2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser"

Transkript

1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017

2 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Indhold 1. Temabeskrivelse Mål for læringsudbyttet Struktur og fagligt indhold Omfang i og fordeling af ECTS Centrale fagområder, fag og indholdskomponenter Studieaktivitetsmodel Studieaktiviteter Teoretisk del Studieopgave Studieopgave Studieopgave Studieopgave Klinisk del/praktik Mål for læringsudbyttet Indholdskomponenter Studieaktiviteter (kategori 1-4, digitale studieaktiviteter og evt. simulationsundervisning) Pædagogisk tilrettelæggelse Praktisk tilrettelæggelse: Eventuelle forudsætninger for prøven ingen. Godkendelse af 2.semester kræver godkendelse af deltagelse i klinisk undervisning Eventuelle forudsætninger for prøven Retningslinjer for Intern prøve som afslutning på 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Forudsætninger for prøven Tilmelding til prøven Prøvens udstrækning og form Bedømmelse af læringsudbyttet... 25

3 1. Temabeskrivelse Temaet orienteres mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med henblik på at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder. Temaet omfatter sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med vægt på kroppens struktur og funktion samt menneskets fysiske, mentale, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Der arbejdes med borgerrettet kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der anvendes grundlæggende videnskabelig metode. 2. Mål for læringsudbyttet Målene for læringsudbyttet på semestret hentes fra studieordningen Den studerende Viden V1. Har viden om og kan reflektere over betydningen af aktivitet og deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og omgivelsernes indflydelse på menneskets fysiske og mentale sundhed og livskvalitet, V2. Kan forklare kulturens betydning for menneskers sundhedsadfærd og relaterede behov samt kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom V3. Kan beskrive og forklare teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter. V4. Kan nævne og beskrive ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse og evaluerings, og interventionsmetoder i relation til samspil mellem menneske, aktivitet og omgivelser. V5. Kan benævne sundhedssystemer og beskrive ergoterapeutens rolle, kommunikation og samarbejde V7. Kan beskrive og udforme borgerens og patientens mål V8. Kan forklare etiske problemstillinger V9. Kan beskrive kreativitet som metode til forandring af praksis samt borger/patienter. V10. Kan beskrive kommunikationsteorier og -metoder og forklare den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse V12. Kan forklare egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder V14. Kan forklare videnskabsteori og forskningsmetode Færdigheder 3

4 F 1. Kan vurdere samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet, F2. Kan redegøre for ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder argumentere for aktiviteters terapeutiske potentiale, F5. Kan i samarbejde med borger og patient begrunde aktivitetsbehov i relation til sundhed og livskvalitet og redegøre for indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse, F6. Kan redegøre og udføre ergoterapeutisk undersøgelse-, analyse, intervention og evalueringsmetoder indenfor habilitering, rehabilitering og palliation F11. Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og skelne empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer K7. Kan identificere og formulere egne læringsbehov. K8. Kan identificere behov for at indgå i faglig udvikling af relevans for ergoterapi. 3. Struktur og fagligt indhold 3.1 Omfang i og fordeling af ECTS 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser 30 ECTS Fordeling af ECTS på videnskabelige områder: Sundhedsvidenskab 18 ECTS (Ergoterapi 10,6 ECTS, klinisk undervisning 1,4 ECTS, videnskabsteori og videnskabelig metode 1 ECTS og Sygdomslære 5 ECTS) Naturvidenskab 6 ECTS (anatomi 4, fysiologi 2) Humanistisk videnskab 3 ECTS (Klinisk undervisning 1, psykologi 1,5, pædagogik 0,5) Samfundsvidenskab 3 ECTS (sociologi 2, herunder videnskabsteori og videnskabelig metode 1) 3.2 Centrale fagområder, fag og indholdskomponenter Fag ECTS Workload Sundhedsvidenskabelige fag Klinisk undervisning 1,4 Herunder 0,5 tværprofessionelle element 4

5 Ergoterapi 10,6 Herunder 1,5 tværprofessionelle element Sygdomslære 5 Videnskabsteori 1 Naturvidenskabelige fag Anatomi 4 Fysiologi 2 Samfundsvidenskabelige fag 3 84 Sociologi 2 Videnskabsteori 1 Humanistiske fag 3 84 Klinisk undervisning 1 Psykologi 1,5 Pædagogik 0,5 I alt 30 ECTS 840 5

6 4. Studieaktivitetsmodel I studieplan for 2. semesteret beskrives de obligatoriske delaktiviteter for semestret. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet undervisning laboratorium formidling eksamen feedback refleksion innovationsforløb tværprofessionelt samarbejde blended learning Deltagelse af: Underviser & Studerende feedback dokumentation videndeling fællestimer formidling blended laerning Kategori 1 Deltagelse af og studerende Initieret af 243 timer Kategori 4 Deltagelse af og studerende Initieret af studerende 57 timer Initieret af: Underviser Initieret af: Studerende Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af 192 timer Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 308 timer læringssamarbejde mellem studerende øvelse i laboratorium studieopgave forberedelse af feedback og reflektion blended learning Deltagelse af: Studerende videndeling studentermiljø-aktiviteter studiegrupper egen forberedelse til eksamen forberedelse og efterbehandling af undervisning laboratorieøvelser 6

7 5. Studieaktiviteter Studieopgave 1 Studieopgave 2 Studieopgave 3 Studieopgave 4 Varighed: ca. 4 uger Varighed: ca. 3 uger Varighed: ca. 4 uger Varighed: ca. 4 uger Ergoterapi og børn Grundlæggende SI og SI problemstillinger OTIPM og valgfri begrebsmodel Ergoterapeutisk anvendte undersøgelser Behandlings principper Mål/handleplan Ergoterapeutisk intervention Udviklingspsykologi Psykiatri Ergoterapi og borgerrettet kommunikation Professionel kommunikation Klinisk del Ergoterapi og somatik Ergoterapi og ortopædkirurgiske problemstillinger CPPF og valgfri begrebsmodel Undersøgelsesmetod er på kropsniveau Ergoterapeutisk anvendte undersøgelser Behandlings principper Mål/handleplan Ergoterapeutisk intervention Ergoterapi og psykiatri Ergoterapi og personlighedsforstyrrels er og angst Valgfri arbejdsprocesmodel og begrebsmodel Ergoterapeutisk anvendte undersøgelser Behandlings principper Mål/handleplan Ergoterapeutisk intervention Psykiatri Fysiologi, sanser, smerter og balance Ortopædkirurgi Fysiologi, musklernes arbejdsformer 6. Teoretisk del 6.1 Studieopgave 1 Opgave i det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde relateret til børn Varighed ca. 4 uger Opgaven er opdelt i tre trin: 1. introduktion, 2. Arbejde med opgaven, 3. Formidling, feedback og refleksion Trin 1. Introduktion Introduktion til studieopgave 1 Gennemgang af opgaven ergoterapi og børn 7

8 Læringsmål og samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne udarbejdes med udgangspunkt i den udleverede skabelon Der formuleres fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde Hver studerende udarbejder personlige læringsmål De personlige læringsmålene skal fremlægges for gruppen Trin 2. Arbejde med opgaven: 2.1 Forberede undersøgelse: Det halve hold får udleveret en case med en beskrivelse af et barn med en udviklingsproblematik. Styregruppen forbereder mødet med og undersøgelsen af barnet, og kan inddrage det halve hold efter behov. I undersøgelsen skal styregruppen gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. Inden mødet med barnet forbereder styregruppen: Tager kontakt til ergoterapeut fra praksis Journallæsning eller læsning af case, hvor der videregives oplysninger om helbredstilstand, aktivitet og deltagelse, kropsfunktioner, omgivelserne. Endvidere indeholder forberedelsen overvejelser om: Hvordan kommer udviklingsproblematikken til udtryk? Undersøgelse af aktivitet og deltagelse, fx Hvordan hverdagen påvirkes af barnets udviklingsproblematik Overvejelser om omgivelserne indflydelse på barnets aktivitet og deltagelse Valg af undersøgelsesmetode og redskab (aktivitets og/eller kropsniveau) Pædagogiske overvejelser om setting, kontakt og kommunikation til barnet, f.eks. hvordan indrettes rummet til undersøgelsen, hvordan tager I imod barnet, hvordan præsenterer I jer selv? Rollefordeling mellem styregruppens medlemmer Planlægning af en praktisk aktivitet, såfremt observation af aktivitetsudøvelse indgår i undersøgelsen. Endvidere overvejelser om: Evt. interview af ergoterapeut, der er tilknyttet barnet vedrørende ergoterapeutens arbejdsproces Undersøgelse af barn og indsamling af data 8

9 Styregruppen mødes med barn og praksisergoterapeut det aftalte sted og den planlagte undersøgelse udføres og optages på video. Alternativt kan undersøgelsen planlægges udført i Living Lab på uddannelsesstedet. Såfremt der er behov for behandling af video, foretager styregruppen dette som forberedelse til trin og udarbejder endvidere en kort præsentation af barnet samt det/de valgte undersøgelsesredskaber som placeres i lukket mapper på Fronter Undersøgelse af barn og indsamling af data Undersøgelsen vises for det halve hold. 1.lektion: Styregruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion, svarende til undersøgelsen af barnet (ca. 45 min). Det halve hold deltager som observatører, og fordeler observation ud fra følgende fokuspunkter Relevansen af de valgte undersøgelsesmetoder og redskaber Planlægningen af undersøgelsen/bliver undersøgelsen udført som foreskrevet i referencen? Indhentes de relevante og nødvendige data? Hvordan er den pædagogiske tilgang til barnet? Hvordan er kontakt og kommunikationen mellem studerende og barnet? Hvordan bliver principperne for klient/familie/børnecentreret praksis anvendt? Bemærkede du særlige vanskeligheder omkring barnets relationer til omgivelserne og i givet fald hvilke? Identificere ressourcer og aktivitetsproblemer hos barnet, f.eks. hvordan kommer sygdommen til udtryk i hverdagslivet, herunder aktivitetspotentiale, aktivitetsproblemer, aktivitetsbalance og aktivitetsidentitet Noter observationer og undersøgelsesresultater lektion Feedbacken starter med styregruppens umiddelbare refleksioner over den udførte undersøgelse. Herefter får styregruppen feedback fra resten af det halve hold, og en i forhold til punkterne ovenfor. Afslutningsvis skal styregruppen kort reflektere over: Hvad har jeg hørt fra den givne feedback og hvad skal jeg arbejde videre med/læringsmål. 2.3 Bearbejdning af data og planlægning af ergoterapeutisk intervention: De tre grupper pr. halve hold arbejder med analyse af data fra undersøgelse og opsamling. Systematisering af data 9

10 Data analyseres med inddragelse af relevant teori Identificere aktivitetspotentiale og aktivitetsproblematikker Opstil 3 SMART mål ud fra analysen Udarbejde mål og handleplan ud fra et af SMART målene Planlæg ergoterapeutisk intervention. Gruppen foretager en analyse af en betydningsfuld aktivitet med henblik på at udvælge en aktivitet som kan medvirke til opfyldelse af det valgte mål. 2.4 Udarbejdelse af skriftlig opgave: Opgaven skal være struktureret efter en ergoterapeutisk arbejdsproces model og indeholde: Kort præsentation af barnet Konklusion på analysen, herunder barnets aktivitetspotentiale og aktivitetsproblematikker. Præsentation af SMART målene. Beskrivelse af planlagt ergoterapeutisk intervention. Opgaven må max. fylde anslag. Opgaven skal følge: formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt. 15.pdf Opgave afleveres i mappe på Fronter efter aftale med. Trin 3. Formidling, feedback og refleksion: Formidling og feedback: Grupperne mødes på de halve hold og har læst hinandens opgaver med henblik på at give hinanden konstruktiv feedback. Den enkelte gruppe kvalificerer det skriftlige oplæg med en uddybende mundtlig formidling. For eksempel ved brug af quiz, PowerPoint, rollespil, filmklip, artikel mm. Formidling og feedback arrangeres efter følgende plan: Formidling og feedback Hold 1 Hold 2 25 min Formidling gruppe 1 Formidling gruppe 1 20 min Feedback fra gruppe 2 og Feedback fra gruppe 2 og 25 min Formidling gruppe 2 Formidling gruppe 2 10

11 20 min Feedback fra gruppe 3 og Feedback fra gruppe 3 og 25 min Formidling gruppe 3 Formidling gruppe 3 20 min Feedback fra gruppe 1 og Feedback fra gruppe 1 og Efterrefleksion: De 3 grupper færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra formidlingen. Den endelige opgave lægges i et tilpasset rum på Fronter. Grupperne laver en systematisk gennemgang af viden og erfaringer inden for emneområdet ergoterapeutisk intervention i relation til et barn med en udviklingsproblematik. Hvilken viden har jeg tilegnet mig? Hvilke færdigheder har jeg prøvet af? Hvad skal jeg arbejde videre med? Hvor er mine styrker i forhold til dette ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde? Hvor er mine opmærksomhedspunkter? 11

12 6.2 Studieopgave 2 Trin 1. Introduktion: Gennemgang af studieopgave 2 - Borgerrettet kommunikation (K1) Varighed 3 uger inkl. klinisk undervisning Opgaven er opdelt i tre trin: 1. Introduktion, 2. arbejde med opgaven og 3. formidling, feedback og refleksion Samarbejdsaftale og læringsmål (K2): Samarbejdsaftale udarbejdes ved forløbets begyndelse, og revideres løbende. Kontrakten kan indeholde: afbud til gruppen tavshedspligt grænser (hvor tæt kan vi gå på hinanden, egne ønsker, behov og lyster i forhold til at sætte grænser, snak om at flytte grænser) tryghed i gruppen (hvordan skabes det, hvad er tryghed for mig) gruppens forskellige behov og muligheder pauser/rygning/kaffe og spisning/indholdssnak i pauserne og udenomssnak udenfor pauserne Læringsmål udformes ved forløbets begyndelse og revideres løbende. Der arbejdes med læringsmålene efter følgende struktur: udform individuelle læringsmål i forhold til udvikling af egne kompetencer fremlæg læringsmålene for gruppen udform og udvælg i gruppen et fælles fagligt gruppemål, som er styrende for gruppeprocessen skriv logbog for hver dag med fokus på: hvad har jeg lært, har jeg arbejdet med mine læringsmål, hvad har jeg oplevet, hvad vil jeg tænke mere over, hvad vil jeg arbejde videre med, største indtryk i dag Trin 2. Arbejde med opgaven: Kommunikationsteori og interview Oplæg om kommunikationsteorier: Aktiv lytning CMOP-E Feedback og feedbackmodel Gensvarsmodeller Du og jeg-budskaber 12

13 Den motiverende samtale åbne spørgsmål, bekræftende udsagn, reflekterende lytning (simpel refleksion og kompleks refleksion) samt opsummering Strukturen i en professionel samtale Joharis Vindue, grundtrækkende i den psykodynamiske tankegang og forsvarsmekanismer Eksemplarisk interview De teoretiske oplæg fra e afvikles på helt hold. Interview i grupper K2 og K4: Første interviewrunde Alle studerende skal afprøve følgende roller: interviewer, interviewperson samt observatør. Første interview er semistruktureret interview med udgangspunkt i værdier og antagelser i CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance - Engagement), samt værdier og antagelser i Den motiverende samtale. Der er her fokus på at få et indblik i interviewpersonens liv for dernæst at fokusere på og gå i dybden med et udviklingsområde, og forandringsønsker. Interviewguiden (CMOP-E) udleveres som optakt til interviewet. Som forberedelse til interviewet skal I sætte jer grundigt ind i CMOP-E, interviewguide samt den motiverende samtale. Derefter skal I selvstændigt tage stilling til, hvordan netop I vil tilrettelægge interviewet. I skal optage interviewet, så I har mulighed for at efterbearbejde interviewet husk elektronisk udstyr kan låne på biblioteket. Efter interviewet skal interviewer og interviewpersonen høre lydfilen med interviewet igennem med henblik på at tilegne sig et overblik over, hvilke temaer der har været i spil, og hvad der kunne være relevant at snakke videre om samt interaktionen mellem interviewer og interviewperson (reflektere over anvendte kommunikationsteorier, virksomme/ikke virksomme spørgsmål, stemmeleje mm.). Planlægning af 2. samtale. Anden interviewrunde: Andet interview tager udgangspunkt i et eller flere udvalgte temaer fra den første samtale. Noget interviewpersonen gerne vil udforske nærmere, udvikle, forandre og evt. arbejde videre med. Intervieweren arbejder klientcentret og spørger til de temaer, som interviewpersonen finder relevant at gå i dybden med. I den anden samtale har intervieweren fokus på anvendelse af kommunikationsteorierne i samtalesituationen, samt løbende justering af læringsmål. Snak eventuelt om strategier til at arbejde videre med læringsmålene. Efter interviewet skal interviewer høre lydfilen med interviewet igennem med fokus på kontrakt, fremme forandringsudsagn og interaktionen mellem interviewer og 13

14 interviewpersonen (reflektere over anvendte kommunikationsteorier, virksomme/ikke virksomme spørgsmål, stemmeleje mm.). Interviewene afvikles i grupper af 5-6 studerende. Grupperne modtager feedback fra 3 efter udleveret feedback skema. Trin 3. Formidling, feedback og refleksion: Refleksion over læringsmål og gruppeproces K2 og K4 Synopsis 6 studietimer Udarbejde en synopsis (max anslag) omhandlende: Fokus på rollerne som interviewer, interviewperson og observatør: Hvordan har jeg haft det i de respektive roller (mine ressourcer og udviklingsområder)? Hvad har jeg lært i dette forløb? Relatere min læring til de opstillede læringsmål Hvad vil jeg arbejde videre med? Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i dit videre uddannelsesforløb Gruppen som helhed hvordan har den fungeret? Hvad har jeg bidraget med? Fremfør jeres teoretiske overvejelser i forhold til de anvendte kommunikationsteorier Hvilke har jeg haft succes med at anvende, og hvilke har jeg haft svært ved at anvende? Udarbejd en synopsis (individuelt), og afleveres til gruppe og. Dialog i grupper - 2 lektioner pr. gruppe (K4): Dialogen foregår i grupper med deltagelse af, som deltager aktivt. Dialogen omhandler: Min læring relateret til de opstillede læringsmål Hvad og hvordan skal du arbejde videre med i dit uddannelsesforløb Gruppen som helhed hvordan har den fungeret? Hvad har jeg bidraget med? Hvilke teorier har jeg haft succes med at anvende, og hvilke har jeg haft svært ved at anvende? 14

15 6.3 Studieopgave 3 Opgave i det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde relateret til somatik Varighed ca. 4 uger Opgaven er opdelt i tre trin: 1. introduktion, 2. Arbejde med opgaven, 3. Formidling, feedback og refleksion Trin 1. Introduktion Introduktion til studieopgave 3 Gennemgang af opgaven ergoterapi og somatik Læringsmål og samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne udarbejdes med udgangspunkt i den udleverede skabelon Der formuleres fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde Hver studerende udarbejder personlige læringsmål De personlige læringsmålene skal fremlægges for gruppen Trin 2. Arbejde med opgaven 2.1 Forberede undersøgelse (halve hold) (tre grupper) Holdet får udleveret henvisningsårsag og journalnotater på videocase og forbereder sig på relevante undersøgelser teoretisk og i living lab. på uddannelsesstedet Forberedelsen indeholder overvejelser om: Undersøgelse af aktivitet og deltagelse (Fx hvordan påvirker skaden/sygdommen hverdagen?) udvælg og begrund valg af undersøgelsesmetoder og redskab/-er og angiv i stikord hvordan undersøgelsen tilrettelægges Undersøgelse af kropsfunktion (målinger, inspektion og palpation, der dokumenterer skaden/sygdommen) udvælg og begrund valg af undersøgelseselementer, planlæg og afprøv undersøgelsen/-erne Pædagogiske overvejelser af setting, borgerens og egne udgangs- og arbejdsstillinger samt kontakt til og kommunikation med borgeren (Fx hvordan indrettes rummet til undersøgelsen, hvilke rekvisitter skal være til rådighed) 2.2 Undersøgelse af borger og indsamling af data 1.lektion og 2.lektion Introduktion til holdet om den konkrete undersøgelse og den studerendes arbejde under visning af videocasen ser ergoterapeutens undersøgelse (videocase) af borger. 2.lektion og 3.lektion 15

16 Hver gruppe reflekterer over undersøgelsen på video, sammenholder det på videoen valgte og egne overvejelser i forberedelsen af undersøgelsen. vurder relevansen af de valgte undersøgelsesredskaber og metoder til undersøgelse af aktivitet og deltagelse, hvilke oplysninger har I fået og hvilke savner I, og begrund? vurder relevansen af de valgte undersøgelsesredskaber og metoder til undersøgelse af kropsfunktioner, hvilke oplysninger har I fået og hvilke savner I, og begrund? Hvordan var kontakten til og kommunikationen mellem ergoterapeuten og borgeren, hvordan blev principperne for klientcentreret praksis anvendt? Pædagogiske overvejelser af setting, borgerens og ergoterapeutens udgangs- og arbejdsstillinger 4.lektion og 5.lektion Opsamling på overvejelserne i 2. og 3.lektion. Træne færdigheder i at udføre undersøgelser 2.3 Bearbejdning af data Udvalgte data fra ergoterapeuten, som foretager undersøgelsen på video, og egne data systematiseres Data analyseres med inddragelse af relevant teori. Der skal i analysen indgå en bevægelsesanalyse (anatomiske strukturer og påvirkede muskler, nerver og kredsløb) relateret til borgerens skade. Konkluder og beskriv årsagen til borgerens aktivitetsproblemer og problemer med aktivitetsudførelse Aflever jeres analyse i Fronter mappe. Analysen må fylde 5000 anslag Kommentarer på en anden gruppes opgave Giv skriftlige kommentarer på en anden gruppes analyse ud fra refleksionsspørgsmål Planlægning af ergoterapeutisk intervention Opstil 3 aktivitetsfokuserede mål, skriv dem i forhold til SMART principperne Vælg et mål og læg en plan for den intervention I vil tilbyde borgeren Beskriv en behandlingsseance i stikord og begrund de enkelte dele teoretisk (der skal indgå mindst en aktivitet/opgave, hvor behandlingsprincipper for optræning af ledbevægelighed, muskel arbejde, ødem m.v. er inddraget) 16

17 2.4 Udarbejdelse af skriftlig opgave Opgaven skal være struktureret efter en ergoterapeutisk arbejdsproces model og indeholde: Kort præsentation af borgeren Konklusion på analysen, herunder årsagen til borgerens aktivitetsproblemer og problemer med aktivitetsudførelse Præsentation af SMART målene. Beskrivelse af planlagte ergoterapeutisk intervention. Opgaven må max. fylde anslag. Opgaven skal følge: formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt. 15.pdf Opgave afleveres i mappe på Fronter efter aftale med. 2.5 Planlægning af formidling Planlæg den praktiske formidling - rollespillet. Planlæg jeres feedback på anden gruppes skriftlige opgave Trin 3. Formidling, feedback og refleksion Formidling og feedback: Grupperne mødes på de halve hold og har læst hinandens opgaver med henblik på at give hinanden konstruktiv feedback. Den enkelte gruppe kvalificerer det skriftlige oplæg med en uddybende mundtlig formidling. For eksempel ved brug af quiz, PowerPoint, rollespil, filmklip, artikel mm. Formidling og feedback arrangeres efter følgende plan: Formidling og feedback Hold 1 Hold 2 25 min Formidling gruppe 1 Formidling gruppe 1 20 min Feedback fra gruppe 2 og Feedback fra gruppe 2 og 25 min Formidling gruppe 2 Formidling gruppe 2 20 min Feedback fra gruppe 3 og Feedback fra gruppe 3 og 17

18 25 min Formidling gruppe 3 Formidling gruppe 3 20 min Feedback fra gruppe 1 og Feedback fra gruppe 1 og Efterrefleksion: De 3 grupper færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra formidlingen. Den endelige opgave lægges i et tilpasset rum på Fronter. Grupperne laver en systematisk gennemgang af viden og erfaringer inden for emneområdet ergoterapeutisk intervention i relation til en patient/borger med en orthopædkirurgisk problemstilling. Hvilken viden har jeg tilegnet mig? Hvilke færdigheder har jeg prøvet af? Hvad skal jeg arbejde videre med? Hvor er mine styrker i forhold til dette ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde? Hvor er mine opmærksomhedspunkter? 6.4 Studieopgave 4 Trin 1. Introduktion: Opgave i det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde relateret til psykiatri Varighed ca. 4 uger Opgaven er opdelt i tre trin: 1. introduktion, 2. Arbejde med opgaven, 3. Formidling, feedback og refleksion Trin 1. Introduktion Introduktion til studieopgave 4 Gennemgang af opgaven ergoterapi og psykiatri Læringsmål og samarbejdsaftale Samarbejdsaftalerne udarbejdes med udgangspunkt i den udleverede skabelon Der formuleres fælles faglige mål, som er retningsvisende for gruppens arbejde Hver studerende udarbejder personlige læringsmål De personlige læringsmålene skal fremlægges for gruppen 18

19 Trin 2 Arbejde med opgaven 2.1 Forberede undersøgelse (styregruppe) (halve hold) Det halve hold får udleveret en case med en beskrivelse af en borger med en personlighedsforstyrrelse. Styregruppen forbereder mødet med og undersøgelsen af borgeren, og kan inddrage det halve hold efter behov. I undersøgelsen skal styregruppen gøre brug af relevant teoretisk viden og forberede sig på at omsætte det til færdigheder i undersøgelsessituationen. Inden mødet med borgeren forbereder styregruppen: Læs om den specifikke lidelse Læsning af case (de studerende modtager en case beskrivelse), hvor der videregives oplysninger om helbredstilstand, aktivitet og deltagelse og omgivelserne. Overvej, hvilke eventuelle konsekvenser denne lidelse har for aktivitets- og deltagelsesniveau med henblik på at udvælge og planlægge undersøgelsen Fx Hvordan kommer sygdommen til udtryk? Hvordan påvirker sygdommen hverdagen - Aktivitetspotentialer og aktivitetsproblemer, aktivitetsbalancen og aktivitetsidentiteten? Valg af undersøgelsesmetode og -redskab (aktivitets- og/eller kropsniveau) Pædagogiske overvejelser om setting, kontakt og kommunikation Fx Hvordan indrettes rummet til undersøgelsen? Hvordan tager I imod borgeren? Hvordan præsenterer I jer selv? Hvordan præsenterer I formålet med undersøgelsen? Rollefordeling mellem styregruppens medlemmer Planlægning af en praktisk aktivitet, så observation af aktivitetsudøvelse indgår i undersøgelsen 2.2 Undersøgelse af borger og indsamling af data Den planlagte undersøgelse udføres på halve hold i Living Lab af styregruppen. Øvrige studerende og observerer undersøgelsen via oneway screen i tilstødende lokale. 1.lektion Styregruppen er ansvarlig for afvikling af den første lektion, svarende til undersøgelsen af borgeren (ca. 45 min). Undersøgelsen optages på video. Det halve hold deltager som observatører, og fordeler roller ud fra følgende fokuspunkter: 19

20 Var de valgte undersøgelsesmetoder og -redskaber relevante, ift. borgerens diagnose og problematikker? Blev undersøgelserne udført som foreskrevet i referencerne? Blev der givet tilstrækkelig instruktion og vejledning til borgeren i forhold til udførelsen af undersøgelsen? Blev formålet med undersøgelsen nået? Hvordan virkede settingen? Hvordan var kontakten mellem de studerende og borgeren? Hvordan fungerede samtale/kontakt med borgeren under udførelse af undersøgelsen? Hvordan blev principperne for klientcentreret praksis anvendt? Fik borgeren mulighed for at udfolde sine perspektiver? Fik borgeren mulighed for at fortælle om det, som er betydningsfuldt for borgeren? Hvilke symptomer lagde du mærke til? Hvordan påvirker sygdommen borgerens aktivitets- og deltagelsesniveau? Fx Hvordan kommer sygdommen til udtryk? Hvordan påvirker sygdommen hverdagen; herunder aktivitetspotentialer og aktivitetsproblemer, aktivitetsbalancen og aktivitetsidentiteten? Hvilke drømme, ønsker og tanker havde borgeren om fremtiden? Notér observationer og øvrige undersøgelsesresultater lektion Efter udførelsen af undersøgelsen får styregruppen feedback fra resten af det halve hold og en i forhold til punkterne ovenfor. Feedbacken starter med styregruppens egne refleksioner. 2.3 Bearbejdning af data og planlægning af ergoterapeutisk intervention De tre grupper pr. halve hold arbejder med analyse af data fra undersøgelse og opsamling. Systematisering af data Data analyseres med inddragelse af relevant teori Identificere aktivitetspotentiale og aktivitetsproblematikker Opstil 3 SMART mål ud fra analysen Udarbejde mål og handleplan ud fra et af SMART målene Planlæg ergoterapeutisk intervention. Gruppen foretager en analyse af en betydningsfuld aktivitet med henblik på at udvælge en aktivitet som kan medvirke til opfyldelse af det valgte mål. 2.4 Udarbejdelse af skriftlig opgave på baggrund af trin 3. Opgaven skal være struktureret efter en ergoterapeutisk arbejdsproces model og indeholde: 20

21 Kort præsentation af borgeren Konklusion på analysen, herunder borgerens aktivitetspotentiale og aktivitetsproblematikker. Præsentation af SMART målene. Beskrivelse af planlagt ergoterapeutisk intervention. Opgaven må max. fylde anslag. Opgaven skal følge: formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt. 15.pdf Opgave afleveres i mappe på Fronter efter aftale med. Trin 3. Formidling, feedback og refleksion Formidling og feedback: Grupperne mødes på de halve hold og har læst hinandens opgaver med henblik på at give hinanden konstruktiv feedback. Den enkelte gruppe kvalificerer det skriftlige oplæg med en uddybende mundtlig formidling. For eksempel ved brug af quiz, PowerPoint, rollespil, filmklip, artikel mm. Formidling og feedback arrangeres efter følgende plan: Formidling og feedback Hold 1 Hold 2 25 min Formidling gruppe 1 Formidling gruppe 1 20 min Feedback fra gruppe 2 og Feedback fra gruppe 2 og 25 min Formidling gruppe 2 Formidling gruppe 2 20 min Feedback fra gruppe 3 og Feedback fra gruppe 3 og 25 min Formidling gruppe 3 Formidling gruppe 3 20 min Feedback fra gruppe 1 og Feedback fra gruppe 1 og Efterrefleksion: De 3 grupper færdigbearbejder opgaven med udgangspunkt i feedback og dialog fra formidlingen. Den endelige opgave lægges i et tilpasset rum på Fronter. Grupperne laver en systematisk gennemgang af viden og erfaringer inden for emneområdet ergoterapeutisk intervention i relation til en person med en personlighedsforstyrrelse. 21

22 Hvilken viden har jeg tilegnet mig? Hvilke færdigheder har jeg prøvet af? Hvad skal jeg arbejde videre med? Hvor er mine styrker i forhold til dette ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde? Hvor er mine opmærksomhedspunkter? 7. Klinisk del/praktik 3 dag i 9.studieuge og 5 dage i 10 studieuge svarende til 2,4 ECTS relateret til sundhedsvidenskabelige og humanvidenskabelige fag. 7.1 Mål for læringsudbyttet Viden V8. kan forklare etiske problemstillinger V10. kan beskrive kommunikationsteorier og -metoder og forklare den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations skabelse V12. kan forklare egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder Færdigheder F 1. kan vurdere samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet, F5. kan i samarbejde med borger og patient begrunde aktivitetsbehov i relation til sundhed og livskvalitet og redegøre for indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse, Kompetencer K7. kan identificere og formulere egne læringsbehov. 7.2 Indholdskomponenter Følge ergoterapeuter i deres arbejde, observere og reflektere over kommunikationen med borger, pårørende, samarbejdspartnere m.v. 22

23 Tildeles at varetage afgrænsede opgaver i den ergoterapeutiske intervention f.eks. interview om emne, aftale om observation af opgave/aktivitet, den studerende har fokus på egen kommunikation med borgerne. tage kontakt til personale og borgere og være reflekterende over egne kommunikationsteknikker 7.3 Studieaktiviteter (kategori 1-4, digitale studieaktiviteter og evt. simulationsundervisning) Studieaktiviteter herunder opgaver der skal udføres i den kliniske undervisningsperiode, med det formål at koble teori og praksis. Den kliniske finder en egnet situation, hvor den studerende ud fra aftalt ramme kommunikere med en patient/borger. Den studerende beskriver udpluk af kommunikationen og de handlinger, der er foretaget ved etablering, vedligeholdelse og afslutning af den ergoterapeutiske kontakt med pt./borger, Beskrivelsen er på max.3000 anslag og stikord til beskrivelsen Kort beskrivelse af kontekst og formål med mødet Beskriv den kommunikation du har haft med borgeren evt. med citater af det, der siges i samtalen Reflekter over samtalen ved anvendelse af reference, som relaterer til en teoretisk forståelse på reaktionerne i samtalen (åbne eller lukkede spørgsmål, gensvarsmodeller m.v.) Reflekter over kontakten i forløbet Den kliniske giver mundtlig feedback på den anvendte og beskrevne kommunikation. 7.4 Pædagogisk tilrettelæggelse. Før klinisk undervisning har de studerende modtaget undervisning i kommunikationsteori og teknikker i opgave 2 Borgerrettet kommunikation. De har reflekteret over læringsmål relateret til kommunikation fra klinisk undervisning i 1.semester og har i opgave 2 formuleret læringsmål, som er formidlet for studerende og. Efter klinisk undervisning formidler de studerende til medstuderende deres erfaringer med kommunikation og den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations skabelse. De studerende anvender deres feed-back og refleksioner over den anvendte 23

24 kommunikationen i praksis og kommunikationen relateres til i faserne i en ergoterapeutisk arbejdsproces. I opgave 3 Ergoterapi og somatik indenfor ortopædkirurgiske problemstillinger og opgave 4 Ergoterapi og psykiatri indenfor personlighedsforstyrrelser og angst inddrages eksempler fra de studerendes kliniske undervisning. 7.5 Praktisk tilrettelæggelse: De studerende er i klinisk undervisning svarende til fuldtid 40 timer og er til stede på det kliniske undervisningssted minimum 30 timer pr. uge. Deltagelse dokumenteres i praktikportalen af den kliniske. Ved mindre en 90 % deltagelse kontakter den kliniske uddannelseschef eller praksiskoordinator for aftale om godkendelse af forløbet Eventuelle forudsætninger for prøven ingen. Godkendelse af 2.semester kræver godkendelse af deltagelse i klinisk undervisning Eventuelle forudsætninger for prøven 8. Retningslinjer for ekstern prøve som afslutning på 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser 8.1 Forudsætninger for prøven Første studieårs eksamener (1. og 2. semester) skal være bestået for at kunne gå i klinisk undervisning på 4. semester. Alle eksamener skal være bestået før bacheloreksamen. Skal have deltaget i stud PULS på 2. semester. Skal have afleveret bevægelsesanalyse i anatomi. 8.2 Tilmelding til prøven Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. 24

25 Prøvereglementet er et supplement til prøvebekendtgørelsen1, og fastlægger en række af de generelle regler der gælder for prøver ved de 5 sundhedsuddannelser i UCL. I de respektive studieordninger er formålet med prøverne beskrevet, og der er en oversigt over hvilke prøver der er internt bedømt og eksternt bedømt med en censor, samt om prøverne er teoretiske, kliniske eller teoretisk/kliniske. % pdf 8.3 Prøvens udstrækning og form Den eksterne prøve er individuel og er placeret i slutningen af 2. semester. Prøven er en ekstern mundtlig prøve. Prøven strækker sig over 3 dage. 8.4 Bedømmelse af læringsudbyttet Se punkt 2. Mål for læringsudbyttet Overordnet gælder, at for at opnå karakteren 12 skal den studerende udtømmende demonstrere opfyldelse af mål for læringsudbyttet med ingen eller få uvæsentlige mangler. For at opnå karakteren 02, skal den studerende i netop acceptabel grad demonstrere opfyldelse af mål for læringsudbyttet. 6.5 Indhold og fremgangsmåde ved prøven De studerende får to dage før den mundtlige eksamination tildelt emneområdet fra opgave 1, 3 eller 4 med inddragelse af opgave 2 som grundlag for den mundtlige eksamination. Fordelingen sker ved lodtrækning og fordeles ligeligt mellem opgaverne. De studerende må ikke gøre brug af hjælpemidler under den mundtlige eksamination udover egne noter. Den eksterne prøve strækker sig over 3 dage; 2 dages forberedelse og 1 dag med mundtlig eksamination: 1. dag - Udtrækning af emneområde, samt forberedelse 2. dag - Forberedelse 3. dag - Afvikling af mundtlig eksamination Den mundtlige eksamination: Der er 20 minutters eksamination pr. studerende: 5 minutter, hvor den studerende formidler et forberedt oplæg/uddybning på baggrund af udtrukket emneområde - opgave 1, 3 eller 4 25

26 15 minutter, hvor eksaminator med udgangspunkt i det udtrukne emneområde stiller spørgsmål relateret til mål for læringsudbytte, emner og litteratur i semesterbeskrivelsen for 2. semester. Herefter er der 10 minutters votering og feedback. Prøven dækker læringsudbyttet og de fag og det pensum som er angivet i semesterplanen for 2. semester. De relaterede fag (psykologi, pædagogik, sociologi, sygdomslære, videnskabsteori, anatomi og fysiologi) inddrages i prøven. Prøven dækker 30 ECTS. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen. Bedømmelsesgrundlaget udgøres af prøvespørgsmåls besvarelserne og de dertil knyttede mål for læringsudbyttet. De studerende får to dage før prøven tildelt emne fra opgave 1, 3 eller 4 som forberedelse til den mundtlige eksamination. Der kan stilles spørgsmål til hele semestrets pensum. De studerende eksamineres individuelt. Eksaminationen afholdes af 1 og en censor. Der gives individuel mundtlig feedback i forlængelse af den mundtlige eksamination. 6.6 Formelle krav Derudover henvises til Prøvereglement ved UCL for de 5 Sundhedsuddannelser for Studieordningerne fra 2008 og frem % pdf 6.7 Reeksamination Der henvises til eksamensplan på Fronter. 26

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 Indhold 1 Temabeskrivelse... 4 2 Mål for læringsudbyttet... 4 3 Struktur og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. september 2016 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen i Odense Efterår 2016 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2018 Indhold 1. semester... 1 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

University College Lillebælt. Studieordning Ergoterapeutuddannelsen. 3. udkast Dato: Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt. Studieordning Ergoterapeutuddannelsen. 3. udkast Dato: Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen 3. udkast Dato: 30.06.2016 Ergoterapeutuddannelsen [Dobbeltklik > vælg logo eller slet] [Dobbeltklik > vælg logo eller slet] [Dobbeltklik

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

6. semester overgangsordning Ledelse, organisation, dokumentation, kvalitetsudvikling

6. semester overgangsordning Ledelse, organisation, dokumentation, kvalitetsudvikling OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 6. semester overgangsordning Ledelse, organisation, dokumentation, kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen i Odense Efterår 2017 6. semester overgangsordning Ledelse,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114 Studieaktiviteter for modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss en Erg114 06-01-2016 Indholdsfortegnelse!Uventet afslutning på formel Studieaktivitetsmodel... 2 Studieplan klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modul 9. kompleks praksis

Modul 9. kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August 2014 0 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Ergoterapi Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om ergoterapeutuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 5 Fordeling af ECTS

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere