Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg"

Transkript

1 Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte, deltidsansatte, frivillige og samarbejdspartnere. Tak for det. En særlig velkomst til Borgmester og formand for Beredskabskommissionen Thomas Kastrup- Larsen, som er med til parolen for første gang i embedet, velkommen til vores direktør Søren G. Kjeldsen og øvrige kommissionsmedlemmer. Traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på året der er gået og se fremad mod 2015 og jeg vil som vanligt forsøge at komme hele vejen rundt om beredskabet og Beredskabscenter Aalborg. I år vil jeg gerne indlede med at sende en venlig tanke til Peter Z. Rasmussen, som jo desværre kom ud for en alvorlig arbejdsulykke 2. maj i år i vores tjeneste og derfor ikke kan være her. Jeg besøgte ham forleden dag og selv om det ser skidt ud helbredsmæssigt, så blev jeg positivt overrasket over hans tilstand trods alt. Ny forvaltning Meget var ved det gamle, men noget var nyt i starten af En ny Beredskabskommission, en ny forvaltning, Miljø- og Energiforvaltningen, ny rådmand, nye arbejdsgange, nye kolleger Så meget nyt, men vores kerneområder fortsætter. Der blev lagt godt fra start, da vi i forvaltningschefgruppen havde valgt at invitere alle ansatte i forvaltningen til en lille Nytårskur i Aalborg Hallen. Der var stor opbakning og mon ikke de fleste blev klar over, at vi er blevet en stor del af den nye forvaltning. Flere af jer har også været en del af det såkaldte synergiprojekt, som havde til formål at beskrive og anbefale arbejdsgange på forskellige områder inden for bl.a. personale, administration, kommunikation, økonomi m.m. på tværs af afdelingerne. Vi fik holdt en masse møder og om ikke andet så har vi lært vores nye kolleger godt at kende! Ja måske er det ikke den store omvæltning der er sket på medarbejdersiden men jeg tvivler ikke på, at vi får nok at lave, nu hvor der skal udarbejdes grønne regnskaber og miljøcertificeres! I det nye år starter vi så processen med kulturprojektet, hvor vores MED-organisation bliver en af hovedaktionæren og senere får vi fastlagt, hvordan projektet skal implementeres på tværs af organisationen bliver således et skelsættende år, men den største omvæltning bliver dog redningsberedskabets strukturændring. Ny beredskabsstruktur Det er det emne, der nok ligger flest i vores virksomhed på sinde i denne tid, strukturreformen, som er kommet til os udefra og som vi nu skal præge udformningen af bedst muligt. Hovedoverskriften er, at vi skal reduceres fra 87 til kun 20 beredskaber på landsplan, vi skal opbygge et mere robust kommunalt beredskab, vi skal effektivisere, vi skal spare og vi skal yde en bedre service. Opgaven er veldefineret, men løsningen er ikke så ligetil!

2 Indtil videre ved vi, at det skal foregå i KKR-regi, at vi i Nordjylland skal have ét stort beredskab med 4 beredskabsklynger: nord, syd, vest og midt (Aalborg). Det er blevet besluttet, at man arbejder videre med et såkaldt 60 selskab ejet af kommunerne. Arbejdet med den nye beredskabsstruktur sker på KKR- og borgmesterniveau. I Nordjylland er der nedsat 3 arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis Myndighedsopgaver, Operative opgaver og Vagtcentral. Her sidder repræsentanter fra alle 11 nordjyske kommuner. De 3 arbejdsgrupper skal efter planen være færdige med at afrapportere d. 1. februar Da vi jo allerede har fået varslet større besparelser pr. 1. januar 2015 internt i Aalborg Kommune, så håber jeg, at der for alles skyld kommer en afklaring, så hurtigt som muligt. Brandmænd og kræft Et alvorligt emne, som har været på dagsordenen i 2014 og ligger mig og Beredskabscenter Aalborg meget på sinde, er risikoen for kræft blandt brandmænd. I 2014 bar vores ihærdige fodarbejde frugt og der er på landsplan sat gang i flere projekter. Hos Beredskabscenter Aalborg har det betydet, at der er sket nogle ændringer rent arbejdsmiljømæssigt. Helt konkret har vi indrettet H2 med en ny funktion, som velfærdskøretøj, hvor brandmændene har mulighed for at klæde om på skadestedet, når de har været i forbindelse med sod, røg og lignende. Samtidig er der blevet lavet om på nogle arbejdsprocedurer i forbindelse med håndtering af indsatsdragter efter endt indsats blandt flere ting. Dette gør at ildløs i mange tilfælde nu kræver flere ressourcer, som vi søger at afdække omfanget af. Herudover har vi fået en anlægsbevilling til at udføre bygningsmæssige ændringer, som et byggeudvalg arbejder med at få igangsat hurtigst muligt. Dertil har vi haft en uddannet arbejdsmiljømedarbejder på stedet, som arbejdede med netop dette ene område. Lokalstation Nibe Jeg fortalte sidste år, at vi i januar 2014 var klar til at indvie Station Nibe sådan helt officielt. Overraskelser i undergrunden og vejrliget gjorde, at det ikke helt kom til at passe! Vi skulle helt hen til d. 13. maj før alle brikker faldt på plads og den nye station kunne blive helt officiel, først med et åbent hus arrangement for de gode borgere i Nibe og omegn og senere på aftenen med en fest for personalet. En rigtig god dag, hvis jeg selv skal sige det. Det er håbet, at Station Nibe fremover bliver et samlingssted for alle deltidsansatte brandfolk og frivillige i Nibe. Lokalstationerne i Mou og Hals Samarbejdet med lokalstationerne i Mou og Hals kan kun siges at være positivt. Vi er stadig utroligt glade for vores samarbejde med Falck. Lokalkendskabet er med til at sikre, at beredskabet fungerer i Hals og Mou og den lokale opbakning, som I nyder i området fra både borgere og jeres respektive arbejdsgivere, er afgørende for, at vi kan yde en optimal indsats i alle dele af Aalborg Kommune. Der er fra byråd, Beredskabskommission og Beredskabscenter Aalborgs ledelse ikke tvivl om, at I er afgørende for, at vi kan nå ud til en indsats, så hurtigt og effektivt som vi kan. Tak for det. Strukturændringen vil naturligvis også påvirke lokalstationerne, men jeg tror ikke, at tilkaldemandskabet vil blive væsentligt berørt. Opgaverne vil være de samme som nu, men måske i en ny kontekst og stadig i et samarbejde med Falck på de to stationer, tror jeg. 2/10

3 Brand & Sikkerhed Det operative beredskab, som er organiseret i Brand & Sikkerhed, omfatter udover lokalstationerne også Station Aalborg med døgnstyrken, deltidsfolkene og det frivillige beredskab. Jeg plejer at snakke lidt om de indsatser vi har haft i årets løb. Ikke fordi der er indsatser, der er vigtigere end andre, men der er altid nogle, som vi husker bedre end andre. Af den alvorlige slags, så har vi døjet med en eller flere pyromaner. Vi har været hjemsøgt at pyromanbrande i Aalborg i år. Både i Nørresundby, Aalborg Øst og senest i Vestbyen har der været en pyroman på spil. Det går mest udover materielle ting heldigvis og ofte når brandene ikke at udvikle sig, men det er et problem, at vi bliver nødt til at bruge forholdsvist store mandskabsmæssige ressourcer på at rykke ud til det, som vi ikke på forhånd ved, hvad kan udvikle sig til. Disse brande koster samfundet dyrt, kan i værste tilfælde koste menneskeliv og sker på bekostning af andre og meget alvorlige hændelser. Bådberedskabet har været en del i brug i år ved drukneulykker. Det gælder både i Hals og i Aalborg. Ofte er bådberedskabet assisteret af dykkerberedskabet og i år har vi desværre haft flere drukneulykker med dødelig udgang. Heldigvis har vi også reddet flere personer som var i nød af forskellige årsager, som selvmordsforsøg, dumdristige forsøg på at krydse Limfjorden, sejladsuheld og køretøjer havnen. I fjorden og på havet arbejder vi ofte sammen med SOKs redningshelikopter, Nordjyllands Politi, akutbil, lægebil, ambulance og redningsbåden fra Sæby. I Aalborg har vi haft en del dyreredninger, dog af den mere hyggelige slags. Under en af indsatserne kom vel nok en af brandvæsenets mange spidskompetencer i brug: undsætningen af katten Bruno. Det er en klassiker, men ja vi rykker rent faktisk ud og redder katte, der har forvildet sig op i træer! I marts var en papegøje fløjet op i et træ og nægtede at flyve ned igen. Ejeren skulle efter sigende have været i gang med at træne fri flyvning med fuglen. Vores konklusion i rapporten: fugl ikke bestået! I juni kørte vi også et par gange ud til et par andre dyreredninger. Nemlig til undsætning af små mågeunger der var faldet ud af reden og var landet i tagrenden flere etager oppe. Vi kom til undsætning begge gange med stigevogn og net vel vidende, at vi nok ikke får helt så mange tak for disse redninger af de gode borgere i midtbyen. Ellers har livet gået sin vante gang på alle stationer med indsatser som dækker hele spektret. Alt fra ildebrande, forureninger, dykkerredninger til ABA er, færdselsuheld med fastklemte og andre redningsopgaver. Mere om dette kan læses i Beredskabscenter Aalborgs årsberetning, som udkommer i starten af Normalt rykker vi ud ca gange om året til alt fra automatiske brandalarmer til oliespild på vejen. I 2014 rykkede vi ud til i alt 973 udrykninger (opgjort pr. 30. december). Fordelingen af udrykninger har i år været 25 fra Lokalstation Nibe, 33 fra Lokalstation Mou, 44 fra Lokalstation Hals og endelig 871 fra Station Aalborg. Den endelige opgørelse kendes først når Nytårsaften er overstået og der plejer jo at være nok at lave i løbet af aftenen og natten. 3/10

4 Forebyggelse Det er selvfølgelig ikke kun vores operative beredskab, der skal have æren for vores effektive beredskab. Også vores forebyggende arbejde må siges at have en del af æren. På det brandtekniske område er der i år blevet arbejdet på at få udviklet en fælles vejledning om brandsikkerhed i højhuse på mere end 22 meter i højden. Vejledningen er lavet som et led i 4-by samarbejdet mellem København, Odense, Århus og Aalborg. Det er ret relevant, idet der efterhånden er 21 højhuse på mere end 22 meter her i byen. Af store byggesager i år må nævnes det nye sygehus i Aalborg Ø, som er en meget ressourcetung opgave. I år blev samarbejdet med Rebild Kommune udbygget bl.a. med en medarbejder fra kommunen, som sidder nogle dage om ugen i Aalborg og arbejder med byggesagsbehandling. I år er der indtil nu blevet behandlet 185 byggesager. På det taktisk forebyggende område, der hvor vi forsøger at ændre folks adfærd i forhold til brandsikkerhed, var en af succeserne projektet Brandsikker Bolig, som løb af stablen i starten af året. To medarbejdere samarbejdede med et boligselskab og tog hjem til folk i deres privatbolig. Her tilbød de rådgivning og hjælp til opsætning af røgalarmer. Et godt projekt, som fortjener stor ros herfra. En af vores andre succeshistorier er beredskabsmapperne, som efterhånden har nogle år på bagen. I år blev kundegruppen udvidet til også at omfatte boligforeninger, som jo ofte kan have nogle udfordringer, da de har ansvaret for mange boliger og beboere. Arbejdet med mapperne er i fuld gang og der laves i første omgang en mappe, der henvender sig direkte til varmemesteren i den enkelte afdeling. Alle beredskabsmapper skræddersys til den enkelte afdeling af boligforeningen og dennes særlige vilkår. Vi prioriterer altid hårdt i forhold til de lovpligtige brandsyn, så også i år kan vi med tilfredshed melde tilbage at alle brandsyn er gået til tiden. Der er i 2014 foretaget 1073 brandsyn. I alt 712 virksomheder og institutioner har været omfattet af brandsyn i år. I 2014 har vi udstedt 4 forbud og indgivet 2 politianmeldelser på vores brandsyn. Vi har givet 323 påbud til virksomheder. Det frivillige beredskab Det har igen i år været et travlt år for frivilligenheden. Vores frivillige er en ressource, som vi har stor glæde af som supplerende beredskab og ved arrangementer i vores kommune. Det frivillige beredskab er organiseret i tre linjefunktioner: indsatslinjen, støttelinjen og eventlinjen. Der er kontrakt med 82 frivillige og 24 ungdomsbrandfolk, som har gjort alt for at løse opgaverne i forbindelse med en lang række af arrangementer som f.eks. Nibe Festival, Aalborg Karneval, fodboldkampe m.m. Førstehjælpsopgaverne har udgjort langt de fleste timer, men der har også været en del forplejningsopgaver og netop Indkvarterings- og Forplejningstjenesten har desuden fået et en saltvandsindsprøjtning i år med et helt nyt grundhold. Herudover har de frivillige passet deres beredskabsfaglige uddannelse, hvilket er et krav til alle medlemmer at det frivillige supplerende beredskab. I år er der desuden blevet afholdt flere arbejdsdage og weekender, hvor der er blevet arbejdet på bl.a. en ny hunderuin, som skal bruges til 4/10

5 VM for redningshunde til næste år. Stor tak til alle vores frivillige, som yder en stor indsats både for beredskabet og for kommunen. Drift & Anlæg For at kunne yde et så effektivt og godt et beredskab, som det vi har i Aalborg Kommune, er det vigtigt med en god logistik, en god støttefunktion forstået sådan, at indsatslinjen ikke kan udføre sine opgaver uden en velfungerende støttelinje. Ligeledes kræver et godt beredskab en velfunderet økonomi. Den sikrer vi på Beredskabscenter Aalborg bl.a. ved at løse en række serviceopgaver til konkurrencedygtige priser til andre offentlige virksomheder. Serviceområdet går op og ned og der bliver arbejdet hårdt med at opretholde eksisterende serviceydelser og udvikle nye. Servicedelen i vores virksomhed er forudsætningen for det beredskab, som vi har i dag og er vigtigt at fastholde. Alle forretningsområderne i vores servicevirke bidrager økonomisk positivt til virksomheden Beredskabscenter Aalborg og ca. 70% af alle vores udgifter dækkes af dette. Serviceområderne omfatter: Beredskabsmapper og Brandteknisk Rådgivning Vi hjælper personale i offentlige institutioner med at være klædt på til at imødegå uheld og rådgiver om brandmæssige forhold gennem Beredskabsmappen. I 2014 startede vi i samarbejde med en boligforening arbejdet med at lave beredskabsmapper målrettet henholdsvis foreningens varmemestre og administration. Endvidere rådgiver vi om brandtekniske forhold til virksomheder og entreprenører i forhold til bl.a. byggeprojekter og opbevaring af fyrværkeri. Alarm- og Vagtservice Beredskabscenter Aalborgs alarmservice er i rivende udvikling. Vores dygtige sikringsrådgivere yder professionel rådgivning og support til institutioner, skoler og forvaltninger i Aalborg Kommune. Vi rådgiver om og modtager tekniske alarmer, overfaldsalarmer, tryghedsvagt, automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), automatiske indbrudsalarmer (AIA), elevatoralarmer og andre alarmer i offentlige bygninger. Desuden håndterer vi videoovervågning i overensstemmelse med kommunens videoovervågningspolitik. Området er så givtigt for Aalborg Kommune, at personalet her fortjener særlig ros for deres indsats, som der kunne berettes meget mere om. En af de gode historier fra Kommunikations- og Vagtcentralen omhandler vores ordning med tryghedsvagt og illustrerer fint synergieffekten mellem vores forskellige alarmservices. Det er en alarmordning for ansatte i eksempelvis nattevagt. En nat får Vagtcentralen et opkald fra en af vores kunder med tryghedsvagtordning. Vedkommende er nattevagt på en institution, hvor der bor unge mennesker med bl.a. ADHD. Han er institutionens eneste nattevagt og har pludseligt fået det meget dårligt og må køres akut på sygehuset i ambulance. Lige den aften kan vi ikke få fat i de andre kontaktpersoner på institutionen, så gode råd er dyre. Heldigvis har vi vægtere på arbejde og en vægter bliver på institutionen og overtager nattevagtens arbejde resten af natten. Næste morgen, da medarbejderne møder ind er der blevet spillet X-Box og hygget og der er mange knus og kram til den nye nattevagt, da han skal af sted igen. I øjeblikket har Kommunikations- og Vagtcentralen over 500 ABA-kunder, omtrent det samme antal AIA-kunder og et lidt større antal øvrige alarmer. I 2014 var der over alarmer. Kom- 5/10

6 munikations- og Vagtcentralen sendte vægtere ud til ca tyverialarmer, hvor der ved de 64 alarmer var tale om reelt indbrud eller hærværk. Kommuneaftalen Kommuneaftalen har nu fungeret i et års tid og omfatter alt fra afhentning af døde dyr, til autoassistance, udlevering af førstehjælpskasser, bygningsassistance og personløft. I løbet af 2014 er der blevet håndteret godt 1380 henvendelser dækket af kommuneaftalen. Følgeskadeberedskabet Vi mistede en af de store opgaver sidste år, nemlig PRM-løft, som blev opsagt pr. 1. juli. Heldigvis har vi mod på nye initiativer og nye opgaver så dagens lys. En af disse var følgeskadeberedskabet. Vi har allerede 14 deltidsansatte som har meldt sig under fanerne til at løfte opgaven. Vægterservice Vores vægterservice har om ikke Danmarks, så i hvert fald Nordjyllands bedste responstider og har pågrebet mange tyveknægte og reduceret antallet af indbrud. Dette har tydeligt kunnet ses på kommunens hærværkskonti og har bl.a. ført til en lavere forsikringspræmie. Vores vægterkorps arbejder tæt sammen med Kommunikations- og Vagtcentralen og er sammen med vores videoovervågning en ganske effektiv cocktail. Vi kører med 3 vægterkredse om natten og én i dagtimerne. Vores mange offentlige kunder omfatter bl.a. regionen, flere kommuner og statsinstitutioner. Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter Der er som sædvanligt travlt på Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter. Vores lille team af instruktører løber som sædvanligt stærkt, for der er mange der gerne vil uddannes indenfor bl.a. førstehjælp, brandbekæmpelse, kystredning og voksenpædagogiske undervisningsteknikker. Vi har i 2014 fået en del større og længerevarende opgaver i hus, så vi har allerede booket en hel del kurser i 2015! Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter trænger til en ansigtsløftning for at sige det mildt, så der er gang i mange projekter på skolen: køkkenet er i fuld gang med at blive renoveret og det samme er undervisningslokalerne. En del af øvelsesområdet skal have løftet standarden og vores projekt omkring brandmænd og kræftrisici vil også ramme Uddannelsescenteret. De frivillige er i gang med at bygge, tør jeg godt sige, Nordeuropas største hundeanlæg det skal være færdigt til september 2015, hvor VM for redningshunde kommer til Aalborg. Heldigvis var vi så heldige at Skive Ingeniørregiment lagde vejen forbi ruinbyen i 2014, så vi kunne få anlagt en ny vej! I det hele taget er Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter i en god udvikling, hvorfor vi er parate til at investere hårdt for at fastholde stedet som et attraktivt sted at tage sine uddannelser, kurser og afholde øvelser. Vi har heldigvis et godt samarbejde og et godt fast kundegrundlag fra både kommuner, sundhedsberedskabet, politiet og ikke mindst forsvaret. Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter er et virkelig godt aktiv for Beredskabscenter Aalborg og Aalborg Kommune som helhed. Autoværksted På værkstedet har der været travlt i 2014 og der har været mange opgaver. Heldigvis lykkedes det at finde den rette lærling, som passer ind i det lille team af mekanikere. Selv om tendensen har været at flere leaser biler udefra, så lader det ikke til, at opgavemængden bliver mindre på værkstedet 6/10

7 til næste år. Røgdykkerservice Vores røgdykkerservice servicerer langt de fleste af alle apparater, der bruges i Nordjylland. Servicen er i top og vores kunder er meget tilfredse. Det er brandmændene i døgnstyrken, der sørger for røgdykkerværkstedet, når de ikke er kaldt til indsats. Her skal et af vores nye byggeprojekter iværksættes, så vi får delt op i rent og snavset område af hensyn til risikoen for kræft. Håndildslukkerservice Vores to servicemontører i håndildslukkerservice har haft travlt som de plejer, og området har i flere år kørt selvstyrende uden ret meget indblanding fra andre. Det er dog planen, at serviceområdet nu sammenlægges med vores Nøgle- og Låseservice, for at gøre det lidt mere effektivt rent personalemæssigt og fordi de to områder stort set servicerer de samme kunder. Nøgle- og Låseservice Vi servicerer Aalborg Kommunes elektroniske låse og varetager alle former for låsetekniske opgaver for kommunens virksomheder. Beredskabscenter Aalborg er Autoriseret RUKO Montagecenter ligesom vi er certificeret Dorma-forhandler og beskæftiger to uddannede låsesmede. I 2014 har der været en del fremgang på låseområdet, da vi har lavet aftale om at servicere flere skoler. Salg og servicering af hjertestartere Vores forholdsvis nye serviceydelse med salg og opsætning af hjertestartere kører efterhånden rigtig godt og i 2014 har vi udvidet med et tilbud om en samlet serviceaftale til offentlige virksomheder, hvor vi også tilbyder servicering og genindsættelse af hjertestarteren, når den har været i brug. Makuleringsservice og Frankeringsservice Vi tilbyder offentlige virksomheder og institutioner at makulere fortroligt papiraffald. Rent praktisk er det vores dykkerteam, der står for servicen, når de ikke er på dykkeropgaver. Makuleringsordningen går godt og udbygges jævnligt med nye kunder. Frankeringsservice er dog nødlidende og vi skal drøfte med kommunens ledelse om ordningen skal fortsætte på grund af fremgangen med digital post. Flytteservice Flytteservice er en af vores succeshistorier og har også i år haft en del opgaver. Vi oplevede desværre et tragisk uheld på en større flytteopgave, hvor en kollega kom svært til skade og efterfølgende sygemeldt. Derfor har der været ekstra travlt for flyttefolkene i år. Vaskeri- og slangeservice Mere end mopper fra hele Aalborg Kommune bliver vasket i vores maskiner og transporteret rundt af vores bude. Serviceområdet tog vi i sin tid ind for bl.a. at spare miljøet både transportmæssigt og ikke mindst energimæssigt, forstået således, at vi genbruger energien fra de store tørretumblere til slangevask, som er samlet på vores Slangeservice, der dækker hele Nordjylland Bud- og Logistikservice Rigtig meget bliver transporteret rundt i vores kørselssystem og vores bude har travlt fra morgen til aften, når de kører rundt i Aalborg Kommune med intern post, hjælpemidler, mopper og meget mere. Bud- og Logistikservice er suverænt det område, udover beredskabet, som beskæftiger flest 7/10

8 ansatte hos Beredskabscenter Aalborg. Heri indgår også Hjælpemiddelservice for Aalborg Unuversitetshospital og den nye Hjælpemiddelcentral, som dækker 3 kommuner. Parkeringskontrol Nord Parkeringskontrol Nord er det område, som har pressens største og vedvarende opmærksomhed. For vores parkeringskontrollører kan det være meget belastende. I skal dog vide, at I gør et godt stykke arbejde, som I er blevet bedt om at udføre og som I kan være stolte af. Parkeringskontrol Nord er en væsentlig del af Beredskabscenter Aalborg, men en selvstændig enhed, hvad angår økonomi. Det er Parkeringskontrol Nords opgave at kontrollere om parkeringsbestemmelserne i Aalborg Kommune bliver overholdt, så alle oplever en god parkeringskultur i kommunen. Vi kan således pålægge parkeringsafgifter ved uberettiget standsning eller parkering i hele Aalborg Kommune samt i andre kommuner, hvor der er indgået aftale herom. Parkeringskontrol Nord arbejder ikke kun i Aalborg Kommune, men har i skrivende stund kontrakt omkring parkeringskontrol og -administration i yderligere 19 kommuner på Fyn, Sjælland og i Jylland. I år kom parkering igen på dagsordenen, ikke mindst på grund af den nye lovgivning, som blev bekendtgjort 1. marts og som på flere områder betyder forhøjede afgifter. Også internt i Aalborg Kommune har der været drøftet parkeringspolitik, hvilket har ført til, at niveauet sænkes og der reduceres med 3 parkeringsvagter fra Personale Beredskabscenter Aalborg er en stor virksomhed. Mere end 330 personer har sin gang på de fire stationer. Vi er i øjeblikket 151 fuldtidsansatte, inklusiv vores kolleger på Sjælland, i Esbjerg og Vejle. Vi har 80 deltidsbandmænd fordelt på 4 stationer, 82 frivillige samt 24 unge fra Aalborg Ungdomsbrandkorps. Alle medarbejdere på Beredskabscenter Aalborg er på den eller anden måde mere eller mindre involveret i løsningen af de mange forskelligartede opgaver på Beredskabscenter Aalborg og bidrager alle til den positive ånd, som jeg synes, trods alt hersker på Beredskabscenter Aalborg. Tak for det. Langt de fleste har en eller anden rolle i beredskabet, såfremt fysik og alder tillader dette. Det betyder, at vi kan stille en stor styrke af veluddannede beredskabsfolk og klar til nye udfordringer. Økonomi Beredskabscenter Aalborg har i kraft af vores Selvforvaltningsaftale og Resultatkontrakt med Aalborg Byråd mulighed for et udbygget samarbejde, hvor en række serviceopgaver samtidig løses i offentlig regi. Med godt 330 personer dækker vi med et solidt beredskab og via 17 forskellige indtægtsdækkede forretningsområder finansierer vi selv ca. 75 % af vores udgifter. Vi har en budgetteret omsætning på 145 mio. kr. om året, og vi koster alt i alt (inklusiv anlæg og anskaffelser) ca. 210 kr. pr. borger om året for et straksberedskab, hvilket må siges at være en billig forsikring af borgerne. Selvom parkeringskontrollen i Aalborg Kommune kommer ud med et større underskud opsamlet gennem årene, så påregnes Beredskabscenter Aalborgs samlede resultat at gå ud med et regnskab i balance. Ser vi på 2015 er der alligevel fra centralt hold blevet varslet besparelser på alle landets beredskaber, hvad enten de koster 210 kr. eller 600 kr. pr. borger. Denne beslutning har allerede haft indflydelse på vores investeringer i Alene i 2015 skal vi spare 3,75 mio. kr. på beredskabet og i ,63 mio. kr. 8/10

9 Trods dette kan vi på Beredskabscenter Aalborg være stolte af vores arbejdsplads og dens rummelighed og det er mit indtryk, at langt de fleste ansatte føler arbejdsglæde og medejerskab. Jeg ved, at strukturdebatten trækker veksler på arbejdsglæden og jeres tryghed, men ingen i Aalborg Kommune ønsker ikke det bedst mulige for deres ansatte. Jeg kan love, at der ikke vil ske noget henover natten og I vil blive inddraget inden der tages beslutning om uundgåelige ændringer i vores virksomhed. Tak til de, som har været en del af Beredskabscenter Aalborg og tak til dem, som vi har måttet sige farvel til og velkommen til de, som er kommet til. Velkommen 2015 Som alle nok ved bliver 2015 et specielt år. Det bliver et år, hvor vi møder udfordringer, som vi skal og kan tackle og når vi skal sætte en ny kurs, så bliver det i den retning, som vi ser. Et er sikkert: vi får ikke lov til at præge kursen, hvis vi stiller os på sidelinjen og er sure. Derfor vil vi i 2015 sprudle af forslag og gode ideer. Den nye struktur vil kræve omstilling og heldigvis ved jeg, at I kan det med omstilling vi har prøvet det mange gange før. Vi skal omstille på en måde, så vi kan bevare Beredskabscenter Aalborg, vi skal spare og vi skal samarbejde. Det kan vi alt sammen samtidig med, at vi står som det beredskabsmæssige flagskib i Nordjylland. Vi skal spare og det gør vi, men vi vil samtidig bytte noget af besparelsen ud med øgede indtægter. Vi vil opdyrke nye serviceområder og vi vil videreudvikle dem vi har og på denne måde undgå så meget reduktion i medarbejderressourcerne som muligt. Et af de nye områder, som vi har forventninger til er flådestyring af Aalborg Kommunes biler, så kommunen får størst muligt udbytte af vognparken ved at tilpasse volumen og driftsomkostningerne optimalt. Udover den nye struktur, så skal vi også bruge vores energi på den nye forvaltning, som vi jo ganske vist også har været en del af i Vi er ikke helt på plads endnu og skal lige vænne os tiol de nye kolleger, den nye organisation og den nye måde at gøre tingene på er også året hvor Beredskabscenter Aalborg for alvor bliver digital (tror jeg nok). Sidste år fik alle borgere digitale postkasser og det betyder at vi fremover skal sende det meste post elektronisk og selvfølgelig e-dokke. Ja det skal nok blive et godt år I 2015 begynder Beredskabscenter Aalborg for alvor at kunne mærke, at vi nu er en del af Miljøog Energiforvaltningen. Vi skal nemlig til at aflægge Grønne Regnskaber i tråd med den øvrige del af forvaltningen. Ja vi har sågar indgået aftale om, at vi skal indkøbe en Brintbil Vi er også i fuld gang med planlægningen af Tall Ships Race, som kommer til Aalborg i Jeg håber at mange af jer vil tilgodese arrangementet i jeres sommerferieplaner og give en hjælpende hånd som frivillige hjælpere. Herudover skal vi også til at forberede DGI-stævnet i 2017 et af de helt store arrangementer, som kræver nøje planlægning. Til slut vil jeg ønske et Godt Nytår til alle vores samarbejdspartnere på beredskabsområdet, nemlig Politi, Falck og sygehusberedskabet samt alle vores kolleger i beredskabet i kommunerne og i staten. Også et Godt Nytår til vores mange samarbejdspartnere på serviceområdet. Og Godt Nytår 9/10

10 til borgmesteren, medlemmer af Beredskabskommissionen og byrådet med tak for et godt samarbejde og for at skabe rammerne om et godt beredskab og en god arbejdsplads. Nogle af jer skal tilbringe nytårsaften på stationen, hvor det faste vagthold igen suppleres med personale fra deltidsstyrken og det frivillige beredskab, som står klar til at supplere. Jeg håber I får en rolig aften og nat og jeg vil ønske jer alle en rigtig god nytårsaften. Godt Nytår til alle! Beredskabschef Jørgen Pedersen 10/10

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Nytårsparole 4. januar 2014 2013 Stadig et robust Redningsberedskab VI tør og VI kan Statistik Udrykninger: 2013 2012 2011 Skibby 44 37 47 Slangerup 32

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

DJK - still going strong

DJK - still going strong Juni DJK - still going strong Indpakningen af DJK ændrer sig med andre ord løbende, men ydelserne, vi leverer, er stadig kendetegnet af sikkerhed, stabilitet, erfaring og kontinuitet. Denne kontinuitet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Parkeringskontrol Vejen Kommune

Parkeringskontrol Vejen Kommune #BREVFLE Vejen Kommune Att.: Chefkonsulent Egil Sønderby Teknik og Miljø 6600 Vejen 06. oktober 2014 Parkeringskontrol Vejen Kommune Tilbud om samarbejde vedrørende Parkeringskontrol i Vejen Kommune. Tak

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere