BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1"

Transkript

1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk... 4 Generel opsætning... 5 Øreafrunding... 5 EL Afgiftsvarer... 5 Resultaltfilens format... 5 Hvad er et format og hvad er en formatopsætning?... 7 Formatopsætning... 8 Hvordan aktiveres formatopsætning... 8 Konti og avance/rabat procenter... 9 Avance beregnes ud fra... 9 Varenumre baseres på Håndtering af prisfiler fra flere grossister Pristyper Undtagelser Overordnet Betjening Hvilken undtagelse gælder Indlæsning af rabataftaler Importér FIL eller opdater e-conomic Opdater e-conomic Angiv prisfilen der skal importeres Opdater kun varegrupper og enheder Angiv formatet for filen Udfør Konverter Prisfil Angiv prisfilen der skal importeres Angiv formatet for filen Economic prisfil Generér filen Fejl ved generering Vis Prisfiler Hvordan importeres resultatfilen i e-conomic Angiv aktivér importmodul og angiv fil Første gang du importerer Gentagen import Appendiks A - Louis Poulsen dokument om rabatgrupper Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 2

3 INTRODUKTION ERP Tolk giver mulighed for at fylde dit varekartotek med varer fra følgende grossister: A&O Johansen (Både El og VVS) Brødrene Dahl Solar (Både El og VVS) OTRA Sanistaal FTZ Bygma Lemvigh Müller (Både El og VVS) Stark ERP Tolk har modul til at opsætte rabatter og avancer. Her kan du opsætte købs- og salgs-konti, nettopriser og salgspriser, og det er også muligt at importere rabataftaler for en række grossister. Når varerne skal overføres til e-conomic, kan du vælge imellem at opdatere e-conomic via API eller ved at generere en fil, der kan importeres i e-conomic. Hver fremgangsmåde har sine fordele og ulemper, som vil blive gennemgået senere. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 3

4 REGISTRER ERP TOLK Dalby Data udsteder en licens til ERP Tolk ved at udsende en med licensoplysninger. Hvis du har hentet en evalueringsversion, skal du blot fortsætte med at bruge denne. Der skal ikke hentes en ny version. Den eneste forskel mellem evalueringsversionen og en registreret version er, at ERP Tolk ikke længere skriver *KØB NU* i vareteksten, når korrekte licensinformationer er indtastet. Hvis du har købt ERP Tolk uden at have prøvet programmet først, skal du selv hente det fra Licensen registreres ved at aktivere menupunktet Hjælp -> Licensoplysninger I den mail du eller din forhandler har modtaget fra Dalby Data, er der angivet CVR Nummer, Navn og licensnøgle. De skal indtastes i ovenstående dialog. Købte licenser har aldrig udløbsdatoer, så det felt skal ikke udfyldes. Endeligt skal du trykke Vis for at gennemlæse licensbetingelserne og krydse af, at du accepterer betingelserne inden du tager programmet i brug. Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, skal du ikke begynde at anvende programmet. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 4

5 GENEREL OPSÆTNING Aktiveres via menuen Opsætning -> Generel opsætning. Her angives de indstillinger, der gælder for alle formater. Øreafrunding Øreafrunding bestemmer, hvordan en pris afrundes inden den skrives til varekartoteket. Følgende valg er mulige. Nærmeste øre Nærmeste 10-øre Nærmeste 25-øre Nærmeste hele krone EL Afgiftsvarer Denne sektion er kun relevant for EL-Installatører I denne sektion er det muligt at angive: At EL afgiftsvarer skal genereres som særskilte afgiftsvarer, hvor afgiften angives som pris på en vare, der har det oprindelige varenummer med et foranstillet A som varenummer. At afgiftsvarer ikke skal genereres At afgiften skal lægges oven i listeprisen Resultaltfilens format E-conomic kan modtage prisfilerne i et zip-format, hvor disse pakkes til en brøkdel af deres størrelse. Dette gør overførslen af filer til e-conomic meget hurtigeret. Derfor anbefaler Dalby Data og e-conomic at Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 5

6 denne opsætning benyttes. Hvis dette felt ikke er krydset af, genereres resultatfilen som en almindelig læsbar tekstfil, der også kan importeres. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 6

7 HVAD ER ET FORMAT OG HVAD ER EN FORMATOPSÆTNING? I ERP Tolk er et format en bestemt type prisfil fra en bestemt grossist. En grossist kan have flere formater. Det er eksempelvis gældende for A&O Johansen, der har ét format til deres VVS priser og et andet format til EL priser. ERP Tolk kender formatets (prisfilens) opbygning fuldt ud, så det er ikke nødvendigt at fortælle ERP Tolk, hvordan filen skal læses, som det eksempelvis er tilfældet, når man benytter Summa Summarums import-modul. Men før et format (prisfilen) kan importeres til et regnskab, skal ERP Tolk vide, hvordan varerne i prisfilen skal bogføres, og hvordan købs- og salgspris beregnes. Dette gøres i formatopsætningen. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 7

8 FORMATOPSÆTNING Hvordan aktiveres formatopsætning Aktiveres via menuen Opsætning -> Prisfilsformater. Følgende dialog vises: Du skal vælge det format, du ønsker at importere og aktivere knappen Opsætning. I følgende eksempel tages der udgangspunkt i Nordisk Solar's ELFO/INSTPRIS format: Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 8

9 Konti og avance/rabat procenter Følgende informationer skal angives i formatopsætningen Kreditorkonto for grossisten Salgskonto for varer Købskonto for varer Avance for varen i procent Rabat hos grossisten i procent Avance beregnes ud fra Det kan angives, om beregningen af avance sker med udgangspunkt i listeprisen eller prisen efter, at rabatten er trukket fra. Som udgangspunkt antages det, at listeprisen danner grundlag for beregning af avancen. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 9

10 Varenumre baseres på ELFO filer indeholder både interne EL numre og EAN numre. Her kan det angives, hvilken type varenummer der ønskes. Hvis der ikke er tale om et EL format, vises denne gruppe ikke. Håndtering af prisfiler fra flere grossister Mange installatører har flere leverandører (grossister) af de samme varer, og da varenumre ofte er standardiseret, kan det give problemer, da den ene prisfil kan overskrive varer fra en anden prisfil. Det er muligt at undgå dette ved at markere i den generelle opsætning, at varer fra én grossist ikke må overskrive varer fra en anden grossist, men det er kun hensigtsmæssigt, hvis man ønsker, at den senest importerede vare ikke skal oprettes. ERP Tolk tilbyder en anden mulighed. Man kan i formatopsætningen angive en tilføjelse til varenummeret. Hvis format 'A' med varenummertilføjelse 'X' bruges til at importere en vare med varenummer 1234, vil varen blive oprettet i Summa Summarum med varenummeret 1234X. Hvis format 'B' med varenummertilføjelse 'Y' bruges til at importere samme vare, vil den blive oprettet i Summa Summarum med varenummeret 1234Y. Derved kan de eksistere side om side. Varenummertilføjelser er på ingen måder en ideel løsning. Det kan give problemer med stregkoder og lignende. Du bør derfor overveje grundigt, om varenummertilføjelse er den rigtige løsning for dig. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 10

11 Pristyper Visse formater er baseret på nettopriser og andre igen indeholder såvel købs som salgspris. Følgende eksempel viser Lemvigh Müller's Pri-Diverse 1 format, der kun indeholder nettopriser. Bemærk teksten til venstre for formatnavnet. Her ses desuden, at Rabatfeltet samt angivelse af avanceberegningsgrundlag er de-aktiveret. Da rabatten er indregnet i prisen, giver det ikke mening at angive procentuel rabat eller, at avancer skal baseres på listepris. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 11

12 UNDTAGELSER Overordnet Beskrivelsen af formatopsætningen indtil nu er komplet, hvis man ønsker de samme rabatter, avancer og konti for alle varer. Men hvis man har en rabataftale med en grossist, der udsender listepriser, skal ERP Tolk opdateres med denne rabataftale for at kunne udregne de rigtige priser. Det er også nødvendigt at udvide opsætningen, hvis man ønsker at udregne alternative avancer eller, at visse varer skal konteres på andre konti. Disse undtagelser fra standardopsætningen vil i det følgende blive gennemgået. Rabataftaler er ofte så omfattende, at en manuel opsætning ville være en kæmpe opgave. Derfor understøtter ERP Tolk indlæsning af en række rabataftaler. En rabataftale består af en liste af forskellige rabatter. Den enkelte rabat kan gælde for et varenummer, en varegruppe eller en rabatgruppe. Hvis en rabatgruppe entydigt peger på en hovedgruppe og en undergruppe, benyttes rabatgruppens rabatprocent. Hvis en rabatgruppe peger på en hovedgruppe, og hvis undergruppen ikke findes i denne hovedgruppe, benyttes den generelle rabat for hovedgruppen. Rabatten for en hovedgruppe angives i EPR Tolk som en 3 cifret rabatgruppe. I prisfilerne fra Nordisk Solar og Louis Poulsen angives disse som en 6 cifret kode, hvor de 3 sidste cifre er nul. Louis Poulsen har skrevet et fremragende dokument, der forklarer rabatgrupper via nogle eksempler. Dette dokument kan læses sidst i denne manual under afsnittet Appendiks A - Louis Poulsen Kunderabatter. Betjening Hvis du ønsker at opsætte undtagelser, skal du skifte til den fanen Undtagelser i formatopsætningen. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 12

13 En Undtagelse kan gælde for Et varenummer En varegruppe En rabatgruppe Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 13

14 Ved oprettelsen af en ny undtagelse, overføres værdierne fra den generelle opsætning. I Undtagelsen er det muligt at angive: Salgskonto for varer Købskonto for varer Avance for varen som procentuel rabat eller en fast pris. Rabat på varen som procentuel rabat eller en fast pris. En beskrivelse, der kun er til intern brug i ERP Tolk. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 14

15 En samling af undtagelser kan se således ud: Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 15

16 Procenter angives i procent og faste beløb angives med foranstillet Kr. Hvilken undtagelse gælder En vare kan være omfattet af flere undtagelser, da der eksempelvis kan være oprettet én Undtagelse på varenummeret og en anden Undtagelse for den rabatgruppe, som varenummeret tilhører. ERP Tolk benytter følgende regelsæt til at vælge den rigtige Undtagelse: Hvis der er en fastpris-rabat på den enkelte vare, benyttes denne. Ellers, hvis der er en procentrabat på den enkelte vare, benyttes denne. Ellers, hvis der er procent-rabat på varegruppen, benyttes denne. Ellers, hvis der er procent-rabat på en rabatgruppe hvor både overgruppe og undergruppe matcher, benyttes denne. Ellers, hvis der er procent-rabat på en rabatgruppen, hvor kun overgruppe matcher, og der forefindes en undergruppe 000, benyttes denne Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 16

17 INDLÆSNING AF RABATAFTALER For de formater, der understøtter rabataftaler, indlæses disse ved at gå til fanen Undtagelser Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 17

18 For at indlæse en rabataftale, skal du aktivere knappen Indlæs rabataftale i Formatopsætning. Følgende dialog vises: Når en rabatopsætning importeres, oprettes varenumre, rabatgrupper og varegrupper. Da rabatopsætninger ikke indeholder alle nødvendige informationer, skal købs- og salgskonto være angivet formatets i generelle opsætning inden import. Hvis avance også er opsat i formatets generelle opsætning, vil denne blive kopieret til de oprettede emner. Det er en stor fordel, hvis avancen er den samme for alle (eller de fleste) emner. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 18

19 IMPORTÉR FIL ELLER OPDATER E-CONOMIC ERP Tolk har et let tilgængeligt modul, Opdater e-conomic, der kan opdatere prisfiler ved blot at angive logininformationer til regnskabet. Desværre er denne fremgangsmåde en del langsommere end import af prisfiler. Import af prisfiler afvikles relativt hurtigt i e-conomic selv for store prisfiler, og ERP Tolk kan generere en importerbar prisfil via funktionen Konverter prisfil. Men det kræver at brugeren opsætter et import format i e-conomic, og e-conomic kan heller ikke oprette manglende varegrupper. Sidstnævnte kan dog løses at opdatere varegrupper og enheder fra prisfilen i Opdater e-conomic og undlade opdatering af varer. Anbefaling Den generelle anbefaling er at starte med at bruge Opdater e-conomic. Hvis denne fremgangsmåde er for langsom, kan det overvejes at opsætte et importformat og på den måde opdatere varerne. Det anbefales dog fortsat at benytte opdatering til at opdatere varegrupper og enheder. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 19

20 OPDATER E-CONOMIC Aktiveres via menuen Handlinger -> Opdatér e-conomic. Dette styres af en dialog, hvor du blot skal gøre én ting ad gangen og aktivere knappen Næste for at gå til næste handling. Der er 3 skridt: Angiv prisfilen der skal importeres mm. Angiv formatet for filen, hvis ERP Tolk ikke har fundet det rigtige format. Udfør - log på e-conomic via ERP Tolk og gennemfør opdatering. Hvis ERP Tolk rapporterer fejl under indlæsning kan det skyldes, at du forsøger at importere en fil, som skal udpakkes først. Det er med garanti tilfældet, hvis filen har typen ZIP eller EXE. Det kan også være, at du har modtaget en forkerte fil fra grossisten. Nogle grossister publicerer de samme informationer i forskellige versioner til eksempelvis flere forskellige økonomisystemer. Her er det vigtigt at sikre sig, at den rigtige version benyttes. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 20

21 Angiv prisfilen der skal importeres Prisfilen angives ved at aktivere knappen til højre for feltet. Herved fremkommer en Windows dialog til at åbne en fil. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 21

22 Opdater kun varegrupper og enheder Du bør sætte dette flueben, hvis ERP Tolk kun skal opdatere e-conomic med de enheder og varegrupper, som findes i filen. Denne facilitet understøtter Konverter prisfil. Som tidligere nævnt er import af denne fil i e-conomic meget hurtigere, men lider af flere svagheder heriblandt at e-conomic ikke kan oprette varegrupper automatisk ved import. Bruges en varegruppe, der ikke er oprettet, fejlmeldes import af filen. Brugeren har hermed mulighed for at oprette varegrupperne alene og anvende Konverter prisfil. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 22

23 Angiv formatet for filen En given prisfil skal overholde ét af de formater, som ERP Tolk understøtter. Hvis formatet er understøttet, bør ERP Tolk være i stand til at finde ud af filens format ud fra filen selv. Du bør dog altid checke, at formatet er korrekt, og korrigere hvis det ikke er tilfældet. Det er desuden muligt at aktivere opsætningen for det valgte format fra denne dialog. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 23

24 Udfør Her skal du udfylde de samme informationer, som når du logger på e-conomic direkte og trykke udfør. Herved starter ERP Tolk at kommunikere med e-conomic systemet. Hvis der er oprettet vare, varegrupper og enheder i regnskabet, skal disse læses fra e-conomic først med henblik på evt. opdateringer. Derefter oprettes de varer, varegrupper 1 og enheder, som ikke optræder i forvejen. Denne kommunikation vises i følgende vindue, der i dette eksempel viser det tidspunkt, hvor eksisterende varer er ved at blive indlæst: 1 Når varegrupper oprettes i e-conomic skal der tilknyttes et kontonummer. I ERP Tolk er alle varer tilknyttet et konto nummer, og ERP Tolk anvender kontonummeret fra den første vare, der henviser til den nye varegruppe. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 24

25 Du kan afbryde kommunikationen med e-conomic, men der kan godt gå lidt tid, før ERP Tolk reagerer. Hvis du oplever problemer med at logge på e-conomic, skal du checke, om du har valgt API som tillægsmodul. Dette modul er gratis og anvendes i ERP Tolk s kommunikation med serveren. Log på dit regnskab og vælg Indstillinger -> Tillægsmoduler (under Abonnoment) Her skal du sikre dig, at du har valgt API. Det er meget nemt at vedligeholde varer, enheder og varegrupper på denne måde, men hvis det ikke egner sig til din brug, fordi det tager for lang tid, kan du overveje at konvertere en prisfil til en fil, som e-conomic kan importere. Det vil blive gennemgået i det næste afsnit. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 25

26 KONVERTER PRISFIL Aktiveres via menuen Handlinger -> Importer prisfil. Dette styres af en dialog, hvor du blot skal gøre én ting ad gangen og aktivere knappen Næste for at gå til næste handling. Der er 4 skridt: Angiv prisfilen der skal importeres Angiv formatet for filen, hvis ERP Tolk ikke har fundet det rigtige format. Angiv navnet på den genererede fil (resultatfil). Konverter prisfilen til en fil, der kan importeres i e-conomic Hvis ERP Tolk rapporterer fejl under indlæsning kan det skyldes, at du forsøger at importere en fil, som skal udpakkes først. Det er med garanti tilfældet, hvis filen har typen ZIP eller EXE. Det kan også være, at du har modtaget en forkerte fil fra grossisten. Nogle grossister publicerer de samme informationer i forskellige versioner til eksempelvis flere forskellige økonomisystemer. Her er det vigtigt at sikre sig, at den rigtige version benyttes. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 26

27 Angiv prisfilen der skal importeres Prisfilen angives ved at aktivere knappen til højre for feltet. Herved fremkommer en Windows dialog til at åbne en fil. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 27

28 Angiv formatet for filen En given prisfil skal overholde ét af de formater, som ERP Tolk understøtter. Hvis formatet er understøttet, bør ERP Tolk være i stand til at finde ud af filens format ud fra filen selv. Du bør dog altid checke, at formatet er korrekt, og korrigere hvis det ikke er tilfældet. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 28

29 Det er desuden muligt at aktivere opsætningen for det valgte format fra denne dialog. Economic prisfil Her kan navnet på den fil, ERP Tolk genererer til e-coonomic (resultatfilen). ERP Tolk foreslår e- conomics.prisfil.txt placeret i brugerens dokumentkatalog Hvis ZIP komprimering benyttes, tilføjer ERP Tolk altid.zip til navnet Generér filen Nu skal selve genereringen af economic prisfilen finde sted. Dette gøres ved at aktivere knappen Udfør. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 29

30 Fejl ved generering Hvis ERP Tolk giver følgende fejlmeddelelse Skyldes det, at Windows har låst filen. Det kan skyldes at filen er åben i en teksteditor eller lign. Til tider er det nødvendigt at genstarte Windows for at slippe af med sådan en lås. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 30

31 VIS PRISFILER ERP Tolk kan også vise prisfiler, så brugeren kan få et overblik. Dette modul kan aktiveres via menuen Vis -> Vis Prisfiler I øverste gruppe skal prisfilen angives. Hvis formatopsætningen for denne prisfil endnu er opsat, vil brugeren få en fejlmeddelelse. I så fald bør man opsætte formatet først. Brugeren kan angive en lang række filtre, som reducerer mængden af varer, som vises. I henhold til eksemplet for oven, vises kun varer, med en forskel på mere end 20% mellem købspris og salgspris. Ved at anvende disse filtre, kan brugeren få et overblik over den store mængde varer, der ofte er i en prisfil fra en grossist. Hvis vinduet er åbent, og man ønsker en ny prisfil vist, skal det lukkes og aktiveres igen. Det skyldes visse tekniske problemstillinger, som ikke har kunnet løses. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 31

32 HVORDAN IMPORTERES RESULTATFILEN I E-CONOMIC Angiv aktivér importmodul og angiv fil Når filen er genereret af ERP Tolk, skal den importeres i e-conomic, så varerne kommer til at optræde i din faktureringsdel. Efter at være logget på e-conomic aktiveres Faktura fanen: Derefter aktiveres Varekartotek under Øvrig opsætning Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 32

33 Endeligt aktiveres Indlæs fil cx Herved åbner e-conomic et nyt vindue, hvor filen genereret af ERP Tolk skal angives: Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 33

34 Det er muligt at bruge stifinderen i Windows at aktivere knappen Gennemse. Angiv filen fra ERP Tolk og aktivér Indlæs fil. Første gang du importerer Første gang importmodulet benyttes til at importere filer genereret af ERP Tolk, skal formatet sættes op. Dette er heldigvis hurtigt gjort, da ERP Tolks resultatfil svarer til det forventede format i e-conomic. Det første, der skal gøres, er, at vælge kolonne 1 for første felt, kolonne 2 for næste felt, kolonne 3 for det tredje felt osv samt angive, at varer skal opdateres, hvis de opdateres igen senere eksempelvis med en nyere pris. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 34

35 Til sidst skal du angive at importen skal springe første linie over, oprette nye poster og manglende enheder. Gem din opsætning under navnet erptolk så det ikke skal angives hver gang. Til sidst skal knappen Importér data aktiveres hvorefter prisfilen importeres. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 35

36 Du kan opleve, at e-conomic ikke kan importere filen fordi varegrupperne ikke er oprettet i regnskabet i forvejen. e-conomic kan ikke oprette varegrupper automatisk. Hvis dette sker, kan du vælge et benytte Opdatér e- conomic til kun at oprette varegrupper (og enheder) og derefter gentage denne import. Hvis du hellere vil oprette varegrupperne manualt, bør du følge instruksen i næste afsnit. Manuel oprettelse af varegrupper Det gøres ved at gå tilbage til varekartoteket og aktivere Varegruppemodulet: Her skal hver enkelt varegruppe, der optræder i ovennævnte liste, oprettes. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 36

37 Gentagen import Ved gentagen import husker e-conomic alle opsætninger fra den første import. Man skal blot vælge erptolk som format øverst i importen (eller det navn, der blev angivet ved første import). Dette format gælder for alle prisfiler, der er genereret af ERP Tolk, men der vil sandsynligvis optræde nye manglende varegrupper, første gang du importerer en prisfil fra en grossist. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 37

38 APPENDIKS A - LOUIS POULSEN DOKUMENT OM RABATGRUPPER Kunderabatter LP's kunder kan have aftalt rabatter pr. kontonummer opdelt på følgende niveauer: 1. Varetype - hovedgruppe 2. Varetype - hoved + undergruppe 3. Varenummer Varetype - hovedgruppe er et begreb, der omfatter et antal varer typisk af samme art, eks. tyverialarmer, men kan også være alle varer fra en bestemt leverandør. Varetype - undergruppe er et begreb, der omfatter et udsnit af varerne i hovedgruppen. Typisk er der tale om en del af en leverandørs sortiment. Her kommer et eksempel på hvordan varer kan være markeret med hoved- og undergruppe: Hovedgrp. Undergrp. Indhold ABB excl. softstartere og frekvensreguleringer ABB sikkerhedsafbrydere A ABB sikkerhedsafbrydere > 25 A ABB aut. afbrydere ABB funktions- og tidsrelæer En kunde kan have følgende aftaler: ,0% eller opdelt ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Rabatberegning foretages derefter som følger: Hvis kunden kun har aftale på hovedgruppe (eks ) dækker aftalen også alle undergrupper (eks ). Hvis en kunde også har aftaler på undergrupper skal han have den rabat-%, der er knyttet til pågældende undergruppe, men på alle øvrige varer skal han have rabat-% fra hovedgruppen. Typisk bruges sidstnævnte forhold, hvor kunden køber meget af et snævert udsnit af varerne i hovedgruppen, dvs. han får en højere rabat på disse varer. Gengivet med tilladelse fra Louis Poulsen. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 38

39 Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 39

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data Importer grossistpriser Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil importere prisliste fra en el- og/eller vvs grossist og efterfølgende beregning af salgspriser. Grosister Brdr.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere