Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral"

Transkript

1 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds Brandventilation Komfortventilation 24VDC/48VDC max. 8A/24A/32A 2 aktuatorudgange 2 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning for brandtryk, vind- og regnsensor, komforttryk, røgdetektorer Mulighed for sammenkobling af op til 10 centraler #211683

2 Anlægsadresse Navn: Adresse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Installationsdato: Installation Antal centraler og type (eks. SV 24V-24A): Antal brandgrupper: Type åbningssystem: Indholdsfortegnelse Anlægsadr. / Oversigt over installation...2 Generel beskrivelse...4 Sikkerhedsregler...5 Eksplosionsfare...5 Installation...5 Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol...5 Tilslutning til motorudgange samt linieovervågning...6 Strømbegrænser type LIP...7 Betjening og tilslutning af brandtryk...8 Tilslutning af røg-/termodetektorer...9 Komfortventilation - tilslutning og indstillinger...9 Oversigt diagram af central og tilslutninger Eksterne lysdioder på frontpanel (lysdiodeprint)...12 Intern Lysdiodeindikering på hovedprint...12 Sikringsspecifikationer...12 Komplet jumper indstillinger...13 Sammenkobling af flere centraler til én brandgruppe (busforbindelse)...14 Tilslutning af vejrsensor / Luk alt funktion...15 Ekstern signaloverførsel, tilslutning til ABA anlæg og portstyring...15 Specialfunktioner...16 Kabeldimensionering Reservedelsnumre og almindeligt ekstraudstyr...18 CE overensstemmelseserklæring...19 Tekniske specifikationer...20 Type åbningssystem: Rev Type åbningssystem: Eksterne styringer (ABA-CTS): Komfortstyring: Vejr- og vindsensor: 220V elforsyning fra gruppe: Forhandler: JET Domex A/S Neptunvej Kongerslev Danmark Tlf.: Fax:

3 Generel beskrivelse Styrecentralen kan benyttes til elektrisk åbning af f.eks. ovenlys, røglemme eller lignende i forbindelse med røg- og komfortventilation. Styrecentralen har flere forskellige indgange med linieovervågning, som kan aktiveres af f.eks. brandtryk, røgdetektorer, varmedetektorer, ABA anlæg og CTS anlæg. Til brug for styring af indeklimaet (komfortventilation) kan der tilsluttes manuelle trykkontakter, døgn- /ugeur, rumtermostat samt udendørs vejrsensorer. Styrecentralen har i frontlågen lysdiodeindikation om driftstilstand (ok drift samt fejl- og alarmtilstand), ligesom den vha. indbyggede potentialefri relækontakter kan videregive driftsinformationer om ok drift samt fejl- og alarmtilstand. Styrecentralen er en del af en serie af styrecentraler, som alle er med en AC hovedforsyningsspænding, og med enten 24 eller 48 volt DC motorspænding. Serien består af flg. typer: SV 24V-24A, SV 24V-32A, SV 24V-24A-ds, SV 24V-30A-ds, SV 24V-32A-ds: 24 volt DC motorspænding, strømkapacitet hhv. 24A, 30A og 32A. SV 48V-24A, SV 48V-32A, SV 48V-8A-ds, SV 48V-24A-ds, SV 48V-30A-ds, SV 48V-32A-ds: 48 volt DC motorspænding, strømkapacitet hhv. 8A, 24A. 30A og 32A. Motorspændingen polvendes ved hhv. åbning eller lukning. Styrecentralen har indbygget 72 timers batteri back-up. Styrecentralerne kan med et unik bussystem bestående af et 3-leder kabel forbindes indbyrdes, så op til 10 styrecentraler fungerer som et samlet anlæg med fælles alarmering og betjening. Tilslutning af kabler til styrecentralens ind- og udgange fremgår af overordnet tilslutningstegning på midtersiderne. En mere detaljeret tilslutning til de enkelte ind- og udgange fremgår af de enkelte afsnit i denne manual. Oversigt over kabeldimensionering på side Styrecentralen har vha. jumpere og dip kontakter forskellige indstillingsmuligheder for ind- og udgange. Disse indstillingsmuligheder samt fabriksindstilling er angivet i samlet tabel herfor (se afsnit med jumperindstillinger side 13). Eksempler på typer af åbningssystemer med angivelse af max. strømforbrug, der er beregnet for tilslutning til serien af styrecentraler: Type: 24V motorspænding: 48V motorspænding: SA Power Single 4A 2A SA Power Double 8A (2x4A) 4A (2x2A) SA Power Large 8A 4A Rotary 100 2,5A 1,25A Øvrige Se angivelse af max. strømforbrug på åbningssystemet Sikkerhedsregler ved installation og drift Styrecentralen må kun installeres og vedligeholdes af personale, som er uddannet og kvalificeret til installation af elektrisk brandventilationsudstyr. Eksplosionsfare Styrecentralen er forsynet med backup batterier, der indeholder store energimængder, der kan frigives som eksplosion ved forkert håndtering - derfor skal følgende sikkerhedsregler altid iagttages: Kortslut aldrig et backup batteri. Brug ikke eksterne opladere på installerede batterier. Hvis der lades med uautoriserede opladere, kan der frigives eksplosive gasser fra batteriet. Tab ikke batterierne, da der kan frigives stærke syrer, hvis de ødelægges. Installation Styrecentralen kan veje op til 32 kg og skal monteres på en stabil væg. Vægbeslaget, som er placeret øverst på bagsiden af centralen, løsnes fra centralen og monteres på væggen. Det nederste beslag bag på centralen vendes nedad og centralen hænges ned over vægbeslaget. Herefter fastgøres det nederste beslag til væggen. Ved indførelse af kabler skæres folien i bunden væk på det ønskede antal kabelindføringer med en hobbykniv eller lign. Der monteres PG forskruninger eller membran nipler i hullerne inden kabelindføring. Alle kabler tilsluttes iht. overordnet tegning på midtersiderne og dimensioneres iht. tabel side 16. Husk at driftsspænding fra styrecentral er 24V eller 48V og at der tillades et max. spændingsfald på 15%, hvilket nødvendiggør korrekte kabeltværsnit. Vær opmærksom på, at det ofte (af hensyn til overholdelse af CE mærkning af den samlede installation eller andet lovkrav) kan være påkrævet, at styrecentralen forsynes med 230V AC fra særskilt gruppe med egen fejlstrømsafbryder, samt at motorudgangene er forsynet med reparationsafbryder. Efter tilslutning bør styrecentralen oplade batterierne i mindst 12 timer før komplet afprøvning. Årlig lovkrævet afprøvning og kontrol (Autoriseret) Styrecentralens og åbningssystemets funktioner skal afprøves og kontrolleres af autoriseret personale mindst én gang årligt. Centralen gør selv opmærksom på, at det er tid for denne afprøvning. Dette sker ved, at de eksterne lysdioder på frontpanelet alle blinker hurtigt. Centralen og åbningssystemet er selvfølgelig stadig fuld operationsdygtig. Tilkald servicetekniker ved først kommende lejlighed for at udføre afprøvningen og teste centralen og åbningssystemet, så systemet er klar til yderligere et års drift. Det gældende lovkrav for dette skal overholdes og afprøvning og kontrol skal som minimum altid omfatte: Kontrol af, at alle åbningsenheder kører til fuldt udslag ved aktivering af brandfunktion - bør ikke udføres ved vindhastighed over 6 m/sek., da der i givet fald vil være risiko for at åbningsenheden ikke kan lukke automatisk. Kontrol af batterierne. Ved evt. udskiftning af batterierne er det er vigtigt at bruge samme type, da batterierne er nøje udvalgt til at kunne levere den strøm, som styrecentralen er specificeret til. Kontrol af ind- og udgange på styrecentralen. Kontrol af meldeenheder. Batterierne bør skiftes ved behov, dog mindst hvert 3 år! 4 5

4 Tilslutning til motor- (aktuator-) udgange samt linieovervågning Aktuatorerne (motorerne) tilsluttes én af de 2 aktuatorudgange på udgangsklemmerne 2-3 eller 4-5. Der er mulighed for til- og frakobling af linieovervågning på de 2 aktuatorudgange (fabriksindstillet til tilkobling). Kablerne til aktuatorerne kan forbindes i serie eller stjerne eller en kombination af disse (se tegning med eksempler eller tilslutningsdiagram på midtersiderne). Kablernes polaritet skal overholdes - Aktuatorerne skal altid tilsluttes via en lastafbryder, f.eks. Actulux type LIP eller lignende. Kabelovervågning (linieovervågning) på motorudgange Styrecentralen er udstyret med 3 indstillingsmuligheder for kabelovervågning (linieovervågning), som konfigureres ved hjælp af jumper J7 (aktuatorudgang 1) og jumper J9 (aktuatorudgang 2). Jumper J7 og J9 monteret i pos.»motor line«linieovervågning mellem klemme 2-3 samt 4-5. Jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuatorudgang 2) vælges, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret der kan for hver aktuatorudgang detekteres fra 1 til max. 6 linier ved at flytte hhv. jumper J4 og J5 dette betyder, at der ved kabelinstallationen mellem styrecentral og aktuatorer er valgfrit, om der etablereres seriekobling (kabelforbindelse fra f.eks. ovenlys 1, videre til ovenlys 2, osv.) eller stjernekobling (kabelforbindelse fra hvert ovenlys til styrecentral), eller en kombination heraf, dog kan der som nævnt max. detekteres 6 forskellige linier afsluttet med en 27KΩ modstand. For SV 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A. Jumper oversigt J4 Antal tilkoblede 27Kohm endemodstande for Aktuatorudgang 1 J5 Antal tilkoblede 27Kohm endemodstande for Aktuatorudgang 2 J7 Vælger linieovervågning via motor klemmer 2-3 og 4-5 (Mot J9 Mon) eller separat ledning klemme 1-3 og 5-6 (Ext Li Mon), eller ingen linieovervågning, når J7/J4 eller J9/J5 er fjernet. F3 Sikring 15A (blå) for Aktuatorudgang 1 24A+32A F4 Sikring 15A (blå) for Aktuatorudgang 2 24A+32A centraler F3 Sikring 5A (lysebrun) for Aktuatorudgang 1 / 5A central F4 Sikring 5A (lysebrun) for Aktuatorudgang 2 / 5A central Jumper J7 og J9 monteret i pos.»ext 3 wire«. Linieovervågning mellem klemme 1-3 samt 5-6: Med jumperne J4 (aktuatorudgang 1) og J5 (aktuatorudgang 2) vælges også her, hvor mange linieafslutninger (antal 27KΩ) der ønskes detekteret på samme måde som ved motorlinie. Denne indstilling kræver 3 lederkabel fra motorudgang til motor. Jumper J7/J4 og J9/J5 er ikke monteret - Ingen linieovervågning for hhv. aktuatorudgang 1 og aktuatorudgang 2. For SV 48V-8A er den maximale tilladte belastning 8A, f.eks. 1 x 8A eller 2 x 4A. Strømbegrænser Type LIP funktion og indstilling (hvis monteret) Strømbegrænser type LIP (monteret ved åbningssystemet) anvendes som strømbegrænser mellem 48/24V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer. Når den indstillede strømgrænse er nået, reduceres aktuatorernes hastighed. Når den maksimale belastning på aktuatoren overskrides, stopper aktuatoren. På 24V/48V typer (type LIP5 el. LIP6) tillades der maks. 5 gange udkobling ved maksimal belastning i samme retning. Derefter kan først igen køres i denne retning efter motor har kørt modsat retning, dette for at beskytte aktuatorgear. Bemærk at ved åbning skal rød LED lysdiode i lastafbryder type LIP lyse, når vinduer åbner, hvilket indikerer, at polaritet til aktuator er korrekt. Oversigt over LIP indstillinger Åbningssystem 3A SA Power 4A SA Power 2,5 A Rotary 100 DIP 1 ON OFF ON DIP 2 OFF ON ON Type Varenr. print Print betegn. Spænding og funktion LIP A V 2 kanaler LIP A V 1 Kanal Se skema 27k ovenfor ON DIP 1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8 OFF ON 27K ON test OFF LIP A040 24V 2 kanaler OFF ON 27K ON LIP A043 24/48V 1 kanal 27K ON LIP6 * A044 24/48V 2 kanal OFF ON 27K ON M1-M2 OFF delay =ON Ikke monteret M1-M2 delay =ON Ikke monteret M1-M2 delay =ON OFF Ikke monteret Test OFF Test OFF * SA Power Large - paralleldrift: Jumper OPT monteret = begge motorer stopper samtidig, hvis den ene stopper pga. overlast. 6 7

5 Betjening og tilslutning af brandtryk (f.eks. type WSK 320) Brandtrykket vil oftest indeholde flg.: Glasrude som slås ind og rød betjeningsknap aktiveres ved tryk - dette sætter styrecentralen i ALARM tilstand, hvorved begge styrecentralens motorudgange aktiveres (ved alm. service og afprøvning kan låg åbnes med nøgle). RESET knap som bringer styrecentralen ud af alarmtilstanden og starter en lukkefunktion på motorudgangen i ca. 90 sekunder. Bemærk at RESET afstiller ikke fejl på anlægget, f.eks. liniefejl m.v., disse skal fejlsøges og rettes. RØD LED indikerer, at styrecentralen er i ALARM tilstand og at motorudgangene enten er eller har været aktiveret. GUL LED indikerer fejl på anlægget - tilkald servicetekniker. GRØN LED indikerer, at anlægget er i normal driftstilstand uden fejl. TILSLUTNING af brandtrykket foretages som vist på tegning. Installationen med brandtryk skal afsluttes med en 10KΩ eller 27KΩ modstand i sidste tryk for at linieovervågning er etableret korrekt dette kan enten foretages ved at flytte den fabriksmonterede modstand i styrecentralens klemrække med ud i sidste brandtryk eller jumper J1 i brandtryk type WSK 320 monteres (herved tilkobles ligeledes en 10KΩ modstand). Styrecentralen har vha. DIP kontakter forskellige indstillingsmuligheder for indgangen til brandtrykket: DIP 3 (Conf. firesw.): On = ALARM tilstand fra 500-3KΩ, (liniefejlindikering ved direkte kortslutning eller afbrydelse). Off = ALARM tilstand fra 0-3KΩ (liniefejlindikering ved afbrydelse af kabel). DIP 4 (FIRESW. 2 CH): On = Centralen bliver nu opdelt i 2 brandgrupper. Brandtryk 1: Ø13 - Ø17A = Aktuatorudgang 1 Brandtryk 2: Ø13 - Ø17B = Aktuatorudgang 2 Off = 1 linie, dvs. ved tilslutning af flere brandtryk føres kabler fra tryk til tryk i én linie. DIP 5 (Failsafe): On = Enhver liniefejl på brandtryk eller røgmelder sætter styrecentralen i ALARM tilstand. Denne funktion kan benyttes, hvis kabler til brandtryk og røgmelder ikke er brandsikre. Off = En fejltilstand giver ikke ALARM tilstand. WSK grøn indikator drift, lys v. luk 2 gul indikator, blink v. fejl 3 rød indikator alarm, lys v. nødåbning 4 jord (-) 5 6 brandtryk nødluk (reset) 7 brandtryk nødåbn (brand) Jumper J1 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk 8 Tilslutning af røg-/termodetektorer Røgmeldere og termodetektorer tilsluttes som vist. Installationen kan udføres som 2 kredse Dect.1 klemme 19 og 20 og Dect. 2 klemme 21 og 20 med max. 22 meldere på hver kreds. Den sidste melder i hver kreds skal afsluttes med en 10KΩ modstand for at kabelovervågningen (linieovervågning) fungerer korrekt. DIP 6 (Det. 1&2): On = Der skal min. være én detektor aktiveret i hver af de 2 kredse i installationen, for at styrecentralen går i alarmtilstand (denne funktion benyttes, hvis der i lokalet, som overvåges, er en potentiel mulighed for begrænsede lokale forekomster af røg/varme ved daglig brug, f.eks. på grund af lastvognes gennemkørsel i lokalet). Off = Styrecentralen går i alarmtilstand, når blot én detektor er aktiv, uanset hvilken af de 2 kredse i installationen, de er placeret i. DIP 4 Hvis DIP 4 er ON, er centralen opsat til 2 brandgrupper Det. 1 og 2 bliver derefter automatisk opdelt, således at det. 1 følger brandtryk 1 og det. 2 følger brandtryk 2. Hvis DIP 4 er sat, er funktion for DIP 6 ikke mulig. Linieovervågning: Kun med detektorer leveret af producenten kan korrekt linieovervågning garanteres. Andre detektorer kan have anderledes indre modstand og forbrug. Komfortventilation tilslutning og indstillinger Hver af de 2 motorudgange kan styres separat med hvert sit komforttryk. Der er flg. indstillingsmuligheder i forbindelse med komfortventilation: DIP 7 (Gr. 1 +2): On = 1 komforttryk styrer begge udgange. DIP 2 (Puls/Const): On = Der kan åbnes med et kort tryk på»op«3 gange, som hver giver 6 sekunders pulsåbning ved 24V drift (3 sekunder v. 48V drift) 4. gang der trykkes, sker intet Kontinuerligt tryk op giver 3x6(3) sek.=18(9) sek. - Et kort tryk på»ned«lukker aktuator helt i en tid, der er 6 sekunder længere end den samlede åbningstid - For at undgå»aktuator pumpning«tillades der max. 3 gange lukninger i træk efter en åbning. Off = Så længe der kontinuerligt trykkes»op«eller»ned«, kører aktuatorer. Jumper J29 (Comf var.) Monteret = Tiden på ovennævnte pulsåbning kan varieres 1-60 sek. på potentiometer P1. Ikke monteret = Tiden på ovennævnte pulsåbning er fast (6 sek. v. 24V / 3 sek. v. 48V). Rumtermostater, ugeure, CTS og andet eksternt styringsudstyr til komfortstyring kan tilsluttes på komfortstyringsindgangene. Indikering af om aktuatorer er åbne eller lukkede: SV-control position indicator er en relæenhed med 2stk. skiftekontakter 230VAC 3A, som indikerer, om aktuatorer er åbne eller lukkede. Kan kun bruges, når DIP 2 puls/const er ON. Funktionen kan give informationer til tyverialarmer og varmestyringer m.v., om motorer er åbne eller lukkede. 9

6 10 11

7 Eksterne lysdioder på frontpanel (lysdiodeprint) Betjeningsmulighed for: Alarm/ brand Tekst på front Farve Betydning: Slukket - lyser - blinker OK Grøn lyser hvis alt er ok, slukket ved lokal fejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus Batteri status Gul blinker ved lokal batterifejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus Linie fællesovervågning Gul blinker ved lokal fejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus AC forsyning Gul blinker ved lokal fejl på denne central blinker ved fejlmelding på andre centraler modtaget via bus Komfortbetjening LD12 Ja Ja LD13 Ja Kun luk LD14 Ja Kun luk LD15 Ja Kun luk Alarm Rød lyser konstant rød LD16 Ja Nej Komplet jumper indstillinger (Fabriksindstilling markeret med fed (bold)) Software version 0484 Tryk på print Fabriksmonteret Monteret / ON funktion Demonteret / OFF funktion DIP 1 Week open nej Ugentlig åben (2 sek.)/luk (5 sek.) cyklus aktiveret Ugentlig åben/luk ikke aktiveret DIP 2 Puls/Const ja Motorudgang kører pulstider (24V=6 sec./48v=3 sec.) ved comfortaktivering (max. 3 gange åbning) DIP 5 Failsafe nej Liniefejl på brandtryk el. detektor sætter centralen i alarmtilstand DIP 6 Detekter 1&2 nej Alarmtilstand kun ved samtidig aktivering (&) af detektorindgang 1 og 2 (DIP 4 skal være sat til 1 brandgruppe) DIP 7 Gr. 1+2 comfort nej Centralen har 1 comfortgruppe, som aktiveres af enten comfortindgang ch1 eller ch2 (hvis DIP 8 Bus comfort er ON, styrer comfortindgang ch2 andre centraler via busaktivitet Motorudgang kører konstant sålænge comfortkaktivering er aktiv DIP 3 Conf. Fireswitch nej Brandtryk aktivt fra 500-3KΩ Brandtryk aktivt fra 0-3KΩ DIP 4 Firesw. 2 ch nej Centralen er opdelt i 2 brandgrupper Centralen har 1 brandgruppe Normal drift Alarmtilstand ved aktivering af enten detektorindgang 1 eller 2 Centralen er opdelt i 2 comfortgrupper, som aktiveres af hhv. comfortindgang ch1 og ch2 Alle blinker tid for årligt serviceeftersyn - tilkald leverandør LD12, 13, 14, 15, 16 Ja Ja DIP 8 Bus comfort nej Centralen reagerer på komfortsignal via busaktivitet Centralen reagerer ikke på komfortsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejrsignal via busaktivitet samt egen komfortsignal DIP 9 SW1-Sprinkler nej Motorudgang lukker ved aktiv detektor (åbner ved brandtryk aktivering) Normal drift - aktuatorudgang åbner ved aktive detektor eller brandtryk Intern lysdiodeindikering på hovedprint Betjeningsmulighed for: Alarm/ brand Komfortbetjening LD1 Aktuator 1 åben (rød). Lyser når aktuator 1 åbner LD2 Aktuator 1 lukke (grøn). Lyser når aktuator 1 lukker LD3 Aktuator 2 åben (rød). Lyser når aktuator 2 åbner LD4 Aktuator 2 lukke (grøn). Lyser når aktuator 2 lukker LD5 Vejrsensor aktiv (rød). Lyser når vejrsensor er aktiv Ja Nej LD6 Liniefejl på aktuator 1 (rød). Lyser når aktuator 1 har liniefejl Ja Kun luk LD7 Liniefejl på aktuator 2 (rød). Lyser når aktuator 2 har liniefejl Ja Kun luk LD8 Liniefejl på brandtryk (rød). 1 blink i sekundet = brandtryk 1 liniefejl. Ja Kun luk 2 blink i sekundet = brandtryk 2 liniefejl. Konstant lys = fejl på begge brandtryk. LD9 Liniefejl på røgdetektor 1 (rød). Lyser når røgdetektor 1 har liniefejl Ja Kun luk LD10 Liniefejl på røgdetektor 2 (rød). Lyser når røgdetektor 2 har liniefejl Ja Kun luk LD11 BUS fejl (rød). Lyser når BUS signal fra andre centraler udebliver. Kun relevant hvis J24 eller J25 er monteret. Ja Kun luk Sikringsspecifikationer Placering 24V 48V Sikring værdi F7 30A grøn 2 stk. 12V batterier = 24V 4 stk. 12V batterier = 48V F9 3A violet 24VDC til klemme 30 - AC supply fra 24V strømforsyning - batt.supp. fra batterierne - pas på aflading af batterierne, når 230VAC mangler 24VDC på klemme 30 - AC supply fra PSU - batt.supp. fra batterierne - pas på afladning af batterierne, når 230VAC mangler DIP 10 BR Mode special nej Special brandtryk/alarmtidstand og comf. aktivt v. alle Normal drift fejl DIP 11 SW3-Snitch nej Lysdioder husker fejl (liniefejl, AC/Batt.fejl, busfejl) Normal drift der er blevet detekteret og forbliver tændt, selvom fejlen forsvinder igen - de givne lysdioder kan kun slukkes/ resettes igen ved at sætte DIP off DIP 12 SW4-Temp. Detekt. nej Liniefejl på en aktuatorudgang og pga. overskridelse Normal drift af øverste ok modstandsvindue sætter centralen i alarmtilstand DIP 13 SW5-Spec. charge nej Special Ke lade feature (må kun benyttes i specielle Normal mode installationer) J1 (Bus) nej Start term. Se afsnit vedr. sammenkobling af Første central i busnetværket J2 (Bus) + Master nej styrecentraler (busforbindelse) side 14 J4 (Motor) Sættes efter antal 27KΩ liniemodstande på aktuator 1 Ingen linieovervågning kanal 1 J5 (Motor) Sættes efter antal 27KΩ liniemodstande på aktuator 2 Ingen linieovervågning kanal 2 J7 (Motor) Mot Mon act. 1 ja 2 tråds linieovervågning via 27KΩ klemme 2-3 Ext Li Mon act. 1 nej 3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning aktuator 1 Ingen linieovervågning kanal 1 J8 SW10-Bus fire nej Centralen reagerer på alarmsignal via busaktivitet Centralen reagerer ikke på alarmsignal via busaktivitet // NB! der reageres altid på vejrsignal og fejltilstand via busaktivitet, samt egen alarmsignal (detektor eller brandtryk) J9 (Motor) Mot Mon act. 2 ja 2 tråds linieovervågning via 27KΩ klemme 4-5 Ext Li Mon act. 2 nej 3 tråds linieovervågning med direkte motortilslutning aktuator 2 Ingen linieovervågning kanal 2 J10 SW11-Ser ja Aktiv Inaktiv J24 (Bus) Slave nej Mellem og sidste central i busnetværket Se afsnit vedr. sammenkobling af J25 (Bus) End term. nej Sidste central i busnetværket styrecentraler (busforbindelse) side 14 J26 BUZZER1 ja Akustisk alarm aktiv Akustisk alarm deaktiveret J27 Actu. batt. mode ja nej: dobbeltforsyning Aktuatorer forsynes via batterier Aktuatorer forsynes via 230/24V converter, batterier som backup J28 48V centraler (4 batterier) 24V centraler (2 batterier) J29 comf. var nej Comfort puls justérbar på RPT sec. Fast komfort puls tid 6 sek. (24V) / 3 sek. (48V) Øvrigt: Reset = 90 sek. lukning // Cut-off motorudgang og ladning efter 360 sek

8 Sammenkobling af flere styrecentraler til én brandgruppe (busforbindelse) Ved hjælp af busforbindelse er det muligt at få 2-10 styrecentraler til at optræde som et samlet anlæg. Centralerne kommunikerer med hinanden over en 3 leder busforbindelse. Dette kan evt. være et 3x0,5 mm² brandsikkert kabel. Klemme nr. A1, A2, A3 er for den indkommende forbindelse og B1, B2, B3 er for den udgående forbindelse. I den første central skal start Bus J1 være sat. Denne central er Master og J24 skal derfor også være sat. Buskablet forbindes på udgangsklemmer B1, B2, B3 og føres videre til næste central, som er en slave, J25 skal derfor være sat, kablet føres ind på næste centrals indgangsklemmer A1, A2, A3 og videre til næste slave central fra klemme B1, B2, B3. I den sidste slave central skal J2 og J25 være sat for at afslutte busforbindelsen. ALARM: Sammenkobling af alarmindgange fungerer på tværs af alle styrecentraler, således at aktiveres brandtryk eller røg-/termomelder på én styrecentral, går alle sammenkoblede styrecentraler i alarmtilstand. Dette hvis J8 er sat. Hvis ikke sat, vil styrecentralen ikke lytte til alarm på bus. RESET: Aktivering af resetknap på én styrecentral eller i et brandtryk aktiverer reset funktion på alle sammenkoblede styrecentraler og starter lukkefunktion på alle motorudgange ca. 90 sek. COMFORT: Komfortstyringen kan fungere lokalt på hver enkelt styrecentral eller via bussen på flere styrecentraler. Vind- og regnsensor virker dog på alle styrecentraler på bussen. Comfort switch Ch1 styrer lokalt Actuator udgang 1. Denne funktion gælder kun, når DIP 7 er off. Comfort switch Ch2 styrer lokalt Actuator udgang 2. Hvis DIP 8 er ON, styrer og styres alle andre styrecentraler på bussen, hvor DIP 8 er ON. DIP 4: Hvis DIP 4 er ON, dvs. 2 brandgrupper, er busfunktion ikke mulig. Funktionsbeskrivelse for styrecentraler sammenkoblet med busforbindelse Såfremt der er koblet flere styrestyrecentraler sammen vha. busforbindelse, overvåges/kommunikeres mellem styrecentralerne følgende: - En detekteret busfejl får lysdiode LD11 på hovedprintet til at lyse/blinke. - En detekteret busfejl bringer alle centraler på busforbindelsen i fejltilstand (liniefejl). - Såfremt én af styrecentralerne i netværket går i alarmtilstand, går alle i alarmtilstand. - Såfremt én af styrecentralerne går i en given fejltilstand (liniefejl, AC fejl, batterifejl eller busfejl), går de øvrige ligeledes i fejltilstand fejltypen indikeres på alle styrecentralers frontpladeprint- på den/de styrecentral(er), som ikke har foranlediget fejlen, blinker»ok«lysdioden på frontpladeprintet samtidig med fejlen. På den/de styrecentral(er), der har foranlediget fejlen, er OK lysdioden slukket. Tilslutning af vejrsensor / Luk alt funktion En vejrstation kan tilkobles styrecentralen. Vejrstationen indstilles efter brugsvejledningen. Aktuatorer bør lukkes ved en vindhastighed på max. 6 m/s. Lysdiode LD5 på hovedprint for indikation af aktiv vejrsensor lyser så længe indgang er aktiv. Så længe vejrsensor er aktiv, kan motorudgange ikke åbnes med komforttryk. Vejrstationen lukker på alle styrecentraler, der er forbundet via busforbindelse. På indgangen til vejrstation kan evt. tilsluttes ugeur, som sikrer, at alt lukkes f.eks. ved arbejdstids ophør. Ekstern signaloverførsel, tilslutning til ABA anlæg og portstyring Styrecentralen kan modtage potentialefri Alarm signal (sluttekontakt signal) fra f.eks. ABA anlæg på indgangen til brandtryk eller røg-/ termodetektor - Linieovervågningsmodstand skal monteres ved tilslutningen i ABA anlægget. Styrecentralen kan videregive alarmtilstand til eksternt tilkoblede anlæg vha. et potentialfrit kontaktsæt på klemmerne 7(com), 8(NC) og 9(NO). Styrecentralen kan videregive fejlinformation fra styrecentralen vha. et potentialfrit kontaktsæt på klemmerne 10(com), 11(NC) og 12(NO). Alarm og fejlkontaktsæt fungerer parallelt på alle styrecentraler sammenkoblet med busforbindelse

9 Specialfunktioner Sprinklerfunktion: DIP 9 On - der træder en speciel funktion i kraft, som bruges, hvor der er installeret sprinkleranlæg. Med denne funktion aktiveret, lukkes begge aktuatorudgange, hvis røg-/termomelder indgang aktiveres. Hvis brandtryk aktiveres, åbnes begge aktuatorudgange. Uge åbn/luk: DIP 1 On- begge motorudgange åbner kortvarigt (3 sekunder) én gang om ugen og lukker umiddelbart efter - Denne funktion kompenserer for materialer, der giver sig på grund af temperatur, fugt eller mekaniske spændinger. Termomelderfunktion i LIP: DIP 12 On - der kan monteres en termomelder i hver LIP. Hvis temperaturen ved denne termomelder overskrides, går centralen i alarm og åbningssystemet åbner. Kabeldimensionering Det er meget vigtigt at bruge de rigtige kabeltyper og dimensioner for at sikre, at røgventilationsanlægget overholder normerne og fungerer korrekt i en nødsituation. De to vigtigste faktorer er kablernes evne til at modstå varme samt at sikre, at spændingsfaldet i kablerne til aktuatorerne ikke overskrider 15% ved fuld belastning på motorudgangene. Der anvendes brandsikre kabler iflg. IEC til flg. funktioner: El-oplukning med aktuatorer 24/48V 2 leder, se dimensionsgraf. (3 leder ved extern linieovervågning) Brandtryk 24V Min. 6 x 0,5 mm² Røgmelder 24V Min. 2 x 0,5 mm² Termomelder Min. 2x0,5 mm² Buskabel mellem centraler 3 x 0,5 mm² Der kan anvendes alm. installationskabler til flg. funktioner: Tabel for SV 24V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 3,6V Strømforbrug pr. gruppe i ampere 2x1,5 mm² 2x2,5 mm² 4x1,5 mm² (2x1,5+2x1,5) Kabeltværsnit og antal ledere 4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5) 2x6 mm² 5x2,5 mm² (2x2,5+3x2,5) 2x10 mm² 2 74 m 123 m 148 m 246 m 295 m 307 m 292 m 4 37 m 61 m 74 m 122 m 148 m 154 m 244 m 6 25 m 41 m 50 m 82 m 98 m 102 m 164 m 8 18 m 31 m 36 m 62 m 74 m 77 m 124 m m 25 m 30 m 50 m 59 m 61 m 100 m m 20 m 24 m 40 m 49 m 51 m 80 m m 22 m 36 m 42 m 44 m 72 m m 18 m 30 m 36 m 38 m 60 m Tabel for SV 48V-XX tilladelig spændingsfald 15% = 7,2V Strømforbrug pr. gruppe i ampere 2x1,5 mm² 2x2,5 mm² 4x1,5 mm² Kabeltværsnit og antal ledere (2x1,5+2x1,5) 4x2,5 mm² (2x2,5+2x2,5) 2x6 mm² 5x2,5 mm² (2x2,5+3x2,5) 2x10 mm² m 246 m 295 m 492 m 590 m 615 m 984 m 4 74 m 123 m 148 m 246 m 295 m 307 m 492 m 6 49 m 82 m 98 m 164 m 197 m 205 m 328 m 8 37 m 61 m 74 m 123 m 148 m 154 m 246 m m 49 m 60 m 98 m 118 m 123 m 197 m m 41 m 50 m 82 m 98 m 102 m 164 m m 42 m 70 m 84 m 88 m 141 m m 36 m 62 m 74 m 77 m 123 m Forsyning til central 230VAC Komfortventilationstryk 24V Vind- og regnføler 24 V F.eks. 3 x 1,5PVIK-J Min. 3 x 0,5 mm² Min. 4 x 0,5 mm² 16 17

10 Reservedelsnr. og almindeligt ekstraudstyr Reservedels Betegnelse Beskrivelse nummer A042 SV24 PCB Hovedprint til SV 24V centraler A042 SV48 PCB Hovedprint til SV 48V centraler Power supply 150W 24VDC MW Strømforsyning 230VAC/24VDC Circuit breaker 10A Automatsikring 10A / indgangsklemme Batteri 12V/7,2AH 151x65x98mm Batteri til 24A / 5A centraler Batteri 12V 12AH 151x94x98 Batteri til 32 A centraler Fuse 15A spade (blue auto) Blå 15A sikring til aktuatorudgange (F3, F4) SV xxv-32a/24a Fuse 5A Light Brown 5A sikring til SV xxv-5a (F3, F4) Fuse 3A spade Violet aut 3A sikring violet F9 24V forsyning eksternt udstyr Fire switch/reset IP40 Actulu Brandtryk IP Replacement glass f WSK Reserveglas til brandtryk Tool/key fireswitch WCP Plastnøgle til brandtryk for betjening uden at bryde glas Fireswitch WSK in IP65 Box Brandtryk indbygget i IP65 box Wind and rain sensor 24VAC/DC Vind- og regnsensor lukker alt ved regn eller stærk vind Heat detector+base 75 degree Varmemelder 75 grader udløse temperatur Heat detector+base 90 degree Varmemelder 90 grader udløse temperatur Smoke detector, optical Optisk røgmelder Smoke detector, Ion detector Ion røgmelder til usynlig røg Comfort switch OPUS w housing Komforttryk Opus komplet i underlag Comfort switch FUGA w housing Komforttryk Fuga komplet i underlag Weekly timer 1 channel Døgn-/ugeur, kan f.eks. lukke alt om aftenen Comfort sw.up/down OPUS IP44 Komforttryk Opus 44 hvid AUTO MAN switch OPUS w housin Tryk Auto. man. OPUS hvid, aktiverer rumtermostat eller døgn-/ugeur Room thermostate RTR w.resis. Rumtermostat til styring af komfortventilation Relay PCB extra 2Xoutp.in box Print med 2x2 ekstra relæudgange 30V 0,5A Relay box coil 24VDC Contacts Relæboks med 3x230V skiftekontakter 3x230V shift Control position indicator Relæenhed med 2 stk. skiftekontakter 230VAC 3A, som indikerer, om aktuatorer er åbne el. lukkede. Kan kun bruges, når DIP2 puls/ const er monteret Transmitter module 1-cha. OPUS Trådløs fjernbetj. 1-kanals sendemodul indbygget i OPUS tryk Receiver module 2-channels 2-kanals modtagemodul 24V - indbygges i styrecentral 18 19

11 Tekniske specifikationer SV 24V-24A / SV 48V-8A / SV 48V-24A: Forsyningsspænding : 230V AC - max. 1,5A Forsyningsspænding (dobb.fors.) : SV 24V-24A-ds: 230V AC - max. 5A SV 48V-8A-ds: 230V AC - max. 4A SV 48V-24A-ds: 230V AC - max. 10A EN :2005 godkendt : Environmental class: 1 (to -15 C). Operational class: A Driftstemperatur : -5 C C Kapslingsklasse : IP54 Dimensioner BxHxD : 343x450x178 mm Vægt inkl. batterier : 24V central: 16 kg / 48V centraler: 22 kg Batterier : 24V (2x12V) 7,2 AH lead acid / 48V (4x12V) 7,2 AH lead acid Max. total belastning motorudgang : 8A / 24A Primary supply: 23-26V DC rippel 1V P/P Secondary supply: 20-27V DC max. load 8-24A Interruption time: less than 1,5 sec. Max. belastning pr. motor : 8A / 16A Tekniske specifikationer SV 24V-30A / SV 24V-32A / SV 48V-30A / SV 48V-32A: Forsyningsspænding : 230V AC - max. 1,5A Forsyningsspænding (dobb.fors.) : SV 24V-30A/SV 24V-32A: 230V AC - max. 5A SV 48V-30A/SV 48V-32A: 230V AC - max. 10A EN :2005 approved : Environmental class: 1 (to -15 C). Operational class: A Kapslingsklasse : IP54 Dimensioner BxHxD : 343x450x178 mm Vægt inkl. batterier : 24V central: 22 kg / 48V central: 32 kg Batterier : 24V (2x12V) 12 AH / 48V (2x12V) 7,2 AH + (2x12V) 12 AH lead acid Max. total belastning motorudgang : 30A/32A 24V: Primary supply: 23-26V DC rippel 1V P/P Secondary supply: 20-27V DC max. load 30-32A Interruption time: less than 1,5 sec. 48V: Primary supply: 48-51V DC rippel 1V P/P Secondary supply: 40-52V DC max. load 30-32A Interruption time: less than 1,5 sec. Max. belastning pr. motorlinie : 16A Tekniske specifikationer for alle centraler: Motorlinier : 2 stk. (klemmer 16mm²) Brandgrupper : 1 eller 2 grupper, eksterne brandtryk max. LED/buzzer forbrug 35mA = 6 stk. WSK brandtryk Komfortgrupper : 1 eller 2 grupper, ubegrænset antal tryk Røg- og termomelder : 2 linier max. 22 stk. på hver (i alt 44 stk) Vind- og regnmelder : Indgang for luk alt Seriekobling af centraler : Busforbindelse integrerer de fleste funktioner - Fra 2-10 centraler i samme busforbindelse/brandgruppe Alarmudgang : Potentialfri skiftekontakt max. 48V 0,5A Fejludgang : Potentialfri skiftekontakt max. 48V 0,5A Forsyning ud : 24VDC 0,5A ved 230VAC drift Linieovervågning : Motorlinier, brandtryk, røgmelderindgange samt busforbindelse Visuel indikation (LED) : OK, AC fejl, DC fejl, Liniefejl, Alarm : JET Domex A/S Neptunvej Kongerslev Danmark Tel.: Fax:

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SVM 24V-5A / SVM 24V-8A

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SVM 24V-5A / SVM 24V-8A Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SVM 24V-5A / SVM 24V-8A Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 5A/8A 1 brandventilationsgruppe, 1 komfortgruppe Tilslutning for brandtryk,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 8 4 1- tændsats Max. elastning 48 tændsats 24V 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering... 3 2 unktionsprincip...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Produktdokumentasjon kjedemotor - stagmotor - traversmotor styresentraler - tilbehør CE merket etter NS-EN 12101-2 / 12101-10

Produktdokumentasjon kjedemotor - stagmotor - traversmotor styresentraler - tilbehør CE merket etter NS-EN 12101-2 / 12101-10 Actu røykventilasjon Produktdokumentasjon kjedemotor - stagmotor - traversmotor styresentraler - tilbehør CE merket etter NS-EN 12101-2 / 12101-10 Innholdsfortegnelse Technical Guideline & Performance...s.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brandventilationscentral type 16 4 1- A INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 16 4 1- A INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 6 4 - Max. elastning 7,6 / 4V 4 x Komfortventilationsgrupper x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTH /S HVMRKN 8 K-9500 Hobro

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560. Anvendelseseksempler

FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560. Anvendelseseksempler FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560 Anvendelseseksempler DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik Info@windowmaster.de

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Om denne vejledning...3 2. Kort beskrivelse af ZLX 40...4 2.1 Godkendelser...4 2.2 Egenskaber...5 3. Installation

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere