Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe"

Transkript

1 Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

2 Kortmappen er sidst revideret februar Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro Side 7 kort nr. 1.3 Skibby Side 8 kort nr. 1.4 Lyngbygaards Å Borum Side 9 Kort nr. 2.1 Giber Å Moesgaard Side 10 Kort nr. 3.1 Gudenå Åstedbro Side 11 Kort nr. 4.1 Ulstrup/Zone 6 Side 12 Kort nr. 4.2 Lilleåen Hinnerup- Hadsten Side 13 Kort nr. 5.1 Lilleåen ved Ballebro Side 14 Kort nr. 5.2 Essendrup Side 15 Kort nr. 5.3 Omme Å Filskov Side 16 Kort nr. 6.1 Omvrå Side 17 Kort nr. 6.2 Møbjerg Bro Side 18 Kort nr. 6.3 Ørbæk Side 19 Kort nr. 6.4 Skjern Å Engholm/Langagergård Side 20 Kort nr. 7.1 Sdr. Felding Side 21 Kort nr. 7.2 Holtum Å Side 22 Kort nr. 8.1 Vorgod Å Side 23 Kort nr. 9.1 Alling Å Side 24 Kort nr Ravnsø Side 25 Kort nr

3 Aarhus Lystfiskerforening ALF Denne kortmappe indeholder informationer om muligheder og betingelser for fiskeri i Aahus Lystfiskerforenings vande. Skulle der være forhold i kortmappen, som er forældede eller ikke stemmer med virkeligheden ved fiskevandet, bedes du rette henvendelse til et bestyrelsmedlem eller på e- mail Sker der revisioner af kortmappen, kan disse hentes på foreningens hjemmeside: Kontaktoplysninger Fiskerikontrol eter Welding Michael Grimm Kim Thomsen Fiskerikontrollen Randers Formand Thøger Jensen Kasser Bjarne Nyborg Larsen Medlemsservice Michael Grimm Fiskeregler Efterfølgende regler gælder for ALF medlemmer samt gæstefiskere såvel når der fiskes i ALF- vande som i vande hvor Aarhus Lystfiskerforening har fiskeret gennem aftaler om medfiskeret, samfiskeret og kortudveksling. Skilte skal respekteres, ligesom anvisninger fra foreningens fiskerikontrollører eller fra lodsejere skal følges. arkering i forbindelse med fiskeri skal ske på dertil afsatte arealer, hvor sådanne findes og under hensyntagen til den øvrige færdsel, særligt med henblik på lodsejernes adgang med traktorer og markredskaber. 3

4 Skulle man ved uheld forvolde skade på andres ejendom under udøvelse af fiskeri, kan man henvende sig til formanden. Foreningen vil så undersøge, om skaden kan dækkes gennem Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring. OBS! Foreningen har en del fiskevand i Skjern Å vandsystemet. Der gælder særlige regler for fiskeri i de fleste af disse fiskevande. Den enkelte er selv ansvarlig for sit kendskab til disse regler som kan ses/udskrives fra hjemmesiden. Hvor der er opsat fangstrapport kasser skal fangster noteres på de indlagte journalsider. Fisk, der ikke må eller ønskes hjemtaget skal udsættes med forsigtighed. Fiskesæson og fredningstider: Som minimum er fiskesæsonen i foreningens fiskevande bestemt af den lovpligtige fredning. Foreningens fastsatte fredningstider er angivet ved kortene for de enkelte fiskevande. Nedfaldsfisk er ikke fredede, men foreningen henstiller, at de genudsættes. Begrænsninger: Der må kun fiskes med stang og snøre og kun en stang af gangen. Der må højst hjemtages 3 hav- eller bækørreder pr. døgn. Hunde må ikke medtages under fiskeri. Mindstemål: Generelt er de officielle mindstemåls regler gældende for alle fiskevandene, Men ALF har enkelte vande angivet forhøjet mindstemål. 4

5 Kort nr. 1.1 Århus Å ved etersminde Tæt ved udløbet fra Solbjerg Sø løber dette stræk af Århus Å. Selvom strækket er smalt som en bæk er der gode dybe høller som gemmer på bækørreder, der lures bedst på opstrøms flue eller spin. Fiskearter: Bækørred. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn, dog skal der som minimum anvendes krogstr. 2/0 (12 mm kroggab - 24 mm krogstamme) ved fiskeri med agnede kroge. Sæson: 1. marts november, begge dage inklusiv. etersminde ligger ved Skovgårdsvej lige ved vejens udmunding i 433 (Gl. Horsens Landevej) ca km. Fra Århus. Bemærk at parkering foregår ved gavlen af den store lade, bag det interimistiske busskur. 5

6 Kort nr. 1.2 Århus Å ved Edslev Nord for Hørning har medlemmer af ALF adgang til Århus Å. Strækningen snor sig smukt og ugenert gennem ådalen. Strækningen er kendt for at huse pænt med bækørreder, der villigt lader sig lokke af en lille spinner eller flue fra et af de mange gode skjul, som dette stykke fiskevand huser. Velegnet til fluefiskeri for begyndere. Fiskearter: Bækørred og havørred. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn, dog skal der som minimum anvendes krogstr. 2/0 (12 mm kroggab - 24 mm krogstamme) ved fiskeri med agnede kroge. Sæson: 1. marts - 15.november, begge dage inklusive. Der køres ad Torshøjvej mod inds Mølle. I Edslev, lige før traktorværkstedet, drejes ad Edslevvej. Der kan parkeres i svinget efter Bundgård. 6

7 Kort nr. 1.3 Århus Å ved Tarskov/Fusvadbro Område: Århus Å nær Fusvadbro. Fiskestræk: Er åen klar, varieret og spændende. Den løber gennem en smuk skovstrækning Her er masser af skjul. Godt fluefiskeri for den øvede (mange træer). Fiskearter: Bækørred og regnbueørred. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn, dog skal der som minimum anvendes krogstr. 2/0 (12 mm kroggab - 24 mm krogstamme) ved fiskeri med agnede kroge. Sæson: 1. marts til 15. november. Der kan parkeres på Tarskovvej ved den offentlige sti eller på Fusvadvej umiddelbart efter at åen er passeret, hvis du kommer fra Stillingvej. 7

8 Kort nr. 1.4 Århus Å ved Skibby Vest for Skibby har foreningen adgang til endnu en strækning af Århus Å. Selv om den smukke natur her brydes af motorvejen, er det ikke noget man tænker over, når man går ved åens brinker og lurer på en bækørred, der tager insekter på overfladen. I de rolige sving er der chancer for havørreder i årets sidste måneder, mens bækørreder villigt lader sig overliste gennem hele sæsonen. Dette stykke fiskevand egner sig til alle former for lystfiskeri, både med orm, spinner og flue. Fiskearter: Bækørred, havørred og ål.fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn, dog skal der som minimum anvendes krogstr. 2/0 (12 mm kroggab - 24 mm krogstamme) ved fiskeri med agnede kroge. Sæson: 1. marts - 15.november, begge dage inklusive. Imellem Skibby og Ormslev kan der parkeres ved åen, på Hoimbækvej. Alternativt kan parkering ske på Skibbyvej (Skibby- Harlev) umiddelbart før den gamle jernbanedæmning. 8

9 Kort nr. 2.1 Lyngbygård Å ved Borum Ved Borum disponerer vi over et dejligt stykke af Lyngbygaard å. Et af de få stykker af åen, hvor den løber helt ureguleret i sit gamle løb. Det medfører, at åen er meget varieret. Store dybe høller, smalle passager, brede åstrækninger og så videre. I forsommeren er der et rigt insektliv langs åen, som indbyder til et godt fluefiskeri. Men også andre agn gør sig her. Små spinnere, en orm eller en lille wobbler har givet gode ørreder. Fiskearter: Bækørred, havørred og ål. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn, dog skal der som minimum anvendes krogstr. 2/0 (12 mm kroggab - 24 mm krogstamme) ved fiskeri med agnede kroge. Sæson: 1.marts november, begge dage inklusiv. å Borumvej, imellem Mundelstrup og Herskind, drejes ved Borum ad Tingvadvejen mod Lyngby. Der kan med forsigtighed parkeres på vejen umiddelbart før markvejen som fører ned i ådalen. Alternativt kan -pladserne på Stillingvej (Rute 511) benyttes. 9

10 Kort nr. 3.1 Giber Å Gennem den forhistoriske Moesgaard Skov løber Giberåen mod sit udløb ved Fiskerhuset. Det er ikke så få ting, Åen har en fin bestand af havørreder. Gennem skoven stiller fiskeriet store krav til sin udøver, idet træer og buske oftest er modspillere for fluefiskeren, mens et ellers næsten lydløst plask fra en spinner i det klare lave vand, kan skræmme ørreden. Fiskearter: Havørred, bækørred, steelhead og ål. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn Sæson: 16. januar November (begge dage inklusiv). å Bispelundsvej imellem Fløjstrup og Moesgaard Museum kan der parkeres umiddelbart hvor vejen passerer over åen. Alternativt kan - pladserne ved Skovmøllen eller ved Moesgård Strand benyttes. 10

11 Kort nr. 4.1 Gudenå ved Åstedbro å den øvre del af Gudenåen findes vel sagtens noget af Danmarks bedste fiskeri efter stallinger. Det betyder også, at dette stykke fiskervand især henvender sig til tørflue- og nymfefiskere. Åen er bred og relativ lav. Meget klarvandet. Mellem de store buske af vandranunkler, der står det meste af sommeren, finder stallingerne gode skjul. å denne strækning lever også den store majflue, Danica. å lune forsommeraftener i maj/ juni måned, kan vandet næsten eksplodere af store ørreder, der villigt lader sig forsøde med disse meget store insekter. Fiskearter: Stalling, bækørred, søørred og ål. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn. Sæson: 1. marts november, begge dage inklusiv. Der kan parkeres ved rute 185, umiddelbart ved Åstedbro Kro hvorder også er cafeteria. Alternativt kan der parkeres på Enggårdsvej som vist på kort. 11

12 Kort nr. 4.1 Gudenå ved Ulstrup/Zone 6 Ulstrupvej Rådalsvej Ulstrup Vellev Mose Skjesbjergvej Fiskearter: Hav og bæk ørred, laks og gedde. Der henstilles til at gedder over 90 cm. Genudsættes. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn. Sæson: 16. Januar november, begge dage inklusiv. 12

13 13

14 Kort 5.2 Lille åen ved Balle Bro Lilleåen Hadsten Balle Bro Fiskestræk: Opstrøms er åen smal og snoet med pæn vegetation.her er der bækørred. Længere nede er bliver åen bredere ogdelvis reguleret. Der er dog mange gode skjul i vanløbet. Havørredfiskeriet er bedst fra Balle Bro og nedstrøms. Fiske arter: Bækørred og havørred. Fiskemetoder: Alle gængse fiskeagn. Sæson: 1 marts til 31 oktober (begge dage inklusiv). 14

15 Kort 5.3 Lille åen ved Essendrup Fiskestræk: Opstrøms er åen smal og snoet med pæn vegetation.her er der bækørred. Længere nede er bliver åen bredere ogdelvis reguleret. Der er dog mange gode skjul i vanløbet. Havørredfiskeriet er bedst fra Balle Bro og nedstrøms. Fiske arter: Bækørred og havørred. Fiskemetoder: Alle gængse fiskeagn. Sæson: 1 marts til 31 oktober (begge dage inklusiv). 15

16 Kort 6.1 Omme Å ved Filskov Filtskov Sande Granlygård 473 Smedegård Rensningsanlæg Omme å Filskov Område: Filskov Fiskestræk: Blandt mange ALF er kåret som det bedste stykke vand. Et usædvanligt godt stykke fiskevand. Noget ud over det særlige og et fint fluevand. Fiskearter: Bækørred, renbueørred, stalling, laks, gedde, aborre og ål. Fiskemetoder: Flue-, spinde- og orme- fiskeri. Sæson: 1. marts til 15. November (begge dage inklusiv) Kørselsvejledning: Der køres fra Sdr. Omme (Rute 473) i østlig retning mod Filskov. å Omme Landevej ved Smedegårdsvej (lige efter missionshuset i Filskov) drejes af til venstre. Der kan køres helt ned til åen og parkeres ved ALF- fangstkassen. Kør forsigtigt når ejendommen Smedegård passeres. Der kan være legende børn på gården. 16

17 Kort nr. 6.2 Omme Å ved Møbjerg Bro Møbjerg 411 Dambrug Møbjerg Banke Møbjerggård Østerby mose Møbjerg Bro 473 Vestergård Fængsel Ingeborghøj Område: Øst for Sdr. Omme Fiskestræk: Åen er meget varieret, snor sig og er ganske klar. Den er fyldt med gode fiskeskjul. Fiskearter: Bækørred, regnbueørred, laks, stalling, gedde, aborre og ål. Sæson: 16. Januar til 15. November (begge dage inklusive). Kørselsvejledning: Ved Omme Landevej (Rute 473) kan der parkeres ved pumpebrønden på højre side umiddelbart før Møbjerg Bro, når der køres i østlig retning mod Filtskov. Alternativt kan der køres ind ad markvej til venstre ca. 500 m. Efter broen hvor der må parkeres ved hegn som angivet på kortet. Stykket opstrøms landevejen kaldes Møbjerg- stykket og stykket nedstrøms kaldes Fængsels- stykket. 17

18 Kort nr. 6.3 Omme Å ved Omvrå Ådal 411 Lundager Vestergård Lundsgård Omme Å Vesterlund Bavnsgård Marinebjerg Område: Sdr. Omme/Blåhøj Fiskestræk: å stykket er der både å og kanal. I kanalen kan der fanges gode regnbuer, især hvis vandstanden gør, at der ikke er direkte passage ved stemmet ind i kanalen. røv f.eks. med en wobler eller lille spinder. I åen er der mange gode skjul. Fiskearter: Bækørred, regnbueørred, stalling, laks, gedde, aborre og ål. Sæson: 16. januar til 15 november (begge dage inklusiv). Kørselsvejledning: å Sdr. Omme Vej (Rute 411) drejes fra til venstre lige efter Omvråvej, ca. 2 km. fra Gl. Blåhøj. Indkørsel ved nr. 159 (Lundagergård). Følg markvejen rundt om ejendommen og ned til kanalen. Her kan der parkeres ved eller ovenfor den tidligere ALF- hytte. 18

19 Kort nr. 6.4 Omme Å ved Ørbæk/Simmelgård lantage Lakkenborg kroge Dambrug Omme Å Dambrug * Bakkegårdsvej Simmelgård Område: Vest for Sdr. Omme. Fiskestræk: Åen snor sig gennem et smukt naturlandskab og har en god fiskebestand. *Fynske Lystfiskere ( har fiskeretten ved Simmelgård. ALF har indgået en samfiske aftale med FL, hvorved de kan fiske på vores stykke og vi på deres Fiskearter: Bækørred, havørred, regnbueørred, stalling, laks, gedde og aborre. Fiskemetoder: Flue-, spinde- og ormefiskeri. Sæson: 1. Marts til 15. November (begge dage inklusive) Kørselsvejledning: Fra Sdr. Omme køres ad Ørbækvej (Rute 28) mod vest. Ca. 4,3 km. Fra Sdr. Omme kirke drejes fra til venstre ad Tarm Landevej, som er en gammel markvej, ind forbi og bagom en ejendom. Vejen følges over åen. Lige før kanalen kan der parkeres eller der kan køres langs kanalen til stemmeværket. 19

20 Kort nr. 7.1 Skjern Å ved Engholm og Langagergård Område: Tæt ved Skarrild og Sdr. Felding. Fiskestræk: Åen er ved Langagergård bred, stor og med stærk strøm. å Engholm stykket er åen noget mindre. Åen er karakteriseret af få, store og dybe sving. Fiskearter: Bækørred, havørred, regnbueørred, stalling, laks og gedde. Fiskemetoder: Flue-, spinde- og ormefiskeri. I Skarild køres ad Skjernvej imod Sdr. Felding. Ved nr. 17, som ligger ca. 1,7 km. fra rundkørslen i Skarild, kan der parkeres bag ved gården. Ved nr. 33 Langagergård må der parkeres foran gården. Det er her vi har en foreningshytte. Nyt fiskevand markeret med HS i buen. Stykket kan ses på hjemmeside. 20

21 Kort nr. 7.2 Skjern Å ved Sdr. Felding Område: Tæt Sdr. Felding. Skjern Å Skjern Å Nørrekanal 439 Tarp Skjern Å Sønderkanal Fiskestræk: Åen er på strækningen bred, stor og med stærk strøm. Åen er egnet til det lidt tungere fiskeri med spinder eller to- håndsfluestang.. Fiskearter: Bækørred, havørred, regnbueørred, stalling, laks og gedde. Fiskemetoder: Flue-, spinde- og ormefiskeri. I Skarild køres ad Skjernvej (439) imod Sdr. Felding. Ved 21 km- stenen, ca. 500 m før rundkørslen på Varde/Herninglandevejen drejes mod venstre ad markvej (se ALF skiltet). 21

22 Kort nr. 8.1 Holtum Å Område: Ejstrupholm/Fasterholt. Fiskestræk: Et meget smuk stykke vand, der snor sig gennem heden. Smalt og dybt med meget flot vegetation. Her kan der dyrkes alle former for fiskeri, idet åen indbyder til et meget alsindigt fiskeri. Brinkerne langs åen er meget sumpede. Fiskearter: Bækørred, havørred, regnbueørred, stalling, laks, gedde og aborre. Fiskemetoder: Flue-, spinde- og ormefiskeri. å landevejen (439) imellem Ejstrupholm og Fasterholt drejes af imod Brande ad Dørslundvej ca. 1 km. før Fasterholt by. Nogle hundrede meter efter at åen er passeret ved dambruget, drejes til venstre ad grusvejen. Ca. 1 km. længere fremme, lige før gul gasledningsmarkering drejes til venstre ad markvejen/ hjulsporet ned til åen hvor der parkeres. 22

23 Kort nr. 9.1 Vorgod å Fiskestræk: Vestsiden Fra jernbanebroen og ca. 7 km. opstrøms til Ejsdal Østsiden Fra jernbanebroen og ca. 8 km. opstrøms Kulsøen Troldhede Dalgasgade Fiskearter: Laks, havørred, bækørred, regnbueørred, stalling, gedde ogål. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn. Gåsdalsvej Blichersgade Sæson: 16. april 14. september, begge dage inkl. Ahler Gårde lantage Arnborgvej 23

24 Kort nr Alling Å Fiskestræk: Åen er langsom flyende og er især kendt for sit gedde- og havørred- fiskeri. Om efteråret vandrer store havørred op i åen. Det er også muligt at fiske gedde på flue i åen. I perioden, hvor Grundfjords aborrer vandrer op i åen er der chancer for gode store aborrer. Fiskearter: Havørred, bækørred, gedde og aborre. Fiskemetoder: Flue-, spinde- og ormefiskeri. Sæson: 16. januar til 15. november, begge dage inklusiv. 24

25 Kort nr Ravnsø Ved Ravn Sø mellem Låsby og Ry har medlemmer af ALF adgang til fiskeri fra foreningens båd. Ravnsø er en smuk, dyb sø og del i Guden å systemet, indhyllet i skove og åbne egne. Her er masser af små bugte, hvor man kan "gemme" sig med båden og føle sig som den eneste i hele verden. Fiskearter: Søørred, sandart, gedde, aborre og fredfisk. Fangstredskaber: Alle gængse lystfiskeragn. Sæson: Båden er i søen uden for normal "istid". Særlige informationer: Der findes det nødvendige sikkerhedsudstyr, anker m.v. i kassen ved bådpladsen. Fiskeri er kun tilladt fra båden. I Javngyde køres ad Ravnsøvej. Efter at Knud Å er passeret, holdes til venstre ad skovvejen. Efter ca. 100 m. Kommer du til en åbning på venstre side, ned mod søen. Her kan parkeres. Båden som hedder ALF ligger ca. 50 m. Til venstre for -pladsen, når du står med ansigtet imod søen. 25

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å Petersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem:

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Oversigtskort for Herning Sportsfiskerforening Oplag: Kortet er trykt i 400 eksemplarer. Copyright: Kortet er udgivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og må ikke kopieres. Kontaktpersoner:

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2015 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side

Læs mere

KNÆK OG BRÆK i 2018 Ta en pause i fiskeriet og kik ind i butikken. DK s flotteste - og med det største udvalg...

KNÆK OG BRÆK i 2018 Ta en pause i fiskeriet og kik ind i butikken. DK s flotteste - og med det største udvalg... 2018 KNÆK OG BRÆK i 2018 Ta en pause i fiskeriet og kik ind i butikken. DK s flotteste - og med det største udvalg... Jægervej 5, 6900 Skjern Telefon 96 80 20 20 fiskeri@korsholm.dk korsholm.dk Karup

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Skjern Å 19 20. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Sidste tilm. 5. sep.

Skjern Å 19 20. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Sidste tilm. 5. sep. Skjern Å 19 20. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Sidste tilm. 5. sep. Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

En svanefamilie hygger sig på afstand.

En svanefamilie hygger sig på afstand. Ned ad Åen i kano 1974 Jeg var 1974 på kanotur alene. Jeg tog den store tur fra Vester Mølle til Dommergården ved Skjern så godt som Ringkjøbing fjord. Turen Startede den 8. Juli 1974 ved at sætte kanoen

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre.

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre. Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog stallingelve i Norge. Landskabet medfører, at elvens løb er varieret således, at længere langsomtflydende partier snart afløses af hurtigstrømmende strækninger.

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande SPORTSFISKERI i Sydvestjylland DK DKK 20,- Danmarks bedste fiskevande En verden af åer snor sig - valget er dit Læs side 8 Kongeåen - her er plads til alle Læs side 12 Kort Sydvestjylland Se side 19 Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2012 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse Hvem er NS48?... 3 Sydsjællands Ørredfond... 3 Lynoversigt over klubfaciliteter... 4 Udvekslingskort...

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. December

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder.  December Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk December 2014-3. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

KONGEÅEN TEMA: Camping-Fritid tester. Dette historiske vand, der delte Sønderjylland LYSTFISKERI

KONGEÅEN TEMA: Camping-Fritid tester. Dette historiske vand, der delte Sønderjylland LYSTFISKERI TEMA: LYSTFISKERI HH tænker sig godt om! Mon denne flue frister storlaksen. (Jeg er ikke sikker på, at det er et insekt, den flue imiterer. Det er nok nærmere en provokationsflue.) Camping-Fritid tester

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 11 i siv 1 2-1 12 2-3 2-2 12A 2 2A 13 14 3 7 8 15 4 5 10 9 6 39 33A 40B 41B 34 40 35B 37 33B 32B 35A 32A 32C 31 17 41A 18 38 16 40A 19 30 36 29 Anbefalet

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vejle Å

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vejle Å Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00036 Ref. KKL Den 06. marts 2017 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vejle Å 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Kajaktur på Skjern å.

Kajaktur på Skjern å. Kajaktur på Skjern å. Skjern å. Danmarks vandrigeste flod, der har sit udspring på den jyske højderyg i Tinnet krat 70 m.o.h få hundrede meter fra Gudenåens udspring. Efter 97 km munder åen ud i Ringkøbing

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

SPIN OG FLUE: FEDTFINNE SUCCES I ÅEN JO MERE VAND DU KOMMER OVER DESTO STØRRE CHANCE ER DER FOR, AT DU RAMMER EN FISK, DER VIL NOGET.

SPIN OG FLUE: FEDTFINNE SUCCES I ÅEN JO MERE VAND DU KOMMER OVER DESTO STØRRE CHANCE ER DER FOR, AT DU RAMMER EN FISK, DER VIL NOGET. JO MERE VAND DU KOMMER OVER DESTO STØRRE CHANCE ER DER FOR, AT DU RAMMER EN FISK, DER VIL NOGET. SPIN OG FLUE: FEDTFINNE SUCCES I ÅEN Frederik Iversen har fanget store mængder af laks og havørred fra en

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

VANDET FRA LANDET DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE AARHUS D. 11 MAJ 2016 TORBEN KREJBERG (MOSBAEK) OG ANDERS LUND JENSEN (SWECO)

VANDET FRA LANDET DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE AARHUS D. 11 MAJ 2016 TORBEN KREJBERG (MOSBAEK) OG ANDERS LUND JENSEN (SWECO) VANDET FRA LANDET DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE AARHUS D. 11 MAJ 2016 TORBEN KREJBERG (MOSBAEK) OG ANDERS LUND JENSEN (SWECO) 1 FRA IDÈ TIL MODELFORSØG 2 KRAV TIL EN FAUNAPASSABEL VANDBREMSE DEN OPTIMALE

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2012 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Hvem er NS48? Hvorfor medlem af NS48? Skælkarpe på 12,56 kg Rampetilgang Billige ture! Hyggeligt samvær Fiskeerfaring fra

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011 ebekæmpelse i Alling Å 211 AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 211 INDLEDNING: ebekæmpelsen i 211 blev udført af Danmarks Center for Vildlaks samt

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Vi har haft et fantastisk godt laksefiskeri i maj måned. Laks 9,6kg 97cm fanget af Gert Winther Molbech 17.maj 2017 på wobler. Juli August 2017 God

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat,

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat, Bilag 5 Resultat af forvaltningens henvendelser til lodsejerne: Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem Trindkjær Boelsvad Vandløb i Arnborg ved Xvej. Fjederholt Å Vandløb

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Plan for vedligeholdelse

Plan for vedligeholdelse Plan for vedligeholdelse Vandløb nr. 60 Vandløb Længde, meter 60 251 Oversigtskort, vandløb 60 Vandløb nr. 60 Station Antal meter Bundbredde Strømrende Beliggenhed 584-835 251 30 cm 30 cm Til Sydmotorvejen

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Medlemsorientering for LF 1926

Medlemsorientering for LF 1926 Nr. 16 Februar 2010 Årgang 84 Medlemsorientering for LF 1926 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse Formand: Verner Mortensen Bakkevej 2 6870 Ølgod Tlf. 75 24 47 69 Mail: vernermortensen@hotmail.com

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016 Juniorklubbens nye formand Johannes Bigum Pedersen på tur med juniorerne. Marts 2016 Fiskeriet i åen er så småt i gang. Hvor vi er nogle der venter på lidt

Læs mere

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup

Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup Kontrakt om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup 1 AFTALENS PARTER Herved indgås følgende aftale om leje og administration af fiskeri i Ralgravene i Grærup mellem: Udlejer Miljøministeriet

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere