bedre ældresikkerhed Forebyggelse af ulykker blandt ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bedre ældresikkerhed Forebyggelse af ulykker blandt ældre"

Transkript

1 bedre ældresikkerhed Forebyggelse af ulykker blandt ældre Hovedsponsor Samarbejdsorganisationer Sponsorer

2 2 3 Foredrag om Forebyggelse af ulykker sikkerhedstjek i hjemmet Hver ulykke er én for meget Varighed: 3 timer Pris pr. foredrag for deltagere: 999 kr. Hvorfor Bedre Ældresikkerhed? Brand- og faldulykker er nogle af de hyppigste årsager til skadestuebesøg blandt ældre. Men en stor del af disse ulykker kan undgås med information og undervisning. Størstedelen af brandofre er 60 år eller derover. Antallet af dødsofre i danske brandulykker er gennem årtier steget støt, og sammenlignet med andre lande er Danmark et af de lande, hvor flest mennesker er omkommet i flammerne. Hvad er Bedre Ældresikkerhed? Bedre Ældresikkerhed henvender sig til medborgere over 60 år. Bedre Ældresikkerhed er målrettet de områder, hvor den ældre del af befolkningen er særligt ud sat, dvs. forebyggelse af brand, ulykker i dagligdagen og personlig sikkerhed. Ambitionen er, at en veltilrettelagt ældresikkerhedsindsats har en positiv indvirkning på ældres liv og helbred og er med til at minimere ulykker og i sidste ende redde menneskeliv. Risikoen for faldulykker stiger med alderen. Faldulykker blandt personer på 60 år og derover medfører årligt mere end henvendelser til skadestue, hvoraf ca tilskadekomne efterfølgende bliver indlagt på sygehus. Formål med Bedre Ældresikkerhed Formålet med Bedre Ældresikkerhed er at minimere antallet af de mange forskellige ulykker, der forekommer hvert år blandt den ældre del af befolkningen Bedre Ældresikkerhed omfatter Foredrag om forebyggelse af ulykker i hjemmet Sikkerhedstjek i hjemmet målrettet den ældre del af befolkningen Beskrivelse af foredrag om forebyggelse af ulykker Med et foredrag om forebyggelse af ulykker får du en bred introduktion i forebyggelse af ulykker. Foredraget skal fremme viden om og forståelsen for forebyggelse af ulykker, således at deltagerne fremover tænker forebyggende procedurer og eventuelle hjælpemidler ind i dagligdagen. Indhold Foredraget tager udgangspunkt i de tusindvis af ulykker, der sker hvert eneste år, og sætter derfor fokus på: Forebyggelse af brandulykker Forebyggelse af ulykker i dagligdagen Personlig sikkerhed Forventet udbytte At redde menneskeliv og skabe øget tryghed, sikkerhed og livskvalitet blandt den ældre del af befolkningen Hvem er foredragsholderne? Foredragsholderne er fundet blandt Beredskabsforbundets frivillige, der er uddannet til at fungere som foredragsholdere. Foredragsholderne er velkvalificerede, og de har et stort kendskab til forebyggelse af ulykker. Afholdelse af foredrag lokaler Foredragene kan omfatte personer, og foredragene kan afholdes, hvor I ønsker det. Bestilling af foredrag Ønsker I at få et foredrag om forebyggelse af ulykker, bedes I rette henven delse til Beredskabsforbundet mandag til fredag på telefon , eller Bliv mere tryg i hverdagen få klarhed over de potentielle farer i eget hjem Varighed: Ca. 45 minutter Pris: 400 kr. Beskrivelse af et sikkerhedstjek i hjemmet Med et sikkerhedstjek i hjemmet får du en sikkerhedsrådgiver til at gennemgå hjemmet og afdække de risici for ulykker, der specielt er til stede eller kan opstå. Besøget afsluttes med, at du får en rapport, der kort redegør for de risici, der observeres og forslag til, hvordan du kan håndtere dem. Indhold Sikkerhedstjekket tager udgangspunkt i Falcks store erfaring og kompetence på området. Et sikkerhedstjek har disse elementer: Du bestiller et sikkerhedstjek hos Falcks Rådgivningscenter Sikkerhedsrådgiveren kommer til aftalt tid og laver en kort præsentation, danner sig et overblik og hører dine synspunkter på sikkerheden i hjemmet Sikkerhedsrådgiveren foretager herefter en gennemgang af alle rum og noterer de risici for ulykker, der er til stede Sikkerhedsrådgiveren gennemgår rapporten med dig og giver gode råd til forbedringer Hvem er sikkerhedsrådgiverne? Sikkerhedsrådgivningen udføres af frivilli ge fra Beredskabsforbundet, som har gennemført et særligt fagligt forløb hos Falck. Sikkerhedsrådgiveren er uniformeret og skal på forlangende fremvise ID-kort fra Falck. Hvad har sikkerhedsrådgiveren fokus på? Sikkerhedsrådgiveren vil tage udgangspunkt i de typiske trusler mod ældres sikkerhed, som fx brand- og faldulykker, men også andre risici vil blive afdækket. Risici Eksempler på risici er løse ledninger, tæpper, manglende vedligeholdelse af røgalarm, sikring af døre, brødristere, rygning, belysning og en masse andre ting, man ikke selv har øje for i sin hverdag. Sikkerhedsrådgivningen foretager ikke ændringer i hjemmet, men drøfter muligheder for at hente bistand fx hos familie og venner, fagfolk eller offentlige myndigheder. Økonomi Prisen for et sikkerhedstjek er 400 kr. Beløbet vil blive opkrævet af Falck efterfølgende. Er I et antal personer svarende til 10 husstande indenfor et begrænset geografisk område, der går sammen om en samlet bestilling og gennemførelse af sikkerhedstjek, så reduceres prisen til blot 250 kr. pr. husstand. Bestilling af sikkerhedstjek Bestilling af et sikkerhedstjek kan ske mandag til fredag hos Falcks Rådgivningscenter på telefon eller

3 4 5 Foreningen ØstiFterne Forebyggelse af brandulykker Forebyggelse af ulykker blandt ældre må opprioriteres Foreningen Østifternes hovedsponsorat har gjort det muligt at gennemføre Bedre Ældresikkerhed med fokus på forebyggelse af ulykker blandt den ældre del af befolkningen. Ulykker har store konsekvenser Foreningen Østifterne har valgt at støtte projektet, fordi det er med til at øge kendskabet til forebyggelse af ulykker blandt ældre. Disse ulykker har store konsekvenser både helbreds- og funktionsmæssigt for den enkelte og set i et samfundsøkonomisk perspektiv. Foreningen Østifternes bidrag til Bedre Ældresikkerhed muliggør en systematisk og sammenhængende forebyggende ældresikkerhedsindsats, hvor Beredskabsforbundet, Falck, Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen arbejder sammen om det fælles mål at skabe øget tryghed og sikkerhed for den ældre del af befolkningen. Derudover er de kommunale ældreråd, plejehjem og plejecentre engageret i Bedre Ældresikkerhed og med til at profilere forebyggelse af ulykker blandt målgruppen. Faldulykker er livsfarlige Risikoen for at blive indlagt som følge af en ulykke stiger markant, efter man fylder 65 år. Denne stigning skyldes primært brud som følge af fald. Faldulykker blandt ældre er direkte eller indirekte årsag til omkring dødsfald årligt og koster mange sengedage og genoptræning. Foreningen Østifternes bidrag skal derfor ses i relation til behovet for at opprioritere ulykkesforebyggelsen i forhold til ældre borgere. Ældre ønsker frihed og tryghed Mange ældre er interesseret i strategier, der kan gavne dem i forbindelse med forebyggelse af ulykker. Fortællingerne om den gode alderdom er kendetegnet ved ønsket om aktivitet, uafhængighed, autonomi, værdighed, respekt og tætte familiebånd. Ældrelivet kan ikke ses løsrevet fra den øvrige del af tilværelsen. Hovedparten af ældre ønsker at forblive i bevægelse sammenholdt med et ønske om større tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Foreningen Østifternes støtte bevirker, at der er øget fokus på information om forebyggelse af ulykker blandt ældre borgere og sikkerhedstjek af deres hjem. Dette er på sigt medvirkende årsag til færre ulykker og dødsfald og dermed øget sikkerhed og tryghed for målgruppen i Danmark. Alle forsikringstagere i Nykredit Forsikring A/S er automatisk medlemmer af Foreningen Østifterne. Foreningen Østifterne er gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit Holding A/S således medejer af Nykredit koncernen med en ejerandel på 3,25% af aktierne. Foreningen Østifterne uddeler årligt ca. 6 mio. kr. til projekter og aktviteter, der har relation til skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt almennyttige formål i øvrigt. Foreningen Østifterne har gennem årene ydet støtte til en bred vifte af aktiviteter og arbejder meget sammen med Nykredit Forsikring A/S om skadeforebyggelse til glæde for Nykredit Forsikrings kunder. At Foreningen Østifterne arbejder bredt vises ved, at foreningen er hovedsponsor for Beredskabsforbundets Bedre Ældresikkerhed. der skal ikke meget til, før der kan opstå en brand. lidt brændbart materiale, ilt og en varmekilde, ja, så kan det brænde lystigt Forebyg brand Tilstræb størst mulig grad af orden og ryddelighed Begræns unødig oplagring af brandfarlige effekter (papir, papkasser, brandfarlige væsker m.m.) Overhold regler om el-installationer, brændeovne, petroleumsovne m.m. Anvend ubrændbare askebægre og lysestager (selvslukkende lys) Begræns brug af åben ild Ryg aldrig i sengen asken kunne blive din egen Brandgode råd 1. Røgalarmer redder liv Tjek jævnligt om alarmen virker Hav nye batterier liggende 2. Levende lys og cigaretter Forlad aldrig og sov aldrig i rum med levende lys og tændte cigaretter 3. Selvantændelige kemikalier Klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt, fx i en metalbeholder med låg 4. Hurtig hjælp En mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp Tast for ambulance/brandvæsen Tast for nærpoliti 5. El-installationer Lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskine m.v. ved stikkontakten 6. Slukningsmidler Hav adgang til slukningsmateriel, fx håndildslukkere, brandtæppe og blomsterforstøver med vand Røgalarm en gave for livet! Ældre er særligt udsatte ved brand Ældre har færrest røgalarmer Røgen dræber i løbet af få minutter Røgen vækker ikke den sovende det gør røgalarmen En røgalarm er nem at sætte op og vedligeholde JO-EL Electric JO-EL er leverandør af alarmer, sensorer, belysning, kabeltromler og el-materiel. Find din nærmeste forhandler via eller på tlf

4 6 7 ulykker i dagligdagen Faldulykker Faldulykker er særligt alvorlige for den del af befolkningen, der er fyldt 6o år. den alvorligste skade i hjemmet er brud på hofte eller lårben, hvilket finder sted ca. 6.ooo gange årligt Brud på hoften medfører ofte langvarige hospitalsophold og nedsat gangfunktion efter hjemkomsten fra hospitalet. Samtidig viser erfaringerne, at risikoen for at falde igen stiger efter en nyligt overstået faldulykke. Næsten hver tredje faldulykke i boligen finder sted i enten stuen eller soveværelset, som er de rum, beboerne typisk opholder sig i. Typisk snubler den ældre over sine egne ben, et møbel eller en løst liggende ledning på gulvet eller glider på et løst gulvtæppe. Også boligens indvendige trappe er potentielt farlig. Forebyg faldulykker ved bedre belysning og opsættelse af gelænder. Glatte gulve med hårde overflader er årsagen til, at netop badeværelset teg ner sig for et stort antal af faldulykkerne i hjemmet. Faldulykker kan mindskes ved anskaffelse af skridsikkert underlag. ny hoftebeskytter hips Ældre menneskers faldulykker er et stigende problem for det danske sundhedsvæsen og for den enkelte borger. Angsten for at falde begrænser i dag mange ældres dagligdag. Hjælp i hverdagen med Active rollator Studier har vist, at brugen af hoftebeskyttere kan nedsætte risikoen for hoftebrud væsentligt. Hoftebeskytteren bruges såvel dag som nat og giver derved den enkelte ældre mulighed for et aktivt og frit liv. Den nye model, Hips Combined, forener høj stødabsorbering med en blød pude mod hoften for optimal komfort. Buksen fås som en fin dametrusse eller som et par boxershorts til herrer i flere forskellige størrelser. Otto Bock Otto Bock Danmark er en filial til Otto Bock Healthcare i Tyskland. Otto Bock er en international koncern med 30 salgskontorer i hele Verden. Vi leverer bløde bandager Rehband til sport og rehabilitering samt proteser, benortoser, kørestole etc. til forebyggelse og rehabilitering. Få mere information på a.p. botved Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen til overblik over økonomien og omfatter regelmæssig vedligeholdelse, der sikrer uafbrudt drift og forlænget levetid. Læs mere på Når trappen bliver for stejl Ingen bryder sig om at skulle forlade sit hjem, fordi trappen er blevet et problem. Active er en meget brugervenlig og komfortabel rollator. De store forhjul gør, at rollatoren kører let og er nem at manøvrere. Ergolet Ergolet udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til ældre- og handicapplejen i såvel Danmark som på udvalgte eksportmarkeder. Med fokus på miljøet, er det Ergolets vision at producere hjælpemidler med en afbalanceret blanding af ny teknologi, nye idéer og formgivning. Læs mere på Løsningen er en stolelift fra Stannah, som finder plads på selv de smalleste trapper, uanset kurver, afsatser og døre Ring gratis på og få et uforpligtende tilbud. Eller se mere på Ergolet udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til ældre- og handicapplejen i såvel Danmark som på udvalgte eksportmarkeder. Yderligere information kan fås på eller tlf Har du brug for et ekstra skub i hverdagen? Lille Viking er en populær hjælpemotor til montering på manuelle kørestole. Få mere information om Etac og vore produkter på eller kontakt os på tlf.:

5 8 9 Hjælpemidler forebygger ulykker i dagligdagen Hjælpemidler gør det muligt for mennesker med funktions nedsættelser at leve uafhængigt af andre i egen bolig Skæreulykker Mennesker med nedsat mobilitet kan nemt komme til at skære sig i forbindelse med madlavning, åbning af dåser og flasker m.v. Etac Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for Etac er kvalitetshjælpemidler med hovedvægt på kvalitet, funktion, ergonomi og form samt optimal service og leveringssikkerhed. Produktgruppen tilpasses løbende både hvad angår udvikling og sortiment. Målet er, at ethvert menneske, uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår. Info: Mindre snitsår er nemme at behandle ved at rense godt med vand og sæbe. Dæk derefter såret med forbinding eller plaster. Der skal altid søges læge eller skadestue, hvis såret er mere end 2 cm langt, dybt og/eller gabende, og hvis det sidder i ansigtet eller ved et led. Hjælpemidler kan være en nøglefaktor i bestræbelserne på at forebygge ulykker i dagligdagen. Der er heldigvis mange forskellige hjælpemidler på markedet i dag, der er med til at forebygge ulykker i dagligdagen og reducere fysiske belastninger. Hjælpemidlerne er både i forhold til design, funktionalitet og kvalitet helt i top. Af nyttige og gavnlige hjælpemidler kan nævnes: Kom ulykkerne i forkøbet Ved ganske få investeringer kan du forebygge ulykker i dit hjem Badetaburet i 100 % rustfrie materialer giver øget tryghed og forhindrer fald i brusenichen Støttegreb ved toilettet gør det nemmere og mere sikkert at sætte/rejse sig Dørtrinsrampe gør, at dørtrinnene ikke behøver at blive fjernet ved permanent brug af kørestol og rollator Brandhæmmende forklæde og et brandhæmmende stykke til at lægge på gulvet forebygger brand på grund af rygning Kontakt Handicare A/S eller se Kørestole Ganghjælpemidler Madrasser og puder Bad og toiletstole Badetaburetter Person-/ståløftere og sejl MedicinerinG Med alderen reagerer man anderledes på medicin Det er vigtigt at vide, at ældre mennesker udskiller medicin langsommere end yngre mennesker. En forkert dosering af medicin kan medføre træthed og svimmelhed og i værste fald påvirke den enkeltes balance, hvorfor risikoen Red liv med HeartSave hjertestarter! HeartSave hjertestarter guider selv en uerfaren bruger gennem genoplivningsfaserne. Med en enkelt billedillustration og stemmebaserede instruktioner guides brugeren klart og tydeligt gennem hver enkelt fase. Blandt fordelene ved HeartSave hjertestarter kan vi nævne, at den: for ulykker stiger. Dette er særligt tilfældet for ældre, der ofte får medicin fra flere pakninger på forskellige tidspunkter af døgnet, hvilket kan gøre det svært at bevare overblikket. Det kan betyde indtagelse af for meget medicin, som øger risikoen for bivirkninger, faldulykker og forgiftning. Jævnlig vurdering af medicinforbrug og indtagelse via dosisæsker vil kunne forebygge uhensigtsmæssig medicinering. Er nem at betjene Kun vejer ca. 2 kg ekskl. batteri Har tydelig stemmevejledning på dansk Altid er klar til brug Udfører automatisk selvtest Er et sikkert produkt med en analysetid på ca sekunder Er velegnet til private hjem, virksomheder samt offentlige steder Postboks 30 Stationsvej 1 DK-4621 Gadstrup Tlf.: Skoldning Brænder man sig, skal man skylle med køligt vand, så længe det gør ondt nogle gange flere timer. Man skal bruge køligt vand, der føles behageligt, og der må ikke gøres brug af andet (fx poser med frosne grøntsager). Hvis forbrændingen er dyb eller større end ens hånd, skal man til lægen med det samme. Handicare Handicare er leverandør af hjælpemidler med fokus på ældre og andre med funktionsnedsættelse. Læs mere på Opti-Safe Rør ikke patienten siger hjertestarteren og bliver tavs et øjeblik, før den giver næste instruktion. Så enkelt er det faktisk og apparatet kan kun give stød, hvis hjertet har brug for det, så både behandler og patient kan være helt trygge ved at bruge HeartSave hjertestarter!

6 10 11 nedsat høreevne ved hørenedsættelse mistes evnen til at høre svage lyde, mens kraftige lyde høres normalt Den hørehæmmede kan for eksempel opleve, at en række lyde stille og roligt forsvinder; at dørklokken og telefonen sjældnere bliver hørt, og at advarselslyde i trafikken eller informationssignaler fra diverse apparater i hjemmet bliver svag ere. Den hørehæmmede vil muligvis opleve, at det er blevet sværere at følge med i en samtale, når der er mange mennesker eller støjende omgivelser, og at det er blevet sværere at retningsbestemme lyden. Høreapparater er ikke i stand til at genskabe normal hørelse, men den høreevne, som den hørehæmmede har i behold, udnyttes bedst muligt ved brug af høreapparat. Procare Procare har siden 1995 været en af Danmarks mest innovative formidlere af funktionelle hjælpemidler til at gøre hverdagen lettere. Med mere end forskellige produkter tilbyder Procare hjælpemidler inden for personlig hygiejne, påklædning, spise- samt køkkenudstyr. Se vores sortiment på tryghed For de fleste mennesker er det vigtigt at kunne bo hjemme så længe som muligt. Det giver tryghed, øget selvtillid og større livskvalitet. Køb dine hjælpemidler på apoteket En af grundene til dette er de forskellige tryghedsog kommunikationssystemer, der findes på markedet og installeres i private hjem, på plejehjem, i ældreboliger eller i beskyttede boliger. Tryghedstelefonen kan bæres omkring håndleddet eller som en halskæde, og den ringer automatisk op til en alarmcentral eller til pårørende, når den aktiveres med en bærbar alarmknap. LIVE LIFE TO THE FULL Phonic Ear Phonic Ear er et danskejet selskab i William Demant Holding A/S. Koncernen har knap 100 års erfaring inden for høre- og lydområdet og består af en række internationalt orienterede virksomheder, herunder Oticon A/S, der er et af verdens førende firmaer inden for høreapparatbranchen. Phonic Ear er en professionel leverandør af lyd inden for tre hovedområder: høretekniske hjælpemidler, FM systemer og større lydanlæg. Info: Vitaris Vitaris A/S er med 25 års erfaring Danmarks førende leverandør af tryghedsløsninger til ældre. Vore tryghedstelefoner, nødkaldsalarmer og mange andre tryghedsløsninger bruges i dag af langt de fleste kommuner i landet. Se mere på Xen Trådløs forstærkertelefon Vække- og varslingssystem Vibrator Sikkerhed i hjemmet Har du nedsat hørelse, eller er du høreapparatbruger, kan simple hjælpemidler i hjemmet være livsvigtige, når det virkelig gælder. Hjælpemidlerne fås i forskellige versioner, som kan vibrere, lyse og blinke, når vigtige alarmer i hjemmet aktiveres. Bernafon høreapparatet ICOS giver den bedste start med hjælpemidlerne. Lysgiver ICOS Bernafon Bestik Good Grips bestik med det kendte non-slip greb er vores mest populære bestikserie til blandt andre gigtramte. Bestikket kan vinkles og tilpasses brugeren. Good Grips grillkniv Apoteknr.: PROcarenr.: NC65585 KR. 129,75 EasyLife tablet deler EasyLife tablet deler er let at anvende og sikker at benytte. En tabletdeler i gennemsigtig plast, der deler pillen perfekt. Apoteknr.: PROcarenr.: KR. 39,75 Good Grips spiseske Apoteknr.: PROcarenr.: NC65594 KR. 79,75 Good Grips gaffel Apoteknr.: PROcarenr.: NC65591 KR. 79,75 Letvægtsgribetang EasyLife letvægtsgribetang er produceret med ergonomisk korrekt greb, der gør det nemt og sikkert at benytte dette produkt. De gummibeklædte kæber griber godt om ting. En god, gennemført kvalitet, der er konstrueret til mange års brug. EasyLife gribetang kort 50 cm Apoteknr.: Skaffevare PROcarenr.: KR. 279,75 EasyLife gribetang lang 75 cm Apoteknr.: PROcarenr.: KR. 299,75 Vi sætter trygheden i system Vitaris tilbyder komplette tryghedssystemer inden for ældrepleje og pleje af udviklingshæmmede, hvad enten de bor hjemme, i beskyttede boliger eller på plejehjem. For eksempel giver den nye tryghedstelefon CARESSE ALERT mange ældre borgere, bevægelseshæmmede eller handicappede den tryghed og sikkerhed, som gør, at de i højere udstrækning stadig kan bo i deres hjem, mens VITARIS CAMILLO er et fleksibelt og sikkert tryghedssystem udviklet til plejehjem, beskyttede boliger, ældre- og handicapboliger, og som kan tilpasses individuelt til den enkelte beboer og personalesituationen. Vores tekniske tryghedsprodukter suppleret med omsorgsydelser som f.eks. vores døgnbemandede alarmcentral kan begrænse omkostningerne og medvirke til, at plejemodtageren får en værdig dagligdag med høj livskvalitet. Læs mere på eller ring til os. Smedeland Glostrup. Tlf

7 12 13 Personlig sikkerhed Med lidt øget omtanke kan man selv forebygge mange tyverier og overfald Røveri og overfald Mange ældre mennesker er unødigt bange for at gå ud, fordi de i medierne har læst om overfald. Men faktisk er det sådan, at jo ældre man bliver, desto mindre er risikoen for, at man bliver offer for overfald. Skulle det alligevel ske, så undgå at situationen udvikler sig voldeligt. Aflevér det røveren vil have, og lad det altid være politiets opgave at fange gerningsmanden bagefter. Tasketyveri Hold aldrig fast i din taske, hvis nogen forsøger at rykke den fra dig du risikerer at blive væltet omkuld. Slip tasken, råb om hjælp og tilkald politiet Undgå at have store pengebeløb på dig og opbevar din pung og andre værdier i en inderlomme ikke i tasken eller baglommen Gå med tasken på armen i stedet for i hånden Tag et net eller plasticpose med på indkøb. Så frister du ikke tasketyven Opbevar telefonnummeret til bankens kortstop -service. Ring og få dit hævekort spærret, hvis det bliver stjålet Tricktyveri Ofte er der tale om to involverede personer, hvor den ene person ubemærket sniger sig ind og leder efter penge, når den ældre er optaget af at hjælpe den anden person. To ud af tre tricktyverier begås mod ældre kvinder i etageejendomme. Få monteret en sikkerhedskæde eller bøjle af god kvalitet på din hoveddør gerne kombineret med en dørspion Lad være med at lukke folk ind, du ikke kender. Spørg eventuelt efter legitimation, hvis du kommer i tvivl Lav aftaler med en nabo eller viceværten om, at du må ringe til dem efter hurtig assistance, hvis det bliver aktuelt Skilt ikke med det, hvis du er en enlig dame. Forbogstav og efternavn på dørskiltet er nok Indbrud Hvis det er besværligt at komme ind i et hus, eller hvis der er risiko for at blive forstyrret, opgiver indbrudstyvene ofte på forhånd. Anskaffelse af en tyverialarm er derfor en fordel. Sørg for at have ordentlige låse i dine døre og gode hasper i vinduerne Er du hjemmefra i længere tid, så bed naboen om at holde øje med din bolig og fjerne tegn på, at du er væk fx fjern reklamer og post på dørmåtten eller i postkassen Hvis penge og værdier opbevares hjemme, så vælg et sikkert og opfindsomt sted G4S I oktober 2006 skiftede Falck Securitas navn til G4S. I dag er vi Danmarks førende leverandør på området med sikkerhedsløs ninger til både erhverv og private. Vi har over ansatte, alle med missionen om at skabe tryghed i danske hjem og på danske arbejdspladser med markedets mest avancerede løsninger. Vi er bemandede i hele landet 24 timer i døgnet! Info: Privatalarmen Tyverialarmen er en nem og sikker løsning mod indbrud Det værste, en tyv ved, er opmærksomhed. Derfor er tyverialarmen en nem og sikker løsning mod indbrud. Samtidig har opsatte alarmskilte en præventiv virkning. TRYG også når du er hjemme Alarmskilte er et tydeligt signal om, at de løber en stor risiko ved at forsøge indbrud i et hjem. Langt de fleste indbrudstyve giver op allerede foran hoveddøren, når de ser et alarmskilt, fordi de ved, at der står et professionelt vagtværn bag, som er parat til at rykke ud. Skulle uheldet være ude, hjælper privatalarmen med at reducere skaderne betyd e- At kunne føle sig tryg når du er hjemme, er mindst lige så vigtigt som når du ikke er hjemme. Med en Securitas Privatalarm fra G4S, kan du både sikre hjemmet når du er ude, og hele eller dele af hjemmet når du er hjemme. Så er du altid sikret 24 timer i døgnet! Modtager vi et alarmsignal fra dit hjem, reagerer vi øjeblikkeligt. Se hvad vi kan gøre for dig på eller kontakt os på tlf ligt, da sirenen stresser indbrudstyven, hvilket er med til at begrænse tiden til at gennemrode boligen efter personlige ejendele eller udøve hærværk. En privatalarm er en effektiv tyverisikring af hjemmet. Den er nem at betjene for alle aldersgrupper, og den kan let slås til og fra.

8 14 15 samarbejdsorganisationerne ældre sagen ergoterapeutforeningen ergoterapeutforeningen, ældremobiliseringen og ældre sagen indgår som samarbejdspartnere i bedre ældresikkerhed Samarbejdsorganisationerne har valgt at deltage som partnere, fordi ældresikkerhed er med til at skabe øget sikkerhed og tryghed blandt deres medlemmer. Øget sikkerhed og tryghed blandt ældre er centrale aspekter i forhold til samarbejdsorganisationernes aktiviteter og ydelser, hvor fokus er at forbedre livsvilkårene og betingelserne for målgruppen på 60 år og derover med henblik på at give ældrebefolkningen et godt og meningsfuldt liv. ældre sagen er en forening, der arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, uanset alder ergoterapeutforeningen (etf) er en fagforening for ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende med knap medlemmer Ældremobiliseringen Ældremobiliseringens tilbyder ældre indflydelse gennem brugen af ny teknologi. Derfor undervises ca ældre pr. år af andre ældre i brugen af computere og i SMS i landets 134 datastuer. Frivillighedsprojektet Ældre hjælper Ældre har 65 forskellige aktiviteter fordelt på ca arrangementer årligt, ligesom de 5 organisationers klubber og foreninger står for mere end arrangementer pr. år. Læs mere på Ældre Sagen Ældre Sagen er en forening med mere end medlemmer. Ældre Sagen har 220 lokalkomitéer. Ældre Sagen tilrettelægger knap medlemsarrangementer i lokalkomiteerne om året for mennesker, der ønsker oplevelser, samvær og læring og herved også skabe sig et netværk. Info på ældremobiliseringen ældremobiliseringen er en stærk interesseorganisation, som sikrer, at de ældre bliver hørt Via forskellige projekter er vi med til at give de svageste ældre et bedre liv fx i projekt Ældre hjælper Ældre, der med sine ca frivillige ældre yder en indsats til glæde for mere end andre ældre. Ældremobiliseringen er et samarbejde mellem Den fynsk/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, LO Faglige Seniorer, Omsorgsorganisationernes Samråd og Pensionisternes Samvirke, der siden 1992 har samarbejdet om ældrepolitiske tiltag og forskellige frivillighedsprojekter. Ældremobiliseringens bagland består af over pensionistforeninger med mere end medlemmer fra 60 år og derover, dvs. at næsten halvdelen af alle danskere over 60 år er med i Ældremobiliseringen. På finder du flere oplysninger om Ældremobiliseringen og projekterne. Du kan også ringe til sekretariatet på tlf Ældre Sagen arbejder for, at retten til at bestemme over egen tilværelse og skabe sig et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser samt deltage aktivt i samfundet, skal gælde for alle voksne uanset alder. Ældre Sagen har medlemmer og 220 lokalkomitéer landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet via arrangementer, kurser, foredrag m.m. Ældre Sagen tilbyder rådgivning, hvor medlemmer kan få gratis og uvildig assistance i sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål. Som medlem af Ældre Sagen er der rabat på fx forsikring, briller, benzin, olie m.v. og en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer. På finder du yderligere oplysninger og aktiviteter hos Ældre Sagen. Du kan også ringe til se - kretariatet på tlf Ergoterapeuter arbejder bl.a. med at fremme sundhed og livskvalitet for ældre. For ergoterapeuter er det vigtigt, at ældre kan leve det liv, de gerne vil og ergoterapeuter hjælper med at understøtte det. Ergoterapeuter arbejder forebyggende ved at styrke den enkeltes personlige viden og muligheder, og har samtidig øje for, at risikofaktorer i omgivelserne fjernes eller formindskes. Ergoterapeuter har fokus på aktivitet og deltagelse, fordi aktiviteter og samvær med andre i hverdagen for de fleste opleves som positivt for ens oplevelse af sundhed og velbefindende. Ergoterapeuter arbejder i kommuner, på institutioner, på hjælpemiddelcentraler og sygehuse. Læs mere om Ergoterapeutforeningen på

9 Bedre Ældresikkerhed Formålet med Bedre Ældresikkerhed er at minimere antallet af de mange forskellige ulykker, der forekommer hvert år blandt den ældre del af befolkningen. Bedre Ældresikkerhed omfatter: Foredrag om forebyggelse af ulykker i hjemmet Sikkerhedstjek i hjemmet målrettet den ældre del af befolkningen Foredrag Foredraget tager udgangspunkt i: Forebyggelse af brandulykker Forebyggelse af ulykker i dagligdagen Personlig sikkerhed Varighed: 3 timer Pris pr. foredrag for deltagere: 999 kr. Bestilling af foredrag Ønsker I at få et foredrag om forebyggelse af ulykker, bedes I rette henvend else til Beredskabsforbundet mandag til fredag på telefon , eller Sikkerhedstjek i hjemmet Med et sikkerhedstjek i hjemmet får du en sikkerhedsrådgiver til at gennemgå hjemmet og afdække de risici for ulykker, der specielt er til stede eller kan opstå. Besøget afsluttes med, at du får en rapport, der kort redegør for de risici, der observeres og forslag til, hvordan du kan håndtere dem. Sikkerhedsrådgiveren vil tage udgangspunkt i: Personlig sikkerhed Brandsikkerhed El-sikkerhed Tyveri/kriminalitet Varighed: 45 min. Pris pr. sikkerhedstjek: 400 kr./250 kr. ved tilmelding af et antal personer svarende til 10 husstande. Bestilling af sikkerhedstjek Bestilling af et sikkerhedstjek kan ske mandag til fredag hos Falcks Rådgivningscenter på telefon eller

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

din sikkerhed CEKURA A/S Denne guide er udarbejdet af Cekura A/S A m a g e r b r o g a d e 4 1, 1., K ø b e n h a v n S.

din sikkerhed CEKURA A/S Denne guide er udarbejdet af Cekura A/S A m a g e r b r o g a d e 4 1, 1., K ø b e n h a v n S. CEKURA A/S 0 Check din sikkerhed Denne guide er udarbejdet af Cekura A/S Denne rapport bør benyttes som en retningslinje for sikring af bolig mod fald og andre skader. Den erstatter ikke almindelig sund

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Produkterne er fordelt i 8 kategorier og formålet med hvert produkt bliver beskrevet kort. De 8 kategorier er:

Produkterne er fordelt i 8 kategorier og formålet med hvert produkt bliver beskrevet kort. De 8 kategorier er: Vejledende produkt oversigt Inspirationsrum Hedebo Dette er et udvalg af de produkttyper som fysioterapeuter og ergoterapeuter i Greve kommune har valgt at fremvise i inspirationsrummmet på Hedebo. Formålet

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Prisoversigt på små hjælpemidler

Prisoversigt på små hjælpemidler Prisoversigt på små hjælpemidler Produkt Badebænk uden ryglæn Priser inkl. moms 250 kr. Sædehøjden kan justeres og benene har skridsikre dupper så stolen står fast under brug. Mål: H: 34,5-51,5 cm. Bæreevne:

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg Introduktion Brian Eriksson Brandinspektør / indsatsleder Forebyggende afdeling Kampagner Beredskabsplaner, eksternt Baggrund Hvert år omkommer

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

ErgoTrainer. genoptræningsforløb med vægtaflastning. -opnå mærkbare resultater

ErgoTrainer. genoptræningsforløb med vægtaflastning. -opnå mærkbare resultater ErgoTrainer genoptræningsforløb med vægtaflastning -opnå mærkbare resultater Se video her Ved hjælp af vægtaflastning giver Ergo Trainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb,

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Gode Råd. Vidste du?? Gode råd og spørgsmål. Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.?

Gode Råd. Vidste du?? Gode råd og spørgsmål. Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.? Gode Råd Vidste du?? Gode råd og spørgsmål Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.? Banke nøgler og låse pistoler er ikke nyt, de har været på markedet i mange år. De kan låse

Læs mere

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD TRANSPORT- MIDDEL BANDEORD SOLDATER AFVIS HASTIGT BYGGE- MATERIALE 4 9 1 BIDRAGE 7 VÆRE MÆRKE 11. BOGSTAV MEL- LEMØSTLIG FYRSTE KADAVER 5 BEFRI PIGENAVN RUMSTATION 3

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Inspirationsrum. - den røde tråd gennem dagligdagen

Inspirationsrum. - den røde tråd gennem dagligdagen Har du set de små film/apps som vi har i inspirationsrummet? Vi har f.eks.: en kort film om hvordan du nemt standser en lille brand i f.eks. en juledekoration en lille film om gardiner, som kan styres

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Hjælpemidler og velfærdsteknologi for borgere med demens

Hjælpemidler og velfærdsteknologi for borgere med demens Hjælpemidler og velfærdsteknologi for borgere med demens Denne brochure viser et lille udvalg af de mange forskellige hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, som kan være gavnlige for borgere med

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig LK IHC Standard El-installationen til den moderne bolig El i den moderne bolig El-installationen i den moderne bolig bør i dag være udført med LK IHC. Udover alle de almindeligt kendte el-funktioner, vil

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Kilder til følgende tekst og figurer er fra følgende publikationer og hjemmesider: DBI: Brandsikring af småhuse Forsikring og pensions

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Dorthe Jepsen - Ældrechef Ikast-Brande www.ikast-brande.dk Sundhedstilstanden i DK Helbredet selvvurderet: Vi vurderer vores helbred som bedre nu end

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Bedre arbejdsergonomi

Bedre arbejdsergonomi Bure Gangbord Nye muligheder for patienten. Nye forudsætninger for dig, der hjælper til. Bure Gangbord Gangbordet har en central funktion i plejen, men har alligevel levet et liv i skyggen. Nu har GATE

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Sct. Hans Parken 4

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Udskiftet låse i døre 63% 27 61% 17 67% 20 63% 12 73% 8

Udskiftet låse i døre 63% 27 61% 17 67% 20 63% 12 73% 8 Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 46 17% 24 14% 22 12% 19 11% 8 Bekymret 45% 111 34% 47 37% 58 42% 69 44% 31 Kun lidt bekymret 32% 77 45% 62 44% 69 40% 66 40% 28 Slet ikke bekymret

Læs mere

Hvorfor TRYK POLITI?

Hvorfor TRYK POLITI? 1 Hvorfor TRYK POLITI? - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem Øge borgernes opmærksomhed Lette adgangen til at give politiet relevante oplysninger i en politisag Stresse gerningsmændene TRYK

Læs mere

Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne

Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne Præsentation udarbejdet af Ingrid Salling, Lene Ljungquist & Helene Agerholm, temagruppe om forebyggelse af ældres

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

En by med under indbyggere

En by med under indbyggere Hvor mange er der i den by, hvor du bor? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 21 11% 17 17% 36 13% 21 18% 22 Bekymret 37% 42 40% 62 43% 91 38% 63 47% 57 Kun lidt bekymret 38% 43 44%

Læs mere

Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig?

Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 24% 71 10% 48 Bekymret 44% 133 39% 184 Kun lidt bekymret 29% 88 45% 215 Slet ikke bekymret 3% 9 6% 29 Række total (Respondenter) 39% 301 61% 476 Hvorfor

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt Stop tyven Stop tyven: Her er de tips, indbrudstyvene ikke vil have, du kender Er du bange for indbrud i dit hus? Du kan gøre rigtig meget for at skræmme tyvene væk eller at gøre deres ærinde ekstra besværligt

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Værd at vide om idrættens forsikringer

Værd at vide om idrættens forsikringer Værd at vide om idrættens forsikringer Det handler om at være tryg også når I dyrker idræt 3 Tryg Idræt et overblik 4 Hvad får I ud af en kollektiv aftale? 5 De fælles forsikringer 6 De frivillige forsikringer

Læs mere