Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider"

Transkript

1 version 1.1 februar 2011

2 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé Viborg Tlf Fax Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl Informationens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefonen er åben Mandag-torsdag kl Fredag kl Studiebetjeningens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Serviceafdelingens åbningstider Mandag-torsdag kl og kl Biblioteket Tlf Mandag-tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Skema- og lokalekoordineringen Tlf eller Kantinen Tlf Mandag-torsdag kl Fredag kl Frokost hver dag kl

3 Pædagoguddannelsen i Viborg VIA University College Tlf Pædagogisk Assistentuddannelse i Viborg VIA University College Tlf Åbningstider for studiekontoret for Pædagogisk Assistentuddannelse & Pædagoguddannelsen Alle dage kl kl kl Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg VIA University College Tlf Åbningstider for studiekontoret for Sygeplejerskeuddannelsen Alle dage kl kl (fredag dog kun til kl ) Mercantec Kontaktes via Studieadministrationen på etage 2 i blok C eller via deres centrale telefonomstilling og mailadresse (spørg specifikt efter Studieadministrationen på Campus Viborg) Tlf

4 Velkommen til VIA University College Campus Viborg Denne informationsfolder henvender sig til alle studerende, elever, kursister, undervisere, gæster og andre brugere af Campus Viborg. I folderen har vi samlet mange af de informationer og oplysninger, som man i dagligdagen har brug for. Hvordan bruger man printere og kopimaskiner? Hvordan bruger jeg mit studiekort? Hvor kan jeg ryge med god samvittighed? Hvem kan jeg spørge, hvis jeg har brug for hjælp? Osv. Vi vil løbende opdatere folderen, så den altid rummer den nyeste information og de nyeste retningslinjer. Campus Viborg er et helt nyt campus med alle de nye muligheder det giver. Det er vores grundholdning, at campus er etableret, fordi det skal bruges. Vi håber at du finder rammerne så spændende og attraktive, at du vil bruge dem både i studietiden, men også ud over normal studietid. Og vi håber også, at I som studerende og elever vil være med til at sætte et tydeligt præg på husets udseende og dagligdag. Det er mens huset er nyt, at der er mulighed for at skabe nye vaner og en ny kultur. I Campus Viborg er der to institutioner til stede VIA University College og Mercantec. Der er mere end 10 videregående uddannelser, når man tæller Animationsværkstedets to professionsbacheloruddannelser med. Der er dagligt en række efter-/videreuddannelsesaktiviter i Campus Viborg. Det sker enten under Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA (det vi i daglig tale kalder VOK), Center for Undervisningsmidler (CFU), LeaderLab og House of Technology. Der er i alt 170 medarbejdere i Campus Viborg og ca studerende og elever. Hertil kommer omkring 150 internationale studerende både på VIAs og Mercantecs uddannelser. I det hele taget vil Campus Viborg blive et internationalt orienteret campus. Vi har samarbejde med en række udenlandske universiteter og praktiksteder. Vi deltager i mange af Viborg Kommunes internationale aktiviteter. Vi er f.eks. i gang med at planlægge en stor sommerskole i august 2011, hvor vi skal tage imod 125 internationale sommerskolegæster, som skal opleve Campus Viborg og Danmark i 14 dage. Og mulighederne for en bolig til vore gæster ligger jo lige overfor. Vi har også store forventninger til Studenterhuset i Campus Viborg. Økonomien er på plads, og Studenterhuset åbner i efteråret Det bliver de studerendes hus og der vil blive dannet en studenterforening, der skal indrette og drive huset, så det kommer til at modsvare de studerendes ønsker og behov. Lykke og held med dine studier og kurser og endnu en gang velkommen til Campus Viborg. Ulrik Andersen uddannelsesleder for Pædagoguddannelsen Midt-Vest & daglig leder af Campus Viborg Harald Mikkelsen rektor for VIA University College & direktør for Campus Viborg 4

5 Adgang Det grønne VIA-studiekort giver dig adgang til Campus Viborg på Prinsens Allé 2 uden for normal åbningstid (mandag-fredag kl ) med mulighed for at benytte bygningernes faciliteter og serviceydelser, f.eks. øve i de professionsrettede og fagspecifikke lokaler. Kortet udleveres i Studiebetjeningen (se nærmere om hvordan i afsnittet om Studiekortet ). For eventuelt at aktivere adgangsprofil, skal du henvende dig til serviceafdelingens pedeller. De har kontor i lokale A 121, som ligger på etage 1 i Sygeplejerskeuddannelsens blok (blok A). Se deres åbningstider nedenfor. Du vil blive instrueret i køb-tid-funktionen, som er nødvendig i forhold til at færdes i huset uden for åbningstiden. Det er ganske gratis at købe tid og betyder blot, at man forlænger sin adgang med 1 time. Køb-tid-funktionen bruges, når man kommer til huset eller befinder sig i huset på tidspunkter, hvor tyverialarmen ellers automatisk ville være tilkoblet. Det annonceres tydeligt i højttalerne 15 min. før automatisk tilkobling af alarmen. Gå straks og inden stemmen i højttaleren har talt færdig til nærmeste kortlæser og aktivér dit kort. Kortlæsere findes på alle etager ved indgangsdørene ind til hver blok samt udenfor hovedindgangen og ved den lille elevator i kælderen. Ved aktivering af dit kort udsætter du alarmtilkoblingen i 1 time. Det annonceres herefter igen automatisk i højttalerne 45 minutter efter sidste forlængelse af din adgang, hvis du er den eneste i området. Hvis du ignorerer køb-tid-funktionen og derved aktiverer tyverialarmen, tilkaldes der automatisk et vagtselskab, og du vil efterfølgende modtage en regning på kr. Hvis du aktiverer en alarm, er det derfor meget vigtigt, at du først straks kontakter vagtselskabet ( Dan Kontrol ) på telefon og derefter ringer til Campus Viborgs vagttelefon ( ). Ved opkald til vagtselskabet: Oplys dit navn, uddannelse, studienummer og mobilnr. samt at du ringer fra Campus Viborg, Prinsens Allé 2 i Viborg. Serviceafdelingens åbningstider Mandag-torsdag kl og kl Auditoriet Teknik og belysning betjenes via en touch-skærm på pulten. Skærmen aktiveres ved en let berøring. De forskellige funktioner i rummet fremgår af skærmen og kan betjenes ved tryk på denne. Vælger man f.eks. funktionen PC dæmpes lyset, lærredet køres ned og projektoren tændes. 5

6 6 AV-udstyr I Studiebetjeningen er det muligt at låne forskellige former for AV-udstyr som f.eks. kameraer, diktafoner, projektorer mm. til brug i forbindelse med studiet. Det er muligt at booke udstyret i forvejen. Ved udleveringen kan der om nødvendigt gives en kort instruktion i brugen af det. Har du brug for hjælp i forbindelse med brugen af AV-udstyr placeret ude i huset, kan Studiebetjeningen også være behjælpelig med dette. Biblioteket På biblioteket som findes på etage 2 midt i campus kan du låne materialer og få informationsfaglig vejledning i forbindelse med dine studieaktiviteter. Studerende, elever, kursister og personale med tilknytning til VIA oprettes som lånere. Ud over fysiske materialer stilles bibliotekernes databaser og elektroniske tidsskrifter til rådighed. Der er etableret fjernadgang til disse materialer, så du kan anvende de elektroniske ressourcer hjemmefra. Alle studerende anvender cpr.-nr. som lånernr. og de sidste fire cifre som pin-kode ved reservering af bøger samt ved adgang til Din side i biblioteksdatabasen: Der er selvbetjeningsudlån i biblioteket. Lånetiden er normalt 30 dage. Bibliotekets åbningstider Mandag-tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Personale Minna Østergaard, Solveig Hviid Hansen, Robin Milner og Claus Bjerg Websteder på Studienet Biblioteket har særlige websteder på VIAs Studienet, hvor du kan finde elektroniske hjælpemidler til din studieopgave. Pædagogisk Assistent https://studienet.viauc.dk/pa/viborg/bibl Pædagoguddannelsen https://studienet.viauc.dk/paedagog/viborg/bibl Sygeplejerskeuddannelsen https://studienet.viauc.dk/sygeplejerske/viborg/bibl

7 Brand Som bruger af huset er det vigtigt, at du orienterer dig om flugtvejsmulighederne i tilfælde af brand. Se de ophængte oversigtstavler. Ved evakuering via højttalersystemet forlades bygningen straks ad nærmeste flugtvej (kig efter de grønne flugtvejsskilte). Alle skal gå til parkeringspladsen ud for hovedindgangen. Butikken Butikken er placeret i StudieZonen på etage 1 i blok B lige bag Informationen. Her er der mulighed for at købe forskellige former for studiematerialer, kontorartikler samt logovarer. Studiebetjeningens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Bygningsoversigt Se oversigtskortet på midteropslaget. Forsikring Bemærk: Det er din egen forsikring, der skal kontaktes i tilfælde af uheld. Du er ikke omfattet af nogen form for forsikring fra VIAs side. Gruppearbejde Der er mulighed for gruppeplaceringer rundt i huset ligesom kantine- og biblioteksområdet kan benyttes. Endvidere må ledige møde- og undervisningslokaler benyttes. Studerende har som udgangspunkt ikke mulighed for at reservere lokaler. Men i specielle tilfælde er der en mulighed, f.eks. hvis man ikke ønsker at blive forstyrret under interview af personer udefra. Henvendelse til Skema- og lokalekoordineringen, som har kontor i lokale B 137 i StudieZonen på etage 1 i blok B lige overfor Studiekontorerne. 7

8 Oversigt over Campus Viborg Etage 0: Offentlig parkeringskælder med fri parkering (BEMÆRK: Udenfor bygningens normale åbningstid på hverdage kl er der kun adgang til bygningen via den lille elevator midt i kælderen) Nedkørsel til -kælder Fælles Forum (F) Etage 1: F Etage 2: F Vareindlevering Fælles Forum (F) Etage 1: Auditorium Fælles Forum (F) Etage 3: F Fælles Forum (F) Etage 1: F Etage 2: F Sygeplejerskeuddannelsen (blok A) Etage 1: A International Afdeling Etage 2: A Etage 3: A VIA Fællesfunktioner Hovedindgang Etage 1: Informationen StudieZonen (blok B) Etage 1: B Etage 2: B Etage 3: B Etage 2: Kopicenter & Bibliotek Mercantec (blok C) Etage 1: Kantine Etage 2: Mercantec C Etage 3: Mercantec C Etage 1: Kantine Studenterhusgården Her er rygning tilladt langs den nordlige mur (følg skiltningen) Pædagogisk Assistentuddannelse & Pædagoguddannelsen (blok D) Etage 1: D Etage 2: D (D 257: Bevægelsessal) Etage 3: D Opkørsel fra -kælder 8 9

9 Interaktive tavler Alle undervisningslokaler og møderum er udstyret med IA-tavle og en tilhørende tavle-pc. Det er vigtigt at den digitale pen til tavlen samt mus og tastatur ikke fjernes fra lokalet. Disse enheder er knyttet til den enkelte tavle/pc, og vil ikke fungere i andre lokaler. Den interaktive tavle kan også bruges som almindelig storskærm ligesom der er mulighed for at tilslutte egen pc. Tavlerne fungerer også som whiteboard-tavler. Brug dog kun de whiteboard-penne, som forefindes i lokalet. Hvis de mangler, så henvend dig i Studiebetjeningen. Når lokalet forlades er det vigtigt at slukke for såvel tavle-pc som projektor. Internationale muligheder Formålet med det internationale arbejde i Campus Viborg er, at udvikle den enkelte studerendes og medarbejders faglige og personlige kompetencer til at samarbejde på tværs af forskellige kulturelle og sproglige forskelle såvel nationalt som internationalt. Herunder at sikre, at der sker en øget internationalisering af uddannelserne, således at der på sigt i de forskellige uddannelser udbydes undervisningsforløb på fremmedsprog, især på engelsk. Samtlige uddannelser i Campus Viborg har udvekslingsaftaler med en række forskellige uddannelsesinstitutioner både i Norden, Europa og uden for Europa. Vil du vide mere om dine muligheder for et studie- eller praktikophold i udlandet eller at tage et semester på et af vore internationale moduler kan du kontakte den Internationale Afdeling, som holder til i lokale A 102, som ligger på etage 1 i Sygeplejerskeuddannelsens blok (blok A). Pædagoguddannelsen Birgitte Henningsen og Birrit Stensgaard Sygeplejerskeuddannelsen Kirsten Haugaard Christensen IT Som studerende og medarbejder ved VIA University College bliver du tildelt et VIA-id også kaldet Brugernavn. Dette giver dig adgang til at logge på pc er og det trådløse netværk på Campus Viborg. Dit VIA-id bruges også i forbindelse med webtjenester som Studienet og webmail. Ved studiestart gives der introduktion i brugen af dette. Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med login eller adgang til de forskellige tjenester, kan du kontakte Studiebetjeningen. 10

10 Kantinen Maden i kantinen er tilberedt af friske råvarer samt et minimum af halvfabrikata og fedtstoffer. Så vidt det er muligt anvendes der udelukkende økologiske råvarer. Alt brød er hjemmebagt. Der er altid en varm ret herunder også en vegetarret hver dag i det tidsrum, hvor der sælges frokost (se tidspunktet under Kantinens åbningstider ). Du kan se hele ugens menuplan i kantinen. Derudover er der salatbar med toppings, forskellige sandwich og et smør-selv-koncept. Kantinen er åben for nytænkning og udfordringer og vil gerne høre netop din mening, så der er mulighed for at tilpasse sig husets ønsker og behov. Det er nemt at bruge dit grønne VIA-studiekort som betalingskort i kantinen. Du kan bl.a. overføre penge fra dit Dankort til studiekortet i den automat, der er ophængt i kantineområdet (se andre muligheder for pengeoverførsel i afsnittet om Studiekortet ). Men du kan naturligvis også blot betale med kontanter eller Dankort i kantinen. Dankort-betalinger kan dog være årsag til ventetid og kødannelse, hvorfor betaling med det grønne VIA-studiekort eller kontanter anbefales. Der er høflig selvafrydning! Sæt dit brugte service på de opstillede afrydningsvogne hvor der også er en skraldespand til dit affald. Tak! Kantinens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Frokost hver dag kl Kopicenteret I Kopicenteret som findes på etage 2 er der mulighed for produktion af større kopiopgaver, efterbehandling og indbinding af opgaver mm. Der er store arbejdsborde, hvor der er plads til at lave plancher og lign. Der er tilknyttet en medarbejder, der så vidt muligt gerne hjælper med opgaverne i Kopicenteret. Denne medarbejder kan også hjælpe ved fejl/problemer på husets øvrige kopimaskiner eller hvis du mangler kopipapir. Kopiopgaver kan indleveres i Studiebetjeningen. 11

11 Lektionstider Lektion Tidspunkt Frokost Lån/leje af lokaler Som studerende er der mulighed for at låne lokaler til f.eks. afholdelse af en campus-fest. Ved ønske om lån/leje af lokaler kontaktes Skema- og lokalekoordineringen, som kan oplyse dig om det er muligt, og kan sørge for at reservere lokalet til dig. Skema- og lokalekoordineringen har kontor i lokale B 137 i StudieZonen på etage 1 i blok B lige overfor Studiekontorerne. Mail Alle studerende og medarbejdere tildeles en VIA-mailadresse. Det er vigtigt at du løbende tjekker denne, da al korrespondance fra VIA sendes til dig via denne adresse. Du kan tilgå din VIA-mail på følgende adresse: mail.viauc.dk Du får adgang til din webmail ved at logge på med din mailadresse, som er Brugernavn efterfulgt Adgangskoden er som udgangspunkt dit cpr.-nr. skrevet uden bindestreg. Parkering I p-kælderen, som er offentlig, findes 200 p-pladser til biler og 5 p-pladser til MC. Da parkeringskælderen er offentligt tilgængelig, er der på hverdage mellem kl og kl samt i weekenden og på helligdage kun adgang til bygningen via den lille elevator midt i kælderen. På selve terrænet er der plads til 150 biler, hvor pladsen vest for bygningen mærket med gule ringe er forbeholdt gæster og aflæsning.

12 Print/kopi/scan samt priser Der er opstillet flere såkaldte multifunktionsmaskiner, der kan benyttes til kopi, print og scanning (benævnes herefter som kopimaskiner ). Medarbejderen i Kopicenteret kan hjælpe, hvis du oplever fejl/problemer med én af husets kopimaskiner eller mangler kopipapir. Ved alle kopimaskiner er der opsat en kortlæser. Før du kan benytte kopimaskinen, skal du sætte dit grønne VIA-studiekort i kortlæseren og sikre dig, at der er værdi på kortet (du kan aflæse værdien på displayet). Kopi Vælg Copy. Kortets værdi overføres nu til kortlæseren, og kopimaskinen låses op og er klar til brug. BEMÆRK! Når du er færdig med kopiopgaven, er det VIGTIGT at du på terminalen afslutter ved tryk på End og afventer signal om, at du kan fjerne kortet. Glemmer du dette, vil den overskydende værdi ikke føres tilbage på dit kort. I værste fald vil den efterfølgende bruger kopiere på din konto! Skulle det ske, at du glemmer at afslutte på kortlæseren, vil du senere kunne ajourføre dit kort ved at sætte det i kortlæseren ved nærmeste kopimaskine og afslutte ved tryk på End samt afvente signal om, at du kan fjerne kortet. Alternativt kan du gøre det i kortlæseren ved kassen i Studiebetjeningen. Evt. misbrug af kortet erstattes ikke. Print Vælg Print på kortlæseren ved kopimaskinen. Du kan på displayet se, hvor mange printjobs du har stående i kø. Trykker du på All vil alle jobs blive printet. Vælger du Select, bliver du præsenteret for en liste med de printjobs, der er i kø. Du kan så vælge at printe eller slette dem enkeltvis. Betalingen for print sker i det øjeblik du godkender og dermed sender jobbet videre til kopimaskinen. Vælger du at slette et job, koster det dig ikke noget. Når du printer fra en VIA-pc, skal du vælge printeren CAMVIB-Black eller CAMVIB-Color alt efter om du ønsker et sort/hvid eller et farveprint. Printet sættes i kø, så du ved lejlighed kan gå til en ledig kopimaskine og printe det ud. Du skal være opmærksom på, at printet er knyttet til det brugernavn, du er logget på med. Det er altså kun brugeren, der er logget på pc en når der printes, der med sit grønne VIA-studiekort kan frigive printet ved en kopimaskine. Priser (prisen er ens for kopi og print) Sort/hvid koster 0,50 kr. pr. A4-ark Farve koster 3,00 kr. pr. A4-ark Et A3-ark svarer til prisen for 2 A4-ark dvs. henholdsvis 1,00 kr. for sort/hvid og 6,00 kr. for farve. 13

13 Scan Du har mulighed for at scanne til mail fra samtlige kopimaskiner. Det er vigtigt, at du kun scanner til din egen VIA-mail. Du kan herefter videresende og har på den måde vished for, at mailen når frem: Modtageren kan se, hvem der er afsender og evt. besvarelser eller fejlmeddelelser vil blive sendt til dig. Første gang du modtager en mail indscannet på kopimaskinen, vil den i Outlook blive opfattet som uønsket. Du skal derfor åbne mappen Uønsket og højreklikke på mailen fra WorkCentre... og tilføje afsender som en sikker afsender. Der er ingen betaling på scanning, du kan derfor benytte denne funktion uden studiekortet i kortlæseren. Ved kopiering og indscanning fra bøger eller tidsskrifter, skal du overholde rammerne i gældende CopyDan-aftale. Rygning Campus Viborg er et røgfrit område. Der er etableret rygemuligheder udenfor i Studenterhusgården (den store østlige gård se oversigtskortet på midteropslaget). Det er dog ikke tilladt at ryge langs den højre/sydligste mur (følg skiltningen). Skemaer Som studerende kan du se dit ugeskema i Outlook-kalenderen. Dette gælder dog naturligvis først, når du er begyndt på studiet. Studiebetjeningen Studiebetjeningen er placeret i StudieZonen på etage 1 i blok B lige bag Informationen. Studiebetjeningen samler flere forskellige funktioner herunder butik, AV-udlån samt administration og produktion af det grønne VIA-studiekort. Du er ligeledes velkommen til at henvende dig omkring kopi/print, hjælp til brug af teknikken i huset eller hvis du som studerende har brug for IT-support. Det er også her du kan låne en forlængerledning/kabeltromle til din bærbare computer og indlevere kopiopgaver. Studiebetjeningens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl

14 Studiekontorerne På studiekontorene kan du få svar på de fleste spørgsmål om netop din uddannelse. Det er også her du skal henvende dig om eksamen, praktik/klinik, orlov, SU, SPS mv. Studiekontorerne er placeret i StudieZonen på etage 1 i blok B i området bag Informationen. Åbningstider for studiekontoret for Pædagogisk Assistentuddannelse & Pædagoguddannelsen Alle dage kl kl kl Åbningstider for studiekontoret for Sygeplejerskeuddannelsen Alle dage kl kl (fredag dog kun til kl ) Studiekortet I forbindelse med studiestart vil du få udleveret et grønt VIA-studiekort. For at dette kan ske, skal du omkring fotostanderen, der er placeret i Kopicenteret. Dagen efter fotograferingen kan du hente kortet i Studiebetjeningen. Samtidig opfordrer vi til, at du via Studienettet godkender brugen af billedet til holdlister og lignende. Du skal bruge studiekortet i flere sammenhænge. Det fungerer som dit studie-id på campus og kan benyttes som dokumentation i forretninger eller andre steder, hvor der gives studierabat. På campus fungerer kortet også som betalingskort i forbindelse med kopi/print, i kantinen og ved kaffe- og snack-automater, såvel som ved handel i Studiebetjeningen. Du kan overføre penge til kortet på flere måder. Kontant indbetaling kan ske i Studiebetjeningen. Overførsel fra Dankort eller andre betalings-/kreditkort kan fortages i automaten i kantineområdet. Har du netbank, kan du overføre penge ved hjælp af edankort på websiden: shop.viauc.dk Pas godt på kortet! Mister du kortet, mister du også den værdi, der er på det. Du kan få kortet spærret, men værdien kan kun godtgøres, såfremt det tabte kort findes igen. Gebyret for udstedelse af et nyt kort er 75,- kr. 15

15 Studienettet Studienettet bruges til formidling af informationer samt til støtte for din læring i de forskellige fag. Det kan være til det enkelte hold eller på tværs af hold, uddannelser eller hele VIA. Det er også her du finder de forskellige websteder, der er knyttet til de forløb eller moduler, du arbejder med i uddannelsen. Du får adgang til Studienettet på følgende adresse: studienet.viauc.dk Her skal du logge på med din mailadresse, som er Brugernavn efterfulgt Adgangskoden er som udgangspunkt dit cpr.-nr. skrevet uden bindestreg. Ulykker I tilfælde af behov for en ambulance ringes straks 112. Opgiv adressen Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg samt hvilket lokale man befinder sig i. Efter tilkald af ambulance skal der ringes til Informationen bed evt. om en førstehjælper. Informationens telefonnummer er Der er ophængt hjertestartere på Campus Viborg. Én findes på etage 1 mellem hovedindgangen og indgangen til Sygeplejerskeuddannelsen (blok A). Én er ophængt på etage 2 ved enden af Biblioteket lige overfor den lille elevator. Spørg evt. i Informationen. Vagttelefon Campus Viborg har en vagttelefon udelukkende til brug ved akut opståede problemer. Campus Viborgs vagttelefon: Åbningstider Se samtlige åbningstider og kontaktoplysninger på side 2 og 3. Denne informationsfolder indeholder praktisk information om faciliteter på og brugen af Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé Viborg Vi modtager gerne kommentarer fra alle jer brugere af huset i form af rettelser, tilføjelser og andre ting, som kan være med til at gøre dette hæfte så brugbart og informativt som muligt for de personer, der dagligt færdes i huset. Henvendelse kan ske til Lisa Pape lokale B 236 Campus Viborg februar 2011

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Velkommen til Campus Silkeborg

Velkommen til Campus Silkeborg Velkommen til Campus Silkeborg februar 2013 Denne informationsfolder bliver løbende opdateret og findes på Studienet Læreruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 2.0 6. marts 2013 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Velkommen til Campus Silkeborg Version 1.0 Januar 2012

Velkommen til Campus Silkeborg Version 1.0 Januar 2012 Velkommen til Campus Silkeborg Version 1.0 Januar 2012 Denne informationsfolder bliver løbende opdateret og findes på Studienet Læreruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Campus Silkeborg

Læs mere

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk 2 Velkommen l University College Nordjylland, Skolevangen. Vi glæder os l at starte det nye undervisningsår sammen med jer og ser frem l,

Læs mere

UCN i Thisted Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej Thisted

UCN i Thisted Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej Thisted UCN i Thisted, den xxxx Kære kommende finansøkonomstuderende! Vi nærmer os den 1. september, og vedlagt finder du en række informationer, der gerne skal gøre dig klar til studiestart og forhåbentligt besvare

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk 12 Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk Oversigtskort: P-pladser er markeret med grønt 2 11 De studerendes Råd - DSR: DSR er rådet, hvor de studerende på tværs af læreruddannelsen,

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

IT STUDIE-INTRO Maj 2017

IT STUDIE-INTRO Maj 2017 IT STUDIE-INTRO Maj 2017 Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. University College Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.:

Læs mere

Praktikant på Højvangskolen

Praktikant på Højvangskolen Praktikant på Højvangskolen Højvangskolens Praktikprofil 2014/15 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 Højvangskolens praktikprofil... 3 1.1 Skolens adresse:... 3 1.2 Praktikkoordinatorer... 4 2.0 Plantegning...

Læs mere

Velkommen til studerende på UCL Campus Odense

Velkommen til studerende på UCL Campus Odense UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til studerende på UCL Campus Odense Praktiske oplysninger om forhold og faciliteter for studerende på Niels Bohrs Allé 1 Overblik over campus Velkommen til UCL Campus

Læs mere

IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017)

IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017) IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017) Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. UC Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.: Digitalkamera

Læs mere

Print og kopi for studerende

Print og kopi for studerende Print og kopi for studerendefollowme 1 Indhold Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Priser på print og kopi... 6 Slette udskriftsjob og mobile enheder... 7 Logge på kopimaskinen...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

V E L K O M M E N INTROFORLØB

V E L K O M M E N INTROFORLØB V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M INTROFORLØB Bachelor og merit FEBRUAR 2015 Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Velkommen til. Jens Otto Krags Plads 3-8900 Randers C - Tlf. 8755 0015

Velkommen til. Jens Otto Krags Plads 3-8900 Randers C - Tlf. 8755 0015 Velkommen til Psykomotorikuddannelsen i Randers Pædagoguddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (VOK) Jens Otto Krags Plads 3-8900

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG STUDIEZONEN SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever. 5. Udgave Nov 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til BC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev, at

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010 Information fra Studieadministrationen Studiestart 16. august 2010 03-10-2012 side 2 Efter- og videreuddannelsen består bl.a. af: Pædagogiske diplomuddannelser Ansvarlig for modulerne er : Kirsten Hillman,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

IT Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd.

IT Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd. IT Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev, at benytte de forskellige IT faciliteter som du vil få brug for

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Studiehåndbog 2015-2016 Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Indholdsfortegnelse Velkommen til Dania Campus Viborg...3 Personalet i Viborg...4

Læs mere

Først og fremmest: Du skal møde på studiet torsdag den 1. september 2016 kl i lokale 34-35:

Først og fremmest: Du skal møde på studiet torsdag den 1. september 2016 kl i lokale 34-35: UCN i Thisted, den 26. august 2016 Kære kommende finansøkonomstuderende! Vi nærmer os den 1. september, og vedlagt finder du en række informationer, der gerne skal gøre dig klar til studiestart og forhåbentligt

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG ITSLEARNING SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. April.2016 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Læreruddannelsens. om ting der er værd at vide som studerende på Læreruddannelsen Aalborg

Læreruddannelsens. om ting der er værd at vide som studerende på Læreruddannelsen Aalborg Læreruddannelsens abc 2012 om ting der er værd at vide som studerende på Læreruddannelsen Aalborg Min første abc A Administrationen ligger på 1. sal. Det er her, du kan få svar på spørgsmål om dit studie

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Studiestart med Canvas. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN

Studiestart med Canvas. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN for studerende ved radiografuddannelsen, UCN INDHOLD Velkommen til studiestart med Canvas... 3 Login på Canvas... 4 Undervisningsplaner, forberedelse og litteratur... 8 Opgaver, som skal løses... 8 Opgave:

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Adresser. Aktuelle mailadresser og telefonnumre i Holstebro: VIA University College Campus Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro

Adresser. Aktuelle mailadresser og telefonnumre i Holstebro: VIA University College Campus Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro Velkommen til VIA University College Campus Holstebro Gl. Struervej 1 Bygningskonstruktør Ergoterapeut Fysioterapeut Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Forberedelseskursus

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Adresser. VIA University College Campus Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro. Tlf.: 8755 0030 Fax: 8755 0031 Mail: holstebro@viauc.dk www.viauc.

Adresser. VIA University College Campus Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro. Tlf.: 8755 0030 Fax: 8755 0031 Mail: holstebro@viauc.dk www.viauc. Velkommen til VIA University College Campus Holstebro Gl. Struervej 1 Bygningskonstruktør Ergoterapeut Fysioterapeut Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Forberedelseskursus

Læs mere

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 96 28 76 10 Skalmejeskolen@herning.dk Kære Praktikant. Velkommen i praktik på Skalmejeskolen. I uddannelsesplanen

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK HVAD ER ET ÅBENT BIBLIOTEK? Det Åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du selv lukker

Læs mere

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag. FOLKESTEDET PRAKTISKE OPLYSNINGER 2015 FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook Åbningstider: Receptionen

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 ADGANGSKODE TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Velkommen til UCL Campus Odense

Velkommen til UCL Campus Odense UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til UCL Campus Odense Praktiske oplysninger til medarbejdere på Niels Bohrs Allé 1 Find rundt på UCL Campus Odense Bygninger og faciliteter på Niels Bohrs Allé er

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

VERSION 1.4. IT på Campus Odense

VERSION 1.4. IT på Campus Odense VERSION 1.4 IT på Campus Odense IT-Afdelingen, 2. december 2015 Indhold 1. AV/IT udstyr i teorilokrne... 3 2. 2 fags møderum/grupperum... 4 3. 3 Forskellige typer arbejdspladser... 4 4. Fotoautomater...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET Campus Service Vejledning til eksterne samarbejdspartnere VELKOMMEN Vi byder velkommen til medarbejdere i virksomheder, der arbejder for Campus Service på Aalborg Universitet,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Velkommen til UCL Campus Odense

Velkommen til UCL Campus Odense UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til UCL Campus Odense Praktiske oplysninger til medarbejdere på Niels Bohrs Allé 1 Find rundt på UCL Campus Odense Velkommen til UCL Campus Odense - og til et gennemrenoveret

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere