Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg"

Transkript

1 Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte, deltidsansatte, frivillige og samarbejdspartnere. Tak for det. En særlig velkomst til Borgmester og formand for Beredskabskommissionen Thomas Kastrup- Larsen, som er med til parolen for første gang i embedet, velkommen til vores direktør Søren G. Kjeldsen og øvrige kommissionsmedlemmer. Traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på året der er gået og se fremad mod 2015 og jeg vil som vanligt forsøge at komme hele vejen rundt om beredskabet og Beredskabscenter Aalborg. I år vil jeg gerne indlede med at sende en venlig tanke til Peter Z. Rasmussen, som jo desværre kom ud for en alvorlig arbejdsulykke 2. maj i år i vores tjeneste og derfor ikke kan være her. Jeg besøgte ham forleden dag og selv om det ser skidt ud helbredsmæssigt, så blev jeg positivt overrasket over hans tilstand trods alt. Ny forvaltning Meget var ved det gamle, men noget var nyt i starten af En ny Beredskabskommission, en ny forvaltning, Miljø- og Energiforvaltningen, ny rådmand, nye arbejdsgange, nye kolleger Så meget nyt, men vores kerneområder fortsætter. Der blev lagt godt fra start, da vi i forvaltningschefgruppen havde valgt at invitere alle ansatte i forvaltningen til en lille Nytårskur i Aalborg Hallen. Der var stor opbakning og mon ikke de fleste blev klar over, at vi er blevet en stor del af den nye forvaltning. Flere af jer har også været en del af det såkaldte synergiprojekt, som havde til formål at beskrive og anbefale arbejdsgange på forskellige områder inden for bl.a. personale, administration, kommunikation, økonomi m.m. på tværs af afdelingerne. Vi fik holdt en masse møder og om ikke andet så har vi lært vores nye kolleger godt at kende! Ja måske er det ikke den store omvæltning der er sket på medarbejdersiden men jeg tvivler ikke på, at vi får nok at lave, nu hvor der skal udarbejdes grønne regnskaber og miljøcertificeres! I det nye år starter vi så processen med kulturprojektet, hvor vores MED-organisation bliver en af hovedaktionæren og senere får vi fastlagt, hvordan projektet skal implementeres på tværs af organisationen bliver således et skelsættende år, men den største omvæltning bliver dog redningsberedskabets strukturændring. Ny beredskabsstruktur Det er det emne, der nok ligger flest i vores virksomhed på sinde i denne tid, strukturreformen, som er kommet til os udefra og som vi nu skal præge udformningen af bedst muligt. Hovedoverskriften er, at vi skal reduceres fra 87 til kun 20 beredskaber på landsplan, vi skal opbygge et mere robust kommunalt beredskab, vi skal effektivisere, vi skal spare og vi skal yde en bedre service. Opgaven er veldefineret, men løsningen er ikke så ligetil!

2 Indtil videre ved vi, at det skal foregå i KKR-regi, at vi i Nordjylland skal have ét stort beredskab med 4 beredskabsklynger: nord, syd, vest og midt (Aalborg). Det er blevet besluttet, at man arbejder videre med et såkaldt 60 selskab ejet af kommunerne. Arbejdet med den nye beredskabsstruktur sker på KKR- og borgmesterniveau. I Nordjylland er der nedsat 3 arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis Myndighedsopgaver, Operative opgaver og Vagtcentral. Her sidder repræsentanter fra alle 11 nordjyske kommuner. De 3 arbejdsgrupper skal efter planen være færdige med at afrapportere d. 1. februar Da vi jo allerede har fået varslet større besparelser pr. 1. januar 2015 internt i Aalborg Kommune, så håber jeg, at der for alles skyld kommer en afklaring, så hurtigt som muligt. Brandmænd og kræft Et alvorligt emne, som har været på dagsordenen i 2014 og ligger mig og Beredskabscenter Aalborg meget på sinde, er risikoen for kræft blandt brandmænd. I 2014 bar vores ihærdige fodarbejde frugt og der er på landsplan sat gang i flere projekter. Hos Beredskabscenter Aalborg har det betydet, at der er sket nogle ændringer rent arbejdsmiljømæssigt. Helt konkret har vi indrettet H2 med en ny funktion, som velfærdskøretøj, hvor brandmændene har mulighed for at klæde om på skadestedet, når de har været i forbindelse med sod, røg og lignende. Samtidig er der blevet lavet om på nogle arbejdsprocedurer i forbindelse med håndtering af indsatsdragter efter endt indsats blandt flere ting. Dette gør at ildløs i mange tilfælde nu kræver flere ressourcer, som vi søger at afdække omfanget af. Herudover har vi fået en anlægsbevilling til at udføre bygningsmæssige ændringer, som et byggeudvalg arbejder med at få igangsat hurtigst muligt. Dertil har vi haft en uddannet arbejdsmiljømedarbejder på stedet, som arbejdede med netop dette ene område. Lokalstation Nibe Jeg fortalte sidste år, at vi i januar 2014 var klar til at indvie Station Nibe sådan helt officielt. Overraskelser i undergrunden og vejrliget gjorde, at det ikke helt kom til at passe! Vi skulle helt hen til d. 13. maj før alle brikker faldt på plads og den nye station kunne blive helt officiel, først med et åbent hus arrangement for de gode borgere i Nibe og omegn og senere på aftenen med en fest for personalet. En rigtig god dag, hvis jeg selv skal sige det. Det er håbet, at Station Nibe fremover bliver et samlingssted for alle deltidsansatte brandfolk og frivillige i Nibe. Lokalstationerne i Mou og Hals Samarbejdet med lokalstationerne i Mou og Hals kan kun siges at være positivt. Vi er stadig utroligt glade for vores samarbejde med Falck. Lokalkendskabet er med til at sikre, at beredskabet fungerer i Hals og Mou og den lokale opbakning, som I nyder i området fra både borgere og jeres respektive arbejdsgivere, er afgørende for, at vi kan yde en optimal indsats i alle dele af Aalborg Kommune. Der er fra byråd, Beredskabskommission og Beredskabscenter Aalborgs ledelse ikke tvivl om, at I er afgørende for, at vi kan nå ud til en indsats, så hurtigt og effektivt som vi kan. Tak for det. Strukturændringen vil naturligvis også påvirke lokalstationerne, men jeg tror ikke, at tilkaldemandskabet vil blive væsentligt berørt. Opgaverne vil være de samme som nu, men måske i en ny kontekst og stadig i et samarbejde med Falck på de to stationer, tror jeg. 2/10

3 Brand & Sikkerhed Det operative beredskab, som er organiseret i Brand & Sikkerhed, omfatter udover lokalstationerne også Station Aalborg med døgnstyrken, deltidsfolkene og det frivillige beredskab. Jeg plejer at snakke lidt om de indsatser vi har haft i årets løb. Ikke fordi der er indsatser, der er vigtigere end andre, men der er altid nogle, som vi husker bedre end andre. Af den alvorlige slags, så har vi døjet med en eller flere pyromaner. Vi har været hjemsøgt at pyromanbrande i Aalborg i år. Både i Nørresundby, Aalborg Øst og senest i Vestbyen har der været en pyroman på spil. Det går mest udover materielle ting heldigvis og ofte når brandene ikke at udvikle sig, men det er et problem, at vi bliver nødt til at bruge forholdsvist store mandskabsmæssige ressourcer på at rykke ud til det, som vi ikke på forhånd ved, hvad kan udvikle sig til. Disse brande koster samfundet dyrt, kan i værste tilfælde koste menneskeliv og sker på bekostning af andre og meget alvorlige hændelser. Bådberedskabet har været en del i brug i år ved drukneulykker. Det gælder både i Hals og i Aalborg. Ofte er bådberedskabet assisteret af dykkerberedskabet og i år har vi desværre haft flere drukneulykker med dødelig udgang. Heldigvis har vi også reddet flere personer som var i nød af forskellige årsager, som selvmordsforsøg, dumdristige forsøg på at krydse Limfjorden, sejladsuheld og køretøjer havnen. I fjorden og på havet arbejder vi ofte sammen med SOKs redningshelikopter, Nordjyllands Politi, akutbil, lægebil, ambulance og redningsbåden fra Sæby. I Aalborg har vi haft en del dyreredninger, dog af den mere hyggelige slags. Under en af indsatserne kom vel nok en af brandvæsenets mange spidskompetencer i brug: undsætningen af katten Bruno. Det er en klassiker, men ja vi rykker rent faktisk ud og redder katte, der har forvildet sig op i træer! I marts var en papegøje fløjet op i et træ og nægtede at flyve ned igen. Ejeren skulle efter sigende have været i gang med at træne fri flyvning med fuglen. Vores konklusion i rapporten: fugl ikke bestået! I juni kørte vi også et par gange ud til et par andre dyreredninger. Nemlig til undsætning af små mågeunger der var faldet ud af reden og var landet i tagrenden flere etager oppe. Vi kom til undsætning begge gange med stigevogn og net vel vidende, at vi nok ikke får helt så mange tak for disse redninger af de gode borgere i midtbyen. Ellers har livet gået sin vante gang på alle stationer med indsatser som dækker hele spektret. Alt fra ildebrande, forureninger, dykkerredninger til ABA er, færdselsuheld med fastklemte og andre redningsopgaver. Mere om dette kan læses i Beredskabscenter Aalborgs årsberetning, som udkommer i starten af Normalt rykker vi ud ca gange om året til alt fra automatiske brandalarmer til oliespild på vejen. I 2014 rykkede vi ud til i alt 973 udrykninger (opgjort pr. 30. december). Fordelingen af udrykninger har i år været 25 fra Lokalstation Nibe, 33 fra Lokalstation Mou, 44 fra Lokalstation Hals og endelig 871 fra Station Aalborg. Den endelige opgørelse kendes først når Nytårsaften er overstået og der plejer jo at være nok at lave i løbet af aftenen og natten. 3/10

4 Forebyggelse Det er selvfølgelig ikke kun vores operative beredskab, der skal have æren for vores effektive beredskab. Også vores forebyggende arbejde må siges at have en del af æren. På det brandtekniske område er der i år blevet arbejdet på at få udviklet en fælles vejledning om brandsikkerhed i højhuse på mere end 22 meter i højden. Vejledningen er lavet som et led i 4-by samarbejdet mellem København, Odense, Århus og Aalborg. Det er ret relevant, idet der efterhånden er 21 højhuse på mere end 22 meter her i byen. Af store byggesager i år må nævnes det nye sygehus i Aalborg Ø, som er en meget ressourcetung opgave. I år blev samarbejdet med Rebild Kommune udbygget bl.a. med en medarbejder fra kommunen, som sidder nogle dage om ugen i Aalborg og arbejder med byggesagsbehandling. I år er der indtil nu blevet behandlet 185 byggesager. På det taktisk forebyggende område, der hvor vi forsøger at ændre folks adfærd i forhold til brandsikkerhed, var en af succeserne projektet Brandsikker Bolig, som løb af stablen i starten af året. To medarbejdere samarbejdede med et boligselskab og tog hjem til folk i deres privatbolig. Her tilbød de rådgivning og hjælp til opsætning af røgalarmer. Et godt projekt, som fortjener stor ros herfra. En af vores andre succeshistorier er beredskabsmapperne, som efterhånden har nogle år på bagen. I år blev kundegruppen udvidet til også at omfatte boligforeninger, som jo ofte kan have nogle udfordringer, da de har ansvaret for mange boliger og beboere. Arbejdet med mapperne er i fuld gang og der laves i første omgang en mappe, der henvender sig direkte til varmemesteren i den enkelte afdeling. Alle beredskabsmapper skræddersys til den enkelte afdeling af boligforeningen og dennes særlige vilkår. Vi prioriterer altid hårdt i forhold til de lovpligtige brandsyn, så også i år kan vi med tilfredshed melde tilbage at alle brandsyn er gået til tiden. Der er i 2014 foretaget 1073 brandsyn. I alt 712 virksomheder og institutioner har været omfattet af brandsyn i år. I 2014 har vi udstedt 4 forbud og indgivet 2 politianmeldelser på vores brandsyn. Vi har givet 323 påbud til virksomheder. Det frivillige beredskab Det har igen i år været et travlt år for frivilligenheden. Vores frivillige er en ressource, som vi har stor glæde af som supplerende beredskab og ved arrangementer i vores kommune. Det frivillige beredskab er organiseret i tre linjefunktioner: indsatslinjen, støttelinjen og eventlinjen. Der er kontrakt med 82 frivillige og 24 ungdomsbrandfolk, som har gjort alt for at løse opgaverne i forbindelse med en lang række af arrangementer som f.eks. Nibe Festival, Aalborg Karneval, fodboldkampe m.m. Førstehjælpsopgaverne har udgjort langt de fleste timer, men der har også været en del forplejningsopgaver og netop Indkvarterings- og Forplejningstjenesten har desuden fået et en saltvandsindsprøjtning i år med et helt nyt grundhold. Herudover har de frivillige passet deres beredskabsfaglige uddannelse, hvilket er et krav til alle medlemmer at det frivillige supplerende beredskab. I år er der desuden blevet afholdt flere arbejdsdage og weekender, hvor der er blevet arbejdet på bl.a. en ny hunderuin, som skal bruges til 4/10

5 VM for redningshunde til næste år. Stor tak til alle vores frivillige, som yder en stor indsats både for beredskabet og for kommunen. Drift & Anlæg For at kunne yde et så effektivt og godt et beredskab, som det vi har i Aalborg Kommune, er det vigtigt med en god logistik, en god støttefunktion forstået sådan, at indsatslinjen ikke kan udføre sine opgaver uden en velfungerende støttelinje. Ligeledes kræver et godt beredskab en velfunderet økonomi. Den sikrer vi på Beredskabscenter Aalborg bl.a. ved at løse en række serviceopgaver til konkurrencedygtige priser til andre offentlige virksomheder. Serviceområdet går op og ned og der bliver arbejdet hårdt med at opretholde eksisterende serviceydelser og udvikle nye. Servicedelen i vores virksomhed er forudsætningen for det beredskab, som vi har i dag og er vigtigt at fastholde. Alle forretningsområderne i vores servicevirke bidrager økonomisk positivt til virksomheden Beredskabscenter Aalborg og ca. 70% af alle vores udgifter dækkes af dette. Serviceområderne omfatter: Beredskabsmapper og Brandteknisk Rådgivning Vi hjælper personale i offentlige institutioner med at være klædt på til at imødegå uheld og rådgiver om brandmæssige forhold gennem Beredskabsmappen. I 2014 startede vi i samarbejde med en boligforening arbejdet med at lave beredskabsmapper målrettet henholdsvis foreningens varmemestre og administration. Endvidere rådgiver vi om brandtekniske forhold til virksomheder og entreprenører i forhold til bl.a. byggeprojekter og opbevaring af fyrværkeri. Alarm- og Vagtservice Beredskabscenter Aalborgs alarmservice er i rivende udvikling. Vores dygtige sikringsrådgivere yder professionel rådgivning og support til institutioner, skoler og forvaltninger i Aalborg Kommune. Vi rådgiver om og modtager tekniske alarmer, overfaldsalarmer, tryghedsvagt, automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), automatiske indbrudsalarmer (AIA), elevatoralarmer og andre alarmer i offentlige bygninger. Desuden håndterer vi videoovervågning i overensstemmelse med kommunens videoovervågningspolitik. Området er så givtigt for Aalborg Kommune, at personalet her fortjener særlig ros for deres indsats, som der kunne berettes meget mere om. En af de gode historier fra Kommunikations- og Vagtcentralen omhandler vores ordning med tryghedsvagt og illustrerer fint synergieffekten mellem vores forskellige alarmservices. Det er en alarmordning for ansatte i eksempelvis nattevagt. En nat får Vagtcentralen et opkald fra en af vores kunder med tryghedsvagtordning. Vedkommende er nattevagt på en institution, hvor der bor unge mennesker med bl.a. ADHD. Han er institutionens eneste nattevagt og har pludseligt fået det meget dårligt og må køres akut på sygehuset i ambulance. Lige den aften kan vi ikke få fat i de andre kontaktpersoner på institutionen, så gode råd er dyre. Heldigvis har vi vægtere på arbejde og en vægter bliver på institutionen og overtager nattevagtens arbejde resten af natten. Næste morgen, da medarbejderne møder ind er der blevet spillet X-Box og hygget og der er mange knus og kram til den nye nattevagt, da han skal af sted igen. I øjeblikket har Kommunikations- og Vagtcentralen over 500 ABA-kunder, omtrent det samme antal AIA-kunder og et lidt større antal øvrige alarmer. I 2014 var der over alarmer. Kom- 5/10

6 munikations- og Vagtcentralen sendte vægtere ud til ca tyverialarmer, hvor der ved de 64 alarmer var tale om reelt indbrud eller hærværk. Kommuneaftalen Kommuneaftalen har nu fungeret i et års tid og omfatter alt fra afhentning af døde dyr, til autoassistance, udlevering af førstehjælpskasser, bygningsassistance og personløft. I løbet af 2014 er der blevet håndteret godt 1380 henvendelser dækket af kommuneaftalen. Følgeskadeberedskabet Vi mistede en af de store opgaver sidste år, nemlig PRM-løft, som blev opsagt pr. 1. juli. Heldigvis har vi mod på nye initiativer og nye opgaver så dagens lys. En af disse var følgeskadeberedskabet. Vi har allerede 14 deltidsansatte som har meldt sig under fanerne til at løfte opgaven. Vægterservice Vores vægterservice har om ikke Danmarks, så i hvert fald Nordjyllands bedste responstider og har pågrebet mange tyveknægte og reduceret antallet af indbrud. Dette har tydeligt kunnet ses på kommunens hærværkskonti og har bl.a. ført til en lavere forsikringspræmie. Vores vægterkorps arbejder tæt sammen med Kommunikations- og Vagtcentralen og er sammen med vores videoovervågning en ganske effektiv cocktail. Vi kører med 3 vægterkredse om natten og én i dagtimerne. Vores mange offentlige kunder omfatter bl.a. regionen, flere kommuner og statsinstitutioner. Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter Der er som sædvanligt travlt på Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter. Vores lille team af instruktører løber som sædvanligt stærkt, for der er mange der gerne vil uddannes indenfor bl.a. førstehjælp, brandbekæmpelse, kystredning og voksenpædagogiske undervisningsteknikker. Vi har i 2014 fået en del større og længerevarende opgaver i hus, så vi har allerede booket en hel del kurser i 2015! Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter trænger til en ansigtsløftning for at sige det mildt, så der er gang i mange projekter på skolen: køkkenet er i fuld gang med at blive renoveret og det samme er undervisningslokalerne. En del af øvelsesområdet skal have løftet standarden og vores projekt omkring brandmænd og kræftrisici vil også ramme Uddannelsescenteret. De frivillige er i gang med at bygge, tør jeg godt sige, Nordeuropas største hundeanlæg det skal være færdigt til september 2015, hvor VM for redningshunde kommer til Aalborg. Heldigvis var vi så heldige at Skive Ingeniørregiment lagde vejen forbi ruinbyen i 2014, så vi kunne få anlagt en ny vej! I det hele taget er Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter i en god udvikling, hvorfor vi er parate til at investere hårdt for at fastholde stedet som et attraktivt sted at tage sine uddannelser, kurser og afholde øvelser. Vi har heldigvis et godt samarbejde og et godt fast kundegrundlag fra både kommuner, sundhedsberedskabet, politiet og ikke mindst forsvaret. Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter er et virkelig godt aktiv for Beredskabscenter Aalborg og Aalborg Kommune som helhed. Autoværksted På værkstedet har der været travlt i 2014 og der har været mange opgaver. Heldigvis lykkedes det at finde den rette lærling, som passer ind i det lille team af mekanikere. Selv om tendensen har været at flere leaser biler udefra, så lader det ikke til, at opgavemængden bliver mindre på værkstedet 6/10

7 til næste år. Røgdykkerservice Vores røgdykkerservice servicerer langt de fleste af alle apparater, der bruges i Nordjylland. Servicen er i top og vores kunder er meget tilfredse. Det er brandmændene i døgnstyrken, der sørger for røgdykkerværkstedet, når de ikke er kaldt til indsats. Her skal et af vores nye byggeprojekter iværksættes, så vi får delt op i rent og snavset område af hensyn til risikoen for kræft. Håndildslukkerservice Vores to servicemontører i håndildslukkerservice har haft travlt som de plejer, og området har i flere år kørt selvstyrende uden ret meget indblanding fra andre. Det er dog planen, at serviceområdet nu sammenlægges med vores Nøgle- og Låseservice, for at gøre det lidt mere effektivt rent personalemæssigt og fordi de to områder stort set servicerer de samme kunder. Nøgle- og Låseservice Vi servicerer Aalborg Kommunes elektroniske låse og varetager alle former for låsetekniske opgaver for kommunens virksomheder. Beredskabscenter Aalborg er Autoriseret RUKO Montagecenter ligesom vi er certificeret Dorma-forhandler og beskæftiger to uddannede låsesmede. I 2014 har der været en del fremgang på låseområdet, da vi har lavet aftale om at servicere flere skoler. Salg og servicering af hjertestartere Vores forholdsvis nye serviceydelse med salg og opsætning af hjertestartere kører efterhånden rigtig godt og i 2014 har vi udvidet med et tilbud om en samlet serviceaftale til offentlige virksomheder, hvor vi også tilbyder servicering og genindsættelse af hjertestarteren, når den har været i brug. Makuleringsservice og Frankeringsservice Vi tilbyder offentlige virksomheder og institutioner at makulere fortroligt papiraffald. Rent praktisk er det vores dykkerteam, der står for servicen, når de ikke er på dykkeropgaver. Makuleringsordningen går godt og udbygges jævnligt med nye kunder. Frankeringsservice er dog nødlidende og vi skal drøfte med kommunens ledelse om ordningen skal fortsætte på grund af fremgangen med digital post. Flytteservice Flytteservice er en af vores succeshistorier og har også i år haft en del opgaver. Vi oplevede desværre et tragisk uheld på en større flytteopgave, hvor en kollega kom svært til skade og efterfølgende sygemeldt. Derfor har der været ekstra travlt for flyttefolkene i år. Vaskeri- og slangeservice Mere end mopper fra hele Aalborg Kommune bliver vasket i vores maskiner og transporteret rundt af vores bude. Serviceområdet tog vi i sin tid ind for bl.a. at spare miljøet både transportmæssigt og ikke mindst energimæssigt, forstået således, at vi genbruger energien fra de store tørretumblere til slangevask, som er samlet på vores Slangeservice, der dækker hele Nordjylland Bud- og Logistikservice Rigtig meget bliver transporteret rundt i vores kørselssystem og vores bude har travlt fra morgen til aften, når de kører rundt i Aalborg Kommune med intern post, hjælpemidler, mopper og meget mere. Bud- og Logistikservice er suverænt det område, udover beredskabet, som beskæftiger flest 7/10

8 ansatte hos Beredskabscenter Aalborg. Heri indgår også Hjælpemiddelservice for Aalborg Unuversitetshospital og den nye Hjælpemiddelcentral, som dækker 3 kommuner. Parkeringskontrol Nord Parkeringskontrol Nord er det område, som har pressens største og vedvarende opmærksomhed. For vores parkeringskontrollører kan det være meget belastende. I skal dog vide, at I gør et godt stykke arbejde, som I er blevet bedt om at udføre og som I kan være stolte af. Parkeringskontrol Nord er en væsentlig del af Beredskabscenter Aalborg, men en selvstændig enhed, hvad angår økonomi. Det er Parkeringskontrol Nords opgave at kontrollere om parkeringsbestemmelserne i Aalborg Kommune bliver overholdt, så alle oplever en god parkeringskultur i kommunen. Vi kan således pålægge parkeringsafgifter ved uberettiget standsning eller parkering i hele Aalborg Kommune samt i andre kommuner, hvor der er indgået aftale herom. Parkeringskontrol Nord arbejder ikke kun i Aalborg Kommune, men har i skrivende stund kontrakt omkring parkeringskontrol og -administration i yderligere 19 kommuner på Fyn, Sjælland og i Jylland. I år kom parkering igen på dagsordenen, ikke mindst på grund af den nye lovgivning, som blev bekendtgjort 1. marts og som på flere områder betyder forhøjede afgifter. Også internt i Aalborg Kommune har der været drøftet parkeringspolitik, hvilket har ført til, at niveauet sænkes og der reduceres med 3 parkeringsvagter fra Personale Beredskabscenter Aalborg er en stor virksomhed. Mere end 330 personer har sin gang på de fire stationer. Vi er i øjeblikket 151 fuldtidsansatte, inklusiv vores kolleger på Sjælland, i Esbjerg og Vejle. Vi har 80 deltidsbandmænd fordelt på 4 stationer, 82 frivillige samt 24 unge fra Aalborg Ungdomsbrandkorps. Alle medarbejdere på Beredskabscenter Aalborg er på den eller anden måde mere eller mindre involveret i løsningen af de mange forskelligartede opgaver på Beredskabscenter Aalborg og bidrager alle til den positive ånd, som jeg synes, trods alt hersker på Beredskabscenter Aalborg. Tak for det. Langt de fleste har en eller anden rolle i beredskabet, såfremt fysik og alder tillader dette. Det betyder, at vi kan stille en stor styrke af veluddannede beredskabsfolk og klar til nye udfordringer. Økonomi Beredskabscenter Aalborg har i kraft af vores Selvforvaltningsaftale og Resultatkontrakt med Aalborg Byråd mulighed for et udbygget samarbejde, hvor en række serviceopgaver samtidig løses i offentlig regi. Med godt 330 personer dækker vi med et solidt beredskab og via 17 forskellige indtægtsdækkede forretningsområder finansierer vi selv ca. 75 % af vores udgifter. Vi har en budgetteret omsætning på 145 mio. kr. om året, og vi koster alt i alt (inklusiv anlæg og anskaffelser) ca. 210 kr. pr. borger om året for et straksberedskab, hvilket må siges at være en billig forsikring af borgerne. Selvom parkeringskontrollen i Aalborg Kommune kommer ud med et større underskud opsamlet gennem årene, så påregnes Beredskabscenter Aalborgs samlede resultat at gå ud med et regnskab i balance. Ser vi på 2015 er der alligevel fra centralt hold blevet varslet besparelser på alle landets beredskaber, hvad enten de koster 210 kr. eller 600 kr. pr. borger. Denne beslutning har allerede haft indflydelse på vores investeringer i Alene i 2015 skal vi spare 3,75 mio. kr. på beredskabet og i ,63 mio. kr. 8/10

9 Trods dette kan vi på Beredskabscenter Aalborg være stolte af vores arbejdsplads og dens rummelighed og det er mit indtryk, at langt de fleste ansatte føler arbejdsglæde og medejerskab. Jeg ved, at strukturdebatten trækker veksler på arbejdsglæden og jeres tryghed, men ingen i Aalborg Kommune ønsker ikke det bedst mulige for deres ansatte. Jeg kan love, at der ikke vil ske noget henover natten og I vil blive inddraget inden der tages beslutning om uundgåelige ændringer i vores virksomhed. Tak til de, som har været en del af Beredskabscenter Aalborg og tak til dem, som vi har måttet sige farvel til og velkommen til de, som er kommet til. Velkommen 2015 Som alle nok ved bliver 2015 et specielt år. Det bliver et år, hvor vi møder udfordringer, som vi skal og kan tackle og når vi skal sætte en ny kurs, så bliver det i den retning, som vi ser. Et er sikkert: vi får ikke lov til at præge kursen, hvis vi stiller os på sidelinjen og er sure. Derfor vil vi i 2015 sprudle af forslag og gode ideer. Den nye struktur vil kræve omstilling og heldigvis ved jeg, at I kan det med omstilling vi har prøvet det mange gange før. Vi skal omstille på en måde, så vi kan bevare Beredskabscenter Aalborg, vi skal spare og vi skal samarbejde. Det kan vi alt sammen samtidig med, at vi står som det beredskabsmæssige flagskib i Nordjylland. Vi skal spare og det gør vi, men vi vil samtidig bytte noget af besparelsen ud med øgede indtægter. Vi vil opdyrke nye serviceområder og vi vil videreudvikle dem vi har og på denne måde undgå så meget reduktion i medarbejderressourcerne som muligt. Et af de nye områder, som vi har forventninger til er flådestyring af Aalborg Kommunes biler, så kommunen får størst muligt udbytte af vognparken ved at tilpasse volumen og driftsomkostningerne optimalt. Udover den nye struktur, så skal vi også bruge vores energi på den nye forvaltning, som vi jo ganske vist også har været en del af i Vi er ikke helt på plads endnu og skal lige vænne os tiol de nye kolleger, den nye organisation og den nye måde at gøre tingene på er også året hvor Beredskabscenter Aalborg for alvor bliver digital (tror jeg nok). Sidste år fik alle borgere digitale postkasser og det betyder at vi fremover skal sende det meste post elektronisk og selvfølgelig e-dokke. Ja det skal nok blive et godt år I 2015 begynder Beredskabscenter Aalborg for alvor at kunne mærke, at vi nu er en del af Miljøog Energiforvaltningen. Vi skal nemlig til at aflægge Grønne Regnskaber i tråd med den øvrige del af forvaltningen. Ja vi har sågar indgået aftale om, at vi skal indkøbe en Brintbil Vi er også i fuld gang med planlægningen af Tall Ships Race, som kommer til Aalborg i Jeg håber at mange af jer vil tilgodese arrangementet i jeres sommerferieplaner og give en hjælpende hånd som frivillige hjælpere. Herudover skal vi også til at forberede DGI-stævnet i 2017 et af de helt store arrangementer, som kræver nøje planlægning. Til slut vil jeg ønske et Godt Nytår til alle vores samarbejdspartnere på beredskabsområdet, nemlig Politi, Falck og sygehusberedskabet samt alle vores kolleger i beredskabet i kommunerne og i staten. Også et Godt Nytår til vores mange samarbejdspartnere på serviceområdet. Og Godt Nytår 9/10

10 til borgmesteren, medlemmer af Beredskabskommissionen og byrådet med tak for et godt samarbejde og for at skabe rammerne om et godt beredskab og en god arbejdsplads. Nogle af jer skal tilbringe nytårsaften på stationen, hvor det faste vagthold igen suppleres med personale fra deltidsstyrken og det frivillige beredskab, som står klar til at supplere. Jeg håber I får en rolig aften og nat og jeg vil ønske jer alle en rigtig god nytårsaften. Godt Nytår til alle! Beredskabschef Jørgen Pedersen 10/10

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabscenter Aalborgs Årsberetning 2012

Beredskabscenter Aalborgs Årsberetning 2012 Beredskabscenter Aalborgs Årsberetning 2012 2 ::Indhold:: Beredskabschefen har ordet 3 Økonomi 6 Beredskabscenter Aalborg 8 ::Personale 8 ::Brandmænd i topform 9 ::25års hæderstegn 9 ::Forrygende åbent

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr. 18.1.216 1 Nordjyllands Beredskab Myndighed: Byggesager - år til dato (opgjort per 18/1-16) Byggelov BR1 kap. 5 Beredskabslov tekniske forskrifter

Læs mere

Hovedkontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg Redningsberedskab i Aalborg kommune

Hovedkontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg Redningsberedskab i Aalborg kommune Hovedkontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg 2014-2018 Redningsberedskab i Aalborg kommune Hovedkontrakten specificerer hvilke beredskabsopgaver Beredskabscenter Aalborg (efterfølgende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen onsdag den 18. november 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen onsdag den 18. november 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Dagsorden onsdag den 18. november 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering november 2015... 2 3. Indtægtsdækket

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Life2Save s Sikkerhedscirkel. Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning.

Life2Save s Sikkerhedscirkel. Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning. Life2Save s Sikkerhedscirkel Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning. Sikkerhedscirklen er: Et Life2Save koncept med fokus på forebyggelse, akuthjælp og opfølgning. Sikkerhedscirklen er opbygget som moduler.

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien DMJX 14-12- 2011 Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien Der er millioner at spare ved at arbejde med risikostyring, men langt fra alle kommuner følger med udviklingen Tekst og foto: Kristoffer

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Nytårsparole 2007/2008

Nytårsparole 2007/2008 Nytårsparole 2007/2008 Slutningen af et år og begyndelse af et nyt er et godt tidspunkt at gøre status over det forgangne år, og prøve at se i krystalkuglen for at se ind i det nye. Dette nytår er på mange

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret

Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område. 2014-16750. Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere