og processer, der understøtter de Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og processer, der understøtter de www.pbj.dk Telefon: 43 62 74 00"

Transkript

1 UDDANNELSE M A G A S I N F O R O F F E N T L I G O G P R I VAT L E D E L S E I V I D E N S S A M F U N D E T Nr. 1 mar ts årgang ISSN Nr l æ s i n d e i b l a d e t Sladder sætter en skjult dagsorden Potentielle genier SCHJØLIN TRYK / Vi udvikler systemer og processer, der understøtter de menneskelige ressourcer Det kan betale sig at krydse grænsen VI SKABER UDVIKLING OG VÆKST PBJ er et konsulenthus med ekspertise i HR og løn. Vi udvikler og implementerer it-systemer, der styrker HR-processerne og lønhåndteringen. Vi fungerer som aktive sparringspartnere og hjælper vores kunder Telefon: med at gøre HR til en synlig og konkret del af den enkelte medarbejders hverdag. Vi er med andre ord virksomhedens strategiske samarbejdspartner på alle niveauer i organisationen. Hobbit ledelse blandt fagspecialister

2 Uddannelse Tæt på praksis - Tæt på lederne - Tæt på jeres organisation DOL og Diplom i Ledelse Som den eneste udbyder i landet er vi certificeret i hele 19 DOL-moduler og kan derfor skræddersy en komplet DOL-uddannelse helt efter jeres behov. Da vi tillige er en af landets mest progressive og erfarne udbydere af Diplomuddannelsen i Ledelse, kan vi levere den fulde palet af lederuddannelser til ledere i det offentlige. Det handler om at sikre optimal effekt for borgerne gennem lederuddannelse forankret i organisationens strategiske fokus. Det er derfor, vi kalder det lederuddannelse tæt på jeres organisation, tæt på lederne og tæt på praksis. Kontakt os for en snak om jeres muligheder. Professionsinstitut KLEO Ledelse og organisationsudvikling T

3 Ansvarshavende redaktør: John Vabø, cand. polit. Fagredaktion: Professor Ole Fogh Kirkeby INDHOLD 1/10 Centerleder, cand.scient.adm. Michael Karvø Organisationskonsulent, cand. psych. Claus Dahl Dir. Cand.comm. Andreas Bering Professor Peter Munk Christiansen Programdirektør Kristoffer Brix Bertelsen Associate Professor, Jeanette Lemmergaard Centerleder, cand. pæd. et art, Peter Ulholm Direktør Evabeth Mønster Annoncer: Niels Rudolfsen Tlf.: Abonnement: 4 udgaver (incl. moms) kr. 180,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: SCANPUBLISHER Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Administration: Katja Neergaard Det kan betale sig at krydse grænsen AF Rådgivningschef, Vibeke Skytte, Ledernes Hovedorganisation 4 Sladder sætter en skjult dagsorden AF Lektor, Ph.d. Jeanette Lemmergaard, Syddansk Universitet 6 Den offentlige lederuddannelse Af Journalist Ib Erik Christensen 9 Potentielle genier Af Erhvervsfilosof, Morten Paustian 12 LMI kickstarter ledelse som praktisk håndværk Af Journalist Ib Erik Christensen 14 Pædagogisk teori Af: Tue Sanderhage og Jørgen Danelund 18 Hobbit-ledelse blandt fagspecialister Af cand. mag. Jens Larsen 20 Stop kedelige møder 23 Netværksorganisationen Af Seniorrådgiver, Loa Brix 25 Ville medarbejderne vælge dig som leder helt ærligt Af cand. mag. Jens Larsen 27 Leder med hele kroppen Af Isa Lindbæk 29 Layout: Tina Bligaard, Grafiker Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S ledelse & uddannelse 1 3

4 Vibeke Skytte Det kan betale sig at krydse grænsen Af: Vibeke Skytte, Rådgivningschef, Ledernes Hovedorganisation Dygtige ledere er en vigtig ingrediens, hvis vi ønsker at fastholde Danmark som et konkurrencedygtigt velfærdssamfund. Dygtige ledere kan motivere og udvikle medarbejdere, lede processer og projekter, styre pengekassen og har mod til at gå nye veje. Det er ledelseskompetencer, som findes i rigt mål i både den private og offentlige sektor. Men desværre er det alt for sjældent, at kompetencerne flytter fra den ene sektor til den anden. Fordomme Der sker en stor udveksling af varer og serviceydelser mellem private og offentlige virksomheder. Det foregår faktisk hver dag. Langt fra lige så ofte ser vi eksempler på grænsehandel med medarbejder- og lederkompetencer. De gensidige fordomme får tilsyneladende mange ledere til at afholde sig fra at skifte job mellem offentlige og private virksomheder, endsige til at vove at rekruttere nogen fra den anden side af grænsen. Det er rigtig ærgerligt især fordi den manglende vekselvirkning er bygget på myter og fordomme, som rummer et stort paradoks mellem det, ledere siger, og det, de gør. Når ledere i private og offentlige virksomheder skal beskrive, hvad de bruger deres tid på, og hvilke kompetencer, der er de vigtigste, er der rent faktisk et stort sammenfald. Men alligevel tør de færreste virksomheder ansætte en leder fra den anden sektor, når de skal rekruttere den næste leder. Undersøgelsen Det Danske Ledelsesbarometer, som Ledernes Hovedorganisation og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet foretog i 2008, viste, at lederne i de private og offentlige virksomheder bruger deres ledelsestid stort set lige meget på fire grundlæggende ledelsesopgaver; administration og organisering, mål- og resultatstyring, personale samt forretnings- og serviceudvikling. Der er en lille overvægt af offentlige ledere, som bruger lidt mere tid på personale, og de private bruger lidt mere tid på resultatstyring. Ledelsesopgave Efter min mening er det et paradoks, at ledere på begge sider af grænsebommen synes, at opgaverne og tidsforbruget næsten er ens, men der kun er en begrænset trafik af ledere mellem de to sektorer. Paradokset forstærkes yderligere af, at når det gælder personaleledelse, kan mange private virksomheder helt sikkert lære meget af offentlige virksomheder, hvor meget andet end løn og fryns skaber de gode arbejdspladser især i en tid, hvor de private ledere ikke bare kan dele en ekstra lønbonus ud. På den anden side kan mange offentlige virksomheder med glæde tage imod ledere, der har erfaring med forretningsorienteret resultatstyring, som er og fremover bliver en meget vigtig ledelsesopgave for at sikre, at økonomi og velfærdsydelser hænger sammen i stat, regioner og kommuner. Det er min fornemmelse, at mange

5 private ledere afholder sig fra at søge offentlige lederstillinger på grund af krav om særlige faglige uddannelser i stillingsannoncerne eller deres egen forestilling om, hvad der kræves. Men ifølge en undersøgelse fra Djøf i efteråret 2009 mener offentlige ledere, at de tre vigtigste ledelseskompetencer for en offentlig leder er motivere medarbejdere, skabe klarhed om forventninger og krav samt at være resultatorienteret, mens at være fagligt dygtig kun rangerer på en tiendeplads. Men måske kigger de offentlige ledere alligevel først i ansøgerens CV efter en gammel eksamen i en bestemt profession frem for på de nyeste praktiske og teoretiske ledelseskompetencer, når der skal sættes navn på de kvalificerede ansøgere til et offentligt lederjob. Jeg taler ikke om, at salgschefen fra møbelfabrikken skal til at lede Rigshospitalets kirurgiske afdeling, eller at børnehavelederen kan blive kaptajn på Oslobåden. Det handler om, at ledelsesopgaverne, når det gælder personale, administration, organisationsudvikling, økonomistyring og innovation, på mange områder er næsten identiske, og at disse opgaver kan tilføres ny viden og løsninger ved at få mere gang i udvekslingen af ledere mellem offentlige og private virksomheder. Interaktion gen? Så måske er jokeren løs, næste gang du skal ansætte en ny leder. Se grundigt efter i ansøgerbunken, om der ikke er en eller to kvalificerede kandidater fra den anden siden af grænsebommen i stedet for at indkalde fem kloner til ansættelsessamtalerne. Det er velkendt, at den offentlige sektor kommer til at mangle ledere om få år. Men private virksomheder skal altså kun tænke et budgetår eller to bagud, hvor de heller ikke kunne få kvalificerede ansøgere til lederjob. Så inden hundeslagsmålet om de dygtige ledere starter igen, vil jeg råde til allerede nu at åbne grænsebommen, så vi får ledere, der tør søge job og rekruttere efter kompetencer frem for at skele til sektorfordomme og forældede eksamensbeviser. En større vekselvirkning mellem ansættelse af ledere i den offentlige og den private sektor vil være til stor fordel for begge sektorer og dermed for velstand og velfærd i Danmark. Det enkle liv fransk landidyl i smukke omgivelser Et godt sted at starte er at se på, hvor i din virksomhed/organisation I allerede har en interaktion mellem private og offentlige ledere. I den offentlige sektor har mange chefer ansvar for indkøb af ledelses- og styringsværktøjer, som så igangsættes og styres af chefkonsulenter og rådgivere fra private firmaer. Hvad med at ansætte kvinden/manden frem for kun at købe værktøjet? Mange private virksomheder sælger ydelser og varer til offentlige institutioner og virksomheder hvad med om det private firmas næste administrationschef kom fra en af jeres kommunale kunder med sin ledelseserfaring og netværk i bagamøder ved vandet Vi giver dine kurser, konferencer og møder unikke dimensioner. Centre over hele landet og altid lige ved vandet!. Booking og information: folkeferie.dk/kursus Se ledelse & uddannelse 1 5

6 Af lektor, ph.d., Jeanette Lemmergaard, Syddansk Universitet Sladder sætter en skjult dagsorden Af: Lektor, Ph.d. Jeanette Lemmergaard, Syddansk Universitet Pssst, pssst, pssst! Har du hørt, at han.? Og så sagde hun også? Pssst! Pssst! Pssst! Med halve sandheder og fantasifulde historier skaber vi netværk, påvirker andre og promoverer os selv. Men ondskaben lurer lige om hjørnet. Vi møder sladder og rygter alle vegne. På jobbet, i nabolaget, i vennekredsen og i familien. Sladder er en del at det daglige sociale liv, og de fleste af os har på et eller andet tidspunkt deltaget i sladder. Sladder er afgørende for vores sociale, psykologiske og fysiske velbefindende. Den indtager en vigtig plads i vores selvopfattelse og udvikling og sætter vores livsførelse i perspektiv i forhold til nuet og fremtiden. Sladder hjælper med at afklare og håndhæve gruppenormer og cirkulere vigtige oplysninger om for eksempel uacceptabel adfærd. Den opstiller sociale rammer for vores samvær med hinanden ved at håndhæve nogle usynlige regler, som vi ubevidste indretter os efter. Sladder sætter derfor ofte en skjult dagsorden de steder, hvor den florerer. Onde tunger Sladder forbindes ofte med onde tunger og bliver betragtet som en selvhævdende adfærd med henblik på at manipulere andre eller påvirke dem på en ondsindet måde. Mennesket er grundlæggende interesseret i andres tragedie og nederlag, fordi vi spejler os selv i andre. Og det at blive sladret om, er også en måde at blive set på. Når sladder opfattes som uprofessionelt og upassende i den offentlige diskurs, så er det på grund af dens tidsrøvende og ødelæggende karakter. Her betragtes sladder som noget uønsket, og derfor har mange organisationer indført formelle nul-tolerance politikker imod sladder. Medarbejdere, som spreder sladder, informeres om, at sladder ikke tolereres og i sidste ende kan føre til op- sigelse. Med god grund, for når sladder bliver personlig, vendt mod andre kollegaer, og har en uheldig undergravende karakter, så handler det om hurtigst muligt at få bragt diskursen tilbage på et sagligt spor. Forskere understreger især den rolle, som sladderen har i relation til mobning og identificerer i den forbindelse sladder som en farlig og snigende form for vold. I grænsefeltet mellem sladder og mobning sker der en bevidst stempling og negativ omtale af en kollega eller leder, eksempelvis at vedkommende kommer for sent, ikke laver nok eller ikke er dygtig nok. Sladder handler her om at lave alliancer, der ikke alene beskytter én selv, men også har som formål at skubbe den pågældende ud. Sommetider er der uenighed om præcis, hvad der er (u)acceptabel sladder, for eksempel når én person henkastet bemærker, at Han holder altid lang frokost og en anden svarer: Bare rolig, det er bare, sådan han er. Men man skal altid være opmærksom på, at det nogle opfatter som en kontant, men alligevel hjertelig omgangstone, kan andre opfatte som mobning. Sladder om sladretanter Sladder som noget negativt har ofte været forbundet med kvindekønnet og kvindelig sprogbrug. At sladre forbindes for eksempel med sladretanter eller -kællinger. Derfor er sladder historisk set blevet opfattet som noget, der ligger det maskuline fjernt. I litteraturen knyttes den maskuline samtale sammen med rationalitet, varme og kammeratskab, mens den kvindelig samtale repræsen-

7 terer irrationalitet og ofte fjendtlighed. Det hører med, at det er mænd, der stempler kvindesnak som sladder. Karakteristikken gælder både måden kvinder snakker på, og det de snakker om. Mens kvinder sladrer (ofte bare for hyggens skyld), så har mænd en fortrolig samtale eller giver kollegiale råd, ligesom mænd researcher, når de jagter en god historie. Den kvindelige måde at fungere sammen på bliver således ofte nedvurderet af mænd. Men empirisk forskning har vist at påstanden om, at kvinder sladder mere end mænd er ukorrekt (det er bare et rygte!). Sladder giver dårligt arbejdsklima Negativ sladder har endvidere været diskuteret som et psykologisk motiveret instrument, der bliver brugt af de undertrykte til at underminere magten hos den dominerende gruppe. I denne forbindelse har interessen koncentreret sig om, hvordan sladder proaktivt kunne forebygges ved hjælp af overvågning og disciplinering. Denne tankegang kan sammenlignes med Taylors principper om effektivitet og efficiens, hvor sladder bør fjernes og straffes. Der fokuseres indenfor denne del af litteraturen på de negative organisatoriske konsekvenser af sladder, som for eksempel: Sladder fører til tabt produktivitet og effektivitet Sladder er spild af tid Sladder underminerer moral og tillid Sladder øger angsten blandt medarbejderne i forhold til de rygter, der cirkulerer uden klare oplysninger om, hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er Sladder skaber splittelse blandt medarbejderne i form af dem som tager parti og dem som ikke gør Sladder skaber sårede følelser og dårligt omdømme Sladder mindsker karrieremulighederne for dem, som sladrer, da de opfattes som uprofessionelle Sladder får gode medarbejdere til at forlader virksomheden på grund af det usunde arbejdsklima. Positiv sladder Men ikke al sladder bør fjernes eller elimineres. I arbejdsmæssig sammenhæng har sladder flere positive funktioner. Sladder er en informationskanal. Den uforpligtende positive sladder, der rummer snak om løst og fast, kan være en munter måde at sprede information og et forsøg på at forstå og forudsige, hvad der kommer til at ske i forbindelse med for eksempel forandringsprocesser og/ eller omstruktureringer. Igennem sladder kan andre påvirkes, og sladder er med til at socialisere kollegaer. Herved bliver sladder den smørelse som binder organisationen sammen. Sladder kan også fungere som en form for sikkerhedsventil, der sikrer organisationen mod overtryk, og kan således frigøre følelsesmæssige spændinger og afhjælpe krænkelser af normer. Sladder kan således ses som en offentlig sanktion i forhold til sociale gratister og snydere. Desuden kan sladder bruges til gensidig glæde og morskab. Den kan være en måde at have det sjovt på og distancere sig selv og andre fra hverdagens trivielle rutiner. Og endeligt har sladrehankene en vidensdelingsfunktion, da de bevæger sig rundt i organisationen og overfører ideer mellem grupper af medarbejdere, som måske ikke direkte kommunikerer med hinanden. Forskning har endvidere påvist, at mellemledere i flere forskellige organisationer mener, at det er langt bedre at indsamle oplysninger igennem sladder end gennem den formelle kommunikation. Sladder udfylder ikke alene vores behov for at skabe mening og sammenhæng, den har også en terapeutisk funktion. Det betyder, at fantastisk sladder spredes meget hurtigere end den mere sandsynlige sladder. Underholdningsværdier betyder med andre ord mere end sandheden. Ved at lytte til sladderen har ledelsen derfor en unik mulighed for at få indsigt i, hvad der rører sig i organisationen. Ledelsen bør således tage sig tid til at lytte efter, hvad der bliver sagt i krogene og ikke bare feje al sladder af vejen som brok og bagtalelse. Sladder via Med udviklingen af informationsteknologi kan oplysninger videregives uden nogen væsentlig indsats, og i løbet af ingen tid kan de nå ud til alle i organisationen. ens indtog og den kritikløse videresendelse af alt, hvad der kommer i indbakken kan gøre fejlagtige historier til sandhed på meget kort tid. sladder er særdeles farlig, da mediet er permanent og beskeder nemt kan sendes til utilsigtede modtagere. Derfor rådes organisationer til åbenhed omkring organisationens ve og vel, både ledelse & uddannelse 1 7

8 i medgang og i modgang, for kun gennem en åben og ærlig kommunikation kan man komme uønsket sladder til livs både i forhold til og i forhold til den generelle snakken i krogene. Skal vi finde os i sladder? Såvel positiv som negativ sladder findes i enhver organisation, og selvom det sandsynligvis ikke er muligt helt at undgå den negative sladder, så fritager det ikke organisationens ledere fra at tage fat på nogle af de mere almindelige årsager til sladder. Først og fremmest er det vigtig, at der skabes et miljø med en åben og ærlig kommunikation. Medarbejdere bør holdes orienteret om gode såvel som dårlige nyheder, hvilket vil reducere deres behov for at spekulere og bidrage til eller stole på sladder. Fortæl hvad ledelsen gør, hvorfor den gør, hvad den gør, og hvordan det den gør, påvirker organisationens mål og resultater. Dernæst skal ledelsen håndhæve organisationens regler på området, så medarbejderne forstår grænserne for dårlig opførsel. Det hjælper at sende det budskab, at sladrehanke ikke tolereres. Man må som leder ikke være bange for at irettesætte en medarbejder som sladrer. Dette betyder naturligvis, at lederne er nødt til selv at walk the talk, og ikke selv sladrer. Som kollega kan du gøre følgende for at håndtere sladder: Ignorer sladder. Sladder løber hurtigere, hvis du anerkender den. Ignoreres sladderen derimod vil hastigheden hvormed sladderen spredes falde. Hvis du har det dårligt med, at der sladres, så konfronter de kollegaer, som løber med sladder. Tal med ledelsen, hvis du ikke kan løse problemet på egen hånd. Husk at man på en måde sætter sig uden for, hvis man ikke deltager i sladderen. Som ny i en organisation bør man lytte til sladderen, men danne sig sit eget indtryk. Referencer Baumeister, R.F., Zhang, L. & Vohs, K.D. (2004), Gossip as Cultural Learning. Review of General Psychology, 8, Coates, J. (2006), Language and Gender. A Reader. Malden: Blackwell Publishing. Dreby, J. (2009), Gender and Transnational Gossip. Qualitative Sociology, 32, Dunbar, R. (2004), Gossip in Evolutionary Perspective. Review of General Psychology, 8, Foster, E.K. (2004), Research on Gossip: Taxonomy, Methods, and Future Directions. Review of General Psychology, 8, Irigaray, L. (2002), To Speak is Never Neutral. New York: Rutledge. Kniffin, K.M. & Wilson, D.S. (2005). Utilities of Gossip across Organizational Levels: Multilevel selection, free-riders, and teams. Human Nature, 16, Van Iterson, A. & Clegg, S.R. (2008). The Politics of Gossip and Denial in Interorganizational Relations. Human Relations, 61,

9 Af Ib Erik Christensen L e d e l s e : K L E O Den Offentlige Lederuddannelse: Ledere rustes både fra det offentlige og den private sektor De to tilgange til lederuddannelse mødes på Professionsinstituttet KLEO i København i en optimal, samlet pakkeløsning i tæt samarbejde med kommunerne, mener uddannelsesleder Peter Rod Professionshøjskolen KLEO i Titangade i København tilbyder kommunale ledere undervisning fra både de offentlige højskoler og private konsulentfirmaer, så de står bedst rustet til at klare den offentlige sektors mange, nye udfordringer. Instituttet uddanner et par tusinde ledere årligt og aktiviteten er stigende. Det skyldes regeringens og KLs aftale til 260 mio. kr. om frem til 2015 at skabe modulopbyggede offentlige, mellemlange lederuddannelser på diplomniveau. Målet er at opfylde ledernes ønske om praktiske og fleksible moduler, som kan kobles sammen med moduler fra den bestående Diplomuddannelse i Ledelse og hvor lederne får konkrete kompetencer og let kan udmønte teorien i praktiske handlinger i en travl hverdag. Det nye tilbud skal videreudvikle ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser. Uddannelsen har fokus på blandt andet kommunikation, kvalitet, resultater og effekt for borgere og brugere, udvikling, forandring og innovation, personligt lederskab, personaleledelse, organisation og styring. Lederne er dygtige, men hvis der er et felt, hvor der er stor forandring, så er det inden for det offentlige i disse år. Derfor er det vigtigt at ruste lederne, så de fortsat er kompetente til at lede de mange forandringsprocesser i kommunerne. Det siger lektor Peter Rod, der er uddannelsesleder for Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) på professionsinstitut KLEO Professionshøjskolen UCC, som venter en stærk tilgang til den nye diplomuddannelse. Instituttet har plads til 700 studerende på en gang i Titangade i København og står rustet med alle tænkelige faciliteter. Offentlig-privat kombination Markedet for lederuddannelser er med DOL blevet liberaliseret, så både uddannelsesinstitutioner og private konsulentvirksomheder kan søge om at blive certificerede til at udbyde uddannelsen. KLEO, som er en del af Professionshøjskolen UCC og en af de største udbydere af lederuddannelse med flere end 1000 ledere pr. semester, er gået i samarbejde med flere store konsulentvirksomheder for at forbedre lederuddannelserne. KLEO har landsdækkende samarbejder med bl.a. Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og KLK, som er KL s konsulentafdeling, Rambøll/Attractor, Ankerhus, Udviklingskonsulenterne i Århus, Implement, Copenhagen Coaching Center (CCC), Go Proces, Ambios og KaosPiloterne. De private konsulentvirksomheder har en anden tilgang til lederudvikling end de store offentlige uddannelsesin- ledelse & uddannelse 1 9

10 stitutioner. Når vi går sammen får kommunerne og lederne det bedste fra både konsulentbranchen og uddannelsessektoren. De to tilgange mødes i et innovativt uddannelsesforløb, som ikke tidligere er set. De offentlige uddannelsesinstitutioner har hidtil stået for al lederuddannelse på diplomniveau, mens kommunerne har hyret konsulenter til specifikke ledelsesudviklingsopgaver. De private har lavet masser af lederudvikling, men har ikke kunnet give et officielt stempel på det som en del af et livslangt karriereforløb for kommunernes ledere. Med DOL har vi nu en uddannelse, hvor private og offentlige udbydere sammen kan udvikle lederuddannelser og løfte den kommunale organisationsudvikling. Konkret og målbar effekt Målet er, ifølge Peter Rod, at lederne både får papir på deres uddannelse og at kommunerne bagefter skal kunne måle effekten af opkvalificeringen på institutionernes velfærdsledelse. Det sikrer KLEO og samarbejdspartnerne ved tæt samarbejde med kommunernes HR afdelinger og udviklingskonsulenter om kommunernes ønsker til forløbet, deres ledelsesgrundlag og styringspolitik, som varierer alt efter ledelsesfilosofien. Kommunernes eget ledelsesgrundlag bliver udgangspunkt for uddannelsen. Nogle kommuner arbejder ud fra kontraktstyring, andre bruger ledelsesmodeller som Excellence, Balance Scorecard eller er mere systemiske i deres menneskesyn. Denne praksisforankring af ledelses- og organisationsudvikling skaber et tæt samarbejde mellem kommunerne, konsulentvirksomhederne og KLEO, siger Peter Rod. Den helt store fordel, som jeg ser i initiativet er, at vi får mange aktører, der beriger hinanden. Der er ingen tvivl om, at vore tilbud rummer de bedste læringsmetoder fra både den offentlige og private sektor til at give det bedste løft i den kommunale ledelseskompetence. Den sikrer, at lederne, som typisk har en baggrund som lærer, pædagog eller sygeplejerske, står optimalt rustet til det væld af udfordringer ledere i det offentlige befinder sig midt i med krav om effektivitet og dokumentation fra mange sider. Mange har behov for at se problemerne fra andre perspektiver for at handle beslutsomt. Vi har en stor tiltro til, at en god, effektiv uddannelse vil hjælpe dem til at blive bedre professionelle ledere. Dybe og brede kompetencer Professionsinstituttet KLEO beskæftiger 42 medarbejdere og har tilknyttet eksterne undervisere og konsulenter. Alle medarbejderne har stor viden om og erfaring med organisationsudvikling og velfærdsprofessioner. KLEO orienterer sig med sine uddannelser mod sundhedssektoren, skoleverdenen og daginstitutionsområdet. Professionshøjskolen UCC startede 1. januar 2008 som en fusion af CVU København & Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn samt Frøbelseminaret. UCC udbyder syv mellemlange, videregående professionsbachelor uddannelser. UCC er en af Danmarks største udbydere af efter- og videreuddannelse for ledere og medarbejdere inden for de fagområder, som vores uddannelser kvalificerer til. UCC arbejder yder konsulentbistand, udvikler individuelle kurser, uddannelses- og udviklingsforløb til eksempelvis skoler, institutioner, kommuner og virksomheder samt forsker. Vi kan som offentlig institution levere en kvalitet af uddannelse og den bedst tænkelige læring, hvor lederne får serveret de praktiske ledelsesværktøjer, de har så meget brug for brug for i deres hverdag, siger Peter Rod.

11 stort 2010 bliver et kongresår! 26 danske og internationale kongresser er booket i kongresser er allerede booket indtil store sale 3 scener 42 mødelokaler Fleksible mødelokaler til alle formål fra personer. Måske I skulle holde jeres kongres, konference eller møde i Aalborg! Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder Hanne Frennesen Bookingchef Tanja Markussen, Bookingassistent/ Mødedesigner Svala Björnsson Bookingassistent/ Mødedesigner Europa Plads 4 Aalborg Tlf akkc.dk

12 K RO N I K Potentielle genier Mange mennesker oplever allerede i dag en form for kraft, der forsyner dem med de tanker, ideer og impulser, der kan forberede dem på kommende begivenheder. Det viser sig i pudsige sammenfald mellem deres egne tankeprocesser og de spontane indfald, som møder dem med kærlighed og omsorg. Af: Morten Paustian, erhvervsfilosof Der er et paradigmeskift på vej i Danmark. Skiftet kommer i denne ombæring ikke til at foregå inden for naturvidenskabens forskningsfelt. I stedet vil det dreje sig om menneskets evne til at kunne skabe nye tanker og nye måder at tænke på. Skiftet vil formentlig blive særlig tydeligt inden for medieverdenen, sundhedssektoren, undervisning og forskningsverdenen, kunst og kulturlivet samt dele af det etablerede erhvervsliv. Grundlæggende set vil der være tale om et paradigmeskift, eftersom virkelighedens præmisser vil blive skiftet ud. Det afgørende skift knytter sig til vores erfaring af bevidsthedsdannelse. Mange mennesker oplever allerede i dag en form for kraft, der forsyner dem med de tanker, ideer og impulser, der kan forberede dem på kommende begivenheder. Det viser sig i pudsige sammenfald mellem deres egne tankeprocesser og de spontane indfald, som møder dem med kærlighed og omsorg. For disse mennesker er der ikke direkte tale om noget skift. Skiftet bliver dog, at det ikke længere vil være et tabu eller et emne, som er hyggeligt at tale om med middagsgæster. Det nye bliver i stedet, at det vil vække mange menneskers længsel efter at kunne finde deres egen plads her i livet og i vores samfund. For disse mennesker vil det uomtvisteligt blive en lang dannelsesrejse, som vil rumme en eventyrlighed, hvor verden vil kunne anspore en nysgerrighed over for kunstnerisk begavede mennesker. Kunstnere og udvalgte filosofisk tænkende mennesker er trænet i at bruge denne nærmest magiske evne, og de vil kunne drage omsorg for denne forvandling, som det unægteligt kan blive. De vil kunne inspirere og forklare, hvad det er, der sker, og hvordan denne nye verdensforståelse kan rumme udviklingen af det enkelte menneske som skabende. Og det er det, verden hungrer efter, for at kunne genskabe troen på det skabende i verden. Historisk set har verden været vidne til noget, der minder om dette skift. Det forekom at være i renæssancen, hvor kunstnere og videnskabsfolk opdagede nye forbindelseslinjer mellem deres egen formåen og samfundets udvikling. Dengang skete der en forandring, som antydningsvis minder om datidens svar på en frigørelseskamp. De opdagede menneskets betydning som en afart af folkets meningsdannelse. I dag går udfordringen på, hvorvidt mennesket kan frigøre sig fra sin egen virkeligheds-

13 opfattelse, for i stedet at kunne frigive den menneskelige kvalitet. Det er noget ganske andet. Det handler om en bevidstgørelse af menneskets udviklingspotentiale fra at være hæmmet af mekaniske årsagsforklaringer til at blive værdsat med magiske selvskabende evner. Disse magiske evner bemærkes ofte som geniets særlige kunnen. Ikke desto mindre besidder mange danskere potentialet til at udrette noget genialt og opsigtsvækkende. Og til det formål knytter der sig en kunstnerisk form og en filosofisk tankegang, der finder sin kundskab i kraft af forestillingsevnen og intuitionen. Når disse kundskaber bliver prioriteret, kan man opleve at blive ét med problemets karakter, hvor hverdagslige begivenheder pludselig udspiller roller af problemets karakter. Her opleves den menneskelige byrde at forsvinde og i stedet indtræffer der en orden, som får de skabende processer til at tage fat om livets grundlæggende betydning. I dette perspektiv går mennesket i ét med den menneskelige værdi. Det er ganske givet også her, at idéen om det enestående kan blive vakt til live. Fokuset på det enestående vil i samme vending bane vejen for vores kommende samfund. Det vil sandsynligvis kunne blive et orienteringspunkt for udviklingen af nye fagområder samt styrke bevidstheden om den faglighed, vi er nødt til at bruge for at gøre livet rigt. Det enestående vil nemlig kunne give os mod på at frembringe nye væsentlige initiativer, som kan støtte vores bevidsthed om få menneskers betydning for en udvikling af mange menneskers bevidsthedsdannelse. Bevidstheden om det enestående vil sandsynligvis frembringe den ultimative værdsættelse af hinanden som individer i et gensidigt inspirerende fællesskab. Denne udviklingstendens vil dog være en foreløbig spænding, der vil ligge i behovet for nytænkning. Det lange seje træk vil ske i løbet af de kommende syv-otte år, og udviklingen kommer de mennesker i møde, som dagligt føler sig begrænset og formgivet af udefrakommende tilpasningsmodi. Kunstens råderum vil her trække veksler på opdagelsen af sin egen virkning som proces. Fritsvævende vil pludselige tanker dykke ned, som kan virkeliggøre nye former for menneskelig erfaring. Der vil sandsynligvis komme faglige tiltag, der kan føre bevis for den menneskelige udvikling, skabt i kraft af filosofisk tænkning og kunstneriske processer. Det vil samtidig være oplagt at afdække aktiviteter, der frembringer accept af den kunstneriske proces på lige fod med andre videnskabelige metoder. Ad åre vil forskningsprojekter ligeledes kunne efterprøve dette skift i bevidsthedsdannelse, hvor det vil fremgå, at filosofisk tænkning og kunstneriske processer vil være vigtige indsatsområder for at kunne fremme menneskets udvikling til at blive sin egen værdi bevidst. Fokuset på filosofien og kunsten vil siden bevæge forskningsverden videre i sin afdækning af frie formers betydning for udvikling, og dermed give det enkelte menneske en forbindelse til sin egen adskillelse i verden. Kunstverdenen er stadigvæk nok et af de få fagområder, hvor man stadig hylder den frie form, og hele tiden forsøger at stimulere med nye indsigtsgivende aktiviteter. Der ligger en helt særlig værdi i denne tilgang, som berettiger en udbredelse af kunstneriske processer til også at omfatte nye fagområder, virksomheders udvikling og organisationers verdensbilleder. Her ligger der også mulige løsninger på deres egen konkurrencemæssige situation og håbet om en enestående markedsposition. Udviklingen kommer dog nok til at ske i bølger, men med dette skift vil vi fremover formentlig kunne opleve, at filosofien gør engagementet med kunstnerisk liv vigtigt. Omvendt synliggør kunsten filosofisk tænkning, og sammen bevæger de verden i kraft af en magisk kunnen, som eksempelvis surrealismen forsøgte at distingvere for os. Det kan blive en æra, hvor ethvert menneske i stigende grad, kan finde sin egen undersøgelsesform og opleve dens forædlende betydning. Betydningen kan blive afledt af dens indvirkning, og her viser den sin kvalitet ved at kunne udvikle momentvis syn-ergi mellem tankens kraft og sanselige former. Disse forbindelseslinjer rummer den særlige kraft, der gør det muligt at udfærdige en ramme omkring bevidsthedsudvidelse og dermed virkelighedens momentvise forandringer. Og det er nøjagtig det, filosofien og kunsten kan frembringe i os. Rammen er i al sin enkelhed vores dagligdagserfaringer, og når vi minutiøst registrerer disse, kan vi opleve, hvordan udviklingen af vore tanker og idéer forekommer. Vi kan eksempelvis opleve at møde mennesker, som vi ikke anede, at vi havde noget til fælles med. Vi kan opleve en hurtighed i vores måde at tænke på, som kan hjælpe os med at udforme et retvisende billede af tankers tilblivelse. Og vi kan opleve, at vores idéer fungerer som et navigationssystem i forhold til at tænke nyt inden for samfundets normer. I det hele taget kan filosofien og kunsten lære os at bruge vores intuition og dermed styrke åbenheden over for det fremmede og mærkværdige. Og her gives stafetten videre til de mennesker, der har mod nok til at anerkende deres egne momentvise oplevelser af denne kraft. De besidder et erfaringsgrundlag, som skal bygge vores samfund op til at blive klogere på det; at være et menneske med et levende liv. Denne kronik har været bragt i Berlingske Tidende d. 22/ ledelse & uddannelse 1 13

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere