Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for"

Transkript

1 XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: Skal sendes i VANSEnvelope 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Afsnit A Fødselsanmeldelse fra sygehus til kommunal sundhedstjeneste Baggrund Formål Elektronisk Anmeldelse af fødsler til Kirkebogen/CPR Generelle forhold Indhold i Den Gode Fødselsanmeldelse... 8 MedCom HTML-visning Afsnit B XML Facitliste XML Kvalifikatorliste Testeksempel Forsendelse i VANSEnvelope

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi indskriver derfor de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser Dato Ansvarlig Beskrivelse Michael Due Madsen Første xml-udgave Michael Due Madsen Trykfejl i kvalifikator EpisodeOfCareStatusCode rettet Michael Due Madsen Struktur på elementet <InterpretationNeeds> ændret således, at man enten angiver tolkebehov_nej eller angiver sprogkoden og tilhørende beskrivelse. Enummerationen tolkebehov_ja derfor slettet. ISOLanguageCode givet type String_1_3 ISOLanguageCodeDescription givet typen String_1_25 Udfaldsrummet på elementet <Days> i <PregnancyDuration> ændret fra (min 1 max 7) til (min 0 max 6) Michael Due Madsen Elementet <BleedingVolume> gjort optionelt efter ønske fra RSD Michael Due Madsen I facitlisten var Encoding fejlagtigt angivet til ISO Skal være UTF Michael Due Madsen <HeadCircumFerence> ændret til <HeadCircumference> i facitlisten </PregnancyPrincipalDiagnoses> slut tag manglede i facitlisten <DateOfDelivery> ændret til <DateofDelivery> i facitlisten Michael Due Madsen </DateOfDelivery> ændret til </DateofDelivery> i facitlisten Michael Due Madsen Afsnit om VANSEnvelope tilføjet. Fejl i dokumentation: Længden på patientens tlf.numre skal være 15 cifre og ikke 25. 3

4 Afsnit A Sundhedsfaglig anbefalinger XML fødselsanmeldelse XDIS32 4

5 1. Fødselsanmeldelse fra sygehus til kommunal sundhedstjeneste 1.1. Baggrund Dette dokument beskriver den første xml-udgave af Den Gode Fødselsanmeldelse. Standarden for Den Gode Fødselsanmeldelse er udviklet i forbindelse med IT Fyrtårnsprojektet Det Digitale Sygehus og afprøvet mellem Skagen-Frederikshavn Sygehus og den kommunale sundhedstjeneste i Frederikshavn Kommune. I forbindelse med projektet udarbejdede en arbejdsgruppe en beskrivelse af ønsker om oplysninger, der ønskes overført fra sygehuset til sundhedsplejen i forbindelse med elektronisk overførsel af fødselsanmeldelse. Arbejdsgruppen havde følgende medlemmer: Mette Mullerup, projektleder Det Digitale Sygehus Tove Veiss, ledende jordemoder Frederikshavn-Skagen Sygehus Torben Kronow, sundhedsplejerske Frederikshavn Kommune Karin Wæhrens, sekretær Frederikshavn Kommune Anne Nørgaard, konst. oversygeplejerske Frederikshavn-Skagen Sygehus Bente Vinter-Jensen, sekretær Frederikshavn-Skagen Sygehus Erling Abildgaard, NordTeam Gruppen A/S Assia Zouaoui, NordTeam Gruppen A/S Gruppens arbejde resulterede i udarbejdelse af en MEDDIS-standard, en EDIFACT-udgave Den gode Fødselsanmeldelse, der i 2004 er overtaget af MedCom og udgivet i EDIFACT-udgaven blev rettet pr. februar 2011 på baggrund af driftserfaringer fra Region Syddanmark og Region Nordjylland. Rettelserne blev bearbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af: Anne Uller, jordemoderfaglig konsulent, Afd. for kommunesamarbejde, Region Syddanmark Bente Falk, specialkonsulent, Afd. for kommunesamarbejde, Region Syddanmark Gitte Henriksen, projektmedarbejder, Medcom Michael Due Madsen, konsulent, Medcom Rikke Viggers, konsulent, Medcom Arbejdsgruppens forslag til rettelser, har været udsendt i høring til regionerne samt til leverandørerne af de kommunale børnejournaler. 5

6 Da dette er den første udgave af Den gode XML Fødselsanmeldelse, er rettelserne pr. februar 2011 ikke markeret specielt i denne dokumentation. Den samlede dokumentation af Den gode XML Fødselsanmeldelse består af: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger og Afsnit B: Facitliste, Dataliste og Kvalifikatorliste Formål Når en fødsel finder sted på sygehus, sender alle fødeafdelinger en fødselsanmeldelse til den kommunale sundhedstjeneste i kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børn-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskernes arbejde Elektronisk Anmeldelse af fødsler til Kirkebogen/CPR Anmeldelsen til Kirkebogen/CPR er ikke en del af Den Gode Fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste, men de to typer af anmeldelse sendes ofte fra fødestedet i samme arbejdsgang. Jf. Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler af 30/09/ kan Jordemoderens anmeldelse af levendefødte ske elektronisk via den af Kirkeministeriet etablerede snitflade til CPR/Kirkebogen eller ved indsendelse af en blanket, der er godkendt af Kirkeministeriet. I forbindelse med implementering af samtidig forsendelse af elektronisk fødselsanmeldelse til hhv. CPR/Kirkebogen og kommunal sundhedstjeneste, skal der være opmærksomhed på følgende tilfælde, hvor elektronisk afsendelse ikke kan finde sted for begge typer Hvis moderen ikke har dansk CPR, kan tildeling af CPR til barnet ikke ske straks, og anmeldelse via den elektroniske snitflade til CPR/Kirkebogen vil ikke kunne benyttes. Elektronisk fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste kan sendes med angivelse af erstatnings CPR

7 Fødselsanmeldelse til kommunal sundhedspleje må ikke ske uden samtykke fra moderen, mens der ikke kræves samtykke til CPR/Kirkebogen Den elektroniske fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste er ikke implementeret i alle kommuner. Der kan derfor være behov for papirfremsendelse til kommune og elektronisk forsendelse til CPR/Kirkebogen Ved flerfoldsfødsler skal der sendes én anmeldelse pr. barn til CPR/Kirkebogen mens der til kommunal sundhedstjeneste sendes én anmeldelse, som dækker alle de nyfødte Generelle forhold Det forudsættes at fødselsanmeldelsen afsendes fra fødestedet få timer efter fødslen. Der vil dermed være forhold der ikke kan meddeles med sikkerhed eksempelvis præcist udskrivelsestidspunkt. Der skal være opmærksomhed på, at visse registreringer, der ønskes sendt til kommunal sundhedstjeneste også er en del af LPR 2 og der skal derfor i visse tilfælde ske en ændring i registreringspraksis hvis informationerne skal indgå i fødselsanmeldelsen

8 1.5. Indhold i Den Gode Fødselsanmeldelse En udskrevet fødselsanmeldelse fra fødested til kommunal sundhedstjeneste vil kunne se sådan ud: (felter der skal udfyldes er fremhævet med fed skrift) Afsender: VENDSYSSEL FRH GYN.-OBST. SENGEAFDELING Modtager: FREDERIKSHAVN KOMMUNE *** FØDSELSANMELDELSE side 1 af 3 *** Moderen Cpr. nr: Navn: Britta Berggren Adresse: Finnsvej Frederikshavn Tlf: Stilling: Lærer Tolkebehov: Ukrainsk Ægtefælle/samlever 3 Cpr. nr: Navn: Schwenlund Mosebryggersen Stilling: Kulturhusleder Civilstand: Gift Egen jordemoder: 4 Vibeke Kruse Pedersen Egen læge: Lægerne Kirkepladsen Afdelingsjordemoder: 5 Hanne Brøndum Nielsen Graviditet Sidste menstruation: 24. januar 2003 Fastsat termin: 29. oktober Informationen er frivillig 4 Konsultationsjordemoder 5 Fødejordemor 8

9 Udskrivelse: Forventet udskrevet senere end 24 timer efter fødslen 6 Diagnoser: 7 DO842: PARTUS PLURIFOETATIO M SECTIO CAESAREA ELECTIVA DU37D5: 37 SVANGERSKABSUGER + 5 DAGE DUT00: MODER RYGER IKKE Undersøgelser og behandlinger: KMCA10B: KEJSERSNIT I ISTHMUS UTERI PLANLAGT FØR FØDSEL 13. oktober 2003, kl Højde: 168 cm Vægt før graviditet 68 kg BMI 24.1 Bemærkninger: 8 Fødsel Gestationsalder: 37 uger, 5 dage (se fodnote 7) Diagnoser: DZ358F: KONTROL AF HØJRISIKOGRAVIDITET, IVF-GRAVIDITET DO300C: DICHORIOTISKE, DIAMNIOTISKE TVILLINGER DO321: UNDERKROPSSTILLING DZ372: TVILLINGER, BEGGE LEVENDEFØDTE Blødningsmængde: ml 6 Udskrivningstidspunkt kendes ikke nødvendigvis præcist ved afsendelse af fødselsanmeldelsen. Det kan angives om udskrivelse forventes at ske direkte fra fødegang eller efter hhv. mere eller mindre end 24 timer efter fødslen. 7 Generelt skal aktionsdiagnoser udfyldes, hvorimod tillægsdiagnoser bør udfyldes 8 Eksempelvis paritet. 9

10 Fostervand: Normal Klart Bemærkninger: 9 Jordemoderbesøg: Jordemoder ringer inden 3 dg. efter udskrivelse 9 Herunder eksempelvis specielle forhold eller ønsker vedrørende amning. 10

11 *** FØDSELSANMELDELSE side 2 af 3 *** Barn 1 Cpr nr Køn: Pige Apgar 10 Score Minutter Første 10 1 Anden 10 5 Tredje Minutter ved score 10 0 Fødselstidspunkt: 13. oktober 2003 kl Fødselsstatus: levendefødt, flerfødt Mål & Vægt Vægt 2290 GRAM Længde 47 CM Hovedomfang 32 CM (se fodnote 7) Diagnoser: DZ383: TVILLING, FØDT PÅ SYGEHUS DUP15: USPECIFICERET HOVEDPRÆSENTATION DUH32: HOVEDOMFANG 32 CM DUA29: ABDOMINALOMFANG 29 CM V0900: PLACENTAVÆGT 900 GRAM DVA10: APGAR 5=10 DP051: LILLE I FORHOLD TIL GESTATIONSALDEREN Bemærkninger fra fødested: 11 Barn overflyttes: Overflyttet til Neonatal stue 7A 10 DGF rummer struktureret overførsel af apgar efter 1, 5 og 10 min. Hvis den specificerede tabel ønskes sendt sker dette i feltet vedrørende bemærkninger fra fødestedet. 11 Eksempelvis oplysninger vedrørende trivsel eller supplerende information vedrørende aftaler, som fødestedet normalt bærer ansvaret for. 11

12 *** FØDSELSANMELDELSE side 3 af 3 *** Barn 2 Cpr nr Køn: Dreng Apgar Score Minutter Første 10 1 Anden 10 5 Tredje Minutter ved score 10 1 Fødselstidspunkt: 13. oktober 2003 kl Fødselsstatus: levendefødt, flerfødt Mål & Vægt Vægt 2860 GRAM Længde 49 CM Hovedomfang 34 CM (se fodnote 7) Diagnoser: DZ383: TVILLING, FØDT PÅ SYGEHUS DUP16: USPECIFICERET UNDERKROPSPRÆSENTATION DUH32: HOVEDOMFANG 34 CM DUA29: ABDOMINALOMFANG 30 CM V0900: PLACENTAVÆGT 900 GRAM DVA10: APGAR 5=10 Bemærkninger fra fødested: Barn overflyttes: Overflyttet til Neonatal stue 7A 12

13 13

14 MedCom HTML-visning For at give en visualisering af hvilke data, som kan være i fødselsanmeldelsen, laver MedCom en HTML-visning af dataindholdet i XML skemaet for fødselsanmeldelsen. HTML-visningen kan også anvendes som testværktøj af udviklere og projektledere, når dette bliver relevant. Standarderne for fødselsanmeldelsen lægges på MedComs konverter og valideringsværktøj. Det skal pointeres, at MedComs HTML-visning er simpel og ikke har sammenhæng med den visning, som leverandørerne udvikler i deres systemer. MedComs HTML-visning er heller ikke en printer venlig version af fødselsanmeldelsen. Via dette link vil en HTML-visning af fødselsanmeldelsen kunne ses: 14

15 Afsnit B XML Facitliste XML fødselsanmeldelse XDIS32 15

16 XML Facitliste Den gode XML fødselsanmeldelse, XDIS32, Namespace = MedComs XML meddelelser er opdelt i to dele: Del A indeholder logistik- og stamdata (Tekniske data, afsender, modtager, jordemødre, egen læge, patient, pårørende og børnene). Del B indeholder MedCom meddelelsens kliniske data. XML-Facitlisten består af følgende objekter: Del A: Emessage (Kuvert) Envelope (KuvertData) BirthNotification (fødselsanmeldelse) o Letter (BrevData) Authorisation (Dato) o Sender (Afsender) o Receiver (Modtager) o OwnMaternityMother (Egen jordemoder) o Practitioner (Egen læge) o BirthMaternityMother (Fødselsjordemoder) o Patient (Patient) o PartnerRelation (Ægtefælle/samlever, stamdata) o ChildRelation (Barn, stamdata, max. 5) Del B, kliniske data: o Pregnancy (Graviditeten) o Birth (Fødslen) o ChildInfo (Barn, max. 5) Objekterne er kun vist én gang men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste angiver navnet på data og kvalifikatorer som, benyttes i Facitlisten. Feltdef angiver antallet af karakterer, som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M (mandatory/obligatorisk) angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun, hvis disse også er angivet som Mandatory. b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG viser XML elementnavnet. 16

17 XML DataDefinition definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 17

18 XML Facitliste XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <!--Fødselsanmeldelse--!> Format Anbefales medsendt <Emessage> M <Emessage> Namespace: 17/ <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodn KVA M KUVKVIT <AcknowledgementCode>< AcknowledgementCode er en kvalifikator, der ing</acknowledgementcode> /AcknowledgementCode> angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. </Envelope> M </Envelope> <BirthNotification> M < BirthNotification> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. 18

19 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></VersionC ode> <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistica lcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></Statistic alcode> VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT02). Statisticalcode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> Time M BrevDannetTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode > KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeCode> TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. <StatusCode>Brevets_status</StatusCode> KVA M BRVMODIFI <StatusCode></StatusCod e> <EpisodeOfCareIdentifier>Brevets_sygdoms_forloeb snummer</episodeofcareidentifier> an..35 ForloebsNr <EpisodeOfCareIdentifier> </EpisodeOfCareIdentifier> </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EANIdent ifier> StatusCode er en kvalifikator der angiver om brevet er nyt, rettet eller slettet. Den aktuelle anvendelse kan ses i kvalifikatorlisten. Skal altid udfyldes validt. EpisodeOfCareIdentifier er reserveret til SSTs kommende forløbsmodel og benyttes til at knytte informationer til samme sygdomsforløb. EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. 19

20 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier> Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ident ifiercode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier Code> <OrganisationName>Afsenders_organisation</Organi an..35 M AfsOrg <OrganisationName></Org sationname> anisationname> <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialomr aade</departmentname> <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</Uni tname> an..35 AfsAfdTitel <DepartmentName></Depa rtmentname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis regionen ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Reg. Syddanmark, OUH". DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker. an..35 AfsAfsnitNavn <UnitName></UnitName> UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune. 20

21 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StreetName>Afsenders_adresse</StreetName> an..35 AfsAdr <StreetName></StreetNam StreetName er afsenders vejnavn og vejnummer. e> <SuburbName>Afsenders_bostednavn</SuburbNam e> an..35 AfsStedNavn <SuburbName></SuburbN ame> SuburbName er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Afsenders_by</DistrictName> an..35 AfsBy <DistrictName></DistrictNa me> DistrictName er afsenders bynavn på primære adresse. <PostCodeIdentifier>Afsenders_postnummer</PostC an..9 AfsPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er afsenders postnummer på odeidentifier> CodeIdentifier> primære adresse. <TelephoneSubscriberIdentifier>Afsenders_telefon</ TelephoneSubscriberIdentifier> <MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_spe ciale</medicalspecialitycode> an..25 AfsTlf <TelephoneSubscriberIdent TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders ifier></telephonesubscribe telefonnummer. ridentifier> KVA AFSSPEC <MedicalSpecialityCode></ MedicalSpecialityCode> </Sender> M </Sender > <Receiver> M <Receiver> <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANId entifier> ifier> an..35 M ModtLok <EANIdentifier></EANIdent MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Hvis ikke tilstede, antages default værdien "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M ModtID <Identifier></Identifier> Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Identi fiercode> <OrganisationName>Modtagers_organisation</Organ isationname> <DepartmentName>Modtagers_afdeling</Departmen tname> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier Code> an..35 ModtOrg <OrganisationName></Org anisationname> an..35 ModtAfdTitel <DepartmentName></Depa rtmentname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. 21

22 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> an..35 ModtAfsNavn <UnitName></UnitName> UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. <StreetName>Modtagers_adresse</StreetName> an..35 ModtAdr <StreetName></StreetNam StreetName er modtagers primære adresse. e> <SuburbName>Modtagers_bostednavn</SuburbNam e> an..35 ModtStedNavn <SuburbName></SuburbN ame> SuburbName er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse. PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære adresse. <DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName> an..35 ModtBy <DistrictName></DistrictNa me> <PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</PostC an..9 ModtPost <PostCodeIdentifier></Post odeidentifier> CodeIdentifier> </Receiver> M </Receiver> <OwnMaternityMother> <OwnMaternityMother> Kontaktinformationer på egen jordemoder (konsultationsjordemoder). <Identifier>Egen_jordemoder_ID_nummer</Identifier > an..17 EgenJordemod erid <Identifier></Identifier> <IdentifierCode> KVA KODE <IdentifierCode></Identifier Egen_jordemoder_ID_nummer_type</IdentifierCode> Code> <PersonName>Egen_jordemoder_navn</PersonNam an..35 e> <OrganisationName> Egen_jordemoder an..35 _organisation</organisationname> <StreetName>Egen_Jordemoders_adresse</StreetN an..35 ame> <SuburbName>Egen_Jordemoders_bostednavn</Su an..35 burbname> <DistrictName> an..35 Egen_Jordemoders_bynavn</DistrictName> <PostCodeIdentifier> an..9 Egen_Jordemoders_postnummer</PostCodeIdentifie r> M EgenJordemod ernavn EgenJordemod er Org EgenJordemod eradr EgenJordemod erstednavn EgenJordemod erby EgenJordemod erpost Identifier er egen jordemoders personalenummer, sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer. IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - "lokalt_nummer, sygehusafdelingsnummer", "ydernummer" eller lokationsnummer. <PersonName></PersonNa Egen jordemoders for- og efternavn. me> <OrganisationName></Org OrganisationName er navnet i tekst på egen anisationname> jordemoders sygehus, kommune eller lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. <StreetName></StreetNam StreetName er egen jordemoders primære e> adresse. <SuburbName></SuburbN ame> <DistrictName></DistrictNa me> <PostCodeIdentifier></Post CodeIdentifier> SuburbName er et evt. stednavn på egen jordemoders primære adresse, f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er egen jordemoders bynavn på primære adresse. PostCodeIdentifier er egen jordemoders postnummer på primære adresse. 22

23 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition </OwnMaternityMother> </OwnMaternityMother> <Practitioner> <Practitioner> <EANIdentifier>Egen_læges_lokationsnummer</ N/A <EANIdentifier></EANIdent EANIdentifier er egen læges lokationsnummer. EANIdentifier > ifier> Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. <Identifier>Egen_læges_ID_nummer</Identifier> an..17 M YderNr <Identifier></Identifier> Udfyldes altid med lægens ydernummer <IdentifierCode>Egen_læges_ID_nummers_type </IdentifierCode> <OrganisationName>Egen_læges_navn</Organisatio an...35 nname> <DepartmentName>Egen_læges_afdeling</Departm entname> KVA M <IdentifierCode></Identifier Code> M EgenLaegeNav n <OrganisationName></Org anisationname> an..35 N/A <DepartmentName></Depa rtmentname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - er et "ydernummer" for den praktiserende læge. OrganisationName er egen læges navn. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis egen læge er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. <UnitName>Egen_læges_afsnit</UnitName> an..35 N/A <UnitName></UnitName> UnitName er egen læges afdeling (hvis egen læge er i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. <StreetName>Egen_læges_adresse</StreetName> an..35 EgenLaegeAdr <StreetName></StreetNam StreetName er egen læges primære adresse. e> <SuburbName>Egen_læges_bostednavn</SuburbNa me> <DistrictName>Egen_læges_bynavn</DistrictName> an..35 <PostCodeIdentifier> an..9 Egen_læges_postnummer</PostCodeIdentifier> <TelephoneSubscriberIdentifier>Egen_læges_telefon </TelephoneSubscriberIdentifier> <MedicalSpecialityCode>Egen_læges_medicinske_s peciale</medicalspecialitycode> </Practitioner> an..35 N/A <SuburbName></SuburbN ame> EgenLaegerBy <DistrictName></DistrictNa me> EgenLaegePost <PostCodeIdentifier></Post CodeIdentifier> an..25 N/A <TelephoneSubscriberIdent ifier></telephonesubscribe ridentifier> KVA N/A <MedicalSpecialityCode></ MedicalSpecialityCode> </Practitioner> SuburbName er et evt. stednavn på egen læges primære adresse, f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. DistrictName er egen læges bynavn på primære adresse. PostCodeIdentifier er egen læges postnummer på primære adresse. TelephoneSubscriberIdentifier er egen læges telefonnummer. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for egen læges lægelige speciale. Hvis ikke tilstede, antages default værdien "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. 23

24 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <BirthMaternityMother> <BirthMaternityMother> Kontaktinformationer på fødselsjordemoder. <Identifier>Fødselsjordemoder_ID_nummer</Identifie r> <IdentifierCode> Fødselsjordemoder_ID_nummer_type</IdentifierCod e> an..17 <PersonName>Fødselsjordemoder_navn</PersonNa an..35 me> <OrganisationName>Fødselsjordemoder an..35 _organisation</organisationname> <StreetName>Fødselsjordemoders_adresse</Street Name> <SuburbName>Fødselsordemoders_bostednavn</Su burbname> <DistrictName>Fødselsordemoders_bynavn</District Name> <PostCodeIdentifier>FødselsJordemoders_postnum mer</postcodeidentifier> AfdJordemoderI D <Identifier></Identifier> KVA KODE <IdentifierCode></Identifier Code> M AfdJordemoder Navn AfdJordemoder Org <PersonName></PersonNa me> <OrganisationName></Org anisationname> an..35 N/A <StreetName></StreetNam e> an..35 N/A <SuburbName></SuburbN ame> an..35 N/A <DistrictName></DistrictNa me> an..9 N/A <PostCodeIdentifier></Post CodeIdentifier> </BirthMaternityMother> </BirthMaternityMother> <Patient> M <Patient> Moderen Vælg mellem ( Vælg mellem ( <CivilRegistrationNumber>Moders_CPR_nummer</C ivilregistrationnumber> Eller Identifier er fødselsjordemoders personalenummer, sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer. IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - "lokalt_nummer, sygehusafdelingsnummer", "ydernummer" eller lokationsnummer. Fødselsjordemoders for- og efternavn. OrganisationName er navnet i tekst på fødselsjordemoders sygehus, kommune eller lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. StreetName er fødselsjordemoders primære adresse. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. SuburbName er et evt. stednavn på fødselsjordemoders primære adresse, f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. DistrictName er fødselsjordemoders bynavn på primære adresse. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. PostCodeIdentifier er fødselsjordemoders postnummer på primære adresse. Feltet medtaget aht. fremtidige udvidelser. n10 PatCPR <CivilRegistrationNumber> CivilRegistrationNumber er moders valide CPRnummer og dette eller et erstatningsnummer skal </CivilRegistrationNumber> altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes sendes et erstatningsnummer i AlternativeIdentifier på præcis 10 tegn. Eller 24

25 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <AlternativeIdentifier>Moders_erstatnings_CPR_num mer</alternativeidentifier> an10 PatErstatCPR <AlternativeIdentifier></Alte rnativeidentifier> AlternativeIdentifier er et erstatnings CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Udfyldes hvis der ikke er angivet et validt CPRnummer i CivilRegistrationNumber. ) ) <PersonSurnameName>Moders_efternavn</PersonS an..70 M PatEnavn <PersonSurnameName></ PersonSurnameName er moders efternavn. urnamename> PersonSurnameName> <PersonGivenName>Moders_fornavne</PersonGive nname> an..70 PatFnavn <PersonGivenName></Per songivenname> PersonGivenName er moders fornavn(e). Fornavn bør altid medsendes. <StreetName>Moders_adresse</StreetName> an..35 PatAdr <StreetName></StreetNam StreetName er moders primære vejnavn og e> nummer. <SuburbName>Moders_bostednavn</SuburbName> an..35 PatStedNavn <SuburbName></SuburbN ame> SuburbName er et evt. stednavn på moders primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Moders_bynavn</DistrictName> an..35 PatBy <DistrictName></DistrictNa DistrictName er bynavn på den primære adresse. me> <PostCodeIdentifier>Moders_postnummer</PostCod an..9 PatPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er postnummeret på den eidentifier> CodeIdentifier> primære adresse. <OccupancyText>Moders_stillingsbetegnelse</ OccupancyText > an..25 PatStl <OccupancyText ></ OccupancyText > OccupancyText er moders jobmæssige stillingsbetegnelse. <MaritalStatus>Moders_civilstand</MaritalStatus> KVA CIVILSTAND <MaritalStatus></MaritalSta MaritalStatus er en kvalifikator for moders tus> civilstand. Se kvalifikatorlisten. <TelephoneSubscriber> <TelephoneSubscriber> Moders telefonnumre. Se kvalifikator TELEFONTYPE <PrivateSubscriberIdentifier>Moders_fastnet_telefon an1..15 PatTlf <PrivateSubscriberIdentifier PrivateSubscriberIdentifier er moders fastnet nummer</privatesubscriberidentifier> ></ telefonnummer. PrivateSubscriberIdentifier > <FaxSubscriberIdentifier>Moders_faxnummer</FaxS an1..15 N/A <FaxSubscriberIdentifier></ FaxSubscriberIdentifier er moders faxnummer. ubscriberidentifier> FaxSubscriberIdentifier > Feltet medtaget aht. Fremtidige udvidelser. <MobileSubscriberIdentifier>Moders_mobil_telefonnu mmer</mobilesubscriberidentifier> <OtherSubscriberIdentifier>Moders_andet_telefonnu mmer</othersubscriberidentifier> an1..15 N/A <MobileSubscriberIdentifier ></ MobileSubscriberIdentifier > an1..15 PatAndetTlf <OtherSubscriberIdentifier ></ OtherSubscriberIdentifier > MobileSubscriberIdentifier er moders mobil telefonnummer. Feltet medtaget aht. Fremtidige udvidelser. OtherSubscriberIdentifier er et alternativt telefonnummer til moderen. 25

26 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <WorkSubscriberIdentifier>Moders_arbejds_telefonn ummer</worksubscriberidentifier> </TelephoneSubscriber> an1..15 N/A <WorkSubscriberIdentifier ></ WorkSubscriberIdentifier > </TelephoneSubscriber> <InterpretationNeeds> <InterpretationNeeds> Moders tolkebehov. Vælg mellem ( Vælg mellem ( <InterpretationIsNeededCode>Moders_tolkebehov</ InterpretationIsNeededCode> Eller <ISOLanguageCode>ISO_639-2_Sprogkode </ISOLanguageCode> KVA <ISOLanguageCodeDescription>Sproget_i_klar_tekst an..25 </ISOLanguageCodeDescription> M TOLKEBEHOV <InterpretationIsNeededCo de></interpretationisneede dcode> Eller an..3 M Sprogkode <ISOLanguageCode></ISO LanguageCode> ) ) </InterpretationNeeds> </InterpretationNeeds> <EpisodeOfCareStatusCode>Moders_udskrivningsst atus</ EpisodeOfCareStatusCode> KVA WorkSubscriberIdentifier er moders arbejds telefonnummer. InterpretationIsNeededCode er en kvalifikator for moderens behov for tolk. Kan antage tolkebehov_nej eller tolkebehov_uafklaret. Se kvalifikatorlisten. Hvis der er behov for tolk, skal sprogkoden angives efter ISO 639-2, dvs. med 3 karakterer. Eksempelvis ukr for Ukrainsk. M SprogkodeTekst <ISOLanguageCodeDescri Hvis der er behov for tolk, skal sproget angives i ption></isolanguagecode klar tekst. Eksempelvis Ukrainsk. Description> PATIENTTATU S <EpisodeOfCareStatusCod EpisodeOfCareStatusCode er en kvalifikator, der e></episodeofcarestatusc fortæller, hvornår udskrivelse efter fødslen ode> forventes at finde sted. Se kvalifikatorlisten. </Patient> M </Patient> <PartnerRelation> < PartnerRelation > Ægtefælle/partner stamdata <RelationCode>Paaroerendes_type</RelationCode> KVA M PAAROER <RelationCode></Relation Code> RelationCode er en kvalifikator, der angiver den pårørendes relation til moderen, f.eks. om det er ægtefælle, samlever osv. PersonIdentifier er pårørendes CPR-nr. hvis et sådant findes. PersonSurnameName er pårørendes efternavn. Skal udfyldes, hvis elementet benyttes. PersonGivenName er pårørendes fornavn(e). <PersonIdentifier>Paaroerendes_ID_nummer,_fx_CP an..10 PaaroerCPR <PersonIdentifier></Person R.</PersonIdentifier> Identifier> <PersonSurnameName>Paaroerendes_efternavn</P an..70 M PaaroerEnavn <PersonSurnameName></ ersonsurnamename> PersonSurnameName> <PersonGivenName>Paaroerendes_fornavne</Perso an..70 PaaroerFnavn <PersonGivenName></Per ngivenname> songivenname> <StreetName>Paaroerendes_adresse</StreetName> an..35 PaaroerAdr <StreetName></StreetNam StreetName er pårørendes primære adresse. e> 26

27 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <SuburbName>Paaroerendes_bostednavn</SuburbN an..35 ame> PaaroerStedNa vn <SuburbName></SuburbN ame> SuburbName er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er bynavn på den primære adresse. <DistrictName>Paaroerendes_bynavn</DistrictName > an..35 PaaroerBy <DistrictName></DistrictNa me> <PostCodeIdentifier>Paaroerendes_postnummer</Po an..9 PaaroerPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er postnummeret på den stcodeidentifier> CodeIdentifier> primære adresse. <OccupancyText> Paaroerendes _stillingsbetegnelse an..25 PaaroerStl <OccupancyText ></ OccupancyText er pårørendes jobmæssige </ OccupancyText > OccupancyText > stillingsbetegnelse. <ChildRelation> max. 5 M <ChildRelation> Barn stamdata max. 5, svarende til femlinger <RelationCode>Barnets_relation_til_moder</Relation KVA M PAAROER <RelationCode></Relation RelationCode er en kvalifikator, der angiver Code> Code> barnets relation til moderen. Gyldig værdi barn. <PersonIdentifier>Barnets_CPR</PersonIdentifier> an..10 PaaroerCPR <PersonIdentifier></Person PersonIdentifier er barnets CPR-nr. hvis et sådant Identifier> findes. <TimeOfBirth> M <TimeOfBirth> Barnets fødselstidspunkt <Date>Barnets_fødselsdato</Date> Date M Foedselstidspun <Date></Date> Dato formateret som YYYY-MM-DD kt, pos. 1-8 <Time>Barnets_fødselsklokkeslæt</Time> Time M Foedselstidspun <Time></Time> Klokkeslæt formateret som HH:MM kt, pos </TimeOfBirth> M </TimeOfBirth> <BirthStatus1>Barnets_fødsels_status</BirthStatus1 > SimpelTy pe <BirthStatus2>Barnets_flerfold_status</BirthStatus2> SimpelTy pe M FoedselsStatus 1 M FoedselsStatus 2 <BirthStatus1></BirthStatus 1> <BirthStatus2></BirthStatus 2> BirthStatus1 angiver om barnet er levendefødt eller dødfødt. Gyldige værdier er levendefødt eller dødfødt BirthStatus2 angiver om barnet er enkeltfødt eller flerfødt. Gyldige værdier er enkeltfødt eller flerfødt. <Gender>Barnets_køn</Gender> SimpelTy M Koen <Gender></Gender> Gender angiver barnets køn. Gyldige værdier er pe pige eller dreng. </ChildRelation> M </ChildRelation> <Pregnancy> M <Pregnancy> Graviditeten, kliniske oplysninger <DateOfLastMenstruation> <DateOfLastMenstruation Sidste menstruationsdato > <Date>Dato_for_sidste_menstruationsdato</Date> Date M StartSlutDato, pos. 1-8 ved DTM+90 <Date></Date> Dato for sidste menstruation formateret som YYYY-MM-DD 27

28 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Time>Klokkeslæt_på_dato_for_sidste_menstruation Time <Time></Time> </Time> M StartSlutDato, pos ved DTM+90 </DateOfLastMenstruation> </DateOfLastMenstruatio n> <DateofDelivery> M <DateOfDelivery> Fastsat termin <Date>Dato_for_fastsat_termin</Date> Date M StartSlutDato, pos. 1-8 ved DTM+91 <Time>Klokkeslæt_på_dato_for_ fastsat_termin </Time> Time M StartSlutDato, pos ved DTM+91 <Date></Date> <Time></Time> Klokkeslæt på datoen for sidste menstruation formateret som HH:MM, Værdien 00:00 betragtes som valid. Dato for fastsat termin formateret som YYYY-MM- DD Klokkeslæt på datoen for fastsat termin formateret som HH:MM, Værdien 00:00 betragtes som valid. </DateofDelivery> </DateofDelivery> <PregnancyPrincipalDiagnoses> M <PregnancyPrincipalDiag Aktionsdiagnose ifm. graviditeten noses> <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode ></ DiagnoseDescriptionCode> DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 M AktDiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på aktionsdiagnosen. ecode> Koden er et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> an..70 M AktDiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> <DiagnoseDateTime> <Date>Diagnose_dato</Date> Date M KliniskInfoDato pos. 1-8 <Time>Klokkeslæt_på_dato_for_ diagnose Time M KliniskInfoDato, </Time> pos </DiagnoseDateTime> </PregnancyPrincipalDiagnoses> DiagnoseText er den officielle kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. <DiagnoseDateTime> <Date></Date> Dato for medsendt klinisk information formateret som YYYY-MM-DD. <Time></Time> Klokkeslæt på datoen for klinisk information formateret som HH:MM, Værdien 00:00 betragtes som valid. </DiagnoseDateTime> </PregnancyPrincipalDiag noses> 28

29 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <PregnancyAdditionalDiagnoses> max. 5 <PregnancyAdditionalDia Tillægsdiagnoser ifm. Graviditeten, max. 5 gnoses> <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode ></ DiagnoseDescriptionCode> DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 DiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på tillægsdiagnosen. ecode> Koden er typisk et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> </PregnancyAdditionalDiagnoses> <PregnancyInvestigationAndTreatments> max. 10 <InvestigationAndTreatmentDiagnoses> max. 9 <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseText er den tilhørende kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. </PregnancyAdditionalDi agnoses> <PregnancyInvestigation Undersøgelser, behandlinger og indgreb ifm. AndTreatments> Graviditeten, max. 10. <InvestigationAndTreatm Diagnoser, max. 9 entdiagnoses> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der ></ angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en DiagnoseDescriptionCode> tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. DiagnoseCode er nummeret på tillægsdiagnosen. ecode> Koden er typisk et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 DiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> </InvestigationAndTreatmentDiagnoses> <ClinicalInfoDate> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> </InvestigationAndTreatm entdiagnoses> <ClinicalInfoDate> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. DiagnoseText er den tilhørende kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. 29

30 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Date>Klinisk_Info_dato</Date> Date M KliniskInfoDato pos. 1-8 <Date></Date> Dato for medsendt klinisk information formateret som YYYY-MM-DD. <Time>Klokkeslæt_på_Klinisk_info_dato</Time> Time M KliniskInfoDato, <Time></Time> Klokkeslæt på datoen for klinisk information pos formateret som HH:MM, Værdien 00:00 betragtes som valid. </ClinicalInfoDate> </ClinicalInfoDate> <InvestigationAndTreatmentText> an Epitekst </InvestigationAndTreatme nttext> Fritekst til undersøgelser, behandlinger og indgreb ifm. graviditeten (max kar.) </PregnancyInvestigationAndTreatments> </PregnancyInvestigation AndTreatments> </Pregnancy> M </Pregnancy> <Birth> M <Birth> Fødslen <PregnancyDuration> M <PregnancyDuration> Graviditetens varighed i uger og dage <Weeks>Graviditets_varighed_uger</Weeks> n2 M GraviditetsVarig <Weeks></Weeks> Antal uger hed pos. 3-4 <Days>Graviditets_varighed_plus_dage</Days> n1 M GraviditetsVarig <Days></Days> Antal dage ud over ugerne hed pos. 5-5 </PregnancyDuration> M </PregnancyDuration> <BirthPrincipalDiagnoses> M <BirthPrincipalDiagnoses Aktionsdiagnose ifm. fødslen > <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode ></ DiagnoseDescriptionCode> DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 M AktDiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på aktionsdiagnosen. ecode> Koden er et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> an..70 M AktDiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseText er den officielle kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. <DiagnoseDateTime> N/A <DiagnoseDateTime> Dato og klokkeslæt for aktionsdiagnosen. Medtaget aht. fremtidige udvidelser <Date>Diagnose_dato</Date> Date M N/A <Date></Date> Dato for medsendt klinisk information formateret som YYYY-MM-DD. 30

31 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Time>Klokkeslæt_på_dato_for_ diagnose </Time> Time M N/A <Time></Time> Klokkeslæt på datoen for klinisk information formateret som HH:MM, Værdien 00:00 betragtes som valid. </DiagnoseDateTime> </DiagnoseDateTime> </BirthPrincipalDiagnoses> M </BirthPrincipalDiagnose s> <BirthAdditionalDiagnoses> max. 5 <BirthAdditionalDiagnose Tillægsdiagnoser ifm. fødslen, max. 5 s> <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode ></ DiagnoseDescriptionCode> DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 DiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på tillægsdiagnosen. ecode> Koden er typisk et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> </BirthAdditionalDiagnoses> <BirthInvestigationAndTreatmentDiagnoses> max. 45 <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseText er den tilhørende kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. </BirthAdditionalDiagnos es> <BirthInvestigationAndTr Undersøgelser, behandlinger og indgreb ifm. eatmentdiagnoses> fødslen, på kodet form, max. 45. KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der ></ angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en DiagnoseDescriptionCode> tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. DiagnoseCode er nummeret på tillægsdiagnosen. ecode> Koden er typisk et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 DiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. DiagnoseText er den tilhørende kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. 31

32 XML Facitliste XDIS32 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition </BirthInvestigationAndTreatmentDiagnoses> </BirthInvestigationAndTr eatmentdiagnoses> <BleedingVolume>Blødningsmængde</BleedingVolu me> an.350 Epitekst <BleedingVolume></Bleedi ngvolume> Fritekst felt til angivelse af blødningsmængde inkl. enhed, f.eks. ml. (max. 350 kar.) <AmnioticFluidDescription>Fostervandsbeskrivelse</ an.350 M Epitekst < AmnioticFluidDescription Fritekst felt til angivelse af fostervandmængde, AmnioticFluidDescription > ></AmnioticFluidDescriptio farve mm. (max. 350 kar.) n > <BirthAdditionalInfo>Andre_oplysninger</BirthAdditio an Epitekst <BirthAdditionalInfo></Birth Fritekst felt til angivelse af andre oplysninger ifm. nalinfo> AdditionalInfo> fødslen (max kar.) <MaternityMotherAppointment>Jordemoder_aftalt_tid </ MaternityMotherAppointment> an..70 AftaltTidTekst <MaternityMotherAppointm ent></ MaternityMotherAppointme nt> Fritekst felt til angivelse af aftalt tid til jordemoderbesøg/tlf. kontakt til jordemoder (max. 70 kar.) </Birth> M </Birth> <ChildInfo> max. 5 M <ChildInfo> Kliniske oplysninger ifm. barnet, max 5, svarende til femlinger. <ChildPrincipalDiagnoses> M <ChildPrincipalDiagnoses Aktionsdiagnose ifm. barnet > <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode ></ DiagnoseDescriptionCode> DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseCode>Diagnose_koden</DiagnoseCode> an..17 M AktDiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på aktionsdiagnosen. ecode> Koden er et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</ DiagnoseTypeCode> KVA M KODE <DiagnoseTypeCode> </ DiagnoseTypeCode> DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> an..70 M AktDiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseText er den officielle kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. <DiagnoseDateTime> N/A <DiagnoseDateTime> Dato og klokkeslæt for aktionsdiagnosen. Medtaget aht. fremtidige udvidelser <Date>Diagnose_dato</Date> Date M N/A <Date></Date> Dato for medsendt klinisk information formateret som YYYY-MM-DD. <Time>Klokkeslæt_på_dato_for_ diagnose </Time> Time M N/A <Time></Time> Klokkeslæt på datoen for klinisk information formateret som HH:MM, Værdien 00:00 betragtes som valid. 32

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT04 Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport 01.01.2004 Revideret 01.01.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML patologisvar VersionCode: XR0430P TypeCode: XRPT04 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 XRPT01 Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML biokemi og immunologisvar VersionCode: XR0130K

Læs mere

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret XDIS02 Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter 01.06.2004 Revideret 06.09.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Ambulantepikrise VersionCode: XD0233L TypeCode: XDIS02

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS15 Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse VersionCode:

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for:

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: XDIS15 Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: Det gode kommune afslutningsnotat VersionCode: XD1530L TypeCode: XDIS15 Namespace:

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport 16.01.2015 Revideret 29.04.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 21.06.2017 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0131R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

XREF06. XML speciallægehenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistReferral

XREF06. XML speciallægehenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistReferral XREF06 Den gode XML speciallægehenvisning PrivateSpecialistReferral 06.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægehenvisning VersionCode: XH0630R TypeCode: XREF06 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET

PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET ADGANG TIL PAS... 2 CPR-OPLYSNINGER... 3 INDLÆGGELSE TIL FØDSEL... 4 SUPPLERENDE INDLÆGGELSES OPL.... 6 AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET... 7 INDGREB OG DIAGNOSER... 9 SUPPLERENDE

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 01.07.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. Kommunehenvisning

Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. Kommunehenvisning XREF15 Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral 10.02.2017 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for Kommunehenvisning VersionCode: XH1530R TypeCode: XREF15 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2016/12/01/

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse. MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse. MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF15 Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse MunicipalityReferral 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Henvisning til kommunal forebyggelse VersionCode: XH1500R

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

XDIS16. XML indlæggelsesrapport. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. ReportOfAdmission

XDIS16. XML indlæggelsesrapport. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. ReportOfAdmission XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 17.06.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 1 Baggrund MedComs

Læs mere

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 X00 XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 MedComs XML-sygehusbreve... 6 XML syntaksregler... 9 OIO Offentlig Information Online...

Læs mere

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 XRPT05 Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML nye mikrobiologisvar VersionCode: XR0531M TypeCode: XRPT05 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS91 Den gode XML korrespondance ClinicalEmail 01.11.2006 Revideret 30.09.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Korrespondancebrev VersionCode: XD9134L TypeCode: XDIS91 Namespace:

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version 1.0.3 01.09.2015 Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept Nr. 2 December 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 2 i 2006, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

G-GOP Implementeringsgruppemøde

G-GOP Implementeringsgruppemøde G-GOP Implementeringsgruppemøde Mandag d. 9. maj 2016 Mødelokale Konferencen Forskerparken 10 Odense Dorthe Skou Lassen & Kirsten Ravn Christiansen Dagsorden Morgenmad og kaffe kl.10.00 1. Test og certificeringsstatus

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 19.04.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. juni 2014 Følgende indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer som foretages i PAS og WebPAS i servicevinduet. Beskrivelsen sendes som orientering

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7 XDIS90 Den gode XML Administrative korrespondance AdministrativeEmail 29.08.2012 Revideret 26.05.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML administrative korrespondancebrev VersionCode:

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

XML udskrivningsrapport. ReportOfDischarge Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML udskrivningsrapport. ReportOfDischarge Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS18 Den gode XML udskrivningsrapport ReportOfDischarge 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsrapport VersionCode: XD1833C TypeCode: XDIS18 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere