Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider"

Transkript

1 version 1.1 februar 2011

2 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé Viborg Tlf Fax Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl Informationens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefonen er åben Mandag-torsdag kl Fredag kl Studiebetjeningens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Serviceafdelingens åbningstider Mandag-torsdag kl og kl Biblioteket Tlf Mandag-tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Skema- og lokalekoordineringen Tlf eller Kantinen Tlf Mandag-torsdag kl Fredag kl Frokost hver dag kl

3 Pædagoguddannelsen i Viborg VIA University College Tlf Pædagogisk Assistentuddannelse i Viborg VIA University College Tlf Åbningstider for studiekontoret for Pædagogisk Assistentuddannelse & Pædagoguddannelsen Alle dage kl kl kl Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg VIA University College Tlf Åbningstider for studiekontoret for Sygeplejerskeuddannelsen Alle dage kl kl (fredag dog kun til kl ) Mercantec Kontaktes via Studieadministrationen på etage 2 i blok C eller via deres centrale telefonomstilling og mailadresse (spørg specifikt efter Studieadministrationen på Campus Viborg) Tlf

4 Velkommen til VIA University College Campus Viborg Denne informationsfolder henvender sig til alle studerende, elever, kursister, undervisere, gæster og andre brugere af Campus Viborg. I folderen har vi samlet mange af de informationer og oplysninger, som man i dagligdagen har brug for. Hvordan bruger man printere og kopimaskiner? Hvordan bruger jeg mit studiekort? Hvor kan jeg ryge med god samvittighed? Hvem kan jeg spørge, hvis jeg har brug for hjælp? Osv. Vi vil løbende opdatere folderen, så den altid rummer den nyeste information og de nyeste retningslinjer. Campus Viborg er et helt nyt campus med alle de nye muligheder det giver. Det er vores grundholdning, at campus er etableret, fordi det skal bruges. Vi håber at du finder rammerne så spændende og attraktive, at du vil bruge dem både i studietiden, men også ud over normal studietid. Og vi håber også, at I som studerende og elever vil være med til at sætte et tydeligt præg på husets udseende og dagligdag. Det er mens huset er nyt, at der er mulighed for at skabe nye vaner og en ny kultur. I Campus Viborg er der to institutioner til stede VIA University College og Mercantec. Der er mere end 10 videregående uddannelser, når man tæller Animationsværkstedets to professionsbacheloruddannelser med. Der er dagligt en række efter-/videreuddannelsesaktiviter i Campus Viborg. Det sker enten under Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA (det vi i daglig tale kalder VOK), Center for Undervisningsmidler (CFU), LeaderLab og House of Technology. Der er i alt 170 medarbejdere i Campus Viborg og ca studerende og elever. Hertil kommer omkring 150 internationale studerende både på VIAs og Mercantecs uddannelser. I det hele taget vil Campus Viborg blive et internationalt orienteret campus. Vi har samarbejde med en række udenlandske universiteter og praktiksteder. Vi deltager i mange af Viborg Kommunes internationale aktiviteter. Vi er f.eks. i gang med at planlægge en stor sommerskole i august 2011, hvor vi skal tage imod 125 internationale sommerskolegæster, som skal opleve Campus Viborg og Danmark i 14 dage. Og mulighederne for en bolig til vore gæster ligger jo lige overfor. Vi har også store forventninger til Studenterhuset i Campus Viborg. Økonomien er på plads, og Studenterhuset åbner i efteråret Det bliver de studerendes hus og der vil blive dannet en studenterforening, der skal indrette og drive huset, så det kommer til at modsvare de studerendes ønsker og behov. Lykke og held med dine studier og kurser og endnu en gang velkommen til Campus Viborg. Ulrik Andersen uddannelsesleder for Pædagoguddannelsen Midt-Vest & daglig leder af Campus Viborg Harald Mikkelsen rektor for VIA University College & direktør for Campus Viborg 4

5 Adgang Det grønne VIA-studiekort giver dig adgang til Campus Viborg på Prinsens Allé 2 uden for normal åbningstid (mandag-fredag kl ) med mulighed for at benytte bygningernes faciliteter og serviceydelser, f.eks. øve i de professionsrettede og fagspecifikke lokaler. Kortet udleveres i Studiebetjeningen (se nærmere om hvordan i afsnittet om Studiekortet ). For eventuelt at aktivere adgangsprofil, skal du henvende dig til serviceafdelingens pedeller. De har kontor i lokale A 121, som ligger på etage 1 i Sygeplejerskeuddannelsens blok (blok A). Se deres åbningstider nedenfor. Du vil blive instrueret i køb-tid-funktionen, som er nødvendig i forhold til at færdes i huset uden for åbningstiden. Det er ganske gratis at købe tid og betyder blot, at man forlænger sin adgang med 1 time. Køb-tid-funktionen bruges, når man kommer til huset eller befinder sig i huset på tidspunkter, hvor tyverialarmen ellers automatisk ville være tilkoblet. Det annonceres tydeligt i højttalerne 15 min. før automatisk tilkobling af alarmen. Gå straks og inden stemmen i højttaleren har talt færdig til nærmeste kortlæser og aktivér dit kort. Kortlæsere findes på alle etager ved indgangsdørene ind til hver blok samt udenfor hovedindgangen og ved den lille elevator i kælderen. Ved aktivering af dit kort udsætter du alarmtilkoblingen i 1 time. Det annonceres herefter igen automatisk i højttalerne 45 minutter efter sidste forlængelse af din adgang, hvis du er den eneste i området. Hvis du ignorerer køb-tid-funktionen og derved aktiverer tyverialarmen, tilkaldes der automatisk et vagtselskab, og du vil efterfølgende modtage en regning på kr. Hvis du aktiverer en alarm, er det derfor meget vigtigt, at du først straks kontakter vagtselskabet ( Dan Kontrol ) på telefon og derefter ringer til Campus Viborgs vagttelefon ( ). Ved opkald til vagtselskabet: Oplys dit navn, uddannelse, studienummer og mobilnr. samt at du ringer fra Campus Viborg, Prinsens Allé 2 i Viborg. Serviceafdelingens åbningstider Mandag-torsdag kl og kl Auditoriet Teknik og belysning betjenes via en touch-skærm på pulten. Skærmen aktiveres ved en let berøring. De forskellige funktioner i rummet fremgår af skærmen og kan betjenes ved tryk på denne. Vælger man f.eks. funktionen PC dæmpes lyset, lærredet køres ned og projektoren tændes. 5

6 6 AV-udstyr I Studiebetjeningen er det muligt at låne forskellige former for AV-udstyr som f.eks. kameraer, diktafoner, projektorer mm. til brug i forbindelse med studiet. Det er muligt at booke udstyret i forvejen. Ved udleveringen kan der om nødvendigt gives en kort instruktion i brugen af det. Har du brug for hjælp i forbindelse med brugen af AV-udstyr placeret ude i huset, kan Studiebetjeningen også være behjælpelig med dette. Biblioteket På biblioteket som findes på etage 2 midt i campus kan du låne materialer og få informationsfaglig vejledning i forbindelse med dine studieaktiviteter. Studerende, elever, kursister og personale med tilknytning til VIA oprettes som lånere. Ud over fysiske materialer stilles bibliotekernes databaser og elektroniske tidsskrifter til rådighed. Der er etableret fjernadgang til disse materialer, så du kan anvende de elektroniske ressourcer hjemmefra. Alle studerende anvender cpr.-nr. som lånernr. og de sidste fire cifre som pin-kode ved reservering af bøger samt ved adgang til Din side i biblioteksdatabasen: Der er selvbetjeningsudlån i biblioteket. Lånetiden er normalt 30 dage. Bibliotekets åbningstider Mandag-tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Personale Minna Østergaard, Solveig Hviid Hansen, Robin Milner og Claus Bjerg Websteder på Studienet Biblioteket har særlige websteder på VIAs Studienet, hvor du kan finde elektroniske hjælpemidler til din studieopgave. Pædagogisk Assistent https://studienet.viauc.dk/pa/viborg/bibl Pædagoguddannelsen https://studienet.viauc.dk/paedagog/viborg/bibl Sygeplejerskeuddannelsen https://studienet.viauc.dk/sygeplejerske/viborg/bibl

7 Brand Som bruger af huset er det vigtigt, at du orienterer dig om flugtvejsmulighederne i tilfælde af brand. Se de ophængte oversigtstavler. Ved evakuering via højttalersystemet forlades bygningen straks ad nærmeste flugtvej (kig efter de grønne flugtvejsskilte). Alle skal gå til parkeringspladsen ud for hovedindgangen. Butikken Butikken er placeret i StudieZonen på etage 1 i blok B lige bag Informationen. Her er der mulighed for at købe forskellige former for studiematerialer, kontorartikler samt logovarer. Studiebetjeningens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Bygningsoversigt Se oversigtskortet på midteropslaget. Forsikring Bemærk: Det er din egen forsikring, der skal kontaktes i tilfælde af uheld. Du er ikke omfattet af nogen form for forsikring fra VIAs side. Gruppearbejde Der er mulighed for gruppeplaceringer rundt i huset ligesom kantine- og biblioteksområdet kan benyttes. Endvidere må ledige møde- og undervisningslokaler benyttes. Studerende har som udgangspunkt ikke mulighed for at reservere lokaler. Men i specielle tilfælde er der en mulighed, f.eks. hvis man ikke ønsker at blive forstyrret under interview af personer udefra. Henvendelse til Skema- og lokalekoordineringen, som har kontor i lokale B 137 i StudieZonen på etage 1 i blok B lige overfor Studiekontorerne. 7

8 Oversigt over Campus Viborg Etage 0: Offentlig parkeringskælder med fri parkering (BEMÆRK: Udenfor bygningens normale åbningstid på hverdage kl er der kun adgang til bygningen via den lille elevator midt i kælderen) Nedkørsel til -kælder Fælles Forum (F) Etage 1: F Etage 2: F Vareindlevering Fælles Forum (F) Etage 1: Auditorium Fælles Forum (F) Etage 3: F Fælles Forum (F) Etage 1: F Etage 2: F Sygeplejerskeuddannelsen (blok A) Etage 1: A International Afdeling Etage 2: A Etage 3: A VIA Fællesfunktioner Hovedindgang Etage 1: Informationen StudieZonen (blok B) Etage 1: B Etage 2: B Etage 3: B Etage 2: Kopicenter & Bibliotek Mercantec (blok C) Etage 1: Kantine Etage 2: Mercantec C Etage 3: Mercantec C Etage 1: Kantine Studenterhusgården Her er rygning tilladt langs den nordlige mur (følg skiltningen) Pædagogisk Assistentuddannelse & Pædagoguddannelsen (blok D) Etage 1: D Etage 2: D (D 257: Bevægelsessal) Etage 3: D Opkørsel fra -kælder 8 9

9 Interaktive tavler Alle undervisningslokaler og møderum er udstyret med IA-tavle og en tilhørende tavle-pc. Det er vigtigt at den digitale pen til tavlen samt mus og tastatur ikke fjernes fra lokalet. Disse enheder er knyttet til den enkelte tavle/pc, og vil ikke fungere i andre lokaler. Den interaktive tavle kan også bruges som almindelig storskærm ligesom der er mulighed for at tilslutte egen pc. Tavlerne fungerer også som whiteboard-tavler. Brug dog kun de whiteboard-penne, som forefindes i lokalet. Hvis de mangler, så henvend dig i Studiebetjeningen. Når lokalet forlades er det vigtigt at slukke for såvel tavle-pc som projektor. Internationale muligheder Formålet med det internationale arbejde i Campus Viborg er, at udvikle den enkelte studerendes og medarbejders faglige og personlige kompetencer til at samarbejde på tværs af forskellige kulturelle og sproglige forskelle såvel nationalt som internationalt. Herunder at sikre, at der sker en øget internationalisering af uddannelserne, således at der på sigt i de forskellige uddannelser udbydes undervisningsforløb på fremmedsprog, især på engelsk. Samtlige uddannelser i Campus Viborg har udvekslingsaftaler med en række forskellige uddannelsesinstitutioner både i Norden, Europa og uden for Europa. Vil du vide mere om dine muligheder for et studie- eller praktikophold i udlandet eller at tage et semester på et af vore internationale moduler kan du kontakte den Internationale Afdeling, som holder til i lokale A 102, som ligger på etage 1 i Sygeplejerskeuddannelsens blok (blok A). Pædagoguddannelsen Birgitte Henningsen og Birrit Stensgaard Sygeplejerskeuddannelsen Kirsten Haugaard Christensen IT Som studerende og medarbejder ved VIA University College bliver du tildelt et VIA-id også kaldet Brugernavn. Dette giver dig adgang til at logge på pc er og det trådløse netværk på Campus Viborg. Dit VIA-id bruges også i forbindelse med webtjenester som Studienet og webmail. Ved studiestart gives der introduktion i brugen af dette. Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med login eller adgang til de forskellige tjenester, kan du kontakte Studiebetjeningen. 10

10 Kantinen Maden i kantinen er tilberedt af friske råvarer samt et minimum af halvfabrikata og fedtstoffer. Så vidt det er muligt anvendes der udelukkende økologiske råvarer. Alt brød er hjemmebagt. Der er altid en varm ret herunder også en vegetarret hver dag i det tidsrum, hvor der sælges frokost (se tidspunktet under Kantinens åbningstider ). Du kan se hele ugens menuplan i kantinen. Derudover er der salatbar med toppings, forskellige sandwich og et smør-selv-koncept. Kantinen er åben for nytænkning og udfordringer og vil gerne høre netop din mening, så der er mulighed for at tilpasse sig husets ønsker og behov. Det er nemt at bruge dit grønne VIA-studiekort som betalingskort i kantinen. Du kan bl.a. overføre penge fra dit Dankort til studiekortet i den automat, der er ophængt i kantineområdet (se andre muligheder for pengeoverførsel i afsnittet om Studiekortet ). Men du kan naturligvis også blot betale med kontanter eller Dankort i kantinen. Dankort-betalinger kan dog være årsag til ventetid og kødannelse, hvorfor betaling med det grønne VIA-studiekort eller kontanter anbefales. Der er høflig selvafrydning! Sæt dit brugte service på de opstillede afrydningsvogne hvor der også er en skraldespand til dit affald. Tak! Kantinens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl Frokost hver dag kl Kopicenteret I Kopicenteret som findes på etage 2 er der mulighed for produktion af større kopiopgaver, efterbehandling og indbinding af opgaver mm. Der er store arbejdsborde, hvor der er plads til at lave plancher og lign. Der er tilknyttet en medarbejder, der så vidt muligt gerne hjælper med opgaverne i Kopicenteret. Denne medarbejder kan også hjælpe ved fejl/problemer på husets øvrige kopimaskiner eller hvis du mangler kopipapir. Kopiopgaver kan indleveres i Studiebetjeningen. 11

11 Lektionstider Lektion Tidspunkt Frokost Lån/leje af lokaler Som studerende er der mulighed for at låne lokaler til f.eks. afholdelse af en campus-fest. Ved ønske om lån/leje af lokaler kontaktes Skema- og lokalekoordineringen, som kan oplyse dig om det er muligt, og kan sørge for at reservere lokalet til dig. Skema- og lokalekoordineringen har kontor i lokale B 137 i StudieZonen på etage 1 i blok B lige overfor Studiekontorerne. Mail Alle studerende og medarbejdere tildeles en VIA-mailadresse. Det er vigtigt at du løbende tjekker denne, da al korrespondance fra VIA sendes til dig via denne adresse. Du kan tilgå din VIA-mail på følgende adresse: mail.viauc.dk Du får adgang til din webmail ved at logge på med din mailadresse, som er Brugernavn efterfulgt Adgangskoden er som udgangspunkt dit cpr.-nr. skrevet uden bindestreg. Parkering I p-kælderen, som er offentlig, findes 200 p-pladser til biler og 5 p-pladser til MC. Da parkeringskælderen er offentligt tilgængelig, er der på hverdage mellem kl og kl samt i weekenden og på helligdage kun adgang til bygningen via den lille elevator midt i kælderen. På selve terrænet er der plads til 150 biler, hvor pladsen vest for bygningen mærket med gule ringe er forbeholdt gæster og aflæsning.

12 Print/kopi/scan samt priser Der er opstillet flere såkaldte multifunktionsmaskiner, der kan benyttes til kopi, print og scanning (benævnes herefter som kopimaskiner ). Medarbejderen i Kopicenteret kan hjælpe, hvis du oplever fejl/problemer med én af husets kopimaskiner eller mangler kopipapir. Ved alle kopimaskiner er der opsat en kortlæser. Før du kan benytte kopimaskinen, skal du sætte dit grønne VIA-studiekort i kortlæseren og sikre dig, at der er værdi på kortet (du kan aflæse værdien på displayet). Kopi Vælg Copy. Kortets værdi overføres nu til kortlæseren, og kopimaskinen låses op og er klar til brug. BEMÆRK! Når du er færdig med kopiopgaven, er det VIGTIGT at du på terminalen afslutter ved tryk på End og afventer signal om, at du kan fjerne kortet. Glemmer du dette, vil den overskydende værdi ikke føres tilbage på dit kort. I værste fald vil den efterfølgende bruger kopiere på din konto! Skulle det ske, at du glemmer at afslutte på kortlæseren, vil du senere kunne ajourføre dit kort ved at sætte det i kortlæseren ved nærmeste kopimaskine og afslutte ved tryk på End samt afvente signal om, at du kan fjerne kortet. Alternativt kan du gøre det i kortlæseren ved kassen i Studiebetjeningen. Evt. misbrug af kortet erstattes ikke. Print Vælg Print på kortlæseren ved kopimaskinen. Du kan på displayet se, hvor mange printjobs du har stående i kø. Trykker du på All vil alle jobs blive printet. Vælger du Select, bliver du præsenteret for en liste med de printjobs, der er i kø. Du kan så vælge at printe eller slette dem enkeltvis. Betalingen for print sker i det øjeblik du godkender og dermed sender jobbet videre til kopimaskinen. Vælger du at slette et job, koster det dig ikke noget. Når du printer fra en VIA-pc, skal du vælge printeren CAMVIB-Black eller CAMVIB-Color alt efter om du ønsker et sort/hvid eller et farveprint. Printet sættes i kø, så du ved lejlighed kan gå til en ledig kopimaskine og printe det ud. Du skal være opmærksom på, at printet er knyttet til det brugernavn, du er logget på med. Det er altså kun brugeren, der er logget på pc en når der printes, der med sit grønne VIA-studiekort kan frigive printet ved en kopimaskine. Priser (prisen er ens for kopi og print) Sort/hvid koster 0,50 kr. pr. A4-ark Farve koster 3,00 kr. pr. A4-ark Et A3-ark svarer til prisen for 2 A4-ark dvs. henholdsvis 1,00 kr. for sort/hvid og 6,00 kr. for farve. 13

13 Scan Du har mulighed for at scanne til mail fra samtlige kopimaskiner. Det er vigtigt, at du kun scanner til din egen VIA-mail. Du kan herefter videresende og har på den måde vished for, at mailen når frem: Modtageren kan se, hvem der er afsender og evt. besvarelser eller fejlmeddelelser vil blive sendt til dig. Første gang du modtager en mail indscannet på kopimaskinen, vil den i Outlook blive opfattet som uønsket. Du skal derfor åbne mappen Uønsket og højreklikke på mailen fra WorkCentre... og tilføje afsender som en sikker afsender. Der er ingen betaling på scanning, du kan derfor benytte denne funktion uden studiekortet i kortlæseren. Ved kopiering og indscanning fra bøger eller tidsskrifter, skal du overholde rammerne i gældende CopyDan-aftale. Rygning Campus Viborg er et røgfrit område. Der er etableret rygemuligheder udenfor i Studenterhusgården (den store østlige gård se oversigtskortet på midteropslaget). Det er dog ikke tilladt at ryge langs den højre/sydligste mur (følg skiltningen). Skemaer Som studerende kan du se dit ugeskema i Outlook-kalenderen. Dette gælder dog naturligvis først, når du er begyndt på studiet. Studiebetjeningen Studiebetjeningen er placeret i StudieZonen på etage 1 i blok B lige bag Informationen. Studiebetjeningen samler flere forskellige funktioner herunder butik, AV-udlån samt administration og produktion af det grønne VIA-studiekort. Du er ligeledes velkommen til at henvende dig omkring kopi/print, hjælp til brug af teknikken i huset eller hvis du som studerende har brug for IT-support. Det er også her du kan låne en forlængerledning/kabeltromle til din bærbare computer og indlevere kopiopgaver. Studiebetjeningens åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl

14 Studiekontorerne På studiekontorene kan du få svar på de fleste spørgsmål om netop din uddannelse. Det er også her du skal henvende dig om eksamen, praktik/klinik, orlov, SU, SPS mv. Studiekontorerne er placeret i StudieZonen på etage 1 i blok B i området bag Informationen. Åbningstider for studiekontoret for Pædagogisk Assistentuddannelse & Pædagoguddannelsen Alle dage kl kl kl Åbningstider for studiekontoret for Sygeplejerskeuddannelsen Alle dage kl kl (fredag dog kun til kl ) Studiekortet I forbindelse med studiestart vil du få udleveret et grønt VIA-studiekort. For at dette kan ske, skal du omkring fotostanderen, der er placeret i Kopicenteret. Dagen efter fotograferingen kan du hente kortet i Studiebetjeningen. Samtidig opfordrer vi til, at du via Studienettet godkender brugen af billedet til holdlister og lignende. Du skal bruge studiekortet i flere sammenhænge. Det fungerer som dit studie-id på campus og kan benyttes som dokumentation i forretninger eller andre steder, hvor der gives studierabat. På campus fungerer kortet også som betalingskort i forbindelse med kopi/print, i kantinen og ved kaffe- og snack-automater, såvel som ved handel i Studiebetjeningen. Du kan overføre penge til kortet på flere måder. Kontant indbetaling kan ske i Studiebetjeningen. Overførsel fra Dankort eller andre betalings-/kreditkort kan fortages i automaten i kantineområdet. Har du netbank, kan du overføre penge ved hjælp af edankort på websiden: shop.viauc.dk Pas godt på kortet! Mister du kortet, mister du også den værdi, der er på det. Du kan få kortet spærret, men værdien kan kun godtgøres, såfremt det tabte kort findes igen. Gebyret for udstedelse af et nyt kort er 75,- kr. 15

15 Studienettet Studienettet bruges til formidling af informationer samt til støtte for din læring i de forskellige fag. Det kan være til det enkelte hold eller på tværs af hold, uddannelser eller hele VIA. Det er også her du finder de forskellige websteder, der er knyttet til de forløb eller moduler, du arbejder med i uddannelsen. Du får adgang til Studienettet på følgende adresse: studienet.viauc.dk Her skal du logge på med din mailadresse, som er Brugernavn efterfulgt Adgangskoden er som udgangspunkt dit cpr.-nr. skrevet uden bindestreg. Ulykker I tilfælde af behov for en ambulance ringes straks 112. Opgiv adressen Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg samt hvilket lokale man befinder sig i. Efter tilkald af ambulance skal der ringes til Informationen bed evt. om en førstehjælper. Informationens telefonnummer er Der er ophængt hjertestartere på Campus Viborg. Én findes på etage 1 mellem hovedindgangen og indgangen til Sygeplejerskeuddannelsen (blok A). Én er ophængt på etage 2 ved enden af Biblioteket lige overfor den lille elevator. Spørg evt. i Informationen. Vagttelefon Campus Viborg har en vagttelefon udelukkende til brug ved akut opståede problemer. Campus Viborgs vagttelefon: Åbningstider Se samtlige åbningstider og kontaktoplysninger på side 2 og 3. Denne informationsfolder indeholder praktisk information om faciliteter på og brugen af Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé Viborg Vi modtager gerne kommentarer fra alle jer brugere af huset i form af rettelser, tilføjelser og andre ting, som kan være med til at gøre dette hæfte så brugbart og informativt som muligt for de personer, der dagligt færdes i huset. Henvendelse kan ske til Lisa Pape lokale B 236 Campus Viborg februar 2011

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus kommunes personalegoder 2011 Velkommen Aarhus Byråd vedtog i efteråret 2008 at indføre personalegoder

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere