Miljøredegørelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2009

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om VestsjællandsCentret...6 Placering og trafikale forhold...6 Nøgletal...6 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...8 Miljøorganisation...8 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...8 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...8 Samarbejde med myndigheder...9 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer VestsjællandsCentret Centeradministration Marketing og Event Annoncer i aviser og magasiner mm Turistkataloger Bannere Tryk af plakater Gavekort og omslag Aktiviteter Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 32

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at VestsjællandsCentret har udarbejdet en miljøredegørelse. Vi har i en årrække arbejdet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og opnået store energibesparelser ved at optimere driftstider og ressourceforbruget på ventilation, varme og belysning. I den forbindelse kan nævnes at centret i mange år har haft oplukkelige vinduer over udvalgte positioner i centergangene, hvilket er med til at bedre indeklimaet og reducere forbruget af elektricitet til køling. Derudover har vi installeret lamper i centret som er lux- og tidsstyret også til gavn for indeklimaet og miljøet. Endelig har vi speciel fokus på energibesparende tiltag når vi skal udskifte og opgradere anlæg i centret. Fremover vil miljøarbejdet blive præget af samarbejde og kommunikation. Vi ønsker at tage et miljø- og samfundsansvar gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Kun i samarbejde med centrets lejere er det muligt fortsat at opnå store energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. Vores kerneområde er shopping men ønsker samtidig at der sættes fokus på forskellige tiltag, herunder tilbyde vores kunder miljørigtige og gode shoppingoplevelser i vores center. Erik Rydahl Center Manager Miljøpolitik Shoppingcentret VestsjællandsCentret ejes af Danica, mens den norske koncern Steen & Strøm står for den daglige drift og følger derfor koncernens miljøvision, som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: VestsjællandsCentret skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i VestsjællandsCentret s påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Side 3 af 32

4 Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i Side 4 af 32

5 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: VestsjællandsCentret Jernbanegade Slagelse Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 5 fuldtidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Teknik og Miljø Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Miljøstyringssystem: Center Manager Erik Rydahl Center Manager Erik Rydahl Driftsleder Jarne Daneholm ApS 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Slagelse Kommune Dahlsvej Korsør Der er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Slagelse Kommune i forbindelse med opførelsen af centret i Ifølge Slagelse Kommune foreligger der ikke nogen særskilte aftaler med andre lejere i centret. VestsjællandsCentret er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste miljøpåvirkninger fra centret kommer fra de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. VestsjællandsCentret har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring og vagtfunktion er udliciteret til henholdsvis Anders Andersens Rengøring og G4S. Side 5 af 32

6 Fakta om VestsjællandsCentret Placering og trafikale forhold VestsjællandsCentret ligger i Slagelse centrum omgrænset af en blanding af boliger, erhverv, uddannelsesinstitutioner og kultur. Slagelse er en købstad, som ligger centralt placeret på Vestsjælland og er på den måde et naturligt regionalt samlingspunkt. I VestsjællandsCentrets oplandsområde bor der ca personer, heraf bor de ca i Slagelse. Slagelse ligger op til motorvej E20, samt har halvtimedrift på togene mellem Jylland og København. Derudover er der også gode busforbindelser til lokalområdet og de andre større sjællandske byer. Endvidere holder bybusserne tæt på VestsjællandsCentret. På den måde er infrastrukturen i område og for centret absolut i orden. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra VestsjællandsCentret: Transportmiddel Andet Med s-tog/regional tog Med bus På cykel Til fods I bil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 1 Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget i VestsjællandsCentret, juli Hovedparten af kunderne tager bilen, når de skal handle i VestsjællandsCentret. En del kunder vælger dog at gå eller cykle til centret, mens andre benytter det offentlige. For at imødekomme cyklisternes behov for parkering vil vi undersøge muligheden for opsætning af flere cykelstativer udenfor centret, ligesom vi også vil undersøge muligheden for cykelparkering under tag for de ansatte i centret. Nøgletal VestsjællandsCentret var det første center af sin slags i Danmark, da det åbnede i Med m², hvoraf de m² er shoppingareal, er VestsjællandsCentret det største center i Slagelse for shopping og oplevelser. I 2008 besøgte 3,7 mio. kunder centret. Der er i alt ca. 400 ansatte i butikkerne i VestsjællandsCentret. Side 6 af 32

7 Centerindretning I VestsjællandsCentret er der 45 specialbutikker inkl. 3 caféer og restauranter. Centret består af 4 plan. Kælder: Stue: Primært kundetoiletter, lagerrum og værksted, dog har H&M butiksareal og Kok Amok kundetoiletter i kælderen. 34 butikker med alt inden for fashion, sko og accessories 1 sal: 11 butikker med alt inden for fashion, sko og accessories, inkl. 1 cafe, samt kundetoilet. 2 sal: Centeradministration samt 1 kontorlejemål. Side 7 af 32

8 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af VestsjællandsCentret, kan ses i diagrammet nedenfor. Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har administrationschefen også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Hovedparten af medarbejderne har været involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Der er løbende blevet afholdt møder for at sikre involvering af alle medarbejderne i processen. Specielt servicemedarbejderne og teknikerne har haft en væsentlig funktion, da de har bidraget med deres praktiske viden om de områder, vi arbejder på at gøre mere miljøvenlige. Medarbejderne skal være opdateret på miljøområdet, og de vil derfor løbende skulle følge Steen & Strøms CR-Academy på intranettet (opstart oktober måned 2008). Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne bliver løbende opdateret på status på henholdsvis drift, marketing, events, nye butikker mv. Derudover mødes bestyrelsen jævnligt, og to gange om året afholdes der generalforsamling og budgetgeneralforsamling. I alle ovenstående fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.), Side 8 af 32

9 Samarbejdet med butikkerne er væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder I Slagelse er der ikke etableret miljønetværk for virksomheder som ellers findes i en del andre kommuner, men vi har hørt, at der måske er ved at blive etableret et netværk. I tilfælde af, at man er ved at etablere et netværk, vil vi gerne bidrage til et godt samarbejde i netværket og derved være med til at udbrede det frivillige og forebyggende miljøarbejde. Slagelse kommune har ikke Grønne butikker som eksempelvis Københavns Kommune. Vi er derfor ved at undersøge, hvordan vi bedst får butikkerne til at komme i gang med energibesparelser og undersøger muligheden for samarbejde omkring energigennemgange foretaget enten af Energitjenesten eller SK Forsyning (energiselskabet i Slagelse) som vi allerede har et samarbejde med omkring energirådgivning. Slagelse Kommune har indført en ny affaldsordning for borgerne i kommunen. VestsjællandsCentret har søgt om dispensation fra denne ordning, idet frekvensen med hensyn til tømning af bioaffald ikke findes tilfredsstillende. Samtidig vil VestsjællandsCentret arbejde på at få en bedre affaldsløsning med hensyn til fraktioner, beholdere m.m. end Slagelse Kommunes krav. Samarbejde med lokalområdet Som tidligere nævnt er vi en del af lokalsamfundet i Slagelse, hvor det er naturligt at arbejde på tværs af interessegrupper. Vi har et samarbejde omkring kulturelle og sociale forhold med f.eks. Erhvervsrådet, Markedsføringsudvalget, Festugen og Kulturnatten. Desuden arbejder VestsjællandsCentret tæt sammen med erhvervsrådet omkring byudvikling. Side 9 af 32

10 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. VestsjællandsCentret Centeradministration Lejerne i VestsjællandsCentret henvender sig hos VestsjællandsCentrets Centeradministration, når de har spørgsmål vedr. drift (typisk tekniske problemer i lejemålet), sikkerhed og marketing. Det er også her, der afholdes møder med nuværende og kommende lejere, leverandører og interne møder. På kontoret er der 10 computere med tilsvarende antal skærme. Yderligere er der en kopimaskine/printer/scanner samt en lamineringsmaskine. Printeren er en Ricoh MP C2500 printer. I 2008 blev der kopieret/printet ca gange, heraf er der printet gange i farver, og gange i s/h. Papiret vi bruger er ikke miljømærket. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. fra Steen & Strøm. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er ikke miljømærkede og vi vil derfor undersøge om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. I et forsøg på at bruge mindst muligt energi og blæk til printeren, er bl.a. driftslederens udskriftindstillinger indstillet på altid at printe i sort/hvid. Vores primære indkøbscentral for papirsvarer er CJC Gruppen, som har en erklæret kvalitets- og miljøpolitik. Som de øvrige centre har vi besluttet at vi vil være Grønt kontor 2, og vi har derfor blandt andet iværksat følgende tiltag: Printer: Standardstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, toner returneres til leverandøren. Papiraffald: Vi har opstillet kasser til papirgenbrug. Kaffe, Te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter der hvor det er muligt Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Gennem længere tid har vi diskuteret etablering af intranet til butikkerne i VestsjællandsCentret. Dette kræver en forholdsvis stor investering, men kommunikationen til og mellem lejerne kan optimeres, og samtidig vil det også give en reduktion i brugen af papir. 2 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer se evt. Side 10 af 32

11 Marketing og Event Afdelingen består af en Marketingchef, med det overordnede ansvar for afdelingen. VestsjællandsCentrets marketingafdeling står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, outdoor, online), egne publikationer der husstandsomdeles, udsmykning, events og aktiviteter i VestsjællandsCentret. Kataloger VestsjællandsCentret udsendte 10 kataloger fordelt over hele Katalogerne husstandsomdeles til ca husstande. Distributionsområdet er Slagelse, Korsør, Sorø, Kalundborg, Ringsted og Skælskør. Distributøren i 2009 var Post Danmark. Vores kataloger bliver trykt på det Polske trykkeri WOJEWODA MAZOWIECKI, der er i gang med at blive miljøcertificeret efter EMAS ordningen. Papiret som bruges i kataloget er Allegro Demi matt (ISO certificeret, EMAS, DEFC). Det er klor frit bleget og FSC-produceret. I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg. fordelt på de forskellige kataloger og magasiner i Vægt i kg Februar Marts April Juni August September Oktober November December I alt kg Annoncer i aviser og magasiner mm. VestsjællandsCentret annoncerer i Uge Nyt og MetroXpress. MetroXpress benytter Malmö Tidningstryck, som trykker på papir, der er FSC certificeret. Der bruges 45 grams papir til normal avis derudover 60 grams eller 70 grams papir (træfrit) til specielle produkter. Der bruges 3 slags tryksværte i Danmark: Sun, Flint eller Horsmann Steiner, som alle er vegetabilske tryksværter. Der findes ikke umiddelbart miljøcertificeringer på coldset maskiner (som trykker aviser). Uge Nyt bliver trykt hos Berlingske Avistryk (trykkerier i Struer, Vonsild og Slagelse), som alle er miljøcertificeret efter ISO I papiret der bruges indgår minimum 50% returpapir. Desuden kommer minimum 95 % af resten af fibrene fra FSC certificeret skovbrug i Skandinavien. Trykkeriet er desuden arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS og kvalitetscertificeret efter ISO Trykkeriet er opmærksomt på energiforbruget til distribution, energiforbrug til fremstilling og transport af papir. Mecom (Berlingske Medier ejer) er med i et stort projekt, hvis formål er at måle Carbon footprint (den samlede miljøpåvirkning af aktiviteterne ved tryk). I dette projekt bliver alle faktorer inddraget direkte energi forbrug, forbrug af råvarer, forbrug af transport, behandling af affald, anvendelse af kølemidler, vandforbrug etc. Side 11 af 32

12 VestsjællandsCentret har desuden annonce i telefonbogen Folk & Fag (lokal), som bliver trykt hos Color Print, som bruger ufarlige, vegetabilske olier til afvaskning af maskinerne, ligesom udluftning og sikkerhedsudstyr overholder de strengeste krav. Color Print A/S og Color Print Sweden AB er Svanemærke certificeret samt FSC certificeret. Papiret er 40 grams Holmen Classic guide FSC certificeret. Turistkataloger VestsjællandsCentret har annoncer i to turistbrochurer: Østdansk Turisme og Slagelse Turistguide. Østdansk Turisme bliver trykt hos Colorprint, som bruger ufarlige, vegetabilske olier til afvaskning af maskinerne, ligesom udluftning og sikkerhedsudstyr overholder de strengeste krav. Endvidere er der foretaget energibesparende foranstaltninger, hvor de f.eks. genbruger varmen fra maskinerne til opvarmning m.m. Generelt anvendes miljøneutrale produkter i produktionen, hvor vi f.eks. kun anvender miljøpapir eller genbrugspapir. Overskydende papir leveres til genbrug og trykfarver og lakker er vandbaserede. Color Print A/S og Color Print Sweden AB er Svanemærke certificeret samt FSC certificeret. Slagelse turistbrochure bliver trykt hos Green Graphics som er en dansk virksomhed, der er Svanemærket og ISO Kataloget bliver trykt på Multi Fine papir. Som ovenstående viser arbejder alle vores leverandører af kataloger mv. seriøst med miljø, vi vil til næste miljøredegørelse undersøge, hvor meget vores kataloger belaster miljøet i form af CO 2 udslip. På længere sigt forventer vi, at omfanget af trykte udgivelser vil reduceres og erstattes af elektroniske medier. Bannere VestsjællandsCentret bruger ca bannere om året. Bannerne er i størrelser fra 4x6 meter til 4x3 meter. Bannerne bliver trykt hos V1-Flagindustri / Voigt Promotion (Polen) og de bliver trykt på 100 % polyester. Der anvendes ikke giftige kemiske opløsningsmidler i trykfarverne, ingen anvendelse af kemiske opløsningsmidler til rengøring af maskiner og trykrammer og kemisk udvask af overskydende trykfarver i stoffer er elimineret. Til reproarbejde anvendes biologisk nedbrydelige materialer. Medarbejdere udsættes ikke for giftige dampe og væsker. Al rengøring sker ved brug af vand. Afløbsvandet er uden skadevirkninger. Hærdning af farver sker ved varm luft i stedet for ved kemisk fixering. Ingen brug af giftig formaldehyd til blødgøring af stofferne. stoffet er certificeret som Ôko-Tex Standard 100. Tryk af plakater Der trykkes ca plakater hos Hvidovre Kopi om året. Plakaterne trykkes på Papir fra Oce Coated papir PhotoPaper IJM g og paper IJM g. Oce udmærker sig ved: Er på Down Jones sustainablity index De har fået Blue Angel pris. De er ISO certificeret. De har modtaget OHSAS prisen i Health and safety mangement De har modtaget prisen for Best in sustainability and enviromental performance. De er medlem af Business Charter for Sustainable development. Gavekort og omslag VestsjællandsCentrets gavekortomslag trykkes hos BUCHS A/S, som er Svanemærke og Nordisk Miljømærke. Der trykkes på Incada Exel, som er certificeret efter: ISO2470, ISO14001 og ISO9002. Side 12 af 32

13 Papiret er på 325g og leverandøren står bag bæredygtigt skovbrug i de to systemer PEFC og FSC som skovene er certificeret efter. Aktiviteter Til events anvendes materialer som scene, lyd, lys, ledninger og mikrofoner. Desuden bruges typisk materialer som tæpper, blomster, skilte, bannere og flyers. VestsjællandsCentret vil have fokus på, at det er miljømæssige gode valg, der i fremtiden bliver truffet med hensyn til dekoration. Et konkret eksempel er, at centrets julebelysning løbende vil blive skiftet ud med LED lys. Julebelysningen tændes i slutningen af november og slukkes i begyndelsen af januar, for at spar på energien. I fremtiden forsøges det at lave aktiviteter, som har miljø som fokus for eksempel udstillinger af naturen (som Love Nature i 2008) og vi vil i alle markedsføringsaktiviteter tage aktivt stilling til de miljømæssige belastninger og tage hensyn hertil. Drift VestsjællandsCentret Driftsafdeling varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret. Afdelingen består af en driftsleder, en tekniker og to gårdmænd. Teknikeren sørger for generel vedligeholdelse af centrets installationer såsom lys, ventilation, køl, vvs og fjernvarme. Gårdmændene renholder parkeringspladserne, arealerne rundt om VestsjællandsCentret og står for den daglige drift af varegården herunder affaldssortering. Gårdmændene servicerer det kørende materiel. Rengøringsmidler mv. VestsjællandsCentret medarbejdere anvender forskellige kemikalier 3 til diverse arbejdsopgaver. I de tilfælde, hvor vi kan skifte til Svanemærkede rengøringsmidler, vil vi gøre det. Rengøring af centret er udliciteret til et rengøringsfirma, der står for den daglige rengøring og soignering. Anders Andersen Rengøring anvender udelukkende midler, som opfylder SPT-normerne 4, samt opfylder OECD s krav til klassificering af let og hurtig nedbrydelige organiske komponenter. Firmaet bruger ikke midler med indholdsstoffer, der er mistænkte for at skade personer eller miljø, f.eks. NTA, EDTA pg formalin. Hans Eriks vinduespolering tager sig af vinduespoleringen i VestsjællandsCentret. Firmaet er ikke miljøcertificeret, men overholder alle krav fra arbejdstilsynet med henblik på brug af kemikalier. Alle kemikalier som firmaet anvender, er således biologiske nedbrydelige og firmaet benytter desuden doseringsbægre, således at der altid bruges den korrekte mængde kemikalier og overdosering herved undgås. Saltning foretages af gårdmændene, og der bruges et produkt som hedder Stradavejsalt. Produktet består af 98% natriumchlorid. Sprøjtning mod ukrudt mv. rundt om centret er udliciteret til gartnerfirmaet P. Malmose. Firmaet er ikke miljøcertificeret, men har en miljøpolitik og overholder gældende lovgivning, såfremt der benyttes pesticider til ukrudtsbekæmpelsen. Vi stiller krav til vores leverandører om, at de skal bruge miljørigtige rengøringsmidler mv. i det omfang at dette er muligt. Vi gennemgik i foråret 2008 vores værksteder for farlige kemikalier og kørte i den forbindelse bl.a. gamle rester af kviksølv til miljøstationen i Slagelse. 3 Fx graffitifjerner, rensebenzin, WD40, salt og kemikalier til vandbehandslingsanlægget til køletårnet. 4 Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler Side 13 af 32

14 Transport Transport dækker over opgaver for centret og personalets kørsel til og fra arbejdet. Driftsafdelingen råder over flg. køretøjer: El-drevne: En stabler, der benyttes et par gange om måneden. En fejemaskine/vaskemaskine, der ejes og bruges af rengøringsfirmaet ca. 2 timer hver morgen. En løvsuger, der bl.a. anvendes til rengøring af kældergangene. Dieseldrevne: Egholm fejemaskine som bruges dagligt. Carraro traktor som bruges dagligt. Tennant fejemaskine som bruges dagligt. Vedrørende de ansattes transportvaner, så kører alle 6 personer i bil til og fra arbejde. Ingen af de ansatte bor i Slagelse, men da VestsjællandsCentret ligger godt placeret i forhold til offentlig trafik, sammen med oplysning om bruttolønsordningen, skal det undersøges, hvad som kan få medarbejderne over i kollektiv trafik. Bruttolønsordningen giver medarbejderne mulighed for at købe tog- og buskort igennem Steen & Strøm, udgiften til kortet trækkes fra lønnen før skat. Ved tjenesterejser vil vi foretrække samkørsel, samt bruge offentlige transportmidler, når dette er muligt. Energi og vand Vi har siden 2005 arbejdet intensivt på at reducere energi- og ressourceforbruget og har opnået betydelige besparelser bl.a. ved: Nedsættelse af energisparegruppe bestående af driftsledere i ERFA-Gruppe Vest (City2, Kgs. Lyngby, Ishøj Bycenter, Nørrebro Bycenter, Bryggen i Vejle, CityVest i Århus, Kolding Storcenter, Bruuns Galleri, Randers Storcenter, Amager Centret og Vestsjællands Centret). Etablering af timebaseret energiregistrering 5. Kontinuerlig gennemgang af driftsparametre og driftstider på de tekniske installationer. Etablering af LUX-styring på lyskoglerne i fællesområderne. Udviklingen i el- og fjernvarmeforbrug (med graddagekorrektion) fra 2005 til 2008 kan ses nedenfor: 5 MinEnergi er en energidatabase, der timebaseret opsamler energiforbrug på el, vand og varme. Se Side 14 af 32

15 Opnåede besparelser fra 2005 til 2008 Fjernvarme, kwh El, kwh Figur 2. Fjernvarme, KWh El, kwh VestsjællandsCentret forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme, vand, ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer) der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme VestsjællandsCentret er forsynet med fjernvarme via stikledning fra Jernbanegade. Stikledningen kommer ind i VestsjællandsCentret i varmecentralen, hvor der er monteret en Dantæt-lukke, som automatisk lukker, såfremt der er en utæthed i fjernvarmesystemet. I varmecentralen fordeler stikledningen sig til mindre rørledninger, som forsyner henholdsvis zonevarmefladerne i ventilationen, centralvarmesystemet og varmtvandsbeholderen med fjernvarme. I 2008 har vi hævet temperaturen på varmetæpperne, samt rumtemperaturen i de butikker, som ligger i umiddelbart nærhed af udgangene, idet de har problemer med kulden om vinteren. Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i figur 3. Oplysningerne er hentet fra MinEnergi og er graddagekorrigerede. Side 15 af 32

16 Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, KWh Fjernvarme kwh/m ,3 38,5 42, Figur 3. Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Reduktionen i fjernvarmeforbruget er opnået ved at optimere driften og tilpasse driftstider og temperaturer på ventilationsanlæg. Ultimo 2007 fik VestsjællandsCentret en ny brugerflade til CTS, Der har løbende været problemer med opstart af tidsprogrammer, hvorfor nogle anlæg har kørt uforholdsvis mere end behovet er. Specielt i maj måned 2008 var fjernvarmeforbruget uforholdsmæssigt stort. I sommerperioden lukkes der fuldstændig for varmesløjferne til zonevarmefladerne. El VestsjællandsCentret bliver forsynet med elektricitet fra 1 hoved transformatorstation, som er fysisk placeret bag ved tavlerum A/B. Transformatorstationen leverer el til 4 mindre transformerer, som leverer el til hver deres hovedeltavle, benævnt henholdsvis A, B, C og D. Hovedtavle E og F forsynes fra transformerstation, som er placeret i gården mod rådhuset. Hovedtavlerne leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer, rulletrapper mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning, ventilation og kølemaskinen. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figurer, hvor den første viser det totale forbrug til centret. Den anden figur viser udviklingen i forbrug i forhold til m 2. Side 16 af 32

17 kwh Årligt totalt elforbrug i kwh, Køl Belysning ventilation og øvrigt forbrug Figur 4. Årligt elforbrug kwh/m², kwh/m ,7 47,3 43,8 45,2 9,1 10 6,2 6, Total Køl Figur 5. Reduktionen i elforbruget er opnået ved at tilpasse driftstider på ventilations- og køleanlæg. For at nedsætte elforbruget mest muligt, er centerforeningen påbegyndt udskiftning af den udendørs julebelysning. Lyskæderne bliver udskiftet med nye kæder, som bruger mindre energi. Desuden bliver julebelysning slukket ultimo uge 1, hvorimod den tidligere var tændt indtil udgangen af februar måned. Vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % (målt fra 2005) inden Det er tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i VestsjællandsCentret, da vi allerede har reduceret elforbruget Side 17 af 32

18 markant. Men det er stadig muligt at opnå besparelser. Eksempelvis ved i samarbejde med lejerne at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene ved opsætning af energibesparende lyskilder. Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne desuden nedsættes betydeligt. Vand VestsjællandsCentret er forsynet med to vandstik: et stik forsyner sprinklersystemet (umålt vand), og et stik forsyner samtlige tappesteder i VestsjællandsCentret (toiletter, vand til rengøring af centret o.lign, vand til køletårnene samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner, håndvaske og isterningmaskiner). I 2007 blev stikledning til brugsvand udskiftet, idet der var rustskaller i vandet før måleren. Vandforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur 6 og 7. m Årligt totalt vandforbrug i m 3 3, Forbrugsvand Køletårn Figur 6 Side 18 af 32

19 Årligt vandforbrug per kvadratmeter - m 3 pr. m 2, m 3 /m 2 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,31 0,28 0,29 0,28 0,05 0,04 0,04 0, Køletårn Forbrugsvand Figur 7 Vandforbruget i VestsjællandsCentret ligger på et jævnt niveau, uden de store udsving. I et forsøg på at undgå unødig vandspild er de gamle toiletter i lejemålene efterhånden alle blevet udskiftet med nye modeller, når de gamle gik i stykker. Vandforbruget til køletårnet er i 2008 svagt stigende. Dette skyldes til dels, at niveaumåleren til køletårnet hang, til dels at vi har forsøgt at optimere indetemperaturen i centret, idet der til tider om sommeren kan blive meget varmt. For oplysning om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Side 19 af 32

20 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra produktionen af varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 3. SO 2 kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 4. NOx kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 5. Spildevand Alt vand, med undtagelse af det fordampede vand fra køletårnene, ledes til offentlig kloak. Der fordamper 2,93 m 3 vand fra køletårnet ved maks. belastning i timen. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere, som tømmes af Slagelse Kloakservice, når der er behov for dette. Vandforbrug i m Hovedmåler , Fordampning køletårne 1270, Til kloak 9908, Side 20 af 32

21 Affald I VestsjællandsCentret er affaldssorteringen etableret i centrets varegård.. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store affaldsmængder fra de 50 butikker og kontorlejemål. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for VestsjællandsCentrets driftsafdeling. Affaldet i VestsjællandsCentret bliver reguleret efter Regulativ for erhvervsaffald af januar Slagelse Kommune har indført en ny affaldsordning i kommunen. VestsjællandsCentret har ansøgt om dispensation fra denne, idet vi ikke mener, at den lever op til vores behov med hensyn til afhentningsfrekvens m.m. Samtidig har vi problemer med pladsen i varegården med hensyn til placering af containerne. De enkelte lejere skal selv sørge for at have en aftale med et renovationsfirma om afhentning af deres restaffald. De fleste benytter Marius Pedersen som også Driftsafdelingen benytter til afhentning af Pap, storskrald m.m. VestsjællandsCentret stiller materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i forskellige fraktioner. VestsjællandsCentret tilbyder pt. lejerne mulighed for flg. fraktioner: Pap, aviser, metal, stort brandbart, miljø-affald, PE-plast, Flamingo og lysrør. I nedenstående figur/tabeller ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 9% 21% 69% Figur 8. Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Side 21 af 32

22 Affald til forbrænding i kg Brændbart småt Brændbart stort Storskrald Total Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Aviser og papir - Klart Pe-plast Flasker/glas - Fritureolie Elektronik 75 Lysstofrør + pærer 285 Jern og metal Total Tabel 9. Miljøfarligt affald i kg Maling, kemikalier etc. 10 Batterier 70 Olie og fedt fra fedtudskiller Total Tabel 10. Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Total Tabel 11. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Nogle af tallene er estimeret skøn, idet vi ikke ligger inde med oplysninger om antal kg. (batterier, lyskilder og miljøfarligt affald) Vi lever i øjeblikket ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes. Tallene viser at vi har en sorteringsgrad på 69 %. Dette tal ligger desværre over vores faktiske genanvendelsesgrad for hele centret, da vi er blevet opmærksomme på at lejernes affald (småt brændbart) ikke indgår i de tal, vi får oplyst fra vores transportør. For at opnå en bedre sortering af affaldet skal skiltningen i varegården forbedres. Det er samtidig ønskværdigt, at vi får bedre beholdere til affaldet. Pt. bruger vi bl.a. kommunens genbrugsø til aviser og glas ved opkørsel til P-taget. Såfremt vi fik beholdere til disse fraktioner i varegården, må vi formode at genavendelsesgraden vil stige. Der skal derfor arbejdes på at forbedre affaldsforholdene i varegården. I centret er der placeret skraldespande, hvor kunderne afleverer affald fx slikpapir, aviser, sodavandsflasker og dåser, papkrus, æbleskrog, papemballage mv. På sigt ønsker vi at give kunderne mulighed for at sortere affald i flere fraktioner. Dette stiller krav til rengøringspersonalets vogne, hvorfor dette koordineres med Anders Andersens Rengøring. Side 22 af 32

23 Lugt, støj og vibrationer Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. Side 23 af 32

24 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til G4S, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse formodes at have en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har et 1.hjælpskursus og pt. er flere af vagterne desuden ansat i Falck som reddere. Der er kameraovervågning i centret. VestsjællandsCentret har et godt og konstruktivt samarbejde med Politiet og SSP, således at ledelsen af centret hele tiden er på forkant med hvilke butikstyve, uheldige grupperinger m.m., som er aktive i byen og centret. Arbejdsmiljø De ansatte i VestsjællandsCentret hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdende til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2008 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 24 af 32

25 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 25 af 32

26 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Vi stiller krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi stiller i første omgang krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterlevelse af de stillede krav i Key2Greens manual for udformning af miljøredegørelser Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet Vejledning og vurdering fra Københavns Miljønetværk Grønne Erhverv Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 26 af 32

27 Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Optimering af anlæg og deraf besparelse af el, vand og fjernvarme. A002 A.1.2 Nedbringelse af elforbruget hos lejerne til lys og køl A003 A.1.3 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med samt på parkeringsarealerne. A004 A.1.4 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 2 % Gennemgang af centret med energikonsulent fra SK-forsyning Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejerne omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Dette skal ske i samarbejde med hovedkontoret. Dette afhænger at planerne for udvidelse/renovering af centret. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. KBR Kræver ikke budget Igangsat EJE/CGC Kræver ikke budget Igangsat SJE Kræver budget 2010 Afventer KBR Kræver budget Afventer A005 A.1.5 Reducere vandforbruget i centret. Undersøge muligheden for montering af vandmålere i alle lejemål, alternativt ved alle afgreninger. KBR Kræver budget Afventer A006 A.1.6 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. Tage kontakt til distributør. CAN Kræver ikke budget Afventer

28 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budget ramme Deadline Status A.2. Affald A007 A.2.1 Genanvendelsesgrad på 75%. Tilbyde flere fraktioner til sortering som er tilgængeligt hele tiden. Opdrage lejerne til at sortere deres affald bedre. KBR Kræver ikke budget Igangsat A008 A.2.2 Minimum 8 fraktioner, ønskværdig 13 fraktioner A009 A.2.3 Bedre indretning af affaldsgården. A010 A.2.4 Fraktionsopdelt skraldespande i centret til kunderne og kontorlokaler A011 A.2.5 Øge genanvendelsesgraden fra 69 til 75%. Tilbyde flere fraktioner i varegården: pap, fritureolie, papir, glas, bøjler, klar Pe-plast, jern og metal, træpaller, lysrør, batterier, elektronik, organisk affald, restaffald. Indretning af affaldsgård, så vi får plads til ovenstående fraktioner. Bedre tilgængelighed for lejerne herunder bedre skiltning. Ved udbytning/ombygning af centret skal denne faktor tages med i betragtning. Tilbyde kunderne i centret mulighed for at komme af med affaldet i flg. Fraktioner: restaffald, papir og organisk affald Månedlig information til lejerne om sorteringsgrad. KBR Kræver ikke budget Afventer KBR Indstilling Afventer KBR/SJE Indstilling Afventer EJE/KBR Kræver ikke budget Igangsat A012 A.2.6 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Nye skilte samt affaldsmanual. EJE Over driftsbudgettet Udført Side 28 af 1

29 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.3 Transport A014 A.3.1 Øge andelen af kunder der cykler til centret. A015 A.3.2 Reducerer varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A016 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. Undersøge muligheden for etablering af flere cykelstativer uden for centret. Skal samtænkes med planerne om udbygning. Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjeneste-ydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). KBR Over driftsbudgettet Afventer Sø Kræver ikke budget Afventer CGC/EJE Kræver ikke budget Afventer A017 A.4.2 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor og papirartikler KBR/EJE Kræver ikke budget Igangsat Side 29 af 1

30 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.5 Brand/sikkerhed A018 A.5.1 Fjerne brændbare materialer Oprette mulighed for henstilling af træpaller indenfor gitterporten om natten (for at undgå ildspåsættelse). A019 A.5.2 Hjertestarter Indkøb af hjertestartere, samt uddanne driftsfolk og vagter i brugen af denne. A020 A.5.3 Bedre overvågning i centret ITV Opsætning af flere overvågningskameraer A021 A.5.4 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. A022 A.5.5 Minimere konsekvenser af brand. Udstyre lejemål med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. Orientering omkring brandsikkerhed til alle nye butiksbestyrere. KBR Kræver ikke budget Afsluttet KBR Driftsbudget Afsluttet KBR Driftsbudget Afventer (afklaring af udbygning af centret) KBR Kræver ikke budget Igangsat KBR Indlagt i driftsbudgettet Afsluttet A023 A.5.6 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. Implementere Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. KBR Kræver ikke budget Igangsat A.6 Uddannelse vedr. miljø A024 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. A.7 Arbejdsmiljø Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. A025 A.7.1 Omklædning Etablere badeforhold til de ansatte i Steen og Strøm Centerdrift. EJE Kræver ikke budget. Løbende Igangsat KBR Driftsbudget Afventer A026 A.7.2 Bedre sikkerhed Opsætte gelænder ved køletårn. KBR Driftsbudget 01_ Afsluttet Side 30 af 1

31 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A027 A.7.3 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. CGC Kræver ikke budget. Løbende Igangsa A028 A.7.4 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A029 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser A.9 Grønne butikker A030 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. I samarbejde med Steen & strøm undersøge muligheder for samarbejde med energitjenesten. KBR Kræver ikke budget Afsluttet EJE/SJE Kræver ikke budget Afventer EJE/CGC Kræver ikke budget Igangsat Side 31 af 1

32 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 VestsjællandsCentrets totalareal: Areal hvor der anvendes el til ventilation: Areal hvor der anvendes el til belysning samt øvrigt forbrug Areal hvor der anvendes el til køling Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om City Vest...5 Placering og trafikale forhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1 1. Ledelsens beretning... 3 Miljøpolitik... 3 2. Indledende oplysninger... 4 Virksomhedsoplysninger... 4 Fakta om Ishøj Bycenter... 5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Helsingør Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Randers Storcenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Intern Koordinator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Glostrup Shoppingcenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Field s Copenhagen

Miljøredegørelse 2009. Field s Copenhagen Miljøredegørelse 2009 Field s Copenhagen Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Slotsarkaderne...5 Placering

Læs mere

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008 Intern Koordinator Miljøredegørelse 2008 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Field s...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...6

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi Er et værktøj til en systematisk indsats på miljøområdet Inddrager hele skolen fra lærerne, tekniske og administrativt personale, pædagoger, til elever, forældre og

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere