Den Sorte Diamant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sorte Diamant 1999-2013"

Transkript

1 Bibliotekshistorie nr. 11, 2014 Den Sorte Diamant Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne Af Steen Bille Larsen I marts 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om udbygning af Det Kongelige Biblioteks hovedbygning på Slotsholmen i København. Den eksisterende biblioteksbygning fra 1906 havde et areal på m 2. Den blev anlagt på Slotsholmen, et meget vigtigt historisk område, som har rummet kongernes residens, arsenal, orlogshavn, kunstkammer og kongens bibliotek. Slotsholmen er centrum for nationens styrende organer. Havnen har stadig været grundlag for Københavns og landets vækst. Der er sket store ændringer gennem 400 år, men på Slotsholmen ligger stadig landets styrelse, centraladministration og altså også nationalbiblioteket. Man havde oprindeligt en plan om at udvide bygningen fra 1906, men byudviklingen umuliggjorde dette. Allerede efter år var der alvorlige pladsproblemer. Bestræbelser på dengang at afhjælpe pladsproblemerne var utilstrækkelige og uden en langsigtet plan. Det var derfor nødvendigt at udflytte store dele af samlingerne til forskellige steder i København med store ulemper for bibliotekets drift. Langt de fleste bøger stod i lokaler, der var uegnede til opbevaring af biblioteksmateriale. Personalet arbejdede under ringe kontorforhold i overfyldte lokaler og med forældede og trange bogmagasiner. Oplægget i arkitektkonkurrencen var, at arealet i den gamle bygning skulle fordobles fra m 2 til m 2. I konkur- Steen Bille Larsen, cand. mag, chefkonsulent og tidligere vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek, Postboks 2149, 1016 København K

2 136 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Det Kongelige Biblioteks bygning fra 1906 var planlagt til at kunne rumme vækst i år. En udvidelse af biblioteket havde været ønsket i mange år, men blev først en realitet i 1999 efter en arkitektkonkurrence med en moderne udbygning mod havnen, kaldet Den Sorte Diamant. renceindbydelsen blev det understreget, at ydre forhold har gjort, at grundlæggende forudsætninger for biblioteksvirksomhed var under forandring, idet videns- og informationsformidlingen i disse år udvikler sig i lyset af IT-udviklingen. Konkurrencekravet var, at den nye bygning skulle give de bedst mulige vilkår for bevaring og benyttelse af samlingerne samt for udnyttelse af de mange muligheder, som er en følge af IT-udviklingen. Især skulle den nye bygning løse de alt for begrænsede muligheder, der var for at præsentere og give adgang til både bibliotekets almindelige bogsamlinger og til særsamlingerne af sjældne og kostbare bøger, håndskrifter, arkivalier, musikalier, kort- og billeder, judaistiske og orientalske samlinger.

3 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Konkurrenceprogrammets krav til det nye byggeri I konkurrenceprogrammet blev der opstillet en række krav til det nye byggeri: For det første skulle det nye bibliotek give en stærkt forbedret betjening af den specialiserede forskning og samtidig også skabe en væsentlig forbedring af de almene formidlings- og kulturaktiviteter, der indgår i et moderne bibliotek og kulturcenter. Udbygningen skulle have særlig vægt på udvidelsen af publikumsarealerne og bibliotekets funktioner som nationalbibliotek. For det andet skulle udbygningen åbne for langt bredere adgang til samlingerne, sikre deres langsigtede bevaring samt videreføre rationalisering og modernisering af publikumsbetjening, samlingsforvaltning og øvrige drift. For det tredje skulle udbygningen skabe nye rammer for en række kulturaktiviteter, der skulle være direkte og umiddelbart tilgængelige for et bredere publikum. I tilknytning til disse funktionelle krav var det også en betingelse, at udbygningen på Slotsholmen skulle indgå i en helhedsplan for hele denne del af det centrale København og de centrale dele af havnen. Sammen med planer om nyt biblioteksbyggeri var det målet at føre Københavns havn ud af en dvaletilstand, bl.a. ved at de eksisterende kajanlæg omdannedes til byformål. Den Sorte Diamant og IT-udviklingen September 1993 forelå resultatet af arkitektkonkurrencen. Vinderen var arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen. Vinderresultatet var en karakteristisk og meget markant bygning, som skulle stå som et skulpturelt pejlemærke i byen. Bygningen svæver på et glasbånd, friholdt fra jorden og giver indblik i bygningens foyeretage. Dens vridning og de skrå facader giver bygningen en dynamik, som adskiller sig fra en traditionel bygnings vinkelrette facader. De skrå forløb ses også i atriets store glasparti mod havnefronten. Set mod øst hælder bygningen fra nord mod syd. Set fra syd hælder bygningen fra øst mod vest. Ved afsløring af konkurrenceresultatet blev bygningen af kulturministeren spontant kaldt en sort diamant.

4 138 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Resultatet af arkitektkonkurrencen i 1993: Den Sorte Diamant, åbnet for offentligheden i Arkitekter var arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen. Den karakteristiske bygning opfyldte målet om, at den skulle stå som et skulpturelt pejlemærke for byen København var både året, hvor Tim Berners-Lee, programmør ved CERN i Geneve, udviklede den første moderne web-browser og året, hvor Det Kongelige Bibliotek skulle konkretisere planerne for den største udbygning i næsten 100 år. I biblioteksverdenen havde man i flere år været klar over, at IT ville få stor betydning for informationsformidlingen. Med Tim Berners-Lee s epokegørende moderne web-browser skete der et ryk. Det stod nu helt klart, at IT-udviklingen ville revolutionere håndteringen af og adgangen til information og dermed også biblioteksvirksomheden. Hvordan, var imidlertid det store spørgsmål. Hvad det betød for den fysiske indretning af den nye bygning var ligeledes et stort spørgsmål. Et var sikkert, at der ville ske forandringer.

5 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Planlægningen af funktionerne i den nye bygning lettedes af, at arkitekterne havde fulgt konkurrenceprogrammet meget nøje. Deres eneste større ændringsforslag til konkurrenceprogrammets krav om en ny stor læsesal med 300 pladser var en opdeling af den store læsesal i to mindre læsesale, hver med ca. 150 pladser, placeret på hver sin side af et midterparti med balkoner samt med en bro, som forbandt de to læsesale. Denne ændring blev gennemført og viste sig at være en fordel. Overskuelighed og fleksibilitet var styrende for hele den fysiske indretning, hvor ruminddeling, skranker osv. i så høj grad som muligt skulle bestå af møbler og vægge, som kunne flyttes uden uoverstigelige omkostninger. I planlægningen var bibliotekets ledelse stærkt inspireret af den engelske arkitekt Harry Faulkner-Brown s ten commandments for godt biblioteksbyggeri, 1 hvor især kravet om fleksibilitet kom til at spille en meget stor rolle i den nærmere planlægning af bygningen. Hovedfunktionerne i Den Sorte Diamant 7. september 1999 blev Den Sorte Diamant officielt åbnet af dronningen og kulturministeren. Dagene derefter var en sand festuge med 11 store arrangementer med deltagelse af regeringen, kulturliv, forskning, uddannelse, biblioteksverdenen. I weekenden september var der åbent hus for hele landets befolkning. 15. september åbnede bygningen for offentligheden. Et af kravene i arkitektkonkurrencen havde været, at den nye bygning skulle gøre en række kulturtilbud umiddelbart tilgængelige for et bredere publikum. Bygningen var derfor opdelt i en Kulturdel og en Biblioteksdel, som er forbundet med en travelator (rullende fortov). Biblioteksdelen er åbent i bibliotekets almindelige åbningstid 9-21, hvorimod Kulturdelen kan have længere åbningstider og kan fungere uafhængigt af biblioteksfunktionerne. 1. Arkitekt Harry Faulkner-Brown s ten commandments for godt biblioteksbyggeri: 1. Flexible; 2. Compact; 3. Accessible; 4. Extendible; 5. Varied; 6. Organized; 7. Comfortable; 8. Constant; 9. Secure; 10. Economic.

6 140 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Funktionerne i Den Sorte Diamant ved åbningen i Bygningen er opdelt i en Kulturdel i gadeplan og øverst en Biblioteksdel. De to dele er forbundet med en travelator. Læsesal Vest er hovedlæsesal og er sammen med centrene for Kort og Billeder, Manuskripter, Musik og Orientalia og Judaica tiltænkt forskere. Center for Internationale Publikationer og Avislæsesalen er tiltænkt et bredere publikum. Benyttelsesmønsteret har siden åbningen i 1999 været det samme, hvor Kultur- og Biblioteksdel kan fungere uafhængigt af hinanden: Den Sorte Diamant åbner om morgenen kl. 8, og brugerne kan benytte biblioteksfunktionerne Kulturelle arrangementer om aftenen kan fortsætte uafhængigt af åbningstiderne i Biblioteksdelen, da travelatoren (det rullende fortov) kan spærres om aftenen. I princippet kan Kulturdelen være åben hele natten, samtidig med at Biblioteksdelen uden for åbningstiden beskyttes af et integreret overvågningssystem med tyverialarmer, videoovervågning, døgnvagt, vagtrundering og adgangskontrol. Døgnvagten styrer åbnings- og lukketider i de forskellige dele af bygningen. Biblioteksdelen blev indrettet med 2 nye læsesale med ca. 150 læsepladser på hver (Læsesal Vest, Forskerlæsesalen og en Avis- og tidsskriftlæsesal) og 5 centre med speciallæsesale: Center for Ma-

7 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant nuskripter og Boghistorie, Center for Musik og Teater, Center for Judaica og Orientalia, og Center for Kort og Billeder. Det sidste center, Center for Internationale Publikationer indrettedes i den gamle læsesal i bygningen fra Kulturaktiviteterne var en vigtig del af planen for den nye bygning. Kulturdelen udvidedes betragteligt og blev indrettet med nye mødelokaler, tre nye udstillingssale og en møde- og koncertsal, Dronningesalen, med op til 600 pladser. Den Sorte Diamant med et kig ned i Kulturdelen. Kulturdelen forbindes med Biblioteksdelen med en travelator. Kulturdelen kan i princippet være åben hele døgnet, medens Biblioteksdelen med de store værdifulde skatte overvåges af døgnvagt.

8 142 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Læsepladserne viste sig at være meget populære blandt de studerende. Biblioteket valgte derfor snart efter åbningen at definere et stort antal pladser som studiepladser, tiltænkt de studerende. Tidligere kendte kun få til Det Kongelige Biblioteks eksistens. Efter åbningen af Den Sorte Diamant rykkede Det Kongelige Bibliotek fra en tilbagetrukken tilværelse til at blive et ikon for hele Danmark. Mange danskere kender i dag til eller har hørt om Den Sorte Diamant. Konkurrenceprogrammets krav om, at den nye bygning skulle være et markant bidrag til Københavns profil og et stærkt signal om moderne byudvikling, var opfyldt. For at kunne fastholde nødvendigheden af den politiske og folkelige forståelse har det været afgørende for biblioteket at fastholde et nyt koncept om, at museumsaktiviteter og kulturaktiviteter understøtter de biblioteksmæssige og forskningsunderstøttende funktioner. Bygningen var populær fra første dag både blandt brugerne og i det almindelige omdømme. Efter en start med over tusinde omvisninger om året for grupper mod betaling ligger besøgstallet nu på ca. 250 omvisninger om året. Mest overraskende var modtagelsen blandt de studerende. Bygningen var tiltænkt forskere og avancerede

9 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant brugere. Der var ikke tiltænkt mange egentlige studenterlæsepladser, fordi der var en arbejdsdeling, hvor betjeningen af de studerende skulle foregå på fakultetsbibliotekerne. Det viste sig imidlertid, at bygningen omgående blev meget populær blandt de studerende, som lod sig inspirere af de fornemme arkitektoniske rammer. En sådan tilstrømning af studerende var ikke forudset og heller ikke, at læsepladserne var optaget fra morgenstunden af studerende. Det var klart at det ville kunne føre til et pres på biblioteket med ønske om flere studiepladser. Biblioteket valgte hurtigt at definere et stort antal pladser som studiepladser for de studerende. Som forventet blev bygningen meget hurtigt stærkt præget af IT-udviklingen, også hurtigere end forudset. Den elektroniske benyttelse steg langt hurtigere end forventet og omvendt var nedgangen i benyttelsen af fysiske samlinger meget markant. Bygningen var planlagt til at håndtere bøger til hjemlån årligt. I 2013 var antallet under bøger. Til gengæld har biblioteket årligt elektroniske udlån (2013). Disse nye udviklingstræk fik indflydelse på udnyttelsen af bygningen. Center for Internationale Publikationer Det indgik i planerne for Den Sorte Diamant, at der skulle være fem specialiserede centre, som skulle forenkle specialisternes adgang til specialsamlingerne af de særlige materialetyper. Center for Internationale Publikationer åbnede i den gamle læsesal i januar Centret havde ca. 95 læsepladser. Centrets ansvarsområde var aktuelle opslagsværker og depotsamlinger fra bl.a. EU, NATO og FN, hvilket understøttede almen vejledning af borgerne i spørgsmål om internationale organisationer, især vedr. EU. Snart efter åbningen skiftede de internationale organisationer udgivelsesform og gik over til e-publicering. Inden for to år havde centret overlevet sig selv. Uden at der er ændret ved de 95 læsepladser blev Center for Internationale Publikationer i 2002 omdannet til Læsesal Nord. Den fungerer nu som en generel studenterlæsesal uden opsyn, hvilket har lettet presset på de øvrige læsesale. De studerendes egen sociale kontrol opretholder ordenen. Læsesal Nord er stærkt benyttet og alle læsepladser er besat det meste af dagen.

10 144 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Studenterlæsesal, Læsesal Nord. Læsesalen åbnedes først som Center for Internationale Publikationer, men da de internationale organisationer overgik til digital publicering ændredes læsesalen til studielæsesal for studerende. Center for Kort og Billeder Et andet af de nye centre var Center for Kort og Billeder, som skulle give adgang til bibliotekets 18,5 millioner billeder (kulturhistoriske billeder, kunstfotografier og luftfotografier) og kort. Centret var indrettet i et lokale med et meget stort bord, med en stor håndbogssamling og 24 studiepladser. Billeder og kort var nogle af de materialetyper, som meget hurtigt udviklede sig til at blive digitale. Biblioteket forudså, at ITudviklingen ville medføre at kort og billeder på papir ville miste deres betydning og at det på langt sigt ville medføre en faldende benyttelse i centret. Uden at afvente denne udvikling besluttede biblioteket derfor at Center for Kort og Billeder skulle nedlægges i sin nuværende form med faste åbningstider. I stedet skulle brugerne henvende sig pr. mail og kommunikere med biblioteket elektronisk. Det ville spare ressourcer til fysisk betjening. De kunne i stedet anvendes til den digitale udvikling.

11 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Resultatet var, at der blev gennemtvunget en ændring i benyttelsesmønstret, hvorved centrets læsesal bliver benyttet mindre. I stedet omdannedes læsesalen til Kulturarvssalen, hvor det store bord kunne anvendes til forevisning af kostbarheder og store formater, enten i forbindelse med besøg af politikere og andre beslutningstagere eller som led i rundvisninger og undervisning. Samtidig fungerer læsesalen stadig som Center for Kort og Billeder, men det sker i meget mindre omfang og kun når salen er reserveret på forhånd. Kulturarvssalen er et fornemt rum, og som ny funktion i biblioteket er det en stor succes. Salen har været ramme om mange danske og internationale besøg, den tjener som lokale for medarbejderorienteringer og som ramme om præsentation af nye services. Brugere af kort og billeder betjenes stadig, men som planlagt er den fysiske benyttelse faldende. Besøg af daværende kulturminister Per Stig Møller i den nyindrettede Kulturarvssal, hvor Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen (th.) præsenterer sjældne og kostbare værker.

12 146 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Avis- og tidsskriftlæsesalen med tomme tidsskrifthylder efter at de faglige og videnskabelige tidsskrifter var overgået til e-publicering. Det frigjorte areal er udnyttet til at øge antallet af studiepladser til de studerende. Læsesal Øst, avis- og tidsskriftlæsesal Som nævnt ovenfor viste det sig at være en fordel, at arkitekterne valgte at indrette to læsesale med ca. 150 pladser hver, frem for en stor med 300 pladser. Et af de påtænkte formål med den store læsesal var, at den også kunne tjene som avis- og tidsskriftlæsesal. Funktionen som Avis- og tidsskriftlæsesal blev i stedet placeret i læsesal øst med 150 pladser. Avislæsesalen med mikrolæseapparater var et tilbud til hele befolkningen. Desuden var årgange af mere end tidsskrifttitler opstillet på åbne hylder. Den overskydende plads stod til rådighed for studerende, der læste kursuslitteratur. Bibliotekets brugere benytter nu tidsskrifterne i elektronisk form. Det er i hovedsagen lærere og studerende, som har brugerrettigheder til at benytte dem hjemmefra. Brugere af avislæsesalen benytter de elektroniske udgaver af aviserne på stedet, da bibliotekets licensaftale gør det muligt for alle læsesalsbesøgende at benytte avisernes elektroniske udgaver.

13 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Med en hast, som ingen vist havde forudset, overgik de faglige og videnskabelige tidsskrifter til e-publicering. Biblioteket besluttede at ophøre med at modtage papirudgaverne, uanset om forlagene stadig udsendte tidsskrifterne i papirudgave parallelt med e- udgaven. Resultatet var at der kunne gennemføres en stor rationalisering i forvaltningen af tidsskrifterne, og at der blev frigjort et meget stort antal kvadratmeter. Da behovet for studenterlæsepladser stadig var meget stort, blev den frigjorte plads indrettet med 36 nye pc-arbejdspladser, studiepladser og sofaarrangementer, som indbyder til gruppearbejde. Studenterlæsesalen, Læsesal Øst er meget populær og midt på dagen fuldstændig besat med arbejdende studerende. Center for Musik og Teater / Center for Orientalia og Judaica Understøttelse af musikforskningen var et af de meget højt prioriterede tilbud, som biblioteket ønskede at stille til rådighed i Den Sorte Diamant. Derfor indrettedes Center for Musik og Teater i den nye bygning med 20 studiepladser og en helt særlig service, idet centret indrettedes med den ubestridt største musikfaglige håndbogssamling i Norden, herunder en i princippet komplet samling af Samlede Værker af førende danske og internationale komponister. Målet var at musikforskningen i Danmark skulle have fysiske rammer, som ikke tidligere var set. Centret åbnede med en reception, hvor hele det danske musikvidenskabelige og musikfaglige miljø var inviteret. Et par år efter åbningen blev der gennemført brugerundersøgelser, hvis resultat var meget overraskende. Ud af centrets mange besøgende var kun 5 pct. forskere, hvilket bl.a. skyldtes at antallet af musikforskere i København var blevet reduceret stærkt i de foregående år. I stedet blev centret benyttet af privatpersoner og af studerende. For disse grupper var resultatet af brugerundersøgelserne imidlertid meget skuffende med tilfredshedsprocenter på under 50. Dvs. at hver anden bruger var utilfreds med centret. Biblioteket analyserede brugerundersøgelserne og gennemførte en række initiativer, men trods de mange anstrengelser lykkedes det

14 148 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant aldrig at øge brugertilfredsheden. Konklusionen blev derfor i 2011 at nedlægge Center for Musik og Teater. Funktionen blev flyttet til Læsesal Vest. Center for Musik og Teater delte lokale med Center for Orientalia, som også har 20 studiepladser. De orientalske samlinger rummer, hvad der gennem århundreder er indsamlet af kildemateriale vedrørende Asiens lande under tidligere tiders danske ekspeditioner, bl.a. den berømte ekspedition til det lykkelige Arabien i 1760 erne. Den samfundsmæssige og økonomiske udvikling i især Østasien betyder, at det ikke længere giver mening at vesterlændinge skal foretage antropologiske og lingvistiske feltstudier af disse områder, og tilgangen af materiale til de orientalske samlinger er faktisk ophørt. For det judaistiske område er udviklingen gået i retning af en stadig stærkere e-benyttelse og et deraf følgende fald i benyttelsen af centret. Det var derfor uproblematisk at nedlægge Center for Orientalia og Judaica samtidig med Center for Musik og Teater. De frigjorte 2 x 20 læsepladser blev benyttet til at efterkomme de studerendes store pladsbehov, og lokalet er omdøbt til Læsesal E-Vest. Denne læsesal er nu stærkt benyttet, og brugertilfredsheden er meget høj. Diamantinformationen Da Den Sorte Diamant åbnede, var det en del af planen, at bygningen skulle rumme en boghandel, Diamantboghandelen, som en naturlig del af de tilbud, som biblioteket skulle stille til rådighed. Diamantboghandelen var placeret direkte inden for hovedindgangen og var således det første, som mødte de besøgende, når de trådte ind i bygningen. Diamantboghandelen var drevet som privat virksomhed med en forpagtningsaftale. Som privat virksomhed delte boghandelen skæbne med den øvrige bogbranche med vanskelige økonomiske vilkår. På grund af de vanskelige forretningsbetingelser havde boghandelen to forskellige forpagtere i løbet af ti år. Først var boghandelen en del af en stor boghandlerkæde, siden blev den videreført af en ny forpagter, der drev boghandelen som den mest klassiske boghandel i Danmark, hvor faglig viden og ekspertise gik hånd i

15 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Diamantinformationen ved åbningen i Diamantinformationen er placeret lige umiddelbart ved hovedindgangen fra Søren Kierkegaards Plads. Den yder generel vejledning, sælger billetter til arrangementer og sælger bibliotekets egne publikationer. Desuden er der indrettet et område med selvekspedition af reserverede bøger til hjemlån. hånd med det bedst tænkelige udvalg af bøger på det danske marked. Lige meget hjalp det: boghandelen gav underskud. I 2011 meddelte ejerne, at de ikke ønskede at fortsætte, fordi det ikke var muligt at vende underskud til blot balance. Denne meddelelse gav anledning til mange overvejelser om, hvorvidt en boghandel stadig skulle være en del af den profil, som de besøgende møder som det første indtryk. Biblioteket inddrog her et andet forhold i overvejelserne. I brugerundersøgelser var meldingen fra brugerne, at indgangspartiet i Den Sorte Diamant var svært at orientere sig i. Spørgsmålet fra brugerne var: Hvor skal man henvende sig? I boghandelen? I cafeen, Øieblikket? Eller en skranke helt bagerst i lokalet? Konklusionen blev, at problemet med de uklare signaler i indgangspartiet skulle løses ved at ændre området lige inden for indgangen fra boghandel til modtagelsesområde. Det fik navnet Diamantinformationen.

16 150 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Udlånsskranken ved åbningen i Den Sorte Diamant. Det er en lang skranke med fire-fem bemandede udlånsstationer. Det er nu ændret til et udstillings- og receptionsområde og udlånet er ændret til selvbetjening. Når brugerne i dag træder ind i bygningen møder de altså Diamantinformationen i det område, hvor Diamantboghandelen tidligere havde til huse. Tidligere tiders uklarhed er dermed søgt løst. Diamantinformationen er stedet for almen information, for salg af billetter til kulturarrangementerne samt til et sted med salg af bibliotekets egne publikationer. Et andet ønske var at omlægge hjemlånsfunktionen til selvbetjening med lang åbningstid og at flytte selvbetjeningsautomaterne tættere på indgangen. Derfor indrettedes Diamantinformationen også som udlånssted med en selvbetjeningsfunktion, hvor brugerne i åbningstiden for Kulturdelen kan aflevere og afhente bøger til hjemlån. Området, som tidligere har været anvendt til en stor udlånsskranke og planlagt til et udlån af bøger om året, er nu helt ændret. Udlånsskranke, medarbejderarbejdspladser og bogreoler er væk. I stedet anvendes området til udstillinger og mindre arrangementer. Brugerne kan som nævnt hente og aflevere hjemlånsbøger i Diamantinformationen umiddelbart ved hovedindgangen.

17 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Funktionelle ændringer på 15 år Som det fremgår af denne artikel, er der sket mange funktionelle ændringer i Den Sorte Diamant. Alt i alt har en stor læsesal og tre centerlæsesale ændret funktion. Udlånsekspeditionen har skiftet plads og er rykket nærmere på brugerne og har samtidig udvidede åbningstider. Boghandelen er erstattet af en fælles modtagefunktion. Fælles for disse ændringer er, at ingen af dem var forudset eller planlagt, da funktionerne i bygningen blev fastlagt. Det er bemærkelsesværdigt at disse ændringer er gennemført uden at det har været nødvendigt med de store bygningsmæssige forandringer. Lokalerne er de samme, rummene er de samme, væggene er de samme, men funktionerne er ændret. Der er flyttet rundt på møblerne, men ikke meget mere. Der er tale om nye funktioner i eksisterende fysiske rammer, takket være bygningens fleksibilitet. Trods de mange ændringer er den grundlæggende ide for Den Sorte Diamant fastholdt, med en Kulturdel og en Biblioteksdel, hvor Funktionerne i Den Sorte Diamant Den grundlæggende ide er fastholdt med en Kulturdel og en Biblioteksdel. Læsesal Vest og Center for Manuskripter er tiltænkt forskere. Læsesalene E-Vest, Nord og Øst er tiltænkt studerende. Kulturarvssalen anvendes til formidlingsformål.

18 152 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Kulturdelen kan have længere åbningstider end Biblioteksdelen og kan fungere uafhængigt af biblioteksvirksomheden. Bygningen lever stadig op til konceptet om, at museumsaktiviteter og kulturaktiviteter understøtter de biblioteksmæssige og forskningsunderstøttende funktioner. Den overordnede ide i bygningen er således ikke ændret, men i takt med IT-udviklingen har lokalerne i bygningen fået nye funktioner, med større brugertilfredshed til følge og uden at det har medført meget store bygningsmæssige udgifter.

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37 Indholdsfortegnelse: I. Forord Side 2 II. Beretning Side 3 III. Driftsregnskab Side 8 IV. Resultatanalyse Side 11 V. Organisation og personale Side 37 VI. Anlæg Side 45 VII. Påtegning Side 48 Bilag: 1)

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Notat om bibliotekernes udvikling

Notat om bibliotekernes udvikling Notat om bibliotekernes udvikling 1 1. Baggrund vilkår og udfordringer for biblioteksdrift anno 2015 Bibliotekerne er på det kommunale landkort den største kulturinstitution og på landsplan den næst største

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Der er flere muligheder, end du tror Seminar den 26. oktober 2010 Flemming Munch 1 SB s vision 2010 Statsbiblioteket vil være en markant aktør i

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Knuds KINO. Café & Scenekant. Kino Strandvejen 87 3390 Hundested

Knuds KINO. Café & Scenekant. Kino Strandvejen 87 3390 Hundested Knuds KINO Café & Scenekant Knuds KINO set fra toppen af skaterrampen på Mellemrummet. Strandvejen grænser op til det nye indgangsparti. Illustreret af J. Forsmann Kino Strandvejen 87 3390 Hundested Indledning

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder

Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Overordnet set gælder folkeoplysningslovens regler om lokaleanvisning i forhold til foreninger m.fl., der ønsker at benytte Kulturcenter Mariehøjs

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

BIBLIOTEKET OG KULTURSTRØGET

BIBLIOTEKET OG KULTURSTRØGET BIBLIOTEKET OG KULTURSTRØGET GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECS ORIENTKAJ 4 DK 2150 NORDHAVN GP@GOTTLIEBPALUDAN.COM TLF. +45 41718200 APRIL 2017 Side 1 BIBLIOTEKET Biblioteket og Kulturstrøget Roskilde Bibliotek

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf

Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf Som om det altid har været en del af vores by, ligger Skuespilhuset unikt placeret ved havnebassinet på Kvæsthusmolen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed. Ikke fordi bygningen kommer til at bære hans navn, for han var

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet PRESSEMEDDELELSE Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet Gammel Estrup Herregårdsmuseet slår dørene op for to nyistandsatte rum Billardsalen og Tårnværelset

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere