bedre ældresikkerhed Forebyggelse af ulykker blandt ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bedre ældresikkerhed Forebyggelse af ulykker blandt ældre"

Transkript

1 bedre ældresikkerhed Forebyggelse af ulykker blandt ældre Hovedsponsor Samarbejdsorganisationer Sponsorer

2 2 3 Foredrag om Forebyggelse af ulykker sikkerhedstjek i hjemmet Hver ulykke er én for meget Varighed: 3 timer Pris pr. foredrag for deltagere: 999 kr. Hvorfor Bedre Ældresikkerhed? Brand- og faldulykker er nogle af de hyppigste årsager til skadestuebesøg blandt ældre. Men en stor del af disse ulykker kan undgås med information og undervisning. Størstedelen af brandofre er 60 år eller derover. Antallet af dødsofre i danske brandulykker er gennem årtier steget støt, og sammenlignet med andre lande er Danmark et af de lande, hvor flest mennesker er omkommet i flammerne. Hvad er Bedre Ældresikkerhed? Bedre Ældresikkerhed henvender sig til medborgere over 60 år. Bedre Ældresikkerhed er målrettet de områder, hvor den ældre del af befolkningen er særligt ud sat, dvs. forebyggelse af brand, ulykker i dagligdagen og personlig sikkerhed. Ambitionen er, at en veltilrettelagt ældresikkerhedsindsats har en positiv indvirkning på ældres liv og helbred og er med til at minimere ulykker og i sidste ende redde menneskeliv. Risikoen for faldulykker stiger med alderen. Faldulykker blandt personer på 60 år og derover medfører årligt mere end henvendelser til skadestue, hvoraf ca tilskadekomne efterfølgende bliver indlagt på sygehus. Formål med Bedre Ældresikkerhed Formålet med Bedre Ældresikkerhed er at minimere antallet af de mange forskellige ulykker, der forekommer hvert år blandt den ældre del af befolkningen Bedre Ældresikkerhed omfatter Foredrag om forebyggelse af ulykker i hjemmet Sikkerhedstjek i hjemmet målrettet den ældre del af befolkningen Beskrivelse af foredrag om forebyggelse af ulykker Med et foredrag om forebyggelse af ulykker får du en bred introduktion i forebyggelse af ulykker. Foredraget skal fremme viden om og forståelsen for forebyggelse af ulykker, således at deltagerne fremover tænker forebyggende procedurer og eventuelle hjælpemidler ind i dagligdagen. Indhold Foredraget tager udgangspunkt i de tusindvis af ulykker, der sker hvert eneste år, og sætter derfor fokus på: Forebyggelse af brandulykker Forebyggelse af ulykker i dagligdagen Personlig sikkerhed Forventet udbytte At redde menneskeliv og skabe øget tryghed, sikkerhed og livskvalitet blandt den ældre del af befolkningen Hvem er foredragsholderne? Foredragsholderne er fundet blandt Beredskabsforbundets frivillige, der er uddannet til at fungere som foredragsholdere. Foredragsholderne er velkvalificerede, og de har et stort kendskab til forebyggelse af ulykker. Afholdelse af foredrag lokaler Foredragene kan omfatte personer, og foredragene kan afholdes, hvor I ønsker det. Bestilling af foredrag Ønsker I at få et foredrag om forebyggelse af ulykker, bedes I rette henven delse til Beredskabsforbundet mandag til fredag på telefon , eller Bliv mere tryg i hverdagen få klarhed over de potentielle farer i eget hjem Varighed: Ca. 45 minutter Pris: 400 kr. Beskrivelse af et sikkerhedstjek i hjemmet Med et sikkerhedstjek i hjemmet får du en sikkerhedsrådgiver til at gennemgå hjemmet og afdække de risici for ulykker, der specielt er til stede eller kan opstå. Besøget afsluttes med, at du får en rapport, der kort redegør for de risici, der observeres og forslag til, hvordan du kan håndtere dem. Indhold Sikkerhedstjekket tager udgangspunkt i Falcks store erfaring og kompetence på området. Et sikkerhedstjek har disse elementer: Du bestiller et sikkerhedstjek hos Falcks Rådgivningscenter Sikkerhedsrådgiveren kommer til aftalt tid og laver en kort præsentation, danner sig et overblik og hører dine synspunkter på sikkerheden i hjemmet Sikkerhedsrådgiveren foretager herefter en gennemgang af alle rum og noterer de risici for ulykker, der er til stede Sikkerhedsrådgiveren gennemgår rapporten med dig og giver gode råd til forbedringer Hvem er sikkerhedsrådgiverne? Sikkerhedsrådgivningen udføres af frivilli ge fra Beredskabsforbundet, som har gennemført et særligt fagligt forløb hos Falck. Sikkerhedsrådgiveren er uniformeret og skal på forlangende fremvise ID-kort fra Falck. Hvad har sikkerhedsrådgiveren fokus på? Sikkerhedsrådgiveren vil tage udgangspunkt i de typiske trusler mod ældres sikkerhed, som fx brand- og faldulykker, men også andre risici vil blive afdækket. Risici Eksempler på risici er løse ledninger, tæpper, manglende vedligeholdelse af røgalarm, sikring af døre, brødristere, rygning, belysning og en masse andre ting, man ikke selv har øje for i sin hverdag. Sikkerhedsrådgivningen foretager ikke ændringer i hjemmet, men drøfter muligheder for at hente bistand fx hos familie og venner, fagfolk eller offentlige myndigheder. Økonomi Prisen for et sikkerhedstjek er 400 kr. Beløbet vil blive opkrævet af Falck efterfølgende. Er I et antal personer svarende til 10 husstande indenfor et begrænset geografisk område, der går sammen om en samlet bestilling og gennemførelse af sikkerhedstjek, så reduceres prisen til blot 250 kr. pr. husstand. Bestilling af sikkerhedstjek Bestilling af et sikkerhedstjek kan ske mandag til fredag hos Falcks Rådgivningscenter på telefon eller

3 4 5 Foreningen ØstiFterne Forebyggelse af brandulykker Forebyggelse af ulykker blandt ældre må opprioriteres Foreningen Østifternes hovedsponsorat har gjort det muligt at gennemføre Bedre Ældresikkerhed med fokus på forebyggelse af ulykker blandt den ældre del af befolkningen. Ulykker har store konsekvenser Foreningen Østifterne har valgt at støtte projektet, fordi det er med til at øge kendskabet til forebyggelse af ulykker blandt ældre. Disse ulykker har store konsekvenser både helbreds- og funktionsmæssigt for den enkelte og set i et samfundsøkonomisk perspektiv. Foreningen Østifternes bidrag til Bedre Ældresikkerhed muliggør en systematisk og sammenhængende forebyggende ældresikkerhedsindsats, hvor Beredskabsforbundet, Falck, Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen arbejder sammen om det fælles mål at skabe øget tryghed og sikkerhed for den ældre del af befolkningen. Derudover er de kommunale ældreråd, plejehjem og plejecentre engageret i Bedre Ældresikkerhed og med til at profilere forebyggelse af ulykker blandt målgruppen. Faldulykker er livsfarlige Risikoen for at blive indlagt som følge af en ulykke stiger markant, efter man fylder 65 år. Denne stigning skyldes primært brud som følge af fald. Faldulykker blandt ældre er direkte eller indirekte årsag til omkring dødsfald årligt og koster mange sengedage og genoptræning. Foreningen Østifternes bidrag skal derfor ses i relation til behovet for at opprioritere ulykkesforebyggelsen i forhold til ældre borgere. Ældre ønsker frihed og tryghed Mange ældre er interesseret i strategier, der kan gavne dem i forbindelse med forebyggelse af ulykker. Fortællingerne om den gode alderdom er kendetegnet ved ønsket om aktivitet, uafhængighed, autonomi, værdighed, respekt og tætte familiebånd. Ældrelivet kan ikke ses løsrevet fra den øvrige del af tilværelsen. Hovedparten af ældre ønsker at forblive i bevægelse sammenholdt med et ønske om større tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Foreningen Østifternes støtte bevirker, at der er øget fokus på information om forebyggelse af ulykker blandt ældre borgere og sikkerhedstjek af deres hjem. Dette er på sigt medvirkende årsag til færre ulykker og dødsfald og dermed øget sikkerhed og tryghed for målgruppen i Danmark. Alle forsikringstagere i Nykredit Forsikring A/S er automatisk medlemmer af Foreningen Østifterne. Foreningen Østifterne er gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit Holding A/S således medejer af Nykredit koncernen med en ejerandel på 3,25% af aktierne. Foreningen Østifterne uddeler årligt ca. 6 mio. kr. til projekter og aktviteter, der har relation til skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt almennyttige formål i øvrigt. Foreningen Østifterne har gennem årene ydet støtte til en bred vifte af aktiviteter og arbejder meget sammen med Nykredit Forsikring A/S om skadeforebyggelse til glæde for Nykredit Forsikrings kunder. At Foreningen Østifterne arbejder bredt vises ved, at foreningen er hovedsponsor for Beredskabsforbundets Bedre Ældresikkerhed. der skal ikke meget til, før der kan opstå en brand. lidt brændbart materiale, ilt og en varmekilde, ja, så kan det brænde lystigt Forebyg brand Tilstræb størst mulig grad af orden og ryddelighed Begræns unødig oplagring af brandfarlige effekter (papir, papkasser, brandfarlige væsker m.m.) Overhold regler om el-installationer, brændeovne, petroleumsovne m.m. Anvend ubrændbare askebægre og lysestager (selvslukkende lys) Begræns brug af åben ild Ryg aldrig i sengen asken kunne blive din egen Brandgode råd 1. Røgalarmer redder liv Tjek jævnligt om alarmen virker Hav nye batterier liggende 2. Levende lys og cigaretter Forlad aldrig og sov aldrig i rum med levende lys og tændte cigaretter 3. Selvantændelige kemikalier Klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt, fx i en metalbeholder med låg 4. Hurtig hjælp En mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp Tast for ambulance/brandvæsen Tast for nærpoliti 5. El-installationer Lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskine m.v. ved stikkontakten 6. Slukningsmidler Hav adgang til slukningsmateriel, fx håndildslukkere, brandtæppe og blomsterforstøver med vand Røgalarm en gave for livet! Ældre er særligt udsatte ved brand Ældre har færrest røgalarmer Røgen dræber i løbet af få minutter Røgen vækker ikke den sovende det gør røgalarmen En røgalarm er nem at sætte op og vedligeholde JO-EL Electric JO-EL er leverandør af alarmer, sensorer, belysning, kabeltromler og el-materiel. Find din nærmeste forhandler via eller på tlf

4 6 7 ulykker i dagligdagen Faldulykker Faldulykker er særligt alvorlige for den del af befolkningen, der er fyldt 6o år. den alvorligste skade i hjemmet er brud på hofte eller lårben, hvilket finder sted ca. 6.ooo gange årligt Brud på hoften medfører ofte langvarige hospitalsophold og nedsat gangfunktion efter hjemkomsten fra hospitalet. Samtidig viser erfaringerne, at risikoen for at falde igen stiger efter en nyligt overstået faldulykke. Næsten hver tredje faldulykke i boligen finder sted i enten stuen eller soveværelset, som er de rum, beboerne typisk opholder sig i. Typisk snubler den ældre over sine egne ben, et møbel eller en løst liggende ledning på gulvet eller glider på et løst gulvtæppe. Også boligens indvendige trappe er potentielt farlig. Forebyg faldulykker ved bedre belysning og opsættelse af gelænder. Glatte gulve med hårde overflader er årsagen til, at netop badeværelset teg ner sig for et stort antal af faldulykkerne i hjemmet. Faldulykker kan mindskes ved anskaffelse af skridsikkert underlag. ny hoftebeskytter hips Ældre menneskers faldulykker er et stigende problem for det danske sundhedsvæsen og for den enkelte borger. Angsten for at falde begrænser i dag mange ældres dagligdag. Hjælp i hverdagen med Active rollator Studier har vist, at brugen af hoftebeskyttere kan nedsætte risikoen for hoftebrud væsentligt. Hoftebeskytteren bruges såvel dag som nat og giver derved den enkelte ældre mulighed for et aktivt og frit liv. Den nye model, Hips Combined, forener høj stødabsorbering med en blød pude mod hoften for optimal komfort. Buksen fås som en fin dametrusse eller som et par boxershorts til herrer i flere forskellige størrelser. Otto Bock Otto Bock Danmark er en filial til Otto Bock Healthcare i Tyskland. Otto Bock er en international koncern med 30 salgskontorer i hele Verden. Vi leverer bløde bandager Rehband til sport og rehabilitering samt proteser, benortoser, kørestole etc. til forebyggelse og rehabilitering. Få mere information på a.p. botved Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen til overblik over økonomien og omfatter regelmæssig vedligeholdelse, der sikrer uafbrudt drift og forlænget levetid. Læs mere på Når trappen bliver for stejl Ingen bryder sig om at skulle forlade sit hjem, fordi trappen er blevet et problem. Active er en meget brugervenlig og komfortabel rollator. De store forhjul gør, at rollatoren kører let og er nem at manøvrere. Ergolet Ergolet udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til ældre- og handicapplejen i såvel Danmark som på udvalgte eksportmarkeder. Med fokus på miljøet, er det Ergolets vision at producere hjælpemidler med en afbalanceret blanding af ny teknologi, nye idéer og formgivning. Læs mere på Løsningen er en stolelift fra Stannah, som finder plads på selv de smalleste trapper, uanset kurver, afsatser og døre Ring gratis på og få et uforpligtende tilbud. Eller se mere på Ergolet udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til ældre- og handicapplejen i såvel Danmark som på udvalgte eksportmarkeder. Yderligere information kan fås på eller tlf Har du brug for et ekstra skub i hverdagen? Lille Viking er en populær hjælpemotor til montering på manuelle kørestole. Få mere information om Etac og vore produkter på eller kontakt os på tlf.:

5 8 9 Hjælpemidler forebygger ulykker i dagligdagen Hjælpemidler gør det muligt for mennesker med funktions nedsættelser at leve uafhængigt af andre i egen bolig Skæreulykker Mennesker med nedsat mobilitet kan nemt komme til at skære sig i forbindelse med madlavning, åbning af dåser og flasker m.v. Etac Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for Etac er kvalitetshjælpemidler med hovedvægt på kvalitet, funktion, ergonomi og form samt optimal service og leveringssikkerhed. Produktgruppen tilpasses løbende både hvad angår udvikling og sortiment. Målet er, at ethvert menneske, uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår. Info: Mindre snitsår er nemme at behandle ved at rense godt med vand og sæbe. Dæk derefter såret med forbinding eller plaster. Der skal altid søges læge eller skadestue, hvis såret er mere end 2 cm langt, dybt og/eller gabende, og hvis det sidder i ansigtet eller ved et led. Hjælpemidler kan være en nøglefaktor i bestræbelserne på at forebygge ulykker i dagligdagen. Der er heldigvis mange forskellige hjælpemidler på markedet i dag, der er med til at forebygge ulykker i dagligdagen og reducere fysiske belastninger. Hjælpemidlerne er både i forhold til design, funktionalitet og kvalitet helt i top. Af nyttige og gavnlige hjælpemidler kan nævnes: Kom ulykkerne i forkøbet Ved ganske få investeringer kan du forebygge ulykker i dit hjem Badetaburet i 100 % rustfrie materialer giver øget tryghed og forhindrer fald i brusenichen Støttegreb ved toilettet gør det nemmere og mere sikkert at sætte/rejse sig Dørtrinsrampe gør, at dørtrinnene ikke behøver at blive fjernet ved permanent brug af kørestol og rollator Brandhæmmende forklæde og et brandhæmmende stykke til at lægge på gulvet forebygger brand på grund af rygning Kontakt Handicare A/S eller se Kørestole Ganghjælpemidler Madrasser og puder Bad og toiletstole Badetaburetter Person-/ståløftere og sejl MedicinerinG Med alderen reagerer man anderledes på medicin Det er vigtigt at vide, at ældre mennesker udskiller medicin langsommere end yngre mennesker. En forkert dosering af medicin kan medføre træthed og svimmelhed og i værste fald påvirke den enkeltes balance, hvorfor risikoen Red liv med HeartSave hjertestarter! HeartSave hjertestarter guider selv en uerfaren bruger gennem genoplivningsfaserne. Med en enkelt billedillustration og stemmebaserede instruktioner guides brugeren klart og tydeligt gennem hver enkelt fase. Blandt fordelene ved HeartSave hjertestarter kan vi nævne, at den: for ulykker stiger. Dette er særligt tilfældet for ældre, der ofte får medicin fra flere pakninger på forskellige tidspunkter af døgnet, hvilket kan gøre det svært at bevare overblikket. Det kan betyde indtagelse af for meget medicin, som øger risikoen for bivirkninger, faldulykker og forgiftning. Jævnlig vurdering af medicinforbrug og indtagelse via dosisæsker vil kunne forebygge uhensigtsmæssig medicinering. Er nem at betjene Kun vejer ca. 2 kg ekskl. batteri Har tydelig stemmevejledning på dansk Altid er klar til brug Udfører automatisk selvtest Er et sikkert produkt med en analysetid på ca sekunder Er velegnet til private hjem, virksomheder samt offentlige steder Postboks 30 Stationsvej 1 DK-4621 Gadstrup Tlf.: Skoldning Brænder man sig, skal man skylle med køligt vand, så længe det gør ondt nogle gange flere timer. Man skal bruge køligt vand, der føles behageligt, og der må ikke gøres brug af andet (fx poser med frosne grøntsager). Hvis forbrændingen er dyb eller større end ens hånd, skal man til lægen med det samme. Handicare Handicare er leverandør af hjælpemidler med fokus på ældre og andre med funktionsnedsættelse. Læs mere på Opti-Safe Rør ikke patienten siger hjertestarteren og bliver tavs et øjeblik, før den giver næste instruktion. Så enkelt er det faktisk og apparatet kan kun give stød, hvis hjertet har brug for det, så både behandler og patient kan være helt trygge ved at bruge HeartSave hjertestarter!

6 10 11 nedsat høreevne ved hørenedsættelse mistes evnen til at høre svage lyde, mens kraftige lyde høres normalt Den hørehæmmede kan for eksempel opleve, at en række lyde stille og roligt forsvinder; at dørklokken og telefonen sjældnere bliver hørt, og at advarselslyde i trafikken eller informationssignaler fra diverse apparater i hjemmet bliver svag ere. Den hørehæmmede vil muligvis opleve, at det er blevet sværere at følge med i en samtale, når der er mange mennesker eller støjende omgivelser, og at det er blevet sværere at retningsbestemme lyden. Høreapparater er ikke i stand til at genskabe normal hørelse, men den høreevne, som den hørehæmmede har i behold, udnyttes bedst muligt ved brug af høreapparat. Procare Procare har siden 1995 været en af Danmarks mest innovative formidlere af funktionelle hjælpemidler til at gøre hverdagen lettere. Med mere end forskellige produkter tilbyder Procare hjælpemidler inden for personlig hygiejne, påklædning, spise- samt køkkenudstyr. Se vores sortiment på tryghed For de fleste mennesker er det vigtigt at kunne bo hjemme så længe som muligt. Det giver tryghed, øget selvtillid og større livskvalitet. Køb dine hjælpemidler på apoteket En af grundene til dette er de forskellige tryghedsog kommunikationssystemer, der findes på markedet og installeres i private hjem, på plejehjem, i ældreboliger eller i beskyttede boliger. Tryghedstelefonen kan bæres omkring håndleddet eller som en halskæde, og den ringer automatisk op til en alarmcentral eller til pårørende, når den aktiveres med en bærbar alarmknap. LIVE LIFE TO THE FULL Phonic Ear Phonic Ear er et danskejet selskab i William Demant Holding A/S. Koncernen har knap 100 års erfaring inden for høre- og lydområdet og består af en række internationalt orienterede virksomheder, herunder Oticon A/S, der er et af verdens førende firmaer inden for høreapparatbranchen. Phonic Ear er en professionel leverandør af lyd inden for tre hovedområder: høretekniske hjælpemidler, FM systemer og større lydanlæg. Info: Vitaris Vitaris A/S er med 25 års erfaring Danmarks førende leverandør af tryghedsløsninger til ældre. Vore tryghedstelefoner, nødkaldsalarmer og mange andre tryghedsløsninger bruges i dag af langt de fleste kommuner i landet. Se mere på Xen Trådløs forstærkertelefon Vække- og varslingssystem Vibrator Sikkerhed i hjemmet Har du nedsat hørelse, eller er du høreapparatbruger, kan simple hjælpemidler i hjemmet være livsvigtige, når det virkelig gælder. Hjælpemidlerne fås i forskellige versioner, som kan vibrere, lyse og blinke, når vigtige alarmer i hjemmet aktiveres. Bernafon høreapparatet ICOS giver den bedste start med hjælpemidlerne. Lysgiver ICOS Bernafon Bestik Good Grips bestik med det kendte non-slip greb er vores mest populære bestikserie til blandt andre gigtramte. Bestikket kan vinkles og tilpasses brugeren. Good Grips grillkniv Apoteknr.: PROcarenr.: NC65585 KR. 129,75 EasyLife tablet deler EasyLife tablet deler er let at anvende og sikker at benytte. En tabletdeler i gennemsigtig plast, der deler pillen perfekt. Apoteknr.: PROcarenr.: KR. 39,75 Good Grips spiseske Apoteknr.: PROcarenr.: NC65594 KR. 79,75 Good Grips gaffel Apoteknr.: PROcarenr.: NC65591 KR. 79,75 Letvægtsgribetang EasyLife letvægtsgribetang er produceret med ergonomisk korrekt greb, der gør det nemt og sikkert at benytte dette produkt. De gummibeklædte kæber griber godt om ting. En god, gennemført kvalitet, der er konstrueret til mange års brug. EasyLife gribetang kort 50 cm Apoteknr.: Skaffevare PROcarenr.: KR. 279,75 EasyLife gribetang lang 75 cm Apoteknr.: PROcarenr.: KR. 299,75 Vi sætter trygheden i system Vitaris tilbyder komplette tryghedssystemer inden for ældrepleje og pleje af udviklingshæmmede, hvad enten de bor hjemme, i beskyttede boliger eller på plejehjem. For eksempel giver den nye tryghedstelefon CARESSE ALERT mange ældre borgere, bevægelseshæmmede eller handicappede den tryghed og sikkerhed, som gør, at de i højere udstrækning stadig kan bo i deres hjem, mens VITARIS CAMILLO er et fleksibelt og sikkert tryghedssystem udviklet til plejehjem, beskyttede boliger, ældre- og handicapboliger, og som kan tilpasses individuelt til den enkelte beboer og personalesituationen. Vores tekniske tryghedsprodukter suppleret med omsorgsydelser som f.eks. vores døgnbemandede alarmcentral kan begrænse omkostningerne og medvirke til, at plejemodtageren får en værdig dagligdag med høj livskvalitet. Læs mere på eller ring til os. Smedeland Glostrup. Tlf

7 12 13 Personlig sikkerhed Med lidt øget omtanke kan man selv forebygge mange tyverier og overfald Røveri og overfald Mange ældre mennesker er unødigt bange for at gå ud, fordi de i medierne har læst om overfald. Men faktisk er det sådan, at jo ældre man bliver, desto mindre er risikoen for, at man bliver offer for overfald. Skulle det alligevel ske, så undgå at situationen udvikler sig voldeligt. Aflevér det røveren vil have, og lad det altid være politiets opgave at fange gerningsmanden bagefter. Tasketyveri Hold aldrig fast i din taske, hvis nogen forsøger at rykke den fra dig du risikerer at blive væltet omkuld. Slip tasken, råb om hjælp og tilkald politiet Undgå at have store pengebeløb på dig og opbevar din pung og andre værdier i en inderlomme ikke i tasken eller baglommen Gå med tasken på armen i stedet for i hånden Tag et net eller plasticpose med på indkøb. Så frister du ikke tasketyven Opbevar telefonnummeret til bankens kortstop -service. Ring og få dit hævekort spærret, hvis det bliver stjålet Tricktyveri Ofte er der tale om to involverede personer, hvor den ene person ubemærket sniger sig ind og leder efter penge, når den ældre er optaget af at hjælpe den anden person. To ud af tre tricktyverier begås mod ældre kvinder i etageejendomme. Få monteret en sikkerhedskæde eller bøjle af god kvalitet på din hoveddør gerne kombineret med en dørspion Lad være med at lukke folk ind, du ikke kender. Spørg eventuelt efter legitimation, hvis du kommer i tvivl Lav aftaler med en nabo eller viceværten om, at du må ringe til dem efter hurtig assistance, hvis det bliver aktuelt Skilt ikke med det, hvis du er en enlig dame. Forbogstav og efternavn på dørskiltet er nok Indbrud Hvis det er besværligt at komme ind i et hus, eller hvis der er risiko for at blive forstyrret, opgiver indbrudstyvene ofte på forhånd. Anskaffelse af en tyverialarm er derfor en fordel. Sørg for at have ordentlige låse i dine døre og gode hasper i vinduerne Er du hjemmefra i længere tid, så bed naboen om at holde øje med din bolig og fjerne tegn på, at du er væk fx fjern reklamer og post på dørmåtten eller i postkassen Hvis penge og værdier opbevares hjemme, så vælg et sikkert og opfindsomt sted G4S I oktober 2006 skiftede Falck Securitas navn til G4S. I dag er vi Danmarks førende leverandør på området med sikkerhedsløs ninger til både erhverv og private. Vi har over ansatte, alle med missionen om at skabe tryghed i danske hjem og på danske arbejdspladser med markedets mest avancerede løsninger. Vi er bemandede i hele landet 24 timer i døgnet! Info: Privatalarmen Tyverialarmen er en nem og sikker løsning mod indbrud Det værste, en tyv ved, er opmærksomhed. Derfor er tyverialarmen en nem og sikker løsning mod indbrud. Samtidig har opsatte alarmskilte en præventiv virkning. TRYG også når du er hjemme Alarmskilte er et tydeligt signal om, at de løber en stor risiko ved at forsøge indbrud i et hjem. Langt de fleste indbrudstyve giver op allerede foran hoveddøren, når de ser et alarmskilt, fordi de ved, at der står et professionelt vagtværn bag, som er parat til at rykke ud. Skulle uheldet være ude, hjælper privatalarmen med at reducere skaderne betyd e- At kunne føle sig tryg når du er hjemme, er mindst lige så vigtigt som når du ikke er hjemme. Med en Securitas Privatalarm fra G4S, kan du både sikre hjemmet når du er ude, og hele eller dele af hjemmet når du er hjemme. Så er du altid sikret 24 timer i døgnet! Modtager vi et alarmsignal fra dit hjem, reagerer vi øjeblikkeligt. Se hvad vi kan gøre for dig på eller kontakt os på tlf ligt, da sirenen stresser indbrudstyven, hvilket er med til at begrænse tiden til at gennemrode boligen efter personlige ejendele eller udøve hærværk. En privatalarm er en effektiv tyverisikring af hjemmet. Den er nem at betjene for alle aldersgrupper, og den kan let slås til og fra.

8 14 15 samarbejdsorganisationerne ældre sagen ergoterapeutforeningen ergoterapeutforeningen, ældremobiliseringen og ældre sagen indgår som samarbejdspartnere i bedre ældresikkerhed Samarbejdsorganisationerne har valgt at deltage som partnere, fordi ældresikkerhed er med til at skabe øget sikkerhed og tryghed blandt deres medlemmer. Øget sikkerhed og tryghed blandt ældre er centrale aspekter i forhold til samarbejdsorganisationernes aktiviteter og ydelser, hvor fokus er at forbedre livsvilkårene og betingelserne for målgruppen på 60 år og derover med henblik på at give ældrebefolkningen et godt og meningsfuldt liv. ældre sagen er en forening, der arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, uanset alder ergoterapeutforeningen (etf) er en fagforening for ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende med knap medlemmer Ældremobiliseringen Ældremobiliseringens tilbyder ældre indflydelse gennem brugen af ny teknologi. Derfor undervises ca ældre pr. år af andre ældre i brugen af computere og i SMS i landets 134 datastuer. Frivillighedsprojektet Ældre hjælper Ældre har 65 forskellige aktiviteter fordelt på ca arrangementer årligt, ligesom de 5 organisationers klubber og foreninger står for mere end arrangementer pr. år. Læs mere på Ældre Sagen Ældre Sagen er en forening med mere end medlemmer. Ældre Sagen har 220 lokalkomitéer. Ældre Sagen tilrettelægger knap medlemsarrangementer i lokalkomiteerne om året for mennesker, der ønsker oplevelser, samvær og læring og herved også skabe sig et netværk. Info på ældremobiliseringen ældremobiliseringen er en stærk interesseorganisation, som sikrer, at de ældre bliver hørt Via forskellige projekter er vi med til at give de svageste ældre et bedre liv fx i projekt Ældre hjælper Ældre, der med sine ca frivillige ældre yder en indsats til glæde for mere end andre ældre. Ældremobiliseringen er et samarbejde mellem Den fynsk/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, LO Faglige Seniorer, Omsorgsorganisationernes Samråd og Pensionisternes Samvirke, der siden 1992 har samarbejdet om ældrepolitiske tiltag og forskellige frivillighedsprojekter. Ældremobiliseringens bagland består af over pensionistforeninger med mere end medlemmer fra 60 år og derover, dvs. at næsten halvdelen af alle danskere over 60 år er med i Ældremobiliseringen. På finder du flere oplysninger om Ældremobiliseringen og projekterne. Du kan også ringe til sekretariatet på tlf Ældre Sagen arbejder for, at retten til at bestemme over egen tilværelse og skabe sig et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser samt deltage aktivt i samfundet, skal gælde for alle voksne uanset alder. Ældre Sagen har medlemmer og 220 lokalkomitéer landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet via arrangementer, kurser, foredrag m.m. Ældre Sagen tilbyder rådgivning, hvor medlemmer kan få gratis og uvildig assistance i sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål. Som medlem af Ældre Sagen er der rabat på fx forsikring, briller, benzin, olie m.v. og en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer. På finder du yderligere oplysninger og aktiviteter hos Ældre Sagen. Du kan også ringe til se - kretariatet på tlf Ergoterapeuter arbejder bl.a. med at fremme sundhed og livskvalitet for ældre. For ergoterapeuter er det vigtigt, at ældre kan leve det liv, de gerne vil og ergoterapeuter hjælper med at understøtte det. Ergoterapeuter arbejder forebyggende ved at styrke den enkeltes personlige viden og muligheder, og har samtidig øje for, at risikofaktorer i omgivelserne fjernes eller formindskes. Ergoterapeuter har fokus på aktivitet og deltagelse, fordi aktiviteter og samvær med andre i hverdagen for de fleste opleves som positivt for ens oplevelse af sundhed og velbefindende. Ergoterapeuter arbejder i kommuner, på institutioner, på hjælpemiddelcentraler og sygehuse. Læs mere om Ergoterapeutforeningen på

9 Bedre Ældresikkerhed Formålet med Bedre Ældresikkerhed er at minimere antallet af de mange forskellige ulykker, der forekommer hvert år blandt den ældre del af befolkningen. Bedre Ældresikkerhed omfatter: Foredrag om forebyggelse af ulykker i hjemmet Sikkerhedstjek i hjemmet målrettet den ældre del af befolkningen Foredrag Foredraget tager udgangspunkt i: Forebyggelse af brandulykker Forebyggelse af ulykker i dagligdagen Personlig sikkerhed Varighed: 3 timer Pris pr. foredrag for deltagere: 999 kr. Bestilling af foredrag Ønsker I at få et foredrag om forebyggelse af ulykker, bedes I rette henvend else til Beredskabsforbundet mandag til fredag på telefon , eller Sikkerhedstjek i hjemmet Med et sikkerhedstjek i hjemmet får du en sikkerhedsrådgiver til at gennemgå hjemmet og afdække de risici for ulykker, der specielt er til stede eller kan opstå. Besøget afsluttes med, at du får en rapport, der kort redegør for de risici, der observeres og forslag til, hvordan du kan håndtere dem. Sikkerhedsrådgiveren vil tage udgangspunkt i: Personlig sikkerhed Brandsikkerhed El-sikkerhed Tyveri/kriminalitet Varighed: 45 min. Pris pr. sikkerhedstjek: 400 kr./250 kr. ved tilmelding af et antal personer svarende til 10 husstande. Bestilling af sikkerhedstjek Bestilling af et sikkerhedstjek kan ske mandag til fredag hos Falcks Rådgivningscenter på telefon eller

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

ER DIT HJEM EN TRYG BASE?

ER DIT HJEM EN TRYG BASE? Alarm & Sikring Side 1 Alarm & Sikring ApS ER DIT HJEM EN TRYG BASE? OGSÅ NÅR DU ER UDE AF HUSET...? Alarm & Sikring Side 2 WWW.ALARM-OG-SIKRING.DK TLF: 70 20 50 85 VI SKABER TRYGGE RAMMER FOR DIG OG DIN

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Bliv ikke væk Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Hvem henvender brochuren sig til? Plejepersonale og pårørende der er involveret i plejen af den demente patient. Udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere