RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet REVIDERET RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER RÅDSSEKRETÆR OG LANDSMØDEKOORDINATOR Arrangerende klub: Brønderslev IW Arrangerende distrikt: D 44 Landsmødekoordinator: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW Gode råd: Det anbefales, at arrangerende klub nedsætter et Nyborg Strand-udvalg i året forud for arrangementet. Det giver stor mulighed for at få fat i den underholdning, man ønsker, det giver ro at have sponsorerne på plads, og det giver mulighed for, at alle i klubben kan deltage i det praktiske, når man er i god tid. Med andre ord: Læs retningslinjerne godt igennem det giver overblik og ro. Start i god tid med forberedelserne og nyd det. Fordel opgaverne på så mange hænder som muligt. Få alle involveret på en eller anden måde, det er et fælles ansvar. Hav en god kontakt til Landsmødekoordinator og Distriktet, så misforståelser og unødvendigt arbejde undgås. Januar 1 Klub og Distrikt Orientering / møde Emner for orienteringen / mødet kan være: 1. Arbejdsopgaverne gennemgås (se også side 4-8). 2. Klubben er vært ved modtagelse og festaften. Distriktet er vært ved Landsmødet. 3. Faste punkter på indbydelse/program (se tidsskema side 5). 4. Festaftenen (bl.a. tema). 2 Fra Rådskasserer til Klub, Distrikt og LMkoordinator Budget for Landsmødet Klubben og Distriktet orienteres om økonomi i det omfang, det er muligt. Budget for Landsmødet modtages fra Rådskasserer efter Rådsmødet i januar. Budgettet for bordpynt, underholdning, sange m.m. (inkl. trykning/kopiering) skal overholdes. Klubben modtager et tilskud fra Rådet (goodwill), for at så mange som muligt af klubbens medlemmer kan komme til Nyborg Strand. Se under punktet Økonomi på side 5 og 6. En eventuel overskridelse af de nævnte beløb på side 6, er for Klubbens egen regning. 1

2 Februar-Marts 3 Fra LM-koordinator til Klub Menu Menuforslag udarbejdes af Nyborg Strand. Klubben modtager disse forslag fra LM-koordinator medio februar. Klubben vælger menu til festaftenen. Når menuen er bestemt, gives besked til LM-koordinator. 4 Fra Klub til Distrikt 5 Fra Distrikt til Rådssekretær Udkast til Indbydelse Materiale til Rådsmødet i april April 6 Distrikt Materiale til godkendelse på Rådsmødet i april 7 Klub og LMkoordinator Maj Godkendt indbydelse Klubben sender teksten til indbydelser (i udkast) til Distriktspræsidenten pr. som en vedhæftet fil i Word-format (max. 1 A4 ark) medio marts. Der er et fastlagt tidsskema se side 5. UDKAST til indbydelse/program (fra Klubben) UDKAST til Følgebrev 1 (se skabelon side 11) UDKAST til Følgebrev 2 (se skabelon side 12) UDKAST til Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og Dist.kasserer - (se skabelon side 13) (Disse udkast sendes til Rådssekretær pr. e- mail i god tid (senest 4 uger) inden Rådsmødet i april, så materialet kan udsendes til Rådet sammen med Rådsmødets dagsorden) Distriktspræsidenten præsenterer følgende på Rådsmødet i april for endelig godkendelse: Indbydelse/program fra arrangerende klub Følgebrev 1 Følgebrev 2 (kan først godkendes endeligt i august) Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og Dist.kasserer På Rådsmødet i april aftales, hvem Nationalrepræsentanten skal inviterer som gæster. Distriktspræsidenten orienterer Klubben om godkendelse straks efter Rådsmødet. Juni 8 Fra Klub til Distrikt 9 Fra til de fire øvrige Dist.sekretærer og Rådssekretær Indbydelse Færdigt materiale Rådssekr. sørger for det bliver lagt på IW DK hjemmesiden Den færdige invitation sendes til arrangerende senest medio juni måned. en sørger herefter for den videre distribution ultimo juni til de nye distriktsbestyrelser. Alle 5 distriktssekretærer er ansvarlige for udsendelse til deres egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Sendes til de personer, der tiltræder pr. 1. juli Følgende skal være hos klubberne senest ultimo juni: Følgebrev 1 Indbydelse/program Tilmeldingsblanket og det tilhørende følgebrev fra LMkoordinator Rådssekretæren er ansvarlig for distribueringen til Rådet. Samt de til Rådet tilknyttede. 2

3 Juli August 10 Fra Dist.sekr. til de fire øvrige Dist.sekr. samt Rådssekretær 11 Alle 5 distrikter til egne ITkonsulenter 12 Fra Nat.repr. til Rådets gæster Nat.repr. tilmelder Rådets gæster direkte til LMkoordinator. September- Oktober 13 Fra LM-koordinator til arr.klub- og 14 Fra til de fire øvrige Dist.sekr. og Rådssekretær 15 Klub, Distrikt og LM-koordinator Færdigt materiale Rådssekretæren sørger for det også bliver lagt på IW-DK hjemmesiden Materiale vedr. lørdagens distriktsmøder Indbydelse m.m. Foreløbig deltagerliste med bordplan Endelig deltagerliste med bordplan Møde Ferie De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribueringen til deres egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Følgende skal være hos klubberne senest ultimo august. Landsmødets dagsorden + eventuelle bilag hertil Følgebrev 2 Fuldmagt DIWR regnskab DIWR budget Årsindsamlingens regnskab Praktiske oplysninger mailes til de fire øvrige distriktssekretærer, der sørger for videreforsendelse til distriktskassererne. HUSK: Alle dokumenter og bilag skal være godkendt af Rådet, før de udsendes til klubberne! Rådssekretæren er ansvarlig for distribuering til Rådet samt de til Rådet tilknyttede personer. Distriktsmødernes dagsordener m.m. lægges på egne hjemmesider (bag login) Nationalrepræsentanten sender følgende til Rådets gæster: Indbydelse/program Landsmødets dagsorden samt eventuelle bilag hertil Værtsklubben og arrangerende modtager en foreløbig deltagerliste pr. fra LM-koordinator 10 dage før Landsmødet. Endelig udgave med bordplan modtages 4 dage før Landsmødet. Mail med deltagerliste med bordplan (pdf-fil) De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribuering til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Rådssekretæren er ansvarlig for distribuering til Rådet og alle til Rådet tilknyttede personer + gæster. Det anbefales at holde et møde med Distriktspræsidenten og LM-koordinator sidst i september for at gennemgå de sidste praktiske detaljer. 16 Klub Mødemapper Eventuelle mødemapper pakkes. (Læs nærmere herom på side 7). 3

4 17 Fra Klub til næste Klub søndag eftermiddag Bogen og arbejdsmappe Søndag eftermiddag i forbindelse med afslutningen af Landsmødet afleverer klubben Bogen og arbejdsmappe til den næste arrangerende klub. Læs mere på side 4 og 6. ( Bogen er en bog med træomslag, indeholdende hilsner fra arrangerende klub til næste års arrangerende klub). Efter Landsmødet 18 Klub Klub, Distrikt og LM-koordinator 19 Fra til Rådssekretær Nat.repr. og Dirigent 20 Fra Dist. Sekr. til de fire øvrige Dist.sekr. og Rådssekretær 21 Fra Nat.Repr. til Landswebmaster November 22 Klub til Rådskasserer Evaluering Landsmødets Referat i udkast Landsmødets godkendte referat Landsmødets godkendte Referat Klubben evaluerer forarbejde, festaften m.v. For at Distriktsmøderne og Landsmødet i oktober fortsat bliver så fuldendte som muligt, anbefales det, at arrangerende Distrikt, Klub og LM-koordinator sammen evaluerer forløbet. Referatet (i udkast) sendes til Rådssekretær, Dirigent og Nat.Repr. hurtigst muligt! (Se side 7). Sendes pr. (word-format) og distribueres til klubberne via distriktssekretærerne, og til Rådssekretæren der distribuerer til Rådet samt de til Rådet tilknyttede personer inden 15. november. (Se side 7 og 8). Referatet lægges på hjemmesiden (bag login) senest 15. november. Regnskab Klubben sender regnskab til rådskassereren senest 15. november. 23 Klub Arbejdsmappe for arrangerende Klub Alle bilag opbevares i klubben i 5 år og skal kun på forlangende sendes til Rådskassereren. Beslutningsreferater fra møder, alle relevante oplysninger om mødernes forløb og arrangementet i det hele taget sendes til næste års arrangerende klub til indsættelse i arbejdsmappen. 24 Distrikt Alle relevante oplysninger findes på bag login under Landsmøde 25 Klub, Distrikt og LM-koordinator Opdatering af disse retningslinjer Ændringer aftalt ved evalueringen markeres med rød skrift i kursiv og sendes til LM-koordinator LM-koordinator tilpasser ændringerne og sender Retningslinjerne til Nat.Repr. og Rådssekretær snarest muligt Lidt oplysende bemærkninger vedr. blomster/gaver alt efter behov og ønsker! Arrangerende klub og distrikt har mulighed for at bestille roser/blomster via LMkoordinator Klub og Distrikt modtager faktura direkte fra Nyborg Strand. 4

5 Klubben sørger for rose eller andet til aftenens toastmaster og andre efter klubbens eget skøn (lørdag aften) Klubben afleverer ajourført (R163) Bogen og ajourført (R163) arbejdsmappe og giver en rose til næste års arrangerende klub (søndag eftermiddag) Distriktet giver en rose eller en gave til dirigenten (søndag) Distriktet giver en rose til pianisten (hvis der er en) (søndag) Distriktet giver en rose til de to referenter (søndag) Distriktet giver en god gave til arrangerende klub lørdag aften ved festens afslutning som tak for en fin festaften (chokolade, vin eller andet, som hele klubben efterfølgende kan glæde sig over) Opgaverne fordeles således: Arbejdsopgaver for Klub og Distrikt: Arrangerende Klub Indbydelse/program (layout på max. 1 A4 ark) mail Udarbejdes af klubben Deltagerliste med bordplan sendes pr. mail til deltagerne. Listen udskrives og lægges i mødemapperne. mail Modtages fra LM-koordinator Arrangerende distrikt Følgebrev 1 (se skabelon side 9) mail Udarbejdes af distriktet Følgebrev 2 (se skabelon side 10) mail Udarbejdes af distriktet Praktiske oplysninger til D.sekr. Og D.kasserer (se mail Udarbejdes af distriktet skabelon side 11) Tilmeldingsblanket (standard) mail Modtages fra LM-koordinator Følgebrev til tilmeldingsblanket mail Modtages fra LM-koordinator Dagsorden for Landsmødet + evt. bilag mail Modtages fra Rådssekretær Årsregnskab DIWR mail Modtages fra Rådssekretær Budget DIWR mail Modtages fra Rådssekretær Årsindsamlingen regnskab mail Modtages fra Rådssekretær Arrangerende Distrikt udsender det ovenfor nævnte materiale pr. til de 4 andre distriktssekretærer efter aftale med Rådssekretæren! Vigtig orientering Klubben informerer Distriktspræsidenten og LM-koordinator om alle væsentlige aftaler. Opstår der problemer, kontaktes Distriktspræsidenten og LM-koordinator straks. Obs! Alle bestillinger og afbestillinger af Av- udstyr m.v. skal foregå via LM-koordinator. Ved ønske om enhver ændring eller ved eventuelle tvivlsspørgsmål skal LM-koordinator kontaktes. Skilte Hotellet har bordnummerskilte til middagen lørdag aften. Salg af IW effekter og IW gaveartikler foregår i Vandrehallen. LM-koordinatoren anviser plads. Faciliteter til salg af gaveartikler er LM-koordinatorens ansvar. 5

6 Der accepteres ikke salg af ikke IW-ting uden forudgående ansøgning hos og godkendelse af Rådet. Al kontakt til Hotel Nyborg Strand skal gå gennem LM-koordinator. Hotelindkvarteringen varetages af hotellet. Indkvarteringen er ikke klubbens/distriktets ansvar klubben/distriktet har ingen indflydelse på hotellets dispositioner. Lokalebestilling (til distriktsmøderne m.v.) varetages af LM-koordinator. Deltagerantallet fra hvert distrikt oplyses af LM-koordinator. Fælles arrangement lørdag eftermiddag: Arrangementet (foredrag, underholdning, debatgrupper eller lignende) planlægges af Rådet. Arrangerende Klub modtager titel/emne til dette punkt, hvis det er muligt, (til indføjelse på invitationen/programmet) senest efter Rådsmødet i april/maj. Fastlagt tidsskema til brug for arrangerende Klub ved udformningen af indbydelse/program Lørdag den 3. oktober 2015 Søndag den 4. oktober Registrering Morgenmad Frokost Landsmøde *13.00/13.30 Distriktsmøder Pause Pause Landsmøde Foredrag eller anden aktivitet Frokost Festaften Landsmøde Afslutning *Distriktsmøderne afholdes kl / Se invitation fra eget distrikt. GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR KLUB Økonomi: Beløbene herunder står nævnt i Landsmødets budget og er godkendt af Rådet på Rådsmødet i januar. (Obs! Hvis der sker ændringer i budgettet, underrettes klubben straks efter Rådsmødet). Tilskud til klubben (goodwill): Tilskud til tryksager, indbydelser m.v. samt dispositionsbeløb til underholdning, bordpynt m.v. Distriktets tilskud: kr modtages fra Rådskassereren i august Kr ,- modtages fra Rådskassereren i august Oplyses af Distriktspræsidenten Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til rådskassereren. Indbydelse udfærdiges. Deltagerliste modtages fra LM-koordinator og udsendes via . Festmiddagen: Klubben er vært ved festaftenen og har ansvaret for menu, sange og underholdning. Blomster, hvide duge og servietter er inkluderet i prisen. Specielle farveønsker på blomster og duge kan i mindre omfang aftales med Nyborg Strand via LM-koordinator. Bordopstillingen er 12 til 14 personer ved hvert bord. Bordenes mål er 80 x 390 cm. 6

7 Aftal med LM-koordinator om at få dørene til festsalen åbnet kl , så tidsplanen kan overholdes. Roser til overrækkelse lørdag aften til toastmaster, 3 minutter og eventuelt dagens digt, (hvis det er enkelt personer, der fremfører disse), kan bestilles gennem LM-koordinator. Klubben modtager faktura herfor direkte fra Nyborg Strand. Husk også en rose til næste års arrangerende Klub, når Bogen og arbejdsmappen afleveres om søndagen se side 4. Hvis klubben ønsker en eller anden form for kendetegnende udsmykning udenfor festaftenens lokale, skal der inden noget sættes i værk nøje aftales om mulighed herfor med LMkoordinator. Hotellet har jo også andre gæster samme aften! Bordplanen til festmiddagen udarbejdes af LM-koordinator. (Bordplan for 1 eller 2 af bordene aftales med Nat.Repr.) Deltagerliste: LM-koordinator udarbejder deltagerlisten, som skal indeholde navn og klubnavn på samtlige deltagere. Listen opdeles distriktsvis, og ud for hver navn påføres bordnummer (til festaftenen). Delegerede markeres med et D. Mødemapper: 1 stk. pr. deltager (plastiklommer eller lign. anskaffes, købes eller sponsoreres). Hvis klubben ønsker at benytte mødemapper, kan følgende være forslag til indhold: Deltagerliste med bordplan Lokalt materiale valgt af klubben Sanghæfte m.m. (kan også lægges på bordet om aftenen) Navneliste på sponsorer Eventuel blok og kuglepen Eventuelt materiale, som Rådet måtte ønske indlagt Et lille tip til arrangerende klub: Hvis der laves mødemapper, pakkes de hjemmefra og deles op i 5 kasser, så antal svarer til det antal deltagere, der er oplyst pr. distrikt. Det anbefales, at der er så mange klubmedlemmer som muligt, der deltager på Nyborg Strand. Klubpræsidenten (husk kæde) + 2 klubmedlemmer (husk synligt navneskilt) tager imod ved hovedindgangen. Klubmedlemmerne skal være i stand til at svare på hyppige spørgsmål som f.eks.: Hvor kan vi opbevare bagage, hvor afholdes distriktsmøderne o.s.v. GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR DISTRIKT Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til rådskassereren. De 5 distriktskasserere registrerer i forhallen fra kl mødedeltagerne ved ankomst og modtager udfyldte skemaer til refusion af rejseomkostninger. For Eventuelle ændringsforslag til allerede udsendt dagsorden til Landsmødet gælder følgende: Arrangerende Distrikt modtager ændringsforslagene fra Rådssekretæren efter, at disse er behandlet på et Rådsmøde. en udsender ændringsforslagene pr. mail efter samme procedure som i pkt. 9 uden ledsagende bemærkninger. 7

8 Bemærk: Rådets medlemmer får tilsendt eventuelle ændringsforslag direkte fra Rådssekretæren (som bilag til rådsmødet forud for Landsmødet). Dirigent ved Landsmødet Dirigenten udpeges af Rådet på Rådsmødet i april/august (R163). Hvis dirigenten ikke er i andet embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. Referent ved Landsmødet Skal være et aktivt IW-medlem fra arrangerende Distrikt, der udover at kende IW terminologien bør have en vis rutine som referent. Værtsdistriktet tilmelder. Hvis referenten ikke er i andet embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. (Vedtaget DIWR januar 1983). Hjælpereferent kan udpeges. Det er uhensigtsmæssigt, at 2. referenten er klubdelegeret. (Vedtaget DIWR januar 2014). Værtsdistriktet tilmelder og betaler. (Vedtaget DIWR januar 1987). Referent og hjælpereferent tilmeldes på samme blanket som distriktsbestyrelsen. Referent/erne tilsendes Retningslinjer for arrangerende Distrikt og Klub efter Rådsmødet i august. (Distriktets ansvar). Forud for Landsmødet kan referenten opfordre personer, som holder indlæg på Landsmødet, til at fremsende deres indlæg, beretninger og lignende pr. . Den, der indsender sit indlæg, er selv ansvarlig for indholdet. Lange indlæg bør minimeres i et omfang, som er forsvarligt for forståelsen. Referenten redigerer ikke i tilsendt materiale. Referenten er dog berettiget til at ændre formateringen, således at teksten matcher det øvrige referat (mellemrum mellem afsnit, skriftstørrelse og type). Indlæg under punktet Eventuelt refereres i videst muligt omfang ordret (bortset fra gentagelser eller fyldord). Husk navn og klub! Officiel velkomst: Nat.Repr. og Distriktspræsidenten for det arrangerende Distrikt byder officielt velkommen, når alle deltagerne samles søndag morgen som indledning til Landsmødet. Efter Landsmødet: Senest 2 uger efter Landsmødet sender referenten det foreløbige referat af Landsmødet til Rådssekretær, Dirigent og Nationalrepræsentanten (pr. som vedhæftet fil). De skal have rimelig tid til gennemgangen mindst 2 dage Referatet godkendes af Nationalrepræsentanten og dirigenten og returneres til referenten Referatet skrives på Inner Wheel Danmarks papir påført sidenumre Sendes til underskrift hos Nationalrepræsentanten, dirigent og de to referenter Det endelige referat sendes pr. (pdf-fil) til arrangerende distriktssekretær Det underskrevne referat kan ikke udsendes pr. med de originale underskrifter! Derfor skal der angives Det originale referat er underskrevet og forefindes hos National Repræsentanten Indsigelser til referatet skal ske skriftligt til arrangerende Distrikts præsident senest 1 måned efter udsendelse (angiv dato f.eks. 15. december) Eventuelle indsigelser udsendes via Rådssekretæren til Rådets medlemmer Generelt om udsendelse af referatet Referatet udsendes pr. som en vedhæftet fil skrevet i alm. Word-format (.doc), skrifttype Verdana, skriftstørrelse 10. Lange rapporter og indlæg kan udsendes som særskilte bilag påført bilagsnummer (husk at referere til bilagsnr. i selve referatet) Rettidig udsendelse af referatet er arrangerende distrikts ansvar. Skal være de øvrige distrikter 8

9 i hænde senest primo november, så alle klubber kan modtage referatet inden 15. november. Arr. distrikt sender referatet pr. til Klubber og bestyrelsesmedlemmer i eget distrikt De øvrige 4 distriktssekretærer, som videresender til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer Rådssekretæren, som videresender til Rådet og alle til Rådet tilknyttede personer og sendes tillige pr. post til Nationalrepræsentanten med originale underskrifter eller scannes. Alle optagelser fra Landsmødet gemmes 1 år (usb-stik afleveres til rådssekretæren på januarmødet). GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR NAT.REPR., DISTRIKTSKASSERER OG -SEKRETÆR Faste deltagere og gæster ved Landsmødet Nationalrepræsentanten sender invitation til følgende: 0. Nationalrepræsentant 1. Board Director (når vi har en) 2. Pastnationalrepræsentant 3. Vicenationalrepræsentant (når vi har en) 4. Rådssekretær 5. Rådskasserer 6. Landsmødekoordinator 7. Kommende Landsmødekoordinator (når vi har en) 8. Medlemsregistrator 9. Landswebmaster 10. Dirigent ved Landsmødet 11. Oversætter 12. Referent (hjælpereferent inviteres og betales af eget distrikt) 13. Eventuelle andre gæster (f.eks. modtager af Årsindsamlingen kun søndag) Nationalrepræsentanten inviterer gæster Nationalrepræsentantens gæster modtager invitation/program Rådet er betalende vært fra lørdag til frokost, festmiddag, overnatning samt kaffe og frokost søndag i det omfang ovennævnte personer deltager I tilfælde af udskiftning på poster med tilknytning til DIWR inviteres både nuværende og afgående Der udbetales rejsegodtgørelse dog ikke til 13 og 14 Nationalrepræsentanten afholder dirigentmøde forud for Landsmødet eller lørdag med dirigent, Rådssekretær, Rådskasserer, PNR og VNR (når der er en sådan). Rådssekretæren udarbejder i samarbejde med Nat.Repr. tidsplan for selve Landsmødet og sørger for, at alle tilstedeværende ved dirigentmødet får udleveret tidsplan med dagsorden. LM-koordinator reserverer i samråd med Rådssekretæren hotellet til Landsmødet 3 år frem. 9

10 Rådskassereren varetager regnskabsføring og budgetlægning Regnskabet revideres af Rådets revisorer Det reviderede regnskab fremlægges for rådet i januar Alle 5 distriktskasserere indberetter udbetalt rejsegodtgørelse til Rådskassereren med henblik på udligning. 10

11 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt efter Rådets godkendelse og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod Kære Inner Wheel medlemmer. Skabelon til Følgebrev 1 Ultimo juni 2015 Vi har hermed den store glæde og fornøjelse at fremsende indbydelse, program, tilmeldingsblanket og følgebrev fra Landsmødekoordinator vedrørende Praktiske bemærkninger: Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand lørdag den 3. og søndag den 4. oktober Værelserne er til rådighed fra kl Registrering af alle deltagere finder sted fra kl til i Vandrehallen. Ved evt. senere ankomst rettes straks henvendelse til distriktskassereren i eget distrikt. Rejsegodtgørelse refunderes efter DSB s gældende takster for 2. klasse eller kørsel i egen bil efter statens laveste takst. (En bil pr. klub). Udgift til pladsbillet refunderes mod dokumentation. Der vil være mulighed for at købe I.W.-effekter og I.W.-gaveartikler i Vandrehallen. 3. Distriktsmøderne begynder lørdag kl / Se invitation fra eget distrikt. 4. Eftermiddagens arrangement begynder kl Festmiddag kl Landsmødet søndag begynder kl Formiddagspause ca. kl Frokost kl Landsmødet genoptages kl Forventet mødeafslutning og afrejse kl Deltagerliste med bordplan udsendes pr. mail 4 dage før Landsmødet. Vi glæder os til at se så mange som muligt på Hotel Nyborg Strand. Med venlig hilsen Navn Distriktspræsident 2015/2016 Navn 2015/

12 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod Kære Inner Wheel medlemmer. Skabelon til Følgebrev 2 Vedrørende Landsmøde nr. 49 Medio august 2015 på Hotel Nyborg Strand søndag den 4. oktober 2015 Hermed følger: 1. Dagsorden til Landsmødet + bilag 2. Årsregnskab for DIWR 2014/ Budget for DIWR 2015/ Regnskab for Årsindsamlingen 2014/2015 Den medsendte dagsorden fremlægges på et klubmøde, så alle klubmedlemmer er bekendt med dagsordenen og eventuelle forslag. På glædeligt gensyn på Hotel Nyborg Strand. Med venlig hilsen Navn Distriktspræsident 2015/2016 Navn 2015/

13 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod FORSLAG til Brev til erne denne side må ikke sendes til klubberne! Medio august 2015 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL DISTRIKTSSEKRETÆREN OG DISTRIKTSKASSEREREN Ved DISTRIKTS- og LANDSMØDET i OKTOBER 2015 DISTRIKTSMØDE lørdag den 3. oktober 2015 Distriktsflaget Husk flaget, så flagene kan hejses lørdag morgen. Flagene afleveres i receptionen på Nyborg Strand (husk at tage flagene med hjem igen søndag!). en Bedes til eget distriktsmøde, (eventuelt sammen med den øvrige bestyrelse) møde i god tid lørdag til opstilling af klubskilte m.m. Stemmetællere Distriktet udpeger på forhånd 2 stemmetællere til Landsmødet, der kontrollerer, at distriktets delegerede er til stede. Navnene på stemmetællerne skal medbringes til rådskassereren på Rådsmødet i august. Efter nærmere aftale afholdes der et stemmetællermøde efter arrangementet lørdag mellem chefstemmetællerne og distriktets stemmetællere om lørdagen. På stemmetællermødet meddeles antallet af delegerede til chefstemmetællerne. Samtidig oplyses hvor mange, der stemmer ved fuldmagt. Stemmeafgivning Ved Landsmødet varetages al forarbejde vedr. stemmeafgivning (stemmesedler m.m.) af chefstemmetællerne, som er: Rådskasserer Birthe Hartmann og Rådssekretær Aase Christensen. LANDSMØDE - søndag den 4. oktober 2015 en en bedes møde søndag morgen i god tid i den store sal medbringende skilte til klubber og distriktsbestyrelse i eget distrikt. Med venlig hilsen Navn Navn Distriktspræsident 2015/ /

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

Rådets forretningsorden og beslutninger

Rådets forretningsorden og beslutninger Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED PRAKTISKE OPLYSNINGER HK STAT KONGRES 2016 PROGRAM 7. JUNI 2016 Ankomst 10:00 Kongressalen og registreringen - åbner 10:30 12:30 Åbning af kongressen Faneindmarch Formalia

Læs mere

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD).

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD). Vedtægter for Zonta Area 01 Danmark vedtaget på landsmødet 2014. Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra anerkendt erhverv eller profession,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

Klubreglement for Soroptimist International Varde

Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubbens navn er Soroptimist International Varde, eller SI Varde. Klubben er oprettet i overensstemmelse med SI love 4 stk. 2 og fik sit charter overrakt

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg Til Grundtvigsk Forums medlemskredse København, d. 29. august 2017 Indbydelse til Grundtvigsk Forum årsmøde 2017 Hermed indbydes til at deltage i Grundtvigsk Forums årsmøde, der afholdes: Fredag d. 27.

Læs mere

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE 21.-22. NOVEMBER 2015 I HERNING TIL DELEGEREDE OG ØVRIGE LANDSMØDEDELTAGERE INDBYDELSE KÆRE DELEGEREDE OG ØVRIGE DELTAGERE I LANDSMØDET Du indbydes hermed til Venstres

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Generalforsamlingen. En vejledning. 2. december facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 1:5

Generalforsamlingen. En vejledning. 2. december facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 1:5 Generalforsamlingen En vejledning 2. december 2014 www.fcmf.dk facebook.com/frivilligcentermariagerfjord 1:5 Forberedelse HVIS ikke bestyrelsen er dus med vedtægterne er tiden kommet til at blive det.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Vi har her sammensat en række gode råd og vejledning om: program, afholdelse, økonomi, formelle krav, invitationen, mødelederens forpligtigelser og praktiske omstændigheder.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere