Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013"

Transkript

1 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen, Jens Andersen, Michael Hall og Anne-Lise Wagner. Uden stemmeret: Gerd Lottenburger Viktor (personalerepræsentant) Bodil Rasmussen (sekretær og regnskabsfører) Jens Henrik Jakobsen deltog ikke under punkt 2. Ole Pedersen forlod mødet efter punkt 9. Afbud: Susanne Sjølander, Per Rønager Bøjstrup Per Frederiksen. 1. Godkendelse af dagsorden Nyt punkt 2. Kordegnene beretter om deres arbejde. 2. Kordegnene beretter om deres arbejde Formand og kontaktperson skal snarest holde møde om kan-opgaver sammen med kordegnene. 3. Formanden Valg til provstiudvalg og stiftsråd Der er kun indkommet en liste. Det tidligere annoncerede ekstraordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 8. oktober er hermed aflyst. Fordeling af høstoffer Høstoffer fordeles således: 50 % til Mission Afrika. 25 % til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 25 % til Menighedsplejen. Forretningsudvalg enig i denne fordeling. Opfølgning på menighedsdagen.

2 Debatmødet om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken holdes torsdag den 26. september kl. 19:00 i Hans Tausens Kirkes Menighedshus. Tilmelding via kirkekontoret senest den 24. september. Jens Henrik Jakobsen, Minna Siegumfeldt, Anne Lise Wagner, Jan Friberg og Jakob Riis vil gerne deltage. Desuden er personalerepræsentanten tilmeldt. Konference om psykisk arbejdsmiljø den 7. oktober Ministeren for Ligestilling og Kirke igangsatte i 2012 en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Resultaterne herfra præsenteres nu på en konference mandag den 7. oktober kl i Eigveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Invitation vedlagt som bilag. Undersøgelsens resultat kan ses på: /single-news/artikel/arbejdsmiljoeet-ifolkekirken-er-paa-niveau-med-andrearbejdspladsers/ Anne-Lise Wagner deltager. Tilmeldes via kirkekontoret. Københavns Kommune. Svar på placering af pullerter Kontoret svarer på mailen: Vi accepterer forslaget. Vi vil gerne vide tidpunkt for igangsættelse. Landemode onsdag den 9. oktober kl Kontoret tilmelder Minna Siegumfeldt, Heidi Olsen og Anne-Lise Wagner Svar fra Biskoppen på ændringer i liturgien. Der er givet tilladelse ud fra den tilsendte liturgi. b. spunkter Visionsudvalget Besøg i Emdrup onsdag den 13. november kl for menighedsråd og personale. Forretningsudvalget foreslår at menighedsudvalget inviteres med. Menighedsudvalget inviteres med. 4 Kassereren.

3 Budgetsamråd den 12. september Vi fik bevilget kr. til Ørestads udvidelsen som et engangsbeløb. Vi fik bevilget anlægsarbejder til ventilation på kontoret samt isolering af loft i præstebolig på Fælledfold. Møde med organist ang. korlønninger. Vedr. særlige feriedage. Der er forespørgsel i Stiftet ang. slettede dage. b. s punkter. 5. Kirkeværgen. Orientering om diverse arbejder. b. s punkter. 6. Kirkeudvalget. Ole Pedersen er blevet spurgt om at træde ind i kirkeudvalget, men har sagt nej. Jakob Riis vil spørge nogen andre. b. s punkter. Nyt alarmsystem Kirkeudvalget skal arbejde videre med det indhentede tilbud Referat udsendt særskilt efter indkaldelsen 7. Kontaktpersonerne til personalet.

4 Skærmbriller til organisten Endnu ikke indkøbt b. s punkter. Aftaler om afvikling af restferie og feriefridage. Kontaktperson 2 får afsluttet forhandlingerne skriftligt med de ansatte og afleverer de underskrevne aftaler (i alt 72,59 dage til udbetaling og 35 dage overført til nærmere specificerede formål)til regnskabsføreren med henblik på udbetaling, når der er givet grønt lys fra Stiftet. Ansøgning om kursus for kontaktpersoner. Begge kontaktpersoner bevilges kurset. 8. Kontaktpersonen til det frivillige arbejde Der er brug for tilgang i konfirmandklubben på ledersiden. 9. Personalerepræsentanten. Intet 10. Præsterne. Per Frederiksen. Skolelederen for Højdevang Skolen har via Per Frederiksen inviteret sognepræsterne fra de fire sogne til indvielse af den fælles overbygningen for de fire skoler b. Beretning Jens Henrik Jakobsen. Minikonfirmanderne er begyndt. Første gang var der 18. Der er både nye og gamle Minikonfirmander. De fleste er fra Dyvekeskolen. Der var gensynsdag i lørdags for de gamle SUK er.

5 Der er reception i anledning af genåbning for Solvang Bibliotek. Vi kommer med en gave. c. s punkter. Kørsel med konfirmander 2 konfirmander er flyttet til en læseklasse på Blågårds Skole. Vil menighedsrådet betale for taxakørsel, så de kan nå frem til konfirmandundervisning. Rådet bevilligede taxakørsel Overnatning i uge 42 af 16 skuespiller til kristen nordisk studenterkonference Der holdes en kristen nordisk studenterkonference i KFS regi på Ørestad Gymnasium d oktober. De deltager i vores gudstjeneste søndag den 20. oktober, hvilket jeg glæder mig til. Men jeg har fået følgende forespørgsel: Der er et hold af 16 skuespillere, som skal opføre Markus-evangeliet på konferencen. De ankommer allerede tirsdag den 15. oktober sidst på dagen. Og har ikke mulighed for at overnatte på Ørestad Gymnasium de to nætter før konferencen starter (d.v.s. natten mellem tirsdag og onsdag og natten mellem onsdag og torsdag). Nu spørger KFS om de må opholde sig og overnatte i kirken fra tirsdag aften til onsdag morgen og igen fra onsdag eftermiddag til torsdag morgen. Uge 42 er en uge, hvor vore egne aktiviteter (konfirmand, mini-konfirmand m.m.) ligger stille. Dog vil Onsdagshjørnet kunne gennemføres uden problemer. En af de danske sekretærer vil være med hele vejen og servicere dem. Jeg skal nok gå ind og være nøgleansvarlig, hvis det er OK, at jeg overdrager nøglen til den danske sekretær. Jeg har på forhånd sagt, at der nok skal en professionel montør til at fra- og tilkoble tyverialarmen. Og at det nok vil indebære en udgift på omkr , - kr., som KFS i givet fald må betale. Hermed er det fremlagt for menighedsrådet. Endelig spørger de om konferencedeltagerne kan stille baggagen et sted i kirken søndag Rådet gav lov til dette. Jens Henrik Jakobsen sørger for kontakt til alarmselskab mm. Inger Marie Riis tager kontakt til brandvæsnet.

6 formiddag under gudstjenesten, da de skal rejse hjem direkte efter gudstjenesten. Det vil nok dreje sig om 100 deltagere. Jeg har sagt, at vi nok finder ud af at placere baggagen i kælderen. Der er vist ikke Kidz Corner den pågældende søndag. 11. Mødested Amager. Der har været afholdt Mangfoldighedsfest. 12. Nyt fra Provstiudvalget Jakob Riis orienterede kort. 13. Eventuelt Sognemedhjælperen og Michael Hall er ved at planlægge et møde med en pædagog fra et fritidshjem i området, der gerne vil høre mere om konfirmandklubben Næste møde er tirsdag den 22. oktober kl (spisning kl ). Da det er budgetmøde skal der ved frafald hurtigst muligt gives besked til kontoret, der vil indkalde suppleanter. Bilag: Indbydelse til konference om psykisk arbejdsmiljø. København S, den 23. september underskrifter

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere