# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $"

Transkript

1 " # % % # # ' # ' # ( ( )#

2 " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+

3 # 2, *3 4 # % " "/ *1

4 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0) < 17< '=-7 ' > *> " *5

5 ' -. '* - " '=*777 - ' > *> # 7. 2 # * " 2 A *. # B % 7. % 4 7 %. 2 0 =+C '. 2 ' 2.. # / 3 A 33% 77 " 3 3 " 3 ' A ) ' " 0. 0 ' 17 3 = D ) * #.. # *=

6 0 0 BE0 *+, ' 77 " 0". 0 # 1 A 9 # = A ) ' 7 A. =) ' 7 A % + 0 A " =). 0.. ' D )= ;3.. 0,. ' ' 7 # *. 0# 2 #. 0-) ' ' # ' BE.? # 0. BE > *>'*77 7

7 ' * # + 0 '= B )1. 0 * % )5 ' 77 3*+) )1*C ' # ) 71 ) #. 0 # BE # )*5 BE0 6 # BE =. 3 ')77 3 ')? # ' 00 *) *1C. # * -15 5*C A 3 )7 0

8 +). # =-. ' 77 # # -5 8 ) = 7 5) # " 0 )7 36 " 0 # 2 " 0 ) 0 ' )7* +. 8 ' "8 5) *7C # %) ' )7. # >. # ' -77. < 36 0 # * +. 8 # B 06 #. 0 )7. 4.% + 7 ( # 1 7)+1 * - 3 ' )

9 + # ' " # > +> " -

10 " # % 0 # 8 ;3 FF % " 0. D + " + *

11 0. 00 # ;D ) " # # % 0D # ' # 0 D #3 ## # 3 '

12 .. 8 B # D. 4 '3 0 # 9 ' A A +

13 % A> >3 )771 ' A # )77= 0 '> 1 5> # A A# ' % # D - / # # 1 '' % # F 'F A > 5> > 1

14 A # " 2 2) 2-1 % # 3 83 B 2 B 2) G # % " 41 A 5

15 " " '' # 0 ' # A # 2- B 2-0 / 4E 9> H #I*> I1>7C )7*7 ' "#"*> * B 270 / 4E 9> H #I*> I1>7C )7*7 ' "#"*> * =

16 6 / 4 E 9> H7) #I)>*> "#"->* ( % # 3 # 0 8 ' %' ' %' 77%'> 77 0 ) % ) % % # 1)# 3. '.. D '' %, +7

17 * ' 0 / A J 3 0 /? 2 8 K ' 0 0 ' / #. 8 0 / % 3 0 / / A D 41)# ' + % # # / 9 )77 K, / 0 +

18 , 1) 1- % % 6% 2 B " 0 6 G#% 6 G#% B 2- B 2-, -., # *> - - )7*> " * -7+> 6 " 2 % # # # F 'F> 5> +)

19 / %, )77# 0,, K K >)7>#0 > '' K " 9 / 0 /H-77 " /H) /# 0 + "/D 3 )µ> 3/# * 0 # I* 2/# # # 7C # 0 % % 2 /8 ) # - "/# 7 " L +-

20 1 %. 0 0 %,< >) ># %' 77)77 77 =C +*

21 ) * 2 # ) # % 3 A?,3% A0% 0 > * > A A 0 # ' '' '' # ' 0 A?,3% =1=)77 8 ' ), # " 0 # ' ' #/ 8 >> 3 # / +

22 4 /. 4 6? M 4 / " F F 8 / 2 D', % # 9N ' ' ) # # A 9 FF. 3 ' % " D ++

23 % ) 3 % # ' " 5 / 2 7 ) # %. *

24 ) # 7> ) 4 3 A # " ' )) 5 " ' '' 8 0. " 5)5-5* +5

25 " % M 2 " 5-/A 2 2 0? ' =

26 " 5 */ D ) 2, # " # /?? N 0 N) # ) 3 ' 1 77C 3 ) # '' 17 ' - * C

27 0 ) 3 C '' # ' 0 9N)0. BE0 ' 9N) ' 9N - N ( 0, ' # / # 2 # 3 # 3 68 % F F, # ' 3 # 5-) '' 1

28 , ( 0 )77 +5)= 1* ) =5 * # *)= * 0+0 ) ' 0 B # # 5 ' -? 0 ' 0 ) 5,' D 1)

29 " 5 0 ' m³ ( ( KAXUD ( m³ ( KAX0043 ( ( m³ m³ ( m³ m³ ( KAXOVF6 ( ( ( KAXOVF5 ( ( ( m³ m³ ( KAXOVF4 ( KAX0012 ( ( m³ KAXOVF2 ( m³ ( KAXOVF1 ( ( ( ( " 5% 0 ) 5 # 1-

30 3 ' # O ' 34 6 ' bk: 5, m n = 1: 2,5 x 5 m, 1 promille n = 2: 2 x 3 m, 1 promille bk: 3,17 dk: 9,60 ovl: 7,00 bk: -0,00 dk: ca. 4, m n = 1: 2 x 5 m, 1 promille n = 2: 2 x 3 m, 1 promille bk: -1,76 dk: ca. 2,5 ovl: 1,80 " 5+" ' 3 1*

31 # # * ) 51# # bk: 5, m n = 1: 2 x 3 m, 1 promille n = 2: 2 x 2.5 m, 1 promille bk: 3,17 ovl: 7,00 bk: 2,60 bk: 2,38 ovl: 6, m n = 1: 2 x 2 m, 1 promille n = 2: 2 x 2 m, 1 promille bk: 1, m n = 1: 2 x 5 m, 1 promille n = 2: 2 x 3 m, 1 promille bk: 0,60 ovl: 3,00 bk: -0,10 ovl: 2, m n = 1: 2 x 4 m, 1 promille n = 2: 2 x 3 m, 1 promille bk: -1,76 ovl: 0,20 " 51" # 1

32 , 3# '' # / (' # 3= ) * 3 >))> ')7 ' # > *> 6 55 # 7 ' 3 # 68 # % ' ' ' ' 1+

33 0+ " ' )) 9:4; A # # % >)-> ; # # 9 9 B 5=

34 " 5= % " / D / D G 3 3 " " / / D D 7 3 G 3 3 " " 15 5 / A / D % 2 ' 3 G 3

35 68 ' B % -7C ' B ' ' 7C B 5 ) # " 5 )" "/D 3 G / D 3 3 :4 # # 68 # 68 # ' # 68 # '' 68 1=

36 # #

37 + < # > *> " BE. ' # 9 5 3, # + 5 #? 177 > - 77 > - D # = #' ' )7 # 2 #2. % 5

38 , 2 -- )-. *- BE ) B - 2 ) = 5 # A # 6 # # ' # # > *> 40 B 0% B 0 " 0 " +7C*7C? 0% 0% 0 " +=C0 - C " # 3 5)

39 ) " ) > *777 > - " # )77 > - > *> " ' BE. 00? '1)7 # =) " ' ' ) =- * # ' # 5,% 5, * # BE ) 7 ) 0 )) 1) -)* " -) *- )- 7 ) ) 6 7 ) ). ++0 /+ 0 4=) 5-

40 9N 9N) 9N =) -5=7 D A 17 = 1)) 4=-? )7+7 > *> ' * # # # ( ## # # 7)7# 7. 7)7 5*

41 / - # ' ". # # " 4 / % # ''. F F / '( 2 2 5

42 0 " ## # '( 9 ## # ( ' / )L- # # / / J ) -1'=7', '> L #

43 J '( / - # 7) F ' F )L-'7 2 2 ' *77 8. #. 51

44 4 4 AP 2) A 4 2) " 7)D ' K A # # ) " ) 55

45 2 )L-D L 7) # L % 7- '.,( * " 7-% "/? ' D ) # << # " ) D 6 '> D 9 A -'> ) 5=

46 D ' 5 )' L)7 "?. 7* " 7*D ) B D 7 K >0 D =7

47 '( # ' 7 " 7 % =

48 / : ( 7= # D) A 7 * 2 2 L 9 3 # ; : 7 # 9 9 L " ; 9 " 3 L ; 9 3L 3 ; 9 3 L ; ; 9 6 # ;L3 L # #L 6 4 0?? ; ;?) #?) % ? '( / 3 7= ( " # A 5*5 =-5 =*7# 3 =17 # '* =)

49 2 '> 3 # '(. 3 >% # " 7+ > # 3 % L ' # ' =-

50 D /) - 7= ( 3 '( # % ' 71 " 71( '(#4 '(< =*

51 # D 71 ' " '( + 57E 77# # ' ' '( 71 4 '(< 3 # '( " /+ * (# " ## ' D 3 - / # ' 7 3 " 753 # 3 =

52 // 3 6 // 3 7= " 0 '7 / D ' # '( 3 '( D 7 '. 3 '( ' " '? '( >' # # # 4 '( '( ' =+

53 /0 " 7 ( '( 9 2 '(, 4 ' ' '( # ' =1

54 / 8 < # # 4 * # # # )8 7= #0 # ) * *8 7) # *5 ** -- 8 = # # +8 == # '( 9 =5

55 0 # % " )7>'-7C 3 " " # > +> " 8 % ==

56 0 > ) > +> ( - 7 * *7 8 77C)77* 1C)77* )C)77* 9 A - -7 ) ) )7-7 *7 7 " ) ' )77*" C " 1C)C7C# )7> =7 77 '-7 # A 77

57 0 0 B # > ' B A *1* A # -7777R# 4 ' 0 B %,#(,, A - " " ' ' )', A ))777R#)7> -7, A>)> " -, A 7

58 " " 2 " " 177 R )' 4 ' 0 % 3 > *) )-> 3 # # ')7 > * " *8 2 7)

59 0 4 (% # 0 # # )77)* ' % # # % : 7 )+77-> -7>E : 9 ; % 9 ; > 77>E 1 ) 4 D ' -7> 77>>)> 8 3 0,? # " 7-

60 ? # 0 ' 8, # 3 7*

61 1 C# # ' % % / 9 # ' S (S ) 9 # ' S # S S S " )7 ' ')7 ) 7

62 D # " 0. ' 0? D # # *) # #? D #,, 0 # 4 '? 9 ' 8 %' A # 7+

63 # 0 1 # # #, #, # # 2 " ), D, )77) 7 =7< # # A '' A #. # )77) 2 ' *- 3 D " ' 71

64 AFF '' '' />>MMM>> 75

65 8 > > 2 A ))> )>)77+ >)> 6 6? 1 )*>7+>)77, >-> ' 0 2 D D#*=. ' =5= >*> )77.., )77 >> D 3D.8, D.G0 T == >+> " ##0 B 0 0 # 9 )77+ >1> B 0 === >5> 0. 0 === >=> BE0 ==1 > 7> A 00 ==+ > 0B === > )>. 0 0 = )7 ==+ > 0 -A 00 ==+ > D.G' )77+ > > 2 ', #.)77+ )77+ > 1> 3 )77 > 5> '# / A > =5- > => '# /0 A )> =5-7=

66 >)7> 9 K U#F F K K === >) > % # )77+>1>%" )77+? 1+> +7>%K" >))> 983)77* >)-> 6 " )77+G?V A ' 00)77+ >)> ' 0? ' 0 0A )771 7

67 B Af hensyn til forståelsen af anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med hyppigt anvendte fagudtryk i visionen og den refererede litteratur. Aflastning Afløbssystem Bassin Befæstelsesgrad Befæstet areal Når opblandet regn- og spildevand udledes til recipient via regnvandsbetingede overløb. Generel betegnelse for det system, som afleder regn- og spildevand fra kommunen. Volumen etableret enten lukket eller åbent, som under kraftig regn modtager opblandet regn- og spildevand. Den procentdel af et område, der bidrager med afstrømning til afløbssystemet. Befæstelsesgrad er det samme som afløbskoefficient. Det areal, der bidrager til afstrømning til afløbssystemet. BOD Biologiske oxygenforbrug. Den mængde oxygen, der forbruges ved aerob, mikrobiel nedbrydning af organiske stof. Dyreplankton Dækker den biologiske term zooplankton, små dyr (ciliater, hjuldyr og krebsdyr), som findes svævende i søers frie vandmasser. Eutrof Næringsrig. Eutrofiering Fælleskloakeret Fælleskommunalt Menneskeskabt, øget tilførsel af næringssalte til vandområder. Afløbssystem, hvor spildevand og regnvand føres i samme ledninger. Et anlæg betegnes fælleskommunalt, hvis det drives i samarbejde mellem en eller flere nabokommuner. Gentagelseshyppighed Angiver hvor ofte der forekommer

68 opstuvning eller aflastning til recipient f.eks. n = 2 svarer til aflastning to gange årligt. Median vandføring Vandføring, der overskrides 50 % af tiden. Median maksimum vandføring Vandføring, der overskrides hvert andet år. Næringssalte Næringsstoffer Uorganiske salte. som danner grundlaget for opbygning af organisk stof i planter og alger. Af særlig vigtighed er fosfor og kvælstof. Ikke et entydigt begreb: Kan opfattes både som næringsstoffer i organisk form og plantenæringsstoffer i form af næringssalte. Organisk nedbrydning Når der sker en omsætning af organisk stof (protein, kulhydrater og fedtstoffer) til mindre komplekse komponenter. Omsætningen kan være aerob (under tilstedeværelse og forbrug af ilt) eller anaerob (uden tilstedeværelse og forbrug af ilt). Ved aerob omsætning er nedbrydningen oftest fuldstændig dvs. at slutproduktet er vand, kuldioxid (CO 2 ) og frie mineraler (næringssalte), mens nedbrydningen sjældent er fuldstændig ved en anaerobe omsætning. Overløbsbygværk Bygværk hvor der kan aflastes opblandet regn- og spildevand enten til et bassin, et andet bygværk i systemet eller til en recipient. Planteplankton Dækker den biologiske term fytoplankton, mikroskopiske, encellede eller kolonidannende alger, som findes svævende i de frie vandmasser. )

69 Produktion Opbygning af organisk stof (vækst) i en given organisme eller organismegruppe. Recipient Vandområde, som modtager enten regnvand fra separatkloakerede områder eller opblandet regn- og spildevand fra fælleskloakerede områder. Regnvandsbetingede overløb Regnvandsudløb Sedimentation Separatkloakeret Sigtdybde Total fosfor/liter Vandføring Undervandsplanter Når der under kraftig regn udledes opblandet regn- og spildevand til recipienter. Udløb fra separatkloakerede systemer. Overfladevand ledes direkte til recipient eventuelt gennem sandfang og olieudskiller. Udsynkning af partikler til bunden (sedimentet). Afløbssystem, hvor spildevand og regnvand føres i forskellige ledningssystemer. Sigtdybden er et mål for sigtbarheden i vandet, dvs. hvor langt man kan se ned i vandet. Sigtdybden måles ved at sænke en hvid skive ned til den vanddybde, hvortil det netop er muligt at skelne skiven. Den total mængde fosfor i en liter vand uanset om det findes frit eller bundet i eller til organiske og uorganiske forbindelser. Den vandmængde, som passere et givet vandløbstværsnit per tidsenhed. Angives ofte som liter i sekundet (l/s). Omfatter flercellede makroalger, mosser og blomsterplanter, som vokser vanddækket. -

70 3# % # 3# % # * # E F ) * ( ( B #" *

71 3# % # 8 #, 6 E,A 2 )-77 * ,7777> = 0 BE ) )7777,. )=1 )-777,. > >2 7 ))=) *777,. )1= 777,. -= >2 * A,90 *777 *) 86, ,7 77 7*= 80,7 77-8%,7 77 1* 8%,7177 )+ #8, =77 -+= W =11 #P,7 77 *7* )7 *-) 777. *=* *-7)777. *+1

72 , 6 E * )-)-- *-7* * * * )* * *-7=777. -*1 * )5) 77-) 2 ) ) = 2 -)= = * * 8 W %7 77 B ) %-177 B =77 )== %*,7 B * *=-=, 5 2 +)*,A) 8 5*-,A- 8 +7= )7577 )+)5-. )/ D0+8 +1)// +

73 3# % #? 0X-Y 2 0 % D, N 08Z,#5 BE ** *7. 7 )7 777-*. 7 08Z77*- BE ). 7 )77 08Z?"+ BE )77 ) Z?" BE * *) *. 7 )7 08Z?"* BE )77 )* ). 7 ) ) Z77 ) BE Z?") BE Z?" BE

74 2 0 % D, N 77777= ) ))*17? 3#X-Y 2 0 % D, N 3D89B%9 0 )177 #G.7 7 *777-1) ) * #B * #6A *77) 0 -*57 0 **77 B **+77 5

75 ? ##X-Y 2 0 % D, N -**77 0 -**=-* 0 -***77 0 *777 ))777[ ** ** )77 =777[. 577 [ [. 77 -**-77 0 )7 1777[ **)= 0 -**) [ [ [. 7 -* *-)77 0 )) [ [. 7*777[. *777 * =

76 * # E F Sort Herlev Brun Gladsaxe Grøn Rødovre Blå Hvidovre Rød København C,%G Kagsåen Status (spildevandsplaner) n=1 Bygværk Fælles Overløb Overløb Qmax T=5 bassin for n=1 Antal pr. år Volumen [m3/år] Antal pr. år Volumen [m3/år] m3/sek , , , , , , ,089 KAX0043 1, KAXBAS1 6, , , , KAXUD81 2, KAXBAS3 9, , , ,0 527 KAXOVF6 16, KAXBAS5 97, ,185 KAXOVF2 7,0 540 KAXOVF1 16, , ,0 138 KAXOVF5 2, , , KAXOVF4 39, , ,057 KAX , KAXOVF4 8, I alt C - G Fæstn.- kanalen Bygværk Status (spildevandsplaner) n=1 Fælles Overløb Overløb Qmax T=5 bassin for Volumen Volumen n=1 Antal pr. år [m3/år] Antal pr. år [m3/år] m3/sek OGAOVF1 2, ,656 DPH2901 5, ,120 I alt )7

77 C G Harrestrup Å opstrøms Roskildevej Harrestrup Å nedstrøms Roskildevej Bygværk Status (spildevandsplaner) n=1 Fælles Overløb Overløb Qmax T=5 bassin for Volumen Volumen n=1 Antal pr. år [m3/år] Antal pr. år [m3/år] m3/sek SPANGEN 6, ,762 DAH0105 5, , ,440 DCH , , , , , , , , , ,457 I alt Bygværk Fælles bassin for n=1 Status (spildevandsplaner) n=1 Overløb Overløb Qmax T=5 Volumen Volumen Antal pr. år [m3/år] Antal pr. år [m3/år] m3/sek Y bas 13, , Y 5, Y 38, drypbas 29, , , Y 54, , SPJ-VI Torpedobas 6, , , , DGH , , , , ,958 DLM , ,171 DNF , , , , , , nedlægges nedlægges nedlægges , , , , Y 19, nedlægges nedlægges nedlægges Y 9, ,00 0 0, , nedlægges nedlægges nedlægges , ,19 1 0, Y 5, , Y 28, , Y 88, , , nedlægges nedlægges nedlægges Y 9, nedlægges nedlægges nedlægges , , Y 6, ,00 0 0,000 )

78 Bygværk C,G Kalveboderne Fælles bassin for n=1 Status (spildevandsplaner) n=1 Overløb Overløb Qmax T=5 Volumen Volumen Antal pr. år [m3/år] Antal pr. år [m3/år] m3/sek Y 15, ,00 0 0, Y 8, , Y 0, , Y 10, ,00 0 0, , , ,000 I alt Bygværk Status (spildevandsplaner) n=1 Fælles Overløb Overløb Qmax T=5 bassin for Volumen Volumen n=1 Antal pr. år [m3/år] Antal pr. år [m3/år] m3/sek Y* 0,5 50 0, , Y* , , Y* , , , ,452 ENG_100 3, , ,042 RDBASIN ,273 I alt \8 )777 ))

79 ) * ( ( B #" "N"0N0 N N) N 2 8 2X-Y 8 2X-Y 8 X-Y X Y X Y X Y " 0 3 " X Y 0 X Y 3 X Y " " X Y 0 X Y 3 X Y " " X Y 0 X Y. *57 7 *57 )7 7 )7 5+* 7 5+* *5 7 *5 )=77 7 )= BE *77 7 -*77 )7 7 )7 7=7 7 7=7 ) 7 ) 0 =7 7 =7 += 7 += *-57 * =1 *+ )*- 57 )*+77 1+*7 )) 1- -) " * 7 * =777 = )7 )= *) * 7 * **77 7 **77 =5 7 =5 =77 7 =77 )- 7 ) )5 7 )5 )) = *77 *=7 =* ) ) ) )) ) =) **7 1= = 51* = )) # ' 3 X Y

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

BEREGNINGSGRUNDLAG OG SKEMAFORKLARING

BEREGNINGSGRUNDLAG OG SKEMAFORKLARING BEREGNINGSGRUNDLAG OG SKEMAFORKLARING INDDELING Delområder Hele Horsens Kommune er opdelt i 8 delområder, som det fremgår af tegning nr. 1. Områderne betegnes: A Horsens B Brædstrup C Voervadsbro E Østbirk

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER I bilaget gennemgås de dimensioneringsforudsætninger for kloakering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016 BILAG A: Skemaforklaring Side 1 A. SKEMAFORKLARING A.1 KLOAKOPLANDE Hovedoplande Frederikshavn Kommune er inddelt i 11 hovedoplande svarende til hvilket renseanlæg, der afledes til: Hovedopland 1 Brønden

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011

Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011 By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Kommune Rosenkæret 39 2860 Søborg Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011 Høringssvar ang. Spildevandsplan for 2011-2014

Læs mere

Rønde Kommune Tillæg nr til spildevandsplan De kloakerede områder Udvidelse af kloakplanoplande jf. lokalplan m.

Rønde Kommune Tillæg nr til spildevandsplan De kloakerede områder Udvidelse af kloakplanoplande jf. lokalplan m. Rønde Kommune Tillæg nr. 1 2006 til spildevandsplan 2003-2008 - De kloakerede områder Udvidelse af kloakplanoplande jf. lokalplan 66+68 m.m Rekvirent Rønde Kommune Hovedgade 77 Postboks 75 8410 Rønde John

Læs mere

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning.

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Bassiner og effektiv fosforfjernelse. Sara Egemose, Biologisk Institut, SDU

Bassiner og effektiv fosforfjernelse. Sara Egemose, Biologisk Institut, SDU Bassiner og effektiv fosforfjernelse Sara Egemose, Biologisk Institut, SDU Hvorfor fokusere på bassiner og fosfor (P)? P er ofte begrænsende for algevæksten i søer og fjorde I forbindelse med sørestaurering

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hv. Sande Nord, Hvide Sande. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hv. Sande Nord, Hvide Sande. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Hv. Sande Nord, Hvide Sande Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst

Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Badevandsprofil for Silkeborg Søcamping i Silkeborg Langsø Øst Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Flowmåling i afløbssystemet

Flowmåling i afløbssystemet Flowmåling i afløbssystemet v. Lene Bassø, Hvorfor flowmåle? Vil vil acceptere dette? Har det ændret sig? 60 40 Afvigelse i % set i forhold til gennemsnitlig årlig mm nedbør fra 1980-2006 20 0-20 1980

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Asbjørn Haaning Nielsen, Lektor, PhD, Institut for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 3 BEREGNING AF AFLEDTE FLOW TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 3 BEREGNING AF AFLEDTE FLOW TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM TÅRNBY KOMMUNE BILAG 3 BEREGNING AF AFLEDTE FLOW TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE Beregningsforudsætninger 3 Opland I, II, III og IV. 4 Opland V 6 Opland VI 9 TÅRNBY KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune 2006 2007 Tillæg nr. 3/2009 Separering af kloakken ved Raisløkke, Delopland N40.4 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - marts 2014 Foto: Kort: Rødovre Kommune og Colourbox Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 2014 2 SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 33 Separatkloakering af Helstrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 3 Status

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Ringkøbing Camping, Ringkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Ringkøbing Camping, Ringkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Ringkøbing Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Hvorfor skal jeg søge en udledningstilladelse? Spildevandsplan, indhold i ansøgning, placering af regnvandsbassin (landzonetilladelse, museum, osv).

Hvorfor skal jeg søge en udledningstilladelse? Spildevandsplan, indhold i ansøgning, placering af regnvandsbassin (landzonetilladelse, museum, osv). Indholdsfortegnelse Formål med vejledningen/lovgivning... 1 Hvad er omfattet af vejledningen?... 1 Hvorfor skal jeg søge en udledningstilladelse?... 1 Lovgivning... 1 Hvorfor etablere regnvandsbassiner?...

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

1 Forklaring til oplands-, udløbs- og renseanlægsskemaer

1 Forklaring til oplands-, udløbs- og renseanlægsskemaer 1 Forklaring til oplands-, udløbs- og renseanlægsskemaer 2 Oplandsskema Tidligere Skanderborg område 3 Oplandsskema Tidligere Ry område 4 Oplandsskema Tidligere Hørning område 5 Oplandsskema Tidligere

Læs mere

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune NOTAT TMC - Natur og Miljø 06-11-2014 Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune Nye basseiner/regnvandssøer Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. KristineTh AcadreDocumentUniqueNu14/27467

Læs mere

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø

Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Badevandsprofil for Tange Sø Marina i Tange Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

udledning af overfladevand fra L01U69A ved Lem til Lem Bæk

udledning af overfladevand fra L01U69A ved Lem til Lem Bæk Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C Sendt på e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 randers.kommune@randers.dk

Læs mere

Brakvandssøer: struktur og funktion

Brakvandssøer: struktur og funktion Brakvandssøer: struktur og funktion Hvad er en brakvandssø? Sø, der modtager fortyndet havvand (i modsætning til saltsøer, hvor salte opkoncentreres ved fordampning). Danske eksempler: Vejlerne, Saltbæk

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Strandhotellerne Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK (LOKALPLANOMRÅDE 69 TEGLBAKKEN) MARTS 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel-

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel- 17-12-2012 Bilag 1: Fakta om Utterslev Mose i forhold til kommunens udkast til vandhandleplan Status i forhold til statenss vandplaner Vandmiljøet Tilstanden i Utterslev Mose i dag beskrives som dårlig

Læs mere

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 Maj 2005 Side: 1/87 Indhold: Spildevandsplan. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 2. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 7 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Tullebølle Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad i Ørestad Rørcenterdagene 2009 Marina Bergen Jensen, KU Dias 1 Kan DK bidrage til at skabe mere lukkede vandsystemer? Rain, snow Stormwater runoff Water supply Wastewater discharge Dias 2 Infiltration

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Spildevandsplan for Billund Kommune Bilag 4 - Udledte mængder 2018 Bilag 4, side 1. Bilag 4 Udledte mængder 2018

Spildevandsplan for Billund Kommune Bilag 4 - Udledte mængder 2018 Bilag 4, side 1. Bilag 4 Udledte mængder 2018 Spildevandsplan for Billund Kommune Bilag 4 - Udledte mængder 2018 Bilag 4, side 1 Bilag 4 Udledte mængder 2018 Bilag 4, side 3 Billund Kommune Plan 2018 SKEMA 1 Spildevandsoplande, basisoplysninger 1

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Herunder beskrives tiltag på 24 undersøgte udløb. Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Udledninger belaster vandløbet hydraulisk og hygiejnisk. Vandløbet er okker-belastet. Derudover er vandløbet kraftigt

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00

Læs mere

Naturtilstanden i vandløb og søer

Naturtilstanden i vandløb og søer Naturtilstanden i vandløb og søer Morten Lauge Pedersen AAU Trusler mod naturtilstanden i vandløb og søer Søer: Næringsstoffer Kun 50% af søerne opfylder deres målsætning Vandløb: Udledning af organisk

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere