BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1"

Transkript

1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner... 4 Registrer ERP Tolk... 5 Integration med Summa Summarum... 6 Summa Summarum Lokation... 6 Vælg regnskab... 6 Generel opsætning... 7 Øreafrunding... 7 Vareopdatering... 7 Hvad er et format og hvad er en formatopsætning?... 8 Formatopsætning... 9 Hvordan aktiveres formatopsætning... 9 Konti og avance/rabat procenter Avance beregnes ud fra Varenumre baseres på Håndtering af prisfiler fra flere grossister Pristyper Undtagelser Overordnet Betjening Hvilken undtagelse gælder Indlæsning af rabataftaler Importér Prisfil Angiv prisfilen der skal importeres Angiv formatet for filen Importer filen ELFO/INSTPRIS Afgifter Vis Prisfiler Gendan tidligere Summa Summarum varekartotek Appendiks A - Louis Poulsen dokument om rabatgrupper Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 2

3 INTRODUKTION ERP Tolk giver mulighed for at importere prisfiler i Summa Summarum. Prisfiler fra følgende grossister er understøttet: A&O Johansen (Både El og VVS) Brødrene Dahl Louis Poulsen Nordisk Solar (Både El og VVS) OTRA Sanistaal FTZ Bygma Lemvigh Müller (LMG) Stark Men det er ikke nok at kunne indlæse prisfilerne. Mange installatører har rabataftaler, der angiver den rigtige købspris, og avancen skal også kunne beregnes. Derfor har ERP Tolk et omfattende modul til at opsætte rabatter og avancer. Her kan du opsætte købs- og salgs-konti, nettopriser og salgspriser. Det kan gøres for enkelte varenumre eller hele rabatgrupper og evt. varegrupper. Disse rabataftaler er ofte så omfattende, at en manuel opsætning ville være en kæmpe opgave. Derfor understøtter ERP Tolk indlæsning af rabataftaler fra A&O Johansen (Både El og VVS), Brødrene Dahl, Nordisk Solar (Både El og VVS), Louis Poulsen/LMG og OTRA. Bygma, LMG VVS og Stark udsender nettopriser til deres kunder, så her er ingen rabatopsætning nødvendig. Filer fra FTZ indeholder både nettopriser og salgspriser, så her skal kun konti sættes op. ERP Tolk importerer med en hastighed, der er mange gange bedre end Summa Summarum's import modul. Det er ikke nødvendigt at angive filens format i Summa Summarum's import-funktion, da ERP Tolk opdaterer varekartoteket direkte. Endeligt beregnes ELFO afgifter (også WEEE) og disse indsættes som styklistevarer, der ikke påvirkes af ændrede købs- og salgspriser. For at tilgodese begge grupper af brugere, er visse skærmbilleder fra Windows XP og andre fra Windows Vista. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 3

4 ERP TOLK FUNKTIONER Basalt set kan ERP Tolk's funktioner deles op følgende sektioner: Integration med Summa Summarum Generel opsætning Formatopsætning Selve importfunktionen, der importerer varerne til varekartoteket Vis prisfiler Gendan varekartotek Disse vil blive gennemgået i følgende kapitler, men først gennemgås, hvordan man registrerer sin licens, når man har købt ERP Tolk. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 4

5 REGISTRER ERP TOLK Dalby Data udsteder en licens til ERP Tolk ved at udsende en med licensoplysninger. Hvis du har hentet en evalueringsversion, skal du blot fortsætte med at bruge denne. Der skal ikke hentes en ny version. Den eneste forskel mellem evalueringsversionen og en registreret version er, at ERP Tolk ikke længere skriver *KØB NU* i vareteksten, når korrekte licensinformationer er indtastet. Hvis du har købt ERP Tolk uden at have prøvet programmet først, skal du selv hente det fra Licensen registreres ved at aktivere menupunktet Hjælp -> Licensoplysninger I den mail du eller din forhandler har modtaget fra Dalby Data, er der angivet CVR Nummer, Navn og licensnøgle. De skal indtastes i ovenstående dialog. Købte licenser har aldrig udløbsdatoer, så det felt skal ikke udfyldes. Endeligt skal du trykke Vis for at gennemlæse licensbetingelserne og krydse af, at du accepterer betingelserne inden du tager programmet i brug. Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, skal du ikke begynde at anvende programmet. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 5

6 INTEGRATION MED SUMMA SUMMARUM Summa Summarum Lokation For at kunne køre ERP Tolk, skal Summa Summarum være installeret. Det skyldes, at ERP Tolk bruger en lang række informationer fra Summa Summarum. Hvis du har valgt Summa Summarum standardopsætning ved installationen af Summa Summarum, kan ERP Tolk selv finde Summa Summarum uden problemer. Hvis du derimod har valgt en anden opsætning, vil ERP Tolk som det første bede dig om at udpege denne anden lokation, før programmet kan fortsætte. Hvis du efter ERP Tolk's installation vælger at flytte Summa Summarum, kan du benytte funktionen Summa Summarum's placering under menuen Filer til at angive den nye placering. Vælg regnskab Når ERP Tolk startes op, præsenterer ERP Tolk en liste over regnskaber i Summa Summarum. Du skal vælge det regnskab, som du ønsker at overføre varer til. Listen vil altid som udgangspunkt vælge det sidst benyttede regnskab. Hvis du normalt kun arbejder med ét regnskab ad gangen, vil du blot kunne trykke Enter, når denne dialog vises. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 6

7 GENEREL OPSÆTNING Aktiveres via menuen Opsætning -> Generel opsætning. Her angives de indstillinger, der gælder for alle formater. Øreafrunding Øreafrunding bestemmer, hvordan en pris afrundes inden den skrives til varekartoteket. Følgende valg er mulige. Nærmeste øre Nærmeste 10-øre Nærmeste 25-øre Nærmeste hele krone Vareopdatering I denne sektion er det muligt at angive: At ERP Tolk kun skal opdatere varer, der allerede eksisterer i varekartoteket. At varer fra én grossist ikke må overskrive varer fra en anden grossist. Det er grossisternes kreditorkonti, der bruges til at bestemme, om varen må overskrives. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 7

8 HVAD ER ET FORMAT OG HVAD ER EN FORMATOPSÆTNING? I ERP Tolk er et format en bestemt type prisfil fra en bestemt grossist. En grossist kan have flere formater. Det er eksempelvis gældende for A&O Johansen, der har ét format til deres VVS priser og et andet format til EL priser. ERP Tolk kender formatets (prisfilens) opbygning fuldt ud, så det er ikke nødvendigt at fortælle ERP Tolk, hvordan filen skal læses, som det eksempelvis er tilfældet, når man benytter Summa Summarums import-modul. Men før et format (prisfilen) kan importeres til et regnskab, skal ERP Tolk vide, hvordan varerne i prisfilen skal bogføres, og hvordan købs- og salgspris beregnes. Dette gøres i formatopsætningen. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 8

9 FORMATOPSÆTNING Hvordan aktiveres formatopsætning Aktiveres via menuen Opsætning -> Prisfilsformater. Følgende dialog vises: Du skal vælge det format, du ønsker at importere og aktivere knappen Opsætning. I følgende eksempel tages der udgangspunkt i Nordisk Solar's ELFO/INSTPRIS format: Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 9

10 Konti og avance/rabat procenter Følgende informationer skal angives i formatopsætningen Kreditorkonto for grossisten Salgskonto for varer Købskonto for varer Avance for varen i procent Rabat hos grossisten i procent Avance beregnes ud fra Det kan angives, om beregningen af avance sker med udgangspunkt i listeprisen eller prisen efter, at rabatten er trukket fra. Som udgangspunkt antages det, at listeprisen danner grundlag for beregning af avancen. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 10

11 Varenumre baseres på ELFO filer indeholder både interne EL numre og EAN numre. Her kan det angives, hvilken type varenummer der ønskes. Hvis der ikke er tale om et EL format, vises denne gruppe ikke. Håndtering af prisfiler fra flere grossister Mange installatører har flere leverandører (grossister) af de samme varer, og da varenumre ofte er standardiseret, kan det give problemer, da den ene prisfil kan overskrive varer fra en anden prisfil. Det er muligt at undgå dette ved at markere i den generelle opsætning, at varer fra én grossist ikke må overskrive varer fra en anden grossist, men det er kun hensigtsmæssigt, hvis man ønsker, at den senest importerede vare ikke skal oprettes. ERP Tolk tilbyder en anden mulighed. Man kan i formatopsætningen angive en tilføjelse til varenummeret. Hvis format 'A' med varenummertilføjelse 'X' bruges til at importere en vare med varenummer 1234, vil varen blive oprettet i Summa Summarum med varenummeret 1234X. Hvis format 'B' med varenummertilføjelse 'Y' bruges til at importere samme vare, vil den blive oprettet i Summa Summarum med varenummeret 1234Y. Derved kan de eksistere side om side. Varenummertilføjelser er på ingen måder en ideel løsning. Det kan give problemer med stregkoder og lignende. Du bør derfor overveje grundigt, om varenummertilføjelse er den rigtige løsning for dig. VIGTIGT Alle grossister med overlappende varenumre skal have varenummertilføjelse. Ellers vil det gå galt. Det skyldes, at varenummer uden varenummertilføjelse skal kunne indlæses og opfattes som den samme vare som varen med varenummertilføjelse. Ellers risikeres dobbeltopretttelser. Varens placering I Summa Summarum kan varer placeres i foldere. Hvis I underfolder navngivet efter format er valgt, vil varen blive placeret i en folder med grossistens navn. Det giver en stor fordel, da derved kan skelnes mellem varer fra forskellige grossister. Det er dog vigtigt at forstå, at Summa Summarum kun kan lave foldere for varegrupper, og derfor omdøber ERP Tolk varegruppen for alle varer til formatnavnet, hvis denne facilitet aktiveres. Det er altså en afvejning, som brugeren må foretage, hvis denne facilitet ønskes benyttet. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 11

12 Pristyper Visse formater er baseret på nettopriser og andre igen indeholder såvel købs som salgspris. Følgende eksempel viser Lemvigh Müller's Pri-Diverse 1 format, der kun indeholder nettopriser. Bemærk teksten til venstre for formatnavnet. Her ses desuden, at Rabatfeltet samt angivelse af avanceberegningsgrundlag er de-aktiveret. Da rabatten er indregnet i prisen, giver det ikke mening at angive procentuel rabat eller, at avancer skal baseres på listepris. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 12

13 UNDTAGELSER Overordnet Beskrivelsen af formatopsætningen indtil nu er komplet, hvis man ønsker de samme rabatter, avancer og konti for alle varer. Men hvis man har en rabataftale med en grossist, der udsender listepriser, skal ERP Tolk opdateres med denne rabataftale for at kunne udregne de rigtige priser. Det er også nødvendigt at udvide opsætningen, hvis man ønsker at udregne alternative avancer eller, at visse varer skal konteres på andre konti. Disse undtagelser fra standardopsætningen vil i det følgende blive gennemgået. Rabataftaler er ofte så omfattende, at en manuel opsætning ville være en kæmpe opgave. Derfor understøtter ERP Tolk indlæsning af en række rabataftaler. En rabataftale består af en liste af forskellige rabatter. Den enkelte rabat kan gælde for et varenummer, en varegruppe eller en rabatgruppe. Hvis en rabatgruppe entydigt peger på en hovedgruppe og en undergruppe, benyttes rabatgruppens rabatprocent. Hvis en rabatgruppe peger på en hovedgruppe, og hvis undergruppen ikke findes i denne hovedgruppe, benyttes den generelle rabat for hovedgruppen. Rabatten for en hovedgruppe angives i EPR Tolk som en 3 cifret rabatgruppe. I prisfilerne fra Nordisk Solar og Louis Poulsen angives disse som en 6 cifret kode, hvor de 3 sidste cifre er nul. Louis Poulsen har skrevet et fremragende dokument, der forklarer rabatgrupper via nogle eksempler. Dette dokument kan læses sidst i denne manual under afsnittet Appendiks A - Louis Poulsen Kunderabatter. Betjening Hvis du ønsker at opsætte undtagelser, skal du skifte til den flip i panelet, der hedder Undtagelser formatopsætningen. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 13

14 En Undtagelse kan gælde for Et varenummer En varegruppe En rabatgruppe Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 14

15 Ved oprettelsen af en ny undtagelse, overføres værdierne fra den generelle opsætning. I Undtagelsen er det muligt at angive: Salgskonto for varer Købskonto for varer Avance for varen som procentuel rabat eller en fast pris. Rabat på varen som procentuel rabat eller en fast pris. En beskrivelse, der kun er til intern brug i ERP Tolk. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 15

16 En samling af undtagelser kan se således ud: Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 16

17 Procenter angives i procent og faste beløb angives med foranstillet Kr. Hvilken undtagelse gælder En vare kan være omfattet af flere undtagelser, da der eksempelvis kan være oprettet én Undtagelse på varenummeret og en anden Undtagelse for den rabatgruppe, som varenummeret tilhører. ERP Tolk benytter følgende regelsæt til at vælge den rigtige Undtagelse: Hvis der er en fastpris-rabat på den enkelte vare, benyttes denne. Ellers, hvis der er en procentrabat på den enkelte vare, benyttes denne. Ellers, hvis der er procent-rabat på varegruppen, benyttes denne. Ellers, hvis der er procent-rabat på en rabatgruppe hvor både overgruppe og undergruppe matcher, benyttes denne. Ellers, hvis der er procent-rabat på en rabatgruppen, hvor kun overgruppe matcher, og der forefindes en undergruppe 000, benyttes denne Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 17

18 Bemærk knapperne til højre for felterne Kreditor, Salgskonto og Købskonto i formatopsætningsbilledet. De angiver, at der er en opslagsfunktion tilknyttet feltet. ERP Tolk slår alle relevante informationer op i det valgte regnskab. Hvis man aktiverer knappen for Kreditor, vises følgende: Her kan du nemt vælge den relevante kreditor. Bemærk i øvrigt, at du ikke behøver at vælge i listen ved hjælp af mus eller piletaster. Hvis du taster kreditornummeret, vil den aktive bjælke skifte i takt med, at du fuldfører indtastningen af kreditornummer. ERP Tolk kan betjenes udelukkende via tastaturet. Bemærk den med fed markerede tekst nede i venstre hjørne af formatopsætningsbilledet. Her vises instruktioner, som kan effektivisere arbejdsgangen betragteligt. Teksten F2=Opslag i liste vises, fordi Kreditor feltet er aktivt, og det betyder, at du blot kan trykke F2 for at aktivere opslagslisten.. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 18

19 INDLÆSNING AF RABATAFTALER For de formater, der understøtter rabataftaler, indlæses disse ved at gå til fanen Undtagelser Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 19

20 For at indlæse en rabataftale, skal du aktivere knappen Indlæs rabataftale i Formatopsætning. Følgende dialog vises: Når en rabatopsætning importeres, oprettes varenumre, rabatgrupper og varegrupper. Da rabatopsætninger ikke indeholder alle nødvendige informationer, skal købs- og salgskonto være angivet formatets i generelle opsætning inden import. Hvis avance også er opsat i formatets generelle opsætning, vil denne blive kopieret til de oprettede emner. Det er en stor fordel, hvis avancen er den samme for alle (eller de fleste) emner. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 20

21 IMPORTÉR PRISFIL Når regnskabet er valgt og formatet sat op, er det tid til at gøre det, det hele handler om: At importere en prisfil i Summa Summarum. Dette styres af en dialog, hvor du blot skal gøre én ting ad gangen og aktivere knappen Næste for at gå til næste handling 1. Der er 3 skridt: Angiv prisfilen der skal importeres Angiv formatet for filen, hvis ERP Tolk ikke har fundet det rigtige format. Importér filen Angiv prisfilen der skal importeres 1 Denne type dialog kaldes også for Wizards. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 21

22 Prisfilen angives ved at aktivere knappen til højre for feltet. Herved fremkommer en Windows dialog til at åbne en fil. Angiv formatet for filen En given prisfil skal overholde ét af de formater, som ERP Tolk understøtter. Hvis formatet er understøttet, bør ERP Tolk være i stand til at finde ud af filens format ud fra filen selv. Du bør dog altid checke, at formatet er korrekt, og korrigere hvis det ikke er tilfældet. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 22

23 Det er desuden muligt at aktivere opsætningen for det valgte format fra denne dialog. Importer filen Nu skal selve importen finde sted. Dette gøres ved at aktivere knappen Udfør. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 23

24 Når en prisfil importeres til Summa Summarum via ERP Tolk sker følgende: Summa Summarum varekatalog indlæses Prisfilen indlæses Informationen i prisfilen flettes sammen med Summa Summarum varekatalog. Hvis en vare allerede eksisterer i varekataloget, og denne er modificeret i prisfilen, sørger ERP Tolk for at informationerne flettes sammen, så kommentar eller antal enheder på lager ikke overskrives selv om varens stamdata har ændret sig. Hvis ERP Tolk rapporterer fejl under indlæsning kan det skyldes, at du forsøger at importere en fil, som skal udpakkes først. Det er med garanti tilfældet, hvis filen har typen ZIP eller EXE. Det kan også være, at du har modtaget en forkerte fil fra grossisten. Nogle grossister publicerer de samme informationer i forskellige versioner til eksempelvis flere forskellige økonomisystemer. Her er det vigtigt at sikre sig, at den rigtige version benyttes. ELFO/INSTPRIS Afgifter El-varer kan være afgitsbelagt. Det er et krav, at installatøren skal opkræve disse afgifter, og at disse skal fremgå særskilt på fakturaen. Afgiftsbeløbet er fastsat i prisfilen, og dette beløb må ikke justeres. ERP Tolk opretter derfor en afgiftsvare for hver vare, der er afgift på. Denne afgiftsvare indsættes som stykliste på den oprindelige vare. Når installatøren angiver varenummeret ved udfyldelse af en faktura, vil Summa Summarum oprette to varelinier: Én for varen og én for afgiften. Varenummeret på afgiftsvaren er det oprindelige varenummer med et foranstillet 'A'. Hvis varen har varenummeret '1234', vil den have en afgiftsvare med varenummeret 'A1234'. PS. Styklister er kun understøttet Summa Summarum Enterprise. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 24

25 VIS PRISFILER ERP Tolk kan også vise prisfiler, så brugeren kan få et overblik. Dette modul kan aktiveres via menuen Vis -> Vis Prisfiler I øverste gruppe skal prisfilen angives. Hvis formatopsætningen for denne prisfil endnu er opsat, vil brugeren få en fejlmeddelelse. I så fald bør man opsætte formatet først. Brugeren kan angive en lang række filtre, som reducerer mængden af varer, som vises. I henhold til eksemplet for oven, vises kun varer, med en forskel på mere end 20% mellem købspris og salgspris. Ved at anvende disse filtre, kan brugeren få et overblik over den store mængde varer, der ofte er i en prisfil fra en grossist. Hvis vinduet er åbent, og man ønsker en ny prisfil vist, skal det lukkes og aktiveres igen. Det skyldes visse tekniske problemstillinger, som ikke har kunnet løses. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 25

26 GENDAN TIDLIGERE SUMMA SUMMARUM VAREKARTOTEK Det er muligt at annullere en prisfils-import, så varekartoteket har samme indhold som før sidste import. ERP Tolk laver en kopi af varekartoteket lige før en prisfil importeres. Hvis denne funktion aktiveres, bruges denne kopi til at overskrive varekartoteket. Denne funktion må kun bruges med omtanke. ERP Tolk har ikke mulighed for at checke, om gendannelsen af varekartoteket kan skabe problemer i Summa Summarum. Hvis der eksempelvis manuelt er oprettet en vare i Summa Summarum siden sidste import, og denne vare er brugt i en ordre eller lignende, kan det give problemer. Derfor anbefales det generelt, at Summa Summarum's sikkerhedskopifunktion benyttes i stedet. Men hvis du lige har gennemført en import og lige efter har konstateret problemer med denne import uden at have lavet andre ændringer i Summa Summarum, kan denne funktion bruges. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 26

27 APPENDIKS A - LOUIS POULSEN DOKUMENT OM RABATGRUPPER Kunderabatter LP's kunder kan have aftalt rabatter pr. kontonummer opdelt på følgende niveauer: 1. Varetype - hovedgruppe 2. Varetype - hoved + undergruppe 3. Varenummer Varetype - hovedgruppe er et begreb, der omfatter et antal varer typisk af samme art, eks. tyverialarmer, men kan også være alle varer fra en bestemt leverandør. Varetype - undergruppe er et begreb, der omfatter et udsnit af varerne i hovedgruppen. Typisk er der tale om en del af en leverandørs sortiment. Her kommer et eksempel på hvordan varer kan være markeret med hoved- og undergruppe: Hovedgrp. Undergrp. Indhold ABB excl. softstartere og frekvensreguleringer ABB sikkerhedsafbrydere A ABB sikkerhedsafbrydere > 25 A ABB aut. afbrydere ABB funktions- og tidsrelæer En kunde kan have følgende aftaler: ,0% eller opdelt ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Rabatberegning foretages derefter som følger: Hvis kunden kun har aftale på hovedgruppe (eks ) dækker aftalen også alle undergrupper (eks ). Hvis en kunde også har aftaler på undergrupper skal han have den rabat-%, der er knyttet til pågældende undergruppe, men på alle øvrige varer skal han have rabat-% fra hovedgruppen. Typisk bruges sidstnævnte forhold, hvor kunden køber meget af et snævert udsnit af varerne i hovedgruppen, dvs. han får en højere rabat på disse varer. Gengivet med tilladelse fra Louis Poulsen. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 27

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data

Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man. Denne importfunktion findes under Administration->Importer data Importer grossistpriser Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil importere prisliste fra en el- og/eller vvs grossist og efterfølgende beregning af salgspriser. Grosister Brdr.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere