Juli Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering"

Transkript

1 Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering

2 Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af afsnit 19, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Center for evaluering, januar Skemaet blev udviklet specielt til denne evaluering med henblik på at undersøge, hvor langt patienten er fra en udskrivning, samt en analyse af, hvad det kræver af et botilbud at rumme patienter, som de patienter der er indlagt på afsnit 19. IPAS er bygget op omkring 16 beskrivelser af hvert botilbud fordelt på 13 områder, som er de fysiske rammer (2 beskrivelser), dagligdagen, deltagelse i aktiviteter, støtte, praktiske gøremål (3 beskrivelser), økonomi, medicin, vold/generende adfærd, stoffer/alkohol, hvordan kan patienten flytte ind, tidsperspektiv, årsager til patienten ikke kan bo der og pris. For hver beskrivelse blev der svaret på, om botilbudet er for patienten, samt om vedkommende kan at være der. Formålet med IPAS er, at gøre den komplicerede opgave at matche den enkelte bruger med det bedst egnede botilbud mere overskuelig og lettere tilgængelig. Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Knud Ramian Evalueringschef 1

3 2

4 Vurdering af indflytningsparathed Baggrund Visitationsudvalgets arbejde kræver et kendskab til såvel brugernes situation som til, hvad de enkelte botilbud præcist består af. derfor vigtigt, at visitationsudvalgenes medlemmer kender brugernes forudsætninger, behov og ønsker og på den baggrund finder et egnet tilbud til de enkelte brugere fremfor, at en ledig plads i et tilbud definerer brugernes behov. Til afklaring af denne matchning, mellem brugerne og tilbudene, kan indflytningsparathedsskemaet IPAS være nyttigt. Baggrunden for udviklingen af IPAS er et skema, der blev anvendt til matchning af patienter og botilbud i forbindelse med en evaluering af afsnit 19 (et langtidsafsnit med overvejende svært skizofrene patienter) på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1. Formålet med skemaet var, at skabe et redskab til måling af udflytningsparathed blandt miljøfølsomme patienter, samt en kortlægning af, hvad der kræves af botilbudene, for at de kunne rumme patienterne. Formål og målgruppe IPAS kan bruges til at matche enkelte patienter/brugere med udvalgte botilbud. Skemaet kan bruges til en bred målgruppe af patienter og brugere, fra miljøfølsomme patienter på sengeafsnit til brugere i socialpsykiatrien. Når IPAS anvendes i den periode, hvor patienten er indlagt på et sengeafsnit, kan IPAS bruges til at identificere problemområder, der skal arbejdes med, for at patienten kan udskrives og flytte til det pågældende botilbud. Drejer det sig om brugere i social- eller lokalpsykiatrien, vil anvendelsen af IPAS ligeledes kunne bidrage til at afdække problemområder i forbindelse med flytning til og fra botilbud. Udover de krav botilbudene stiller til patienten/brugeren, vil IPAS kunne afspejle, hvilke krav patienten/brugeren stiller til botilbudene. For eksempel kan der være patienter/brugere, som ikke kan at bo et sted, hvor de fysiske rammer er for snævre, eller hvor kravet om deltagelse er for stort. IPAS danner grundlag for formidling af oplysninger, som er vigtige i forbindelse med 1 Se Evaluering af afsnit 19, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Center for evaluering, januar

5 matchning af patient/brugere og botilbud. Derved kan risikoen for indflytning i et ikke egnet botilbud mindskes. Metode For at kunne lave måling og kortlægning i forbindelse med indflytningsparathed, er det nødvendigt at indsamle oplysninger om de botilbud, som patienterne har mulighed for at flytte til. Udarbejdelse af IPAS IPAS er bygget op, så der er 16 beskrivelser af hver botilbud. Beskrivelserne omfatter følgende: Huset Værelse/lejlighed Dagligdagen Aktiviteter og deltagelse Støtte Madlavning Tøjvask Rengøring Økonomi Medicin Vold og generende adfærd Stoffer og alkohol Hvordan kan patienten/brugeren flytte ind Tidsperspektiv Årsager til patienten/brugeren ikke kan bo i botilbudet Pris Beskrivelserne i IPAS kan enten laves af botilbudene selv, eller på baggrund af skriftligt materiale (eksempelvis servicedeklarationer) og samtaler med medarbejderne fra tilbudene. I bilag 1 er der en skabelon til IPAS med forslag til, hvad beskrivelserne kan omfatte. Skabelonen kan tilpasses enkelte tilbud, hvis der er områder, som ikke er dækket i skabelo- 4

6 nen, eller områder, der er overflødige. Når IPAS er udarbejdet kan medarbejderen enten selv eller i samarbejde med patienten/brugeren udfylde IPAS. Udfyldning af IPAS For hver beskrivelse i IPAS udfyldes, om botilbudet er for patienten/brugeren, og om patienten/brugeren kan det, samt en begrundelse for svaret, jævnfør bilag 1. Begrundelsen giver mere præcise oplysninger om, hvad problemerne består i, og hvad der skal arbejdes med for at patienten/brugeren bliver mere parat til at flytte til de enkelte botilbud. ligeledes vigtigt at anføre begrundelser for hvorfor botilbudet er for patienten/brugeren og hvorfor han kan at være der. Dette er ikke uden betydning i valget af botilbud, for eksempel, hvor godt patientens/brugerens interesser passer med udbudet af aktiviteter på botilbudet. Det sidste punkt i IPAS er en samlet vurdering af patientens/brugerens indflytningsparathed. Den samlede vurdering giver et overblik over, om de forskellige botilbud er for patienten/brugeren og om han kan at bo der, samt de væsentligste begrundelser herfor. IPAS kan udfyldes én gang for hver patient/bruger, hvis formålet er at matche en patient/bruger og et botilbud. IPAS kan også udfyldes flere gange evt. med et fast tidsinterval, hvis formålet er at følge udviklingen i et behandlingsforløb henimod at flytte til et botilbud. Inddragelse af patienten/brugeren Der er mulighed for, at medarbejderne udfylder IPAS i samarbejde med patienten/brugeren. Arbejdet med IPAS kan være omfattende og kræver god tid de første gange, det udfyldes. Inddrages patienten/brugeren i udfyldningen af IPAS, kan det derfor være en fordel, at mødes flere gange. Hvis medarbejderen vælger ikke at inddrage patienten/brugeren, kræver det et vist kendskab til patienten/brugeren at kunne udfylde hele IPAS. Dokumentation Dokumentationen afhænger af, hvilke spørgsmål der ønskes besvaret. Der er mulighed for at dokumentere resultaterne i forhold til den enkelte patient/bruger eller for en gruppe patienter/brugere. 5

7 Ud fra oplysningerne i IPAS kan der laves en figur, for at give et overordnet indtryk af, hvor mange problemområder den enkelte patient/bruger har i forhold til de forskellige botilbud. Hvis IPAS udfyldes flere gange over en periode vil den grafiske fremstilling endvidere kunne afspejle ændringer over tid. Botilbud 1 Bruger X Huset Værelse/lejlighed Dagligdagen Aktiviteter/deltagelse Støtte Madlavning Tøjvask Rengøring Økonomi Medicin Vold/generende adfærd Stoffer/alkohol Hvordan flyttes ind Tidsperspektiv Årsager til ikke at kunne bo der Pris Ja Nej Kan patienten/brugeren det Er det for patienten/brugeren Botilbud 2 Bruger X Huset Værelse/lejlighed Dagligdagen Aktiviteter/deltagelse Støtte Madlavning Tøjvask Rengøring Økonomi Medicin Vold/generende adfærd Stoffer/alkohol Hvordan flyttes ind Tidsperspektiv Årsager til ikke at kunne bo der Pris Kan patienten/brugeren det Ja Nej Er det for patienten/brugeren Figur 1 6

8 Som det fremgår af den grafiske fremstilling i figur 1, er der for bruger X væsentlige forskelle på, hvor godt X matcher henholdsvis botilbud 1 og 2. I botilbud 1 er der problemer med de fysiske rammer, dagligdagen, deltagelse i aktiviteter, rengøring, måden der udleveres medicin og prisen. Præcis hvad problemerne består i vil fremgå af begrundelserne i IPAS, for eksempel kunne problemer med aktiviteter bestå i enten at der er for store krav til deltagelse i aktiviteter, eller at der er for få aktiviteter til at fylde dagligdagen. På botilbud 2 er der problemer med den hjælp der ydes i forhold til økonomi, med tidsperspektivet og prisen. Problemer omkring tidsperspektivet kunne for eksempel være, at patienten kun kan bo i botilbudet en kortere periode, hvilket passer patienten/brugeren dårligt, men det betyder ikke nødvendigvis, at han ikke kan at bo i botilbudet. Det vil selvfølgelig være nødvendigt at se på begrundelserne for problemerne i forhold til de 2 botilbud, da få problemer godt kan være så store, at botilbudet passer meget dårligt til patienten/brugeren. Men umiddelbart giver den grafiske fremstilling indtrykket af, at botilbud 2 passer bedst til bruger X. Kommentarerne i IPAS giver oplysninger om, hvad problemerne og fordelene ved botilbudet består i. På baggrund af oplysningerne kan det afs, hvordan problemområderne kan afhjælpes, enten ved at patienten/brugeren arbejder med problemet, eller ved at der vælges et mere passende botilbud. Den viden IPAS giver om patienten/brugeren danner et godt udgangspunkt for beslutninger med hensyn til indflytning i de bedst egnede botilbud. Dette giver mulighed for at finde netop det botilbud, der passer bedst til patienten/brugeren. Der kan ligeledes bruges en grafisk fremstilling til at illustrere, hvordan en patient-/brugergruppes muligheder for at flytte i botilbud ser ud. Den grafiske fremstilling vil tydeligt vise, hvilke problemområder der er i de enkelte botilbud i forhold til patient-/brugergruppen, og dermed også hvilke typer botilbud, der egner sig bedst til patient-/brugergruppen. I figur 2 gengives den grafiske fremstilling for to af botilbudene, som er beskrevet i evalueringen af afsnit 19, Brønderslev Psykiatriske Sygehus. 7

9 Visborggaard 11 patienter Huset Værelse/lejlighed Dagligdagen Aktiviteter/deltagelse Støtte Madlavning Tøjvask Rengøring Økonomi Medicin Vold/generende adfærd Stoffer/alkohol Hvordan flyttes ind Tidsperspektiv Årsager til ikke at kunne bo der Pris for patienten patienten ikke for patienten patienten ikke Enghuset 11 patienter Huset Værelse/lejlighed Dagligdagen Aktiviteter/deltagelse Støtte Madlavning Tøjvask Rengøring Økonomi Medicin Vold/generende adfærd Stoffer/alkohol Hvordan flyttes ind Tidsperspektiv Årsager til ikke at kunne bo der Pris for patienten patienten ikke for patienten patienten ikke Figur 2 I forhold til botilbudet Visborggaard har patienterne større problemer end Enghuset omkring 8

10 huset og værelse/lejlighed. Ud fra kommentarerne fremgår det, at problemerne skyldes, at Visborggaard er mere uoverskueligt, at værelserne er mindre, og ikke alle har eget bad og toilet. Til gengæld har patienterne større problemer i forhold til Enghuset end Visborggaard, når det drejer sig om dagligdagen, madlavning, rengøring, medicin og stoffer/alkohol. Ud fra kommentarerne fremgår det, at patienternes problemer på Enghuset typisk består i, at dagligdagen er for struktureret, og at der kræves for megen deltagelse i madlavning og rengøring. Der kræves ligeledes deltagelse omkring administration af medicin på Enghuset, hvilket er et problem for en stor del af patienterne. Reglerne omkring stoffer/alkohol medfører, at færre patienter fra afsnit 19 kan flytte til Enghuset, da reglerne ikke er strikse nok i forhold til denne gruppe patienter. Generelt kan det ud fra den grafiske fremstilling ses, at der er flere problemområder i forhold til at flytte til Enghuset for patienterne fra afsnit 19, og kommentarerne uddyber, hvad problemerne nærmere består i. Havde IPAS været brugt til andre patienter/brugere, kunne billedet have set helt anderledes ud. IPAS som evalueringsredskab Ud over at anvende IPAS som matchningsredskab, kan skemaet bruges til evaluering. for eksempel være en evaluering af personalets indsats, for at patienter bliver parate til at flytte fra sengeafsnittet til et botilbud. IPAS vil ret præcist afdække problemområder, og ved opfølgende brug af IPAS vil resultatet af indsatsen kunne aflæses i skemaet. Til at dokumentere indsatsen kan der eventuelt bruges et GAS 2 -skema. IPAS vil også kunne bruges til at evaluere udbudet af botilbud i form af en kortlægning af botilbudene ud fra de beskrivelser af botilbudene, som laves i IPAS. Udfyldes IPAS for eller i samarbejde med patienter/brugere for botilbudene, vil det derudover være muligt at se i hvor høj grad, der er mulighed for matchning. Opfølgende udfyldning af IPAS vil afspejle de 2 Goal Attainment Scaling (GAS). Se Goal Attainment Scaling - GAS. Orientering og erfaringsopsamling. Mariannne Cohen, Center for evaluering, november 1998 og En vej til personlig dokumentation. GAS som dokumentationsværktøj, Center for evaluering, maj

11 ændringer, der eventuelt laves i botilbudene for at få botilbudene til at matche patienter/brugere bedre, samt opdatere viden om de behov patienter/brugere har ved indflytning i et botilbud. 10

12 Bilag 1 Indflytningsparathedsskema - IPAS for Dato: 1 Huset lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? - bygninger. - husets indretning. - omgivelser. - beliggenhed (f.eks. afstand til by, indkøb og natur). - antal beboere. - fordeling af beboere i grupper. - hvorledes fungerer grupperne. - beboernes aldersfordeling. - mulighed for offentlig transport. - har botilbudet evt. egen bus. Her fortsættes med beskrivelsen for næste botilbud. Hvert botilbud får en række under hver beskrivelse, så det under beskrivelsen for Huset, umiddelbart er muligt at sammenligne de forskellige botilbud. Dette gælder for alle beskrivelserne. 11

13 2 Værelse/Lejlighed lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? - hvor store er værelserne/lejlighederne. - hvordan er lejlighederne indrettet. - er der bad og toilet på værelserne/i lejlighederne. - er der telefon- og antennestik værelserne/lejlighederne. - er værelserne (lejlighederne møbleret ved indflytning. 3 Dagligdagen - bliver beboerne vækket om morgenen, og forventes det, at de står op til bestemte tider - er der faste spisetider. - er det muligt at spise på værelset eller efter de andre beboere i fællesarealet. - laver beboerne selv mad. - skal beboerne være på værelserne på et bestemt tidspunkt om aftenen. - holdes der faste daglige møder, f.eks. morgenmøde, og er der krav om deltagelse i møder. - er der praktiske gøremål i løbet af dagen. - forventes det at beboerne deltager i de praktiske gøremål, og i så fald hvilke. - kræves det at beboerne tager ansvar i dagligdagen 12

14 4 Aktiviteter og deltagelse lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? - aktiviteter der tilbydes i hverdagen. - stilles der krav om deltagelse i aktiviteter. - afholdelse af udflugter. - afholdes der fester ved højtider og andre tids punkter og inviteres pårørende eventuelt med. - tager personalet med beboerne på ferie. 5 Støtte - hvor meget støtte får beboerne. - hvilke former for støtte til praktiske gøremål, personlig hygiejne, økonomi og medicin ydes der til beboerne og forventes det at beboerne med tiden skal have mindre støtte til disse ting. - får beboerne en eller flere kontaktpersoner. - ydes der støtte til familie- og vennebesøg. 6 Madlavning lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? 13

15 - er der mulighed for deltagelse i madlavning. - stilles der krav om at deltage i madlavning, også selvom det kun er en gang imellem eller en lille opgave. - muligheder for køb af mad i kantine. 7 Tøjvask - vaskefaciliteter. - mulighed for at beboeren selv kan vaske sit tøj. - mulighed for at få hjælp til at vaske tøj. - mulighed for at personalet vasker beboerens tøj. - betaling for brug af vaskefaciliteter. - mulighed for at sende tøjet på vaskeri. 8 Rengøring lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? 14

16 - stilles der krav om rengøring på eget værelse/lejlighed eller i fællesarealet. - hvilken hjælp tilbyder personalet i forbindelse med rengøring. - mulighed for at betale rengøringspersonalet for at gøre rent på værelset/i lejligheden. 9 Økonomi - muligheder i forbindelse med administration af egen økonomi, herunder hvor meget hjælp der ydes fra botilbudet. - hvilke ydelser skal der betales for i botilbudet. 10 Medicin lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? 15

17 - hvilken hjælp ydes til at administrere medicin. - stiller der krav til beboernes deltagelse i medicinophældning. - uddeles der medicin på faste tidspunkter. - muligheder for selv at administrere medicin. 11 Vold og generende adfærd - er det muligt for voldelige brugere at bo i botilbudet. - hvad gøres for at forebygge voldsepisoder. - hvad gøres i situationer, hvor en beboer bliver voldelig. - hvad gøres efter en beboer har været voldelig. 12 Stoffer og alkohol lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? 16

18 - accepteres stof- eller alkoholmisbrug i botilbudet. - er der forbud mod alkohol eller stoffer i botilbudet. - hvad gør botilbudet omkring beboere med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer. 13 Hvordan kan patienten/brugeren flytte ind? - skal patienten/brugeren på besøg før han flytter ind. - kan patienten/brugeren have en behandlingsdom. - må patienten/brugeren have et misbrug når han flytter ind. - skal patienten/brugeren have lyst til at flytte til botilbudet. 14 Tidsperspektiv lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? - kan beboerne blive i botilbudet permanent, eller skal de fraflytte efter en bestemt årrække 17

19 15 Årsager til, at patienten/brugeren ikke kan bo i botilbudet - alkohol- eller stofmisbrug - vold - behov for tvangsanvendelse (fiksering eller låste døre) - aldersgrænse - specielle ting omkring fysiske rammer 16 Pris lige ikke Begrund dit svar: Hvorfor er det lige, eller hvorfor er det ikke for ham? han han ikke Begrund dit svar: Hvorfor kan han det, eller hvorfor kan han ikke det? - ca. pris alt inklusiv. - pris for ekstra ydelser, som tøjvask, rengøring, køb af mad i kantine. Samlet vurdering 18

20 Når skemaet er udfyldt, vil der som regel være nogle områder som fremstår som enten meget problematiske eller fordelagtige for patienten/brugeren. Disse ridses op i denne samlede vurdering, og det bliver dermed muligt at danne sig et foreløbigt indtryk af, hvilke problemer og fordele de forskellige botilbud har for patienten/brugeren. Det vil ligeledes, ud fra den samlede vurdering, være muligt at udfylde, om botilbudet samlet er for patienten/brugeren, og om han kan at være der. 19

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr NOTAT Til KL Social og Sundhed Bemærkninger vedr. høring om lovforslag til etablering af socialpsykiatriske afdelinger Københavns Kommunes Socialforvaltning har modtaget lovforslaget til etablering af

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Udviklingscenter Familiehusene

Udviklingscenter Familiehusene Udviklingscenter Familiehusene Udviklingscenter Familiehusene er et forebyggelsestilbud i Greve Kommune. Vi vil udvikle i stedet for at behandle. Familiehusene er et tilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 14. oktober 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Halvvejshuset Tilbudstype og form Et botilbud efter 107

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Ydelseskatalog Botilbud

Ydelseskatalog Botilbud Ydelseskatalog Botilbud Målgruppe Vores primære målgruppe er unge i alderen 17-27 år med lettere psykosocial funktionsnedsættelse. Det er typisk unge, der er sent udviklede eller psykisk umodne og har

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Behandling under indlæggelse

Behandling under indlæggelse Til unge Behandling under indlæggelse Ungdomspsykiatrisk afsnit, Augustenborg Vælg farve Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa Denne folder beskriver en række forhold omkring døgn- og dagindlæggelse i ungdomspsykiatrisk

Læs mere