% 15,1% Udpendling (andel) 100,0% 32,3% 39,9% 5,4% 14,5% 7,9% Beskæftigelse efter arbejdssted (antal)

10 I Tabel 10 er der tale om en ganske grov opdeling af pendlerne i uddannelsesgrupper. Dykker man dybere ned i tallene (hvilket ikke umiddelbart fremgår af Tabel 10) viser det sig, at der er ganske markante forskelle mellem de forskellige undergrupper. De allermest pendlingstilbøjelige er personer med en forskningsuddannelse. Blandt disse er det næste 30 % der pendler, hvilket jo bl.a. hænger samen med de ret begrænsede beskæftigelsesmuligheder på Bornholm for denne faggruppe. De mindst pendlingsparate i relation til uddannelse er folkeskolelærerne samt de erhvervsuddannede inden for social og sundhed (bl.a. SOSU hjælpere og assistenter). Disse faggrupper er omvendt karakteriseret ved relativt gode beskæftigelsesmuligheder på Bornholm. 1.5 Udpendling i relation til aldersgrupper I 2010 var der 960 personer der udpendlede fra Bornholm. I Tabel 11 nedenfor er der set på aldersfordelingen blandt udpendlerne og der er samtidig foretaget en sammenligning med den gruppe af beskæftigede der både bor og arbejder på Bornholm. Antalsmæssigt er det gruppen af de 40 til 60 der dominerer, både i gruppen af pendlere og fastboende. Det interessante er faktisk at alderssammensætningen i pendlergruppen ligger så tæt op ad den generelle alderssammensætning blandt de beskæftigede. Den yngre generation (fra 20 til 30 år) er lidt bedre repræsenteret blandt pendlerne end blandt de beskæftigede generelt set. Tabel 11: Andelen af de beskæftigede og andelen af udpendlerne i relation til aldersgrupper (2010) Arbejde i hele landet 5% 2% 3% 4% 17% 28% 29% 7% 3% 1% Bo og arbejde på Bornholm 5% 2% 3% 4% 18% 28% 29% 7% 3% 1% Arbejde uden for Bornholm 1% 2% 8% 6% 17% 26% 26% 9% 3% 1% 2 Antal reelle pendlere til og fra Bornholm I dette afsnit foretages en opgørelse af det reelle antal pendlere, defineret som de pendlere der udnytter det skattemæssige befordringsfradrag. Pr. udgangen af 2010 var der 960 personer, som havde officiel arbejdsstedsadresse udenfor Bornholm, men bopæl på Bornholm. Blandt disse var der 404 svarende til 42% af de officielle ud-pendlere, som benyttede det skattemæssige befordringsfradrag. På landsplan var den nævnte andel på 55%. For 168 af de 404 reelle ud-pendlere fra Bornholm i 2010 (svarende til 42%) oversteg det skattemæssige befordringsfradrag kr. På landsplan var den nævnte andel på 25%. Tilsvarende var der 584 personer, som i 2010 havde arbejdssted på Bornholm, og bopæl udenfor Bornholm. Heraf havde 228 (eller 39%) et skattemæssigt befordringsfradrag. 10

11 Tabel 12: Antal reelle udpendlere og indpendlere fra og til Bornholm pr. landsdel 2010 Reele udpendlere - dvs. dem, som har et befordringsfradrag, og som har arbejdsstedskommune udenfor Bornholm, arb_landsdel_nr Ud-pendlere Beford.fradrag pp km_1_vej Fradrag pr. retur Returrejser pp pa Returrejser Passagerer 01 København by , Københavns omegn , Nordsjælland , Østsjælland , Vest- og Sydsjælland , Fyn , Sydjylland , Østjylland , Vestjylland , Nordjylland , Udland , Total , Reele ind-pendlere - dvs. dem, som har et befordringsfradrag, og som har arbejdsstedskommune på Bornholm, arb_landsdel_nr Ind-pendlere Beford.fradrag pp km_1_vej Fradrag pr. retur Returrejser pp pa Returrejser Passagerer 01 København by , Københavns omegn , Nordsjælland , Østsjælland , Vest- og Sydsjælland , Fyn , Sydjylland , Østjylland , Vestjylland , Nordjylland , Total , Antal arb.kom forskellig fra bopælskom. Uden befordringsfradrag Med befordringsfradrafradrag Med befordrings- % Udpendlere % Indpendlere % CHM/CRT, Kilde: Egne beregninger, hovedsageligt baseret på data fra Danmarks Statistik. Note: Der er for ind-pendlere til Bornholm taget højde for en lavere km takst for den del af returrejseafstanden, som overstiger 100 km. Ud over data fra Danmarks Statistik, er der beregnet luftlinjeafstande mellem de enkelte ind- og udpendlingskommuner. Luftlinjeafstanden mellem hovedbyerne i de enkelte ind- og udpendlingskommuner er lidt længere end den faktiske, hurtigste eller nærmeste rejsevej. Dette taler altså for, at den anvendte afstand er lidt for kort. Til gengæld er der en tendens til, at pendling mellem to kommuner foregår fra de yderkanter mellem de to kommuner, som ligger tættest på hinanden, hvilket trækker i retning af, at den faktiske pendlingsafstand er kortere end den forudsatte. De to modsatrettede virkninger må altså i mindst nogen grad opveje hinanden. I tilfældet Bornholm er der dog i alle tilfælde langt til nærmeste anden kommune. 11

12 Figur 1: Antal reelle pendlere fra og til Bornholm 2010 pr. landsdel Kilde: Egne beregninger, hovedsageligt baseret på data fra Danmarks Statistik. Tabel 13: Fordeling af pendlere fra og til Bornholm pr. landsdel 2010 Reelle udpendlerpendlerpendlere Reelle ind- Reelle ud- Reelle ind- Landsdel % pendlere % 01 København by % 32,5% 02 Københavns omegn % 12,3% 03 Nordsjælland % 11% 05 Østsjælland % 9% 06 Vest- og Sydsjælland % 11% 07 Fyn % 7% 08 Sydjylland % 7% 09 Østjylland % 4% 10 Vestjylland 8 5 2% 2% 11 Nordjylland % 6% 95 Uden for Danmark 9 n.a. 2% n.a. I alt % 100% Københavns by + omegn % 45% Øst for Storebælt % 75% Vest for Storebælt % 25% Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Det er muligt yderligere at tage højde for forskelle i befolkningsunderlag i de enkelte landsdele. Billedet vil være, at desto længere afstand der er mellem bosætningskommune og arbejdsstedskommune jo lavere vil antallet af rejser (pendlingsfrekvensen) være. Dette fremgår også af Figur 2. 12

13 Figur 2: Høj pendlingsfrekvens fra og til Bornholm øst for Storebælt lav pendlingsfrekvens vest for Storebælt, 2010 Reel udpendling returrejser p.a. (Y), km pr. vej (X) Reel indpendling returrejser p.a. (Y), km pr. vej (X) Kilde: Som Tabel 12. Data fremgår af den nævnte tabel. Note: Det vægtede gennemsnit for antal returrejser pr. år og pendlingsafstand (hver vej) er markeret med en rød prik. 13

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Kommunenotat. Viborg Kommune

Kommunenotat. Viborg Kommune Kommunenotat Viborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Viborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Kommunenotat. Struer Kommune

Kommunenotat. Struer Kommune Kommunenotat Struer Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Struer Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Fremskrivningsnotat, december 2012

Fremskrivningsnotat, december 2012 Fremskrivningsnotat, december 2012 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra november

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? 1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med EPAC v/johan Kuhn, Jellebakken 1, 8240 Risskov, CVR-33927258 Redaktion: Claus Aastrup Seidelin, Cheføkonom

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Skanderborg Kommune

Kommunenotat. Skanderborg Kommune Kommunenotat Skanderborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skanderborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Ikast-Brande Kommune

Kommunenotat. Ikast-Brande Kommune Kommunenotat Ikast-Brande Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Ikast-Brande Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE ØKONOMISK ANALYSE 20. august 2017 Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde Medlemmer af Dansk Metal pendler langt til arbejde. Siden krisen

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Kommunenotat Vesthimmerland Kommune 2015

Kommunenotat Vesthimmerland Kommune 2015 Kommunenotat Vesthimmerland Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Vesthimmerlands Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere